eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ved Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Lukasz Henryk Fus
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ved Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Audun Strand og Mari Sesseng
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplasser ved Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Marianne Brænd og Atle Strand
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass på SFO Heidi Ulvmoen og Jon Erling Brænd
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedrørende utbetaling av tilskudd til enslig mindreårig som bor på hybel i Stor Elvdal kommune på grunn av skolegang *****
2017/4 20180418 18.04.2018 Utgående brev Oppsigelse av forsikringsavtaler KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/284 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - Plan for nydyrking - gnr 11 bnr 8 - Svein Magne Andersen Hedmark fylkeskommune
2018/93 20180418 18.04.2018 Inngående brev Undersøkelse om sommerjobber for ungdom Kommunal Rapport
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 Bjørn Olav Fjellmo
2018/336 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kraftfondet - "ny bruk av kulturminner og kulturmiljø som ikke lenger har opprinnelig funksjon i Atna - Et identitetsbyggende prosjekt" - Foreningen Atna godshus Foreningen Atna godshus
2017/823 20180418 18.04.2018 Utgående brev Rapport om bruk av tilskuddsmidler-tilskudd til kommuner med ulverevir - Stor-Elvdal kommune MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass i Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Øyvind Berget og Veronika Bredin
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ved Sollia barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Morten og Anne Lene Wang
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplasser i Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Nesarahmad og Shekeba Noori
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uavhengig revisors beretning årsregnskap 2017 - Stor-Elvdal kommune HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Melding til tredjepart om endret skattefastsetting om endret boligverdi til bruk for fastsettelse av eiendomsskatt 2017 SKATT ØST
2018/99 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om deling av grunneiendom gnr 17 bnr 167 - Stor-Elvdal kommuneskoger FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Påminnelse / varsel om periodisk kjøretøykontroll - kjøretøy med registreringsnummer HB 78378 SULLAND ELVERUM AS
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt VO-tilskudd 2017 NORGES MUSIKKORPS FORBUND OPPLAND
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmmede - ***** ***** *****
2016/669 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig på gnr 6 bnr 146 Opphussæterveien 297 - Eivind S. Sverre Eivind Sundt Sverre
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Kopi av innvilgelse av søknad om flytting av grunnkvote / melkekvote - Hedmark fylkeskommune LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/909 20180418 18.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 09.04.-30.06.2018 - 19,72 % stilling som pleiemedhjelper - Sektor institusjonstjenester Guro Johanne Hirkjølen
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100% vikariat som pedagogisk leder i perioden 01.05.2018 - 14.08.2018 ved Sollia barnehage Marthe Brænd
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad på kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av barnehageplass fra 22.06.2018 Arna Björg Arnadottir
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Koppang skole - skoleåret 2018/ 2019 Furtuna Sereke Habte
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO Koppang skole - skoleåret 2018/ 2019 Bjørn Vegard Øiungen
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss til elever skoleåret 2018 / 2019 Kine Kristine Hanssen m.fl.
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss til elever skoleåret 2018 / 2019 Frank Robert Larsen og Ann-Kristin Borgedal
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss til elever skoleåret 2018 / 2019 Mari Glesaaen m.fl.
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Bibliotekstatistikk for grunnskolebibliotek 2017 NASJONALBIBLIOTEKET
2017/550 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagen i Stor-Elvdal *****
2017/447 20180418 18.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 25.06.-31.12.2018 - sommervikar/tilkallingsvikar - Sektor institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss til elever skoleåret 2018 / 2019 Mari Glesaaen m.fl.
2018/22 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på spørsmål i forbindelse med ansettelse av miljøterapeut - 83 % fast stilling fra 01.04.2018 - tiltak for funksjonshemmede *****
2018/22 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på søknad på stilling som miljøterapeut - 83 % fast stilling fra 01.04.2018 - tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Innkalling til samtale 14.03.2018 *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tildeling adresser Atnlia - Megrunnslia Stor-Elvdal kommune
2018/21 20180418 18.04.2018 Utgående brev Informasjon om tilsetting i 50 % stilling som miljøarbeider Hans Michael Johansson m.fl.
2018/267 20180418 18.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som korpsdirigent i 25 % stilling og messingblåslærer i 25 % stilling - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om barnehageplass i Menighetens barnehage Ingar og Mareike Bø
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om barnehageplass i Menighetens barnehage Wiktor Enoksen og Monica Voldmo
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om barnehageplass i Menighetens barnehage Kjetil Granlien og Kjersti Lie Norsted
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Vedrørende søknad om barnehageplass i Menighetens barnehage Jan Erik Vestad og Ragnhild Østerhagen
2018/32 20180418 18.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på deltakelse i norsk og samfunnskunnskap ved Stor-Elvdal voksenopplæring *****
2018/326 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra gnr 17 bnr 6 i Stor-Elvdal og opprettelse av ny grunneiendom - Statskog Glomma AS STATSKOG GLOMMA AS
2018/332 20180418 18.04.2018 Inngående brev Rrapport fra Skoglyveien 28 Post Bygning
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ved Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Zenab Mohammed A Yousief
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass i Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Alf Morten Møller
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på melding om foreldrepermisjon fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ved Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Preben og Linda Otnes Henriksen
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på klage på NAV Stor-Elvdal - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass i Koppang barnehage fra barnehageåret 2018/2019 Piotr Dabski
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 Nils Nilssen Strand
2017/447 20180418 18.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 09.04.-30.06.2018 - 17,37 % stilling som pleiemedhjelper - Sektor institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 9.4.-30.06.2018 - 8,69 % stilling helsefagarbeider - Sektor institusjonstjenester Marit Terese Skjold
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Utgående brev Kinobesøk i 2017 - rapportering til Gramo GRAMO
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Anmodning om tilbakebetaling av eiendomsskatt Steffano C. Moreno
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 RUNE OLSEN SERVICE
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av leiekjøring med snøscooter - motorferdsel utmark RUNE OLSEN SERVICE
2018/335 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendommen Garbekkteigen gnr 17 bnr 90 - Per Østmoe, Trysil Per Østmoe
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - purring på skjema med frist 15. februar 2018 Statistisk sentralbyrå
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Melding om mobbing og trakassering - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Guro Nytrøen Solvang
2018/93 20180417 17.04.2018 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Legekontoret Anna Løken Granlund
2018/331 20180417 17.04.2018 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - bygging av avløpsanlegg gnr 10 bnr 120, Storelvdalsveien 2882 - Antonio Poleo, Åbogen Antonio Bjørn S Poleo
2018/332 20180417 17.04.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding - Skadenr. 280629 KLP Skadeforsikring
Ingen tilgang 20180417 17.04.2018 Inngående brev Personalmappe - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd - tiltaksmidler for forebygging av uønskede svangerskap og aborter 2018 HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Forespørsel til beitelag om bruk av hund i skadefellingsforsøk på rovvilt MYKLEBY BEITELAG m.fl.
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svar på forespørsel - tilbud om oppfølging og forespørsel om plan i ***** ***** ***** ***** ***** - Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Tillegg til søknad - oppføring av redskapshus på gnr 11 bnr 2 Storelvdalsveien 3292 - Eirik Messelt, Koppang Eirik Frøisland Messelt
2018/260 20180416 16.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad og innkalling til intervju - enhetsleder eiendom 100 % fast stilling, Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Anmodning om leverandørdata for 2017 fra Kommunal Rapport Kommunal Rapport
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kopi av brev til Mykleby beitelag - tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kopi av brev til Mie Austad - tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kopi av brev til Odd Grundt - tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1670 i Stor-Elvdal Eiendomsmegler 1 Hedmark m.fl.
2018/326 20180416 16.04.2018 Inngående brev Ønsker varsel når oppmåling skal skje - deling og oppmåling av grunneiendom gnr 17 bnr 6 fnr 52 - Statskog Ola Bergsaker
2018/308 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad på stilling som lærer, 100 % fast stilling og vikariat i 30 % stilling - Sollia skole *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Foreløpig revisjonsberetning årsregnskap 2017 - Stor-Elvdal kommune HEDMARK REVISJON IKS
2017/104 20180416 16.04.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Britt Kristiansen Ringstad
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Informasjon til forretningsforbindelser Norsk Enøk og Energi AS
2018/93 20180416 16.04.2018 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester Gunnhild Spook
2017/1090 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad på stilling som tegnspråklærer, inntil 100 % stilling - Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kompetanseheving kommunale fellingslag for store rovdyr FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Oversendelse av skjema RF 1022 for 2017 - NAV Stor-Elvdal kommune Hedmark Revisjon IKS
2018/328 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om masseuttak på eiendommen gnr 10 bnr 15 i Stor- Elvdal kommune Gjermundshaug anlegg AS
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Tilbud om oppfølging og forespørsel om plan i ***** ***** ***** ***** ***** - Koppang skole *****
2018/277 20180416 16.04.2018 Inngående brev Gjengjeldelse ved ***** - kritikkverdige forhold på arbeidsplassen *****
2018/93 20180416 16.04.2018 Inngående brev Takker nei til sommerjobb ved Hjemmebaserte tjenester Camilla Stuen Sand
2018/267 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad på stilling som korpsdirigent i 25 % stilling og messingblåslærer i 25 % stilling - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Forespørsel om leie av lokale ved Stor-Elvdal ungdomsskole Ingvild H Myrvang
2018/260 20180416 16.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad som enhetsleder eiendom, 100 % fast stilling - Stor-Elvdal kommune Frank Anders Hansen m.fl.
2018/260 20180416 16.04.2018 Utgående brev Innkalling til jobbintervju, enhetsleder eiendom 100 % fast stilling - Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2017 Arkivverket
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kopi av brev til Roy Brænd - tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Henvendelse - valg av samarbeidspartner på området for innfordring / inkasso Virke
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Kopi av brev til Ole Anton Brænd - tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/330 20180416 16.04.2018 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Halvor Hirkjølen
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Logopednotat - ***** ***** ***** - Koppang skole AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 Haaken Wilhelm Mathiesen
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Påminnelse om undersøkelse om kommunenes bruk av eksterne aktører til opplæring av nyankomne innvandrere INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad om støtte til kunstfestival fra Elvdal Fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur Stor- Elvdal Fellesverksted for treskulptur
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Utgående brev Oppfølging av mobbesak - ***** ***** - Koppang skole *****
2018/327 20180416 16.04.2018 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Tone Østerhagen
2018/260 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad på stilling som enhetsleder eiendom - 100 % fast stilling, sektor for samfunnsutvikling *****
2018/267 20180416 16.04.2018 Inngående brev Søknad på stilling som korpsdirigent i 25 % stilling og messingblåslærer i 25 % stilling - Stor-Elvdal kulturskole *****
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Klage og krav vedrørende byggesak på gnr 4 bnr 83 - oppføring av 30 meter høy gittermast Endre Skau
Ingen tilgang 20180416 16.04.2018 Inngående brev Oversendelse av skjema RF - 1022B - Lønns- og pensjonskostnader 2017 Hedmark Revisjon IKS
2018/13 20180415 15.04.2018 Utgående brev Tilbud om læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Stor-Elvdal kommune fra august 2018 Sina Skogen
2017/993 20180415 15.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 09.04.-30.06.2018 - 20,19 % stilling som pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Ikran Nuur Farah
Ingen tilgang 20180415 15.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 Tore Gorostuen
2018/326 20180415 15.04.2018 Inngående brev Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 17 bnr 6 fnr 51 - Statskog SF STATSKOG SF
2018/13 20180415 15.04.2018 Inngående brev Takker ja til læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Stor-Elvdal kommune fra august 2018 Sina Skogen
2017/993 20180415 15.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 25.06.-31.12.2018 - sommerferievikar/tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Ikran Nuur Farah
Ingen tilgang 20180415 15.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 12.04.18 - 31.08.18 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Kari Helstad
Ingen tilgang 20180415 15.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av plass på SFO Heidi Ulvmoen og Jon Erling Brænd
2016/1114 20180415 15.04.2018 Inngående brev Underretning til klager Innlandet politidistrikt
Ingen tilgang 20180415 15.04.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1670 EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2018/325 20180415 15.04.2018 Inngående brev Søknad om riving og gjenoppføring av ny fritidsbolig på gnr 91 bnrr 1 fnr 46 Ringebuveien 205 - Kjersti Wold, Hamar Kjersti Wold
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte vedr. ***** ***** ***** 01.03.2018 *****
2015/938 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - oppføring av nytt administrasjonsbygg på gnr 9 bnr 53 - Høgskolen i Hedmark Evenstad - Statsbygg, Oslo Ola Roald AS arkitektur
2015/938 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ferdigattest -riving av 2 stk. bygninger samt oppføring av administrasjonsbygg på gnr 9 bnr 53 - Høgskolen i Hedmark Evenstad - Statsbygg, Oslo OLA ROALD AS
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune Stai Imsdalen
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Tjenestebevis Ingrid Viken
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Utsatt høringsfrist - forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 Direktoratet for byggkvalitet
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Fullstendighetserklæring årsregnskap 2017 HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Kvittering for innsending av tall på personer med psykisk utviklingshemming, STOR-ELVDAL, 2018 Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Eidsiva Energi AS - innkalling til ordinær generalforsamling den 3. mai EIDSIVA ENERGI AS
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune Messelt Utmarksområde
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Spørsmål vedrørende eiendomsskatteseddel på gnr 9 bnr 53 - Høgskolen Evenstad Statsbygg
2018/200 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon til etablering av vei / kjørespor til hytte ved Trytjønna gnr 17 bnr 386 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte med PPT angående ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune Imsdal Trylia utmarksområde
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune KIÆR MYKLEBY
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - etableringstøtte - Stor-Elvdal Malerservice Hasn - Akil Mohamad Hasn STOR-ELVDAL MALERSERVICE HASN
2018/324 20180413 13.04.2018 Inngående brev Regionreformen - konsekvenser av å få nytt kommunenummer STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til bolig på gnr 12 bnr 219 Stadirveien 9 - Lars Inge Tvenge, Koppang Lars Inge Tvenge
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Kostnadsoverslag Tekna Boligfelt - honorarbudsjett varsel nr.2 Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på betaling av barnehageplass Bashir Altamash
2018/22 20180413 13.04.2018 Inngående brev Etterlyser svar på spørsmål angående ansettelse, miljøterapeut *****
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Spørsmål om beregning av grunnlaget på eiendom gnr 9 bnr 14, Bjørn frå landets vei 39 Reinhard Daus
2018/259 20180413 13.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om bruksendring fra tomannsbolig til enebolig på gnr 6 bnr 156 og 194 Opphusveien 37 - Lise Gjersvold og Arne Salomonsen, Sollihøgda Lise Merethe Gjersvold og Arne Salomonsen
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i Stor-Elvdal kommune pr 01.01.2018 HEDMARK REVISJON IKS
2016/40 20180413 13.04.2018 Utgående brev Salg av tomter utenfor regulert område Johnny Andresen
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune Svestad gård
Ingen tilgang 20180413 13.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune Stai og Negaard Utmarksområde
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - referat fra samarbeidsmøte Barneverntjenesten i Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling i Stor-Elvdal kommune Erik Børresen
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Klage på utskrevet eiendomsskatt 2017 for Simen Kostad ADVOKATFIRMAET THALLAUG ANS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - transport av ved i perioden 01.11 - 01.05 årene 2018 - 2021 (ca 6 turer pr år) Leik Pardas Gundersen
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Ordrebekreftelse - porter til brannstasjon PORT INNLANDET AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Utgående brev Tillatelse til å benytte to snøscootere i forbindelse med frakt at materialer og utstyr til Rudshytta i Atndalen - K .F. Stor-Elvdal kommuneskoger STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
2018/314 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 389 Sigrid Undsetsvei 6, Sollia - Siv Kristin Berg og Morten Iversen, Romedal SIGVARTSEN DESIGN AS
2018/316 20180412 12.04.2018 Inngående brev Underskrevet samtykke at informasjon blir overført Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon fra ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Prosjektskjønn - kopi av søknad på skjønnsmidler 2018 til Fylkesmannen i Hedmark - interkommunalt samarbeid - morgendagens omsorg og omsorgsplan 2020 Elverum Kommune
2018/13 20180412 12.04.2018 Utgående brev Svar på søknad på lærlingplass - helsefagarbeider - fra august 2018 *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Vedrørende utbetaling av tilskudd til enslig mindreårig som bor på hybel i Stor Elvdal kommune på grunn av skolegang ÅMOT KOMMUNE
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Statistikk for grunnskolebibliotek 2017 NASJONALBIBLIOTEKET
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte 05.04.2018 - ***** ***** ***** NAV Stor-Elvdal
2017/4 20180412 12.04.2018 Inngående brev Forsikringsavtale - avtalenr 22872621 KLP SKADEFORSIKRING AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 Arnfinn Steihaug
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Pedagogisk utredning - ***** ***** ***** *****
2018/32 20180412 12.04.2018 Utgående brev Dokumentasjon på opplæring ved Stor-Elvdal voksenopplæring Fatma Horo
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Utgående brev Midlertidig svar på søknader om barnehageplasser i Koppang barnehage Nesarahmad og Shekeba Noori
2018/185 20180412 12.04.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon- lege ved Stor-Elvdal legesenter Anders Øvergaard
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Melding om skade - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Tildelingsbrev - videreføring av midler til stillinger i barnevernet 2018 - statsbudsjettet kap. 854 post 60 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Oversendelse av kostnadsoverslag Tekna Boligfelt - Koppang - honorarbudsjett varsel nr.2 Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til å benytte to snøscootere i forbindelse med frakt at materialer og utstyr til Rudshytta i Atndalen - K .F. Stor-Elvdal kommuneskoger Haakon Akre
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss på grunn av funksjonshemming, skade eller sykdom *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04.2018 - 31.08.2018 - sekretær i 30% stilling i Stab og støtte Ann-Kristin Sandberg
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 09.04.2018 - 16.09.2018 - pleiemedhjelper i 80% stilling ved Sektor for institusjonstjenester Tina Fjellmo
2018/260 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad på stilling som enhetsleder eiendom - 100 % fast stilling, sektor for samfunnsutvikling *****
2017/224 20180412 12.04.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling av OU-midler Kommunesektorens Organisasjon
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Melding om yrkesskade som er påført under arbeid - ***** ***** ***** *****
2015/938 20180412 12.04.2018 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest - oppføring av nytt administrasjonsbygg på gnr 9 bnr 53 - Høgskolen i Hedmark Evenstad - Statsbygg, Oslo Ø M FJELD AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Påminnelse - informasjon og innrapporteringsskjema for årets jordleieundersøkelse Statens landbruksforvaltning
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.04.2018 - 09.04.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.04.2018 - 09.04.2018 ALCONTROL AS
2018/93 20180412 12.04.2018 Inngående brev Takker ja til sommerjobb ved Sektor for Samfunnsutvikling Øyvind Messelt
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.04.2018 - 09.04.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.04.2018 - 09.04.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.04.2018 - 09.04.2018 ALCONTROL AS
2015/455 20180412 12.04.2018 Inngående brev Avlutningsbrev - ***** ***** – Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Anmodning om uttalelse - vern av skog på Statskog SF's grunn - forslag om utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.04. - 30.06.2018 - sykepleier / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Ingjerd Kristin Leganger
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Orientering om tinglysing - Jordskiftesak 0420-2012-0013 Arnesvea Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr 17 bnr 158 i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti for spesialundervisning for skoleåret 2018-2019 - ***** ***** ***** RINGSAKER KOMMUNE
2018/317 20180412 12.04.2018 Inngående brev Underskrevet samtykke at informasjon blir overført Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA virkskomhet NAV skanning
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Bekreftelse på fravær fra skole ***** ***** ***** Kommunelegen i Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Legeerklæring for den ***** ***** ***** ***** SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20180412 12.04.2018 Inngående brev Tilsynssak etter barnevernloven FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/243 20180412 12.04.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 01.03.18 - 31.12.18 - enhet tiltak for funksjonshemmede Juuli Johanna Vänni
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2017/2018 Jan Hagen Gundersen
2018/54 20180411 11.04.2018 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing - gnr 19 bnr188 Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte angående ***** ***** ***** 11.april 2018 BUP Tynset v/ Sud Inger Dalløken m.fl.
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Nasjonal transportplan 2018-2029 - høring av handlingsprogram for jernbanesektoren 2018 - 2029 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Informasjon i forbindelse med fare for flom Restverdigruppen
2018/22 20180411 11.04.2018 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med ansettelse av miljøterapeut - 83 % fast stilling fra 01.04.2018 - tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Etterlysning av svar på klage på eiendomsskattetakst gnr 28 bnr 6 - Tanggutveien 60, 2476 Atna Jon Brynildsrud
2018/211 20180411 11.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling i perioden 01.06.2018 - 01.06.2019 - barneverntjenesten *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Tilsvar - rådmannens brev til Abakus i Kofa sak i forbindelse med leie av nytt sentrumsbygg Stein Wølner Bie
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Tilføring av overskudd for 2017 - KLP Post Pensjonskunde
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Legers rett til å rekvirere ambulanse og AMK sin vurdering av hastegrad HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Kopi av Helsedirektoratets uttalelse - Generell tolkning av alkoholloven - Festivalcamper russearrangementer og musikkfestivaler HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Krav om matrikkelføring, melding om avslutta jordskiftesak - Jordskiftesak 0420-2012-0013 Arnesvea Nord-Østerdal Jordskifterett
2018/211 20180411 11.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling i perioden 01.06.2018 - 01.06.2019 - barneverntjenesten *****
2018/211 20180411 11.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling i perioden 01.06.2018 - 01.06.2019 - barneverntjenesten *****
2018/211 20180411 11.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling i perioden 01.06.2018 - 01.06.2019 - barneverntjenesten *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2018/93 20180411 11.04.2018 Inngående brev Takker ja til sommerjobb - Sektor for Samfunnsutvikling Sindre Monsen
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra stilling som fagarbeider - Koppang skole Heidi Strand Berntsen
2018/72 20180411 11.04.2018 Inngående brev Stedsnavn - Raudfjellsveien - vedtatt 20.01.2010 For styret i Raudfjellsveien
2016/1379 20180411 11.04.2018 Inngående brev Etterlysning av vedtak om oppløsning av Labpartner IKS Styreleder Labpartner IKS
2016/475 20180411 11.04.2018 Inngående brev Svarbrev fra Fylkestannlegen etter radonmåling ved Stor-Elvdal tannklinikk HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/118 20180411 11.04.2018 Utgående brev Opprettelse av to nye matrikkelenheter i Stor-Elvdal kommune i sak 17-197002RFA-JTYN Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Rapportering på innovasjons og kompetansemidler 2017. Hanssen, Irene
2018/200 20180411 11.04.2018 Inngående brev Svar angående søknad om dispensasjon for etablering av vei/kjørespor til hytte på gnr/bnr 17/386 - Vinjeveien 1801 - Stor-Elvdal kommune - Søker: Svanhild Nilsen Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar til Bie angående rådmannens brev til Abakus i Kofa sak i forbindelse med leie av nytt sentrumsbygg Ingeborg S M Mathiesen m.fl.
2018/309 20180411 11.04.2018 Inngående brev Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen Kommunesektorens organisasjon / KS
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Viktig informasjon om mulighet for etterregistrering av dyr på beite / utmarksbeite LANDBRUKSDIREKTORATET
2018/71 20180411 11.04.2018 Inngående brev Kommuneundersøkelsen - oversikt og korrektur Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Kostra rapportering 1. kvartal 2018 - åpent for rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Anmodning om hiuttak av jerv i Stor-Elvdal kommune MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd for veterinærtjenesten 2018 - Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Innkalling til sakkyndig råd ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/550 20180411 11.04.2018 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Vedtak om behovsprøvet norskopplæring - ***** ***** ***** *****
2016/868 20180411 11.04.2018 Inngående brev Påminnelse om rapportering på ventetider HELSEDIREKTORATET
2016/669 20180411 11.04.2018 Utgående brev Tillatelse til endring av gitt tillatelse til oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig på gnr 6 bnr 146 Opphussæterveien 297 - Eivind S. Sverre Eivind Sundt Sverre
2016/669 20180411 11.04.2018 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig på gnr 6 bnr 146 Opphussæterveien 297 - Eivind S. Sverre Eivind Sundt Sverre
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om innsyn om bygdebok for Stor-Elvdal Kjell Øverby
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling som renholder i Stor-Elvdal kommune Andrea C Höhlein-Schmidt
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 1 bnr 62 og 72 i Stor-Elvdal Johnny og Eivy Andresen
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1183 i Stor-Elvdal Odd Sigurd Taugbøl
2018/305 20180411 11.04.2018 Utgående brev Flytting av møtetidspunkt *****
2018/154 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om utvidet søkerliste *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om ufrivillig deltid Nestleder Stor-Elvdal Høyre
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - søknad om oppføring av redskapshus på gnr 11 bnr 2 Storelvdalsveien 3292 - Eirik Messelt, Koppang Eirik Frøisland Messelt
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Andrea C Höhlein-Schmidt
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Inngående brev Oppfølging av ***** ***** Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180411 11.04.2018 Utgående brev Innvilget søknad om midler til markedsføring på sportsfiskermesse fra Kraftfond KOPPANG CAMPING OG HYTTEUTLEIE v/Edward Scholten
Versjon:5.2.00