eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/215 20211207 07.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - prosjektmedarbeider teknisk drift - 01.01.2022 - 28.02.2022 Terje Bjørgmo AMOT_PROD
2020/215 20211207 07.12.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - prosjektmedarbeider teknisk drift - 01.01.2022 - 28.02.2022 Terje Bjørgmo AMOT_PROD
2020/407 20211207 07.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 39/16 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1302 20211207 07.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 30/8 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1433 20211207 07.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 8/5 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1834 20211207 07.12.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om tilskudd til vegbygging - Brinkveien - Martin Johnsen Martin Johnsen AMOT_PROD
2020/1835 20211207 07.12.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om tilskudd til vegbygging - Bjørnveien - Martin Johnsen Martin Johnsen AMOT_PROD
2020/1836 20211207 07.12.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om tilskudd til vegbygging - Vesterbekkveien - Martin Johnsen Martin Johnsen AMOT_PROD
2020/1832 20211207 07.12.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om tilskudd til vegbygging - Skytterstillingsveien - Martin Johnsen Martin Johnsen AMOT_PROD
2021/1 20211207 07.12.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet registrert i matrikkelen - gbnr. 58/280 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20211207 07.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 58/280 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20211207 07.12.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 39/37 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2021/1 20211207 07.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på 58/402 Aktiv - Kine Midtsundstad / Aktiv AMOT_PROD
2021/1 20211207 07.12.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen på gbnr. 58/402 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/62 20211207 07.12.2021 Inngående brev Feil i innmålingsdata - registrert på Elverum Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/118 20211207 07.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Osneset Renseanlegg - 30.11.2021 - 06.11.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/426 20211207 07.12.2021 Inngående brev Innkalling styremøte 10.12.2021 REVISJON ØST IKS AMOT_PROD
2021/579 20211207 07.12.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - pedagogisk leder - vikariat - Skyssveien barnehage - 01.01.22 - 31.01.22 Siri Rusten AMOT_PROD
2021/579 20211207 07.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - pedagogisk leder - vikariat - Skyssveien barnehage - 01.01.22 - 31.01.22 Siri Rusten AMOT_PROD
2021/1127 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Anneks - gbnr. 39/100 Atle Maurud AMOT_PROD
2021/1380 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 54/117 ARILD LUND AMOT_PROD
2021/1436 20211207 07.12.2021 Inngående brev Nabovarsel for byggeplaner i William Høyers Vei 4 - gbnr. 73/54 ÄLVSBYHUS NORGE AS AMOT_PROD
2021/1496 20211207 07.12.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring i byggesak 2021/76 ADVOKAT GRANDE AMOT_PROD
2021/1740 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/900 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1761 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/891 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1807 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/905 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1989 20211207 07.12.2021 Inngående brev Behovsmelding med søknad om startlånmidler er åpen fra i dag HUSBANKEN AMOT_PROD
2021/2035 20211207 07.12.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 7 Anonym AMOT_PROD
2021/2035 20211207 07.12.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 6 Anonym AMOT_PROD
2021/2035 20211207 07.12.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 4 Anonym AMOT_PROD
2021/2035 20211207 07.12.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 3 Anonym AMOT_PROD
2021/2183 20211207 07.12.2021 Inngående brev Redegjørelse for inngjerding - Digeråsen Bjørn Stensrud AMOT_PROD
2021/2201 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei, nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon - gbnr. 36/917 FURUTANGEN UTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/2202 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Ny fritidsbolig - gbnr. 36/918 TINDE HYTTER AS AMOT_PROD
2021/2234 20211207 07.12.2021 Utgående brev Begrenset høring av plan for arealbruk, landskap og miljø - fjerning av treforbygning i Søre Osa Julie Dahl m.fl. AMOT_PROD
2021/2270 20211207 07.12.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 33/33 Ing. K. Dømbe AMOT_PROD
2021/2284 20211207 07.12.2021 Inngående brev Foreløpig informasjon om fordelingsberegning av selvtester til landets kommuner STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211207 07.12.2021 Inngående brev Status vaksine KREFTFORENINGEN AMOT_PROD
2021/2311 20211207 07.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav - JOBU - 50% tilskudd Stasforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2311 20211207 07.12.2021 Utgående brev Godkjent og attestert liste NMSK tilskudd 2021 Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2311 20211207 07.12.2021 Inngående brev NMSK tilskudd - Liste for kontroll og godkjenning Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2312 20211207 07.12.2021 Inngående brev Legeerklæring i forbindelse med søknad om parkeringstillatelse ***** AMOT_PROD
2021/2313 20211207 07.12.2021 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2021 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2021/2314 20211207 07.12.2021 Utgående brev Bekreftelse på politiske verv i Åmot kommune Inge Prestegard AMOT_PROD
2021/2301 20211206 06.12.2021 Inngående brev Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/2306 20211206 06.12.2021 Utgående brev Tjenestebevis 2017 - 2021 Helse og velferd Ingeborg Kristiansen AMOT_PROD
2021/2267 20211206 06.12.2021 Inngående brev Geotekniske undersøkelser - Telthusveien 2-4-6-8 og Bjørkestien 2 Ø M FJELD AS AMOT_PROD
2021/2245 20211206 06.12.2021 Inngående brev Ekstraordinære møter i Helsefellesskapet vedr smittesituasjon i Innlandet 02.12.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2021/2248 20211206 06.12.2021 Inngående brev Søknad om endring og søknad om ferdigattest for garasjebygning / anneks - gbnr. 73/25 Holmseth og Sagen AS AMOT_PROD
2021/2222 20211206 06.12.2021 Inngående brev Oppfølgingsspørsmål fra FrP i forbindelse med budsjett 2022 Åmot FrP AMOT_PROD
2021/2183 20211206 06.12.2021 Inngående brev Redegjørelse for inngjerding Ella Solveig Aasen AMOT_PROD
2021/2201 20211206 06.12.2021 Inngående brev Vedrørende nytt anlegg - Furutangen - Skigrenda André Lianger AMOT_PROD
2021/2064 20211206 06.12.2021 Inngående brev Søknad om utvidet kostnadsramme og utbetaling av statstilskudd - Ringveien FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2021/2092 20211206 06.12.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gbnr. 26/216 Thomas Meinich AMOT_PROD
2021/2144 20211206 06.12.2021 Inngående brev Takker ja til stilling som barnehagelærer Louise Schönemann Krohn AMOT_PROD
2021/2007 20211206 06.12.2021 Inngående brev Invitasjon til informasjonsmøte om Oslofjordplanen - bestilling om utfylling av tiltakskort og kontaktperson INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/569 20211206 06.12.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 03.12.2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/569 20211206 06.12.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 03.12.2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/570 20211206 06.12.2021 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling - Birken AS BIRKEN AS AMOT_PROD
2021/483 20211206 06.12.2021 Inngående brev Vedtak i klagesak - konsesjon - gbnr. 35/79 med fler STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/6 20211206 06.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 03.12.2021 - inntektsår 2017 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20211206 06.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 03.12.2021 - inntektsår 2018 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20211206 06.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 03.12.2021 - inntektsår 2019 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20211206 06.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 03.12.2021 - inntektsår 2020 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/1 20211206 06.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 39/37 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2020/2656 20211206 06.12.2021 Inngående brev Refusjon spesialundervisning Åmot Kommune AMOT_PROD
2020/1767 20211206 06.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 50/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1767 20211206 06.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 50/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1821 20211206 06.12.2021 Inngående brev Informasjon om faktura medlemskontingent høsten 2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2020/1642 20211206 06.12.2021 Inngående brev Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 - andre halvår 2021 Innlandet STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/1681 20211206 06.12.2021 Inngående brev Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET AMOT_PROD
2020/1302 20211206 06.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 30/8 Landbruksdirektoratet m.fl. AMOT_PROD
2020/1433 20211206 06.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Tim Knackstedt AMOT_PROD
2020/407 20211206 06.12.2021 Inngående brev Dokumentasjon utbetaling skogfond Line Rødsbakken Røe Jan Inge Røe AMOT_PROD
2020/210 20211206 06.12.2021 Inngående brev Årsmelding fra Birkebeineren barnehage 2021 BIRKEBEINEREN BARNEHAGE AMOT_PROD
2020/317 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Ryslingmoen kjøkken - 01.09.2021-31.01.2022 Jeanette Bergslie AMOT_PROD
2020/437 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 80% stilling -kommunelegekontoret - 01.01.2022-31.03.2022 Trine Gjertstad AMOT_PROD
2020/626 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2.etg. - 29.11.2021-31.01.2022 Liv Berit Haglund AMOT_PROD
2020/1387 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling - kommunelegekontoret - 01.01.2022-31.05.2022 Hedda Bjørsland Østlund AMOT_PROD
2020/774 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 10% stilling Legekontoret - 01.01.2022 - 31.03.2022 Elin Solberg AMOT_PROD
2020/805 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale- vikar etter tilkalling Ryslingmoen kjøkken - 01.11.2021-31.01.2022 Vera Heide AMOT_PROD
2020/806 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 25% stilling Karroa - 01.12.2021-31.01.2022 Stian Bangshaug AMOT_PROD
2021/94 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Karroa - 10.08.2021 - 31.01.2022 Mona Smerud AMOT_PROD
2021/1881 20211205 05.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar etter tilkalling Miljørettet helsevern - 01.11.2021-31.01.2022 Per Olav Dølplads AMOT_PROD
2021/1640 20211204 04.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Underretning til 77/9 - SOLHEIM INGRUNN M OPSETH SOLHEIM INGRUNN M OPSETH AMOT_PROD
2021/118 20211204 04.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Haugedal SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/118 20211204 04.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Velta VA SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/118 20211204 04.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Rena Van SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2021/118 20211204 04.12.2021 Inngående brev Analyseresultater - Nordre D SGS ANALYTICS NORWAY AS AMOT_PROD
2020/2716 20211204 04.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 2/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/2955 20211204 04.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 55/42 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/2221 20211204 04.12.2021 Inngående brev Renskapssammendrag Hallgrimveien Sostu - Anders Grønli AMOT_PROD
2020/1717 20211204 04.12.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Åmot ungdomsskole - perioden 01.12.2021 - 31.07.2022 Petter Moe AMOT_PROD
2020/407 20211204 04.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 39/16 Line Rødsbakken Røe AMOT_PROD
2020/409 20211204 04.12.2021 Utgående brev Forhåndsgodkjenning for bruk av skogfond til veivedlikehold Sven Erik Sjølie AMOT_PROD
2020/409 20211204 04.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 56/16 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/33 20211204 04.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond - gbnr. 5/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/2070 20211204 04.12.2021 Utgående brev Avtale - Rena Rock Nyttårskonsert Rena Rock AMOT_PROD
2021/2183 20211204 04.12.2021 Inngående brev Redegjørelse og situasjonsplan for bruk av gjerde i Toresveien 17. Arnstein Samuelsen AMOT_PROD
2021/2183 20211204 04.12.2021 Inngående brev Redegjørelse for inngjerding Roald Henriksen AMOT_PROD
2021/2183 20211204 04.12.2021 Inngående brev Redegjørelse for inngjerding Kvannveien 3 Digeråsen Vegard Sollien AMOT_PROD
2021/2215 20211204 04.12.2021 Inngående brev Vedrørende søknad om fradeling av tilleggsareal til gbnr. 10/50 Frode Mikkelsen AMOT_PROD
2021/2264 20211204 04.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - oversender ledsagerbevis for ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2261 20211204 04.12.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - vikariat 100 % lærerstilling - 13.12.2021 - 31.07.2022 - Åmot ungdomsskole Pål Aarstad Ellingsen AMOT_PROD
2021/2284 20211204 04.12.2021 Inngående brev Brev om innreisetesting og selvtester Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2284 20211204 04.12.2021 Inngående brev Brev til kommunene om koronasertifikat Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2284 20211204 04.12.2021 Inngående brev Skisse tiltakspakke fra Statsforvalteren Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2284 20211204 04.12.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 5.12.2021 - til kunngjøring Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Uke 49 distribusjon av Comirnaty /Pfizer og Moderna / Spikevax STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Rapporteringskrav til SFIN i uke 49 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Uke 50 - Fordeling av koronavaksiner per kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Vaksinering av barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom - ber om svar på spørsmål innen utgangen av fredag 03.12.2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Moderna - Spikevax og holdbarhet - viktig påminnelse STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Nytt system for utlevering av selvtester - Covid-19 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Endringsforskrift - endring av plikt til test ved ankomst STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Varsling om endring av covid-19-forskriften STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Brev til kommuner og statsforvaltere om krav til test ved innreise STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2284 20211203 03.12.2021 Inngående brev Varsling om endring av covid-19-forskriften STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2280 20211203 03.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m², riving av bygning under 70 m2 - gbnr. 9/332 Eivind Iver Krohn AMOT_PROD
2021/2294 20211203 03.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 18/133 Gunnhild S Solli AMOT_PROD
2021/2295 20211203 03.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/912 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/2297 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 38/43, 62/3 og 38/44 Odd Ståle Hansen AMOT_PROD
2021/2298 20211203 03.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - oversending av klage - Hemmeldalen NR - flytting av hytte til Store Stensjøen - gbnr. 24/54 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2225 20211203 03.12.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra § 5.1 i kommuneplanens arealdel for oppføring av bolig - gbnr. 12/11 BYGG-TEAM AS AMOT_PROD
2021/2183 20211203 03.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt brev - informasjon om skigarder i Digeråsen Anne Elisabeth Karlsen m.fl. AMOT_PROD
2021/2183 20211203 03.12.2021 Utgående brev Vedrørende tilbakemelding - skigarder i Digeråsen Synne Rydberg Larsen AMOT_PROD
2021/2163 20211203 03.12.2021 Utgående brev Vedrørende mangler til grunneieravtale Bjørkeveien gbnr. 70/1 Morten Storholm AMOT_PROD
2021/2163 20211203 03.12.2021 Utgående brev Vedrørende mangler til grunneieravtale Bjørkeveien gbnr,72/1 og 2 Ole Bekkevold AMOT_PROD
2020/23 20211203 03.12.2021 Inngående brev Valgbarhet til meddommerutvalg KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON AMOT_PROD
2020/1226 20211203 03.12.2021 Utgående brev Hemmeldalen Naturreservat - kjørebøker fra Øvre Himmeldalen seter i Åmot for snøscooter og barmark for 2021 Erik Hartz AMOT_PROD
2020/1226 20211203 03.12.2021 Inngående brev Hemmeldalen Naturreservat - kjørebøker fra Øvre Himmeldalen seter i Åmot for snøscooter og barmark for 2021 Erik Hartz AMOT_PROD
2020/2306 20211203 03.12.2021 Utgående brev Tjenestebevis Markus Brose Fossli AMOT_PROD
2021/1 20211203 03.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet på gbnr. 58/402 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20211203 03.12.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 32/88 Helge Nikolai Kilde AMOT_PROD
2021/1 20211203 03.12.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 36/198 DNB EIENDOM AS AMOT_PROD
2021/83 20211203 03.12.2021 Inngående brev Spørsmål fra NRK om hyttebygging NORSK RIKSKRINGKASTING AS AMOT_PROD
2021/140 20211203 03.12.2021 Utgående brev Dokumentasjon på smitterestriksjoner i forbindelse med konsert Andreas Haddeland AMOT_PROD
2021/1739 20211203 03.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/898 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1447 20211203 03.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Ny fritidsbolig - gbnr. 36/901 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1447 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 36/901 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/1496 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 36/903 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/768 20211202 02.12.2021 Utgående brev Serveringsbevilling og skjenkebevilling - Skogskola AS - serveringsbevilling gyldig t.o.m 30.09.2024 SKOGSKOLA AS AMOT_PROD
2021/1740 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 36/900 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/1761 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 36/891 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/1739 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 36/898 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/1873 20211202 02.12.2021 Inngående brev Liste for kontroll og godkjenning - Tilskudd til tettere planting Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/1873 20211202 02.12.2021 Utgående brev Kontrollert og godkjent liste - tilskudd til tettere planting Statsforvalteren i Innlandet AMOT_PROD
2021/1807 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 36/905 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2021/1971 20211202 02.12.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gbnr. 43/67 Mona Strand AMOT_PROD
2021/83 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar vedrørende innsynsynsbegjæring - fakturaer - døgnkontinuerlig tilsyn av psykisk syke fra private aktører- 2020 / 2021 ADRESSEAVISEN AS AMOT_PROD
2021/134 20211202 02.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/1 20211202 02.12.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 58/270 ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN ANS AMOT_PROD
2020/2306 20211202 02.12.2021 Inngående brev Forespørsel - kompetansebevis Markus Brose Fossli AMOT_PROD
2020/2512 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - Inspeksjonsrapport - Tilsyn 17. - 18. november 2021 - SØIR IKS STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2513 20211202 02.12.2021 Utgående brev Vedtak - Søknad om midler til undervisningsopplegg - skogbruk - Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2020/2955 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Tore Hartz AMOT_PROD
2020/3003 20211202 02.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav skogfond Asle Dalby Halvorsen AMOT_PROD
2020/2656 20211202 02.12.2021 Inngående brev Refusjon spesialundervisning ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2020/2656 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oversikt over organisering av spesial undervisning. ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2020/2656 20211202 02.12.2021 Utgående brev Beregning av refusjon av spesialundervisning høsten 2021 ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2020/1254 20211202 02.12.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av reguleringsplan for Enlia grustak i Åmot kommune Direktoratet for mineralforvaltning AMOT_PROD
2020/1677 20211202 02.12.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen sykehjem - 22.11.2021-31.01.2022 Nina Cvetkovic AMOT_PROD
2020/1717 20211202 02.12.2021 Inngående brev Signert rbeidsavtale - tilkallingsvikar - Åmot ungdomsskole - perioden 01.12.2021 - 31.07.2022 Petter Moe AMOT_PROD
2020/1717 20211202 02.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Åmot ungdomsskole - perioden 01.12.2021 - 31.07.2022 Petter Moe AMOT_PROD
2020/1982 20211202 02.12.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF AMOT_PROD
2020/32 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/32 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/32 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/33 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/278 20211202 02.12.2021 Utgående brev Tjenestebevis Karina Sødahl Bakken AMOT_PROD
2020/409 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Sven Erik Sjølie AMOT_PROD
2020/384 20211202 02.12.2021 Inngående brev Gjeldene avtale om pleie ***** AMOT_PROD
2020/423 20211202 02.12.2021 Inngående brev Permisjonssøknad - foreldrepermisjon ***** AMOT_PROD
2021/2152 20211202 02.12.2021 Inngående brev Takker ja til lærervikariat ved Åmot ungdomsskole Pål Aarstad Ellingsen AMOT_PROD
2021/2152 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærervikariat Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4447065498 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2152 20211202 02.12.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Lærervikariat Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4447065498 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2215 20211202 02.12.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om fradeling og søknad om dispensasjon for fradeling - gbnr. 10/3 Frode Mikkelsen AMOT_PROD
2021/2227 20211202 02.12.2021 Inngående brev Signert Arbeidsavtale - rus og avhengighetsproblematikk - oppstart 01.03.2022 Hans Brynjulf Huset AMOT_PROD
2021/2234 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Osensjøreguleringen - fjerning av treforbygning i Søre Osa GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem - st. ref. (4453545807) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem - st. ref. (4453545807) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem - st. ref. (4453545807) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem - st. ref. (4453545807) - ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem - st. ref. (4453545807) - ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2241 20211202 02.12.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem Åmot kommune - st. ref. 4453545807 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2288 20211202 02.12.2021 Utgående brev Uttalelse fra Åmot formannskap vedrørende strømpriser STORTINGET m.fl. AMOT_PROD
2021/2289 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling i Åmot brann og redning Eirik Holen AMOT_PROD
2021/2290 20211202 02.12.2021 Inngående brev Krav om fast stilling FAGFORBUNDET ÅMOT AVD 256 AMOT_PROD
2021/2291 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som vernepleier Ann Mari Iversen AMOT_PROD
2021/2294 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 18/133 Gunnhild Storbekkrønning Solli AMOT_PROD
2021/2284 20211202 02.12.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 01.12.2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/2281 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tjenestebevis - Lise Lundbye Inger Lise G Lundbye AMOT_PROD
2021/2282 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppsigelse - 100 % fast stilling som miljøterapeut Louise Schönemann Krohn AMOT_PROD
2021/2283 20211201 01.12.2021 Inngående brev Oppsigelse av 85% fast stilling som vernepleier Marianne Rognes Kokkvoll AMOT_PROD
2021/2284 20211201 01.12.2021 Inngående brev Spørsmål om tall fra smittesporing Rune Løyning AMOT_PROD
2021/2272 20211201 01.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Fritidsbolig - gbnr. 58/369 NOR BOLIGUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/2275 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - oversendelse ledsagerbevis ***** AMOT_PROD
2021/2285 20211201 01.12.2021 Inngående brev Avvik på Ryslingmoen - 26.10.2021 ***** AMOT_PROD
2021/2286 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad om startlån ***** AMOT_PROD
2021/2286 20211201 01.12.2021 Inngående brev Startlån - ettersendt vedlegg ***** AMOT_PROD
2021/2286 20211201 01.12.2021 Inngående brev Startlån - ettersendt vedlegg ***** AMOT_PROD
2021/2286 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/2248 20211201 01.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Lagerbygg - gbnr. 73/25 Holmseth og Sagen AS AMOT_PROD
2021/2257 20211201 01.12.2021 Utgående brev Vedrørende redegjørelse for bruk av fritidsbolig Tone Floden AMOT_PROD
2021/2224 20211201 01.12.2021 Inngående brev Kirkeberggt. 12 - plantegning med romnavn BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS AMOT_PROD
2021/2224 20211201 01.12.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, endring av bygg - fasade, endrin Torstein Skogen Stendsland AMOT_PROD
2021/2197 20211201 01.12.2021 Utgående brev Vedtak - søknad om skadefelling av bever - Ygla ved Rena flyplass - Forsvarsbygg FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2021/2053 20211201 01.12.2021 Utgående brev Avslag på søknad om regionalt miljøtilskudd Nils Ingar Mæhlen AMOT_PROD
2021/2057 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsyn Campus Rena as AMOT_PROD
2021/2061 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til 14/128_HEIMDAL ANDERS HEIMDAL ANDERS AMOT_PROD
2021/2061 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til 14/128_HEIMDAL KARI HEIMDAL KARI AMOT_PROD
2021/2061 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til 14/128_MELAND HALVOR DAHLE MELAND HALVOR DAHLE AMOT_PROD
2021/2027 20211201 01.12.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder ved Karroa Bofellesskap Åmot kommune - st. ref. 4439784044 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2027 20211201 01.12.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Avdelingsleder ved Karroa Bofellesskap Åmot kommune - st. ref. 4439784044 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2045 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/2139 20211201 01.12.2021 Inngående brev Orientering om vedtatt forskriftsendring STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211201 01.12.2021 Inngående brev Nye råd og krav som følge av den nye bekymringsfulle virusvarianten omikron STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2099 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/2137 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2020/32 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/32 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/32 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 37/1 Tollef Mykleby AMOT_PROD
2020/26 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oppdatert plankart - detaljreguleringsplan for Regionfelt Østlandet - RØ STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/27 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oppdatert plankart - detaljreguleringsplan Rødsmoen STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2015 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2020/2096 20211201 01.12.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om forlengelse av vedtak angående kjøring til hytter i Valmen Randi Skoglund Berg AMOT_PROD
2020/2161 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2020/2163 20211201 01.12.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - tilkallingsvikar Trollhaugen 01.11.2021 - 31.07.2022 Solveig R Johannessen AMOT_PROD
2020/2163 20211201 01.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trollhaugen barnehage - 01.11.2021 - 31.07.2022 Solveig R Johannessen AMOT_PROD
2020/1785 20211201 01.12.2021 Inngående brev Utslipp fra Vikveien 4 Roy Rene Midtrud AMOT_PROD
2020/995 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2020/2709 20211201 01.12.2021 Utgående brev Melding om vedtak - detaljreguleringsplan Nordre Osen park STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. AMOT_PROD
2020/3003 20211201 01.12.2021 Utgående brev Refusjonskrav skogfond Asle Dalby Halvorsen AMOT_PROD
2020/3122 20211201 01.12.2021 Utgående brev Uttalelse i forhold til serverings- og skjenkebevilling - Birkenåsen Cafe AS RENA LENSMANNSKONTOR AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Utgående brev Tilbakemelding på bestilling Innsyn VA gebyr - SAK 2021/83-53 Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar - Feil i info - innsyn VA gebyr Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Inngående brev Spørsmål om sending på nytt - VA gebyr Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Inngående brev Etterlyser svar - innsyn VA gebyr Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Utgående brev Svar på tilleggsspørsmål Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Inngående brev Feil i info i svar på innsyn VA gebyr Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/83 20211201 01.12.2021 Inngående brev Etterlyser svar på bestilling Innsyn VA gebyr Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2021/336 20211201 01.12.2021 Utgående brev Bestilling av annonse Østlendingen AMOT_PROD
2021/336 20211201 01.12.2021 Utgående brev Bestilling av annonse. Østlendingen AMOT_PROD
2021/1967 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/1968 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/1815 20211201 01.12.2021 Utgående brev Vedrørende plan for videre framgang vedrørende tiltak på gbnr. ***** ***** AMOT_PROD
2021/1845 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/1861 20211201 01.12.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeidere/assistenter Åmot kommune - st. ref. 4428085851 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1733 20211201 01.12.2021 Inngående brev Samlede journalposter - startlån ***** AMOT_PROD
2021/1705 20211201 01.12.2021 Utgående brev Informasjonsbrev til leietakere ***** AMOT_PROD
2021/1799 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til 14/17_KNACKSTEDT HEIDI K KNACKSTEDT HEIDI K AMOT_PROD
2021/1799 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til 14/17_KNACKSTEDT TIM KNACKSTEDT TIM AMOT_PROD
2021/1799 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til 14/127_STORHOLM ANN KRISTIN STORHOLM ANN KRISTIN AMOT_PROD
2021/1799 20211201 01.12.2021 Utgående brev Underretning til __SKRAMSTADSETER GRUNNEIERLAG Halvor Dahle Meland AMOT_PROD
2021/1516 20211201 01.12.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 61/2 Berit Bøhn AMOT_PROD
2021/1516 20211201 01.12.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 61/2 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/1408 20211201 01.12.2021 Inngående brev Merknader til søknad om dispensasjon fra § 5.1 i kommuneplanens arealdel – gbnr. 12/6 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1179 20211130 30.11.2021 Inngående brev Godkjent utbedring av jordfeil på anlegget i Trudvanggata 13 ELVIA AS AMOT_PROD
2021/1049 20211130 30.11.2021 Inngående brev NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Mindre endring av reguleringsplan for friområde Rena skole NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) AMOT_PROD
2021/1815 20211130 30.11.2021 Inngående brev Plan for videre framgang vedrørende tiltak på gbnr. ***** ***** AMOT_PROD
2021/1964 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Assisterende avdelingsleder/fagsykepleier Åmot kommune - st. ref. 4436091252 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1964 20211130 30.11.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Assisterende avdelingsleder/fagsykepleier Åmot kommune - st. ref. 4436091252 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/1950 20211130 30.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende søknad om fradeling - gbnr. 49/26 Severin Myrbakken AMOT_PROD
2020/1880 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underretning om matrikkelføring til gbnr. 18/79 Åmot kommune AMOT_PROD
2020/2174 20211130 30.11.2021 Inngående brev Spørsmål om elbil lading Anders Robin M Schwarz AMOT_PROD
2020/2184 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende eiendomsskatt ***** ***** ***** AMOT_PROD
2020/33 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/4 Martin Johnsen AMOT_PROD
2020/33 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 5/4 Landbruksdirektoratet m.fl. AMOT_PROD
2020/33 20211130 30.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/33 20211130 30.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 5/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/37 20211130 30.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/37 20211130 30.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/37 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Ilsaas Horndalen Anne C AMOT_PROD
2020/37 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 33/1 Ilsaas Horndalen Anne C AMOT_PROD
2020/239 20211130 30.11.2021 Inngående brev Utarbeidelse av lokale gebyrforskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AMOT_PROD
2021/2115 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling av fire parseller - gbnr. 26/203 - Hovdmoen ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS AMOT_PROD
2021/2139 20211130 30.11.2021 Inngående brev Situasjonsrapport Nr. 95 - Koronapandemi 29.11.2019 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211130 30.11.2021 Inngående brev Oversendelse av forskrift etter rutine - isolasjon, karantene og test ved påvist smitte av virusvarianten omikron STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2183 20211130 30.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Krav om redegjørelse for inngjerding - Digeråsen Svein Harald Grøndahl AMOT_PROD
2021/2183 20211130 30.11.2021 Inngående brev Redegjørelse for inngjerding - gbnr. 25/96 Harald Mathisen AMOT_PROD
2021/2167 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om utdeling av midler fra Åmot familie- og sosiallegat 2021 ***** AMOT_PROD
2021/2167 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om utdeling av midler fra Åmot familie- og sosiallegat 2021 ***** AMOT_PROD
2021/2277 20211130 30.11.2021 Inngående brev Oppsigelse av vikariat - Skyssveien barnehagen Mari Jordet Jervell AMOT_PROD
2021/2278 20211130 30.11.2021 Inngående brev Tips om ulovlig tiltak på gbnr. 71/9 ***** AMOT_PROD
2021/2279 20211130 30.11.2021 Inngående brev Varselbrev i automatisk trafikkontroll - HB 84674 POLITIETS ATK-SENTER AMOT_PROD
2021/2279 20211130 30.11.2021 Inngående brev Varselbrev i automatisk trafikkontroll - HB 84674 POLITIETS ATK-SENTER AMOT_PROD
2021/2280 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m², riving av bygning under 70 m2 - gbnr. 9/332 Eivind Iver Krohn AMOT_PROD
2021/2245 20211130 30.11.2021 Inngående brev Referat ekstraordinære møte i Helsefellesskapet vedrørende smittesituasjon i Innlandet 25.11.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF AMOT_PROD
2021/2271 20211130 30.11.2021 Inngående brev Svar vedrørende spørsmål om oppført bygg på gbnr. ***** ***** AMOT_PROD
2021/2272 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 58/369 FH Gruppen AS AMOT_PROD
2021/2273 20211129 29.11.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement - enkelt, bestemt anledning - 04.12.2021 Åsta Ungdomslag AMOT_PROD
2021/2274 20211129 29.11.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement - enkelt, bestemt anledning - 16.12.2021 Johnnys Kantine Og Catering Johnny Granheim AMOT_PROD
2021/2275 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** AMOT_PROD
2021/2222 20211129 29.11.2021 Inngående brev Spørsmål til kommunebudsjettet fra FrP Åmot FrP AMOT_PROD
2021/2257 20211129 29.11.2021 Utgående brev Ber om redegjørelse for bruk av fritidsbolig Tone Berget Floden AMOT_PROD
2021/2267 20211129 29.11.2021 Inngående brev Rammesøknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 8/22 NORCONSULT AS AMOT_PROD
2021/2268 20211129 29.11.2021 Inngående brev Oppfordring til å innføre lokale tiltak mot oppskyting av fyrverkeri NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER AMOT_PROD
2021/2270 20211129 29.11.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - gbnr. 33/33 Ing. K. Dømbe AMOT_PROD
2021/2271 20211129 29.11.2021 Utgående brev Spørsmål vedrørende oppført bygg på gbnr. ***** ***** AMOT_PROD
2021/2159 20211129 29.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - delegert sak - dispensasjon - otorferdsel snødekt mark og barmark - 2022-2025 - Andreas Hartz STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2183 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding - skigarder i Digeråsen Ivar Edvard Slåstad AMOT_PROD
2021/2183 20211129 29.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding - skigarder i Digeråsen Synne Larsen AMOT_PROD
2021/2139 20211129 29.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - innreisekarantene test mv. for reisende fra Sør-Afrika Namibia med mere - til kunngjøring STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211129 29.11.2021 Inngående brev Uke 49 - Fordeling av koronavaksiner per kommune STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211129 29.11.2021 Inngående brev Informasjon fra HDIR om ny virusvariant STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211129 29.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - landlisten 26.11.2021 - til kunngjøring STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211129 29.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/2139 20211129 29.11.2021 Inngående brev Brev til kommuneoverlegen og fylkeslegene FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/2144 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Barnehagelærer Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4446679582 ***** ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2144 20211129 29.11.2021 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Barnehagelærer Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4446679582 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2138 20211129 29.11.2021 Utgående brev Underretning til 17/1_HANSSEN THORE GUSTU HANSSEN THORE GUSTU AMOT_PROD
2021/2138 20211129 29.11.2021 Utgående brev Underretning til 17/1_HANSSEN WENCHE E KJÆRNES HANSSEN WENCHE E KJÆRNES AMOT_PROD
2021/2138 20211129 29.11.2021 Utgående brev Underretning til 18/79_ÅMOT KOMMUNE ÅMOT KOMMUNE AMOT_PROD
2021/2138 20211129 29.11.2021 Utgående brev Underretning til 18/133_SOLLI Gunnhild S Solli m.fl. AMOT_PROD
2021/2069 20211129 29.11.2021 Utgående brev Vedrørende dokumentasjon til søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av statue- gbnr. 73/40 BYGGEPLAN AS AMOT_PROD
2020/205 20211129 29.11.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 81797900 KLP SKADEFORSIKRING AS AMOT_PROD
2020/205 20211129 29.11.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 81797943 KLP SKADEFORSIKRING AS AMOT_PROD
2020/205 20211129 29.11.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 81798419 KLP SKADEFORSIKRING AS AMOT_PROD
2020/205 20211129 29.11.2021 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 82111697 KLP SKADEFORSIKRING AS AMOT_PROD
2020/298 20211129 29.11.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - JP 12 Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2020/2184 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskatt ***** ***** - forslag til brev til Statsforvalteren og Sivilombudet ***** AMOT_PROD
2020/2096 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av vedtak angående kjøring til hytter i Valmen Randi Skoglund Berg m.fl. AMOT_PROD
2020/1681 20211129 29.11.2021 Inngående brev Koronainformasjon til jordbruket - Ordning om unntak frå innreiserestriksjonar for grøntnæringa er avvikla STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/83 20211129 29.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - Delegeringsreglement ELVERUM KOMMUNE AMOT_PROD
2020/3122 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Birkenåsen Kafe JOHNNYS KANTINE OG CATERING Johnny Granheim AMOT_PROD
2021/1 20211129 29.11.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen- gbnr. 25/168 Eiendomsmegler MNEF AMOT_PROD
2021/1 20211129 29.11.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 39/144 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2021/6 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 26.11.2021 - Inntektsår 2017 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 26.11.2021 - Inntektsår 2018 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 26.11.2021 - Inntektsår 2019 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/6 20211129 29.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 26.11.2021 - Inntektsår 2020 Skatteetaten AMOT_PROD
2021/17 20211129 29.11.2021 Inngående brev Godkjenner rapportering på Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste HELSEDIREKTORATET AMOT_PROD
2021/1910 20211129 29.11.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - fradeling/innløsning av festetomt med eksisterende fritidsbolig - gbnr. 35/40/1 - Slemdalen Mette Orderud AMOT_PROD
2021/1864 20211129 29.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - nytt bygg - boligformål - gbnr. 36/902 FURUTANGEN HYTTEUTVIKLING AS AMOT_PROD
2021/1893 20211129 29.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 58/325 Tone Berget Floden AMOT_PROD
2021/1027 20211129 29.11.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement - enkelt, bestemt anledning - 14.12.2021 Åmot Kommune AMOT_PROD
2021/1049 20211126 26.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Mindre endring av reguleringsplan for friområde Rena skole - offentlig ettersyn Jan Inge Granbakken AMOT_PROD
2021/768 20211126 26.11.2021 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med søknad om skjenkebevilling - Skogskola AS INNLANDET POLITIDISTRIKT AMOT_PROD
2021/1577 20211126 26.11.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter på gbnr. 41/248/1-41/248/8, 48/5/1, 49/25/9, 50/1/1 og 56/9/1 i Åmot kommune ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS AMOT_PROD
2021/1577 20211126 26.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gbnr. 41/248/1-41/248/8 i Åmot kommune Nils Ingar Mæhlen m.fl. AMOT_PROD
2021/1577 20211126 26.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gbnr. 48/5/1, 49/25/9 og 50/1/1 i Åmot kommune Anne Caroline Ilsaas-Horndalen AMOT_PROD
2021/1577 20211126 26.11.2021 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gbnr. 56/9/1 i Åmot kommune. Alv Andreas Kjøs AMOT_PROD
2021/1765 20211126 26.11.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter for transport av bagasje og utsyr mellom bilvei og hytte - Moen Mette Lund Moen m.fl. AMOT_PROD
2021/1585 20211126 26.11.2021 Inngående brev Merknader til varsel om oppstart av planarbeid for Sandvika 6 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/2005 20211126 26.11.2021 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplanen for høgskoleområdet på Rena for oppføring av bygg - gbnr. 8/22 NORCONSULT AS AVD GJØVIK AMOT_PROD
2021/1978 20211126 26.11.2021 Inngående brev Til Ordfører Ole Erik Hørstad vedrørende mitt brev av oktober 2021 Wiggo Foss AMOT_PROD
2021/1 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 36/198 DNB EIENDOM AS AMOT_PROD
2021/1 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 50/8 Arnt Jarle Nordholm AMOT_PROD
2021/1 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 32/88 Helge Nikolai Kilde AMOT_PROD
2021/41 20211126 26.11.2021 Inngående brev Høring - frist 01.03.2022 - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste - akuttmedisinforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET AMOT_PROD
2021/1 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - gbnr. 58/402 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 22/11 Kjersti Gudheim Pedersen AMOT_PROD
2021/1 20211126 26.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 25/168 Eiendomsmegler MNEF AMOT_PROD
2020/2705 20211126 26.11.2021 Inngående brev Høring - frist 18.01.2022 - Forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2513 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om midler til undervisningsopplegg - skogbruk ÅMOT MONTESSORISKOLE SA AMOT_PROD
2021/132 20211126 26.11.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Kontaktutvalg for skogbruk Olav Sjølie m.fl. AMOT_PROD
2021/336 20211126 26.11.2021 Utgående brev Bestilling av annonse Østlendingen AMOT_PROD
2021/608 20211126 26.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - fagarbeider 80 % - Åmot ungdomsskole - perioden 16.12.2021 - 16.04.2021 Rakel Kristin Gran AMOT_PROD
2021/608 20211126 26.11.2021 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - fagarbeider 80 % - Åmot ungdomsskola - perioden 16.12.2021 - 16.04.2021 Rakel Kristin Gran AMOT_PROD
2020/1498 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 19/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1498 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 19/4 Mai Tone Dufseth AMOT_PROD
2020/1535 20211126 26.11.2021 Inngående brev Garanti - prosjekt VA Storveien Rena DNB BANK ASA AMOT_PROD
2020/1302 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - vedtak skogfond og tilskudd - gnbr. 30/8 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/1302 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 30/8 Emil Kulusveen AMOT_PROD
2020/1226 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - avvik - Motorferdsel barmark 2020 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/2091 20211126 26.11.2021 Utgående brev Refusjonskrav 6 % ekstra frikjøp leder Utdanningsforbundet mot 2021 UTDANNINGSFORBUNDET I ÅMOT AMOT_PROD
2020/2091 20211126 26.11.2021 Utgående brev Refusjonskrav frikjøp i 24 % for leder i Utdanningsforbundet Åmot i 2021 UTDANNINGSFORBUNDET AMOT_PROD
2020/1783 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - supplerende tildeling - Regional ordning for kompetanseheving i barnehage STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/1714 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 31/6 Gudmund Alme AMOT_PROD
2020/1714 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 31/6 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Elisabeth Gjems AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Elisabeth Gjems AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 41/1 Landbruksdirektoratet m.fl. AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 41/1 Elisabeth Gjems AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/497 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 41/4 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/414 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - vedtak skogfond - udekka investering - gbnr. 35/52 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/414 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/414 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/414 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/414 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/2152 20211126 26.11.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Lærervikariat Oppvekst, Åmot kommune - st. ref. 4447065498 ***** ***** ***** AMOT_PROD
2021/2139 20211126 26.11.2021 Inngående brev Rapportering SFIN uke 48 STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2183 20211126 26.11.2021 Inngående brev Redegjørelse for inngjerding Digeråsen - Toresveien 13 Petter Lysholm m.fl. AMOT_PROD
2021/2183 20211126 26.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på informasjon om skigarder i Digeråsen Egil Eriksen AMOT_PROD
2021/2163 20211126 26.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt forslag på avtale - Bjørkeveien 221 Ole Bekkevold AMOT_PROD
2021/2163 20211126 26.11.2021 Inngående brev Kommentarer til mottatt grunneieravtale - Bjørkeveien 393 Morten Storholm AMOT_PROD
2021/2163 20211126 26.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på forslag til avtale for Bjørkeveien 449 og 460 Kristin S Eriksfallet AMOT_PROD
2021/2256 20211126 26.11.2021 Inngående brev Forelegging av planer om ny jordkabeltrasè og ny nettstasjon - gbnr. 43/117 ELVIA AS AMOT_PROD
2021/2257 20211126 26.11.2021 Inngående brev Svar på redegjørelse for bruk av fritidsbolig Tone Floden AMOT_PROD
2021/2258 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om midler til overtakelse av stort kulturprosjekt - Innlandsbunad BUNADNORGE / KORPS- OG KORUNIFORMER TORE ALHAUG AMOT_PROD
2021/2260 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2021/2260 20211126 26.11.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Buen Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2021/2261 20211126 26.11.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat 100 % lærerstilling - Åmot ungdomsskole Pål Aarstad Ellingsen AMOT_PROD
2021/2262 20211126 26.11.2021 Inngående brev Behov for oversikt over massemottak og utfyllingsområder i Innlands kommunene INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/2263 20211126 26.11.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkeleneheter - gbnr. 8/468 og 11/34 Bente Løkken Nilsgård m.fl. AMOT_PROD
2021/2264 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** AMOT_PROD
2021/2250 20211125 25.11.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak opp mot omsorgsstønad - Åmot kommune opprettholder tidligere vedtak - sak sendes Statsforvalteren Innlandet for avgjørelse - ***** ***** STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2255 20211125 25.11.2021 Inngående brev Sluttoppstilling - startlån Intrum AMOT_PROD
2021/2183 20211125 25.11.2021 Utgående brev Krav om redegjørelse for inngjerding - Digeråsen Ingunn Marie Orderud m.fl. AMOT_PROD
2021/2139 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - endringer i krav til test før ankomst innreiseregistrering STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211125 25.11.2021 Inngående brev Uke 48 distribusjon av Comirnaty / Pfizer og Moderna / Spikevax STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211125 25.11.2021 Inngående brev Endringsforskrift - endringer i § 4d STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2021/2139 20211125 25.11.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 24.11.2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET AMOT_PROD
2021/2057 20211125 25.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på tilsyn med særskilte brannobjekter - Campus Rena AS Ine Beate Nesset AMOT_PROD
2020/384 20211125 25.11.2021 Inngående brev Statsforvalteren sitt svar om pleie - vedtak av 23.08.2021 ***** AMOT_PROD
2020/384 20211125 25.11.2021 Utgående brev Forvaltingsmelding ***** AMOT_PROD
2020/449 20211125 25.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 48/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/449 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 48/1 Helge Meldieseth AMOT_PROD
2020/298 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - JP 13 Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2020/53 20211125 25.11.2021 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 STATSKOG SF AMOT_PROD
2020/53 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 Statskog SF AMOT_PROD
2020/1247 20211125 25.11.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - behandling av søknad om leiekjøringsløyve - snøscooter - Grønli Anders Grønli AMOT_PROD
2020/1417 20211125 25.11.2021 Utgående brev Ny salgsbevilling etter endring av styrer - Kiwi Rena KLAUS MATSENTER AS AMOT_PROD
2020/1368 20211125 25.11.2021 Utgående brev Motorferdsel i utmark - Behandling av søknad om leiekjøringsløyve - Skjæret, Bolstad og Johnsen Frode Skjæret AMOT_PROD
2021/194 20211125 25.11.2021 Inngående brev Kopi av innkalling til Representantskapsmøte SØIR - 10.12.2021 SØR-ØSTERDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP AMOT_PROD
2021/83 20211125 25.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - grunnundersøkelser Skramstadseter SWECO NORGE AS AVD SELJORD AMOT_PROD
2021/83 20211125 25.11.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - grunnundersøkelser Skramstadseter SWECO NORGE AS AVD SELJORD AMOT_PROD
2021/83 20211125 25.11.2021 Inngående brev Innsynsynsbegjæring - fakturaer - døgnkontinuerlig tilsyn av psykisk syke fra private aktører- 2020 / 2021 ADRESSEAVISEN AS AMOT_PROD
2021/83 20211125 25.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Delegeringsreglement ELVERUM KOMMUNE AMOT_PROD
2020/2444 20211125 25.11.2021 Inngående brev SMIL - utbetalingsanmodning Mie Austad AMOT_PROD
2020/2595 20211125 25.11.2021 Inngående brev Informasjon om tildeling av prosjektstøtte fra Hedmark Fylkeskraft AS - søknadsfrist 01.02.2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1 20211125 25.11.2021 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ført i matrikkelen - gbnr. 36/377 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1 20211125 25.11.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - gbnr. 39/144 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AMOT_PROD
2021/1910 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - JP 8 Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2021/1585 20211125 25.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 9 Bjørn Tore Rønningen AMOT_PROD
2021/1585 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på Bestilling eInnsyn - journalpost 9 Bjørn Tore Rønningen AMOT_PROD
2021/1496 20211125 25.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 1 ADVOKAT GRANDE AMOT_PROD
2021/1496 20211125 25.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - journalpost 4 ADVOKAT GRANDE AMOT_PROD
2021/768 20211125 25.11.2021 Utgående brev Utvidet midlertidig skjenke- og serveringsbevilling ved Skogskola AS SKOGSKOLA AS AMOT_PROD
2021/1049 20211125 25.11.2021 Utgående brev Mindre endring av reguleringsplan for friområde Rena skole - offentlig ettersyn INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. AMOT_PROD
2021/1120 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søknad om leie av kommunal bolig ***** AMOT_PROD
2021/1026 20211125 25.11.2021 Utgående brev Skjenkebevilling for Oensjøen Camping - frem til 30.09.2024 OSENSJØEN CAMPING AS AMOT_PROD
2021/1669 20211124 24.11.2021 Utgående brev Svar på bestilling eInnsyn - det gis delvis innsyn Einar Nordli AMOT_PROD
2021/1864 20211124 24.11.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr. 36/902 Sigvartsen Design AS AMOT_PROD
2020/2652 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 42/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2021/704 20211124 24.11.2021 Inngående brev Tilbakemelding på - egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt Geir Bråten Rekve AMOT_PROD
2020/53 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 Statskog SF AMOT_PROD
2020/53 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 38/3 Statskog SF AMOT_PROD
2020/31 20211124 24.11.2021 Inngående brev Kopi av brev - godkjent vedtak skogfond og tilskudd - gbnr. 15/1 Landbruksdirektoratet AMOT_PROD
2020/23 20211124 24.11.2021 Utgående brev Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - ikke valgbare meddommere ØSTRE INNLANDET TINGRETT AMOT_PROD
2020/384 20211124 24.11.2021 Inngående brev Avgjørelse i rettighetsklage - enkeltvedtak STATSFORVALTEREN I INNLANDET AMOT_PROD
2020/414 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2020/414 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2020/414 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2021/2217 20211124 24.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale - fast stilling 100 % som adjunkt - Rena skole Kristian Kiese AMOT_PROD
2021/2223 20211123 23.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad om igangsettelse - Musikkbinge - gbnr. 8/596 STATSBYGG AMOT_PROD
2021/2226 20211123 23.11.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest - Ny fritidsbolig - gbnr. 26/162 Kenneth Bårreng AMOT_PROD
2021/2248 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 73/25 Holmseth og Sagen AS - AMOT_PROD
2021/2248 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om feridgattest - ettersending av dokumentasjon Holmseth og Sagen AS - AMOT_PROD
2021/2248 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest og endring på tilbygg bolig gnr 73 bnr 25 Holmseth og Sagen AS - AMOT_PROD
2021/2184 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale 50% stilling assistent - 01.11.2021 Tor Bergstrøm AMOT_PROD
2021/2201 20211123 23.11.2021 Utgående brev Ett-trinns søknad - nytt anlegg - vei - nytt anlegg - nytt anlegg / konstruksjon - gbnr. 36/917 med flere BYGGEPLAN AS AMOT_PROD
2021/2208 20211123 23.11.2021 Utgående brev Klage angående feilinformasjon gitt av Kulturhuset Mairi Villela AMOT_PROD
2021/2212 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen sykehjem - 12.11.2021-31.01.2022 Siri Ness AMOT_PROD
2021/2033 20211123 23.11.2021 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan for Regionfelt Østlandet - gbnr. 35/200 og gbnr. 36/187 FORSVARSBYGG AMOT_PROD
2021/2035 20211123 23.11.2021 Inngående brev Merknader til dispensasjon for innlagt vann - gbnr. 15/23 - Åmot kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/2139 20211123 23.11.2021 Inngående brev Delt informasjon: Statsforvalteren i Innlandet - Situasjonsrapport Nr. 94 - Koronapandemi 2019 SFIN AMOT_PROD
2021/2139 20211123 23.11.2021 Inngående brev Referat Sør-østerdalsregionen - smittesituasjon og kapasiteter i primær- og spesialisthelsetjenesten SFIN AMOT_PROD
2021/2139 20211123 23.11.2021 Inngående brev Covid-19 retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinerte SFIN AMOT_PROD
2021/2137 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** AMOT_PROD
2021/2148 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling tjenester i hjemmet - 01.11.2021-31.01.2022 Kamilla Floden AMOT_PROD
2020/414 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2020/414 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 35/52 Eirik Anders Nygaard AMOT_PROD
2020/398 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Tjenester i hjemmet - 01.09.2021-31.01.2022 Nina Brenna AMOT_PROD
2020/527 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2. etg. og natt - 01.11.2021-31.01.2022 Linda Børresen AMOT_PROD
2020/628 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - konstituert avdelingsleder 100% stilling Karroa bofellesskap - 29.11.2021-31.05.2022 Glenn-Andre Berger AMOT_PROD
2020/23 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kontroll av meddommerutvalget for 2021-2024 - ikke valgbare meddommere ØSTRE INNLANDET TINGRETT AMOT_PROD
2020/31 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr. 15/1 Anders Grønli AMOT_PROD
2020/81 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Ryslingmoen 2.etg. - 01.10.2021-31.01.2022 Maria Hørsandlien AMOT_PROD
2020/81 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale 50% stilling Ryslingmoen natt - 08.11.2021-28.01.2022 Maria Hørsandlien AMOT_PROD
2020/298 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - JP 13 Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2020/298 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - JP 12 Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2020/1131 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Tjenester i hjemmet - 01.09.2021-31.01.2022 Julia B. Myki AMOT_PROD
2020/995 20211123 23.11.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg ***** AMOT_PROD
2020/995 20211123 23.11.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning ***** AMOT_PROD
2020/995 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** AMOT_PROD
2020/1823 20211123 23.11.2021 Utgående brev Svar - Deset vannverk - avregning for vannuttak 2020 Axel Christopher Mykleby AMOT_PROD
2020/2040 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Tjenester i hjemmet - 01.09.2021-31.01.2022 Malin Sofie Nerberg AMOT_PROD
2020/3000 20211123 23.11.2021 Utgående brev Partsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner for RØ og Østre Æra flyplass - gbnr. 34/59, 31/39, 90/1 og 38/125 HAFSLUND ECO AS AMOT_PROD
2020/2286 20211123 23.11.2021 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale vikar etter tilkalling Tjenester i hjemmet - 01.09.2021-31.01.2022 Tanja Bancic AMOT_PROD
2021/1 20211123 23.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 36/377 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS AMOT_PROD
2021/1845 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** AMOT_PROD
2021/1888 20211123 23.11.2021 Utgående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 8/684 Kenneth Abelsen AMOT_PROD
2021/1910 20211123 23.11.2021 Inngående brev Bestilling eInnsyn - JP 8 Arnt-Steinar Buen AMOT_PROD
2021/1436 20211123 23.11.2021 Inngående brev Mottatt nabovarsel for Arnestadgutua 8 gbnr. 10/42 - Tiltak nær gbnr. 104/2 - Åmot kommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE AMOT_PROD
2021/1408 20211123 23.11.2021 Utgående brev Vedrørende Dispensasjon fra § 5.1 i kommuneplanens arealdel - gbnr. 12/6 Andreas Rustad Johansen AMOT_PROD
2021/1577 20211123 23.11.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK AMOT_PROD
2021/1585 20211122 22.11.2021 Inngående brev Merknad om varsel av oppstart av reguleringsplanarbeid for Sandvika 6 Grete og Roar Evensen AMOT_PROD
2021/1585 20211122 22.11.2021 Inngående brev Merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Sandvika 6 Advokatfirmaet Økland & Co DA AMOT_PROD