eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 504 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1790 20210721 21.07.2021 Inngående brev Melding om at seksjoneringen ikke er registrert i grunnboka ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/1232 20210721 21.07.2021 Inngående brev Anmodning om møte Per-Otto Ålråk TRYSIL_PROD
2020/74 20210721 21.07.2021 Inngående brev Oversendelse av reviderte plandokumenter ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/5846 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/2414 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/1142 20210721 21.07.2021 Inngående brev Utfylt egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Svein Otto Eriksen TRYSIL_PROD
2021/3361 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høringsfrist 1.9.2021 - forslag til revisjon av EU-kommisjonens direktiv om innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren SAMFERDSELSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/141 20210721 21.07.2021 Inngående brev Oversendelse av sikkerhetsrapporter fra kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Mobekkvegen og Østmojordet barnehage SIEMENS AS TRYSIL_PROD
2021/3131 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2775 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/3483 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2369 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd LILLEGRINDEN AS TRYSIL_PROD
2021/2396 20210721 21.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad GLA'SNEKKERN AS TRYSIL_PROD
2021/2670 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning Randi Irene Hofgaard TRYSIL_PROD
2021/2571 20210721 21.07.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/2641 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 33/743 Trond Pedersen TRYSIL_PROD
2021/2775 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Tørberget 30.-31.7.2021 Tørberget grendeutvalg TRYSIL_PROD
2021/2794 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/2809 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - bruksendring - gbnr. 37/583 Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/2925 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gbnr. 33/642 Marianne Paulshus TRYSIL_PROD
2021/2926 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/3131 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidet skjenkeareal 14.8.2021 - Osensjøen turistsenter OSENSJØEN TURISTSENTER AS TRYSIL_PROD
2021/3223 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialpedagog 15 % - Innbygda skole Therese Gundersen Ås TRYSIL_PROD
2021/3211 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning Ann Helen Rustad TRYSIL_PROD
2021/3362 20210721 21.07.2021 Utgående brev Søknad om avtalefestet pensjon STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2021/3363 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - kulturskolelærer 35 % - kulturskolen Stina Birgitta Ericsson TRYSIL_PROD
2021/3363 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lektor 65 % - Trysil ungdomsskole Stina Birgitta Ericsson TRYSIL_PROD
2021/3364 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fysioterapeut 60 % - enhet for rehabilitering Synnøve Bjørgo Adam TRYSIL_PROD
2021/3366 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** TRYSIL_PROD
2021/3352 20210721 21.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om serveringsbevilling - Radisson Blu Mountain Resort INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3360 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høringsfrist 1.9.2021 - forslag til revisjon av EU-kommisjonens forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler SAMFERDSELSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/3273 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Arild Lund TRYSIL_PROD
2020/3894 20210721 21.07.2021 Utgående brev Arbeidsreglement - til gjennomsyn før signering Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4341 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 85 % - Innbygda skole - 1.8.2021-31.7.2022 Therese Gundersen Ås TRYSIL_PROD
2020/4443 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - 14.6.-5.9.2021 Vibeke Øverby TRYSIL_PROD
2020/187 20210721 21.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 John Toralf Stallvik TRYSIL_PROD
2020/1697 20210721 21.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/1889 20210721 21.07.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om opphør av del av stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/7449 20210721 21.07.2021 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/7910 20210721 21.07.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/5753 20210721 21.07.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/4760 20210721 21.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 51/26 Kaare Nordgaard TRYSIL_PROD
2021/1142 20210721 21.07.2021 Inngående brev Utfylt egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Jan Nordgård TRYSIL_PROD
2021/1419 20210721 21.07.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/2105 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - avløpsrenseanlegg og utslippstillatelse - gbnr. 46/50 Svend Aage Sletten TRYSIL_PROD
2021/3355 20210720 20.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/308 20210720 20.07.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd TRYSIL SKYTTERLAG TRYSIL_PROD
2020/8071 20210720 20.07.2021 Inngående brev Spørsmål om grensemerker Toril Tofte og Thor Røhne TRYSIL_PROD
2021/3351 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til voksenopplæring NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/3352 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling Skistar Norge AS TRYSIL_PROD
2021/3353 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 28.6.2021-31.1.2022 Fia Charlotte Finneid TRYSIL_PROD
2021/3354 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for sykehjem 5. avdeling - 28.6.-15.8.2021 Fia Charlotte Finneid TRYSIL_PROD
2021/3345 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/3346 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om borgerlig vielse ***** TRYSIL_PROD
2021/3356 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling Skistar Norge AS TRYSIL_PROD
2021/3357 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialsykepleier 50 % - enhet for legesenter/beredskap - 12.7.2020-22.5.2022 Morten Fredrik Bakkerud TRYSIL_PROD
2021/3358 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.2.2021-30.6.2022 Tor Edgar Werme TRYSIL_PROD
2021/3158 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m², nytt anlegg - parkeringsplass - gbnr. 26/532 ARKITEKTLAGET AS TRYSIL_PROD
2021/3000 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning Per Kristian Hanevold TRYSIL_PROD
2021/3065 20210720 20.07.2021 Utgående brev Melding om mangler i søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innløsing av festetomt TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2021/2798 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - nybygg traktorgarasje med redskapsbod - gbnr. 70/43 Nord-Dahlsvegen 40 Hans Peter Bye TRYSIL_PROD
2021/2882 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på anmodning om redegjørelse - oppfølging av mulig ulovlig tiltak - gbnr. 76/2 Tor Jomar Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/2396 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 16/163/18 GLA'SNEKKERN AS TRYSIL_PROD
2021/2398 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 36/430 TYSTAD EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/2392 20210720 20.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Knut Løken TRYSIL_PROD
2021/2381 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/1035 HEDMARK-RØR AS TRYSIL_PROD
2020/8250 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift TRYSILFJELL UTMARKSLAG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/8314 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/1025 RYGH ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2020/7146 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 56/17 Elin Ramleth Østli TRYSIL_PROD
2020/4823 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/5 Even Ifarness TRYSIL_PROD
2020/4823 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/5 Even Ifarness TRYSIL_PROD
2020/5566 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - arealoverføring STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1031 20210720 20.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1323 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på anmodning om oppfølging av sak Stortingsrepresentant Marianne Haukland TRYSIL_PROD
2020/3602 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder 60 % - eiendomsavdelingen - 1.-22.8.2021 Malgorzata Wasiak TRYSIL_PROD
2020/3604 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder 60 % - eiendomsavdelingen - 1.-8.8.2021 Kamolrat Aarstad TRYSIL_PROD
2020/3607 20210720 20.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - renholder 60 % - eiendomsavdelingen - 1.-8.8.2021 Linn Holmseth Kjærnet TRYSIL_PROD
2020/3614 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 66/32 Harald Kornstad TRYSIL_PROD
2020/3753 20210720 20.07.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til kommuner med ulverevir MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2443 20210720 20.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon til fradeling av to tomter - gbnr. 57/1 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3273 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 Are Nordgaard TRYSIL_PROD
2021/809 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift TRYSILFJELL UTMARKSLAG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/886 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift TRYSILFJELL UTMARKSLAG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/8693 20210719 19.07.2021 Inngående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak - gjeninntredelse i avtale om kommunal akutt døgnenhet (KAD) ENGERDAL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/8663 20210719 19.07.2021 Utgående brev Innvilgelse av søknad om endring av reguleringsplan for Fjell-Mora hytteområde ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/7004 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 37/1372 - 45 boenheter JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/8071 20210719 19.07.2021 Utgående brev Orientering om klarlegging av eksisterende grenser TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/8072 20210719 19.07.2021 Utgående brev Orientering om klarlegging av eksisterende grenser TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/5217 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 50 % - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk - 1.-31.8.2021 Nina Fredsvik Røynstrand TRYSIL_PROD
2020/5513 20210719 19.07.2021 Utgående brev Anmodning om møte - laksen i Klaraelva, Trysilelva og Femundvassdraget KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/4869 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.9.2021-31.7.2022 Kenar Taha Saber TRYSIL_PROD
2020/4710 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 100 % - Østmojordet barnehage - 1.8.-31.12.2021 Rikke Johnsen TRYSIL_PROD
2020/5977 20210719 19.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift FLERMOEN UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/5978 20210719 19.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift FLERMOEN UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/2829 20210719 19.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/3303 20210719 19.07.2021 Inngående brev Melding om skade på Eltdalsvegen Christian Skarpsno TRYSIL_PROD
2020/3390 20210719 19.07.2021 Inngående brev Uttalelse - varsel om oppstart av ny reguleringsplan for Trysil-Knut Fjellsenter - Trysil kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/4132 20210719 19.07.2021 Inngående brev Informasjon om utbetaling av akonto utbytte - første kvartal 2021 INNLANDET ENERGI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/4150 20210719 19.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 38/62 Frank Jacobsen TRYSIL_PROD
2020/1751 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Østmojordet barnehage Kenar Taha Saber TRYSIL_PROD
2020/314 20210719 19.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/33 Ingar Peter Solum TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Anne Karin Hammer TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk FLENDALEN SAMEIESKOG ANS TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Gry Vanja Eriksen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Tone Christin Galaasen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Ella Beate Grønland TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jon Rohnny Talaasen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Norvald Doksrud TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Halvor Kristoffer Sætre TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Per Guttorm Skaaret TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Oddmund Nyhuus TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Hans Peter Nyhuus TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jan Nysæter TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Inger Ottershagen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Trygve Halvorseth TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Leif Gundersen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Norvald Doksrud TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Inger Svingen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Morten Smette TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Håvard Nordsveen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Geir Moren TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Silje Moren TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jan Nordgård TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Tor Jomar Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Eirik Valdem TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Liv Inger Vestli TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Fredrik Linton TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk ØSTBY SAMEIESKOG ANS TRYSIL_PROD
2021/1142 20210719 19.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jørn Rønningen TRYSIL_PROD
2021/1583 20210719 19.07.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/1371 20210719 19.07.2021 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1-2 for 2020/2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2021/1928 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Rammesøknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 37/854 TRYSILPORTALEN AS TRYSIL_PROD
2021/1929 20210719 19.07.2021 Utgående brev Orientering om forlenget saksbehandlingstid - gbnr. 20/17 - Nytt bygg - boligformål - Rammesøknad - Brubakken 31 AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2021/1934 20210719 19.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad OVE HALVORSEN ARKITEKT TRYSIL_PROD
2021/1936 20210719 19.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - Søknad uten ansvarsrett - riving av hele bygget, nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 26/270 Andreas Stallvik TRYSIL_PROD
2021/1936 20210719 19.07.2021 Utgående brev Svar på spørsmål til mangelbrev Andreas Stallvik TRYSIL_PROD
2021/1949 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 26/865 Espen Vatne-Larsen TRYSIL_PROD
2021/1644 20210719 19.07.2021 Inngående brev Revidert søknad FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/1662 20210719 19.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Espen Granberg TRYSIL_PROD
2021/2230 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 26/656 Kjetil Rydje TRYSIL_PROD
2021/2803 20210719 19.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ÅSNES HOLDING AS TRYSIL_PROD
2021/2926 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 40/227 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/2934 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - gbnr. 37/1385 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2935 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 9/29/40 Ove Tony Arnesen TRYSIL_PROD
2021/2940 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/55 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Daniel Granberg TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Maaike Lisanne Freudenborg TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Sandra Nyhus TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Lieke van Zwienen TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2888 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Victoria Untersaubach TRYSIL_PROD
2021/2901 20210719 19.07.2021 Utgående brev Om arbeidstid i helse,- omsorgs- og sosialsektoren og anmodning om evaluering av innleiekontoret Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2901 20210719 19.07.2021 Utgående brev Tilsvar på anmodning om tilbakemelding om møtetidspunkt og oversendelse av oversikt over vikarbruk og overtid i helse- og omsorgssektoren Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2572 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent - kulturavdelingen - 18.6.-15.8.2021 Maria Pedersen TRYSIL_PROD
2021/2565 20210719 19.07.2021 Inngående brev Purring på svar på søknad om dispensasjon Vegard Kristoffer Bakken TRYSIL_PROD
2021/2997 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lektor 100 % - Trysil ungdomsskole - 1.8.-31.12.2021 Joel Curt Gillberg TRYSIL_PROD
2021/3154 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - gbnr. 74/152 Morten Kåre Valbjørn TRYSIL_PROD
2021/3155 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 33/214 Arkitektkontoret Streken AS TRYSIL_PROD
2021/3346 20210719 19.07.2021 Inngående brev Forespørsel om borgerlig vielse ***** TRYSIL_PROD
2021/3347 20210719 19.07.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - klarlegging av eksisterende grenser Thomas Tallhaug TRYSIL_PROD
2021/3348 20210719 19.07.2021 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr. 4/1 Gry Vanja Eriksen TRYSIL_PROD
2021/3349 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.6.-15.8.2021 Martin Lyseggen Aas TRYSIL_PROD
2021/3350 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.6.-15.8.2021 Najua Ali Wahab TRYSIL_PROD
2021/3328 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - sponsorlosjen Nybergsund stadion - hjemmekamper 2021 NYBERGSUND IDRETTSLAG - TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/3328 20210719 19.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Sponsorlosjen INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/3328 20210719 19.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/3339 20210719 19.07.2021 Inngående brev Spørsmål om ansvars for Strandvegen Unni Trinborg Nordli TRYSIL_PROD
2021/3340 20210719 19.07.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - klarlegging av eksisterende grenser Martin Lyngstad Ihler TRYSIL_PROD
2021/3341 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 21.6.-15.8.2021 Thea Natalie Hildeng TRYSIL_PROD
2021/3342 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.-31.8.2021 Thea Natalie Hildeng TRYSIL_PROD
2021/3343 20210719 19.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 33/100 mfl. Lise Lotte P Gihlemoen TRYSIL_PROD
2021/3344 20210719 19.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Arne Kjelsnes TRYSIL_PROD
2021/3345 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/3267 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 33/998/0/2 Ulrika Lundblad TRYSIL_PROD
2021/3269 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 26/73 GROMUNGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3278 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 30/130 ENERGIMA ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/3300 20210719 19.07.2021 Utgående brev Oversendelse av husleiekontrakt til underskrift og retur ***** TRYSIL_PROD
2021/1422 20210716 16.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad - nabovarsel Wiggo Haavard Holm TRYSIL_PROD
2020/1777 20210716 16.07.2021 Inngående brev Anmodning om tildeling av vegadresse Terje Berg TRYSIL_PROD
2021/2754 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på anmodning om pålegg om reetablering av vannforsyning ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA TRYSIL_PROD
2021/2969 20210716 16.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad om tilskudd fra landbruksfondet HENRIK FILIP ØVERBEKK TRYSIL_PROD
2021/663 20210716 16.07.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til befaring Anne Sigstad TRYSIL_PROD
2021/1050 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 100% - Jordet barnehage Andrine Granberg TRYSIL_PROD
2021/882 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om uførepensjon - KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2021/854 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 80 % - Jordet barnehage - 1.8.-15.9.2021 Sidsel Rønes TRYSIL_PROD
2021/1419 20210716 16.07.2021 Utgående brev Pensjonsmelding - uføre STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2021/1340 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til melkerobot - gbnr. 88/4 med flere - Fagerli Morten Hartveit TRYSIL_PROD
2021/1342 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - styrer 100 % - Østmojordet barnehage - 1.4.-31.12.2021 Iselin Solvang Nergård TRYSIL_PROD
2021/1936 20210716 16.07.2021 Inngående brev Spørsmål til mangelbrev Andreas Stallvik TRYSIL_PROD
2021/1901 20210716 16.07.2021 Inngående brev Svar på høring - søknad om dispensasjon for etablering av adkomstvei til fritidsbolig - gbnr. 51/662 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2060 20210716 16.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2020/139 20210716 16.07.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 6. trinn 2 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/480 20210716 16.07.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Stig Arne Haugen TRYSIL_PROD
2020/539 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 93,30 % - Østmojordet barnehage - 18.1.-15.9.2021 Vibeke Storsveen TRYSIL_PROD
2020/3256 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om økt uføregrad KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/2443 20210716 16.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon til fradeling av to tomter - gbnr. 57/1 Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/2443 20210716 16.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon til fradeling av to tomter - gbnr. 57/1 Mattilsynet TRYSIL_PROD
2020/2565 20210716 16.07.2021 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 13.4.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2250 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/5753 20210716 16.07.2021 Utgående brev Søknad om uførepensjon - KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/6304 20210716 16.07.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om ferdsel med motorvogn / kopi av brev til Ole Jørn Bekkelund INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4759 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på orientering om rutiner ved søknad om tilskudd Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/8166 20210716 16.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - overføring av Øvre Flisa til Osensjøen Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/8378 20210716 16.07.2021 Inngående brev Behandlingstid for klagesak STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8394 20210716 16.07.2021 Inngående brev Svar på søknad om kompensasjon til næringsdrivende fastleger STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8484 20210716 16.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt nabovarsel / kopi av brev til Byggeplan AS INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/8494 20210716 16.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt nabovarsel / kopi av brev til Anette Moren INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/21 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 1.1.-31.12.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/3137 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn etter fullført videreutdanning Solfrid Eggen TRYSIL_PROD
2021/3114 20210716 16.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt nabovarsel / kopi av brev til Arkitektbua AS INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/3215 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Østmojordet barnehage Linda Andersen Westerberg TRYSIL_PROD
2021/3336 20210716 16.07.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2021/3337 20210716 16.07.2021 Inngående brev Svar på søknad om midlertidig reklameskilt / kopi av brev til Marit Nyhuus Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2021/3338 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 37/1567 GRYTDAL ALF TRYSIL_PROD
2021/2754 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på anmodning om pålegg om reetablering av vannforsyning ADVOKATFIRMAET ØKLAND & CO DA AVD LILLESTRØM TRYSIL_PROD
2021/2764 20210716 16.07.2021 Inngående brev Anmodning om skademelding NAV ÅMOT TRYSIL_PROD
2021/2674 20210716 16.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ett-trinns søknad - gbnr. 30/130 Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/2685 20210716 16.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Svein Henry Hvile TRYSIL_PROD
2021/2563 20210716 16.07.2021 Utgående brev Sletting av heftelse STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2021/2638 20210716 16.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - gbnr. 38/81 BERNT-ANDRE NERGÅRD TRYSIL_PROD
2021/2873 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til melkerobot eiendommen gbnr. 33/182 med flere OLE MAGNUS OUREN TRYSIL_PROD
2021/2354 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 50 % - Trysil ungdomsskole Inger Helen Nymoen TRYSIL_PROD
2021/2429 20210716 16.07.2021 Utgående brev Oversendelse av etterspurt dokumentasjon ***** TRYSIL_PROD
2021/2513 20210716 16.07.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om kjøp av grunn til vegen Grindbakken Ove Søberg TRYSIL_PROD
2020/2829 20210715 15.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2021/162 20210715 15.07.2021 Inngående brev Analyseresultater - 7.-15.7.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/1835 20210715 15.07.2021 Inngående brev Svar på henstilling om justering av nasjonale satser i Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak / kopi av Brev til Øivind Løken MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/1567 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd KNETTSETRA AS TRYSIL_PROD
2021/3327 20210715 15.07.2021 Inngående brev Oppnevning av ny mekler i Trysil/Engerdal KONFLIKTRÅDET INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5642 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest FULUFJELLET AS TRYSIL_PROD
2021/3325 20210715 15.07.2021 Inngående brev Spørsmål om saksstatus Gerd Berit Buflod TRYSIL_PROD
2021/3057 20210715 15.07.2021 Inngående brev Rapportering - resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2021 Trygve Halvorseth TRYSIL_PROD
2021/3056 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2021/3160 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - riving av gammelt våningshus - gbnr. 33/79 SØIR HUSHOLDNING AS TRYSIL_PROD
2021/3329 20210715 15.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Jørn Andre Stenseth TRYSIL_PROD
2021/3330 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Arne Hargreaves Lutnæs TRYSIL_PROD
2021/3331 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Bjørn Ola Storbæk TRYSIL_PROD
2021/3332 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Bjørn Erik Støa TRYSIL_PROD
2021/3333 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for sykehjem 5. avdeling - 12.7.-15.8.2021 Sara Seem TRYSIL_PROD
2021/3334 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 25.5.2021-31.1.2022 Sara Seem TRYSIL_PROD
2021/3335 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent - tjenestekontoret - 1.9.2021-31.8.2022 Anong Prathumwee Tøraasen TRYSIL_PROD
2021/3309 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - sykkelstier GT Bike Park - Gullia DESTINASJON TRYSIL SA TRYSIL_PROD
2021/3307 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - sykkelsti GT Bike Park -Trysilfjellet sør DESTINASJON TRYSIL SA TRYSIL_PROD
2021/3308 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - sykkelstier Fageråsen Bike Park DESTINASJON TRYSIL SA TRYSIL_PROD
2021/3298 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling - Tørberget samfunnshus 7.8.2021 Linda Brenden TRYSIL_PROD
2021/3305 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - sykkelsti GT Bike Park - Gullia DESTINASJON TRYSIL SA TRYSIL_PROD
2021/3306 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - sykkelsti GT Bike Park - Gullia DESTINASJON TRYSIL SA TRYSIL_PROD
2021/3275 20210715 15.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 16/112 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/2397 20210715 15.07.2021 Utgående brev Godkjenning - ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 56/360 Rune Christian Løken TRYSIL_PROD
2021/2844 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om møte Rolf Erik Martinsen TRYSIL_PROD
2021/2803 20210715 15.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 33/756 Åsnes Holding AS TRYSIL_PROD
2021/2810 20210715 15.07.2021 Utgående brev Godkjenning - søknad uten ansvarsrett - oppføring av ny garasje - gbnr. 60/103 Jarle Bakke TRYSIL_PROD
2021/2644 20210715 15.07.2021 Utgående brev Godkjenning - ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr. 38/405 Carl Magnus Ystrøm TRYSIL_PROD
2020/5642 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 9/773 Jan Erik Nordnes TRYSIL_PROD
2020/4622 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Lise Andersson TRYSIL_PROD
2020/5759 20210715 15.07.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 75/96 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/5759 20210715 15.07.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - riving/nybygg bolig - gbnr. 75/87 Øyvind og Trond Larsen TRYSIL_PROD
2021/28 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Jon Hegg Borlaug TRYSIL_PROD
2021/29 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Alf Jostein Eggen TRYSIL_PROD
2021/32 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Christian Sætre TRYSIL_PROD
2021/33 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Knut Hammer TRYSIL_PROD
2021/34 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Hans Norgreen TRYSIL_PROD
2021/35 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Bjørn Sætre TRYSIL_PROD
2021/40 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Liv Sigrun Tagestad TRYSIL_PROD
2021/41 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond ØSTBY SAMEIESKOG ANS TRYSIL_PROD
2021/44 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Arne Skjærbæk TRYSIL_PROD
2021/45 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Stig Arne Haugen TRYSIL_PROD
2021/42 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Ingun Aase TRYSIL_PROD
2020/8312 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Bjørn Baastad TRYSIL_PROD
2020/8327 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Ellen K Bernts Grønland TRYSIL_PROD
2020/8364 20210715 15.07.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nabovarsel Espen Kirkerud TRYSIL_PROD
2020/7449 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - arealoverføring STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/2867 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2785 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Kristin Sanaker TRYSIL_PROD
2020/2829 20210715 15.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling - Radisson Blu Mountain Resort INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/3257 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Astrid Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/3119 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Synnøve Moe Hansen TRYSIL_PROD
2020/2562 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Hans Sætre TRYSIL_PROD
2020/3893 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Birgit Johanne Jensen TRYSIL_PROD
2020/3907 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Rolf Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/3909 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Sigmund Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/3891 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Synnøve Galaasen Olsen TRYSIL_PROD
2020/3910 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Arne Livor Nyborg TRYSIL_PROD
2020/3911 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Geir Egil Nysæter TRYSIL_PROD
2020/3913 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Terje Opseth TRYSIL_PROD
2020/3914 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Per Iver Pedersen TRYSIL_PROD
2020/3914 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Per Iver Pedersen TRYSIL_PROD
2020/3919 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Einar Rønningen TRYSIL_PROD
2020/3850 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Terje Bakken TRYSIL_PROD
2020/3860 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Kristian Bjørnstad TRYSIL_PROD
2020/3861 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Ingunn Merete Bustad TRYSIL_PROD
2020/3868 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Einar Magne Flermoen TRYSIL_PROD
2020/3871 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Roar Flermoen TRYSIL_PROD
2020/3872 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Solveig Alma Flermoen TRYSIL_PROD
2020/4379 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/4364 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Halvor Kristoffer Sætre TRYSIL_PROD
2020/4364 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Halvor Kristoffer Sætre TRYSIL_PROD
2020/3389 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Peder Christian Anker TRYSIL_PROD
2020/491 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Brede Svenneby TRYSIL_PROD
2020/84 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av saksdokumenter STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1545 20210715 15.07.2021 Utgående brev Referat fra ferdigbefaring - VA-anlegg Gamlevegen trinn 2 JOHN GALTEN AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1037 20210715 15.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - revidert - gbnr. 37/1560 og 37/1562 PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/1048 20210715 15.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond HARAÅSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2021/1497 20210715 15.07.2021 Utgående brev Melding om forlenget klagefrist TRYBO AS TRYSIL_PROD
2021/783 20210715 15.07.2021 Inngående brev Uttalelse om utvidelse av massetak for å vedlikeholde skogsbilvegnett i Høljedalen INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/1142 20210715 15.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Ellen K Bernts Grønland TRYSIL_PROD
2021/1142 20210715 15.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Ola Teppen TRYSIL_PROD
2021/1142 20210715 15.07.2021 Utgående brev Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2021/476 20210715 15.07.2021 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2021 - Skipuben SKIPUBEN AS TRYSIL_PROD
2021/1801 20210715 15.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 14/160 HJORTERO HYTTER AS TRYSIL_PROD
2021/1794 20210715 15.07.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 14/2/112 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2021/1794 20210715 15.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 14/2/112 Vegard Ytterland TRYSIL_PROD
2021/2064 20210715 15.07.2021 Inngående brev Korsbergsvegen 34 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 36/246 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/1949 20210715 15.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad - nabovarsel CK Nor Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/3323 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høringsfrist 8.9.2021 - forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/3322 20210714 14.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Øyvind Nybrenna TRYSIL_PROD
2021/3321 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Terje Stenseth TRYSIL_PROD
2021/1497 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om forlenget klagefrist TRYBO AS TRYSIL_PROD
2021/3319 20210714 14.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/3057 20210714 14.07.2021 Inngående brev Rapportering - resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2021 Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2021/512 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon til byggesak Richard Andrés S Folland TRYSIL_PROD
2021/3095 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/934 20210714 14.07.2021 Inngående brev Opplysning om plassering Lars Nylund TRYSIL_PROD
2020/7 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Bodil Solvang Rønes TRYSIL_PROD
2020/3483 20210714 14.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/8663 20210714 14.07.2021 Inngående brev Oversendelse av reviderte plandokumenter ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/8698 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om behov for ferdigattest - endring av avkjøring - gbnr. 51/171 Carl Waldemar Wilhelmsen TRYSIL_PROD
2021/186 20210714 14.07.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale Trysil kommune TRYSIL_PROD
2020/5841 20210714 14.07.2021 Utgående brev Informasjonsbrev til grunneiere i Hagebekkvegen og Krokvegen Pål Akre m.fl. TRYSIL_PROD
2020/6309 20210714 14.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig og avløpsanlegg - gbnr. 9/768 TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/4952 20210714 14.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Hilde Kristine Pettersen Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/4960 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for sykehjem 5. avdeling - 13.7.2020-5.9.2021 Malin Berg TRYSIL_PROD
2020/5180 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 26.7.-15.8.2021 Stine Charl T Løvbrenden TRYSIL_PROD
2020/5341 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet fullmakt ISHAVSKRAFT AS TRYSIL_PROD
2020/4243 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 21.6.-15.8.2021 Åse Løberg TRYSIL_PROD
2020/3909 20210714 14.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/69 Sigmund Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/4029 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om stipend til videreutdanning Magnus Støa Dypviken TRYSIL_PROD
2020/2563 20210714 14.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 26/2 Ola Gerhard Sørhuus TRYSIL_PROD
2020/2273 20210714 14.07.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg forretningsbygg - gbnr. 26/403 TBC AS TRYSIL_PROD
2020/2162 20210714 14.07.2021 Utgående brev Anmodning om oversendelse av uavhengig kontroll TRYSIL TURISTSENTER EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/3109 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om salgsbevilling Lokalbrygg AS TRYSIL_PROD
2020/3109 20210714 14.07.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om salgsbevilling LOKALBRYGG AS TRYSIL_PROD
2021/934 20210714 14.07.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - plassering av bygg - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 33/333 Lars Martin Ragnar Nylund TRYSIL_PROD
2021/476 20210714 14.07.2021 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2021 - Trysil Hestesenter SVEIN OTTO ERIKSEN TRYSIL_PROD
2021/1497 20210714 14.07.2021 Utgående brev Informasjon om klagefrist TRYBO AS TRYSIL_PROD
2021/1397 20210714 14.07.2021 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiversansvar for sykepenger NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/1577 20210714 14.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2021/1354 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling - psykolog - enhet for psykisk helse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1387 20210714 14.07.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 Inga Krogh Jota TRYSIL_PROD
2021/1215 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om produksjonstilskudd del 1 Einar Andreas Ødegård TRYSIL_PROD
2021/1242 20210714 14.07.2021 Utgående brev Innvilget søknad - endring av konsesjonsvilkår - gbnr. 67/2 med flere Hans Martin Aas TRYSIL_PROD
2021/1644 20210714 14.07.2021 Inngående brev Reviderte søknadsdokumenter Geir Skjørberg TRYSIL_PROD
2021/1658 20210714 14.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - boligformål - gbnr. 51/253 Per Hamletsen TRYSIL_PROD
2021/3039 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommerskole - kulturavdelingen - 18.6.-15.8.2021 Rita Juwita TRYSIL_PROD
2021/3045 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommerskole - kulturavdelingen - 18.6.-15.8.2021 Simen Øverby TRYSIL_PROD
2021/2988 20210714 14.07.2021 Inngående brev Festetomt - godkjenning av innløsing av festetomt Olav Hunter TRYSIL_PROD
2021/3157 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om oppføring av carport med boder - gbnr. 36/357 IVERSEN ROAR A TRYSIL_PROD
2021/3141 20210714 14.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 80/2 Nanna Østenheden TRYSIL_PROD
2021/3255 20210714 14.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/3 Oddbjørn Granli TRYSIL_PROD
2021/3256 20210714 14.07.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 23/5 Kjell Ludvig Støbak TRYSIL_PROD
2021/3320 20210714 14.07.2021 Inngående brev Kommunenes ansvar og oppgaver i vannforvaltningen og behov for fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2021 Viken fylkeskommune TRYSIL_PROD
2021/3310 20210714 14.07.2021 Inngående brev Spørsmål om fritak fra eiendomsavgift og ønsker om ny beregning på vannforbruk Kjetil Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/3311 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 28.6.-31.8.2021 Mina Ryen Storsveen TRYSIL_PROD
2021/3312 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 21.6.-31.8.2021 Lena Øverbekk TRYSIL_PROD
2021/3313 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 2.7.2021-31.7.2022 Petra Johanne Johnsrud TRYSIL_PROD
2021/3314 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av ferie Desiree M Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/3315 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.6.-15.8.2021 Leif T Løvlund Vestling TRYSIL_PROD
2021/3316 20210714 14.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Magdalena Hubert m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3317 20210714 14.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anna Maria Hubert Nilsen TRYSIL_PROD
2021/3318 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om å sette opp ei koie/lafta bu i Smordalen Odd Herleik Nylund TRYSIL_PROD
2021/3273 20210714 14.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt nabovarsel / kopi av brev til Arild Lund INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/3273 20210714 14.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ett-trinns søknad - gbnr. 87/14 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/3271 20210714 14.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ferdigattest - gbnr. 33/255 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2021/3272 20210714 14.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ett-trinns søknad - gbnr. 37/114/19 Julsrudgården AS TRYSIL_PROD
2021/3266 20210714 14.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ett-trinns søknad - gbnr. 16/147 Aquapartner AS TRYSIL_PROD
2021/3259 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn etter fullført videreutdanning Hilde Myrvang Solvang TRYSIL_PROD
2021/3303 20210714 14.07.2021 Inngående brev Melding om revet hus - Langørvegen 12 Trysil kommune teknisk TRYSIL_PROD
2021/3300 20210714 14.07.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2021/3279 20210714 14.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ett-trinns søknad - gbnr. 59/110 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/2757 20210714 14.07.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg driftsbygning i landbruket - gbnr. 29/59 HENRIK FILIP ØVERBEKK TRYSIL_PROD
2021/2733 20210714 14.07.2021 Inngående brev Fornyet sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2021/2823 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilsynsrapport etter inspeksjon ved Høgåsen massetak STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2937 20210714 14.07.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Jarle Nilsen TRYSIL_PROD
2021/2403 20210714 14.07.2021 Utgående brev Godkjenning - ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 72/417 Ellen Marie Kveen TRYSIL_PROD
2021/2181 20210714 14.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 26/1035 Østavind Arkitekter AS TRYSIL_PROD
2021/2181 20210714 14.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Østavind Arkitekter AS TRYSIL_PROD
2020/4029 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om stipend til videreutdanning Magnus Støa Dypviken TRYSIL_PROD
2021/3299 20210713 13.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ingrid Beate Svingen TRYSIL_PROD
2021/3297 20210713 13.07.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - lederutdanning helse og omsorg KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON TRYSIL_PROD
2021/1422 20210713 13.07.2021 Inngående brev Opplysning om arealer Wiggo Haavard Holm TRYSIL_PROD
2021/2844 20210713 13.07.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Marit Sandvik Marit Sandvik TRYSIL_PROD
2020/8489 20210713 13.07.2021 Inngående brev Melding om flytting av bod KJELLS HYTTESERVICE AS TRYSIL_PROD
2020/6309 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest FULUFJELLET AS TRYSIL_PROD
2020/3724 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Chalet 10 og 11, deler av utomhus og tilhørende VA ARCONSULT OVE BØE AS TRYSIL_PROD
2021/1580 20210713 13.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd SALONG SAXEN AS TRYSIL_PROD
2021/2447 20210713 13.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd TRYSIL HELSE OG TRENING AS TRYSIL_PROD
2021/1675 20210713 13.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd SAMS CAFÉ AS TRYSIL_PROD
2021/1755 20210713 13.07.2021 Utgående brev Innvilget søknad om fradeling - gbnr. 39/93 med flere Ole Gjermund Nymoen TRYSIL_PROD
2021/1949 20210713 13.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan CK Nor Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/2079 20210713 13.07.2021 Utgående brev Innvilget søknad om deling av driftsenhet - gbnr. 20/1 med flere - Kvernegga Knut Ove Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/1422 20210713 13.07.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 51/589 Wiggo Haavard Holm TRYSIL_PROD
2021/638 20210713 13.07.2021 Inngående brev Kjørebok for bruk av snøskuter 2020-2021 Gunnar G Bjørseth TRYSIL_PROD
2020/3483 20210713 13.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4365 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.2021-31.5.2022 Filmon Berhe Gebremeskel TRYSIL_PROD
2020/4275 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 21.6.-15.8.2021 Johanna Kjølseth TRYSIL_PROD
2020/4275 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - høgskolestudent - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 5.7.-15.8.2021 Johanna Kjølseth TRYSIL_PROD
2020/2984 20210713 13.07.2021 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av ubrukte tilskuddsmidler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2829 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling Skistar Norge As TRYSIL_PROD
2020/2725 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på anmodning om prioritering av fylkesveg 215 Amund Oserud Bentzen TRYSIL_PROD
2020/84 20210713 13.07.2021 Inngående brev Vurdering av vedtak om avvisning av klage ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS TRYSIL_PROD
2020/84 20210713 13.07.2021 Utgående brev Behandling av klage på avvisningsvedtak og oversendelse til Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. TRYSIL_PROD
2020/224 20210713 13.07.2021 Inngående brev Referat fra møte ***** TRYSIL_PROD
2020/846 20210713 13.07.2021 Inngående brev Melding om flytting av elever fra Lundtofte skole til Innbygda skole Lundtofte skole TRYSIL_PROD
2020/1031 20210713 13.07.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing for eiendom med gbnr. 64/83. STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1659 20210713 13.07.2021 Utgående brev Melding om spesialundervisning skoleåret 2021/2022 ***** TRYSIL_PROD
2020/6309 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/6391 20210713 13.07.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Åmot TRYSIL_PROD
2020/5389 20210713 13.07.2021 Utgående brev Vedtak om overføring til ny midlertidig stilling Hilde Berg TRYSIL_PROD
2020/4652 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 21.6.-15.8.2021 Tobias Martinsen TRYSIL_PROD
2020/4600 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.6.-15.8.2021 Hirit Welday Seum TRYSIL_PROD
2020/4693 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for sykehjem 5. avdeling - 14.6.-5.9.2021 Jan Ivar Nilsen TRYSIL_PROD
2020/4746 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider - enhet for funksjonshemmede Bergetunet - 21.6.-29.8.2021 Maria Therese Lindh TRYSIL_PROD
2020/4801 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 21.6.-15.8.2021 Andrea Ensrud TRYSIL_PROD
2020/8392 20210713 13.07.2021 Inngående brev Høringsuttalse - søknad om mindre endring av reguleringsplan for Trysilsetra - Mattilsynet Mattilsynet TRYSIL_PROD
2021/186 20210713 13.07.2021 Utgående brev Covid-19 - flytting av grenseteststasjon fra Østby til Støa ARBEIDSTILSYNET HAMAR TRYSIL_PROD
2021/2395 20210713 13.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2181 20210713 13.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Østavind Arkitekter AS TRYSIL_PROD
2021/2181 20210713 13.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan Østavind Arkitekter AS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210713 13.07.2021 Utgående brev Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Nytt offentlig ettersyn Mottakere iht. adresseliste TRYSIL_PROD
2021/2930 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse Arealtek AS TRYSIL_PROD
2021/2903 20210713 13.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/3298 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Tørberget samfunnshus 7.8.2021 Linda Brenden TRYSIL_PROD
2021/3279 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 59/110 FH Gruppen TRYSIL_PROD
2021/3301 20210713 13.07.2021 Inngående brev Referat fra møte ***** TRYSIL_PROD
2021/3304 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann - gbnr. 70/17 Runa Elise Røberg TRYSIL_PROD
2021/3305 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 58/258 mfl. Arkitektbua AS TRYSIL_PROD
2021/3306 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 26/2 mfl. Arkitektbua AS TRYSIL_PROD
2021/3307 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 37/114 Arkitektbua AS TRYSIL_PROD
2021/3280 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for sykehjem 2. avdeling - 14.6.-5.9.2021 Tamara Ida T Randem TRYSIL_PROD
2021/3281 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 26/709 Ole Opsahlseter TRYSIL_PROD
2021/3282 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommervikar - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.2.-15.8.021 Malin Sørensen TRYSIL_PROD
2021/3283 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 25 % - enhet for funksjonshemmede Bergetunet Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/3284 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for funksjonshemmede Bergetunet - 21.6.-29.8.2021 Synna L Skomakerstuen TRYSIL_PROD
2021/3285 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.-31.12.2021 Synna L Skomakerstuen TRYSIL_PROD
2021/3286 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vernepleier - enhet for funksjonshemmede Bergetunet - 21.6.-29.8.2021 Frank Anders Smedstad TRYSIL_PROD
2021/3287 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for funksjonshemmede Bergetunet - 21.6.-29.8.2021 Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/3288 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - pleiemedarbeider - enhet for funksjonshemmede Bergetunet -1.6.-1.9.2021 Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/3289 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommervikar - enhet for funksjonshemmede Bergetunet - 21.6.-29.8.2021 Selma Ferner Kjøpsnes TRYSIL_PROD
2021/3292 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.-31.8.2021 Selma Ferner Kjøpsnes TRYSIL_PROD
2021/3293 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vernepleier - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.6.-15.8.2021 Siv Heidi Valdem TRYSIL_PROD
2021/3294 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 28.6.-15.8.2021 Hans Skjærstad TRYSIL_PROD
2021/3295 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 30,40 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Hans Skjærstad TRYSIL_PROD
2021/3296 20210713 13.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2021/3260 20210713 13.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad - ett-trinns søknad - gbnr. 16/147 / kopi av brev til Aquapartner AS Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/3260 20210713 13.07.2021 Utgående brev Informasjonsbrev til grunneier i Villavegen Sven Erik Bjørseth TRYSIL_PROD
2021/3260 20210713 13.07.2021 Utgående brev Informasjonsbrev til grunneiere i Villavegen Østby Christer Hemstad m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3267 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 33/998/0/2 HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3270 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål,nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 38/485 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3271 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 33/255 Arne Tøråsen AS TRYSIL_PROD
2021/3271 20210713 13.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad om ferdigattest Arne Tøråsen AS TRYSIL_PROD
2021/3272 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 37/114/19 Julsrudgården AS TRYSIL_PROD
2021/3273 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 87/14 Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/3266 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon,nytt anlegg - vei - gbnr. 16/147 Aquapartner AS TRYSIL_PROD
2021/3268 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 40/288 Per Julsrud TRYSIL_PROD
2021/3269 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - skilt/reklame - mindre enn 6,5 m2 - fasade - gbnr. 26/73 GROMUNGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3274 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 36/200 Femund Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/3275 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 16/112 Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/3276 20210713 13.07.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 56/105 Odd Kim Standnes TRYSIL_PROD
2021/3277 20210713 13.07.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 33/314 De Doncker Jan M A TRYSIL_PROD
2021/3278 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 30/130 ENERGIMA ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/3308 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 33/671 mfl. Arkitektbua AS TRYSIL_PROD
2021/3374 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/620 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3375 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 56/359 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3376 20210713 13.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 59/66 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2021/3158 20210713 13.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ARKITEKTLAGET AS TRYSIL_PROD
2021/3155 20210713 13.07.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Arkitektkontoret Streken AS TRYSIL_PROD
2021/3131 20210713 13.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal 14.8.2021 - Osensjøen turistsenter INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/3125 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 100 % - Jordet barnehage - 1.8.2021-31.7.2022 Ylva Sponberg TRYSIL_PROD
2021/3089 20210713 13.07.2021 Inngående brev Oversendelse av avtale med grunneier og brev til Arbeidstilsynet Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/1602 20210712 12.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av koronatilskudd TRYSIL BRYGGERI AS TRYSIL_PROD
2020/5001 20210712 12.07.2021 Inngående brev Konstruktive løsninger på måkeproblematikken DYRENES RETT TRYSIL_PROD
2020/263 20210712 12.07.2021 Inngående brev Referat fra 1-årsbefaring ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2021/3259 20210712 12.07.2021 Inngående brev Anmodning om endret stilling etter fullført utdanning Hilde Myrvang Solvang TRYSIL_PROD
2020/1050 20210712 12.07.2021 Inngående brev Spørsmål om utbygging av fiber til Olstad i Vestby Jens Justesen TRYSIL_PROD
2021/3101 20210712 12.07.2021 Inngående brev Anmodning om utsatt svarfrist Stina Birgitta Ericsson TRYSIL_PROD
2020/1545 20210712 12.07.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 17 - Bergevegen VA og fortau AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1545 20210712 12.07.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 23 - VA Gamlevegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2021/2418 20210712 12.07.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd DOK KOON MASSASJE MILLY THATSANI PHOUNGSUPHAN TRYSIL_PROD
2021/3257 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om dekning av kurs til kompetanseutvikling for hovedvernombud Line Marie Garli Menes TRYSIL_PROD
2020/3182 20210712 12.07.2021 Inngående brev Anmodning om kopi av prosjektering for avløpsanlegg ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/3182 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på anmodning om kopi av prosjektering for avløpsanlegg ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2984 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på purring på regnskapsskjema år 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/2867 20210712 12.07.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/4195 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 6.10.2014-31.5.2022 June Bråten TRYSIL_PROD
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jan Thore Bekken TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jan Thore Bekken TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jon-Tore Knoff TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210719 19.07.2021 Saksframlegg/innstilling Oppvekst og kultur - ansettelse - lærer - 100 % vikariat - Innbygda skole TRYSIL_HIST-05-19