eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/209 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse fellesføring fiberutbygging Eidsiva og Telenor, Koppang PER HAGEN AS
2017/406 20170522 22.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritak på renovasjonsavgift gnr 19 bnr 502 Ole Heggelund
2017/462 20170522 22.05.2017 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Evje gnr 14 bnr 138 m.fl. i Stor-Elvdal Thorfinn Dahlstrøen m.fl.
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2015/931 20170522 22.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2017/475 20170522 22.05.2017 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - mindre byggearbeider på hytte og uthus på gnr 91 bnr 1 festenr 51 Ringebuveien 350 – Per-Børre Kiserud, Melsomvik HEDMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
2017/390 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Møteinnkalling PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad om støtte til videreutdanning Guri Brun
2017/482 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks på gnr 54 bnr 413, Sollia - Tron Sanderud, Hamar CARL-VIGGO HØLMEBAKK AS
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Tibe Andegergish Berhe
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Hermela Solomon Habtetsion
2017/484 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbakemelding til FAU-leder Olav Trøen - angående eventuell utenlandstur i skolens regi FAU v/ Olav Trøen
2017/390 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - ombygging / utbedring av landbruksvei - gnr 8 bnr 1 og 8 - Furuseth Gård AS Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2016/2017 Preben Negård
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 917 Arnt Morgan Hansen
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling som tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Evelyn Harriet Olsen
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om kategorisering av type eiendom gnr 12 bnr 272 - Eiendomsskatt – klage på kommunal taksering 2016 Ole Messelt Drangsholt
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Utgående brev Oversendelse av referat fra møte den 19.05.17 - EPC Stor-Elvdal Norsk Enøk og Energi AS
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Melding om interesse for kjøp av Storelvdalsveien 4230 - kirkestua - adressert til kommunestyret Tjeerd Bakker
2016/1239 20170522 22.05.2017 Inngående brev Til spørrehalvtimen - kommunestyremøte 24.05.2017 Ellen Marie Tangen
2017/464 20170522 22.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2017 - 31.08.2017 - assistent kjøkken / sommervikar / tilkallingsvikar ved Sektor for institusjonstjenester Malin Vestad
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Elisabeth Olderheim
2017/483 20170522 22.05.2017 Inngående brev Oppstart av navnesak 2017/58 og 2017/133 – Vuluvolden, Brænd, Svendstu m.fl. i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens kartverk Statens kartverk
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Oppsigelser av plasser ved kulturskolen fra 2017/1018 Åse R Bakklund Hermanrud
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2016/2017 Thore Lie
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 919 Arnt Morgan Hansen
2017/390 20170522 22.05.2017 Inngående brev Ettersendelse av CV - søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
2017/368 20170522 22.05.2017 Inngående brev Ettersendelse av firmaattest i forbindelse med søknad om skjenkebevilling - Rondane Friluftssenter AS RONDANE FRILUFTSSENTER AS
2017/228 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som lærer uten godkjent utdanning, 100 % årsvikariat 01.08.2017 - 31.07.18 - Koppang skole Tonje Stensløkken Eriksen
2017/228 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som lærer, 60 % årsvikariat fra 01.08.2017 - 31.07.2018 - Koppang skole Mari Glesaaen
2017/329 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til hytte på gnr 91 bnr 1 fnr 46 Ringebuveien 205 - Kjersti Wold, Hamar Kjersti Wold
2017/194 20170522 22.05.2017 Inngående brev Revidert søknad om oppføring av enebolig på gnr 19 bnr 1395, Dyrefaret 23 - Kine Hanssen og Thomas Småvik Gunnar Bråten
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Inngående brev Anmodning om leverandørdata for 2016 Data Kommunal Rapport
2017/228 20170522 22.05.2017 Inngående brev Trekker søknad på lærerstilling Oyvind Christiansen
2017/332 20170522 22.05.2017 Inngående brev Trekker søknad på lærerstilling Øyvind Christiansen
2017/170 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks og tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 322 Gråsjøveien 952 - Frank Østhagen, Nøtterøy Frank Østhagen
2016/1287 20170522 22.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket stoppet for videre maskinell behandling - varsel om mulig avkorting av tilskudd Ola Olesøn Brænd
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Utgående brev Avventer fradeling gnr 54 bnr 105 mf - Atensjø kaffe v/ Gerd Kristiansen Gerd Kristiansen
2017/299 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som pedagogisk leder, vikariat i 100 % stilling i perioden 01.08.2017 - 01.05.2018 - Sollia barnehage Marthe Brænd
Ingen tilgang 20170522 22.05.2017 Utgående brev Tilbud om barnehageplass fra 01.06.2017 - Koppang barnehage Hadi Al-Araji Methaq
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Meld din skole på Operasjon Dagsverk Operasjon Dagsverk
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Melding om tilgjengelig rapport på Landbruksdirektoratet sine nettsider - tilskuddsgrunnlag for planteprodusenter FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/390 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1724 Hanne og Asgeir Lyng
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2017 - 31.05.2018 - sommervikar og tilkallingsvikar kjøkken - sektor for institusjonstjenester Idar Martinsen
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Kommentarer til fordelingen av årets kultur- og idrettsmidler 2017 Stor-Elvdal idrettsråd
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Retur av faktura - eiendomsskatt på elektronisk kommunikasjonsnett BROADNET HOLDING AS
2016/1228 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte og anneks på gnr 54 bnr 484 Blåfjella 10 - Elin Sætre Løfsgaard og Fredrik Løfsgaard, Nærsnes BF BYGG ALVDAL AS
2016/1179 20170519 19.05.2017 Inngående brev Kopi av endelig vedtak - klage på vedtak om å anse gnr 15 bnr 118 og gnr 19 bnr 9 i Rendalen kommune som en del av driftsenheten til gnr 19 bnr 42 med flere i Stor-Elvdal kommune LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/365 20170519 19.05.2017 Utgående brev Oversendelse av lærekontrakt og arbeidsavtale, lærling i helsefagarbeiderfaget Malin Vestad Fylkesdirektøren
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Oversendelse av undertegnet kontrakt konsesjonskraft 2018 ISHAVSKRAFT AS
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ved Koppang skole Marit Solberg
2017/350 20170519 19.05.2017 Utgående brev Oversendelse av lærekontrakt og arbeidsavtale, lærling i helsefagarbeiderfaget Malin Hansen Fylkesdirektøren
2017/390 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
2017/390 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
2017/395 20170519 19.05.2017 Utgående brev Oversendelse av lærekontrakt og arbeidsavtale, lærling i helsefagarbeiderfaget Karl Marius Hirkjølen Fylkesdirektøren
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak om behovsprøvet norskopplæring *****
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Utgående brev Innvilget søknad om endringer i bomavgiftene for Bjørsjøveien STATSKOG SF v/ Siw Anita Kvam
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** NAV arbeidslivssenter Hedmark
2017/124 20170519 19.05.2017 Utgående brev Svar på klage på urettmessig- og forskjellsbehandling av søkere på stilling *****
2017/390 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
2017/476 20170519 19.05.2017 Inngående brev Informasjon - oppgjørsavtale om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med apotekforeningen Helse Sør-Øst
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tillatelse til bruk av ATV m/henger - frakt av ved, utstyr mv. i forbindelse med utmarksnæring - Torunn S. Messelt Torunn Simengård Messelt
2017/228 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som adjunkt, 100 % fast stilling fra 01.08.2017 - Koppang skole Jonny Kristiansen
2017/475 20170519 19.05.2017 Inngående brev Beskrivelse av mindre byggearbeider på hytte og uthus på gnr 91 bnr 1 festenr 51 Ringebuveien 350 – Per-Børre Kiserud, Melsomvik Per-Børre Melvin Kiserud
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** ***** NAV arbeidslivssenter Hedmark
2017/366 20170519 19.05.2017 Utgående brev Oversendelse av lærekontrakt og arbeidsavtale, lærling i helsefagarbeiderfaget Nahom Mehari Gebremichael Fylkesdirektøren
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog, gnr 12 bnr 6 - Anbjør Svenkerud Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20170519 19.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Anne og Anders Øvergaard
2017/473 20170519 19.05.2017 Inngående brev Forespørsel om forsøk med samordning av 13-årig skoleløp - kommunal drift av videregående skole HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2016/1114 20170519 19.05.2017 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold INNLANDET POLITIDISTRIKT
2017/329 20170519 19.05.2017 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av tilbygg til hytte på gnr 91 bnr 1 fnr 46 Ringebuveien 205 - Kjersti Wold, Hamar Kjersti Wold
2017/224 20170519 19.05.2017 Inngående brev Svar på søknad om OU-midler- bidrag på ledersamlinger Kommunenes Sentralforbund
2017/275 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tillatelse til utslipp fra fritidsbolig på gnr 19 bnr 1261 Madsskardveien 22 - Oddvar Rønning, Fjellhamar Oddvar Rønning
2017/222 20170519 19.05.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av forretningsbygg, parkeringsplass og endret adkomstvei på gnr 19 bnr 527 Kjemsjøveien 21, Skarpsno Koppang AS, Lillehammer ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av SFO-plass ved Koppang skole Stine Sponberg
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Tommy Mellemstuen m.fl.
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Laila Jordal Laurentz m.fl.
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Stein Helge Hagen m.fl.
2017/429 20170518 18.05.2017 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av grunneiendommen gnr 17 bnr 1133 - Erik Slettum Erik Slettum
2017/406 20170518 18.05.2017 Inngående brev Etterlysning av svar på søknad om fritak på renovasjonsavgift gnr 19 bnr 502 Ole Heggelund
2017/63 20170518 18.05.2017 Inngående brev Orientering om befaring i forbindelse med - konsesjon på erverv av eiendom gnr 17 bnr 167 med flere - Stenbakkveien 49 og 51 - KF Stor-Elvdal kommuneskoger FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/356 20170518 18.05.2017 Inngående brev Dommen i Sør Østerdal Tingrett og regresskrav - anmodning om sak til formannskapet STOR-ELVDAL HØYRE
2017/356 20170518 18.05.2017 Utgående brev Svar på henvendelse - dommen i Sør Østerdal Tingrett og regresskrav STOR-ELVDAL HØYRE
2017/359 20170518 18.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stilling som kokk - 10 % helgestilling og tilkallingsvikar - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Svar på oppfølging av helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Orientering om forhandlingsutvalg Stor-Elvdal - Skolelederforbundet Skolelederforbundet i hedmark
2017/275 20170518 18.05.2017 Utgående brev Tillatelse til bygging av avløpsanlegg på gnr 19 bnr 1261 Madsskardveien 22 - Oddvar Rønning, Fjellhamar Arild Lund
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2017 / 2018 Maren Buen og Per Ivar Snerten
2016/125 20170518 18.05.2017 Inngående brev Kopi av brev til Nordstu Koppang Bruk AS - saksbehandlingstid - konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 64, 375 og 1049 - gnr 17 bnr 690 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Liis Lensment
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Forespørsel om sommerjobb ved Moratunet sykehjem 2017 Olai Leganger
2017/461 20170518 18.05.2017 Utgående brev Informasjon til naboer- søknad om konsesjon på gnr 17 bnr 8 m.fl. i Stor-Elvdal Svein Eberhard Østmoe m.fl.
2017/308 20170518 18.05.2017 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - bygging av landbruksvei / forlengelse Øvre Frøsåliveien gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Igangsetting av midlertidig uførepensjon - ***** ***** ***** Kommunal Landspensjonskasse
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Anette Malén Barreng m.fl.
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Jon Erling Brænd og Heidi Ulvmoen
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Kim Arne og Kjersti Fjeld
2017/395 20170518 18.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.08.17 - 20.02.19 - lærling i helsefagarbeiderfaget Karl Marius Hirkjølen
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev ***** ***** - Søknad om behovsprøvet norskopplæring *****
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte den 06.06.2017 NAV Arbeidslivssenter Hedmark
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2016/1309 20170518 18.05.2017 Inngående brev Uttalelse fra Moelven Østerdalsbruket AS - Reguleringsendring Koppang tømmerterminal MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS
2017/359 20170518 18.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stilling som kokk - 10 % helgestilling og tilkallingsvikar - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
2017/359 20170518 18.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stilling som kokk - 10 % helgestilling og tilkallingsvikar - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Magdalena og Radoslaw Sumeracki
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Magdalena og Radoslaw Sumeracki
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt tilskudd fra fylkeskommunale vassdragsmidler 2017 Hedmark fylkeskommune m.fl.
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Inngående brev Klage på tildelte kulturmidler / kulturaktiviteter 2017 - løypekjøringstilskudd - Stor-Elvdal skiklubb STOR-ELVDAL SKIKLUBB
Ingen tilgang 20170518 18.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Pimpajee W Skånøy m.fl.
2017/461 20170517 17.05.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 17 bnr 8 og 232 - Ingar Nordseth, Koppang INGAR NORDSETH
2017/462 20170517 17.05.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 14 bnr 138 - Sigmund Trønnes, Vinstra Sigmund Trønnes
2017/460 20170517 17.05.2017 Inngående brev Søknad om riving av uthus og gjenopppbygging av anneks på gnr 12 gnr 128, Gåla 72 - Geir Stenseth, Årros Geir Stenseth
2017/298 20170516 16.05.2017 Utgående brev Søknad på stilling som lærer, vikariater i inntil 130 % stilling i perioden 01.08.2017 - 31.07.2018 - Sollia skole *****
2017/311 20170516 16.05.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju på stilling enhetsleder helse *****
2017/311 20170516 16.05.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju på stilling enhetsleder helse *****
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Anne og Anders Øvergaard
2017/298 20170516 16.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stilling som lærer, vikariat i inntil 130 % stilling i perioden 01.08.2017 - 31.07.2018 - Sollia skole *****
2016/262 20170516 16.05.2017 Utgående brev Følgebrev - referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget 16.05.2017 Anita Larsen m.fl.
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2017 / 2018 Maren Buen og Per Ivar Snerten
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Uttalelse fra Formannskapet i Stor-Elvdal kommune - fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset innlandet HF Sykehuset Innlandet HF
2017/456 20170516 16.05.2017 Inngående brev Oversendelse av utkast til tredje versjon av Nasjonal helseberedskapsplan - foreleggelse HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Ny forskrift om forvaltning av bever - ikrafttredelse 15. mai 2017 MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Utlysning av midler 2017 - Støtte til videreutdanning - "Barnevern i et minoritetsperspektiv" BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 12 bnr 6 Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Invitasjon til deltidsopplæring uke 22 i 2017 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Utlevering av naboliste gnr 17 bnr 11 Østerdalen Byggeservice AS
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 3 bnr 21 Elena Mihalescu
2017/298 20170516 16.05.2017 Utgående brev Mottatt søknad på inntil 130 % stilling ved Sollia skole *****
2017/228 20170516 16.05.2017 Utgående brev Mottatt søknad på lærerstilling ved Koppang skole *****
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Sakkyndig vuredering av behov for spesialundervisning PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2017/290 20170516 16.05.2017 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - bygging av landbruksvei / traktorvei Gåla gnr 12 bnr 1 - Odd Grundt Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Bekreftet egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 3 bnr 21 Vasile S Mihalescu
2017/332 20170516 16.05.2017 Utgående brev Mottatt søknad på stilling ved Stor-Elvdal ungdomsskole *****
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen Siv Irene Olafsen m.fl.
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Ferdigstilling av nydyrking på Kroken Gård gnr 7 bnr 1 Haaken Wilhelm Mathiesen
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Ferdigstilling av nydyrking på gnr 7 bnr 1 m.fl. Haaken Wilhelm Mathiesen
2017/298 20170516 16.05.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som lærer uten godkjent utdanning, vikariat i 30 % stilling i perioden 01.08.2017 - 31.07.2018 - Sollia skole Ida Torstensen Heier
2017/469 20170516 16.05.2017 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til installasjon av vakuumtoalett på gnr 33 bnr 40, Jon Gunleiksrudsvei 26 - Odd Saugerud, Brummunddal FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Innvilgelse av søknad om økning av bomavgift - Birkebeinervegen SA Niels Thomas Burchardt m.fl.
2016/1287 20170516 16.05.2017 Utgående brev Tilbud om sommerjobb Ragne Lie
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Line Lundby
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2017 / 2018 Erling og Lene Løkken
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Laila Jordal Laurentz m.fl.
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om arbeidsgiverkontroll - Åsnes kommune ÅSNES KOMMUNE
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - bygging av vei til hytte på gnr 17 bnr 424 Skarvbrua 7 - Tove L. Engh Tove Linderud Engh
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Evaluering etter deltidsopplæring uke 17 / 2017 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved kulturskolen fra 2017/1018 Arild Hemli
2017/309 20170516 16.05.2017 Utgående brev Svar på spørsmål fra VG om rekruttering av fastleger Verdens Gang / VG
2015/397 20170516 16.05.2017 Utgående brev Vedtak om fritak for vurdering med karakter og eksamen - ***** ***** *****
2016/412 20170516 16.05.2017 Inngående brev Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2017 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av undervisningsstilling ved Koppang skole Ragnhild Gundersen
2017/454 20170516 16.05.2017 Inngående brev Forslag til bestemmelser for Atna luftsportsanlegg - Atna Idrettslag ATNA IDRETTSLAG
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2017/2018 Kannika Mellemmoen
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Rahel G Emahtsion
2017/455 20170516 16.05.2017 Inngående brev Anmodning om at faktura krediteres - kommunale avgifter gnr 9 bnr 1 Sletengen Christian
2016/875 20170516 16.05.2017 Inngående brev Detaljreguleringsplan Bjørånes - oversending av planforslag MULTICONSULT ASA
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Uttalelse fra Bane NOR SF - reguleringsplan for Storgata 107 sendt fra Bane NOR SF BANE NOR SF
2015/397 20170516 16.05.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse i forbindelse med barnevernssak Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20170516 16.05.2017 Inngående brev Ønske om enklere tilgang til dyrket mark i Sundlia / gamle sundliveien Ingar Nordseth m.fl.
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Utgående brev Avtale om flaggheising i Koppang sentrum 17.mai i perioden 2017-2019 Foreldreutvalget ved Stor-Elvdal ungdomsskole
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Lars Anders Laurentz m.fl.
2017/423 20170515 15.05.2017 Inngående brev Kopi av brev til Hedmark Fylkeskommune - Fylkesrådet - tilbudsstrukturen ved Midt-Østerdal videregående skole neste skoleår Stor-Elvdal Venstre
2017/428 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om fritak for renovasjon på gnr 19 bnr 1019 Ove Skogen
2017/299 20170515 15.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som pedagogisk leder- Sollia barnehage *****
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV arbeidslivssenter Hedmark
2017/299 20170515 15.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som pedagogisk leder- Sollia barnehage *****
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Åse-Mari Mellemmoen m.fl.
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2017 / 2018 Erling og Lene Løkken
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av leilighet - Storgata 136D Gunn Sølvi Helgesen
2017/390 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke KS / Kommunesektorens organisasjon
2017/429 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 17 bnr 1133 Øverengsmoen 176 - Erik Slettum Erik Slettum
2017/342 20170515 15.05.2017 Inngående brev Legevikar Premkumar Kugapirasath er registrert i Helfo *****
2017/390 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad på 60 % fast stilling som enhetsleder/rektor og inntil 40 % fast stilling som dramalærer - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Oversendelse av rapporter fra småfetilsyn med store beitetap Stor Elvdal FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/170 20170515 15.05.2017 Inngående brev Oversendelse av søknad om oppføring av anneks og tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 322 Gråsjøveien 952 - Frank Østhagen, Nøtterøy Frank Østhagen
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 10.05.2017 - 15.05.2017 LABPARTNER IKS
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i kulturskolen Anders og Laila Jordal Laurentz
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Utgående brev Orientering om vedtak i Kommunestyret 26.04.2017 - Innvilget søknad om fullføring av grunnskolen i Folldal *****
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 32 Maren Kristiansen
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Line Lundby
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Endret kontorstruktur i Skatteetaten Skatteetaten
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale - Eventyrveien 32 Maren Kristiansen
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Mona Haugen Hagen m.fl.
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Lars Anders Laurentz m.fl.
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Rapport fellingslagsamlinger 2017 Tord Strand
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad på opptak i kulturskolen Friederike Julia Rieger
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Storgata 136D Gunn Sølvi Helgesen
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumenter - gjødselplan - søknad om SMIL - midler 2017 - Elisabeth Hovde - gnr 19 bnr 27 - rydding av gjengrodd areal og istandsetting av steinmur ELISABETH HOVDE, LILLESTU GÅRD
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Klage på taksert verdi på eiendommen gnr 91 bnr 1 fnr 111 - Setningen og Atnedalen Statsallmenning Setningen og Atnedalen Statsallmenning
2017/426 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om reduksjon renovasjon på gnr 17 bnr 732 Raufjellveien 68 Jorunn Annie H Pedersen
Ingen tilgang 20170515 15.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av SFO-plass ved Koppang skole Stine Sponberg
2017/439 20170515 15.05.2017 Inngående brev Søknad om tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 6 fnr 74 Østre Geitryggen 8 – Sigmund Nordseth, Heradsbygd Sigmund Nordseth
Ingen tilgang 20170513 13.05.2017 Inngående brev Den kulturelle skolesekken 2018 fra Turnéorganisasjonen Turneorganisasjonen
2017/359 20170513 13.05.2017 Inngående brev Søknad på stilling som kokk - 10 % helgestilling og tilkallingsvikar - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Spørsmål til arkivleder fra Kommunal Rapport om innsynsbegjæringer til kommunene Kommunal Rapport A/S
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.05.2017 - 31.12.2017 - miljøarbeider / assistent - ferievikar / tilkallingsvikar - Enhet tiltak for funksjonshemmede, bolig for utviklingshemmede Erland Neegaard Ruud
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Utgående brev Ferdigattest - bygging av adkomstvei gnr 17 bnr 542 Jon Gunleiksruds vei 10 - Tron Nilsen, Fjerdingby Tron Bent Nilsen
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Anne Øvergaard m.fl.
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved kulturskolen fra 2017/1018 Foresatte
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Svar på forespørsel om oppsetting av velkommen til skilt- innfartsveger til Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Ny klage på kategorisering av type eiendom gnr 12 bnr 272 - Eiendomsskatt – klage på kommunal taksering 2016 Ole Messelt Drangsholt
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb ved Moratunet sykehjem Hjørdis Hansen
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved kulturskolen fra 2017/1018 Magdalena Sumeracka m.fl.
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Siv Irene Olafsen og Fredrik Brun
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Siv Irene Olafsen og Fredrik Brun
2017/423 20170512 12.05.2017 Utgående brev Opprop mot Fylkesrådets innstilling - MØVGS HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/368 20170512 12.05.2017 Inngående brev Spørsmål om behandlingstid på søknad om sjenkebevilgning - Rondane Friluftssenter AS RONDANE FRILUFTSSENTER AS
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Søknad på opptak i kulturskolen Heidi Strand Berntsen
2017/212 20170512 12.05.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som kulturhusmedarbeider i 80% fast stilling Slavomir Janda
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.06.2017 - 20.06.2018 - miljøarbeider / assistent - ferievikar / tilkallingsvikar - Enhet tiltak for funksjonshemmede, bolig for utviklingshemmede Erland Neegaard Ruud
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Oppfølgingssamtale 24.04.2017 med ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.05.2017-30.04.2017 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor for institusjonstjenester Andrea F Danielsen
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Forslag om opprettelse av Svendstuøyene naturreservat i Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Oversendelse av saksfremlegg for 1. gangs behandling av detaljregulering for Bjøråneset grustak Åmot kommune
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole for skoleåret 2017/2018 Anne Øvergaard m.fl.
2017/309 20170512 12.05.2017 Inngående brev Spørsmål fra VG om rekruttering av fastleger Verdens Gang / VG
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Utgående brev Tjenestebevis Tina Nyberget
Ingen tilgang 20170512 12.05.2017 Utgående brev Forespørsel om skilting - Storelgen Statens vegvesen
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Informasjon om at fellesmerket er registrert i det norske varemerkeregisteret - Storelgen PATENTSTYRET
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 20.05.2017 - fast 80% stilling som kulturhusmedarbeider Slavomir Janda
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2016/2017 Inge Strand
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Søknad på opptak i kulturskolen Monica Hagen m.fl.
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved kulturskolen fra 2017/1018 Radoslaw Sumeracki m.fl.
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelser for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2017/334 20170511 11.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stilling som sykepleier i 75 % og 50 % faste stillinger i avdeling 3, og 50 % fast stilling i avdeling 2 - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 19 bnr 27 Pål Seppelæ m.fl.
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Utgående brev Forespørsel ang. gnr 91 bnr 1 festenr 93 Ole Per Brænd
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 54 bnr 18 - Anne Lene Wang Anne Lene Wang
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog - gnr 54 bnr 20 og gnr 23 bnr 5 - Even Moen EVEN MOEN
2017/222 20170511 11.05.2017 Utgående brev Oversendelse av innspill til revidert søknad - oppføring av forretningsbygg på gnr 19 bnr 527 Kjemsjøveien 21, Skarpsno Koppang AS, Lillehammer ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS
2017/334 20170511 11.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stilling som sykepleier i 75 % og 50 % faste stillinger i avdeling 3, og 50 % fast stilling i avdeling 2 - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
2017/369 20170511 11.05.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til driftsbygnging på gnr 22 bnr 2 Hammarveien 27 - Svein Eberhard Østmoe, Koppang SVEIN EBERHARD ØSTMOE
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev Informasjon om natt- og helgearbeider på Rørosbanen i forbindelse med lasting av pukk ved Atna i Stor-Elvdal kommune BANE NOR SF
2015/531 20170511 11.05.2017 Utgående brev Oversendelse av arkivplanen - Stor-Elvdal kommune Innsyn Innsynsen
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev ***** ***** - Søknad om behovsprøvet norskopplæring *****
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Inngående brev ***** ***** ***** Søknad om behovsprøvet norskopplæring *****
Ingen tilgang 20170511 11.05.2017 Utgående brev Melding om mangler - søknad om bygging av vei til hytte på gnr 17 bnr 424 Skarvbrua 7 - Tove L. Engh Tove Linderud Engh
2017/334 20170511 11.05.2017 Utgående brev Svar på søknad på stillinger som sykepleier i 75 % og 50 % faste stillinger i avdeling 3, og 50 % fast stilling i avdeling 2 - sektor for institusjonstjenester, Moratunet sykehjem *****
Versjon:5.2.00