eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/329 20211018 18.10.2021 Inngående brev Svar - Avklaring om et bekkefar er en bekk i forbindelse med nydyrking - Sidebekk til Tresa nord for Koppang Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2020/377 20211018 18.10.2021 Utgående brev Referat fra møte i stedsnavnutvalget 12.10.2021 Berit Brænd m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/377 20211018 18.10.2021 Utgående brev Høring nye veinavn i Stor-Elvdal kommune SPRÅKRÅDET STORELVDAL_PROD
2020/524 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 90% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Enhet tiltak for funksjonshemmede fra 27.09.2021 Hilde Berget STORELVDAL_PROD
2020/524 20211018 18.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av 75% nattevakts stilling Hilde Berget STORELVDAL_PROD
2020/610 20211018 18.10.2021 Inngående brev Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/610 20211018 18.10.2021 Utgående brev Innvilget søknad om skolegang i Åmot kommune i stedet for Stor-Elvdal - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1041 20211018 18.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på refusjonsgaranti for gjesteelever fra Stor-Elvdal kommune ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1068 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kartlegging i forbindelse med gjenåpning av Norge Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1411 20211018 18.10.2021 Inngående brev Invitasjon til nominasjon - Årets Miljøfyrtårn 2021 Stiftelsen Miljøfyrtårn STORELVDAL_PROD
2020/2207 20211018 18.10.2021 Inngående brev Informasjon fra Dokflyt Dokflyt STORELVDAL_PROD
2020/2322 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kreditnota for Refusjonskrav for barn i barnehage i Åmot bosatt i Stor Elvdal ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/2322 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kreditnota for Refusjonskrav for barn i barnehage i Åmot bosatt i Stor Elvdal ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/7 20211018 18.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 8/47 Halvor Poulsson STORELVDAL_PROD
2021/7 20211018 18.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 8/22 og 40 Øyvind Hovde STORELVDAL_PROD
2021/7 20211018 18.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/201 m.fl. Ruth Torhild Evensen STORELVDAL_PROD
2021/7 20211018 18.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 8/47 Advokat Halvor Poulsson STORELVDAL_PROD
2021/9 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 8/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 8/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/10 20211018 18.10.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - rehabilitering av idrettsanlegg - Storstua Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/10 20211018 18.10.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Storstua Idrettshall ved Storstua Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/33 20211018 18.10.2021 Inngående brev Betalingsavtale - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/379 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om velferdspermisjon for ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/379 20211018 18.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/424 20211018 18.10.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttet minner om at høstens prevalensundersøkelse i sykehjem Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2021/507 20211018 18.10.2021 Inngående brev Marginprosent for inntektsåret f.o.m 2022 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/581 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 75% fast nattevaktstilling fra 18.10.2021 - Enhet tiltak for funksjonshemmede Vilde Otnes STORELVDAL_PROD
2021/766 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 25% stilling som helsefagarbeider i tillegg til 75% fast stilling - Enhet tiltak for funksjonshemmede Vigdis Moe STORELVDAL_PROD
2021/937 20211018 18.10.2021 Inngående brev Svar angående søknad om riving av deler av bygg - gbnr 45/1 - Solliaveien 1296 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/962 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 6/1 - OPHUS ELFRID ODVEIG OPHUS ELFRID ODVEIG STORELVDAL_PROD
2021/962 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 6/3 - STOR-ELVDAL KOMMUNE STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/962 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 6/6 - SVERRE OLAV HERBERT SUNDT SVERRE OLAV HERBERT SUNDT STORELVDAL_PROD
2021/962 20211018 18.10.2021 Utgående brev Underretning til gbnr 6/15 - MYRBAKKEN SEVERIN MYRBAKKEN SEVERIN STORELVDAL_PROD
2021/962 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underretning til gbnr 6/3 - STOR-ELVDAL KOMMUNE Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2021/1025 20211018 18.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 43% fast stilling som BPA fra 20.09.2021 ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Miro Van Vreckem STORELVDAL_PROD
2021/1054 20211018 18.10.2021 Inngående brev Høring - ny forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport - høringsfrist 13. november 2021 KS STORELVDAL_PROD
2021/1050 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring- utredning om foretaksstraff og korrupsjon - høringsfrist 11. januar 2022 Justis- og beredskapsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/984 20211015 15.10.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - gbnr 13/54 - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Brennabakken 56 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/33 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar vedr. varsel om åpning av gjeldsforhandling - Ref. G2020-003442 NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar vedr. tvangssalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/198 20211015 15.10.2021 Inngående brev Takker ja til tildelt leilighet i Skogfaret 13 D Maggie Elise Nylund STORELVDAL_PROD
2020/1687 20211015 15.10.2021 Inngående brev Foreløpig melding - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/604 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oppheving av vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - pasient: ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/604 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oppheving av vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - pasient: ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/605 20211015 15.10.2021 Inngående brev Ny veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/436 20211015 15.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan HELSE STAVANGER HF STORELVDAL_PROD
2020/57 20211015 15.10.2021 Inngående brev Pålegg om tilsvar Firkanten eiendom AS - Stor-Elvdal kommune ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/155 20211015 15.10.2021 Utgående brev Nytt møte Råd for likestilling av funksjonshemmede 20.10.2021 Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/242 20211014 14.10.2021 Inngående brev Refusjonskrav grunnskoleopplæringen i Fredrikstad kommune høsten 2021 - ***** ***** ***** ***** Fredrikstad kommune STORELVDAL_PROD
2020/120 20211014 14.10.2021 Utgående brev Oppfølging - av meddommere og lagrettemedlemmer - valgbarhet Domstoladministrasjonen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/661 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for barnehagelærere høsten 2021 - tilretteleggingsmidler UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/868 20211014 14.10.2021 Utgående brev Vedlikeholdskontroll av skogsbilveger 2021 Stor-Elvdal STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/7 20211014 14.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 32/6 og 31/3 Torill Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/7 20211014 14.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 14/229 Advokatfirmaet Buttingsrud DA STORELVDAL_PROD
2020/2271 20211014 14.10.2021 Inngående brev Mulighetsstudie, Renseteknologier for sekundærrensing med biologisk rensetrinn Ramboll - Hulda Gran Elvestad STORELVDAL_PROD
2021/33 20211014 14.10.2021 Inngående brev Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20211014 14.10.2021 Inngående brev Utsettelse av tvangssalg Stor-Elvdal kommune - ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2021/70 20211014 14.10.2021 Inngående brev Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/334 20211014 14.10.2021 Utgående brev Avsluttet jordskiftesak - fjernet i matrikkelen - 21-034041 REN-JTYN Mjovassveien Østre Innlandet jordskifterett STORELVDAL_PROD
2021/980 20211014 14.10.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier/vernepleier Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4433645873 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/980 20211014 14.10.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier/vernepleier Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4433645873 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/963 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd i Innlandet 2021 - Dag Nordanger BRETNINGEN GÅRD OG ØKOLOGISK HANDEL Dag Folke Nordanger STORELVDAL_PROD
2021/1043 20211014 14.10.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Ingvild Hustad Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211014 14.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon, nytt bygg - ikke bo Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/755 20211014 14.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 16.08.21 - 30.06.22 - tilkallingsvikar - kjøkkenvert - Moratunet Sykehjem Faridin Aziz Danhoxha STORELVDAL_PROD
2021/799 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende - Kulturminne-Solligården i Sollia Kjersti Andresen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/910 20211013 13.10.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 17/7 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2021/910 20211013 13.10.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 17/7 i Stor-Elvdal kommune Kverneng Åge STORELVDAL_PROD
2021/1002 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forespørsel på når influensavaksinering starter Sturla Elvsveen STORELVDAL_PROD
2021/993 20211013 13.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på anmodning om dokumentasjon på vedlikehold av Svartvann og Gråvann infiltrasjon gbnr 17/962 Toppveien 10 Bjørn Buchholdt STORELVDAL_PROD
2021/993 20211013 13.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/972 - Østre Geitryggen 69 - Odd-Sigurd Taugbøl Odd Sigurd Taugbøl STORELVDAL_PROD
2021/997 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - Søknad om dispensasjon - tilbygg til hytte på gbnr 17/746 - Gråsjøveien 960 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1036 20211013 13.10.2021 Utgående brev Salg av tilleggsareal gnr 17 bnr 1256 Gråsjøen hyttefelt STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2021/1045 20211013 13.10.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 17/489 Camilla Furuholmen STORELVDAL_PROD
2021/1045 20211013 13.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/489 BYGGMESTER ASLE LANDRØ AS STORELVDAL_PROD
2021/1046 20211013 13.10.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/981 Hege Skirbekk STORELVDAL_PROD
2021/1047 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 Bufdir STORELVDAL_PROD
2021/1048 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse for Koppang renseanlegg Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2021/968 20211013 13.10.2021 Inngående brev Samtykke fra grunneier - gbnr 17/517, 425, og 663 - nytt anlegg - vei - Ett-trinns søknad - Skarvbrua 13, 11 og 9 KF Stor-Elvdal kommuneskoger STORELVDAL_PROD
2021/980 20211013 13.10.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier/vernepleier Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4433645873 Hilde Moe Hilde Moe STORELVDAL_PROD
2021/981 20211013 13.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 19/808 m.fl. - Atnaveien STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/988 20211013 13.10.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 17/762 i Stor-Elvdal kommune Vangsøy Jonas STORELVDAL_PROD
2021/988 20211013 13.10.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 17/762 i Stor-Elvdal kommune Vangsøy Marianne STORELVDAL_PROD
2021/988 20211013 13.10.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 17/762 i Stor-Elvdal kommune Vangsøy Morten STORELVDAL_PROD
2021/988 20211013 13.10.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 17/762 i Stor-Elvdal kommune Myrvang Gunnar STORELVDAL_PROD
2021/334 20211013 13.10.2021 Inngående brev Avsluttet jordskiftesak - fjernes i matrikkelen - 21-034041 REN-JTYN Mjovassveien Østre Innlandet jordskifterett STORELVDAL_PROD
2021/33 20211013 13.10.2021 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM STORELVDAL_PROD
2021/9 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 14/46 Turi Bondeson STORELVDAL_PROD
2021/206 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om kompensasjon av inntektsbortfall relatert til korona / covid-19 GLOPHEIM KAFE DA STORELVDAL_PROD
2021/198 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påminnelse - Kartlegging av samlokaliserte boliger og bofellesskap Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse STORELVDAL_PROD
2020/2271 20211013 13.10.2021 Inngående brev Revidert rapport PE-telling, Koppang renseanlegg Rambøll STORELVDAL_PROD
2021/3 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påminnelse om at fristen for EU-kontroll nærmer seg for bil med registreringsnummer HB 71783 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/7 20211013 13.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 47/52 Odd-Erlend Granerød STORELVDAL_PROD
2021/7 20211013 13.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 14/229 Advokatfirmaet Buttingsrud DA STORELVDAL_PROD
2021/8 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påminnelse - innsynsbegjæring i avviksmeldinger - Hjemmebaserte tjenester - NRK NRK, Brennpunkt STORELVDAL_PROD
2021/9 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 19/14 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond gbnr 14/46 Turi Bondeson STORELVDAL_PROD
2020/1687 20211013 13.10.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1468 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gbnr 10/372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen Monoarkitekter - Patrik Skjærstad STORELVDAL_PROD
2020/1970 20211013 13.10.2021 Utgående brev Årsavgift for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2020 COOP INNLANDET SA AVD 48 COOP PRIX KOPPANG m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/839 20211013 13.10.2021 Inngående brev Løypemelding og informasjon til alle kommuner om Akson - forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON STORELVDAL_PROD
2020/661 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/644 20211013 13.10.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som hjelpepleier ved Moratunet sykehjem Aud Turid Strand STORELVDAL_PROD
2020/724 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendringer for lån i Kommunal Landspensjonskasse Kommunal Landspensjonskasse STORELVDAL_PROD
2020/1199 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utlysning bredbåndsmidler 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1077 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad på miniabbonnement - renovasjon Synnøve Karlstad STORELVDAL_PROD
2020/1077 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad på miniabonnement - renovasjon gbnr 19/963 Synnøve Karlstad STORELVDAL_PROD
2020/996 20211012 12.10.2021 Inngående brev Fordeling av ordinære skjønnsmidler 2022 - brev til kommunene STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1470 20211012 12.10.2021 Inngående brev Behov for kantklipp og tetting av hull i veibanen - Hovdstugutua / Steinvikveien - grusvei fra nr 101 og sørover Rolf Arne Kjelsrud STORELVDAL_PROD
2020/1457 20211012 12.10.2021 Inngående brev Saksliste til samarbeidsmøte 20.10.2021 - Gudbrandsdal Krisesenter IKS Gudbrandsdal krisesenter IKS STORELVDAL_PROD
2021/7 20211012 12.10.2021 Inngående brev Utfylling av egenerklæringen om konsesjon gbnr 32/6 og 31/3 Torill Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/88 20211012 12.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til Rondane 100 - Atnsjømyrene NR - dispensasjon - gjennomføring av ultraløpet Rondane100, 2022 på eksisterende sti STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/439 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar vedrørende håndtering av overskuddssnø i Stor-Elvdal kommune Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2021/669 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 54/9 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/670 20211012 12.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/9 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1044 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høring - Foreløpig kommunebilde 2021 - høringsfrist 1. november 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1038 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tinglysning av tomt gnr 17 bnr 538 Gråsjøen hyttefelt STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2021/1041 20211012 12.10.2021 Inngående brev Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1042 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høring - Beredskap i Elverum ROS-analyse - uønskede hendelser 2021 - 2024 - høringsfrist 10. november 2021 Elverum Kommune STORELVDAL_PROD
2021/1043 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tjenestebevis Ingvild Hustad Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/1033 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tinglysning av skjøte mm - Tryvang Sør hyttefelt STATENS KARTVERK HØNEFOSS STORELVDAL_PROD
2021/1013 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på brev vedrørende avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 54/18 Anne Lene Wang STORELVDAL_PROD
2021/1016 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsigelse til byggesøknad - ny vei gbnr 54/324 Knut Wesenberg STORELVDAL_PROD
2021/1034 20211011 11.10.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - riving av hele bygget - gbnr 19/118 Arne Olsbakk Transport as STORELVDAL_PROD
2021/1035 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100 % fast stilling fra 1.3.2022 - kommunelege - enhet helse Åse Ingeborg Borgos STORELVDAL_PROD
2021/984 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Brennabakken 56 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2021/993 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/950 - Vestre Geitryggen 33 - Øistein Gunleik Antonsen Øistein Gunleik Antonsen STORELVDAL_PROD
2021/946 20211011 11.10.2021 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL-midler - utskifting av vinduer og dører på seterbu som benyttes til mjølkeproduksjon på Strandsetra gbnr 4/22 - Ole Gudmund Furuseth Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/948 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - assistent tilkallingsvikar - 01.09.2021-14.08.2022 - Koppang barnehage Hilde Moe STORELVDAL_PROD
2021/469 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Renholder Renhold og vaskeri Moratunet, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4387300032 Kiflemariam Afewerki Ghebremichael Kiflemariam Afewerki Ghebremichael STORELVDAL_PROD
2021/373 20211011 11.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning og assistent tilkallingsvikar - 01.08.2021 - 31.07.22 - Koppang skole og SFO Hilde Moe STORELVDAL_PROD
2021/33 20211011 11.10.2021 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/7 20211011 11.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 47/52 Odd-Erlend Granerød STORELVDAL_PROD
2021/7 20211011 11.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 41/10 Tone Smedby Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/2 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på påklaget vedtak - Eiendomsskatt Helene Tabel Brovold STORELVDAL_PROD
2021/2 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på faktura Helene Tabel Brovold STORELVDAL_PROD
2020/1457 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversendelse av korrigert og oppdatert avtale klar for signering Lillehammer Kommune STORELVDAL_PROD
2020/103 20211011 11.10.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 29/9-21, angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/146 20211011 11.10.2021 Inngående brev Melding om skifte av fagperson i PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/243 20211011 11.10.2021 Inngående brev DKS-spillemidler til kommunene i Innlandet 2021/2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tjenestebevis Iqra Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2020/376 20211011 11.10.2021 Utgående brev Innkalling til møte i eldrerådet den 21.10.2021 kl 13.00 Eldrerådets medlemmer STORELVDAL_PROD
2020/329 20211011 11.10.2021 Utgående brev Avklaring om sidebekk til Tresa er et bekkefar Ane Kongsro Finstad STORELVDAL_PROD
2020/325 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på avslag om refinansiering av forbrukslån ***** STORELVDAL_PROD
2021/925 20211008 08.10.2021 Inngående brev Innspill til pakkeforløp hjem Kreftforeningen - Unn Torill Tveitane STORELVDAL_PROD
2021/983 20211008 08.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr 19/971 Andreas Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/976 20211008 08.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål, nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr 54/454 Tore og Anne Berit Avlesen STORELVDAL_PROD
2021/965 20211008 08.10.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 3/42 Frank Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/1006 20211008 08.10.2021 Utgående brev Foreløpig svar på mottatt varsel om forhold i ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2021/1037 20211008 08.10.2021 Inngående brev Anmodning om å opprette bruker i Grunnforurensning STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/871 20211008 08.10.2021 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/827 20211008 08.10.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende riving av bygninger på gbnr 10/47,51, 260 og 11/34 'stig_johansen@vegvesen.no' STORELVDAL_PROD
2020/325 20211008 08.10.2021 Inngående brev Klage på startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/383 20211008 08.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/383 20211008 08.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/1041 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelever fra Stor-Elvdal kommune Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/902 20211008 08.10.2021 Inngående brev Husbanken Øst - Rapportering tilskudd til utleieboliger 2021 - Stor-Elvdal kommune Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/644 20211008 08.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som hjelpepleier ved Moratunet sykehjem Aud Turid Strand STORELVDAL_PROD
2020/1199 20211008 08.10.2021 Inngående brev Avslag på søknad om støtte til bredbåndsutvikling Stor-Elvdal - Koppang vest til Stai INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1199 20211008 08.10.2021 Inngående brev Avslag på søknad om støtte til bredbåndsutvikling Stor-Elvdal - Svea - Strand INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/2322 20211008 08.10.2021 Inngående brev Refusjonskrav for barn i barnehage i Åmot, bosatt i Stor-Elvdal Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2021/7 20211008 08.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 41/10 Tone Smedby Myrvang STORELVDAL_PROD
2021/7 20211008 08.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 14/179 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20211008 08.10.2021 Inngående brev Avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/9 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling fra skogfond - gbnr 19/14 Jan Erik Hellum STORELVDAL_PROD
2021/322 20211008 08.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på tilskudd til Eldre ut på middag STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/309 20211008 08.10.2021 Inngående brev Orientering om ny hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Stor Elvdal. Norsk sykepleierforbund STORELVDAL_PROD
2021/322 20211007 07.10.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til Eldre ut på middag Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/696 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.08.21 - 30.06.22 - kjøkkenvert - Moratunet Sindre Rotbakken Næss STORELVDAL_PROD
2021/88 20211007 07.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - uttalelse til søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Breisjøsæterveien Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/198 20211007 07.10.2021 Utgående brev Oversikt - kommunale utleieboliger Gro Westgaard STORELVDAL_PROD
2021/9 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 6/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 10/55 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 6/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20211007 07.10.2021 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2350 20211007 07.10.2021 Inngående brev Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune Kulturdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1527 20211007 07.10.2021 Utgående brev Tilskudd planmessig foring av ville hjortedyr - sesong 2020/2021 ATNDALEN UTMARKSOMRÅDE STORELVDAL_PROD
2020/1527 20211007 07.10.2021 Utgående brev Tilskudd planmessig foring av ville hjortedyr - sesong 2020/2021 TRØNNES-WESTGÅRD UTMARKSOMRÅDE STORELVDAL_PROD
2020/1527 20211007 07.10.2021 Utgående brev Tilskudd planmessig foring av ville hjortedyr - sesong 2020/2021 STAI & NEGÅRD UTMARKSOMRÅDE STORELVDAL_PROD
2020/1527 20211007 07.10.2021 Utgående brev Tilskudd planmessig foring av ville hjortedyr - sesong 2020/2021 TORUNN SIMENGÅRD MESSELT STORELVDAL_PROD
2020/1573 20211007 07.10.2021 Inngående brev Informasjon - nødnett Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF STORELVDAL_PROD
2020/766 20211007 07.10.2021 Inngående brev Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/866 20211007 07.10.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling som brukerstyrt personlig assistent Øyvind Lien STORELVDAL_PROD
2021/1026 20211007 07.10.2021 Inngående brev Oversendelse av signert overtakelsesprotokoll og vedlikeholdsavtale Minel Gudbrandsdal STORELVDAL_PROD
2021/1028 20211007 07.10.2021 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet - gjennomføring av Oslofjordplanen - bestilling om utfylling av tiltakskort og kontaktperson Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/1029 20211007 07.10.2021 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål - høringsfrist 14. januar 2022 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/1030 20211007 07.10.2021 Inngående brev Forespørsel om overtakelse av strømabonnement - Granheimveien 7 leilighet 13 B Elvia Kundesenter STORELVDAL_PROD
2021/1031 20211007 07.10.2021 Inngående brev Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger - høringsfrist 7. januar 2022 Postmottak Finansdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1011 20211007 07.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedhjelper - 43,43% fast stilling - Moratunet Sykehjem Astrid Hem STORELVDAL_PROD
2021/980 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier - st. ref. (4433645873) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/980 20211007 07.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sykepleier/vernepleier Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4433645873 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/980 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier - st. ref. (4433645873) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/980 20211007 07.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sykepleier/vernepleier Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4433645873 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/980 20211007 07.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/vernepleier - st. ref. (4433645873) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/980 20211007 07.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Sykepleier/vernepleier Hjemmebaserte tjenester, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4433645873 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/990 20211006 06.10.2021 Utgående brev Gravetillatelse på gbnr 19/1551 - Gaupfaret 1, Stor-Elvdal kommune Skg Bredbåndstjenester STORELVDAL_PROD
2021/934 20211006 06.10.2021 Inngående brev Underskrevet korrigert rammeavtale for perioden 01.09.2021 - 31.01.2022 Solveig spook STORELVDAL_PROD
2021/944 20211006 06.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2021 - 14.08.2022 - assistent / tilkallingsvikar ved Sollia barnehage Ellen Treider Linstad STORELVDAL_PROD
2021/993 20211006 06.10.2021 Inngående brev Svar på anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg Øyvind Aasheim STORELVDAL_PROD
2021/1023 20211006 06.10.2021 Inngående brev Høring - endringer i budsjett- og regnskapsforskriften - Årsavslutningen, noteopplysninger om garantier mv. - høringsfrist 21. november 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/1024 20211006 06.10.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 17/634 Gunnar Henry Berntsen STORELVDAL_PROD
2021/871 20211006 06.10.2021 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til søknad på startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/878 20211006 06.10.2021 Utgående brev Pålegg om retting gbnr 17/765 - Tiur`n kro STOR-ELVDAL EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2021/827 20211006 06.10.2021 Inngående brev Etterlysning av svar på søknad om igangsettelse gbnr 10/47 m.fl - riving av 4 stk bygg - Storelvdalsveien 2902, 2890, 3383 og 3090 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/851 20211006 06.10.2021 Utgående brev Svar på klage på terrenginngrep gbnr 10/405 - Myklebysetra Bjørn Haakenaasen STORELVDAL_PROD
2021/770 20211006 06.10.2021 Utgående brev Søknad om bygging av hyttevei til gbnr 17/517, 17/425 og 17/663 Morten Øyvåg STORELVDAL_PROD
2021/707 20211006 06.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på nabovarsel - hyttebygging Østre Geitryggen 74, 2480 Koppang Håvard Juliussen STORELVDAL_PROD
2020/797 20211006 06.10.2021 Inngående brev Kostra rapportering til SSB per 3. kvartal 2021 Statistisk sentralbyrå STORELVDAL_PROD
2020/1311 20211006 06.10.2021 Inngående brev Revisjonsberetning mva-komp T4 - 2021 Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/383 20211006 06.10.2021 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/121 20211006 06.10.2021 Inngående brev Styreprotokoll 20.9.21 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2020/1641 20211006 06.10.2021 Utgående brev Endring i strømabonnent - Eventyrveien 18, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2020/1513 20211006 06.10.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/9 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka investering - gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/96 20211006 06.10.2021 Utgående brev Signert avrop på rammeavtale for anleggsarbeider i Atnaveien og referat fra oppstartsmøte TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/134 20211006 06.10.2021 Inngående brev Til landets kommuner: ny oppdatering - koronasituasjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/143 20211006 06.10.2021 Utgående brev Ferdigattest - oppføring hytte på gbnr 17/7 festenr. 64 Krokmyrveien 41- Øivind Lofthus Øivind Lofthus STORELVDAL_PROD
2021/579 20211006 06.10.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse som miljøterapeut i Benveien Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/540 20211006 06.10.2021 Utgående brev Oversendelse av søknad om dispensasjon fra byggegrense mot RV3 ved eiendommen gbnr 8/1 i Stor-Elvdal kommune STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2021/294 20211006 06.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Erlend Strand Mari Sesseng STORELVDAL_PROD
2021/294 20211006 06.10.2021 Utgående brev Innvilget søknad om endring av plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Erlend Strand Mari Sesseng STORELVDAL_PROD
2021/356 20211005 05.10.2021 Inngående brev Hjertesone - arbeidsmøte 19. oktober 2021 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/702 20211005 05.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/164 20211005 05.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/229 20211005 05.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av rammetillatelse - oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/229 20211005 05.10.2021 Inngående brev Perspektiv - oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/229 20211005 05.10.2021 Inngående brev Perspektiv - oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/33 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 17/684 i Stor-Elvdal, oppdnr 5210076 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20211005 05.10.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 19/844 - Deres ref: 10210096 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/27 20211005 05.10.2021 Inngående brev Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - informasjon om ordninga - søknadsfrist 1. desember 2021 Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/33 20211005 05.10.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 17/684 i Stor-Elvdal Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/2238 20211005 05.10.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering for september 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/1641 20211005 05.10.2021 Inngående brev Overtakelse av strømabonnement - Eventyrveien 18 Elvia Kundesenter STORELVDAL_PROD
2020/1522 20211005 05.10.2021 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Oda Elisabeth Fossdal STORELVDAL_PROD
2020/1879 20211005 05.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 31 om Koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/325 20211005 05.10.2021 Inngående brev Etterlyser svar - klage på vedtak om refinansiering av forbrukslån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/467 20211005 05.10.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd for 2022 Nok Elverum NOK Elverum STORELVDAL_PROD
2020/1159 20211005 05.10.2021 Utgående brev Norskkunnskaper til bruk i det norsk samfunnet - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/902 20211005 05.10.2021 Inngående brev Behovsmelding med søknad om startlånmidler for 2022 åpner 6. desember Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/664 20211005 05.10.2021 Inngående brev Kartlegging av samlokaliserte boliger og bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse STORELVDAL_PROD
2021/707 20211005 05.10.2021 Inngående brev Hyttebygging Østre Geitryggen 74 - gbnr 17/977 - nabovarsel Håvard Juliussen STORELVDAL_PROD
2021/707 20211005 05.10.2021 Inngående brev Hyttebygging Østre Geitryggen 74, 2480 Koppang - nabovarsel Jora-Bygg STORELVDAL_PROD
2021/851 20211005 05.10.2021 Inngående brev Etterlysning av svar på klage på terrenginngrep gbnr 10/405 Bjørn Haakenaasen STORELVDAL_PROD
2021/821 20211005 05.10.2021 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Elise Stenger Rosnes STORELVDAL_PROD
2021/891 20211005 05.10.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1019 20211005 05.10.2021 Inngående brev Om kommende årsbudsjett 2022 og økonomiplaner 2022-2025 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/1022 20211005 05.10.2021 Inngående brev Høring - ny arkivlov - høringsfrist: 14. januar 2022 KULTURDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/1016 20211005 05.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 54/324 SLETTENS VØLING AS STORELVDAL_PROD
2021/1014 20211005 05.10.2021 Inngående brev Inntak til videregående opplæring 2022/2023 - Innrapportering av avgangselever Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/987 20211005 05.10.2021 Utgående brev Bekymring vedrørende manglende bemanning i Sollia barnehage Foreldrekontakt i Sollia barnehage v/Tine Uglem Dirdal STORELVDAL_PROD
2021/1013 20211005 05.10.2021 Inngående brev Svar på brev vedrørende avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 54/18 Anne Lene Wang STORELVDAL_PROD
2021/991 20211005 05.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 27.09.21 - 25.02.21 - lege i legevakt - Enhet helse Adeola A M-A Farinloye STORELVDAL_PROD
2021/984 20211005 05.10.2021 Inngående brev Tilbakemeling på sak - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Ett-trinns søknad - Brennabakken 56 Arild Lund STORELVDAL_PROD
2020/1224 20211004 04.10.2021 Inngående brev Hovedettersyn Lekeplass Stor-Elvdal 2021 Koppang Skole, Sollia Skole og Menighetsbarnehagen Skan-Kontroll - Thorstensen, Kent STORELVDAL_PROD
2020/1135 20211004 04.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på lønn Marius André Jensen STORELVDAL_PROD
2020/436 20211004 04.10.2021 Inngående brev Avvik i innsamling og bruk av personopplysninger til BrukerPlan - Innlandet HELSE STAVANGER HF STORELVDAL_PROD
2020/368 20211004 04.10.2021 Inngående brev Invitasjon til uformell innspillsrunde - utkast til forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/1879 20211004 04.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1879 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vaksinering Pratik Ojha STORELVDAL_PROD
2020/2015 20211004 04.10.2021 Inngående brev Oversendelse av saksutskrifter av representantskapets vedtak i Konsek Øst IKS den 27.9.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1762 20211004 04.10.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering 2021/2022 - ***** ***** - oppfølging - Koppang skole Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1703 20211004 04.10.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.09.21 - 30.06.22 - lege - Enhet helse Anders Øvergaard STORELVDAL_PROD
2020/2365 20211004 04.10.2021 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale hos KLP Skadeforsikring AS. Klp skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2021/7 20211004 04.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/538 Ruth-Iren Randen STORELVDAL_PROD
2021/7 20211004 04.10.2021 Utgående brev Svar - Tilbakemelding på konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/538 Frank Randen STORELVDAL_PROD
2021/7 20211004 04.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 14/179 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/33 20211004 04.10.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 19/844 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/71 20211004 04.10.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/156 20211004 04.10.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale lege i legevakt fra og med 16.08.21 - Enhet helse Galappaththi-A Umesh C STORELVDAL_PROD
2021/198 20211004 04.10.2021 Inngående brev Trekking av søknad om kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2021/328 20211004 04.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende utbygging av VVA-anlegg ved Atnajø Kafe Mari Lovise Marum STORELVDAL_PROD
2021/968 20211004 04.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/517 AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS STORELVDAL_PROD
2021/970 20211004 04.10.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 20.09.21 - 30.06.21 - tilkallingsvikar helsefagarbeider - Enhet helse Anette Lernæs STORELVDAL_PROD
2021/1012 20211004 04.10.2021 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om overgangsregler (barnevernsreform) - høringsfrist: 15. november 2021 Barne- og familiedepartementet STORELVDAL_PROD
2021/997 20211004 04.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/746 Esten Murbreck STORELVDAL_PROD
2021/1002 20211004 04.10.2021 Inngående brev Aktuell informasjon om influensavaksineringen 2021 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/1004 20211004 04.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/751 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/990 20211004 04.10.2021 Inngående brev Søknad om gravetillatelse på gbnr 19/1551 - Gaupfaret 1 Skg Bredbåndstjenester STORELVDAL_PROD
2021/1015 20211004 04.10.2021 Inngående brev Kopi av rapport fra tilsyn med gjenvinningsstasjoner og sorteringsanlegg - 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/907 20211004 04.10.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 15 m² - unntatt søknadsplikt Eivind Sverre STORELVDAL_PROD
2021/854 20211004 04.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 10/405 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/813 20211004 04.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr 17/553 BERGET STIAN STORELVDAL_PROD
2021/715 20211004 04.10.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Sykepleier Langtidsavdeling Moratunet sykehjem, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4409777471 Farid Nahif Farid Nahif STORELVDAL_PROD
2021/7 20211003 03.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/538 Frank Randen STORELVDAL_PROD
2020/1329 20211001 01.10.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 Namsos Kommune - Siri Stinessen Finseth STORELVDAL_PROD
2020/1329 20211001 01.10.2021 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 Nav - Strømmen, Nina STORELVDAL_PROD
2020/1199 20211001 01.10.2021 Inngående brev Statlig og regional medfinansiering bredbåndsprosjekt i Innlandet 2021 Tilsagn om tilskudd inntil 4 901 000 kr til bredbåndsutvikling Stor-Elvdal - Atndalen INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1199 20211001 01.10.2021 Inngående brev Statlig og regional medfinansiering bredbåndsprosjekt i Innlandet 2021 Tilsagn om tilskudd inntil 267 990 kr til bredbåndsutvikling Stor-Elvdal - Koppang nord INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1077 20211001 01.10.2021 Utgående brev Svar eiendomssak - endring i forbindelse med salg og kommunale avgifter ADVOKATFIRMAET KALSNES & NYGAARD AS STORELVDAL_PROD
2020/1077 20211001 01.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar vedrørende eiendomssak - endring i forbindelse med salg og kommunale avgifter Advokatfirmaet Kalsnes & Nygaard As STORELVDAL_PROD
2020/366 20211001 01.10.2021 Inngående brev Søknad om midler til drift av Rondanevegen SA i 202 Rondane vegen STORELVDAL_PROD
2020/329 20211001 01.10.2021 Inngående brev Svar på avklaring om et bekkefar er en bekk i forbindelse med nydyrking Norges vassdrag og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2020/552 20211001 01.10.2021 Inngående brev Rapportering for oljeutskiller - Shell Koppang Miljøvakta STORELVDAL_PROD
2020/325 20211001 01.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** STORELVDAL_PROD
2020/325 20211001 01.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til NAV - klage på saksbehandling - Startlån ***** STORELVDAL_PROD
2021/7 20211001 01.10.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 13/35 AAGE MARTIN GUNDERSEN STORELVDAL_PROD
2021/7 20211001 01.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 13/35 AAGE MARTIN GUNDERSEN STORELVDAL_PROD
2021/7 20211001 01.10.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 17/538 Frank og Ruth-Iren Randen STORELVDAL_PROD
2020/2015 20211001 01.10.2021 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøtet i Konsek Øst 27.9.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1470 20211001 01.10.2021 Inngående brev Digital N301 - informasjon Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/703 20211001 01.10.2021 Inngående brev Ettersendelse av - erklæring om ansvarsrett - søknad om oppsett av stolpe på Stenvik. Simen Aasheim Grue STORELVDAL_PROD
2021/703 20211001 01.10.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Innlandet fylkeskommune - dispensasjon fra byggegrense mot vei for oppføring av LS-mast Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/703 20211001 01.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 3/13 Eidsiva Fiberinvest AS STORELVDAL_PROD
2021/470 20211001 01.10.2021 Inngående brev Melding om saksbehandling - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/198 20211001 01.10.2021 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - Skogfaret 13 D Maggie Elise Nylund STORELVDAL_PROD
2021/245 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:10.200884 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:35.495578 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20211001 01.10.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-10-01T08:00:57.582518 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/53 20211001 01.10.2021 Inngående brev Forslag til plassering av Dagsturhytta - Hammarkollen Kristian Marius Risberg STORELVDAL_PROD
2021/53 20211001 01.10.2021 Inngående brev Forslag til plassering av Dagsturhytta - Andråsberget Elin Gustu STORELVDAL_PROD
2021/53 20211001 01.10.2021 Inngående brev Nye innspill til forslaget om plassering av Dagturhytta - Varpåsen Bjørn Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/53 20211001 01.10.2021 Inngående brev Forslag til plassering av Dagsturhytta - Varpåsen Marta Våler STORELVDAL_PROD
2021/33 20211001 01.10.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 17/488 i Stor-Elvdal - oppdnr 5210081 Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20211001 01.10.2021 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 17/488 i Stor-Elvdal Megleroppgjøret Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/802 20211001 01.10.2021 Utgående brev Endring strømabonnement - Eventyrveien 22 Hafslund strøm STORELVDAL_PROD
2021/781 20211001 01.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 17/6/2 Torkill Hornseth STORELVDAL_PROD
2021/825 20211001 01.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på klade på bostøtte for juli - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/825 20211001 01.10.2021 Utgående brev Klagen på bostøtte for juli - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/871 20211001 01.10.2021 Inngående brev Manglende dokumentasjon - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/909 20211001 01.10.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Fagleder regnskap Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4425007660 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/891 20211001 01.10.2021 Inngående brev Melding om saksbehandling - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1016 20211001 01.10.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 54/324 SLETTENS VØLING AS STORELVDAL_PROD
2021/976 20211001 01.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 54/454 BF BYGG ALVDAL AS STORELVDAL_PROD
2021/966 20211001 01.10.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 17/965 Steinar Frost STORELVDAL_PROD
2021/966 20211001 01.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 17/965 Steinar Frost STORELVDAL_PROD
2021/919 20211001 01.10.2021 Inngående brev Søknad om forlenget dispensasjon fra reguleringsplan for gbnr 19/396 BJRL HOLDING AS STORELVDAL_PROD
2021/920 20210930 30.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 30.03.22 - tilkalling - sykepleier - Moratunet Sykehjem Elisabeth Gresli Åsvang STORELVDAL_PROD
2021/910 20210930 30.09.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - fradeling av festetomt gbfnr 17/7/49 fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom - Cato Haugen Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2021/958 20210930 30.09.2021 Utgående brev Vedr. søknad om redusert husleie i ***** ***** - Koppang ***** STORELVDAL_PROD
2021/1006 20210930 30.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar på varsel om kritikkverdig forhold av ledelsens personalhåndtering og holdninger overfor ansatte i ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2021/1014 20210930 30.09.2021 Inngående brev Innrapportering av avgangselever INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/987 20210930 30.09.2021 Inngående brev Bekymring vedrørende manglende bemanning i Sollia barnehage Foreldrekontakt i Sollia barnehage v/Tine Uglem Dirdal STORELVDAL_PROD
2021/1013 20210930 30.09.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 54/18 Anne Lene Wang STORELVDAL_PROD
2021/1010 20210930 30.09.2021 Utgående brev Anmeldelse av trusler mot ansatt i barneverntjenesten post.innlandet@politiet.no STORELVDAL_PROD
2021/1005 20210930 30.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på endringer i stilling og lønn Heidi Husfloen Øyen STORELVDAL_PROD
2021/830 20210930 30.09.2021 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/830 20210930 30.09.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/788 20210930 30.09.2021 Inngående brev Kommunenes ansvar for registrering av tiltak innenfor avløp og landbruk i regionale vannforvaltningsplaner STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/82 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom - avdøde ***** ***** ***** ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2021/198 20210930 30.09.2021 Utgående brev Tilbud om leie av bolig ***** STORELVDAL_PROD
2021/198 20210930 30.09.2021 Utgående brev Vedr. søknad om leie av bolig ***** STORELVDAL_PROD
2021/582 20210930 30.09.2021 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Felles sti- og løypeplan for Sølnkletten villreinområde Rendalen kommune STORELVDAL_PROD
2021/439 20210930 30.09.2021 Inngående brev Purring på svar vedrørende håndtering av overskuddssnø Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210930 30.09.2021 Inngående brev Valgstyrenes møtebøker ute på valgresultat.no Valgdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1641 20210930 30.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Eventyrveien 18 Morteza Mortazawi STORELVDAL_PROD
2020/1767 20210930 30.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sykepleier - 55,86% fast nattstilling Bjørnar Kløften STORELVDAL_PROD
2020/1823 20210930 30.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/8 20210930 30.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - utskrift av 2 saker fra planutvalget i 2019 Tordis Trønnes STORELVDAL_PROD
2020/120 20210930 30.09.2021 Inngående brev Oppfølging av orientering om meddommere DOMSTOLENE I NORGE STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210930 30.09.2021 Inngående brev Eiendomssak - endring i forbindelse med salg og kommunale avgifter ADVOKATFIRMAET KALSNES & NYGAARD AS STORELVDAL_PROD
2020/325 20210929 29.09.2021 Inngående brev Klage - Nytt opplastet vedlegg ***** STORELVDAL_PROD
2020/325 20210929 29.09.2021 Inngående brev Brev fra Sivilombudsmannen - klage startlån ***** STORELVDAL_PROD
2020/325 20210929 29.09.2021 Inngående brev Vedlegg i forbindelse med startlån ***** STORELVDAL_PROD
2020/191 20210929 29.09.2021 Inngående brev Foreløpig melding - klage på reguleringsplan for Atna idrettspark - Stor-Elvdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/2298 20210929 29.09.2021 Inngående brev Tilsynskonferansen høsten 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1731 20210929 29.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Even Sundt - tillatelse til endret/utvidet bruk av avkjørsel - FV 219 - 3423 - 33/70 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1823 20210929 29.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon - Liv Taeymans ***** STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210929 29.09.2021 Inngående brev Dokumentasjon for godtgjørelse - representantskapsmøte i Konsek Øst 27.9.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/703 20210929 29.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til Brunbjørn AS - dispensasjon fra byggegrense - LS-mast - FV 2206 - gnr. 3 bnr. 13 i STOR-ELVDAL kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/157 20210929 29.09.2021 Inngående brev Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/157 20210929 29.09.2021 Inngående brev Protokoll fra representantskapsmøte 23.09.2021 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/1006 20210929 29.09.2021 Inngående brev Varsel om kritikkverdig forhold av ledelsens personalhåndtering og holdninger overfor ansatte i ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2021/993 20210929 29.09.2021 Inngående brev Svar på anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg Georg Smol STORELVDAL_PROD
2020/2337 20210928 28.09.2021 Inngående brev Innspill til områder for naturtypekartlegging 2022 Statsforvalteren - Kristiansen, Victoria Marie STORELVDAL_PROD
2021/8 20210928 28.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjering - utskrift av 12 saker i Planutvalget 2019 Tordis Trønnes STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210928 28.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om influensavaksinasjon 2021/2022 Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1762 20210928 28.09.2021 Utgående brev Tilbakemeldingsmøte med PPT angående ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1647 20210928 28.09.2021 Inngående brev Rengjøring etter fraflytting i Eventyrveien 26 Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/120 20210928 28.09.2021 Inngående brev Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere ØSTRE INNLANDET TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/139 20210928 28.09.2021 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - vedlegg henvisning BUP Tynset Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/139 20210928 28.09.2021 Utgående brev Referat fra tilbakemeldingsmøte med PPT angående ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/610 20210928 28.09.2021 Utgående brev Forespørsel om skoleplass i Åmot ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1224 20210928 28.09.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på lekeplassen ved Tiuren kro Inger Barkald Holthe STORELVDAL_PROD
2021/134 20210928 28.09.2021 Inngående brev Brev til kommunelegen - normal hverdag med økt beredskap Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2021/173 20210928 28.09.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg tilknyttet fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/173 20210928 28.09.2021 Utgående brev Tillatelse til utslipp fra fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Dag Rønning STORELVDAL_PROD
2021/155 20210928 28.09.2021 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/108 20210928 28.09.2021 Utgående brev Tjenestebevis Mina Taymuri STORELVDAL_PROD
2021/99 20210928 28.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 23.09.2021 - 27.09.2021 SGS Analytics Norway AS STORELVDAL_PROD
2021/94 20210928 28.09.2021 Inngående brev Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2021/96 20210928 28.09.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale om rett til vannanlegg på gnr 19 bnr 12 Ragnhild Helene Amlie STORELVDAL_PROD
2021/96 20210928 28.09.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale om rett til vannanlegg på gnr 19 bnr 808 MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS STORELVDAL_PROD
2021/96 20210928 28.09.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale om rett til vannanlegg på gnr 19 bnr 1637 Ove Åne Berger m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/33 20210928 28.09.2021 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210928 28.09.2021 Utgående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter på gbfnr 17/4/13 EiendomsMegler 1 Innlandet AS STORELVDAL_PROD
2021/540 20210928 28.09.2021 Inngående brev Mottatt nabovarsel for Kjemsjøveien 27 - 3423-19/118 - Stor-Elvdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/999 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2021/999 20210928 28.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2021/1000 20210928 28.09.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Sektor for institusjonstjenester NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/1000 20210928 28.09.2021 Inngående brev Avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvalg / kronisk sykdom NAV Stor-elvdal STORELVDAL_PROD
2021/1001 20210928 28.09.2021 Utgående brev Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 17/11 Ingar Nordseth STORELVDAL_PROD
2021/1002 20210928 28.09.2021 Inngående brev Influensavaksinering Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2021/1003 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon 04.10-06.10.21 ***** STORELVDAL_PROD
2021/1003 20210928 28.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon 04.10-06.10.21 ***** STORELVDAL_PROD
2021/1004 20210928 28.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon,nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr 17/751 Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/973 20210928 28.09.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i kjernejournalforskriften - høringsfrist: 27. desember 2021 Postmottak HOD STORELVDAL_PROD
2021/983 20210928 28.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Dyrefaret 7 Andreas Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/992 20210928 28.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 16/17/6 Sissel Ragnhild Steien STORELVDAL_PROD
2021/993 20210928 28.09.2021 Inngående brev Svar på anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/943 Edgar Holmsveen STORELVDAL_PROD
2021/926 20210928 28.09.2021 Inngående brev Tilkjørt mat fra Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/955 20210928 28.09.2021 Utgående brev Melding om administrativt vedtak - godkjenning av plan for nydyrking gbnr 4/22 m.fl. - Ole Gudmund Furuseth Ole Gudmund Furuseth STORELVDAL_PROD
2021/781 20210928 28.09.2021 Utgående brev Korrigert dispensasjon til nytt anlegg - vei - gbnr 17/6/2 - Østre Geitryggen 11 Torkill Hornseth STORELVDAL_PROD
2021/732 20210928 28.09.2021 Inngående brev Rv. 3 Evenstad - Imsroa syd. Rogner massetak, oversendelse av forslag til planprogram til fastsettelse Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210927 27.09.2021 Inngående brev Spørsmål om vaksinering Pratik Ojha STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210927 27.09.2021 Inngående brev Varsling av kritikkverdige forhold - vaksinering - orientering - brev sendt til fylkeslegen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1538 20210927 27.09.2021 Inngående brev Nasjonale prøver - siste frist 1. oktober Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/1481 20210927 27.09.2021 Utgående brev Svar på turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2022 til 15.08.2023 Statsforvalteren - Stenset, Guro STORELVDAL_PROD
2020/1224 20210927 27.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på lekeplassen ved Tiuren kro Inger Barkald Holthe STORELVDAL_PROD
2020/724 20210927 27.09.2021 Inngående brev Renteregulering - Kommunalbanken Kommunalbanken STORELVDAL_PROD
2020/724 20210927 27.09.2021 Inngående brev Renteregulering - Kommunalbanken Kommunalbanken STORELVDAL_PROD
2020/810 20210927 27.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på klage på kommunens oppfølging gbnr 19/660 - Kleiva 4 Tor Gunnar Eide STORELVDAL_PROD
2020/139 20210927 27.09.2021 Utgående brev Oversendelse av rapport og elevprofil LOGOS for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/490 20210927 27.09.2021 Utgående brev Spørsmål og bakgrunn for oppdraget - Kulturtanken Postmottak Kulturtanken STORELVDAL_PROD
2021/579 20210927 27.09.2021 Inngående brev Anmodning om arbeidsbekreftelse som miljøterapeut i Benveien Nina Nordmark STORELVDAL_PROD
2021/273 20210927 27.09.2021 Inngående brev Avgjørelse i klagesak - Klage på vedtak om tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel kommuner 18. august 2021 Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/828 20210927 27.09.2021 Utgående brev Anmodning om utdypende opplysninger - tilsynssak Stor-Elvdal kommune - Sektor helse STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/996 20210927 27.09.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr 19/1030 VELTA LARS HALVOR HAGETRØ STORELVDAL_PROD
2021/997 20210927 27.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - dispensasjons - tilbygg Gråsjøveien 960 -Murbreck Esten Murbreck STORELVDAL_PROD
2021/993 20210927 27.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/947 - Tjønnveien 2 - Hans Morten Stubbe Hans Morten Stubbe STORELVDAL_PROD
2021/962 20210926 26.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Varsel oppmålingsforretning - 6/122 i Stor-Elvdal kommune Bakken Finn STORELVDAL_PROD
2021/9 20210926 26.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 10/55 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210924 24.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 13/102 Lars Ove Dahl STORELVDAL_PROD
2021/7 20210924 24.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 13/102 Rolf Magne Dahl STORELVDAL_PROD
2021/7 20210924 24.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 13/102 An-Kristin Myhre STORELVDAL_PROD
2021/7 20210924 24.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 17/212, 785 og 1257 Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS STORELVDAL_PROD
2020/1470 20210924 24.09.2021 Utgående brev Oppmerking av gangfelt og oppretting av skiltstolpe Morten Møller STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210924 24.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - valgprotokoll fra Stortings- og Sametingsvalget 2021 - Stor-Elvdal kommune Prosjekt Åpne Valgdata STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210924 24.09.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - oversendelse av valgstyrets møtebok fra Stortingsvalget 2021 - Stor-Elvdal kommune Prosjekt Åpne Valgdata STORELVDAL_PROD
2020/120 20210924 24.09.2021 Utgående brev Melding om utført kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere Eidsivating lagrett STORELVDAL_PROD
2020/1058 20210924 24.09.2021 Utgående brev Signert endringsmelding - prosjektering av ny barnehage på Koppang ECOSØR AS AVD HAMAR STORELVDAL_PROD
2020/752 20210924 24.09.2021 Inngående brev Informasjon til landets kommuner - Endringer i covid-19-forskriften mm. - En normal hverdag med økt beredskap Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/648 20210924 24.09.2021 Inngående brev ALIS tilskudd - allmennleger i spesialisering - søknadsfrist 16.11.2021 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210924 24.09.2021 Inngående brev Tilbake til normalen i barnehager og skoler Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210924 24.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter på eiendommen gbnr 19/672 Bjørn Velten STORELVDAL_PROD
2021/230 20210924 24.09.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - Mathiesen-Atna AS STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/251 20210924 24.09.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - Søknad om fradeling etter jordloven - Søgård gbnr 17/22 m.fl. Mona Øverengen m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/206 20210924 24.09.2021 Utgående brev Tilskudd fra kommunalt næringsfond - ekstraordinært covid19 Sven Erik Løkken STORELVDAL_PROD
2021/24 20210924 24.09.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/19 20210924 24.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 22.09.21 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/53 20210924 24.09.2021 Inngående brev Forslag til plassering av Dagsturhytta - Moraveien/Elvlia Mari Kværnes STORELVDAL_PROD
2021/70 20210924 24.09.2021 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/294 20210924 24.09.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 Sollia skole - Ilena Claeys Ellen Vantorre STORELVDAL_PROD
2021/969 20210924 24.09.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 17/898 Petter Marius Gripheim STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/947 - Tjønnveien 2 - Hans Morten Stubbe Hans Morten Stubbe STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 12/74 - Storelvdalsveien 3881 - Circel K Norge AS CIRCLE K AS STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/954 - Tjønnveien 3 - Anne Lise og Arild Rogstadkjernet Arild Rogstadkjernet STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/943 - Vestre Geitryggen 27 - Edgar Holmsveen Edgar Holmsveen STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/953 - Tjønnveien 4 - Hege Anita Kvisgaard Hege Anita E Kvisgaard STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/947 - Tjønnveien 2 - Hans Morten Stubbe Hans Morten Stubbe STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/959 - Toppveien 6 - Øyvind Aasheim og Marie Christensen Øyvind Aasheim STORELVDAL_PROD
2021/992 20210924 24.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr 16/17/6 Sissel Ragnhild Steien STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/995 - Vinterveien 19 - Georg Harald Smol Georg Harald Smol STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/950 - Vestre Geitryggen 33 - Øistein Gunleik Antonsen Øistein Gunleik Antonsen STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/972 - Østre Geitryggen 69 - Odd-Sigurd Taugbøl Odd Sigurd Taugbøl STORELVDAL_PROD
2021/993 20210924 24.09.2021 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon på gjennomført vedlikehold og service på avløpsanlegg gbnr 17/962 - Toppveien 10 - Bjørn Buchholdt Bjørn Alf Buchholdt STORELVDAL_PROD
2021/983 20210924 24.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ferdigattest - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr 19/971 Andreas Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/930 20210924 24.09.2021 Inngående brev Avgiftsgrunnlag kommunalt vann - driftsbygning på gbnr 19/62 Bjørn Karlstad STORELVDAL_PROD
2021/928 20210924 24.09.2021 Utgående brev Adkomst til eiendom Storgata 150 på Koppang Anne-Gerd Austeng STORELVDAL_PROD
2021/989 20210924 24.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.21 - 31.08.23 - sykepleier - Moratunet Sykehjem Rita Kløften STORELVDAL_PROD
2021/889 20210924 24.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 54/420 Ann Iren Andersen STORELVDAL_PROD
2021/909 20210923 23.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fagleder regnskap Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4425007660 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/909 20210923 23.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Fagleder regnskap Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4425007660 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/957 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedtak - SMIL-midler - Vinduer i vinterstue, Gåla, Øvre Veslehammeren gbnr 12/5 - Jon Erling Brænd Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/988 20210923 23.09.2021 Inngående brev Krav om rekvisisjon av oppmålingsforretning på gbnr 17/762 Morten Vangsøy STORELVDAL_PROD
2021/294 20210923 23.09.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Aurora Vestad Katinka Vestad STORELVDAL_PROD
2021/294 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 Sollia skole - Ilena Claeys Ellen Vantorre STORELVDAL_PROD
2021/294 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO 2021/2022 Koppang skole - Aurora Vestad Katinka Vestad STORELVDAL_PROD
2021/540 20210923 23.09.2021 Inngående brev RV 3 ved eiendommen gnr. 8 bnr. 1 i STOR-ELVDAL kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - annet HENNING LEIFSEN STORELVDAL_PROD
2021/173 20210923 23.09.2021 Inngående brev Avløpsanlegg - fritidsbolig på gbnr 17/1024 Vinterveien 13 - Dag Rønning, Løten Arild Lund STORELVDAL_PROD
2020/1077 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter på eiendommen gbnr 19/672 Bjørn Velten STORELVDAL_PROD
2020/810 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kommunens manglende oppfølging - forsøpling/forurensning på eiendom gbnr 19/660 - Kleiva Tor Gunnar Eide STORELVDAL_PROD
2020/121 20210923 23.09.2021 Inngående brev Informasjon vedrørende økonomiske forhold budsjett 2022 og videre fremover fra Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2020/120 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere Eidsivating lagrett STORELVDAL_PROD
2020/120 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedlegg til brev om: Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - Ikke valgbare meddommere Eidsivating lagmannsrett STORELVDAL_PROD
2020/383 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/1513 20210923 23.09.2021 Inngående brev VALG 21 - Retur av plastkasser Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1538 20210923 23.09.2021 Inngående brev Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn - Feil i én av oppgavene Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1747 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo Folldal Bygg AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210923 23.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 13/102 An-Kristin Myhre STORELVDAL_PROD
2021/7 20210923 23.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 17/212 med flere Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS STORELVDAL_PROD
2020/2207 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ønske om at pære blir skiftet i lyktestolpe - Dyrefaret, Koppang Frank Robert Larsen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210922 22.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om besiktigelse for eiendomsskatt Dag Viggo Fure STORELVDAL_PROD
2020/2323 20210922 22.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning - tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.21 - 31.07.22 Hege Larsson STORELVDAL_PROD
2021/7 20210922 22.09.2021 Utgående brev Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen gbnr 19/844 og 1237 EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210922 22.09.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 13/102 Rolf Magne Dahl STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210922 22.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 29 i koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/610 20210922 22.09.2021 Inngående brev Søknad om skolegang i Åmot kommune istedenfor Stor-Elvdal - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/761 20210922 22.09.2021 Utgående brev Sluttmelding - midlertidig arbeidsavtale Ragnhild Vedum STORELVDAL_PROD
2020/715 20210922 22.09.2021 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 87% fast stilling fra 16.08.21 - helsefagarbeider - Moratunet Sykehjem Milenka Kuzmanovic STORELVDAL_PROD
2020/716 20210922 22.09.2021 Inngående brev Tilskudd - Fritidskortet (pilot) - 2020 Tilskuddsseksjonen Bufdir STORELVDAL_PROD
2020/1199 20210922 22.09.2021 Inngående brev Ekomportalen - Dato for lovkrav og informasjon om webinar mm sendt fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet STORELVDAL_PROD
2021/94 20210922 22.09.2021 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av seterbygning benevnt Nilsstua - gbnr 14/5 - Stor-Elvdal kommune Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/251 20210922 22.09.2021 Inngående brev Øverengsmoen, 17/22 m.fl og fradelingssaken Mona Øverengen STORELVDAL_PROD
2021/273 20210922 22.09.2021 Inngående brev Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer kommuner Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/282 20210922 22.09.2021 Inngående brev Avslutningsbrev ***** STORELVDAL_PROD