eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/193 20210920 20.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - 17.09.2021 - 20.09.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2020/609 20210920 20.09.2021 Inngående brev Angående utbygging av VA anlegg Engerdal østfjell - mangler tomtepinne etter graving/sprenging Liv Haug ENGERDAL_PROD
2021/179 20210920 20.09.2021 Inngående brev Innmelding behov for ekstra midler - midler som kan omfordeles - spesielle miljøtiltak i jordbruket og utvalgte kulturlandskap Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/1965 20210920 20.09.2021 Inngående brev Informasjon - forberede eventuelle lokale forskrifter - overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1541 20210920 20.09.2021 Inngående brev Turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2022 - 15.08.2023 Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/91 20210920 20.09.2021 Inngående brev Sakskart Årsmøte 2021 - Norsk kulturskoleråd Innlandet Kulturskolerådet ENGERDAL_PROD
2021/380 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilgjengelige tiltak og tilskudd til introduksjonsprogrammet og norskopplæring grunnet pandemien Imdi ENGERDAL_PROD
2021/793 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på klage etter behandling i sakkyndig ankenemnd for 165/150 Per Robert Nilsson ENGERDAL_PROD
2020/609 20210920 20.09.2021 Inngående brev Oppgradering av VA-anlegget i Østfjellet - spørsmål om oppgraderingskostnadene J-feltet AS v/Ulf Erik Owrenn ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppklaring vedrørende ungdomsstipend 2020 og 2021 Halvor S. Omang ENGERDAL_PROD
2021/106 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 3/180 Gjermund Gjermunds ENGERDAL_PROD
2021/122 20210920 20.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 20.09.2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/1541 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar angående turnusplasser for fysioterapeuter i Innlandet 15.08.2022 til 15.08.2023 - ikke mulighet Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1542 20210920 20.09.2021 Inngående brev Krisen i Afghanistan rammer også folk som bor i Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1540 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oppsigelse av avtale UMS Alert og UMS lokasjonsbasert varsling Engerdal kommune Christian Hellerud m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1540 20210920 20.09.2021 Inngående brev Revidert tilbud Varsling24 - befolkningsvarsling Fram web v/John Krokstad ENGERDAL_PROD
2021/1540 20210920 20.09.2021 Utgående brev Revidert tilbud Varsling24 Fram web v/John Krokstad ENGERDAL_PROD
2021/1498 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning - Oppretting av 10 matrikkelenheter - grunneiendommer fra gbnr 14/190 og 14/547 - Bjønnrøsta og Trollholet - Engerdalsætra hytteområde Jan Erik Nordgård ENGERDAL_PROD
2021/1500 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende høringsuttalelse og klage på avgift for tilkobling av avløp Ståle Sømåen m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1518 20210920 20.09.2021 Utgående brev Rekvisisjon oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grense - gbnr 165/172 SJUMILSKOGEN AS ENGERDAL_PROD
2021/1523 20210920 20.09.2021 Utgående brev Bekrefter mottak av kjørebok Kristian Bergman Johansen ENGERDAL_PROD
2021/1531 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Per-Øyvind Berg ENGERDAL_PROD
2021/1537 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Gulli Vanja I Halvarsson ENGERDAL_PROD
2021/1417 20210920 20.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på tinglysing av tidligere registrert - lovlig opprettet men ikke tinglyst festegrunn - gbnr 164/1/62 STATENS KARTVERK HØNEFOSS ENGERDAL_PROD
2021/1451 20210920 20.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 161/1 Odd Nymoen ENGERDAL_PROD
2021/1462 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1463 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1539 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/? - Bjønnrøsta 2 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2021/1536 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - Tilskudd for naprapater, osteopater og paramedisinere - frist 17. desember Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/387 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte E24 Schibsted v/Sofie Amalie Fraser ENGERDAL_PROD
2021/1491 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5-4 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1434 20210917 17.09.2021 Inngående brev Når kommunestyret er GF Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2021/1389 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider 50 % fast - Helse og oppvekst - institusjon avd. Fjellblikk Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2021/1538 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** ENGERDAL_PROD
2021/1532 20210917 17.09.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Torfinn Sandbakk og Hylleråsen og Røa Vel v/Dag Rønning av 17.09.2021 vedrørende strømforsyningen på strekningen Kvebæk - Hylla kraftverk i Trysil/Engerdal Torfinn Sandbakk og Hylleråsen og Røa Vel v/Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2021/1533 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedrørende forespørsel om bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr 14/529 - Gaupefaret 8 Bente Katherina Mico ENGERDAL_PROD
2021/1535 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 1/1 med flere Anne Dagmar Eggen ENGERDAL_PROD
2021/1223 20210917 17.09.2021 Inngående brev Avtale om medfinansiering Tepas v/Irene Stengrundet ENGERDAL_PROD
2021/106 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 162/15 Rønningen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 165/291 Kåre Olav Elgaaen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 164/1/38 ELGÅ IDRETTSLAG ENGERDAL_PROD
2021/106 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 164/6/46 Per Arne Røsten ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210917 17.09.2021 Utgående brev Avklaring - bruk av Engerdal Fjellsameies grunn for motorferdsel for personer med nedsatt funksjonsevne ENGERDAL FJELLSAMEIE ENGERDAL_PROD
2020/2067 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr 161/1/21 Kristin Jæger Wexsahl m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/369 20210917 17.09.2021 Inngående brev Vedtak om spesialundervisning i henhold til opplæringsloven § 5-1 Kongsvinger kommune ENGERDAL_PROD
2020/369 20210917 17.09.2021 Inngående brev Refusjonsgaranti for spesialundervisning i henhold til opplæringsloven § 5-1 for skoleåret 2021/2022 Kongsvinger kommune ENGERDAL_PROD
2020/172 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/521 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/172 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/522 Harald Hagen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/172 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullføring av matrikkelføring med utsatt oppmålingsforretning - gnr 14/523 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1527 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høring - forslag til nye grenseverdier for svevestøv Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2110 20210916 16.09.2021 Inngående brev Bolig for Velferd Innlandet - nyhetsbrev september 2021 Innlandet fylkeskommune v/Holen, Svein ENGERDAL_PROD
2021/164 20210916 16.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 15.09.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret ENGERDAL_PROD
2021/179 20210916 16.09.2021 Inngående brev Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/106 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 60/2 Øistein Andersen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 3/182 Gjermund Gjermunds m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/106 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av setervei til snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - Tverrfjellseterveien og Engerdal kommune Gjermund Gjermunds ENGERDAL_PROD
2020/43 20210916 16.09.2021 Inngående brev Øvre Knulmyrveg 29 - Ferdigattest Leif Dragonmoen ENGERDAL_PROD
2021/1522 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 14/14/31 Per Christian Jacobsen ENGERDAL_PROD
2021/1522 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 14/14/31 Irma Jacobsen ENGERDAL_PROD
2021/1522 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 14/14/31 Amra Krdzalic ENGERDAL_PROD
2021/1434 20210915 15.09.2021 Inngående brev Ny innkalling til generalforsamling 21.09.2021 - Engerdal Energi Holding AS Vekstra v/Sverre Skoglund ENGERDAL_PROD
2021/106 20210915 15.09.2021 Inngående brev Vedrørende avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 165/1/70 Asbjørn Risbakken ENGERDAL_PROD
2021/106 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 3/144 Vebjørg Kveen ENGERDAL_PROD
2020/2074 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse/habilitering - 01.09.2021-28.02.2022 Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210915 15.09.2021 Inngående brev Svar på spørsmål vedr ungdomsstipend Halvor Omang ENGERDAL_PROD
2020/2603 20210915 15.09.2021 Inngående brev Godkjent rapport og regnskap - ferie- og fritidsaktiviteter Tilskuddsseksjonen Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/168 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - EBUS - 01.09.2021-17.06.2022 May Tone Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/169 20210915 15.09.2021 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Øregga Massetak INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/169 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringssvar - Øregga massetak Trond Flisen ENGERDAL_PROD
2020/769 20210915 15.09.2021 Inngående brev Pasienthendelse 2020/2222 - ber om å få tilsendt på nytt Sykehus Innlandet HF ENGERDAL_PROD
2020/923 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse/habilitering - 01.09.2021 - 28.02.2022 Hans Petter Sletmoen ENGERDAL_PROD
2020/1183 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting/vikariat - 100 % stilling - Arbeidsleder BPS 50 % og sykevikar 50 % - Helse og oppvekst - Helse/habilitering - 01.09.2021-31.10.2021 Susanne Marie K Sæther ENGERDAL_PROD
2021/637 20210915 15.09.2021 Inngående brev Angående svar på søknad om kompetansemidler og studiepermisjon - ønsker ny vurdering Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2021/803 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat/ferievikar - Inntil 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse og oppvekst - Habilitering - 21.06.2021-15.08.2021 Eivind Lagmannsveen ENGERDAL_PROD
2021/1038 20210915 15.09.2021 Utgående brev Signert selskapsavtale fra Engerdal kommune Trond Joar Kjenstadbakk ENGERDAL_PROD
2021/1440 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 100 % stilling - 7517 Fagarbeider/Driftsoperatør - Plan og teknikk - Vann og avløp - 01.12.2021 Bjørnar Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1464 20210915 15.09.2021 Inngående brev Oppdatert situasjonsplan - gbnr 14/564 - Trollholet 16 Knut Erik Femund Hytter ENGERDAL_PROD
2021/1467 20210915 15.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/190 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1389 20210915 15.09.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for gjennomgang - helsefagarbeider 50 % fast - institusjon avd. Fjellblikk - intern utlysning Liv Karin Knutsen m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1408 20210915 15.09.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Gunnar Hippe ENGERDAL_PROD
2021/1402 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - EBUS - 24.08.2021-17.06.2022 Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1522 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 14/14/31 Sven Anton Wallin ENGERDAL_PROD
2021/1523 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2019 - 2021 Kristian Bergman Johansen ENGERDAL_PROD
2021/1525 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2021-30.04.2024 Kristian Bergman Johansen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210915 15.09.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - helsefagarbeider 44 % - hjemmesykepleien Øyvind Lennart Pedersen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210915 15.09.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - helsefagarbeider 44 % - hjemmesykepleien Alicja Filipowicz ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210915 15.09.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - helsefagarbeider 44 % - hjemmesykepleien Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/1246 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Årsengasjement - 100 % stilling - 7962 Adjunkt - Helse og oppvekst - EBUS - 01.10.2021-31.07.2022 Monika Taraldsen ENGERDAL_PROD
2021/1518 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Rolf Mobæk ENGERDAL_PROD
2021/111 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/1509 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø Forsvarsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1508 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forskrift om opptak og bruk av informasjon Forsvarsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/576 20210914 14.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - 01.09.21-13.09.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2020/769 20210914 14.09.2021 Utgående brev Uønsket pasienthendelse - etterlyser svar Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2638 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Astrid Avtjern ENGERDAL_PROD
2020/2922 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2021/106 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 164/32 Tove Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/2564 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1081 20210914 14.09.2021 Inngående brev Reviderte tegninger Hans Erik Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/891 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse - Elgjaktlag i Sylen, Norge Thore Joten ENGERDAL_PROD
2021/649 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ny befaring av 15/1 Ellen Fauske Bleness ENGERDAL_PROD
2021/699 20210914 14.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 15/2 i Engerdal kommune Næsheim Liv Johanne ENGERDAL_PROD
2021/699 20210914 14.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 15/2 i Engerdal kommune Søgård Erling Kåre Ingard ENGERDAL_PROD
2021/699 20210914 14.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 15/2 i Engerdal kommune Bleness Ellen Fauske ENGERDAL_PROD
2021/459 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ønske om å bruke opsjon på fornyet leie i hht kontrakt Femundmat v/Jon Torger Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/570 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dina Fjordbakk Strand ENGERDAL_PROD
2021/1507 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2021-01.05.2026 Erik Moe ENGERDAL_PROD
2021/1520 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Jørgen Fattnes Husfloen ENGERDAL_PROD
2021/1510 20210914 14.09.2021 Inngående brev Drikkevannskilde Kjærran John Halvor Holmseth Waldal ENGERDAL_PROD
2021/1511 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg over, under eller langs offentlig veg - Kryssing av gangveg KVILTEN PER JOAR ENGERDAL_PROD
2021/1511 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg over, under eller langs offentlig veg - Kryssing av fylkesveg KVILTEN PER JOAR ENGERDAL_PROD
2021/1511 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Nytt boligfelt Drevsjø KVILTEN PER JOAR ENGERDAL_PROD
2021/1512 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Brennaveien STØTA MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2021/1513 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Engerdal Østfjell STØTA MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2021/1515 20210914 14.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Jan Gulbrandsen ENGERDAL_PROD
2021/1516 20210914 14.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Nyhus Aanekre ENGERDAL_PROD
2021/1464 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/564 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1472 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr. 165/286 Vegard Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2021/1479 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tjenestebevis Sven Ivar Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/1462 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1463 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1452 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 14/498 Per Morten Foss ENGERDAL_PROD
2021/1454 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/14/31 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2021/1456 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/74/37 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2021/1357 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 1/4 FEMUND BYGG AS ENGERDAL_PROD
2021/1131 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Utslippstillatelse og ett-trinns søknad - nytt anlegg - gbnr 165/1/1 Ragnar Helstad ENGERDAL_PROD
2021/1132 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Utslippstillatelse og ett-trinns søknad - nytt anlegg - gbnr 165/1/206 Per Johansson ENGERDAL_PROD
2021/1503 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høring - ombruk av byggevarer - frist 09.11.2021 Direktoratet for byggkvalitet ENGERDAL_PROD
2020/69 20210913 13.09.2021 Inngående brev Angående planer for trekantparken - fjerning av skog Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/1502 20210913 13.09.2021 Inngående brev Hogstmelding - uttak av tømmer - gbnr 161/38 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/1355 20210913 13.09.2021 Inngående brev Befaring Isterfossen camp og fritid Edvard Femundsenden og Anne Line Botillen ENGERDAL_PROD
2021/1389 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - helsefagarbeider 50 % - institusjon avd. Fjellblikk - intern utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2021/1496 20210913 13.09.2021 Inngående brev Legevaktpersonell - Påminnelse om kompetansekrav i akuttmedisinforskriften - mulighet for å søke tilskudd Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1498 20210913 13.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 14/547 og 14/190 FEMUND HYTTER EIENDOM AS ENGERDAL_PROD
2021/1494 20210913 13.09.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2021/1494 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2021/1501 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - byggtekniske installasjoner - reparasjon pipe - Gbnr. 14/140/30 Bjørn Engemobakken ENGERDAL_PROD
2021/1499 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting / endring av matrikkelenhet - gbnr 14/190, Bjønnrøsta Jan Erik Nordgård ENGERDAL_PROD
2021/1500 20210913 13.09.2021 Inngående brev Etterlyser svar på høringsuttalelse budsjett 2021 - klage på avgift Linn Femundshytten Berndtsson og Andreas Gløtvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1504 20210913 13.09.2021 Inngående brev Statstilskudd for 2021, kap. 0227, post 63, Statstilskudd til Fjellheimen leirskole 2. termin 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1452 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 14/498 Stein Dufseth Myhre ENGERDAL_PROD
2021/1452 20210913 13.09.2021 Inngående brev Naboerklæring plassering av bygg nærmere enn 4 meter - gbnr 14/498 Per Morten Foss ENGERDAL_PROD
2021/1352 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til Kirkens SOS Innlandet KIRKENS SOS INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1131 20210913 13.09.2021 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan - gbnr 165/1/1 Engerdal Anlegg & Transport AS ENGERDAL_PROD
2021/1194 20210913 13.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr 165/15/26 Hans Erik Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/2093 20210913 13.09.2021 Utgående brev Behandling av planprogram for adkomstvei Hyllsjøen - Plan id. 20200400 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2197 20210913 13.09.2021 Inngående brev Sambandstest - høst 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2932 20210913 13.09.2021 Inngående brev Påminnelse - sende inn klinikermelding MSIS Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/2836 20210913 13.09.2021 Inngående brev Mattilsynet lukker vedtak - Engerdalssetra MATTILSYNET ENGERDAL_PROD
2021/111 20210913 13.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/106 20210913 13.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om bruk av setervei, Gnollseterveien - snøskuterløyper i samsvar med lokal forskrift Gnollseterveien v/ John Arve Bekk ENGERDAL_PROD
2021/626 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar etter behandling i sakkyndig ankenemnd for 165/126 Signe Sylen ENGERDAL_PROD
2021/630 20210913 13.09.2021 Utgående brev Ny befaring av 165/101 Elin Kristensen ENGERDAL_PROD
2021/506 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Innlandet Fylkeskommune til Hylleråsen fiskeforening v/Erik Lund av 09.09.2021 - Avklaring etter lakse- og innlandsfiskeloven - Fjerning av vegetasjon i Hoptjønna, Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/474 20210913 13.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/30 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/490 20210913 13.09.2021 Inngående brev Kjørebok - 2021 Jon Arne Hole ENGERDAL_PROD
2021/710 20210913 13.09.2021 Utgående brev Behandling av klage i ankenemnda for 154/77/81 Christer Bengt Petersson ENGERDAL_PROD
2021/811 20210913 13.09.2021 Utgående brev Ny befaring av 165/97 May Tone Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/650 20210913 13.09.2021 Utgående brev Befaring av eiendommen 164/64 John jonassen ENGERDAL_PROD
2021/637 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om kompetansemidler og studiepermisjon Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2021/890 20210913 13.09.2021 Utgående brev Ny befaring av 165/166 Arne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/903 20210913 13.09.2021 Utgående brev Ny befaring 165/104 "Hovdroa" Sindre Kvilten ENGERDAL_PROD
2021/840 20210913 13.09.2021 Utgående brev Ny befaring av 14/140/30 Bjørn Engemobakken ENGERDAL_PROD
2021/870 20210913 13.09.2021 Utgående brev Ny befaring av 165/142 Leif Inge Kvilten ENGERDAL_PROD
2021/1038 20210913 13.09.2021 Inngående brev Melding om politisk vedtak - selskapsavtale og utvidelse med ny medeierkommune - MHBR IKS Tolga kommune ENGERDAL_PROD
2021/1490 20210910 10.09.2021 Inngående brev Hogstmelding - utvisning av tømmer på virkesrett - gbnr 162/21 Buvika Søndre Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/1489 20210910 10.09.2021 Inngående brev Hogstmelding - utvisning av tømmer på virkesrett - gbnr 161/85 Fredheim Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/1488 20210910 10.09.2021 Inngående brev Hogstmelding - utvisning av tømmer på virkesrett - gbnr 161/107 Åsgård Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/441 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tiltak i snøskuterløypene - Midlertidig svar Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/452 20210910 10.09.2021 Inngående brev Bestilling - rapportering av kommunenes merutgifter knyttet til Covid-19 for 2021 Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/387 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål fra Femundfisk AS FEMUNDFISK AS ENGERDAL_PROD
2021/936 20210910 10.09.2021 Inngående brev Utbytte fra Innlandet Energi Holding for andre kvartal 2021 Innlandet Energi Holding ENGERDAL_PROD
2020/2836 20210910 10.09.2021 Inngående brev Mattilsynet lukker vedtak - Volbrenna hyttefelt MATTILSYNET ENGERDAL_PROD
2021/1488 20210910 10.09.2021 Inngående brev Hogstmelding - utvisning av tømmer på virkesrett - gbnr 161/107 Åsgård - rettelse Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/1491 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering, karantene og koronasertifikat mv. Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1487 20210910 10.09.2021 Inngående brev Vedtak - Endring av kontrakt - Erasmus+ 2019 - Skoleutvekslingspartnerskap - Engerdal barne- og ungdomsskole Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ENGERDAL_PROD
2021/1357 20210910 10.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 1/4 Femund Bygg AS ENGERDAL_PROD
2021/1486 20210909 09.09.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger m.m.) Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/164 20210909 09.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 08.09.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret ENGERDAL_PROD
2021/1389 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - helsefagarbeider 50 % - institusjon avd. Fjellblikk - intern utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2021/511 20210909 09.09.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Heme dine 2021 Heme dine ENGERDAL_PROD
2021/635 20210909 09.09.2021 Inngående brev Vedlikehold av Grubbveien - etterlyser svar Olav Bakken ENGERDAL_PROD
2021/111 20210909 09.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet pr 08.09.21 Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/106 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 162/64 Nils Ole Rønes Joten ENGERDAL_PROD
2021/106 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 165/208 DREVSJØ CAMPING AS v/Marianne Lund ENGERDAL_PROD
2021/106 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 161/140 Ann-Mari Hagen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210909 09.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløyper i samsvar med lokal forskrift - gbnr 165/113 Galten Gård v/Gjertrud E. Eggen ENGERDAL_PROD
2021/1438 20210909 09.09.2021 Utgående brev Engerdal kommune opprettholder krav i boet - Anmeldt fordring i boet - Norsk Enøk og Energi AS Norsk Enøk og Energi AS ENGERDAL_PROD
2021/1484 20210909 09.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/114 Bente Nordgård ENGERDAL_PROD
2021/1004 20210908 08.09.2021 Inngående brev Angående utkast til kjøretrasè Inger Marie Sylen ENGERDAL_PROD
2021/651 20210908 08.09.2021 Inngående brev Påminnelse om vedtak - utbedre avvik - (saksnummer 5190763) - Fjellheimen Leirskole Elvia AS ENGERDAL_PROD
2020/2016 20210908 08.09.2021 Inngående brev Sensorskolering våren 2022 - korrigerte datoer Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1476 20210908 08.09.2021 Inngående brev Høring - forlag til endringer i forurensningsloven - tilsyn med kommunens internkontroll Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/106 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 162/51 Johnsgård Turistsenter ENGERDAL_PROD
2020/1126 20210908 08.09.2021 Inngående brev Informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/1434 20210908 08.09.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 08.09.21 - Engerdal Energi Holding AS Vekstra v/Sverre Skoglund ENGERDAL_PROD
2021/1449 20210908 08.09.2021 Inngående brev Nytt spørsmål vedrørende eiendom - Vinterveien Kristine Moberg ENGERDAL_PROD
2021/1449 20210908 08.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende eiendom - Vinterveien Kristine Moberg ENGERDAL_PROD
2021/1477 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje - forespørsel om ordfører sin uttalelse STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1478 20210908 08.09.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 15/39, 15/77, 15/326 ENGERDAL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1473 20210908 08.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av 34,85 % fast stilling som helsefagarbeider fom 10.10.21 Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2021/1481 20210908 08.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/560 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1481 20210908 08.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/560 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1481 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/560 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1482 20210908 08.09.2021 Inngående brev Kontroll elektrisk anlegg Engerdal barne- og ungdomsskole - målenummer 7359992895844826 - ingen avvik funnet ELVIA AS ENGERDAL_PROD
2021/1482 20210908 08.09.2021 Inngående brev Revisjon av virksomhetens internkontrollsystem - Engerdal barne- og ungdomsskole - ingen avvik funnet ELVIA AS ENGERDAL_PROD
2021/1483 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om avkjøringstillatelse - gbnr. 165/94 Vegard Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2021/1354 20210908 08.09.2021 Utgående brev Eiendomsskatt for gnr 163/1/18 - Svukuriset John Jonassen ENGERDAL_PROD
2021/1311 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av 2 matrikkelenheter - grunneiendommer til boligformål fra gbnr 1/4 Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/1122 20210908 08.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - påbygg til hytte - FV 26 - gbfnr. 162/1/194 - Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/770 20210908 08.09.2021 Inngående brev Invitasjon til møte - diskusjon om forslaget til bevarings- og kassasjonsplan for IKA Opplandene INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/158 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Helse/habilitering - 01.07.2021-31.12.2021 Sigurd Lia Hovde ENGERDAL_PROD
2020/247 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - 01.08.2021-31.01.2022 ***** ENGERDAL_PROD
2021/106 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 132/1 Hylleråsen Sameieskog v/Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2021/106 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 1/7 Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2021/106 20210908 08.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøskuterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 3/38 Ove Andersen ENGERDAL_PROD
2020/2074 20210908 08.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2021/699 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom til fritidsbebyggelse fra gbnr 15/2 på Hovden Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/699 20210908 08.09.2021 Inngående brev Krav om matrikulering - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 15/2 Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/1004 20210908 08.09.2021 Utgående brev Oversender forslag - kart med kjøretrase Inger Marie Sylen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210907 07.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 14/8 Odd Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/2471 20210907 07.09.2021 Utgående brev Sluttbefaring - henlagt fiskeavfall i Elgå FEMUNDFISK AS ENGERDAL_PROD
2020/179 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2020/168 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift May Tone Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/699 20210907 07.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - grunneiendom til fritidsbebyggelse fra gbnr 15/2 på Hovden Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/1246 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monika Taraldsen ENGERDAL_PROD
2021/1473 20210907 07.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av 34,85 % fast stilling som helsefagarbeider Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2021/1475 20210907 07.09.2021 Inngående brev Interpellasjon - Engerdal kommune skal ha en nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge! Tanja Køien Andersen ENGERDAL_PROD
2021/1470 20210907 07.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 165/357 Andreas Husdal Gløtvold ENGERDAL_PROD
2021/1441 20210907 07.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2021/1428 20210907 07.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/14 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1449 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om kjøp av eiendom - Vinterveien Kristine Moberg ENGERDAL_PROD
2021/1470 20210907 07.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 165/357 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1393 20210907 07.09.2021 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Line Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210907 07.09.2021 Inngående brev Innspill - idretts-og friluftsplan - Engerdal utmarkslag Engerdal Utmarkslag v/Jan Jacob Ekeland ENGERDAL_PROD
2021/1471 20210906 06.09.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr 165/63 og 165/351 Terje Solli ENGERDAL_PROD
2021/1469 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting / endring av matrikkelenhet - fradeling Fredheimsetra - gbnr 6/12 og 6/34 Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2020/769 20210906 06.09.2021 Inngående brev Uønsket pasienthendelse - etterlyser svar Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1004 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding - søknad om motorferdsel i utmark - kjøretrase Inger Marie Sylen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 165/173 Knut Roar Hanssen ENGERDAL_PROD
2021/106 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 3/181 Geir Egil Gjermunds ENGERDAL_PROD
2021/106 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 14/190 Jan Erik Nordgård ENGERDAL_PROD
2021/106 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 132/4 Ingrid Busk ENGERDAL_PROD
2021/106 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 165/298 Per Jan Sjøvold m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/106 20210906 06.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om snøscooterløype i samsvar med lokal forskrift - gbnr 1/3 Jon Inge Tollefsen ENGERDAL_PROD
2021/1090 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Dispensasjon og ett-trinns søknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr 162/102 Liv Hege Bakken ENGERDAL_PROD
2021/1116 20210906 06.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - støttekontakt 16 % engasjement - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/812 20210906 06.09.2021 Utgående brev Underretning om svar på klage SØMÅDALEN BARNEHAGE DA ENGERDAL_PROD
2021/597 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om 20 % permisjon assistent BPA Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/1463 20210906 06.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1464 20210906 06.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/564 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1465 20210906 06.09.2021 Utgående brev Til orientering - vedrørende søknad om bygging av ny adkomstvei og biloppstillingsplass - gbnr 165/1/1 Ragnar Helstad ENGERDAL_PROD
2021/1466 20210906 06.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Håkon Erik Vold ENGERDAL_PROD
2021/1455 20210906 06.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 165/1 KNUT HANSSEN MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2021/1455 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei, nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 165/1 Ståle Sømåen ENGERDAL_PROD
2021/1460 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft Kommunekraft AS ENGERDAL_PROD
2021/1460 20210906 06.09.2021 Inngående brev Fellesuttalelse om forslag om avgift på landsbasert vindkraft LVK ENGERDAL_PROD
2021/1461 20210906 06.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1462 20210906 06.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/547 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1428 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/14 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1450 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på melding om endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² unntatt søknadsplikt - 162/1/9 Berit Bjørkholen ENGERDAL_PROD
2021/1404 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 14/14/32 Baard Muhlbradt ENGERDAL_PROD
2021/1424 20210906 06.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anne Sverdrup ENGERDAL_PROD
2021/1472 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av driftsbygning i landbruket inntil 1000m2 - Gbnr. 165/286 Vegard Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2021/1299 20210906 06.09.2021 Inngående brev Redegjørelse for hva som ble nabovarslet - gbnr 161/1/178 Helge Karlsen ENGERDAL_PROD
2021/1315 20210906 06.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 161/1/124 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/1315 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tillegg til nabovarsling - gbnr 161/1/124 Jarle Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/1315 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 161/1/124 Jarle Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/1326 20210906 06.09.2021 Utgående brev Dispensasjon - unntak fra rekkefølgebestemmelser i plan - gbnr 14/547 m.fl. - Engerdalsætra hytteområde FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1338 20210906 06.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/254 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2021/1348 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 165/354 Preben Audun Løvli ENGERDAL_PROD
2021/1343 20210906 06.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 165/1/174 Margit K Vesterheim ENGERDAL_PROD
2021/1343 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 165/1/174 Margit K Vesterheim ENGERDAL_PROD
2021/1123 20210906 06.09.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei - gbnr 15/39 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1126 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 161/1/2 Inger Hallquist ENGERDAL_PROD
2021/1126 20210906 06.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 161/1/2 Knut Hanssen Maskin AS ENGERDAL_PROD
2021/1122 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Dispensasjon og søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 162/1/194 Jan Olav Gudøy ENGERDAL_PROD
2021/1134 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Dispensasjon og ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr 15/319 Kjetil Skogheim ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210906 06.09.2021 Inngående brev Skogfond - refusjon Bjørn Søgård ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210906 06.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/14 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1227 20210906 06.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Dispensasjon og søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 14/86 EKELAND JAN JACOB ENGERDAL_PROD
2020/169 20210905 05.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Øregga Massetak Marianne Borge ENGERDAL_PROD
2020/1390 20210904 04.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 23,94 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og oppvekst - Institusjon - 16.08.2021-15.01.2022 Efrem Habte Mekonen ENGERDAL_PROD
2020/1759 20210904 04.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Drevsjø asylmottak - 18.06.2021-30.09.2021 Frida Lien ENGERDAL_PROD
2020/2078 20210904 04.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Forebyggende rehabilitering - 24.08.2021-23.02.2022 Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2020/1870 20210904 04.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Forebyggende rehabilitering - 19.08.2021-18.02.2022 Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1382 20210904 04.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 15% stilling - 6912 Servicemedarbeider/klubbarbeider - Utviklingsenheten - Ungdomsklubben - 06.09.2021 - Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/1323 20210904 04.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 25% stilling - 7963 Adjunkt m/tillegg - Helse og oppvekst - Engerdal kulturskole - 01.08.2021 - Else Myhr ENGERDAL_PROD
2021/111 20210903 03.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/2093 20210903 03.09.2021 Utgående brev Behandling av planprogram for adkomstvei Hyllsjøen Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2020/2002 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kunnskap om smitte blant barn og unge Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2499 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 05.07.2021-31.12.2021 Shaida Abdulla Azeez ENGERDAL_PROD
2020/2517 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om grensejustering - gbnr 15/20 og gbnr 15/226 Åge Snerten ENGERDAL_PROD
2020/2149 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 13,15 % helgestilling - Helse og oppvekst - Institusjon - Solgløtt - 28.08.2021-28.02.2022 Thea Nesheim Bekk ENGERDAL_PROD
2020/720 20210903 03.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding etter undersøkelse Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/247 20210903 03.09.2021 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift ***** ENGERDAL_PROD
2021/597 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om 20 % permisjon Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/474 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om refusjon fra skogfond Terje Langfloen ENGERDAL_PROD
2021/799 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 50 % stilling - 30 % fast , innehar 80% stilling i perioden - Helse og oppvekst - Institusjon - 01.09.2021-03.01.2022 Lise Merethe Brenna ENGERDAL_PROD
2021/1315 20210903 03.09.2021 Inngående brev Kopi av epost fra Statskog SF til Tore Peder Arnfinn Berg og Jarle Kristiansen vedrørende nabovarsel - gbnr 161/1/124 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/1381 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Institusjon - 01.08.2021-31.01.2022 Annya Elisabeth Karlsen ENGERDAL_PROD
2021/1394 20210903 03.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 7066 Fysioterapeut - Helse og oppvekst - Forebyggende rehabilitering - 01.09.2021-31.12.2021 Heidi Berg ENGERDAL_PROD
2021/1443 20210903 03.09.2021 Inngående brev Dispensasjon - Felling av villsvin - Gutulia nasjonalpark STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ENGERDAL_PROD
2021/1443 20210903 03.09.2021 Inngående brev Dispensasjon - Felling av villsvin - Gutulia Nasjonalpark STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ENGERDAL_PROD
2021/1430 20210903 03.09.2021 Utgående brev Matrikkelføring av jordskifte krevd- sak 21-103061REN-JOIN/JTYN - gbnr 14/14 - 14/15 - 14/55 - 15/1 - 15/2 - 15/5 - 15/9 - 15/50 Østre Innlandet jordskifterett ENGERDAL_PROD
2021/1457 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gbnr 14/14/31 - Ørnholveien 27 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2021/1458 20210903 03.09.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gbnr 14/74/37 - Nordskarven 35 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2021/1453 20210902 02.09.2021 Inngående brev Kopi av epost - Grunneiers godkjenning til bruk av metallsøker på Statskogs grunn i Engerdal kommune Statskog ENGERDAL_PROD
2021/1448 20210902 02.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 14/564 Advokat Jostein Morønning ENGERDAL_PROD
2021/1447 20210902 02.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - endring av lov om hundehold Landbruks- og matdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1203 20210902 02.09.2021 Inngående brev Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21. september 2021 Kulturdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/111 20210902 02.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/1434 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 08.09.21 - Engerdal Energi Holding AS Vekstra Engerdal AS ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innspill - idretts- og friluftsplan - Engerdal Stedsgruppe og Engerdal Vel Engerdal Stedsgruppe og Engerdal Vel v/Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innspill idretts- og friluftsplan - Engerdal Sportsklubb Engerdal Sportsklubb v/Liv Randi Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/244 20210902 02.09.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til møte - plan for skiløyper i Engerdal kommune Engerdal Fjellstyre v/Ole Opseth ENGERDAL_PROD
2020/1126 20210902 02.09.2021 Inngående brev Pneumokokkvaksinasjon Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/144 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte Konsek Øst IKS 27.09.21 - rettelse Konsek Øst v/Anne Haug ENGERDAL_PROD
2021/144 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte Konsek Øst IKS 27.09.21 Konsek Øst v/Anne Haug ENGERDAL_PROD
2021/560 20210902 02.09.2021 Inngående brev Revisjonsberetning merverdiavgift kompensasjon - Termin 3-2021 - Engerdal kommune Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/1442 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter 2021-2022 Ketil Engen ENGERDAL_PROD
2020/1519 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om fornyelse av løypekjøring med snøscooter - Femund Vest Hytteforening Femund Vest Hytteforening v/Ketil Engen ENGERDAL_PROD
2021/1442 20210902 02.09.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 Ketil Engen ENGERDAL_PROD
2020/1519 20210902 02.09.2021 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2021 Ketil Engen ENGERDAL_PROD
2020/421 20210902 02.09.2021 Inngående brev Særutskrift - Fjellstyremøte 24.08.21 - Arbeidsgruppa for motorisert fricamping Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2021/1389 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - helsefagarbeider 50 % - institusjon avd. Fjellblikk - intern utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210902 02.09.2021 Inngående brev Innspill idretts- og friluftsplan - Elgå Idrettslag Elgå IL v/Ann Kristin Røsten ENGERDAL_PROD
2021/1395 20210902 02.09.2021 Inngående brev Nasjonale prøver 2021 åpner for gjennomføring mandag 6. september Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1428 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 15/14 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1428 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 15/14 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1407 20210902 02.09.2021 Inngående brev Angående leie av Engerdalshallen ENGERDAL SPORTSKLUBB ENGERDAL_PROD
2021/1408 20210902 02.09.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om motorferdsel - kjøring til hytte Gunnar Hippe ENGERDAL_PROD
2021/1443 20210902 02.09.2021 Inngående brev Dispensasjon - Felling av villsvin - Gutulia Nasjonalpark STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ENGERDAL_PROD
2021/1444 20210902 02.09.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Statens vegvesen til NMK Engerdal v/Ove Brennodden av 02.09.2021 - Svar på søknad om arrangering av klubbløp i bilcross 04.09.2021 - Drevsjø motorsenter Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2021/1445 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1446 20210902 02.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - pakkeforløp hjem for kreftpasienter Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1448 20210902 02.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Advokat Jostein Morønning ENGERDAL_PROD
2021/1449 20210902 02.09.2021 Inngående brev Spørsmål om kjøp av eiendom - Vinterveien Kristine Moberg ENGERDAL_PROD
2021/1450 20210902 02.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² Berit Bjørkholen ENGERDAL_PROD
2021/1451 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - riving av bygning under 70 m2 - Gbnr. 161/1 Odd Nymoen ENGERDAL_PROD
2021/1432 20210902 02.09.2021 Utgående brev Egeneklæring om konsesjonsfriet Knut Arne Karlsen og Anita Helen Moen ENGERDAL_PROD
2021/1440 20210902 02.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Bjørnar Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1436 20210902 02.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Olai Johnsgård ENGERDAL_PROD
2021/1454 20210902 02.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/14/31 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2021/1455 20210902 02.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei, nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 165/1 KNUT HANSSEN MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2021/1452 20210902 02.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Myhre, Stein - Brødrene Dahl AS Norway ENGERDAL_PROD
2021/1456 20210902 02.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/74/37 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2021/1123 20210902 02.09.2021 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon fra byggegrense mot offentlig vei - gbnr. 15/39 - Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210902 02.09.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - helsefagarbeider/pleiemedarbeider 22,7 % - hjemmetjenesten Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2020/242 20210902 02.09.2021 Inngående brev Invitasjon til årets Ungdomskonferanse i Kristiansand Bufetat ENGERDAL_PROD
2020/1183 20210902 02.09.2021 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Marie Kristin Sæther ENGERDAL_PROD
2021/122 20210902 02.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/149 20210902 02.09.2021 Inngående brev Femundløpet 2022 - samhandling og utvikling Jon Anders Kokkvoll ENGERDAL_PROD
2021/164 20210902 02.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 01.09.21 Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2157 20210902 02.09.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Trysil kommune til Klima- og miljødepartementet av 01.09.2021 - Anmodning om svar på ønske om møte om laksen i Klarälven, Trysilelva og Femundselva Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210902 02.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01 - eiendomsskatteår 2019 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210902 02.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-09-01 - eiendomsskatteår 2020 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210902 02.09.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap -eiendomsskatteår 2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/506 20210902 02.09.2021 Inngående brev Søknad om løyve til motorferdsel i utmark - Hoptjønnen - Hylleråsen Fiskeforening Hylleråsen fiskeforening v/Erik Lund ENGERDAL_PROD
2021/261 20210902 02.09.2021 Inngående brev Revisjon Øst IKS - protokoll fra styremøte 27.08.21 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/261 20210902 02.09.2021 Inngående brev Revisjon Øst IKS - innkalling til representantskapsmøte 23.09.21 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/699 20210902 02.09.2021 Inngående brev Svar på melding om vedtak i sak PS 170/2021 Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/809 20210902 02.09.2021 Inngående brev Tilsyn ved bruk av egenmelding 2021 - Engerdal helsesenter - ønsker tilbakemelding Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ENGERDAL_PROD
2021/387 20210901 01.09.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon og veileder for bruk av regionalforvaltning.no - rapportering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1942 20210901 01.09.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1436 20210901 01.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 162/11,62,63 Olai Johnsgård ENGERDAL_PROD
2021/1435 20210901 01.09.2021 Inngående brev Høringsbrev – Forslag til endring i Forskrift om kommunal pasient- brukerregister Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210901 01.09.2021 Inngående brev Engerdal Østfjell Hytteforening - innspill idretts- og friluftsplan Engerdal Østfjell hytteforening v/Oddbjørn Flataker ENGERDAL_PROD
2021/1430 20210901 01.09.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - gbnr 14/14 - 14/15 - 14/55 - 15/1 - 15/2 - 15/5 - 15/9 - 15/50 Østre Innlandet jordskifterett ENGERDAL_PROD
2021/1389 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - helsefagarbeider 50 % - institusjon avd. Fjellblikk - intern utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210901 01.09.2021 Inngående brev Sølen Alpinsenter - innspill idretts- og friluftsplan Sølen Alpinsenter v/ Egil Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210901 01.09.2021 Inngående brev Engerdal Stedsgruppe og Engerdal Vel - innspill idretts -og friluftsplan Engerdal Stedsgruppe og Engerdal Vel v/ Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210901 01.09.2021 Inngående brev Stedsgruppa i Sømådalen - innspill idretts- og friluftsplan Stedsgruppa i Sømådalen v/ Jan Ole Johnsgård ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210901 01.09.2021 Inngående brev Elgå Idrettslag - innspill idretts- og friluftsplan Elgå Idrettslag v/ Ann Kristin Røsten ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210901 01.09.2021 Inngående brev Engerdal Sportsklubb - innspill idretts- og friluftsplan Engerdal Sportsklubb v/ leder Liv Randi Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/1406 20210901 01.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 15/380 Telenor infra as ENGERDAL_PROD
2021/1403 20210901 01.09.2021 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om konsesjon Grete Elgåen ENGERDAL_PROD
2021/1419 20210901 01.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS ENGERDAL_PROD
2021/1432 20210901 01.09.2021 Inngående brev Egeneklæring om konsesjonsfriet - gbnr 1/73 Knut Arne Karlsen og Anita Helen Moen ENGERDAL_PROD
2021/1433 20210901 01.09.2021 Inngående brev Høring - forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven - frist 20.12.2021 Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1437 20210901 01.09.2021 Inngående brev Høring - ny kirkelig organisering - Müller-Nilssen-utvalgets utredning Den norske kirke ENGERDAL_PROD
2021/1438 20210901 01.09.2021 Inngående brev Norsk Enøk og Energi AS og dets konkursbo Mageli ENGERDAL_PROD
2021/1370 20210901 01.09.2021 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger vedr. ***** ***** Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2021/1346 20210901 01.09.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for gjennomgang - sykepleier 20,42 % vikariat - institusjon Kristin Opgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1346 20210901 01.09.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - sykepleier 20,42 % vikariat på institusjon - 2. gangs utlysning Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/1346 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - sykepleier 20,42 % vikariat på institusjon - 2. gangs utlysning - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1346 20210901 01.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sykepleier 20,42 % vikariat - institusjon Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1346 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - sykepleier 20,42 % vikariat på institusjon - 2. gangs utlysning - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1346 20210901 01.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sykepleier 20,42 % vikariat - institusjon Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/1347 20210901 01.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - sykepleier (natt) på institusjon - 66,9 % fast - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1347 20210901 01.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sykepleier (natt) på institusjon - 66,9 % fast Diederik Van Oost ENGERDAL_PROD
2021/1347 20210901 01.09.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før ansettelse Kristin Opgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1331 20210901 01.09.2021 Utgående brev Konsesjonsbehandling Nils Ole Rønes Joten - gbnr 162/27 m.fl. Nils Ole Joten ENGERDAL_PROD
2020/2222 20210901 01.09.2021 Utgående brev Svar ønske om ladestasjon - Drevsjø og Elgå Arne Sandbakken ENGERDAL_PROD
2020/2439 20210901 01.09.2021 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Engerdal barnehage 31.08.21 Hege Bergersen m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/441 20210901 01.09.2021 Utgående brev Søknad om tiltak i snøskuterløypene Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/515 20210901 01.09.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - avløsning ved sykdom og fødsel mv. Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/799 20210831 31.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lise Merethe Brenna ENGERDAL_PROD
2021/699 20210831 31.08.2021 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av eksisterende seterhus til fritidsformål fra gbnr 15/2 - Hovden seter Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/670 20210831 31.08.2021 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av eksisterende seterhus til fritidsformål fra gbnr 14/210 - Hovden seter Arne Westvang ENGERDAL_PROD
2021/1115 20210831 31.08.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument og grunnboksutskrift - gbnr 161/1/143 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/1079 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 66,9 % stilling natt - 7174 Sykepleier . Helse og oppvekst - Institusjon - 01.09.2021 Ranveig Synnøve Skålerud ENGERDAL_PROD
2021/993 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - Inntil 100 % stilling - 7960 Lærer u/godkj. utd. - Helse og oppvekst - Fjellheimen leirskole - 21.08.2021-01.10.2021 Åste Sætre Liberg ENGERDAL_PROD
2020/2235 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Forebyggende rehabilitering - 16.08.2021-15.02.2022 Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/1889 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 16 % stilling - 7210 Renholder - Plan og teknikk - 01.10.2021 Remigijus Lisauskas ENGERDAL_PROD
2020/1695 20210831 31.08.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 983049176 Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/106 20210831 31.08.2021 Utgående brev Kommunal snøskuterløype - oversendelse av grunneieravtale for signering ELGÅ IDRETTSLAG ENGERDAL_PROD
2021/74 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Teknisk avd. - 16.08.2021-31.12.2021 Kari Engvoll ENGERDAL_PROD
2021/1324 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 39,6 % stilling - 4020 Hjelpepleier - Helse og oppvekst - Institusjon - 27.08.2021 Eva Yvonne Halvarsson ENGERDAL_PROD
2021/1363 20210831 31.08.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - EBUS - 11.08.2021 - 17.06.2022 Dag Østvang ENGERDAL_PROD
2021/1257 20210831 31.08.2021 Inngående brev KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, HØRINGSBREV ENGERDAL KOMMUNE Røros kommune ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210831 31.08.2021 Inngående brev Refusjon fra skogfond Bjørn Søgård ENGERDAL_PROD
2021/1422 20210831 31.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Pål Åge Joten ENGERDAL_PROD
2021/1426 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad om gravetillatelse i kommunal vei - Planlagt trase til ByggBua, 3Visjon og FIAS TT KABEL & ANLEGG AS ENGERDAL_PROD
2021/1427 20210831 31.08.2021 Inngående brev Søknad om gravetillatelse i kommunal vei - Hovdbekkdalen - Engerdal barne- og ungdomsskole TT KABEL & ANLEGG AS ENGERDAL_PROD
2021/1410 20210831 31.08.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 133/1 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1410 20210831 31.08.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 133/1 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1402 20210831 31.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Silje Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1398 20210831 31.08.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Femundhytter AS ENGERDAL_PROD
2021/1394 20210831 31.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Heidi Berg ENGERDAL_PROD
2021/1393 20210831 31.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Line Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1131 20210830 30.08.2021 Inngående brev Kopi av epost til Ragnar Helstad fra Statskog SF - svar på mottatt nabovarsel og aksept av vilkår - gbnr 165/1/1 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/1251 20210830 30.08.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - driftsoperatør vann og avløp - 100 % fast - Plan og teknikk Bjørnar Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1242 20210830 30.08.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/23 - innløsing av festegrunn gnr 15/23/18 - Blåbæråsen 8 i Engerdal østfjell Hallstein I Risbakken ENGERDAL_PROD
2021/1072 20210830 30.08.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6, barmark STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/900 20210830 30.08.2021 Utgående brev Høringssvar - mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 - 2030 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1115 20210827 27.08.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210827 27.08.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - helsefagarbeider 75 % fast - institusjon avd. Fjellblikk Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2020/2919 20210827 27.08.2021 Utgående brev Fysioterapeut - 100 % driftsavtale - permisjon og vikariat Thomas Løland ENGERDAL_PROD
2020/2078 20210827 27.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2020/2241 20210827 27.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jonas Steigen Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/1183 20210827 27.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Marie K Sæther ENGERDAL_PROD
2020/362 20210827 27.08.2021 Utgående brev Årsrapport ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1341 20210827 27.08.2021 Utgående brev Korrigert bekreftelse på oppsigelse av stilling Mari Kristin Svendsen ENGERDAL_PROD
2021/1340 20210827 27.08.2021 Utgående brev Psykologdekning helse- og omsorg i Innlandet Statsforvalteren Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210827 27.08.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider 22,7 % vikariat - hjemmetjenesten Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2021/1396 20210827 27.08.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Margrethe Berg ENGERDAL_PROD
2021/1408 20210827 27.08.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel - kjøring til hytte Gunnar Hippe ENGERDAL_PROD
2021/1411 20210827 27.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marja Kristine Rensberg ENGERDAL_PROD
2021/1413 20210827 27.08.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for kjøring til isfiskevann - 01.01.2022-30.04.2024 Roy Magne Hanssen ENGERDAL_PROD
2021/1414 20210827 27.08.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss for elever i grunnskolen Linn Ryen ENGERDAL_PROD
2021/1417 20210827 27.08.2021 Inngående brev Registrering av festegrunn - gbnr 164/1/62 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/1409 20210827 27.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Stine Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1410 20210827 27.08.2021 Inngående brev Søknad om ekstraordinært tilskudd - vårplanting ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/1410 20210827 27.08.2021 Inngående brev Refusjon skogfond - kopi av faktura fra Glommen Mjøsen Skog av 18.08.2021 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/1418 20210827 27.08.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gbnr 1/85 Terje Johannesen ENGERDAL_PROD
2021/1419 20210827 27.08.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/498 - Skjæret 4 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS ENGERDAL_PROD
2021/1400 20210826 26.08.2021 Inngående brev Forebyggende hjemmebesøk for eldre Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1401 20210826 26.08.2021 Inngående brev Refusjon skogfond - planting Erling Kåre Ingard Søgård ENGERDAL_PROD
2021/1401 20210826 26.08.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/56 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1408 20210826 26.08.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2021-30.04.2023 Gunnar Hippe ENGERDAL_PROD
2021/1407 20210826 26.08.2021 Inngående brev Søknad om leie av Engerdalshallen - Engerdal sportsklubb - skigruppa - 19.10.2021 - 14.12.2021 Engerdal sportsklubb skigruppa ENGERDAL_PROD
2021/1406 20210826 26.08.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 15/380 Telenor infra as ENGERDAL_PROD
2021/1404 20210826 26.08.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Baard Muhlbradt ENGERDAL_PROD
2021/1403 20210826 26.08.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 165/91 - Kopparleden 671 Grete Elgåen ENGERDAL_PROD
2020/408 20210826 26.08.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Per Hagen AS Per Hagen AS - Norvald Illevold ENGERDAL_PROD
2020/408 20210826 26.08.2021 Inngående brev Epost fra advokat Mageli Mageli - Trude Holmen ENGERDAL_PROD
2021/164 20210826 26.08.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 25.08.21 Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/900 20210826 26.08.2021 Utgående brev Vedtatt i formannskapet i Engerdal 25.08.2021 - mobilitetsstrategi Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2021/1398 20210825 25.08.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 14/563 Femundhytter AS ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210825 25.08.2021 Inngående brev Innspill til idretts- og friluftsplan Femund Jeger- og fiskeforening v/Hege Bergersen ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210825 25.08.2021 Inngående brev Innspill til idretts- og friluftsplan Drevsjø stedsgruppe v/Katrine Kleiven ENGERDAL_PROD
2021/1211 20210825 25.08.2021 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2022 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/578 20210825 25.08.2021 Inngående brev Analyseresultater - 04.08.21-24.08.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2020/576 20210825 25.08.2021 Inngående brev Analyseresultater - 04.08.21-18.08.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/1257 20210825 25.08.2021 Inngående brev Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2021-2035 - KOMMENTARER Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1396 20210825 25.08.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 162/24 - 162/46 - 162/47 - 162/64 Margrethe Berg ENGERDAL_PROD
2021/1364 20210825 25.08.2021 Inngående brev Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2021 Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1257 20210825 25.08.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommunedelplan for kulturminner Rune Risbakken og Nina Rønning ENGERDAL_PROD
2021/1257 20210825 25.08.2021 Inngående brev Tillegg til høringsuttalelse - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø Merika Jonassen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210825 25.08.2021 Inngående brev Takker ja til intervju - Helsefagarbeider 44 % vikariat ***** ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210825 25.08.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider 22,7 % vikariat - hjemmetjenesten - 06.09.21-10.07.22 Tiina Laakkonen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210825 25.08.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider 21,3 % vikariat - hjemmetjenesten - 06.09.21-10.07.22 Lajla Solvang Hanssen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210825 25.08.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - helsefagarbeider 21,3 % vikariat - Hjemmetjenesten Lajla Solvang Hanssen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210825 25.08.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - helsefagarbeider 22,7 % vikariat - Hjemmetjenesten Tiina Carina Laakkonen ENGERDAL_PROD
2021/1150 20210825 25.08.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider 44 % vikariat - hjemmetjenesten ***** ENGERDAL_PROD
2021/1251 20210825 25.08.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - driftsoperatør vann og avløp - 100 % fast - Plan og teknikk Bjørnar Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1251 20210825 25.08.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - driftsoperatør vann og avløp - 100 % fast Roy Kenneth Hattrem ENGERDAL_PROD
2021/1249 20210825 25.08.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - ungdomsklubbarbeider 15 % fast - Utviklingsavdelingen Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/1274 20210825 25.08.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - rektor 100 % fast - Fjellheimen leirskole Anne Sverdrup ENGERDAL_PROD
2021/1274 20210825 25.08.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - rektor 100 % fast - Fjellheimen leirskole Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2021/1274 20210825 25.08.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - rektor 100 % fast - Fjellheimen leirskole Nils Helge Myre ENGERDAL_PROD
2021/1274 20210825 25.08.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - rektor 100 % fast - Fjellheimen leirskole Bjørn Andre Forfot ENGERDAL_PROD
2021/1274 20210825 25.08.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - rektor 100 % fast - Fjellheimen leirskole Mariell (Maria) van Klooster ENGERDAL_PROD
2021/1341 20210825 25.08.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som hjelpepleier Mari Kristin Svendsen ENGERDAL_PROD
2021/1397 20210825 25.08.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - idretts- og friluftsplan Engerdal sportsklubb v/ Geir Moen sportslig utvalg A-laget ENGERDAL_PROD
2021/1392 20210825 25.08.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/1395 20210825 25.08.2021 Inngående brev Nasjonale prøver 2021 – påmeldingen er åpen Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2762 20210825 25.08.2021 Inngående brev Oversendelse av forlengelse av tilleggsavtale om returrådgiver til 30.09.21 Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/261 20210825 25.08.2021 Inngående brev Revisjon Øst IKS - innkalling styremøte 27.08.21 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210824 24.08.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - helsefagarbeider 75 % fast - institusjon avd. Fjellblikk Gina Jakobsen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210824 24.08.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - helsefagarbeider 75 % fast - institusjon avd. Fjellblikk Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210824 24.08.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon, avd. Fjellblikk Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210824 24.08.2021 Utgående brev Invitasjon til 2. gangs intervju - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon ***** ENGERDAL_PROD
2020/2149 20210824 24.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Thea Nesheim Bekk ENGERDAL_PROD
2020/2439 20210824 24.08.2021 Utgående brev Møte i samarbeidsutvalget ved Engerdal barnehage 31.08.21 Tonje Skogheim m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210824 24.08.2021 Utgående brev Invitasjon til møte 7. september - vurdering av ny trase til Hognsjøen og Blakksjøen ENGERDAL FJELLSAMEIE m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/179 20210824 24.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2020/923 20210824 24.08.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hans Petter Sletmoen ENGERDAL_PROD
2021/1392 20210824 24.08.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD