eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/894 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage *****
2019/681 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av ny revidert gjennomføringsplan - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte i Hedmark Revisjon IKS 17.10.2019 HEDMARK REVISJON IKS
2017/774 20191011 11.10.2019 Inngående brev Dårlig/ikke eksisterende mobildekning i Atndalen - ønske om initiativ fra kommunen Eystein Fossum
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Fordeling av spillemidler til arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Hedmark 2019/2020 - Stor-Elvdal Hedmark fylkeskommune
2019/894 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad på stilling som barnehagelærer / barne- og ungdomsarbeider / assistent i 100 % vikariat i Sollia barnehage *****
2019/908 20191011 11.10.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn - kommunen som forurensningsmyndighet FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/774 20191011 11.10.2019 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur Telenor Norge AS
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 30 bnr 1 - Sigrunn Pernille Tryli Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 15 bnr 1 - Sigrid Tryli Ottinsen Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - påminnelse om utbetaling av tilskudd Husbanken
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr 13 bnr 14 - Østen Østensen Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev KOSTRA-tall for barnehagedekning i kommunen Høgskolen i Østfold
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Korrigering - oppsigelse av leiekontrakt - Koppang lensmannskontor Politiet - Nina Stien (Ekstern)
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Valgdirektoratet takker for innsatsen i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valgdirektoratet
2019/681 20191011 11.10.2019 Utgående brev Tillatelse til utslipp på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Britt Karina Gyldenskog Berstad
2015/7 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på mottatt oppsigelse fra Farazia Anzar 30.08.18 Farazia Ansar
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Korrigering - oppsigelse av leiekontrakt - Koppang lensmannskontor Politiet
2019/905 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gnr 19 bnr 7 - Tekna - Tekna park, Koppang ARILD LUND
2019/905 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tilattelse til bygging av avløpsanlegg på gnr 19 bnr 7 - Tekna - Tekna park, Koppang ARILD LUND
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om bygging av vei på gnr 91 bnr 1 Anderbåta - Atnsjøen - Sollia Fjellstyre SOLLIA FJELLSTYRE
2016/1273 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vedrørende salg av eiendommen, Stenbakkveien 49 og 51 - gnr 17 bnr 1198 KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Geovekstprosjekt LACHHE64 SÅTE 2016 - mulig laserskanning i Atndalen Kartverket
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Resultater fra nasjonale prøver Utdanningsdirektoratet
2019/681 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Britt Berstad
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Orientering om at møtebøkene fra landets kommuner er publisert - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 VALGDIREKTORATET
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 206 i Stor-Elvdal Lars Gøran Dørum Østmoe
2018/1052 20191010 10.10.2019 Inngående brev Møtereferat fra møtet 09.10.2019 Sate - Stine Storsveen
2019/825 20191010 10.10.2019 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Statens kartverk
2019/707 20191010 10.10.2019 Inngående brev Byggemøtereferat nr. 2 - Tekna boligområde Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 15 bnr 1 OTTINSEN SIGRID TRYLI
2019/681 20191010 10.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Britt Berstad
2019/869 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 14 bnr 298 Tryliveien 1398 - True Westgaard Solberg, Enebakk True L Westgaard Solberg
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Avregning for fallvilt 2019 Østerdalsmat
2019/887 20191010 10.10.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter jordloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid OLE SOLLIEN
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Rapportering - tilskudd til utleieboliger 2019 - Stor Elvdal kommune Husbanken
2019/887 20191010 10.10.2019 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling fra gnr 17 bnr 14, 25 og 105 - opprettelse av ny grunneiendom Arvid Rotbakken
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på krav om stilling ***** ***** *****
2019/889 20191010 10.10.2019 Inngående brev Uttalelse fra Bane NOR - bygging av landbruksvei på gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum Bane NOR
Ingen tilgang 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til etablering av vei, vann og avløp til boligfelt i Båsrøsta på gnr 19 bnr 1496 og 1635 – Stor-Elvdal kommune NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 13 bnr 4 - Ingvald Lyngar Landet Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gnr 13 bnr 4 - Ingvald Lyngar Landet Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Evaluering av spesialundervisning skoleåret 2018/2019 *****
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev IOP skoleåret 2019/2020 *****
2019/899 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse - søknad om BU-midler og landbrukslån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** INNOVASJON NORGE
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Spørreundersøkelse for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge Svar Kulturtanken - Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge
2019/901 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Helsedirektoratet
2018/673 20191009 09.10.2019 Inngående brev Påminnelse - forbud mot fyring med fossil olje FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med utviklingshemming - rapport fra stikkprøveundersøkelse i kommunene Statens helsetilsyn
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/814 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 06.09.19 - 31.03.20 - tilkallingsvikar assistent - Enhet tiltak for funksjonshemmede Hilde Berget
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 13.09.19 - 31.03.20 - Enhet tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2017/823 20191009 09.10.2019 Inngående brev Strand-Opphus utmarksområde - tilbakemelding på tellende areal Olav Herbert Sundt Sverre
2019/829 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på søknad på stilling som renholder - 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 22.07.19 - 30.09.19 - vikar BPA - Enhet tiltak for funksjonshemmede Arne Ingar Pedersen
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 206 Lars Gøran Dørum Østmoe
2019/898 20191009 09.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding - skadenummer 346863 KLP Skadeforsikring
2019/157 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til Villreinnemdene 2019 - 2023 MILJØDIREKTORATET
2019/887 20191009 09.10.2019 Utgående brev Tillatelse etter jordloven til omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom - fradeling fra Trøen gnr 17 bnr 14 m.fl. - Arvid Rotbakken Arvid Rotbakken
2018/830 20191008 08.10.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon – nytt avløpsanlegg for grendehuset i Sollia gnr 46 bnr 23 Hans Bondal
2019/891 20191008 08.10.2019 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - medlemmer i fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal kommune Fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal kommune
2018/748 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om leie av gymsal - Innebandy skoleåret 19/20 Heidi Strand Berntsen
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gnr 13 bnr 14 i Stor-Elvdal (0430) Landbruksdirektoratet
2018/658 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til å benytte båt med motor til fiskekultiveringsarbeid på Bjørsjøen - Stor-Elvdal JFF John Smedbakken
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tuberkulosemelding fra Innlandet politidistrikt - statsborgere fra land med høy forekomst av tuberkulose Innlandet politidistrikt
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Måling av radon i utleieboliger Elverum kommune/Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Endring på søknadsskjema - oppføring av anneks på gnr 11 bnr 40 - Nils Lerum, Koppang| Nils Lerum
2019/895 20191008 08.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til midlertidig lønnstilskudd - ***** ***** NAV tiltak Innlandet
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 13 bnr 14 Østen Østensen
2018/658 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tillatelse til bruk av båt på Bjørsjøen - Stor-Elvdal JFF avd. Trønnes Stor-Elvdal JFF, avdeling Trønnes
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Etterspørsel etter ytterligere dokumentasjon til behandling av klage - tildeling av besøkssenter rovdyr / rovdyrsenter MILJØDIREKTORATET
2015/718 20191008 08.10.2019 Inngående brev Utlysning- tilskudd til implementering av rammeplanen 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Innspillsmøter om handlingsplan for allmennlegetjenesten Postmottak HOD
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oversendelse av reviderte dokumenter - søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen MONO ARKITEKTER AS
2016/8 20191008 08.10.2019 Inngående brev Styreprotokoll 16.9.2019 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd ved sykdom for perioden ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Varsel om tvangsfullbyrdelse - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Utgående brev Påminnelse angående gjenåpning av sak - ***** ***** ***** *****
2019/836 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar - Kartlegging av utstyrssentraler i Norge Ramboll
2019/738 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1557 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Inger Lise Berger Dyrstad
2019/738 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1557 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Arne Kjell Dyrstad
2019/738 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1557 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune
2019/738 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1557 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Morten Strand
2019/157 20191008 08.10.2019 Inngående brev Ung4Reg - Ungdomsmedvirkning - ungdomsråd - koordinatorer for barn og unges interesser i kommunen Prosjektmedarbeider Folkehelse
2019/891 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen 2020 - for medlemmer i fellingslaget i Stor-Elvdal kommune Fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal kommune
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kommunens krav om kompensasjon for merverdiavgift termin 4 – 2019 - revisjonsberetning HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
2018/748 20191008 08.10.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - leie av gymsal - Innebandy skoleåret 19/20 Heidi Strand Berntsen
2019/886 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1569 og 1570 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Odd Hagen
2019/886 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1569 og 1570 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Bente Sundet Hagen
2019/886 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1569 og 1570 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune
2019/886 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1569 og 1570 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Karin Treseng Midtskogen
2019/886 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1569 og 1570 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Tore Midtskogen
2019/886 20191008 08.10.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Tillegg til gnr 19 bnr 1569 og 1570 19/1496 i Stor-Elvdal kommune Irene Berger
2019/889 20191008 08.10.2019 Utgående brev Oversendelse til høring - søknad om bygging av ny landbruksvei, traktorvei klasse 7, gnr bnr 19/7, Janne Mellum, Stor-Elvdal Hedmark fylkeskommune m.fl.
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.11.19 - 31.05.20 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Gunnhild Spook
2019/891 20191007 07.10.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i deler av Ringebu kommune - fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal RINGEBU KOMMUNE
2019/866 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om omdisponering av produktiv skog til innmarksbeite på gnr 14 bnr 63 - Per Anders Westgaard WESTGAARD PER ANDERS
2019/866 20191007 07.10.2019 Utgående brev Søknad om omdisponering av skogsmark til innmarksbeite - gnr 14 bnr 63 m.fl. Per Anders Westgaard
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Utgående brev Oversendelse av skademelding - yrkesskade *****
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 659 Vinjeveien 1531 - Tore Østberg Johnsen, Elverum TREBYGG ØST AS
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 4 bnr 4 - Marianne Strand Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste for gnr 47 bnr 50 Per Bonesvoll
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Utgående brev Utlevering av naboliste for gnr 47 bnr 50 Per Bonesvoll
2019/501 20191007 07.10.2019 Utgående brev Svar på navneendring i forbindelse med arv av hytte - gnr 54 bnr 296 Bjørn Tore Kristofersen
2019/791 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kommentarer til vedtak 19/51 i kommunestyret 25.09.2019 - Mulighetsstudie Tekna Boligfelt. Jan Erik Hageler Lingjerde
2019/885 20191007 07.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til Veflen entreprenør AS avd. Oslo - tillatelse til kryssing og nærføring med tele/fiber - Fv 2200 (tidl Fv 632) i Koppang sentrum STATENS VEGVESEN
2017/823 20191007 07.10.2019 Inngående brev Olav Follstad - tilbakemelding på tellende areal Olav Follstad
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 17 bnr 1 - Stor-Elvdal kommune Landbruksdirektoratet
2017/582 20191007 07.10.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert Arbeidsavtale 34,08% fast stilling kjøkkenassistent - sektor institusjonstjenester - kjøkken Linda Dalbakk
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 10 bnr 15 - Anders Kiær Landbruksdirektoratet
2019/867 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 167 og gnr 14 brn 436 - Odd Arvid Sollien Odd Arvid Sollien
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/18 20191007 07.10.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering 2019 / 2020 *****
2019/291 20191007 07.10.2019 Inngående brev Bankgaranti - Stor-Elvdal kommune - Alvdal Graveservice AS Sparebank 1 Østlandeet
2019/867 20191007 07.10.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på gnr 17 bnr 167 og gnr 14 bnr 436 i Stor-Elvdal Bjørg og Leif Trønnes m.fl.
2018/443 20191007 07.10.2019 Utgående brev Spørsmål vedr. sanering av Asbest Tronfjell Anlegg as
2019/821 20191007 07.10.2019 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 27 bnr 44 m.fl. - Torbjørn Stenbakken STENBAKKEN TORBJØRN
2017/4 20191004 04.10.2019 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale hos KLP Skadeforsikring AS Klp - servicesalg@klp.no
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Takker ja til barnehageplass i Stor-Elvdal kommune Chojrakkk .
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 353 i Stor-Elvdal EiendomsMegler 1 Innlandet v/Nils Helge Kirkbakk
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Tjenestebevis Martine Bakken
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar vedr. forespørsel om møte med enhetsleder i Koppang barnehage, Bodil Sandtrø *****
2019/363 20191004 04.10.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse 2 - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 353 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale - 85% fast kjøkkenassistent stilling - Sektor institusjonstjenester Anita Hjelle
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innkalling til time - ***** ***** ***** SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 6 bnr 15 Severin Myrbakken
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidler fra skogfond i 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Budsjett og faktura IKA Opplandene 2020 Oppland fylkeskommune
2019/266 20191004 04.10.2019 Utgående brev Taklekkasje I kommunehuset Myrvang - servicetorg Østerdalen Byggeservice as
2019/832 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra kraftfondet -innkjøp og installasjon av elektrisk varmepumpe - Kjøkkenveien 3 KJØKKENVEIEN 3 DA
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd fra næringsfondet - stønad til kjøkken ved Rondetunet - Rondane Friluftssenter AS RONDANE FRILUFTSSENTER AS
2018/323 20191004 04.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar på brev mottatt 30.09.19 - tilsvar til møte 18.09.19 Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Gunn Eli Rønningen
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier i fast stilling på Moratunet sykehjem Guri Brun
2019/157 20191004 04.10.2019 Utgående brev Møteinnkalling - fordeling av representanter til nemder, styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023 Stein Bie m.fl.
2019/719 20191004 04.10.2019 Inngående brev Rekvisisjon opprettelse 26 grunneiendommer - gnr 17, bnr 7, flere festenr Malmlaft - Tore Haugen
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Takker ja til barnehageplass i Stor-Elvdal kommune Chojrakkk .
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 17 bnr 123 fnr 22 Terje Kolstad m.fl.
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 17 bnr 1122 John Edvard Henriksen
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 91 bnr 1 fnr 83 og 110 Simen Kolstad
2018/289 20191004 04.10.2019 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 - Stor-Elvdal kommune BANE NOR SF m.fl.
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på klage - eiendomsskatt - Severin Myrbakken Severin Myrbakken
2019/886 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tillatelse til deling av gnr 19 bnr 1496 - opprettelse av ny grunneiendom Stor-Elvdal kommune
2019/805 20191003 03.10.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/866 20191003 03.10.2019 Utgående brev OU-midler Stor-Elvdal kommune Sissel Haugen Daldosso
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Leiekontrakt for Koppang lensmannskontor - oppsigelse Politiet - Nina Stien (Ekstern)
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på opplysninger om ny ordfører etter kommunevalget Advokatfirmaet Lund & Co DA
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 11 bnr 61 i Stor-Elvdal Nils Lerum m.fl.
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2019 - 30.06.2020 -tilkallingsvikar - assistent - Stor-Elvdal fritidsklubb Tina Nyberget
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 776 SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oversendelse av sak til kommunestyret - ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - Hedmark Revisjon IKS Hedmark-Revisjon - Morten Alm Birkelid
2019/835 20191003 03.10.2019 Utgående brev Tillatelse til deling av eiendommen gnr 17 bnr 7 - fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom Cato Haugen
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på tilsvar vedrørende svar på permisjon - master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten 2019 - 2021 Gunn Eli Rønningen
2019/890 20191003 03.10.2019 Inngående brev Høring - endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager - høringsfrist: 13. november 2019 Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Opplysninger om ny ordfører etter kommunevalget Advokatfirmaet Lund & Co DA
2019/860 20191003 03.10.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av andeler i eiendommen gnr 14 bnr 66 - Jorun Bjerke Jorun Bjerke
2019/860 20191003 03.10.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 2020 Statens Vegvesen
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/785 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad på prosjektstilling - gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til innbyggere fra 75 år og eldre *****
2019/860 20191003 03.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - andeler i gnr 14 bnr 66 i Stor-Elvdal Jorun Bjerke
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 776 i Stor-Elvdal Sem og Johnsen Eiendomsmegling
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Referat Geografisk samarbeidsutvalgsmøte - Tynset 13.09.2019 Sykehuset-Innlandet - Astrid Skotte
2019/628 20191002 02.10.2019 Inngående brev Invitasjon til Friluftslivets uke 2020 Norskfriluftsliv - Linn Elise Jakhelln
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** - Oppfølgingssamtale med arbeidsgiver den 30.09.2019 NAV Stor-Elvdal
2019/879 20191002 02.10.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Evje gnr 14 bnr 138 m.fl. Thorer Martin Ruud m.fl.
2019/714 20191002 02.10.2019 Utgående brev Signert kontrakt - byggherreforskriften Norconsult AS
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 10 bnr 54 Inger Ragnhild Mathisen
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd gnr 13 bnr 33 Magnus Hirkjølen R Berget
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 14 bnr 38 Mildrid Amundsen
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - midler 2019 - Per Anders Westgaard - inngjerding av beitearealer Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Nytt foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til innlegging av vann og utslipp av avløpsvann - hytte på gnr 17 bnr 388 Vinjeveien - Arvid Hansen-Øvre Arvid Hansen-Øvre
2019/888 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om redusering av kommunale avgifter på gnr 19 bnr 1528 Liis Lensment
2019/805 20191002 02.10.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 47 bnr 5 og gnr 46 bnr 20 i Stor-Elvdal Solfrid Nygård Levin og Jan Ueland
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av stilling som aktivitør på Lugomstua Anita Hjelle
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Nytt foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til innlegging av vann til fritidsbolig på gnr 17 bnr 755 Tryvang - Unni Larsen, Kolbotn Unni Larsen
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Nytt foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - plassering av tett tank på gnr 17 bnr 417 Geitryggen - Joar Hagen, Elverum Joar Hagen
2017/823 20191002 02.10.2019 Inngående brev Koppang utmarksområde - tilbakemelding på tellende areal Vetle Wetlesen
2019/842 20191002 02.10.2019 Utgående brev Tilbakemelding på behov for tilgang til database for sensitiv artsinformasjon FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Nytt foreløpig svar - videre saksgang - søknad om dispensasjon til innlegging av vann til ny hytte - Megrunnslia hyttefelt gnr 54 bnr 258, Jo Øvergaard, Sollia BJERVE OLAV ARKITEKT MNAL
2018/673 20191002 02.10.2019 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no
2018/325 20191002 02.10.2019 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - riving og gjenoppføring av ny fritidsbolig på gnr 91 bnr 1 fnr 46 Ringebuveien 205 - Kjersti Wold, Hamar Kjersti Wold
2017/722 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling fra HELFO - kommunal fysioterapeut HELFO
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltidsopplæring uke 43 - ***** ***** ***** STATPED
2018/325 20191002 02.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - riving og gjenoppføring av ny fritidsbolig på gnr 91 bnr 1 fnr 46 Ringebuveien 205 - Kjersti Wold, Hamar Kjersti Wold
2019/805 20191002 02.10.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Kirkestua gnr 47 bnr 5 m.fl. - Solfrid Nygård Levin og Jan Ueland Solfrid Nygård Levin og Jan Ueland
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal september 2019 (pr 1.10.19) NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing - gnr 19 bnr 1744 STATENS KARTVERK
2019/862 20191002 02.10.2019 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 17 bnr 149 Brynjar Tangen m.fl.
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Utgående brev Vedtak - Sakkyndig nemnd - gnr 12 bnr 265 Åge-Ingar Havn
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknader og vedtak - opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
2019/830 20191002 02.10.2019 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan for Andersbåta - til bygging av vei i veiklasse 4 - gnr 91 bnr 1, Sollia fjellstyre SOLLIA FJELLSTYRE
2019/883 20191002 02.10.2019 Utgående brev Oversender signert leieavtale LOCUS EIENDOM AS
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Frasigelse av verv som vara i kommunestyre for perioden 2019 - 2023 *****
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/363 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gnr 19 bnr 1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Vurdering etter deltidsopplæring uke 36 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Yrkesskade - anmodning om skademelding - ***** ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20191002 02.10.2019 Inngående brev Takker ja til Barnehageplass ved Koppang barnehage Marita L. og Martin Bakken
2019/889 20191002 02.10.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei på gnr 19 bnr 7 MELLUM JANNE
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - bindende forhåndsuttalelse og eiernes skattemelding for 2018 Eidsiva - Krokeide, Elisabeth
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på høring - Forslag til forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Utgående brev Tillatelse til bruk av båt på Atnsjøen - Atna Fiskeforening ATNA FISKEFORENING
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser på gnr 91 bnr 1 fnr 22 Ringebuveien 351 AKTIV EIENDOMSOPPGJØR AS
2019/821 20191001 01.10.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i innlandet - godkjenning av plan for nydyrking gnr 27 bnr 44 - Torbjørn Stenbakken FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Utgående brev Oversender arbeidsavtale til underskrift Kiflemariam Ghebremichael
2019/882 20191001 01.10.2019 Utgående brev Oversender signert avtale Locus Eiendom
2019/887 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom gnr 17 bnr 14 - Arvid Rotbakken Arvid Rotbakken
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 30 bnr 1 - Sigrunn Pernille Tryli Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til motorferdsel - Atnsjøen ATNA FISKEFORENING
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Liste for kontroll før utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2019 - foreløpig beregnet tilskudd Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 17 bnr 4 - Gunnar Myrvang Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Inngående brev Viktig informasjon til alle folkevalgte fra KS Ks - Sindre Westerlund Mork
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Utgående brev Berammet møte i Eldrerådet den 09.10.2019 utgår Berta Tomine Tangen m.fl.
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Inngående brev Infobrev til eierkommuner - om sammenslåingsprosessen mm - endelig Hedmark Revisjon
2019/883 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering Inger Mari Ruud
2019/829 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som renholder - 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
2019/884 20190930 30.09.2019 Inngående brev Første side - Melding om yrkesskade påført under arbeid *****
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv. *****
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing gnr 19 bnr 1742 Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 19 bnr 1742 og 1744 i Stor-Elvdal Bjørg Skogsrud
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversendelse av ferdiggodkjenning mm. - Deres ref. 2018/101917 INNOVASJON NORGE
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Inngående brev Takker ja til Barnehageplass ved Koppang barnehage Marcel Schrijvers-Gonlag
2019/284 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversendelse av rapportskjema for ressursbruk ved skadefellingsforsøk på store rovdyr 2019 - Stor-Elvdal kommune Fylkesmannen i Innlandet
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Inngående brev Krav om deling av integreringstilskudd OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN
2015/430 20190930 30.09.2019 Inngående brev Kartlegging 0-49 år 2017 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknader på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune 2020 Svenske sykepelerstudenter
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag *****
Ingen tilgang 20190930 30.09.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 486 i Stor-Elvdal Jo Øvergaard
2019/880 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale eiendomsgebyrer gnr 19 bnr 1013 Stor-Elvdal Eiendom AS
2019/829 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som renholder - 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
2018/323 20190930 30.09.2019 Inngående brev Tiltsvar til møte den 18.06.2019 - arbeidsmiljøprosessen i Sektor for institusjonstjenester Hovedtillitsvalgt NSF, Gunn Eli Rønningen
2019/829 20190930 30.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som renholder - 75% stilling i vaskeri/renhold på Moratunet sykehjem - sektor for institusjonstjenester *****
2019/882 20190930 30.09.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering Sinisa Duric
2019/524 20190927 27.09.2019 Inngående brev Anmodning om ROS-analyser - beredskap Stor-Elvdal kommune Røde Kors
Ingen tilgang 20190927 27.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2019 - fagarbeider / tilkallingsvikar ved Koppang skole og SFO Marta Steine Våler
Ingen tilgang 20190927 27.09.2019 Inngående brev Sendertillatelse nr 1004406 fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
Ingen tilgang 20190927 27.09.2019 Inngående brev Underskrevet skjøte gnr 19/1742 Kristian og Maud Flugsrud
2019/878 20190927 27.09.2019 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag - høringsfrist: 3. januar 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Versjon:5.2.00