eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/2250
:
Jan Sævig
:
Under behandling
:
Trysil kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/2250 20210604 04.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 5/2021 - uke 22 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210603 03.06.2021 Inngående brev Anmodning om åpning av rådhuset Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse TRYSIL_PROD
2020/2250 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 4/2021 - veke 18 - koronavirus - landbruksforvaltningen STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210420 20.04.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210416 16.04.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 3/2021 - uke 15 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210331 31.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2/2021 - uke 12 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210325 25.03.2021 Inngående brev Smittevern og skoleskyss - tiltak for å sikre kapasitet INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/2250 20210323 23.03.2021 Inngående brev Informasjon om transport til og fra testing ved mistanke om covid-19 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/2250 20210322 22.03.2021 Inngående brev Rapportering på vedlikeholdstilskuddet fra kommunene i Innlandet / kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210322 22.03.2021 Utgående brev Rapportering på kommunenes koronakostnader for 2020 og 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210316 16.03.2021 Inngående brev Innspill om fordeling av midler til hardt rammede bransjer Trysil restaurantforening TRYSIL_PROD
2020/2250 20210304 04.03.2021 Utgående brev Svar på invitasjon til oppfølgingsmøte om utfordringer i forbindelse med covid-19 Kommunal og moderniseringsdepartementet TRYSIL_PROD
2020/2250 20210304 04.03.2021 Inngående brev Invitasjon til oppfølgingsmøte om utfordringer i forbindelse med covid-19 for kommunene Trysil og Øyer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210302 02.03.2021 Inngående brev Revisjonsuttalelse - rapport om resultat av kontrollhandlinger om bruk av engangstilskudd til kommunalt vedlikehold og rehabilitering i Trysil kommune for 2020 / kopi av brev til Statsforvalteren i Innlandet REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/2250 20210304 04.03.2021 Inngående brev Frist 22.3.2021 - rapportering på kommunenes koronakostnader for 2020 og 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210222 22.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 1/2021 - uke 7 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210212 12.02.2021 Utgående brev Konsekvenser av stengte grenser for helse- og omsorgssektoren JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210208 08.02.2021 Inngående brev Helsepersonell fra Sverige og Finland - konsekvenser av grensestenging/kopi av brev til Justis- og beredskapsdepartementet KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON TRYSIL_PROD
2020/2250 20210205 05.02.2021 Inngående brev Svarfrist 9.2.2021 - konsekvenser av stengte grenser for helse- og omsorgssektoren JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210201 01.02.2021 Inngående brev Svar på anmodning om oppfølgingsmøte med kommunene Trysil og Øyer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210129 29.01.2021 Inngående brev Vedtak om stenging av grenseoverganger i Innlandet INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/2250 20210127 27.01.2021 Utgående brev Innspill til finans- og nærings- og fiskeridepartementet NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20210122 22.01.2021 Inngående brev Svar på henvendelse - vinteren står for døren i Trysil - kun norske gjester vil gi dramatiske fall i omsetning og sysselsetting NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210122 22.01.2021 Inngående brev Oversendelse av rapporteringsskjema - vedlikeholdstilskuddet STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20210121 21.01.2021 Utgående brev Invitasjon til nettmøte med kommunene Trysil og Øyer 20.1.2021 Trygve Slagsvold Vedum m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20210114 14.01.2021 Utgående brev Innspill til regjeringen om covid-19 fra Trysil og Øyer kommuner Jan Tore Sanner m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20210111 11.01.2021 Utgående brev Anmodning om oppfølgingsmøte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201221 21.12.2020 Inngående brev Omgjøring av vedtak om kompensasjon - krav om tilbakebetaling NORSK KULTURRÅD TRYSIL_PROD
2020/2250 20201111 11.11.2020 Inngående brev Svar på anmodning om møte med statsråden NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201201 01.12.2020 Utgående brev Uttalelse til varsel om omgjøring av vedtak om kompensasjon til Trysil kino NORSK KULTURRÅD TRYSIL_PROD
2020/2250 20201110 10.11.2020 Inngående brev Varsel om omgjøring av vedtak om kompensasjon og krav om tilbakebetaling NORSK KULTURRÅD TRYSIL_PROD
2020/2250 20201109 09.11.2020 Inngående brev Forlengelse av godkjenning av sykehjem mv. for gjennomføring av tvungen isolering etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201104 04.11.2020 Inngående brev Informasjon om oppdatering av veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201102 02.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om koronainformasjon til innvandrere i kommunen Innlandet Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/2250 20201030 30.10.2020 Utgående brev Vinteren står for døren i Trysil – Kun norske gjester vil gi dramatiske fall i omsetning og sysselsetting Anette Trettebergstuen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20201027 27.10.2020 Utgående brev Anmodning om møte med statsråden NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201023 23.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - forberedelse til utsending av koronavaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201020 20.10.2020 Inngående brev Spørsmål om smittevernstiltak for gjennomføring av politiske møter Östersunds kommune TRYSIL_PROD
2020/2250 20201016 16.10.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201005 05.10.2020 Inngående brev Spørsmål om koronainformasjon til innvandrere i kommunen Innlandet Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/2250 20201005 05.10.2020 Inngående brev Kommunens ansvar etter krisesenterloven - risikovurdering av smitteverntiltak knyttet til covid-19 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201006 06.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding før møte med statsråden 6.10.2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201006 06.10.2020 Utgående brev Innspill fra reiselivskommunene Trysil og Øyer på Prop. 142 S Regjeringen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20201002 02.10.2020 Utgående brev Anbefalinger til private institutter i Trysil LIA TERAPI AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20201002 02.10.2020 Inngående brev Svar på anmodning om møte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201005 05.10.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte om TISK-strategien 22.10.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20201002 02.10.2020 Utgående brev Anmodning om møte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om møte om smitteverntiltak FEMUNDLØPET AS TRYSIL_PROD
2020/2250 20200904 04.09.2020 Inngående brev Oppfølging av TISK-strategien og finansiering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200904 04.09.2020 Inngående brev Frist 21.9.2020 - rapportering til Fylkesmannen om økonomiske konsekvenser av Covid-19 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200831 31.08.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 12 - uke 34 - koronavirus - landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200820 20.08.2020 Inngående brev Frist 1.3.2021 - rapportering om bruk av ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200812 12.08.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om når hytteforbudet i Trysil ble opphevet Nils Sørensen TRYSIL_PROD
2020/2250 20200721 21.07.2020 Inngående brev Søknadsfrist 15.9.2020 - Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200710 10.07.2020 Inngående brev Anmodning om svar på hvordan tilskudd til tiltak rettet mot sårbare barn og unge er brukt Handikappede barns foreldreforening TRYSIL_PROD
2020/2250 20200710 10.07.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 11 - uke 28 - koronavirus - landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilsyn med og oppfølging av smittevern i serverings- og restaurantbransjen/kopi av brev til fylkesmennene HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200703 03.07.2020 Inngående brev Spørsmål om når hytteforbudet i Trysil ble opphevet Nils Sørensen TRYSIL_PROD
2020/2250 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene - rapport og anbefalinger Mathilde Rimestad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kvittering fra kompensasjonsordning for arrangement som er avlyst, stengt eller utsatt som følge av covid-19-utbruddet LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet TRYSIL_PROD
2020/2250 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ny kulturkompensasjonsordning gjeldende fra 1. mai til 31. august Jørgen Stensland m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversendelse av utkast til ny kompensasjonsordning for frivilligheten FILM&KINO TRYSIL_PROD
2020/2250 20200624 24.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200622 22.06.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 10 - uke 25 - koronavirus - landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200615 15.06.2020 Inngående brev Anmodning om å sikre tilstrekkelig beredskap i sommerferien Helsedirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2250 20200609 09.06.2020 Inngående brev Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien i forbindelse med Covid-19-pandemien KUNNSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200609 09.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200608 08.06.2020 Inngående brev Svarbrev til kommunene om grunnskoleskyss og kommunal delfinansiering under ovid-19-pandemien Innlandet Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/2250 20200608 08.06.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 9 - uke 23 - koronavirus - landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200608 08.06.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill til Prop. 127 S Destinasjon Trysil SA TRYSIL_PROD
2020/2250 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill fra Trysil kommune til Prop 127 S Even Aleksander Hagen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill til Prop. 127 S Even Aleksander Hagen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200605 05.06.2020 Utgående brev Innspill på Prop. 127 S Trond Lesjø m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill til Prop. 127 S Trygve Slagsvold Vedum m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200605 05.06.2020 Utgående brev Oversendelse av innspill til prop. 127 S Jan Tore Sanner m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200602 02.06.2020 Inngående brev Innspill til tiltak TRYSIL ARBEIDERPARTI TRYSIL_PROD
2020/2250 20200602 02.06.2020 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200527 27.05.2020 Inngående brev Informasjon om smittestopp-appen og barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat TRYSIL_PROD
2020/2250 20200525 25.05.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 8 - uke 20 - Koronavirus/Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innspill på kompensasjonsordningen Trygve Slagsvold Vedum m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet Finansminister Jan Tore Sanner m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet NRK m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200520 20.05.2020 Utgående brev Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet Even Aleksander Hagen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200516 16.05.2020 Inngående brev Smittevernloven og Covid-19-forskriften - klatreparker/teknikkbaner HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200513 13.05.2020 Inngående brev Presiseringer til smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger DEN NORSKE KIRKE TRYSIL_PROD
2020/2250 20200511 11.05.2020 Inngående brev Forlengelse av vedtak om godkjenning etter smittevernloven HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200511 11.05.2020 Inngående brev Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv uke 19 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200508 08.05.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon om prøvetakingskapasitet for Covid-19 HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200508 08.05.2020 Inngående brev Problemstilling om regler for isolasjon - var på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger/kopi av brev til Oslo kommune HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200507 07.05.2020 Inngående brev Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger DEN NORSKE KIRKE TRYSIL_PROD
2020/2250 20200731 31.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om at hytteforbudet videreføres Tom Almar Granli TRYSIL_PROD
2020/2250 20200505 05.05.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 6 - uke 18 - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200430 30.04.2020 Inngående brev Brev fra kunnskapsministeren om gjenåpning av skoler UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200429 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien - prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200429 29.04.2020 Utgående brev Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune Nils Kristen Sandtrøen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2250 20200429 29.04.2020 Utgående brev Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune Nærings og fiskeridepartementet m.fl. TRYSIL_PROD