eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/934 20181211 11.12.2018 Inngående brev Endring av strømabonnement - Granheimveien 13B, 2480 Koppang Eidsivaenergi - Eidsiva Kundeservice
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Analyserapport - prøve av vegg ved Stor-Elvdal ungdomsskole MYCOTEAM AS
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Dina Fjordbakk
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende kvalifiseringsprogrammet og vilkår om aktivitet - tilbakemelding 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Svar - utbetaling av tilsagn - DKS plan for Stor-Elvdal for skoleåret 2018 / 2019 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 11.12.18 vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1718 i Stor-Elvdal STOR-ELVDAL HOTELL AS
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til Tømmerstock Ubarka - bandkonkurranse for barn og unge FORENINGEN UBARKA TØMMERSTOCK
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tømmekalender på nett - og ny hjemmeside for FIAS FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS
2017/855 20181211 11.12.2018 Utgående brev Endring av leieavtale Marie S L Wattenberg
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oversendelse av rapport og erfaringsinnsamling skogbrann MHBR IKS sesongen 2018 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 MILJØDIREKTORATET
2018/1055 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE-STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Revisjonsberetning knyttet til krav om kompensasjon for merverdiavgift for termin 5 – 2018 HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av avtale som teknisk vakt - Sektor for samfunnsutvikling Tore Treseng
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav på tap av søskenmoderasjon for Menighetens barnehage 2018 MENIGHETENS BARNEHAGE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav for redusert foreldrebetaling for Menighetens barnehage 2018 MENIGHETENS BARNEHAGE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav søskenmoderasjon vedrørende SFO - Menighetens barnehage 2018 MENIGHETENS BARNEHAGE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Klage på byggesaksbehandling vedrørende oppføring av 30 meter høy gittermast på gnr 4 bnr 83 ved Koppang stasjon WSP NORGE AS
2018/1008 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernspedagog/miljøterapeut i 28 % fast stilling i Sollia skole *****
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Endring av leieavtale Cristina Svendby
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Endring av leieavtale Malin Sunnarvik
2018/934 20181211 11.12.2018 Utgående brev Oversender signert leieavtale Harry Hestnes
2018/1059 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole - høringsfrist: 29. januar 2019 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Endring av leieavtale Olav Aksel Hirkjølen
2017/732 20181211 11.12.2018 Utgående brev Arbeidsavtale Caroline Emilie Schuster
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Befaring vedrørende eiendomsskatt gnr 14 bnr 38 Mildrid Amundsen
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Endring av leieavtale Merete Øyen
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse - reguleringsplan for Tekna park STATENS VEGVESEN m.fl.
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om kriseteam i Stor-Elvdal kommune Sykehuset Innlandet
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 8 bnr 26 i Stor-Elvdal Jens Furuseth Naas-Bibow
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2019 KULTURDEPARTEMENTET
2018/1053 20181211 11.12.2018 Inngående brev Informasjonsskriv fra Anno - bygging av dokumentasjonssenter med fellesmagasin i Elverum kommune ANNO MUSEUM AS
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1118 Amund Moe og Vibeke Leren Myrbakken
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 4519 bnr 24, 31 og gnr 54 bnr 100 Tor Edvard Eliassen
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev Endring av leieavtale Erik Nilsen
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2019 - 30.06.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Aurora Skogli
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oversender signert avtale om kjøp av areal Britt Berger Lucic
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Utgående brev Tildelt turnuslege for 6 måneder i perioden 01.03.2019 - 31.08.2019 Sykehuset Innlandet HF
2018/1048 20181210 10.12.2018 Inngående brev Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning på gnr 19 bnr 1248 Stor-Elvdal kommune
2018/1049 20181210 10.12.2018 Inngående brev Krav om matrikulering herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning på gnr 19 bnr 289 Stor-Elvdal kommune
2018/1050 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 17 bnr 1 Tryvang øst hytteområde - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Bekreftelse på lese- og skrivevansker PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for år 2018 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til NAV hjelpemiddelsentral - Bekreftelse på behov for datautstyr for ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2018/945 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - bygging av landbruksvei - tilskudd til landbruksvei, Gustuliveien gnr bnr - Sameiet Gustugrenda Veilag FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oversendelse av arbeidsavtale til LIS1 Bernt Stray Andreassen Bernt Stray Andreassen
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 1718 STOR-ELVDAL HOTELL AS
2018/63 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om utvidelse av stillingsprosenten ved Stor-Elvdal ungdomsskole Jochen Schuster
2018/505 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oversender kopi av tinglyst festeavtale gnr 19 bnr 1738 Ragnhild Helene Amlie
2018/924 20181210 10.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - ansettelse av kommunelege / fastlege i 100 % fast stilling - Enhet helse *****
2018/1046 20181210 10.12.2018 Inngående brev Frivillig vern - opprettelse av fire nye naturreservat og utvidelse av to eksisterende naturreservat FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser - gnr 78 bnr 33 Rondeveien 595 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Innsynsbegjæring - anmodning om kopi av data til PAI-registeret Kommunal Rapport A/S
2018/819 20181209 09.12.2018 Inngående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte 17.01.2019 - ***** ***** Surnadal kommune
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av leilighet i Granheimveien 13 Roy Sonny Holton Pedersen
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gnr 11 bnr 54 - saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2018/1041 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - avslag på søknad om dispensasjon fra kravet til næringsinntekt ved søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/1042 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gnr 19 bnr 1737 Madsskardveien 20 - Per Amlie, Skien SIGVARTSEN DESIGN AS
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Myrdal samdrift DA - vedtak om erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr i 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innsending av årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med julefest / påmeldingsfest i Lokalet Imse den 27.12.2018 - Lokalet Imse Lokalet Imse v/ Unni Rønningen
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 8 bnr 26 Jens Furuseth Naas-Bibow
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om retting av adresse for fritidsbolig på gnr 17 bnr 536 Tell Ivar Wagle
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Tekna park TEKNA PARK KOPPANG
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bruksendring av stabbur på gnr 54 bnr 24 Rondeveien 1552 - Torbjørg og Anngrim Reitan, Sør-Fron Torbjørg Reitan
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 11 True Strand Schildmann
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 2 bnr 9 Helge Rustad
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 10 bnr 42 Leif Verner Baarstad
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 5 Helge Krog
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 2 bnr 8 Christian Dokken
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 13 bnr 4 Ingvald Lyngar Landet
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 6 bnr 11 Olav Herbert Sundt Sverre
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 6 bnr 1 Elfrid Odveig Ophus
2018/861 20181207 07.12.2018 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av varmebu og skiheis på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang TEKNA PARK KOPPANG
2018/1044 20181207 07.12.2018 Inngående brev Høring - tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt eldrepasient- og brukerombud - høringsfrist: 15. januar 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2018/1045 20181207 07.12.2018 Inngående brev Høring - endring av yrkestransportforskriften for etablering av register over vegtransportforetaks disponible kjøretøy - høringsfrist: 6. mars 2019 STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 27 bnr 1 MATHIESEN-ATNA AS
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 1 bnr 4 Christian Dokken
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 523 Arnt Johan Lernæs
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 523 Arnt Johan Lernæs
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 13 bnr 15 Halvor Berger
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak om behovsprøvet norskopplæring *****
2018/964 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - riving og gjenoppføring av ny hytte på gnr 33 bnr 6, Storgrytdalen - Mathiesen Atna AS HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/861 20181207 07.12.2018 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av varmebu og skiheis på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang TEKNA PARK KOPPANG
2018/1042 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gnr 19 bnr 1737 Madsskardveien 20 - Per Amlie, Skien VA PROSJEKTERING AS
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 10 bnr 19 Helge Krog
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 236 i Stor-Elvdal Karin Velten Bekkevold
2018/861 20181207 07.12.2018 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av varmebu og skiheis på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang TEKNA PARK KOPPANG
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Anmodning om ferdigattest - oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 17 bnr 339 - Anne Mari Lerfald, Hamar Erik Lerfald
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg - tilgang til lister LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
2017/103 20181206 06.12.2018 Utgående brev Refusjonskrav 2018 - vaktmester 59% stilling HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Tekna boligområde - oversendelse av signert avtale SWECO NORGE AS
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Avtale om jordleie gnr 6 bnr 56 - Thor Pedersen(som eier) og Frank Asbjørn Westvang(som leier) Thor Pedersen
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 50 bnr 4 og 6 i Stor-Elvdal Jan André Modalen m.fl.
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Innhenting av opplysninger - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Uavhengig revisors beretning om beboerregnskaper ved Moratunet sykehjem HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til fylkesmannen i Hedmark - kvalifiseringsprogrammet og vilkår om aktivitet - tilbakemelding 2018 fra NAV Stor-Elvdal NAV Velferd i Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 490 i Stor-Elvdal ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om styrkingstiltak i Menighetens barnehage *****
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Sverre Myrvang - utbetaling ved søknad om erstatning ved klimabetinget avlingssvikt i vekstgruppe korn 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Eirik F. Messelt - vedtak om utbetaling av erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Foreløpig svar på søknad om tilskudd til ladestasjoner - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Ellen Marie Tangen - vedtak om erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr i 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Knut Kristiansen - vedtak om erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr i 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 490 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte - ***** ***** *****
2018/675 20181206 06.12.2018 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - Mathiesen-Atna AS MATHIESEN-ATNA AS
2018/1039 20181206 06.12.2018 Inngående brev Forelegging av tiltak - sambandshytte og mast - gnr 30 og bnr 1 i Stor-Elvdal kommune EIDSIVA NETT AS
2018/875 20181206 06.12.2018 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 10 bnr 244 Lokkarveien 60 - Kjell Arne Hellum, Skedsmokorset Kjell Arne Hellum
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Underskrevet kontrakt for utlån av utstyr - PowerFlare lykt - Thore Lie Thore Lie
2017/103 20181206 06.12.2018 Utgående brev Oversikt over masseuttak - 2018 Bjørn Helge Evensen
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntekståret 2018 - pass og stell av barn SKATT SØR
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Menighetens barnehage 2018 MENIGHETENS BARNEHAGE
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Kopi av brev til Bretningen gård og økologisk handel - vedtak om erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfor med egne husdyr i 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/987 20181206 06.12.2018 Utgående brev Varsel om mangler ved leiligheter Locus Eiendom as
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav for grunnskoletjenester høsten 2018 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
2018/1035 20181206 06.12.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Heiberg Regnskap og Rådgivning HEIBERG REGNSKAP OG RÅDGIVNING
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Forslag til boligpolitisk plan for Stor-Elvdal kommune - åpen høring FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om logopedhjelp på vegne av barn i barnehage MENIGHETENS BARNEHAGE
2018/875 20181206 06.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 10 bnr 244 Lokkarveien 60 - Kjell Arne Hellum, Skedsmokorset Kjell Arne Hellum
Ingen tilgang 20181206 06.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav for grunnskoletjenesten høsten 2018 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Svar vedrørende tilsyn Stor Elvdal Kommune Hjemmebaserte tjenester - Arbeidstilsynet /920284868 ARBEIDSTILSYNET (post@arbeidstilsynet.no)
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32030-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/22978-10 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-27 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/33 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-25 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/29 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-22 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/25 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-18 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/22 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-16 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/20 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-15 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/19 sendt fra Statens kartverk Kartverket
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Øien Anita
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Stor Elvdal Bygg As
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Østerhagen Anne Tove
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Oversender signert avtale om kjøp av areal Kristian Flugsrud
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 13 bnr 7 - Austad Skog AS SLETTEN SKOG AS
2018/934 20181205 05.12.2018 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Harry Hestnes
2018/505 20181205 05.12.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 19 bnr 1738 Kartverket Tinglysing
2018/1021 20181205 05.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** ***** for ***** ***** ***** *****
2018/1020 20181205 05.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** ***** for ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Signert serviceavtale for kjøleanlegg på Moratunet sykehjem Carrier Refrigeration Norway as
2018/1027 20181205 05.12.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding Klp - KLP Skadeforsikring
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Melding om utbetaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift - høsten 2018 UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 50 bnr 4 og 6 Jan André Modalen
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Larsen Oline
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Grinaker Gerd Solveig
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Borgedal Arild Olav
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Borgedal Ingeborg Marie
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Berg Og Sandboe As
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Hjelle Gunnar
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Hjelle Thorhill
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Prøve av vegg for analyse Mycoteam as
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av abonnement - Bisnode Norge AS Bisnode Norge AS
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg - tilgang til lister LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
2018/1027 20181205 05.12.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding på Gamle Atna skole - skadenummer 309128 KLP SKADEFORSIKRING AS
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10 bnr 236 Karin Velten Bekkevold
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling - ***** ***** ***** Namsfogden i Hedmark
2018/1028 20181205 05.12.2018 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom *****
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding med opplysninger vedrørende ***** ***** Barneverntjensten i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelever - høst 2018 - fra Åmot kommune ÅMOT KOMMUNE
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Bekreftelse - tinglyst utleggspant - ***** ***** ***** STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Referat fra møte med ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Seksjonering uteareal gnr 19 bnr 200 i Stor-Elvdal kommune Wanggaard Arne
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser - gnr 78 bnr 33 Rondeveien 595 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31475-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31515-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31528-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31706-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31714-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31726-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31732-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31749-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31769-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31786-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/20811-40 Kvalitetsheving i matrikkelen for gnr 17 bnr 4 fnr 1 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31743-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-12 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/16 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-6 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/6 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-5 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/5 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-4 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/4 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-3 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/3 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-2 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/2 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/39325-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/39069-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/39160-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32020-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31738-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31965-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32002-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32011-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/23228-2 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/23228-3 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-28 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/34 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2018/934 20181205 05.12.2018 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Harry Hestnes
2018/1029 20181205 05.12.2018 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Stor-Elvdal kommune
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/31994-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-9 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/9 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-8 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/7 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-7 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/8 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/39308-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/39114-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/39047-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Utgående brev Melding om skade påført elev - ***** ***** ***** NAV Skanning
Ingen tilgang 20181205 05.12.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med operakveld den 30.12.2018 på Gamle Koppang stasjon - Stein Wølner Bie Stein Wølner Bie
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32044-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32149-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32142-1 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/22978-9 Underretting om retting av matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/32317-1 Kvalitetsheving i matrikkelen sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-33 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/40 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-32 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/38 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-31 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/37 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-30 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/36 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-29 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/35 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-26 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/32 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-24 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/28 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-23 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/27 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-21 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/26 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-20 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/24 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-19 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/23 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-17 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/21 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-14 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/18 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-13 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/17 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-11 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/11 sendt fra Statens kartverk Kartverket
2017/253 20181205 05.12.2018 Inngående brev Dokument 17/37342-10 Forhåndsvarsling om retting av matrikkelen for 16/17/10 sendt fra Statens kartverk Kartverket
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Varsel - kjøretøyet HB 71427 kan bli avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll STATENS VEGVESEN
2018/1024 20181204 04.12.2018 Inngående brev Melding om tilbygg til uthus på hytte på gnr 17 bnr 7 fnr 95 Fåfengveien 32 - Stener Wiken, Vang på Hedmarken Stener Wiken
2015/455 20181204 04.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om tilleggsressurser til spesiapedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2018 / 2019 - ***** ***** *****
2018/1022 20181204 04.12.2018 Utgående brev Varsel om taksering for eiendomsskatt True Strand Schildmann m.fl.
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Konsesjonsavgifter til kommuner 2018 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Erna Øien Andersen
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Spørsmål vedrørende eiendomsskatteseddel på gnr 9 bnr 53 - Høgskolen Evenstad Statsbygg
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Spørsmål om beregning av grunnlaget på eiendom gnr 9 bnr 14, Bjørn frå landets vei 39 Reinhard Daus
2018/658 20181204 04.12.2018 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøscooter for persontransport samt frakt av bagasje og utstyr - Frode Ophus Frode Ophus
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Analyserapport - analyseperiode 28.11.2018 - 03.12.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Svar på deltakerregistrering av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap 1. og 2. halvår 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Oversendelse av 21 tinglyste målebrev i Blåfjellia hyttegrend MATHIESEN-ATNA AS
2018/956 20181204 04.12.2018 Utgående brev Tillatelse til deling av landbrukseiendom - fradeling fra gnr 18 bnr 1 m.fl Christian Svein Sehm
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter på gnr 19 bnr 1510 Sarah Louise Paulsen
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 15. november 2018 - Eidsiva Energi AS Eidsiva energi AS
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Inngående brev Oppsigelse av 85% fast stilling som assistent ved kjøkkenet på Moratunet sykehjem Sigrid Finneid
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Oppsigelse av abonnement knr. 200614 - Bisnode Norge AS Bisnode Norge AS
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Saldoforespørsel ***** ***** ***** ***** AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
Ingen tilgang 20181204 04.12.2018 Utgående brev Kvittering for levering av utlånt utstyr - Tord Holand Strand Tord Holand Strand
Versjon:5.2.00