eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/156 20210414 14.04.2021 Inngående brev Rapportering av psykisk helse- og rusarbeid i kommunen 2021 Svar Sentio - SINTEF STORELVDAL_PROD
2020/443 20210414 14.04.2021 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gbnr 17/1116 i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/487 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qk8884, SakId=325056) ***** STORELVDAL_PROD
2020/689 20210414 14.04.2021 Utgående brev Rammeavtale til underskrift Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/830 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader - offentlig servicekontor - lokaler til NAV PARAT NAV ØKONOMITENESTE STORELVDAL_PROD
2020/813 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b4qe64, SakId=283815) ***** STORELVDAL_PROD
2020/988 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på spørsmål angående karanteneregler ved samvær med forelder i Sverige Sektorleder for oppvekst og utdanning i Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1564 20210414 14.04.2021 Utgående brev Rammeavtale til underskrift Marta Steine Våler STORELVDAL_PROD
2020/1600 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving og oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/776 - Arnfinn Berget og Mai Lene Evensen ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2020/1814 20210414 14.04.2021 Utgående brev Innkalling møte Sakkyndig Nemnd Jan Erik Hirkjølen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1891 20210414 14.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til underskrift Mary-Lou Stavrum Taugbøl STORELVDAL_PROD
2020/1917 20210414 14.04.2021 Utgående brev Tillatelse til fasadeendring av kårbolig på gbnr 6/11 Storelvdalsveien 1462 - Taraldstu gård, Koppang Olav Herbert Sundt Sverre STORELVDAL_PROD
2020/1948 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=kb55aw, SakId=363495) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1996 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=6aq5ew, SakId=364508) ***** STORELVDAL_PROD
2020/2226 20210414 14.04.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 26.03.2021 - 01.07.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2278 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av anneks på gbnr 17/1018 Vinterveien 7 - Stein Garnes, Oslo Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2021/1 20210414 14.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=6a965r, SakId=368450) ***** STORELVDAL_PROD
2021/2 20210414 14.04.2021 Utgående brev Svar på eiendomsskatt etter brann - gbnr 19/354/0/0 Helene M Tabel Brovold STORELVDAL_PROD
2021/7 20210414 14.04.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gbfnr 17/7/24 Marianne Holm STORELVDAL_PROD
2021/225 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad om redusert renovasjonsgebyr - Sissel Mehlum Sissel Mehlum STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210414 14.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/303 20210414 14.04.2021 Utgående brev Administrativt vedtak - Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for trening av løshund - Lars Gangås Lars Gangås STORELVDAL_PROD
2021/347 20210414 14.04.2021 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 3/39,40 og51 Eli Engh STORELVDAL_PROD
2021/347 20210414 14.04.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 3/39,40 og51 Eli Engh STORELVDAL_PROD
2021/349 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ettersendelse av revidert situasjonskart - dispensasjon fra byggegrense på gbnr 3/44 - FV 2206 Steinvikveien 54 - Knut Erik Westad, Rena BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/366 20210414 14.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren som skogstyresmakt for kommuneskogene - endring i kommunenes rutiner Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/370 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/397 BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/371 20210414 14.04.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr 17/424 Tove Linderud Engh STORELVDAL_PROD
2021/372 20210414 14.04.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - Byggtekniske installasjoner - reparasjon - gbnr 65/1 Bjørn Olav Frank STORELVDAL_PROD
2021/359 20210413 13.04.2021 Inngående brev Høring - forslag om forlengelse av midlertidige endringer i helsebredskapsloven - endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 - høringsfrist 19. april 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/361 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gbnr 33/9 - Åse-Synnøve Rønningen Åse Synnøve Rønningen STORELVDAL_PROD
2021/362 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rullering av Forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark - Hemmeldalen NR - Hovdsjømyrene NR – varsel om oppstart / prosjektplan STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/364 20210413 13.04.2021 Inngående brev Dokumenter fra historisk database / personalmappe - ***** ***** ***** ***** Innlandet fylkesarkiv STORELVDAL_PROD
2021/275 20210413 13.04.2021 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan på Tryvang - fradeling av festetomt for oppføring av garasje gbnr 17/7 - Cato Haugen Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2021/259 20210413 13.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210413 13.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210413 13.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210413 13.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210413 13.04.2021 Utgående brev Avslag, ikke videre - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/99 20210413 13.04.2021 Inngående brev Analyseresultater 07.04.2021 - Koppang vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2021/99 20210413 13.04.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.04.2021 - 12.04.2021 - Koppang vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2021/120 20210413 13.04.2021 Utgående brev Utslippstillatelse for avløpsanlegg på gbnr 54/135 Lyngstadveien 673 - Trond Elvsvebakken Trond Elvsvebakken STORELVDAL_PROD
2021/120 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gbnr 54/135 Lyngstadveien 673 - Trond Elvsvebakken ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2021/8 20210413 13.04.2021 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn i utgifter til innleie av sykepleiervikarer Burson Chon & Wolfe AS STORELVDAL_PROD
2021/9 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 99999/3003 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210413 13.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 99999/3003 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2271 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rapport PE-telling, Koppang renseanlegg Rambøll STORELVDAL_PROD
2020/2002 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 10% fast stilling som assistent fra 01.03.2021 - Koppang skole Wenche Henriksen STORELVDAL_PROD
2020/1987 20210413 13.04.2021 Inngående brev Tilstandsrapporter for barneverntjenestene i kommunene Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region øst STORELVDAL_PROD
2020/2015 20210413 13.04.2021 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i Konsek Øst IKS - merk ny dato 22.4.21 Konsek Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2020 / 2021 - Haaken Wilhelm Mathiesen Haaken Wilhelm Mathiesen STORELVDAL_PROD
2020/1636 20210413 13.04.2021 Utgående brev Tjenestebevis Muhsena Lisa Laskar STORELVDAL_PROD
2020/838 20210413 13.04.2021 Inngående brev Oversendelse av valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i FIAS AS den 23.04.2021 Fias AS STORELVDAL_PROD
2020/988 20210413 13.04.2021 Inngående brev Spørsmål angående karanteneregler ved samvær med forelder i Sverige Sektorleder for oppvekst og utdanning i Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2020/1179 20210413 13.04.2021 Inngående brev Rapportering på ventetider i sykehjem og boliger - frist 15. april 2021 Helsedir - Linda Haugan STORELVDAL_PROD
2020/1208 20210413 13.04.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/211 20210413 13.04.2021 Inngående brev Informasjon om våreksamen til kommunehelsetjenesten Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/287 20210413 13.04.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 14.03.21 - 30.06.21 - tilkallingsvikar helsefagarbeider - Moratunet Sykehjem Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210412 12.04.2021 Inngående brev E-post fra Stor-Elvdal kommune Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210412 12.04.2021 Utgående brev Påminnelse - anmodning om oversikt over utbetalinger til alle leverandører for regnskapsåret 2020 Kommunal Rapport STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210412 12.04.2021 Utgående brev Innsending av barnehagelister for mars 2021 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/1461 20210412 12.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Besøkssenter rovdyr Østerdalen - referanse 21SDEDCE MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1461 20210412 12.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Utvikling av digitale turtilbud - referanse 21S3B2DC MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1461 20210412 12.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Formidlingstiltak - referanse 21S1E82B MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1461 20210412 12.04.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - Formidling av naturbruk - referanse 21S6244B MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter 2021 - Leik Gundersen Leik Pardas Gundersen STORELVDAL_PROD
2021/9 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/7 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 15/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 99999/3003 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/19 20210412 12.04.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 7.04.21 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2021/2 20210412 12.04.2021 Inngående brev Eiendomsskatt etter brann - gbrn 19/354/0/0 Helene M Tabel Brovold STORELVDAL_PROD
2021/2 20210412 12.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar klage på skatteseddel 2021 Inger Ragnhild Mathisen STORELVDAL_PROD
2021/2 20210412 12.04.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt på eiendommen gbnr 19/1372 Knut Andreas Lindberg STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210412 12.04.2021 Inngående brev Innfrielse av lån nr 326608 - ***** ***** LINDORFF AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/1042 20210412 12.04.2021 Inngående brev Anmodning om godkjenning av søknad om pensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Arna Björg Arnadottir STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Julia Brainerd STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210412 12.04.2021 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole Lisbeth Vedå STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Julia Brainerd STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210412 12.04.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Arna Björg Arnadottir STORELVDAL_PROD
2020/1044 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole Lisbeth Vedå STORELVDAL_PROD
2020/892 20210412 12.04.2021 Utgående brev Innkallelse til samtale ***** STORELVDAL_PROD
2020/811 20210412 12.04.2021 Utgående brev Koronaregnskap 2020 Ness, Christen STORELVDAL_PROD
2020/792 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/792 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/625 20210412 12.04.2021 Utgående brev Behandling av klage på Åmot kommunes vedtak om beregning av årsgebyr for gnr 9 bnr 162, Fabrikkveien hybelutleie på Rena AS ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/47 20210412 12.04.2021 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av barnehage på gbnr 19/538 Skoleveien – Stor-Elvdal kommune SWECO NORGE AS STORELVDAL_PROD
2021/71 20210412 12.04.2021 Inngående brev Månedsbrev mars 2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/88 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark 17.04.2021 - for gbs logging av fremtidig scooter led Høgda til Gråkletten Frank Mellemstuen STORELVDAL_PROD
2021/207 20210412 12.04.2021 Inngående brev Sommerskole 2021 Kultur/oppvekst Eventmarked STORELVDAL_PROD
2021/144 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedrørende tilbud om sommerjobb på Moratunet sykehjem Kirsti Haug Selnes STORELVDAL_PROD
2021/144 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210412 12.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210412 12.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210412 12.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210412 12.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210412 12.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210412 12.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Regnskapsmedarbeider Stab, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4363591887 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/355 20210412 12.04.2021 Inngående brev Høring - fremtidig harmonisering av tjenestetilbud og organisering av PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune - høringsfrist: 08. mai 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/356 20210412 12.04.2021 Inngående brev Hjertesone - trygg sone rundt skolene Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/357 20210412 12.04.2021 Inngående brev Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg (FIAS) - egenkontrollrapport 2020.04029.E - tilbakemelding på virksomhetens rapport Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/270 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Regnskapsmedarbeider - st. ref. (4363591887) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/2 20210409 09.04.2021 Inngående brev Klage på eiendomsskatt på eiendommen 3423-19/1372 Knut Andreas Lindberg STORELVDAL_PROD
2021/2 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på skatteseddel 2021 Inger Ragnhild Mathisen STORELVDAL_PROD
2021/9 20210409 09.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond Sigrid Tryli Ottinsen STORELVDAL_PROD
2021/23 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om vikar ved Koppang skole Jan Helge Olsen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1632 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling - medbestemmelsesmøte - Koppang barnehage - 07.04.21 Grethe Rotbakken m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2308 20210409 09.04.2021 Inngående brev Bekreftelse / kvittering for påmeldt aktivitet våren 2021 Liis Lensment STORELVDAL_PROD
2020/797 20210409 09.04.2021 Inngående brev Kostra rapportering til SSB per 1. kvartal 2021 Statistisk sentralbyrå STORELVDAL_PROD
2020/808 20210409 09.04.2021 Inngående brev Melding om fagperson - ***** ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2020 - lokaler til Lensmann INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2020 - lokaler KK-frisør fra 01.06.2020 KK FRISØR AS STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2020 - lokaler Påtår´n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning felleskostnader Trygstad 2020 - Lokaler tannlege Sigrun Akre SIGRUN AKRE STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Teknisk stasjon - lokaler til Kommuneskogen STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Teknisk stasjon - lokaler Ambulanse SYKEHUSET INNLANDET HF STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Refusjonskrav - kommunale avgifter og snøbrøyting - Stor-Elvdal tannklinikk INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE ADMINISTRASJON STORELVDAL_PROD
2020/830 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Atna Grendehus ATNA GRENDEHUS BA STORELVDAL_PROD
2020/716 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet ALLEMED STORELVDAL_PROD
2020/1056 20210409 09.04.2021 Inngående brev Høring - foreløpig forvaltningsrevisjonsrapport - kompetanse i Stor-Elvdal kommunes organisasjon Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1311 20210409 09.04.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om merverdiavgiftskompensasjon SKATTEETATEN STORELVDAL_PROD
2020/484 20210409 09.04.2021 Utgående brev Tjenestebevis Lars Christian Øien STORELVDAL_PROD
2020/485 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss skoleåret 2020/2021 - Sollia skole Ellen Balansag Pagente m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/515 20210409 09.04.2021 Inngående brev Referat fra representantskapsmøtet i IKA Opplandene 24.03.2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/119 20210409 09.04.2021 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Opplæring BPA Ambia STORELVDAL_PROD
2021/289 20210409 09.04.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 17/248 - Hans Håkon Vestlund Hans Håkon Vestlund STORELVDAL_PROD
2021/298 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversender signert avtale Bjørn Velten STORELVDAL_PROD
2021/273 20210409 09.04.2021 Inngående brev Brev om skadefelling - til stor skade for dyr Jenny Rolness STORELVDAL_PROD
2021/302 20210409 09.04.2021 Inngående brev Endring av Strømabonnement - Skogfaret 13A, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2021/300 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om Moratråkket 2021 Pawel D STORELVDAL_PROD
2021/301 20210409 09.04.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 26.03.2021 - ***** ***** NAV Koppang STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/344 20210409 09.04.2021 Utgående brev Sammenslåing gbnr 27/7, 27/76 og 27/84 STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/346 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om riving av bygning på gbnr 19/354 Atnaveien 2323 - Helene Marie Tabel Brovold, Trondheim TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/349 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense på gbnr 3/44 - FV 2206 Steinvikveien 54 - Knut Erik Westad, Rena BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/350 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av Logos resultater - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE STORELVDAL_PROD
2021/351 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databriller ***** STORELVDAL_PROD
2021/352 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad om tilbygg til anneks på gbfnr 17/4/1105 Langaveien 28 - Soner Yildirim, Oslo Soner Yildirim STORELVDAL_PROD
2021/354 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forespørsel om fast landingsplass for helikopter - utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland 330 Skvadron Ørland STORELVDAL_PROD
2021/321 20210409 09.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04. - 30.06.2021 - tilkalling hjelpepleier Moratunet Monica Larsen STORELVDAL_PROD
2021/312 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversender avtale til signering Inger Mari Ruud STORELVDAL_PROD
2021/144 20210409 09.04.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune Halvard Hølmo STORELVDAL_PROD
2021/144 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb ved Koppang Barnehage - sommeren 2021 Natalie Borgedal Larsen STORELVDAL_PROD
2021/72 20210409 09.04.2021 Inngående brev Informasjon fra Sykehuset Innlandet vedrørende hepatitt C Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2021/51 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av - FV 27 ved eiendommen gbnr 54/111 i Stor-Elvdal kommune - søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg INNLANDET FYLKESKOMMUNE EIENDOM HAMAR STORELVDAL_PROD
2021/124 20210409 09.04.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01..2021 - 31.12.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/134 20210408 08.04.2021 Inngående brev Regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra onsdag 7. april oversatt til flere språk Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/94 20210408 08.04.2021 Inngående brev Deling av landbrukseiendom gbnr 12/22 m.fl i Stor-Elvdal ADVOKAT JONNY HOLEN AS STORELVDAL_PROD
2021/184 20210408 08.04.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 11/56 i Stor-Elvdal Odd Grundt STORELVDAL_PROD
2021/191 20210408 08.04.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/341 20210408 08.04.2021 Inngående brev Valg Norsk kulturskoleråd Innlandet Kulturskoleradet STORELVDAL_PROD
2021/342 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om endring av renovasjon - Dortin Strandvik Dortin Strandvik STORELVDAL_PROD
2021/344 20210408 08.04.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing gbnr 27/7, 27/76 og 27/84 STOR-ELVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/248 20210408 08.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210408 08.04.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210408 08.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210408 08.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/303 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsen i perioden 15. mai - 20. august - trening av løshund på jerv og bjørn Lars Gangås STORELVDAL_PROD
2020/1755 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - ***** ***** ***** Elin-Merethe Erlandsen STORELVDAL_PROD
2021/9 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 6/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 19/7 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2345 20210408 08.04.2021 Inngående brev Ny utgave av NAF Veibok - lokalkunnskap ønskes NAF STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210408 08.04.2021 Utgående brev Endring av forsikring - eiendom - gbnr 19/944 Glomli og gbnr 19/860 Sundfloveien KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2021/3 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kontrollseddel - etterkontroll på bil med registreringsnummer YA65483 - godkjent - utført av Koppang Auto AS Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2021/3 20210407 07.04.2021 Inngående brev Kontrollseddel - ikke godkjent - etter periodisk kontroll på YA65483 utført av Koppang Auto AS Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2021/2 20210407 07.04.2021 Utgående brev Ny skatteseddel for eiendomsskatt 2021 gbnr 19/21 Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2021/2 20210407 07.04.2021 Utgående brev Ny skatteseddel for eiendomsskatt 2021 gbnr 27/19 Walaiporn Bragstad STORELVDAL_PROD
2021/2 20210407 07.04.2021 Utgående brev Ny skatteseddel for eiendomsskatt 2021 gbfnr 54/20/1 Sigrun Bekkevold STORELVDAL_PROD
2021/2 20210407 07.04.2021 Utgående brev Ny skatteseddel for eiendomsskatt 2021 gbnr 54/308 Caroline Berg Fjeld STORELVDAL_PROD
2021/23 20210407 07.04.2021 Inngående brev Forespørsel om vikar ved Koppang skole Jan Helge Olsen STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oversendelse av kjørebok for snøscooter vintersesongen 2020 - 2021 Tom Granquist STORELVDAL_PROD
2020/1755 20210407 07.04.2021 Inngående brev Spørsmål om saksbehandlingstid på startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210407 07.04.2021 Inngående brev Revisjonsberetning 2020 - utsatt Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/92 20210407 07.04.2021 Inngående brev Refinansiering - klage på saksbehandling NAV / Sosial ***** STORELVDAL_PROD
2020/92 20210407 07.04.2021 Inngående brev Serviceklage - NAV Stor-Elvdal ***** STORELVDAL_PROD
2020/1447 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet - bevaring av verdifull natur, faglig vurdering nasjonalparker Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/300 20210407 07.04.2021 Inngående brev Forespørsel om Moratråkket 2021 Pawel D STORELVDAL_PROD
2021/273 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling NOAH - for dyrs rettigheter STORELVDAL_PROD
2021/276 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av uthus på gbnr 17/1030 Krokbekkveien 4 - Frode Kaspersen, Fredrikstad ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2021/246 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten og Fampen høsten 2021 Willy Toften STORELVDAL_PROD
2021/229 20210407 07.04.2021 Inngående brev Ny søknad om oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/229 20210407 07.04.2021 Inngående brev Ettersendelse av tegninger - oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/229 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oversendelse av tegninger - oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/229 20210407 07.04.2021 Inngående brev Ny søknad om oppføring av anneks og uthus på gbnr 12/92 Gålaveien - Aksel Bernhoft, Oslo Siv.ark. Arne Martin Borge STORELVDAL_PROD
2021/224 20210407 07.04.2021 Inngående brev Oppsigelse av leilighet nr. 23 - Granheimveien 7 Åge Røstum STORELVDAL_PROD
2021/338 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av ny hytte på gnr 17 bnr 822 Tryvang Øst - Aase Karine og Frank Nyborg, Råholt Frank Nyborg STORELVDAL_PROD
2021/339 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje på gbnr 46/14 Solliaveien 742 - Åge Røstum, Sollia Åge Røstum STORELVDAL_PROD
2021/347 20210407 07.04.2021 Inngående brev Sammenslåing av tomter gbnr 3/39, 40 og 51 Eli Engh STORELVDAL_PROD
2021/319 20210407 07.04.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Engasjement for perioden 12.04.2021-31.06.2021 Hans Kristoffer Østmoe STORELVDAL_PROD
2021/334 20210407 07.04.2021 Utgående brev Registrering i matrikkelen for jordskiftesak 21-034041REN-JTYN NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2021/197 20210407 07.04.2021 Inngående brev Miljøtilskudd 2021 - Informasjon til kommunene Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/71 20210407 07.04.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Lærling Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4352538270 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud på sommerjobb ved Moratunet sykehjem Lars Even Dyrstad STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb - Enhet til tak for funksjonshemmede Vilde Sand STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune Eline Stenvoll STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb 2021 Oda Sundli STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune Helene Zeitzmann STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2021/144 20210406 06.04.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb i Stor-Elvdal kommune Oda Sundli STORELVDAL_PROD
2021/335 20210406 06.04.2021 Inngående brev Kommentarer - åpent brev til kommunens næringsliv og innbyggere i og utenfor Koppang sentrum Finn Bakken STORELVDAL_PROD
2021/336 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vitnemålskarakterer A.P. 9. og 10. - ***** ***** Innlandet fylkesarkiv STORELVDAL_PROD
2021/337 20210406 06.04.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/322 20210406 06.04.2021 Inngående brev Eldre ut på middag - utlysning av tilskudd STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/334 20210406 06.04.2021 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten – registrering i matrikkelen Nord-Østerdal jordskifterett STORELVDAL_PROD
2021/324 20210406 06.04.2021 Inngående brev Anmodning om innspill om pandemiens påvirkning på fritidstilbudet til barn og unge NTL BUFDIR OG BUFETAT STORELVDAL_PROD
2021/246 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på reinsdyrjakt i Sølnkletten og Rondane Sør høsten 2021 Geir Olav Bratberget STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Daglig leder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361568499 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Saksbehandler Sektor for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361596477 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/287 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ny revidert søknad om oppføring av anneks på gbnr 17/475 Vinjeveien 1240 - Gunnar Dagfinn Nybakk Dagfinn Nybakk Riseth STORELVDAL_PROD
2021/287 20210406 06.04.2021 Utgående brev Melding om mangler - oppføring av anneks på gbnr 17/475 Vinjeveien 1240 - Gunnar Dagfinn Nybakk Dagfinn Nybakk Riseth STORELVDAL_PROD
2021/300 20210406 06.04.2021 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende Isfiskekonkurranse i Sollia Ida Torsteinsen Heier STORELVDAL_PROD
2021/300 20210406 06.04.2021 Inngående brev Forespørsel om arrangement av fotballskole sommeren 2021 Koppang fotballklubb v/ Tom Harald Høivang STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Naturveileder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4361605197 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/262 20210406 06.04.2021 Utgående brev Tillatelse til installasjon av nytt brannalarmanlegg på gbnr 19/820 Sundfloveien 8 - Agri eiendom AS FIRESAFE AS STORELVDAL_PROD
2020/1224 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad om leie av torgplass på Koppang torg - salg av fiskeprodukter Ole Løvold AS STORELVDAL_PROD
2020/886 20210406 06.04.2021 Inngående brev Oversendelse av levert søknad - tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/979 20210406 06.04.2021 Utgående brev Innkalling til sakkyndig råd angående - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/89 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilskudd til kjøp av digitale læremidler - søknadsfrist 3. mai 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/4 20210406 06.04.2021 Utgående brev Resultater fra undersøkelse hørsel, ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/146 20210406 06.04.2021 Utgående brev Innkalling til sakkyndig råd angående ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/446 20210406 06.04.2021 Inngående brev Uttalelse fra Åsnes og Våler kommuner - tilskudd til kommuner med ulverevir - uttalelse til Klima- og miljødepartementet Åsnes og Våler kommuner STORELVDAL_PROD
2020/211 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ny tjeneste for bestilling av vitnemål og kompetansebevis Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1957 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtak opplysningsplikt - egenmeldt sykefravær - helse- og omsorgstjenester NTL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER STORELVDAL_PROD
2020/1957 20210406 06.04.2021 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 1. kvrtal 2021 - Sektor for samfunnsutvikling NTL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER STORELVDAL_PROD
2020/1957 20210406 06.04.2021 Inngående brev Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2021 - Oppvekst og utdanning STATISTISK SENTRALBYRÅ STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210406 06.04.2021 Inngående brev 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen Thomas L. Andersen STORELVDAL_PROD
2020/1713 20210406 06.04.2021 Inngående brev Enova inviterer til dialog om ny ladeinfrastruktur (Trøndelag sør-øst og Innlandet øst) Enova STORELVDAL_PROD
2020/1736 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ny påminnelse - kvittering for mottatt prosessvarsel - 20-088144TVI-OTIR/06 - sak mot kommunene - Den norske kirke Oslo tingrett STORELVDAL_PROD
2021/19 20210406 06.04.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 31.3.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/2365 20210406 06.04.2021 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring 22872621 Klp skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2020/2367 20210406 06.04.2021 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 54/206, 512 Harald Johnny Viken STORELVDAL_PROD
2020/2368 20210406 06.04.2021 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 54/193, 360, 513 Eli Viken STORELVDAL_PROD
2021/3 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer XK 23043 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/3 20210406 06.04.2021 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer YA 65483 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2021/144 20210405 05.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb på Moratunet sykehjem Marthea Baarstad STORELVDAL_PROD
2021/144 20210405 05.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb på Moratunet sykehjem Thea Nyland Tamburstuen STORELVDAL_PROD
2021/198 20210405 05.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210404 04.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb på Moratunet sykehjem Ikran Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2021/144 20210404 04.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2021 Berit Overrein Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/196 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærling - st. ref. (4352538270) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/259 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Naturveileder - st. ref. (4361605197) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/258 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Saksbehandler - st. ref. (4361596477) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/257 20210402 02.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Daglig leder - st. ref. (4361568499) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/245 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:14.24857 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:48.677014 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/245 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:18.175318 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/144 20210401 01.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Iqra Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2020/1755 20210401 01.04.2021 Inngående brev Ny purring på svar - startlån - ***** ***** ***** Elin-Merethe Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/605 20210331 31.03.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat STORELVDAL_PROD
2021/328 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad om etablering av VVA-anlegg på gbnr 54/506 Rondeveien - Atnsjø utvikling AS, Sollia Areal+ AS STORELVDAL_PROD
2021/300 20210330 30.03.2021 Inngående brev Henvendelse vedrørende Isfiskekonkurranse i Sollia Ida Torsteinsen Heier STORELVDAL_PROD
2021/144 20210330 30.03.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem Kine Sand STORELVDAL_PROD
2021/144 20210330 30.03.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Moratunet sykehjem mina taymuri STORELVDAL_PROD
2021/144 20210330 30.03.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210330 30.03.2021 Utgående brev Tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/88 20210330 30.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til eksisterende tillatelse - Jan-Erik Andersen Jan Erik Andersen STORELVDAL_PROD
2021/99 20210330 30.03.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 24.03.2021 - 30.03.2021 - Koppang vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2021/109 20210330 30.03.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 24.03.2021 - 30.03.2021 - Atna vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2021/110 20210330 30.03.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 24.03.2021 - 30.03.2021 - Steinvik vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2021/111 20210330 30.03.2021 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 24.03.2021 - 30.03.2021 - Evenstad nye vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2020/1003 20210330 30.03.2021 Inngående brev Revisjonsuttalelse - Midler fra Statsforvalteren i Innlandet til prosjekt COS P - 2020 Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1311 20210330 30.03.2021 Inngående brev Revisjonsberetning mva-komp T1 - 2021 Stor-Elvdal kommune Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/89 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2021/7 20210330 30.03.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 13/106 i Stor-Elvdal Frode Rodal m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/33 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 17/6/16 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210329 29.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 18 i koronavaksinasjonsprogrammet Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1994 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge Bufdir STORELVDAL_PROD
2020/2014 20210329 29.03.2021 Utgående brev Ekstramidler - tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging, kapittel 765 post 60 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/2268 20210329 29.03.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte Nav Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/137 20210329 29.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om reservesjåfør og ekstra snøscooter på eksisterende tillatelse til bruk av snøscooter for leiekjøring i påsken 2021 - Preben Negård. Preben Negård STORELVDAL_PROD
2020/563 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/1003 20210329 29.03.2021 Inngående brev Kopi av brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - revisjonsuttalelse - tilskudd fra BUF dir - inkludering 2020 Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/811 20210329 29.03.2021 Inngående brev Merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 - Innlandet STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/88 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av gravemaskin for punktutbedring av skiløypetrasé i Sollia Bjørkebollen turforening STORELVDAL_PROD
2021/65 20210329 29.03.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument - seksjonering av eiendom gbnr 19/200 Arild Olav Borgedal STORELVDAL_PROD
2021/144 20210329 29.03.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved kommunelegekontoret Märtha-Louise Stolz STORELVDAL_PROD
2021/144 20210329 29.03.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved hjemmebaserte tjenester Marte Henriksen STORELVDAL_PROD
2021/144 20210329 29.03.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Oscar Grønvold STORELVDAL_PROD
2021/144 20210329 29.03.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Peder Myrbakken STORELVDAL_PROD
2021/144 20210329 29.03.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb Kristian Helseth STORELVDAL_PROD
2021/144 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb på Moratunet sykehjem Andrea F Danielsen STORELVDAL_PROD
2021/157 20210329 29.03.2021 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte den 22.04.2021 - Revisjon Øst IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2021/207 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Stor-Elvdal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2021/209 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 10/408 Skarvliveien 59 - Hilde Arnesen, Kongsvinger IVERSEN ROAR A ARKITEKT STORELVDAL_PROD
2021/300 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål til kriseledelsen - Smittevern i Storstua Storstua STORELVDAL_PROD
2021/303 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad dispensasjon fra båndtvang for å slippe spisshund på ulv i lisensjaktperioden 2020/2021 Linnea - simen@linnea.as STORELVDAL_PROD
2021/303 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dispensasjon fra bestemmelsene om båndtvang i Lov om hundehold § 6 - Simen Skavern, Eirik Budde Erichsen, Dagfinn Nybakk Riseth og Stian Giæver Simen Skavern STORELVDAL_PROD
2021/265 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tillatelse til riving av uthus på gbnr 19/118 Kjemsjøveien 27 - Vidar Otto Dammen, Koppang Vidar Otto Dammen STORELVDAL_PROD
2021/248 20210329 29.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210329 29.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210329 29.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling - Helsesykepleier Helse og velferd, Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4360751568 ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/325 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere - høringsfrist: 4. juni 2021 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/326 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - endring i forskrift om genetisk massseundersøkelse av nyfødte - høringsfrist 10. mai 2021 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/327 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/957 Toppveien 4 - Kjersti Mordal Moen og Ingar Moen, Elverum Tegnepartner AS STORELVDAL_PROD
2021/323 20210329 29.03.2021 Inngående brev Støtteerklæring - Rendalen ishall Ordføreren STORELVDAL_PROD
2020/61 20210328 28.03.2021 Inngående brev Signert : Test på signeringsoppdrag Line Sand STORELVDAL_PROD
2021/248 20210327 27.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesykepleier - st. ref. (4360751568) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210327 27.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesykepleier - st. ref. (4360751568) - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/248 20210327 27.03.2021 Inngående brev Søknad og CV - Helsesykepleier - st. ref. (4360751568) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/232 20210326 26.03.2021 Inngående brev Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak om Wizz Air Nærings- og fiskeridepartementet STORELVDAL_PROD
2021/298 20210326 26.03.2021 Utgående brev Endring av strømabonnement - Benveien 3B, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2021/300 20210326 26.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende besøk i påsken Janne Mellum STORELVDAL_PROD
2021/318 20210326 26.03.2021 Inngående brev Tomtetakst for del av Sundfloen - gbnr 17/454 og 16/19 BYGGTAKST ELVERUM AS STORELVDAL_PROD
2021/329 20210326 26.03.2021 Inngående brev Høring - Planprogram for Regional plan for det inkluderende Innlandet - høringsfrist 07.05.2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/330 20210326 26.03.2021 Inngående brev Høring - Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet - høringsfrist 07.05.2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/331 20210326 26.03.2021 Inngående brev Høring - Regional plan for samfunnssikkerhet - høringsfrist 07.05.2021 Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/320 20210326 26.03.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/306 20210326 26.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av renovasjonsabonnement gbnr 19/659 Anne Berit Tomter STORELVDAL_PROD
2021/193 20210326 26.03.2021 Inngående brev Endring av strømabonnement - Granheimveien 10B, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2021/183 20210326 26.03.2021 Utgående brev Svar på klage på utført / ikke utførte samtaler / tilbud fra psykiatritjenesten ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om tilbakemelding - sommerjobb ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om sommerjobb på Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb institusjonskjøkken, Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om sommerjobb vaskeri/renhold, Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilbud om sommerjobb institusjonskjøkken, Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2021 Martine Myrvold STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Inngående brev Takker ja til tilbud om sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2021 Ikraan Nuur STORELVDAL_PROD
2021/144 20210326 26.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb vaskeri/renhold, Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2021/116 20210326 26.03.2021 Utgående brev Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal eldreråd - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF Helse SørØst RHF STORELVDAL_PROD
2020/67 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tjenestebevis - Moratunet sykehjem Live Kulsvehagen STORELVDAL_PROD
2020/121 20210326 26.03.2021 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 26. april 2021 - MHBR IKS Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2020/137 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om å benytte en ekstra snøscooter til tråkking av løyper i påsken 2021 - Skarvbrua, Negaardsetra, Westgardsetra og ned i Tryliveien - Preben Negård Preben Negård STORELVDAL_PROD
2020/604 20210326 26.03.2021 Inngående brev Stor-Elvdal kommune - tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp - plan for oppfølging etter tilsyn STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/215 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - beit, 981403878 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/792 20210326 26.03.2021 Inngående brev Utsatt publisering av dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/766 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kopi av brev til Innlandet fylkeskommune - nedsatt aksellast til 6 tonn Vedtaksbrev - midlertidig skiltvedtak Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/749 20210326 26.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 2/2021 - uke 12 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/838 20210326 26.03.2021 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling i FIAS Fias AS STORELVDAL_PROD
2020/875 20210326 26.03.2021 Inngående brev Årsresultat Eidsiva Energi og utbytte for fjerde kvartal 2020 Eidsiva Energi STORELVDAL_PROD
2020/811 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kopi av brev til Statsforvalteren i Innlandet - korrigert revisjonsuttalelse - Tilskudd til rehabilitering og vedlikehold (Covid) - Stor-Elvdal kommune Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1242 20210326 26.03.2021 Inngående brev Undertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05. - 31.08.2021 - 50 % stilling som pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Guro Johanne Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/1076 20210326 26.03.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse til ombygging og tilbygg til våningshus på Granhaugen gbnr 46/3 - Solliaveien 915 - Jørn Sverre Lien APAL HELGE AARSET SIVILARKITEKT STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for skole Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder for barnehage Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1834 20210326 26.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om ytterligere merknader - klage på vedtak om dispensasjon - oppføring av ny hytte på gbnr 17/977 Østre Geitryggen 74 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210326 26.03.2021 Inngående brev Forespørsel om utestående kommunale avgifter gbnr 17/6/16 EiendomsMegler 1 Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210326 26.03.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 59/13 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2021/3 20210326 26.03.2021 Inngående brev Etterkontroll på HB73016 utført av Koppang Auto AS Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2020/2346 20210326 26.03.2021 Utgående brev NOU 2020:15 - Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene - Stor-Elvdal kommunes innspill til høring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2021/2 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt gbnr 54/236 Kari Sunde STORELVDAL_PROD
2021/2 20210325 25.03.2021 Utgående brev Eiendomsskatt gbnr 17/251 Edward Scholten STORELVDAL_PROD
2021/19 20210325 25.03.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 24.3.21 Sykehuset Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/33 20210325 25.03.2021 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210325 25.03.2021 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1613 20210325 25.03.2021 Inngående brev Anmodning om å oppnevne kommunale rovviltfellingslag og informasjon om gjennomføring av fellingsforsøk på store rovdyr Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1559 20210325 25.03.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens §5-1 - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1491 20210325 25.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 01.01.21 - 31.12.21- tilkallingsvikar assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede Martin Grønvold STORELVDAL_PROD
2020/1884 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon til bruk av jernhest i forbindelse med vedhogst sommeren 2021 Hans Peter Kilde STORELVDAL_PROD
2020/1944 20210325 25.03.2021 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling på Sektor for samfunnsutvikling - enhet forvaltning Thor Arne Haug STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tiltak for tilstedeværelse og godt smittevern i barnehage og skole Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/902 20210325 25.03.2021 Inngående brev Påminnelse om signering av samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt HUSBANKEN STORELVDAL_PROD
2020/683 20210325 25.03.2021 Utgående brev Arbeidsavtale til underskrift Ola Olesøn Brænd STORELVDAL_PROD
2020/605 20210325 25.03.2021 Inngående brev Presisering av gjeldende forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon § 8 andre ledd Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/409 20210325 25.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier - Moratunet sykehjem Hege Løkken Søberg STORELVDAL_PROD
2020/409 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av 100 % stilling som sykepleier - Moratunet sykehjem Hege Løkken Søberg STORELVDAL_PROD
2020/391 20210325 25.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020-2024 ÅMOT KOMMUNE m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/155 20210325 25.03.2021 Utgående brev Referat fra møtet i Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.03.2021 Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/57 20210325 25.03.2021 Utgående brev Varsel om forliksklage - tilbakelevering av lokaler i Meieribygget - fritidsklubben Firkanten Eiendom AS STORELVDAL_PROD
2021/134 20210325 25.03.2021 Inngående brev Regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra tirsdag 23. mars er oversatt til flere språk Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/143 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett endring av gitt tillatelse - oppføring av grillhytte på gbfnr 17/7/64 Geitryggen - Øivind Lofthus Øivind Lofthus STORELVDAL_PROD
2021/94 20210325 25.03.2021 Inngående brev Ad. spørsmål om deling av landbrukseiendom gbnr 12/22 og 135 , samt gbnr 14 /5 og 337 Advokat Johnny Holen STORELVDAL_PROD
2021/82 20210325 25.03.2021 Inngående brev Endringer og nye brukerveiledninger for tilskuddssystemet Agros for landbruksforvaltningen Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/144 20210325 25.03.2021 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2021 Trym Holton Olstad STORELVDAL_PROD
2021/144 20210325 25.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_PROD
2021/218 20210325 25.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 10/273 Myklebysetra - Bengt-Lasse Lund Bengt-Lasse Lund STORELVDAL_PROD
2021/311 20210325 25.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som renholder - Moratunet sykehjem Mona Dalbakk STORELVDAL_PROD
2021/311 20210325 25.03.2021 Utgående brev Oppsigelse av stilling som renholder - Moratunet sykehjem Mona Dalbakk STORELVDAL_PROD
2021/314 20210325 25.03.2021 Inngående brev Flyttemelding fra Steinerskolen i Vestfold til Sollia skole - ***** ***** STEINERSKOLEN I VESTFOLD STORELVDAL_PROD
2021/315 20210325 25.03.2021 Inngående brev 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for året 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2021/300 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om gjennomføring av kulturarrangement ved Rovdyrsenteret Besøkssenteret v/ Vidar Austeng-Jørgensen STORELVDAL_PROD
2021/300 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om å avlyse eller beholde arrangement fredag 26 mars for barna som begynner på skolen neste år Stor-Elvdal bibliotek STORELVDAL_PROD
2021/300 20210325 25.03.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om foreldremøte bør utsettes ved Koppang skole Koppang skole STORELVDAL_PROD