eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2021
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Formannskapet
19
+
02 08
+
16 22
+
13
+
04 12
+
08 22
+
31
+
20
+
09 30
+
01
+
Kommunestyret
02 23
+
27
+
25
+
22
+
21
+
25
+
23
+
14 15
+
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
27
+
17
+
09 21
+
19
+
16
+
25
+
23
+
20
+
17
+
09
+
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
28
+
18
+
06 27
+
17
+
23
+
21
+
18
+
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
26
+
09
+
06
+
11
+
15
+
19
+
16
+
Fondsstyret
08
+
16
+
08
+
Eldrerådet - nedlagt
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - nedlagt
Arbeidsmiljøutvalget
04
+
20
+
26
+
16
+
01
+
27
+
10
+
Partssammensatt utvalg
03
+
02
+
Sakkyndig nemnd
24
+
08
+
19
+
02
+
Klagenemnd for eiendomsskatt
07
+
Klagenemnd for fondsstyresaker
Femund-/Trysilvassdraget fiskefond
Valgstyret
04
+
08
+
31
+
13 15
+
20
+
Kontrollutvalget
10
+
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
24
+
20
+
18
+
10
+
07
+
19
+
16
+
07
+
Klagenemnd iht. delegeringsreglement
13
+
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Partssammensatt utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Fondsstyret
Sakkyndig nemnd
Kontrollutvalget i Trysil
Valgstyret
Klagenemnd for eiendomsskatt
Femund-/Trysilvassdraget fiskefond
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
Trepartsutvalget
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20211215 15.12.2021 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211214 14.12.2021 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211209 09.12.2021 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211207 07.12.2021 Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211201 01.12.2021 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211130 30.11.2021 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211123 23.11.2021 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211118 18.11.2021 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211117 17.11.2021 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20211116 16.11.2021 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20191217 17.12.2019 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191217 17.12.2019 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 08.15 Trysil rådhus Kvisten TRYSIL_HIST-05-19
20191211 11.12.2019 Sakkyndig nemnd 10.00 Trysil rådhus Kantinekroken TRYSIL_HIST-05-19
20191204 04.12.2019 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191203 03.12.2019 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191203 03.12.2019 Fondsstyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191202 02.12.2019 Eldrerådet 10.00 Østhagen Kjeller'n TRYSIL_HIST-05-19
20191202 02.12.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.00 Trysil rådhus Kantina TRYSIL_HIST-05-19
20191121 21.11.2019 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191121 21.11.2019 Sakkyndig nemnd 10.00 Trysil rådhus Kantinekroken TRYSIL_HIST-05-19
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 47 Siste
Loader