eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på konkurranse om nye lokaler for Politiet på Koppang Politiets Fellestjenester
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Oversendelse av sak til klagebehandling - oppføring av tilbygg på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/348 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje og driftsbygning på gnr 4 bnr 157 - Anders Halvorsen, Koppang RENA HUS OG HYTTEBYGG AS
2017/79 20190416 16.04.2019 Utgående brev Kartlegging av personer i alderen 18-49 år i sykehjem pr. 31.12.2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Søknad om fellingstillatelse på bjørn - Atndalen i Stor-Elvdal Fylkesmannen i Innlandet v/Ståle Sørensen
2019/301 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % stilling *****
2016/277 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 41,5% fast stilling som renholder fra 08.04.2019 - Sektor for samfunnsutvikling Lampueng Roeste
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 8,5% stilling som renholder i ukene 29 - 32 ved Moratunet sykehjem Lampueng Røste
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Bilfrie soner ved skolene Statens vegvesen
2019/346 20190416 16.04.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - 7 anbefalinge - høringsfrist: 8. juli 2019 HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Arunya Møller
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Utgående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2018 - 2019 Michael Løkken
2019/347 20190416 16.04.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. - høringsfrist: 24. mai 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Søknad om nydyrking av areal på gnr 14 bnr 63 og 157 - Per Anders Westgård og Cisilie Selnes Per Anders Westgaard
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 42 NORDSTU KOPPANG BRUK AS
2015/791 20190416 16.04.2019 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg til bolig på gnr 11 bnr 15 Storelvdalsveien 3422 - Marijke Van Der Wiel Marijke Van Der Wiel
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter – oppdrag 514180058 DNB Eiendom
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Innspill til planprogrammet og arealplanen - fra rettighetshaverene i Strandsameiet Haaken Weilhelm Mathiesen
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2019-2040 - Stor-Elvdal kommune - fra Bane Nor Banenor
2019/266 20190416 16.04.2019 Inngående brev Trekker tilbud på tak kommunehuset Myrvang - NAV / barnevern - prosjekt nr 062109 *****
Ingen tilgang 20190416 16.04.2019 Inngående brev Revisjonsberetning samt årsoppgjørsbrev for Stor-Elvdal kommune Årsregnskap 2018 HEDMARK REVISJON IKS
2019/132 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar vedrørende oppfølging av aktivitetsplan *****
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Om skadefelling fra Dyrenes Rett Dyrenes Rett
2019/162 20190415 15.04.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Gro Anita Bekken
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kontrollseddel - ikke godkjent etter periodisk kontroll på HB 80016 utført av Koppang Auto AS KOPPANG AUTO AS
2019/209 20190415 15.04.2019 Utgående brev Svar på søknad som økonomimedarbeider Martina Grabl
2019/301 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % stilling *****
2019/309 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på skogrelatert sommerjobb - Sektor for samfunnsutvikling - sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Innkalling til ordinær Generalforsamling 9. mai 2019 EIDSIVA ENERGI AS
2019/322 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2021 - lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Nicolay Skarbø Høivang
2015/555 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 738 Raufjellsveien 74 - Morten Kristiansen, Moelv Morten Kristiansen
2019/266 20190415 15.04.2019 Inngående brev Tilbud - nytt tak / renovering av tak kommunehuset Myrvang - NAV / barnevern - prosjekt nr 062109 *****
2019/162 20190415 15.04.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Paula Johanne Hagen Øien
2019/296 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tillatelse til fasadeendring av bolig på gnr 19 bnr 551 Gimleveien 27 - Kai Magne Andersen, Koppang Kai Magne Andersen
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 12 bnr 1 Odd Engelhart Grundt
2018/636 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.08.2019 - adjunkt i 30% stilling ved Stor-Elvdal ungdomsskole Sigvart Bjøntegaard
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/309 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på skogrelatert sommerjobb - Sektor for samfunnsutvikling - sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Anmodning om å få tilsendt budsjett 2019 for Stor-Elvdal kommune Hedmark-Revisjon
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med sangertreff 4. og 5. mai 2019 i Storstua - Koppang Mandskor Koppang Mandskor v/ Harry Svenmoen
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918809503 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970387803 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969148498 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974469561 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987251972 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 897794012 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985310815 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913431839 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969110008 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969542811 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969109972 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982790840 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969335980 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 971296410 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970903003 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969358417 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970596607 Landbruksdirektoratet
2019/263 20190415 15.04.2019 Utgående brev Midlertidig svar vedrørende etablering av Kompetansebroen Sykehuset Innlandet HF
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest - bygging av adkomstvei til hytte på gnr 17 bnr 738 Raudfjellsveien 74 - Morten Kristiansen, Moelv Morten Kristiansen
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest - innstallasjon av vakuumtoalett på gnr 17 bnr 738, Raudfjellsveien 74 - Morten Kristiansen, Moelv Morten Kristiansen
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av carport på gnr 4 bnr 83 - Koppang stasjon SWECO NORGE AS
2016/478 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidstilbud - fast arbeidstilbud fra 09.04.2019 som helsefagarbeider Milica Aladzic
2019/172 20190415 15.04.2019 Inngående brev Retur av dokumenter som har mangler og ikke kan tinglyses gnr 19 bnr 1378 STATENS KARTVERK
2019/328 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad på vikariat - 100 % undervisningsstilling i perioden 01.08.19 - 31.07.20 - Stor-Elvdal voksenopplæring *****
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - adjunkt ved Koppang skole Marlene Jelmert
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - adjunkt i til sammen 100% stilling ved Koppang skole Annette A Steen Jørgensen
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - adjunkt ved Stor-Elvdal ungdomsskole Kristin L Skjønsberg
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2019 Trysil kommune
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 979145551 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 920189997 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969244969 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869928712 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970569111 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 974787008 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981403878 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 975460479 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987024062 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 913005511 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989397389 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987626607 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969929597 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 888047972 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989201565 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 997898834 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 820626052 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969147424 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998433606 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 987053151 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 989106503 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 815275012 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969930846 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 961272432 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992220171 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Utgående brev Tjenestebevis Simon Gran Stensrud
Ingen tilgang 20190415 15.04.2019 Inngående brev Åpning av tilsynssak - NAV Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/162 20190415 15.04.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Kristin Pedersen Midtun
2019/317 20190415 15.04.2019 Inngående brev Ny høringsfrist - NVE's forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - høringsfrist: 1. august 2019 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
2019/159 20190414 14.04.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 460 - Arild Tronslien, Hernes EIKEN HYTTER AS
2019/310 20190414 14.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av avtale mellom Stor-Elvdal kommune og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS om overordnet vakt MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2019/49 20190414 14.04.2019 Utgående brev Tilbud om fast 100% stilling som regnskapsansvarlig Sidsel Trøen
2019/209 20190414 14.04.2019 Utgående brev Svar på søknad som økonomimedarbeider Mario Popovic
2019/230 20190414 14.04.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av garasje til bolig på gnr 19 bnr 1422 Glopveien 17 - Trygve Johansen, Atna Trygve Johansen
2016/588 20190414 14.04.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering Erik Frydenlund
2018/388 20190414 14.04.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Øyvind Borgen Messelt
Ingen tilgang 20190414 14.04.2019 Utgående brev Oversender signert avtale og avståelse av areal NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Endring av stillingskode - bilioteksjef - kultur BIBLIOTEKARFORBUNDET m.fl.
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på ikke mottatt sosialstønad - ***** ***** *****
2019/64 20190412 12.04.2019 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid - deling gnr 2 bnr 13 i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Korrigert konsesjonsforhold i matrikkelen - gnr 17 bnr 236 i Stor-Elvdal Toril Falao Pettersen
2019/60 20190412 12.04.2019 Utgående brev Svar på søknad på sommerjobb *****
2019/203 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbud om årsvikariat i 30 % som adjunkt med tillegg ved Stor-Elvdal ungdomsskole for skoleåret 2019/2020 Sigvart Bjøntegaard
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 236 i Stor-Elvdal Toril Falao Pettersen
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Forespørsel om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 Gabriel Otnes Berg
2019/344 20190412 12.04.2019 Inngående brev Oversendelse av leiekontrakt - lokaler ved Midt-Østerdal videregående skole HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/208 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat 71,5% på lærerstilling 01.08.2019 - 31.07.2020 - Sollia skole Eirin Trøite Bekken
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Olav Follstad og Elisabeth Olderheim
2019/281 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av garasje til bolig på gnr 19 bnr 640 Sundfloveien 59 - Erling Løkken, Koppang Erling Løkken
2019/301 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent i 100 % stilling *****
2019/60 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Ingrid Evenstuen
2019/266 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tilbudsbrev - nytt tak / renovering av tak kommunehuset Myrvang - NAV / barnevern - prosjekt nr 062109 *****
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.04.2019 - 30.06.2020 - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Vilde Brun
2019/336 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høring - anbefalinger om måling av vekt og lengde / høyde, under Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenester - høringsfrist: 01. august 2019 HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Svar vedr. forespørsel om restanser kommunale eiendomsgebyrer eiendom gnr ***** ***** ***** - saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 990, 992 og 1367 i Stor-Elvdal Brit Oddny Rønningen
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 86 i Stor-Elvdal Mona Østhagen m.fl.
2019/320 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut i 83 % fast stilling i enhet Tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Halvor Bergville Andresen og Kristin Løkås
2019/162 20190412 12.04.2019 Inngående brev Utfylt skjema - uønsket deltid - kartlegging 2019 Celina Meiners
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 54 bnr 18 Anne Lene Wang
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 13.03.2019 - 13.03.1920 - Enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2019/314 20190412 12.04.2019 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 12 bnr 247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Torkild Skau
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 09.04.2019 - 30.09.2019 - tilkallingsvikar / vaktmester ved Hjemmebaserte tjenester Erik Børresen
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Varsel om støyende arbeider i forbindelse med ballastsupplering på Røros- og Solørbanen våren 2019 BANE NOR SF
2019/284 20190412 12.04.2019 Inngående brev Anmodning om å oppnevne kommunale rovviltfellingslag og informasjon om gjennomføring av fellingsforsøk på store rovdyr FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/337 20190412 12.04.2019 Inngående brev Uttalelse - BU-midler/landbrukslån – tradisjonelt landbruk – ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge
2019/339 20190412 12.04.2019 Inngående brev Høringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn i barnevernet (Samhandlingsforløpet) - høringsfrist: 8. juli 2019 Postmottak Stor-Elvdal
2019/209 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbud om fast 100% stilling som økonomimedarbeider Hege Buchholdt
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 24.04.19 Andrea Lingjerde (vara) m.fl.
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 1. kvartal 2019 - påminnelse om rapporteringsfrist STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/883 20190412 12.04.2019 Inngående brev Informasjon - 18-137828REN-JTYN - Stai-Tryaveien Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190412 12.04.2019 Inngående brev Innfrielse av lån - startlån - ***** ***** AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2019/159 20190412 12.04.2019 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Blåjellia hyttegrend for oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 460 - Arild Tronslien, Hernes EIKEN HYTTER AS
2019/60 20190412 12.04.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb Anne Lise Baardseth Hval m.fl.
2016/624 20190412 12.04.2019 Utgående brev Konferanse og RLF møte Lia Gård Anita Hjelle m.fl.
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Tilføring av overskudd for 2018 KLP:00798029057 Klp - Post Pensjonskunde
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2040 STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 236 Toril Falao Pettersen
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 990, 992 og 1367 Brit Oddny Rønningen
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 08.04.2019 - ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Kommunens innrapportering er viktig og har en synlig effekt Direktoratet for byggkvalitet
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Stor-Elvdal høyre - høring av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 for Stor-Elvdal kommune del Stor-Elvdal høyre
2019/334 20190411 11.04.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse i forbindelse med videreutdanning Mona Kristiansen Mona Kristiansen
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser kommunale avgifter gnr ***** ***** ***** ***** ***** Privatmegleren
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Høring - Felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 86 Sissel Østhagen
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** - saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Invitasjon til uke 19 / 2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Stor-Elvdal kulturråd - høring av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 for Stor-Elvdal kommune del Stor-Elvdal kulturråd
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 12 bnr 159 og 166 i Stor-Elvdal Meglerhuset Innlandet AS
2019/266 20190411 11.04.2019 Utgående brev innkommet spørsmål om tid for oppstart BF- bygg Alvdal as m.fl.
2019/266 20190411 11.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om tidspunkt for oppstart tak arbeid. BF- bygg Alvdal as m.fl.
2019/266 20190411 11.04.2019 Utgående brev Innkommet spørsmål om panel i vindskier til tak på kommunehuset BF- bygg Alvdal as m.fl.
2019/266 20190411 11.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på spørsmål om gesims til nytt tak på kommunehuset BF Bygg Alvdal AS m.fl.
2019/60 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker nei til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 Ole Hølmo
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Fremtidig bruk av sentrumsbygget – samordning av brukerrettede tjenester i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal SV
2019/60 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 Hilde Kristin Nygård
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på anmodning om reduksjon av avløpsavgift ifm. lekkasje - gnr 19 bnr 808 - Moelven Østerdalsbruket AS MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS
Ingen tilgang 20190411 11.04.2019 Inngående brev Korrigering arbeidsvarsling - anmodning om å gi tillatelse til at fylkeskommunen godkjenner arbeidsvarslingplaner på kommunale veier i Stor-Elvdal kommune Norva24 - Arbeidsvarsling Stryn
2019/335 20190411 11.04.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av enebolig og garasje på gnr 19 bnr 48 - Grete Marit Knudsen, Atna BYGGESAK NORGE AS
2019/60 20190411 11.04.2019 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester sommeren 2019 Johanne Evenstuen
2018/560 20190411 11.04.2019 Inngående brev Svar etter inntaksteam PPT - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Purring forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Bm - Datainnsamling
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 159 og 166 MEGLERHUSET INNLANDET AS
2019/239 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til Brøttum Almenning - kjøp av Anbjørg Svenkeruds eiendommer i Stor-Elvdal Gjermund Skinstad
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Ny søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen, byggetillatelse og utslippstillatelse på gnr 17 bnr 755 Tryvang - Unni Larsen, Kolbotn Unni Larsen
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Pressemelding fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen - påsken 2019 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2019/328 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad på undervisningsstilling ved Stor-Elvdal voksenopplæring skoleåret 2019/2020 *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2040 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/209 20190410 10.04.2019 Inngående brev Trekker søknad på stillingen som økonomimedarbeider *****
2019/323 20190410 10.04.2019 Utgående brev Brev om tilskudd til utførte forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler i Stor-Elvdal MATHIESEN-ATNA AS
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Utgående brev Innvilget søknad om indeksregulert justering av veiavgift Birkebeinerveien Niels Thomas Burchardt
2018/483 20190410 10.04.2019 Utgående brev Skade på terskel i Imsa ved inntaket til Vesle Imsa, Ingeborgstua - Stor-Elvdal NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse *****
2019/209 20190410 10.04.2019 Inngående brev Trekker søknad på stillingen som økonomimedarbeider *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Stor-Elvdal historielag - høring av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 for Stor-Elvdal kommune del Stor-Elvdal historielag
2019/331 20190410 10.04.2019 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2019 *****
2019/220 20190410 10.04.2019 Utgående brev Tilbud om 40% fast stilling som dramalærer ved Stor-Elvdal kulturskole Robin Øverby
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til Kiær Mykleby - avslag på søknad om erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr i 2018 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til Svestad gård - innvilget erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor salgsproduksjon i 2018 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Meddelese om avgjørelse - Stor-Elvdal kommune - ***** ***** ***** Nord-Østerdal tingrett
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.04.19 - 31.10.19 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Synnøve Spook
2019/59 20190410 10.04.2019 Inngående brev Takker ja til tilbud om læreplass som helsefagarbeider i Stor-Elvdal kommune Lisa Hornsletten
2019/323 20190410 10.04.2019 Utgående brev Brev om tilskudd til utførte forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler i Stor-Elvdal Torunn Simengård Messelt
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Utgående brev Henvendelse - spørsmål om retten til annet arbeid *****
2019/323 20190410 10.04.2019 Utgående brev Brev om tilskudd til utførte forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler i Stor-Elvdal Jon Erling Brænd
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Utgående brev Innvilget søknad om skolegang i Åmot istedenfor Stor-Elvdal - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190410 10.04.2019 Inngående brev Bekreftelse av mottatt henvendelse - spørsmål om retten til annet arbeid *****
2019/323 20190410 10.04.2019 Utgående brev Brev om tilskudd til utførte forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler i Stor-Elvdal Per Øystein Østensen
2019/332 20190410 10.04.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven - Fraværsgrensen og trafikkopplæring - høringsfrist: 07. juni 2019 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/323 20190410 10.04.2019 Utgående brev Brev om tilskudd til utførte forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler i Stor-Elvdal STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kostra rapportering Uttalelse 2018 Hedmark-Revisjon - Berit Bøhn
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tilbud om barnehageplass Vladimir Naumov
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Stadfestelse av frivilling endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Hedmarken
2019/323 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til gjennomføring av forebyggende tiltak mot hjorteviltpåkjørsler på vei og jernbane i Stor-Elvdal Per Øystein Østensen
2016/277 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tilbud om fast stilling som renholder 41,5% - sektor for samfunnsutvikling Lampueng Roeste
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - orientering om Elverum kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings - og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2019 Elverum Kommune
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til Austad skog AS - innvilget erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i partilister til kommunestyrevalget høsten 2019 Amedia
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Rapportering - psykisk helse- og rusarbeid SINTEF
2019/329 20190409 09.04.2019 Inngående brev Høring - Gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven Postmottak HOD
2019/330 20190409 09.04.2019 Inngående brev Varsel om oppstart overordnet analyse - risiko- og vesentlighetsvurderinger - Stor-Elvdal kommune HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2018/492 20190409 09.04.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale for perioden 01.04.2019 - 31.08.2019 - arbeid med skogkultur - sektor for samfunnsutvikling Jonas K Gjestvang Hagen
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.05.19 - 31.05.19 - lege i legevakt - Stor-Elvdal kommunelegekontor Lara Elizabeth Lind
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen - ***** ***** ***** *****
2018/883 20190409 09.04.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon - oversendelse av rettsbok i jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN Nord-Østerdal jordskifterett
2019/276 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tillatelse til deling av grunneiendom - fradeling fra gnr 11 bnr 9 m.fl. Thom Stensrud
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra pliktig undervisning for perioden ***** ***** ***** *****
2019/154 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - fradeling - oppmålingsforretning gnr 19 bnr 138 i Stor-Elvdal kommune Bjørn Harald Mæhlum
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Forespørsel på sommerjobb i sektor for institusjonstjenester, sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester, sektor for samfunnsutvikling og administrasjonen Qendresa Imeri
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Kontrolloppstilling RF 1022 - NAV Stor-Elvdal HEDMARK REVISJON IKS
2019/59 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingeplass som helsefagarbeider i Stor-Elvdal Kommune Hege Rødsåsen m.fl.
2019/154 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 138 i Stor-Elvdal kommune Per Arne Martinsen
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Jorunn Marie Hosen
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Trygve Johansen
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tekna Boligfelt - ETR-002 - Godkjent varsel/presisering om møtekostnader Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som renholder 8,5% - Moratunet sykehjem Lampueng Roeste
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Avtale om nettjenester - omlegging av 11/22KV luftnett i Tekna boligfelt Eidsiva
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget - høring av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2040 for Stor-Elvdal kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET
2019/154 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 138 i Stor-Elvdal kommune Kenneth Undhjem
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Vedrørende skjema RF-1022B - Lønns- og pensjonskostnader 2018 Hedmark Revisjon
2018/32 20190409 09.04.2019 Utgående brev Informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Åge Kristian Oskarsen
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Mathiesen Atna As
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Gjøbi Eiendom As
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Wenche Gustu Larsen
2019/193 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling, oppmålingsforretning gnr 19 bnr 48 i Stor-Elvdal kommune Vidar Mohaugen
2019/154 20190409 09.04.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling - Oppmålingsforretning gnr 19 bnr 138 i Stor-Elvdal kommune Statens Vegvesen Region Øst
2019/188 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på søknad - stilling som helsefagarbeidere/hjelpepleiere i 30 %, 50 % og 87 % faste stillinger i Langstidsavdelingen *****
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Inngående brev RF 1022 kontrolloppstilling over lønn og pensjon 2018 Stor-Elvdal kommune HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190409 09.04.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring - oversendelse av partilister til kommunestyrevalget høsten 2019 i Stor-Elvdal kommune Amedia
2018/800 20190409 09.04.2019 Inngående brev Databehandleravtale med Fylkesarkivet i Oppland med IKA Opplandene OPPLAND FYLKESKOMMUNE
2019/308 20190409 09.04.2019 Utgående brev Oversender signert avtale Nina Nordmark
Ingen tilgang 20190408 08.04.2019 Utgående brev Svar vedrørende forespørsel om restanser kommunale avgifter ref. tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Versjon:5.2.00