eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/78 20210920 20.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen sykehjem - 01.09.2021-31.01.2022 Tove Margrete Bakstad AMOT_PROD
2020/88 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversender arbeidsavtale til underskrift Petter Nyborg AMOT_PROD
2020/414 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2020/415 20210920 20.09.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd søknad - gbnr. 54/11 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/577 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 33 A/S Østlendingen AMOT_PROD
2020/792 20210920 20.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3.etg. - 01.09.2021-31.02.2022 Silje K Hansen Myrvang AMOT_PROD
2020/1579 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 3 Håkon Dufseth AMOT_PROD
2020/1582 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 2 Håkon Dufseth AMOT_PROD
2020/1892 20210920 20.09.2021 Utgående brev Valget ***** AMOT_PROD
2020/1892 20210920 20.09.2021 Utgående brev Mulig varsel vedrørende valgmedarbeider i Åmot kommune - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/1892 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 18 A/S Østlendingen AMOT_PROD
Ingen tilgang 20210920 20.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 100% stilling ass. avdelingsleder/fagsykepleier 20.09.2021 - 31.01.2022 Ryslingmoen Kristin Løkken Micallef AMOT_PROD
2020/2488 20210920 20.09.2021 Utgående brev Vedtaksbrev skogfond og tilskudd Dagfinn Løklien AMOT_PROD
2020/3003 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 64/1 Asle Dalby Halvorsen AMOT_PROD
2021/41 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høring - frist 17.12.2021 - Tilskudd for naprapater, osteopater og paramedisinere HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/76 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilgjengelige tiltak og tilskudd til introduksjonsprogrammet og norskopplæring grunnet pandemien INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/83 20210920 20.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunal coronastøtte E24 NORGES VIKTIGSTE NÆRINGSLIVSAVIS AS AMOT_PROD
2021/84 20210920 20.09.2021 Inngående brev Kort situasjonsrapport Nr. 2 - Nettverksproblemer hos Telia STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/84 20210920 20.09.2021 Inngående brev Kort situasjonsrapport Nr. 4 - Nettverksproblemer hos Telia STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/85 20210920 20.09.2021 Inngående brev Organisering Åmot Montessoribarnehage Åmot Montessoriskole SA AMOT_PROD
2021/85 20210920 20.09.2021 Inngående brev oppklaring om omfang Åmot Montessoriskole SA AMOT_PROD
2021/85 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på mail om oppklaring av innhold i vedtak Åmot Montessoriskole SA AMOT_PROD
2021/134 20210920 20.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/483 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak - gbnr. 35/79 mfl. - Bjørn L. G. Braathen STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/570 20210920 20.09.2021 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - The Woods THE WOODS AS AMOT_PROD
2021/611 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - journalpost 37 A/S Østlendingen AMOT_PROD
2021/611 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 37 A/S Østlendingen AMOT_PROD
2021/905 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av klage - avslag på søknad om fradeling av landbrukseiendom gbnr. 15/1 - Anders Grønli STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/900 20210920 20.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Miljørettet helsevern -01.09.2021-31.12.2021 Camilla Sandvik Aas AMOT_PROD
2021/920 20210920 20.09.2021 Inngående brev Signert leieavtale med verksliste - Asbjørn Petershagen v/Galleri EKG 15.-30.09.2021- Galleri Alida Galleri EKG AS v Pirjo B. Mursu AMOT_PROD
2021/1577 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av 8 punktfester til vindturbiner og koblingskiosk - gbnr. 41/248 - Raskiftet ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AMOT_PROD
2021/1577 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av punktfeste til vindturbin - gbnr. 48/5 - Raskiftet ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AMOT_PROD
2021/1577 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av punktfeste til vindturbin - gbnr. 49/25 - Raskiftet ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AMOT_PROD
2021/1577 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av punktfeste til vindturbin - gbnr. 50/1 - Raskiftet ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AMOT_PROD
2021/1773 20210920 20.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 35/234 Andrea Kristin Wachsmuth AMOT_PROD
2021/1799 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling/innløsning av festetomt med eksisterende fritidsbolig - gbnr. 14/17/13 - Skramstadsætra SKRAMSTADSETER GRUNNEIERLAG m.fl. AMOT_PROD
2021/1802 20210920 20.09.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om innløsning av festetomt - gbnr. 15/42/12 - Skramstadsætra SKRAMSTADSETER GRUNNEIERLAG m.fl. AMOT_PROD
2021/1812 20210920 20.09.2021 Inngående brev Oppdatert oversikt over antall doser pr. kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210920 20.09.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner om nedjustert TISK og Webinar 20.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210920 20.09.2021 Inngående brev Ny oppdatering - oversatte pressemeldinger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1812 20210920 20.09.2021 Inngående brev Presentasjoner som skulle vært vist i dagens møte - 17.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210920 20.09.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften vedtatt - landlister og oppheving av plikt til å registrere seg ved innreise for barn under 16 år STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210920 20.09.2021 Inngående brev Referat fra møtet 16.09.2021 om koronavaksinasjonsprogrammet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1842 20210920 20.09.2021 Inngående brev Svarbrev med dokumentasjon i forbindelse med tiltak på gbnr. 26/10 Älvsbyhus Norge As AMOT_PROD
2021/1859 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar mottatt oppsigelse Anita Kristin Lieng AMOT_PROD
2021/1881 20210920 20.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Miljørettet helsevern - 01.09.2021 - 31.10.2021 Per Olav Dølplads AMOT_PROD
2021/1906 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 24/96 Per Arne Brenna AMOT_PROD
2021/1908 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra eiendomsskatt ***** AMOT_PROD
2021/1909 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad startlån søknad ***** AMOT_PROD
2021/1910 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av bygslet tomt - gbnr. 35/40 Mette Orderud AMOT_PROD
2021/1893 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon Tone Berget Floden AMOT_PROD
2021/1900 20210917 17.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 58/338 Ellen Marie Helgheim AMOT_PROD
2021/1901 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innkalling til stiftelsesmøte Osen Elvelag - 13.10.2021 OSEN FISKEFORVALTNING AMOT_PROD
2021/1903 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/1904 20210917 17.09.2021 Inngående brev Henvendelse angående øremerket stilling SI Hamar og SI Elverum AMOT_PROD
2021/1812 20210917 17.09.2021 Inngående brev Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5-4 HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1812 20210917 17.09.2021 Inngående brev Referat fra kommunemøte 15.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210917 17.09.2021 Inngående brev Uke 37 distribusjon av Comirnaty/Pfizer og Moderna/Spikevax STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210917 17.09.2021 Inngående brev Rapportering til Statsforvalteren i Innlandet - Uke 38 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1775 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandling av søknad om tilskudd fra jordfondet - Gbnr. 24/20 - Nils Ingar Mæhlen Nils Ingar Mæhlen AMOT_PROD
2021/1759 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedrørende ønske om felling av trær på Rena camping Jeanette Enger m.fl. AMOT_PROD
2021/1577 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av punktfeste - vindturbin - gbnr. 50/1 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AMOT_PROD
2021/818 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - Innmelding av behov for midler innen 01.10.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/818 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - rett kobling STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1127 20210917 17.09.2021 Inngående brev Redegjørelse og søknad om dispensasjon i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/100 Atle Maurud AMOT_PROD
2021/570 20210917 17.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Frisør Sidsel Øverby FRISØR SIDSEL ØVERBY AMOT_PROD
2021/569 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilskuddsløsning IMDi Tilskudd - Påminnelse om registrering INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/185 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bestilling av dokumenter fra Fylkesarkivet - barnevernsmappe - ***** ***** ***** INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/98 20210917 17.09.2021 Inngående brev Ettersendt vedlegg i forbindelse med startlån ***** AMOT_PROD
2021/41 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høring - frist 14.11.2021 - forslag til nye grenseverdier for svevestøv MILJØDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/68 20210917 17.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 08.09.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/3122 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Birkenåsen JOHNNYS KANTINE OG CATERING Johnny Granheim AMOT_PROD
2020/2696 20210917 17.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling miljørettet helsevern - 01.10.2021 - 31.12.2021 Mona Løvlien AMOT_PROD
2020/2696 20210917 17.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling tjenester i hjemmet avd. Rena - 01.10.2021-31.01.2022 Mona Løvlien AMOT_PROD
2020/2696 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tjenestebevis Mona Løvlien AMOT_PROD
2020/2404 20210917 17.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 28/19 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/2401 20210917 17.09.2021 Utgående brev Rullering av Forvaltningsplan for Hemmedalen Naturreservat - INSPILL til prosjektplan BIRKEN AS AVD RENA m.fl. AMOT_PROD
2020/1913 20210917 17.09.2021 Inngående brev Påminnelse - søk om tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere UTDANNINGSDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/1681 20210917 17.09.2021 Inngående brev Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - kommentarer til regelverk LANDBRUKSDIREKTORATET AMOT_PROD
Ingen tilgang 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oppfølging av tilsyn - pålegg 2, 3, 5 og 7 Arkivverket AMOT_PROD
2020/630 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Birkebeineren barnehage - 13.09.21-31.12.22 Emilie Skårestuen Fossum AMOT_PROD
2020/630 20210916 16.09.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Birkebeineren barnehage - 13.09.21-31.12.22 Emilie Skårestuen Fossum AMOT_PROD
2020/1684 20210916 16.09.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikariat - Skyssveien barnehage - 02.08.2021- 31.12.2021 Anja Heidi Pedersen AMOT_PROD
2020/1684 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat - Skyssveien barnehage - 02.08.2021- 31.12.2021 Anja Heidi Pedersen AMOT_PROD
Ingen tilgang 20210916 16.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 100% stilling ass. avdelingsleder/fagsykepleier 20.09.2021 - 31.01.2022 Ryslingmoen Kristin Løkken Micallef AMOT_PROD
2020/2404 20210916 16.09.2021 Inngående brev Faktura 282605 fra Glommen Mjøsen Skog SA Einar Pettersen AMOT_PROD
2020/2404 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Einar Pettersen AMOT_PROD
2021/1 20210916 16.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 70/3 Kurt Ivar Strøm m.fl. AMOT_PROD
2021/1 20210916 16.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 49/56 og 49/92 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS AMOT_PROD
2021/1 20210916 16.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 59/3 Julie Dahl AMOT_PROD
2021/1127 20210916 16.09.2021 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/100 Atle Maurud AMOT_PROD
2021/1127 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon Morten Maurud AMOT_PROD
2021/1127 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vedrørende spørsmål i forbindelse med tiltak på gbnr. 39/100 Atle Maurud AMOT_PROD
2021/773 20210916 16.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale 100% stilling leder/psykologspesialist - 13.09.2021 Liv Hege Bakken AMOT_PROD
2021/967 20210916 16.09.2021 Utgående brev Beregning av refusjon for utgifter i forbindelse med leirskoleopphold ved Fevik Maritime leirskole høsten 2021 ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2021/1608 20210916 16.09.2021 Utgående brev Kvittering på at konsesjonsforholdet er ført i matrikkel - gbnr. 28/2 - Sverre Holm Sverre Holm AMOT_PROD
2021/1677 20210916 16.09.2021 Inngående brev Signert Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling tjenester i hjemmet avd. Rena - 01.09.2021 - 31.01.2022 Silje Kolby AMOT_PROD
2021/1485 20210916 16.09.2021 Inngående brev Supplerende dokumenter tilknyttet søknad om tiltak i Valmslia 24 - gbnr. 82/46 S FARMENS MESTERBYGG AS AMOT_PROD
2021/1485 20210916 16.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m², endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn S FARMENS MESTERBYGG AS AMOT_PROD
2021/1756 20210916 16.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling trukket - Vernepleier Åmot kommune - st. ref. 4421659298 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1764 20210916 16.09.2021 Utgående brev Kvittering på registrert konsesjonsforhold i matrikkel - gbnr. 39/35, 39/78 og 39/91 - Jonn Hermansen og Glenn Are Hovin Jonn Hermansen m.fl. AMOT_PROD
2021/1774 20210916 16.09.2021 Inngående brev Svar på mangelbrev i forbindelse med tiltak på gbnr. 38/156 Tina Jeanette Afseth AMOT_PROD
2021/1773 20210916 16.09.2021 Inngående brev Komplettering til byggesak på gbnr. 35/234 Tonje Iren Wachsmuth AMOT_PROD
2021/1812 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vaksineprogrammet - purring - registrering av overskuddsdoser STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210916 16.09.2021 Inngående brev Covid-19-forskriften - § 5e Felles nasjonalt hjelpenummer for personer uten annen unik identifikator STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210916 16.09.2021 Inngående brev Vedrørende brev om Ansvarserklæring STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1812 20210916 16.09.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt FHI data 15.09.2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1812 20210916 16.09.2021 Inngående brev Rapportering fra Statsforvalterne STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1837 20210915 15.09.2021 Utgående brev Vedrørende regulering av Osensjøen Nina Lorentzen AMOT_PROD
2021/1837 20210915 15.09.2021 Inngående brev Manøvreringsreglement Osensjøen GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING AMOT_PROD
2021/1892 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbn.r 41/249 Ilsaas Horndalen Anne C AMOT_PROD
2021/1893 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 58/325 Stian Iuell AMOT_PROD
2021/1893 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Tone Berget Floden AMOT_PROD
2021/1893 20210915 15.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - gbnr. 58/325 Tone Berget Floden AMOT_PROD
2021/1718 20210915 15.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - tjenester i hjemmet Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4419463666 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1718 20210915 15.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - tjenester i hjemmet Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4419463666 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1812 20210915 15.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1776 20210915 15.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - Vikar tilkalling - 14.09.2021 -31.01.2022 - Kultur Ida Terese Ellingsen AMOT_PROD
2021/1764 20210915 15.09.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr. 39/35, 39/78 og 39/91 - Jonn Hermansen og Glenn Are Hovin Jonn Hermansen m.fl. AMOT_PROD
2021/1549 20210915 15.09.2021 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling - SFO ***** AMOT_PROD
2021/1608 20210915 15.09.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr. 28/2 - Sverre Holm Sverre Holm AMOT_PROD
2021/1594 20210915 15.09.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om bygging av landbruksvei/adkomstvei til hytte - Ester Helèn Slagsvold ESTHER HELEN SLAGSVOLD m.fl. AMOT_PROD
2021/1594 20210915 15.09.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om bygging av landbruksvei - velte- og snuplass - Esther Helèn Slagsvold Esther Helén Slagsvold AMOT_PROD
2021/905 20210915 15.09.2021 Utgående brev Behandling av klage - avslag på søknad om fradeling gbnr. 15/1 - Anders Grønli Anders Grønli AMOT_PROD
2021/1039 20210915 15.09.2021 Utgående brev Fradeling av landbrukseiendom gbnr. 24/34 - Åse og Ole Petter Mølstad Åse Mølstad m.fl. AMOT_PROD
2021/1408 20210915 15.09.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om omdisponering av jordbruksareal - gbnr. 12/6 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS m.fl. AMOT_PROD
2021/1 20210915 15.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 35/67 Astrid Hilfrid Brøderman AMOT_PROD
2020/3001 20210915 15.09.2021 Inngående brev Melding om endring av eiendomsliste - matrikkelføring - sak 20-161468REN-JOIN/JHAM - Fossbekkvegen ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT AMOT_PROD
2020/2653 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 43/56 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/2656 20210915 15.09.2021 Utgående brev Informasjon om saksbehandling i klage på vedtak ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2021/70 20210915 15.09.2021 Utgående brev Vikarliste for barnehager Ida Mari Toldnes Espejord AMOT_PROD
2021/98 20210915 15.09.2021 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på startlån ***** AMOT_PROD
2021/483 20210915 15.09.2021 Utgående brev Behandling av klage - konsesjon gbnr. 35/79 mfl. - Bjørn L. G. Braathen ADVOKAT BJØRN L G BRAATHEN AS m.fl. AMOT_PROD
2021/569 20210915 15.09.2021 Utgående brev IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/611 20210915 15.09.2021 Inngående brev Furutangen hytteområde - vurdering av tettbebyggelsens størrelse STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2218 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 7/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1892 20210915 15.09.2021 Inngående brev Mulig varsel vedrørende valgmedarbeider i Åmot kommune - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/1892 20210915 15.09.2021 Inngående brev Valget ***** AMOT_PROD
2020/1302 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 30/8 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/577 20210915 15.09.2021 Inngående brev Problemrapport - Fylkesvei 2184 - Skramstadseterveien FiksGataMi AMOT_PROD
2020/577 20210915 15.09.2021 Inngående brev Klage på Fylkesvei 607 Håkon Clas Hansson AMOT_PROD
2020/53 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/31 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 15/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/31 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om skogfond og tilskudd - gbnr. 15/1 Anders Grønli AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekket investering - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - vedtak skogfond - udekka investering - gbnr. 38/3 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad skogfond og tilskudd - nyplanting gran STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vedlegg til søknad skogfond og tilskudd - nyplanting furu STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd - Statskog STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210914 14.09.2021 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd - Statskog STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/317 20210914 14.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - Dagavdelingen Ryslingmoen - 20.09.2021-31.01.2022 Jeanette Bergsli AMOT_PROD
2020/384 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I INNLANDET AMOT_PROD
2020/1387 20210914 14.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - kommunelegekontoret - 01.09.2021-31.12.2021 Hedda Bjørsland Østlund AMOT_PROD
2020/1982 20210914 14.09.2021 Inngående brev Sambandstest - høst 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/570 20210914 14.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Kristin Solliens Hudpleieklinikk KRISTIN SOLLIENS HUDPLEIEKLINIKK AMOT_PROD
2021/570 20210914 14.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Rena Elektriske AS RENA ELEKTRISKE AS AMOT_PROD
2021/570 20210914 14.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Norsk Direktesalg AS NORSK DIREKTESALG AS AMOT_PROD
2021/185 20210914 14.09.2021 Utgående brev Flytting SKATTEETATEN AMOT_PROD
2021/185 20210914 14.09.2021 Inngående brev MOVE ***** AMOT_PROD
2021/427 20210914 14.09.2021 Inngående brev Åpen søknad Birgitte W Hellandsjø AMOT_PROD
2021/70 20210914 14.09.2021 Inngående brev Åpen søknad som lærervikar Ida Mari Toldnes Espejord AMOT_PROD
2021/41 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - frist 13.12.2021 - forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold FORSVARSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/41 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høring - frist 13.12.2021 - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø FORSVARSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/1400 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ny dato for gjennomføring av tilsyn - Hjemmetjenesten i Åmot kommune Arbeidstilsynet AMOT_PROD
2021/1434 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** AMOT_PROD
2021/898 20210914 14.09.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 1 NORCONSULT AS AMOT_PROD
2021/1549 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - SFO ***** AMOT_PROD
2021/1776 20210914 14.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - Vikar tilkalling - 14.09.21 -31.01.22 - Kultur Ida Terese Ellingsen AMOT_PROD
2021/1812 20210914 14.09.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 84 - Koronapandemi 2019 - 13.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1882 20210914 14.09.2021 Utgående brev Redusering av aksellast Ulvåa bru LARSEN MAGNE AS m.fl. AMOT_PROD
2021/1882 20210914 14.09.2021 Inngående brev Nedsatt akseltrykk på bru Ulvåveien SAMEIET SØNDRE KJØLEN VEILAG AMOT_PROD
2021/1888 20210914 14.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - endring av bygg - annet - gbnr. 8/684 RENA HUS OG HYTTEBYGG AS AMOT_PROD
2021/1889 20210914 14.09.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement - enkelt, bestemt anledning Foreningen Osvang Samfunnshus AMOT_PROD
2021/1838 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer kommuner kommuner STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1866 20210913 13.09.2021 Utgående brev Vedrørende ***** ***** ***** Emil Ulvin AMOT_PROD
2021/1837 20210913 13.09.2021 Inngående brev Regulering av Osensjøen Nina Lorentzen AMOT_PROD
2021/1869 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Oversender arbeidsavtale for signering Yvonne Nerland Frøhaug AMOT_PROD
2021/1870 20210913 13.09.2021 Inngående brev Svar på søknad om å sperre Tollef Kildes gate på Rena - Hakkihæl-stafetten 15.09.2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1880 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/1881 20210913 13.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Miljørettet helsevern - 01.09.2021-31.10.2021 Per Olav Dølplads AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding - koronavaksinering Høgskolen ***** AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Registrering og bruk av mulige overskuddsdoser STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 10.09.2021 mm. - til kunngjøring STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210913 13.09.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner om forsendelse av Covid-19-selvtester i uke 37 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1775 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd fra jordfondet - Nils Ingar Mæhlen Nils Ingar Mæhlen AMOT_PROD
2021/1765 20210913 13.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om motorferdsel i utmark Edgar Moen AMOT_PROD
2021/1669 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på bestilling av elnnsyn ***** AMOT_PROD
2021/1635 20210913 13.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tomt gbnr. 17/67 Dag Oddvar Martinsen AMOT_PROD
2021/720 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa - 01.09.2021-31.01.2022 Natalie Gjærum AMOT_PROD
2021/1342 20210913 13.09.2021 Utgående brev Dispensasjon fra byggegrense langs fv. 215 i reguleringsplanen for rv. 215 Rena sentrum - Pilgrimen - gbnr. 43/64 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2020/2653 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Trond E Mæhlen AMOT_PROD
2021/1 20210913 13.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 59/3 Julie Dahl AMOT_PROD
2021/1 20210913 13.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 27/2 Thomas A Søgaard Nilsen m.fl. AMOT_PROD
2021/1 20210913 13.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 1/3 Eva Eggen Linderud AMOT_PROD
2021/1 20210913 13.09.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 58/278 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/297 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Deset-tunet 01.09.2021 - 31.01.2022 Charlotte Kolby AMOT_PROD
2021/86 20210913 13.09.2021 Inngående brev Legevaktpersonell - Påminnelse om kompetansekrav i akuttmedisinforskriften - mulighet for å søke tilskudd - frist 31.10.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/118 20210913 13.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - Rena Vannverk SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2020/440 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2.etg 01.09.2021 - 31.01.2022 Jørdis Bårdsen AMOT_PROD
2020/451 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Legetjenester/miljørettet helsevern 18.08.2021 - 30.09.2021 Tove Bjørsland AMOT_PROD
2020/698 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2.etg 01.08.2021 - 31.01.2022 Emma Fuglerud AMOT_PROD
2020/756 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Karroa 01.09.2021 - 31.01.2022 Ingrid Tollefsen Mørstad AMOT_PROD
2020/301 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- 52% engasjement Tjenester i hjemmet avd. Rena 01.09.2021 - 28.02.2022 Helen Sjøløkken AMOT_PROD
2020/384 20210913 13.09.2021 Inngående brev Ekstern pleieavtale med ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/161 20210913 13.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Deset-tunet 01.09.2021 - 31.01.2022 Martine Stensberg AMOT_PROD
2020/74 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Ragnhild E Eliassen AMOT_PROD
2020/53 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/165 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2.etg 01.09.2021 - 31.01.2022 Joanna Kowalska AMOT_PROD
2020/183 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3.etg 01.09.2021- 31.01.2022 Alexander Belay AMOT_PROD
2020/384 20210910 10.09.2021 Inngående brev Samtaleavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/709 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Tjenester i hjemmet avd. Osen 01.09.2021 - 31.01.2022 Bente Hofseth Foss AMOT_PROD
2020/774 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 10% stilling Legekontoret 01.09.2021 - 31.12.2021 Elin Solberg AMOT_PROD
2020/437 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 80% stilling helsesekretær kommunelegekontoret - 01.09.2021-31.12.2021 Trine Gjerstad AMOT_PROD
2020/620 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar 50% stilling Karroa 01.09.2021 - 31.12.2021 Bente Olbergsveen AMOT_PROD
Ingen tilgang 20210910 10.09.2021 Inngående brev signert midlertidig arbeidsavtale 100% stilling vikar Karroa - 01.09.2021-31.12.2021 Anders Røed AMOT_PROD
2020/679 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Karroa - 01.09.2021-31.01.2022 Janine Nordbekk AMOT_PROD
2020/2088 20210910 10.09.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest for gbnr. 58/375 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/2218 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 7/1 Lars Ola Grønlien Østmoe AMOT_PROD
2020/2184 20210910 10.09.2021 Inngående brev Klage på behandling ved fastsettelse av eiendomsskatt - gbnr. ***** ***** AMOT_PROD
2020/2401 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Invitasjon til møte om rullering av forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat Erik Neslein Mønness AMOT_PROD
2020/2401 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på invitasjon til møte om rullering for forvaltningsplan Hemmeldalen Naturreservat Hans Næss Olstad AMOT_PROD
2020/1482 20210910 10.09.2021 Inngående brev Innhenting av journalopplysninger i forbindelse med søknad om erstatning NORSK PASIENTSKADEERSTATNING AMOT_PROD
2020/1302 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 30/8 Emil Kulusveen AMOT_PROD
2020/1387 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - miljørettet helsevern - 01.09.2021-31.12.2021 Hedda Bjørsland Østlund AMOT_PROD
2020/1011 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Deset-tunet 01.09.21 - 31.01.2022 Linda J Sveen AMOT_PROD
2021/180 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - miljørettet helsevern - 01.09.2021-31.12.2021 Bente Helgesen AMOT_PROD
2021/140 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert avtale om bruk av Storsalen i forbindelse med Humanetisk konfirmasjon HUMAN-ETISK FORBUND, MIDT-ØSTERDAL LOKALLAG AMOT_PROD
2021/570 20210910 10.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Hege Nordseth HEGE NORDSETH AMOT_PROD
2021/570 20210910 10.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Furutangen Aktivitetssenter AS FURUTANGEN AKTIVITETSSENTER AS AMOT_PROD
2021/570 20210910 10.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Photo Tours Norway - Floris Smeets PHOTO TOURS NORWAY - FLORIS SMEETS AMOT_PROD
2021/570 20210910 10.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Punktet Kafe Bar AS PUNKTET KAFE BAR AS AMOT_PROD
2021/627 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 90% stilling helsesekretær miljørettet helsevern - 01.09.2021-31.12.2021 Irene Hope AMOT_PROD
2021/576 20210910 10.09.2021 Inngående brev Svar på tilbakemelding i tilsynssak fra Åmot kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2913 20210910 10.09.2021 Inngående brev Innkalling representantskapsmøte Konsek Øst IKS 27.9.2021 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS AMOT_PROD
2020/2508 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Miljørettet helsevern - 01.09.2021-31.12.2021 Arve Lund AMOT_PROD
2020/2508 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Deset-tunet - 01.09.2021-31.01.2022 Arve Lund AMOT_PROD
2021/68 20210910 10.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 08.09.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2021/41 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring - frist 09.11.2021 - om ombruk av byggevarer DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AMOT_PROD
2021/41 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring - frist 24.09.2021 - Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven - Isolering - karantene og koronasertifikat mv. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/41 20210910 10.09.2021 Inngående brev Høring - frist 10.12.2021 - Forslag til endringer i matloven og kosmetikklova - behandling av personopplysninger m.m. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/828 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 100% stilling helsesykepleier - 01.09.2021-31.12.2021 Hege Løkken Søberg AMOT_PROD
2021/1126 20210910 10.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen kjøkken - 01.09.2021-31.01.2022 Solveig Vigdal-Olsen AMOT_PROD
2021/1640 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting / endring av matrikkelenhet L&N HOLDING AS AMOT_PROD
2021/1647 20210910 10.09.2021 Utgående brev Avvik på teststasjon Rena ***** AMOT_PROD
2021/1647 20210910 10.09.2021 Utgående brev Spørsmål angående reisetillatelse Karin Skedsmo AMOT_PROD
2021/1647 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Avvik på teststasjon Rena ***** AMOT_PROD
2021/1702 20210910 10.09.2021 Utgående brev Beregning av ansiennitet Viktoria Vanebo AMOT_PROD
2021/1609 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende lønnskrav Yvonne Nerland Frøhaug AMOT_PROD
2021/1609 20210910 10.09.2021 Utgående brev Vedrørende lønnskrav Yvonne Nerland Frøhaug AMOT_PROD
2021/1541 20210910 10.09.2021 Utgående brev Forespørsel ang.covid-19 regler, Fossheim grendehus ÅSTA UNGDOMSLAG AMOT_PROD
2021/1541 20210910 10.09.2021 Utgående brev Spørsmål i forbindelse med vaksine ***** AMOT_PROD
2021/1485 20210910 10.09.2021 Utgående brev Purring på søknad - gbnr. 82/46 Lise Bakkehaug AMOT_PROD
2021/1513 20210910 10.09.2021 Inngående brev Svar - høring - Åmot - mindre endring - reguleringsplan - Birkenåsen STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1755 20210910 10.09.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Eline Trondsen Dahl AMOT_PROD
2021/1790 20210910 10.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/359 Tor Arne Karlsen AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Uke 38: Oppdatert oversikt over antall doser pr. kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Referat fra møtet om koronavaksinasjonsprogrammet 09.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 186 - Covid-19 pandemien - 08.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Munnbindpåbud ***** AMOT_PROD
2021/1804 20210910 10.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - gbnr. 18/131 Bjørn Ove Pedersen AMOT_PROD
2021/1807 20210910 10.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/905 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1811 20210910 10.09.2021 Inngående brev Påminnelse om Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg - hjort - rådyr og villrein i 2021 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Rapporteringskrav til Statsforvalteren i uke 37 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Ber om rapportering av kommunenes merutgifter covid-19 for 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Inngående brev Koronavaksinering Høgskolen ***** AMOT_PROD
2021/1812 20210910 10.09.2021 Utgående brev Koronavaksinering Høgskolen ***** AMOT_PROD
2021/1714 20210910 10.09.2021 Utgående brev Korrespondanse vedrørende søknad om utslippstillatelse 'Britt Laila Holmseth' AMOT_PROD
2021/1714 20210910 10.09.2021 Utgående brev Vedrørende manglende dokumentasjon for søknad om utslippstillatelse 'Britt Laila Holmseth' AMOT_PROD
2021/1859 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra stilling Anita Kristin Lieng AMOT_PROD
2021/1865 20210910 10.09.2021 Inngående brev Grunnlag for søknad om hjort Arild Nordstad AMOT_PROD
2021/1853 20210910 10.09.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 9/216 Fred Bunes AMOT_PROD
2021/1841 20210910 10.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 58/318 Fie Byggetjenester AS AMOT_PROD
2021/1851 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som BPA Carina Sørensen AMOT_PROD
2021/1872 20210910 10.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/351 Fredrik Bruun AMOT_PROD
2021/1872 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/351 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2021/1873 20210910 10.09.2021 Inngående brev Liste for kontroll og godkjenning - tilskudd til tettere planting Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/1873 20210910 10.09.2021 Utgående brev Kontollert og attestert liste - tilskudd til tettere planting Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/1874 20210910 10.09.2021 Inngående brev Liste for kontroll og godkjenning - Ekstraordinært tilskudd til planting 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1874 20210910 10.09.2021 Utgående brev Godkjent og attestert liste - ekstraordinart tilskudd til planting 2021 Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/1875 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilskudd - Barnevernfaglig videreutdanning - 2021 - søknadsID 300129 Tilskuddsseksjonen Bufdir AMOT_PROD
2021/1875 20210910 10.09.2021 Inngående brev Tilskudd - Barnevernfaglig videreutdanning - 2021 - søknadsID 300330 Tilskuddsseksjonen Bufdir AMOT_PROD
2021/1876 20210910 10.09.2021 Utgående brev Informasjonsbrev til leietakere ***** AMOT_PROD
2021/1816 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om kommunalt næringsfond - RenaRock Country event 2022 RENA-ROCK AMOT_PROD
2021/1816 20210910 10.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad Rena Rock AMOT_PROD
2021/1868 20210909 09.09.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Yvonne Nerland Frøhaug AMOT_PROD
2021/1868 20210909 09.09.2021 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet - feil årslønn Yvonne Nerland Frøhaug AMOT_PROD
2021/1869 20210909 09.09.2021 Utgående brev Oversender arbeidsavtale for signering Yvonne Nerland Frøhaug AMOT_PROD
2021/1859 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon. Anita Kristin Lieng AMOT_PROD
2021/1859 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anita Kristin Lieng AMOT_PROD
2021/1851 20210909 09.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Carina Sørensen AMOT_PROD
2021/1857 20210909 09.09.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Birkebeineren barnehage - 07.09.2021 - 31.12.2021 Ida Mari Toldnes Espejord AMOT_PROD
2021/1865 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om hjortejakt Arild Nordstad AMOT_PROD
2021/1870 20210909 09.09.2021 Utgående brev Søknad om sperring av TK-gata INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1871 20210909 09.09.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale 80% fast stilling - Tjenester i hjemmet avd. Osen - 01.10.2021 Eva Margrethe Berget AMOT_PROD
2021/1714 20210909 09.09.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann - gbnr. 79/3 HOLMSETH OG SAGEN AS AMOT_PROD
2021/1733 20210909 09.09.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** AMOT_PROD
2021/1733 20210909 09.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg i forbindelse med startlån ***** AMOT_PROD
2021/1733 20210909 09.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg i forbindelse med startlån ***** AMOT_PROD
2021/1733 20210909 09.09.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg i forbindelse med startlån ***** AMOT_PROD
2021/1741 20210909 09.09.2021 Inngående brev Krav om matrikulering - gbnr. 58/27/3 Ole Petter Johansen AMOT_PROD
2021/1812 20210909 09.09.2021 Inngående brev Ny oppdatering - oversatte pressemeldinger INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1812 20210909 09.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1812 20210909 09.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1758 20210909 09.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av to tomter til boligformål fra gbnr. 26/10 - Lappland boligområde ÅMOT KOMMUNE AMOT_PROD
2021/1635 20210909 09.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på Tomt gbnr. 17/67 Dag Oddvar Martinsen AMOT_PROD
2021/828 20210909 09.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - miljørettet helsevern - 01.09.2021-31.12.2021 Hege Løkken Søberg AMOT_PROD
2021/709 20210909 09.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling trukket - Lærling Åmot kommune - st. ref. 4362760197 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/709 20210909 09.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling trukket - Lærling Åmot kommune - st. ref. 4362760197 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/709 20210909 09.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling trukket - Lærling Åmot kommune - st. ref. 4362760197 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/83 20210909 09.09.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet - leverandørreskontro Rebecca Forster AMOT_PROD
2021/1 20210909 09.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 35/67 Astrid Hilfrid Brøderman AMOT_PROD
2021/1 20210909 09.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 49/56 og 49/92 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - Birken AS BIRKEN AS AMOT_PROD
2021/569 20210909 09.09.2021 Inngående brev IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - NYE RENA BOWLING AS NYE RENA BOWLING AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - KRISTIN SOLLIENS HUDPLEIEKLINIKK KRISTIN SOLLIENS HUDPLEIEKLINIKK AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - FRISØR SIDSEL ØVERBY FRISØR SIDSEL ØVERBY AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - THE WOODS AS The Woods AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - PUNKTET KAFE BAR AS PUNKTET KAFE BAR AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - FURUTANGEN AKTIVITETSSENTER AS FURUTANGEN AKTIVITETSSENTER AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - NORSK DIREKTESALG AS NORSK DIREKTESALG AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - RENA ELEKTRISKE AS RENA ELEKTRISKE AS AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - HEGE NORDSETH HEGE NORDSETH AMOT_PROD
2021/570 20210909 09.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om støtteordning til lokalt næringsliv - PHOTO TOURS NORWAY - FLORIS SMEETS PHOTO TOURS NORWAY - FLORIS SMEETS AMOT_PROD
2021/118 20210909 09.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - Rena Renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2020/2401 20210909 09.09.2021 Utgående brev Invitasjon til møte om rullering av forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat BIRKEN AS AVD RENA m.fl. AMOT_PROD
2020/2492 20210909 09.09.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest for gbnr. 58/223 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/2131 20210909 09.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen natt - 18.08.2021-31.01.2022 Peder Østlund Bjørsland AMOT_PROD
2020/376 20210909 09.09.2021 Inngående brev Sanering av nedgravd oljetank - gbnr. 8/57 UNI-PROTECTION V/ FINN ÅGE RISENG AMOT_PROD
2020/384 20210909 09.09.2021 Inngående brev Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I INNLANDET AMOT_PROD
2020/225 20210909 09.09.2021 Inngående brev Saksliste samarbeidsrådet - 20.09.2021 FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2020/74 20210909 09.09.2021 Inngående brev Oppsigelse Ragnhild E Eliassen AMOT_PROD
2020/53 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/136 20210908 08.09.2021 Inngående brev Signert husleiekontrakt ***** AMOT_PROD
2020/417 20210908 08.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent skogfond og tilskudd - gbnr. 21/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/980 20210908 08.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling tjenester i hjemmet avd. Rena - 01.09.2021-31.01.2022 Caroline Sætervang AMOT_PROD
2020/1216 20210908 08.09.2021 Inngående brev Korrespondanse vedrørende paragraf 9.5 i reguleringsplanen for Rena syd Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/1216 20210908 08.09.2021 Inngående brev Korrespondanse vedrørende nytt tidspunkt for tilsyn i forbindelse med søknad om ferdigattest Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/140 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avtale - Humanistisk konfirmasjon HEF Midt-østerdal AMOT_PROD
2021/427 20210908 08.09.2021 Inngående brev Åpen søknad til Åmot kommune Rikke Winnæss AMOT_PROD
2021/1 20210908 08.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 58/278 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2020/2709 20210908 08.09.2021 Inngående brev Merknader til detaljreguleringsplan - Nordre Osen park - 1.gangs behandling - offentlig ettersyn - Åmot kommune Statens vegvesen AMOT_PROD
2020/2575 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ulvemillionen 2021 - Skramstadseter beitelag SKRAMSTADSETER BEITELAG AMOT_PROD
2020/2575 20210908 08.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad - Ulvemillionen 2021 Skramstadseter beitelag AMOT_PROD
2020/2575 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - ulvemillionen 2021 - Bergeliveiene BERGELIVEIENE SA AMOT_PROD
2020/2575 20210908 08.09.2021 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad - Ulvemillionen 2021 Bergeliveiene AMOT_PROD
2020/2939 20210908 08.09.2021 Inngående brev Utfordringer rundt utrykningskjøretøy og bompasseringer Statens vegvesen AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/913 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4379086411 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1255 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Assistent Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4399753986 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1255 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Assistent Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4399753986 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1255 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Assistent Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4399753986 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1255 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Assistent Helse og velferd, Åmot kommune - st. ref. 4399753986 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1635 20210908 08.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tomt gbnr. 17/67 Dag Oddvar Martinsen AMOT_PROD
2021/1672 20210908 08.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - gbnr. 32/44 Åsmund Bakke AMOT_PROD
2021/1670 20210908 08.09.2021 Utgående brev Svar på melding om nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² unntatt søknadsplikt - 36/484 Børre Andersen AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210908 08.09.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1513 20210908 08.09.2021 Utgående brev Mindre endring av kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn - Åmot kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2021/1537 20210908 08.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar miljørettet helsevern - 27.08.2021-31.08.2021 Tord Bergan-Skar AMOT_PROD
2021/1791 20210908 08.09.2021 Inngående brev Nabosamtykke Knut Stormoen AMOT_PROD
2021/1791 20210908 08.09.2021 Inngående brev Samtykke Jan Erik Stormoen AMOT_PROD
2021/1812 20210908 08.09.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 08.09.2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1812 20210908 08.09.2021 Inngående brev Endring i innreiserestriksjonsforskrifta og revidert rundskriv - familiemedlemer mv. frå tredjeland STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1677 20210908 08.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling tjenester i hjemmet avd. Rena - 01.09.2021 - 31.01.2022 Silje Kolby AMOT_PROD
2021/1858 20210908 08.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av deler av stilling Nina Tøndel Flikkerud AMOT_PROD
2021/1859 20210908 08.09.2021 Inngående brev Permisjonssøknad Anita Kristin Lieng AMOT_PROD
2021/1856 20210908 08.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat - Åmot ungdomsskole Silje Nordhagen Storsveen AMOT_PROD
2021/1856 20210908 08.09.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat - Åmot ungdomsskole Silje Nordhagen Storsveen AMOT_PROD
2021/1862 20210908 08.09.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2021/1864 20210908 08.09.2021 Inngående brev Redegjørelse for flomveier i forbindelse med tiltak på gbnr. 36/902 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/1818 20210908 08.09.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 100% stilling turnuskandidat fysioterapi - 06.09.2021-14.02.2022 Cecilie Muurmann Laursen AMOT_PROD
2021/1855 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom 39/37 Tove Margrete Bakstad m.fl. AMOT_PROD
2021/1858 20210907 07.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av deler av stilling Nina Tøndel Flikkerud AMOT_PROD
2021/1852 20210907 07.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/387 FH Gruppen AS AMOT_PROD
2021/1853 20210907 07.09.2021 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 9/216 Fred Bunes AMOT_PROD
2021/1850 20210907 07.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som barnevernkonsulent Karina Sødahl Bakken AMOT_PROD
2021/1716 20210907 07.09.2021 Inngående brev Gravesøknad Tollef Kilde 12 VEFLEN ENTREPRENØR AS AMOT_PROD
2021/1741 20210907 07.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 58/27 i Åmot kommune Johansen Anne M Haulan AMOT_PROD
2021/1741 20210907 07.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 58/27 i Åmot kommune Johansen Ole Petter AMOT_PROD
2021/1741 20210907 07.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 58/27 i Åmot kommune Midttun Dag AMOT_PROD
2021/1741 20210907 07.09.2021 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - 58/27 i Åmot kommune S F Invest As AMOT_PROD
2021/1812 20210907 07.09.2021 Inngående brev Referat fra kommunemøte 02.09.2021 med Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210907 07.09.2021 Inngående brev Ansvarserklæring Foreldreforeningen beskytt barn og unge AMOT_PROD
2021/1812 20210907 07.09.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 83 - Koronapandemi 2019 - 06.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjon om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/1812 20210907 07.09.2021 Inngående brev Vaksinasjonsprogrammet - Oversikt antall doser per kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210907 07.09.2021 Utgående brev Brev til studenter Høgskolen Innlandet HØGSKOLEN I INNLANDET RENA AMOT_PROD
2021/1773 20210907 07.09.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 35/234 Andrea Kristin Wachsmuth AMOT_PROD
2021/1609 20210907 07.09.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210907 07.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210907 07.09.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnevernkonsulent Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4413514752 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1609 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - journalpost 31 Nina Nordmark AMOT_PROD
2021/1585 20210907 07.09.2021 Inngående brev Underskrevet oppstartsmøte Sandvika 6 S FARMENS MESTERBYGG AS AMOT_PROD
2021/1673 20210907 07.09.2021 Utgående brev Underretning til 58/27_MIDTTUN DAG MIDTTUN DAG AMOT_PROD
2021/1673 20210907 07.09.2021 Utgående brev Underretning til 58/85_NYMOEN TONE NYMOEN TONE AMOT_PROD
2021/1673 20210907 07.09.2021 Utgående brev Underretning til gbnr. 58/84_TOMTER ØYSTEIN EGIL Øystein Egil Tomter AMOT_PROD
2021/1635 20210907 07.09.2021 Utgående brev Tomt gbnr. 17/67 Dag Oddvar Martinsen AMOT_PROD
2021/1326 20210907 07.09.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på gbnr. 73/13 Gøran Bengt Karlsson AMOT_PROD
2021/1332 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utdanningsstøtte Gry J A Holtekjølen AMOT_PROD
2021/957 20210907 07.09.2021 Utgående brev Dispensasjon fra § 1.5.9 i reguleringsplanen for Digeråsen hytteområde for oppføring av tilbygg på anneks - gbnr. 25/37 RAMBØLL NORGE AS AMOT_PROD
2021/800 20210907 07.09.2021 Inngående brev Informasjon om endringer i Agros 03.09.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/41 20210907 07.09.2021 Inngående brev Høring - frist 04.12.2021 - forslag til endringer av forurensningsloven MILJØDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/140 20210907 07.09.2021 Utgående brev Avtale - Jul med Prøysen Liberman Produksjoner AMOT_PROD
2021/84 20210907 07.09.2021 Inngående brev Nkom - Kort situasjonsrapport Nr. 1 - Feil i Telenors nett STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2088 20210907 07.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for gbnr. 58/375 FH GRUPPEN AS AMOT_PROD
2020/415 20210907 07.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 54/11 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/415 20210907 07.09.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 54/11 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/384 20210907 07.09.2021 Inngående brev Følgeassistent til ***** ***** AMOT_PROD
2020/384 20210907 07.09.2021 Inngående brev Videre behandling av ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/384 20210907 07.09.2021 Inngående brev Videre behandling ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/384 20210907 07.09.2021 Inngående brev Videre behandlingstimer ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/26 20210907 07.09.2021 Utgående brev Svar innsynsbegjæring - JP 43 Anonym AMOT_PROD
2020/78 20210906 06.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen sykehjem - 01.09.2021-31.01.2022 Tove Bakstad AMOT_PROD
2020/311 20210906 06.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen sykehjem - 01.09.2021-31.01.2022 Tesfamariam Araia Weldeab AMOT_PROD
2020/456 20210906 06.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen sykehjem - 01.09.2021-31.01.2022 Nyat Samuel Yemane AMOT_PROD
2020/792 20210906 06.09.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen 3.etg. - 01.09.2021-31.02.2022 Silje Kristine H. Myrvang AMOT_PROD
2020/1216 20210906 06.09.2021 Inngående brev Hybler på Rena - tilsyn i forbindelse ferdigattest MNPRO AS AMOT_PROD
2020/1216 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding - hybler på Rena - tilsyn i forbindelse med ferdigattest Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/1216 20210906 06.09.2021 Inngående brev Tilsyn ferdigattest - ønske om flytting av møte Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/1216 20210906 06.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende tilsyn ferdigattest Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/1274 20210906 06.09.2021 Inngående brev Kommunekraft - Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft KOMMUNEKRAFT AS AMOT_PROD
2021/140 20210906 06.09.2021 Inngående brev Feil dato på kontrakt - utleie kulturhus Tommy Michaelsen AMOT_PROD
2021/140 20210906 06.09.2021 Utgående brev Feil dato på kontrakt - utleie kulturhus Tommy Michaelsen AMOT_PROD
2021/118 20210906 06.09.2021 Inngående brev Analyseresultater - Osneset Renseanlegg SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2020/2789 20210906 06.09.2021 Inngående brev Mattilsynet gir pålegg vedrørende drift og vedlikehold av drikkevannsbassenger Mattilsynet AMOT_PROD
2021/1 20210906 06.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 27/2 Thomas A Søgaard Nilsen m.fl. AMOT_PROD
2021/1 20210906 06.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 1/3 Eva Eggen Linderud AMOT_PROD
2021/1434 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage ***** AMOT_PROD
2021/1756 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier - st. ref. (4421659298) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1756 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier Åmot kommune - st. ref. 4421659298 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider - st. ref. (4421650010) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1753 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider Åmot kommune - st. ref. 4421650010 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1812 20210906 06.09.2021 Inngående brev Endringer i covid-19-forskriften - vedtatt - koronasertifikat fra Skottland STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210906 06.09.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 03.09.2021 - til kunngjøring STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1812 20210906 06.09.2021 Inngående brev Koronavaksinasjonsprogrammet - to punkter til orientering. STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/1754 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Assistenter/Miljøarbeidere - st. ref. (4421668267) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Assistenter/Miljøarbeidere - st. ref. (4421668267) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210906 06.09.2021 Utgående brev Svar på søknad - Assistenter/Miljøarbeidere Åmot kommune - st. ref. 4421668267 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1754 20210906 06.09.2021 Inngående brev Søknad og CV - Assistenter/Miljøarbeidere - st. ref. (4421668267) - ***** ***** ***** AMOT_PROD