eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/88
:
Ann Kristin Sjøenden
:
Under behandling
:
Stor-Elvdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2021/88 20211119 19.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark - bruk av ATV for brøying av skøytebane på setningssjøen Sollia bygdeutvalg V/Ida heier STORELVDAL_PROD
2021/88 20211105 05.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om reservesjåfør på eksisterende tillatelse til leiekjøring i område 4 - Tore Gorostuen Tore Gorostuen STORELVDAL_PROD
2021/88 20211105 05.11.2021 Inngående brev Søknad om reservesjåfør på snøscooterløyve Tore Gorostuen STORELVDAL_PROD
2021/88 20211027 27.10.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - frakt av materialer og utstyr med bil til Breisjøseter - Sindre Bruaseth Sindre Bruaseth STORELVDAL_PROD
2021/88 20211012 12.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til Rondane 100 - Atnsjømyrene NR - dispensasjon - gjennomføring av ultraløpet Rondane100, 2022 på eksisterende sti STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20211007 07.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - uttalelse til søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Breisjøsæterveien Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/88 20211011 11.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra motorferdsel i utmark og vassdrag - frakt av materialer og utstyr med bil til Breisjøseter STORELVDAL_PROD
2021/88 20210909 09.09.2021 Inngående brev Oversendelse av dispensasjonssøknad motorferdsel i utmark - kjøring med bil - Breisjøseter i perioden 2021 - 2027 - Sindre Bruaseth Sindre Bruaseth STORELVDAL_PROD
2021/88 20210906 06.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Nils H Lieungh Ø Natten - Hesjemarka NR - dispensasjon - uttransport av vilt med beltegående jernhest STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20210830 30.08.2021 Inngående brev Kopi av brev til Atnsjø kafe - melding om vedtak - søknad om motorferdsel i vassdrag - Atnsjøen Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2021/88 20210818 18.08.2021 Inngående brev Søknad om bruk av ATV til transport av jegere, bruk av viltkamera og disp. for bruk av løs hund i forbindelse med skadefellingsforsøk på jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Sel og Stor-Elvdal. Sor-Fron Kommune STORELVDAL_PROD
2021/88 20210818 18.08.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon til bruk av beltegående jernhest i perioden 25.09.2021 - 23.12.2021 - fremkjøring av felt vilt - Hesjamarka naturreservat - Nils Natten STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20210815 15.08.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til bruk av beltegående jernhest i perioden 25.09.2021 - 23.12.2021 - fremkjøring av felt vilt - Hesjamarka naturreservat - Nils Natten post@langedrag.no STORELVDAL_PROD
2021/88 20210714 14.07.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Atna Fiskeforening ATNA FISKEFORENING STORELVDAL_PROD
2021/88 20210706 06.07.2021 Inngående brev Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport av ved og gass til buer i Vulufjell - Rundhøbu - Vuludalsbua - Frøningsbua - Østkjølen grunneigerlag Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/88 20210629 29.06.2021 Utgående brev Svar - Søknad om tillatelse til motorferdsel på Atnsjøen i forbindelse med stakerydding 2021 Fjellstyrene - Anne Eline Streitlien STORELVDAL_PROD
2021/88 20210628 28.06.2021 Inngående brev Søknad om disp til motorferdsel på Atnsjøen i forbindelse med stakerydding 2021 Fjellstyrene - Anne Eline Streitlien STORELVDAL_PROD
2021/88 20210625 25.06.2021 Utgående brev Svar - RIB på Atnsjøen, disp fra bestemmelsene om motorferdsel i utmark. Per Olav Tøraasen STORELVDAL_PROD
2021/88 20210625 25.06.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210625 25.06.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark - frakt av båt og utstyr til Skarvtjønn - Gåla Velforening Gåla Velforening v/Vegard Mæhlum STORELVDAL_PROD
2021/88 20210625 25.06.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om motorferdsel i utmark - frakt av materialer til hytte / anneks gbfnr 91/1/41 på Gunstadseter - Geir Blaker Geir Blaker STORELVDAL_PROD
2021/88 20210625 25.06.2021 Inngående brev Behandling av søknad - formannskapet sin dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark - Atnsjøen - Morten Wang Per Olav Tøraasen STORELVDAL_PROD
2021/88 20210621 21.06.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - frakt av materialer og utstyr til båthus med bil - Kiær Mykleby Kjell Åge Fredheim STORELVDAL_PROD
2021/88 20210614 14.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune - Atnsjøen - Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210610 10.06.2021 Inngående brev Opplysninger i forbindelse med søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210614 14.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - bruk av ATV for å frakte båt og utstyr til Skarvtjønn - Vegard Mæhlum STORELVDAL_PROD
2021/88 20210614 14.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - frakt av materialer til anneks med bil - Geir Blaker STORELVDAL_PROD
2021/88 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark - frakt av båt og utstyr til Skarvtjønn - Gåla Velforening Gåla Velforening STORELVDAL_PROD
2021/88 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - frakt av materialer til hytte / anneks gbfnr 91/1/41 på Gunstadseter - Geir Blaker Geir Blaker STORELVDAL_PROD
2021/88 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210528 28.05.2021 Saksframlegg/innstilling Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - frakt av materialer og utstyr til båthus med bil - Kiær Mykleby STORELVDAL_PROD
2021/88 20210520 20.05.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forskriftene om maksimal motorstørrelse på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210514 14.05.2021 Inngående brev Dispensasjon - motorferdsel i utmark på snødekt mark - 2022 - 2025 - Fallviltgruppa i Stor-Elvdal Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/88 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - frakt av materialer og utstyr til båthus med bil i perioden 15.06. - 15.08.2021 - Myklebysjøen - Kiær Mykleby Kjell Åge Fredheim STORELVDAL_PROD
2021/88 20210506 06.05.2021 Inngående brev Korrigert søknad om dispensasjon fra forskriftene om maksimal motorstørrelse på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskriftene om maksimal motorstørrelse på Atnsjøen Morten Wang STORELVDAL_PROD
2021/88 20210423 23.04.2021 Utgående brev Melding om politisk vedtak - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørkebollen turforening - Barmark. Bjørkebollen turforening STORELVDAL_PROD
2021/88 20210409 09.04.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - bruk av gravemaskin for punktutbedring av skiløypetrasè - Bjørkebollen turforening STORELVDAL_PROD
2021/88 20210330 30.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse - Jan-Erik Andersen Jan Erik Andersen STORELVDAL_PROD
2021/88 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av gravemaskin for punktutbedring av skiløypetrasé i Sollia Bjørkebollen turforening STORELVDAL_PROD
2021/88 20210324 24.03.2021 Inngående brev Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon til bruk av snøscooter 2021 - 2024 - frakt av ved, propan, materiell og utstyr til hytter - Jens Naas-Bibow STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20210212 12.02.2021 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark til framkjøring av ved - Thore Lie Thore Lie STORELVDAL_PROD
2021/88 20210212 12.02.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med snøscooter - framkjøring av ved - Thore Lie Thore Lie STORELVDAL_PROD
2021/88 20210211 11.02.2021 Inngående brev Forespøsel om hvem som har tillatelse til å benytte snøscooter i Imsroa Elin Kjelsberg STORELVDAL_PROD
2021/88 20210129 29.01.2021 Inngående brev Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse til bruk av snøscooter - kjentmannstur - Norsk Folkehjelp, Rena STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20210125 25.01.2021 Inngående brev Tillatelse fra Rondane nasjonalpark - dispensasjon til bruk av drone ved telling av rein - Rondane nord villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD