eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/277 20211207 07.12.2021 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon fra NAV ***** STORELVDAL_PROD
2020/443 20211207 07.12.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om restanser på eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/987 20211207 07.12.2021 Inngående brev Forespørsel om Koronatest i Stor-Elvdal ***** STORELVDAL_PROD
2020/1135 20211207 07.12.2021 Inngående brev Anmodning om attest - Hjemmebaserte tjenester Grete Larsen STORELVDAL_PROD
2020/1373 20211207 07.12.2021 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter høsten 2021 - Vegard Mømb RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1687 20211207 07.12.2021 Inngående brev Møteinnkalling - Orientering om mulige tiltak i skolemiljøsak - ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1687 20211207 07.12.2021 Inngående brev Ny foreløpig melding - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1879 20211207 07.12.2021 Inngående brev Ønske om status på vaksinering / koronavaksinasjonsprogrammet Kreftforeningen STORELVDAL_PROD
2020/1901 20211207 07.12.2021 Inngående brev Forespørsel om tillatelse til å holde fest 2. dag jul i lokalet Noren Trond Ottinsen STORELVDAL_PROD
2020/2287 20211207 07.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav for undervisning i Rendalen kulturskole høsten 2021 RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/2287 20211207 07.12.2021 Utgående brev Salg av dirigenttjenester til Stor-Elvdal skolekorps høsten 2021 STOR-ELVDAL SKOLEKORPS STORELVDAL_PROD
2020/2341 20211207 07.12.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 14/5 - Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen STORELVDAL_PROD
2020/2349 20211207 07.12.2021 Inngående brev Fordelingsnøkkel og rapport dagpraksis - øvre del av Stor-Elvdal fra kommunegrense til Sollia prestegård - utbetaling av stimuleringstilskudd Folldal veterinærkontor STORELVDAL_PROD
2021/8 20211207 07.12.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - kartlegging - kommunenes avlønning av sykepleiere Norsk sykepleierforbund STORELVDAL_PROD
2021/99 20211207 07.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 01.12.2021 - 06.12.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/109 20211207 07.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 01.12.2021 - 06.12.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/110 20211207 07.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 01.12.2021 - 06.12.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/111 20211207 07.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 01.12.2021 - 06.12.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/157 20211207 07.12.2021 Inngående brev Innkalling styremøte 10.12.21 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/266 20211207 07.12.2021 Inngående brev Interpellasjon til Kommunestyremøtet 14. desember 2021 - utredning Sollia skole Stein Wølner Bie STORELVDAL_PROD
2021/583 20211207 07.12.2021 Inngående brev Kruge Leirskole - skademelding ***** STORELVDAL_PROD
2021/637 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei - Martinius Lilletjernbakken Stine Sponberg m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/893 20211207 07.12.2021 Inngående brev Klage på legetime - Stor-Elvdal legekontor ***** STORELVDAL_PROD
2021/977 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig skoleskyss ved sykdom/skade ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211207 07.12.2021 Utgående brev Undersøkelse og konklusjon i forbindelse med mottatt varsel ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211207 07.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Undersøkelse og konklusjon i forbindelse med mottatt varsel ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211207 07.12.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om tilbakemelding på Undersøkelse og konklusjon i forbindelse med mottatt varsel ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211207 07.12.2021 Utgående brev Orientering om avsluttet sak i forbindelse med mottatt varsling ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211207 07.12.2021 Utgående brev Orientering om avsluttet sak i forbindelse med mottatt varsling ***** STORELVDAL_PROD
2021/1145 20211207 07.12.2021 Utgående brev Innspill til arealdelen av kommuneplanen, og kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer Håkon Edvard Nesset STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211207 07.12.2021 Inngående brev Kommentar/spørsmål tilsynsrapport gbnr 17/119-121 Nærbutikken Trea STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211207 07.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding avløpsanlegg gbnr 17/119-121 Nærbutikken Trea STORELVDAL_PROD
2021/1196 20211207 07.12.2021 Inngående brev Redegjørelse for avløpsanlegg - gbnr 54/264 - Per Løvlien Per Løvlien STORELVDAL_PROD
2021/82 20211206 06.12.2021 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/134 20211206 06.12.2021 Inngående brev Ny oppdatering: til landets kommuner/frivillige org og utvalgte mediekanaler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2212 20211206 06.12.2021 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2021 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) STORELVDAL_PROD
2020/1373 20211206 06.12.2021 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter høsten 2021 - Helen Schjelderup ALVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/443 20211206 06.12.2021 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/1185 20211206 06.12.2021 Utgående brev Feil melding om skade sendt til NAV ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211206 06.12.2021 Utgående brev Svar på e-post angående tilsynsrapport gbnr 17/119-121 - Trea servicesenter TREA SERVICESENTER STORELVDAL_PROD
2021/1207 20211206 06.12.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211206 06.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut/barneveileder Koppang skole, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4451832462 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/893 20211206 06.12.2021 Utgående brev Svar på henevndelse om antibiotikabehandling - legekontoret ***** STORELVDAL_PROD
2021/9 20211205 05.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/509 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1163 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barneveileder - st. ref. (4451832462) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1018 20211203 03.12.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - assistent tilkalingsvikar 01.10.2021 - 14.08.2022 - Sollia barnehage Jorunn Boldvik STORELVDAL_PROD
2021/1193 20211203 03.12.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning og assistent - Koppang skole og SFO/Sollia skole og SFO - 011121-310722 Barbara Marcel M Thonnon STORELVDAL_PROD
2021/589 20211203 03.12.2021 Inngående brev Ekstraordinære møter i Helsefellesskapet vedrørende smittesituasjon i Innlandet 2.12.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/993 20211203 03.12.2021 Inngående brev Oversendelse av kontrollskjema gråvannsrenseanlegg Andre Sandmo STORELVDAL_PROD
2021/82 20211203 03.12.2021 Inngående brev Nydyrkingssaker og forholdet til fylkesveg - tillatelser før lovlig tiltak kan iverksettes INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/8 20211203 03.12.2021 Utgående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/8 20211203 03.12.2021 Utgående brev Oversendelse av vedlegg - innsynsbegjæring - ***** ***** ***** ***** ***** INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/7 20211203 03.12.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 54/461 Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Gry Staangstad STORELVDAL_PROD
2021/7 20211203 03.12.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 54/461 Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Gry Staangstad STORELVDAL_PROD
2021/7 20211203 03.12.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/387 Beate Smestad Andersen STORELVDAL_PROD
2021/7 20211203 03.12.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/387 Beate Smestad Andersen STORELVDAL_PROD
2021/245 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:09.559149 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:33.715429 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:00:54.822361 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211203 03.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-12-03T13:01:16.08346 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/507 20211203 03.12.2021 Inngående brev Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall inntektsår 2020 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/339 20211203 03.12.2021 Inngående brev Utredning Stor Elvdal kommune, gbnr 42/6 ref kommunen 2021/88 Jeroen Coppens STORELVDAL_PROD
2020/252 20211203 03.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** - høsten 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/214 20211203 03.12.2021 Inngående brev Tilføyelse til referat fra samarbeidsmøte med organisasjonene 25.11.2021 Utdanningsforbundet STORELVDAL_PROD
2020/1041 20211203 03.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelever ved Rena skole fra Stor-Elvdal ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/585 20211203 03.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelever høsten 2021 - ***** ***** ***** ***** ***** RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/806 20211203 03.12.2021 Inngående brev Forespørsel om opplysninger angående flom og skred - sikkerhetsklasse Jeroen Coppens STORELVDAL_PROD
2020/797 20211203 03.12.2021 Inngående brev Pinkode til KOSTRA-rapporteringen for rapportåret 2021 STATISTISK SENTRALBYRÅ STORELVDAL_PROD
2020/811 20211203 03.12.2021 Inngående brev Kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet - fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 - andre halvår 2021 Innlandet STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1640 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell Fhi - vaksine STORELVDAL_PROD
2020/1832 20211202 02.12.2021 Utgående brev Oversendelse av underskrevet arbeidsavtale Lisbeth Kristin Torvik STORELVDAL_PROD
2020/1716 20211202 02.12.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring på barmarkskjøring perioden 2021 TORUNN MESSELT STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin kalenderåret 2020 - Rondane friluftssenter AS RONDANE FRILUFTSSENTER AS STORELVDAL_PROD
2021/2 20211202 02.12.2021 Inngående brev Forespørsel om eiendomsskatt ***** STORELVDAL_PROD
2020/965 20211202 02.12.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 989106503 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1224 20211202 02.12.2021 Inngående brev Hovedettersyn lekeplassutstyr 2021 - Koppang sentrum lekeplass AS SKAN-KONTROLL STORELVDAL_PROD
2020/1224 20211202 02.12.2021 Inngående brev Hovedettersyn lekeplassutstyr 2021 - Koppang barneskole, barnehage og SFO AS SKAN-KONTROLL STORELVDAL_PROD
2020/1224 20211202 02.12.2021 Inngående brev Hovedettersyn lekeplassutstyr 2021 - Stor-Elvdal naturbarnehage AS SKAN-KONTROLL STORELVDAL_PROD
2020/215 20211202 02.12.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 969244969 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/120 20211202 02.12.2021 Inngående brev Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutva Kommunesektorenes organisasjon STORELVDAL_PROD
2020/519 20211202 02.12.2021 Inngående brev Brev til ordfører og politikere - Tilbakemelding fra beboere ved STAI-TRYAVEIEN Beboere ved Stai-Tryaveien STORELVDAL_PROD
2021/533 20211202 02.12.2021 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/8 20211202 02.12.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - spørsmål fra NRK om hyttebygging Nrk - Henrik Bøe STORELVDAL_PROD
2021/8 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utlevering av dokumenter vedrørende ***** *****, ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD STORELVDAL_PROD
2021/9 20211202 02.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 12/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211202 02.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/3 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/88 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark - Lotte Eline Beisvåg Lotte Eline Beisvåg STORELVDAL_PROD
2021/71 20211202 02.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/809 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar - Klage på avslag om deling av grunneiendom gbnr 2/13 med flere - Roger Granlien Roger Granlien STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211202 02.12.2021 Utgående brev Oversendelse av korrigert tilsynsrapport gbnr - 17/119-121 - Trea servicesenter TREA SERVICESENTER STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211202 02.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding i forbindelse med tilsynsrapport - gbnr 17/119-121 - Trea Servicesenter Nærbutikken Trea STORELVDAL_PROD
2021/1205 20211202 02.12.2021 Inngående brev Forespørsel om innspill til arbeidet i arbeidsinnvandrerutvalget - høringsfrist: 18. februar 2022 Arbeidsinnvandrerutvalget sekretariat STORELVDAL_PROD
2021/1161 20211202 02.12.2021 Inngående brev Ny frist for krav om opplysninger - ***** ***** ***** - kritikkverdige forhold - ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211201 01.12.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211201 01.12.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211201 01.12.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211201 01.12.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211201 01.12.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1034 20211201 01.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - riving av hele bygget - gbnr 19/118 Vidar Otto Dammen STORELVDAL_PROD
2021/1064 20211201 01.12.2021 Utgående brev Spørsmål på fakturagrunnlag - Påvisning av eksisterende grenser gbnr 10/399 Per Erik Eide STORELVDAL_PROD
2021/1201 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra verv som medlem av forliksrådet i Nord-Østerdal Sverre Oskar Øverby STORELVDAL_PROD
2021/1203 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tjenestebevis Gina Overrein Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse av tilsynsrapport - gbnr 17/119-121 - Trea Servicesenter TREA SERVICESENTER STORELVDAL_PROD
2021/1199 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar på purring på oppsetting av klatrestativ ved SEUS Amalie Velten STORELVDAL_PROD
2021/687 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bekreftelse på innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Stor-Elvdal kommune Kulturdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/871 20211201 01.12.2021 Inngående brev Melding fra saksbehandler - avtale om møte ***** STORELVDAL_PROD
2021/88 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark - Lotte Eline Beisvåg Lotte Eline Beisvåg STORELVDAL_PROD
2021/9 20211201 01.12.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 17/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/10 20211201 01.12.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Stor-Elvdal ungdomsskole opplæringsbasseng 12,5m ved Stor-Elvdal ungdomsskole Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/470 20211201 01.12.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt av etterlyste dokumenter ***** STORELVDAL_PROD
2021/285 20211201 01.12.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 30.06.22 -tilkallingsvikar - pleiemedhjelper/sykepleiestudent - Moratunet Sykehjem Julie Sommersett STORELVDAL_PROD
2021/294 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole - Erlend Strand Mari Sesseng STORELVDAL_PROD
2021/294 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole - Erlend Strand Mari Sesseng STORELVDAL_PROD
2021/96 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversender dokumenter til signering gbnr 19/1637 Ove Åne Berger m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/96 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversender dokumenter til signering - gbnr 184/1152 og 1598 Knut Andreas Lindberg STORELVDAL_PROD
2021/96 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversender dokumenter til signering - gbnr 19/12 Ragnhild Helene Amlie STORELVDAL_PROD
2021/96 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversender dokumenter til signering - gnr 19 bnr 808 Moelven Industrier ASA STORELVDAL_PROD
2021/96 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversender dokumenter til signering - gbnr 19/42 NORDSTU KOPPANG BRUK AS STORELVDAL_PROD
2020/215 20211201 01.12.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - tiltak i beiteområde, 969244969 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/965 20211201 01.12.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL midler - bølgeblikktak og takrenner på Østerdalsstue - tiltak, bevaring av kulturminne Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/759 20211201 01.12.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01.22 - 30.06.22 - hjelpepleier - Moratunet Sykehjem Bjørg Treseng STORELVDAL_PROD
2021/3 20211201 01.12.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for HB 71982 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/2238 20211201 01.12.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering for november 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/2250 20211201 01.12.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten - ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1716 20211201 01.12.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring på barmarkskjøring perioden 2021 Eirik Messelt STORELVDAL_PROD
2020/1573 20211201 01.12.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF STORELVDAL_PROD
2020/1311 20211201 01.12.2021 Inngående brev Revisjonsberetning mva-komp T5 - 2021 Stor-Elvdal kommune Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1413 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innfrielse av lån nr 312054 i Stor-Elvdal kommune - ***** ***** ***** INTRUM AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/366 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad fra Rondanevegen Rondane vegen STORELVDAL_PROD
2020/875 20211130 30.11.2021 Inngående brev Innlandet Energi Holding - utbytte for tredje kvartal 2021 Innlandet Energi Holding STORELVDAL_PROD
2020/1194 20211130 30.11.2021 Inngående brev Medfinansieringsavtale mellom eierkommunene og SR Produkter AS Rendalen Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1077 20211130 30.11.2021 Inngående brev Avvikling av kommunale avgifter - eldre tømmerhus i Nebyveien 14 som er ubebodd Torhild Røsnes STORELVDAL_PROD
2020/1687 20211130 30.11.2021 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1858 20211130 30.11.2021 Inngående brev Oversendelse av rettsbok / videre behandling av saken - jordskiftesak - saksnummer 20-131917REN-JTYN - Myklebysetra ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2020/1814 20211130 30.11.2021 Utgående brev Møteprotokoll Sakkyndig nemnd 25.11.2021 Jan Erik Hirkjølen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2362 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2022 - 11.04.2022 - tilsynsfører i fosterhjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211130 30.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Påminnelse - oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin 2020 RONDANE FRILUFTSSENTER AS STORELVDAL_PROD
2021/2 20211130 30.11.2021 Utgående brev Melding om takst og skatt for eiendom gbnr 10/174 Randi Snefrid Ørsland STORELVDAL_PROD
2021/209 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 10/408 Skarvliveien 59 - Hilde Arnesen, Kongsvinger STENSBERG AS STORELVDAL_PROD
2021/273 20211130 30.11.2021 Inngående brev Tillatelse til å felle jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Stor-Elvdal kommuner i regionene 3 og 5 - forlengelse til 17. desember MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 4/17 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/17 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 14/116 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 30/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/17 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 14/119 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 7/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/2 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 4/17 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20211130 30.11.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/1731 Elisabeth Hovde og Pål Seppele STORELVDAL_PROD
2021/8 20211130 30.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kartlegging - kommunenes avlønning av sykepleiere Norsk sykepleierforbund STORELVDAL_PROD
2021/871 20211130 30.11.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/716 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.01.22 - 31.15.22 - hjelpepleier - Enhet helse - legekontoret Eva Rotbakken STORELVDAL_PROD
2021/1200 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 12/130 Gålaveien 84 - Birgit Sæhlie, Elverum Lars Sæhlie STORELVDAL_PROD
2021/1195 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 29.11.21 -28.02.22 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper / sykepleierstudent - Hjemmebaserte tjenester Thea Nyland Tamburstuen STORELVDAL_PROD
2021/1196 20211130 30.11.2021 Utgående brev Anmodning om redegjørelse - avløpsanlegg - gbnr 54/264 - Carl Lassens vei 23 - Per Løvlien Per Løvlien STORELVDAL_PROD
2021/1198 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 - arbeidsavtale besøkshjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/1198 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 - arbeidsavtale besøkshjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/1199 20211130 30.11.2021 Inngående brev Purring på oppsetting av klatrestativ ved Stor-Elvdal ungdomsskole Elevrådet ved Stor-Elvdal ungdomsskole STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211130 30.11.2021 Utgående brev Bekreftelse av nytt møtetidspunkt - oppfølgingssamtale i forbindelse med mottatt varsel ***** STORELVDAL_PROD
2021/1034 20211129 29.11.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om riving av SEFRAK-registrert bygning - gbnr 19/118 - Stor-Elvdal kommune - Kjemsjøveien 27 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/1064 20211129 29.11.2021 Inngående brev Spørsmål på fakturagrunnlag - Påvisning av eksisterende grenser gbnr 10/399 Per Erik Eide STORELVDAL_PROD
2021/1135 20211129 29.11.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut på driftstilskudd - st. ref. (4448219123) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut på driftstilskudd - st. ref. (4448219123) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut på driftstilskudd - st. ref. (4448219123) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut på driftstilskudd - st. ref. (4448219123) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1128 20211129 29.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Fysioterapeut på driftstilskudd Helsetjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4448219123 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1090 20211129 29.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - byggtekniske installasjoner - reparasjon - gbnr 10/106 Helge Krog STORELVDAL_PROD
2021/1154 20211129 29.11.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale assistent tilkallingsvikar 01.11.2021 - 14.08.2022 - Sollia barnehage Iben Wermuth Andresen STORELVDAL_PROD
2021/1194 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 17/22 - Hans Håkon Vestlund Hans Håkon Vestlund STORELVDAL_PROD
2021/589 20211129 29.11.2021 Inngående brev Ekstraordinære møter i Helsefellesskapet vedr smittesituasjon i Innlandet 25.11.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2021/854 20211129 29.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 10/405 STRØMHOLT AS STORELVDAL_PROD
2021/993 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Purring på anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg - 17/954 - Tjønnveien 3 - Anne Lise og Arild Rogstadkjernet Arild Rogstadkjernet STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - Gbnr 17/751 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon,nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Ett-trin Austeng Maskin Og Hytteservice AS STORELVDAL_PROD
2021/1016 20211129 29.11.2021 Utgående brev Foreløpig svar videre saksgang - søknad om dispensasjon - adkomstvei til gbnr 54/324 SLETTENS VØLING AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20211129 29.11.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1731 Elisabeth Hovde STORELVDAL_PROD
2021/9 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 10/42 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 1/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 10/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 10/42 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/82 20211129 29.11.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom - avdøde ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2021/350 20211129 29.11.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** STORELVDAL_PROD
2021/197 20211129 29.11.2021 Utgående brev Søknad om overføring fra NMSK prosjektmidler til kostnadsdekning av JOB:U - sommerjobb skogbruk - Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Påminnelse - oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin 2020 ATNASJØ KAFE AS STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211129 29.11.2021 Utgående brev Mottatt oppgave over omsetning alkoholiske drikker 2020 Rondane River Lodge STORELVDAL_PROD
2020/2000 20211129 29.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale besøkshjem i perioden 01.01.2022 - 31.12.2022 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2365 20211129 29.11.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring Klp - skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2020/2365 20211129 29.11.2021 Inngående brev Ny avtale i KLP Skadeforsikring Klp - skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2020/1657 20211129 29.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.22 - 10.10.22 - hjelpepleier 50% stilling - Moratunet Sykehjem Anita Øien STORELVDAL_PROD
2020/1640 20211129 29.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1095 20211129 29.11.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** STORELVDAL_PROD
2020/375 20211129 29.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.22 - 31.12.22 -12,2 % stilling - helsefagarbeider - Moratunet Sykehjem Ikran Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2020/518 20211129 29.11.2021 Utgående brev Kunngjøring - årsbudsjett A/S Østlendingen STORELVDAL_PROD
2020/467 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om bevilgning til fotballbaner for ungene i Kobanë og Raqqa Foreningen fotballbaner for jenter og gutter STORELVDAL_PROD
2020/121 20211129 29.11.2021 Inngående brev Utarbeidelse av lokale gebyrforskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap STORELVDAL_PROD
2020/57 20211129 29.11.2021 Inngående brev Påminnelse - Oppfølging av rettsforlik Firkanten Eiendom STORELVDAL_PROD
2020/57 20211129 29.11.2021 Utgående brev Påminnelse - Oppfølging av rettsforlik Firkanten Eiendom STORELVDAL_PROD
2020/92 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - avgjørelse i klagesak - økonomisk stønad STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/702 20211127 27.11.2021 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/828 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar på oppklaring av saksforhold - tilsynssak ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/893 20211126 26.11.2021 Inngående brev Anmodning om forebygggende behandling ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211126 26.11.2021 Utgående brev Innkalling til oppfølgingssamtale i forbindelse med mottatt varsel ***** STORELVDAL_PROD
2021/993 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oversendelse av vedlikeholdsavtale - vedlikehold og service på avløpsanlegg Svein Berger STORELVDAL_PROD
2021/1192 20211126 26.11.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål,riving av hele bygget - gbnr 54/174 Eikås Hytter Og Hus As STORELVDAL_PROD
2021/1192 20211126 26.11.2021 Inngående brev Forespørsel om mottatt byggesak - gbnr 54/174 Merete Tveiten STORELVDAL_PROD
2021/1182 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Dispensasjonssøknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2 - gbnr 10/317 Oliv Camilla Fremgaarden STORELVDAL_PROD
2021/1055 20211126 26.11.2021 Utgående brev Møte angående omregulering - gbnr 17/1239 - Fåfengveien 60 - Olav Eik-Nes Olav Eik-Nes STORELVDAL_PROD
2020/749 20211126 26.11.2021 Inngående brev Koronainformasjon til jordbruket: Ordning om unntak frå innreiserestriksjonar for grøntnæringa er avvikla Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1877 20211126 26.11.2021 Inngående brev Statsforvalterens uttalelse med innsigelse, forslag til reguleringsendring rv. 3 Evenstad - Imsroa syd - oversendelse av tilleggsdokumentasjon Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/2309 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oppfordring til å vise forsiktighet med fyrverkeri på nyttårsaften Dyrs rettigheter STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211126 26.11.2021 Inngående brev Oversendelse av oppgave over omsetning alkoholiske drikker 2020 Rondane River Lodge STORELVDAL_PROD
2021/172 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til overtakelse av kulturprosjekt - produksjon av Innlandsbunaden Bunadnorge – Hamar STORELVDAL_PROD
2021/245 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:08.659797 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:33.80508 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:55.465307 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:15.090166 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/94 20211126 26.11.2021 Utgående brev Oversendelse av meldinger til tinglysning - deling av landbrukseiendommen gbnr 14/5 i Stor-Elvdal kommune - Trond Skinstad og Gjermund Skinstad STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/88 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med oppgradering av Telenors utstyr (HW6433) Ubconnect STORELVDAL_PROD
2021/9 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 10/5 - utført markberedning 2021 Opplysningsvesenets fond STORELVDAL_PROD
2021/9 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 1/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211125 25.11.2021 Inngående brev Omsetningsoppgave av øl, rusbrus, vin og brennevin for Johnnys Kantine og Catering Okonomi - Katrine Larsen STORELVDAL_PROD
2020/424 20211125 25.11.2021 Inngående brev Påminnelse - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/11 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/7 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 1/4 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/42 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/8 20211125 25.11.2021 Inngående brev Innsynnbegjæring - kjøp av tjenester knyttet til psykisk sykeav private aktører - psykisk helse Adresseavisen STORELVDAL_PROD
2021/533 20211125 25.11.2021 Utgående brev Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1149 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger angående ***** ***** ***** STOR-ELVDAL KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN STORELVDAL_PROD
2021/1151 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4449544274) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1151 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449544274 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1151 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4449544274) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1151 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449544274 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning - st. ref. (4449548007) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449548007 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning - st. ref. (4449548007) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449548007 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning - st. ref. (4449548007) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449548007 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning - st. ref. (4449548007) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449548007 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning - st. ref. (4449548007) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1141 20211125 25.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Miljøterapeut - 2. gangs utlysning Tiltak for funksjonshemmede, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4449548007 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1143 20211125 25.11.2021 Utgående brev Henvisning til logoped - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1187 20211125 25.11.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest - bygging av vei til hytte på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen Even Moen STORELVDAL_PROD
2021/1188 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) - høringsfrist: 01. mars 2022 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1189 20211125 25.11.2021 Inngående brev Høring- Forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5- Rovviltnemnda i region 5- Hedmark - Høringsfrist: 18. januar 2022 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1191 20211125 25.11.2021 Inngående brev Behov for oversikt over massemottak og utfyllingsområder i Innlands kommunene INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211125 25.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Innkalling til oppfølgingssamtale i forbindelse med mottatt varsel ***** STORELVDAL_PROD
2021/993 20211124 24.11.2021 Inngående brev Svar på forespørsel om dokumentasjon - vedlikehold og service på avløpsanlegg Svein Berger STORELVDAL_PROD
2021/1055 20211124 24.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på pålegg om retting - avløpsanlegg gbnr 17/1239 Olav Eik-Nes STORELVDAL_PROD
2021/162 20211124 24.11.2021 Inngående brev Permisjon og ferie etter foreldrepermisjon ***** STORELVDAL_PROD
2021/7 20211124 24.11.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 6/133 Rune Rebne STORELVDAL_PROD
2021/7 20211124 24.11.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 50/21 og 32 Ole Harald Kulstad STORELVDAL_PROD
2021/7 20211124 24.11.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 6/133 Rune Rebne STORELVDAL_PROD
2021/7 20211124 24.11.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 50/21 og 32 Ole Harald Kulstad STORELVDAL_PROD
2020/484 20211124 24.11.2021 Utgående brev Tjenestebevis Lars Christian Øien STORELVDAL_PROD
2020/661 20211124 24.11.2021 Inngående brev Supplerende tildeling - Regional ordning for kompetanseheving i barnehage STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1144 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kopi av brev til Statskog Elverum - Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/875 20211124 24.11.2021 Inngående brev Tildeling av prosjektstøtte fra Hedmark Fylkeskraft AS INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/929 20211124 24.11.2021 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til de politiske partiene i Stor-Elvdal kommune 2021 Sosialistisk venstreparti m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2238 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kontantstøtterapport november Nav - (PK) NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte STORELVDAL_PROD
2020/2218 20211123 23.11.2021 Inngående brev Anmodning om oppnevning av kontaktperson - FELK 2021 Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211123 23.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Påminnelse - oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin 2020 MILANO RESTAURANT DANA FAYAK ABDULLAH STORELVDAL_PROD
2020/1726 20211123 23.11.2021 Inngående brev Underskrevet avtale tilkalling teknisk vakt for perioden 01.10.2021 - 30.09.2022 Terje Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/614 20211123 23.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av skjenkebevilling fra 1. januar 2022 - Johnnys kantine og Catering Johnnys kantine og Catering STORELVDAL_PROD
2020/443 20211123 23.11.2021 Inngående brev Rutiner ved tvangssalg av eiendom ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/424 20211123 23.11.2021 Inngående brev Spørsmål om tilgang til rapporteringsskjema Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2021/8 20211123 23.11.2021 Inngående brev Forespørsel om utlevering av dokumenter vedrørende ***** *****, ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD STORELVDAL_PROD
2021/8 20211123 23.11.2021 Inngående brev Klage på avslått innsynskrav - fritidskort for barn og unge Nrk / Norsk rikskringkasting STORELVDAL_PROD
2021/9 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 4/11 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/82 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - innvilget unntak fra konsesjonsplikt ved konsernfusjon - Nordstu Koppang Bruk AS - Nordstu AS Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/33 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale eiendomsgebyrer - gbnr 19/973 - oppdnr 5210084 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/339 20211123 23.11.2021 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av garasje på gbnr 46/14 Solliaveien 742 - Åge Røstum, Sollia Åge Røstum STORELVDAL_PROD
2021/273 20211123 23.11.2021 Inngående brev Refusjon kommunalt skadefellingslag, Stor Elvdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1055 20211123 23.11.2021 Utgående brev Pålegg om retting gbnr 17/1239 - Fåfengveien 60 - Olav Eik-Nes Olav Eik-Nes STORELVDAL_PROD
2021/1130 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert husleieavtale - Granheimveien 7, leilighet 32 Liv Trøan STORELVDAL_PROD
2021/1185 20211123 23.11.2021 Inngående brev Melding om skade sendt til NAV - skademelding Færder kommune STORELVDAL_PROD
2021/937 20211123 23.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - riving av deler av bygget - gbnr. 45/1 Jon Bjørge Dale STORELVDAL_PROD
2021/919 20211123 23.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om forlenget midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Koppang sentrum sør gbnr 19/396 BJRL HOLDING AS STORELVDAL_PROD
2021/926 20211123 23.11.2021 Inngående brev Ny henvendelse vedrørende tilkjørt mat fra Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/809 20211123 23.11.2021 Inngående brev Klage på avslag om deling av grunneiendom gbnr 2/13 med flere - Roger Granlien Roger Granlien STORELVDAL_PROD
2021/589 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ekstraordinære møter i Helsefellesskapet vdr smittesituasjon i Innlandet 18.11.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/632 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 19/1219 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Atnaveien 146 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/632 20211122 22.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr 19/1219 ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/827 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr 10/47 m.fl - riving av 4 stk bygg - Søknad om igangsettelse - Storelvdalsveien 2902, 2 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/963 20211122 22.11.2021 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1182 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad om tilbygg til hytte på Myklebysetra Oliv Camilla Fremgaarden STORELVDAL_PROD
2021/1183 20211122 22.11.2021 Inngående brev Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet - høringsfrist 1. desember 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1184 20211122 22.11.2021 Inngående brev Skade på bil med kjennetegn FT 55361 - 451148 FT55361 (KLPREF451148-MO400) Viltpåkjørsel KLP Skadeforsikring AS STORELVDAL_PROD
2021/1118 20211122 22.11.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 54/173 Eivind Skare STORELVDAL_PROD
2021/1161 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på krav om opplysninger - Arbeidstilsynet's tilsyn / Postalt tilsyn - ***** ***** ***** ***** ARBEIDSTILSYNET STORELVDAL_PROD
2021/1047 20211122 22.11.2021 Inngående brev Utlysning: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 barne- ungdoms og familiedirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/253 20211122 22.11.2021 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/1229 Kollen 3 - Oddny Gudmundsdottir og Trond Elveos, Hamar CK NOR BYGG AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/397 20211122 22.11.2021 Utgående brev Norsk Enøk og Energi AS, dets konkursbo Rosom - Sissil Agnethe Andersen STORELVDAL_PROD
2021/533 20211122 22.11.2021 Utgående brev Referat fra møtet mellom foresatte og skole angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/198 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilbud om kommunal bolig - Eventyrveien 20 ***** STORELVDAL_PROD
2021/99 20211122 22.11.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 17.11.2021 - 22.11.2021 Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/134 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ny oppdatering: til landets kommuner/frivillige org./utvalgte mediekanaler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2021/9 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 1/4 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211122 22.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 19/42 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20211122 22.11.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 9/108 Kjetil Johnsen STORELVDAL_PROD
2020/424 20211122 22.11.2021 Inngående brev Påminnelse - rav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) STORELVDAL_PROD
2020/244 20211122 22.11.2021 Inngående brev Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - oppdatering Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/619 20211122 22.11.2021 Utgående brev Svar på innspill om pandemien Mona Kristin Jensen STORELVDAL_PROD
2020/1058 20211122 22.11.2021 Utgående brev Endringsmelding nr. 11 ECOSØR AS STORELVDAL_PROD
2020/1036 20211122 22.11.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1861 20211122 22.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 20 Jan Tore Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/1821 20211122 22.11.2021 Inngående brev Innspill til Stor-Elvdal kommune's arealplan 2021 - 2040 - fra Anne Lene og Morten Wang Morten Wang STORELVDAL_PROD
2020/1640 20211122 22.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1208 20211122 22.11.2021 Inngående brev Kage på vaktmestertjeneste og hjemmehjelp ***** STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211122 22.11.2021 Utgående brev Påminnelse - oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin 2020 JOHNNYS KANTINE OG CATERING Johnny Granheim m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1626 20211119 19.11.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.11.21 - 30.06.22 - assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede Adrian Gustu STORELVDAL_PROD
2020/1814 20211119 19.11.2021 Utgående brev Innkalling møte Sakkyndig nemnd Jan Erik Hirkjølen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/549 20211119 19.11.2021 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog, gbnr 54/20 - Even Moen EVEN MOEN STORELVDAL_PROD
2020/376 20211119 19.11.2021 Utgående brev Referat fra møte i administrasjonsutvalget 17.11.2021 Sverre Oskar Øverby m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/9 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/24 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/30 20211119 19.11.2021 Inngående brev Questback kvittering - Kommunenes arbeid med helse- og omsorgstjenester og reformen Leve hele livet Questback - QuestBack STORELVDAL_PROD
2021/88 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark - bruk av ATV for brøying av skøytebane på setningssjøen Sollia bygdeutvalg V/Ida heier STORELVDAL_PROD
2021/191 20211119 19.11.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 920189997 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/191 20211119 19.11.2021 Inngående brev Sykdomsavløsning, 920189997 - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/575 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på Koronaoppfølging - Smittesporing - koronaviruset / korona / covid-19 - 2020 - 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/253 20211119 19.11.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan gbnr 17/1229 CK NOR BYGG AS STORELVDAL_PROD
2021/1044 20211119 19.11.2021 Inngående brev Kommunebildene 2021 er ferdige STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1158 20211119 19.11.2021 Inngående brev Samarbeidsavtale IKA Opplandene kommunalt oppgavefellesskap INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/1150 20211119 19.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.22 - 30.06.22 - 17,83% helgestilling - pleiemedhjelper - Moratunet Sykehjem Iqra Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2021/1148 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger angående ***** ***** ***** STOR-ELVDAL KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN STORELVDAL_PROD
2021/1137 20211119 19.11.2021 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 100 % fast stilling som BPA janis Habibulins STORELVDAL_PROD
2021/1125 20211119 19.11.2021 Inngående brev Videreføring av energi- og klimasamarbeidet i Sør-Østerdalsregionen Våler Kommune - Rune Antonsen STORELVDAL_PROD
2021/1177 20211119 19.11.2021 Utgående brev Redegjørelse for bruk av fjøs gbnr 6/183 - Storelvdalsveien 1256 - Bjørn Bagron Bjørn Alfred Bagron STORELVDAL_PROD
2021/1178 20211119 19.11.2021 Inngående brev Kopi av brev til Ringnes Supply Company AS - inspeksjonsrapport - Ringnes Imsdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1181 20211119 19.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtalt for perioden 09.11.2021 - 31.12.2022 - besøkshjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/938 20211119 19.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 - gbnr 27/1 MATHIESEN-ATNA AS STORELVDAL_PROD
2021/993 20211119 19.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på forespørsel om dokumentasjon - vedlikehold og service på avløpsanlegg Frode Kaspersen STORELVDAL_PROD
2021/984 20211119 19.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr 13/54 ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211119 19.11.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om påslipp - nytt anlegg/konstruksjon gbnr 17/751 Ivar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211119 19.11.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad påslipp av oljeholdig avløpsvann - gbnr 17/751 Øverengsmoen 33 - Austeng Mask Ivar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/789 20211119 19.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som fysioterapeut Bryndis Olafsdottir STORELVDAL_PROD
2021/763 20211119 19.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av 100% fast stilling i tiltak for funksjonshemmede, Benveien Sindija Hemli STORELVDAL_PROD
2021/763 20211119 19.11.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av 100% fast stilling i tiltak for funksjonshemmede Sindija Hemli STORELVDAL_PROD
2021/927 20211118 18.11.2021 Utgående brev Svar på tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune - lege: ***** ***** ***** ***** pasient: ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211118 18.11.2021 Inngående brev Ny frist for krav om opplysninger - etterspurt dokumentasjon ***** ***** ***** ***** Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2021/1173 20211118 18.11.2021 Inngående brev Høring om forslag til ny lokal forskrift for motorferdsel i vassdrag, Ringebu kommune - høringsfrist 14. januar 2022 Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2021/1125 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedtak i sak om videreføring av klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal Engerdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/1125 20211118 18.11.2021 Inngående brev Videreføring av klima- og energisamarbeidet i Sør-Østerdal Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2021/1125 20211118 18.11.2021 Inngående brev Videreføring av klimasamarbeidet i Sør-Østerdal Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2021/1133 20211118 18.11.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 08.11.21 - 30.06.23 - tilkallingsvikar - pleiemedhjelper - Moratunet Sykehjem Aud Monica Esperås STORELVDAL_PROD
2021/1144 20211118 18.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/1166 20211118 18.11.2021 Utgående brev Bekreftelse - Eiendommer som er ført ut av saken - Jordskiftesak 19-053720REN-JTYN - Strandveien Østre Innlandet jordskifterett STORELVDAL_PROD
2021/1038 20211118 18.11.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/71 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/33 20211118 18.11.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter - gbnr 19/973 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 17/4 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211118 18.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 19/7 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211118 18.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 17/4 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20211118 18.11.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 6/28 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/7 20211118 18.11.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/1264 Ivan Dehlic STORELVDAL_PROD
2021/7 20211118 18.11.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 9/108 Kjetil Johnsen STORELVDAL_PROD
2021/8 20211118 18.11.2021 Utgående brev Avslag på innsynsbegjæring - fritidskort for barn og unge Nrk / Norsk rikskringkasting STORELVDAL_PROD
2020/1820 20211118 18.11.2021 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte SYKEHUSET INNLANDET HF STORELVDAL_PROD
2020/1716 20211118 18.11.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring på barmarkskjøring perioden 28.06.2021 - 24.08.2021 Vegard Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1914 20211118 18.11.2021 Inngående brev Refusjon for barn fra andre kommuner med barnehageplass i Stange kommune høsten 2021 Stange kommune, Barnehager STORELVDAL_PROD
2020/1988 20211118 18.11.2021 Inngående brev Ny organisering av vannforvaltningsarbeidet vannområde Glomma og Grensevassdragene Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2020/1647 20211117 17.11.2021 Utgående brev Rengjøring etter fraflytting i Eventyrveien 26 Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/57 20211117 17.11.2021 Inngående brev Oversendelse av hevingskjennelse og rettsmeklingsprotokoll fra rettsmekling 11.11.2021 ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/57 20211117 17.11.2021 Inngående brev Oppfølging av rettsforlik - Firkanten Eiendom AS Firkanten eiendom AS STORELVDAL_PROD
2020/848 20211117 17.11.2021 Inngående brev Nabovarsel - Storgata 113 - Biblioteket Altinn STORELVDAL_PROD
2021/8 20211117 17.11.2021 Inngående brev Påminnelse - innsynsbegjæring - fritidskort for barn og unge Nrk / Norsk rikskringkasting STORELVDAL_PROD
2021/7 20211117 17.11.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 6/28 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/19 20211117 17.11.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 11.11.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/82 20211117 17.11.2021 Inngående brev Informasjon om forbud mot spredning av plantevernmidler fra droner og andre luftfartøy fra Mattilsynet Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/397 20211117 17.11.2021 Inngående brev Norsk Enøk og Energi AS, dets konkursbo Rosom - Sissil Agnethe Andersen STORELVDAL_PROD
2021/241 20211117 17.11.2021 Utgående brev Saksopplysninger vedrørende ansettelse ***** STORELVDAL_PROD
2021/241 20211117 17.11.2021 Inngående brev Spørsmål om tilbakemelding på krav om kompensasjon Legeforeningen STORELVDAL_PROD
2021/1168 20211117 17.11.2021 Inngående brev Registrering av endring i Foretaksregisteret - styret i KF Stor-Elvdal kommuneskoger BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA STORELVDAL_PROD
2021/1169 20211117 17.11.2021 Inngående brev Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19 - høringsfrist 1. desember 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1170 20211117 17.11.2021 Inngående brev Høring - hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger - høringsfrist 4. januar 2022 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211117 17.11.2021 Utgående brev Befaring av avløpsanlegg gbnr 17/119 - Trea servicesenter ANS TREA SERVICESENTER ANS STORELVDAL_PROD
2021/1171 20211117 17.11.2021 Inngående brev Tilsyn med avløpsanlegg - gbnr 13/54 - Brennabakken 56 - Guro Sandberg Takstingeniør Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/1137 20211117 17.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 100% BPA Janis Habibulins STORELVDAL_PROD
2021/1166 20211117 17.11.2021 Inngående brev Oversikt over saker som er ført ut av saken - Jordskiftesak 19-053720REN-JTYN - Strandveien Østre Innlandet jordskifterett STORELVDAL_PROD
2021/984 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 13/54 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Brennabakken 56 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/993 20211117 17.11.2021 Inngående brev Svar på forespørsel om dokumentasjon - vedlikehold og service på avløpsanlegg Rune Skjevdal STORELVDAL_PROD
2021/993 20211117 17.11.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/1025 - Vinterveien 14 - Kim Halvorsen Kim Halvorsen STORELVDAL_PROD
2021/993 20211117 17.11.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/1030 - Krokbekkveien 4 - Frode Wilhelm Kaspersen Frode Wilhelm Kaspersen STORELVDAL_PROD
2021/993 20211117 17.11.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg på gbnr 17/966 - Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad Britt Karina Gyldenskog Berstad STORELVDAL_PROD
2021/993 20211117 17.11.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/967 - Østre Geitryggen 64 - Christian Gran Christian Gran STORELVDAL_PROD
2021/929 20211117 17.11.2021 Inngående brev Sundfloveien 45 - korrigering av takst Alvdal-Takst - Jan Sagplass STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 999300995 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 985933936 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969109972 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970903003 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 977352800 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 995187833 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 985310815 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 961272432 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 913431839 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969110008 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 987626607 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 913005511 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 976284917 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 974787008 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989106503 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 920189997 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 888047972 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969244969 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 897794012 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 975460479 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 970387803 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989201565 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 981403878 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 989397389 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/963 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 918785124 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/993 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilsvar - vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/955 Tore Johnsen STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211116 16.11.2021 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om påslipp - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 17/751 Ivar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211116 16.11.2021 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om påslipp - nytt anlegg/konstruksjon gbnr 17/751 Ivar Austeng STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211116 16.11.2021 Inngående brev Øverengsmoen 33 Gjennomføringsplan 17/751 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/898 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet husleieavtale - Granheimveien 7, leilighet nr 23 Sigmund Trøan STORELVDAL_PROD
2021/901 20211116 16.11.2021 Utgående brev Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal kommune - ny kirkelig organisering Den Norske Kirke STORELVDAL_PROD
2021/637 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei - Nikolai Branerd Julia Brainerd STORELVDAL_PROD
2021/668 20211116 16.11.2021 Utgående brev Innsending av CCC-2 sjekkliste - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE STORELVDAL_PROD
2021/1164 20211116 16.11.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² Kjetil Mellemstuen STORELVDAL_PROD
2021/1147 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger STOR-ELVDAL KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN STORELVDAL_PROD
2021/1145 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill til arealdelen av kommuneplanen, og kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer Håkon Edvard Nesset STORELVDAL_PROD
2021/1159 20211116 16.11.2021 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter John Olav Sundli STORELVDAL_PROD
2021/1159 20211116 16.11.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/1287 og 1769 John Olav Sundli STORELVDAL_PROD
2021/1161 20211116 16.11.2021 Inngående brev Krav om opplysninger - Arbeidstilsynet's tilsyn / Postalt tilsyn - ***** ***** ***** ***** ARBEIDSTILSYNET STORELVDAL_PROD
2021/1156 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om redusert renovasjonsgebyr gbnr 19/1180 ***** STORELVDAL_PROD
2021/1157 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra kommunale gebyrer Bent Hagen STORELVDAL_PROD
2021/1157 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale gebyrer Bent Hagen STORELVDAL_PROD
2021/1162 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 21.09.2021 - 1.12.2022 - besøkshjem - barneverntjenesten ***** STORELVDAL_PROD
2021/1162 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 21.09.2021 - 31.12.2022 - besøkshjem / avlaster - barneverntjenesten ***** STORELVDAL_PROD
2021/1153 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale assistent tilkallingsvikar 01.11.2021-31.01.2022 - Koppang barnehage Eline Stenvoll STORELVDAL_PROD
2021/1158 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedleggene til saken om arkivsamarbeid IKA Opplandene kommunalt oppgavefellesskap INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/1045 20211116 16.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m2, riving hele bygg - boligformål -gbnr 17/489 Are Bäcklund STORELVDAL_PROD
2021/1082 20211116 16.11.2021 Utgående brev Vedtak om satser - Likebehandling av barnehager 2022 STOR-ELVDAL NATURBARNEHAGE AS STORELVDAL_PROD
2021/198 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilbud om leie av bolig - Skogfaret 11 B ***** STORELVDAL_PROD
2021/198 20211116 16.11.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - Eventyrveien 26 ***** STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/5 - Brænd, Jon Erling BRÆND JON ERLING STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/273 - Svenkerud, Anbjør SVENKERUD ANBJØR STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/6 - Svenkerud, Anbjør SVENKERUD ANBJØR STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/225 - Nicolaisen, Sven NICOLAISEN SVEN STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/269 - Brænd, Jon Erling BRÆND JON ERLING STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/269 - Grundt, Odd Engelhart GRUNDT ODD ENGELHART STORELVDAL_PROD
2021/94 20211116 16.11.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 12/269 - Svenkerud, Anbjør SVENKERUD ANBJØR STORELVDAL_PROD
2021/267 20211116 16.11.2021 Inngående brev Søknad om hogst på Gammelstu og Seljordet, Stai Brøttum Almenning STORELVDAL_PROD
2021/82 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilskuddsordninger i Landbruket med utbetaling via Agros - nedetid 13. desember 2021 - 3. januar 2022 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 46/13 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 46/13 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211116 16.11.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 46/13 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/726 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om ulike aktiviteter i hverdagen ved Moratunet sykehjem Thale H. Tremoen STORELVDAL_PROD
2020/519 20211116 16.11.2021 Inngående brev Oversendelse av brev til ordfører og kommunestyre - kommunens videre økonomiske engasjement etter avsluttet jordskiftesak 18-137828REN-JOIN/JTYN STAI-TRYAVEIEN Stai - Tryaveien SA STORELVDAL_PROD
2020/549 20211116 16.11.2021 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gbnr 54/20 - Even Moen EVEN MOEN STORELVDAL_PROD
2020/604 20211116 16.11.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/996 20211116 16.11.2021 Inngående brev Utlysning skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2022 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1162 20211116 16.11.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100% vikariat som lærer uten godkjent utdanning - 01.01. - 31.07.22 - Koppang skole Lise Sandtrø Hagen STORELVDAL_PROD
2020/103 20211116 16.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding til melder Stor-Elvdal barneverntjenester STORELVDAL_PROD
2020/1821 20211116 16.11.2021 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel 2021 - 2040 - fra Kristian Ingdal Kristian Ingdal STORELVDAL_PROD
2020/1447 20211116 16.11.2021 Utgående brev Søknad om status Nasjonalparkkommune Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1457 20211116 16.11.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale om kjøp av krisesentertjenester - Gudbrandsdal Krisesenter IKS Lillehammer Kommune STORELVDAL_PROD
2021/1145 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innspill til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer stein vaaler STORELVDAL_PROD
2021/1145 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innspill til delplan kulturminner Anne Herud STORELVDAL_PROD
2021/1145 20211115 15.11.2021 Inngående brev Innspill til kommuneplan for kulturminner i Stor-Elvdal Karen Ragnhild Tremoen STORELVDAL_PROD
2021/1156 20211115 15.11.2021 Inngående brev Søknad om redusert renovasjonsgebyr gbnr 19/1180 ***** STORELVDAL_PROD
2021/1158 20211115 15.11.2021 Inngående brev Vedtak Organisering av arkivsamarbeidet IKA Opplandene kommunalt oppgavefelleskap INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD