eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 504 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1021 20211018 18.10.2021 Inngående brev Forslag til løsning BJØRN BAASTAD AS TRYSIL_PROD
2021/248 20211018 18.10.2021 Inngående brev Spørsmål om leie og leievilkår CASH COMMITMENT TRYSIL_PROD
2020/5846 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg avløpsanlegg ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/5846 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/4456 20211018 18.10.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/5709 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse - service-/dataelektroniker Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5709 20211018 18.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse - service-/dataelektroniker Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/4518 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høringsfrist 11.1.2022 - utredning om foretaksstraff og korrupsjon JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/4517 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ingeniør 100 % - bygg- og geodataavdelingen Eir Hol TRYSIL_PROD
2021/4517 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ingeniør 100 % - bygg- og geodataavdelingen Eir Hol TRYSIL_PROD
2021/4514 20211018 18.10.2021 Utgående brev Utbetalingskvittering tilskudd veg Haakon Økseter TRYSIL_PROD
2021/4515 20211018 18.10.2021 Utgående brev Vedtak om overføring av stilling Emma Karlsson TRYSIL_PROD
2021/4516 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.10.-31.12.2021 Nils Erling Myhr TRYSIL_PROD
2021/4519 20211018 18.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS TRYSIL_PROD
2021/4521 20211018 18.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/4522 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høringsfrist 13.11.2021 - forslag til ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy STATENS VEGVESEN TRYSIL_PROD
2021/4523 20211018 18.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2021/4507 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/4511 20211018 18.10.2021 Utgående brev Innkalling til tilsynsmøte SOLBERGLIA EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/4477 20211018 18.10.2021 Utgående brev Midlertidig fritak for slamtømming - gbnr. 38/166 Kai Magne Jensen TRYSIL_PROD
2021/4495 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr. 26/341 Jan-Olov Vestli TRYSIL_PROD
2021/4499 20211018 18.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 14/173 HYTTEBARONEN AS TRYSIL_PROD
2021/4500 20211018 18.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 14/174 HYTTEBARONEN AS TRYSIL_PROD
2021/4473 20211018 18.10.2021 Utgående brev Invitasjon til samtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4407 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen – gbnr. 14/164 Rune Vanvik og Ester Conings Vanvik TRYSIL_PROD
2021/4420 20211018 18.10.2021 Inngående brev Korrigert egenerklæringsskjema Merete Nerhagen TRYSIL_PROD
2021/3924 20211018 18.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 16/2 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/3930 20211018 18.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 9/878 Nebbenes Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/3976 20211018 18.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3976 20211018 18.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3976 20211018 18.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3976 20211018 18.10.2021 Utgående brev Innkalling til gjennomføring av intervju til ledige sykepleierstillinger i enhet for sykehjem Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3990 20211018 18.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Dana Pour TRYSIL_PROD
2021/3990 20211018 18.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Mostafa salim Hisanawi TRYSIL_PROD
2021/4017 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av utvidet søkerliste Creo m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4199 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på at tiltak er unntatt søknadsplikt - etablering av multisportanlegg - gbnr. 59/14 IL TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Maren Bakke TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Malin Berg TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Sven Mattias Femundsenden TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Zahra Moravvej TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Kjetil Disch TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Amalie Stengrundet Kjeldstad TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Vanja Gauteplass TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Gina Nergård TRYSIL_PROD
2021/4281 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Bernt-Andre Nergård TRYSIL_PROD
2021/4344 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på redegjørelse for garasje og fjerning av koie - gbnr. 38/474 Sigurd Valdem TRYSIL_PROD
2020/5709 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5485 20211018 18.10.2021 Utgående brev Tilsvar i sak om skade som følge av tiltetning i avløpsanlegg KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2021/969 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/237 GAMST BJØRN A/S TRYSIL_PROD
2020/175 20211018 18.10.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekka investeringer Kjærsti O Tullemor Floden TRYSIL_PROD
2020/343 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 38,40 % - Innbygda skole - 20.11.2021-18.02.2022 Janne Maria M'Cormack TRYSIL_PROD
2020/1037 20211018 18.10.2021 Utgående brev Klage på pålegg om tvangsmulkt tas til følge KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL TRYSIL_PROD
2020/2250 20211018 18.10.2021 Inngående brev Omgjøring av vedtak - frafall av krav om tilbakebetaling av kompensasjon - Trysil kino NORSK KULTURRÅD TRYSIL_PROD
2021/1021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på status i saken Jonny Lindstad TRYSIL_PROD
2021/1021 20211018 18.10.2021 Utgående brev Påminnelse om tilsyn FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/1497 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på anmodning om deltakelse på befaring 13.10.2021 Arnfinn Hoel TRYSIL_PROD
2021/1940 20211018 18.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 1/149 Marit Nerhagen TRYSIL_PROD
2021/2543 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 01.10.2021 - 31.01.2022 Lena Kristina Olsson TRYSIL_PROD
2021/2926 20211018 18.10.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/3158 20211018 18.10.2021 Utgående brev Godkjenning for utslipp av oljeholdig avløpsvann - gbnr. 26/532 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2021/3444 20211018 18.10.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers forslag til innstilling - høyskolestilling 100 % fast - enhet for familie - Ung Arena Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4480 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/3990 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Den norske legeforening TRYSIL_PROD
2021/4019 20211015 15.10.2021 Utgående brev Tillatelse til arealoverføring TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2021/4287 20211015 15.10.2021 Inngående brev Spørsmål om ferdigattest og godkjente byggetegninger Audun Kjeldsen TRYSIL_PROD
2021/4287 20211015 15.10.2021 Inngående brev Spørsmål om søknadsplikt Michael Leven TRYSIL_PROD
2021/4287 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om dokumenter om Trysilfjellet rena Maria Theander TRYSIL_PROD
2021/4287 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om tegninger Gla'Snekkern AS TRYSIL_PROD
2021/4206 20211015 15.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen Astri Tagestad TRYSIL_PROD
2021/3805 20211015 15.10.2021 Inngående brev Purring på svar på søknad om ferdigattest Sissel Margrethe Nygårdsmoen TRYSIL_PROD
2021/3856 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på kjøp av tomt TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/3856 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversendelse av ny grunnboksutskrift og godkjenning av sanitærabonnement ABCHUS AS TRYSIL_PROD
2021/4501 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 26/917 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4502 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 14/2/137 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/4503 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 51/20/9 Ragnar Haugli TRYSIL_PROD
2021/4506 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2021/4507 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/4500 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 14/174 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4476 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak om overføring av stilling Siri Rønning Bråten TRYSIL_PROD
2021/4495 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 26/341 Jan-Olov Vestli TRYSIL_PROD
2021/4496 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 56/371 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/4497 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 33/1078 Joachim Haug TRYSIL_PROD
2021/4498 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 26/937 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4499 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 14/173 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4513 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 56/211 Espen Andresen TRYSIL_PROD
2021/4471 20211015 15.10.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning Gunnar Carl J Callenholm TRYSIL_PROD
2021/4359 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om vurdering av om eiendommer er å anse som en driftsenhet Liz Bjørseth TRYSIL_PROD
2021/3538 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om igangsettelse - gbnr. 33/209 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3095 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kvittering ***** TRYSIL_PROD
2021/2525 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - kulturhuset Hagelund 20.11.2021 Trysil Bryggeri As TRYSIL_PROD
2021/2034 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om uttalelse om seterhus på Åsvollen Yngvild Holt Prikasky TRYSIL_PROD
2021/1220 20211015 15.10.2021 Utgående brev Produksjonstilskudd del 2 - anmodning om sjekk av dyretall Ole Magnus Ouren TRYSIL_PROD
2020/2005 20211015 15.10.2021 Utgående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV TRYSIL_PROD
2020/3779 20211015 15.10.2021 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for skoleåret 2021/2022 Maria Elise Dahl TRYSIL_PROD
2020/3779 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering i engelsk ***** TRYSIL_PROD
2020/4016 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kontrollrapport - tobakkskadeloven - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/973 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering i norsk sidemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1214 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Revisjonsrapport interim 2020 - Trysil kommune TRYSIL_PROD
2020/1267 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Revisjonsstrategi 2020 TRYSIL_PROD
2020/1479 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang av sakslister og protokoller 25. november 2020 TRYSIL_PROD
2020/1479 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang av sakslister og protokoller 16. september 2020 TRYSIL_PROD
2020/1479 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang av sakslister og protokoller 10. februar 2021 TRYSIL_PROD
2020/1480 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og kommunedirektør 10.2.2021 TRYSIL_PROD
2020/1480 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Orientering fra ordfører og rådmann 25.011.2020 TRYSIL_PROD
2020/1482 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 25. november 2020 TRYSIL_PROD
2020/1482 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 16. september 2020 TRYSIL_PROD
2020/1482 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Eventuelt 10. februar 2021 TRYSIL_PROD
2020/1486 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets arbeidsform TRYSIL_PROD
2020/1489 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Referatsaker 16. september 2020 TRYSIL_PROD
2020/1489 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Referatsaker 25. november 2020 TRYSIL_PROD
2020/1489 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Referatsaker 10. februar 2021 TRYSIL_PROD
2020/1571 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Valg av ungdomsråd 2021-2022 TRYSIL_PROD
2020/1696 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kontrollrapport - tobakkskadeloven - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/388 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kontrollrapport - tobakksskadeloven - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/299 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema - behov for tilskuddsmidler i landbruket Statsforvalteren i Innlandet TRYSIL_PROD
2021/469 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Benchmarking - Revisjon Øst IKS TRYSIL_PROD
2021/521 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Engasjementsbrev Trysil kommune og Trysil kommuneskoger - Revisjon Øst IKS TRYSIL_PROD
2021/526 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon TRYSIL_PROD
2020/8121 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Prosjektplan - Budsjett- og økonomistyring TRYSIL_PROD
2020/8137 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Møtekalender 2021 TRYSIL_PROD
2020/8507 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt skjema - behov for tilskuddsmidler i landbruket Statsforvalteren i Innlandet TRYSIL_PROD
2020/5545 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Plan - forenklet etterlevelseskontroll 2020 - 2023 TRYSIL_PROD
2020/5545 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse TRYSIL_PROD
2020/5184 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet TRYSIL_PROD
2020/5184 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet 2021 TRYSIL_PROD
2020/5184 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet TRYSIL_PROD
2020/5184 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet TRYSIL_PROD
2020/5260 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Statusrapport revisjon for 2020 - 1. halvår TRYSIL_PROD
2020/5260 20211015 15.10.2021 Saksframlegg/innstilling Statusrapport revisjon 2020 - 2. halvår 31.12.2020 TRYSIL_PROD
2021/4493 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om utsatt skolestart ***** TRYSIL_PROD
2020/6320 20211014 14.10.2021 Inngående brev Spørsmål om planer for utbygging av ladestasjoner i Trysil Jorun Strøm TRYSIL_PROD
2021/4344 20211014 14.10.2021 Inngående brev Redegjørelse for garasje og fjerning av koie - gbnr. 38/474 Sigurd Valdem TRYSIL_PROD
2021/1021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saken Jonny Lindstad TRYSIL_PROD
2021/4524 20211014 14.10.2021 Inngående brev Krav om lokale forhandlinger etter hovedavtalen § 7-1 Norsk Lektorlag TRYSIL_PROD
2021/4489 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om ekstra tilskudd til pensjonsutgifter PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) TRYSIL_PROD
2020/2157 20211014 14.10.2021 Inngående brev Fastsettelsesbrev - endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/1725 20211014 14.10.2021 Inngående brev Melding om at søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket del 1 trekkes SLETTEN ERIK TRYSIL_PROD
2021/779 20211014 14.10.2021 Inngående brev Analyseresultater 29.9.-13.10.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/4206 20211014 14.10.2021 Inngående brev Opplysninger om eierandeler Astri Tagestad TRYSIL_PROD
2021/3990 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/4484 20211014 14.10.2021 Inngående brev Krav om fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/2443 20211014 14.10.2021 Inngående brev Klage på gebyr for dispensasjonssøknad Hanne Kristine Holth Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/2059 20211014 14.10.2021 Inngående brev Aksept av justering av pris på grunnerverv Brit Østbu TRYSIL_PROD
2020/3692 20211014 14.10.2021 Inngående brev Informasjon om overgang til Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør UNINETT AS TRYSIL_PROD
2021/4082 20211014 14.10.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb på sykehjemmet Asgeir Holmseth Snerten TRYSIL_PROD
2021/4082 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb på sykehjemmet Asgeir Holmseth Snerten TRYSIL_PROD
2021/4082 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb innen helse og omsorg Ida Strømsmoen TRYSIL_PROD
2021/4032 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering SNORRE GRØNNÆSS TRYSIL_PROD
2021/4037 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/364 Schagerlund Martina U TRYSIL_PROD
2021/4037 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/364 Rolf Olov Schagerlund TRYSIL_PROD
2021/4037 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/364 Søgaard Øystein TRYSIL_PROD
2021/4037 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/364 Søgaard Øyvind TRYSIL_PROD
2021/4037 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/364 Holm Hans Erik TRYSIL_PROD
2021/4037 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/364 Holm Hans Erik TRYSIL_PROD
2021/4065 20211014 14.10.2021 Utgående brev Vedtak om overføring av stilling Bente Myrvang TRYSIL_PROD
2021/4010 20211014 14.10.2021 Utgående brev Endring av sluttdato Anne G Næverdal Adolfsson TRYSIL_PROD
2021/3976 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering før intervju - sykepleier 60-100 % fast og vikariat - enhet for sykehjem Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3990 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting sykehjemslege 80 % vikariat - enhet for sykehjem Den norske legeforening m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4230 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på melding om endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² unntatt søknadsplikt - gbnr. 38/378 Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/4220 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om bygging av rundkjøring - gbnr. 37/60 GLOMMEN MJØSEN SKOG SA TRYSIL_PROD
2021/4221 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - gbnr. 40/207 Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/4210 20211014 14.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen Birgit Johanne Jensen TRYSIL_PROD
2021/4213 20211014 14.10.2021 Utgående brev Melding om registrering i eiendomsmatrikkelen - gbnr. 37/60 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/4213 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 37/60 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/4247 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på klage på legevakt ***** TRYSIL_PROD
2021/4257 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på retting av opplysninger i matrikkelen Tor Haugen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4206 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om saksbehandlingstid Astri Tagestad TRYSIL_PROD
2021/4206 20211014 14.10.2021 Inngående brev Spørsmål om saksbehandlingstid Astri Tagestad TRYSIL_PROD
2021/4195 20211014 14.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 59/77 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4194 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - gbnr. 44/15 Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/4276 20211014 14.10.2021 Utgående brev Vedtak om utvidet fast stilling Leif T Løvlund Vestling TRYSIL_PROD
2021/3865 20211014 14.10.2021 Utgående brev Testresultat - ***** ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2021/3803 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Sigrid Brenden TRYSIL_PROD
2021/3826 20211014 14.10.2021 Utgående brev Dispensasjon - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 9/1/54 HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3826 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Fulufjellvegen 154 Fulufjellet AS TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning Åke Gunnar Nilsson TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Nilsson Åke Gunnar TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Østli Elin Ramleth TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Holter Ulf Thomas TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Andresen Alf Sverre TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Andresen Anne Hilde TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Wold Bente Borgen TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Wold Morten TRYSIL_PROD
2021/3838 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/166 Frisk Sonja Elisabeth TRYSIL_PROD
2021/3657 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 9/1/38 Hanne Nordby TRYSIL_PROD
2021/3701 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4485 20211014 14.10.2021 Inngående brev Høringsfrist 11.11.2021 - søknad om driftskonsesjon for Tangådalen grustak fra JE Nordnes Transport AS Direktoratet for mineralforvaltning TRYSIL_PROD
2021/4486 20211014 14.10.2021 Utgående brev Informasjon til tillitsvalgte - utlysing av tilkallingsvikarstillinger Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4487 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om gjenopptak av masseuttak i Vestre Skårlia gbnr. 10/8 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2021/4487 20211014 14.10.2021 Utgående brev Søknad om gjenopptak av masseuttak i Vestre Skårlia gbnr. 10/8 - Høring INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4488 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmodning om å opprette bruker i databasen Grunnforurensning STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/4481 20211014 14.10.2021 Inngående brev Melding om utbetaling av tilskudd til videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4481 20211014 14.10.2021 Inngående brev Melding om utbetaling av tilskudd til videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4482 20211014 14.10.2021 Inngående brev Krav om utvidelse av fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/4483 20211014 14.10.2021 Inngående brev Informasjon om søknad om regionalt miljøtilskudd i Innlandet 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/4475 20211014 14.10.2021 Utgående brev Invitasjon til arbeidsmøte Stina Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4476 20211014 14.10.2021 Utgående brev Vedtak om overføring av stilling Siri Rønning Bråten TRYSIL_PROD
2021/4480 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4480 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4490 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kraftfondet Kjølen hotell Alide Marjanne Henriette Braam TRYSIL_PROD
2021/4492 20211014 14.10.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/4494 20211014 14.10.2021 Inngående brev Krav om utvidelse av fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/4356 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av del av stilling Tove Ingunn Sandbakk TRYSIL_PROD
2021/4378 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 38/486 MOEN DESIGN AS TRYSIL_PROD
2021/4386 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - søknad uten ansvarsrett - gbnr. 24/20 Thor Øyvind Broman TRYSIL_PROD
2021/4455 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4455 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4456 20211014 14.10.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Marlenes Lykke 4.11, 11.11 og 18.11.2021 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/4451 20211014 14.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4427 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - student/elev - enhet for sykehjem Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4435 20211014 14.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen – gbnr. 72/296 Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2020/2275 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/2460 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/7 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Bodil Solvang Rønes TRYSIL_PROD
2020/1526 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Saron Seni Abraha TRYSIL_PROD
2020/1218 20211014 14.10.2021 Inngående brev Høringsfrist 1.11.2021 - foreløpig kommunebilde 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/548 20211014 14.10.2021 Utgående brev Innkalling til opplæringsdag for Trysil ungdomsråd 21.10.2021 Even Eriksen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/998 20211014 14.10.2021 Utgående brev Innmelding i Utmarkskommunenes Sammenslutning UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING TRYSIL_PROD
2021/946 20211014 14.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Leif T Løvlund Vestling TRYSIL_PROD
2020/8492 20211014 14.10.2021 Inngående brev Purring på utbedring av verandagulv ***** TRYSIL_PROD
2020/8380 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til styreseminar Marit Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/7380 20211014 14.10.2021 Utgående brev Pålegg om uavhengig kontroll - nybygg fritidsbolig - gbnr. 51/562 Hans Gunnar Thorsen TRYSIL_PROD
2020/6776 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/6777 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/110 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/74 Arne Kildal m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev – gbnr. 59/76, 59/77, 59/78, 59/79, 59/80 og 59/81 KREATIV EIENDOMSUTVIKLING AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/112 Ida Amalie Oma m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/114 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/66 BRODAHL & STAKVIK EIENDOM AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev – gbnr. 59/67 og 59/68 MAYCO AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/70 SANDBAKKEN 35 EIENDOM AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/73 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 59/109, 59/111 og 59/113 TRYSIL ALPINHYTTER AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5243 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/4909 20211014 14.10.2021 Inngående brev Oversendelse av individuell opplæringsplan 2021/2022 ***** TRYSIL_PROD
2020/5142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Lena Gleditsch TRYSIL_PROD
2020/5183 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/5183 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kvittering ***** TRYSIL_PROD
2021/1221 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på merknad til søknad om produksjonstilskudd - anmodning om dokumentasjon Hilde Nybrenna Evensen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1309 20211014 14.10.2021 Inngående brev Svar på påminnelse om bestilling av uttak av jordprøver - gjødslingsplan for 2022 Pål Akre TRYSIL_PROD
2021/1309 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om produksjonstilskudd Pål Akre TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jan Nysæter TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Anne Karin Hammer TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Halvor Kristoffer Sætre TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Morten Smette TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Oddmund Nyhuus TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Inger Svingen TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Ola Teppen TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Frank Hansen TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Leif Gundersen TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Ella Beate Grønland TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Per Guttorm Skaaret TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Jørn Rønningen TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Fredrik Linton TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Inger Ottershagen TRYSIL_PROD
2021/1142 20211014 14.10.2021 Utgående brev Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Eirik Valdem TRYSIL_PROD
2021/2674 20211014 14.10.2021 Inngående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 30/153 Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/2926 20211014 14.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 40/227 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/2940 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 14/55 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/2882 20211014 14.10.2021 Utgående brev Informasjon om befaring Tor Jomar Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/3096 20211014 14.10.2021 Utgående brev Innrapportering av offentlig støtte for 2020 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/3061 20211014 14.10.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Magnus Varhaug TRYSIL_PROD
2021/3158 20211014 14.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på at lagerbygning ikke ønskes oppført ARKITEKTLAGET AS TRYSIL_PROD
2021/3267 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 33/998/0/2 Holmseth og Sagen AS TRYSIL_PROD
2021/3267 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 33/998/0/2 HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3269 20211014 14.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar på oppføring av skilt og reklameinnretninger i Storvegen 41 - gbnr. 26/73 GROMUNGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3278 20211014 14.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 30/153 ENERGIMA ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/3278 20211014 14.10.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett ENERGIMA ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2021/3370 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 51/909 PROSTMYRA EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/3373 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Endring av tillatelse - nytt bygg - boligformål - gbnr. 51/748 PRESTBY HOLDING AS TRYSIL_PROD
2021/3382 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 TINE SA TRYSIL_PROD
2021/3382 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 Trysilfjell Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2021/3382 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 Delbekk Ketil TRYSIL_PROD
2021/3382 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 Lurud Mette Brænna TRYSIL_PROD
2021/3382 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 Damsgård Eli Aune TRYSIL_PROD
2021/3382 20211014 14.10.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 Trysilfjell Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2021/3534 20211014 14.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bruk - bruksendring - gbnr. 38/82 Anette Moren TRYSIL_PROD
2021/3522 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar på melding om endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² unntatt søknadsplikt - gbnr. 14/2/107 GLA'SNEKKERN AS TRYSIL_PROD
2021/3592 20211014 14.10.2021 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte - lokale forhandlinger 2021 Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4472 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/5183 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4471 20211013 13.10.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - klarlegging av eksisterende grenser Gunnar Carl J Callenholm TRYSIL_PROD
2021/4474 20211013 13.10.2021 Inngående brev Frist 29.10.2021 - innsending av bekreftelsesskjema BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4361 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/5 Per Anders Fladhagen TRYSIL_PROD
2021/4477 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra slamtømming - gbnr. 38/166 Kai Magne Jensen TRYSIL_PROD
2021/4478 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Eirik Svendsen TRYSIL_PROD
2021/4479 20211013 13.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Erik Bodin TRYSIL_PROD
2021/3701 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4195 20211013 13.10.2021 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/5523 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/26 Dorthe Oleanne Pentzen TRYSIL_PROD
2020/7432 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 36/26 Trond Nerby TRYSIL_PROD
2020/8117 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 37/2 Jostein Bø TRYSIL_PROD
2020/8117 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 37/7 Jostein Bø TRYSIL_PROD
2021/22 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 26/3 Silje Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/22 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 26/3 Silje Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/966 20211013 13.10.2021 Inngående brev Krav om matrikulering - herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Leif Einar Bae Mysen TRYSIL_PROD
2020/4484 20211013 13.10.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøter i september og oktober 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4516 20211013 13.10.2021 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 7.12.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/3560 20211013 13.10.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/3370 20211013 13.10.2021 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/1612 20211013 13.10.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning Regnebua AS TRYSIL_PROD
2021/4469 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til felling av trær på kommunal grunn Christoffer Tokerud Nordnes TRYSIL_PROD
2021/4465 20211012 12.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKATENE LÆGLAND, KOSBERG & HANISCH AS TRYSIL_PROD
2020/6789 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innkalling til eiermøte 12.11.2021 EIDSIVA ENERGI AS TRYSIL_PROD
2021/4459 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høringsfrist 10.12.2021 - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/8380 20211012 12.10.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til styreseminar Per Johnny Talaasen TRYSIL_PROD
2021/2882 20211012 12.10.2021 Inngående brev Svar på innkalling til befaring Tor Jomar Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/778 20211012 12.10.2021 Inngående brev Analyseresultater 29.9.-6.10.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/162 20211012 12.10.2021 Inngående brev Analyseresultater 29.9.-6.10.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/969 20211012 12.10.2021 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag BJØRN GAMST AS TRYSIL_PROD
2021/839 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på nedlagt sivil skytebane - gbnr. 66/83 - Nesse ASPLAN VIAK AS TRYSIL_PROD
2021/839 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på nedlagt sivil skytebane - gbnr. 30/55 - Jordet skytebane ASPLAN VIAK AS TRYSIL_PROD
2021/839 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på nedlagt sivil skytebane - gbnr. 20/3 - Grøndalen skytebane ASPLAN VIAK AS TRYSIL_PROD
2021/811 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom ØSTRE INNLANDET TINGRETT TRYSIL_PROD
2021/612 20211012 12.10.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 01.10.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/176 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til lyrikk-kveld Veronika Johnsen Lepperød TRYSIL_PROD
2021/352 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på budsjettdisponeringsmyndighet - produksjonstilskudd i jordbruket mfl. STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8117 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 37/7 Jostein Bø TRYSIL_PROD
2020/8302 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om å få beholde gammel sats Ole André Storsnes TRYSIL_PROD
2020/8117 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 37/2 Jostein Bø TRYSIL_PROD
2020/7458 20211012 12.10.2021 Inngående brev Informasjon om spillemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS) til kommunene i Innlandet 2021/2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/7432 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 36/26 Trond Nerby TRYSIL_PROD
2020/7375 20211012 12.10.2021 Utgående brev Referat fra møte 7.10.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/22 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/3 Silje Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/22 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/3 Silje Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/8495 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om refusjon for utgifter ØSTBY GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2020/8680 20211012 12.10.2021 Utgående brev Referat fra oppfølgingsmøte 16.9.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/9 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb på kulturskolen Jan Axel Von Blomberg TRYSIL_PROD
2020/6466 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 1/161 Astrid Lutnæs m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5759 20211012 12.10.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om riving av SEFRAK-registrert bygning - gbnr. 75/87 / kopi av brev til Sara Cabral INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/5903 20211012 12.10.2021 Inngående brev Frist 1.11.2021 - rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger i 2021 Husbanken TRYSIL_PROD
2020/4957 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 83/16 Roar Blikstad TRYSIL_PROD
2020/3768 20211012 12.10.2021 Utgående brev Korrigert innkalling til møte i samarbeidsutvalget for Jordet skole 21.10.2021 Øivind Løken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2867 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 GRØNNÆSS AS TRYSIL_PROD
2020/2867 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2867 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2460 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/2460 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/2275 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/2188 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 37/196 GRØNDALEN SAMEIESKOG TRYSIL_PROD
2020/1244 20211012 12.10.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan 2021/2022 ***** TRYSIL_PROD
2020/1260 20211012 12.10.2021 Utgående brev Samtykke til at skolen ber om ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/16 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/407 20211012 12.10.2021 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 27.9.2021 Lilian Haugnæss Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2882 20211012 12.10.2021 Utgående brev Innkalling til befaring – mulig brudd på skogbruksloven - Bråten gbnr. 76/2 og Nordbergseteren gbnr. 76/11 Tor Jomar Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/2845 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om refusjon for utgifter på folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel ØSTBY GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2021/2860 20211012 12.10.2021 Utgående brev Følgebrev til protokoll - Fradeling av 7 boligtomter i Jordet 30/55 i Trysil kommune Trysil Kommune TRYSIL_PROD
2021/2935 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 9/29/40 Ove Tony Arnesen TRYSIL_PROD
2021/2740 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - mindre endring av reguleringsplan for Trysil Spa Resort - Innlandet fylkeskommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2799 20211012 12.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 16/163/75 Ronnie Husvik TRYSIL_PROD
2021/2653 20211012 12.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 37/724 Morten Skancke TRYSIL_PROD
2021/2565 20211012 12.10.2021 Inngående brev Oversendelse av kvittering for nabovarsel Vegard Kristoffer Bakken TRYSIL_PROD
2021/1932 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 16/192 TYSLAND EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/1963 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til badeplass med båtbrygge Lyngbakken hyttefelt TRYSIL_PROD
2021/1497 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om deltakelse på befaring 13.10.2021 Arnfinn Hoel TRYSIL_PROD
2021/3370 20211012 12.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 51/909 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3274 20211012 12.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 36/200 FEMUND BYGG AS TRYSIL_PROD
2021/3302 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Elle Uibo TRYSIL_PROD
2021/3302 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Trine Stenmyren TRYSIL_PROD
2021/3302 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Jeanette Cecilie Bråthen TRYSIL_PROD
2021/3302 20211012 12.10.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Lillian Bråten TRYSIL_PROD
2021/3155 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - dispensasjon til å fravike formål - gbnr. 33/14 Arkitektkontoret Streken AS TRYSIL_PROD
2021/3155 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 33/214 HANSTAD EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/3048 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad om ombygging av Tørmovegen - gbnr. 26/2 mfl. - høring INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3048 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilsagn om tilskudd til punktutbedring av landbruksveg - Tørmovegen - gbnr. 26/2 Ola Gerhard Sørhuus TRYSIL_PROD
2021/3048 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om bygging av snuplass på Tørmovegen - gbnr. 26/2 mfl. Ola Gerhard Sørhuus TRYSIL_PROD
2021/3592 20211012 12.10.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3604 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding på innsendt komplettering av søknad - gbnr. 51/1/168 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/3538 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innvilget søknad om samtykke / kopi av brev til Trysil Industrihus AS Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2021/4460 20211012 12.10.2021 Inngående brev Svar på søknad om utvidelse av bestandsplanperiode for Elgregionen TRÅ / kopi av brev til Tollef Lønrusten Lau Åmot kommune TRYSIL_PROD
2021/4463 20211012 12.10.2021 Inngående brev Fordeling av ordinære skjønnsmidler 2022 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/4457 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om endring av vanntilknytning Erik Ødegård TRYSIL_PROD
2021/4458 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høringsfrist 10.11.2021 - Beredskap i Elverum: ROS-analyse - uønskede hendelser 2021-2024 ELVERUM KOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/4456 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Marlenes Lykke 4., 11. og 18.11.2021 Marlenes Lykke As TRYSIL_PROD
2021/4467 20211012 12.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom DNB EIENDOM AS AVD LILLESTRØM TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4452 20211012 12.10.2021 Utgående brev Endring av matrikkelopplysninger - gbnr 31/118 - Solbakkvegen 4 Jon Smestad TRYSIL_PROD
2021/4455 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4455 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4444 20211012 12.10.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - kulturhuset Hagelund 27.11.2021 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/4445 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Inngående brev Refusjonsgaranti for grunnskolekostnader skoleåret 2021/2022 ***** TRYSIL_PROD
2021/4451 20211012 12.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev høsten 2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/4436 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale om endring av arbeidssted Martin Ås TRYSIL_PROD
2021/4437 20211012 12.10.2021 Inngående brev Spørsmål om avtale om pumpehus Thea Axelsson TRYSIL_PROD
2021/4437 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om avtale om pumpehus Thea Axelsson TRYSIL_PROD
2021/4441 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale om endring av arbeidssted Carl Marcus R Hettne TRYSIL_PROD
2021/4425 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 50 % fast - enhet for sykehjem 3. avdeling Anna Helena Stengrundet TRYSIL_PROD
2021/4425 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - fagarbeidere - enhet for sykehjem Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4409 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Tove Vestli TRYSIL_PROD
2021/4410 20211012 12.10.2021 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4361 20211012 12.10.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/5 Per Anders Fladhagen TRYSIL_PROD
2021/4350 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2021/4374 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 9/102/21 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2021/4375 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/2/139 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/4372 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 9/926 MOEN DESIGN AS TRYSIL_PROD
2021/4373 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 51/896 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4381 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Nybygg uthus - gbnr. 72/378 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2021/4382 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 37/756 RYGH ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2021/4370 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 15/56 BJØRN BAASTAD AS TRYSIL_PROD
2021/4405 20211012 12.10.2021 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2021/4406 20211012 12.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om seksjonering av gbnr. 37/490 ALPINBOLIGER AS TRYSIL_PROD
2021/4525 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av utlysning - fagstilling - intern utlysning - enhet for psykisk helse Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4193 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 37/258 IDE-TRE Trygve Vangen TRYSIL_PROD
2021/4190 20211012 12.10.2021 Utgående brev Påminnelse om melding om mangler fra Arbeidstilsynet B B EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/4191 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 56/284 John Harald Ebbesen TRYSIL_PROD
2021/4203 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 59/112 FH Gruppen AS TRYSIL_PROD
2021/4215 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 40/179 Michael Gareth Winnem TRYSIL_PROD
2021/4219 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 59/79 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4229 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - gbnr. 40/179 Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/4272 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 59/78 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/4287 20211012 12.10.2021 Inngående brev Anmodning om oversikt over minirenseanlegg som mangler ferdigattest i Ryskdalen hytteområde Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/4291 20211012 12.10.2021 Inngående brev Mottatt nabovarsel for Eltdalsvegen 1306 - gbnr. 51/75 / kopi av brev til Arild Lund INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Faith Mngor TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Mostafa Salim Hisanawi TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Wafik Elabadla TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Dilogini Jegatheeswaran TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Manvi Sharma TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Dana Pour TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3990 20211012 12.10.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3976 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Kamilla Floden TRYSIL_PROD
2021/3976 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Milovan Stevanov TRYSIL_PROD
2021/3976 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Monica Eriksson TRYSIL_PROD
2021/3976 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Anne Cathrine Husvik TRYSIL_PROD
2021/3928 20211012 12.10.2021 Utgående brev Ferdigattest - bruksendring av del av underetasje til hybel - gbnr. 26/463 Tom Arne Løvås TRYSIL_PROD
2021/3932 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 60/163 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/4005 20211012 12.10.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2021/4039 20211012 12.10.2021 Utgående brev Midlertidig fritak for slamtømming - gbnr. 26/439 Annemone Talaasen TRYSIL_PROD
2021/4082 20211012 12.10.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb innen helse og omsorg Ida Strømsmoen TRYSIL_PROD
2021/3714 20211012 12.10.2021 Inngående brev Oversendelse av matrikkelbrev Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/3745 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Anders Lund Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/3745 20211012 12.10.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Anders Lund Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/3654 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på oppfølgingspunkter - klage på manglende rutiner på sykehjemmet ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Britt Støa TRYSIL_PROD
2021/3646 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning STATSKOG SF m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3828 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 44/1 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2021/3755 20211012 12.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Anne Cathrine Husvik TRYSIL_PROD
2021/3847 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på klage på faktura - gbnr. 9/449 Trond Grønnerud TRYSIL_PROD
2021/3910 20211012 12.10.2021 Utgående brev Vedtak om ulovlighetsgebyr etter § 32-8 i plan- og bygningsloven Hans Peter Bye TRYSIL_PROD
2021/4453 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversendelse av planinitiativ - anmodning om oppstartsmøte AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2021/4406 20211011 11.10.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning ALPINBOLIGER AS TRYSIL_PROD
2021/4448 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknadsfrist 1.11.2021 - Program for teknologiutvikling i vannbransjen FOLKEHELSEINSTITUTTET TRYSIL_PROD
2021/4447 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Renate Sortodden TRYSIL_PROD
2020/8075 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om ferdigstilt prosjekt - spørsmål om prosessen videre HEAR SAFE NORGE AS TRYSIL_PROD
2020/5066 20211011 11.10.2021 Inngående brev Anmodning om oversendelse av avkryssede manntallslister STATISTISK SENTRALBYRÅ TRYSIL_PROD
2021/1497 20211011 11.10.2021 Inngående brev Anmodning om at kommunen deltar på befaring Arnfinn Hoel TRYSIL_PROD
2021/328 20211011 11.10.2021 Inngående brev Spørsmål om mottak for snø for vinteren 2021/2022 ERLAND SVINGEN MASKINHOLDER TRYSIL_PROD
2020/3303 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om igjengrodd grøft i Liavegen Lise-Lill Ekeli TRYSIL_PROD
2020/3303 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om skade på Åsavegen Trym Holt Rudshaug TRYSIL_PROD
2021/180 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2021/4433 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om høyere lønn etter fullført utdanning Monica Borge TRYSIL_PROD
2021/4434 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2021/4435 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Torbjørn Brenden TRYSIL_PROD
2021/4442 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om ferdigstilt tiltak og anmodning om ferdigattest Knut Bjørnstad TRYSIL_PROD
2021/4444 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - kulturhuset Hagelund 27.11.2021 Voices TRYSIL_PROD
2021/4440 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Solvor Bakken TRYSIL_PROD
2021/4426 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tiltaksplan for å oppfylle aktivitetsplikten # 1.0 ***** TRYSIL_PROD
2021/4427 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse - student-/elevstillinger i enhet for sykehjem Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/4428 20211011 11.10.2021 Utgående brev Referat fra utviklingssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4429 20211011 11.10.2021 Utgående brev Referat fra utviklingssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4430 20211011 11.10.2021 Utgående brev Referat fra utviklingssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4408 20211011 11.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1005 er registrert i matrikkelen SØRE TRYSIL HISTORIELAG TRYSIL_PROD
2021/4423 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oppfølging av mulig ulovlighet og oppfordring til å søke om utførte tiltak Fredrik Linton TRYSIL_PROD
2021/4424 20211011 11.10.2021 Utgående brev Utbetalingskvittering tilskudd veg Dora Bakken TRYSIL_PROD
2021/4425 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse - fagarbeider i enhet for sykehjem Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/4413 20211011 11.10.2021 Utgående brev Referat fra utviklingssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4414 20211011 11.10.2021 Utgående brev Referat fra utviklingssamtale ***** TRYSIL_PROD
2021/4404 20211011 11.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 26/90 Hans Emer Østerhaug TRYSIL_PROD
2021/4454 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknadsfrist 15.1.2022 - tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/4445 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/4446 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 100 % - enhet for sykehjem 3. avdeling - 4.10.2021-18.1.2022 May-Britt Sneli TRYSIL_PROD
2021/4401 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lektor 45,20 % - Innbygda skole - 23.9.-5.10.2021 Heidi Mariann Kleiven TRYSIL_PROD
2021/4398 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Stian Hagen TRYSIL_PROD
2021/4398 20211011 11.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 73/70 er registrert i matrikkelen Stian Hagen TRYSIL_PROD
2021/4399 20211011 11.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 53/163 er registrert i matrikkelen Arne Bodin TRYSIL_PROD
2021/4399 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Arne Bodin TRYSIL_PROD
2021/4391 20211011 11.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/4392 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/4364 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2021/4367 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 6.10.-31.12.2021 Anne Eline Larsen TRYSIL_PROD
2021/4358 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til bokutgivelse Tove Oddrun Lans Pedersen TRYSIL_PROD
2021/4360 20211011 11.10.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 74/2 Paul Halvdan Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/4510 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3916 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 9.9.-31.12.2021 Martine Olivia A Vårengen TRYSIL_PROD
2021/3904 20211011 11.10.2021 Inngående brev Svar på søknad om bygging av traktorveg - gbnr. 1/6 / kopi av brev til Trysil kommuneskoger KF STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/3836 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om registering av konsesjon i matrikkel Jon Martin Nyhuus TRYSIL_PROD
2021/3857 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av eksisterende traktorveg - gbnr. 26/2 mfl. GLOMMEN MJØSEN SKOG SA TRYSIL_PROD
2021/3755 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/3643 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om bygging av landbruksveg - gbnr. 37/30 mfl. GLOMMEN MJØSEN SKOG SA AVD TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/3668 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 88/64 Håvard Nordsveen TRYSIL_PROD
2021/3714 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev TRYSIL KOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jon-Tore Knoff TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jan Thore Bekken TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jan Thore Bekken TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210719 19.07.2021 Saksframlegg/innstilling Oppvekst og kultur - ansettelse - lærer - 100 % vikariat - Innbygda skole TRYSIL_HIST-05-19