eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1032 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål Direktoratet for byggkvalitet ENGERDAL_PROD
2020/2512 20210610 10.06.2021 Inngående brev Protokoll fra årsmøte - Opplæringskontoret Innlandet - 27.05.21 Opplæringskontoret Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1031 20210610 10.06.2021 Inngående brev Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner - invitasjon til prosjektsamarbeid Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2020/1478 20210610 10.06.2021 Inngående brev Purring på henvendelse - feil i renovasjonsabonnementet Idar Jørgensen ENGERDAL_PROD
2020/1470 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1760 20210610 10.06.2021 Utgående brev Søknad om tilleggsressurser til spesial pedagogiske tiltak skoleåret 2021-2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1274 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1907 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale om grensejustering for underskrift - grensejustering mellom gbnr 14/74/46 og gbnr 14/74/47 Terje Langfloen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Thorkildsen Rolf Erik ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Thorkildsen Inger J Uri ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Hagen Kari ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Hagen Harald ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Sagbakken Jan Erik ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Sagbakken Ellen ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Bjørke Torunn Ingjerd ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Ødegaard Jon ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Nuland Gerd ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Martinsen Borghild S ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Martinsen Odd Erik ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Andersen Morten ENGERDAL_PROD
2020/172 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer, Ingeniørsvingen 4, 10 og 12 14/59 i Engerdal kommune Evensen Inger-Marie ENGERDAL_PROD
2020/361 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/361 20210610 10.06.2021 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 04.06.2021 Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/363 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/367 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/379 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Klara Prytz Lien ENGERDAL_PROD
2021/144 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oversendelse av saksutskrifter - vedtak i rep.skap Konsek Øst 22.04.21 Konsek Øst v/Anne Haug ENGERDAL_PROD
2021/508 20210610 10.06.2021 Inngående brev Endring i kommunalt skadefellingslag Engerdal Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/508 20210610 10.06.2021 Utgående brev Endring i kommunalt skadefellingslag Engerdal Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/550 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar vedrørende vannpåfylling - Drevsjø brannstasjon Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen ENGERDAL_PROD
2021/560 20210610 10.06.2021 Inngående brev Revisjonsberetning merverdiavgift kompensasjon - Termin 2-2021 Engerdal kommune Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/652 20210610 10.06.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - gjenoppbygging etter riving - fv 2208 - 3425-14/73 - Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/819 20210610 10.06.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - tilbygg - FV 26 - 3425-165/1/120 - Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/873 20210610 10.06.2021 Inngående brev Takker ja til intervju - sykepleier 100 % vikariat - hjemmebasert omsorg ***** ENGERDAL_PROD
2021/873 20210610 10.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - sykepleier 100 % vikariat - hjemmebasert omsorg ***** ENGERDAL_PROD
2021/932 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding Roy Arne Larsen ENGERDAL_PROD
2021/1030 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse for intern annonsering Lise N Risbakken m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1027 20210610 10.06.2021 Inngående brev Graving i forbindelse med fiber til Engerdal Barne- og Ungdomsskole Netco v/Ann Merete Tøraasen ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - ledige stillinger ved Engerdal kulturskole Margeretha Stassen ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før ansettelse - lærerstillinger Engerdal kulturskole Lise N Risbakken m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Cristina J. Langfeldt ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Margeretha Stassen ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Else Myhr ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Rudolphus (Rolf) Pas ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Øyvind Skogly Pedersen ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Anette Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Caroline van Nuland - Hanssen ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ledige stillinger ved Engerdal kulturskole - st. ref. (4397892496) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/961 20210610 10.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - lærerstillinger - Engerdal kulturskole Jan Inge Knutsen ENGERDAL_PROD
2021/968 20210609 09.06.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §5c Ivar Hirkjølen ENGERDAL_PROD
2021/982 20210609 09.06.2021 Utgående brev Trepartssammarbeid Fagforbundet - Engerdal v/Line M. Sandal ENGERDAL_PROD
2021/1018 20210609 09.06.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn (saksnummer 5196592) Elvia AS ENGERDAL_PROD
2021/1018 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sak avsluttet (saksnummer 5196592) Elvia AS ENGERDAL_PROD
2021/1018 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sak avsluttet (saksnummer 5198999) Elvia AS ENGERDAL_PROD
2021/1028 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon KVILTEN PER JOAR ENGERDAL_PROD
2021/1029 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 15/250 Edgar Bakke ENGERDAL_PROD
2021/1016 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra kommunale avgifter Moatoppen 3 Merete Trangsrud ENGERDAL_PROD
2021/1026 20210609 09.06.2021 Inngående brev Referat fra arbeidsgruppe kulturminneplan 3 juni 21 ENGERDAL_PROD
2021/932 20210609 09.06.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om motorferdsel i utmark Roy Arne Larsen ENGERDAL_PROD
2021/928 20210609 09.06.2021 Utgående brev Innsynskrav - arbeidsavtale til kommunedirektør Sindre Granly Meldalen ENGERDAL_PROD
2021/805 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ENGERDAL_PROD
2021/670 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse for uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - opprettelse av matrikkelenhet - gbnr 14/210 i Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE EIENDOM m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/699 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse for uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppretting av matrikkelenhet fra gbnr 15/2 INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Gjermund B Granberg ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Henning Sundet ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Tom André Sundet ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Torstein Skogheim ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Petter Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Björn Petter Lien ENGERDAL_PROD
2021/740 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb for ungdom 2021 Sander Stensaas Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/753 20210609 09.06.2021 Utgående brev Krav om fast ansettelse Asgeir Sæther ENGERDAL_PROD
2021/554 20210609 09.06.2021 Utgående brev Innkalling til forhåndssamtale Asgeir Sæther ENGERDAL_PROD
2021/537 20210609 09.06.2021 Utgående brev Akseptbrev tilskudd Besøksverk og aktivitetstilbud Statsforvalteren ENGERDAL_PROD
2021/539 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Else Myhr ENGERDAL_PROD
2021/539 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Mari Anne Berg ENGERDAL_PROD
2021/539 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2021/603 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om fellesføring lysmast - FELL21-59-T1- Kopparleden - Drevsjø Oneco ENGERDAL_PROD
2021/511 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til arrangement/underskuddsgaranti Engerdalsdagene Engerdalsdagene ENGERDAL_PROD
2021/511 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Sømådalsopplevelser 2021 Sømådalsopplevelser sa ENGERDAL_PROD
2021/511 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - "Heme dine" - 2021 Heme dine ENGERDAL_PROD
2021/516 20210609 09.06.2021 Utgående brev Godkjent samarbeidsavtale mellom Verdensarvrådet og MiST for perioden 01.01.2022 og 31.12.26 - Røros kommune ENGERDAL_PROD
2021/516 20210609 09.06.2021 Utgående brev Underskrevet samarbeidsavtale verdensarvsenter Torfinn Rohde ENGERDAL_PROD
2021/451 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oppdatering vedrørende vedtak 2021/362 av 01.06.2021- gbnr 6/137 - Røsætervollen Alexander Gellein Westby ENGERDAL_PROD
2021/33 20210609 09.06.2021 Utgående brev Kontantstøtterapportering mai 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN ENGERDAL_PROD
2021/9 20210609 09.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt radonmålinger - gbnr 14/530 - Harratråkket 6 Roald Alsterberg ENGERDAL_PROD
2021/216 20210609 09.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - skolefaglig rådgiver/fagleder VO/fagleder Kulturskolen Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2021/246 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av abonnement, 164/37/0/0, Risveien 9 Arnfinn Haugen ENGERDAL_PROD
2021/267 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Kopparleden teaterlag Kopparleden teaterlag ENGERDAL_PROD
2021/267 20210609 09.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar Kopparleden teaterselskap søknad om tilskudd - låne/lease tribuner Kopparleden Teaterlag v/Hilde Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2021/302 20210609 09.06.2021 Utgående brev Søknad om permisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/431 20210609 09.06.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Ola Lund ENGERDAL_PROD
2020/473 20210609 09.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/526 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse av underretning etter kvalitetsheving - retting av grense mellon gbnr 14/55 og gbnr 14/56 Erling Kåre Ingard Søgård ENGERDAL_PROD
2020/730 20210609 09.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/798 20210609 09.06.2021 Utgående brev Aktivitetsplan ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/294 20210609 09.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Elin Fjellheim ENGERDAL_PROD
2020/24 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbok - gbnr 165/355 - 165/356 - 165/357 og 165/358 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/26 20210609 09.06.2021 Utgående brev Oversendelse av bekreftet grunnbokutskrift og matrikkelbrev - gbnr 165/354 - planlagt adresse - Kopparleden 582 STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2020/61 20210609 09.06.2021 Inngående brev Fratredelse verv Per Olav Opgård Engerdal Kommune - Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210609 09.06.2021 Utgående brev Valg av stemmestyrer Jan Erik Sorkmo m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210609 09.06.2021 Inngående brev Rapportering av åpningstider til forhåndsstemmesteder Valgdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2091 20210609 09.06.2021 Utgående brev Rapportering av åpningstider til forhåndsstemmesteder, 3425 Engerdal Valgdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1626 20210609 09.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/9 20210608 08.06.2021 Inngående brev Radonmålinger - gbnr 14/530 - Harratråkket 6 Roald Alsterberg ENGERDAL_PROD
2021/1021 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ny rettskrets Nord-Østerdal jordskifterett v/Sæther, Milly ENGERDAL_PROD
2020/1045 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad stolpejakt - 2021 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1020 20210608 08.06.2021 Inngående brev Takk fra NINA Nina v/Jens Åström ENGERDAL_PROD
2021/1020 20210608 08.06.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse til utsetting av insektfeller - Rendalen nordre statsallmenning i Engerdal kommune 3425/165/1 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/261 20210608 08.06.2021 Inngående brev REVISJON ØST IKS - Innkalling styremøte 11.6.21 Revisjon Øst Iks v/Morten Alm Birkelid ENGERDAL_PROD
2021/1019 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kontraktsgrunnlag - Del 2 Driftskontrollanlegg Engerdal Kommune v/fagleder Ove Andreassen ENGERDAL_PROD
2021/164 20210608 08.06.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 2.06.21 Sykehuset-Innlandet v/SIHF PB Servicekontoret ENGERDAL_PROD
2021/54 20210608 08.06.2021 Inngående brev Årsmøteprotokoll 2021 - nye vedtekter og strategidokument 2021-2026 for Norges nasjonalparkkommuner Norges Nasjonalparkkommuner v/Bjorn Age Jenssen ENGERDAL_PROD
2021/684 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om substitusjonsbehandling i karantene / isolasjon - rus og psykisk helsefeltet Statsforvalteren i Innlandet v/Bækkevold, Arild ENGERDAL_PROD
2021/1017 20210608 08.06.2021 Inngående brev Engerdal kommune slamtømming og slamlager Engerdal Kommune - Ove Andreassen ENGERDAL_PROD
2021/1016 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunale avgifter Merete Trangsrud ENGERDAL_PROD
2020/2762 20210608 08.06.2021 Inngående brev Forlengelse av tilleggsavtale ekstra bemanning - ett årsverk Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/936 20210608 08.06.2021 Inngående brev Svar til Reidar Åsgård vedrørende e-post av 4. juni 2021 - Generalforsamling Innlandet Energi Holding - saksdokumenter Ordfører Line Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/122 20210608 08.06.2021 Inngående brev Månedsbrev mai 2021 Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad ENGERDAL_PROD
2021/620 20210608 08.06.2021 Inngående brev NVEs tilbakemelding på søknad om dispensasjon for etablering av mindre avløpsanlegg - Gnr. 165 bnr. 1 fnr. 258, Sundveien 1880 - Engerdal kommune NVE v/Torleiv Yli Myre ENGERDAL_PROD
2021/537 20210608 08.06.2021 Inngående brev Engerdal -Svar på søknad om aktivitetstilbud og besøksvert - STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/387 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad på kommunal kompensasjonsordning Taxi-Hedmark v/Finn Vaagan ENGERDAL_PROD
2020/1753 20210608 08.06.2021 Inngående brev Protokoll - Generalforsamling i Sør-Østerdal Næringshage Engerdal Kommune v/ordfører Line Storsnes ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210608 08.06.2021 Inngående brev Ungdomsstipend ***** ENGERDAL_PROD
2020/725 20210608 08.06.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/465 20210608 08.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 – Vikarmidler for lærerspesialistutdanning 2019-kullet, 4. semester UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2021/1027 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - Tillatelse til nærføring med tele-/fiberkabel - Fv 2208 - Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1013 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Innlandet fylkeskommune til Statskog SF av 07.06.2021 - Tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Utbedring av skader på skogsbilvegbruer, Jotholla (Kvisla) og Skjærbekken, Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1015 20210608 08.06.2021 Inngående brev Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet Postmottak KUD ENGERDAL_PROD
2021/984 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 161/1/124 Jarle Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/984 20210608 08.06.2021 Inngående brev Kopi av epost til Jarle Kristiansen - svar på nabovarsel - gbnr 161/1/124 - Alpinveien 44, Ulvåberget STATSKOG SF ENGERDAL_PROD
2021/984 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad uten ansvarsrett - gbnr 161/1/124 Jarle Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/985 20210607 07.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Linda Camilla Zakrisson m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/987 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar Engerdal kommune - Vindkraft - ønske om et møte Vind - Espen Borgir Christophersen ENGERDAL_PROD
2021/1007 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2021/995 20210607 07.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfritak ved erverv av fast eiendom Tore Øivind Sander m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/999 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vannavgift Odd Westby ENGERDAL_PROD
2021/977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Simen Wik ENGERDAL_PROD
2021/964 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2020/375 20210607 07.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/733 20210607 07.06.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/688 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oppstart forenklet etterlevelseskontroll 2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/367 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/363 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1829 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplasser Tina Cecilie Blestad ENGERDAL_PROD
2020/1829 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplasser Tina Cecilie Blestad ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervjuer/ansettelse - undervisningsstillinger EBUS - skoleåret 2021/2022 Utdanningsforbundet ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Else Myhr ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Monika Taraldsen ENGERDAL_PROD
2021/539 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer - Engerdal barne- og ungdomsskole Mari Anne Berg ENGERDAL_PROD
2021/837 20210607 07.06.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak - opprettelse av matrikkelenhet - grunneiendom fra gnr 15/2 - innløsing av lovlig opprettet festegrunn - automatkiosk - Telenor Liv Johanne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 June Katrine Heggberget ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Henning Sundet ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Tom André Sundet ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Petter Lien ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Tor-Erik Ingelsrudøyen ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Petter Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Sander Stensaas Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Gjermund Bergersen Granberg ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Torstein Skogheim ENGERDAL_PROD
2021/740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sommerjobbordning for ungdom 2021 Mahyar Hassani ENGERDAL_PROD
2021/936 20210604 04.06.2021 Inngående brev Generalforsamling Innlandet Energi Holding - saksdokumenter Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2020/1337 20210604 04.06.2021 Inngående brev Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tepas Personal AS Tepas v/Kjetil Svingen ENGERDAL_PROD
2020/1071 20210604 04.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Pernille Kveen ENGERDAL_PROD
2020/1020 20210604 04.06.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2020/332 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet regnskap 2020 Engerdal Investeringsselskap AS Vekstra v/Hanne Martinsson ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Granheim Lars Jørgen ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Egeberg Lene Svarthoel ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Strand Kjersti Marie ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Strand Kjell ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Strand Gjermund ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Strand Anne Mette ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Johnsen Tormod ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Fiskebekk Lene ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Langholen Trine ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Søilen Arild ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Knudtson Anita Helen ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Brænden Gunn Asveig ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Brænden Knut ENGERDAL_PROD
2020/175 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Mariåsen Roger ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Bjørningstad Anita ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Strand Kjersti Marie ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Strand Kjell ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Strand Gjermund ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Strand Anne Mette ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Johnsen Tormod ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Fiskebekk Lene ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Larsen Ulla ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Larsen Tom Henning ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Mariåsen Roger ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Brænden Knut ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Brænden Gunn Asveig ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Egeberg Lene Svarthoel ENGERDAL_PROD
2020/176 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Oppretting av gunneiendom Ingeniørsvingen 17 og 22 14/59 i Engerdal kommune Granheim Lars Jørgen ENGERDAL_PROD
2020/375 20210604 04.06.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2021/351 20210604 04.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 5/2021 - veke 22 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/185 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2021/145 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter §6, barmark Gudmund Hole ENGERDAL_PROD
2021/78 20210604 04.06.2021 Utgående brev Underskrevet fullmaktsskjema - Dagsturhytta Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/17 20210604 04.06.2021 Utgående brev Anbefaling om masseuttak og 60-sone uten ansvarsrett gjennom Kvilten grend i Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Moberg Øivind Johan ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Moberg Helene Benedikte ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Olsen Sigrun Merete ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Olsen Roy Claus ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Ness Anita ENGERDAL_PROD
2021/3 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Kristiansen Ole Edvard ENGERDAL_PROD
2020/2834 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedrørende kjørebok - motorferdsel i utmark Birgit Ranheim ENGERDAL_PROD
2021/945 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på lønnsspørsmål Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2021/951 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på deres brev vedrørende bruk av sti ved Ørnholveien Lill Granas m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/873 20210604 04.06.2021 Inngående brev Grunnet pågående streik ønsker ikke NSF å delta i intervju NSF v/Julie Spånberg Husfloen ENGERDAL_PROD
2021/873 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før intervju/ansettelse - sykepleier 100 % vikariat - hjemmebasert omsorg Kine Vestad m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/885 20210604 04.06.2021 Utgående brev Godkjenning av ett-trinns søknad - riving av bolighus og uthus - gbnr 15/30 Gro Kvilvang Søgård ENGERDAL_PROD
2021/834 20210604 04.06.2021 Utgående brev Godkjenning av flerårig gjødslingsplan - Gudmund Waldal gnr 165/80 Gudmund Waldal ENGERDAL_PROD
2021/714 20210604 04.06.2021 Inngående brev Sykepleier 100 % fast - institusjon - spørsmål rundt lønn Mari Øverstad ENGERDAL_PROD
2021/749 20210604 04.06.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - engasjement Frivilligsentralen - sommer 2021 Hanna Hennie Bekk ENGERDAL_PROD
2021/749 20210604 04.06.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - engasjement Frivilligsentralen - sommer 2021 Hanna Wenger Langseth ENGERDAL_PROD
2021/749 20210604 04.06.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - engasjement Frivilligsentralen - sommer 2021 Janniche Enger ENGERDAL_PROD
2021/676 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gbnr 2/1 2/1 i Engerdal kommune Søgård Jan ENGERDAL_PROD
2021/676 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gbnr 2/1 2/1 i Engerdal kommune Søgård Marit Aanesen ENGERDAL_PROD
2021/676 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gbnr 2/1 2/1 i Engerdal kommune Odden Marit J Nordnes ENGERDAL_PROD
2021/676 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gbnr 2/1 2/1 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2021/534 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Styrestystem til heis i alpinbakken Sølen alpinsenter as ENGERDAL_PROD
2021/532 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende nytt ungdomshus Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/954 20210604 04.06.2021 Utgående brev Godkjenning av flerårig gjødslingsplan - Karin Danielsson gnr 162/18 Karin Erika Danielsson ENGERDAL_PROD
2021/969 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om å sette opp ei enkel fiskebu ved Blakksjøen Erling Kåre Ingard Søgård ENGERDAL_PROD
2021/1005 20210604 04.06.2021 Inngående brev Fellesareal Skrivergardsjordet - gbnr 165/119 - Behov for avklaring i f.t. størrelse og eierforhold Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1007 20210604 04.06.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2021/996 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Hege Katrine B Finneid ENGERDAL_PROD
2021/997 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Yasir Maamoun Alrahwan ENGERDAL_PROD
2021/1010 20210604 04.06.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbnr 14/331 14/23 i Engerdal kommune Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2021/1011 20210604 04.06.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom fra gbnr 2/1 2/1 i Engerdal kommune Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2021/984 20210604 04.06.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Jarle Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/985 20210604 04.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 165/354 Linda Camilla Zakrisson m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/466 20210603 03.06.2021 Inngående brev Ny tilskuddsordning: Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Statsforvalteren i Innlandet v/Stenseth, Kim Åge ENGERDAL_PROD
2021/1001 20210603 03.06.2021 Inngående brev Bruk av administrativ foretakssanksjon (overtredelsesgebyr) - Orientering om dom fra Høyesterett Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/999 20210603 03.06.2021 Inngående brev Fråga om vattenavgift Odd Westby ENGERDAL_PROD
2021/995 20210603 03.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfritak ved erverv av fast eiendom Tore Øivind Sander ENGERDAL_PROD
2021/1004 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2021-2025 Inger Marie Sylen ENGERDAL_PROD
2021/873 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - 100 % vikariat - 3. gangs utlysning - st. ref. (4391257096) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2020/1020 20210603 03.06.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 3 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 11, 15 og 20 14/59 i Engerdal kommune Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2020/1841 20210603 03.06.2021 Inngående brev Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/1596 20210602 02.06.2021 Inngående brev Nominerer din kommune/fylkeskommune til prisen årets frivillighetskommune 2021 KS v/Ann-Solveig Hansteen ENGERDAL_PROD
2021/603 20210602 02.06.2021 Inngående brev Fellesføringssøknad på lysmast, FELL21-59-T1 Kopparleden Drevsjø Oneco Network AS v/Falkenhaug Inger Johanne ENGERDAL_PROD
2021/989 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Linda Grøndalen ENGERDAL_PROD
2021/986 20210602 02.06.2021 Inngående brev 22. juli markeringer 2021 Statsforvalteren i Innlandet v/Torsbakken, Berit Siring ENGERDAL_PROD
2021/988 20210602 02.06.2021 Inngående brev Beslutning om deling av IPS mellom Sør-Østerdal/Åsnes og Hamar-regionen Nav Innlandet v/Lien, Bjørn ENGERDAL_PROD
2021/987 20210602 02.06.2021 Inngående brev Vindkraft Vind - Espen Borgir Christophersen ENGERDAL_PROD
2021/986 20210602 02.06.2021 Inngående brev 22. juli markeringer 2021 Statsforvalteren v/ Torsbakken, Berit Siring ENGERDAL_PROD
2020/497 20210602 02.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.2021-26.05.2021 SGS Analytics ENGERDAL_PROD
2020/382 20210602 02.06.2021 Utgående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/688 20210602 02.06.2021 Inngående brev RF 1022 signert av revisor for Engerdal kommune 2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/688 20210602 02.06.2021 Inngående brev Revisjonsberetning Engerdal kommune 2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2020/865 20210602 02.06.2021 Utgående brev Flyttemelding TRYSIL KOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/865 20210602 02.06.2021 Inngående brev Bytte av skole Nazar Hussain ENGERDAL_PROD
2020/865 20210602 02.06.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/69 20210602 02.06.2021 Utgående brev Ønske om et opplysningsmøte - stedsutviklingsprosjeketet på Drevsjø Engerdal Høyre v/Tor Erik Skramstad ENGERDAL_PROD
2020/364 20210602 02.06.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 05.05.21 vedr. ***** ***** ***** ***** SYKEHUSET INNLANDET HF HABILITERING OG REHABILITERING SANDERUD v/Kristin Holmen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/367 20210602 02.06.2021 Utgående brev Søknad om spesialpedagogiske tilleggsressurser skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/366 20210602 02.06.2021 Utgående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1562 20210602 02.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ferievikariat - Inntil 100 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og oppvekst - Institusjon - 20.06.2021-15.08.2021 Tuva Joten Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/1571 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/1539 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning endring av stedfortreder skjenkebevilling Femund Brygge AS FEMUND BRYGGE AS ENGERDAL_PROD
2020/1274 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021/2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/1243 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Marie Kristin Sæther ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210602 02.06.2021 Utgående brev Vedrørende innspill til ny trase til fiskevann for personer med varig funksjonhemming Per Joar Kvilten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210602 02.06.2021 Utgående brev Utbetalingsanmodning korona-fond Galten Gård v/Gjertrud og Per Roar ENGERDAL_PROD
2020/2517 20210602 02.06.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale for signering - - Grensejustering mellom gnr 15/20 og 15/226 Johnny Sletmoen m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2517 20210602 02.06.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale for signering - Grensejustering - gnr 15/20 og 15/20/23 Kjersti Hoel Skotte m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/122 20210602 02.06.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021, sendt 02.06.2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/302 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/592 20210602 02.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på kjøp av grunnskoleplass ***** ENGERDAL_PROD
2021/537 20210602 02.06.2021 Utgående brev Akseptbrev - Eldre ut på middag Statsforvalteren Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/464 20210602 02.06.2021 Inngående brev Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk Johnny Sletmoen ENGERDAL_PROD
2021/508 20210602 02.06.2021 Utgående brev Oppnevning av kommunalt fellingslag - store rovdyr STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/885 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 15/30 KNUT HANSSEN MASKIN AS ENGERDAL_PROD
2021/899 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - vesentlig terrenginngrep - Elgå grustak (RU12) - Gbnr. 164/1 PER JOAR KVILTEN ENGERDAL_PROD
2021/925 20210602 02.06.2021 Utgående brev Akseptbrev - tilskudd opplærings- og kompetansetiltak (..) Statsforvalteren Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/819 20210602 02.06.2021 Utgående brev Vedrørende din søknad om tilbygg til bolig - gbnr 165/1/120 Knut Brenna ENGERDAL_PROD
2021/822 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål, fritidsbolig med garasje - gbnr 14/556 Henning R Engebretsen ENGERDAL_PROD
2021/820 20210602 02.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - Lærling barne- og ungdomsarbeider - Helse og oppvekst - 02.06.2021-01.08.2023 Mathilde Skogheim ENGERDAL_PROD
2021/806 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/557 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/807 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/558 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/812 20210602 02.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidelse av antall plasser - Sømådalen Barnehage DA Sømådalen Barnehage DA ENGERDAL_PROD
2021/799 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lise Merethe Brenna ENGERDAL_PROD
2021/652 20210602 02.06.2021 Utgående brev Angående behandling av dispensasjonssøknad byggegrense til fylkesvei - FV2208 - Vestveien - GID 14/73/1 Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2021/698 20210602 02.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 161/1/154 Rune Nilsen ENGERDAL_PROD
2021/749 20210602 02.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat sommer 2021 - Frivilligsentralen Mari Anne Berg ENGERDAL_PROD
2021/749 20210602 02.06.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om ferievikariat sommer 2021 - Frivilligsentralen Jonathan V M G Ager ENGERDAL_PROD
2021/983 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 161/1 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/984 20210602 02.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 161/1/124 Jarle Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/989 20210602 02.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Linda Grøndalen ENGERDAL_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/972 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ole Alexander Torp ENGERDAL_PROD
2021/982 20210601 01.06.2021 Inngående brev Trepartssammarbeid Fagforbundet - Engerdal v/Line M. Sandal ENGERDAL_PROD
2021/981 20210601 01.06.2021 Inngående brev Informasjon om kostnadsøkning 110 sentralen Hedmarken-Brannvesen v/Monica Kjernli ENGERDAL_PROD
2020/2541 20210601 01.06.2021 Inngående brev Informasjon om endring i rapportering til Kommunalt pasient- og brukerregister (IPLOS) i 2021 og 2022 Helsedirektoratet v/Yvonne Solberg ENGERDAL_PROD
2021/516 20210601 01.06.2021 Inngående brev Saksliste og sakspapirer til Norges Verdensarvs årsmøte 15. juni 2021 Norges Verdensarv v/Liv Astrid Sverdrup ENGERDAL_PROD
2020/2830 20210601 01.06.2021 Inngående brev Begjæring vedrørende opphevelse av vedtak Ove Andersen ENGERDAL_PROD
2021/164 20210601 01.06.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 26.05.21 Sykehuset Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/363 20210601 01.06.2021 Inngående brev Prolongering av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten for Trysil og Engerdal PP-tjenesten v/Anne Eline Larsen ENGERDAL_PROD
2020/366 20210601 01.06.2021 Inngående brev Prolongering av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten for Trysil og Engerdal PP-tjenesten v/Anne Eline Larsen ENGERDAL_PROD
2021/635 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedlikehold av Grubbveien Olav Bakken ENGERDAL_PROD
2020/196 20210601 01.06.2021 Inngående brev Stedsnavn i Engerdal kommune Kartverket v/Karsten Lien ENGERDAL_PROD
2021/971 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vaksineinformasjon Silje Tuxen Thingvoll ENGERDAL_PROD
2021/983 20210601 01.06.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 165/1 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/976 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om endring av abonnement renovasjon - gbnr 14/209/0/0 - Østlia nord 13 Joar Dammen ENGERDAL_PROD
2021/977 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 3/203 - Lisætra Simen Wik ENGERDAL_PROD
2021/970 20210601 01.06.2021 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget Gjerdrum-utvalget v/Haakon Riekeles ENGERDAL_PROD
2021/969 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om å få sette opp ei enkel fiskebu ved Blakksjøen Erling Kåre Ingard Søgård ENGERDAL_PROD
2021/966 20210601 01.06.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2021/967 20210601 01.06.2021 Utgående brev Invitasjon til Kongehuset til Femundsmarka nasjonalparks 50-årsjubileum STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/968 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 2021-2024 Ivar Hirkjølen ENGERDAL_PROD
2020/199 20210601 01.06.2021 Inngående brev Planforslag for Hyllsjøen hytteområde Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2020/199 20210601 01.06.2021 Inngående brev Endelig planbeskrivelse Hyllsjøen 01.06.2021 Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2020/154 20210601 01.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Arne Lia Hovde ENGERDAL_PROD
2020/45 20210601 01.06.2021 Utgående brev Krav i konkursbo til VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS Helge Hartz ENGERDAL_PROD
2020/2937 20210601 01.06.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning korona-fond Galten Gård v/Gjertrud og Per Roar ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-06 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/451 20210601 01.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Nytt bygg boligformål - fritidsbolig med garasje og utslippstillatelse - gbnr 6/137 - Røsætervollen Alexander Gellein Westby ENGERDAL_PROD
2021/740 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad - sommerjobbordning for ungdom ***** ENGERDAL_PROD
2021/815 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar vedrørende spørsmål om eiendomsskatt for gnbnr. 14/14/15 Tom Forberg ENGERDAL_PROD
2021/846 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål vedr. eiendomsskatt for hytter i østfjellet. Engerdal Østfjell hytteeierforening v/ Oddbjørn Flataker ENGERDAL_PROD
2021/945 20210601 01.06.2021 Inngående brev Lønnsspørsmål Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2021/963 20210531 31.05.2021 Inngående brev Opprettelse av friområder for hund Norsk Kennelklubb v/Kjetil Vataker Johansen ENGERDAL_PROD
2021/389 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Miljødirektoratet - avslag på felling av Bjørn i Rendalen kommune Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/962 20210531 31.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding - snøscooterløyve/kjørebok Mats Spånberg ENGERDAL_PROD
2020/1541 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020-2021 Joar Gimse Stampen ENGERDAL_PROD
2020/679 20210531 31.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2021 Ivar Hirkjølen ENGERDAL_PROD
2021/216 20210531 31.05.2021 Inngående brev Ønsker beskrivelse av oppgaver/ansvar i den totale stillingen Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2021/216 20210531 31.05.2021 Utgående brev Ingeborg Frank - oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Ingeborg Frank ENGERDAL_PROD
2021/375 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad om kommunal vielse ***** ENGERDAL_PROD
2020/2821 20210531 31.05.2021 Inngående brev Detaljert planløsning - tilbygg fritidsbolig - gbnr 165/1/19 - Gjermundsvika Bjørn Faugli ENGERDAL_PROD
2020/872 20210531 31.05.2021 Utgående brev Flyttemelding MYKLERUD SKOLE ENGERDAL_PROD
2020/881 20210531 31.05.2021 Utgående brev Flyttemelding MYKLERUD SKOLE ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune BLUE OCEAN MEDIA AS ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Beboere i Søre-Elvdal ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Destinasjon femund engerdal as ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Odd Bergersen ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Kåre Johnny Øien ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Hege Bergersen ENGERDAL_PROD
2020/421 20210531 31.05.2021 Utgående brev Lokal forskrift opphevet - plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping i Engerdal kommune Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2020/357 20210531 31.05.2021 Inngående brev Svar - skoleplass etter individuell vurdering skoleåret 2021/2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE ENGERDAL_PROD
2020/1528 20210531 31.05.2021 Utgående brev Flyttemelding MYKLERUD SKOLE ENGERDAL_PROD
2021/901 20210531 31.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond Veivel Buflovegen v/ Aud Mette Bjørnsrud ENGERDAL_PROD
2021/901 20210531 31.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdragets fiskefond Båtstø camping ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter før tildeling av sommerjobb Kine Vestad m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Petter Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Sander Stensaas Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 June Katrine Heggberget ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Gjermund Bergersen Granberg ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Petter Lien ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Henning Sundet ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Torstein Skogheim ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Tom André Sundet ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sommerjobbordning for ungdom - st. ref. (4386746287) - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/740 20210531 31.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - sommerjobbordning for ungdom 2021 Mahyar Hassani ENGERDAL_PROD
2021/749 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - engasjement Frivilligsentralen - sommer 2021 Mari Anne Berg ENGERDAL_PROD
2021/749 20210531 31.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - engasjement Frivilligsentralen - sommer 2021 Vincent Gjermunds Ager ENGERDAL_PROD
2021/686 20210531 31.05.2021 Inngående brev Innrapportering av standpunktkarakterer for skoleåret 2021/2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE ENGERDAL_PROD
2021/532 20210531 31.05.2021 Inngående brev Purring på svar - nytt ungdomshus Mari Midtlie ENGERDAL_PROD
2021/501 20210531 31.05.2021 Utgående brev Vedrørende klage på tillatelse til tiltak - opprettelse av ny grunneiendom til fritidsformål - gbnr 15/363/19, Kartveien 13 Karl Olav Bogevold ENGERDAL_PROD
2021/592 20210531 31.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/571 20210531 31.05.2021 Inngående brev Tilskudd til samisk språkopplæring Samediggi - Anti, Kathrine ENGERDAL_PROD
2021/963 20210531 31.05.2021 Utgående brev Opprettelse av friområder for hund Norsk Kennelklubb v/Kjetil Vataker Johansen ENGERDAL_PROD
2021/964 20210531 31.05.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2020/1493 20210528 28.05.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 3/203 - Lisætra Engerdal kommuneskoger KF v/Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2020/2762 20210528 28.05.2021 Inngående brev Forlengelse av driftsavtalen for Drevsjø mottak Utlendingsdirektoratet v/Mette Ødegaard ENGERDAL_PROD
2021/955 20210528 28.05.2021 Inngående brev Høring - Forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger mv. for utvalg som skal gjennomgå tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020 Helse og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/382 20210528 28.05.2021 Inngående brev Prolongering av sakkyndig vurdering fra PPT PPTjenesten for Trysil og Engerdal v/Liv E Vingelsgaard ENGERDAL_PROD
2020/881 20210528 28.05.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/872 20210528 28.05.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/367 20210528 28.05.2021 Inngående brev Prolongering av sakkyndig vurdering fra PPT PPT for Trysil og Engerdal v/Liv E Vingelsgaard ENGERDAL_PROD
2020/1528 20210528 28.05.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/1574 20210528 28.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ferievikariat - Inntil 100 % stilling - 6583 Pleiemedarbeider - Helse og oppvekst - Institusjon - 21.06.2021-15.08.2021 Ida V Hagen Jensvoll ENGERDAL_PROD
2020/1801 20210528 28.05.2021 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ellen Bekkevold ENGERDAL_PROD
2020/1887 20210528 28.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2020/2762 20210528 28.05.2021 Inngående brev Invitasjon til partssamarbeid Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/2600 20210528 28.05.2021 Inngående brev Samtykke til plassering nærmere enn 4 meter fra tomtegrense - 14/42 og 14/250 - Svein Ove Nordsveen Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/97 20210528 28.05.2021 Utgående brev Innkalling til samtale Reidun Kveen ENGERDAL_PROD
2021/637 20210528 28.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om kompetansemidler og studiepermisjon Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2021/537 20210528 28.05.2021 Inngående brev Tilskudd til Eldre ut på middag - Statsbudsjettet 2020 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/714 20210528 28.05.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast - institusjon Mari Øverstad ENGERDAL_PROD
2021/911 20210528 28.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Forebyggende rehabilitering - 01.06.2021-30.10.2021 Dagny Marie Spånberg ENGERDAL_PROD
2021/946 20210528 28.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/945 20210528 28.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2021/945 20210528 28.05.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2021/954 20210528 28.05.2021 Inngående brev Søknad om flerårig gjødslingsplan - Karin Danielsson Norsk Landbruksrådgiving v/Rune Granås ENGERDAL_PROD
2021/930 20210528 28.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/884 20210528 28.05.2021 Inngående brev Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/895 20210528 28.05.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Omsorgslønn - 29.04.2021-31.08.2021 ***** ENGERDAL_PROD
2021/834 20210528 28.05.2021 Inngående brev Gjødslingsplan 2021, skiftekart m.m. Gudmund Waldal ENGERDAL_PROD
2021/808 20210528 28.05.2021 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om fradeling gnr 133 bnr 1 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/956 20210528 28.05.2021 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE ENGERDAL_PROD
2021/950 20210527 27.05.2021 Inngående brev Angående nabovarsel for tiltak på 3425/161/100 m.fl. - avstand nabo: Nabovarsel uthus Engerdal Statskog v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/509 20210527 27.05.2021 Inngående brev Oversendelse av kalkyle kjeller - Engerdal helse og omsorgssenter Norconsult AS ENGERDAL_PROD
2020/578 20210527 27.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.2021-26.05.2021 SGS Analytics ENGERDAL_PROD
2020/576 20210527 27.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.2021-26.05.2021 SGS Analytics ENGERDAL_PROD
2021/949 20210527 27.05.2021 Inngående brev Høring - Endring i sosialtjenesteloven Arbeids- og sosialtjenestedepartementet ENGERDAL_PROD
2021/948 20210527 27.05.2021 Inngående brev Kjørebok - 2021 Bjørn Arvid Foss ENGERDAL_PROD
2021/951 20210527 27.05.2021 Inngående brev Spørsmål angående stien vest for hytta i Ørnholveien 39 Lill Granaas m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/953 20210527 27.05.2021 Inngående brev Avvik matrikkel grunnbok STATENS KARTVERK ENGERDAL_PROD
2021/946 20210527 27.05.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/938 20210527 27.05.2021 Inngående brev Oppsigelse av bakvaktsavtale NSF v/ Hovedtillitsvalgt ENGERDAL_PROD
2021/938 20210527 27.05.2021 Utgående brev Innkalling til forhandling om hjemmevaktavtale NSF v/ Hovedtillitsvalgt ENGERDAL_PROD
2021/938 20210527 27.05.2021 Inngående brev Forhandlinger hjemmevaktsavtale NSF v/ Hovedtillitsvalgt ENGERDAL_PROD
2021/831 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ferievikar - Inntil 100 % stilling - 6583 pleiemedarbeider - Helse og oppvekst - Institusjon - 21.06.2021-15.08.2021 Dina Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/844 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 50 % stilling - 6572 Vaktmesterassistent - Plan og teknikk - 18.05.2021-30.09.2021 Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2021/772 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ferievikar - Inntil 86,85 % stilling - 6583 pleiemedarbeider - Helse og oppvekst - forebyggende rehabilitering - 28.06.2021-15.08.2021 Marielle Spånberg Nordli ENGERDAL_PROD
2021/680 20210527 27.05.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding angående søknad om fradeling Anne G Fredheim Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/674 20210527 27.05.2021 Inngående brev Protokoll Generalforsamling i Kommunekraft AS 2021 Kommunekraft AS ENGERDAL_PROD
2021/567 20210527 27.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - sykepleier natt - 66,9 % fast - institusjon Anna Aspaas ENGERDAL_PROD
2021/567 20210527 27.05.2021 Utgående brev Orientering om ansettelse - sykepleier natt - 66,9 % fast - institusjon Kristina Söderberg ENGERDAL_PROD
2021/567 20210527 27.05.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - sykepleier 66,9 % natt - institusjon Ranveig Synnøve Skålerud ENGERDAL_PROD
2021/620 20210527 27.05.2021 Inngående brev Svar ang. søknad om dispensasjon for etablering av mindre avløpsanlegg - gbnr. 165/1/258 Sundveien 1880 - Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/468 20210527 27.05.2021 Inngående brev Høringer etter plan- og bygningsloven sommer 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/478 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 33,76 % stilling - helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.06.2021-09.07.2021 Magnhild Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/925 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse/habilitering - 01.05.2021-31.10.2021 Omar Prytz Lien ENGERDAL_PROD
2020/972 20210527 27.05.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nytt bygg - anneks til fritidsbolig - gbnr 1/128 - Jervevegen 6 Fredrik Hagen ENGERDAL_PROD
2020/988 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - institusjon - 01.04.2021-30.09.2021 Lill Kristin Nymoen ENGERDAL_PROD
2020/509 20210527 27.05.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumenter fra Norconsult AS - Vinterhage/hagestue - Engerdal helse og omsorgssenter Norconsult AS ENGERDAL_PROD
2020/198 20210527 27.05.2021 Inngående brev Manglende avklaring av reguleringsplan for Drevsjømoen massetak - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/188 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 20 % stilling - helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.06.2021-09.07.2021 Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/2072 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Inntil 100 % stilling - 8527 lege - bakvakt i legevakt - helse og oppvekst - helse/habilitering - 18.05.2021-23.05.2021 Axel Christoffer Vasli ENGERDAL_PROD
2020/2222 20210527 27.05.2021 Utgående brev Fremtidig plassering av ladestasjonen Engerdal sentrum - ber om en befaring DEN NORSKE KIRKE I HAMAR ENGERDAL_PROD
2020/1364 20210527 27.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på arbeid Linda Marie Dammen ENGERDAL_PROD
2021/24 20210527 27.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 50 % stilling innehar 100 % stilling i perioden - 7960 Lærer uten godkjent utdanning - Helse og oppvekst - EBUS - 18.05.2021-18.06.2021 Pål Åge Joten ENGERDAL_PROD
2020/1254 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innlandet Energi Holding - avklaring av regnskapsmessige forhold med skattemyndighetene Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2021/387 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad - Kommunal kompensasjonsordning - Grensen Feriestasjon Grensen Feriestasjon v/Arne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/387 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad - Kommunal kompensasjonsordning - Grensen Feriestasjon Grensen Feriestasjon v/Arne Næsheim ENGERDAL_PROD
2021/387 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad - Støtteordning kompensasjonsordning - Femundfisk AS Femundfisk AS ENGERDAL_PROD
2021/387 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad kompensasjonsordning - Bryggeloftet AS (Femund Nasjonalparkhotell AS) Bryggeloftet AS ENGERDAL_PROD
2021/389 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om uttak - skadebjørn Jo Inge Haugseth ENGERDAL_PROD
2021/193 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2020/2512 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Opplæringskontoret Innlandet (OKINN) Opplæringskontoret Innlandet ENGERDAL_PROD
2020/2543 20210526 26.05.2021 Inngående brev Kjørebok - motorferdsel i utmark - 2020-2021 Tom Erik Olstad ENGERDAL_PROD
2021/195 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/191 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/194 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/605 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innbetaling til disposisjonsfond Konsek Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/928 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - godtgjørelse til ordfører og varaordfører Sindre Granly Meldalen ENGERDAL_PROD
2021/928 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innsynskrav - arbeidsavtale til kommunedirektør Sindre Granly Meldalen ENGERDAL_PROD
2020/1766 20210526 26.05.2021 Inngående brev Opprettholder søknad om stipend Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/1100 20210526 26.05.2021 Inngående brev Beredskapsbrev 2021 – Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/2497 20210526 26.05.2021 Inngående brev Isfiskeløype til Blakksjøen og Hognsjøen Per Joar Kvilten m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/2551 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - Tirsdag 8. juni kl. 14:00 - NAV Engerdal NAV Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/2146 20210526 26.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 66,9% stilling i tillegg til 29,46 % stilling - 7076 hjelpepleier - natt for perioden 01.06.2021-22.08.2021 Gulli Katarina Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2020/169 20210526 26.05.2021 Inngående brev Spørsmål og svar planforslag Øregga massetak til kommunal behandling Feste - Helge Bakke ENGERDAL_PROD
2020/972 20210526 26.05.2021 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon - gbnr 1/128 - Jervevegen 6 - Gammelsetra Fredrik Hagen ENGERDAL_PROD
2020/609 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedr.utbygging av VA-anlegg i Østfjellet Liv Haug ENGERDAL_PROD
2021/196 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/192 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/193 20210526 26.05.2021 Inngående brev Analyseresultater - 19.05.21-25.05.21 - J-feltet AGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/261 20210526 26.05.2021 Inngående brev Revisjonsberetning Engerdal kommune 2020 Revisjon Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/56 20210526 26.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 100 % stilling - 7517 Miljøarbeider - Drevsjø Statlige asylsøkermottak - 01.07.2021-30.09.2021 Per-Øyvind Berg ENGERDAL_PROD
2021/937 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Oppretting av matrikkelenhet - gbnr 15/363/22 - Vestveien 451 ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/928 20210526 26.05.2021 Utgående brev Innsynskrav - godtgjørelse til ordfører og varaordfører Sindre Granly Meldalen ENGERDAL_PROD
2021/930 20210526 26.05.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/930 20210526 26.05.2021 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap NAV Engerdal ENGERDAL_PROD
2021/932 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 20.05.2021-20.05.2024 Roy Arne Larsen ENGERDAL_PROD
2021/944 20210526 26.05.2021 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom NAV Engerdal ENGERDAL_PROD
2021/933 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje/utstyr mellom bilveg og hytte/seter - 01.11.2021-30.04.2024 Kjell Magnar Busk ENGERDAL_PROD
2021/934 20210526 26.05.2021 Utgående brev Søknad FIAS Proff Miljøfondet FIAS ENGERDAL_PROD
2021/934 20210526 26.05.2021 Inngående brev Svar på søknaden til FIAS Proff Miljøfond Fias - Hanne Maageng Olsen ENGERDAL_PROD
2021/799 20210526 26.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale -Vikariat - Inntil 70 % stilling - 7517 Kokk - Helse og oppvekst - Institusjon - 21.09.2020 - 21.06.2021 Lise Merethe Brenna ENGERDAL_PROD
2021/784 20210526 26.05.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 50 % stilling - 7517 Helsekoordinator - Drevsjø statlige asylsøkermottak - 10.05.2021-30.09.2021 Mona Gresli ENGERDAL_PROD
2021/680 20210526 26.05.2021 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om fradeling gnr 161 bnr 85 Anne G Fredheim Stubsveen m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 ***** ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 Hanna Hennie Bekk ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 ***** ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 Hanna Wenger Langseth ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 ***** ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 Vincent Gjermunds Ager ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Inngående brev Søknad og CV - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 ***** ENGERDAL_PROD
2021/749 20210526 26.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Frivilligsentralen - engasjement sommer 2021 Janniche Enger ENGERDAL_PROD