eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/191 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Melding om vedtak - reguleringsplan Atna idrettspark Espen Lien STORELVDAL_PROD
2020/1821 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - innsyn i innspill til kommuneplanens arealdel Liv Brox STORELVDAL_PROD
2021/412 20210721 21.07.2021 Inngående brev Korrigert underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.2021 - 31.08.2021 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Lars Even Dyrstad STORELVDAL_PROD
2021/564 20210721 21.07.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunale gebyrer gbnr 9/138 Lars Marius S Olsen STORELVDAL_PROD
2021/649 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 12/92 i Stor-Elvdal kommune Bernhoft Aksel STORELVDAL_PROD
2021/649 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 12/92 i Stor-Elvdal kommune Grundt Odd Engelhart STORELVDAL_PROD
2021/649 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 12/92 i Stor-Elvdal kommune Bjørgeengen Berit STORELVDAL_PROD
2021/649 20210721 21.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 12/92 i Stor-Elvdal kommune Bjørgeengen Odd STORELVDAL_PROD
2021/669 20210721 21.07.2021 Inngående brev Svar ang. søknad om endring av bygg/oppføring av tilbygg mindre enn 50 m2 - gbnr 54/9 - Løvrøstveien 118 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/742 20210721 21.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - fradeling av tilleggsareal rundt eksisterende fritidsbolig etter jordloven gbnr 50/1 - Terje Andreas Hoffstad Terje Andreas Hoffstad STORELVDAL_PROD
2021/804 20210721 21.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av 41 % stilling på Moratunet sykehjem Farid Ahmad Nahif STORELVDAL_PROD
2021/820 20210721 21.07.2021 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 54/309, 511 Roald Aarset STORELVDAL_PROD
2021/816 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av renovasjonsgebyr gbnr 17/318 Aslak Søtvik STORELVDAL_PROD
2021/818 20210720 20.07.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/819 20210720 20.07.2021 Utgående brev Leiekontrakt Koppang Brannstasjon Midt-Hedmark Brann og redning IKS STORELVDAL_PROD
2021/819 20210720 20.07.2021 Utgående brev Avtale om bruk av tankbil Midt-Hedmark Brann og Redning IKS STORELVDAL_PROD
2021/820 20210720 20.07.2021 Inngående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 54/309, 511 Roald Aarset STORELVDAL_PROD
2021/813 20210720 20.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr 17/553 BERGET STIAN STORELVDAL_PROD
2021/785 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 17/961 BF BYGG ALVDAL AS STORELVDAL_PROD
2021/768 20210720 20.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Olav Follstad STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/778 20210720 20.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 19/634 Gunnar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/784 20210720 20.07.2021 Inngående brev Nabovarsel - Gbnr 50/19 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Øvermoveien 1 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/784 20210720 20.07.2021 Inngående brev Kvitteringer for nabovarsel for to eiendommer - Gbnr 50/19 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Øverm Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/784 20210720 20.07.2021 Inngående brev Oversendelse kvittering for nabovarsel - Gbnr 50/19 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Øvermoveien Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/784 20210720 20.07.2021 Inngående brev Oversendelse av mail - Gbnr 50/19 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Øvermoveien 1 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/707 20210720 20.07.2021 Utgående brev Melding om mangler - søknad om utslippstillatelse - gbnr 17/977 TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/516 20210720 20.07.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 970903003 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/274 20210720 20.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - godkjenning av plan for nydyrking på gbnr 11/2 - Eirik Frøisland Messelt Eirik Frøisland Messelt STORELVDAL_PROD
2020/221 20210720 20.07.2021 Inngående brev Kommunal VO-tilskudd 2020 NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/354 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 22.07.2021 til og med 24.07.2021 ved avgrenset område i telt på parkeringsplassen og på Påtår'n Påtår'n kaffebar STORELVDAL_PROD
2020/354 20210720 20.07.2021 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 22.07.2021 til og med 24.07.2021 ved avgrenset område i telt på parkeringsplassen og på Påtår'n Påtår'n kaffebar STORELVDAL_PROD
2021/71 20210720 20.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 20.07.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/300 20210719 19.07.2021 Inngående brev Forespørsel om veiledning til arrangement. Sæming Håkonsøn Hanestad STORELVDAL_PROD
2021/408 20210719 19.07.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte ***** STORELVDAL_PROD
2021/671 20210719 19.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av nabovarsel - Gbnr 17/1120 - nytt anlegg - vei - Ett-trinns søknad - Olandsveien 20 anders rånes jensen STORELVDAL_PROD
2021/99 20210719 19.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport fra SGS Analytics Norway AS.Gjelder Koppang Sgs - ingeborg.tonseth@sgs.com STORELVDAL_PROD
2020/2226 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 02.07.2021 - 01.10.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/354 20210719 19.07.2021 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med konsert på Øverdalssetra 21. juli 2021 Hans Bondal STORELVDAL_PROD
2020/875 20210719 19.07.2021 Inngående brev Utbytte fra Innlandet Energi Holding for første kvartal 2021 Innlandet Energi holding STORELVDAL_PROD
2021/717 20210719 19.07.2021 Utgående brev Henvendelse om manglende kompensasjon - Eiendomsforhold gbnr 19/1146 Nahid Hashemi STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/732 20210719 19.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Statens vegvesen - uttalelse - oppstart av reguleringsplan Rogner massetak - Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/776 20210719 19.07.2021 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om bygging av traktorvei klasse 8, gbnr 6/15 - Severin Myrbakken, Stor-Elvdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/760 20210719 19.07.2021 Utgående brev Informasjon om avvik - Helsepersonelloven STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/815 20210719 19.07.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/816 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjonsgebyr gbnr 17/318 Aslak Søtvik STORELVDAL_PROD
2021/785 20210716 16.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/961 BF BYGG ALVDAL AS STORELVDAL_PROD
2021/806 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Sveiva - etterlysning av skilt ved Rv3 ved Atna - Glopheim kafe Sæming Håkonsøn Hanestad STORELVDAL_PROD
2021/807 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 54/225 Tor Dølvik STORELVDAL_PROD
2021/807 20210716 16.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 54/225 Tor Dølvik STORELVDAL_PROD
2021/809 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gbnr 2/13 med flere - Roger Granlien Roger Granlien STORELVDAL_PROD
2021/811 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 3/28 - Severin Myrbakken Severin Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/812 20210716 16.07.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing / sammenføyning av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/783 og 1166 Svein Nesset STORELVDAL_PROD
2021/813 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/553 BERGET STIAN STORELVDAL_PROD
2021/791 20210716 16.07.2021 Utgående brev Foreløpig tilsvar - Oversendelse av varsling for krenkende atferd ***** STORELVDAL_PROD
2021/714 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01-06-21 - 30.06.21 - tilkallingsvikar sykepleier Enhet helse Kristin Huset STORELVDAL_PROD
2021/710 20210716 16.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/515 ATNSJØ UTVIKLING AS STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210716 16.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - panterett i fast eiendom - ***** ***** STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210716 16.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - panterett i fast eiendom - ***** ***** STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210716 16.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - panterett i fast eiendom - ***** ***** ***** STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210716 16.07.2021 Utgående brev Retur av slettet panteobligasjon - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210716 16.07.2021 Utgående brev Retur av slettet panteobligasjon ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210716 16.07.2021 Utgående brev Retur av slettet panteobligasjon - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/410 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 19.07.21 - 19.08.21 - sjåfør Dagsenter - Hjemmebaserte tjenester Kari Vestby Birkebekk STORELVDAL_PROD
2020/566 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik Per Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/771 20210716 16.07.2021 Utgående brev Implementering av Barnas Valg i Feide, atabehandleravtale Reddbarna - Barnas Valg STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210716 16.07.2021 Inngående brev Forespørsel om vaksinedose 2 - covid-19 ***** STORELVDAL_PROD
2021/3 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kontrollrapport fra periodisk kontroll på HB71090 utført av Koppang Auto AS - ikke godkjent kjøretøy Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210716 16.07.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/783 og 1166 Svein Nesset STORELVDAL_PROD
2021/7 20210716 16.07.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/783 og 1166 Svein Nesset STORELVDAL_PROD
2021/9 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 14/46 Turi Bondeson STORELVDAL_PROD
2021/27 20210716 16.07.2021 Inngående brev Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2022 KULTURDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/82 20210716 16.07.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom - avdøde ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2021/671 20210716 16.07.2021 Utgående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - gbnr 17/1120 - nytt anlegg - vei - Ett-trinns søknad - Olandsveien 20 Anders Rånes Jensen STORELVDAL_PROD
2021/652 20210716 16.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - VIKEN ATLE STORELVDAL_PROD
2021/701 20210716 16.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål, riving av hele bygget - gbnr 17/314 Jane Byggstøyl STORELVDAL_PROD
2021/358 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.21 til 28.02.22 - Tillkallingsvikar assistent - Dagsenter Astrid Hem STORELVDAL_PROD
2021/456 20210716 16.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 17/1167 Åse Siljuberg Motrøen STORELVDAL_PROD
2021/274 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innlandet fylkeskommune trekker varslet om arkeologisk befaring gbnr 11/2 - Eirik Messelt Eirik Messelt STORELVDAL_PROD
2021/586 20210715 15.07.2021 Utgående brev Endring av strømabonnement fra 1.8.2021 - Eventyrveien 22 Hafslund strøm STORELVDAL_PROD
2021/628 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 23.08.21 - 30.06.22 - barnevernspedagog Enhet helse Jasmina Kiær STORELVDAL_PROD
2021/628 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.06.21 - 22.08.21 - tilkallingsvikar barnevernspedagog - Enhet helse Jasmina Kiær STORELVDAL_PROD
2021/198 20210715 15.07.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - Myhreveien 29 c ***** STORELVDAL_PROD
2021/8 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innsyn i avviksmeldinger i Hjemmetjenesten Nrk / Norsk rikskringkasting STORELVDAL_PROD
2020/1936 20210715 15.07.2021 Inngående brev Forespørsel om tjenestebevis etter avsluttet arbeidsforhold i Stor-Elvdal kommune Bjørg Skogsrud STORELVDAL_PROD
2020/627 20210715 15.07.2021 Inngående brev Takker for raskt svar på henvendelse om Kulturturisme - Markedsføring av Stor-Elvdal Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/329 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar - vedrørende klage på lukking av bekk - sidebekk til Tresa nord for Koppang - i forbindelse med nydyrking Anne Mæhlum og Bjørn B. Karlstad STORELVDAL_PROD
2020/1472 20210715 15.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fast 100% ledende helsesykepleier - Enhet helse Eli Undseth STORELVDAL_PROD
2021/796 20210715 15.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring med arealregnskap +-0 m2 4/161 i Stor-Elvdal kommune Kringen Linn-Christin R STORELVDAL_PROD
2021/796 20210715 15.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring med arealregnskap +-0 m2 4/161 i Stor-Elvdal kommune Strand Nils Nilssen STORELVDAL_PROD
2021/796 20210715 15.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring med arealregnskap +-0 m2 4/161 i Stor-Elvdal kommune Strand Marianne O STORELVDAL_PROD
2021/796 20210715 15.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring med arealregnskap +-0 m2 4/161 i Stor-Elvdal kommune Schildmann True Strand STORELVDAL_PROD
2021/796 20210715 15.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring med arealregnskap +-0 m2 4/161 i Stor-Elvdal kommune Torp Jørn STORELVDAL_PROD
2021/796 20210715 15.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Arealoverføring med arealregnskap +-0 m2 4/161 i Stor-Elvdal kommune Mathiesen Haaken Wilhelm STORELVDAL_PROD
2021/798 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2021/799 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Ecura Care Ismael Jalo Noah Halawa STORELVDAL_PROD
2021/800 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Ecura Care Emil Baghalian STORELVDAL_PROD
2021/801 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ordrebekreftelse fra Ecura Care Dalia Tyori STORELVDAL_PROD
2021/802 20210715 15.07.2021 Utgående brev Oversendelse av husleieavtale til signering - Eventyrveien 22 Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2021/797 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet - høringsfrist 8. september 2021 Jd Dep - Stephanie Sueoka Larsen STORELVDAL_PROD
2021/787 20210714 14.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 54/305 POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Underretning til 12/211 - FRYDENLUND BIRGER FRYDENLUND BIRGER STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/15 - KILDE KRISTIN KILDE KRISTIN STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/71 - BERNHOFT AKSEL BERNHOFT AKSEL STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/160 - ABRAHAMSEN NINA ABRAHAMSEN NINA STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/190 - ABRAHAMSEN NINA ABRAHAMSEN NINA STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/211 - FRYDENLUND BIRGER FRYDENLUND BIRGER STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/217 - RØNNINGEN STEIN Stein Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/220 - NEGAARD TOR OLAV NEGAARD TOR OLAV STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/71 - BERNHOFT AKSEL BERNHOFT AKSEL STORELVDAL_PROD
2021/795 20210714 14.07.2021 Utgående brev Underretning til 12/226 - TVENGE LARS INGE TVENGE LARS INGE STORELVDAL_PROD
2021/796 20210714 14.07.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gbnr 4/161 og 156 Linn-Christin R Kringen STORELVDAL_PROD
2021/783 20210714 14.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Nytt ventilasjonsanlegg og fasadeendring - undervisningsbygg - bygn.nr. 7399790 - gbnr 9/53 Statsbygg STORELVDAL_PROD
2021/777 20210714 14.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 6/162 Daniel Mothes STORELVDAL_PROD
2020/1759 20210714 14.07.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse, fast 100% stilling som vaktmester kulturbygg i Stor-Elvdal kommune Slavomir Janda STORELVDAL_PROD
2020/329 20210714 14.07.2021 Inngående brev Klage på lukking av bekk - sidebekk til Tresa nord for Koppang - i forbindelse med nydyrking Anne Mæhlum og Bjørn B. Karlstad STORELVDAL_PROD
2020/627 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om Kulturturisme - Markedsføring av Stor-Elvdal Pål Sagen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/476 20210714 14.07.2021 Inngående brev Fornyet sakkyndig vurdering fra PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1901 20210714 14.07.2021 Inngående brev Utflukter for beboere på Granheim - smittevern Diakon Gro Oltedal Veium STORELVDAL_PROD
2021/33 20210714 14.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ***** ***** ***** ***** STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/33 20210714 14.07.2021 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210714 14.07.2021 Inngående brev Begjæring om utsettelse av sak - ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2021/94 20210714 14.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar på høringsinnspill - deling av landbrukseiendommen gbnr 14/5, 12/22 og 135 og gbnr 14/337 - Trond Skinstad og Gjermund Skinstad Statsforvalteren - Vorkinn, Marit STORELVDAL_PROD
2021/88 20210714 14.07.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Atna Fiskeforening ATNA FISKEFORENING STORELVDAL_PROD
2021/693 20210714 14.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - fradeling av areal ved Strand kirke etter plan- og bygningsloven gbnr 4/1 m.fl. - Nils Nilssen Strand Nils Nilssen Strand STORELVDAL_PROD
2021/693 20210714 14.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - fradeling av areal ved Strand kirke etter jordloven fra gbnr 4/1 m.fl. - Nils Nilssen Strand Nils Nilssen Strand STORELVDAL_PROD
2021/456 20210714 14.07.2021 Inngående brev Nabomerknad - gbnr 17/1167 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Søknad uten ansvarsrett - Vinjeveien 1481 Aase Siljuberg Motroeen STORELVDAL_PROD
2021/456 20210714 14.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av bilder - gbnr 17/1167 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Søknad uten ansvarsrett - Vinjev Mari T Kringsjaa STORELVDAL_PROD
2021/456 20210714 14.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av bilder - gbnr 17/1167 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Søknad uten ansvarsrett - Vinjev Mari T Kringsjaa STORELVDAL_PROD
2021/456 20210714 14.07.2021 Inngående brev Nabomerknad - gbnr 17/1167 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Søknad uten ansvarsrett - Vinjeveien 1481 Aase Siljuberg Motroeen STORELVDAL_PROD
2021/456 20210714 14.07.2021 Inngående brev Nabomerknad - gbnr 17/1167 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Søknad uten ansvarsrett - Vinjeveien 1481 Aase Siljuberg Motroeen STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210713 13.07.2021 Inngående brev Kontantstøtterapportering for juni 2021 Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte STORELVDAL_PROD
2020/1901 20210713 13.07.2021 Inngående brev Stoler og smittevern ved ute-konsert på Granheim 29. juli 2021 Diakon Gro Oltedal Veium STORELVDAL_PROD
2021/9 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 10/55 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210713 13.07.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gbnr 15/1 Sigrid Tryli Ottinsen STORELVDAL_PROD
2020/524 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale fast 75% nattevakt fra 16.08.2021 - Enhet tiltak for funksjonshemmede Hilde Berget STORELVDAL_PROD
2020/327 20210713 13.07.2021 Inngående brev CV Frank Trønnes STORELVDAL_PROD
2020/1224 20210713 13.07.2021 Inngående brev Rapport etter hovedettersyn av lekeplassutstyr ved Sollia skole - og barnehage 27.06.2021 Skan-Kontroll - Austad, Jon Lidvar STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/649 20210713 13.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - fradeling av areal i tilknytning til eksisterende fritidsbolig på Gåla etter plan- og bygningsloven gbnr 12/71 m.fl. - Aksel Bernhoft Aksel Bernhoft STORELVDAL_PROD
2021/649 20210713 13.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - fradeling av areal i tilknytning til eksisterende fritidsbolig på Gåla etter jordloven gbnr 12/71 m.fl. - Aksel Bernhoft Aksel Bernhoft STORELVDAL_PROD
2021/628 20210713 13.07.2021 Inngående brev Lønnsplassering ved tiltredelse som barnevernspedagog Jasmina Kiær STORELVDAL_PROD
2021/789 20210713 13.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som fysioterapeut Bryndis Olafsdottir STORELVDAL_PROD
2021/789 20210713 13.07.2021 Inngående brev Trekker tilbake oppsigelse på stilling som fysioterapeut Bryndis Olafsdottir STORELVDAL_PROD
2021/791 20210713 13.07.2021 Inngående brev Oversendelse av varsling for krenkende atferd ***** STORELVDAL_PROD
2021/716 20210713 13.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.05.21 - 31.10.21 - 100% hjelpepleier - Stor-Elvdal kommunelegekontor Eva Rotbakken STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4409420247) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/709 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409420247 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4409443827) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/711 20210713 13.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409443827 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/758 20210713 13.07.2021 Inngående brev Trekking av klage - søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang Villreinnemnda i Rondane og Sølnkletten STORELVDAL_PROD
2021/788 20210712 12.07.2021 Inngående brev Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer Klima- og miljødepartementet STORELVDAL_PROD
2021/786 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 09.08.2021 - 100 % fast stilling som controller - Administrasjonen Jan Inge Røe STORELVDAL_PROD
2021/787 20210712 12.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 54/305 POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2021/773 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr 19/1249 oebyas@online.no STORELVDAL_PROD
2021/779 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om økning av bomavgiften i Vinjeveien Vinjeveien SA, v/ Thore Lie STORELVDAL_PROD
2021/780 20210712 12.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan 54/506 Areal+ AS STORELVDAL_PROD
2021/781 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/6/2 Torkill Hornseth STORELVDAL_PROD
2021/782 20210712 12.07.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 15 m² Ivar Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2021/783 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - - gbnr 5/53 WSP Norge AS STORELVDAL_PROD
2021/777 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 6/162 Daniel Mothes STORELVDAL_PROD
2021/778 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr 19/634 Gunnar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/784 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 50/19 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/785 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 17/961 BF BYGG ALVDAL AS STORELVDAL_PROD
2021/590 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - fasade,endring av bygg - påbygg,endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbn Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/591 20210712 12.07.2021 Inngående brev Oversendelse av ny søknad - Ett-trinns søknad - nytt bygg ikke boligformål under 70m2 - gbnr 54/785 Lars Henrik Odden STORELVDAL_PROD
2021/577 20210712 12.07.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 32/2 - Odd Arvid Sollien Odd Arvid Sollien STORELVDAL_PROD
2021/652 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 10/328 VIKEN ATLE STORELVDAL_PROD
2021/636 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/6/29 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/671 20210712 12.07.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse til bygging av sidevei Gnr 17 Bnr 1120 Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/695 20210712 12.07.2021 Inngående brev Forslag til årets ildsjel 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/695 20210712 12.07.2021 Inngående brev Forslag til årets ildsjel 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/701 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av signert søknad Thomas Nymoen STORELVDAL_PROD
2021/707 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 17/977 Jøra Bygg AS STORELVDAL_PROD
2021/689 20210712 12.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 12.07.21 - 31.12.21 - praksis - Moratunet Sykehjem Line Smedbakken STORELVDAL_PROD
2021/686 20210712 12.07.2021 Inngående brev Knut Hamsuns Vei 20 Gjennomføringsplan 54/418 DIN BOLIG SØKNAD AS STORELVDAL_PROD
2021/686 20210712 12.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/418 Adler Enoksen STORELVDAL_PROD
2021/525 20210712 12.07.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan 19/538 Plan1 AS STORELVDAL_PROD
2021/455 20210712 12.07.2021 Inngående brev Skriftlig samtykke fra grunneier Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/882 20210712 12.07.2021 Inngående brev Konstruktive løsninger på måkeproblematikken Dyrenes Rett STORELVDAL_PROD
2020/947 20210712 12.07.2021 Utgående brev Innkalling til samtale 15.07.21 ***** STORELVDAL_PROD
2020/979 20210712 12.07.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** - oppfølging - spesialundervisning - Koppang skole Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1821 20210712 12.07.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - innsyn i innspill til kommuneplanens arealdel Liv Brox STORELVDAL_PROD
2020/4 20210712 12.07.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering fra PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/103 20210712 12.07.2021 Inngående brev Fornyet sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/2341 20210712 12.07.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel - konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 14/5 - Pauline Kiær og Bjørn Vegard Øiungen Stian Giæver STORELVDAL_PROD
2021/33 20210712 12.07.2021 Inngående brev Avslutning av sak - begjæring om tvangsfullbyrdelse - saksøkt ***** ***** NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM STORELVDAL_PROD
2021/33 20210712 12.07.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbfnr 17/4/13 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/173 20210712 12.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til avløpsanlegg - fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/198 20210712 12.07.2021 Utgående brev Informasjon om taksering av kommunale utleieboliger i uke 34 Linda Margrethe Amundsen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter ATNASJØ KAFE AS STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter MILANO RESTAURANT DANA FAYAK ABDULLAH STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunalt kompensasjonsordning til lokale virksomheter ATNA CAMPING SONJA MERTENS STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunalt kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOPPANG CAMPING OG HYTTEUTLEIE v/Edward Scholten STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunalt kompensasjonsordning til lokale virksomheter GLOPHEIM KAFE DA STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunalt kompensasjonsordning til lokale virksomheter RONDANE FRILUFTSSENTER AS STORELVDAL_PROD
2021/206 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunalt kompensasjonsordning til lokale virksomheter STOR ELVDAL HOTELL AS STORELVDAL_PROD
2021/44 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/82 20210709 09.07.2021 Inngående brev Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - oppdatert informasjon om Koppangsøyene og kulturlandskapet i Tolga sentrum STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/94 20210709 09.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av seterbygning benevnt "Nilsstua" gbnr 14/5 INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2233 20210709 09.07.2021 Inngående brev Underskrevet overtakelsesprotokoll - Sundfloveien 43 Tronfjell Maskin AS STORELVDAL_PROD
2020/2233 20210709 09.07.2021 Utgående brev Overtakelsesprotokoll TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2020/1892 20210709 09.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.06.21 - 31.08.21 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Andrea F Danielsen STORELVDAL_PROD
2020/1872 20210709 09.07.2021 Inngående brev Underskrevet overtakelsesprotokoll - Skoleveien 29 A / B Tronfjell Maskin AS STORELVDAL_PROD
2020/1872 20210709 09.07.2021 Utgående brev Overtakelsesprotokoll Tronfjell maskin AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210709 09.07.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 13/54 og 89 Guro Buås-Hansen STORELVDAL_PROD
2021/7 20210709 09.07.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 12/167 og 172 Kristoffer Erik Cassepierre STORELVDAL_PROD
2020/354 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med konsert på Øverdalssetra 21. juli 2021 Hans Bondal STORELVDAL_PROD
2020/443 20210709 09.07.2021 Inngående brev Oversendelse Foreleggelse av begjæring om tvangssalg - ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/698 20210709 09.07.2021 Inngående brev Forsikringsdokumenter - fornyelse 1.7 Gjensidige forsikring STORELVDAL_PROD
2020/1573 20210709 09.07.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Hdo - Knut Ragnar Haugen STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 Milenka Kuzmanovic Milenka Kuzmanovic STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 Guro Johanne Hirkjølen Guro Johanne Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/460 20210709 09.07.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4386238544 Steffen Kløften Steffen Kløften STORELVDAL_PROD
2021/408 20210709 09.07.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/544 20210709 09.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 21/544 - gbnr 19/1771 STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/544 20210709 09.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av bebygd tomt 19/1579 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2021/545 20210709 09.07.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - Søknad om fradeling av grunneiendom gbnr 19/860 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/498 20210709 09.07.2021 Utgående brev Forespørsel om overdragelse av tilbygg Lokalet Noren SA STORELVDAL_PROD
2021/703 20210709 09.07.2021 Utgående brev Dispensasjon for oppføring av stolpe til føring av fiberkabel over Glomma på gbnr 3/13 - Eidsiva fiberinvest AS Eidsiva Fiberinvest AS STORELVDAL_PROD
2021/671 20210709 09.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - gbnr 17/1120 - nytt anlegg - vei - Ett-trinns søknad - Olandsveien 20 Anders Rånes Jensen STORELVDAL_PROD
2021/671 20210709 09.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/1120 Anders Rånes Jensen STORELVDAL_PROD
2021/573 20210709 09.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Adm vedtak: 21/100 - Fradeling av Halasbua fra Gammelstu Stai (gammel sak) 12/6 i Stor-Elvdal kommune Svenkerud Anbjør STORELVDAL_PROD
2021/598 20210709 09.07.2021 Inngående brev Underskrevet - arbeidsavtale - 100 % fast stilling som saksbehandler ved Tildelerenheten fra 01.08.2021 Roar Viken STORELVDAL_PROD
2021/778 20210709 09.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr 19/634 Gunnar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/776 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad om bygging av traktorveg klasse 8. gbnr 6/15 med flere - Severin Myrbakken Myrbakken - Severin Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/777 20210709 09.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 6/162 Daniel Mothes STORELVDAL_PROD
2021/769 20210709 09.07.2021 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 19/112 m.fl. - Arthur Nymoen Evensen og Kim Nymoen Evensen Ingvald Lyngar Landet m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/772 20210709 09.07.2021 Utgående brev Pristilbud - bestilling - dagaktivitetstilbud Åge Østerhaug STORELVDAL_PROD
2021/772 20210709 09.07.2021 Inngående brev Rammeavtale VFT enheter - prolongering Osterdalene - Tor Sætrang STORELVDAL_PROD
2021/773 20210709 09.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 19/1249 ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS STORELVDAL_PROD
2021/788 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kommunenes ansvar og oppgaver i vannforvaltningen og behov for fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2021 Viken fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/770 20210708 08.07.2021 Utgående brev Søknad om bygging av hyttevei til gbnr 17/459 Jon Magne Glomsvoll STORELVDAL_PROD
2021/771 20210708 08.07.2021 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Høykassen Ved Jensen HØYKASSEN VED JENSEN STORELVDAL_PROD
2021/775 20210708 08.07.2021 Inngående brev Forslag til kommunedelplan for klima og energi i Trysil kommune 2021 - 2030 legges ut på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 11-14 Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2021/577 20210708 08.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 32/2 - Odd Arvid Sollien Odd Arvid Sollien STORELVDAL_PROD
2021/455 20210708 08.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/6/30, 17/6/31 og 17/6/25 Harald Sagmoen STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210708 08.07.2021 Utgående brev Sletting av panteobligasjoner STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2020/299 20210708 08.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilsammen 83,52% fast stilling ved renhold og vaskeri fra 01.08.2021 - Moratunet sykehjem Tone Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2021/6 20210708 08.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - riving av deler av bolig på gbnr 19/860 Sundfloveien 43 - Stor-Elvdal kommune TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210708 08.07.2021 Inngående brev Melding om sletting av utlegg - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/173 20210708 08.07.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Anne-Lise Rusten STORELVDAL_PROD
2021/119 20210707 07.07.2021 Inngående brev Flyttemelding - fra ***** ***** ***** til Sollia skole ***** STORELVDAL_PROD
2021/9 20210707 07.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/167 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210707 07.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 27/35 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210707 07.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 10/55 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210707 07.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 17/4 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210707 07.07.2021 Inngående brev Oversendelse av ny forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210707 07.07.2021 Inngående brev Oversendelse av ny forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - ting forsikring 2021 KLP Skadeforsikring AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210707 07.07.2021 Inngående brev Oversendelse av ny forsikringsavtale i KLP skadeforsikring 2021 KLP Skadeforsikring AS STORELVDAL_PROD
2020/289 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet korrigert rammeavtale for perioden 01.01.21 - 31.12.21 Martine Myrvold STORELVDAL_PROD
2020/329 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd til nydyrking gbnr 25/1 - Olav Follstad Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/111 20210707 07.07.2021 Inngående brev E-postkorrespondanse mellom tiltakshaver og hydrolog Hydrateam STORELVDAL_PROD
2020/111 20210707 07.07.2021 Inngående brev Revidert søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning gbnr 9/123 Anne Gine Berg STORELVDAL_PROD
2020/111 20210707 07.07.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til driftsbygning på gbnr 9/123 Anne Gine Berg STORELVDAL_PROD
2020/111 20210707 07.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til driftsbygning gbnr 9/123 Anne Gine Berg STORELVDAL_PROD
2020/1432 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1449 20210707 07.07.2021 Utgående brev Midlertidig svar - videre saksgang - søknad om ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik SOLLIA BYGG MESTERBEDRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/1020 20210707 07.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på opphørt arbeidsforhold Mario Popovic STORELVDAL_PROD
2020/1478 20210707 07.07.2021 Utgående brev Tjenestebevis Mari Holmen Engeseth STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210707 07.07.2021 Utgående brev Forhåndsstemmested - Stortingsvalget- og Sametingsvalget 2021 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer STORELVDAL_PROD
2020/1838 20210707 07.07.2021 Inngående brev Svar til Stor-Elvdal kommune vedrørende LIS3 - Nordsjøturnus for leger STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1739 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.21 - 31.12.21 - pleiemedhjelper / sykepleierstudent - Moratunet sykehjem Thea Nyland Tamburstuen STORELVDAL_PROD
2021/261 20210707 07.07.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Kommunal planstrategi Ringebu kommune 2020-2023 Ringebu kommune STORELVDAL_PROD
2021/265 20210707 07.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - riving av uthus på gbnr 19/118 Kjemsjøveien 27 - Vidar Otto Dammen, Koppang Vidar Otto Dammen STORELVDAL_PROD
2021/327 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/957 Toppveien 4 - Kjersti Mordal Moen og Ingar Moen, Elverum Arealtek AS STORELVDAL_PROD
2021/581 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.06.2021 - 31.12.2021 - tilkallingsvikar - Enhet tiltak for funksjonshemmede Vilde Otnes STORELVDAL_PROD
2021/691 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 30.08.2021 - 01.02.2022 - Sykepleier ved Moratunet sykehjem Guro Buås-Hansen STORELVDAL_PROD
2021/492 20210707 07.07.2021 Inngående brev Ny høringsfrist - Høring om forslag til lokal forskrift om motorferdsel i vassdrag, Sør-Fron kommune Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2021/545 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om fradeling av grunneiendom gbnr 19/860 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2021/537 20210707 07.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av Evje med påstående bebyggelse fra GBNR 13/14 m.fl. 14/138 i Stor-Elvdal kommune Østensen Per Øystein STORELVDAL_PROD
2021/537 20210707 07.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av Evje med påstående bebyggelse fra GBNR 13/14 m.fl. 14/138 i Stor-Elvdal kommune Ottinsen Sigrid Tryli STORELVDAL_PROD
2021/537 20210707 07.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av Evje med påstående bebyggelse fra GBNR 13/14 m.fl. 14/138 i Stor-Elvdal kommune Westgaard Cisilie Selnes STORELVDAL_PROD
2021/537 20210707 07.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av Evje med påstående bebyggelse fra GBNR 13/14 m.fl. 14/138 i Stor-Elvdal kommune Per Anders Westgaard STORELVDAL_PROD
2021/537 20210707 07.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av Evje med påstående bebyggelse fra GBNR 13/14 m.fl. 14/138 i Stor-Elvdal kommune Statens Vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/475 20210707 07.07.2021 Utgående brev Egenmelding Håvard Bryhn STORELVDAL_PROD
2021/767 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven - høringsfrist 1. oktober 2021 Kunnskapsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/768 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr 25/1 - Olav Follstad Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2021/769 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 19/112, 138, 214, 332, 411, 680, 1603 og gbnr 14/145 - Arthur Nymoen Evensen og Kim Nymoen Evensen, Årnes Arthur Nymoen Evensen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/759 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høring - lengde og bredde ved vinterdrift av veg og aksellast for dumper på anleggsparseller - høringsfrist 1. oktober 2021 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/752 20210706 06.07.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning på gbfnr 17/7/51 Malmlaft Eiendom AS STORELVDAL_PROD
2021/753 20210706 06.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 7 - høringsfrist 1. oktober 2021 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/754 20210706 06.07.2021 Inngående brev Tilleggsbevilgning av midler til skogsvei og driftstilskudd for 2021 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/755 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 28.06.21 - 15.08.21 - kjøkkenvert ved Moratunet sykehjem Faridin Aziz Danhoxha STORELVDAL_PROD
2021/756 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 28.06.21 - 15.08.21 Even Rotbakken Næss STORELVDAL_PROD
2021/757 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 28.06.21 - 15.08.21 Sindre Olsen STORELVDAL_PROD
2021/758 20210706 06.07.2021 Inngående brev Klage på behandling av sak - dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten STORELVDAL_PROD
2021/546 20210706 06.07.2021 Inngående brev Trekker søknad om fradeling av grunneiendom gbnr 19/537 - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune - Jan Tore Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/695 20210706 06.07.2021 Inngående brev Forslag til årets ildsjel 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/579 20210706 06.07.2021 Utgående brev Svar på purring på søknad om ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/632 20210706 06.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Nytt infiltrasjonsareal - gbnr 19/1219 ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/321 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.21 - 31.12.21 - Moratunet sykehjem Monica Larsen STORELVDAL_PROD
2021/346 20210706 06.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - riving av bygning på gbnr 19/354 Atnaveien 2323 - Helene Marie Tabel Brovold, Trondheim TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/408 20210706 06.07.2021 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale 08.07.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1789 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 25.06.21 - 30.09.21 - lege i legevakt - Enhet helse Ananda Sagara Galappaththi-Arachige STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210706 06.07.2021 Inngående brev Informasjon fra Valgdirektoratet - utleggingsmanntall - valgmateriell - digitale valgkort Valgdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1573 20210706 06.07.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF STORELVDAL_PROD
2020/1156 20210706 06.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av helgestilling ved Moratunet sykehjem Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2020/90 20210706 06.07.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd - midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rus STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/368 20210706 06.07.2021 Inngående brev Vegliste for Innlandet 2021 - revisjon for oktober - kommunale veger Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/409 20210706 06.07.2021 Utgående brev Tjenestebevis Hege Løkken Søberg STORELVDAL_PROD
2020/733 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.04.21 - 30.03.2021 Randi Dahlen STORELVDAL_PROD
2020/627 20210706 06.07.2021 Inngående brev Kulturturisme - Markedsføring av Stor-Elvdal Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/623 20210706 06.07.2021 Inngående brev Referat fra møte 09.06.21 ***** STORELVDAL_PROD
2020/623 20210706 06.07.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210706 06.07.2021 Inngående brev Brev til kommunene - Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210706 06.07.2021 Inngående brev Godtgjøring for møte i representantskapet for Konsek Øst IKS den 26.4.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210706 06.07.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerkæringer om konsesjonsfrihet gbnr 13/54 og 89 Erik og Guro Buås-Hansen STORELVDAL_PROD
2021/134 20210706 06.07.2021 Inngående brev Til landets kommuner: ny oppdatering - justering av gjenåpningsplaner mv Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2021/88 20210706 06.07.2021 Inngående brev Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport av ved og gass til buer i Vulufjell - Rundhøbu - Vuludalsbua - Frøningsbua - Østkjølen grunneigerlag Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/47 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for trapp uten mellomrepos - oppføring av barnehage på gbnr 19/538 Skoleveien – Stor-Elvdal kommune Plan1 AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210706 06.07.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbnr 17/108 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20210706 06.07.2021 Inngående brev Heving av sak - begjæring om utlegg mot ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/241 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 04.05.21 - 06.05.21 - lege - Enhet helse Marija Velickovic STORELVDAL_PROD
2021/237 20210705 05.07.2021 Inngående brev Melding om mini-abonnement - endring i gebyr på gbnr 19/922 Fias AS STORELVDAL_PROD
2021/180 20210705 05.07.2021 Utgående brev Bekreftelse Stian Didrik Erichsen STORELVDAL_PROD
2021/191 20210705 05.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/191 20210705 05.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - avvisning av søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1877 20210705 05.07.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - endring - reguleringsplan - Rv3 Evenstad-Imsroa Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/752 20210705 05.07.2021 Inngående brev Beredskap for covid-19 høsten 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/369 20210705 05.07.2021 Inngående brev Rapportering godkjent, overføringssøknad innvilget - styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1736 20210705 05.07.2021 Inngående brev Ny påminnelse - kvittering for mottatt prosessvarsel - Den norske kirke Oslo tingrett STORELVDAL_PROD
2021/353 20210705 05.07.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Controller/innkjøper Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4374705283 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/282 20210705 05.07.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding til PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/606 20210705 05.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 91/1/41 Gro Hege Stensrud STORELVDAL_PROD
2021/609 20210705 05.07.2021 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av tilbygg på gbnr 50/19- Øvermoveien 1 - Wenche Myrvang Tangen Wenche Myrvang Tangen STORELVDAL_PROD
2021/579 20210705 05.07.2021 Inngående brev Purring på søknad om ***** ***** ***** Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/678 20210705 05.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - melding om endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 15 m² unntatt søknadsplikt - 17/197 Kåre Herbert Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/636 20210705 05.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/6/29 Karen Signe E Huse STORELVDAL_PROD
2021/745 20210705 05.07.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbfnr 17/7/85 Malmlaft - Tore Haugen STORELVDAL_PROD
2021/746 20210705 05.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg på hytte i Atnasjølia Tor Dølvik STORELVDAL_PROD
2021/747 20210705 05.07.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbfnr 17/7/155 Malmlaft STORELVDAL_PROD
2021/748 20210705 05.07.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbfnr 17/7/80 Malmlaft STORELVDAL_PROD
2021/749 20210705 05.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven - høringsfrist: 1. oktober 2021 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/750 20210705 05.07.2021 Inngående brev Søknad om støtte til riving/ av hus - Kjemsjøveien 27 Vidar Otto Dammen STORELVDAL_PROD
2021/751 20210705 05.07.2021 Inngående brev Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - høringsfrist: 15. oktober 2021 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/742 20210704 04.07.2021 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Terje Andreas Hoffstad STORELVDAL_PROD
2021/743 20210704 04.07.2021 Inngående brev Høring - av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften - høringsfrist 01. oktober 2021 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/744 20210704 04.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - høringsfrist 10. september 2021 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/1768 20210704 04.07.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2022 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/1496 20210704 04.07.2021 Inngående brev Markering 22. juli – hilsen fra alle landets kommuner Kommunesektorenes organisasjon STORELVDAL_PROD
2020/811 20210704 04.07.2021 Inngående brev Endring i tilskuddsordningen Lottstift - Steinar Hatlestad STORELVDAL_PROD
2021/53 20210704 04.07.2021 Inngående brev Informasjon og statusoppdatering, Dagsturhytta Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/741 20210703 03.07.2021 Inngående brev Høring - ny organisering av arbeidet med privatarkiver i Innlandet - høringsfrist: 01. september 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/729 20210702 02.07.2021 Utgående brev Frafall av tinglyst heftelse på gbnr 17/264 i Stor-Elvdal STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2021/729 20210702 02.07.2021 Utgående brev Frafall av tinglyst heftelse på gbnr 6/157 i Stor-Elvdal STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2021/732 20210702 02.07.2021 Inngående brev Vedr. 21-137262-1 - Rv. 3 Evenstad - Imsroa syd i Stor-Elvdal kommune. Varsel om planoppstart for reguleringsplan for Rogner massetak Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/736 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 - offentlig høring og ettersyn Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2021/737 20210702 02.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg på hytte i Atbasjølia Tor Dølvik STORELVDAL_PROD
2021/738 20210702 02.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til klimabaserte energikrav - høringsfrist: 30. september 2021 Direktoratet for byggkvalitet STORELVDAL_PROD
2021/739 20210702 02.07.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker - høringsfrist: 15. oktober 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/740 20210702 02.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift om utvalgte naturtyper Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/727 20210702 02.07.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om attest fra jemmebaserte tjenester Vanja Halvarsson STORELVDAL_PROD
2021/719 20210702 02.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 28.06.21 - 31.10.21 - tilkallingsvikar som sjåfør til dagsenter - Hjemmebaserte tjenester Erik Børresen STORELVDAL_PROD
2021/723 20210702 02.07.2021 Inngående brev Høring ungdomskulturfeltet Innlandet fylkeskommune Innlandetfylke - Ulset, Sigrun Tomt STORELVDAL_PROD
2021/71 20210702 02.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2021, sendt 02.07.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/191 20210702 02.07.2021 Inngående brev Søknad - dispensasjon næringsinntekt - avløsertilskudd under sykdom og svangerskap STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/191 20210702 02.07.2021 Inngående brev Søknad - dispensasjon næringsinntekt - avløsertilskudd under sykdom og svangerskap STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/198 20210702 02.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om leie av kommunal bolig - Eventyrveien 22 Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2020/1877 20210702 02.07.2021 Inngående brev Vedr. 20-155665-30 - Reguleringsplan for rv. 3 Evenstad - Imsroa syd. Høring og offentlig ettersyn av forslag til planendring. Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210702 02.07.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 23 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1993 20210702 02.07.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for lærlinger og lærekandidater 1. halvår 2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/2247 20210702 02.07.2021 Inngående brev Svar-sluttutbetaling av tilskudd - anl.nr. 21528 - søknad nr 145521 Koppang fotballklubb INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/7 20210702 02.07.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/108 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/623 20210702 02.07.2021 Inngående brev Referat møte avvik registrering av vaksiner 09 ***** STORELVDAL_PROD
2020/635 20210702 02.07.2021 Inngående brev Melding til kommunene om gjennomgang og vurdering av behov for influensavaksiner for sesongen 2021/ 2022 Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/557 20210702 02.07.2021 Utgående brev Oversendelse av signert databehandleravtale, startlån - Lindorff AS Lindorff AS STORELVDAL_PROD
2020/369 20210702 02.07.2021 Utgående brev Svar på andre purring - Etterspør rapportering for 2020 – tilskudd til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/327 20210702 02.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.05.21-31.12.21 - tilkallingsvikar frank trønnes STORELVDAL_PROD
2020/409 20210702 02.07.2021 Inngående brev Ønsker å få tilsendt tjenestebevis Hege Løkken Søberg STORELVDAL_PROD
2020/121 20210702 02.07.2021 Inngående brev Styreprotokoll 7. juni 2021 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2020/94 20210702 02.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fast 75% helsefagarbeiderstilling fra 16.08.21 - helsefagarbeider - hjemmebaserte tjenester Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/94 20210702 02.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av 14% fast helgestilling helsefagarbeider stillingshjemmel 32310002 - helsefagarbeider - hjemmebaserte tjenester Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/1492 20210702 02.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fast 96,5% helsefagarbeiderstilling fra 16.08.21 - helefagarbeider - hjemmebaserte tjenester Kanraya Watcharosin STORELVDAL_PROD
2020/1492 20210702 02.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av 14% fast helgestilling hjemmelsnummer 32310005 fom 16.08.21. - helsefagarbeider - hjemmebaserte tjenester Kanraya Watcharosin STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210702 02.07.2021 Inngående brev Stemmegivning for velgere med adressesperre Valgdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210702 02.07.2021 Inngående brev Informasjon til kommuner om sametingsvalget Sametinget STORELVDAL_PROD
2020/1608 20210702 02.07.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.21 - 28.02.22 - vikar vaktmester - Hjemmebaserte tjenester Erik Børresen STORELVDAL_PROD
2020/1640 20210702 02.07.2021 Utgående brev Svar på spørsmål angående vaksinen - Astra Zenica Kirsten Myrbakken m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1768 20210702 02.07.2021 Utgående brev Signert avtale legalpantekrav hos Lindorff - feie-/tilsynsgebyret Midt-Hedmark brann og redning STORELVDAL_PROD
2020/1199 20210702 02.07.2021 Utgående brev Svar på brev angående mobildekning i Atndalen Eystein Fossum STORELVDAL_PROD
2021/642 20210702 02.07.2021 Inngående brev Viktig forslag til lovendring med høringsfrist 18. august Kommunesektorenes organisasjon STORELVDAL_PROD
2021/681 20210702 02.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast stilling som adjunkt 34,2% fra 1.8.2021 - Stor-Elvdal ungdomsskole Mareike Karin Bø STORELVDAL_PROD
2021/695 20210702 02.07.2021 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/303 20210702 02.07.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene for rypetaksering - KROG & Co. AS KROG HELGE STORELVDAL_PROD
2021/19 20210701 01.07.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 30.06.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2021/6 20210701 01.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - søknad om ferdigattest - riving av deler av bolig på gbnr 19/860 Sundfloveien 43 - Stor-Elvdal kommune Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210701 01.07.2021 Utgående brev Innsending av årsregnskap 2020 til Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1 20210701 01.07.2021 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6a965r, SakId=368450) Jorunn Stake STORELVDAL_PROD
2021/224 20210701 01.07.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av leilighet nr. 23 - Granheimveien 7 Åge Røstum STORELVDAL_PROD
2021/245 20210701 01.07.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-07-01T08:00:13.473968 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210701 01.07.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-07-01T08:00:43.909249 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210701 01.07.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-07-01T08:01:12.989576 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/41 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2021/2022 - Oliver Haug Thor Arne Haug STORELVDAL_PROD
2021/41 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2021/2022 - Tobias Haug Thor Arne Haug STORELVDAL_PROD
2021/143 20210701 01.07.2021 Inngående brev Kontrollerklæring - oppføring av grillhytte på gbfnr 17/7/64 Geitryggen - Øivind Lofthus Øivind Lofthus STORELVDAL_PROD
2020/790 20210701 01.07.2021 Inngående brev Tilsagn til plan for friluftslivets ferdselsårer - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/329 20210701 01.07.2021 Inngående brev Regional plan for det inkluderende Innlandet- Vedtatt planprogram INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/329 20210701 01.07.2021 Inngående brev Regional plan for det inkluderende Innlandet- Vedtatt planprogram INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/282 20210701 01.07.2021 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/346 20210701 01.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - søknad om ferdigattest - riving av bygning på gbnr 19/354 Atnaveien 2323 - Helene Marie Tabel Brovold, Trondheim Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen STORELVDAL_PROD
2021/376 20210701 01.07.2021 Utgående brev Endring av strømabonnement - Sundfloveien 45, 2480 Koppang Hafslund Strøm STORELVDAL_PROD
2021/668 20210701 01.07.2021 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/728 20210701 01.07.2021 Inngående brev Skjema ved nytt leieforhold - Granheimveien 7, leilighet nr. 17 Magne Halgeir Eggen STORELVDAL_PROD
2021/728 20210701 01.07.2021 Utgående brev Oversender avtale til signering Magne Halgeir Eggen STORELVDAL_PROD
2021/713 20210701 01.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter og slamtømming gbnr 14/73 Haldis Johanne Nebylien STORELVDAL_PROD
2021/727 20210701 01.07.2021 Inngående brev Ønsker tilsendt attest - Hjemmebaserte tjenester Vanja Halvarsson STORELVDAL_PROD
2021/724 20210630 30.06.2021 Inngående brev Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning - høringsfrist: 30. september 2021 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/726 20210630 30.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av leilighet nr. 13 - Granheim Marit Rebne STORELVDAL_PROD
2021/726 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av leilighet nr. 13 - Granheim Marit Rebne STORELVDAL_PROD
2021/721 20210630 30.06.2021 Inngående brev Høring - av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" - høringsfrist: 01. oktober 2021 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/721 20210630 30.06.2021 Inngående brev Feil dato av høringsfristen - Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" KUNNSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/722 20210630 30.06.2021 Inngående brev Høring - Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning - høringsfrist: 15. oktober 2021 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/723 20210630 30.06.2021 Inngående brev Høring - ungdomskulturfeltet Innlandet fylkeskommune - høringsfrist: 30. september 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/671 20210630 30.06.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/1120 Anders Rånes Jensen STORELVDAL_PROD
2021/707 20210630 30.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/977 Jøra Bygg AS STORELVDAL_PROD
2021/686 20210630 30.06.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/418 DIN BOLIG SØKNAD AS STORELVDAL_PROD
2021/609 20210630 30.06.2021 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - Øvermoveien 1 - gbnr. 50/19 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/353 20210630 30.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Controller/innkjøper Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4374705283 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/353 20210630 30.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Controller/innkjøper Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4374705283 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/330 20210630 30.06.2021 Inngående brev Vedtak av planprogram - Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/689 20210630 30.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - erstatter jp 12 - fagarbeider tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/529 20210630 30.06.2021 Inngående brev Resultat og publisering av bachelor-/fordypningsoppgave: "Kommunal beredskap: Å være forberedt på det uventede". Stud Inn - Roger Tvedten STORELVDAL_PROD
2020/623 20210630 30.06.2021 Utgående brev Referat fra møte 09.06.21 ***** STORELVDAL_PROD
2020/60 20210630 30.06.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad om skoleskyss - vurderingsskjema trafikkfarlig vei - delt bosted Tine Merethe Oskarsen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/60 20210630 30.06.2021 Utgående brev Innvilget søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/326 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oversendelse av nøkkel til skap på Moratunet sykehjem Bjørg Ranveig Holand STORELVDAL_PROD
2020/1470 20210630 30.06.2021 Utgående brev Høye hekker Tom Erik Hagen STORELVDAL_PROD
2020/2341 20210630 30.06.2021 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av skog og utmark gbnr 14/5 - Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen Per Anders Westgaard m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210630 30.06.2021 Utgående brev Uttalelse fra ledelsen ifbm etterlevelseskontroll - selvkost 2020 Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2021/7 20210630 30.06.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 14/79 og 14/237 DIN MEGLER AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210630 30.06.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 17/108 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/9 20210630 30.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 27/35 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/82 20210629 29.06.2021 Inngående brev Rettslig betenkning om bindende uttalelse om konsesjonspris etter tvangsl. § 11-13 Statsforvalteren - Gravdal, Håvard Pharo STORELVDAL_PROD
2021/88 20210629 29.06.2021 Utgående brev Svar - Søknad om tillatelse til motorferdsel på Atnsjøen i forbindelse med stakerydding 2021 Fjellstyrene - Anne Eline Streitlien STORELVDAL_PROD
2021/198 20210629 29.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om leie av kommunal bolig - Eventyrveien 22 Seelan Sharavanantham STORELVDAL_PROD
2020/2211 20210629 29.06.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/2211 - innløsing av feste på gbnr 17 bnr 7 fnr 41 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1449 20210629 29.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik Tor Einar Skogesal STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210629 29.06.2021 Utgående brev Retur av slettet panteobligasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210629 29.06.2021 Utgående brev Retur av slettet panteobligasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210629 29.06.2021 Utgående brev Retur av slettet panteobligasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210629 29.06.2021 Utgående brev Innfrielse av lån nr 179797 - ***** ***** ***** ***** LINDORFF AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210629 29.06.2021 Utgående brev Retur av panteobligasjon 218407 ***** ***** ***** LINDORFF AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/1838 20210629 29.06.2021 Inngående brev Nasjonal undersøkelse - organisering av legevakt Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/375 20210629 29.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 20.06.21 - 31.12.2021 - 12,2 % stilling - helsefagarbeider - Moratunet sykehje Ikran Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2020/604 20210629 29.06.2021 Inngående brev Purring på oppfølging etter tilsyn - tvungen somatisk helsehjelp - Moratunet sykehjem STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/836 20210629 29.06.2021 Inngående brev Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD