eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3612 20210511 11.05.2021 Inngående brev Innkalling og påmelding til årsmøte DESTINASJON TRYSIL SA TRYSIL_PROD
2020/4261 20210511 11.05.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/3038 20210511 11.05.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/65 Martin Brenden TRYSIL_PROD
2020/3296 20210511 11.05.2021 Inngående brev Årsrapport etter vedtak LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN TRYSIL_PROD
2020/2725 20210511 11.05.2021 Inngående brev Forlenget høringsfrist til 25.5.2021 - handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/84 20210511 11.05.2021 Inngående brev Klage på avvisningsvedtak ELDEN ADVOKATFIRMA AS TRYSIL_PROD
2020/139 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vernerunderapport 11.5.2021 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/480 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 Haugen Stig Arne TRYSIL_PROD
2020/480 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 Holter Kenneth TRYSIL_PROD
2020/480 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 Skuterud André TRYSIL_PROD
2020/480 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 Skuterud Line M Nyhus TRYSIL_PROD
2020/542 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppstart - revisjon av eksisterende og utredning av nye snøskuterløyper - Matz Ivan Faldmo Matz Ivan Faldmo TRYSIL_PROD
2020/1545 20210511 11.05.2021 Inngående brev Vernerunderapport 11.5.2021 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/1813 20210511 11.05.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd RØBUKNAPPEN HYTTEFORENING TRYSIL_PROD
2020/4675 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest IDE-TRE Trygve Vangen TRYSIL_PROD
2020/4907 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller - gbnr. 26/304 Trysil Industrihus AS TRYSIL_PROD
2020/4907 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller - gbnr. 26/304 Trysilfjell Utleie As TRYSIL_PROD
2020/4907 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller - gbnr. 26/304 Vestmo Erik TRYSIL_PROD
2020/4907 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller - gbnr. 26/304 Myrstad John Magne TRYSIL_PROD
2020/4907 20210511 11.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller - gbnr. 26/304 Tøråsen Arne AS TRYSIL_PROD
2020/5066 20210511 11.05.2021 Inngående brev Informasjon om valgkretser og bestilling av stemmeseddelsett SAMEDIGGI / SAMETINGET TRYSIL_PROD
2020/5615 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak om oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 1/82 Randi Synnøve Veiberg TRYSIL_PROD
2020/5615 20210511 11.05.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 1/82 Randi Synnøve Veiberg TRYSIL_PROD
2020/8096 20210511 11.05.2021 Inngående brev Årsrapport etter vedtak LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN TRYSIL_PROD
2020/8113 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på purring på rapportering for 2020 - lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/8669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedtak om oppretting av matrikkelenhet - arealoverføring gbnr. 33/661 og 33/677 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/8669 20210511 11.05.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 33/661 og 33/677 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om fylling av tomt og om tiltak er søknadspliktig - gbnr. 37/1435 Christer Langstrand TRYSIL_PROD
2021/5 20210511 11.05.2021 Inngående brev Spørsmål om tegning av tilbygg til hytte Liss Holstad TRYSIL_PROD
2021/172 20210511 11.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på refusjon av egenandel - XK25424 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2021/679 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement RYGH ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2021/868 20210511 11.05.2021 Inngående brev Informasjon om at ubenyttede midler fra tilskudd til sommerskole kan brukes til tilbud i høstferien 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/1012 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd - igital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/1436 20210511 11.05.2021 Inngående brev Anmodning om drøftingsmøte Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1450 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement JK ANLEGG AS TRYSIL_PROD
2021/1475 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement GRAMBO'N TRYSIL_PROD
2021/1476 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement GRAMBO'N TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Asgeir Snerten TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Farhan Husen TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Kim Karlsmoen TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Geir Arne Nilsen TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Heidi Hatten Knestang TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad John Esten Karlsen TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1708 20210511 11.05.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen Kjell Ivar Øvergård TRYSIL_PROD
2021/1745 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/1745 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Katrine Schiager TRYSIL_PROD
2021/1745 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/1745 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Julie Andersen Odden TRYSIL_PROD
2021/1745 20210511 11.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/1771 20210511 11.05.2021 Inngående brev Spørsmål om tilbudt stilling Monica Borge TRYSIL_PROD
2021/1783 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2099 20210511 11.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Rune Alme TRYSIL_PROD
2021/2155 20210511 11.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 26.4.2021-31.1.2022 Eline Trengereid TRYSIL_PROD
2021/2156 20210511 11.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling 100 % - SÅTE IKT - 15.3.2021-14.9.2022 Frode Slatlem Okkenhaug TRYSIL_PROD
2021/2158 20210511 11.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Vidar Skogheim m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2159 20210511 11.05.2021 Inngående brev Spørsmål om grensejustering - gbnr. 75/1 og 75/34 Finn Martin Mellum TRYSIL_PROD
2021/2160 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om parkeringsstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/2160 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringsstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/2161 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sykepleier 50 % vikariat - enhet for legesenter og beredskap Morten Fredrik Bakkerud TRYSIL_PROD
2021/2161 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - fagleder 100 % vikariat - enhet for legesenter og beredskap Tomas Prikasky TRYSIL_PROD
2021/2161 20210511 11.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - fagarbeider 52,30 % fast - enhet for legesenter og beredskap Mona Lyseggen Aas TRYSIL_PROD
2021/2163 20210511 11.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/2175 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement GRAMBO'N TRYSIL_PROD
2021/2176 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2021/2176 20210511 11.05.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2021/2178 20210511 11.05.2021 Saksframlegg/innstilling Bekymring rundt busskjøring i koronatider og kjøp av bussbillett TRYSIL_PROD
2021/2180 20210511 11.05.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Rosa og Per Svenkerud TRYSIL_PROD
2021/2182 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høringsfrist 10.8.2021 - orslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket TRYSIL_PROD
2021/2183 20210510 10.05.2021 Inngående brev Endring i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2161 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse - sykepleier 100 % vikariat - enhet for legesenter og beredskap Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/2161 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse - sykepleier 100 % vikariat - enhet for legesenter og beredskap Norsk Sykepleierforbund TRYSIL_PROD
2021/2157 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på anmodning om kjøp av tilleggsareal ANDREAS M AKRE TRYSIL_PROD
2021/2133 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/342 er registrert i matrikkelen Terje Skaaret TRYSIL_PROD
2021/2133 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Terje Skaaret TRYSIL_PROD
2021/2141 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på anmeldelse for brudd på covid-19 forskriften INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2142 20210510 10.05.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav Morgan Bakke TRYSIL_PROD
2021/2143 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 37/728 Jan-Erik Dahlin TRYSIL_PROD
2021/2144 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 77/23 Anne-Marie Berg Schulstadsveen TRYSIL_PROD
2021/2145 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 9/29/4 Kent Roar Gretting TRYSIL_PROD
2021/2146 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 14/2/66 Michele De Paoli TRYSIL_PROD
2021/2147 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Johanne Oline Strand TRYSIL_PROD
2021/2149 20210510 10.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Karin Ingeborg Karlsmoen TRYSIL_PROD
2021/2150 20210510 10.05.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - ny terrasse/platting - gbnr. 37/731 Jan-Erik Dahlin TRYSIL_PROD
2021/2152 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på egenkontrollrapport 2020/kopi av brev til Tine Meieriet Trysil STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2154 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høringsfrist 10.8.2021 - presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/2091 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2021/2086 20210510 10.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Laila Høgli Vangen TRYSIL_PROD
2021/2086 20210510 10.05.2021 Utgående brev Overføring av stilling Laila Høgli Vangen TRYSIL_PROD
2021/2105 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2021/2105 20210510 10.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad om utslippstillatelse AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2021/2098 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gunn Hege Berg TRYSIL_PROD
2021/2121 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Christina Tran TRYSIL_PROD
2021/2124 20210510 10.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Per Arne Aasen TRYSIL_PROD
2021/2124 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 38/486 er registrert i matrikkelen Per Arne Aasen TRYSIL_PROD
2021/2052 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om dobbel betaling av eiendomsskatt - gbnr. 3/82 Kjetil Pedersen TRYSIL_PROD
2021/2059 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/228 er registrert i matrikkelen Seawolf TRYSIL_PROD
2021/1847 20210510 10.05.2021 Utgående brev Høringssvar - fremtidig harmonisering av tjenestetilbud og organisering av PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/1863 20210510 10.05.2021 Utgående brev Uttalelse til søknad om ny skilting til Midtskogberget STATENS VEGVESEN TRYSIL_PROD
2021/1771 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 4. avdeling Monica Borge TRYSIL_PROD
2021/1771 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers innstilling - tilsetting av sykepleier i 100 % fast stilling - enhet for sykehjem Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1771 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju - sykepleierstilling Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1777 20210510 10.05.2021 Inngående brev Påmelding som kafévert i Bjønnsstugua 2021 FILADELFIAMENIGHETEN TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/1742 20210510 10.05.2021 Inngående brev Spørsmål om gratis eller rimelige tomter Ewa Poltavtsev TRYSIL_PROD
2021/1745 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers innstilling - tilsetting i student/elevstillinger i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1693 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på klage på saksbehandling ***** TRYSIL_PROD
2021/1680 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1603 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barnehageveileder 80 % - Nysted barnehage - 21.4.-31.5.2021 Maiken H Berg-Dybendal TRYSIL_PROD
2021/1409 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2021/1251 20210510 10.05.2021 Inngående brev Klage på avslag på søknad om rammetillatelse - nybygg fritidsbolig - gbnr. 33/1085 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/986 20210510 10.05.2021 Inngående brev Purring på svar på søknad om tillatelse til tiltak ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/1149 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding om videre ansettelsesprosess Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/663 20210510 10.05.2021 Inngående brev Anmodning om felles befaring og forhandling om godtgjørelse til berørte tomteeiere i Gamlevegen Johanne Ytterdal TRYSIL_PROD
2021/767 20210510 10.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Lars Ove Lie Isaksætre TRYSIL_PROD
2021/5 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av tegninger og reguleringsbestemmelser - gbnr. 33/760 Bernt Aasenhuus TRYSIL_PROD
2021/406 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel ***** TRYSIL_PROD
2021/592 20210510 10.05.2021 Inngående brev Protokoll fra styremøte 7.5.2021 REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/8677 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg anneks - gbnr. 51/541 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/8113 20210510 10.05.2021 Inngående brev Frist 14.5.2021 - purring på rapportering for 2020 - lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/5619 20210510 10.05.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg bolig - gbnr. 30/585 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/5412 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på at vilkår er oppfylt Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/4819 20210510 10.05.2021 Utgående brev Temaplan for mai Dina Lutnes Skomakerstuen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5632 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon om nabovarsling Kari Fagerholm TRYSIL_PROD
2020/6229 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak om kulturmidler til drift av korps, kor og danselag 2021 TRYSIL-KNUT DANS- OG SPELEMANNSLAG m.fl. TRYSIL_PROD
2020/6229 20210510 10.05.2021 Utgående brev Vedtak om kulturmidler til drift av andre lag og foreninger 2021 STØA GRENDELAG m.fl. TRYSIL_PROD
2020/6292 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innbetaling til disposisjonsfond i Konsek Øst IKS KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/6941 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på purring på svar på søknad om igangsettingstillatelse AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2020/7004 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Igangsettingstillatelse nr. 2 - nybygg fritidsleiligheter - gbnr. 37/1372 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/7004 20210510 10.05.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger knyttet til søknad om endring ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1889 20210510 10.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2020/2010 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/2031 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/1545 20210510 10.05.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 9 Bergevegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/1641 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - konsulent 100 % - informasjonsavdelingen - 7.6.-31.10.2021 Marianne H Sarkkila TRYSIL_PROD
2020/1311 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barnehageveileder 100 % - Nysted barnehage - 1.5.-31.5.2021 Nibal Asaad Solibi TRYSIL_PROD
2020/1392 20210510 10.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 14.2.-31.12.2021 Kjersti Katrine Rønning TRYSIL_PROD
2020/1431 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel ***** TRYSIL_PROD
2020/1473 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på innkalling til drøftingsmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1081 20210510 10.05.2021 Utgående brev Årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/1090 20210510 10.05.2021 Utgående brev Årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/1093 20210510 10.05.2021 Utgående brev Årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/1095 20210510 10.05.2021 Utgående brev Årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/1098 20210510 10.05.2021 Utgående brev Årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/392 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for manglende karaktergrunnlag ***** TRYSIL_PROD
2020/2725 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innspill til handlingsprogram for fylkesveger SØRE OSEN GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2020/2818 20210510 10.05.2021 Utgående brev Årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/3039 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4492 20210510 10.05.2021 Utgående brev Behandling av klage etter omgjøring og oversendelse til Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3638 20210510 10.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 20.5.2021 og oversendelse av godkjent årsregnskap KOMMUNEKRAFT AS TRYSIL_PROD
2020/1037 20210509 09.05.2021 Inngående brev Komplettering av klage på overtredelsesgebyr KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL TRYSIL_PROD
2021/352 20210509 09.05.2021 Inngående brev Informasjon om ny funksjonalitet i eStil PT LANDBRUKSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/5341 20210509 09.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om salg av konsesjonskraft for 2021 KOMMUNEKRAFT AS TRYSIL_PROD
2021/65 20210509 09.05.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om deltagelse i stemmestyrer ved stortings- og sametingsvalget 2021 Hanne Heggeriset TRYSIL_PROD
2020/4005 20210509 09.05.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av driftstilskudd 2021 SØRE OSEN GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2021/1375 20210509 09.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Hanne te Walvaart TRYSIL_PROD
2021/2139 20210509 09.05.2021 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen Tormod Eng TRYSIL_PROD
2021/205 20210507 07.05.2021 Inngående brev Svar på varsel om tilsyn TRYSILKONSULT Jan Huser TRYSIL_PROD
2021/221 20210507 07.05.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om kommunen kan søke tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser KULTURDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/196 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Kriterier for tildeling - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del 2 TRYSIL_PROD
2021/200 20210507 07.05.2021 Inngående brev Fullmaktsskjema Dagsturhytta Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/222 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Trysil kommunale viltfond - fordeling av midler 2021 TRYSIL_PROD
2021/5 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørsmål om installering av solskjerming og/eller varmepumper på Trysiltunet SAMEIET TRYSILTUNET TRYSIL_PROD
2021/5 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørsmål om installering av vakuumtoalett på hytte - gbnr. 51/360 Erik Nordgaard TRYSIL_PROD
2021/166 20210507 07.05.2021 Inngående brev Analyseresultater 28.4.-7.5.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/811 20210507 07.05.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom OSLO TINGRETT TRYSIL_PROD
2021/1149 20210507 07.05.2021 Inngående brev Takker nei til stilling Tuva Gustavsen Løkken TRYSIL_PROD
2021/1039 20210507 07.05.2021 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen Steinar Wold TRYSIL_PROD
2020/3724 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 ARCONSULT OVE BØE AS TRYSIL_PROD
2020/2910 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 7.6.2021-31.5.2022 Linn Beate Stenbrenden TRYSIL_PROD
2020/2835 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for Storvegen 49 - 1. gangs behandling TRYSIL_PROD
2020/2725 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2027 - innspill fra Trysil kommune TRYSIL_PROD
2020/62 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for Langørvegen 12 - 1. gangs behandling TRYSIL_PROD
2020/1319 20210507 07.05.2021 Inngående brev Revisjonsberetning - tilskudd til kompetanseheving, opplæring BPA og innovasjonsprosjekter i Trysil kommune / kopi av brev til Statsforvalteren i Innlandet REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/1709 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Flermoen Utmarkslag SA - Søknad om tillatelse til å starte opp privat regulering av hytteområde Bjønnbekkmora II TRYSIL_PROD
2020/2145 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.1.-31.7.2021 Marte Rømoen TRYSIL_PROD
2020/2145 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.1.-31.7.2021 Marte Rømoen TRYSIL_PROD
2020/2250 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 4/2021 - veke 18 - koronavirus - landbruksforvaltningen STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1945 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forslag til samarbeidsavtale for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/5396 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 100 % - enhet for sykehjem 5. avdeling Malin Henriette Solheim TRYSIL_PROD
2020/5273 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørsmål om permisjon og refusjon ***** TRYSIL_PROD
2020/5066 20210507 07.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/5066 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjon om bestilling av stemmesedler SAMEDIGGI / SAMETINGET TRYSIL_PROD
2020/4717 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Prosjekt renovering av Prestgarden-Oppfølging av verbaluttalelse budsjett 2021 TRYSIL_PROD
2020/4717 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Byggekostnader barnehager - Oppfølging av verbaluttalelse budsjett 2021 TRYSIL_PROD
2020/6941 20210507 07.05.2021 Inngående brev Purring på svar på søknad om igangsettingstillatelse ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/7157 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Nye vegnavn i Trysil kommune TRYSIL_PROD
2020/5891 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørsmål om oppdatering av bygninger i kommunekart Kjell Ove Marienborg TRYSIL_PROD
2020/5632 20210507 07.05.2021 Inngående brev Purring på svar på anmodning om informasjon om nabovarsling Kari Fagerholm TRYSIL_PROD
2020/7901 20210507 07.05.2021 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling av tilskudd til utvikling av galleri KSW ART KRISTINA STÅLUNG WALBYE TRYSIL_PROD
2020/7935 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider - 21 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 1.5.-31.8.2021 Julie Andersen Odden TRYSIL_PROD
2021/2135 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 100 % - enhet for sykehjem 2. avdeling Linda Carolin Myrvold TRYSIL_PROD
2021/2136 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversendelse av planer for bygging av ballbinge og frisbeegolf-bane FULUFJELLET AS TRYSIL_PROD
2021/2127 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon TORGALNUP AS TRYSIL_PROD
2021/2129 20210507 07.05.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 45/1 Jorunn O Graff Bjørnersen TRYSIL_PROD
2021/2129 20210507 07.05.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - bgnr. 45/1 Jorunn O Graff Bjørnersen TRYSIL_PROD
2021/2131 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/2132 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/2133 20210507 07.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Terje Skaaret TRYSIL_PROD
2021/2059 20210507 07.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Leif Einar Bae Mysen TRYSIL_PROD
2021/1998 20210507 07.05.2021 Saksframlegg/innstilling Hovedplan vann og avløp for perioden 2020-2032 TRYSIL_PROD
2021/1375 20210507 07.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/1395 20210507 07.05.2021 Inngående brev Melding om endring av vald Ljørdalen viltstellområde TRYSIL_PROD
2021/1422 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oversendelse av revidert planskisse Wiggo Haavard Holm TRYSIL_PROD
2021/1234 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2021/1680 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1771 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1793 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/2117 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse på elg Nordre Grøndalen/Solli jaktvald TRYSIL_PROD
2021/2120 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oversendelse av kart med gravetraseer TT KABEL & ANLEGG AS TRYSIL_PROD
2021/2121 20210506 06.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom DNB EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/2099 20210506 06.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Rune Alme m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2124 20210506 06.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Per Arne Aasen TRYSIL_PROD
2021/2125 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 12.4.2021-31.1.2022 Matine Hansen TRYSIL_PROD
2021/2106 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 37/1544 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/2107 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 9/831 Justyna Harasymowicz og Krzysztof Frankiewicz TRYSIL_PROD
2021/2108 20210506 06.05.2021 Inngående brev Rammesøknad - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 37/790 MONO ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2021/2109 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 14/69 Norsk Bygningsrådgivning TRYSIL_PROD
2021/2110 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 4/20 IDE-TRE Trygve Vangen TRYSIL_PROD
2021/2111 20210506 06.05.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse Thomas Fjellheim TRYSIL_PROD
2021/2115 20210506 06.05.2021 Inngående brev Høringsfrist 12.5.2021 - koronasertifikat - endringer i smittevernloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/2084 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2021/2093 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2021/2094 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** TRYSIL_PROD
2021/2100 20210506 06.05.2021 Inngående brev Spørsmål om det ble stilt krav til reguleringsplan og byggesøknad ved etablering av Fjellrunden Gunn Elin Rudi TRYSIL_PROD
2021/2101 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - riving av bygg - riving av tilbygg inntil 50 m² - gbn BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/2102 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 9/110 Kjell og Svanhild Fjæstad TRYSIL_PROD
2021/2103 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 37/1508 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2104 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 37/1507 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2105 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 46/50 AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2021/2028 20210506 06.05.2021 Utgående brev Anmeldelse for brudd på covid-19-forskriften INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2098 20210506 06.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Kim Karlsmoen TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Novie Love Absin Falk TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Farhan Husen Mohamed TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Oday Alshebli TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Tim Meyer Antonsen TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Valentina Dejanovikj TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Amalie Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hans Christian Støbak TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Fia Charlotte Finneid TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emil Hatten Engerbakk TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1793 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1771 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Monica Borge TRYSIL_PROD
2021/1771 20210506 06.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/1771 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Milovan Stevanov TRYSIL_PROD
2021/1771 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Lisa Jeanette Øien TRYSIL_PROD
2021/1771 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Agnieszka Knutsen TRYSIL_PROD
2021/1745 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Julie Odden TRYSIL_PROD
2021/1745 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Katrine Schiager TRYSIL_PROD
2021/1745 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/1745 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/1681 20210506 06.05.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 74/4 tomt 31 A Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1570 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tiltaksplan for å oppfylle aktivitetsplikten ***** TRYSIL_PROD
2021/1447 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 59/74 BYGGESØKNAD BERGEN AS TRYSIL_PROD
2021/1345 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tillatelse til start og landing med helikopter for radiomerking av bjørn STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA TRYSIL_PROD
2020/7470 20210506 06.05.2021 Utgående brev Omgjøring av vedtak om avslag på dispensasjon etter klage jf. forvaltningsloven §§ 33 og 34 Sissel Margrete Øwre TRYSIL_PROD
2020/8337 20210506 06.05.2021 Utgående brev Oversendelse av kontantstøtterapport - barnehageplass april 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN TRYSIL_PROD
2020/4569 20210506 06.05.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 5.5.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/1945 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumenter til behandling av Samarbeidsavtalen og Strategi- og handlingsplan 2021-2024 REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/2062 20210506 06.05.2021 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon fra plikten til å bygge tilfluktsrom / kopi av brev til Embark AS EMBARK AS TRYSIL_PROD
2020/1323 20210506 06.05.2021 Inngående brev Krav om erstatning ***** TRYSIL_PROD
2020/62 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oversendelse av revidert plankart AREAL+ AS TRYSIL_PROD
2020/62 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oversendelse av reviderte planbestemmeplser AREAL+ AS TRYSIL_PROD
2020/96 20210506 06.05.2021 Utgående brev Årsrapport fra barnehagen ***** TRYSIL_PROD
2020/368 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd - barn og unge med behov for langvarig/sammensatte tjenester STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2910 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 18.4.2021-31.1.2022 Linn Beate Stenbrenden TRYSIL_PROD
2020/3701 20210506 06.05.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/1020 DAHLEN OPPMÅLING TRYSIL_PROD
2020/3532 20210506 06.05.2021 Utgående brev Påminnelse om målinger i Solberglia HJORTERO HYTTER SOLBERGLIA 1 AS TRYSIL_PROD
2020/4072 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr Grøndalen Nordre/Solli jaktvald TRYSIL_PROD
2021/892 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Jan Petter Skomakerstuen TRYSIL_PROD
2021/892 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Irene Rønes Jota TRYSIL_PROD
2021/932 20210506 06.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Evy Melby TRYSIL_PROD
2021/1077 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse på rådyr Nordre Grøndalen/Solli jaktvald TRYSIL_PROD
2021/629 20210506 06.05.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/608 20210506 06.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Mathias Lyseggen Aas TRYSIL_PROD
2021/165 20210506 06.05.2021 Inngående brev Analyseresultater 28.4.-5.5.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om reguleringsbestemmelser for Trysil Knuts Fjellverden Nord Cato Andre Fjeldstad TRYSIL_PROD
2021/5 20210506 06.05.2021 Inngående brev Spørsmål om takvinkler på hytte SALTDALSHYTTA AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210506 06.05.2021 Inngående brev Spørsmål om å legge inn vann på hytte i Ryskdalen hytteområde Else Marita Ohma TRYSIL_PROD
2021/65 20210506 06.05.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om deltakelse i stemmestyret ved stortings- og sametingsvalget 2021 Svein Otto Eriksen TRYSIL_PROD
2021/180 20210506 06.05.2021 Utgående brev Endring av gitt tillatelse TS LAFT AS TRYSIL_PROD
2021/563 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling for SFO-plass ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Berhane O, Geberkristos TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Hafez Abumatter TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Sium Yonas Haile TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Filmon Berhe Gebremeskel TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Emil Standal Clementz TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Yonas E Nerayo TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Awsan-erik Normann TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Tale Engebretsen TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Tuva Rønning TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Haben Knfe Yemane TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Malin Watson Rogstad TRYSIL_PROD
2021/529 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Sharif Adam TRYSIL_PROD
2021/565 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 40 % - Nybergsund og Østby barnehager - 15.4.-12.5.2021 Merete Naess TRYSIL_PROD
2021/5 20210505 05.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål om brannvarslingsanlegg - Bjørnlia SØRLIE EL. INSTALLASJON AS TRYSIL_PROD
2021/157 20210505 05.05.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - flytting av bygning / kopi av brev til Trond Grønland INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/176 20210505 05.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til bok Tove Lans Pedersen TRYSIL_PROD
2021/114 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på oversendt turnus Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/114 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på oversendt endringsturnus Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/608 20210505 05.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Haylie Torgals TRYSIL_PROD
2021/608 20210505 05.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Carl-Arild Heffermehl TRYSIL_PROD
2021/616 20210505 05.05.2021 Utgående brev Avslag på anmodning om redusert fakturabeløp - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 33/461 Odd Espen Olsen TRYSIL_PROD
2021/823 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 50 % - Vestre Trysil oppvekstsenter - 1.4.-31.7.2021 Stine Jeanett Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/1146 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 30,40 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 12.4.-30.6.2021 Martin Lyseggen Aas TRYSIL_PROD
2021/1194 20210505 05.05.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig - gbnr. 9/577 ODDMUND LØKEN TRYSIL_PROD
2021/892 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om lønn Runhild Nerby TRYSIL_PROD
2020/3701 20210505 05.05.2021 Utgående brev Anmodning om å redegjøre for om lekeplasser er utført - rekkefølgebestemmelser HB1518 Mosetra hyttegrend 2 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/368 20210505 05.05.2021 Inngående brev Frist 11.5.2021: Retur av signert bekreftelse på innvilget tilskudd kr 600 000 til Ung Arena STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/478 20210505 05.05.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/87 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 10 % - Vestre Trysil oppvekstsenter - 1.4.-31.7.2021 Andi Dybsand TRYSIL_PROD
2020/550 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.5.-31.5.2021 Elin Teppen TRYSIL_PROD
2020/548 20210505 05.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 11.5.2021 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/613 20210505 05.05.2021 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1706 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 83 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.5.-31.5.2021 Chris T J P M Hendriks TRYSIL_PROD
2020/1706 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 83 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.4.-30.4.2021 Chris T J P M Hendriks TRYSIL_PROD
2020/1565 20210505 05.05.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift TRYSILFJELL UTMARKSLAG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/2162 20210505 05.05.2021 Utgående brev Påminnelse om uavhengig kontroll med frist samt anmodning om at ny avviksmelding tas til uavhengig kontroll TRYSIL TURISTSENTER EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/5370 20210505 05.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ERIK HOLLSETER TRYSIL_PROD
2020/5370 20210505 05.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ERIK HOLLSETER TRYSIL_PROD
2020/7013 20210505 05.05.2021 Utgående brev Invitasjon til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/6391 20210505 05.05.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/8484 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad innvilget med vilkår Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/7996 20210505 05.05.2021 Inngående brev Åpning av tilsynssak / kopi av brev til ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8007 20210505 05.05.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger for behandling av refusjonskrav for gjesteelev våren 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/7441 20210505 05.05.2021 Inngående brev Kommentarer til referat fra møte 15.4.2021 og anmodning om oversendelse av møtereferat og retningslinjer/rutiner Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1422 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oversendelse av planskisse Viggo Haavard Holm TRYSIL_PROD
2021/1410 20210505 05.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/1019 ROLF MOBÆK AS TRYSIL_PROD
2021/1242 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oversendelse av leiekontrakt Hans Martin Aas TRYSIL_PROD
2021/1303 20210505 05.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Marius Bryn TRYSIL_PROD
2021/1304 20210505 05.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Marius Bryn TRYSIL_PROD
2021/1593 20210505 05.05.2021 Utgående brev Henvisning til PP-tjenesten PP-TJENESTEN FOR TRYSIL OG ENGERDAL TRYSIL_PROD
2021/1556 20210505 05.05.2021 Utgående brev Vedtak om oppretting av matrikkelenhet tomt 29 B - gbnr. 74/4 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1556 20210505 05.05.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - tomt 29 B - gbnr. 74/4 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1453 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om faktura for tømming - gbnr. 9/371/12 Olof Saldner TRYSIL_PROD
2021/1450 20210505 05.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig og garasje - gbnr. 36/617 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/1497 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding om tiltakshaver og anmodning om å søke ferdigattest AURLIEN VORDAHL & CO ADVOKATFIRMA AS TRYSIL_PROD
2021/1680 20210505 05.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad ***** TRYSIL_PROD
2021/1681 20210505 05.05.2021 Utgående brev Vedtak om oppretting av matrikkelenhet tomt 31 A - gbnr. 74/4 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1739 20210505 05.05.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing Stian Thomassen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1764 20210505 05.05.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - nydyrking gbnr. 9/255 - Trysil kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/1785 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 12 % - Innbygda skole - 19.4.-18.6.2021 Monika Anna-K Mathiasson TRYSIL_PROD
2021/1810 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsutlysning - fagleder - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1891 20210505 05.05.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - nydyrking gbnr. 38/201 - Trysil kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/1916 20210505 05.05.2021 Inngående brev Endring av søknad om permisjon Tina Kvernmo Solheim TRYSIL_PROD
2021/2041 20210505 05.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 38/356 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/2043 20210505 05.05.2021 Utgående brev Invitasjon til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/2054 20210505 05.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/859 er registrert i matrikkelen Linn Christin Eklund TRYSIL_PROD
2021/2054 20210505 05.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Linn Christin Eklund TRYSIL_PROD
2021/2072 20210505 05.05.2021 Utgående brev Henvisning til PP-tjenesten PP-TJENESTEN FOR TRYSIL OG ENGERDAL TRYSIL_PROD
2021/2076 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 24.2.-31.8.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/2079 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om deling av landbrukseiendom Knut Ove Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/2081 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høringsfrist 22.6.2021 - forskrift om alternativt drivstoff SAMFERDSELSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/2087 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Birgit Johanne Jensen TRYSIL_PROD
2021/2089 20210505 05.05.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune Siv Heidi Valdem TRYSIL_PROD
2021/2026 20210505 05.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/868 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/2027 20210505 05.05.2021 Utgående brev Melding om hendelse ***** TRYSIL_PROD
2021/1997 20210504 04.05.2021 Utgående brev Orientering om fast stilling Katrin Persson TRYSIL_PROD
2021/2026 20210504 04.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Trond Sørensen TRYSIL_PROD
2021/2025 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ruth Stengrundet TRYSIL_PROD
2021/2001 20210504 04.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2021/1994 20210504 04.05.2021 Utgående brev Vedtak om økt stilling Malin Henriette Solheim TRYSIL_PROD
2021/1948 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 38/35 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/1950 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om rehabilitering av beite/slåttemark Pål Akre TRYSIL_PROD
2021/1958 20210504 04.05.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av grenser Lars Ove Lie Isaksætre TRYSIL_PROD
2021/1963 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til oppgradering av løypenett Søre Osen idrettslag TRYSIL_PROD
2021/2041 20210504 04.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/2056 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2021/2059 20210504 04.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Leif Einar Bae Mysen TRYSIL_PROD
2021/2060 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 37/1072 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/2061 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 14/2/188 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/2062 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Byggtekniske installasjoner - nyanlegg - gbnr. 37/935 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/2063 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt bygg - boligformål - gbnr. 30/516 Älvsbyhus Norge AS TRYSIL_PROD
2021/2064 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 36/246 Byggeplan AS TRYSIL_PROD
2021/2065 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 30/530 NYE TRYSIL BYGG AS TRYSIL_PROD
2021/2066 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 14/1/13 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/2067 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd / kopi av brev til Bærum kommune MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/2068 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høringsfrist 31.5.2021 - NOU 2021: 6 - myndighetenes håndtering av koronapandemien JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/2069 20210504 04.05.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Richard Skjæret TRYSIL_PROD
2021/2044 20210504 04.05.2021 Inngående brev Klage på beregning av eiendomsskatt - gbnr. 37/1393 Petter Birkrem og Morten Borgersen TRYSIL_PROD
2021/2049 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknadsfrist 28.5.2021 - tilskuddsordning - støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/2052 20210504 04.05.2021 Inngående brev Spørsmål om dobbel betaling av eiendomsskatt - gbnr. 3/82 Kjetil Pedersen TRYSIL_PROD
2021/2041 20210504 04.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Robert Kilde TRYSIL_PROD
2021/2042 20210504 04.05.2021 Inngående brev Forslag til scene ved søndre tømmerspill på Støa kanal KULTURSTIFTELSEN KANALEN TRYSIL_PROD
2021/2054 20210504 04.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Linn Christin Eklund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2030 20210504 04.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte Heidi Ingebjørg Fredsvik TRYSIL_PROD
2021/2167 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Riving av deler av bygget, Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 51/129/4 Lars Erik Østby m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2168 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 51/136 Trine Ween m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2181 20210504 04.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 26/1035 Østavind Arkitekter AS m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2161 20210504 04.05.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - ledig høyskolestilling i enhet for legesenter og beredskap Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1914 20210504 04.05.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - deling av driftsenhet - gbnr. 39/132 Jon Ola Lund TRYSIL_PROD
2021/1915 20210504 04.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til nydyrking - gbnr. 38/201 MATS S ALBRECHTSEN TRYSIL_PROD
2021/1879 20210504 04.05.2021 Inngående brev Svar på forhåndsvarsel om vedtak etter forvaltningsloven - mulig bortvisning fra undervisning ***** TRYSIL_PROD
2021/1881 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Wenche Moen TRYSIL_PROD
2021/1810 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsutlysning - fagleder - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1810 20210504 04.05.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - fagleder 100 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1850 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om eventuell kompensasjon til utenlandske hytteeiere som ikke har fått bruke hytta på grunn av korona Maria Michels Staffas TRYSIL_PROD
2021/1841 20210504 04.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagleder 100 % - kulturavdelingen Beathe Helen Sande TRYSIL_PROD
2021/1465 20210504 04.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål om befaring før ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 9/29/5 Marius Frydenlund TRYSIL_PROD
2021/1513 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Fatmeh Mosawi TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hanne te Walvaart TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sara Ahmadi TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Margrethe Haugen Varli TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Zahara Said TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Nibal Solibi TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hadghu Mebrahtom Reda TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Pernille Hatten Engerbakk TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Kirill Plesnjavtsev TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Elin Lindstad TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Dauda Bortu TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/1560 20210504 04.05.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Marte Kvilvang Søgård TRYSIL_PROD
2021/1606 20210504 04.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - saksbehandler eiendomsskatt og tilsyn bygg - bygg- og geodataavdelingen Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/1640 20210504 04.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Sverre Sandbakken TRYSIL_PROD
2021/1650 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om behandling av saken - rehabilitering av avløpsanlegg - gbnr. 9/110 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/1311 20210504 04.05.2021 Utgående brev Informasjon om innhenting av politiattest Therese Flati Brobakken TRYSIL_PROD
2021/1311 20210504 04.05.2021 Utgående brev Informasjon om innhenting av politiattest Inger Helen Nymoen TRYSIL_PROD
2021/1286 20210504 04.05.2021 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 56/363 IDEHYTTA AS TRYSIL_PROD
2021/1410 20210504 04.05.2021 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 26/1019 ROLF MOBÆK AS TRYSIL_PROD
2021/1447 20210504 04.05.2021 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 59/74 BYGGESØKNAD BERGEN AS TRYSIL_PROD
2021/1447 20210504 04.05.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger- ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 59/74 BYGGESØKNAD BERGEN AS TRYSIL_PROD
2021/1447 20210504 04.05.2021 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGESØKNAD BERGEN AS TRYSIL_PROD
2021/1448 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Pauline Henriette Bennien TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk Malin Sørensen TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Oversendelse av vedtak - tilsetting av ferievikarer sommeren 2021 etter 2. gangs utlysning Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Ronja Margrethe Adams TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for sykehjem Lea Søndergaard TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for sykehjem Thea Dalum TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet Nibal Asaad Solibi TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet Oda Emilie Sorkmo TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Daniel Gudjonsson TRYSIL_PROD
2021/1375 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar sommeren 2021 - enhet for sykehjem - kjøkkenet Hanne te Walvaart TRYSIL_PROD
2021/1354 20210504 04.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/1354 20210504 04.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/1373 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Ove Haugen TRYSIL_PROD
2021/1326 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Aina Ingun Tokerud TRYSIL_PROD
2020/7996 20210504 04.05.2021 Utgående brev Oversendelse av avviksmelding ***** TRYSIL_PROD
2020/8394 20210504 04.05.2021 Inngående brev Påminnelse om søknadsfrist for tilskuddsordning - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8663 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høringsbrev - mindre endring av reguleringsplan for Fjell-Mora hytteområde - Mattilsynet Mattilsynet TRYSIL_PROD
2020/8663 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Høringsbrev - Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Fjell-Mora hytteområde - Anne Kathrine Hjorthen Støren TRYSIL_PROD
2020/8754 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Våler kommune TRYSIL_PROD
2020/8754 20210504 04.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak i sak om dispensasjon fra kommuneplanen for Våler Våler kommune TRYSIL_PROD
2020/6930 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/7035 20210504 04.05.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 3 Parkvegen - Furuvegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/7035 20210504 04.05.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 4 Parkvegen - Furuvegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/7035 20210504 04.05.2021 Utgående brev Endringsmelding nr. 2 Parkvegen - Furuvegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/7096 20210504 04.05.2021 Utgående brev Omgjøring av vedtak - tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 47/47 Lillian Randi Holm TRYSIL_PROD
2020/7149 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok for bruk av snøskuter Ola Gerhard Sørhuus TRYSIL_PROD
2020/6229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Vestre Trysil idrettslag TRYSIL_PROD
2020/6229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Grøndalen vel TRYSIL_PROD
2020/6229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Trysil fotballklubb TRYSIL_PROD
2020/6229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Støa grendelag TRYSIL_PROD
2020/6229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Trysil storband TRYSIL_PROD
2020/6229 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Trysil-Knut dans- og spelemannslag TRYSIL_PROD
2020/5488 20210504 04.05.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/5490 20210504 04.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden og oppførsel ***** TRYSIL_PROD
2020/5490 20210504 04.05.2021 Utgående brev Varsel om fare for manglende karaktergrunnlag ***** TRYSIL_PROD
2020/5118 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av oppstart av bygging av landbruksveg Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2020/2191 20210504 04.05.2021 Utgående brev Mannskapsliste kommunalt rovviltfellingslag i Trysil kommune 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1542 20210504 04.05.2021 Utgående brev Rapportering 2020 - Den kulturelle spaserstokken Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/1545 20210504 04.05.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 1 Gamlevegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/1473 20210504 04.05.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 - Forhåndsvarsel om oppsigelse ***** TRYSIL_PROD
2020/600 20210504 04.05.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om opphør av stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/985 20210504 04.05.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/22 20210504 04.05.2021 Utgående brev Innkalling til møte Merete Isabella lokholt TRYSIL_PROD
2020/3535 20210504 04.05.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 56/357 TEGNEPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/3639 20210504 04.05.2021 Inngående brev Veiledning - brukerbetaling for tilrettelagte sykkelstier - friluftsloven § 14 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3480 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling 2.6.2021 TEPAS PERSONAL AS TRYSIL_PROD
2020/2821 20210504 04.05.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 19.4.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2596 20210504 04.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 18 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.5.-31.5.2021 Veronica Sætre Bakken TRYSIL_PROD
2020/2605 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd / kopi av brev til Regionrådet for Sør-Østerdal MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/892 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD