eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1345 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole - 01.08.2020 - 31.07.2021 Inger Karin Trøen STORELVDAL_PROD
2020/1455 20200709 09.07.2020 Inngående brev Verneombud ved NAV Stor-Elvdal - oppsigelse av verv Karen Salbu STORELVDAL_PROD
2020/1448 20200709 09.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen - ny versjon av brev fra Helsedirektoratet Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200709 09.07.2020 Inngående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 Håkon Røer STORELVDAL_PROD
2020/1456 20200709 09.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon oppmålingsforretning på gbnr 17/391 Anne Grete R Samuelsen STORELVDAL_PROD
2020/467 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om støtte til ferdigstillelse av planarbeid gokartbane på Tynset - Nord Østerdal Motorsport Jan Erik Reinertsen STORELVDAL_PROD
2020/795 20200709 09.07.2020 Inngående brev Behov for vedlikeholdspersonell fra Sverige - praktisering av karantene Moelven Østerdalsbruket AS STORELVDAL_PROD
2020/1441 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2020/2021 - Koppang håndballklubb Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/1457 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilskudd deltakerkommuner 2021 - Gudbrandsdal krisensenter IKS Gudbrandsdal krisesenter IKS STORELVDAL_PROD
2020/1456 20200709 09.07.2020 Utgående brev Underretning til 17/7_HAUGEN CATO HAUGEN CATO STORELVDAL_PROD
2020/1456 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev for gbnr 17/391 Anne Grete R Samuelsen STORELVDAL_PROD
2020/1459 20200709 09.07.2020 Inngående brev Varsel om planoppstart og høring av planprogram for kommuneplan 2020 - 2035 og kommunedelplan for klima og energi Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2020/12 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/979 Jarle Karlsen Tukun STORELVDAL_PROD
2020/1458 20200709 09.07.2020 Utgående brev Følgebrev til protokoll - 4/91 i Stor-Elvdal kommune Olsson Jan Harald STORELVDAL_PROD
2020/1458 20200709 09.07.2020 Utgående brev Følgebrev til protokoll - 4/91 i Stor-Elvdal kommune Strand Nils Nilssen STORELVDAL_PROD
2020/1458 20200709 09.07.2020 Utgående brev Følgebrev til protokoll - 4/91 i Stor-Elvdal kommune Schildmann True Strand STORELVDAL_PROD
2020/901 20200709 09.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/333 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbud på taksering - Atna skole ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1460 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbud på taksering - Kongleveien 6 ELVERUM TAKSTFORRETNING JULIUSSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/619 20200709 09.07.2020 Inngående brev Mattilsynet: Covid-19 - smittevernveileder for produksjon av frukt, bær. grønnsaker og potet Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/517 20200709 09.07.2020 Inngående brev Signert FOU-avtale mellom Hamarregionen utvikling og reiseliv / VRINN, Making View AS og Stor-Elvdal kommune - Utsikt og innsikt innlandet - virtuell reising i Innlandet / VR-satsing STANGE KOMMUNE HAMARREGIONEN UTVIKLING OG REISELIV STORELVDAL_PROD
2020/1454 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Henrikke Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/697 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse til fastsatt planprogram for reguleringsplan for Rv. 3 Fjell - Opphus nord i Stor-Elvdal kommune Direktoratet for mineralforvaltning STORELVDAL_PROD
2020/970 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Åmot kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker kommuner m.fl - forlengelse og utvidelse av fellingsområde Fylkesmannen - Helgesen, Rannveig STORELVDAL_PROD
2020/44 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 17/11 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/82 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1453 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Nebras Abedrazak Wahab STORELVDAL_PROD
2020/558 20200709 09.07.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - påpekt brudd på helselovgivningen - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1466 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oppdatering av SSBs tettbebyggelseskart FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/252 20200709 09.07.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 02.06.2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/448 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing gbnr 19/1753 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/504 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen - høringsfrist 15. juli 2020 Jd Dep - Lovavdelingen STORELVDAL_PROD
2020/74 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avslutning av saksbehandling hos fylkesmannen - deling og oppmåling av eiendommene Gammelstu Stai og Seljordet gbnr 12/6 og 11 - Anbjør Svenkerud FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/484 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsdavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem Lars Christian Øien STORELVDAL_PROD
2020/325 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200708 08.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 12/197-198 i Stor-Elvdal kommune Bjørgeengen Berit STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200708 08.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 12/197-198 i Stor-Elvdal kommune Bjørgeengen Odd STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200708 08.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - gbnr 12/197 -198 i Stor-Elvdal kommune Bernhoft Aksel STORELVDAL_PROD
2020/1254 20200708 08.07.2020 Utgående brev Spørsmål vedrørende kjemsjøen badeplass FAU SEUS STORELVDAL_PROD
2020/220 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/74 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avslutning av saksbehandling FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/615 20200708 08.07.2020 Inngående brev Akuttsykehus for Innlandet må ligge i Elverum! - vedtak i formannskapet, Våler kommune Våler kommune STORELVDAL_PROD
2020/1449 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 47/50 Solliaveien 416 - Tone Hanche-Olsen og Anders Sætre -Høvik SOLLIA BYGG MESTERBEDRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/1041 20200708 08.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1450 20200708 08.07.2020 Utgående brev Følgebrev til arbeidsavtale - læreplass i helsefagarbeiderfaget Senait Gebrehiwet Measho STORELVDAL_PROD
2020/1451 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 4/59 Storelvdalsveien 762 - Trond Nysveen Trond Nysveen STORELVDAL_PROD
2020/1254 20200708 08.07.2020 Utgående brev Spørsmål om opppussing av Kjemsjøen badeplass Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/7 20200708 08.07.2020 Utgående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter/ legalpant Stasjonsveien 21 DNB Eiendom STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 14/182, 294 Håkon Røer STORELVDAL_PROD
2020/7 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - Saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1056 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på referat fra oppstartsmøte Rev-Ost - Kjetil Kalager STORELVDAL_PROD
2020/411 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding - sommerjobber for ungdom i Stor-Elvdal kommune Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/716 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet Allemed - Kontakt Oss STORELVDAL_PROD
2020/78 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar angående skatteseddel 2020 gbnr 11/51 Ellen Burchardt STORELVDAL_PROD
2020/614 20200708 08.07.2020 Inngående brev Stedfortreder til fast skjenkebevilling for perioden 2020 - 2024 Stor-Elvdal Hotell STORELVDAL_PROD
2020/1447 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbud om informasjon om merkevaren Norges nasjonalparker og nasjonalparkkommunestatus Norges nasjonalparkkommuner STORELVDAL_PROD
2020/71 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogisk tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for AsterTesfamariam Mesfun ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200708 08.07.2020 Utgående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 54/446 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/7 20200708 08.07.2020 Utgående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 17/6/67 Aktiv eiendomsmegling Elverum AS STORELVDAL_PROD
2020/504 20200707 07.07.2020 Inngående brev Brev til kommunene om informasjon til turister og andre innreisende Fylkesmannen - FMIN Beredskap STORELVDAL_PROD
2020/1445 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatlese til bygging av avløpsanlegg på gbnr 169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2020/1419 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 70% stilling i perioden 09.09.2020 - 04.05.2021 - Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1240 Bjørn Alf Buchholdt STORELVDAL_PROD
2020/1361 20200707 07.07.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 - Gudbrandsdal Krisesenter IKS Gudbrandsdal-Krisesenter - Wenche Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/1269 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om fagpersoner - systemrettet oppdrag - henvisning til PPT - ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/654 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/411 20200707 07.07.2020 Inngående brev Spørsmål om praksis - sommerjobb for ungdom i Stor- Elvdal kommune Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/1437 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert renovasjon - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 4/56 Torp Transport STORELVDAL_PROD
2020/411 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar om spørsmål angående praksis - sommerjobber for ungdom i Stor-Eldal kommune Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/220 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker nei til tilbud om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/1441 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad på leie av idrettshall i Storstua 2020 - 2021 Frank Robert Larsen STORELVDAL_PROD
2020/1441 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om leie av idrettshall i Storstua 2020 - 2021 KOPPANG FOTBALLKLUBB STORELVDAL_PROD
2020/1268 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbud om leie av Eventyrveien 20 Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/1439 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 Imsdalen Utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/1439 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 Stai/Negård Utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/1439 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 Trønnes Westgaard Utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/1439 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 Atndalen Utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/411 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om praksis - sommerjobb for ungdom i Stor- Elvdal kommune Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/938 20200707 07.07.2020 Utgående brev Nytt svar på søknad om fritak for renovasjon gbnr 19/118 Vidar Otto Dammen STORELVDAL_PROD
2020/1439 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilskudd til planmessig foring av ville hjortedyr 2019/2020 Messelt Utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/734 20200707 07.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/446 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Våler og Åsnes kommuner - tilskudd til kommuner med ulverevir Våler og Åsnes kommuner STORELVDAL_PROD
2020/220 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/1088 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på vurdering av opparbeidet pensjon i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/1233 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter grensejustering gbnr 13/173-179 Adam Bielek m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/271 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på tilsyn - vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet - Moratunet sykehjem Arbeidstilsynet STORELVDAL_PROD
2020/605 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/1056 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte Rev-Ost - Kjetil Kalager STORELVDAL_PROD
2020/619 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av rapport og anbefalinger - kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Helsetilsynet STORELVDAL_PROD
2020/255 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1436 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilkoblingstillatelse til kommunale vann- og avløpsledninger - gbnr 19-1013 Kjemsjøveien 63 DESET RØRSERVICE AS STORELVDAL_PROD
2020/323 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport vedrørende testbrønn, fra Østlandet Brønn og Energiboring Asplanviak - Tor Eggebø STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad på Startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/59 20200706 06.07.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb / tilkallingsvikar i Koppang barnehage Sophie Falck-Berg STORELVDAL_PROD
2020/635 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/220 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/220 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/220 20200706 06.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om 30% fast stilling som lærer i Newton-rom Maren Kristiansen STORELVDAL_PROD
2020/1268 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om leie av Eventyrveien 20 Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om 20% fast stilling som lærer i Newton-rom Audun Strand STORELVDAL_PROD
2020/1084 20200706 06.07.2020 Utgående brev Presisering vedrørende utvikling av eiendom gnr 54 bnr 115 og 358 Anne-Elisabeth Holte STORELVDAL_PROD
2020/1435 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - bygging av avløpsanlegg på gbnr 17/973 Østre Geitryggen 72 – Tove Marie Rødsdalen og Tron Hagen, Rena Stor-Elvdal Kommune - Marianne Kløften STORELVDAL_PROD
2020/1436 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tilkoblingstillatelse til kommunale vann- og avløpsledninger - gbnr 19-1013 Kjemsjøveien 63 DESET RØRSERVICE AS STORELVDAL_PROD
2020/121 20200706 06.07.2020 Inngående brev Representantskapsprotokoll 09.06.2020 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Mhbr - Lena Lundby STORELVDAL_PROD
2020/1244 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vergefullmakt - verge for ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1437 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert renovasjon - avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gbnr 4/56 Torp Transport STORELVDAL_PROD
2020/1256 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1438 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger - høringsfrist 31. august 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/355 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem Nahom Mehari Gebremichael STORELVDAL_PROD
2020/937 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anne Evenstads vei 78 Søknad om igangsettingstillatelse 5/53 Rik Arkitektur, del av WSP Norge As STORELVDAL_PROD
2020/433 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - avslutningsbrev Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/12 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1229 Oddny Gudmundsdottir STORELVDAL_PROD
2020/1200 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - seksjonering - oppdeling av eiendom gbnr 14/379 Odd Hallstein Westgaard STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200706 06.07.2020 Inngående brev Trekker søknad stilling som Newton-lærer ***** STORELVDAL_PROD
2020/830 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Trygstad - lokaler tannlege Sigrun Akre SIGRUN AKRE STORELVDAL_PROD
2020/78 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsskatt gbnr 4/64 Maria Fjeld STORELVDAL_PROD
2020/1281 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om riving av bolig på gbnr 19/203 Øvre Båsrøstvei 62 - Geir Hansen, Oslo ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/12 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1753 NORUTBYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1236 20200706 06.07.2020 Inngående brev Krav om matrikulering og rekvisisjon av oppmåling sforretning - gbnr 19/590 og 1361 Stor-Elvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/176 20200706 06.07.2020 Inngående brev Etterlyser svar om innsynsbegjæring fra barneverntjenesten Verdens gang STORELVDAL_PROD
2020/1444 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om riving av lagerskur på gbnr 19/460 - KF Stor-Elvdal kommuneskoger STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF STORELVDAL_PROD
2020/44 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - gbnr 19/42 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1442 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/971 Østre Geitryggen 68 - Monica Anethe Nymann, Koppang Monicha Anethe Nymann STORELVDAL_PROD
2020/1428 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Marte Skogen Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/830 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avregning felleskostnader - offentlig servicekontor - lokaler NAV PARAT NAV ØKONOMITENESTE STORELVDAL_PROD
2020/1433 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gbnr 12/238 Helgestugutua 52 - Ola Berntsen, Vang på Hedmarken Ola Berntsen STORELVDAL_PROD
2020/1433 20200706 06.07.2020 Inngående brev Dokumentasjon omsøkt avløpsanlegg - avløpsanlegg på gbnr 12/238 Helgestugutua 52 - Ola Berntsen, Vang på Hedmarken Stor-Elvdal Kommune - Marianne Kløften STORELVDAL_PROD
2020/12 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/104 Eiendomsmegler 1 innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1434 20200706 06.07.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 - Nord-Østerdal legevakt Nord-Østerdal legevakt STORELVDAL_PROD
2020/1432 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Stor-Elvdal kommune UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/15 20200704 04.07.2020 Inngående brev Halvårsvurdering etter fjernundervisning - vår 2020 - ***** ***** ***** STATPED STORELVDAL_PROD
2020/716 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen og fritidskortet Allemed - Kontakt Oss STORELVDAL_PROD
2020/69 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/994 20200703 03.07.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Kommunal planstrategi for Sør-Fron kommune 2020-2023 Sør-Fron kommune STORELVDAL_PROD
2020/78 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar eiendomsskatt på Søkkunda vokterbolig Banenor STORELVDAL_PROD
2020/1392 20200703 03.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som renholder ved Sollia skole og barnehage Saskia Maria Nadorp STORELVDAL_PROD
2020/1420 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng Geir Anders Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/1421 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tjenestebevis Ingvild B Svarstad STORELVDAL_PROD
2020/57 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på tilbud om utviklingseiendom - leie av Meieribygget Me - Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/176 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter vedr. innsynsbegjæring fra kontrollutvalget Egil Rønning STORELVDAL_PROD
2020/374 20200703 03.07.2020 Utgående brev Endring av stilling Torbjørg Hem STORELVDAL_PROD
2020/1254 20200703 03.07.2020 Inngående brev Spørsmål om opppussing av Kjemsjøen badeplass Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200703 03.07.2020 Inngående brev Angående oppmålingsforretning 17/7/76 - sak nr 20201223. Varsling av naboer/festere Bjørn Amdal STORELVDAL_PROD
2020/1429 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv STORELVDAL_PROD
2020/64 20200703 03.07.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - ikke påpekt pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1405 20200703 03.07.2020 Utgående brev Endring av stilling Inger Sandklev STORELVDAL_PROD
2020/830 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avregning av felleskostnader UNi-bygget 2019 - lokaler til Lensmann INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2020/830 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2019 - lokaler IS frisør Ingeborg Storrøsten STORELVDAL_PROD
2020/830 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avregning av felleskostnader Uni-bygget 2019 - Lokaler Påtår'n PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY STORELVDAL_PROD
2020/1426 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 23.08.2020 - Moratunet sykehjem Kristine Bredin STORELVDAL_PROD
2020/1376 20200703 03.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt anmeldt forhold INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2020/1123 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 01.06.20 - 31.12.20 - Enhet tiltak for funksjonshemmede Roar Oskarsen STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200703 03.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune Bergerud Tom Ole STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200703 03.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune Bergerud Åse Marie STORELVDAL_PROD
2020/1414 20200703 03.07.2020 Utgående brev Innvilget søknad om delvis permisjon fra stilling som pedagogisk leder i Sollia barnehage Marthe Brænd STORELVDAL_PROD
2020/830 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avregning felleskostnader - teknisk stasjon - lokaler til Kommuneskogen STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF STORELVDAL_PROD
2020/830 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avregning av felleskostnader - Teknisk stasjon - lokaler ambulanse SYKEHUSET INNLANDET HF STORELVDAL_PROD
2020/794 20200703 03.07.2020 Inngående brev Regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren i Innlandet- utbetaling av tilskudd FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/697 20200703 03.07.2020 Inngående brev Svar angående fastsatt planprogram for reguleringsplan for Rv. 3 Fjell - Opphus nord - Stor-Elvdal kommune Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1431 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forvarsling om riving av enebolig på gbnr 17/120 Storelvdalsveien 4652 – Statens vegvesen Vegvesen - Skymoen Asgeir STORELVDAL_PROD
2020/1395 20200703 03.07.2020 Utgående brev Rapport dokumenttilsyn - Nilsen byggtjenester AS NILSEN BYGGTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1417 20200703 03.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av rekkehus på gbnr 19/1713 Skogfaret 11A-E og 13A-F - Håkan Stengrundet, Trysil LOCUS EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/1069 20200703 03.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om skolegang i Folldal ***** STORELVDAL_PROD
2020/830 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjon - utgifter til brøyting/strøing 2019 - plass ved Koppangsenteret BEGRUN EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/1237 20200703 03.07.2020 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - bygging av adkomstvei til hytte på gbnr 6/146 Opphussæterveien 297 - Eivind S. Sverre, Ottestad Eivind Sundt Sverre STORELVDAL_PROD
2020/12 20200703 03.07.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/160 Hanna Lindberg STORELVDAL_PROD
2020/1069 20200703 03.07.2020 Utgående brev Innvilget søknad om skoleplass i Folldal istedenfor Sollia skole - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200703 03.07.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/160 i Stor-Elvdal Hanna Lindberg STORELVDAL_PROD
2020/697 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på klage på saksbehandling og informasjon vedrørende rv. 3 Fjell - Opphus nord - Stor-Elvdal kommune Laila Haugerudbråten STORELVDAL_PROD
2020/1379 20200702 02.07.2020 Utgående brev Opphør av leieavtale - Granheimveien 7 Halvor Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/1163 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oversender signert leieavtale Kine Karoliussen STORELVDAL_PROD
2020/856 20200702 02.07.2020 Inngående brev Avsluttet, trukket sak - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1084 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av eiendom gnr 54 bnr 115 og 358 Anne-Elisabeth Holte STORELVDAL_PROD
2020/1028 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sak avsluttet, klagefrsit utgått - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1409 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Per Anders Westgaard - gbnr 14/63 - rehabilitering av seterhus Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/965 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Gunnar Myrvang gbnr 17/4 - Bevaring av kulturminne - bølgelekktak og takrenner til østerdalsstue Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/853 20200702 02.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om 80% stilling som lærer ved Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/995 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på at vedtaksbrev er lest av søker - utlån startlån - ***** ***** ***** Praphan Inthalohit STORELVDAL_PROD
2020/783 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sak utgått, klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/503 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sak avsluttet, klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1212 20200702 02.07.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 27/1_MATHIESEN ATNA AS MATHIESEN ATNA AS STORELVDAL_PROD
2020/867 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1272 20200702 02.07.2020 Inngående brev Melding om endring - avløpsanlegg på gbnr 32/7 Solsideveien 365 - Rønnaug Øverby Hole , Kongsberg Arild Lund STORELVDAL_PROD
2020/1069 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om skoleplass i Folldal istedenfor Sollia skole - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/110 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om motorisert ferdsel i utmark - barmarkskjøring 1 - 2 dager før jaktstart inn til Hortabua - Daniel Kristoffersen Daniel Kristoffersen STORELVDAL_PROD
2020/756 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Kd Dep - Jensen Helle Kristin STORELVDAL_PROD
2020/830 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avregning felleskostnader - Atna grendehus ATNA GRENDEHUS BA STORELVDAL_PROD
2020/1417 20200702 02.07.2020 Inngående brev Befaringsrapport - utleieboliger Skogfaret 11A-E og 13A-F - gbnr. 19/1713 - oppfølging BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1418 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilskudd til deltakeravgift på Folkehelsekonferansen 2020 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/722 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tildeling av ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1323 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på - Varsel om søppel og bilvrak i skogen - topptur Tresafallet Marcel Schrijvers-Gonlag STORELVDAL_PROD
2020/1149 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Jens Furuseth Naas-Bibow gbnr 8/1 - reetablere historiske beiter langs Glomma Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/110 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel på barmark i forbindelse med restaurering ved Tøråsen naturreservat FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/961 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innvilget søknad på SMIL-midler 2020 - Per Anders Westgaard gbnr 14/63 - inngjerding av gammel setertrø Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/830 20200702 02.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav - kommunale avgifter og snøbrøyting - Stor-Elvdal tannklinikk INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE ADMINISTRASJON STORELVDAL_PROD
2020/1411 20200701 01.07.2020 Inngående brev Siste nytt – og god sommer fra Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn STORELVDAL_PROD
2020/1229 20200701 01.07.2020 Utgående brev Bestilling av strømabonnement - Storgata 142, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2020/812 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200701 01.07.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 17/6/67 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS STORELVDAL_PROD
2020/480 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om bruk av lokaler på Stor-Elvdal ungdomsskole skoleåret 2020/2021 Ingvild Hustad Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/480 20200701 01.07.2020 Utgående brev Avslag på søknad om bruk av lokaler på Stor-Elvdal ungdomsskole skoleåret 2020/2021 Ingvild Hustad Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/1091 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1091 - Gbnr 17/7/136 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1138 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1138 - Gbnr 17/7 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad på intern utlysning som lærer i Newton-rom ***** STORELVDAL_PROD
2020/1137 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1137 - Gbnr 17/7 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1398 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar kommunale avgifter gbnr 4/64 Maria Fjeld STORELVDAL_PROD
2020/1169 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1169 - Gbnr 17/7 Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/697 20200701 01.07.2020 Utgående brev Melding om fastsatt planprogram for reguleringsplan for Rv. 3 Fjell - Opphus nord Haaken Wilhelm Mathiesen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Hervold - Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200701 01.07.2020 Inngående brev Opplysning om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Hervold - Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kvittering på betalt nabovarsel Hervold - Johan Birger Hervold STORELVDAL_PROD
2020/1403 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kvittering på sendt nabovarsel - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/6 fnr 33, 34 og 42 Kletten 87,97 og 99 - Johan Birger Hervold, Hamar Norkart - E-torg STORELVDAL_PROD
2020/1347 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen ***** STORELVDAL_PROD
2020/812 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen ***** STORELVDAL_PROD
2020/853 20200701 01.07.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om 80% stilling ved Sollia skole Eirin Trøite Bekken STORELVDAL_PROD
2020/1046 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Festegrunn som tillegg til gbnr 91/2 fra 91/1 i Stor-Elvdal kommune Statskog Sf STORELVDAL_PROD
2020/1046 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Festegrunn som tillegg til gbnr 91/2 fra 91/1 i Stor-Elvdal kommune Brænd Geir Peder STORELVDAL_PROD
2020/1265 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gbnr 54/141 fra 54/3 i Stor-Elvdal kommune Øvergaard Jo STORELVDAL_PROD
2020/1265 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gbnr 54/141 fra 54/3 i Stor-Elvdal kommune Nordbye Liv Lilly STORELVDAL_PROD
2020/32 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av tinglyst dokument - gbnr 4/32 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/783 20200701 01.07.2020 Inngående brev Avsluttet sak grunnet trekket søknad på startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/853 20200701 01.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling/vikariat som lærer ved Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 Julie Sommersett STORELVDAL_PROD
2020/78 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Svar eiendomsskatt på gbnr 10/174 Randi Ørsland STORELVDAL_PROD
2020/1413 20200701 01.07.2020 Inngående brev Innfrielse av lån nr 331472 - ***** ***** ***** LINDORFF AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/1211 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1211 - gbnr 17/411 Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/1041 20200701 01.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune ÅMOT KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1414 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra stilling som pedagogisk leder i Sollia barnehage Marthe Brænd STORELVDAL_PROD
2020/814 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev i forbindelse med sak 20/814 - gbnr 17/440 Bjørn Alf Buchholdt STORELVDAL_PROD
2020/879 20200701 01.07.2020 Inngående brev Avsluttet sak grunnet utgått klagefrist - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1029 20200701 01.07.2020 Inngående brev Sak avsluttet, klagefrist utgått - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1415 20200701 01.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretining og matrikkelføring gbnr 12/197 og 198 Odd Bjørgeengen STORELVDAL_PROD
2020/1387 20200701 01.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2020 - 14.08.2020 - sommerjobb - vask av tjenestebiler og arkivering/makulering i Stor-Elvdal kommune Live Bergville Andresen STORELVDAL_PROD
2020/7 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/1229 20200701 01.07.2020 Inngående brev Korrigert underskrevet husleiekontrakt for perioden 15.06.2020 - 15.06.2023 - Storgata 142 - Ragnhild og Per Amlie Per Fredrik og Ragnhild Amlie STORELVDAL_PROD
2020/1416 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd for lærlinger og lærekandidater 1. halvår 2020 Hedmark fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/110 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel på barmark i forbindelse med restaurering av Netflomyra FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/110 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel på barmark i forbindelse med restaurering ved Gråkletten naturreservat FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/563 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Stiftelsen Sørlandet krisesenter - tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/1331 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift KK FRISØR AS STORELVDAL_PROD
2020/1256 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/394 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/394 Jens Furuseth Naas-Bibow STORELVDAL_PROD
2020/78 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om ny verdivurdering - eiendom gbnr 13/171/0/0 - avtale 50943 Tryliveien 1113 Vidar Bakken STORELVDAL_PROD
2020/579 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - Trysil Dyreklinikk AS TRYSIL DYREKLINIKK AS STORELVDAL_PROD
2020/579 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - Folldal veterinærtjenester AS FOLLDAL VETERINÆRTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/579 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - veterinær Ane Odden ANE ODDEN STORELVDAL_PROD
2020/579 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner - Anicura Elverum Dyrehospital AS ANICURA ELVERUM DYREHOSPITAL AS STORELVDAL_PROD
2020/411 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om annerledes sommerjobb - NRK-sak NRK STORELVDAL_PROD
2020/1206 20200701 01.07.2020 Inngående brev Forespørsel om ny nettleieavtale - Myhreveien 25 B Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett STORELVDAL_PROD
2020/1335 20200701 01.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/1233 Vinjeveien 1215 - Terje Andresen, Kirkenær Terje Andresen STORELVDAL_PROD
2020/78 20200701 01.07.2020 Inngående brev Spørsmål om eiendomsskatt Maria Fjeld STORELVDAL_PROD
2020/970 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til Åmot kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer, Hamar, Løten og Elverum - utvidet skadefellingsområde den 27.juni Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/93 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oversendelse av ny plan- og snittegning - oppføring av hytte - Megrunnslia hyttefelt gbnr 54/258 - Jo Øvergaard, Sollia Sivilarkitekt Olav Bjerve STORELVDAL_PROD
2020/1410 20200701 01.07.2020 Inngående brev Løypetrase motorferdsel i utmark - kommentarer til løypetrase i Megrunnslia Hans Edward Røer STORELVDAL_PROD
2020/1206 20200701 01.07.2020 Utgående brev Ny nettleieavtale - Myhreveien 25 B, 2480 Koppang Elvia - Eidsiva Kundeservice Nett STORELVDAL_PROD
2020/1219 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr17/7/26 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1219 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/26 i Stor-Elvdal kommune Steen Gunnar STORELVDAL_PROD
2020/1206 20200701 01.07.2020 Inngående brev Endring av strømabonnement - Myhreveien 25B, 2480 Koppang Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise STORELVDAL_PROD
2020/1388 20200701 01.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2020 - 14.08.2020 - sommerjobb / vask av tjenestebiler og rydding i arkiv Ida Rustad Strandli STORELVDAL_PROD
2020/1406 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kopi av brev til NINA - Rondane NP - Mesætermyre NR - Hemmeldalen NR - dispensasjon til merking av analyseruter - uttak av små mengder plantemateriale i verneområder - arealrepresentativ overvåkning ( ANO ) 2020 - NINA Rondane og Dovre nasjonalparkstyrer STORELVDAL_PROD
2020/768 20200701 01.07.2020 Utgående brev Nytt midlertidig svar på søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune Åmdal Bjørn STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune Jensen Vidar STORELVDAL_PROD
2020/1223 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/76 i Stor-Elvdal kommune Bjørseth Annette S STORELVDAL_PROD
2020/96 20200701 01.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket NYSTU-STRAND Marianne Olasdatter Strand STORELVDAL_PROD
2020/242 20200701 01.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav Grunnskoletjenester vår 2020 - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/805 20200701 01.07.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 Kiwi - Tone Anderson Rud STORELVDAL_PROD
2020/1222 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/82 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1222 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/82 i Stor-Elvdal kommune Solberg Torhild STORELVDAL_PROD
2020/1222 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/82 i Stor-Elvdal kommune Malmlaft Eiendom As STORELVDAL_PROD
2020/805 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 Kiwi - Tone Anderson Rud STORELVDAL_PROD
2020/1221 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/101 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1221 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/101 i Stor-Elvdal kommune Helland Kjersti STORELVDAL_PROD
2020/1221 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/101 i Stor-Elvdal kommune Molstad Kari STORELVDAL_PROD
2020/1220 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/57 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1220 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/57 i Stor-Elvdal kommune Pedersen Knut STORELVDAL_PROD
2020/1407 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud samarbeid, samordning og barnekoordinator) - høringsfrist: 1. november 2020 Kunnskapsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1258 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/27 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1258 20200701 01.07.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7/27 i Stor-Elvdal kommune Johansen Liv Marit STORELVDAL_PROD
2020/1410 20200701 01.07.2020 Inngående brev Planstatus for veiene Atnlia og Sjøliseterveien fra Fv27 Bjørn Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom ***** STORELVDAL_PROD
2020/894 20200701 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1408 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om å få endret / fritak fra renovasjon gbnr 19/548 Monica Sjøberg Øien STORELVDAL_PROD
2020/1400 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om bygging av vei til hytte gbnr 17/314 - Thomas Nymoen Thomas Nymoen STORELVDAL_PROD
2020/446 20200630 30.06.2020 Inngående brev HASTER! Søknadsfrist 1. juli 2020: USS oppfordrer kommuner med ulverevir til å søke om midler fra til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger Lundogco - Chirsti Erichsen Hurlen STORELVDAL_PROD
2020/1399 20200630 30.06.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune og involvert helsepersonell-pasient ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1318 20200630 30.06.2020 Utgående brev SMIL-midler - utsatt arbeidsfrist Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/32 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter i sak 20/32 - gbnr 4/32 Trude Nilsen Finstad STORELVDAL_PROD
2020/1396 20200630 30.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i apotekloven § 6-6 - høringsfrist 30. september 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/244 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester _ utbetaling 2020 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1161 20200630 30.06.2020 Inngående brev Etablering av felles forliksråd for forliksrådet i Nord-Østerdal, forliksråd i Engerdal og forliksråd i Stor-Elvdal Os kommune STORELVDAL_PROD
2020/734 20200630 30.06.2020 Utgående brev Sletting av heftelse på gbnr 19/1713 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1401 20200630 30.06.2020 Inngående brev Svar på invitasjon - Norges Natur- og Økologigymnas / videregående skole Det Kongelige Slott STORELVDAL_PROD
2020/654 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversender festekontrakt til tinglysing gbnr 19/1738 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom ***** STORELVDAL_PROD
2020/176 20200630 30.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Egil Rønning STORELVDAL_PROD
2020/176 20200630 30.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Egil Rønning STORELVDAL_PROD
2020/1398 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kommunale avgifter gbnr 4/64 Maria Fjeld STORELVDAL_PROD
2020/157 20200630 30.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på utførte arbeider Storgata 107, 2480 Koppang ref:2019/363-6235/2019 Af-Ark - Johan Røn STORELVDAL_PROD
2020/157 20200630 30.06.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gbnr 19/1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS STORELVDAL_PROD
2020/78 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar eiendomsskatt på gbnr 10/174 Sverre Ørsland STORELVDAL_PROD
2020/1280 20200630 30.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder ***** STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad på intern utlysning på stilling som lærer i Newton-rom ***** STORELVDAL_PROD
2020/1404 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Rena hus og hyttebygg AS - bekreftelse på mottatt nabovarsel - tilbygg til redskapshus på gbnr 4/45 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/710 20200630 30.06.2020 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Mykleby fjelltak i Stor-Elvdal kommune Direktoratet for mineralforvaltning STORELVDAL_PROD
2020/110 20200630 30.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Knut Håkon Burchardt - dispensasjon til bruk av ATV 3 turer til hytta Simla i Eldådalen naturreservat i perioden juli - august 2020 - restaurering av hytte FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/78 20200630 30.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar eiendomsskatt på gbnr 10/174 Randi Ørsland STORELVDAL_PROD
2020/853 20200630 30.06.2020 Utgående brev Tilbud om stilling/vikariat som lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1101 20200629 29.06.2020 Inngående brev Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI STORELVDAL_PROD
2020/121 20200629 29.06.2020 Inngående brev Selskapsavtale Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, revidert 2020 Mhbr - Trond Joar Kjenstadbakk STORELVDAL_PROD
2020/650 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om forlengelse av permisjon til et år - lege ved Stor-Elvdal kommunelegekontoret Ayub Lodhi STORELVDAL_PROD
2020/954 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder av folkebiblioteket ***** STORELVDAL_PROD
2020/954 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling som kommunikasjonsmedarbeider og leder for Stor-Elvdal folkebibliotek ***** STORELVDAL_PROD
2020/1380 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift til integreringsloven - høringsfrist: 1. oktober 2020 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/650 20200629 29.06.2020 Inngående brev Utsettelse med frist på undertegning av arbeidsavtale - lege ved Stor-Elvdal kommunelegekontor Ayub Lodhi STORELVDAL_PROD
2020/78 20200629 29.06.2020 Inngående brev Etterlysning av svar - eiendomsskatt på gbnr 10/174 Sverre Ørsland STORELVDAL_PROD
2020/1381 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forespørsel om salting av vei på Tryvang Øst - støvplager Heidi Rismoen STORELVDAL_PROD
2020/146 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-20201 for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/255 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 Postmottak KMD STORELVDAL_PROD
2020/1268 20200629 29.06.2020 Inngående brev Svar på henvendelse om leieavtale i Skoleveien 29B Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/1217 20200629 29.06.2020 Utgående brev Trekker utlysning på lærerstillinger Newton-rom Lisbeth Vedå m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/706 20200629 29.06.2020 Utgående brev Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-25 27) - innspill fra Stor-Elvdal kommune Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1376 20200629 29.06.2020 Utgående brev Anmeldelse av forhold i ***** ***** INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2020/781 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 fnr 94 Fåfengveien 30 - Mailin Smalberget og Knut Arvid Stensåsen , Løten STENSÅSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/223 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tjenestebevis Olaug Andreassen STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Gunn-Elisabeth Gundersen STORELVDAL_PROD
2020/355 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - sommerferievikar - Moratunet sykehjem Nahom Mehari Gebremichael STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200629 29.06.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Stine Sponberg STORELVDAL_PROD
2020/139 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1216 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - Avslutningsbrev Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/711 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - Avslutningsbrev Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/71 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogisk tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/839 20200629 29.06.2020 Utgående brev Akson - Intensjonserklæring fra Stor-Elvdal kommune HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/1318 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om utsatt arbeidsfrist - SMIL-midler Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/1370 20200629 29.06.2020 Utgående brev Varsel om grunnundersøkelser - Reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/476 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/697 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kommentar til svar på klage - eguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord Frank Westvang og Eva Dalhaug STORELVDAL_PROD
2020/1393 20200629 29.06.2020 Inngående brev Åpning av tilsynssak - virksomhet Stor-Elvdal kommunale legekontor - pasient: ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/7 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuell restgjeld - ***** ***** ***** ***** KREDINOR FINANS AS STORELVDAL_PROD
2020/60 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - innvilget fri skoleskyss i første klasse - skoleåret 2020/2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/60 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - innvilget fri skoleskyss i første klasse - skoleåret 2020/2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/60 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - innvilget fri skoleskyss i første klasse - skoleåret 2020/2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/103 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogisk tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/268 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for midlertidig ansettelse frem til 23.08.20 - Moratunet sykehjem Johanne Oltedal Veium STORELVDAL_PROD
2020/1127 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrvet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - ferievikar pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Sina Helseth Granheim STORELVDAL_PROD
2020/4 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/905 20200629 29.06.2020 Utgående brev Uttalelse fra tverrfaglig rusforebyggende taem vedrørende fritidsklubben Tverrfaglig rusforebyggende taem STORELVDAL_PROD
2020/1036 20200629 29.06.2020 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurs til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2020-2021 for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1390 20200629 29.06.2020 Utgående brev Endring av stilling som følge av omorganisering og nedbemanning i Voksenopplæringen fra 01.08.2020 Mona Kristiansen STORELVDAL_PROD
2020/1389 20200629 29.06.2020 Utgående brev Endring av stilling som følge av omorganisering og nedbemanning i Voksenopplæringen fra 01.08.20. Endre Skau STORELVDAL_PROD
2020/1392 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som renholder ved Sollia skole og barnehage Saskia Mämpel STORELVDAL_PROD
2020/1127 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem Sina Helseth Granheim STORELVDAL_PROD
2020/967 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kjemsjøveien 63 Gjennomføringsplan 19/1013 NILSEN BYGGTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1154 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - sommervikar renhold - Moratunet sykehjem Eline Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/446 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad om tilskudd fra Stor-Elvdal kommune Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ønske om dialog med kommuner i Innlandet om hvordan vi alle kan bidra til økt bærekraftig verdiskaping - Til politikere og administrativ ledelse i kommunene Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/710 20200629 29.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/453 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oversendelse av referat fra overordnet samarbeidsutvalg 12.06.20 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/7 20200629 29.06.2020 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på gbnr 54/446 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/74 20200629 29.06.2020 Inngående brev Vedtak i klagesak - deling av gbnr. 12/11 Seljordet i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/853 20200629 29.06.2020 Utgående brev Tilbud om stilling/vikariat som lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole fra 01.08.2020 - 31.07.2021 Eirin Trøite Bekken STORELVDAL_PROD
2020/1375 20200629 29.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav skoleåret 2020 - vår 2020 - gjesteelev ***** ***** ***** HAMAR KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1374 20200629 29.06.2020 Inngående brev Rammeavtale for perioden 22.06.-31.12.2020 - tilkalling spesialsykepleier - Moratunet sykehjem Inger Marie Furuseth STORELVDAL_PROD
2020/1336 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget - høringsfrist: 30. september 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Gunn-Elisabeth Gundersen STORELVDAL_PROD
2020/1383 20200629 29.06.2020 Inngående brev Materiell til årets influensavaksinering FOLKEHELSEINSTITUTTET STORELVDAL_PROD
2020/697 20200629 29.06.2020 Utgående brev Mottatt - Uttalelse - presisering - Reguleringsplan / breddeutvidelse av Rv 3 - Rv 3 Fjell - Opphus Nord Egil Rønning STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200629 29.06.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Stine Sponberg STORELVDAL_PROD
2020/306 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** - avslutningsbrev fra PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/557 20200629 29.06.2020 Inngående brev Ønsker orginal signert låneavtale tilsendt pr post Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/1249 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - Moratunet sykehjem Kiflemariam Ghebremichael STORELVDAL_PROD
2020/44 20200628 28.06.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd - gbnr 12/82 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1278 20200626 26.06.2020 Inngående brev Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakksskadeloven Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI STORELVDAL_PROD
2020/1142 20200626 26.06.2020 Utgående brev Overføring av dokumenter fra annen kommune - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/875 20200626 26.06.2020 Utgående brev Innkalling til generalforsamling Stor-Elvdal Energi AS - tirsdag 30.06.2020 Formannskapet STORELVDAL_PROD
2020/716 20200626 26.06.2020 Utgående brev Ønsker tilbakemelding på kontaktperson for Fritidskortet 2020? Ks - Hanna Blomkvist STORELVDAL_PROD
2020/511 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad på stilling som avdelingsingeniør kart og oppmåling i 100% fast stilling - enhet forvaltning Andreas Holmeslet Jæger m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/7 20200626 26.06.2020 Inngående brev Opplysninger om restanser - vedrørende ***** ***** ***** OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER STORELVDAL_PROD
2020/12 20200626 26.06.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 13/20 Kjell Håvard Grini STORELVDAL_PROD
2020/634 20200626 26.06.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak om tillatelse til bygging av landbruksvei, traktorvei klasse 7, gbnr 19/7 i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/12 20200626 26.06.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 13/20 i Stor-Elvdal Kjell Håvard Grini STORELVDAL_PROD
2020/44 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 17/4 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/83 20200626 26.06.2020 Utgående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes - NO SM Bevilling STORELVDAL_PROD
2020/83 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av fast salgsbevilling for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 VINMONOPOLET AS ADMINISTRASJON TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/44 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 17/142 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/805 20200626 26.06.2020 Utgående brev Salgsbevillinger for alkoholholdige drikker for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - Melding om vedtak TREA SERVICESENTER ANS m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/44 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 12/82 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/614 20200626 26.06.2020 Utgående brev Faste skjenkebevillinger for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024 - melding om vedtak RONDANE GJESTEGÅRD AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/44 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 13/4 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedtak skogfond - udekka investering - gbnr 13/4 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/515 20200626 26.06.2020 Inngående brev Innkalling til Representantskapsmøte i IKA Opplandene Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/634 20200626 26.06.2020 Utgående brev Tillatelse tilbygging av landbruksvei, traktorvei klasse 7, gbnr 19/7 - Bjønnbekkveien - Knut Nicolaisen Knut Bärnholdt Nicolaysen STORELVDAL_PROD
2020/1261 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om sletting av gyldig fravær ***** STORELVDAL_PROD
2020/1262 20200625 25.06.2020 Inngående brev Søknad om sletting av gyldig fravær ***** STORELVDAL_PROD
2020/1263 20200625 25.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på leirskoleopphold uke 2020 / 2021 KRUGE LEIRSKOLE Mona Dahl STORELVDAL_PROD
2020/912 20200625 25.06.2020 Utgående brev Ang. søknad på nattevaktsstillinger ved Moratunet sykehjem - sektor for institusjons- og hjemmebaserte tjenester ***** STORELVDAL_PROD
2020/585 20200625 25.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav våren 2020 - ***** ***** ***** ***** RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1377 20200625 25.06.2020 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om navne-endring Arvid Rotbakken STORELVDAL_PROD
2020/252 20200625 25.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev ***** ***** - våren 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1373 20200625 25.06.2020 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter våren 2020 - Helen Schjelderup ALVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/12 20200625 25.06.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/27 i Stor-Elvdal Thorbjørn Skjæret STORELVDAL_PROD
2020/357 20200625 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1181 20200625 25.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om omlegging av løypetrase - Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag SA VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA STORELVDAL_PROD
2020/110 20200625 25.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om bruk av ATV til å fjerne gammel telefonledning VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA STORELVDAL_PROD
2020/12 20200625 25.06.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/27 Thorbjørn Skjæret STORELVDAL_PROD
2020/110 20200625 25.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om bruk av traktor til frakt av pukk til gbnr 17/1123 - Håvard Stenvoll Håvard Stenvoll STORELVDAL_PROD
2020/725 20200625 25.06.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon -oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn Siv - Anne Westgaard Wærsted STORELVDAL_PROD
2020/725 20200625 25.06.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gbnr 14/388 Tryliveien 1390 - Anne Westgaard Wærsted , Porsgrunn Anne Westgaard Wærsted STORELVDAL_PROD
2020/1098 20200625 25.06.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1098 - gbnr 12/77 Gunvor Helene Olafsen STORELVDAL_PROD
2020/1253 20200625 25.06.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering 2020 / 2021 - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1125 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2020 - 28.02.2021 - lege i legevakt - Enhet Helse kommunelegekontoret Torkel Busund STORELVDAL_PROD
2020/1198 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.06.20 - 14.06.20 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Gunnhild Spook STORELVDAL_PROD
2020/1125 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2020 - 28.02.2021 - Lis1 turnuslege - Enhet Helse kommunelegekontoret Torkel Busund STORELVDAL_PROD
2020/1229 20200625 25.06.2020 Inngående brev Velkommen som kunde hos Eidsiva Nett - Storgata 142 Eidsiva Nett STORELVDAL_PROD
2020/710 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Torp Transport - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak Torp Transport STORELVDAL_PROD
2020/710 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Kari-Mette Klausen Strand - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak Kari-Mette Klausen Strand STORELVDAL_PROD
2020/710 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Krog & Co AS - Reguleringsplan for Mykleby fjelltak Krog & CO AS STORELVDAL_PROD
2020/710 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse fra Ingar og Margrete Vaskinn - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak Ingar Vaskinn STORELVDAL_PROD
2020/1424 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kjemsjøveien 63 Gjennomføringsplan 19/1013 NILSEN BYGGTJENESTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1368 20200625 25.06.2020 Inngående brev Endringer i friluftsloven Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/797 20200625 25.06.2020 Inngående brev KOSTRA - rapportering regnskap per 2. kvartal 2020 Statistisk Sentralbyrå STORELVDAL_PROD
2020/1095 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP for skoleåret 19/20 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1369 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP for skoleåret 19/20 ***** STORELVDAL_PROD
2020/82 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP for skoleåret 19/20 ***** STORELVDAL_PROD
2020/79 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP skoleåret 19/20 ***** STORELVDAL_PROD
2020/743 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020 - hjelpepleier - Moratunet sykehjem Gerd Strand STORELVDAL_PROD
2020/759 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar for perioden 01.07.-31.12.2020 - Moratunet sykehjem Bjørg Midtskogen Treseng STORELVDAL_PROD
2020/1151 20200625 25.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.06.-23.08.2020 - sommervikar pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Inga Imeri STORELVDAL_PROD
2020/306 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP for skoleåret 19/20 ***** STORELVDAL_PROD
2020/110 20200625 25.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om bruk av ATV i deler av løypenettet til Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag VINJEVEIEN/LAUVÅSEN LØYPELAG SA STORELVDAL_PROD
2020/1371 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP 19/20 - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1372 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP for skoleåret 19/20 - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/433 20200625 25.06.2020 Utgående brev Kopi av IOP skoleåret 19/20 - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1270 20200625 25.06.2020 Inngående brev Etterlysning av sluttoppgjør for ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1041 20200625 25.06.2020 Inngående brev Korrigert refusjonskrav for gjesteelver fra Stor-Elvdal kommune - vår 2020 Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/252 20200625 25.06.2020 Inngående brev Orientering om skifte av fagperson i PPT - ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/103 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - Skifte av fagperson ***** STORELVDAL_PROD
2020/1051 20200625 25.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - Skifte av fagperson ***** STORELVDAL_PROD
2020/1320 20200625 25.06.2020 Inngående brev Fisketillatelse for NINA i Atnsjøen, Stor-Elvdal og Sør-Fron kommuner, Innlandet fylke, 2020 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/276 20200625 25.06.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om kjøring med gravemaskin frem til hytte på Opphussetra - Trond Nysveen Trond Nysveen STORELVDAL_PROD
2020/1373 20200625 25.06.2020 Utgående brev Refusjon for deltakelse i politiske møter våren 2020 - Vegard Mømb RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1363 20200625 25.06.2020 Utgående brev Bekreftelse på ansettelse ved Stor-Elvdal ungdomsskole Jochen Schuster STORELVDAL_PROD
2020/1056 20200625 25.06.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter - forvaltningsrevisjon - kompetanse i kommunens organisasjon REVISJON ØST IKS STORELVDAL_PROD
2020/28 20200624 24.06.2020 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet: Reviderte rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/545 20200624 24.06.2020 Inngående brev Skatteoppkreving og arkivansvar i kommunane Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1350 20200624 24.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Kiær Mykleby - Søkkunda kraftverk, Stor-Elvdal kommune - Rapport fra tilsyn 12.6.2020 NVE / Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2020/340 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på krav om retting ***** ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/67 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale til 23.08.2020 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Live Kulsvehagen STORELVDAL_PROD
2020/1364 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale til 23.08.2020 - pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Halvard Hølmo STORELVDAL_PROD
2020/384 20200624 24.06.2020 Inngående brev Høringsbrev med melding om politisk vedtak - planstrategi 2020 - 2023 Alvdal kommune - 1. gangs behandling Alvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1365 20200624 24.06.2020 Utgående brev Refusjon for tillitsvalgt Mari Kværnes ved Stor-Elvdal ungdomsskole våren 2020 UTDANNINGSFORBUNDET STOR-ELVDAL STORELVDAL_PROD
2020/78 20200624 24.06.2020 Inngående brev Anmodning om ny verdivurdering - eiendom gbnr 13/171/0/0 - avtale 50943 Tryliveien 1113 Vidar Bakken STORELVDAL_PROD
2020/785 20200624 24.06.2020 Utgående brev Tidsbegrenset endring av stillingsstørrelse Liis Lensment STORELVDAL_PROD
2020/1208 20200624 24.06.2020 Utgående brev Tilbakemelding på avvik / klage på legemiddelhåndtering - ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Tinglysing av gbnr 4 bnr 173 og 174 i Stor-Elvdal kommune STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/620 20200624 24.06.2020 Inngående brev Ettersendelse av erklæring om ansvarsrett - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS STORELVDAL_PROD
2020/1098 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 12/269_BRÆND JON ERLING BRÆND JON ERLING STORELVDAL_PROD
2020/1098 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 12/269_GRUNDT ODD ENGELHART GRUNDT ODD ENGELHART STORELVDAL_PROD
2020/1098 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 12/269_SVENKERUD ANBJØR SVENKERUD ANBJØR STORELVDAL_PROD
2020/1347 20200624 24.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav skoleåret 2019/2020 - vår 2020 - vedrørende gjesteelev ***** ***** TYNSET KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1351 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om seksjonering av gbnr 19/1052 i Stor-Elvdal kommune ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS STORELVDAL_PROD
2020/1347 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1349 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fram til 31.12.2020 - hjelpepleier - Moratunet sykehjem Åse Larsen STORELVDAL_PROD
2020/276 20200624 24.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til NINA - delegert vedtak - Rondane NP - Motorferdsel 2020-2024 - lavflyvning i forbindelse med kalvetelling av villrein - NINA Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1356 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.2020 - 31.08.2020 - pleiemedhjelper - hjemmebaserte tjenester Alvilde L L Wattenberg STORELVDAL_PROD
2020/1361 20200624 24.06.2020 Inngående brev Invitasjon til interkommunalt samarbeid - Gudbrandsdalen Krisesenter IKS Lillehammer Politikerportal - Jytte Sonne STORELVDAL_PROD
2020/995 20200624 24.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200624 24.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1335 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/1233 Vinjeveien 1215 - Terje Andresen, Kirkenær AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS STORELVDAL_PROD
2020/958 20200624 24.06.2020 Inngående brev Hunder som plager nabolaget ***** STORELVDAL_PROD
2020/912 20200624 24.06.2020 Inngående brev Takker ja til tilbudt 79,15% nattvaktstilling Saydo Biro STORELVDAL_PROD
2020/621 20200624 24.06.2020 Inngående brev Kopi av personalmappe Innlandet fylkesarkiv STORELVDAL_PROD
2020/1339 20200624 24.06.2020 Inngående brev Gavemidler øremerket for Sollia kirke - økonomisk utroskap uten kommunal kontroll Bjørn Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200624 24.06.2020 Utgående brev Tildeling av sommerjobb - 2020 Fredrik Randmæl STORELVDAL_PROD
2020/1340 20200624 24.06.2020 Inngående brev Rekvisisjon opprettelse grunneiendom - gnr 17, bnr 7, fnr 107 CATO HAUGEN STORELVDAL_PROD
2020/1338 20200624 24.06.2020 Inngående brev Flyttemelding ***** STORELVDAL_PROD
2020/1341 20200624 24.06.2020 Inngående brev Flyttemelidng ***** STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/4_STRAND MARIANNE O STRAND MARIANNE O STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/33_HAUGEN INGEBJØRG HAUGEN INGEBJØRG STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/33_JOHANSSON ARNA JOHANSSON ARNA STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/33_PEDERSEN STEIN OLAV PEDERSEN STEIN OLAV STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/33_SVENDSEN NILS ROAR SVENDSEN NILS ROAR STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/145_OLSEN ALEXANDER RAMSE OLSEN ALEXANDER RAMSE STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/76_GRØNSTAD REIDAR GRØNSTAD REIDAR STORELVDAL_PROD
2020/32 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 4/76_SCHILDMANN TRUE STRAND SCHILDMANN TRUE STRAND STORELVDAL_PROD
2020/620 20200624 24.06.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/617 Raudfjellveien 12 – Bjørn Åge Sterud , Furnes Bjørn Åge Sterud STORELVDAL_PROD
2020/1342 20200624 24.06.2020 Inngående brev Søknad om dekning til databriller - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1343 20200624 24.06.2020 Inngående brev Flyttemelding ***** STORELVDAL_PROD
2020/7 20200624 24.06.2020 Inngående brev Tvangsalg av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal - Saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1337 20200624 24.06.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding - bil med registreringsnummer HB 79133 Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor STORELVDAL_PROD
2020/1098 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 12/188_DANIELSEN JONAS FINSTAD DANIELSEN JONAS FINSTAD STORELVDAL_PROD
2020/1098 20200624 24.06.2020 Utgående brev Underretning til gbnr 12/188_SØRLIE JOACHIM FINSTAD SØRLIE JOACHIM FINSTAD STORELVDAL_PROD
2020/844 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.06.20 - 31.08.20 - sommerferievikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Gunnhild Spook STORELVDAL_PROD
2020/78 20200624 24.06.2020 Inngående brev Eiendomsskatt på Søkkunda vokterbolig Banenor STORELVDAL_PROD
2020/1354 20200624 24.06.2020 Inngående brev Høring - forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo - høringsfrist: 7. september 2020 Jd Dep - Lovavdelingen STORELVDAL_PROD
2020/1353 20200624 24.06.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar fram til 16.08.2020 - Moratunet sykehjem Linn Hjelle STORELVDAL_PROD
2020/110 20200624 24.06.2020 Inngående brev Kopi av brev til Norges Geologiske Undersøkelse - verneområder i Innlandet - tillatelse til lavtflyvning - geofysiske målinger - Norges geologiske undersøkelse - NGU FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/504 20200624 24.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD