eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2093 20210727 27.07.2021 Inngående brev Oppdatert planprogram for atkomstvei Hyllsjøen Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2021/871 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar etter skattenemndas behandling av klage på 165/142 Leif Inge Kvilten ENGERDAL_PROD
2021/1301 20210727 27.07.2021 Inngående brev Underskrevet vikaravtale - 30.08.2021 - 26.08.2022 Sebastian Conrad Håkansson ENGERDAL_PROD
2021/1314 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom - Fritaket gjelder fra 18.04.2021 og til og med 18.04.2023 NAV ENGERDAL ENGERDAL_PROD
2020/1579 20210726 26.07.2021 Inngående brev Invitasjon til årsmøte i Engerdal Østfjell Hytteeierforening Engerdal Østfjell Hytteeierforening v/Oddbjørn Flataker ENGERDAL_PROD
2021/637 20210726 26.07.2021 Inngående brev Svar på brev om kompetansemidler og studiepermisjon av 28.05.2021 Engerdal Kommune - Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2021/1312 20210726 26.07.2021 Inngående brev Godkjenning av forespørsel om rydding av småkratt/skog langs fylkesvei Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1311 20210726 26.07.2021 Inngående brev Forslag til høringsinnspill på mobilitetsstrategien til Innlandet FK Engerdal Kommune - Katrine Kleiven ENGERDAL_PROD
2021/1310 20210726 26.07.2021 Inngående brev Oppsigelse Engerdal Kommune - Andi Cornelia Berndtsson ENGERDAL_PROD
2021/389 20210726 26.07.2021 Inngående brev RUTINER FOR VARSLING VED OBSERVASJON AV ROVVILT OG VED SKADER/TAP TIL ROVDYR Alvdal Kommune - Ole Sylte Heggset ENGERDAL_PROD
2020/2093 20210726 26.07.2021 Utgående brev Epost til Martin Kongsdal Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2020/2093 20210726 26.07.2021 Inngående brev Planprogram for detaljplan atkomst Hyllsjøen Martin Kongsdal ENGERDAL_PROD
2021/1227 20210726 26.07.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig ved Bergesætra, gbnr 14/86 -Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1250 20210726 26.07.2021 Utgående brev Endring i oppsigelse Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210723 23.07.2021 Inngående brev Ungdomsstipend 2020 og 2021 Halvor Omang ENGERDAL_PROD
2021/1106 20210723 23.07.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om skjenkebevilling - ambulerende/enkeltanledning SØMÅDALSOPPLEVELSER SA v/Monica Bye Spånberg ENGERDAL_PROD
2021/1307 20210722 22.07.2021 Inngående brev Omadressering/adressering vei Solheim hyttegrend-Solheimshytta v/Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/223 20210722 22.07.2021 Inngående brev Vedrørende fradeling gnr 6. bnr 12 May Britt Solbakken og Roald Andersen ENGERDAL_PROD
2021/1309 20210722 22.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 165/356 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1007 20210722 22.07.2021 Inngående brev Foreldrepermisjon vedtak - Vedtak om innvilgelse av foreldrepenger ***** ENGERDAL_PROD
2021/936 20210721 21.07.2021 Inngående brev Utbytte fra Innlandet Energi Holding for første kvartal 2021 Reidar Åsgård ENGERDAL_PROD
2021/783 20210721 21.07.2021 Inngående brev Klage Eiendomsskatt Olav Bakken ENGERDAL_PROD
2021/1306 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til utbedring av to bruer på skogsbilveier Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1305 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til revidert direktiv EU/EØS - Innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren Samferdselsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1304 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 - CO2-utslippskrav til person- og varebiler Samferdselsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1301 20210721 21.07.2021 Utgående brev Vikaravtale til godkjenning og underskrift Sebastian C. Håkansson ENGERDAL_PROD
2021/1302 20210721 21.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 14/555 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1302 20210721 21.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/555 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1302 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/555 Trond Kristian Grosås ENGERDAL_PROD
2021/1303 20210721 21.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 15/288 Ingar Berg ENGERDAL_PROD
2021/1228 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon vedrørende Mårfella 10 - gbnr 14/559 post@femundhytter.no ENGERDAL_PROD
2021/1228 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tilleggsinformasjon - nabovarsel Mårfella 10 - gbnr 14/559 post@femundhytter.no ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210721 21.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 165/15/43 HAGEN HARRY ENGERDAL_PROD
2021/1122 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om tilbygg til fritidsbolig ved Sømåa, gbnr 162/1/194 - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/756 20210721 21.07.2021 Utgående brev Engerdal speidergruppe - vedtak i kommunestyret om fritak for 165/238 Engerdal speidergruppe v/Kaja Bentzen ENGERDAL_PROD
2021/840 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på eiendomsskattenemndas behandling av klage på 14/140/30 Bjørn Engemobakken ENGERDAL_PROD
2021/848 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på klagebehandling etter vedtak i nemnda 29.06 for 14/188 Lena Weea Lundberg ENGERDAL_PROD
2021/857 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar på klage etter behandling i skattenemnda for 15/215 Alf Rune Pedersen ENGERDAL_PROD
2021/387 20210721 21.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Femundfisk AS - Foreløpig svar FEMUNDFISK AS ENGERDAL_PROD
2021/387 20210721 21.07.2021 Utgående brev UTBETALINGSANMODNING Engerdal Ambulanse v/Joar Dammen ENGERDAL_PROD
2020/881 20210721 21.07.2021 Utgående brev Flyttemelding ***** ENGERDAL_PROD
2020/2919 20210720 20.07.2021 Inngående brev Fysioterapeut - 100% driftsavtale - Permisjon og vikariat. Thomas Løland ENGERDAL_PROD
2021/1106 20210720 20.07.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Sømådalsopplevelser SA - Irskhælj 13. og 14. august 2021 Sosialtjenesten v/Hege Bergersen ENGERDAL_PROD
2021/883 20210720 20.07.2021 Inngående brev Angående oppmålingsforretning fredag 30. juli - 164/51 og 170/1 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1300 20210720 20.07.2021 Inngående brev Hogstmelding - uttak av tømmer på virkesrett - Kvilten Vestre 165/104 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2020/1133 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om kommunalt VO-tilskudd 2021 Norges Musikkorps Forbund v/Botolv Gjeldaker ENGERDAL_PROD
2021/1298 20210720 20.07.2021 Inngående brev Hogstmelding - uttak av tømmer på virkesrett - 165/81 Ruud Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1297 20210720 20.07.2021 Inngående brev Hogstmelding - uttak av tømmer på virkesrett - 165/286 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1296 20210720 20.07.2021 Inngående brev Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Tolga Kommune v/Eivind Moen ENGERDAL_PROD
2021/389 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Engerdal, Alvdal og Rendalen kommuner Statsforvalteren i Innlandet v/Therese Ruud ENGERDAL_PROD
2021/389 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Os, Tolga og Engerdal kommuner Statsforvalteren i Innlandet v/Therese Ruud ENGERDAL_PROD
2021/441 20210720 20.07.2021 Inngående brev Tilknytningsløype - Isterfossen camp og fritid Isterfossen Camp & Fritid v/Edvard Femundsenden ENGERDAL_PROD
2021/122 20210720 20.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/1299 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 161/1/178 helgkara@online.no ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210720 20.07.2021 Inngående brev Ettersending av dokumenter - plantegninger ny og eksisterende - gbnr 165/15/43 Eirik Johansen ENGERDAL_PROD
2021/1134 20210720 20.07.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon for oppføring av garasje gbnr 15/319 ved Engerdalsætra - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1026 20210720 20.07.2021 Utgående brev Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, høringsbrev TOLGA KOMMUNE m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1026 20210720 20.07.2021 Inngående brev Uttalelse - kommunedelplan for kulturminner og kulturarv - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/607 20210720 20.07.2021 Inngående brev Pasienthendelse - Ambulansetjenesten - Engerdal kommune Sykehuset Innlandet HF ENGERDAL_PROD
2021/607 20210720 20.07.2021 Inngående brev Pasienthendelse - Ambulansetjenesten - Engerdal kommune Sykehuset Innlandet HF ENGERDAL_PROD
2021/1106 20210719 19.07.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - "Irsk hælj" 13. og 14. august 2021 Politiet - Sondre Kristian Grønstad ENGERDAL_PROD
2020/2477 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 14/529 Solheimshytta v/Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2021/1221 20210719 19.07.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Anna i ødemarka - 04.08.-08.08.2021 Politiet - Sondre Kristian Grønstad ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210719 19.07.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Festival - Heme dine - 22072021-25072021 Politiet - Sondre Kristian Grønstad ENGERDAL_PROD
2021/936 20210719 19.07.2021 Inngående brev Utbytte fra Innlandet Energi Holding for første kvartal 2021 Innlandet-Energi - Oddleiv Sæle ENGERDAL_PROD
2021/387 20210719 19.07.2021 Inngående brev UTBETALINGSANMODNING Engerdal Ambulanse v/Joar Dammen ENGERDAL_PROD
2021/387 20210719 19.07.2021 Utgående brev Utbetalingsanmodning - Engerdal Taxisentral Engerdal Taxisentral v/Joar Dammen ENGERDAL_PROD
2020/2125 20210719 19.07.2021 Inngående brev Uttalelse - oppstart av reguleringsplan - Tangen hyttefelt - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/2157 20210719 19.07.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Trysil kommune til Klima- og miljødepartementet av 16.07.2021 - Anmodning om møte - laksen i Klaraelva, Trysilelva og Femundvassdraget Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2020/1880 20210719 19.07.2021 Inngående brev Fullmakt til ansvarlig søker for å kunne signere for tiltakshaver på søknad om ferdigattest Tove Elgåen ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om skjenkebevilling - ambulerende/enkeltanledning Geir Steinar Stubsveen m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1221 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning av søknad om skjenkebevilling - ambulerende/enkeltanledning KOPPARLEDEN TEATERLAG v/Hilde Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2021/1231 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/562 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1232 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/565 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1230 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/561 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1233 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/566 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1234 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr 14/563 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1227 20210719 19.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til fritidsbolig/seterstue i LNFR område - gbnr 14 STATSFORVALTEREN I INNLANDET HAMAR ENGERDAL_PROD
2021/1296 20210719 19.07.2021 Inngående brev KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Tolga kommune ENGERDAL_PROD
2021/1302 20210719 19.07.2021 Inngående brev Komplettering - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/555 Simen Moren ENGERDAL_PROD
2021/1268 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - gbnr. 165/209 NORCONSULT AS ENGERDAL_PROD
2021/1270 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 15/373 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2021/1273 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underretning til klager vedr. skadeverk i bygning Innlandet Politidsitrikt ENGERDAL_PROD
2021/1287 20210719 19.07.2021 Utgående brev Innsyn i avviksmeldinger - hjemmetjenesten NRK - Eldreomsorg ENGERDAL_PROD
2021/1290 20210719 19.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr 165/19 Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/1149 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 161/1/121 Gisle Brevig Akselsen ENGERDAL_PROD
2021/1156 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/554 Jarle Solberg ENGERDAL_PROD
2021/1106 20210719 19.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/983 20210719 19.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg og utslippstillatelse - gbnr 165/354 Preben Audun Løvli ENGERDAL_PROD
2021/1221 20210716 16.07.2021 Inngående brev Uttalelse fra NAV Engerdal - Sosialtjenesten - Søknad om skjenkebevilling "Anna i ødemarka 2021" NAV Engerdal - Sosialtjenesten v/Hege Bergersen ENGERDAL_PROD
2021/1293 20210716 16.07.2021 Inngående brev Hogst i tilknytning til Isterfossen Camping Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1042 20210716 16.07.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om vegen Snerta - Elvbrua Engerdal-Fjellstyre - Ole Opseth ENGERDAL_PROD
2021/1072 20210716 16.07.2021 Inngående brev Korrigert søknad motorferdsel i utmark løypenettet i Østfjellet 2021. Engerdal Østfjell Hytteeierforening v/Bjørn Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/1294 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/5?? - Bjønnrøsta 15 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2021/1292 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/547 - Trollholet 14 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2021/1290 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Gbnr. 165/19 Ole Geir Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/1308 20210716 16.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 165/358 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210716 16.07.2021 Inngående brev Svar på mangelbrev - søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2 - gbnr 165/15/43 Eirik Johansen ENGERDAL_PROD
2021/1133 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Engerdal kommune til Norconsult av 16.07.2021 - Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - gbnr. 165/209 Engerdal kommune ENGERDAL_PROD
2021/387 20210716 16.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Femundfisk AS - Svar på søknad om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning FEMUNDFISK AS ENGERDAL_PROD
2021/387 20210715 15.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning Engerdal Taxisentral v/Joar Dammen ENGERDAL_PROD
2020/2233 20210715 15.07.2021 Inngående brev Hovedmarkering - Femundsmarka 50 år Statsforvalteren - Valan, Sindre Kolstad ENGERDAL_PROD
2021/1287 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innsyn i avviksmeldinger - hjemmetjenesten NRK - Eldreomsorg ENGERDAL_PROD
2021/1285 20210715 15.07.2021 Inngående brev Protokoll og grunndokumenter fra Elevtinget 2021 Elevorganisasjonen v/Maren Rønningen ENGERDAL_PROD
2021/1284 20210715 15.07.2021 Inngående brev Oppnevning av ny mekler i Trysil/Engerdal Konfliktraadeti Innlandet v/Siri Stormoen ENGERDAL_PROD
2021/387 20210715 15.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning. Valdalen gård v/Martin Waldal Jr. ENGERDAL_PROD
2021/111 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/387 20210715 15.07.2021 Utgående brev Kommunal kompensasjonsordning Anne Synnøve Nymoen ENGERDAL_PROD
2021/387 20210715 15.07.2021 Utgående brev Utbetalingsanmodning - Valdalen gård Valdalen gård v/Martin Waldal Jr. ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210715 15.07.2021 Utgående brev Sar på spørsmål ang ungdomsstipend Line Myrvold Aasvang ENGERDAL_PROD
2020/2125 20210715 15.07.2021 Utgående brev Aksept av Sametingets budsjett - Reguleringsplan for Tangen hyttefelt SAMEDIGGI / SAMETINGET ENGERDAL_PROD
2020/2125 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbud - Reguleringsplan for Tangen hyttefelt i Engerdal kommune FESTE NORDØST AS ENGERDAL_PROD
2020/1880 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr 164/32 - Båtstø Camping v/Tove Elgåen KVILTEN PER JOAR ENGERDAL_PROD
2020/1123 20210715 15.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Vilde Solbakken ENGERDAL_PROD
2020/37 20210715 15.07.2021 Utgående brev Reguleringsplan for Engerdal sentrum - Melding om vedtak og klagerett Ole Martin Sponberg m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1286 20210715 15.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anna Wårheim Braathen ENGERDAL_PROD
2021/1156 20210715 15.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 14/554 Anne Sofia Stabrun ENGERDAL_PROD
2021/616 20210715 15.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr 6/17 Hege Rønning ENGERDAL_PROD
2020/2250 20210714 14.07.2021 Inngående brev Forlenging av lærlingtid Don Nicolai Thorbjørnsen ENGERDAL_PROD
2021/387 20210714 14.07.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning Anne Synnøve Nymoen ENGERDAL_PROD
2021/1282 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet Justis- og beredskapsdepartementet v/ Stephanie Sueoka Larsen ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210714 14.07.2021 Inngående brev Ang ungdomsstipend Line Myrvold Aasvang ENGERDAL_PROD
2020/2446 20210714 14.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om ungdomsstipend Halvor Omang ENGERDAL_PROD
2021/1283 20210714 14.07.2021 Inngående brev Søknad om tiltak med ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Gbnr. 161/93 Halvorsen, Ove ENGERDAL_PROD
2021/1308 20210714 14.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post fra Statskog SF til Ståle Sømåen og Kine Vestad - Angående nabovarsel gbnr 165/358 Jørn Øyvind Rønes Simensen ENGERDAL_PROD
2021/1149 20210714 14.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan - gbnr 161/1/121 Terje Langfloen ENGERDAL_PROD
2020/73 20210713 13.07.2021 Inngående brev Avtale om bruk av ekstraordinære midler til aktiviteter i asylmottak i 2021 Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/389 20210713 13.07.2021 Inngående brev Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga, Os og Engerdal kommuner Statsforvalteren i Innlandet v/Silje Bøe ENGERDAL_PROD
2020/370 20210713 13.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Undis Breen ENGERDAL_PROD
2021/1273 20210713 13.07.2021 Utgående brev Erstatningskrav i forbindelse med hærverk på ungdomsklubben Innlandet Politidistrikt ENGERDAL_PROD
2021/1221 20210713 13.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1271 20210712 12.07.2021 Inngående brev Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer Klima- og miljødepartementet v/Marita Torvik ENGERDAL_PROD
2021/1269 20210712 12.07.2021 Inngående brev Oppstart demensnettverk Innlandet Statsforvalteren i Innlandet v/Elllen Baukhol-Klidonas, Ellen ENGERDAL_PROD
2020/1223 20210712 12.07.2021 Inngående brev Motorferdsel i utmark - Utkjøring av ved Jørn Dalen ENGERDAL_PROD
2021/1114 20210712 12.07.2021 Inngående brev Angående konsesjon 161/66 Statskog SF v/Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/998 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på søknad- Lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole Arne Liaklev ENGERDAL_PROD
2021/998 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole Monica With ENGERDAL_PROD
2021/998 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole Randi Hemstad ENGERDAL_PROD
2021/998 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole Rakel Godager Hvalsengen ENGERDAL_PROD
2021/998 20210712 12.07.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole Bjørn Tore Solhaug ENGERDAL_PROD
2021/1270 20210712 12.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 15/373 Harald Rygh ENGERDAL_PROD
2021/1244 20210712 12.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift ***** ENGERDAL_PROD
2021/1122 20210712 12.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig i LNFR område - gbnr 162/1/194 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1122 20210712 12.07.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2 - søknad uten ansvarsrett - gbnr 162/1/194 Jan Olav Gudøy ENGERDAL_PROD
2021/616 20210712 12.07.2021 Inngående brev Svar på mangelbrev - Gbnr 6/17 Harald Rygh ENGERDAL_PROD
2021/387 20210712 12.07.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Bryggeloftet/Femund nasjonalpark hotell AS - Søknad om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning BRYGGELOFTET AS - Femund Nasjonalparkhotell ENGERDAL_PROD
2021/387 20210711 11.07.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Bryggeloftet/Femund nasjonalpark hotell AS - Søknad om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning BRYGGELOFTET AS - Femund Nasjonalparkhotell ENGERDAL_PROD
2020/609 20210709 09.07.2021 Inngående brev Faktura - vann og avløp Per Halvorsen ENGERDAL_PROD
2021/1265 20210709 09.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 2/1 og 2/31 - Røa 11 og 12 Aktiv Eiendomsmegling ENGERDAL_PROD
2020/1973 20210709 09.07.2021 Inngående brev Protokoll årsmøtet for 2020 - Volbrenna hyttegrend Ole Erik Dammen ENGERDAL_PROD
2020/1534 20210709 09.07.2021 Inngående brev Mangelfulle opplysninger - Sluttrapport på innvilget tilskudd - Drevsjø og Sømådalen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ENGERDAL_PROD
2021/1268 20210709 09.07.2021 Inngående brev Rammesøknad - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 165/209 Ragnhild Bjørnerheim Hynne ENGERDAL_PROD
2021/1299 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kopi av epost fra Statskog til Nina og Øyvind Karlsen - angående nabovarsel - gbnr 161/1/178 - Elvegga 2, Snerta Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1259 20210709 09.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 161/1/2 HALLQUIST INGER ENGERDAL_PROD
2021/1259 20210709 09.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 161/1/2 HALLQUIST INGER ENGERDAL_PROD
2021/1264 20210709 09.07.2021 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** - i Engerdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** Eiendomsmegler1 - Innlandet AS ENGERDAL_PROD
2021/1210 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kommunenes ansvar og oppgaver i vannforvaltningen og behov for fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2021 Viken fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210709 09.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - HAGEN HARRY ENGERDAL_PROD
2021/1122 20210709 09.07.2021 Inngående brev Kopi av epost fra Statskog til Jan Olav Gudøy - svar på nabovarsel - gbnr 162/1/194 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1124 20210709 09.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr 165/208 John Øystein Oppi ENGERDAL_PROD
2021/1134 20210709 09.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Gbnr. 15/319 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1134 20210709 09.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av garasje til bolighus på tomt i LNFR-område - STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1131 20210709 09.07.2021 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter til søknad - gbnr 165/1/1 Helstad, Ragnar ENGERDAL_PROD
2021/1090 20210709 09.07.2021 Utgående brev Til uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppføring av tilbygg til fritidsbolig i LNFR-område - gbnr STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/1258 20210708 08.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv) Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1250 20210708 08.07.2021 Inngående brev Endring i oppsigelse Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2021/1262 20210708 08.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til kommunedelplan for klima og energi i Trysil kommune 2021-2030 jf. Plan- og bygningsloven § 11-14 Trysil kommune ENGERDAL_PROD
2021/1255 20210708 08.07.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon/fars permisjon i forbindelse med fødsel ***** ENGERDAL_PROD
2021/1256 20210708 08.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Øyvind Skogly Pedersen ENGERDAL_PROD
2021/1091 20210708 08.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Vegard Østvang ENGERDAL_PROD
2021/998 20210708 08.07.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - lærer 100 % vikariat - Fjellheimen Leirskole Line Sundet ENGERDAL_PROD
2020/523 20210708 08.07.2021 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd 2 år 4 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/188 20210708 08.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - Femund Jeger- og fiskeforening Femund jeger og fiskerforening ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Tildelt tilskudd til lag og foreninger ENGERDAL HORNMUSIKKFORENING ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Tildeling av tilskudd til lag og foreninger ENGERDAL IDRETTSRÅD ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Tildeling av tilskudd til lag og foreninger ENGERDAL TREKKSPILLKLUBB OG FJELLSPRETTEN ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Tildeling av tilskudd til lag og foreninger ENGERDAL PENSJONISTFORENING ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til å drive korvirksomhet Engeren sanglag ENGERDAL_PROD
2021/267 20210708 08.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd Engerdal samfunnshus og velforening v/Bente Sæther ENGERDAL_PROD
2021/61 20210708 08.07.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om fast stilling som rektor på Fjellheimen Ralf Edstrøm ENGERDAL_PROD
2020/2976 20210708 08.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anette Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/2976 20210708 08.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anette Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/516 20210708 08.07.2021 Inngående brev Ny autorisasjon av Verdensarvsenteret - samarbeidsavtale for perioden 01.01.2022 OG 31.12.2 til behandling Trøndelag fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210707 07.07.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling i forbindelse med folkemusikkfestivalen "Heme dine" - 23.07.21-25.07.21 Sosialtjenesten ENGERDAL_PROD
2021/1252 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2020/515 20210707 07.07.2021 Inngående brev Diverse avgifter fra Heggeriset Vannverk - utleieboliger Nordberget Jo Gaute Åsgård ENGERDAL_PROD
2021/1247 20210707 07.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - lengde og bredde ved vinterdrift av veg og aksellast for dumper på anleggsparseller Statens Vegvesen ENGERDAL_PROD
2021/1225 20210707 07.07.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - KLP Skadeforsikring - 15816922 - næringsdrift - løsøre KLP Skadeforsikring AS ENGERDAL_PROD
2021/1225 20210707 07.07.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - KLP Skadeforsikring - 15816921 - kommuneeiendom KLP Skadeforsikring AS ENGERDAL_PROD
2021/1225 20210707 07.07.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - KLP Skadeforsikring - 81797404 - kjøretøy KLP Skadeforsikring AS ENGERDAL_PROD
2021/1228 20210707 07.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 14/559 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210707 07.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 165/15/43 HAGEN HARRY ENGERDAL_PROD
2021/1250 20210707 07.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som vaktmester/miljøarbeider Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2021/1253 20210707 07.07.2021 Inngående brev Søknad om gravetillatelse i kommunal vei eller grunn Elvia As ENGERDAL_PROD
2021/1254 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev våren 2021 - Opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2021/1240 20210707 07.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2021/1127 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Inntil 30 % stilling - 7210 Renholder - Rundvask VO - 20.06.2021-20.07.2021 Shaida Abdulla Azeez ENGERDAL_PROD
2021/1149 20210707 07.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 161/1/121 ENGERDAL ANLEGG & TRANSPORT AS ENGERDAL_PROD
2021/1172 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - Inntil 100 % stilling - 7210 Renholder - Teknisk avdeling - 28.06.2021-02.07.2021 Kari Engvoll ENGERDAL_PROD
2021/1173 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - Inntil 44 % stilling - 7210 renholder - Plan og teknikk - 26.07.2021-30.07.2021 Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2021/1187 20210707 07.07.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av leiekontrakt - gbnr 15/39 - Elektrobygget Lars Daniel Nordgård ENGERDAL_PROD
2021/993 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - Inntil 100 % stilling - 7960 Lærer u/godkjent utdanning - Fjellheimen leirskole - 21.06.2021-20.08.2021 Åste Sætre Liberg ENGERDAL_PROD
2021/1091 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 15.06.2021-31.12.2021 Vegard Østvang ENGERDAL_PROD
2021/1098 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 60 % stilling - barne- og ungdomsarbeider - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.08.2021-30.09.2021 Else Kristine Eriksen ENGERDAL_PROD
2021/1056 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - 30 % Stilling - 6572 Assistent/morsmålslærer - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.08.2021-31.12.2021 Jennie Malena Danielsen ENGERDAL_PROD
2021/1057 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 50 % stilling - 7963 adjunkt m/tillegg - Helse og oppvekst - Fjellheimen leirskole - 01.08.2021 - Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2021/1063 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Sommerjobbordning for ungdom - Inntil 100 % stilling - Vaktmesterassistent - 21.06.2021-25.06.2021 Tor-Erik Ingelsrudøyen ENGERDAL_PROD
2021/945 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 100 % stilling - 7637 Pedagogisk leder - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.08.2021-31.01.2022 Kristin Kjølvang ENGERDAL_PROD
2020/609 20210707 07.07.2021 Utgående brev VA-Anlegg Engerdal Østfjell - spørsmål om tidsplan Tom Forberg ENGERDAL_PROD
2020/901 20210707 07.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Else Myhr ENGERDAL_PROD
2020/940 20210707 07.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Elin Therese Solberg ENGERDAL_PROD
2020/839 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 40 % stilling - 6541 Vaktmester - Tekniske tjenester - 01.07.2021-31.01.2022 Edvard Femundsenden ENGERDAL_PROD
2020/1775 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 01.08.2021-31.01.2022 Magnhild Søndmør ENGERDAL_PROD
2020/1780 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 25 % stilling - 7963 Adjunkt m/tillegg - Helse og oppvekst -- Fjellheimen leirskole - 01.08.2021-31.07.2022 Per Jørgen Høye ENGERDAL_PROD
2020/1774 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Drevsjø barnehage - 01.08.2021-31.01.2022 Else Kristine Eriksen ENGERDAL_PROD
2020/1100 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET ENGERDAL_PROD
2020/1061 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Konstituering - 9440 Kommunalsjef - 01.08.2021-31.08.2021 Wenche Kjølvang Holdbak ENGERDAL_PROD
2020/2125 20210707 07.07.2021 Inngående brev Sametingets befaringsvarsel - Reguleringsplan for Tangen hyttefelt - Engerdal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET ENGERDAL_PROD
2020/2092 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Tekniske tjenester - 01.07.2021-31.12.2021 Sven Skaaret ENGERDAL_PROD
2020/2561 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 100 % stilling - Helse og oppvekst - Institusjon - 23.08.2021 - Mari Øverstad ENGERDAL_PROD
2021/543 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - 70 % stilling - 7517 Fagarbeider - Plan og teknikk - 01.08.2021-31.12.2022 Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/74 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Drevsjø barnehage - 01.08.2021-31.01.2022 Kari Engvoll ENGERDAL_PROD
2021/155 20210707 07.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat - 10 % stilling - 6559 Konsulent - Interne tjenester - 01.08.2021-31.12.2021 Hilde Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/335 20210707 07.07.2021 Utgående brev Svar på utelatte tilbakemeldinger - purringer - 165/117/4 og 165/117/5 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ENGERDAL_PROD
2021/380 20210707 07.07.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring - integreringspakke II Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1238 20210706 06.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/560 - Mårfella 12 Femundhytter ENGERDAL_PROD
2021/1237 20210706 06.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1236 20210706 06.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 15/290 Meglerhuset Østlandet - v/Åste Christine Gjermunds ENGERDAL_PROD
2021/111 20210706 06.07.2021 Inngående brev Tilbud om vaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom Folkehelseinstituttet ENGERDAL_PROD
2021/144 20210706 06.07.2021 Inngående brev Kopi av møtebok - godtgjøring for møte i representantskapet for Konsek Øst IKS - 26.4.21 Konsek Øst IKS ENGERDAL_PROD
2021/1235 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om fritak for renovasjon - Engerdalsveien 1181 - gbnr 4/26 Siri Enger/Jonny Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1220 20210706 06.07.2021 Inngående brev Tilleggsbevilgning av midler til skogsvei og driftstilskudd for 2021 Statsforvalteren i Innlandet ENGERDAL_PROD
2021/1217 20210706 06.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endringer i forurensningsforskriften kapittel 7 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1216 20210706 06.07.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ENGERDAL_PROD
2021/1222 20210706 06.07.2021 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Berit Kristine Joten ENGERDAL_PROD
2021/1225 20210706 06.07.2021 Inngående brev Tilbud - Informasjon om tilbud på forsikringsavtale - 2021-2022 KLP SKADEFORSIKRING AS ENGERDAL_PROD
2021/1221 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad skjenkebevilling - "Anna i ødemarka 2021" - 4. - 8. august 2021 Kopparleden Teaterlag ENGERDAL_PROD
2021/1228 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/559 Femund Hytter AS ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 165/15/43 HAGEN HARRY ENGERDAL_PROD
2021/1227 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Gbnr. 14/86 EKELAND JAN JACOB ENGERDAL_PROD
2021/1227 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Jan Jacob Ekeland ENGERDAL_PROD
2021/1241 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting/endring av matrikkelenhet - gbnr 6/2 - Gammelsætra - 2 tomter ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/1242 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gbnr 15/23/18 - Båbæråsen - Innløsning av festetomt Hallstein I Risbakken ENGERDAL_PROD
2021/1243 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om deltakelse i kvalifiseringsprogram ***** ENGERDAL_PROD
2021/1234 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/563 988353779 ENGERDAL_PROD
2021/1230 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/561 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1231 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/562 Femund Hytter As ENGERDAL_PROD
2021/1232 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/565 Femund Hytter As ENGERDAL_PROD
2021/1233 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/566 988353779 ENGERDAL_PROD
2021/1245 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Fradeling gbnr 15/7 - Engerdalssætra hytteområde ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF ENGERDAL_PROD
2021/1302 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - Gbnr. 14/555 BYGGEPLAN AS ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210706 06.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Hege Bergersen ENGERDAL_PROD
2021/1180 20210706 06.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 165/346 BRENNA GRAVEMASKINDRIFT ENGERDAL_PROD
2021/1149 20210706 06.07.2021 Inngående brev Kopi av epost fra Statskog til Stian Akselsen - svar på nabovarsel - gbnr 161/1/121 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1151 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Støttekontakt 7 t/u - 22.06.2021-15.08.2021 Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2021/1157 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast tilsetting - 50% stilling - 6559 Konsulent - Interne tjenester - 01.07.2021 Anne G Fredheim Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/1154 20210706 06.07.2021 Utgående brev Søknad om støtte Operasjon Dagsverk 2021 Operasjon Dagsverk Hedmark v/Mina Olsen ENGERDAL_PROD
2021/1123 20210706 06.07.2021 Inngående brev Samtykke fra Arbeidstilsynet - gbnr 15/39 Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2021/1131 20210706 06.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 165/1/1 Egil Krog ENGERDAL_PROD
2021/1133 20210706 06.07.2021 Inngående brev Samtykke fra Arbeidstilsynet - gbnr 165/209 - Engerdal sykehjem Arbeidstilsynet ENGERDAL_PROD
2021/1052 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Sommerjobbordning for ungdom - Vaktmesterassistent/renholder - 21.06.2021-25.06.2021 Mahyar Hassani ENGERDAL_PROD
2021/1097 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Kommunaldirektør - 01.07.2021-31.08.2021 Andreas Stallvik ENGERDAL_PROD
2021/1008 20210706 06.07.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling Remigijus Lisauskas ENGERDAL_PROD
2021/1026 20210706 06.07.2021 Inngående brev Kulturminneplan Feste - Anja Øren Ryen ENGERDAL_PROD
2021/922 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Forebyggende rehabilitering/institusjon - 01.06.2021-15.08.2021 Valerijs Meskovskis ENGERDAL_PROD
2021/620 20210706 06.07.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - utslippstillatelse - gbnr 165/1/258 Erik Arne Røske Sundet ENGERDAL_PROD
2021/657 20210706 06.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om økonomisk støtte til utgivelse av bok - Sørsamisk reindrift gjennom ett år Nils Roger Duna ENGERDAL_PROD
2021/86 20210706 06.07.2021 Inngående brev Vegliste for Innlandet 2021 - revisjon for oktober - kommunale veger Statens vegvesen ENGERDAL_PROD
2021/387 20210706 06.07.2021 Utgående brev Utbetalingsanmodning - Galten Gård Galten Gård ENGERDAL_PROD
2021/375 20210706 06.07.2021 Utgående brev Oversendelse av underskrevet vigselsbok SKATTEETATEN ENGERDAL_PROD
2021/209 20210706 06.07.2021 Inngående brev Innfallsport Elgå - Femundsmarka nasjonalpark STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG ENGERDAL_PROD
2020/2551 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom NAV ENGERDAL ENGERDAL_PROD
2020/2137 20210706 06.07.2021 Inngående brev Bruksavtale Hallen Hilde Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/2137 20210706 06.07.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om bruksavtale Hallen Hilde Drevsjømoen ENGERDAL_PROD
2020/1965 20210706 06.07.2021 Inngående brev Registrering av prøvesvar for Covid-19 hurtigtest Norsk Helsenett ENGERDAL_PROD
2020/2025 20210706 06.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Silje Knutsen ENGERDAL_PROD
2020/2049 20210706 06.07.2021 Utgående brev Ferdigattest - nytt bygg fritidsbolig - gbnr 14/74/46 - Østfjellveien 567 ENGERDAL ØSTFJELL AS ENGERDAL_PROD
2020/1765 20210706 06.07.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 21.06.2021 NAV ENGERDAL ENGERDAL_PROD
2020/473 20210706 06.07.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Tilkallingsvikar - Helse og oppvekst - Helse/habilitering - 10.07.2021-31.07.2021 Jorunn Sømåen ENGERDAL_PROD
2020/364 20210706 06.07.2021 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2021-2022 ***** ENGERDAL_PROD
2020/158 20210706 06.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sigurd Lia Hovde ENGERDAL_PROD
2020/166 20210706 06.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Jan Ole Johnsgård ENGERDAL_PROD
2021/1215 20210705 05.07.2021 Inngående brev Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1211 20210705 05.07.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommunene 2022 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1252 20210705 05.07.2021 Inngående brev Høring - forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven Kunnskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/887 20210705 05.07.2021 Inngående brev Forlengelse av godkjenninger gitt etter smittevernloven § 5-4 tredje ledd Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/873 20210705 05.07.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling - sykepleier 100 % vikariat - hjemmebasert omsorg Monica With ENGERDAL_PROD
2021/812 20210705 05.07.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på vedtak SØMÅDALEN BARNEHAGE DA ENGERDAL_PROD
2021/620 20210705 05.07.2021 Utgående brev Dispensasjon - etablering av mindre avløpsanlegg til fritidseiendom - gbnr 165/1/258 - Sundveien 1880 Erik Arne Røske Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1212 20210705 05.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kristin Jæger Wexsahl ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210705 05.07.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse - skjenkebevilling "Heme dine" INNLANDET POLITIDISTRIKT ENGERDAL_PROD
2021/1030 20210705 05.07.2021 Utgående brev Svar på søknad - lærer 40 % fast - Engerdal barne- og ungdomsskole Cato Kjeldstad ENGERDAL_PROD
2021/998 20210705 05.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole Line Sundet ENGERDAL_PROD
2021/961 20210705 05.07.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om stilling som kulturskolelærer 15 % årsvikariat - Engerdal kulturskole Anette Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1052 20210705 05.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Mahyar Hassani ENGERDAL_PROD
2020/56 20210705 05.07.2021 Utgående brev Særskilte lønnsforhandlinger Jo-Gaute Åsgård ENGERDAL_PROD
2020/48 20210705 05.07.2021 Utgående brev Krav i hht. vedtatt lønnspolitisk plan Berit Dønheim ENGERDAL_PROD
2020/821 20210705 05.07.2021 Utgående brev Lønnskrav i henhold til lønnpolitisk plan Mihaela Edstrøm ENGERDAL_PROD
2020/1579 20210705 05.07.2021 Inngående brev Tilbakemeldinger på henvendelser Engerdal Østfjell Hytteforening v/Oddbjørn Flataker ENGERDAL_PROD
2020/1018 20210705 05.07.2021 Inngående brev Beredskap for covid-19 høsten 2021 Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/387 20210705 05.07.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Galten Gård Galten Gård ENGERDAL_PROD
2021/65 20210705 05.07.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om midlertidig lærerstilling Cato Kjeldstad ENGERDAL_PROD
2021/1209 20210703 03.07.2021 Inngående brev Høring om ny organisering av arbeidet med privatarkiver i Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/385 20210702 02.07.2021 Inngående brev Vertskommunetilskudd Engerdal kommune – 3.kvartal 2021 Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/385 20210702 02.07.2021 Inngående brev Styreprotokoll 07.06 21 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen ENGERDAL_PROD
2020/2539 20210702 02.07.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr 23 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet v/Jorunn Hill ENGERDAL_PROD
2021/78 20210702 02.07.2021 Inngående brev Dagsturhytta Innlandet fylkeskommune ENGERDAL_PROD
2021/1208 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kapitaltilskuddssatsene for private barnehager videreføres Utdanningsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210702 02.07.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse til arrangement Haugland Kafé V/Anne Grete og Geir Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/1205 20210702 02.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruks- og matdepartementet v/Karl-Petter Quasny ENGERDAL_PROD
2021/1204 20210702 02.07.2021 Inngående brev Høring av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften Barne- og familiedepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1203 20210702 02.07.2021 Inngående brev Forslag til regulering av konverteringsterapi Kulturdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/986 20210702 02.07.2021 Inngående brev Markering 22. juli – hilsen fra alle landets kommuner KS- Sindre Westerlund Mork ENGERDAL_PROD
2021/1200 20210702 02.07.2021 Inngående brev Endring i tilskotsordninga for arrangementer og aktiviteter som er påvirket av Covid-19 Lotteri- og stiftelsestilsynet v/Steinar Hatlestad ENGERDAL_PROD
2021/97 20210702 02.07.2021 Inngående brev Takker JA til tilbud om stilling Reidun Kveen ENGERDAL_PROD
2021/122 20210702 02.07.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2021 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/161 20210702 02.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Hilde Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2021/223 20210702 02.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om fradeling av setervoll med påstående hus - gbnr 6/12 May Britt Solbakken m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/259 20210702 02.07.2021 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - taksering av hønsefugl for årene 2021-2023 INNLANDET POLITIDISTRIKT ENGERDAL_PROD
2021/545 20210702 02.07.2021 Utgående brev Fradeling av setervoll - gnr 15 bnr 25 Anita Ness ENGERDAL_PROD
2021/556 20210702 02.07.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/42 - Østlia Nord 14 Svein Ove Nordsveen ENGERDAL_PROD
2020/2004 20210702 02.07.2021 Utgående brev Spesifisering av områder - motorferdsel i utmark, barmark 2021 ENGERDAL SNØSCOOTER FORENING ENGERDAL_PROD
2020/1157 20210702 02.07.2021 Inngående brev Frivillig vern av skog - melding om oppstart av verneprosesser i Innlandet fylke juni 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2020/720 20210702 02.07.2021 Inngående brev Innhenting av opplysninger Interkommunalt samarbeid Trysil og Engerdal ENGERDAL_PROD
2020/245 20210702 02.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom for bolig 14/8 i Engerdal kommune Lillestu Jørn Andre ENGERDAL_PROD
2020/245 20210702 02.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom for bolig 14/8 i Engerdal kommune Husfloen Julie Spånberg ENGERDAL_PROD
2020/245 20210702 02.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom for bolig 14/8 i Engerdal kommune Nymoen Odd ENGERDAL_PROD
2020/245 20210702 02.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom for bolig 14/8 i Engerdal kommune Jensvoll Liv Hildegunn ENGERDAL_PROD
2020/245 20210702 02.07.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom for bolig 14/8 i Engerdal kommune Husfloen Stine Spånberg ENGERDAL_PROD
2021/1201 20210702 02.07.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - "Heme dine" - 23. - 25. juli 2021 Geir Steinar Stubsveen ENGERDAL_PROD
2021/1196 20210702 02.07.2021 Inngående brev Melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/1196 20210702 02.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på melding om fødselspermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/1197 20210702 02.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr 14/566 - Bjønnrøsta 9 FEMUND HYTTER AS ENGERDAL_PROD
2021/1114 20210702 02.07.2021 Utgående brev Saksbehandlingsgebyr konsesjonssak Geir Sverdrup ENGERDAL_PROD
2021/1114 20210702 02.07.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon - gbnr 15/3 og 161/66 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS ENGERDAL_PROD
2021/1229 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post fra Statskog SF til byggherre - Angående nabovarsel 165/15/43 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1268 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post fra Statskog SF til Ragnhild Bjørneheim - Angående nabovarsel gbnr 165/209 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1290 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post fra Statskog SF til Ole Geir Myrvold - vedrørende korrespondanse om tomtegrense - gbnr 165/19 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/1309 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post fra Statskog SF til Sandra Persson og Sondre Østvang - Angående nabovarsel - gbnr 165/356 Jørn Øyvind Rønes Simensen ENGERDAL_PROD
2021/983 20210702 02.07.2021 Inngående brev Oppdatert situasjonsplan - gbnr 165/354 Preben Løvli ENGERDAL_PROD
2021/961 20210702 02.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - kulturskolelærer 15 % årsvikariat - Engerdal kulturskole Anette Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1028 20210702 02.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon - midlertidig drift og uttak Drevsjømoen masseuttak - gbnr 165/1 KVILTEN PER JOAR ENGERDAL_PROD
2021/564 20210702 02.07.2021 Utgående brev Fradeling av to boligtomter - gbnr 1/4 Per Olav Opgård ENGERDAL_PROD
2021/697 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post fra Statskog SF til Pål Kr. Kværneng angående nabovarsel - gbnr 161/1/139 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/818 20210702 02.07.2021 Inngående brev Kopi av e-post Fra Statskog SF til Anne-Lise Iversen og Tommy Høgberget ingen innvendinger til tiltaket - gbnr 161/1/100 Anne Hilde Rønes ENGERDAL_PROD
2021/932 20210702 02.07.2021 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i utmark etter § 6 ENGERDAL FJELLSTYRE ENGERDAL_PROD
2021/1126 20210701 01.07.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Statskog - Avløpsanlegg gbnr 161/1/2 - Moltestien 23 - Ulvåberget Statskog ENGERDAL_PROD
2021/1195 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - forslag til endring i forskrift om utvalgte naturtyper - ref. 20/4806 Miljødirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1194 20210701 01.07.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 165/15/26 Hans Erik Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/1193 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnose og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1192 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker - frist 15.10.21 Helse- og omsorgsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1190 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høring om forslag til klimabaserte energikrav Direktoratet for byggkvalitet ENGERDAL_PROD
2021/1188 20210701 01.07.2021 Inngående brev Informasjon vedrørende planlagt fusjon mellom Aberia Avlastning/BPA AS og Abera Omsorg AS Aberia v/Hege Forsberg Ellingsen ENGERDAL_PROD
2021/1187 20210701 01.07.2021 Inngående brev Oppsigelse av leiekontrakt - gbnr 15/39 - Elektrobygget Lars Daniel Nordgård ENGERDAL_PROD
2020/269 20210701 01.07.2021 Inngående brev Protokoll fra årsmøtet i Norges Verdensarv og invitasjon til Verdensarvforum 7.-9. september i Geiranger Norges Verdensarv v/Liv Astrid Sverdrup ENGERDAL_PROD
2021/1186 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høring - ungdomskulturfeltet Innlandet fylkeskommune - frist 30.09.21 Innlandet fylkeskommune, Kunst og kultur, ENGERDAL_PROD
2021/1185 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning Kunnskapsdepartementet v/ Mia Andresen ENGERDAL_PROD
2021/164 20210701 01.07.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 30.06.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret ENGERDAL_PROD
2021/967 20210701 01.07.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til Kongehuset Det kongelige hoff v/Heidi Thingelstad ENGERDAL_PROD
2021/1065 20210701 01.07.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om prosess for utfasing av Personkortet Arbeids- og velferdsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1076 20210701 01.07.2021 Inngående brev Viktig forslag til lovendring - Høringsfrist 18. august KS- Sindre Westerlund Mork ENGERDAL_PROD
2021/1184 20210701 01.07.2021 Inngående brev Årsverk samfunns- og arealplanlegging Statsforvalteren i Innlandet v/Simen Forsjord ENGERDAL_PROD
2021/1182 20210701 01.07.2021 Inngående brev Sak Østre Innlandet Jordskifterett - 21-066132RFA-JOIN/JTYN - Femundshytta Østre Innlandet Jordskifterett v/Cecilie Haug ENGERDAL_PROD
2021/161 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Hilde Lystad Myrvold ENGERDAL_PROD
2020/2976 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anette Skogheim Lillestu ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210701 01.07.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-07 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210701 01.07.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-07 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2020/2615 20210701 01.07.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-07 Skatteetaten ENGERDAL_PROD
2021/543 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Øyvind Rismyhr ENGERDAL_PROD
2021/518 20210701 01.07.2021 Inngående brev Regional plan for det inkluderende Innlandet - Vedtatt planprogram INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/518 20210701 01.07.2021 Inngående brev Regional plan for det inkluderende Innlandet - Vedtatt planprogram INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/519 20210701 01.07.2021 Inngående brev Vedtak av planprogram - Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/609 20210701 01.07.2021 Inngående brev VA-Anlegg Engerdal Østfjell - spørsmål om tidsplan Tom Forberg ENGERDAL_PROD
2020/839 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Edvard Femundsenden ENGERDAL_PROD
2020/421 20210701 01.07.2021 Utgående brev Kort oppsummering fra befaring 25.6.2021 - motorisert fricamping Rønes Anne Hilde m.fl. ENGERDAL_PROD
2020/1203 20210701 01.07.2021 Utgående brev Femundmat AS - godkjenning utvidelse av skjenkeareal FEMUNDMAT AS ENGERDAL_PROD
2020/1766 20210701 01.07.2021 Utgående brev Svar på fornyet søknad om stipend/kompetansehevende midler Monia Celine Lillestu ENGERDAL_PROD
2021/1175 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Enya C Skogheim Johansson ENGERDAL_PROD
2021/1176 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nico Lund Thorbjørnsen ENGERDAL_PROD
2021/1177 20210701 01.07.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling som vaktmester Glenn Åhren ENGERDAL_PROD
2021/1178 20210701 01.07.2021 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Kari Joten Langsjøvold ENGERDAL_PROD
2021/1180 20210701 01.07.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 165/346 Egil Krog ENGERDAL_PROD
2021/1173 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Inga Zvidrina ENGERDAL_PROD
2021/1172 20210701 01.07.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Kari Engvoll ENGERDAL_PROD
2021/1189 20210701 01.07.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift - Statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak Utlendingsdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210701 01.07.2021 Inngående brev Samtykke til utbetaling av skogfond Bjørn Søgård ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210701 01.07.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/14 i Engerdal (3425) Landbruksdirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/1137 20210701 01.07.2021 Utgående brev Invitasjon til deltakelse i Etikknettverket for helse- og omsorgstjenester i Innlandet Hamar Kommune - Åsa Karin Johanna Serholt Jensen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter for gjennomgang - helsefagarbeider 75 % fast - institusjon Kristin Opgård m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Efrem Habte Mekonen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Gina Jakobsen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Mette NIlsen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Jessica Elisabeth Karlsen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon VALENTINA DEJANOVIKJ ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Alice Mombo Kasambi ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Rose-Marie Jakobsson ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Idun Hyllvang ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Helen Ekstrand ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Sandra Åkerblad ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Linda Sundal ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Anja Larsen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Tiina Laakkonen ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon - ***** ***** ***** ***** ENGERDAL_PROD
2021/1045 20210701 01.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - helsefagarbeider 75 % fast stilling - institusjon Wenche Johnsen Sjøvik ENGERDAL_PROD
2021/994 20210701 01.07.2021 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om fradeling Pål Moberget ENGERDAL_PROD
2021/1030 20210701 01.07.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om 40 % fast stilling på Engerdal barne- og ungdomsskole Ola Engerbakk ENGERDAL_PROD
2021/1007 20210701 01.07.2021 Inngående brev Vedtak - NAV foreldrepermisjon ***** ENGERDAL_PROD
2021/616 20210701 01.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - Gbnr. 6/17 RYGH ENTREPRENØR AS ENGERDAL_PROD
2020/180 20210630 30.06.2021 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning gnr.14 bnr.59 Tom- Henning Larsen ENGERDAL_PROD
2021/1171 20210630 30.06.2021 Inngående brev Bekymring fra Norsk sykepleierforbund i Engerdal Norsk sykepleierforbund - Engerdal v/Julie Spånberg Husfloen ENGERDAL_PROD
2021/1078 20210630 30.06.2021 Inngående brev Høring av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" Kunnskapsdepartementet v/Helle-Kristin Jensen ENGERDAL_PROD
2021/1100 20210630 30.06.2021 Utgående brev Melding om vedtak om skoleskyss for elever i grunnskolen Gule Al-Abbas ENGERDAL_PROD
2021/1101 20210630 30.06.2021 Utgående brev Melding om vedtak skoleskyss for elever i grunnskolen Shaida Azeez ENGERDAL_PROD
2021/1108 20210630 30.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Sondre Østvang m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1052 20210630 30.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommerjobbordning for ungdom - Inntil 100 % stilling - Vaktmesterassistent/renholder - 28.06.2021-02.07.2021 Mahyar Hassani ENGERDAL_PROD
2021/1058 20210630 30.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommerjobbordning for ungdom - Inntil 100 % stilling - Renholder - 21.06.2021-25.06.2021 June Katrine Heggberget ENGERDAL_PROD
2021/1008 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling/Tilbud om stilling Remigijus Lisauskas ENGERDAL_PROD
2021/961 20210630 30.06.2021 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling - lærer 15 % fast - Engerdal kulturskole Margeretha Stassen ENGERDAL_PROD
2021/1170 20210630 30.06.2021 Utgående brev Tjenestebevis Thea Nesheim Bekk ENGERDAL_PROD
2021/1174 20210630 30.06.2021 Inngående brev Klage - Forsikr.risiko sykefravær NAV ENGERDAL ENGERDAL_PROD
2021/1174 20210630 30.06.2021 Inngående brev Oversendelsesbrev til NAV klageinstans - Forsikr.risiko sykefravær NAV ENGERDAL ENGERDAL_PROD
2021/1177 20210630 30.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som vaktmester Glenn Åhren ENGERDAL_PROD
2021/1166 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monica Stadigs ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210630 30.06.2021 Inngående brev Refusjon skogfond - planting Bjørn Sørgård ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210630 30.06.2021 Utgående brev Ønsker tilbakemelding - refusjon fra skogfond Bjørn Sørgård ENGERDAL_PROD
2021/1167 20210630 30.06.2021 Inngående brev Underskrift - refusjon fra skogfond Bjørn Sørgård ENGERDAL_PROD
2021/1158 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marit S Engerbakk Moren ENGERDAL_PROD
2021/1162 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Tor Sand ENGERDAL_PROD
2021/1163 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ann Mari Husdal ENGERDAL_PROD
2021/1164 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift May Pettersen ENGERDAL_PROD
2021/1129 20210630 30.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Femund Hytter AS v/Knut Erik Eriksen ENGERDAL_PROD
2021/1113 20210630 30.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Kine Vestad m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1119 20210630 30.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Linn F Berndtsson m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/1121 20210630 30.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Renate Strand m.fl. ENGERDAL_PROD
2021/844 20210630 30.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Midlertidig tilsetting - Vikariat - Tilkallingsvikar v/sykdom -Inntil 50 % stilling - Asylmottaket - 24.06.2021-30.09.2021 Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2021/844 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til underskrift og godkjenning Sverre Gripstad Selnæs ENGERDAL_PROD
2020/1794 20210630 30.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Berit Gunvor Holmseth ENGERDAL_PROD
2020/2004 20210630 30.06.2021 Inngående brev Tiltak i scooterløypene sommeren 2021 Engerdal Snøscooterforening ENGERDAL_PROD
2020/2551 20210630 30.06.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 08.06.2021 NAV ENGERDAL ENGERDAL_PROD
2021/554 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling Asgeir Sæther ENGERDAL_PROD
2020/2830 20210630 30.06.2021 Inngående brev Kopi av brev fra Statsforvalteren i Innlandet til Ove Andersen m/flere av 30.06.2021 - Svar på omgjøringsbegjæring - vedtak i klagesak om revidering av forskrift om snøskuterløyper - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/97 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling/Tilbud om stilling Reidun Kveen ENGERDAL_PROD
2021/65 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Cato Kjeldstad ENGERDAL_PROD
2021/61 20210630 30.06.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling/tilbud om stilling Ralf Edstrøm ENGERDAL_PROD
2021/347 20210630 30.06.2021 Inngående brev Vedrørende søksmål - Engerdal kommune mot ***** ***** ***** - dokumentasjon - anmodning om fornyet behandling ***** ENGERDAL_PROD
2021/389 20210629 29.06.2021 Inngående brev Utvidelse av fellingsområde skadefellingstillatele ulv Statsforvalteren i Innlandet v/Rannveig Helgesen ENGERDAL_PROD
2020/1203 20210629 29.06.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av skjenke og serveringssone. Femundmat - Jon Torger Storsnes ENGERDAL_PROD
2021/832 20210629 29.06.2021 Inngående brev Kjørebok - Motorferdsel i utmark - Vedrett Odd Harald Sundet ENGERDAL_PROD
2021/1169 20210629 29.06.2021 Inngående brev Varslingsadresser for virksomheter med flere underenheter Oversendelses e-post fra kommunedirektør Andreas Stallvik ENGERDAL_PROD
2021/1089 20210629 29.06.2021 Inngående brev Høring - Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning Justis- og beredskapsdepartementet ENGERDAL_PROD
2021/1078 20210629 29.06.2021 Inngående brev Høring av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" Kunnskapsdepartementet v/ Jensen Helle Kristin ENGERDAL_PROD
2021/1069 20210629 29.06.2021 Inngående brev Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2020/1965 20210629 29.06.2021 Inngående brev Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 Helsedirektoratet ENGERDAL_PROD
2021/192 20210629 29.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 23.06.2021-28.06.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/193 20210629 29.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 23.06.2021-28.06.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/196 20210629 29.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 23.06.2021-28.06.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/194 20210629 29.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 23.06.2021-28.06.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/191 20210629 29.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 23.06.2021-28.06.2021 SGS Analytics Norway AS ENGERDAL_PROD
2021/195 20210629 29.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - 23.06.2021-28.06.2021 SGS Analytics Norweay AS ENGERDAL_PROD
2020/61 20210629 29.06.2021 Inngående brev Søknad om fritak politiske verv Tone Embretsson ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Trine Langholen ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Mette Berg Adsen ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Johnny Adsen ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Søilen Arild ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Engerdal Kommuneskoger Kf ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Larsen Tom Henning ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Larsen Ulla ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Løvstad Bjørnar ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Tjellaug Tove ENGERDAL_PROD
2020/180 20210629 29.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Mariåsen Roger ENGERDAL_PROD
2020/317 20210629 29.06.2021 Utgående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Engerdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS ENGERDAL_PROD
2020/1020 20210629 29.06.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Engerdal kommuneskoger KF ENGERDAL_PROD
2020/1020 20210629 29.06.2021 Inngående brev Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av 2 grunneiendommer fra gnr 14/59 Ingeniørsvingen 9 og 24 14/59 i Engerdal kommune Engerdal kommuneskoger KF ENGERDAL_PROD
2020/1534 20210629 29.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om midler til bredbåndsutbygging i Engerdal kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2020/1534 20210629 29.06.2021 Inngående brev Vedrørende sluttrapport for utbygging av bredbånd i Drevsjø og Sømådalen (2017) NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET ENGERDAL_PROD
2021/1072 20210629 29.06.2021 Utgående brev Midlertidig svar - motorferdsel i utmark 2021, barmark Bjørn Dag Kristiansen ENGERDAL_PROD
2021/998 20210629 29.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/998 20210629 29.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/998 20210629 29.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - lærer 100 % vikariat - Fjellheimen leirskole ***** ENGERDAL_PROD
2021/1165 20210629 29.06.2021 Inngående brev Vedtak - Vegnettsplan for Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE ENGERDAL_PROD
2021/1123 20210629 29.06.2021 Inngående brev Situasjonsplan gbnr 15/39 - Engerdalsveien 1789 Engerdal kommune v/Ove Andreassen ENGERDAL_PROD
2021/873 20210629 29.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling - sykepleier 100 % vikariat - hjemmebasert omsorg Monica With ENGERDAL_PROD
2021/670 20210629 29.06.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling til fritidsbolig fra gbnr 14/210 - Hovden sæter - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/699 20210629 29.06.2021 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling til fritidsbolig fra gbnr 15/2 - Hovden sæter - Engerdal kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET ENGERDAL_PROD
2021/901 20210628 28.06.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond Engerdal Fjellstyre ENGERDAL_PROD