eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 54 bnr 12 m.fl. - Jo Øvergaard ØVERGAARD JO
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Klage til Skatteetaten gnr 19 bnr 378 - endring til fritidsbolig Arild Kvisgaard
2018/167 20180222 22.02.2018 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 10 bnr 13 m.fl. Leif Verner Baarstad m.fl.
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Svar på status i sak om eiendomsskatt beregning-avtalenr 50723 gnr 12 bnr 265 Åge-Ingar Havn
2016/860 20180222 22.02.2018 Inngående brev Vedrørende melding til PPT - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - ***** ***** *****
2015/1008 20180222 22.02.2018 Inngående brev Kommunale eiendomsgebyrer på ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Enerettstildeling på restavfall til SESAM Ressurs AS FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS
2018/21 20180222 22.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju 05.03.2018 *****
2018/21 20180222 22.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju 05.03.2018 *****
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Normalpolitivedtekter - rundskriv 02/2018 POLITIDIREKTORATET
2018/171 20180222 22.02.2018 Inngående brev Søknad om riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig på gnr10 bnr 38 Myklebysetra - Arne Olav Nyberg, Hamar Arne Olav Nyberg
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Belastingsfullmakt og tildeling 2018 av landbrukspolitiske virkemidler FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/629 20180222 22.02.2018 Utgående brev Matrikkelføring etter avholdt oppmålingsforretning - Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - opphør av fri skoleskyss for elever som skal gå i 2. klasse skoleåret 2018/2019 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - opphør av fri skoleskyss for elever som skal gå i 2. klasse skoleåret 2018/2019 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - opphør av fri skoleskyss for elever som skal gå i 2. klasse skoleåret 2018/2019 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til foresatte - opphør av fri skoleskyss for elever som skal gå i 2. klasse skoleåret 2018/2019 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Tilskuddsmidler - tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov, kap. 765 post 60 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Godkjenning av elevdata ved frittstående grunnskoler i perioden 15.- 22. mars 2018 UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/175 20180222 22.02.2018 Inngående brev Høring - forslag til endring i læreplan for vg3 Aktivitørfaget - høringsfrist: 22. mai 2018 Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Vedrørende turnustjeneste for fysioterapeuter 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Skolestartkampanje 2018 NTL VEG REGION ØST-4501
2018/21 20180222 22.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju 05.03.2018 *****
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Tildeling av leiekjøringsløyve 2017 - 2018 i Atndalen Øst - område 6 Stor-Elvdal jeger- og fiskeforening, Avd. Atna
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte i IKA Opplandene 21.03.2018 OPPLAND FYLKESKOMMUNE
2017/914 20180222 22.02.2018 Utgående brev Vedtak om tilskudd til private barnehager 2018 - Menighetens barnehage MENIGHETENS BARNEHAGE
2017/710 20180222 22.02.2018 Inngående brev Avtale om direkte oppgjør for kommuner, fylkeskommuner eller foretak - februar 2018 HELFO
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Svar på anmodning om endring av takst på hytte / uthus gnr 10 bnr 269 - Myklebysetra Hans Andersen
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskattegrunnlag - eiendom gnr 19 bnr 1382 Skatteetaten m.fl.
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Svar på status i sak om eiendomsskatt beregning-avtalenr 50723 gnr 12 bnr 265 Åge-Ingar Havn
2018/93 20180222 22.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb i hjemmesykepleien sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allemmfarlige smittsomme sykdommer - høringsfrist: 22. mai 2018 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Hedmark - svar angående varsel om oppstart av verneprosess for utvidelse av Eldåa naturreservat - Halvmilsåsen i Stor-Elvdal kommune HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Inngående brev Søknad om scooterløyve på Gråsjøen - Stor-Elvdal jeger og fiskeforening, avd Atna Stor-Elvdal jeger og fiskeforening, Avd Atna
2017/625 20180222 22.02.2018 Inngående brev Vedrørende melding til PPT - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20180222 22.02.2018 Utgående brev Innvilget søknad om videreutvikling av Koppang Massasjeterapi - Klinikk Endelig KOPPANG MASSASJETERAPI - SKARET
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Ekstraordinær utvidet båndtvang for hunder - Stor-Elvdal kommune ATNELIEN GRUNNEIERFORENING m.fl.
2018/164 20180221 21.02.2018 Inngående brev Høring - NOU 2017:På liv og død - palliasjon til alvorlig syke og døende - høringsfrist: 21. mai 2018 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Søknad Velkommenskilt Stor-Elvdal Statens Vegvesen
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Utlevering av eierliste på gnr 10 bnr 90, 101, 398, 232, 383, 104, 141, 386, 239 og 027 i forbindelse med byggetiltak Stor-Elvdal bygg as
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - vedtak om overtredelsesgebyr MATTILSYNET
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tilbud om utvidet barnehageplass ved Koppang barnehage Amund Moe Myrbakken
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass ved Koppang barnehage Mesfun Tesfatsion Fesfamariam
2018/93 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i 17% som miljøterapeut - enhet tiltak for funksjonshemmede Tanja Kjus Quande
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 09.04.2018 - 100 % fast stilling som helsefagarbeider - sektor institusjonstjenester Marita Lindstrøm Bakken
2018/167 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 13 og 24 Trøa - Karen Anna Ulvig Kiær Karen Anna Ulvig Kiær
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Oppsigelse av 30% stilling ved Moratunet sykehjem Marita Lindstrøm Bakken
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Anmodning om utlevering av eierliste på gnr 10 bnr 90, 101, 398, 232, 383, 104, 141, 386, 239 og 027 i forbindelse med byggetiltak STOR-ELVDAL BYGG AS
2018/93 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2018 *****
2016/55 20180221 21.02.2018 Utgående brev Etterspurte dokumenter i tilsynssak hjemmebaserte tjeneter HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert matrikkelen - gnr 17 bnr 995 i Stor-Elvdal DNB Eiendom, Seksjon Eiendomsoppgjør
2018/93 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/21 20180221 21.02.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad som miljøarbeider i 50 % fast stilling i Stor-Elvdal kommune Hans Michael Johansson m.fl.
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte - Krafttak mot kreft Kreftforeningen
2018/22 20180221 21.02.2018 Inngående brev Trekker søknad på stilling som miljøterapeut *****
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen *****
2018/166 20180221 21.02.2018 Inngående brev Lovlig bruk av musikk, TV-innhold og film i grunnskolen - oversendelse av skoleavtale NORWACO
2018/131 20180221 21.02.2018 Inngående brev Uttalelse fra Rendalen kommune - konsesjon på erverv av landbrukseiendom i Stor-Elvdal med eiertilknytning til rettigheter i gnr 8 bnr 55 RENDALEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2018 Arbeids- og velferdsdirektoratet / NAV
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - purring for skjema med frist 15. februar Statistisk sentralbyrå
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kartlegging av personer under 50 år med nedsatt funksjonsevne i sykehjem FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Stor-Elvdal Skolekorps - søknad om tilskudd til kulturaktiviteter 2018 Stor-Elvdal Skolekorps
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Innkalling til møte 26. februar 2018 kl.13.30 *****
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 13 bnr 106 Bjørg Elin Berger
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 54 bnr 12 m.fl. ØVERGAARD JO
2017/803 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i dokumenter etter tilsyn - sektor oppvekst og kultur Laila Irene Stenseth
2018/7 20180221 21.02.2018 Inngående brev Etterlyser status på søknad om riving og oppføring av hytte og uthus på gnr 54 bnr 300 Lyngstadveien 819 - Idun og Øyvind Dyresen, Ingeberg Roar Arnfinn Iversen
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Klage på tillitsvalgt Fagforbundet
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 13 bnr 106 i Stor-Elvdal Bjørg Elin Berger
2017/1089 20180220 20.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om legestilling ved Stor-Elvdal legekontor for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Utgående brev Etterspurte dokumenter i forbindelse med tilsyn HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Inngående brev Vedrørende utlegging av åte for fredet rovvilt i viktige beiteområder FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/23 20180220 20.02.2018 Inngående brev Takker ja til stilling som koordinator - 60 % fast stilling - sektor for institusjonstjenester Hege Merethe Ulvmoen
2017/590 20180220 20.02.2018 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - lån av lokaler - Seminarhelg Mikaelskor 3-4 mars i barneskolen Marieke Gonlag-Schrijvers
2018/25 20180220 20.02.2018 Utgående brev Svar på søknad på stilling som helsefagarbeider - hjelpepleier i 100 % stilling - sektor for institusjonstjenester, langtidsavdeling Marita Lindstrøm Bakken
2017/590 20180220 20.02.2018 Inngående brev Forespørsel om lån av lokaler - Seminarhelg Mikaelskor 3-4 mars i barneskolen Marieke Gonlag-Schrijvers
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Utgående brev Skoleskyss for 1. trinns elever skoleåret 2018/2019 Foresatte til elever på 1. trinn 2018/2019
2018/177 20180220 20.02.2018 Inngående brev Forprosjekt - biogass i Fjellregionen ALVDAL KOMMUNE og Tynset kommune
2018/25 20180220 20.02.2018 Utgående brev Tilbud på stilling som helsefagarbeider - helsefagarbeider i 80,5 % stilling - sektor for institusjonstjenester, langtidsavdeling Milica Aladzic
2018/25 20180220 20.02.2018 Utgående brev Tilbud på stilling som helsefagarbeider 50 % stilling - sektor for institusjonstjenester, langtidsavdeling Furtuna Sereke Habte
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om legevaktordningen - ny akuttmedisinsk forskrift fra 01.05.2018 VG / Verdens Gang
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Inngående brev Vannforskriftsarbeid i 2018 – rapportering på tiltaksgjennomføring og oppdatering av kunnskapsgrunnlag HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/803 20180220 20.02.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om innsyn i dokumenter - forvaltningsrevisjon i Stor-Elvdal kommune Laila Irene Stenseth
2018/25 20180220 20.02.2018 Inngående brev Takker ja til stilling som helsefagarbeidere i 80,5 % stilling - sektor for institusjonstjenester, langtidsavdeling Milica Aladzic
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 995 Georg Harald og Ann-Merete Smol
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Inngående brev Koppang fotballklubb - søknad om tilskudd til kulturaktiviteter 2018 KOPPANG FOTBALLKLUBB
2018/25 20180220 20.02.2018 Inngående brev Takker ja til stilling som helsefagarbeider i 100 % stilling - Sektor for institusjonstjenester, langtidsavdeling Marita Lindstrøm Bakken
Ingen tilgang 20180220 20.02.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om tilsyn ved Hjemmebaserte tjenester 13.03.18 ARBEIDSTILSYNET
2017/786 20180220 20.02.2018 Utgående brev Ansettelse av kommuneoverlege - 100 % fast stilling og fastlege - vikariat i 100 % fast stilling, enhet helse *****
2018/22 20180219 19.02.2018 Utgående brev Bekreftelse av mottatt søknad og orientering om ny utlysning på grunn av endring i stilling som miljøterapeut Elisabeth Hjelle m.fl.
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 16.februar ang. ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Forespørsel om startlån til familie EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Årsmelding for villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Uttalelse fra Sametinget - kulturminneverntiltak - kulturminneplaner - kulturminnevern - Stor-Elvdal kommune 2014 - 2017 - kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 Sametinget
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb som sykepleier i Stor-Elvdal kommune Mirjana Zilovic
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i Bufdir sin kompetansesatsing for kommunalt barnevern - tjenestestøtteprogrammet FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage - høringsfrist: 06. april 2018 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 267 Vinjeveien 1512 - Lars Øiseth, Oslo Lars Øiseth
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb til Moratunet Sykehjem i Stor-Elvdal kommune 2018 Lillian Plesner
2017/629 20180219 19.02.2018 Inngående brev Krav om matrikkelføring etter avholdt oppmålingsforretning - Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2018/13 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad på lærlingplass - helsefagarbeider fra august 2018 *****
2018/22 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad på stilling som miljøterapeut - 83 % fast stilling fra 01.04.2018 - tiltak for funksjonshemmede *****
2018/93 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Korrigering av opplysninger - oversendt klagesak erstatning for tap til rovvilt 2017 - Ole Anton Brænd - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/93 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Moratunet sykehjem sommeren 2018 *****
2018/93 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Granheim alderspensjonat sommeren 2018 *****
2018/93 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Granheim alderspensjonat sommeren 2018 *****
2016/406 20180219 19.02.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-10. trinn Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som pleiemedhjelper ved Moratunet sykehjem Ingrid Viken
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Ordførerens uttalelse - Kongens fortjenestemedalje - ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Årsrapportering kommunalt avløp 2017 - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/161 20180219 19.02.2018 Inngående brev Høring - forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 - høringsfrist: 15. mai 2018 UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Invitasjon til å søke på prosjektmidler til kartlegging av tilgjengeligheten i uteområder 2018 Hedmark fylkeskommune
2018/162 20180219 19.02.2018 Inngående brev Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunen - høringsfrist 09. mai 2018 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2016/1014 20180219 19.02.2018 Utgående brev Oversender tinglyst skjøte gnr 19 bnr 1732 Inger Beathe Løset
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om fast serveringsbevilling - Atnasjø kafe AS ATNASJØ KAFE AS
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om fast skjenkebevilling - Atnasjø kafe AS ATNASJØ KAFE AS
2017/750 20180219 19.02.2018 Inngående brev Vedtak om utbetaling fra Helfo HELFO
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Inngående brev Mangelrapport, årsrapport 2017 og nye priser for 2018 NORVA 24 AS
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 22.januar angående ***** ***** ***** *****
2016/645 20180219 19.02.2018 Inngående brev Rovviltnemndas behandling av sak 1/18 om revisjon/ oppdatering av forvaltningsplanen for rovvilt i region 5 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180219 19.02.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 1080 - Trydammen 7 - Venke Østli, Espa TREBYGG ØST AS
2018/160 20180219 19.02.2018 Inngående brev Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven - høringsfrist 15. mai 2018 UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Behandlingsplan / utredningsplan - ***** ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 13.02.2018 - 16.02.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass i Menighetens barnehage Ingar og Mareike Bø
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om registreringsnummer på ny snøscooter knyttet til leiekjøringsløyve - Ola O. Brænd Ola Olesøn Brænd
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Forslag til justering av eierkommunenens medfinansiering av "varig tilrettelagte arbeidsplasser" / VTA STOR-ELVDAL RENDALEN PRODUKTER AS
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Tjenestebevis Furtuna Sereke Habte
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Tilbakemelding etter møte 14.02.2018 *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb til Moratunet Sykehjem i Stor-Elvdal kommune 2018 Lillian Plesner
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - påminnelse for skjema med frist 15. februar 2018 - Stor-Elvdal kommune KOSTRA Support
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Protokoll fra møte den 15.02.18 - opprettelse av ny skiløype - Gråsjøfeltet velforening Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten v/FYLKESMANNEN I OPPLAND
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Bekreftelse på ikke mottatt stønad fra Nav velferd i 2017 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb til Granheim Alderspensjonat i Stor-Elvdal kommune 2018 Lillian Plesner
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Avslutte utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine (Hexyon) Folkehelseinstituttet
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt tilbakemelding etter møte 14.02.2018 *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Protokoll fra møte den 15.02.18 - opprettelse av ny skiløype - Mogrenda samfunnshus Villreinnemda
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Informasjon om politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte Innlandet Politidistrikt
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Varsel om inntreden i tidligere besluttet tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Svar i ***** på møtereferat fra 14.02.2018 *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt driftstilskudd 1. halvår 2018 SR Produkter AS
2016/1014 20180216 16.02.2018 Inngående brev Retur av tinglyst skjøte - gnr 19 bnr 1732 STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar på mottatt ***** på møtereferat *****
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Innkalling til tilbakemeldingsmøte - ***** ***** ***** SYKEHUSET INNLANDET HF
2018/13 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad på lærlingplass - barne- og ungdomsarbeiderfaget fra august 2018 *****
2018/155 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 123 fnr 8 Lauvåsen - Arve Solheim, Hamar Arve Solheim
2016/940 20180216 16.02.2018 Inngående brev Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder. Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018 MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev Ny analyseresultater - analyseperiode 13.02.2018 - 16.02.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Klage på eiendomsskattegrunnlag - eiendom gnr 19 bnr 1382 Alf Morten Møller
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Invitasjon til brukermøte 23.04.2018 - alarmsentral brann Innlandet MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2018/93 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved kjøkkenet på Moratunet - Stor-Elvdal kommune sommeren 2018 *****
2018/93 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved kjøkkenet på Moratunet - Stor-Elvdal kommune sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Stor-Elvdal kommune SKATT ØST
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass ved Koppang barnehage Zenab Mohammed A Yousief
2018/23 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tilbud på stilling som koordinator - 60 % fast stilling - sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 694 i Stor-Elvdal Trond Velten
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 14.02.-30.06.2018 - tilkalling pleiemedhjelper - institusjonstjenester *****
2017/923 20180215 15.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 19.02.2018 - 75 % fast stilling helsefagarbeider - sektor institusjonstjenester Jovanka Aladzic
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 19.02.2018 - 80 % fast stilling omsorgsarbeider (skifte av hjemler) - sektor institusjonstjenester Eli Amundsen
2016/120 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om finansiering for 2018 for følgeprosjektet i Rondane villreinområde KVIKNE UTMARKSRÅD
2016/624 20180215 15.02.2018 Utgående brev Referat fra møte i råd for likestilling av funksjonshemmede15. februar 2018 Gunnar Pedersen m.fl.
2015/1032 20180215 15.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til Mathiesen-Atna AS - klagesak - Hira kraftverk i Stor-Elvdal kommune OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Lærernormkalkulator – hjelp til å beregne lærertetthet Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Referat fra møte 14.02.2018 *****
2018/13 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad på lærlingplass - barne- og ungdomsarbeiderfaget fra august 2018 *****
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass ved Moratunet sykehjem i uke 9 - 12 2018 Frezghi Kefali
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Kunngjøring - opptak til barnehagene 2018 / 2019 A/S Østlendingen
2017/550 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon ved refusjon av utgifter til avløsning under sykdom mm *****
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Melding om tilsyn ved Hjemmebaserte tjenester - Granheim alderspensjonat - Arbeidstilsynet ARBEIDSTILSYNET
2018/77 20180214 14.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2018 - 14.08.2018 - tilkallingsvikar/assistent - Sollia barnehage Torben Friis Overby
2017/722 20180214 14.02.2018 Inngående brev Egenandelsinnrapportering fysio desember 2017 - Stor-Elvdal kommune HELFO
2018/93 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb ved Sektor for samfunnsutvikling sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Retningslinjer for studiehjemler i samisk skoleåret 2018/2019 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem og Granheim alderspensjonat Mariann Hagen Johansen
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Erklæring om privat skifte av dødsbo Nord-Østerdal tingrett
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Forespørsel om turnustjeneste for fysioterapeuter FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Anmodning om kopi av Stor-Elvdal kommune sitt regnskap 2017 - Kommunal Rapport Data Kommunal Rapport
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Moratunet sykehjem Julie Wattenberg
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomhet og BHT-honorar NAV arbeidslivssenter Hedmark
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 14 bnr 116 GLOMMEN SKOG SA
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Permisjon fra stilling ved kommunelegekontoret Arif Iqbal
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 9 bnr 123 og 128 i Stor-Elvdal Hans Kristian Eggum
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Retningslinjer for bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret CRM:0031066 Direktoratet for forvaltning og IKT / DIFFI
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass ved Moratunet sykehjem i uke 9 - 12 2018 Pimpajee W Skånøy
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om sommerjobb som sykepleiere i Stor-Elvdal kommune m.fl.
Ingen tilgang 20180214 14.02.2018 Inngående brev Bankavtale / bankaxept-kort til stønadsmottakere - brukere og flyktninger i NAV Anne Mæhlum
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar ved Lugomstua dagsenter fra 01.02.2018 Marianne Trønnes
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass ved Koppang barnehage Amund Moe Myrbakken
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Flagging på Nordens dag 23. mars 2018 Foreningen Norden
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Dokumentasjon på at skuddpremie er et feilslått og meningsløst tiltak Dyrenes røst
2018/126 20180213 13.02.2018 Utgående brev Om rapportering av eventuelle etableringer og nedleggelser av frivilligsentraler i tidsrommet fra 1. juni 2017 til1. juni 2018 KULTURDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Oppsigelse av 19,1 % stilling ved Moratunet sykehjem Vegard Bekkelund
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9 bnr 123, 128 Hans Kristian Eggum
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til hytte på gnr 54 bnr 20 tomt nr 17 Atnasjøliahyttefelt - Elisabeth Tuen, Eiksmarka Elisabeth Tuen
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Høring - Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2 - høringsfrist 20. april 2018 Direktoratet for byggkvalitet
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Påminnelse om periodisk kjøretøykontroll - HB 78386 SULLAND ELVERUM AS
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 100% fast stilling som rådgiver byggesak og spredt avløp - Plan og næring Marianne Kløften
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Anmodning om samtykke til oppføring av carport på gnr 4 bnr 83 - oversendelse av avstandserklæring, situasjonsplan og tegninger - Koppang stasjon Sweco Norge AS
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.02.2018 - 12.02.2018 ALCONTROL AS
2017/842 20180213 13.02.2018 Utgående brev Oversendelse av sakkyndig vurdering og vedtak om spesialundervisning ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE
2018/93 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb - enkelt vedlikeholdsarbeid eller renhold - sommeren 2018 *****
2018/93 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb - primært ved Granheim alderspensjonat *****
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1180 i Stor-Elvdal Danilo Moreno
2017/969 20180213 13.02.2018 Inngående brev Halvårsplan 2018 - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Halvårsplan - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.02.2018 - 12.02.2018 ALCONTROL AS
2016/1114 20180213 13.02.2018 Inngående brev Halvårsplan våren 2018 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/144 20180213 13.02.2018 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidater til Innlandets trepris 2018 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/531 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av nytt anneks / gjestehytte på gnr 17 bnr 6 fnr 16 - Morten Nordstrøm, Kongsvinger Arkitektlaget AS
Ingen tilgang 20180213 13.02.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn i rådmannens årslønn Grimstad, Bjørn
2018/93 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Benveien sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Vedrørende svar på rapport etter stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 2017 for kommunene Stor-Elvdal, Våler, Elverum, Trysil, Åmot og Engerdal SKATT ØST
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Bidrag til finansiering av vannområde Glomma og Grensevassdragene - 2018 Hedmark fylkeskommune
2017/962 20180212 12.02.2018 Utgående brev Melding om vedtatt mål for forvaltning av bever og fastsatt forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Stor-Elvdal KIÆR MYKLEBY og STAI IMSDALEN v/Anders Kiær m.fl.
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Rettet publisering av naturfarerapporter - ny praksis NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.02.2018 - 12.02.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.18 - 30.06.18 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Berit Overrein Myrbakken
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Siste påminnelse om undersøkelse om kommunale utviklingsmidler for integreringsarbeid (KUM) Proba samfunnsanalyse
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev kartlegging av behov for åpningstider - Koppang barnehage Dalal Farhan Alsayed
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 1188 Moreno Steffano Danilo Castellanos
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om scooterløyve til løypekjøring på Koppangskjølen Marit Bråten Myrberget
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om særskilt tilrettelagt eksamen *****
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om særskilt tilrettelagt eksamen *****
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Forespørsel om større stilling ved Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.02.2018 - 12.02.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Kopi av brev til Gunstadsæter velforening - Dispensasjon til oppkjøring av skiløype med snøscooter - Setningen naturreservat i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 08.02.2018 - 12.02.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2018/93 20180212 12.02.2018 Inngående brev Søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2018 *****
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Forkynning av rettsbok - jordskiftesak 0420-2012-0013 Arnesvea Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20180212 12.02.2018 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2017 Miljødirektoratet
2018/141 20180212 12.02.2018 Inngående brev Høring - endringer i forskrift 30. mai 2014 nr 677 om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt - høringsfrist: 15. mai 2018 MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180209 09.02.2018 Inngående brev Kontroll av IPLOS-data 2017 Statistisk Sentralbyrå
2017/933 20180209 09.02.2018 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon til søknad om riving av kornsiloer på gnr 19 bnr 820 - Felleskjøpet, Koppang R3 ENTREPRENØR AS
Ingen tilgang 20180209 09.02.2018 Inngående brev Ny vurdering av søknad om erstatning for rovviltskade på husdyr i 2017 – Svein Eberhard Østmoe – Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/24 20180209 09.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - stilling som helsefagarbeider- hjelpepleier, 75 % fast stilling - sektor for institusjonstjenester, tilrettelagt avdeling for demens *****
Ingen tilgang 20180209 09.02.2018 Inngående brev Årsstatistikk Sollia vannverk 2017 ALCONTROL AS
Versjon:5.2.00