eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 470 i Stor-Elvdal Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev Oversendelse av varsel om renteregulering - fastrente for lån nr 20020830 i Kommunalbanken KOMMUNALBANKEN AS
2018/368 20180621 21.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 25.06.-31.08.2018 - sommervikar - sektor institusjonstjenester Marie Østerhagen Olsen
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Utgående brev Fordeling av fellingsavgift elg jaktsesongen 2017 SØR-FRON KOMMUNE
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev Vedrørende melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev Prioritering av midler til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018 - Engerdal kommune Engerdal kommune
2018/545 20180621 21.06.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til midlertidig bolig - Stenvikveien 385 - Gnr. 1 bnr. 143 på Rena i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2018/586 20180621 21.06.2018 Utgående brev Tillatelse til riving av sammenrast bygning på gnr 19 bnr 636 og 838 Glopveien 29 - Per Arne Knutsen, Atna OPPLAND TØRKEFABRIKK AS
2017/550 20180621 21.06.2018 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/uke gratis kjernetid i barnehagen *****
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** - søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev Vedrørende melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2018/552 20180621 21.06.2018 Inngående brev Søknad på stilling som prosjektleder i 100 % 1-årig engasjementstilling sektor for samfunnsutvikling *****
2018/9 20180621 21.06.2018 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** ***** NAV
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 18.06.2018 - ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180621 21.06.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 126 og gnr 13 bnr 59 Ida Charlotte Ruud
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Kopi av tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til bolig på gnr 13 bnr 7 i Stor- Elvdal kommune - Mie Austad Austad Skog
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Søknad om jobb i Koppang barnehage Mirjana Zivanovic
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Purring nr. 2 - innkjøp fra vikarbyrå innen helse- og omsorgstjenester i kommune-Norge Datainnsamling
2018/539 20180620 20.06.2018 Inngående brev Merknader til nabovarsel - fradeling fra gnr 54 bnr 104 Anders Oestby
2018/586 20180620 20.06.2018 Inngående brev Søknad om riving / opprydding etter kollaps av bolighus på gnr 19 bnr 636 og 838 Glopveien 29 - Per Arne Knutsen, Atna OPPLAND TØRKEFABRIKK AS
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 20% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i tillegg til 70% fast stilling ved Koppang barnehage fra 15.08.2018 Tonje Bakke
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 10% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Koppang barnehage fra 15.08.2018 Tonje Bakke
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 18.06.2018 - 31.12.2018 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Sektor for institusjonstjenester Maria Christina Stuen
2018/348 20180620 20.06.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding til PPT - orientering om fagperson - ***** ***** *****
2018/587 20180620 20.06.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til vei - Netsjøveien - Jon Erling Brænd Jon Erling Brænd
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Oppsigelse av plass i Koppang barnehage *****
2018/564 20180620 20.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Koppang sentrum sør for utvidelse av annet vegareal til fv. 30 Kjemsjøvegen - Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.6.2018 på Stor-Elvdal ungdomsskole rundt ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Oversendelse av egenerklæringer - gnr 54 bnr 470 - anmodning om underskrifter Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 8 bnr 1 FURUSETH GÅRD AS
2018/277 20180620 20.06.2018 Inngående brev Bekymringsmelding vedrørende forsvarlig praksis ved sektor for institusjonstjenester *****
2018/508 20180620 20.06.2018 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til hytte på gnr 17 bnr 1108 Hemåsen 51 - Steinar Vasaasen, Hamar Steinar Vasaasen
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Utgående brev Anmodning om delutbetaling av SMIL-midler - Sverre Myrvang, 2480 Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Utgående brev Etterskrift til møtereferat 8.5.2018 *****
2018/584 20180620 20.06.2018 Utgående brev Innvilget tilskudd fra kraftfondet - støtte til kunstfestival fra Elvdal Fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur Stor-Elvdal Fellesverksted
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Særutskrift - tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for 2018 RENDALEN KOMMUNE
2018/573 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 01.08.18 - 31.12.18 ved Stor-Elvdal voksenopplæring Britt Kreutzmann
2016/1232 20180620 20.06.2018 Inngående brev Brev om overgang til digital informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet og brev om tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018 Folkehelseinstituttet
2018/358 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2018 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper / sommerferievikar ved hjemmebaserte tjenester Pimpajee W Skånøy
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2018 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper / sommerferievikar ved Hjemmebaserte tjenester Alvilde L L Wattenberg
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Melding til kommunen vedrørende grunnlag for eiendomsskatt Skatteetaten
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** - melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180620 20.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/554 20180619 19.06.2018 Utgående brev Melding om mangler - søknad om oppføring av anneks på gnr 78 bnr 23 Rondeveien 707 - Einar Kyrre Brænd, Sollia Einar Kyrre Brænd
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Omsettning av øl,vin og brennevin 2017 - Johnnys kantinge og catring JOHNNYS KANTINE OG CATERING Johnny Granheim
2015/601 20180619 19.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 02.06.18 - 31.12.18 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Janne Svendsberget
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.-31.12.2018 - sommervikar/tilkalling pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Aurora Skogli
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Utgående brev Barnehagebetaling *****
2018/496 20180619 19.06.2018 Utgående brev Tillatelse til oppføring tilbygg til bolig på gnr 19 bnr 110 Nedre Båsrøstvei 40 - Ragnar Dammen Ragnar Dammen
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Utgående brev Utlevering av naboliste gnr 33 bnr 51 Byggkonsulent Ulvmoen AS
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - reguleringsplan for Koppang sentrum midt Roy-Henning Isaksen m.fl.
2018/581 20180619 19.06.2018 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Svein Eberhard Østmoe, 2480 Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Forlengelse av eksisterende avtale nr 1- 0430/675 DORO CARE AS
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Endring i skoleskysstaksten for skoleåret 2018/2019 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste gnr 33 bnr 51 Byggkonsulent Ulvmoen AS
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Søknad fra "den kulturelle spaserstokk" om støtte til et musikalsk innslag i Lokalet Noren den 10.10.2018 TRØNNES VEL
2016/875 20180619 19.06.2018 Inngående brev Invitasjon til å delta på informasjonsmøte med grunneiere ved Bjørånes i forbindelse med sanering og sikring av planoverganger på Rørosbanen MULTICONSULT ASA
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til Bretningen Gård og økologisk handel - vedtak om dispensasjon fra forskrift, dispensasjon beiting Dag Folke Nordanger
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Utgående brev Følgebrev - referat fra møte 19.06.18 *****
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Utgående brev Svar vedr. forespørsel om restanser Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om restanser på kommunale avgifter - gnr 17 bnr 421 DNB Eiendom
Ingen tilgang 20180619 19.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av bygg på gnr 16 bnr 26 - Mona-Edel Nilsen AF DECOM AS
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage på standpunktkarakter i kroppsøving - ***** ***** ***** *****
2018/278 20180618 18.06.2018 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 22.05.2018 – ***** ***** ***** SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om delutbetaling av SMIL - midler 2017 - Sverre Myrvang - gnr 20 bnr 1 - restaurering av seter Sverre Myrvang
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Innvilget søknad om startlån *****
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Innvilget søknad om bidrag fra skogbrukets rentemidler - Skogselskapet i Hedmark SKOGSELSKAPET I HEDMARK
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Vedrørende fylkesmannens prosjektrapport om håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/539 20180618 18.06.2018 Inngående brev Oversendelse av søknad om midler Koppang hytte- og fritidsområde (KHF) *****
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** *****
2018/555 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad på stilling som barnehage/førskolelærer i 80% vikariat i Koppang barnehage *****
2018/581 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr 22 bnr 2 - Svein Eberhard Østmoe Svein Eberhard Østmoe
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 872 i Stor-Elvdal DNB Eiendom Hedmark Fritid
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Bekymringsmelding - om miljøfarlig avfall og oppbevaring av avfall i boligfelt på Koppang Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2018/306 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som adjunkt med tillegg, 100% vikariat i perioden 01.08.18 - 31.07.19 - Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** *****
2018/580 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen for perioden 29.08.2018 - 12.09.2018 - ***** ***** *****
2018/544 20180618 18.06.2018 Inngående brev Underskrevet lærekontrakt - institusjonskokkefaget - i perioden 01.08.2018 - 31.07.2020 Elizabeth T T Sveigdalen
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om bygging av uthus på gnr 17 bnr 1018 Stein Garnes
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - ***** ***** ***** Statens Kartverk
2018/492 20180618 18.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 11.06.2018 - 31.09.2018 - assistent / "arbeid med skogkultur for mindre eiendommer" - Sektor for samfunnsutvikling Jonas K Gjestvang Hagen
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Melding om stort hull i sykkelsti langs Rv3 Øyvind Lønnebotn
2018/306 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som adjunkt, 100% vikariat i perioden 01.08.18 - 31.07.19 - Koppang skole *****
2018/306 20180618 18.06.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som adjunkt med tillegg, 100% vikariat i perioden 01.08.18 - 31.07.19 - Koppang skole *****
2018/289 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Bane NOR SF - Klima- og energiplan 2018 - 2030 - Stor-Elvdal kommune Bane NOR SF
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2018 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Hjemmebaserte tjenester Martine Berget
2018/578 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om bygging av vei til hytte på gnr 17 bnr 6 fnr 19 Kletten 11 - Lauvåsen - Jens Petter Østerhaug, Stange Jens Petter Østerhaug
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Varsel om rundballer i Glomma Boris Fuchs
2017/803 20180618 18.06.2018 Utgående brev Oversendelse av uttalelse til rapport - oppfølging av kvalitetssystem i Stor-Elvdal kommune HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Iverksettelse av skadefelling av en bjørn i deler av Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner i perioden 15. - 19. juni 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - masseuttak på gnr 11 bnr 2 Storelvdalsveien 3292 - Eirik Messelt, Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2018 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper / sommerferievikar ved Hjemmebaserte tjenester Alvilde L L Wattenberg
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet
2016/407 20180618 18.06.2018 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for økt sykkelbruk 2019 sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Innmelding av avlingsskade på Gammelstu og Seljordet Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2018 / 2019 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180618 18.06.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 872 DNB EIENDOM AS
2018/498 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - ombygging av landbruksvei - bru Rokkåa - Gålaveiene - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/498 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - ombygging av landbruksvei - Gålaveiene - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/498 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - ombygging av landbruksvei - Halasbrua - Gålaveiene - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/498 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - ombygging av landbruksvei - Nybrua over Imsa - Gålaveiene - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/538 20180618 18.06.2018 Utgående brev Oversendelse for ekstern uttalelse - søknad om ombygging av landbruksvei gnr bnr 11/2, Eirik Messelt, Stor-Elvdal Fylkesmannen i Hedmark m.fl.
2018/331 20180618 18.06.2018 Utgående brev Nytt foreløpig svar - bygging av avløpsanlegg gnr 10 bnr 120, Storelvdalsveien 2882 - Antonio Poleo, Åbogen Antonio Bjørn S Poleo m.fl.
2018/582 20180618 18.06.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til innbygging av svalgang og tilbygg til inngangsparti på gnr 17 bnr 657 Vinjeveien 1204 - Erland Juliussen, Elverum Erland Juliussen
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Attest i forbindelse med fosterhjem - Barneverntjenesten *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Informasjon om kommunens videre behandling av søknad om motorferdsel i utmark KOPPANG SPORTSFISKERE
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 47 bnr 51 i Stor-Elvdal Harald Olsen
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Oversendelse av husleieavtale skoleveien 23 B Louise Härtel
2018/289 20180615 15.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - Klima- og energiplan 2018 - 2030 - Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Korrigering av svar i forbindelse med oppsigelse og oppsigelsestid Anne Lise Baardseth Hval
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Ettersendelse av kart - plan for nydyrking gnr 17 bnr 71 - Thorfinn Dahlstrøen THORFINN DAHLSTRØEN
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 30.05.2018 - 14.06.2018 ALCONTROL AS
2018/371 20180615 15.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til Gunnar Myrvang - Landet - eiendom tas ut av saken Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1059 og 1525 Jan Egil Øye
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på signert klagebrev om ***** ***** ***** ***** *****
2018/572 20180615 15.06.2018 Inngående brev Foreløpig søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig samt uthus på gnr 27 bnr 86 Anders Fosvoldsveg 106 - Aage Martin Jørgensrud, Trondheim Aage Martin Jørgensrud
2018/574 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av overbygg over terrasse med pipe på gnr 19 bnr 1205 Enerveien 5 - Arild Olsbakk, Koppang Ove Skogen
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av kommunalt driftstilskudd 2. halvår 2018 SR Produkter AS
2017/620 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2018 / 2019 - ***** ***** ***** *****
2016/658 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om sletting av gyldig fravær - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Opphevelse av totalforbud om åpen ild i eller i nærheten av utmark - oversendelse av pressemelding og vedtak MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018/2019 Bjørn Vegard Øiungen og Pauline Ulvig Kiær
2018/575 20180615 15.06.2018 Inngående brev Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet - høringsfrist: 25. september 2018 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til Jernbanedirektoratet - melding om vedtak i Hedmark fylkesting - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon i perioden 05.09.2018 - 13.09.2018 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Ny skogbrannflyavtale for Innlandet MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Protokoll fra styremøte i Hedmark Revisjon IKS den 15.06.2018 HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Signert klagebrev om ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om grunnskoleopplæring for voksne jfr Opplæringsloven § 4A1 og § 4A2 *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Bekreftelse på ønskede endringer av plasser i Stor-Elvdal kulturskole Walaiporn Bragstad
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til masseuttak på gnr 11 bnr 2 Storelvdalsveien 3292 - Eirik Messelt, Koppang Herman Messelt
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Oversendelse av signert kjøpekontrakt ***** ***** ***** Lindorff
2018/577 20180615 15.06.2018 Inngående brev Forespørsel vedrørende festetomt - gnr 91 bnr 1 fnr 2 Ringebuveien 357 Arve Sinnerud
2018/545 20180615 15.06.2018 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - midlertidig bruksendring av fritidsbolig til bolig på gnr 1 bnr 143 Steinvikveien 385 - Berit Holthe og Flemming Johannessen, Oppdal HEDMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Innvilget søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om å benytte deler av torget ved Politihuset mandag 18. juni i forbindelse med Næringslivsdagen Midt-Østerdal videregående skole
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om tilstedeværelse under kommunestyrets behandling av regnskap 2017 den 20.06.2018 Hedmark Revisjon IKS
2015/711 20180615 15.06.2018 Inngående brev Attester for allmennmedisinsk virksomhet Mazri Khalaf Mhemed
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt for perioden 01.03.2018 - 31.01.2019 - Skoleveien 23 B - Louise Härtel Louise Härtel
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Svar på kommunens etterspørring av ytterligere opplysninger i forbindelse med behandling av søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark Leik Pardas Gundersen
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Klage på sykepleier ***** ***** ***** *****
2016/1280 20180615 15.06.2018 Inngående brev Trygg hjemme - Brannsikkerhet hos utsatte grupper, Stor-Elvdal kommune Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 21.juni HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 13.06.2018 - 15.06.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180615 15.06.2018 Utgående brev Oversendelse av tilsagn på startlån ved kjøp av bolig Lindorff
2017/670 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til salg av klær ved Storelgen sommeren 2018 - Line Klingenberg Line Klingenberg
2018/489 20180614 14.06.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnehagelærer, 60 % fast stilling - Sollia barnehage Unni Bakke
2016/1379 20180614 14.06.2018 Utgående brev Vedtak om oppløsning av Labpartner IKS Styreleder Labpartner IKS
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Ina Aaen Austeng
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Hedmark - klage på Barnevernet i Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Skjema til listeforslag er nå tilgjengelig på valg.no Valgdirektoratet
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Oversendelse av prosjektrapport om håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Forespørsel om restanser på kommunale avgifter - gnr 17 bnr 421 DNB Eiendom
2017/446 20180614 14.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 - pleiemedhjelper / sommervikar / tilkallingsvikar ved Sektor institusjonstjenester Sara Sundli
2018/210 20180614 14.06.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om 50% stilling som helsefagarbeider ved Sektor for institusjonstjenester Usa Hokkhuntod
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Forespørsel om tilstedeværelse i møte den 20.juni 2018 Hedmark Revisjon IKS
2017/318 20180614 14.06.2018 Utgående brev Opprettelse av ny matrikkelenhet i Stor-Elvdal, jordskiftesak 17-033636REN-JTYN_FRILAND Nord-Østerdal Jordskifterett
2017/839 20180614 14.06.2018 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 17/839 - gnr 12 bnr 274 ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA m.fl.
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Henvisning til PPT - individuelle oppdrag - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Anmodning om befaring før godkjenning - Petrogradsvingen - landbruksvei Furuseth øst Sven Sletten
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 11.06.2018 - 13.06.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Påminnelse - detaljert grunnlag for takst og skatt for eiendommen gnr 17 bnr 764 Jørgen Breistrand Lampe
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til landbrukskontoret i Lillehammerregionen - iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - i deler av Øyer, Ringebu, Lillehammer, Ringsaker og Stor Elvdal kommuner FYLKESMANNEN I OPPLAND
2018/538 20180614 14.06.2018 Inngående brev Søknad om ombygging av landbruksvei gnr 11 bnr 2 - Eirik Messelt Herman Messelt
2018/267 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om 25 % fast stilling messinglærer og 25 % fast stilling skolekorpsdirigent ved Stor-Elvdal kulturskole Fay-Reni Paulsen
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev ***** ***** - søknad om grunnskoleopplæring for voksne jfr Opplæringsloven § 4A1 og § 4A2 *****
2018/563 20180614 14.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2018 - 31.07.2019 - fagarbeider i 61,9% vikariat ved Koppang sole og 20% vikariat ved SFO Elisabeth Monsen
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage på standpunktkarakter i kunst og håndverk - ***** ***** ***** *****
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Ola Karlstad
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Kristoffer Gustu
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Cecilie Olsen
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Thomas Brun m.fl.
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Even Rotbakken
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Olise Neegaard Ruud
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Innkalling til samtale 18.06.2018 *****
2018/489 20180614 14.06.2018 Utgående brev Tilbud om 60% fast stilling som barnehagelærer i Stor-Elvdal kommune Marthe Brænd
2018/489 20180614 14.06.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnehagelærer, 60 % fast stilling - Sollia barnehage Wenche Reiten Kulstad
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage på standpunktkarakter i musikk - ***** ***** *****
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Eline Stenvoll
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Gina Overrein Myrbakken
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Marte Henriksen
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Sigmund Isak L Wattenberg
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Jirapat Kamtim
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Marthea Baarstad
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Sondre Hagen Trøen
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Gabriel Hesjadalen
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Michael Løkken
2018/561 20180614 14.06.2018 Inngående brev Forslag på årets ildsjel - ***** ***** *****
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Hedda Hagetrø Velta
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Thea Murvold m.fl.
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Silje Sandklev
2018/527 20180614 14.06.2018 Utgående brev Sommerjobb for elever som avslutter 10. klasse i 2018 Mari Nesset
2017/421 20180614 14.06.2018 Utgående brev Til uttalelse - forslag til overordnet kompetanseplan Organisasjonene m.fl.
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180614 14.06.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 11.06.2018 - ***** ***** NAV Stor-Elvdal
2017/670 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til salg av sirupstynnkake, rømmebrød og skrivebrød ved Storelgen sommeren 2018 - Birgit Bagroen Anne Birgit Bagron
2017/670 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til salg av hjemmelagede kniver og belter mm ved Storelgen sommeren 2018 - Odd Werner Stenersen Odd Werner Stenersen
2017/670 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til aktivitet ved Storelgen på Bjøråa rasteplass fra 10. juli til 20. juli 2018 - Stor-Elvdal felleversksted for treskulptur og innovativ trearkitektur Trond Solberg Stor-Elvdal felleversksted for treskulptur og innovativ trearkitektur Trond Solberg
2017/670 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om markedsplass ved Storelgen sommeren 2018 - promotering av glassprodukter - Tove Eggen Hoffstad Tove Eggen Hoffstad
2017/670 20180614 14.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til salg av håndarbeidsprodukter ved Storelgen sommeren 2018 - Marianne Trønnes Marianne Trønnes
2018/449 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig på gnr 12 bnr 154 og 157 Gåla seter - Thom Stensrud, Koppang Thom Stensrud
2018/561 20180613 13.06.2018 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2018 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Svar på brev av 11.06.2018 - snøscooterkjøring til Østkjølen KOPPANG SPORTSFISKERE
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Utgående brev Vedlikehold av vei ned til Sollihøgda 22 Jan Erik H Lingjerde
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 16. - 22. september 2018 Samferdselsdepartementet
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som regnskapskontrollør Bjørn Hansen
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Program - Den Kulturelle Skolesekken fra Turnéorganisasjonen Turneorganisasjonen
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om å benytte deler av torget ved Politihuset mandag 18. juni i forbindelse med Næringslivsdagen Midt-Østerdal videregående skole
2018/564 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Koppang sentrum sør for utvidelse av annet vegareal til fv. 30 Kjemsjøvegen sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/558 20180613 13.06.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på gnr 19 bnr 434 Bjørn Mølleskog
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Anmodning om resultat av saken om etablering av parkeringsplass til hytteeiendom gnr 17 bnr 7 og om festetomt 71 Tryvang Øst Frode Hansen
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018/2019 Bjørn Vegard Øiungen og Pauline Ulvig Kiær
2016/658 20180613 13.06.2018 Inngående brev Søknad om sletting av gyldig fravær - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Hedmark - Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2018 TRYSIL KOMMUNE
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage på standpunktkarakter i spansk I ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale i Granheimveien 7 leilighet 26 Birgit Uthi Engseth
2016/645 20180613 13.06.2018 Inngående brev Fylkesmannen informerer 2018 - informasjonsblad til beitebrukere, rovviltkontakter og kommunene FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Angående gjess og påstått smittefare Dyrenes Røst
Ingen tilgang 20180613 13.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.2018 - 31.12.2018 - assisten / tilkallingsvikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Ola Lutnæs Trøen
2017/670 20180613 13.06.2018 Inngående brev Undertegnet kontrakt mellom Tove Eggen Hoffstad og Stor-Elvdal kommune Tove Eggen Hoffstad
2018/527 20180613 13.06.2018 Inngående brev Interesse for sommerjobb 2018 Olise Neegaard Ruud
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Korrigering av nettariff Eidsiva Nett AS
2018/527 20180612 12.06.2018 Inngående brev Interesse for sommerjobb 2018 Martine Bakken
2018/527 20180612 12.06.2018 Inngående brev Interesse for sommerjobb 2018 Even Rotbakken
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.06.2018 vedrørende ***** ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune m.fl.
2018/430 20180612 12.06.2018 Inngående brev Ettersendelse av gjødselplan i forbindelse med søknad om SMIL - midler 2018 - Bjørn Bråten Karlstad - gnr 19 bnr 62 - inngjerding av utmarksbeite Bjørn Bråten Karlstad
2018/489 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad på stilling som barnehagelærer, 60 % fast stilling - Sollia barnehage *****
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Oppgave over omsetning av øl, rusbrus, vin og brennevin i kalenderåret 2016 ATNBRUA HANDEL v/Jørn Sverre Lien
2018/179 20180612 12.06.2018 Inngående brev Takker for hjelp med utkobling av vann på ledningsnett i forbindelse med riving av gnr 19 bnr 90 Kjemsjøveien 22 KOPPANG AUTO AS
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Svar på uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak om gjennomføring av opplæring i og på tegnspråk og retten til et godt skolemiljø - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Utgående brev Behov for ytterligere opplysninger i forbindelse med behandlingen av deres søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark Leik Pardas Gundersen
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Årsmelding 2017 Gudbrandsdal Krisesenter IKS Gudbrandsdal Krisesenter IKS
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Utgående brev Vedtak om behovsprøvet norskopplæring *****
2017/494 20180612 12.06.2018 Inngående brev Omsorgsboliger - møtereferat nr 9 fra byggekomiteen PLAN1 AS
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2018 / 2019 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Hedmark - uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - vern av skog på Statskog SFs grunn - forslag om opprettelse/utvidelse av 3 naturreservater - anmodning om uttalelse Hedmark fylkeskommune
2017/620 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2018 / 2019 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon i perioden 05.09.2018 - 13.09.2018 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om ny leiekjøringsløyve med snøscooter - rute 3 for perioden 2019 - 2022 Preben Negård
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100% stilling som konsulent ved NAV kommune fra 20.08.2018 Linda Bryhn
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon til oppdyrking av arealer benevnt i reguleringsplan for Norstumoen og Sundfloen del 1 og 2 Bjørn Helge Evensen
2018/554 20180612 12.06.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av anneks på gnr 78 bnr 23 Rondeveien 707 - Einar Kyrre Brænd, Sollia Einar Kyrre Brænd
Ingen tilgang 20180612 12.06.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser på gnr 17 bnr 722 Eiendomsmegler MNEF
2018/200 20180612 12.06.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til etablering av vei / kjørespor til hytte på gnr 17 bnr 386 Vinjeveien 1801 - Svanhild Nilsen, Brumunddal Svanhild Nilsen
Versjon:5.2.00