eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/806 20200402 02.04.2020 Inngående brev Vårflom 2020. Beredsskapsmateriell. Norskflomvern - Kjell N Nilsen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200402 02.04.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 1.04.20 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/756 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tilbud for barn og unge i påsken Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/504 20200402 02.04.2020 Inngående brev Brev til helseforetak og kommuner fra Helsedirektoratet Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/504 20200402 02.04.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært GSU 1.april 2020 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte STORELVDAL_PROD
2020/795 20200402 02.04.2020 Inngående brev Hytte i Sollia Hanne Lena Hermansson STORELVDAL_PROD
2020/504 20200402 02.04.2020 Utgående brev Dispensasjon felt Evenstad Høyskolen i Innlandet - Maria Hörnell Willebrand STORELVDAL_PROD
2020/383 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/71 20200402 02.04.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisking etter opplæringsloven ***** STORELVDAL_PROD
2020/772 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/772 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/772 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling som daglig leder ved Rovdyrsenter Østerdalen - sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/736 20200402 02.04.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn - Enhet tiltak for funksjonshemmede ***** STORELVDAL_PROD
2020/216 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/690 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ending i stab - arbeidsgiverkontrollen Vis Kommune - Odd Nybo STORELVDAL_PROD
2020/504 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ny rettet ekstern utgave LabSIà Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/779 20200402 02.04.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om sakkyndig vurdering vedr. logopedhjelp i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/748 20200402 02.04.2020 Utgående brev Forslag avtale Oppmålingsforretning - Innlandet Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/614 20200402 02.04.2020 Utgående brev Faste skjenkebevillinger for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 GAMMELSTU STAI GÅRD Anbjør Svenkerud m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/805 20200402 02.04.2020 Utgående brev Faste salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 TREA SERVICESENTER ANS m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/212 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kopi av brev til fylkesmannen i innlandet - kommentar til oversendelse av klage BRÆND GAARD, VAALER STORELVDAL_PROD
2020/383 20200402 02.04.2020 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Rønnaug Øverby Hole STORELVDAL_PROD
2020/504 20200401 01.04.2020 Inngående brev Forespørsel om å Gi bort brukte bøker Stor-Elvdal Kommune - Janne Mellum STORELVDAL_PROD
2020/801 20200401 01.04.2020 Inngående brev Naboliste vedr.byggesak gbnr.10/163 Myklebysetra. Roar Arnfinn Iversen STORELVDAL_PROD
2020/732 20200401 01.04.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/120 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2024 Politiet STORELVDAL_PROD
2020/799 20200401 01.04.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold i Benveien 3A Yngve Arve Grøtting STORELVDAL_PROD
2020/649 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høring - Rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet - Høringsfrist: 29. juni 2020 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/691 20200401 01.04.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 24.03.20 - 30.06.20 - tilkallingsvikar assistent kjøkken - Sektor institusjonstjenester Status Paul Gerhardt Hval STORELVDAL_PROD
2020/752 20200401 01.04.2020 Inngående brev Infoskriv nr 4. til kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/577 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving av fritidsbolig på gbnr 54/174 Neskampveien 44 – Laila og Hans Petter Aaseth , Heradsbygd P&L Byggmesterforretning AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200401 01.04.2020 Inngående brev Dispensasjon felt Evenstad Høyskolen i Innlandet - Maria Hörnell Willebrand STORELVDAL_PROD
2020/663 20200401 01.04.2020 Utgående brev Forurensning etter trafikkulykke i Stor-Elvdal - Deres ref:2020/870-1 KYSTVERKET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om å Gi bort brukte bøker Stor-Elvdal Kommune - Janne Mellum STORELVDAL_PROD
2020/215 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse av arbeidsfrist - tilskudd til tiltak i beiteområder Ole Anton Brænd STORELVDAL_PROD
2020/753 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på samarbeidsavtale - E-post fra Stor-Elvdal kommune Ntnu - Ann Kristin Engevold STORELVDAL_PROD
2020/577 20200401 01.04.2020 Inngående brev Nabovarsel - riving av fritidsbolig på gbnr 54/174 Neskampveien 44 – Laila og Hans Petter Aaseth , Heradsbygd Laila Aaseth STORELVDAL_PROD
2020/794 20200401 01.04.2020 Utgående brev Vedtak om tilskudd til private barnehager 2020 - Menighetens barnehage MENIGHETENS BARNEHAGE STORELVDAL_PROD
2020/795 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar vedrørende flytting Geir Øslebye STORELVDAL_PROD
2020/795 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om hyttebesøk Erik Ingierd STORELVDAL_PROD
2020/795 20200401 01.04.2020 Utgående brev Fritidsbolig Christoffer Ingar Gangsø STORELVDAL_PROD
2020/504 20200401 01.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser - presisering fra FMIN Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/727 20200401 01.04.2020 Utgående brev Registreringsark jord og steinmassar som ikkje er forureina FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/215 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - beit, 982790840 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/771 20200401 01.04.2020 Utgående brev Oversendelse av opplysninger ang databehandleravtale NAV KONTAKTSENTER INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/771 20200401 01.04.2020 Utgående brev Aktivering av Digisos og SvarInn KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON STORELVDAL_PROD
2020/221 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidler 2020 OPPHUSET STORELVDAL_PROD
2020/802 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving og gjenoppføring av hytte på gbnr 10/163 Rognstadgutua 1 - Harald Østmoe, Trysil Roar Arnfinn Iversen STORELVDAL_PROD
2020/804 20200401 01.04.2020 Inngående brev Nye priser - septikrenovasjon - fra 01.01.2020 Norva24 Miljøservice STORELVDAL_PROD
2020/797 20200331 31.03.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 1. kvartal 2020 Ssb - Gran-Henriksen, Bjørn STORELVDAL_PROD
2020/795 20200331 31.03.2020 Inngående brev Flytting Geir Øslebye STORELVDAL_PROD
2020/795 20200331 31.03.2020 Inngående brev Fritidsbolig Christoffer Ingar Gangsø STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 27.03.20 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/792 20200331 31.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for Barnevaksinasjonsprogrammet 2019 Fhi - sysvak STORELVDAL_PROD
2020/727 20200331 31.03.2020 Inngående brev Registreringsark jord og steinmassar som ikkje er forureina FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien FOLKEHELSEINSTITUTTET STORELVDAL_PROD
2020/107 20200331 31.03.2020 Inngående brev Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk Veidekke Industri AS STORELVDAL_PROD
2020/107 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kopi av Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk Veidekke Industri AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser HELSEDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten HELSEDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/120 20200331 31.03.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/795 20200331 31.03.2020 Inngående brev Hyttebesøk Erik Ingierd STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/793 20200331 31.03.2020 Inngående brev Oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin i kalenderåret 2019 Kiwi Koppang Kiwi Koppang STORELVDAL_PROD
2020/576 20200331 31.03.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - Sekretær samfunnsutvikling Øivind Bakken STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - kjøkkenet ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/353 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/791 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om logopedbehandling til ***** ***** ***** - etter henvendelse fra Oslo universitetssykehus OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STORELVDAL_PROD
2020/732 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til smmerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/798 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av ny hytte på gbnr 1/131 - Strandberget hyttefelt - Finn og Unni Auren, Spydeberg Takstraadet - Terje Svenkerud STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb ***** STORELVDAL_PROD
2020/121 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte den 27. april 2020 Midt-Hedmark brann og redning STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/760 20200331 31.03.2020 Inngående brev Behov for ekstrahjelp innen helse Marthe Sponberg Øien STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Slik sikrer dagligvarebransjen en trygg påskehandel Norgesgruppen STORELVDAL_PROD
2020/215 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 974232669 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200331 31.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/680 20200331 31.03.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan - midlertidig brukstillatelse gbnr 54/458 Lars Henrik Odden STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/121 20200331 31.03.2020 Inngående brev Styreprotokoll 16.03.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Midt-Hedmark brann og redning STORELVDAL_PROD
2020/416 20200331 31.03.2020 Inngående brev Innkalling til styremote 03.04.2020 - Hedmark revisjon IKS Hedmark Revisjon STORELVDAL_PROD
2020/796 20200331 31.03.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om bevilling - nettsalg / utkjøring av mat mm Kjopmannshuset - Ragni Solvang STORELVDAL_PROD
2020/411 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb ***** STORELVDAL_PROD
2020/786 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu Amedia AS STORELVDAL_PROD
2020/786 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/4 fnr 35 Olandsveien 4 - Jan Moe , Ridabu Amedia AS STORELVDAL_PROD
2020/787 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon til riving og gjennoppføring av uthus på gbnr 14/412 Kjølsæterveien 88 - Tom Georg Granquist , Østerås Tom Granquist STORELVDAL_PROD
2020/669 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon til oppføring av garasje på gbnr 19/122 Øvre Båsrøstvei 42 - Mari Austeng-Jørgensen , Koppang Vidar Austeng-Jørgensen STORELVDAL_PROD
2020/78 20200331 31.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt - Solbakken gnr. 11/ br.nr. 6 festenr. 1 Ola Messelt Bakken STORELVDAL_PROD
2020/353 20200331 31.03.2020 Inngående brev Stor-Elvdal kommune - Uttalelse til forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler BANE NOR SF STORELVDAL_PROD
2020/215 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 969244969 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/217 20200331 31.03.2020 Inngående brev Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen - ny høringsfrist 21.april 2020 Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/688 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kulturvernfaglig uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 6/15 i Stor-Elvdal - Søker: Severin Myrbakken Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/769 20200330 30.03.2020 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av uthus til Stegghytta på gbnr 33/6 - Mathiesen-Atna AS, Atna FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/768 20200330 30.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/78 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. Ingolf Grinaker STORELVDAL_PROD
2020/789 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gbnr 19/7 Øvergård MELLUM JANNE STORELVDAL_PROD
2020/221 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kommunalt VO-tilskudd 2019 NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/654 20200330 30.03.2020 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/790 20200330 30.03.2020 Inngående brev Utlysning tilskudd plan for friluftslivets ferdselsårer 2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/7 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/791 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om logopedbehandling til ***** ***** ***** - etter henvendelse fra Oslo universitetssykehus OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF STORELVDAL_PROD
2020/391 20200330 30.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart - kommunal planstrategi 2020-2023 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/648 20200330 30.03.2020 Utgående brev Etterspør dokumentasjon til søknad om registrering HELSEDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/788 20200330 30.03.2020 Utgående brev Tilknytningsavgift vann/avløp gbnr 19/1052 FRISKHJEM AS STORELVDAL_PROD
2020/22 20200330 30.03.2020 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal kommune mars 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/258 20200330 30.03.2020 Utgående brev Ad arbeidsavtale kommunelege/fastlege/LIS3 - Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/784 20200330 30.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lærer i Stor-Elvdal kommune Mette Støvneng STORELVDAL_PROD
2020/411 20200330 30.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200330 30.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200330 30.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar vedr. forespørsel på restanser eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/785 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedrørende permisjon i stilling som flyktningekonsulent Liis Lensment STORELVDAL_PROD
2020/191 20200327 27.03.2020 Inngående brev Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Atna idrettspark FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/571 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/504 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om primærhelsetjenester Fylkesmannen - Vallgårda, Harald STORELVDAL_PROD
2020/504 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedrørende opprettende av nye institusjoner FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/580 20200327 27.03.2020 Inngående brev Orientering om Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2020/783 20200327 27.03.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** STORELVDAL_PROD
2020/783 20200327 27.03.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** STORELVDAL_PROD
2020/782 20200327 27.03.2020 Utgående brev Svar på rapport fra tilsyn 24. oktober 2019 - Kommunens plikter som forurensningsmyndighet kap 13 i forurensningsforskriften FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/411 20200327 27.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Stor-Elvdal kommunelegekontor ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om stenging av arrangement ved Høgskolen i Hedmark - Campus Evenstad HØGSKOLEN I INNLANDET EVENSTAD STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987626607 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 918785124 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969244969 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989106503 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 913005511 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 961272432 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 989201565 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 982790840 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 977352800 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 888047972 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 920189997 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 976284917 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969438097 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969174340 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970387803 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 975460479 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969358417 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969110008 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 969109972 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974787008 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 995187833 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979145551 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 987053151 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 970903003 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 981403878 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 974232669 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 985933936 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/96 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 999300995 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/632 20200327 27.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar assistent 1.3. - 19.6.2020 - Sollia skole Wenche Reiten Kulstad STORELVDAL_PROD
2020/504 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - Arbeids og velferdsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200327 27.03.2020 Inngående brev Undervisning av Vgs elev fra Åmot kommune fra uke 13 Norstumoen videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/411 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/376 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilhører i SKO-utvalgets nettmøte Utdanningsforbundet Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/781 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Arild Stensåsen , Løten Mailin Smalberget og Arild Stensåsen STORELVDAL_PROD
2020/371 20200327 27.03.2020 Utgående brev Klage på oppføring av 30 meter høy gittermast på gbnr 4/83 ved Koppang Stasjon Endre Skau m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/749 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2 - uke 13 - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200326 26.03.2020 Inngående brev Aktuelle endringer i regelverk for refusjon i samband med korona-situasjonen Helfo - Nyhetsbrev - Helfo STORELVDAL_PROD
2020/756 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bufdir - Informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til kommunene Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/504 20200326 26.03.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært GSU 25.mars 2020 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte STORELVDAL_PROD
2020/756 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/244 20200326 26.03.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse - Ressurskrevende tjenester 2019 - Stor-Elvdal kommune Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2020/312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse for rapportering antall PU per 1.1.2020 i Stor-Elvdal kommune Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2020/44 20200326 26.03.2020 Inngående brev Avklaring om skogfond for skogeiere som ikke er MVA-pliktige og endret praksis når det gjelder skattefordel av skogfond for denne gruppen Fylkesmannen - Holen, Carl Olav STORELVDAL_PROD
2020/737 20200326 26.03.2020 Utgående brev Matrikkelføring etter oppmålingsforretning - Rv3, Søkkunda - Evenstad 79/14 i Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/580 20200326 26.03.2020 Inngående brev Orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 Elverum Kommune STORELVDAL_PROD
2020/766 20200326 26.03.2020 Utgående brev Trafikksikkerhetsplan Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/780 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innspill til Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/780 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på innspill til Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/391 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ønsker å motta høringer på planstrategi samt klima- og energiplan Glommen Mjøsen skog STORELVDAL_PROD
2020/727 20200326 26.03.2020 Utgående brev Informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/658 20200326 26.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som enhetsleder eiendom - Sektor for samfunnsutvikling Tor Einar Skogesal STORELVDAL_PROD
2020/504 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse til Stor-Elvdal kommune grunnet misnøye med praktisering av hytteopphold under pågående koronapandemi. Øystein Sjølie STORELVDAL_PROD
2020/11 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien, Lier TINDE HYTTER AS STORELVDAL_PROD
2020/740 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om konsesjon for oppdrett av hjort - Nordstu Koppang Bruk AS NORDSTU KOPPANG BRUK AS STORELVDAL_PROD
2020/757 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bekreftelse på endring av strømabonnement fra 01.04.2020 - Eventyrveien 18 Eidsivaenergi - Eidsiva Kundeservice STORELVDAL_PROD
2020/504 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende husleie Moratunet Fysioterapeutene Morten Buchholdt og Bryndis Olafsdottir STORELVDAL_PROD
2020/312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Signert rapport Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2020/747 20200326 26.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 04.03.20 - 30.06.20 - tilkallingsvikar pleiemedjelper - institusjonstjenester Tor Egil Gorostuen STORELVDAL_PROD
2020/643 20200326 26.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 6% midlertidig stilling 01.03. - 30.06.20 - Koppang SFO Van Der Wiel Marijke STORELVDAL_PROD
2020/675 20200326 26.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning og assistent 1.3. - 19.6.2020 - Sollia skole Julie Sommersett STORELVDAL_PROD
2020/312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Revisjonsuttalelse for rapportering antall PU per 1.1.2020 i Stor-Elvdal kommune Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2020/312 20200326 26.03.2020 Inngående brev Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming, STOR-ELVDAL, 2020, 13 Altinn STORELVDAL_PROD
2020/411 20200326 26.03.2020 Inngående brev Takker Ja til sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200326 26.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 25.03.20 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/795 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på flytting Storelvdalsveien 3004, 2480 Koppang Hege Sørlie STORELVDAL_PROD
2020/637 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på kartlegging av personer som er på sykehjem i alderen 0-17 og 18-49 år Fylkesmannen - Dypdal, Helene STORELVDAL_PROD
2020/756 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søk om midler til programmering Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende husleie Moratunet Fysioterapeutene Morten Buchholdt og Bryndis Olafsdottir STORELVDAL_PROD
2020/756 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev Organisering i kommunen for håndtering av koronasituasjonen, samt forslag til bergningsmodell for kommuner v.1 Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/110 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kjørebok snøscooter Gålaseter - Øyer tillatelse 2020/110-818/2020 Myrbakken - Severin Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/795 20200325 25.03.2020 Inngående brev Flytting storelvdalsveien 3004 2480 koppang Hege Sørlie STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev primærhelsetjenester Fylkesmannen - Vallgårda, Harald STORELVDAL_PROD
2020/766 20200325 25.03.2020 Inngående brev Trafikksikkerhetsplan Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/471 20200325 25.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbudet om lærlingplass ***** STORELVDAL_PROD
2020/760 20200325 25.03.2020 Inngående brev Helsepersonell i forbindelse med Korrona Hildegard Tvenge STORELVDAL_PROD
2020/767 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 54/179 Megrunnslia 79 – Johnny Linstad, Oslo Johnny Linstad STORELVDAL_PROD
2020/752 20200325 25.03.2020 Inngående brev Infoskriv nr 3 til kommunene Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/770 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang Älvsbyhus Norge As STORELVDAL_PROD
2020/488 20200325 25.03.2020 Inngående brev Klage renovasjon Gunnar Sæther STORELVDAL_PROD
2020/12 20200325 25.03.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/961 i Stor-Elvdal Nils Helge Kirkbakk STORELVDAL_PROD
2020/769 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - oppføring av kombintert vedskjul og hundehus, Stegghytta gbnr 33/6 Christian Mathiesen MATHIESEN-ATNA AS STORELVDAL_PROD
2020/734 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oppfølging av kommunens avtale om tildeling av bolig i Skogfaret Boligbyggern as STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev Problemstilling for brannvakter i permittert hovedstilling - Svar fra NAV Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/763 20200325 25.03.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Britt K Ringstad STORELVDAL_PROD
2020/471 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilbud om lærlingplass helsefag i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/770 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på gbnr 19/1752 – Marius Buchholdt, Koppang Älvsbyhus Norge As STORELVDAL_PROD
2020/12 20200325 25.03.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/961 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/714 20200325 25.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 16.03.-30.06.2020 - tilkalling pleiemedarbeider - Moratunet sykehjem Bjørn Tore Johansen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev FMIN - kommuner - ordning for fordeling av smittevernutstyr - rutinebeskrivelse Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/764 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utvidelse av Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/756 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/768 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Inngående brev Infoskriv nr 3 til kommunene Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/504 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oversendelse av smittevernutstyr til fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/680 20200325 25.03.2020 Utgående brev Melding om mangler - midlertidig brukstillatelse - oppføring av fritidsbolig og garasje på gbnr 54/458 - Geir Arvid Reien , Flateby ROGSTAD & ODDEN AS STORELVDAL_PROD
2020/759 20200325 25.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Bjørg Midtskogen Treseng STORELVDAL_PROD
2020/78 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. Anita Øien STORELVDAL_PROD
2020/78 20200325 25.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. Bjørg Marie Mellemstad Hexeberg STORELVDAL_PROD
2020/752 20200324 24.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene fra NHO, LO og Innlandet fylkeskommune Innlandetfylke - Pedersen, Lise Cathrine STORELVDAL_PROD
2020/504 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Politiet - Hanne Knutsen Jørgensen STORELVDAL_PROD
2020/457 20200324 24.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen, Ottestad Sigbjørn Karlsen STORELVDAL_PROD
2020/634 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nytt rundskriv - spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/757 20200324 24.03.2020 Inngående brev Endring av strømabonnement- Eventyrveien 18 Eidsiva energi Kundeservice STORELVDAL_PROD
2020/757 20200324 24.03.2020 Utgående brev Overtagelse av strømabonnement fra 01.04.2020 Eidsiva Kundeservice STORELVDAL_PROD
2020/289 20200324 24.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 19.03.-30.09.2020 - tilkalling pleiemedarbeider - Moratunet sykehjem Martine Myrvold STORELVDAL_PROD
2020/758 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om bruk av vedlagt gjødseplan for de neste 5 år WESTVANG FRANK STORELVDAL_PROD
2020/359 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 18.03.2020 - 23.03.2020 - Koppang vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/579 20200324 24.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd 2020 - stimuleringstilskudd til veterinærtjenester TRYSIL DYREKLINIKK AS STORELVDAL_PROD
2020/759 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av 80 % stilling ved Moratunet sykehjem Bjørg Midtskogen Treseng STORELVDAL_PROD
2020/753 20200324 24.03.2020 Utgående brev Påminnelse - Signering av samarbeidsavtale om praksisstudier mellom NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap og kommunene NTNU STORELVDAL_PROD
2020/362 20200324 24.03.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 18.03.2020 - 23.03.2020 - gjelder Steinvik vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/725 20200324 24.03.2020 Utgående brev Oversendelse til uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks på gbnr 14/388 - Anne Westgaard Wærsted, Porsgrunn Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/12 20200324 24.03.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/1551 Willy Hagen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/78 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. Thorhill Hjelle STORELVDAL_PROD
2020/78 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. Oline Larsen STORELVDAL_PROD
2020/7 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/756 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kartlegging - Oppvekst og utdanning under coronasituasjonen - frist 24.03.20 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/12 20200324 24.03.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1551 i Stor-Elvdal Willy Hagen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/511 20200324 24.03.2020 Utgående brev Foreløpig svar - ansettelse av avdelingsingeniør kart og oppmåling - 100% fast stilling - sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/191 20200324 24.03.2020 Inngående brev Uttalelse fra Eidiva energi - reguleringsplan Atna idrettspark Eidsivaenergi STORELVDAL_PROD
2020/454 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/457 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 54/211 Gravskardveien 63 - Sigbjørn Karlsen , Ottestad Sigbjørn Karlsen STORELVDAL_PROD
2020/471 20200324 24.03.2020 Utgående brev Tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/760 20200324 24.03.2020 Inngående brev Kan bistå med hjelp Michael Johansson STORELVDAL_PROD
2020/610 20200324 24.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skolegang i Åmot ***** STORELVDAL_PROD
2020/762 20200324 24.03.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn. Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2020/610 20200324 24.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skolegang i Åmot ***** STORELVDAL_PROD
2020/625 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedrørende Åmot kommunes innkreving av abonnementsgebyr overfor fabrikkveien hybelutleie på Rena DELOITTE - Neziri, Kosovare STORELVDAL_PROD
2020/753 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedrørende samarbeidsavtale - E-post fra Stor-Elvdal kommune Ntnu - Ann Kristin Engevold STORELVDAL_PROD
2020/391 20200324 24.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-00437-2 - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020–2023 Direktoratet for mineralforvaltning STORELVDAL_PROD
2020/60 20200324 24.03.2020 Utgående brev Avslag på søknad om skoleskyss - særlig farlig / vanskelig skolevei ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/552 20200323 23.03.2020 Inngående brev Årsrapporter for kontroll av oljeutskillere i 2019 Niras - Piotr Slowinski (PSLO) STORELVDAL_PROD
2020/191 20200323 23.03.2020 Inngående brev Høringsuttalelse Atna idrettspark Gunn Øie STORELVDAL_PROD
2020/750 20200323 23.03.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Stian Engen Giæver STORELVDAL_PROD
2020/24 20200323 23.03.2020 Inngående brev Etterkontroll på HB74655 utført av Koppang Auto AS Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2020/411 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rask opprettelse av karantene og isolat avdelinger Doro Care Trygghetssentralen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Unilabs vedrørende situasjonen knyttet til Corona Unilabs STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Vedrørende opprettende av nye institusjoner FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Praktisering av smittevernberedskap i dagigvarebutikk Norgesgruppen STORELVDAL_PROD
2020/403 20200323 23.03.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Avklaring vedr Korona og restriksjoner på innreise Hitra Kommune STORELVDAL_PROD
Ingen tilgang 20200323 23.03.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 16.03.20 - 31.08.20 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper/vernepleierstudent - Hjemmebaserte tjenester Stor-Elvdal Kommune - Elisabeth Åsvang STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/743 20200323 23.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse Gerd Strand STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Praktisering av smittevernberedskap i dagigvarebutikk Norgesgruppen STORELVDAL_PROD
2020/372 20200323 23.03.2020 Utgående brev Bestilling - ny installasjon/nettleieavtale for anleggsnummer 819176165 001 og anleggsadresse Lensmannssvingen 20, 2480 Koppang ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende husleie i stengte perioder IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Henvendelse til Stor-Elvdal kommune grunnet misnøye med praktisering av hytteopphold under pågående koronapandemi. Øystein Sjølie STORELVDAL_PROD
2020/411 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - Moratunet sykehjem renhold/vaskeri ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/755 20200323 23.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/411 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/471 20200323 23.03.2020 Inngående brev Takker ja til lærlingplass innen helsefagarbeider fra august 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/44 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om flytting av skogfondsmidler mellom kommuner - Statskog Glomma AS Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at befolkningen tilbys nødvendig allmennlegetjeneste Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/795 20200323 23.03.2020 Inngående brev Undervisning av Vgs elev fra Åmot kommune fra uke 13 Norstumoen videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/471 20200323 23.03.2020 Utgående brev Søknad som lærling helsefagarbeider - innkalling til telefonintervju ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lokale karantenebestemmelser ifm. fare for COVID-19 smitte Moelven Østerdalsbruket STORELVDAL_PROD
2020/78 20200323 23.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsverditakst - Opphusveien 26 Halvor Holtskog STORELVDAL_PROD
2020/753 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påminnelse - Signering av samarbeidsavtale om praksistudier mellom NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap og kommunene NTNU STORELVDAL_PROD
2020/754 20200323 23.03.2020 Inngående brev Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/689 20200323 23.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 4,7% vikariat som fagarbeider 01.03. - 30.06.20 - ved Koppang skole SFO Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/741 20200323 23.03.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Anita Pettersen STORELVDAL_PROD
2020/11 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen gnr 41 bnr 8 Rondevegen 380 - Øystein Solheim Lien, Lier TINDE HYTTER AS STORELVDAL_PROD
2020/760 20200323 23.03.2020 Inngående brev Ledig helsefagarbeidere Helsepersonal STORELVDAL_PROD
2020/504 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjonsskriv nr 2 kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/752 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kommunens ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging Fylkesmannen - Fremgården, Tordis STORELVDAL_PROD
2020/471 20200322 22.03.2020 Inngående brev Takk for Tilbakemelding på Søknad som lærling helsefagarbeider men har allerede fått lærlingplass ***** STORELVDAL_PROD
2020/610 20200321 21.03.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Referat (utkast) ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 18.03.20 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/661 20200320 20.03.2020 Inngående brev Påminnelse: 22. mars er siste frist for å behandle søknader til videreutdanning. Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/745 20200320 20.03.2020 Inngående brev Råd og hjelp til eierkommuner ifm "Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien" Midt-Hedmark brann og redning STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommuneoverleger Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/752 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev om kommunale vedtak . Frist 20.mars kl. 10:00 HASTER Fylkesmannen - Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Avklaring vedrørende Korona VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS STORELVDAL_PROD
2020/746 20200320 20.03.2020 Inngående brev vurdering av flomfare - oppføring av hytte på gbnr 14/396 Atndalen 1305 - Bjørn Arild Pettersen, Løten BJØRN ÅSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon til entreprenører og tiltakshavere vedrørende koronautbruddet INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/191 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ber om utsettelse av frist - Reguleringsplan Atna idrettspark Fylkesmannen - Gangås, Gaute STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb på Moratunet ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Vedrørende skjønnsmidler koronautgifter til kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/471 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/471 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/24 20200320 20.03.2020 Inngående brev Periodisk kontroll på HB74655 utført av Koppang Auto AS Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2020/471 20200320 20.03.2020 Utgående brev Søknad som lærling helsefagarbeider - innkalling til telefonintervju ***** STORELVDAL_PROD
2020/627 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumenter og informasjon fra Styrets virksomhetstid - Stor-Elvdal Museum Nystu Trønnes Stein Wølner Bie STORELVDAL_PROD
2020/471 20200320 20.03.2020 Utgående brev Søknad som lærling helsefagarbeider - innkalling til telefonintervju ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev til kommunelegen - oppdatering om covid-19 FOLKEHELSEINSTITUTTET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200320 20.03.2020 Inngående brev Brev til arbeidsgivere - Utdanningsforbundet Innlandet er med på den store samfunnsdugnaden. Utdanningsforbundet Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/740 20200320 20.03.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon for hjorteoppdrett - Nordstu Koppang Bruk AS NORDSTU KOPPANG BRUK AS STORELVDAL_PROD
2020/742 20200320 20.03.2020 Inngående brev Varsling på brudd Plan og bygningsloven - ber om befaring Erna Johnsen STORELVDAL_PROD
2020/760 20200320 20.03.2020 Utgående brev Sykepleierkompetanse Hedmark - Svenningsen, Liv Karin STORELVDAL_PROD
2020/372 20200320 20.03.2020 Inngående brev Ny installasjon/nettleieavtale for anleggsnummer 819176165 001 og anleggsadresse Lensmannssvingen 20, 2480 Koppang ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2020/752 20200320 20.03.2020 Inngående brev Morgenrapport fra NHO Innlandet - Vi må holde hjulene i gang. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker nei til sommerjobb ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/566 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud på sommerjobb - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/625 20200320 20.03.2020 Inngående brev Uttalelse i klagesak - Åmot kommunes innkreving av abonnementsgebyr overfor fabrikkveien hybelutleie på Rena AS Deloitte Advokatfirma AS STORELVDAL_PROD
2020/715 20200320 20.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.03.2020 - 30.09.2020 helsefagarbeider Moratunet sykehjem Milenka Kuzmanovic STORELVDAL_PROD
2020/743 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som spesialhjelpepleier natt - Moratunet sykehjem Gerd Strand STORELVDAL_PROD
2020/744 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis Milos Aladzic STORELVDAL_PROD
2020/749 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjonsskriv til lokal landbruksforvaltning - Koronavirus / Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/756 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon om driftsstatus i Bufetat, region øst: Bufetat - Ingrid Helena Pelin Berg STORELVDAL_PROD
2020/752 20200320 20.03.2020 Inngående brev Unngå permitteringer i anleggsbransjen Maskinentreprenørenes Forbund STORELVDAL_PROD
2020/318 20200320 20.03.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskuddet - utsatt frist for rapportering for 2019 - og søknad for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/471 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om lærlingplass helsefag - Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb ved Stor-Elvdal kommunelegekontor ***** STORELVDAL_PROD
2020/219 20200320 20.03.2020 Inngående brev Opphør av leie svømmehall Fagertun skole 2019/2020 FAGERTUN SKOLE STORELVDAL_PROD
2020/411 20200320 20.03.2020 Inngående brev Takker ja til Sommerjobb på Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/191 20200320 20.03.2020 Inngående brev Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune - Reguleringsplan for Atna idrettspark Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/610 20200320 20.03.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om skoleplass i Åmot Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/735 20200320 20.03.2020 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Alf Magnar Hornseth STORELVDAL_PROD
2020/739 20200320 20.03.2020 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Mary Lilian og Ivar Sand STORELVDAL_PROD
2020/654 20200320 20.03.2020 Utgående brev Oversender festekontrakt til tinglysing - gnr 19 bnr 1738 Kartverket Tinglysning STORELVDAL_PROD
2020/83 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes - NO SM Bevilling STORELVDAL_PROD
2020/323 20200319 19.03.2020 Inngående brev Faglige vurderinger ifm. rehabilitering svømmebasseng Stor-Elvdal Kommune - Tor Einar Skogesal STORELVDAL_PROD
2020/504 20200319 19.03.2020 Inngående brev Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært 27498713_1_1.PDF Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/760 20200319 19.03.2020 Inngående brev Sykepleierkompetanse Hedmark - Svenningsen, Liv Karin STORELVDAL_PROD
2020/795 20200319 19.03.2020 Inngående brev Besøk på hytte Atnasjøen Olav Bjerve STORELVDAL_PROD
2020/140 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang for SNO i Hjorteviltregisteret - fallvilt av villrein Miljodir - Kari Bjørneraas STORELVDAL_PROD
2020/760 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på informasjon om kompetanse - bistand Alina Lynn Evans STORELVDAL_PROD
2020/760 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på tilbud om å bistå med hjelp innen helse Mario Popovic STORELVDAL_PROD
2020/411 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Enhet tiltak for funksjonshemmede ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på krav til kreditering ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/738 20200319 19.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til Odd Arvid Sollien - vedtak - konsesjon - erverv gbnr 17/167 m.fl. - Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/411 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem renhold/vaskeri ***** STORELVDAL_PROD
2020/708 20200319 19.03.2020 Utgående brev Eventuelt salg av Hyttetomt gbnr 10/225 Myklebysætra Eivor Iversen STORELVDAL_PROD
2020/737 20200319 19.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-45481-16 - Krav om matrikkelføring etter oppmålingsforretning - Rv3, Søkkunda - Evenstad 79/14 i Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/548 20200319 19.03.2020 Utgående brev Innspill til nasjonal transportplan 2022-2033 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/411 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, tilrettelagt avdeling ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200319 19.03.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal kommune Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/411 20200319 19.03.2020 Inngående brev Takke ja til tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, tilrettelagt avdeling ***** STORELVDAL_PROD
2020/566 20200319 19.03.2020 Utgående brev Utslippstillatelse på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik Tone Hanche-Olsen STORELVDAL_PROD
2020/411 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - kjøkkenet ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/571 20200319 19.03.2020 Utgående brev Utslippstillatelse på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier Øystein Solheim Lien STORELVDAL_PROD
2020/752 20200319 19.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/576 20200319 19.03.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 16.03.2020 - 31.03.2020 arbeidsavtale - sekretær - Sektor for Samfunnsutvikling Øivind Bakken STORELVDAL_PROD
2020/519 20200319 19.03.2020 Inngående brev Oversendingsbrev Stai-Tryaveien NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2020/732 20200319 19.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gbnr 19/7 Øvergårdsveien 75 - Øvergård gård, Koppang BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/760 20200319 19.03.2020 Utgående brev Svar på tilbud om å bistå med hjelp innen helse Marit Moe STORELVDAL_PROD
2020/760 20200319 19.03.2020 Utgående brev Kan bistå med hjelp i koronaepidemien Anita Olsen STORELVDAL_PROD
2020/78 20200319 19.03.2020 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på skatteetatens boligverdi. Anne Tove Østerhagen STORELVDAL_PROD
2020/411 20200319 19.03.2020 Utgående brev Tilbud på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem, korttidsavdeling 1. etasje ***** STORELVDAL_PROD
2020/748 20200319 19.03.2020 Inngående brev Forslag avtale Oppmålingsforretning - Innlandet Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/730 20200318 18.03.2020 Inngående brev Huseiernes kommuneundersøkelse Huseierne - Kristin Gyldenskog STORELVDAL_PROD
2020/453 20200318 18.03.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært GSU 18.mars 2020 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte STORELVDAL_PROD
2020/727 20200318 18.03.2020 Inngående brev Excel-vedlegg til bruk ifm. anlegg som tar imot jord- og steinmassar som ikkje er forureina Fylkesmannen - Andersen, Line STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Helsedirektoratet: ber om at kommuner opprettholder varetransport/vei-infrastruktur Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende e-post fra Stor-Elvdal kommune Marit Remme STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende e-post fra Stor-Elvdal kommune Astrid Helene STORELVDAL_PROD
2020/276 20200318 18.03.2020 Inngående brev Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Dispensasjon - motorferdsel 2020 - Rundhøbua gbnr 91/1 fnr 73 Stor-Elvdal kommune - Tosten Dalseg FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/752 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tillatt med overtakelse av hytte EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200318 18.03.2020 Inngående brev Krav til kreditering ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/760 20200318 18.03.2020 Inngående brev Bistå med hjelp innen helse Mario Popovic STORELVDAL_PROD
2020/725 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn Anne Westgaard Wærsted STORELVDAL_PROD
2020/760 20200318 18.03.2020 Inngående brev Registrering av kompetanse Alina Lynn Evans STORELVDAL_PROD
2020/726 20200318 18.03.2020 Inngående brev Utsatt søknadsfrist - Tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - 2020 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200318 18.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende husleie i stengte perioder IS FRISØR INGEBORG STORRØSTEN STORELVDAL_PROD
2020/728 20200318 18.03.2020 Inngående brev Jordleiepriser 2020 Landbruksdirektoratet - Dokumentsenter STORELVDAL_PROD
2020/411 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - sektor for samfunnsutvikling Erik Frydenlund STORELVDAL_PROD
2020/729 20200318 18.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved arbeidsgiverkontrollen Mona Brennodden STORELVDAL_PROD
2020/752 20200318 18.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid Husbanken - Bostøtte Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/504 20200318 18.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om koronasituasjonen Utdanningsdirektoratet (ikke svar) STORELVDAL_PROD
2020/376 20200318 18.03.2020 Utgående brev Referat fra møte i administrasjonsutvalget den 11.03.2020 Sverre Oskar Øverby m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/464 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående stilling som saksbehandler ved sektor for samfunnsutvikling Anette Søgaard Tustervatn STORELVDAL_PROD
2020/72 20200318 18.03.2020 Inngående brev Oversendelse av arkeologisk rapport - 0430 - PAA Koppang - detaljregulering - Stor-Elvdal kommune Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/411 20200318 18.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved teknisk etat ***** STORELVDAL_PROD
2020/271 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Direktoratet for Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/271 20200318 18.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Direktoratet for Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/728 20200318 18.03.2020 Inngående brev Feil i skjema jordleieprisundersøkelsen 2020 Moss Kommune STORELVDAL_PROD
2020/760 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kan bistå med hjelp i koronaepedimien Anita Olsen STORELVDAL_PROD
2020/760 20200318 18.03.2020 Inngående brev Kan bistå med hjelp innen helse Marit Moe STORELVDAL_PROD
2020/721 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tjenestebevis - Moratunet sykehjem Oddvar Hjørdisson Olsen STORELVDAL_PROD
2020/685 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang PER HAGEN AS STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om opphold på hytta under karantene Øystein Sjølie STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om hyttebruk Stor-Elvdal astrid helene STORELVDAL_PROD
2020/760 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på tilbud om å gi bistand ti Stor-Elvdal kommune Anne Lise Hardy Skaret STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar vedrørende innreiseforbud til Stor Elvdal kommune Marit Remme STORELVDAL_PROD
2020/504 20200318 18.03.2020 Inngående brev Helse og informasjonskartlegging for kommunen Kantar STORELVDAL_PROD
2020/724 20200318 18.03.2020 Inngående brev Renteregulering - kommunalbanken Kommunalbanken STORELVDAL_PROD
2020/724 20200318 18.03.2020 Inngående brev Renteregulering - kommunalbanken Kommunalbanken STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om opphold på hytta under karantene Øystein Sjølie STORELVDAL_PROD
2020/504 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon fra HDIR: FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/553 20200318 18.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/7 - Tekna - Tekna park, Koppang Takstingeniør Arild Lund m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Innlandet fylkeskommune - enhet for fag og yrkesopplæring Innlandetfylke STORELVDAL_PROD
2020/685 20200318 18.03.2020 Utgående brev Utslippstillatelse for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS v/ Jens Naas-Bibow FURUSETH GÅRD AS STORELVDAL_PROD
2020/795 20200318 18.03.2020 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende uvelkomne hytteeiere Tor Kårtvedt STORELVDAL_PROD
2020/719 20200318 18.03.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og uthus på gbnr 17/1192 - Erling Skard , Oslo CK NOR BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/719 20200318 18.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og uthus på gbnr 17/1192 - Erling Skard , Oslo CK NOR BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/60 20200318 18.03.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skoleskyss - særlig farlig/vanskelig skolevei skoleåret 2020/2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/464 20200318 18.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående stilling som saksbehandler ved sektor for samfunnsutvikling Anna Kristina Husfloen STORELVDAL_PROD
2020/28 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/749 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/795 20200317 17.03.2020 Inngående brev Opphold Opphus Storelvdalsveien 1570 (6/125/0/0) Norquant - Lars Nygaard STORELVDAL_PROD
2020/752 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon fra DSB: begrensning av inn- og utreiser må inneholde unntaksbestemmelse Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/752 20200317 17.03.2020 Inngående brev Nytt fra L dir. Sykdomsavløsning og landbruksvikar - corona Fylkesmannen - Skjelkvåle, Anne Pauline STORELVDAL_PROD
2020/411 20200317 17.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem Ingrid Evenstuen STORELVDAL_PROD
2020/727 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ber om informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmassar som ikkje er forureina FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/678 20200317 17.03.2020 Utgående brev Sammenslåing gbnr 10/64-363-364 Hall Kristiansen STORELVDAL_PROD
2020/722 20200317 17.03.2020 Inngående brev Tildeling av kommunale næringsfond 2020 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/688 20200317 17.03.2020 Inngående brev Miljøfaglig uttalelse - plan for nydyrking gbnr 6/15 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/685 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang PER HAGEN AS STORELVDAL_PROD
2020/685 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bygging av avløpsanlegg for kårbolig på gbnr 8/1 Storelvdalsveien 2103 - Furuseth gård AS , Koppang PER HAGEN AS STORELVDAL_PROD
2020/749 20200317 17.03.2020 Inngående brev Landbrukstjenester Nord-Østerdal - Corona-smitte Landbrukstjenester Nord Østerdal STORELVDAL_PROD
2020/411 20200317 17.03.2020 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_PROD
2020/110 20200317 17.03.2020 Inngående brev Søknad om bruk av jernhest på Småtjønnsetrene - Hans Peter Kilde Hans Peter Kilde STORELVDAL_PROD
2020/555 20200317 17.03.2020 Inngående brev Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, 2019 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/476 20200317 17.03.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering ***** STORELVDAL_PROD
2020/640 20200317 17.03.2020 Inngående brev Undereskrevet rammeavtale for perioden 20.04.-31.12.2020 - 13,86 % stilling som pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Karl Marius Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/567 20200317 17.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av erklæring om ansvarsrett - oppføring av tilbygg og ombygging av våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/137 20200317 17.03.2020 Inngående brev Snøscooter, nytt reg.nr. Roy Brænd STORELVDAL_PROD
2020/588 20200317 17.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra deler av stilling og oppsigelse av deler av stilling ***** STORELVDAL_PROD
2020/711 20200317 17.03.2020 Utgående brev Varsel om nedsatt karakter i orden og adferd ***** STORELVDAL_PROD
2020/713 20200317 17.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 20 Tine Merethe Oskarsen STORELVDAL_PROD
2020/713 20200317 17.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 20 Tine Merethe Oskarsen STORELVDAL_PROD
2020/699 20200317 17.03.2020 Utgående brev Manglende dokumentasjon på fjerning av asbest ARBEIDSTILSYNET HAMAR STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratets anbefalinger: Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus Fylkesmannen - Bækkevold, Arild STORELVDAL_PROD
2020/710 20200316 16.03.2020 Inngående brev Detaljregulering for Mykleby Fjelltak AREALTEK AS STORELVDAL_PROD
2020/710 20200316 16.03.2020 Inngående brev Ettersendelse av planbeskrivelse - detaljregulering for Mykleby Fjelltak AREALTEK AS STORELVDAL_PROD
2020/699 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak Direktoratet for Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/620 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes Bjørn Åge Sterud STORELVDAL_PROD
2020/395 20200316 16.03.2020 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger 04.03.20-31.03.22 NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/276 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark Lars Løken Granlund STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/411 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Bekreftelse av mottatt søknad på sommerjobb // Tilgjengelig helsestudent ***** STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Viktig informasjon fra Statens vegvesen Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport vei - Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/511 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning ***** STORELVDAL_PROD
2020/511 20200316 16.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100 % fast stilling i enhet forvaltning ***** STORELVDAL_PROD
2020/252 20200316 16.03.2020 Inngående brev Referat fra Ansvarsgruppemøte. ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Plikt for leger til å delta i forebygging av en allmennfarlig smittsom sykdom etter vedtak Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Korona-smitte og FIAS Fias - Jan Otto Saur STORELVDAL_PROD
2020/137 20200316 16.03.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring - Roy Brænd Roy Brænd STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev På vegne av Sivilforsvaret Hedmark og Oppland: Melding til kommunene i Innlandet fra Sivilforsvaret - Barnepass til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Ny forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/453 20200316 16.03.2020 Inngående brev Referat fra Geografisk samarbeidsutvalgsmøte en 13.mars 2020 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/709 20200316 16.03.2020 Inngående brev Trafikksikkerheten i fokus - refleksvester til førsteklassingene i Stor-Elvdal kommune TRAFIKKLAND NORGE AS STORELVDAL_PROD
2020/567 20200316 16.03.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg og ombygging avl våningshus på gbnr 19/535 Atnaveien 982 - Mona Skjæret Gangås og Lars Gangås, Koppang BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/717 20200316 16.03.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Klimavennlig Innlandskommuner MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Referat ekstraordinært OSU-møte Koronavirus, 13.03.20 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak om stenging av skoler og barnehager Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/752 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/504 20200316 16.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/625 20200316 16.03.2020 Inngående brev Spørsmål knyttet til oversendelse av klage på årsgebyr for vann - fabrikkveien hybelutleie AS ADVOKATFIRMAET BJØRGE - SKAARAAS & CO AS STORELVDAL_PROD
2020/661 20200316 16.03.2020 Inngående brev Videreutdanning 2020 – utsatt frist for behandling av søknader Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/760 20200316 16.03.2020 Inngående brev Til Stor-Elvdal kommune - tilbyr hjelp innen helse Anne Lise Hardy Skaret STORELVDAL_PROD
2020/795 20200315 15.03.2020 Inngående brev Opphold i Stor Elvdal Birgit Paulsen STORELVDAL_PROD
2020/795 20200315 15.03.2020 Inngående brev Uvelkomne hytteeiere? Halden - Tor Kårtvedt STORELVDAL_PROD
2020/795 20200315 15.03.2020 Inngående brev Innreiseforbud til Stor Elvdal kommune Marit Remme STORELVDAL_PROD
2020/795 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om hyttebruk Stor-Elvdal astrid helene STORELVDAL_PROD
2020/795 20200315 15.03.2020 Inngående brev Søknad om opphold på hytta vunder karantene Øystein Sjølie STORELVDAL_PROD