eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/191 20210511 11.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.21-10.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/843 20210511 11.05.2021 Inngående brev Kjørebok løypepreparering Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2021/842 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/376 20210511 11.05.2021 Inngående brev Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/244 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - revidering av forskrift for skiløyper i Engerdal kommune ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2021/259 20210511 11.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - disp. fra båndtvangsbestemmelsene Engerdal fjellstyre ENGERDAL_PROD
2021/441 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar vedrørende stikkløype Geir Steinar Stubsveen og Egil Sundet ENGERDAL_PROD
2021/441 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar vedrørende snøskuterløype Valdalen Gård ENGERDAL_PROD
2021/490 20210511 11.05.2021 Inngående brev Oversendelse av politisk vedtak - motorferdsel i utmark § 6 barmark Rendalen kommune ENGERDAL_PROD
2021/509 20210511 11.05.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende vannmåler Ellen Fauske ENGERDAL_PROD
2021/538 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høringsinnspill til planstrategi Engerdal kommune 2021 - 2024 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Per-Øyvind Berg ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Ole Sigvart Berget ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Agnieszka Knutsen ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Magnus Sandven ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Jane Irene Øien ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Karin Danielsson ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Karoline Piro ENGERDAL_PROD
2021/551 20210511 11.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Line Sundet ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Kristian Trøen Halvorsen ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Nils Ole Rønes Joten ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Emil Andre Ås ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Eivind Ness Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Arne Elgaaen ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Gaute Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Thomas Vangli ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Jonas Alexander Martinsson ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Niklas Nordgård ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2021/561 20210511 11.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad på følgende utlysning: Mannskap til skadefellingslag i Engerdal 2021 Håkan Fattnes Husfloen ENGERDAL_PROD
2021/590 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på informasjonsinnhenting - tilsyn - barnehageområdet - 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/592 20210511 11.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/610 20210511 11.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Jeanett Aasvang Knutsen ENGERDAL_PROD
2021/673 20210511 11.05.2021 Inngående brev Utbetaling av statstilskudd samiskopplæring vår 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK ENGERDAL_PROD
2021/691 20210511 11.05.2021 Inngående brev Registrert fullmakt i fullmaktsregister for elektronisk tinglysing Torstein Gullbrå ENGERDAL_PROD
2020/798 20210511 11.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/1146 20210511 11.05.2021 Inngående brev Ønsker et møte ***** ENGERDAL_PROD
2020/1574 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ida V Hagen Jensvoll ENGERDAL_PROD
2020/1766 20210511 11.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om stipend Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/2146 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2021/125 20210511 11.05.2021 Utgående brev Godkjenning av melding om hogst i vernskog - gbnr 15/17 Bjørn Søgård ENGERDAL_PROD
2021/834 20210511 11.05.2021 Utgående brev Søknad om flerårig gjødslingsplan Gudmund Waldal ENGERDAL_PROD
2021/844 20210511 11.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2021/810 20210511 11.05.2021 Utgående brev Begjæring om innsyn - kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24 ENGERDAL_PROD
2021/858 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift Arkivverket ENGERDAL_PROD
2021/635 20210510 10.05.2021 Inngående brev Skader etter natoøvelsen fylkesvei 26 - bruk av tilskudd Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2021/193 20210510 10.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.2021 - 10.05.2021 - J-feltet SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2020/505 20210510 10.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.2021 - 10.05.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/193 20210510 10.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.2021 - 10.05.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/194 20210510 10.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.2021 - 10.05.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/192 20210510 10.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.2021 - 10.05.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/665 20210510 10.05.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Inga Lykka ENGERDAL_PROD
2020/279 20210510 10.05.2021 Inngående brev Godkjenning av endrede vedtekter - Femund - Trysilvassdragets fiskefond Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2527 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020 - 2021 Rune Omang ENGERDAL_PROD
2021/261 20210510 10.05.2021 Inngående brev Revisjon Øst IKS - protokoll styremøte 07.05.2021 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/832 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av traktor til fremkjøring av ved - sommeren 2021 Odd Harald Sundet ENGERDAL_PROD
2020/1539 20210510 10.05.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse - endring stedfortreder skjenkebevilling Femund Brygge AS Innlandet politidistrikt - Trysil lensmannskontor ENGERDAL_PROD
2020/69 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ønske om et opplysningsmøte - stedsutviklingsprosjeketet på Drevsjø Engerdal Høyre v/Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2021/532 20210510 10.05.2021 Inngående brev Ønsker nytt ungdomshus - status voksenopplæringsbygget Engerdal Ungdomsråd v/ leder Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/2539 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon - dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2020/2439 20210510 10.05.2021 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Engerdal barnehage 06.05.21 Julie Spånberg Husfloen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd - ekstra næringsfond Sømåen AS ENGERDAL_PROD
2021/33 20210510 10.05.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering april 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN ENGERDAL_PROD
2021/63 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om stilling Mona Gresli ENGERDAL_PROD
2021/64 20210510 10.05.2021 Utgående brev Marit Synnøve Engerbakk Moren - oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Marit S Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2021/64 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsforhold Asylmottaket - korrigert Marit S Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2021/64 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om stilling Marit Synnøve Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2021/62 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om stilling Anne Grete Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Statskog Sf ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Sømåen Ståle ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Kine Vestad ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Sondre Østvang ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Sandra Persson ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Linn F Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/24 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 4 grunneiendommer fra gbnr 165/1 165/1 i Engerdal kommune Andreas Husdal Gløtvold ENGERDAL_PROD
2020/26 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Boligtomt Vurrusjøen 165/1 i Engerdal kommune Statskog Sf ENGERDAL_PROD
2020/26 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Boligtomt Vurrusjøen 165/1 i Engerdal kommune Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/26 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Boligtomt Vurrusjøen 165/1 i Engerdal kommune Linda Camilla Zakrisson ENGERDAL_PROD
2020/26 20210510 10.05.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Boligtomt Vurrusjøen 165/1 i Engerdal kommune Preben Audun Løvli ENGERDAL_PROD
2020/157 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marlene Elise Sivertsen ENGERDAL_PROD
2020/506 20210510 10.05.2021 Inngående brev Tilskudd informasjon/formidling Daniel Mortenssons boplass INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/1539 20210510 10.05.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse endring stedfortreder skjenkebevilling Femund Brygge AS INNLANDET POLITIDISTRIKT ENGERDAL_PROD
2020/1607 20210510 10.05.2021 Utgående brev Ferdigattest - fritidsbolig - gbnr 3/203 - Lisætra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/1421 20210510 10.05.2021 Inngående brev Bistand - salg av konsesjonskraft for 2022 Kommunekraft AS ENGERDAL_PROD
2020/2072 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Axel Christoffer Vasli ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210510 10.05.2021 Inngående brev Stemmeseddelsett og valgkretser - Sametingsvalget Samediggi - Sametinget ENGERDAL_PROD
2021/509 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på henvendelse renovasjon og vannmåler Ellen Fauske ENGERDAL_PROD
2021/544 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for renovasjon fritidsbolig gbnr 161/102 Per Arne Risbakken ENGERDAL_PROD
2021/538 20210510 10.05.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til planstrategi for Engerdal kommune 2021-2024 Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2021/441 20210510 10.05.2021 Inngående brev Snøskuterløyper til Valdalen Valdalen Gård ENGERDAL_PROD
2021/441 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar vedrørende snøscooterled i Søre Elvdal Jan Terje Ås ENGERDAL_PROD
2021/660 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi av epost til Toralf Gjærde Heggelund - svar på nabovarsel - gbnr 161/1/146 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/678 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som sykepleier Gunhild Snerten ENGERDAL_PROD
2021/674 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kommunekraft AS - innkalling til generalforsamling - 20.05.2021 - med godkjent regnskap Kommunekraft AS ENGERDAL_PROD
2021/675 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar på melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/635 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar - Skadeerstatning fylkesvei 26 - Natoøvelsen Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2021/620 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi av epost til Erik Arne Sundet - svar på nabovarsel - gbnr 165/1/258 Statskog SF ENGERDAL_PROD
2021/592 20210510 10.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/572 20210510 10.05.2021 Utgående brev Søknad om delvis permisjon til organisasjonsarbeid Jo-Gaute Åsgård ENGERDAL_PROD
2021/567 20210510 10.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning ***** ENGERDAL_PROD
2021/567 20210510 10.05.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervju - sykepleier 66,9 % fast - Helse og velferd NSF ENGERDAL_PROD
2021/551 20210510 10.05.2021 Inngående brev Takker ja til stilling - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2021/551 20210510 10.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2021/297 20210510 10.05.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg bolig - ny entré med overbygget inngangsparti/vinterhage - gbnr 14/195 - Engerdalsveien 1746 Stein Håvard Nymoen ENGERDAL_PROD
2021/306 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om stilling Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/196 20210510 10.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 05.05.2021 - 10.05.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/218 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om stilling Tor Sand ENGERDAL_PROD
2021/219 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om tilling Ann Mari Husdal ENGERDAL_PROD
2021/226 20210510 10.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt svar på tilbud om stilling May Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/833 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Herman William Berndtsson ENGERDAL_PROD
2021/830 20210510 10.05.2021 Inngående brev Invitasjon til Strategisk Nettverk for Informasjonssikkerhet og Personvern (SNIP) KS ENGERDAL_PROD
2021/831 20210510 10.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dina Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/818 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi av epost til Anne-Lise Iversen og Tommy Høgberget - svar på nabovarsel - gbnr 161/1/100 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/845 20210510 10.05.2021 Inngående brev Prosjekt effektivisering av interkommunalt skadefellingslag i Nord-Østerdal og Engerdal 2021-2023 Alvdal og Tynset kommune, Landbruk og miljø ENGERDAL_PROD
2021/837 20210510 10.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innløsning av festetomt - gbnr 15/2 Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/847 20210510 10.05.2021 Inngående brev Informasjon om endringer i motorferdselregelverket STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/697 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi av epost til Pål Kristian Kværneng - svar på nabovarsel - gbnr 161/1/139 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/698 20210510 10.05.2021 Inngående brev Kopi av epost til May Britt Kristiansen og Rune Nilsen - svar på nabovarsel - gbnr 161/1/154 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/758 20210510 10.05.2021 Utgående brev Svar angående skilt gangfelt ved kirke Frank Willy Lie Bråten ENGERDAL_PROD
2021/591 20210509 09.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Endring av grense - gbnr 3/25 - Hyllsjøteigen. Kristian B Prydz ENGERDAL_PROD
2021/686 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tidspunkt for standpunktvurdering våren 2021 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/826 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Annbjørg Nesheim ENGERDAL_PROD
2021/122 20210507 07.05.2021 Inngående brev Månedsbrev april 2021 - regnskapsrapporter Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/280 20210507 07.05.2021 Inngående brev Melding hogst i vernskog - gbnr 1/28 Glommen Møsen Skog v/Øyvind Sørlie ENGERDAL_PROD
2021/259 20210507 07.05.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad Engerdal fjellstyre ENGERDAL_PROD
2021/306 20210507 07.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/351 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 4/2021 - uke 18 - koronavirus - landbruksforvaltningen STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/387 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende KMD sin kommunale kompensasjonsordning til lokale virksomheter Femund Nasjonalparkhotell v/Mali Romestrad ENGERDAL_PROD
2021/431 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på søknad Næringsfond - Lund Tegn og bygg AS Ola Lund ENGERDAL_PROD
2021/665 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Ole Kveen Brustad ENGERDAL_PROD
2021/571 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av underskrevet aksept av vilkår og utbetalingsanmodning Sametinget ENGERDAL_PROD
2021/571 20210507 07.05.2021 Inngående brev Samisk barnehagetilbud 2021 - melding om sluttutbetaling Samediggi/Sametinget ENGERDAL_PROD
2021/555 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Cathrine Agersborg ENGERDAL_PROD
2021/561 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbud om å delta som mannskap på interkommunalt skadefellingslag ***** ENGERDAL_PROD
2021/500 20210507 07.05.2021 Utgående brev Godkjenning serveringsbevilling - Annelandet AS ANNELANDET AS ENGERDAL_PROD
2021/539 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - undervisningsstillinger EBUS - skoleåret 2021/2022 Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2021/125 20210507 07.05.2021 Inngående brev Melding om hogst i vernskog - gbnr 15/17 Glommen Mjøsen Skog v/Øyvind Sørlie ENGERDAL_PROD
2021/63 20210507 07.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Mona Gresli ENGERDAL_PROD
2021/78 20210507 07.05.2021 Inngående brev Fullmaktsskjema - Dagsturhytta Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/82 20210507 07.05.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd fra Næringsfondet - Femundfondet - utviklingstiltak datasystem Heggeriset Handel AS ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på valg av stemmestyre - ønsker ikke gjenvalg Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1671 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Madelen Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/1674 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anna Margrete Kvilten ENGERDAL_PROD
2020/1292 20210507 07.05.2021 Utgående brev Korrigert svar på søknad om permisjon Karin Danielsson ENGERDAL_PROD
2020/1143 20210507 07.05.2021 Utgående brev Invitasjon til deltagelse i nettverket "Leve hele livet" i Engerdal kommune Drevsjø sanitetsforening m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/170 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linnea Spånberg Nordli ENGERDAL_PROD
2021/819 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 165/1/120 Knut Brenna ENGERDAL_PROD
2021/822 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål, nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Gbnr. 14/556 Byggmiljø AS v/ Thorkil Johannessen ENGERDAL_PROD
2021/818 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 161/1/100 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/811 20210507 07.05.2021 Utgående brev Midlertidig svar på klage på eiendomsskatt for 165/97 May Tone Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/814 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sandra Maria Åkerblad ENGERDAL_PROD
2021/798 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Maria Helene Granli Kvam ENGERDAL_PROD
2021/802 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på klage om feil i beregningsgrunnlaget for gbnr. 1/66 og 6/95 Rune Andersen ENGERDAL_PROD
2021/803 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Eivind Lagmannsveen ENGERDAL_PROD
2021/804 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Thea Emilia Axelsson ENGERDAL_PROD
2021/790 20210507 07.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lise Merethe Brenna ENGERDAL_PROD
2021/791 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Sofie Nystuen Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2021/795 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2021/787 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Sunniva Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2021/706 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kommentar til søknad om motorferdsel Monica Berger ENGERDAL_PROD
2021/817 20210506 06.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kopparleden 2467 EiendomsMegler1 v/Mads Skinnarmo Forsth ENGERDAL_PROD
2021/593 20210506 06.05.2021 Inngående brev Invitasjon til Friluftslivets uke 4. – 12. september 2021 Norskfriluftsliv - Linn Elise Jakhelln ENGERDAL_PROD
2020/1292 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedrørende permisjon Karin Danielsson ENGERDAL_PROD
2021/812 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av antall plasser - Sømådalen Barnehage DA Sømådalen Barnehage DA ENGERDAL_PROD
2021/810 20210506 06.05.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn - kommunes innkjøp av eksterne kommunikasjonstjenester Kom24 ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210506 06.05.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - ekstra næringsfond Sømåen AS ENGERDAL_PROD
2021/801 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om å bruke jorder til lek/lufting av hunder Ellen Fauske Bleness ENGERDAL_PROD
2021/800 20210506 06.05.2021 Inngående brev Informasjon - nye digitale funksjoner Hjorteviltregisteret Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/164 20210506 06.05.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus - 05.05.2021 Sykehuset-Innlandet - Overordnet samarbeidsutvalg ENGERDAL_PROD
2020/1581 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 Erik Moe ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/1517 20210506 06.05.2021 Inngående brev Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven - frist 12.05.2021 Helse - og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2762 20210506 06.05.2021 Inngående brev Prioriteringer for returrådgiverens arbeid i 2021 sendt fra Utlendingsdirektoratet Udi - Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1248 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Institusjon - 01.05.2021-31.10.2021 Marianne Odden ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av stemmestyre - ønsker ikke gjenvalg Britt May Stengrundet ENGERDAL_PROD
2020/2120 20210506 06.05.2021 Inngående brev Stadfestet tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - 0434-00005183 NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2120 20210506 06.05.2021 Inngående brev Stadfestet tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/1879 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 15 % stilling - Klubbarbeider - Ungdomsklubben - 08.04.2021-17.06.2021 Stefan Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/165 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Institusjon - 09.03.2021-08.09.2021 Hilde Ingelsrudøyen ENGERDAL_PROD
2020/191 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Institusjon - 01.05.2021-31.10.2021 Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2020/93 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Hese og oppvekst - Forebyggende rehabilitering - 01.04.2021-30.09.2021 Hilde E Løvlund Vestling ENGERDAL_PROD
2020/320 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 7637 Pedagogisk leder - Helse og oppvekst - Engerdal barnehage - 01.08.2021-08.04.2022 Reidun Monica Olsen ENGERDAL_PROD
2020/526 20210506 06.05.2021 Inngående brev Angående klage på matrikkelføring - Jordskiftesak 19-100327 RFAJTYN Erling Kåre Ingard Søgård ENGERDAL_PROD
2020/907 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Statsforvalteren i Innlandet til Hauglund Agri av 04.05.2021 - Orientering om saksbehandlingstid for klage oversendt fra Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/607 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - 8527 Lege - Helse og oppvekst - Legesenteret - 10.05.2021-09.06.2021 Yasir Maamoun Alrahwan ENGERDAL_PROD
2021/571 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilskudd samisk barnehagetilbud Sametinget ENGERDAL_PROD
2021/693 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 100 % stilling - 9451 Virksomhetsleder - Plan og teknikk - 01.08.2021 Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/675 20210506 06.05.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2021/615 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Institusjon og forebyggende rehabilitering - 19.04.2021-18.10.2021 Jessica Elisabeth Karlsen ENGERDAL_PROD
2021/525 20210506 06.05.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon - rehab uthus og tilbygg til fritidsbolig ved Sandodden, g/bnr 162/1/35 - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/501 20210506 06.05.2021 Inngående brev Klage på godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av ny grunneiendom til fritidsformål fra gbnr. 15/363, GID 15/363/19 jf. PBL § 20-4, samt avvisning av krav om matrikulering, jf. matrikkelloven § 9 første ledd bokstav h) Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2021/441 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter i næring Geir Steinar Stubsveen og Egil Sundet ENGERDAL_PROD
2021/451 20210506 06.05.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - gbnr 6/137 - Røsætervollen 1 PER JOAR KVILTEN ENGERDAL_PROD
2021/387 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning - Femundløpet Femundløpet ENGERDAL_PROD
2021/297 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/195 - Engerdalsveien 1746 Stein Håvard Nymoen ENGERDAL_PROD
2021/219 20210506 06.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Ann Mari Husdal ENGERDAL_PROD
2021/805 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Torbjørn Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/806 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/557 Femund Hytter As ENGERDAL_PROD
2021/807 20210506 06.05.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/558 Femund Hytter As ENGERDAL_PROD
2021/808 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 133/1 jfr. jordloven § 12 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/809 20210506 06.05.2021 Inngående brev Tilsyn ved bruk av egenmelding 2021 - Engerdal helsesenter og sykehjem - frist 30.06.2021 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2021/794 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad - Enkelt å velge sunt - frukt og grønt til åpen dag og Grønne uker i 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/795 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2021-2024 Rolf Mobæk ENGERDAL_PROD
2021/816 20210506 06.05.2021 Inngående brev Husleie og fakturering - NAV Engerdal Nav Innnlandet ENGERDAL_PROD
2021/702 20210506 06.05.2021 Utgående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 133/1 jfr. jordloven § 12 Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2021/734 20210506 06.05.2021 Inngående brev Fjerning av linje/frakobling av kabel til stengt anlegg ved Høybergveien 430 i Engerdal ELVIA AS ENGERDAL_PROD
2021/737 20210506 06.05.2021 Utgående brev Rapport fra arrangement Norges Sjømatråd ENGERDAL_PROD
2021/766 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om alternativt drivstoff Samferdselsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/764 20210505 05.05.2021 Inngående brev Samarbeid om nødstrømsaggregat SSiE v/Frank Willy Lie Bråten ENGERDAL_PROD
2021/758 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skilting gangfelt nord for kirken SSiE v/Frank Willy Lie Bråten ENGERDAL_PROD
2020/2086 20210505 05.05.2021 Inngående brev Angående flytting av hytte og punktfeste - 3425/165/1/165 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/754 20210505 05.05.2021 Inngående brev Angående flytting av punktfeste - 3425/165/15/26 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1539 20210505 05.05.2021 Inngående brev Endring av stedfortreder - skjenkebevilling - Femund Brygge AS Femund Brygge AS v/Ståle Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/1562 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Tuva Joten Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/1568 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marte Rønes ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210505 05.05.2021 Utgående brev Valg av stemmestyre - ønsker du gjenvalg? Einar Ingulf Østlie m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på valg av stemmestyre - ønsker gjenvalg Odd Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på valg av stemmestyre - ønsker gjenvalg Per Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Valg av stemmestyre - ønsker gjenvalg som vara Arnt Kjølvang ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210505 05.05.2021 Inngående brev Svar - kjøring med snøscooter på Engerdal Fjellsameie sin grunn for personer med varig funksjonshemming og bruk av fiskevann Engerdal Fjellsameie ENGERDAL_PROD
2021/218 20210505 05.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt stilling Tor Sand ENGERDAL_PROD
2021/226 20210505 05.05.2021 Inngående brev Takker JA til tilbudt stilling May Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/425 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om grunneiers tillatelse Hylleråsen fiskeforening v/Erik Lund ENGERDAL_PROD
2021/441 20210505 05.05.2021 Inngående brev Snøscooterled Søre Elvdal Jan Terje Ås ENGERDAL_PROD
2021/635 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skadeerstatning fylkesvei 26 - Natoøvelsen Steinar Sæther ENGERDAL_PROD
2021/567 20210505 05.05.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før ansettelse - sykepleier 66,9 % fast - institusjon Kristin Opgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/755 20210505 05.05.2021 Inngående brev Særutskrift sak 40.21 - Engerdal fjellstyre Engerdal-Fjellstyre v/Liv Randi Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/753 20210505 05.05.2021 Inngående brev Krav om fast ansettelse Asgeir Sæther ENGERDAL_PROD
2021/757 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Irja Lucie Danielsen ENGERDAL_PROD
2021/742 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dina Fjordbakk Strand ENGERDAL_PROD
2021/769 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marianne Odden ENGERDAL_PROD
2021/772 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marielle Spånberg Nordli ENGERDAL_PROD
2021/706 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad (14/119) Bergesæterveien 91 - Villy Roar Sandtorp Monica Berger ENGERDAL_PROD
2021/785 20210505 05.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Signe Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/736 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok 2019-2021 Gunnar Hippe ENGERDAL_PROD
2021/735 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høring - Myndighetenes håndtering av koronapandemien Justis- og beredskapsdepartementet v/Berit Johansen ENGERDAL_PROD
2021/726 20210504 04.05.2021 Inngående brev Særutskrift sak 34.21 - Elgjakta 2021 Engerdal-Fjellstyre - Liv Randi Pettersen ENGERDAL_PROD
2020/1337 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i Tepas Personal AS Tepas - Kjetil Svingen ENGERDAL_PROD
2020/495 20210504 04.05.2021 Utgående brev Oppsigelse av leiekontrakt Tormod Johnsgård Steigen ENGERDAL_PROD
2020/2603 20210504 04.05.2021 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd for å inkludere barn og unge - 2021 Tilskuddsseksjonen Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/2603 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd for å inkludere barn og unge - 2021 Tilskuddsseksjonen Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210504 04.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210504 04.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210504 04.05.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-05 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/62 20210504 04.05.2021 Inngående brev Takker JA til tilbudt stilling Anne Grete Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/140 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark Frank.Winnberg ENGERDAL_PROD
2021/122 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/64 20210504 04.05.2021 Inngående brev Takker JA til tilbudt stilling Marit Synnøve Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2021/567 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning - st. ref. (4375825967) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/567 20210504 04.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning Anna Aspaas ENGERDAL_PROD
2021/567 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning - st. ref. (4375825967) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/567 20210504 04.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning Ranveig Skålerud ENGERDAL_PROD
2021/567 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning - st. ref. (4375825967) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/567 20210504 04.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Sykepleier natt - 66,9 % fast - 2. gangs utlysning Kristina Söderberg ENGERDAL_PROD
2021/552 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innvilget dispensasjon- Femundslia landskapsvernområde - søknad om oppsetting av gamme/ Lavvo - Svahken sijte STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ENGERDAL_PROD
2021/487 20210504 04.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast - Plan og teknikk Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/727 20210504 04.05.2021 Inngående brev Særutskrift sak 34.21 - Rådyrjakta 2021 Engerdal-Fjellstyre - Liv Randi Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/725 20210504 04.05.2021 Utgående brev Midlertidig svar på klage på eiendom skatt for 14/384 Camilla og Baard-Tore Brovold ENGERDAL_PROD
2021/733 20210504 04.05.2021 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - 2021 Sølenstua camping ENGERDAL_PROD
2021/724 20210504 04.05.2021 Inngående brev Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2021/719 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Regionrådet for Sør-Østerdal - utbetaling av tilskudd klima og energi i Sør-Østerdal Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/719 20210503 03.05.2021 Inngående brev Kopi av brev til Bærum kommune - utbetaling av tilskudd - nettverk for aktive og innovative klimakommuner Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/261 20210503 03.05.2021 Inngående brev Revisjon Øst IKS - Innkalling styremøte 07.05.2021 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/2820 20210503 03.05.2021 Inngående brev Protokoll landsmøte Trygg Trafikk - 13.04.2021 Trygg Trafikk ENGERDAL_PROD
2021/834 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om flerårig gjødslingsplan - gbnr 165/80 Gudmund Waldal ENGERDAL_PROD
2021/704 20210503 03.05.2021 Inngående brev Fjernavlesning av vannmålere - elektromagnetiske felt og stråling Foreningen for el-overfølsomme v/ leder ENGERDAL_PROD
2020/2582 20210503 03.05.2021 Inngående brev Korrigert revisjonsuttalelse - særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/688 20210503 03.05.2021 Inngående brev Oppstart forenklet etterlevelseskontroll 2020 - driftstilskudd private barnehager - kontaktperson Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/688 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar på kontaktperson - oppstart forenklet etterlevelseskontroll 2020 - driftstilskudd private barnehager Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/166 20210503 03.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jan Ole Johnsgård ENGERDAL_PROD
2020/1965 20210503 03.05.2021 Inngående brev Utvidet tidsintervall - første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/484 20210503 03.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - næringsutvikler 100 % fast Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2021/484 20210503 03.05.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - næringsutvikler 100 % fast - Utviklingsenheten Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/484 20210503 03.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - næringsutvikler 100 % fast - Utviklingsenheten Dag Rønning ENGERDAL_PROD
2021/484 20210503 03.05.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling som næringsutvikler 100 % fast - Utviklingsenheten Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/551 20210503 03.05.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/591 20210503 03.05.2021 Utgående brev Endring av grense - gbnr 3/25 - Hyllsjøteigen. Kristian B Prydz ENGERDAL_PROD
2021/592 20210503 03.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/665 20210503 03.05.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Karoline Amb ENGERDAL_PROD
2021/706 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter til transport av baggasje/utstyr mellom bilvei og hytte/seter - 01.11.2021 - 30.04.2024 Villy Roar Sandtorp ENGERDAL_PROD
2021/703 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 163/19 Vidar Torfinn Nystuen ENGERDAL_PROD
2021/703 20210503 03.05.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - vann- og avløpsledning - gbnr 163/19 Vidar Holoeien ENGERDAL_PROD
2021/717 20210503 03.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anita Marie Kvisler ENGERDAL_PROD
2021/722 20210503 03.05.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Femund Hytter m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2016 20210430 30.04.2021 Inngående brev Informasjon om gjennomføring - muntlig eksamen og eksamenstrekk våren 2021 Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/54 20210430 30.04.2021 Inngående brev Innspill til valgnemnda i Norges nasjonalparkkommuner - kandidater til styreverv og valgnemnd - frist 04.05.2021 Norges nasjonalparkkommuner v/leder i valgnemnda ENGERDAL_PROD
2021/700 20210430 30.04.2021 Inngående brev Utlysning tilskuddsordning - støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - 2021 Bufdir ENGERDAL_PROD
2020/1018 20210430 30.04.2021 Inngående brev Det frivillige musikklivet må gjenåpne Innlandet musikkråd ENGERDAL_PROD
2021/591 20210430 30.04.2021 Inngående brev Veiledning korrigering av grense Hyllsjøteigen gbnr 3/25 Kristian Prydz ENGERDAL_PROD
2021/591 20210430 30.04.2021 Utgående brev Eiendomsgrenser - gbnr 3/25 - Hyllsjøteigen Kristian B Prydz ENGERDAL_PROD
2021/570 20210430 30.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse- og oppvekst - Institusjon - 19.04.2021-30.06.2021 Dina Fjordbakk Strand ENGERDAL_PROD
2021/571 20210430 30.04.2021 Inngående brev Tilsagn - Samisk språkopplæring - Drevsjø barnehage Samediggi/Sametinget ENGERDAL_PROD
2021/609 20210430 30.04.2021 Utgående brev KOSTRA-rapportering på landbruksområdet - ber om oversikt over alle reguleringsplaner vedtatt i 2020 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/611 20210430 30.04.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Solheimhytta AS v/Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/551 20210430 30.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210430 30.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210430 30.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/561 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om å delta som mannskap på interkommunalt skadefellingslag Marius Lundby ENGERDAL_PROD
2021/561 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om å delta som mannskap på interkommunalt skadefellingslag Marcus Østvang ENGERDAL_PROD
2021/667 20210430 30.04.2021 Utgående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Solheimshytta AS v/Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/697 20210430 30.04.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 161/1/139 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/692 20210430 30.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anna Elisabet Aspaas ENGERDAL_PROD
2021/692 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling Anna Elisabet Aspaas ENGERDAL_PROD
2021/690 20210430 30.04.2021 Utgående brev Henvisningskjema for elever i grunnskolen TRYSIL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/659 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2021/645 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt kjørebok Monica Berger ENGERDAL_PROD
2021/645 20210430 30.04.2021 Utgående brev Kart Monica S.Berger ENGERDAL_PROD
2021/616 20210430 30.04.2021 Inngående brev Svar angående mangler - komplett søknad - Gbnr. 6/17 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2021/487 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - virksomhetsleder 100 % fast - Plan og teknikk Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/484 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - næringsutvikler - 100 % fast - Utviklingsenheten Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/451 20210430 30.04.2021 Inngående brev Komplettering av søknad - gbnr 6/137 Alexander Gellein Westby ENGERDAL_PROD
2021/259 20210430 30.04.2021 Utgående brev Ønsker mer opplysninger - fritak båndtvangen for taksering Engerdal Fjellstyre v/Bjørnar Johnsen m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/306 20210430 30.04.2021 Utgående brev Øyvind Rismyhr - oppsigelse av 45% stilling og 20% stilling/Tilbud om jobb Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/306 20210430 30.04.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse/omplassering Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/306 20210430 30.04.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om oppsigelse Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/226 20210430 30.04.2021 Utgående brev May Pettersen - Oppsigelse av 100% stilling/tilbud om stilling May Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/219 20210430 30.04.2021 Utgående brev Ann Mari Husdal - Oppsigelse av 100% stilling/tilbud om stilling Ann Mari Husdal ENGERDAL_PROD
2021/224 20210430 30.04.2021 Utgående brev Berit Gunvor Holmseth - oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2021/224 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt beskjed Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2021/217 20210430 30.04.2021 Utgående brev Bekreftelse Monica Stadigs ENGERDAL_PROD
2021/217 20210430 30.04.2021 Utgående brev Monica Stadigs - oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Monica Stadigs ENGERDAL_PROD
2021/218 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tor Sand - Oppsigelse av 100% stilling/tilbud om stilling Tor Sand ENGERDAL_PROD
2021/343 20210430 30.04.2021 Utgående brev Ellen Bekkevold - oppsigelse av 100 % stilling fagarbeider Ellen Bekkevold ENGERDAL_PROD
2020/1085 20210430 30.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 7637 Pedagogisk leder - Helse- og oppvekst - Engerdal barnehage - 20.05.2021-31.07.2021 Oda Østvang ENGERDAL_PROD
2020/1292 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Karin Danielsson ENGERDAL_PROD
2020/1607 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 3/203 - Lisætra ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2020/2197 20210430 30.04.2021 Inngående brev Sambandstest - vår 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/191 20210430 30.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2020/201 20210430 30.04.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning Innovasjon Norge Johan Sundberg Gjessing ENGERDAL_PROD
2020/201 20210430 30.04.2021 Utgående brev Sluttføring av prosjekt til Gjessing i Engerdal Tom-Arild Fredriksen ENGERDAL_PROD
2020/201 20210430 30.04.2021 Inngående brev Sluttrapport bygging Johan Sundberg Gjessing ENGERDAL_PROD
2020/201 20210430 30.04.2021 Inngående brev Dokumentasjon fjøsbygging - Johan Gjessing Vekstra ENGERDAL_PROD
2020/201 20210430 30.04.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - sluttutbetaling - BU-søknad Johan Sundberg Gjessing ENGERDAL_PROD
2020/201 20210430 30.04.2021 Utgående brev Anmodning om sluttutbetaling INNOVASJON NORGE ENGERDAL_PROD
2020/283 20210430 30.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 6572 Assistent - Helse- og oppvekst - Engerdal barnehage - 24.05.2021-02.07.2021 Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2020/784 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd - næringsfond 2019 Annelandet AS ENGERDAL_PROD
2020/613 20210430 30.04.2021 Utgående brev Monica Nilsen - Oppsigelse av 20% stilling renholder Monica Nilsen ENGERDAL_PROD
2020/675 20210430 30.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse- og oppvekst - Drevsjø barnehage - 06.04.2021-30.09.2021 Liv Østmo ENGERDAL_PROD
2021/62 20210430 30.04.2021 Utgående brev Anne Grete Stubsveen - oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Anne G Fredheim Stubsveen ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210430 30.04.2021 Utgående brev Tildeling - ekstra næringsfond Johnsgård Turistsenter ENGERDAL_PROD
2020/2582 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - avvikende revisjonsuttalelse Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2598 20210430 30.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ronja Lenita V Jensvoll ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210430 30.04.2021 Utgående brev Vedrørende bruk av grunn/trasé til fiskevann for personer med varig funksjonshemming Marius Lundby m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210430 30.04.2021 Utgående brev Vedrørende bruk av grunn/trasé til fiskevann for personer med varig funksjonshemming Ole Kveen Brustad ENGERDAL_PROD
2021/63 20210430 30.04.2021 Utgående brev Mona Gresli - oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Mona Gresli ENGERDAL_PROD
2021/144 20210430 30.04.2021 Inngående brev Møteprotokoll - representantskapsmøte 22.04.2021 Konsek Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Berhane O, Geberkristos ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Hafez Abumatter ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Sium Yonas Haile ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Emil Standal Clementz ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Awsan-erik Normann ENGERDAL_PROD
2021/162 20210430 30.04.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - lærlingeplass - helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider - Engerdal kommune Anna Margrete Kvilten ENGERDAL_PROD
2021/698 20210430 30.04.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 161/1/154 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/699 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fradeling av fritidsbolig/seter - gbnr 15/2 - Hovdveien 563 Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/688 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 Norsk institutt for naturforskning v/Christer Moe Rolandsen ENGERDAL_PROD
2021/164 20210429 29.04.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 28.04.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210429 29.04.2021 Inngående brev Tildeling - ekstra næringsfond Johnsgård Turistsenter ENGERDAL_PROD
2020/2753 20210429 29.04.2021 Inngående brev Alkoholsomsetning Femundmat 2020 Femundmat v/Jon Torger Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/685 20210429 29.04.2021 Inngående brev Medlemskontingent til KS 2022 KS v/Gerardo Poblete ENGERDAL_PROD
2021/684 20210429 29.04.2021 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2222 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggeforbud ved Engerdal kirke Barne- og familiedepartementet v/ Hvidsten Randi ENGERDAL_PROD
2021/682 20210429 29.04.2021 Inngående brev Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven Landbruks- og matdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/683 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for oppkjøring av skiløyper - 2021-2024 Knut Brenna ENGERDAL_PROD
2021/686 20210429 29.04.2021 Inngående brev Informasjon om standpunktvurdering og veiledning om klage på standpunktkarakter i fag i grunnskolen våren 2021. STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/664 20210429 29.04.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Statsforvalteren i Innlandet til Trysil kommune av 29.04.2021 - Utbetaling av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/665 20210429 29.04.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Carina Axelsson ENGERDAL_PROD
2021/665 20210429 29.04.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Mia Faldmo ENGERDAL_PROD
2021/645 20210429 29.04.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende motorferdsel i utmark Monica Berger ENGERDAL_PROD
2021/217 20210429 29.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbudt stilling Monica Stadigs ENGERDAL_PROD
2021/224 20210429 29.04.2021 Inngående brev Takker JA til tilbudt stilling Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2021/259 20210429 29.04.2021 Inngående brev Flere opplysninger til søknaden Engerdal-Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2021/387 20210429 29.04.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende KMD sin kommunale kompensasjonsordning til lokale virksomheter Femund Nasjonalparkhotell v/Mali Romestrad ENGERDAL_PROD
2021/389 20210429 29.04.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet av 27.04.2021 - Oversendelse av klagesak - avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte - av 14. april 2021 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2177 20210429 29.04.2021 Inngående brev REFERAT FRA MØTE VEDRØRENDE OMLEGGING AV FEMUNDLØPET RENDALEN KOMMUNE Plan/næring/drift ENGERDAL_PROD
2020/1146 20210429 29.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av leiekontrakt - Hyttveien 75 Henok Habte Gebre ENGERDAL_PROD
2020/169 20210429 29.04.2021 Inngående brev Planforslag Øregga massetak til kommunal behandling -1 Feste Nord-Øst v/Helge Bakke ENGERDAL_PROD
2020/169 20210429 29.04.2021 Inngående brev Planforslag Øregga massetak til kommunal behandling -2 Feste Nord-Øst v/Helge Bakke ENGERDAL_PROD
2020/158 20210429 29.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse/habilitering - 01.01.2021-30.06.2021 Sigurd Lia Hovde ENGERDAL_PROD
2020/69 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedtak - Fylkeskommunale vassdragsmidler 2021 - Fordeling INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/674 20210428 28.04.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS - 20.05.2021 Kommunekraft AS ENGERDAL_PROD
2021/672 20210428 28.04.2021 Inngående brev Presisering av tidspunkt - søknad om bruk av ATV til transport av ved Jan Terje Ås ENGERDAL_PROD
2021/670 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting / endring av matrikkelenhet - skille ut setervoll med hus - gbnr 14/210 Arne Westvang ENGERDAL_PROD
2020/784 20210428 28.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - næringsfond 2019 Annelandet AS ENGERDAL_PROD
2020/925 20210428 28.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Omar Prytz Lien ENGERDAL_PROD
2020/624 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om å opprette adkomstvei Drevsjøen boligområde Linn Femundshytten Berndtsson ENGERDAL_PROD
2020/232 20210428 28.04.2021 Utgående brev Underskrevet akseptskjema - tilskudd til bredbåndsutbygging - trinn 2 - Engerdal kommune Innlandet Fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/232 20210428 28.04.2021 Utgående brev Utbygging bredbånd trinn 2 - viktig å velge fiber Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2020/364 20210428 28.04.2021 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte for ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/1018 20210428 28.04.2021 Inngående brev 17. mai-feiring i Engerdal - 2021 Bente Sæther ENGERDAL_PROD
2020/2031 20210428 28.04.2021 Inngående brev Ungdomsstipend - statutter og utlysningstekst Engerdal Kommune - Line Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/2059 20210428 28.04.2021 Inngående brev Tilsyn - oppheving av vedtak Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2020/1834 20210428 28.04.2021 Utgående brev Utbetaling av utdanningsstipend vår 2021 Line Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1656 20210428 28.04.2021 Inngående brev Strategidokument Norges nasjonalparkkommuner 2022 - 2026 - innspillsutkast - frist 31.05.2021 Norges nasjonalparkkommuner ENGERDAL_PROD
2020/2753 20210428 28.04.2021 Inngående brev Omsetningstall for alkoholholdig drikke for 2020 ANNELANDET AS ENGERDAL_PROD
2020/2753 20210428 28.04.2021 Utgående brev Etteroppgjør - Omsatt mengde alkoholholdig drikke 2020 Coop Marked Engerdal v/COOP INNLANDET SA ENGERDAL_PROD
2020/2753 20210428 28.04.2021 Utgående brev Etteroppgjør - Omsatt mengde alkoholholdig drikke 2020 GLØTVOLD HANDEL AS ENGERDAL_PROD
2020/2753 20210428 28.04.2021 Utgående brev Etteroppgjør - Omsatt mengde alkoholholdig drikke - 2020 SØMÅDALEN LANDHANDEL AS ENGERDAL_PROD
2020/2753 20210428 28.04.2021 Utgående brev Påminnelse - Omsetningstall for alkoholholdig drikke for 2020 ANNELANDET AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2762 20210428 28.04.2021 Inngående brev Forlengelse av driftsavtalen for Drevsjø mottak Utlendingsdirektoratet v/Mette Ødegaard ENGERDAL_PROD
2020/2562 20210428 28.04.2021 Utgående brev Ferdigattest - montering tett tank for svartvann - gbnr 15/363/23 - Kartveien 1 KNUT HANSSEN MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2020/2279 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av permisjon Sondre Svingen ENGERDAL_PROD
2020/2798 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kathrine Skogheim ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210428 28.04.2021 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - ekstra næringsfond 2020 Annelandet AS ENGERDAL_PROD
2021/672 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om bruk av ATV til transport av ved - 27.04.2021 - 01.05.2022 Jan Terje Ås ENGERDAL_PROD
2021/668 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse Tove Elgåen ENGERDAL_PROD
2021/673 20210428 28.04.2021 Inngående brev Svar på samisk opplæring - prognoser for timer 2021 - 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK ENGERDAL_PROD
2021/676 20210428 28.04.2021 Inngående brev Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 2/1 - Røsætra Marit Aanesen Søgård og Jan Søgård ENGERDAL_PROD
2021/677 20210428 28.04.2021 Inngående brev Trygg hjemme avtale fra 2021-2024 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ENGERDAL_PROD
2021/678 20210428 28.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier Gunhild Snerten ENGERDAL_PROD
2021/679 20210428 28.04.2021 Inngående brev Klage vedrørende eiendomsskattetakst/verdiberegning - gbnr 14/232 Linda Marie Dammen ENGERDAL_PROD
2021/680 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om fradeling - gbnr 161/85 Anne G Fredheim Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/681 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøscooter for befaringer - 27.04.2021-15.05.2021 Jan Terje Ås ENGERDAL_PROD
2021/665 20210428 28.04.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Britt Spånberg ENGERDAL_PROD
2021/665 20210428 28.04.2021 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2021 Ingun Solli ENGERDAL_PROD
2021/661 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 161/1/11 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/661 20210428 28.04.2021 Inngående brev Oversendelse av situasjonskart - Gbnr.161/1/11 Engerdal Anlegg & Transport AS ENGERDAL_PROD
2021/661 20210428 28.04.2021 Inngående brev Erklæring underskrevet av tiltakshaver og ansvarlig søker - Gbnr. 161/1/11 Venke Nystuen ENGERDAL_PROD
2021/661 20210428 28.04.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 161/1/11 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/613 20210428 28.04.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Solheimshytta AS v/Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/557 20210428 28.04.2021 Inngående brev Kopi av innsendt søknad - tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt - kartlegging av skrantesjuke Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/612 20210428 28.04.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Solheimshytta AS v/Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/604 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på din henvendelse ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/604 20210428 28.04.2021 Utgående brev Innkalling til samtale ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/604 20210428 28.04.2021 Utgående brev Innkalling til samtale ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/604 20210428 28.04.2021 Utgående brev Innkalling til samtale ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/586 20210428 28.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar - motorferdsel i utmark - ny skiløypetrase FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/441 20210428 28.04.2021 Utgående brev Vedrørende tilførselsløype til Isterfossen camp & fritid Kari Storgjelten ENGERDAL_PROD
2021/489 20210428 28.04.2021 Inngående brev Konsesjonsfrihet ref. 2021/489 Per Morten Løberg ENGERDAL_PROD
2021/489 20210428 28.04.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Per Morten Løberg ENGERDAL_PROD
2021/505 20210428 28.04.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om ferievikariat i Helse og velferd Stella Uhlig Nafstad ENGERDAL_PROD
2021/505 20210428 28.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat i Helse og velferd Marlene Elise Sivertsen ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole - st. ref. (4373108879) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Engerdal kommune - st. ref. 4373108879 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/551 20210428 28.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - lærer 50 % fast - Fjellheimen leirskole Anne Lønne m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer - undervisningsstillinger EBUS - skoleåret 2021/2022 Elin Østvang m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole - st. ref. (4372228261) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/539 20210428 28.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Undervisningsstillinger - Engerdal barne- og ungdomsskole Engerdal kommune - st. ref. 4372228261 ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/335 20210428 28.04.2021 Inngående brev Utelatt tilbakemelding - purring - Grubbveien 7 - gbnr 165/117/5 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ENGERDAL_PROD