1 Kjølen hotell - klage på eiendomsskatt 2019-2020
2 Klage på takstgrunnlag - gbnr. 17/118
3 Oversendelse
4 BILAG 1 plan kjeller Kjølen Hotell
5 BILAG 2 plan 1. etasje Kjølen Hotell
6 BILAG 3 plan 2. etasje Kjølen Hotell
7 BILAG 4 FDV kostnader
8 BILAG A 17_118_0_0 original
9 BILAG B LCC_med_energieksempel FDV kostnader
10 Klage på takstgrunnlag - gbnr. 17/118
11 Svar på klage på eiendomsskatt 2019 - gbnr. 17/118
12 Kjølen Hotell - klage på eiendomsskatt 2019
13 Klage på takstgrunnlag - gnr. 17 bnr. 118
14 Melding om vedtak - Klage på takstgrunnlag - gnr. 17 bnr. 118
15 Klage på vedtak - eiendomsskatt næringseiendom - gnr. 17 bnr. 118
16 Takst eskan
17 Skatteseddel 17_118