eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/120
:
Anne Mæhlum
:
Under behandling
:
Stor-Elvdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/120 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oppfølging - av meddommere og lagrettemedlemmer - valgbarhet Domstoladministrasjonen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/120 20210930 30.09.2021 Inngående brev Oppfølging av orientering om meddommere DOMSTOLENE I NORGE STORELVDAL_PROD
2020/120 20210928 28.09.2021 Inngående brev Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/120 20210924 24.09.2021 Utgående brev Melding om utført kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere Eidsivating lagrett STORELVDAL_PROD
2020/120 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg til brev om: Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere Eidsivating lagmannsrett STORELVDAL_PROD
2020/120 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere Eidsivating lagrett STORELVDAL_PROD
2020/120 20210215 15.02.2021 Inngående brev Styrets sammensetning SR Produkter AS SR Produkter STORELVDAL_PROD
2020/120 20210215 15.02.2021 Utgående brev Medlemmer i styret for SR Produkter 2019 - 2023 Linda Otnes Henriksen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/120 20210203 03.02.2021 Inngående brev Oppnevnte dyrevernnemnder i Mattilsynet, Region Øst for perioden 2021-2024 Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/120 20210129 29.01.2021 Saksframlegg/innstilling Endring på valg av styret for SR Produkter AS STORELVDAL_PROD
2020/120 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oppnevning av nye dyrevernnemnder i Mattilsynet, Region Øst for perioden 2021-2024 Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/120 20201008 08.10.2020 Inngående brev Oppnevning av nye dyrevernnemnder i Mattilsynet, Region Øst for perioden 2021-2024 Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/120 20200916 16.09.2020 Utgående brev Melding om kommunestyrevedtak - valg til forliksrådet i Stor-Elvdal 2021 - 2024 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/120 20200916 16.09.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til forliksrådet i Stor-Elvdal 2021 - 2024 Sverre Oskar Øverby STORELVDAL_PROD
2020/120 20200828 28.08.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av medlemmer til forliksrådet i Stor-Elvdal 2021 - 2024 STORELVDAL_PROD
2020/120 20200617 17.06.2020 Utgående brev Oversendelse av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - Stor-Elvdal Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/120 20200617 17.06.2020 Inngående brev Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - valg av medlemmer og vararepresentanter til rådgivende utvalg i perioden 2020-2023 Fylkesmannen - Berge, Eirin STORELVDAL_PROD
2020/120 20200611 11.06.2020 Inngående brev Valg av medlemmer til forliksrådet 2021-2024 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/120 20200607 07.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere Ole Sollien STORELVDAL_PROD
2020/120 20200603 03.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere Anita Larsen STORELVDAL_PROD
2020/120 20200603 03.06.2020 Utgående brev Valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere Cisilie Selnes Westgaard m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/120 20200528 28.05.2020 Utgående brev Melding om vedtak - oppnevning styrerepresentanter - Atnbrufossen/Atnfossen Vannbruksmuseum Jo Øvergaard m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/120 20200525 25.05.2020 Utgående brev Vandelskontroll av valgte lagrettemedlemmere, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og jordskiftedommere Finnmark politiditrikt STORELVDAL_PROD
2020/120 20200525 25.05.2020 Utgående brev Forliksrådet i Stor-Elvdal i perioden 2017-2020 Politiet i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/120 20200518 18.05.2020 Inngående brev Forliksrådet i Stor-Elvdal i perioden 2017-2020 Politiet i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/120 20200513 13.05.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer - anmodning om oversendelse av Excel-fil Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/120 20200507 07.05.2020 Inngående brev Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere Politiet - Lone Bangsund STORELVDAL_PROD
2020/120 20200504 04.05.2020 Saksframlegg/innstilling Supplerende valg av styrer, råd og utvalg for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023 STORELVDAL_PROD
2020/120 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 Politiet STORELVDAL_PROD
2020/120 20200331 31.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/120 20200309 09.03.2020 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer DOMSTOLENE I NORGE STORELVDAL_PROD
2020/120 20200309 09.03.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder i Stor-Elvdal kommunes eldreråd for perioden 01.11.2019 - 31.10.2023 STORELVDAL_PROD
2020/120 20200220 20.02.2020 Inngående brev Valg av særskilt utvalg av jodrskiftemeddommere NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2020/120 20200218 18.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.3024 NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/120 20200217 17.02.2020 Inngående brev Tar ikke gjenvalg som syreleder i Stor-Elvdal energi AS Niels Thomas Burchardt STORELVDAL_PROD
2020/120 20200214 14.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden januar 2021 til desember 2024 Eidsiva Lagmannsrett STORELVDAL_PROD
2020/120 20200205 05.02.2020 Inngående brev Oversendelse av eksempelfiler for innrapportering av meddommere DOMSTOLENE I NORGE STORELVDAL_PROD
2020/120 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oppnevning styrerepresentanter - Atnbrufossen/Atnfossen Vannbruksmuseum Ola Olesøn STORELVDAL_PROD
2020/120 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oppnevning styrerepresentanter - Atnbrufossen Vannbrukmuseum, Jo Øvergaard STORELVDAL_PROD
2020/120 20200108 08.01.2020 Inngående brev Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til villreinnemndene 2020 – 2023 i region nord Miljodir - Kari Bjørneraas STORELVDAL_PROD
2020/120 20200108 08.01.2020 Inngående brev Medlemmer til Rondane Dovre nasjonalparkstyre Fylkesmannen - Stensby, Trond STORELVDAL_PROD