eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/252 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 08.06.2021 - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/443 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forespørsel etter informasjon om ***** - tvangssalg EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2020/462 20210511 11.05.2021 Inngående brev Melding om politisk vedtak u/klage - endring av satser på kommunal fellingsavgift i Rendalen kommune Rendalen kommune STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210511 11.05.2021 Inngående brev Endring av renovasjonsgebyr på gbnr 19/702 i Sollihøgda 20 Øivind Strand STORELVDAL_PROD
2020/1154 20210511 11.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21 - 31.08.21 - sommervikar vaskeri/renhold - Moratunet sykehjem Eline Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/1470 20210511 11.05.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/ Oreigningsloven § 25 - søknad om forhåndstiltredelse Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/1747 20210511 11.05.2021 Utgående brev Midlertidig svar - videre saksbehandling - søknad om midlertidig brukstillatelse - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo FOLLDAL BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1802 20210511 11.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 11.03.21 - 55% fast stilling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Wenche Henriksen STORELVDAL_PROD
2020/1814 20210511 11.05.2021 Utgående brev Møteprotokoll Sakkyndig nemnd 29.04.2021 Jan Erik Hirkjølen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1957 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2021 NTL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER STORELVDAL_PROD
2021/3 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vrakpant på bil med registreringsnummer HB 68473 til utbetaling Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/47 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse: vilkårene for samtykke er oppfylt - Oppføring av barnehage på gbnr 19/538 Skoleveien – Stor-Elvdal kommune Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2021/59 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forespørsel om boligtomt i Stor-Elvdal Ewa Poltavtsev STORELVDAL_PROD
2021/207 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/246 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Knut Jacobsen Melum STORELVDAL_PROD
2021/246 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten høsten 2021 Guri Brun STORELVDAL_PROD
2021/246 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten og Fampen høsten 2021 Wiktor Enoksen STORELVDAL_PROD
2021/294 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Sander K. Buchholdt Weronica Mari Skarbø Kvammen og Marius Buchholdt STORELVDAL_PROD
2021/294 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Katarina Kuzmanovic Milenka Kuzmanovic STORELVDAL_PROD
2021/294 20210511 11.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Katarina Kuzmanovic Milenka Kuzmanovic STORELVDAL_PROD
2021/300 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål til smittevernlege om testing og vaksinering Innlandet Fylkeskommune, Nordstumoen videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/310 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 Sæming Hem Westgaard Sæming Hem Westgaard STORELVDAL_PROD
2021/317 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ansettelsesprotokoll Ansettelsesprotokoll STORELVDAL_PROD
2021/317 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367975515 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/317 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367975515 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/317 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367975515 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210511 11.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210511 11.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210511 11.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210511 11.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210511 11.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Arna Björg Arnadottir STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Lisbeth Vedå STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Lisbeth Vedå STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Tom Harald Høivang STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Bengt Hagen STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Lill Løkkesveen STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Anne Ø. Øvergaard STORELVDAL_PROD
2021/423 20210511 11.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Terje Navdal STORELVDAL_PROD
2021/448 20210511 11.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Tirhas Teklu Tekle, lærling i helsefagarbeiderfaget 23.08.21 - 22.08.23 Tirhas Teklu Tekle STORELVDAL_PROD
2021/493 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om utslipp / påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter - Ringsaker kommune - høringsfrist 06.06.2021 Ringsaker Kommune STORELVDAL_PROD
2021/496 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift - høringsfrist: 10. august 2021 Arkivverket STORELVDAL_PROD
2021/483 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ferdigmelding - hytte / fritidsbolig på gnr 17 bnr 7 fnr 64 Geitryggen - Øivind Lofthus Øivind Lofthus STORELVDAL_PROD
2021/485 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om endring av innkjørsel til eiendom i Øvre Båsrøstvei 43 BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/486 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tjenestebevis Jördis Bårdsen STORELVDAL_PROD
2021/487 20210510 10.05.2021 Utgående brev Mail til samarbeidsutvalget med vedlegg - reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene - 2021 vibeke Leren m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/488 20210510 10.05.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale fra 01.08.2021 - 100 % fast ansettelse - daglig leder - Besøkssenter rovdyr Østerdalen Runhild Dammen STORELVDAL_PROD
2021/489 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - søknad uten ansvarsrett - gbnr 4/159 Geir Jostein Skolegården STORELVDAL_PROD
2021/490 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidler - Steinvik samfunnshus AL STEINVIK SAMFUNNSHUS AL STORELVDAL_PROD
2021/491 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høring - presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven - høringsfrist 10. august 2021 Justis- og beredskapsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/492 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høring - forslag til lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag, Sør-Fron kommune - høringsfrist 06.06.2021 Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2021/475 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilsyn ved bruk av egenmelding 2021 - nytt skjema med rette opplysninger - Moratunet sykehjem Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2021/478 20210510 10.05.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 11/2 Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2021/478 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ettersendelse av tilleggsinformasjon - gbnr 11/2 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Storelvdalsveien 3292 Eirik Messelt STORELVDAL_PROD
2021/453 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon gbnr 19/559 BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/453 20210510 10.05.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/412 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.2021 - 31.08.2021 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Lars Even Dyrstad STORELVDAL_PROD
2021/423 20210510 10.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Yama Sharifi STORELVDAL_PROD
2021/402 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 05.07.2021 - 25.07.2021 - assistent / sommervikar ved Moratunet sykehjem Ingeborg Baarstad STORELVDAL_PROD
2021/404 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21 - 31.08.21 - pleiemedhjelper Moratunet sykehjem Cecilie Olsen STORELVDAL_PROD
2021/369 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsansvarlig Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377439557 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/369 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsansvarlig Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377439557 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/369 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsansvarlig Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377439557 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/361 20210510 10.05.2021 Inngående brev Uttalelse - plan for nydyrking - gbnr 33/9 m.fl. - Åse-Synnøve Rønningen STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/372 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 65/1 - Byggtekniske installasjoner - reparasjon - Ett-trinns søknad - Rondeveien 158 Bjørn Olav Frank STORELVDAL_PROD
2021/352 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig på på gbnr 17/1105 Langaveien 28 - Soner Yildirim, Oslo Soner Yildirim STORELVDAL_PROD
2021/246 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Atle Strand STORELVDAL_PROD
2021/246 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen og Sølnkletten høsten 2021 Stein Ove Brun STORELVDAL_PROD
2021/246 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om reinsdyrjakt i Sølnkletten og Fampen høsten 2021 Odd Arne Aas STORELVDAL_PROD
2021/246 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger - fortrinnsvis Fampen - høsten 2021 Thea Nyland STORELVDAL_PROD
2021/246 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger - fortrinnsvis Fampen - høsten 2021 Sigurd Skjæret STORELVDAL_PROD
2021/246 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i området Opphus / Strand høsten 2021 Tallak Dieset STORELVDAL_PROD
2021/157 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte 07.05.2021 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/53 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av fullmaktsskjema til signering - Dagsturhytta Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/126 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innvilget søknad om samtykke fra Arbeidstilsynet - Renovering av hotellrom i hotellbygning på gbnr 42/6 Rondeveien 34 – Enden Eiendom AS Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innsending av barnehagelister for april 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kontantstøtterapport april 2021 Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte STORELVDAL_PROD
2021/2 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt gbnr 10/54 Inger Ragnhild Mathisen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak på eiendomsskatt gbnr 19/354 Helene M Tabel Brovold STORELVDAL_PROD
2021/2 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak på eiendomsskatt gbnr 54/478 Tor Kårtvedt STORELVDAL_PROD
2021/2 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak om eiendomsskatt gbnr 17/1018 Stein Garnes STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innbetaling til disposisjonsfond - Konsek Øst IKS Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210510 10.05.2021 Inngående brev Stemmeseddelsett og valgkretser - oversikt over antall stemmeberettigede i Sametingsvalget Sametinget STORELVDAL_PROD
2020/1470 20210510 10.05.2021 Inngående brev Spørsmål om asfaltering etter gravearbeider Tyristubben 5 Inge Hermanrud STORELVDAL_PROD
2020/1429 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon om endringer i motorferdselregelverket STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1134 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.2021 - 31.08.2021 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Marthea Baarstad STORELVDAL_PROD
2020/339 20210510 10.05.2021 Inngående brev Reguleringsforhold: Gnr 91, bnr 6 - Ringebuvegen 64, 2477 Sollia Roald M Engeness STORELVDAL_PROD
2020/325 20210510 10.05.2021 Inngående brev Klage refinansiering av forbrukslån - boliglån ***** STORELVDAL_PROD
2020/325 20210510 10.05.2021 Inngående brev Klage på søknad om startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/191 20210509 09.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om vedtak - reguleringsplan Atna idrettspark Espen Lien STORELVDAL_PROD
2021/369 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsansvarlig - st. ref. (4377439557) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/369 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsansvarlig - st. ref. (4377439557) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/369 20210508 08.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsansvarlig - st. ref. (4377439557) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/300 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forespørsel vedrørende grillfest for en klasse ved Koppang skole Utdanningsforbundet i Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen høsten 2021 Ove Eriksen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Kristoffer Sundet Hagen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen villreinområde høsten 2021 Ole Eriksen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen villreinområde høsten 2021 Tone Halvorsen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen villreinområde høsten 2021 Dagfinn Nybakk Riseth STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen villreinområde høsten 2021 Stein Eriksen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen villreinområde høsten 2021 Tonje Stensløkken Eriksen STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i KF Stor-Elvdal kommuneskoger høsten 2021 Bjørn Mads Treseng STORELVDAL_PROD
2021/246 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten, Fampen og Strand/ Opphus høsten 2021 Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2021/274 20210507 07.05.2021 Inngående brev Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune - Godkjenning av plan for nydyrking på gbnr 11/2 - Eirik Frøisland Messelt INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/134 20210507 07.05.2021 Inngående brev Regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra 5. mai oversatt til flere språk Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/53 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversendelse av fullmaktsskjema til signering - Dagsturhytta Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/82 20210507 07.05.2021 Inngående brev Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - funksjonalitet innført i fagsystemet Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/88 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - frakt av materialer og utstyr til båthus med bil i perioden 15.06. - 15.08.2021 - Myklebysjøen - Kiær Mykleby Kjell Åge Fredheim STORELVDAL_PROD
2021/199 20210507 07.05.2021 Utgående brev Referat fra møte angående utrygt klassemiljø for ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/191 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om vedtak - reguleringsplan Atna idrettspark INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/191 20210507 07.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak - reguleringsplan Atna idrettspark Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/103 20210507 07.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 5.mai angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/211 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tidspunkt for standpunktvurdering våren 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/376 20210507 07.05.2021 Utgående brev Innkalling til dialogkonferanse 18. og 19. mai 2021 og kommunestyremøte 19. mai 2021 Kommunestyret, utvalgsledere, HTV og Rådmannens ledergruppe STORELVDAL_PROD
2020/575 20210507 07.05.2021 Inngående brev Dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav - Hemmeldalen naturreservat - Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1056 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i Stor-Elvdal kommunes organisasjon Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/749 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 4/2021 - uke 18 - koronavirus - landbruksforvaltningen STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/848 20210507 07.05.2021 Inngående brev Anmodning om utbedring av avvik - Storgata 113 Stor-Elvdal - 5192308 Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/848 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vedtak med pålegg om å utbedre avvik - vedlikehold og drift - Storgata 113 - Biblioteket ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210507 07.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bestilling av stemmesedler og plakater til Stortingsalget 2021 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210507 07.05.2021 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til Sametingsvalget 2021 Sametinget STORELVDAL_PROD
2020/1761 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021 tilkallingsvikar ved fritidsklubben - Enhet kultur og idrett Tina Nyberget STORELVDAL_PROD
2020/1718 20210507 07.05.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1916 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversender tinglyst skjøte gbnr 19/1434 Marit Hagetrø og Stein Morten Velta STORELVDAL_PROD
2020/1916 20210507 07.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst skjøte gbnr 19/1434 STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2021/2 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt gbnr 19/1466 LOEN EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210507 07.05.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 14/129 og 227 i Stor-Elvdal Meglerhuset Østlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210507 07.05.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 54/171 i Stor-Elvdal DNB Eiendom STORELVDAL_PROD
2021/7 20210507 07.05.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet registrert i matrikkelen gbnr 10/361 og 405 i Stor-Elvdal Ørnulv Holte STORELVDAL_PROD
2021/389 20210507 07.05.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 54/200 Petter Ludvig Dancke STORELVDAL_PROD
2021/423 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Marianne Lien STORELVDAL_PROD
2021/423 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Elisabeth Olderheim STORELVDAL_PROD
2021/423 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Margrete Joten og Pinehas Austeng STORELVDAL_PROD
2021/423 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Margrete Joten og Pinehas Austeng STORELVDAL_PROD
2021/447 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.04.21 - 31.08.21 - lege i legevakt - Enhet helse Aisha Siddiqa Mughal STORELVDAL_PROD
2021/479 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gbnr 4/104 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/480 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av 5% av stilling fra og med 10.05.21 - assistent kjøkken Moratunet sykehjem Linda Dalbakk STORELVDAL_PROD
2021/482 20210507 07.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/195 BYGGKONSULENT ULVMOEN AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/476 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon fra sykepleierstilling ved Moratunet sykehjem Gunn Eli Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/477 20210507 07.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr 6/101 ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/478 20210507 07.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 11/2 Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2021/475 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilsyn ved bruk av egenmelding 2021 - Moratunet sykehjem og Granheim alderspensjonat Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210506 06.05.2021 Inngående brev Informasjon fra Valgdirektoratet Valgdirektoratet, noreply@valg.no STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bestilling av stemmesedler til Sametingsvalget 2021 Sametinget STORELVDAL_PROD
2020/1512 20210506 06.05.2021 Utgående brev Forslag til arbeidsavtale Ida Heier Ruud STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210506 06.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Egil Skyrud Egil Kåre Skyrud STORELVDAL_PROD
2020/1919 20210506 06.05.2021 Utgående brev Etterlysning nøkler - Benveien 5 B Owe Stensby STORELVDAL_PROD
2021/8 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsyn i deres kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24 STORELVDAL_PROD
2021/7 20210506 06.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 54/171 DNB Eiendom STORELVDAL_PROD
2021/7 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om konsesjonsfritak - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/361 og 405 Ørnulv Holte STORELVDAL_PROD
2021/19 20210506 06.05.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 05.05.21 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/863 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04. - 31.12.2021 - tilkallingsvikar renhold - Sektor samfunnsutvikling Kiflemariam Ghebremichael STORELVDAL_PROD
2020/689 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på rammeavtale til underskrift Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/876 20210506 06.05.2021 Inngående brev Varsling om støyende arbeid ved Rørosbanen netter og helger i forbindelse med svillebytte på delstrekningen Stai og Evenstad Bane Nor STORELVDAL_PROD
2020/485 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 - Sollia skole Stine Bryn-Mikkelsen STORELVDAL_PROD
2020/443 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oversendelse av foreleggelse av begjæring om tvangssalg - ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/242 20210506 06.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i Fredrikstad kommune våren 2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fredrikstad kommune STORELVDAL_PROD
2020/89 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/68 20210506 06.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i Fredrikstad kommune våren 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/198 20210506 06.05.2021 Inngående brev Trukket tilbud om leie av bolig - Skogfaret 11B Loft Eiendom STORELVDAL_PROD
2021/88 20210506 06.05.2021 Inngående brev Korrigert søknad om dispensasjon fra forskriftene om maksimal motorstørrelse på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/246 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Fampen villreinområde høsten 2021 Ole Eriksen STORELVDAL_PROD
2021/294 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Storm Kristoffer Gundersen Gunn-Elisabeth Gundersen STORELVDAL_PROD
2021/294 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Gina Strand Tine Merethe Oskarsen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/294 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Tanika Thavaseelan Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2021/294 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Tanika Thavaseelan Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2021/294 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Storm Kristoffer Gundersen Gunn-Elisabeth Gundersen STORELVDAL_PROD
2021/294 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Gina Strand Tine Merethe Oskarsen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/310 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 Negård Tobias Negård Tobias STORELVDAL_PROD
2021/310 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 Borgny Marie Hesjadalen Borgny Marie Hesjadalen STORELVDAL_PROD
2021/310 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 Tobias Haug Tobias Haug STORELVDAL_PROD
2021/310 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 Madelen Birkebekk Madelen Birkebekk STORELVDAL_PROD
2021/471 20210506 06.05.2021 Inngående brev Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven - høringsfrist 12. mai 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/474 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Atnlien hamnelag SA - tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/457 20210506 06.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av strømabonnement - målernummerr 7359992894095557 - Granheimveien 10 B Elvia Kundesenter STORELVDAL_PROD
2021/457 20210506 06.05.2021 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - Granheimveien 10 B Tom Moen STORELVDAL_PROD
2021/457 20210505 05.05.2021 Utgående brev Endring strømabonnement - Granheimveien 10 B, Koppang Hafslund Strøm STORELVDAL_PROD
2021/446 20210505 05.05.2021 Utgående brev Bekreftet mottatt oppsigelse av leieforhold i Eventyrveien 32 - Fino Tewelde Wellday Fino Tewelde Welday STORELVDAL_PROD
2021/464 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høring - forskrift om alternativt drivstoff - høringsfrist 22. juni 2022 Samferdselsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/468 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom på gbnr 54/506 - Atnasjø utvikling, Sollia Areal+ AS STORELVDAL_PROD
2021/470 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/423 20210505 05.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Hilde Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/437 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning og assistent tilkallingsvikar - 01.04. - 31.07.2021 - Koppang skole og SFO Eirin Johnsen Solberg STORELVDAL_PROD
2021/300 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om servering i forbindelse med en begravelse 07.05.2021 Rondane River Lodge STORELVDAL_PROD
2021/370 20210505 05.05.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 17/397 BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/274 20210505 05.05.2021 Inngående brev Uttalelse - plan for nydyrking - gbnr 11/2 - Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskriftene om maksimal motorstørrelse på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/134 20210505 05.05.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/661 20210505 05.05.2021 Inngående brev Videreutdanning studieåret 2021/2022 – resultat av søknadsbehandlingen Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/689 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på rammeavtale til underskrift Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/848 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vedtak med pålegg om å utbedre avvik - vedlikehold og drift - Storgata 113 - Biblioteket ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210505 05.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 14/129 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210505 05.05.2021 Utgående brev Endring av forsikring - eiendom i Sundfloveien - Stor-Elvdal kommune KLP:00206002307 KLP Skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2021/2 20210505 05.05.2021 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2021 Frank Gabrielsen STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210505 05.05.2021 Inngående brev Forespørsel om koronavaksinasjon på pasient tilhørende Stor-Elvdal ELVERUM KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/2207 20210505 05.05.2021 Utgående brev Defekt gatelys i Dyrefaret på Koppang Per Heggelund STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210505 05.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Preben Negård og Erling Løkken Preben Negård STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210504 04.05.2021 Utgående brev Varsel om oppnevning av medlemmer i stemmestyrene ved Stortingsvalget 2021 Jo Gimse m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210504 04.05.2021 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til Stortingsvalget 2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210504 04.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Thore Lie Thore Lie STORELVDAL_PROD
2021/2 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på klage eiendomsskatt gbnr 19/1741 Ole Arne Hagen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210504 04.05.2021 Utgående brev Eiendomsskatt gbnr 17/65 Hans Håkon Vestlund STORELVDAL_PROD
2021/2 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt gbnr 19/1372 Knut Andreas Lindberg STORELVDAL_PROD
2020/768 20210504 04.05.2021 Inngående brev Klageavgjørelse - Avslag på dispensasjon for innlagt vann - Gbnr. 54/175 i Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/717 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Bærum kommune - utbetaling av tilskudd - nettverk for aktive og innovative klimakommuner Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/377 20210504 04.05.2021 Utgående brev Referat fra møte i stedsnavnutvalget Sverre Oskar Øverby m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/514 20210504 04.05.2021 Inngående brev Referat fra faggruppemøte sak-arkiv den 03.05.2021 SÅTE STORELVDAL_PROD
2020/526 20210504 04.05.2021 Inngående brev Analyseresultat for perioden 28.04.2021 - 03.05.2021 - Nedre båsrøstvei 40 Alcontrol STORELVDAL_PROD
2020/538 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet - utbetaling av tilskudd Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/625 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innspill til saksfremstilling - Klage på Åmot kommunes vedtak om beregning av årsgebyr for gbnr 9/164 - Fabrikkveien hybelutleie på Rena AS - Stor-Elvdal settekommune for Åmot Kommune Deloitte Advokatfirma AS STORELVDAL_PROD
2021/134 20210504 04.05.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/71 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021, sendt 04.05.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/246 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Rondane sør og Sølnkletten høsten 2021 Øyvind Aasheim STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 Sara Sundli Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210504 04.05.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/300 20210504 04.05.2021 Inngående brev Spørsmål til smittevernlege om testing og vaksinering Innlandet Fylkeskommune, Nordstumoen videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/300 20210504 04.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - forespørsel om servering i forbindelse med begravelse 07.05.2021 Rondane River Lodge STORELVDAL_PROD
2021/313 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/435 20210504 04.05.2021 Utgående brev Mottatt oppsigelse av stilling ved biblioteket Astrid Hem STORELVDAL_PROD
2021/423 20210504 04.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Marte Byggstøyl STORELVDAL_PROD
2021/423 20210504 04.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Gunnar og Ingvild Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/423 20210504 04.05.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Hilde Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/399 20210504 04.05.2021 Utgående brev Lønnssamtale i henhold til Hovedtariffavtalens kapittel 3, pkt. 3.2.2 ***** STORELVDAL_PROD
2021/465 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høring - Myndighetenes håndtering av koronapandemien - høringsfrist: 31. mai 2021 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/466 20210504 04.05.2021 Inngående brev Spørsmål til rådmann og ordfører vedrørende utbygging av Rondevegen hyttefelt Hans Sollid STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 /2021 - Simen Kolstad Venabygd - Simen Kolstad STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 /2021 - Trea Servicesenter ANS Narbutikken - Nærbutikken Trea STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 /2021 - Rune Olsen Rune Olsen STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 /2021 - Ellen Cathrine Burchardt Ellen Cathrine Burchardt STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 /2021 - Eirik Messelt Eirik Messelt STORELVDAL_PROD
2020/1834 20210503 03.05.2021 Inngående brev Klageavgjørelse - oppføring av hytte - gnr. 17 bnr. 977 i Stor-Elvdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Arnt Risberg Arnt Risberg STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Nils N. Strand Nils N Jr Strand STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Cato Nygård Cato Nygård STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210503 03.05.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Stor-Elvdal Røde Kors STOR ELVDAL RØDE KORS STORELVDAL_PROD
2020/1640 20210503 03.05.2021 Inngående brev Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1512 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon fra stillingen som miljøarbeider ved Sollia skole Ida Heier STORELVDAL_PROD
2020/1512 20210503 03.05.2021 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra stillingen som miljøarbeider ved Sollia skole Ida Heier Ruud STORELVDAL_PROD
2020/2207 20210503 03.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding om defekt gatelys i Dyrefaret på Koppang Per Heggelund STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210503 03.05.2021 Inngående brev Anmodning om oversikt over reskontroført krav for legevakt 2020 Bernt Stray Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/1936 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - 50% stilling - økonomikontoret - 01.05.2021 - 30.06.2021 Bjørg Skogsrud STORELVDAL_PROD
2020/1919 20210503 03.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på nettleie fra 01.05.2021 - Benveien 5 B Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210503 03.05.2021 Inngående brev Endring av forsikring - eiendom i Sundfloveien - Stor-Elvdal kommune KLP:00206002307 KLP Skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2021/2 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt gbnr 54/236 Kari Sunde STORELVDAL_PROD
2021/2 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om betalt eiendomsskatt gbnr 3/44 og 52 Knut Erik Westad STORELVDAL_PROD
2020/2308 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kvittering for påmeldt aktivitet våre 2021 Malena Steine og Sven Erik Våler STORELVDAL_PROD
2020/2310 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling i hjemmebaserte tjenester Rahel G Emahtsion STORELVDAL_PROD
2020/2310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i hjemmebaserte tjenester Rahel G Emahtsion STORELVDAL_PROD
2021/7 20210503 03.05.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 6/186 i Stor-Elvdal Dagmar Heimdal STORELVDAL_PROD
2021/7 20210503 03.05.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1548 og 1549 Ann-Kristin Sandberg STORELVDAL_PROD
2021/7 20210503 03.05.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/1548 og 1549 Ann-Kristin Sandberg STORELVDAL_PROD
2021/47 20210503 03.05.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse 1 - oppføring av barnehage samt omlegging av VA-ledninger og fjernvarmeledninger på gbnr 19/538 Skoleveien – Stor-Elvdal kommune SWECO NORGE AS STORELVDAL_PROD
2021/47 20210503 03.05.2021 Utgående brev Endring av gitt rammetillatelse til oppføring av barnehage på gbnr 19/538 Skoleveien – Stor-Elvdal kommune SWECO NORGE AS STORELVDAL_PROD
2020/616 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling hjemmebaserte tjenester Branka Popovic STORELVDAL_PROD
2020/616 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling hjemmebaserte tjenester Branka Popovic STORELVDAL_PROD
2020/485 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 - Sollia skole Stine Bryn-Mikkelsen STORELVDAL_PROD
2020/323 20210503 03.05.2021 Utgående brev Spørsmål om svømmehallen Ingar Bø STORELVDAL_PROD
2020/57 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på henvendelse 25. mars - tilbakelevering av lokaler i Meieribygget - fritidsklubben Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/625 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ytterligere vurderinger av årsgebyr - Åmot kommune etter anmerkninger fra Fabrikkveien Hybelutleie AS Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/936 20210503 03.05.2021 Utgående brev Rapportering for kulturell spaserstokk DKSS) i 2020 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210503 03.05.2021 Inngående brev Anmodning om fritak for montering av vannmålere - fjernavlesning av vannmålere FELO STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/312 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signert leieavtale - Granheimveien 7 - leilighet 32 - Inger Mari Ruud Inger Mari Ruud STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/327 20210503 03.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/957 Toppveien 4 - Kjersti Mordal Moen og Ingar Moen, Elverum Ingar Moen STORELVDAL_PROD
2021/300 20210503 03.05.2021 Inngående brev Påmminelse - forespørsel om servering i forbindelse med begravelse 07.05.2021 Rondane River Lodge STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb skogbruk Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367733093 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/293 20210503 03.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av 100% fast stilling som fagleder regnskap ved økonomikontoret Sidsel Trøen STORELVDAL_PROD
2021/353 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Controller/innkjøper Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4374705283 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/362 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppsummering fra åpent møte 20.01.2021 - forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2021/371 20210503 03.05.2021 Utgående brev Godkjenning - søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/424 Tove Linderud Engh STORELVDAL_PROD
2021/371 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr Tove Linderud Engh STORELVDAL_PROD
2021/257 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - arbeidsavtale til signering 100% stilling - daglig leder - besøkssenter rovdyr Østerdalen Runhild Dammen STORELVDAL_PROD
2021/259 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - arbeidsavtale til signering 100% stilling - naturveileder - besøkssenter rovdyr Østerdalen Ket Fossen STORELVDAL_PROD
2021/270 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 Anna Kristina Husfloen Anna Kristina Husfloen STORELVDAL_PROD
2021/215 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang Marius Buchholdt STORELVDAL_PROD
2021/157 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innkalling styremøte 07.05.21 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/448 20210503 03.05.2021 Utgående brev Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget Tirhas Teklu Tekle STORELVDAL_PROD
2021/458 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Cato Haugen - grunnbok rettet - gbnr 17/1237 Kartverket STORELVDAL_PROD
2021/454 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 19/1012 BYGGMESTER ULVMOEN AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/454 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 19/1012 BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/455 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - vei - gbnr 17/6/30 Mona Sagmoen STORELVDAL_PROD
2021/455 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/6/30 Harald Sagmoen STORELVDAL_PROD
2021/456 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/1167 Mari Tangen Kringsjaa STORELVDAL_PROD
2021/457 20210503 03.05.2021 Inngående brev Skjema ved innflytting - Granheimveien 10 B - Tom Moen Tom Moen STORELVDAL_PROD
2021/450 20210503 03.05.2021 Inngående brev Gbnr 3/44 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Ett-trinns søknad - Stenvikveien 54 BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/450 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 3/44 BYGGMESTER ULVMOEN AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/451 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 16/17/36 ALT I BYGG KOPPANG AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/451 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 16/17/36 ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2021/452 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - boligformål - gbnr 10/406 ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2021/452 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 10/406 ALT I BYGG KOPPANG AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/453 20210503 03.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 19/559 BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/453 20210503 03.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 19/559 BYGGMESTER ULVMOEN AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/400 20210503 03.05.2021 Utgående brev Avslag på søknad om permisjon fra stilling som helsefagarbeider i perioden 01.08.2021 - 01.08.2022 Kristin Midtun STORELVDAL_PROD
2020/813 20210502 02.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på lest vedtaksbrev (Ref=b4qe64, SakId=283815) ***** STORELVDAL_PROD
2020/325 20210502 02.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på lest vedtaksbrev (Ref=e3p689, SakId=350902) ***** STORELVDAL_PROD
2020/487 20210502 02.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på lest vedtaksbrev (Ref=qk8884, SakId=325056) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1729 20210502 02.05.2021 Inngående brev Utlån startlån avsluttet - ***** ***** Bjørnar Skjæret STORELVDAL_PROD
2020/1755 20210501 01.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på lest vedtaksbrev (Ref=w8643r, SakId=358276) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1705 20210501 01.05.2021 Inngående brev Avsluttet sak - klagefrist er utgått (Ref=4ae63k, SakId=357003) ***** STORELVDAL_PROD
2021/1 20210501 01.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på lest vedtaksbrev (Ref=6a965r, SakId=368450) ***** STORELVDAL_PROD
2020/487 20210501 01.05.2021 Inngående brev Sak avsluttet - trukket søknad (Ref=4433rw, SakId=325003) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1352 20210501 01.05.2021 Inngående brev Avsluttet sak - utbetalt til søker (Ref=r6aba9, SakId=350665) ***** STORELVDAL_PROD
2021/245 20210501 01.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05-01T08:00:11.631941 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210501 01.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05-01T08:00:43.715045 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210501 01.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05-01T08:01:12.976546 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/353 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Controller/innkjøper - st. ref. (4374705283) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/310 20210501 01.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb skogbruk - st. ref. (4367733093) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/317 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367975515 Laila Jordal Laurentz Laila Jordal Laurentz STORELVDAL_PROD
2021/317 20210430 30.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Sykepleier Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367975515 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/300 20210430 30.04.2021 Inngående brev Forespørsel om servering i forbindelse med en begravelse 07.05.2021 Rondane River Lodge STORELVDAL_PROD
2021/383 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til 54/111 54/21 i Stor-Elvdal kommune Brænd Berit STORELVDAL_PROD
2021/383 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til 54/111 54/21 i Stor-Elvdal kommune Johansen Eli Reinemo STORELVDAL_PROD
2021/383 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til 54/111 54/21 i Stor-Elvdal kommune Reinemo Egil STORELVDAL_PROD
2021/383 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til 54/111 54/21 i Stor-Elvdal kommune Reinemo Odd STORELVDAL_PROD
2021/383 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til 54/111 54/21 i Stor-Elvdal kommune Reinemo Per Arne STORELVDAL_PROD
2021/383 20210430 30.04.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til 54/111 54/21 i Stor-Elvdal kommune Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/358 20210430 30.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar i perioden 12.04.21 - 31.08.21 - Hjemmebaserte tjenester Astrid Hem STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb Moratunet - st. ref. (4377196513) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb Moratunet - st. ref. (4377196513) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb Moratunet - st. ref. (4377196513) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb Moratunet - st. ref. (4377196513) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobb Moratunet - st. ref. (4377196513) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/368 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sommerjobb Moratunet Kjøkken Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4377196513 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210430 30.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210430 30.04.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210430 30.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 Roar Viken Roar Viken STORELVDAL_PROD
2021/128 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse for plantegning og fasader - oppføring av hytte på gbnr 54/463 Sollia - Roar Kjær, Hernes Roar Kjær STORELVDAL_PROD
2020/997 20210430 30.04.2021 Inngående brev Utlysning av tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2021 Bufdir - Jeanette Lorentzen STORELVDAL_PROD
2020/979 20210430 30.04.2021 Utgående brev Referat fra sakkyndig råd angående ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/57 20210430 30.04.2021 Inngående brev Pålegg om å gi tilsvar i forliksklage - gbnr 19/533 og 908 - Meieribygget Koppang - Fritidsklubben Forliksrådet i Nord-Østerdal STORELVDAL_PROD
2020/211 20210430 30.04.2021 Inngående brev Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen og eksamenstrekk våren 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/146 20210430 30.04.2021 Utgående brev Referat fra sakkyndig råd 29.04.21 angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/30 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til kompetanseheving - innovasjonsprosjekt og BPA 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/7 20210430 30.04.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 6/186 Dagmar Heimdal STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210430 30.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Bjørn B. Karlstad Bjørn Bråten Karlstad STORELVDAL_PROD
2020/1613 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av liste med fellingsmannskap 2021 i Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1573 20210430 30.04.2021 Inngående brev Sambandstest - vår 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210430 30.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 /2021 - Lars Inge Tvenge Lars Inge Tvenge STORELVDAL_PROD
2020/1789 20210430 30.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Dedicare for perioden 28.06.21 -17.09.21 Ananda Sagara Galappaththi-Arachchige STORELVDAL_PROD
2020/1916 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversender korrigert skjøte til tinglysing gbnr 19/1434 Kartverket Tinglysing STORELVDAL_PROD
2020/1933 20210430 30.04.2021 Inngående brev Oppdragsbekreftelse fra Dignus for perioden 06.04.21 - 08.05.21 - lege Stor-Elvdal kommunelegekontor Jonas Kielland Garvik STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210430 30.04.2021 Inngående brev Møteprotokoll representanskap 22.4.21 - Konsek Øst IKS Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/406 20210430 30.04.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale for perioden 01.05.2021 - 31.12.2024 - Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS STORELVDAL_PROD
2021/386 20210430 30.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 30% vikariat kokk 01.06.21 - 31.05.22 - Moratunet sykehjem kjøkken Christian Svein Sehm STORELVDAL_PROD
2021/392 20210430 30.04.2021 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra politiske verv - varaordfører Ingeborg Mellgren Mathiesen Ingeborg S M Mathiesen STORELVDAL_PROD
2021/392 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om kommunestyrevedtak i forbindelse med varaordfører's permisjon i perioden 28.04.2021 - 31.12.2021 Kari-Mette Klausen Strand m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/423 20210430 30.04.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Lill Løkkesveen STORELVDAL_PROD
2021/447 20210430 30.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Dedicare for perioden 15.04.21 - 28.05.21 - lege ved Stor-Elvdal kommunelegekontor Aisha Siddiqa Mughal STORELVDAL_PROD
2021/447 20210430 30.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Dedicare for perioden 31.05.21 - 30.06.21 - lege Stor-Elvdal kommunelegekontor Aisha Siddiqa Mughal STORELVDAL_PROD
2021/447 20210430 30.04.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Dedicare for perioden 01.07.21 - 29.07.21 - lege Stor-Elvdal kommunelegekontor Aisha Siddiqa Mughal STORELVDAL_PROD
2021/446 20210430 30.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold i Eventyrveien 32 - Fino Tewelde Wellday Fino Tewelde Welday STORELVDAL_PROD
2021/449 20210430 30.04.2021 Inngående brev Høring - revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - høringsfrist 1. september 2021 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/886 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder Nina - Christer Moe Rolandsen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210429 29.04.2021 Inngående brev Spørsmål om betalt eiendomsskatt gbnr 3/44 og 52 Knut Erik Westad STORELVDAL_PROD
2021/19 20210429 29.04.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 28.04.21 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210429 29.04.2021 Inngående brev Forespørsel om restanser på gbfnr 17/4/38 i Stor-Elvdal MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1916 20210429 29.04.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1775 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedtak - Fylkeskommunale vassdragsmidler 2021 - ordeling INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1747 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo Folldal Bygg AS STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210429 29.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Helge Krog Helge Krog STORELVDAL_PROD
2020/868 20210429 29.04.2021 Inngående brev Oppfordring til kommuner om å hindre hogst i yngletiden NOAH - Dyrsrettigheter STORELVDAL_PROD
2020/756 20210429 29.04.2021 Inngående brev Tilbud til elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/756 20210429 29.04.2021 Inngående brev Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/661 20210429 29.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/155 20210429 29.04.2021 Utgående brev Tilbakemelding på samarbeid - råd for likestilling av funksjonshemmede Styreleder SR produkter - Arne Hagetrø STORELVDAL_PROD
2020/155 20210429 29.04.2021 Utgående brev Flytting av møtet i Råd for likestilling av funksjonshemmede 05.05.2021 Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/504 20210429 29.04.2021 Inngående brev Helsetilsynets tilsynsmelding i ny innpakning Helsetilsynet STORELVDAL_PROD
2020/546 20210429 29.04.2021 Utgående brev Ferdigattest - sammenføying av bruksenheter på gbnr 19/1062 Skoglyveien 23 - Per Jan Myrbakken Per Jan Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/211 20210429 29.04.2021 Inngående brev Informasjon om standpunktvurdering og veiledning om klage på standpunktkarakter i fag i grunnskolen våren 2021. STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/134 20210429 29.04.2021 Inngående brev Til landets kommuner: nye oppdateringer etter presskonferansen 28. april Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/82 20210429 29.04.2021 Inngående brev Kartlegging, restaurering og skjøtsel av kulturmark med biologisk verdier - kurs og møter med kommunene 2021 - jord og mat STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/212 20210429 29.04.2021 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/259 20210429 29.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 Ket Fossen Ket Fossen STORELVDAL_PROD
2021/257 20210429 29.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 Runhild Dammen Runhild Dammen STORELVDAL_PROD
2021/360 20210429 29.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent vikariat 50% - 23.4.21 - Sollia barnehage Stine Bryn-Mikkelsen STORELVDAL_PROD
2021/383 20210429 29.04.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - Søknad om fradeling etter plan- og bygningsloven - gbnr 54/21 Berit Brænd STORELVDAL_PROD
2021/380 20210429 29.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om dispensasjon fra pedagognorm - ber om ytterligere opplysninger STOR-ELVDAL NATURBARNEHAGE AS STORELVDAL_PROD
2021/383 20210429 29.04.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - Søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 54/21 Berit Brænd STORELVDAL_PROD
2021/339 20210429 29.04.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av landbruksgarasje på gbnr 46/14 Solliaveien 742 - Åge Røstum, Sollia Åge Røstum STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4373597794) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/340 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4373597794 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367782247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367782247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367782247) - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367782247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367782247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/313 20210429 29.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærer Koppang skole og Sollia skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367782247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/440 20210429 29.04.2021 Inngående brev Oversendelse av signerte avtaler - Politiråd og avtale om tjenestetilbud INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2021/441 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databrille - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/443 20210429 29.04.2021 Inngående brev Høring - endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - høringsfrist: 14 mai 2021 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/444 20210429 29.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling i Benveien Lill Anita Løkkesveen STORELVDAL_PROD
2021/444 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling i Benveien Lill Anita Løkkesveen STORELVDAL_PROD
2021/445 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om SMIL-midler 2020 - Per Anders Westgaard - gbnr 14/63 - inngjerding av innmarksbeiter Per Anders Westgaard STORELVDAL_PROD
2021/429 20210429 29.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 27.04.21 - 30.06.21 - helsefagarbeider Moratunet sykehjem Kanraya Watcharosin STORELVDAL_PROD
2021/427 20210429 29.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning og assistent tilkallingsvikar - 26.4. - 31.7.2021 - Sollia skole Stine Bryn-Mikkelsen STORELVDAL_PROD
2021/423 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Laila Jordal Laurentz STORELVDAL_PROD
2021/423 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Nina Våler STORELVDAL_PROD
2021/395 20210429 29.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 28.06. - 31.07.2021 - sommervikar - sektor Samfunnsutvikling Trym Holton Olstad STORELVDAL_PROD
2021/300 20210428 28.04.2021 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse fra KS: kommunalsjefer for helse- og omsorgstjenester Ipsos/KS STORELVDAL_PROD
2021/430 20210428 28.04.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende septiktank - Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 19/331 Arne Bakken STORELVDAL_PROD
2021/423 20210428 28.04.2021 Inngående brev Påmelding sommerskole 2021 Monica Aaen Austeng STORELVDAL_PROD
2021/433 20210428 28.04.2021 Utgående brev Henvisning til PPT - systemrettet oppdrag ***** STORELVDAL_PROD
2021/436 20210428 28.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Hjemmebaserte tjenester Sigrid Tryli Ottinsen STORELVDAL_PROD
2021/436 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Hjemmebaserte tjenester Sigrid Tryli Ottinsen STORELVDAL_PROD
2021/438 20210428 28.04.2021 Inngående brev Generalforsamling i Sør-Østerdal Næringshage AS Sør-Østerdal Næringshage - Espen André Kristiansen STORELVDAL_PROD
2021/385 20210428 28.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 19.04.21 - 31.08.21 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjeneste Tina Stensløkken Askjem STORELVDAL_PROD
2021/391 20210428 28.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 19.04.21 - 31.12.21 - tilkallingsvikar vernepleier - Enhet tiltak for funksjonshemmede Märtha-Louise Stolz STORELVDAL_PROD
2021/317 20210428 28.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Sykepleier Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4367975515 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/338 20210428 28.04.2021 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av ny hytte på gnr 17 bnr 822 Tryvang Øst - Aase Karine og Frank Nyborg, Råholt Frank Nyborg STORELVDAL_PROD
2021/346 20210428 28.04.2021 Utgående brev Tillatelse til riving av bolig på gbnr 19/354 Atnaveien 2323 - Helene Marie Tabel Brovold, Trondheim TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/373 20210428 28.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning og assistent tilkallingsvikar - 01.04. - 31.07.21 - Koppang skole og SFO Hilde Moe STORELVDAL_PROD
2021/352 20210428 28.04.2021 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig på på gbnr 17/1105 Langaveien 28 - Soner Yildirim, Oslo Soner Yildirim STORELVDAL_PROD
2021/259 20210428 28.04.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/274 20210428 28.04.2021 Inngående brev Angående arkeologisk befaring gnr/bnr 11/2 Messelt Eirik Messelt STORELVDAL_PROD
2021/294 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Tiril Larsen Amundsen Line Larsen Amundsen STORELVDAL_PROD
2021/294 20210428 28.04.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 ved Koppang skole - Tiril Larsen Amundsen Line Larsen Amundsen STORELVDAL_PROD
2021/212 20210428 28.04.2021 Utgående brev Spørsmål om systemrettet oppdrag fra 26.02.21 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE STORELVDAL_PROD
2021/223 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftet mottatt oppsigelse - Granheimveien 7 - leilighet 17 - Betzy Sollien Karin Marie Sollien STORELVDAL_PROD
2021/196 20210428 28.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210428 28.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/173 20210428 28.04.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten RANAHYTTA AS STORELVDAL_PROD
2020/323 20210428 28.04.2021 Inngående brev Spørsmål om svømmehallen Ingar Bø STORELVDAL_PROD
2020/876 20210428 28.04.2021 Inngående brev Varsel om støyende arbeider i forbindelse med ballastsupplering og sporjustering på jernbanenettet Område Nord sesong 2021 sendt fra Bane NOR SF Banenor STORELVDAL_PROD
2020/876 20210428 28.04.2021 Inngående brev Varsel om støyende arbeider i forbindelse med ballastsupplering og sporjustering på jernbanenettet i Område Nord sesong 2021 sendt fra Bane NOR SF Banenor STORELVDAL_PROD
2020/1056 20210428 28.04.2021 Utgående brev Uttalelse til forvaltningsrapport - Kompetanse i Stor-Elvdal kommunes organisasjon REVISJON ØST IKS STORELVDAL_PROD
2020/1208 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på samtale i forbindelse med bekymringsmelding - Hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_PROD
2020/1469 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte / fritidsbolig på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 - Hagen, Tron og Rødsdalen, Tove Marie, Rena FH GRUPPEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210428 28.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020/2021 - Jan Helgesen Jan Helgesen STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210428 28.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020/2021 - Roy Brænd Roy Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210428 28.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020/2021 - Sverre Oskar Øverby Sverre Oskar Øverby STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på anmodning om oversikt over reskontroført krav for legevakt 2020 Bernt Stray Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210428 28.04.2021 Utgående brev Utbetalinger fra Moratunet og legevakt Lara Lind STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210428 28.04.2021 Inngående brev Utbetalinger fra Moratunet og legevakt Lara Lind STORELVDAL_PROD
2021/19 20210428 28.04.2021 Inngående brev Møtereferat fra GSU den 16.april 2021 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte STORELVDAL_PROD