eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/31 20210610 10.06.2021 Utgående brev Forhåndsgodkjenning for bruk av skogfond til veivedlikehold Anders Grønli AMOT_PROD
2020/200 20210610 10.06.2021 Utgående brev Omadressering Furutangen - Sportsveien Ove Johansen m.fl. AMOT_PROD
2020/1207 20210610 10.06.2021 Utgående brev Signert oppdragsavtale - kommunalt fellingslag Arne Che Sveen AMOT_PROD
2020/1207 20210610 10.06.2021 Utgående brev Signert oppdragsavtale - kommunalt fellingslag Thomas Floden Vangli AMOT_PROD
2020/1207 20210610 10.06.2021 Utgående brev Signert oppdragsavtale - kommunalt fellingslag Vebjørn Rønningen AMOT_PROD
2020/1207 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oppdragsavtale - kommunalt fellingslag Martin Grambo AMOT_PROD
2020/1207 20210610 10.06.2021 Utgående brev Signert oppdragsavtale - kommunalt fellingslag Martin Grambo AMOT_PROD
2020/1595 20210610 10.06.2021 Utgående brev Varsel om kontroll ifm mottatt søknad skogfond og tilskudd Birger Ragnar Nysæther AMOT_PROD
2020/1686 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 40% fast stilling som logoped Hege Kjeilen Syversen AMOT_PROD
2020/1686 20210610 10.06.2021 Inngående brev Svar på tilbud om logopedstilling 2020/1686 Hege Kjeilen Syversen AMOT_PROD
2020/1686 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på ønske om endret lønnsplassering, logopedstilling 2020/1686 Hege Kjeilen Syversen AMOT_PROD
2020/2400 20210610 10.06.2021 Inngående brev Protokoll fra årsmøte i Opplæringskontoret Innlandet - OKINN - 27.05.2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/3000 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - Overføring av Østre Æra til Osensjøen - øknad om utvidelse av inngrepssone NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2021/1 20210610 10.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 40/21 Lise Tupsjøen AMOT_PROD
2021/1 20210610 10.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 40/21 Lise Tupsjøen AMOT_PROD
2021/41 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høring - frist 09.09.2021 - endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AMOT_PROD
2021/112 20210610 10.06.2021 Inngående brev Opprop LNU - stemmerett LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER AMOT_PROD
2021/140 20210610 10.06.2021 Utgående brev Leieavtale - Åmot ungdomsskole - Avgangsforestilling Åmot Ungdomsskole AMOT_PROD
2021/140 20210610 10.06.2021 Utgående brev Leieavtale - Rena skole - Avgangsforestilling Rena skole AMOT_PROD
2021/483 20210610 10.06.2021 Inngående brev Redegjørelse i tilknytning til søknad om konsesjon på Solheim gbnr. 35/126 mfl. - befaring 28.05.2021 - konklusjon Bramare - Bjørn L G Braathen AMOT_PROD
2021/691 20210610 10.06.2021 Utgående brev Overføring til nytt arbeidssted ***** AMOT_PROD
2021/859 20210610 10.06.2021 Inngående brev Revisors beretning vedrørende kompensasjon for merverdiavgift for 2. termin 2021 REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/875 20210610 10.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Arbeidsleder JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376250963 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/959 20210610 10.06.2021 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon - byggegrense mot veg - gbnr. 26/118 - Åmot STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/966 20210610 10.06.2021 Inngående brev Partsbrev - Dispensasjon fra reguleringsplanen for Rena syd og kommuneplanens arealdel for oppføring av brygge ved Rødstjernet - gbnr. 9/11 Åmot kommune AMOT_PROD
2021/973 20210610 10.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra reguleringsplanen for Rena syd og kommuneplanens arealdel for oppføring av brygge ved Rødstjernet - gbnr. 9/11 ÅMOT KOMMUNE AMOT_PROD
2021/1060 20210610 10.06.2021 Utgående brev Rapport fra tilsyn og varsel om pålegg John Galten AS AMOT_PROD
2021/1060 20210610 10.06.2021 Utgående brev Rapport fra tilsyn og varsel om pålegg Wiggo Rønningen Maskin AS AMOT_PROD
2021/1189 20210610 10.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210610 10.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1187 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/1241 20210610 10.06.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 173 - Helsedirektoratet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210610 10.06.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 09.06.2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1241 20210610 10.06.2021 Inngående brev Distribusjon av Comirnaty uke 24 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1259 20210610 10.06.2021 Utgående brev Melding om hogst i vernskog - etablering av adkomstvei til driftsområde - gbnr. 11/3 i Stor Elvdal kommune Torunn Simengård Messelt AMOT_PROD
2021/1308 20210610 10.06.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Celine Ben Z Osmundsen AMOT_PROD
2021/1330 20210610 10.06.2021 Utgående brev Krav om stilling - drøftingsmøte 09.06.2021 Henny Skaret AMOT_PROD
2021/1332 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 100% fast stilling som styrer/enhetsleder Gry Jannicke Andreassen Holtekjølen AMOT_PROD
2021/1332 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale 100% fast stilling som styrer/enhetsleder Gry Jannicke Andreassen Holtekjølen AMOT_PROD
2021/1333 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 90% fast stilling som sekretær Hilde Austad Nyland AMOT_PROD
2021/1337 20210610 10.06.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 43/64 og 43/100 Tove Mette Schjalm m.fl. AMOT_PROD
2021/1337 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vedlegg til Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Tove Mette Schjalm AMOT_PROD
2021/1339 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av hele bygget, nytt bygg - boligformål - gbnr. 17/22 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2021/1342 20210610 10.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - Mottatt nabovarsel - dispensasjon avstand vei - gbnr. 43/64 - Haugedalsveien 90 - Åmot kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1343 20210610 10.06.2021 Inngående brev Årsberetning og årsrapport - Glåmdal sekretariat 2020 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS AMOT_PROD
2021/1345 20210610 10.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar Camilla Strand AMOT_PROD
2021/1346 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tjenestebevis Stian Engseth AMOT_PROD
2021/1347 20210610 10.06.2021 Inngående brev Melding om endring i ansvar gbnr. 9/46 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2021/1348 20210610 10.06.2021 Inngående brev Invitasjon til prosjektsamarbeid - Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1297 20210609 09.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 100% stilling turnuskandidat fysioterapi - 16.08.2021-13.02.2022 Stine Andrea Ø Skjerve AMOT_PROD
2021/1321 20210609 09.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - svar på forespørsel vedrørende støy langs RV3 - Vidar Sandbecks vei Statens vegvesen AMOT_PROD
2021/1322 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmende ***** AMOT_PROD
2021/1326 20210609 09.06.2021 Inngående brev Innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje ved fv. 215 Osveien - gbnr. 73/13 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1327 20210609 09.06.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - endring av bygg - fasade - innglassing av takoverbygg - gbnr. 8/ EUROPRIS RENA 280 AMOT_PROD
2021/1328 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 66/15 PROSJEKTKONTROLL SØR AS AMOT_PROD
2021/1329 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** AMOT_PROD
2021/1312 20210609 09.06.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Cisilie Martine Persson AMOT_PROD
2021/1241 20210609 09.06.2021 Inngående brev Midlertidig forskrift om substitusjonsbehandling i karantene / isolasjon - rus og psykisk helsefeltet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210609 09.06.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 69 - Koronapandemi 2019 - 07.06.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210609 09.06.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - regler for kurs ved trafikkskoler i kommuner regulert av kapittel 5B STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1179 20210609 09.06.2021 Inngående brev Purring - varsel om sanksjoner i forbindelse med tilsynsrapport 20.05.2021 - Heggeveien 7 ELVIA AS AMOT_PROD
2021/1099 20210609 09.06.2021 Utgående brev Dispensasjon for oppføring av skigard – gbnr. 24/220 Kristin Wolden AMOT_PROD
2021/1162 20210609 09.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på etterspurte opplysninger i forbindelse med tiltak på gbnr. 14/106 Morten Uv AMOT_PROD
2021/983 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling miljørettet helsevern - 01.06.2021-31.08.2021 Michelle Cecilie Nguyen AMOT_PROD
2021/990 20210609 09.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1003 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale ferievikar tjenester i hjemmet avd. Rena - 01.06.2021-31.08.2021 Stine Johansen AMOT_PROD
2021/868 20210609 09.06.2021 Utgående brev Vedrørende oppsett av gjerde - gbnr. 24/200 Henriette Nordström m.fl. AMOT_PROD
2021/860 20210609 09.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier og helsefagarbeidere Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4374563212 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/860 20210609 09.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier og helsefagarbeidere Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4374563212 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/860 20210609 09.06.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Sykepleier og helsefagarbeidere Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4374563212 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/546 20210609 09.06.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnbr. 15/23 RINDALSHYTTER AS AMOT_PROD
2021/546 20210609 09.06.2021 Utgående brev Vedrørende byggetillatelse for fritidsbolig på gbnr. 15/23 RINDALSHYTTER AS AMOT_PROD
2021/546 20210609 09.06.2021 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnbr. 15/23 RINDALSHYTTER AS AMOT_PROD
2021/570 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om støtte til lokalt næringsliv - INNO-UT AS INNO-UT AS AMOT_PROD
2021/570 20210609 09.06.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad INNO-UT AS AMOT_PROD
2021/425 20210609 09.06.2021 Inngående brev Svar på frakt av klopper Tim Knackstedt AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb Akram Mahyeddin AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Ferievikar - hjemmetjenesten Vilde Heino AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb Taran Sandsengen Darell AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Ferievikar Silje Skaret AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sommerjobb Andrea Søgård AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om sommervikariat Silje Norheim AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Jobb i sommer Jette Sletteb� AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sommerjobbing Nina Brenna AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sommervikar 2021 Ingunn Roskifte AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sommerjobb 2021 Lasse Tamnes AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Sommerjobb Caroline Rundberget AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev Ferieavvikling Mariann Andersen AMOT_PROD
2021/427 20210609 09.06.2021 Inngående brev sommerferie Tanja Bancic AMOT_PROD
2021/204 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Deset-tunet 01.06.2021- 31.08.2021 Randi Irene Filtvedt AMOT_PROD
2021/68 20210609 09.06.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 02.06.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2021/1 20210609 09.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 55/59 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20210609 09.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 55/59 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2020/3000 20210609 09.06.2021 Inngående brev Kunngjøring - Allmannastevning i forbindelse med vannkraftutbygging - overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen ØSTRE INNLANDET TINGRETT AMOT_PROD
2020/1616 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 72/3 Stig Ole Stener AMOT_PROD
2020/1677 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - ferievikar kommunelegekontoret på Rena - 01.06.2021-31.08.2021 Nina Cvetkovic AMOT_PROD
2020/1717 20210609 09.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - fast - adjunkt - 80% - Åmot ungdomsskole Petter Moe AMOT_PROD
2020/2233 20210609 09.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av ca. 3,7 daa tilleggsareal til gbnr. 35/270 fra gbnr. 35/9 Jahn Christian Kiønig AMOT_PROD
2020/1595 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Ragnar Nysæther AMOT_PROD
2020/1595 20210609 09.06.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad skogfond og tilskudd Ragnar Nysæther AMOT_PROD
2020/1333 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - ferievikar dagavdeling Ryslingmoen - 01.06.2021-31.08.2021 Annelie Solbakken AMOT_PROD
2020/1481 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3.etg 01.06.2021- 31.08.2021 Snezana Jovanovic AMOT_PROD
2020/32 20210609 09.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/31 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad forhåndsgodkjenning veivedlikehold Anders Grønli AMOT_PROD
2020/81 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3.etg 01.06.2021- 31.08.2021 Maria Hørsandlien AMOT_PROD
2020/157 20210609 09.06.2021 Inngående brev Organisering av fiske i elvene i Osen OSEN FISKEFORVALTNING AMOT_PROD
2020/165 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen natt 01.06.2021 - 31.08.2021 Joanna Kowalska AMOT_PROD
2020/456 20210609 09.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale-vikar etter tilkalling 2.etg Ryslingmoen 01.06.2021- 31.08.2021 Nyat Samuel Yemane AMOT_PROD
2020/364 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Kultur - 01.06.2021-31.08.2021 Nina Elisabeth Forårsveen AMOT_PROD
2020/364 20210608 08.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkalling fra 02.06. -01.12.2021 - Kultur Nina Elisabeth Forårsveen AMOT_PROD
2020/415 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 54/11 Olav Petter Nergaard AMOT_PROD
2020/548 20210608 08.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærer - 32,5% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Andrine Bjørkholen AMOT_PROD
2020/32 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/301 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Ryslingmoen - 01.07.2021 - 31.07.2021 Helén Sjøløkken AMOT_PROD
2020/301 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Karroa - 01.06.2021 - 31.08.2021 Helén Sjøløkken AMOT_PROD
2020/2233 20210608 08.06.2021 Utgående brev Fradeling av landbrukseiendom gbnr. 35/9 mfl - Jahn Christian Kiønig Jahn Christian Kiønig AMOT_PROD
2020/1679 20210608 08.06.2021 Inngående brev Protokoll - Generalforsamling i Sør-Østerdal Næringshage, 21.05.2021 SØR-ØSTERDAL NÆRINGSHAGE AS AMOT_PROD
2020/1627 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på veivedlikeholdskontroll 2020 - Slembergveien - Landerudskogne Frode Landerud AMOT_PROD
2020/1657 20210608 08.06.2021 Utgående brev Skademelding av 25.05.2021 ***** AMOT_PROD
2020/2549 20210608 08.06.2021 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale Rena skole - 01.08.2021 - 31.07.2021 Kristin Rønningen AMOT_PROD
2020/2600 20210608 08.06.2021 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt gbnr. ***** i Åmot kommune. ***** AMOT_PROD
2020/2639 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 14/17 i Åmot kommune Knackstedt Heidi K AMOT_PROD
2020/2639 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 14/17 i Åmot kommune Knackstedt Tim AMOT_PROD
2020/2639 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 14/17 i Åmot kommune Moen Heidi Winger AMOT_PROD
2020/2639 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 14/17 i Åmot kommune Moen Heine Antonio AMOT_PROD
2020/2639 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 14/17 i Åmot kommune Halvor Dahle Meland AMOT_PROD
2020/2784 20210608 08.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Birkebeineren barnehage 2021 Nataliia Zhdanova AMOT_PROD
2021/1 20210608 08.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 18/29 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/18 20210608 08.06.2021 Utgående brev Behandling av klage på eiendomsskatt ***** i Åmot kommune ***** AMOT_PROD
2021/70 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på åpen søknad som vikar ved Rena skole Maren Kalset AMOT_PROD
2021/41 20210608 08.06.2021 Inngående brev Høring - frist 07.10.2021 - Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet KULTURDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/112 20210608 08.06.2021 Inngående brev Vil Åmot kommune markere sin støtte til pride? Caroline Knudsen AMOT_PROD
2021/118 20210608 08.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - Velta Vannverk - 02.06.2021 - 07.06.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/118 20210608 08.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - Haugedalen Vannverk 02.06.2021 - 07.06.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/118 20210608 08.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - Nordre Deset Vannverk - Desettunet - 02.06.2021 - 07.06.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/118 20210608 08.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - Rena Vannverk - 02.06.2021 - 07.06.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/140 20210608 08.06.2021 Inngående brev Signert avtale - Østerlide Andreas Haddeland AMOT_PROD
2021/483 20210608 08.06.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 35/126 mfl - Bjørn L. G. Braathen Bjørn Ludvig G Braathen AMOT_PROD
2021/720 20210608 08.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale tilkallingsvikar - assistent tjenester i hjemmet - 08.06.2021-31.08.2021 Natalie Gjærum AMOT_PROD
2021/760 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedrørende behandling av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gbnr. 26/87 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2021/761 20210608 08.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Behandling av søknad om dispensasjon fra § 2.1.1 og regulerte tomtegrenser i reguleringsplanen for Digeråsen, felt H1 - gbnr. 24/230 og 24/231 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2021/817 20210608 08.06.2021 Utgående brev Kvittering på konsesjonsforhold - gbnr. 4/18 og 4/37 Reka Hodgyai m.fl. AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/874 20210608 08.06.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Prosjekt JOB:U Samfunnsutvikling, Åmot kommune - st. ref. 4376240927 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/925 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedrørende vedlegg i sak - utendørs scene - gbnr. 73/155 - Åmot kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1029 20210608 08.06.2021 Utgående brev Kvittering på konsesjonsforhold - gbnr. 17/7, 15/8 og 15/22 Morten Lillestu Berger m.fl. AMOT_PROD
2021/1029 20210608 08.06.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 17/7 mfl - Morten Lillestu Berger og Anne Bergstrøm Åge Skramstad m.fl. AMOT_PROD
2021/972 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 38/63 i Åmot kommune Afseth Tina Jeanette AMOT_PROD
2021/972 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 38/63 i Åmot kommune Granberg Arne AMOT_PROD
2021/972 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 38/63 i Åmot kommune Grønvold Jan Olav AMOT_PROD
2021/972 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 38/63 i Åmot kommune Dragland Bjørn Even AMOT_PROD
2021/972 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 38/63 i Åmot kommune Holmseth Anne-Marit AMOT_PROD
2021/954 20210608 08.06.2021 Utgående brev Høringsuttalelse detaljplan for tiltak i flomløpskanal - Løpet kraftverk - Åmot kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2021/957 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Tilbygg på anneks - gbnr. 25/37 Marthe Karine Bøhmer AMOT_PROD
2021/1162 20210608 08.06.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Morten Uv AMOT_PROD
2021/1162 20210608 08.06.2021 Utgående brev Ber om uttalelse vedrørende delvis riving og gjenoppbygging av SEFRAK-bygg på gbnr. 14/106 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1126 20210608 08.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar kjøkken Ryslingmoen - 05.07.2021 - 31.08.2021 Solveig Vigdal - Olsen AMOT_PROD
2021/1127 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 39/100 Morten Maurud AMOT_PROD
2021/1127 20210608 08.06.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Anneks - gbnr. 39/100 Morten Maurud AMOT_PROD
2021/1128 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - fasadeendring - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 82/61 Rolf Olav Gaalaas AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210608 08.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1094 20210608 08.06.2021 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 41/92 og 41/137 - Magnus Westgård Skaret EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2021/1094 20210608 08.06.2021 Utgående brev Kvittering på konsesjonsforhold gbnr. 41/92 og 41/137 Magnus Westgård Skaret AMOT_PROD
2021/1033 20210608 08.06.2021 Utgående brev Dispensasjon for oppføring av skigard – gbnr. 24/194 Hanne W Danielsen AMOT_PROD
2021/1039 20210608 08.06.2021 Inngående brev Opplysninger angående søknad om frandeling på gbnr. 24/34 Åse Mølstad AMOT_PROD
2021/1183 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - nytt driftsbygning i landbruk med samlet areal under 1000 m2 - gbnr. 73/11 Wiggo Rønningen AMOT_PROD
2021/1241 20210608 08.06.2021 Inngående brev Nye oppdateringer - oversatte pressemeldinger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1241 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tidsintervall mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1313 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** AMOT_PROD
2021/1309 20210608 08.06.2021 Inngående brev Melding om ny jordskiftesak - matrikkelføring - 21-068636RFA-JHAM Monstuen - gbnr. 17/1, 19/17 og 19/23 HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT AMOT_PROD
2021/1311 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte- gbnr. 17/31 Siw Sjøvik AMOT_PROD
2021/1293 20210608 08.06.2021 Utgående brev Forhåndsgodkjenning bruk av skogfond til veivedlikehold Peter Sjølie AMOT_PROD
2021/1296 20210608 08.06.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - gbnr. 35/167 Jon S Sønderby Arnesen m.fl. AMOT_PROD
2021/1293 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning bruk av skogfond Peter Sjølie AMOT_PROD
2021/1294 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2021/1300 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei - Lia veien SØNDRE LØSSET VED PETER SJØLIE AMOT_PROD
2021/1264 20210607 07.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1256 20210607 07.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 21/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - regler for arrangement som inngår i forskningsprosjekt STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Helsedirektoratet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Endringsforskrift - endring i innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Nytt fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende mai 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Møtereferat og skriv fra FHI om "Forberede henvendelser angående feil- eller mangelfull informasjon til bruk i koronasertifikatet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Telenor NOC - 35351216 - Varsling oppdatert STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Telenor: NOC - 35351216 - Varsling oppdatert STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Telenor NOC - 35351216 - Varsling oppdatert STATSFORVALTEREN I INNLANDET REGIONKONTOR VALDRES AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Telenor NOC - 35351216 - Varsling lukket STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1229 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Oversender arbeidsavtale til underskrift Lars Sjøløkken AMOT_PROD
2021/1241 20210607 07.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 5/2021 - veke 22 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1049 20210607 07.06.2021 Inngående brev Forhåndshøring endring reguleringsplan 2019 Morten Sundal AMOT_PROD
2021/1057 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Forespørsel om oversendelse av omsetningsoppgave for salg/servering av alkohol for driftsåret 2020 NYE RENA BOWLING AS AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lønns- og økonomimedarbeider - st. ref. (4396906830) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1189 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lønns- og økonomimedarbeider Åmot kommune - st. ref. 4396906830 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1163 20210607 07.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - vedtak til søknad om tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/1163 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om utsatt arbeidsfrist Hovdneset Gård AMOT_PROD
2021/952 20210607 07.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/925 20210607 07.06.2021 Inngående brev Uttalelse - høring - dispensasjon - utendørs scene i friområde og strandsone gbnr 73/155 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/925 20210607 07.06.2021 Inngående brev Uttalelse - høring - dispensasjon - utendørs scene i friområde og strandsone gbnr 73/155 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/905 20210607 07.06.2021 Utgående brev Fradeling av landbrukseiendom gbnr. 15/1 - Anders Grønli Anders Grønli AMOT_PROD
2021/869 20210607 07.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/871 20210607 07.06.2021 Utgående brev Fradeling av landbrukseiendom - gbnr. 39/32 mfl. - Toril Øien Rød og Ole Gustav Rød Ole Gustav Rød AMOT_PROD
2021/817 20210607 07.06.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 4/18 og 4/37 - Reka Hodgyai og Stefan Gerhard Zilske AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/760 20210607 07.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 2.2. - Hovdmoen - gbnr. 26/87 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2021/788 20210607 07.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Miljørettet helsevern Arild Ottosen AMOT_PROD
2021/546 20210607 07.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra §§ 7.1.3 og 7.1.4 i reguleringsplan for Skramstadsætra - gbnr. 15/23 RINDALSHYTTER AS AMOT_PROD
2021/426 20210607 07.06.2021 Inngående brev Innkalling styremøte 11.06.2021 - Revisjon Øst IKS REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/130 20210607 07.06.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 41/6 - Olaf Polivka Ilsaas Olaf Polivka Ilsaas AMOT_PROD
2021/112 20210607 07.06.2021 Inngående brev Innspill - Brannvesen Jonathan Kolle Busk AMOT_PROD
2021/112 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på innspill - brannvesen Jonathan Kolle Busk AMOT_PROD
2021/1 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 18/29 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2020/2784 20210607 07.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Birkebeineren barnehage Natalia Hovin AMOT_PROD
2020/2328 20210607 07.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Deset-tunet sykehjem Mie Skoglund Tangen AMOT_PROD
2020/1686 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar på tilbud om logopedstilling Hege Kjeilen Syversen AMOT_PROD
2020/577 20210607 07.06.2021 Inngående brev Ønske om salting av vei - Arnestadgutua og Thingstadgutua Henning Westerheim AMOT_PROD
2020/858 20210607 07.06.2021 Inngående brev Høring - frist 22.05.2021 - Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27 i Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/1496 20210607 07.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - ferievikar - Karroa bofellesskap Maja Maria Løken AMOT_PROD
2020/1529 20210607 07.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - kommuneoverlege Hanna Sofia Rydlöv AMOT_PROD
2020/995 20210607 07.06.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/995 20210607 07.06.2021 Inngående brev Ettersendt vedlegg i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/995 20210607 07.06.2021 Inngående brev Ettersendt vedlegg i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/995 20210607 07.06.2021 Inngående brev Ettersendt vedlegg i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/1397 20210604 04.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 2.3 i kommuneplanens arealdel - gbnr. 9/166 Tomas Kavaliauskas AMOT_PROD
2020/843 20210604 04.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 1.5.13 - Digeråsen - gbnr. 25/141 CK NOR BYGG AS AMOT_PROD
2020/1686 20210604 04.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - 60 % vikariat - merkantil Åmot ungdomsskole - perioden 01.08.2020-31.07.2021 Hege Kjeilen Syversen AMOT_PROD
2020/2535 20210604 04.06.2021 Utgående brev Vedr. anmodning om delutbetaling - Sønsthagen gård SØNSTHAGEN GÅRD V OLAF ILSAAS AMOT_PROD
2021/70 20210604 04.06.2021 Inngående brev Åpen søknad som vikar ved Rena skole Maren Kalset AMOT_PROD
2021/548 20210604 04.06.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - behandling av klage på avslag om dispensasjon for motorisert ferdsel i Digeråsen - Wolfroad - 2021 TRI-EVENT AS AMOT_PROD
2021/548 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak for behandling - Motorferdsel i utmark - motorisert ferdsel i Digeråsen - Wolfroad 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/570 20210604 04.06.2021 Utgående brev Søknad om støtte til lokalt næringsliv - Spiskammers på Rena HAGLUND EIENDOM AS AMOT_PROD
2021/722 20210604 04.06.2021 Inngående brev Rapportering til Statsforvalteren uke 23 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/846 20210604 04.06.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra § 1.5.13 - Digeråsen - gbnr. 25/147 Bjørn Olai Henriksen AMOT_PROD
2021/927 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 38/35 Dagfinn Løklien AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210604 04.06.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/989 20210604 04.06.2021 Inngående brev HDIR - Vedtatte endringer i covid-19 forskriften - unntak beskyttede og barn STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1057 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bevillingsoppgave restaurant 2020 - En smak av Asia Lars Ole Sveen AMOT_PROD
2021/1057 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bevillingsoppgave - Rena Camping Lars Ole Sveen AMOT_PROD
2021/1241 20210604 04.06.2021 Inngående brev FHI - Uke 24: Fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1273 20210604 04.06.2021 Inngående brev Dronefag - nytt fag for vg2 og vg3 Utdanningsdirektoratet AMOT_PROD
2021/1277 20210604 04.06.2021 Utgående brev Dispensasjon til rovviltfellingslaget i Åmot fra båndtvangsbestemmelsene for bruk av hund under skadefellingsforsøk og trening av hund/hundeekvipasje 2021 Vidar Helgesen AMOT_PROD
2021/1278 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tjenestebevis Taran Sandsengen Darell AMOT_PROD
2021/1256 20210604 04.06.2021 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Per K Vivelstad AMOT_PROD
2021/1259 20210603 03.06.2021 Inngående brev Melding om å ta ut trær i forbindelse med driftsvei til hogtsområde - vernskog Torunn Simengård Messelt AMOT_PROD
2021/1263 20210603 03.06.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - byggtekniske installasjoner - reparasjon - rehabilitering av pipe - gbnr. 30/81 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2021/1264 20210603 03.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021- Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1257 20210603 03.06.2021 Inngående brev Forenklet etterlevelseskontroll 2020 REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/1257 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oppstart - forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Åmot kommune REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/1257 20210603 03.06.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev Rev-Ost - Hanne Mette Rusten m.fl. AMOT_PROD
2021/1257 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oppstart - forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Åmot kommune REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/1257 20210603 03.06.2021 Inngående brev Oppstart - forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Åmot kommune REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/1243 20210603 03.06.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/386 Terje Hveding AMOT_PROD
2021/1241 20210603 03.06.2021 Inngående brev Uke 23 - Distribusjon av Comirnaty STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1241 20210603 03.06.2021 Inngående brev Nye oppdateringer - oversatte pressemeldinger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1241 20210603 03.06.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og fritiden for fullvaksinert helsepersonell som har hentet eller levert pasienter med ambulanse STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1127 20210603 03.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Morten Maurud AMOT_PROD
2021/957 20210603 03.06.2021 Utgående brev Dispensasjon - fra § 1.5.9 vedrørende takvinkel - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 25/37 Rambøll Norge AS (Hovedkontor) AMOT_PROD
2021/972 20210603 03.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling/innløsning av festetomt med eksisterende fritidsbolig - gbnr. 38/63/3 Jan Olav Grønvold AMOT_PROD
2021/745 20210603 03.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/41 20210603 03.06.2021 Inngående brev Feil lenke i forrige utsending - høring - frist 05.09.2021 - revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/41 20210603 03.06.2021 Inngående brev Høring – frist 05.09.2021 - revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/112 20210603 03.06.2021 Inngående brev Pride Håkon Øvrebø AMOT_PROD
2021/86 20210603 03.06.2021 Inngående brev Ny tilskuddsordning - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/1717 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast - adjunkt - 80% - Åmot ungdomsskole Petter Moe AMOT_PROD
2020/1721 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærervikar - 100% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Ola Lierhagen Eriksen AMOT_PROD
2020/1770 20210603 03.06.2021 Inngående brev Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/2015 20210603 03.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/1 20210603 03.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 26/97 Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS AMOT_PROD
2021/1 20210603 03.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 5/85 og 5/6 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20210603 03.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 5/85 og 5/6 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20210603 03.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr 26/97 Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS AMOT_PROD
2020/3118 20210603 03.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - Vi innvilger søknaden om samtykke i forbindelse med tiltak på gbnr. 8/596 Arbeidstilsynet AMOT_PROD
2020/858 20210603 03.06.2021 Inngående brev Etterspør høringsinnspill - Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/548 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærer - 15% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Andrine Bjørkholen AMOT_PROD
2020/548 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærer - 32,5% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Andrine Bjørkholen AMOT_PROD
2020/548 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærer - 20% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Andrine Bjørkholen AMOT_PROD
2020/546 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærervikar - 100% - 01.08.2021 - 31.07.2022 Thomas Mårud AMOT_PROD
2020/185 20210603 03.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 58/12 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1613 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast - adjunkt med tillegg - 77% - Åmot ungdomsskole Linda Øvereng-Bakk AMOT_PROD
2020/1046 20210603 03.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - sluttutbetaling av tilskudd - drenering av jordbruksjord - Ole Erik Dufseth Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1196 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærervikar - 20% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Maren Oline Nygaard AMOT_PROD
2020/1196 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - lærervikar - 80% - Åmot ungdomsskole - 01.08.2021 - 31.07.2022 Maren Oline Nygaard AMOT_PROD
2020/1197 20210603 03.06.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast - Adjunkt med tillegg - 100% - Åmot ungdomsskole Stig Bakken AMOT_PROD
2020/1046 20210602 02.06.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning og dreneringsrapport Ole Erik Dufseth AMOT_PROD
2020/1276 20210602 02.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar Ryslingmoen sykehjem - 01.06.2021-31.08.2021 Håkon Westgård AMOT_PROD
2020/185 20210602 02.06.2021 Inngående brev Vedlegg til skogfondskrav og søknad om tilskudd Reidar Stormoen AMOT_PROD
2020/301 20210602 02.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Dagavdelingen Ryslingmoen - 01.07.2021-31.07.2021 Helen Sjøløkken AMOT_PROD
2020/301 20210602 02.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Ryslingmoen 3 etg. - 01.06.2021-31.08.2021 Helén Sjøløkken AMOT_PROD
2020/301 20210602 02.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Karroa - 01.06.2021-31.08.2021 Helen Sjøløkken AMOT_PROD
2020/32 20210602 02.06.2021 Inngående brev Forhåndsgodkjenning veivedlikehold Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/32 20210602 02.06.2021 Utgående brev Forhåndsgodkjenning for bruk av skogfond til veivedlikehold Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/456 20210602 02.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Ryslingmoen sykehjem 3.etg. - 01.06.2021-31.08.2021 Nyat Sameuel Yemane AMOT_PROD
2020/1965 20210602 02.06.2021 Inngående brev Signert Arbeidsavtale - vikariat - 50 % vikar for lærer - Rena skole - perioden 01.06.21 - 11.06.2021 Silje Maria Klevgård AMOT_PROD
2020/1965 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat - 50 % vikar for lærer - Rena skole - perioden 01.06.21 - 11.06.2021 Silje Maria Klevgård AMOT_PROD
2020/1982 20210602 02.06.2021 Inngående brev Informasjon om kostnadsøkning 110 sentralen HEDMARKEN BRANNVESEN AMOT_PROD
2020/1711 20210602 02.06.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale fagarbeider - midlertidig stilling - Rena skole - 18.06.021 - 31.07.2021 Stine Hagen AMOT_PROD
2020/1686 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilbud om 40% logopedstilling i Åmot kommune Hege Kjeilen Syversen AMOT_PROD
2020/2549 20210602 02.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - Lærer 50 % - Osen oppvekstsenter Kristin Rønningen AMOT_PROD
2020/2626 20210602 02.06.2021 Inngående brev Informasjon om endring i rapportering til Kommunalt pasient- og brukerregister - IPLOS - i 2021 og 2022 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/112 20210602 02.06.2021 Inngående brev 10-års markering av 22.juli-hendelsene Vidar Aanund Brekke AMOT_PROD
2021/112 20210602 02.06.2021 Inngående brev 22. juli markering STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/112 20210602 02.06.2021 Inngående brev 22. juli markeringer 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/134 20210602 02.06.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2021 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/162 20210602 02.06.2021 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - 15.06.2021 NAV Åmot AMOT_PROD
2021/757 20210602 02.06.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - vikar for lærer - Osen skole - perioden 25.05.2021 - 18.06.2021 Ahmad Sahel Saraj AMOT_PROD
2021/757 20210602 02.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - vikar for lærer - Osen skole - perioden 25.05.2021 - 18.06.2021 Ahmad Sahel Saraj AMOT_PROD
2021/969 20210602 02.06.2021 Utgående brev Svar - informasjonsinnhenting på barnehageområdet 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/967 20210602 02.06.2021 Inngående brev Bekreftelse fra Busscharter Postmottak Åmot AMOT_PROD
2021/979 20210602 02.06.2021 Inngående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210602 02.06.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
Ingen tilgang 20210602 02.06.2021 Utgående brev Vaksinering ***** AMOT_PROD
2021/1039 20210602 02.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding Vedrørende søknad om fradeling - gbnr. 24/34 Åse Mølstad AMOT_PROD
2021/1241 20210602 02.06.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - oppdatering av begrepene fullvaksinert og beskyttet og mindre justeringer i karantenereglene STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1211 20210602 02.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 62% stilling assistent tjenester i hjemmet - 05.07.2021 Nina Tøndel Flikkerud AMOT_PROD
2021/1252 20210602 02.06.2021 Inngående brev Vurdering av habilitet Anne Ch Lunde Stenseth AMOT_PROD
2021/1253 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - rive gammelt og bygge nytt - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 9/229 Maren Oline Nygaard AMOT_PROD
2021/1253 20210602 02.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelser for Søndre Kirkeberget Maren Oline Nygaard AMOT_PROD
2021/1256 20210602 02.06.2021 Inngående brev Fakturagrunnlag til krav om utbetaling fra skogfond Ole Erik Dufseth AMOT_PROD
2021/1257 20210602 02.06.2021 Utgående brev Oppstart - forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Åmot kommune Hanne Mette Rusten AMOT_PROD
2021/1257 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilskuddsbrev Hanne Mette Rusten AMOT_PROD
2021/1257 20210602 02.06.2021 Utgående brev Oppstart - forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Åmot kommune Hanne Mette Rusten AMOT_PROD
2021/1257 20210602 02.06.2021 Utgående brev Forenklet etterlevelseskontroll 2020 Hanne Mette Rusten AMOT_PROD
2021/1257 20210602 02.06.2021 Utgående brev Forenklet etterlevelseskontroll 2020 Hanne Mette Rusten AMOT_PROD
2021/1257 20210602 02.06.2021 Utgående brev Tilskuddsbrev Hanne Mette Rusten AMOT_PROD
2021/1242 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om å etablere et Ukrainsk minnesmerke Support 2 the people of Ukraine AMOT_PROD
2021/1243 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/386 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2021/1241 20210601 01.06.2021 Inngående brev Informasjon / søknad om St.Hans-arrangement ÅMOT KULTURRÅD AMOT_PROD
2021/1241 20210601 01.06.2021 Inngående brev Godkjenning av årsmøtet til Åmot Historielag ÅMOT HISTORIELAG AMOT_PROD
2021/1241 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar - Informasjon / søknad om St.Hans-arrangement ÅMOT KULTURRÅD AMOT_PROD
2021/1241 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar - Godkjenning av årsmøtet til Åmot Historielag ÅMOT HISTORIELAG AMOT_PROD
2021/1241 20210601 01.06.2021 Inngående brev Nye oppdateringer - oversatte pressemeldinger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1168 20210601 01.06.2021 Utgående brev Skademelding av 03.05.2021 ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier - st. ref. (4384939051) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/990 20210601 01.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4384939051 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/989 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om regler GoBiten AMOT_PROD
2021/989 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om sommeravslutning - Rena Turn Morten Holter Nordvang AMOT_PROD
2021/989 20210601 01.06.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 68 - Koronapandemi 2019 - 31.05.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/973 20210601 01.06.2021 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanene for Åmot prestegård og Rena syd samt kommuneplanens arealdel - gbnr. 9/1 og 9/11 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/967 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på tilbud fra Elverum turbuss i forbindelse med leirskole ELVERUM TURBUSS AS AMOT_PROD
2021/967 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på tilbud 83157 fra VY BUSS i forbindelse med leirskole VY BUSS AS AMOT_PROD
2021/954 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - høringsuttalelse - detaljplan for miljø og landskap for tiltak i flomløpskanal - Løpet kraftverk STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/858 20210601 01.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på gbnr. 58/408 - Huse FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2021/829 20210601 01.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/685 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på søknad om utvidelse av stilling ***** AMOT_PROD
2021/140 20210601 01.06.2021 Utgående brev BRECHT - Underskrevet avtale Jørn Simen Øverli AMOT_PROD
2021/118 20210601 01.06.2021 Inngående brev Analyseresultater - Rena vannverk - 26.05.2021 - 31.05.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/68 20210601 01.06.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 26.05.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2021/72 20210601 01.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/327 20210601 01.06.2021 Inngående brev Spørsmål til møtet i HUOK 03.06.2021 ÅMOT ARBEIDERPARTI AMOT_PROD
2021/433 20210601 01.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/1784 20210601 01.06.2021 Utgående brev Bestilling eInnsyn ØSTERDØLEN AS AMOT_PROD
2020/1833 20210601 01.06.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om bygging av landbruksvei - Gardsteigveien - Martin Johnsen Martin Johnsen m.fl. AMOT_PROD
2020/1884 20210601 01.06.2021 Utgående brev Ønske om vigsel 23.10.2020 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/2223 20210601 01.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Unni Hørsandlien Seljelid AMOT_PROD
2020/2161 20210601 01.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/2163 20210601 01.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Skyssveien barnehage - 2021 Solveig R Johannessen AMOT_PROD
2021/1 20210601 01.06.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 36/491 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20210601 01.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 26/97 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20210601 01.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 36/491 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/6 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 01.06.2021 - inntektsår 2017 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 01.06.2021 - inntektsår 2018 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20210601 01.06.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 01.06.2021 - inntekstår 2019 Skatteetaten AMOT_PROD
2020/2912 20210601 01.06.2021 Utgående brev Lenny og Emil Sandbekks gravminne Synnøve Sakura Heggem AMOT_PROD
2020/3100 20210601 01.06.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om bygging av landbruksvei - vinterbilvei - Olav Petter Nergaard Innlandet Fylkeskommune m.fl. AMOT_PROD
2020/456 20210601 01.06.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale, vikar etter tilkalling Ryslinmoen 3.etg 01.02.2021- 31.05.2021 Nyat Samuel Yemane AMOT_PROD
2020/410 20210601 01.06.2021 Utgående brev Avtale om leie av Storsalen Deset og Osen viltlag AMOT_PROD
2020/436 20210601 01.06.2021 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 58/403 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/706 20210601 01.06.2021 Utgående brev Tinglysing - gbnr. 26/53, 167 og 205 - Hovdmoen Terminal AS - oppretting av mangler STATENS KARTVERK AMOT_PROD
2020/16 20210601 01.06.2021 Utgående brev Prioritering av spillemiddelsøknader Innlandet fylkeskommune AMOT_PROD
2020/180 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad på 100% stilling som barnevernkonsulent ***** AMOT_PROD
2020/37 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Ilsaas Horndalen Anne C AMOT_PROD
2020/37 20210601 01.06.2021 Utgående brev Anmodning om overføring av skogfond Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2020/37 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/55 20210601 01.06.2021 Inngående brev Signert avtale tilkallingsvikar helsesekretær - 01.01.20 - 31.05.20 Ann Mari Ebbesen Engernes AMOT_PROD
2020/226 20210601 01.06.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 29/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/226 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 29/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1232 20210601 01.06.2021 Inngående brev Innkalling til årsmøte 01.10.2021 - Norsk kulturskoleråd Innlandet NORSK KULTURSKOLERÅD AMOT_PROD
2020/1215 20210601 01.06.2021 Inngående brev Implementering av Barnas Valg i Feide - Databehandleravtale REDD BARNA AMOT_PROD
2020/1447 20210601 01.06.2021 Utgående brev Svar vedrørende forespørsel om eInnsyn - journalpost 101 Vibecke Wold Haagensen AMOT_PROD
2020/995 20210601 01.06.2021 Inngående brev Samlede journalposter i forbindelse med søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2020/1037 20210601 01.06.2021 Inngående brev Vedlegg til utbetalingsanmodning - fakturakopier Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/1037 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/930 20210601 01.06.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikar etter tilkalling - Skyssveien barnehage Andrea Bergset Silkoset AMOT_PROD
2020/1142 20210601 01.06.2021 Inngående brev Kopi av brev - Melding om forventet saksbehandlingstid i forbindelse med klage - fradeling gbnr. 36/39 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/1207 20210531 31.05.2021 Utgående brev Signert oppdragsavtale - kommunalt ellingslag Jørgen Asbjørn Nergård AMOT_PROD
2020/919 20210531 31.05.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev fra ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/919 20210531 31.05.2021 Utgående brev Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev fra ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/1547 20210531 31.05.2021 Utgående brev Underretning til 38/86_LARSEN ESTHER BODIL LARSEN ESTHER BODIL AMOT_PROD
2020/1547 20210531 31.05.2021 Utgående brev Underretning til 38/86_LARSEN JOHN LARSEN JOHN AMOT_PROD
2020/1224 20210531 31.05.2021 Utgående brev Etterspør status og fremdrift på saksbehandling - søknad om bistand/ utredning og gjennomføring av sikringstiltak mot flom og isgang mv. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST AMOT_PROD
2020/205 20210531 31.05.2021 Inngående brev Tilbud på forsikringsavtale for perioden 01.07.2021 - 30.06.2021 KLP SKADEFORSIKRING AS AMOT_PROD
2020/205 20210531 31.05.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring KLP SKADEFORSIKRING AS AMOT_PROD
2020/306 20210531 31.05.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - ferievikar Ryslingmoen 2. etg. - 01.06.2021 - 31.08.2021 Hanne Wictoria Granseth AMOT_PROD
2020/78 20210531 31.05.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar ved tilkalling Ryslingmoen 2. etg. - 01.06.2021 - 31.08.2021 Tove Margrete Bakstad AMOT_PROD
2020/80 20210531 31.05.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale sommervikar Ryslingmoen avd natt 01.06.2020 - 31.08.2020 Henriette C R Kvisler AMOT_PROD
2020/792 20210531 31.05.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Deset-tunet 01.06.2021- 31.08.2021 Silje Kristine Hansen Myrvang AMOT_PROD