eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 20.07.2017 - 22.07.2017 på Påtår'n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Inngående brev Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse - ***** ***** Barneverntjenesten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - endring av uførepensjon *****
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - innvilget attføringspensjon fra KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Bane Nor SF - til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring til forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2040 sendt fra Bane NOR SF BANE NOR SF
Ingen tilgang 20170720 20.07.2017 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 20.07.2017 - 22.07.2017 på Påtår'n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Utgående brev Tilbud om utvidet stilling som miljøarbeider Tanja Kjus Quande
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om utsettelse av arbeidsfrist på SMIL - midler 2014 - gnr 10 bnr 15 - Kiær Mykleby - reetablering av Søkkundas nedre elveløp KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Klage på avslag på søknad om godkjenning av bestandsplan for elg - Messelt Utmarksområde Messelt Utmarksområde
2017/51 20170719 19.07.2017 Utgående brev Svar på henvendelse om endring av minsteareal i Stor-Elvdal kommune GLOMMEN SKOG SA
2017/687 20170719 19.07.2017 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2017/685 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om forlengelse / ny skogsbilvei / landbruksvei klasse 3 på gnr 3 bnr 3 - Rytterstuteigen - Olav Sverre OLAV SVERRE
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Bane NOR SF - Reguleringsplan Moelven Østerdalsbruket BANE NOR SF
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Utgående brev Bekreftelse på ikke mottatt stønad fra NAV - ***** ***** *****
2017/620 20170719 19.07.2017 Inngående brev Melding fra PPT om oppstart i saken - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til jobbintervju *****
2017/689 20170719 19.07.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Postmottak HOD
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til intervju *****
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 7 MELLUM JANNE
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Utgående brev Tilbud om utvidet stilling som miljøarbeider Eli Øyen
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Varsel om graving på Koppang Fotballklubb's tomt BRUNBJØRN AS
2016/985 20170719 19.07.2017 Inngående brev Krav om gjenoppretting av grensemerke på gnr 54 bnr 375 og 256 Rønnaug Øvergaard
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Klage på tildeling av fellingskvoter på elg 2017 - Messelt Utmarksområde Messelt Utmarksområde
2016/262 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til felles møte med arbeidsmiljøutvalget og verneombudene Monica Larsen m.fl.
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Varsel om stans av aktivitet - graving på Koppang Fotballklubb's tomt Brunbjørn
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - Reguleringsplan Moelven Østerdalsbruket Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Klage på fellingskvote elg 2017 - Ola Bjørnrud Helge Krog
2017/688 20170719 19.07.2017 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til intervju *****
2015/697 20170719 19.07.2017 Inngående brev Melding fra PPT om oppstart i sak - ***** ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til jobb intervju *****
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til jobb intevju *****
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Sametingets utleggingsmanntall 2017 Sametinget
Ingen tilgang 20170719 19.07.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2017 - 30.09.2017 - ferievikar / tilkallingsvikar / assistent ved renhold vaskeri - Moratunet sykehjem Elisabeth Hjelle
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til intervju *****
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til intervju *****
2017/556 20170719 19.07.2017 Utgående brev Innkalling til intervju *****
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Inngående brev Vedtak om utbetaling fra Helfo HELFO
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Inngående brev Vedrørende skadefellinger - skriv til kommuner og fylkesmenn fra NOAH-for dyrs rettigheter NOAH FOR DYRS RETTIGHETER
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Påtår`n AS PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY
2017/684 20170718 18.07.2017 Inngående brev Anmodning om ansettelse av næringslivsrådgiver i Stor-Elvdal kommune Leder i Stor-Elvdal Arbeiderparti
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 7 bnr 90 GARDBEKKTEIG ANS
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Utgående brev Tilbud om utvidet stilling som miljøarbeider Vigdis Johanne Moe
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 7 MELLUM JANNE
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Inngående brev Varsel om full container ved Gunstadsetra FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS
2017/683 20170718 18.07.2017 Inngående brev Høring - om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett - høringsfrist: 16. oktober 2017 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2017/676 20170718 18.07.2017 Utgående brev Oversendelse til kulturvernfaglig uttalelse - riving av høyløe på gnr 93 bnr 1 Gråsjøveien 627 – Torbjørn Mellemstad, Atna HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/482 20170718 18.07.2017 Utgående brev Igangsettelsestillatelse - oppføring av anneks på gnr 54 bnr 413, Sollia - Tron Sanderud, Hamar CARL-VIGGO HØLMEBAKK AS
2016/875 20170718 18.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Eidsiva Nett AS - Reguleringsplan - sanering av planoverganger på Rørosbanen gnr 4 gnr 83 – Multiconsult EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20170718 18.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 12 bnr 6 Anbjør Svenkerud
2017/684 20170718 18.07.2017 Utgående brev Svar på anmodning om ansettelse av næringslivsrådgiver i Stor-Elvdal kommune Leder i Stor-Elvdal Arbeiderparti
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd - skadefelling MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - tilbygg til fritidsbolig og utslippstillatelse på gnr 33 bnr 18 Granli i Mogrenda - Tangsida 109 - Hans Christian Ørjestad, Oslo Kenneth Dåbakk
2017/675 20170717 17.07.2017 Inngående brev Høring - endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter - høringsfrist: 15. september 2017 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
2016/125 20170717 17.07.2017 Inngående brev Opphevelse av kommunens vedtak - klage på vedtak om avslag på søknad om konsesjon - Nordstu Koppang Bruk AS FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 12. - 17. juli 2017 - prøvingsrapport fra ALcontrol AS ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 12. - 17. juli 2017 - prøvingsrapport fra ALcontrol AS ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 12. - 17. juli 2017 - prøvingsrapport fra ALcontrol AS ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Utgående brev Midlertidig svar på krav om fast ansettelse etter AML § 14-9 - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Utgående brev Midlertidig svar på krav om fast ansettelse etter AML § 14.9 - ***** ***** *****
2016/875 20170717 17.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Leif Kristian N. Kongstein - Reguleringsplan - sanering av planoverganger på Rørosbanen gnr 4 gnr 83 – Multiconsult Leif Kristian N Kongstein
2017/674 20170717 17.07.2017 Utgående brev Endret stillingskode - autorisert helsefagarbeider Marita Lindstrøm Bakken m.fl.
2017/676 20170717 17.07.2017 Inngående brev Beskrivelse på ønsket utført riving av høyløe på gnr 93 bnr 1 Gråsjøveien 627 – Torbjørn Mellemstad, Atna Bård Torbjørn Mellemstad
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.07.2017 - 31.12.2017 - pleiemedhjelper / ferievikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Lars Christian Øien
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 12. - 17. juli 2017 - prøvingsrapport fra ALcontrol AS ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjon gnr 54 bnr 215 Tore og Lise Rognerud
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2017/674 20170717 17.07.2017 Utgående brev Endret stillingskode - autorisert helsefagarbeider Trine Ødeli Johannessen m.fl.
Ingen tilgang 20170717 17.07.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 30.06.2017 - 31.12.2017 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Berit Overrein Myrbakken
2017/64 20170714 14.07.2017 Utgående brev Underretning om matrikkelføring på gnr 19 bnr 1729 i Stor-Elvdal kommune. Tomle E. v/Anne Marie Tomle Brager m.fl.
2017/482 20170714 14.07.2017 Utgående brev Melding om mangler, videre saksgang- oppføring av anneks på gnr 54 bnr 413, Sollia - Tron Sanderud, Hamar Carl-Viggo Hølmebakk AS v/Niklas Lenander
Ingen tilgang 20170714 14.07.2017 Inngående brev Ny ordning assistert retur EMA Afghanistan / Informasjonsskriv om ny 6-måneders søknadsfrist - flere språk UTLENDINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170714 14.07.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 14 bnr 288 og 433 Torbjørn Sørum
Ingen tilgang 20170714 14.07.2017 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskudd til veterinærtjeneste i 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/875 20170714 14.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet - Reguleringsplan - sanering av planoverganger på Rørosbanen gnr 4 gnr 83 – Multiconsult Mattilsynet
2016/1259 20170714 14.07.2017 Inngående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - Søknad om dispensasjon til installasjon av vakuumtoalett på gnr 17 bn 491 og gnr 17 bnr 503 - Grethe Granerud og Mona Åkerholm Hagen Mattilsynet
2017/575 20170714 14.07.2017 Inngående brev Bud på tjenestebil - bil A *****
Ingen tilgang 20170714 14.07.2017 Utgående brev Notat fra kommunelege - ***** ***** ***** - oppfølging av sykemeldt arbeidstaker *****
Ingen tilgang 20170714 14.07.2017 Inngående brev Melding om endret grunnlag for fastsettelse av eiendomsskatt 2017 Rådmannen m.fl.
2016/1168 20170714 14.07.2017 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** ***** - avslutningsbrev fra PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste
Ingen tilgang 20170714 14.07.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste
2017/543 20170714 14.07.2017 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - oppføring av uthus til fritidsbolig på gnr 14 bnr 342 Kjølsæterveien 76 - Aage Bakken Sørum, Gjerdrum FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Vierhaug Tony Alexander M
2016/42 20170713 13.07.2017 Utgående brev Husvære knyttet til arbeidsforhold i 2017 Hamdi Al Olabi
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Vierhaug Per Morten M
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Vierhaug Trym Leontin M
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Fuglerud Ellen
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Vik Tor Anton
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument for gnr 19 bnr 1729 fradelt gnr 19 bnr 9. Bjørn B. Karlstad og Anne Mæhlum
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 7 bnr 90 GARDBEKKTEIG ANS
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Oversendelse av serviceklage - anmodning om ny saksbehandler - NAV NAV Klaageinstans / Serviceklager
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Signering av egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 1 bnr 141 EiendomsMegler 1, Hedmark Eiendom AS
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.08.2017 - assistent ved Stor-Elvdal ungdomsskole Unni Søberg Myrvold
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Karlstad Bjørn Bråten
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Mæhlum Anne
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Lindberg Knut Andreas
2017/64 20170713 13.07.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av eiendom m/bebyggelse 19/9 i Stor-Elvdal kommune Thomle E.a.v/anne Marie Thomle Brager
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Avslutning av sak etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** Namsmannen i Stor-Elvdal
2017/51 20170713 13.07.2017 Inngående brev Etterlysning av svar på henvendelse om endring av minsteareal i Stor-Elvdal kommune GLOMMEN SKOG SA
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet - vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Tillatelse til skadefelling av bjørn - deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner Sørensen, Ståle
2016/1168 20170713 13.07.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for et ekstra år i grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste
2017/233 20170713 13.07.2017 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - riving og oppføring av ny fritidsbolig på gnr 32 bnr 8 Flaten - Tollef Imsdalen, Ådalsbruk Tollef Imsdalen
2017/233 20170713 13.07.2017 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse fra hytte på gnr 32 bnr 8 Solsideveien 300 - Tollef Imsdalen, Ådalsbruk Tollef Imsdalen
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Påminnelse om deltakelse i nasjonalt forskningsprosjekt - Drikkevannsstudien Svendsen, Camilla
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Restanseforespørsel på kommunale avgifter gnr 1 bnr 90 - Storelvdalsveien 236 DNB MEGLERSERVICE AS
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Utgående brev Søknad om fellingstillatelse på bjørn i Stor-Elvdal Fylkesmannen i Hedmark
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig *****
2017/663 20170713 13.07.2017 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Lillian Hagen Plesner
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Anmodning om endring av takst på hytte / uthus - Myklebysetra Hans Andersen
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Benveien 3B Rayner Holmvik
Ingen tilgang 20170713 13.07.2017 Inngående brev Flyttemelding til Koppang skole - fra ***** ***** ***** *****
2017/659 20170713 13.07.2017 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om bygging av landbruksvei kl. 7, gnr bnr 19/7 Janne Mellum, Stor-Elvdal Fylkesmannen i Hedmark m.fl.
2016/42 20170713 13.07.2017 Utgående brev Husvære knyttet til arbeidsforhold i 2016 Hamdi Al Olabi
2017/556 20170712 12.07.2017 Utgående brev Bekreftelse av mottatt søknad på ledige stillinger i enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2017/665 20170712 12.07.2017 Inngående brev Elevmappe fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Inngående brev Avslag på søknad om bruk av løs, på drevet halsende hund i forbindelse med felling av ulv MILJØDIREKTORATET
2017/660 20170712 12.07.2017 Inngående brev Høring - endringer i reglene om nydyrking - forbud mot nydyrking av myr - høringsfrist: 11. oktober 2017 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Inngående brev Oversendelse av kvartalsrapporter for 1. og 2. kvartal 2017 - EPC Stor-Elvdal Norsk Enøk og Energi AS
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass ved Koppang barnehage fra september 2017 Arna Björg Arnadottir
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Utgående brev Bekrefter avvikling av leieforhold Benveien 13 Lillian Hagen Plesner
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Utgående brev Avtalt frist for betaling av utestående beløp til Stor-Elvdal kommune Norsk Enøk og Energi AS
2017/613 20170712 12.07.2017 Utgående brev Oversender signert leieavtale Harald Gundersen
2017/661 20170712 12.07.2017 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Anne Øverby Øvergaard
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 3 Torunn Simengård Messelt
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Inngående brev Takker ja til tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170712 12.07.2017 Inngående brev Oversendelse av sjekkliste - behov for tekniske tjenester i forbindelse med mammografiprogrammet i Stor-Elvdal 2017 Mammografiprogrammet
2017/556 20170712 12.07.2017 Utgående brev Bekreftelse av mottatt søknad på ledige stillinger i enhet tiltak for funksjonshemmede Arna Björg Arnadottir m.fl.
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Underretting om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 309 Kartverket
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Underretting om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 339 Kartverket
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 17 bnr 16 Thore Lie
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 233 Kartverket
2015/1137 20170711 11.07.2017 Utgående brev Foreløpig svar på innsynsbegjæring *****
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Koppang barneskole - forslag til nye tiltak for å oppnå sparegarantien Norsk Enøk og Energi AS
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Oversendelse av årsrapport 2016 - EPC-Stor-Elvdal Norsk Enøk og Energi AS
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogavgift gnr 7 bnr 1 Haaken Wilhelm Mathiesen
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Kopi av brev til Mykleby beitelag - avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn i beiteområdet FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 62 Bjørn Bråten Karlstad
2017/586 20170711 11.07.2017 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.07.2017 - 31.08.2017 - støttekontakt / avløser - Enhet tiltak for funksjonshemmede Heidi Strand Berntsen
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 397 Kartverket
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 76 Svein Andre Lingjerde
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Underretting om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 330 Kartverket
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Underretting om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 335 Kartverket
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 384 Leik Pardas Gundersen
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Underretting om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 338 Kartverket
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 395 Kartverket
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 12 NYSETERBERGET SKOG ANS
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 30 Mona Myrberget
2015/1137 20170711 11.07.2017 Inngående brev Krav om innsyn i dokumenter som part i saken *****
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Melding til tredjepart om endret skattefastsetting gnr 19 bnr 120 Skatteetaten
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 62 Bjørn Bråten Karlstad
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogavgift gnr 7 bnr 1 Haaken Wilhelm Mathiesen
2017/356 20170711 11.07.2017 Inngående brev Tilgjengeligheten av brev om lovlighetskontroll Jan Erik Hageler Lingjerde
2017/253 20170711 11.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 211 og 234 Kartverket
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Observasjoner for overvåking av radioaktivitet i levende dyr i Region Øst i 2017 Mattilsynet
2017/659 20170711 11.07.2017 Inngående brev Søknad om bygging av traktorvei på gnr 19 bnr 7 Øvre Frøsålia - Janne Mellum MELLUM JANNE
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2018 NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/356 20170711 11.07.2017 Utgående brev Tilgjengeligheten av brev om lovlighetskontroll Jan Erik Hageler Lingjerde
Ingen tilgang 20170711 11.07.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med seterarrangement på Øverdalssetra torsdag 27.07 2017 Hans Bondal
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Restanseforespørsel på kommunale avgifter - gnr 54 bnr 392 - Gammelveien 233 DNB Meglerservice AS
2017/253 20170710 10.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 7 Kartverket
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018 - tilkallingsvikar / hjelpepleier ved Moratunet sykehjem Ragnhild Rønning
2017/550 20170710 10.07.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ***** ***** ***** *****
2017/253 20170710 10.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 123 Kartverket
2017/253 20170710 10.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 6 Kartverket
2017/613 20170710 10.07.2017 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - Granheimveien 7 - leilighet nr. 20 - Harald Gundersen Harald Gundersen
2017/124 20170710 10.07.2017 Inngående brev Orientering om avslutning av sak - klage over forbigåelse ved tilsetting SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Søknad på leie av idrettshall i Storstua 2017/2018 STOR-ELVDAL SENIORDANS FRIVILL
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** - melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom *****
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Kommentarer til møtereferat 26.06.17 - EPC-prosjekt Stor-Elvdal Norsk Enøk og Energi AS
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 76 Svein Andre Lingjerde
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 12 bnr 6 Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 384 Leik Pardas Gundersen
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 12 NYSETERBERGET SKOG ANS
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 30 Mona Myrberget
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 17 bnr 16 Thore Lie
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 3 Torunn Simengård Messelt
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Vurdering av leieforhold, Stor-Elvdal kommune ADVOKATFIRMAET BERNGAARD SANDBEK AS
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Søknad om støtte til Fossedagene i Sollia - fra skogfondets rentemidler for Foreningen Fossedagene i Sollia
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS MATHIESEN-ATNA AS
2017/253 20170710 10.07.2017 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen gnr 17 bnr 4 Kartverket
2017/657 20170710 10.07.2017 Inngående brev Nye fiskeregler i Glomma Gerd Jonuscheit
Ingen tilgang 20170710 10.07.2017 Inngående brev Restanseforespørsel - gnr 14 bnr 79 og 237 MONA BJERKE EIENDOM AS
2017/571 20170710 10.07.2017 Inngående brev Forslag til årets ildsjel 2017 *****
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Inngående brev Forespørsel om innskriving i skolen og barnehageplass *****
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen Knut-Arne Mellemmoen m.fl.
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Line Smedbakken
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Maja og Marjan Stojmirovic
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Hilde og Sverre Myrvang
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Kulturskoleopptak høsten 2017 Tanja Kjus Quande
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Kulturskoleopptak høsten 2017 Marit Solberg
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Vidar og Mari Austeng-Jørgensen
2017/641 20170709 09.07.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av midlertidig bygning på gnr 6 bnr 75 Rastaveien - Severin Myrbakken, Koppang Severin Myrbakken
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Inngående brev Søknad om støtte til Vinje-senteret - budsjettet for 2018 VINJE KOMMUNE
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Inngående brev orientering om en mulig kostnadsøkning som følge av innføring av nøytral merverdiavgift samt informasjon om kostnadsutviklingen knyttet til brukerbetalingen for drift og brukerstøtte av brukerutstyr i nødnett for helse Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Liis Lensment
2017/584 20170709 09.07.2017 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-nybygg på gnr 29 bnr 1 Hirhalsen gård - Espen Hauff Wold Espen Hauff Wold
2017/556 20170709 09.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut / fagarbeider - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2017/556 20170709 09.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut / fagarbeider - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2016/648 20170709 09.07.2017 Inngående brev Styreprotokoll 19. juni 2017 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Lena Lundby
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Kulturskoleopptak høsten 2017 Margrete Joten
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Inngående brev Forespørsel vedrørende kommunale avgifter Kenneth Myhre
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Kulturskoleopptak høsten 2017 Tonje Stensløkken Eriksen
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 15 Tore Rognerud
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Kulturskoleopptak høsten 2017 Ingvild Hustad Myrvang
Ingen tilgang 20170709 09.07.2017 Utgående brev Kulturskoleopptak høsten 2017 Lisbeth Vedå
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Inngående brev Invitasjon fra Eidsiva - informasjon til politikerne EIDSIVA ENERGI AS
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Inngående brev Høyesterett forkastet anken i Statnettsaken - oversendelse av dom LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Tomasz Karol Mucka
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Inger og Kåre Sandklev
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen Mohammad Horo
2017/356 20170707 07.07.2017 Inngående brev Anmodning om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyrets møte den 21.06.2017 - eventuell regress / regresskrav - hjelpeverge Jan Erik H Lingjerde, Tor Einar Skogesal og Monica Skjæret
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Inngående brev Søknad om utbetaling av feriepenger 2017 *****
2015/399 20170707 07.07.2017 Inngående brev Ny utlysning - ledige midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Magdalena og Radoslaw Sumeracki
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Magdalena og Radoslaw Sumeracki
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Liis Lensment
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Tibe Andegergish Berhe
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Elisabeth Olderheim
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Tanja Kjus Quande og Henning Isaksen
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Heidi Ulvmoen og Jon Erling Brænd
2017/550 20170707 07.07.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i Koppang barnehage Lukasz Henryk og Agata Fus
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Ingar og Mareike Bø
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen høsten 2017 Siv-Irene Konstad Orr
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt liste over barn som fyller 5 og 6 år i Stor-Elvdal kommune i 2017 Skatt-Øst Tynset
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Tine Merethe Oskarsen
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Anne Øverby Øvergaard
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Synnøve Solbakken Hjermstad
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Ann-Kristin Borgedal og Frank Robert Larsen
2017/556 20170707 07.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut / fagarbeider - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Inngående brev Liste over barn som fyller 5 og 6 år i Stor-Elvdal kommune i 2017 Skatt-Øst Tynset
2017/126 20170707 07.07.2017 Utgående brev Ferdigattest – bygging av avløpsanlegg til bolig på gnr 17 bnr 107 Storelvdalsveien 4580 – Tor Olav Ulvmoen, Ski STOR-ELVDAL BYGG AS
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om plass i kulturskolen Anders og Laila Jordal Laurentz
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen Siv Irene Olafsen m.fl.
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen fra høsten 2017 Rahel G Emahtsion
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Innsynsbegjæring - retningslinjer for folkevagtes innsynsrett PERSONALKONSULENTEN - KNUT AA ULLEBERG
2016/1129 20170707 07.07.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av anneks på gnr 6 bnr 125 Storelvdalsveien 1570 - Per N v/Thomas Nygaard, Oslo STOR-ELVDAL BYGG AS
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen Ingvild Hustad Myrvang m.fl.
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad om opptak i kulturskolen Monica Hagen m.fl.
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad på opptak i kulturskolen Heidi Strand Berntsen
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Utgående brev Svar på søknad på opptak i kulturskolen Friederike Julia Rieger
2017/585 20170707 07.07.2017 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 876 Øvre Helgerudåsen 5 - Vibeke Hveberg, Slependen Vibeke Hveberg
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Inngående brev Kopi av brev fra skatteetaten - Melding om endret grunnlag for fastsettelse av eiendomsskatt 2017 Tormod Ottermo
Ingen tilgang 20170707 07.07.2017 Inngående brev Økende forfall av bygninger og mer forsøpling i Stor-Elvdal kommune Tor Gunnar Eide
2017/556 20170707 07.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut / fagarbeider - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2017/556 20170707 07.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut / fagarbeider - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2017/556 20170707 07.07.2017 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut / fagarbeider - enhet tiltak for funksjonshemmede *****
Versjon:5.2.00