eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/605
:
Marit Solberg
:
Under behandling
:
Stor-Elvdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/605 20211015 15.10.2021 Inngående brev Ny veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/605 20210331 31.03.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20210325 25.03.2021 Inngående brev Presisering av gjeldende forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon § 8 andre ledd Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20210324 24.03.2021 Inngående brev Informasjon om ny veileder - bilde film og lydopptak i barnevernet Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20210323 23.03.2021 Inngående brev Barneverninstitusjonene i kommunen har status som samfunnskritisk funksjon Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20201217 17.12.2020 Inngående brev Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20201028 28.10.2020 Inngående brev Oppfordring til å ta i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/605 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20200622 22.06.2020 Inngående brev Fremgangsmåte i ettervernsaker hvor det er uenighet om Bufetats bistandsplikt Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20200618 18.06.2020 Inngående brev Taushetsplikt i forbindelse med granskninger Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20200610 10.06.2020 Inngående brev Informasjonsskriv om barnevernssaker - nye retningslinjer fra Høyesteretts om saksbehandling Barne- og familiedepartementet STORELVDAL_PROD
2020/605 20200527 27.05.2020 Inngående brev Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20200430 30.04.2020 Inngående brev Orientering om ny retningslinje - Barnevernets ansvar for barn som begår lovbrudd Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/605 20200227 27.02.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Gjennomføring av plassering etter barnevernloven § 4-24 etter fylte 18 år Bufetat STORELVDAL_PROD