eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/231 20190221 21.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Granheim Dordi Tryli Rolf Maartmann
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport om tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Arnkværn Miljø og Renovasjon AS
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte - ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 1 år fra min stilling i Stor-Elvdal kommune Liis Lensment
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken STOR-ELVDAL PENSJONISTFORENING
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Stor-Elvdal teaterlag - søknad om kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 STOR-ELVDAL TEATERLAG
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Utgående brev Analyse av sporfilmer for radon konsentrasjon Radonor
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/162 20190221 21.02.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Inger Lise Holen
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 427 Frøydis Nyland m.fl.
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Endring av stillingskode - bilioteksjef - kultur BIBLIOTEKARFORBUNDET
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Utgående brev Attest på arbeidserfaring Synnøve Spook
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring og løypekjøring - Trond Nysveen Trond Nysveen
Ingen tilgang 20190221 21.02.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatt - avslutningsbrev - ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2019/60 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om ledige stillinger Mirjana Stanojevic
2019/173 20190220 20.02.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av Granhaugen gnr 46 bnr 3 m.fl. Kåre Sollien m.fl.
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 05.02.2019 NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Inngående brev Tilbakekalling av innkalling til felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 28. februar HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Inngående brev Årsrapport Oljeutskiller 2018 - rengjøring - kontroll og forvaltning av oljeutskillere / fettutskillere 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 NIRAS Norge As
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med rivning av Atna vokterbolig Gnr 4 / Bnr 83 Bane NOR Eiendom
2019/185 20190220 20.02.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering Marit Brænd
2017/583 20190220 20.02.2019 Utgående brev Hytta er nå knyttet til gnr 12 bnr 157 som den står på Thom Stensrud
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Utgående brev Søknad om skjønnsmidler til forebyggende hjemmebesøk i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Utgående brev Innkalling til møte 27.02.2019 - nytt tidspunkt *****
2019/60 20190220 20.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Benveien sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom *****
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 156 og 159 i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kkommune
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Inngående brev Ny korrigert årsstatistikk Stor-Elvdal kommune 2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20190220 20.02.2019 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 12 bnr 184, 274 - Arnt Risberg Arnt Risberg
2016/868 20190219 19.02.2019 Inngående brev Svar på undersøkelse - kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2019 Questback - QuestBack
2019/181 20190219 19.02.2019 Utgående brev Tillatelse til deling av grunneiendommen gnr 13 bnr 5 - opprettelse av 3 ny grunneiendommer Jan Jacob Ekeland
2019/162 20190219 19.02.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Hilde Moe
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Innkalling til felles møte i AU og rådmannsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 28.02.2019 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/60 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved kommunelegekontoret sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Utgående brev Avslag på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 12 bnr 184, 274 - Arnt Risberg Arnt Risberg
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.03.19 - 30.06.19 - tilkallingsvikar assistent kjøkken - Sektor institusjonstjenester Sigrid Finneid
2019/173 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Granhaugen, Solliaveien 915 gnr 46 bnr 3 med flere - Jørn Sverre Lien og Mary-Lou Stavrum Taugbøl EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet . produksjonstilskudd i jordbruket 2019 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Flagging på Nordens dag 23. mars 2019 Foreningen Norden
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Kunngjøring av frist for listeforslag - 1. april kl. 12.00 Valgdirektoratet
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Kopi av mottatt søknad BU midler / landbrukslån - tradisjonelt landbruk - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Sollia krigshistoriske museum - Søknad om kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 Sollia krigshistoriske museum
2019/59 20190219 19.02.2019 Inngående brev Søknad på lærlingplass - barn- og ungdomsarbeider *****
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av distriktsindeks - Frist for innspill 20. mai 2019 Asplan Viak As
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale Mildre Orphee Suarez
2016/624 20190219 19.02.2019 Utgående brev Referat fra møte rådet for likestilling av funksjonshemmede den 07.02.2019 Anita Hjelle m.fl.
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Utgående brev Avslag på søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190219 19.02.2019 Utgående brev Velvillighetserklæring i forbindelse med søknad til Merkur om investeringstilskudd - Coop Marked Atna Coop Marked Atna
2019/132 20190218 18.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på møtedato for pårørendesamtale *****
2019/84 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av renovasjonsgebyr på gnr 17 bnr 22 Øverengesmoen 150 Mona Øverengen
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 4 bnr 58 Ole Gudmund Furuseth
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune Johanna Maria Byrne
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2019 Marko Zdravkovic
2019/59 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad på lærlingplass - helsefagarbeider *****
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Stor-Elvdal skiklubb - søknad om kulturmidler 2019 STOR-ELVDAL SKIKLUBB
2018/923 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på brev om kommunale eiendomsgebyr på gnr 10 bnr 72 - Rastaveien 25 Iza Ahmed
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Oversendelse av bekymringsmelding til barneverntjenesten vedrørende ***** ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Opphus, Strand og Steinvik grendeutvalg - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 Opphus, Strand og Steinvik grendeutvalg
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Steinvik eldreklubb - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 STEINVIK ELDREKLUBB
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Påminnelse / varsel om periodisk kjøretøykontroll - kjøretøy med registreringsnummer HB 73016 SULLAND ELVERUM AS
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Påminnelse / varsel om periodisk kjøretøykontroll - kjøretøy med registreringsnummer HB 79736 SULLAND ELVERUM AS
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbud om ettårig vikariat, 60% stilling som sekretær i sektor for samfunnsutvikling Øivind Bakken
2016/213 20190218 18.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 16.02. - 29.03.2019 - lærer / vikariat ved Stor-Elvdal ungdomsskole Jørgen Thoralf Riiser
2019/180 20190218 18.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale, ettårig vikariat i 60% stilling som sekretær fra 25.2.2019 - sektor for samfunnsutvikling Øivind Bakken
2019/143 20190218 18.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.02.2019 - 30.06.2019 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Kjersti Grøndalen
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Opplysninger om ***** ***** - Koppang skole Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Opplysninger om ***** ***** - Koppang SFO Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbud på rens av kanaler ved vaskeriet Power Clean Ventilasjon AS m.fl.
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Påminnelse / varsel om periodisk kjøretøykontroll - kjøretøy med registreringsnummer HB 80016 SULLAND ELVERUM AS
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Landsstyrets vedtak av 12. februar 2019 - høringsuttalelse til forslaget om ny fjellov - NOU 2018:11 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Permisjon fra stilling Elin Kathrine Gustu
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Signert skjøte - gnr 19/156 og 159 Karin Merete Løvseth
2019/153 20190218 18.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 30.01.2019 - 30.06.2019 arbeidspraksis ved Sektor for institusjonstjenester Martine Myrvold
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Tildeling av kommunale næringsfond 2019 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke - avviste/avslåtte søknader LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/676 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om scooterløyve for perioden 2019 - 2022 - transport til egen seter - strekningen Tryvang - Fampen - Katarina Aas Katarina Aas
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse - Reguleringsplan for Tekna park - V/Anita Olsen TEKNA PARK KOPPANG
2017/61 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon på renovasjonsavgift - gnr 12 bnr 207 Arnt Risberg
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 4 bnr 58 i Stor-Elvdal Ole Gudmund Furuseth
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Høring - trygge rammer for fosterhjem - høringsfrist 20. mai 2019 BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra stilling Gunn Mellemmoen Øyen
2019/181 20190218 18.02.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr 13 bnr 5 Østen Østensen
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Corvus Corax - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 CORVUS CORAX
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Rasta og Mykleby grendeutvalg - søknad om kulturmidler 2019 Rasta og Mykleby grendeutvalg
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Sollia bygdeutvalg - søknad om kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 Sollia bygdeutvalg
2019/60 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem, 2. etg. sommeren 2019 *****
2019/60 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i hjemmesykepleien sommeren 2019 *****
2019/60 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Protokoll fra styremøte den 14.02.2019 - Hedmark revisjon Hedmark Revisjon
2018/105 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på brev vedrørende bekreftelse på ikke beboelig eiendom - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter på gnr 2 bnr 3 Hovdstugutua 76 Astrid Pagliarani
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på brev vedrørende anmodning om omgjøring til fritidsabonnement i leiligheter på gnr 17 bnr 176 Oddvar Avranden
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Atnadagene - søknad på kulturmidler til Atnadagene Stor-Elvdal Kommune - Janne Mellum
2018/675 20190218 18.02.2019 Inngående brev Oversendelse av registreringsnummer - Løyve skuterkjøring Rondetunet
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Stor-Elvdal kommune Skatteetaten - Stenvoll, Karl Viktor
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 02.06.2019 - 01.08.2019 - barnevernskonsulent / permisjonsvikar Malin K Giæver
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Merverdiavgift - renter for november - desember 2018 Skatteetaten
2018/1074 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på brev vedrørende oppsigelse av renovasjon - Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gnr 19 bnr 294 Jan Tore Myrbakken
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak på kommunale avgifter gnr 19 bnr 761 Odd Arne Ås
2018/755 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på brev om anmodning om endring av renovasjonsavgift til fritidsabonnement på gnr 30 bnr 1 Sigrunn Pernille Tryli
2019/173 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Granhaugen, Solliaveien 915 gnr 46 bnr 3 med flere - Jørn Sverre Lien og Mary-Lou Stavrum Taugbøl EiendomsMegler1
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Mikaelskoret - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 MIKAELSKORET STOR-ELVDAL
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Referat fra eiermøte 08.02.2019 - Hedmark Revisjon IKS Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid m.fl.
2017/921 20190215 15.02.2019 Inngående brev Endring av eierforhold etter - gnr 4 bnr 165 Johannes Faale
2019/172 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om seksjonering - gnr 19 bnr 1378 - industrihall Sundfloveien 13 - Berg Service AS og Trond Steinstad Hugo Valentino Berg
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2019 Arbeids- og velferdsdirektoratet / NAV
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av kommunale eiendomsgebyrer - gnr 12 bnr 59 Thor Erik Havn
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Ekstrautbetaling av tilskudd på grunn av tørke – motregning i produksjonstilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/132 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på oversendelse av klage FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/43 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 4 bnr 144 Ingrid Sandberg
2019/176 20190215 15.02.2019 Inngående brev Høring - ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland - høringsfrist: 31. mars 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev OppHuset - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 Roger Rye
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Permisjon fra stilling Kristina Kristiansen Monsen
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Mykleby Samfunnshus SA - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 MYKLEBY SAMFUNNSHUS SA
2018/324 20190215 15.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/140 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 06.02.2019 - 30.06.2019 - hjelpepleier / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Anne-Grethe Hirkjølen
2019/119 20190215 15.02.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.02.2019 - 30.06.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Mikael Magnus Steinsrud
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 675 i Stor-Elvdal Bård Vierhaug
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Vurdering etter deltidsopphold uke 5 i 2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Legeerklæring SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Rapportering kompetanse- og innovasjonstilskuddet for 2018 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Lokalet Solvang - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd 2019 Hans Bondal
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Lokalet Solvang - søknad om kulturmidler til konsert 2019 Hans Bondal
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn i saker LINNEA AS
2017/483 20190215 15.02.2019 Inngående brev Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Severin Myrbakken
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Referat samarbeidsmøte 05.02.2019 - ***** ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
2017/483 20190214 14.02.2019 Inngående brev Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Jon Modahl
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Utgående brev Innkalling til møte 20.02.2019 *****
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Innvilget tilskudd til styrking av helsetjenesten ved Midt-Østerdal videregående skole 1. halvår 2019 Hedmark fylkeskommune
2018/548 20190214 14.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om kommunale avgifter på gnr 9 bnr 72 - Ole Evenstadsvei 830 Alina Evans
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Unni Søberg Myrvold
2019/139 20190214 14.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.02.2019 - 30.06.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Caroline E H Schuster
2017/483 20190214 14.02.2019 Inngående brev Uttalelse til navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune AS ATNESTUA
2019/99 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad på stilling som institusjonskokk i 100 % fast stilling på enhet kjøkken *****
2018/763 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid ved Koppang barnehage *****
2016/940 20190214 14.02.2019 Utgående brev Rapport på kommunens bruk av tilskudd til vilttiltak - felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Lill Anita Løkkesveen
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev 231 productions - søknad på tilskudd til kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 - prosjektstøtte Next to Normal 231 PRODUCTIONS
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Stor-Elvdal Idrettsråd - søknad på kulturmidler 2019 Vilde Hjeltnes Langdal
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter DNB Eiendom
2016/1206 20190214 14.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om å endre avgiftsgrunnlaget til fritidsbolig for gnr 33 bnr 29 Vegar Gulbrandsen
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Utgående brev Innvilget søknad om elevpermisjon i perioden 18.03. - 27.03.2019 *****
2018/885 20190214 14.02.2019 Inngående brev Svar på markedsundersøkelse - informasjon - hytteeiere i Stor-Elvdal og Rendalen Linda B. Lien
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Grunnlag for beregning av formueverdi på gnr 19 bnr 354 og 474 Helene M Tabel Brovold
2017/583 20190214 14.02.2019 Utgående brev 1/2 Hjemmelen til gnr 12 bnr 154 - tomt uten påstående hytte Rannveig Ingrid Ramsberg
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Trønnes vel - søknad på kulturmidler / kulturaktiviteter - tilskudd - 2019 - idrett og friluftsliv Bente Merete Kristiansen
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Utgående brev Svar på innhenting av opplysninger om ***** ***** - Stor-Elvdal ungdomsskole Barneverntjensten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev 231 productions - søknad på tilskudd til kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 231 PRODUCTIONS
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Ung Husflid i Stor-Elvdal Husflidslag - søknad på tilskudd til kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 STOR-ELVDAL HUSFLIDSLAG
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om elevpermisjon i perioden 18.03. - 27.03.2019 *****
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Hege Larsson og Idar Leknes
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei for skoleåret 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Spørsmål om markering på frigjørings- og veterandagen 8. mai Mil - FST V
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om permisjon i et år fra stilling som regnskapskonsulent ved økonomikontoret Siv Anita Gundersen
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 46 bnr 34 ADVOKATFIRMAET HOLST STIFJELL AS
2018/1072 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på uttalelse fra Fagforbundet - samlokalisering av NAV i Åmot og Stor-Elvdal kommuner Anita Larsen
2019/163 20190213 13.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av leide lokaler - Midt-Østerdal videregående skole HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/1085 20190213 13.02.2019 Inngående brev Oppgjør vedrørende kjøp av Gimleveien 10 B - gnr 19 bnr 200 snr 8 i Stor-Elvdal kommune EiendomsMegler 1, Hedmark Eiendom AS
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Bestilling av valglokaler til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 9. september 2019 Mykleby samfunnshus m.fl.
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte 14.02.2019 - Hedmark Revisjon IKS HEDMARK REVISJON IKS
2018/866 20190213 13.02.2019 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - implementering av LEAN-ledelse i Stor-Elvdal kommune Kommunesektorens organisasjon
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 46 bnr 34 i Stor-Elvdal ADVOKATFIRMAET HOLST STIFJELL AS
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 13 bnr 2 Pauline Ulvig Kiær
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 1 bnr 1 Tallak Dieset
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 4 Marianne O Strand
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd inkludert tilskudd til rehabilitering/habiliteringsprosjekter FYLKESMANNEN I HEDMARK
2019/47 20190213 13.02.2019 Utgående brev Beslutning vedrørende realitetsbehandling av forslag om endring av minsteareal for elg 2019 Helge Krog
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Innvilget tilskudd Den kulturelle spaserstokken 2019 Hedmark fylkeskommune
2016/940 20190213 13.02.2019 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til vilttiltak - 2019 Hedmark fylkeskommune
2017/483 20190213 13.02.2019 Inngående brev Uttalelse i navnesak - Vuluvolden, Brænd, Svendstu med flere i Stor-Elvdal kommune Ola Olesøn
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Forespørsel om ledige stillinger Mirjana Stanojevic
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Stor-Elvdal Musikklag - søknad på tilskudd til kulturmidler / kulturaktiviteter 2019 STOR-ELVDAL MUSIKKLAG
2018/861 20190213 13.02.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - oppføring av varmebu og skiheis på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
2018/861 20190213 13.02.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - opparbeidelse av skibakker på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang TRONFJELL MASKIN AS
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Referat fra Geografisk samarbeidsutvalg 25.1.2019 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 12 NYSETERBERGET SKOG ANS
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 33 bnr 8 Øyvind Arne Lien
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Utgående brev Ønske om å tilby nye lokaler for Politiet på Koppang *****
Ingen tilgang 20190213 13.02.2019 Inngående brev Stor-Elvdal skolekorps - søknad på tilskudd til kulturmidler / ulturaktiviteter 2019 STOR-ELVDAL SKOLEKORPS
2018/1072 20190213 13.02.2019 Utgående brev Svar på uttalelsen om sammenslåing NAV Åmot og Stor Elvdal Tine Uglem Dirdal
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Revisors beretning for kompensasjon for merverdiavgift termin 6 - 2018 HEDMARK REVISJON IKS
2019/57 20190212 12.02.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av 3 parseller av gnr 13 bnr 5 samt gnr 14 bnr 34 - Stor-Elvdal - Solveig og Østen Østensen Solveig og Østen Østensen
2019/30 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad som sekretær, vikariat i 60% stilling *****
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Mildre Orphee Suarez
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 for Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.02.2019 - 30.06.2019 - vaktmester / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Vidar Bjøntegaard
2019/4 20190212 12.02.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - detaljreguleringsplan for Atna idrettspark Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med arrangement / påmelding 16.12.2019 - Kjøkkenveien 3 KJØKKENVEIEN 3 DA
2018/1009 20190212 12.02.2019 Inngående brev Ønske om borgerlig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon i kommunale avgifter - gnr 19 bnr 1592 Jane Kristin K Lund
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Forlengelse av frist - restaurering av sundferge ved Sundfloen - Stor-Elvdal kommun - Fylkeskommunale vassdragsmidler 2017 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Reform «Fagfornyelsen 2020» - invitasjon til spørreundersøkelse Norsk Gallup
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Stor-Elvdal teaterlag sine forestillinger 14. 15. og 16. februar 2019 i Storstua - Patrick Henriksen Patrick Henriksen
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Enkel innkjøpsanalyse for 2017 for Stor-Elvdal - oppdatert versjon - fra Kommunal Rapport Kommunal Rapport
2019/142 20190212 12.02.2019 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 17 bnr 1 og 1191 og gnr 19 bnr 1736 Haakon Akre m.fl.
2018/198 20190212 12.02.2019 Utgående brev Høringsuttalelse - omklassifisering av vegnettet - Rv 3 i Stor-Elvdal kommune STATENS VEGVESEN
2018/1055 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE-STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om Pasient- og brukerombudets fokusområde "Psykisk helsearbeid i kommunene 2019" sendt fra Pasient- og brukerombudet HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som barnevernleder i barneverntjenesten i Stor-Elvdal Jorunn Austeng
2019/30 20190212 12.02.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - sekretær i enheten for kommunalteknisk drift, vikariat i 60% stilling i ett år *****
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Utplassering av 1. års vernepleiestudent i praksis fra uke 13 / 19 t.o.m. uke 22/19 Høgskolen i Innlandet
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Påminnelse om frist for EU-kontroll - bil med registreringsnummer VH 48615 Statens vegvesen
2018/125 20190212 12.02.2019 Inngående brev Oversendelse av personforsikringer 2019 Gjensidige
2019/60 20190212 12.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 *****
2018/1072 20190212 12.02.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fagforbundet - samlokalisering av NAV i Åmot og Stor-Elvdal kommuner Styret i Fagforbundet avd. Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse til leiekjøring - Inge Strand Inge Strand
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Investerings- og bedriftsutviklings midler landbruk (IBU-midlene) i Hedmark og Oppland Innovasjon Norge
Ingen tilgang 20190212 12.02.2019 Inngående brev Utlysning av tiltaksmidler 2019 for Rondane og Sølnkletten villreinområder FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/483 20190211 11.02.2019 Utgående brev Kunngjøring av navnesak - offentlig ettersyn MATHIESEN-ATNA AS m.fl.
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - Framtunveien 1 - målepunktid: 21438425 EIDSIVA NETT AS
2018/567 20190211 11.02.2019 Inngående brev Melding fra PPT om fagperson og invitasjon til oppstartsmøte 04.03.2019 - ***** ***** *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb innenfor helse og omsorg sommeren 2019 *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2019 *****
2019/89 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kommunelege/fastlege i 2 x 100 % faste stillinger *****
2019/89 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kommunelege/fastlege i 2 x 100 % faste stillinger *****
2019/160 20190211 11.02.2019 Inngående brev Etterberegning av opphold på Moratunet 2018 - ***** ***** *****
2019/159 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 460 - Arild Tronslien, Hernes Norsk Byggservice AS
2018/1013 20190211 11.02.2019 Utgående brev Svar på bygging / oppføring av gjerde gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill Toi - Frants Gundersen
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oversendelse av ny versjon - revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill Toi - Frants Gundersen
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb innenfor pleie og omsorg sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 04.02.19 - 04.03.19 - lege i legevakt - Stor-Elvdal Kommunelegekontor Lara Elizabeth Lind
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Anmodning om kopi av Stor-Elvdal kommune sitt regnskap 2018 - Kommunal Rapport Data Kommunal Rapport
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
2019/59 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på lærlingplass - barne- og ungdomsarbeider *****
2019/59 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på lærlingsplass - barne- og ungdomsarbeiderfaget *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Benveien og Moratunet sykehjem sommeren 2019 *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb i administrasjonen, kjøkkenet ved Moratunet og i Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som barnevernleder i barneverntjenesten i Stor-Elvdal Jorunn Austeng
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved kjøkkenet på Moratunet sommeren 2019 *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Benveien sommeren 2019 *****
2019/60 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad på sommerjobb som helsefagarbeider sommeren 2019 *****
2018/72 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forespørsel angående korrekt skrivemåte for Nordre Brænd Ola Olesøn
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Enkel innkjøpsanalyse for 2017 for Stor-Elvdal - Kommunal Rapport: Kommunal Rapport
2016/213 20190211 11.02.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 1.-15.2.19 - 40% undervisningsstilling ved Stor-Elvdal ungdomsskole Jørgen Thoralf Riiser
2017/483 20190211 11.02.2019 Utgående brev Kunngjøring av navnesak - offentlig ettersyn STOR-ELVDAL HISTORIELAG m.fl.
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev ***** ***** - tilskudd til utredning og prosjektering HUSBANKEN
2019/132 20190211 11.02.2019 Inngående brev Forslag til møtedatoer angående pårørendesamtale *****
Ingen tilgang 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om restutbetaling - SMIL midler 2017 - Sverre Myrvang - gnr 20 bnr 1 - restaurering av seter SVERRE MYRVANG
Ingen tilgang 20190210 10.02.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 339 - Anne Mari Lerfald, Hamar Anne Mari Lerfald
Ingen tilgang 20190210 10.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om reservesjåfør på eksisterende tillatelse til bruk av snøscooter for leiekjøring - John Olafsen John Olafsen
Ingen tilgang 20190210 10.02.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om reservesjåfør på eksisterende tillatelse til bruk av snøscooter for leiekjøring - Lars Inge Tvenge Lars Inge Tvenge
Versjon:5.2.00