eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - deling av gnr 10 bnr 106 m.fl. FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 1 STRAND NILS NILSEN
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 12 bnr 6 GAMMELSTU STAI GÅRD Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 54 bnr 5 ELLEFSEN ARNE GUNNAR
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 5 STATSKOG GLOMMA AS
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Utgående brev Følgebrev - oversendelse av dokumenter - ***** ***** ***** Nord-Østerdal tingrett m.fl.
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av SMIL midler - Jens Furuseth Naas-Bibow - gnr 8 bnr 1 - istandsetting av havnehage/beite ved Furuseth og Furusethsetra Jens Furuseth Naas-Bibow
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Utgående brev Klage på eiendomsskatt – Hans Flugt 2 Hans Flugt
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra skogfondets rentemidler - til Fløterfestivalen 2018 Østerdalen Festivalforening
2018/917 20181019 19.10.2018 Inngående brev Høring - forslag om endringer i stedsnavnloven - høringsfrist: 14. januar 2019 KULTURDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 8 bnr 1 og 8 JENS FURUSETH NAAS-BIBOW
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Lasse Holter LASSE HOLTER
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 31 bnr 1 OLAV ANDREASSEN
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 6 bnr 1 ELFRID ODVEIG OPHUUS
2018/314 20181019 19.10.2018 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 389 Sigrid Undsetsvei 6, Sollia - Siv Kristin Berg og Morten Iversen, Romedal SIGVARTSEN DESIGN AS
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Forespørsel vedrørende eiendomsskatt for eiendommen gnr 10 bnr 54 Inger Ragnhild Mathisen
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Inngående brev Innfrielse av kommunale restanser - ***** ***** ***** ***** AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
Ingen tilgang 20181019 19.10.2018 Utgående brev Innvilget søknad om tilskudd til tilpasning av bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 - foreløpig orientering Helsedir - Trykk-Tjenester
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Informasjon fra Statens vegvesen om Trident Juncture 2018 Vegvesen - Johansen Åsmund Møller
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Innvilget søknad om fri skoleskyss vinteren 2018 / 2019 for ***** ***** ***** *****
2018/869 20181018 18.10.2018 Utgående brev Konsesjonsvedtak for eiendommen gnr 14 bnr 160 i Stor-Elvdal Nils Helge Kirkbakk m.fl.
2017/447 20181018 18.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 04.10.2018-30.06.2019 - 16,9 % stilling som pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
2015/337 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om endring i kommunale avgifter på gnr 10 bnr 130 Ove Hagen
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2018/443 20181018 18.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på sletting av pantedokument Odal-Sparebank - Myren Jan Fredrik (Odal Sparebank)
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 27.08.- 18.11.2018 - lektor med tilleggsutdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole Sigmund Fjære
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling i hjemmebaserte tjenester Nina Kjus
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.05.2018 - 100% fast stilling som personalsjef Inger Lise Berger Dyrstad
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.05.2018 - 100% fast stilling som økonomisjef Ann Helen Rustad
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Reidar Kjølhamar REIDAR KJØLHAMAR
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Innvilget søknad om fri skoleskyss vinteren 2018 / 2019 for ***** ***** ***** *****
2018/869 20181018 18.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 160 i Stor-Elvdal Morten Eriksen/Rikke V. Hammer
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Nytt IT-verktøy for leger i spesialisering del 1 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (tidligere kommuneturnus for leger) HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Foreleggelse av bud mm for rettighetshavere og tingretten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd fra næringsfondet - utvikling av nettstedet Sollia.net og tilskudd til tilpasset utstyr for publisering på nettet - Jo Øvergaard, Sollia Jo Øvergaard
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Svar angående anmodning om endring av grunnlaget for eiendomsskatt beregningen Alf Morten Møller
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Tilbakemelding ang eiendomsskatt gnr 17 bnr 468 - melding om at tilbygg er ferdigstilt Rita Anette Darmo
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage på eiendomsskattetakst, 4. purring - Tanggutveien 60, 2476 Atna Jon Brynildsrud
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Svar på melding om endret boligverdi i Øvre Båsrøstvei 184 - Gnr 19 bnr 502 Ole Heggelund
2018/914 20181018 18.10.2018 Utgående brev Begrenset konkurranse etter interiørarkitekt *****
2018/914 20181018 18.10.2018 Utgående brev Begrenset konkurranse etter interiørarkitekt *****
2018/869 20181018 18.10.2018 Utgående brev Konsesjon på erverv av gnr 14 bnr 160 i Stor-Elvdal - Rikke V. Hammer og Morten Eriksen, Skjetten Morten Eriksen m.fl.
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Påminnelse om utlysning av Norges Vels Gründerpris med frist 1. november 2018 Norgesvel
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Utgående brev Nytt svar på anmodning om innsyn i honorarer, tapt arbeidsfortjeneste og reisegodtgjørelse til folkevalgte representanter i perioden november 2015 til juni 2018 ØSTERDØLEN AS
2018/583 20181018 18.10.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om 21 % fast helgestilling i enhet tiltak for funksjonshemmede , Benveien Martin Hilditch
2018/583 20181018 18.10.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om 21 % fast helgestilling i enhet tiltak for funksjonshemmede , Benveien Celina Meiners
2018/583 20181018 18.10.2018 Inngående brev Takker ja til tilbud om 21 % fast helgestilling i enhet tiltak for funksjonshemmede , Benveien Lisbeth Kristin Torvik
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2018/823 20181018 18.10.2018 Utgående brev Svar til søknad om bruk av KF Stor-Elvdal kommuneskogers areal til naturfototurisme for Naturfototurisme for Nordic Wildlife Nature & Photography Tours Nordic Wildlife Nature & Photography Tours
Ingen tilgang 20181018 18.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Ole Harald Kulstad OLE HARALD KULSTAD
2018/99 20181018 18.10.2018 Inngående brev Kopi av brev til Linnea AS - deling av landbrukseiendommen gnr 17 bnr 167 m.fl. - Stor-Elvdal kommuneskoger Hirkjølen seterlag
2018/914 20181018 18.10.2018 Utgående brev Begrenset konkurranse etter interiørarkitekt *****
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark - adkomst til Søndre Mjovass 2020 - 2024 Lotte Eline Beisvåg
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Midlertidig utsatt oppmålingsforretning. 19/42 i Stor-Elvdal kommune Nordseth Nina Bergestad
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Midlertidig utsatt oppmålingsforretning. 19/42 i Stor-Elvdal kommune Nordstu Koppang Bruk As
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass i SFO Koppang skole fra skoleåret 2018/ 2019 Hilde Berget
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Søknad om deling av landbrukseiendom – fradeling fra gnr 19 bnr 12 m.fl. - Ragnhild Helene Amlie, Skien Ragnhild Helene Amlie
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - umålt til målt gatelys - Kongleveien 24 EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - umålt til målt gatelys - Pannhustrøa 15 EIDSIVA NETT AS
2017/352 20181017 17.10.2018 Utgående brev Gjennomført sammenslåing gnr 10 bnr 15 og 384 KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2018/583 20181017 17.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om fast helgestilling / miljøarbeiderstilling - Enheten tiltak for funksjonshemmede Augustus Moltubakk m.fl.
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Rapportering for barmarkkjøring til Siristua - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2018/863 20181017 17.10.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte *****
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Stor-elvdal kommune Brønnøysundregistrene
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Tilleggsopplysninger til saken - tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum Kenneth Knashaug
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Anmodning om innsyn i honorarer, tapt arbeidsfortjeneste og utgiftsdekninger til folkevalgte i perioden 2015 til 2018 ØSTERDØLEN AS
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 463 i Stor-Elvdal Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
2018/855 20181017 17.10.2018 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 18/855 - gnr 10 bnr 15 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Inngående brev Servicerapport - bassengaggregat 2018 DANTHERM AS
Ingen tilgang 20181017 17.10.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter - gnr 17 bnr 4 DnB Eiendom
2018/583 20181017 17.10.2018 Utgående brev Tilbud om 21 % fast helgestilling i enhet tiltak for funksjonshemmede , Benveien Martin Hilditch
2018/583 20181017 17.10.2018 Utgående brev Tilbud om 21 % fast helgestilling i Enhet tiltak for funksjonshemmede, Benveien Lisbeth Kristin Torvik
2018/583 20181017 17.10.2018 Utgående brev Tilbud om 21 % fast helgestilling i Enhet tiltak for funksjonshemmede, Benveien Celina Meiners
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Ingvald Lyngar Landet Ingvald Lyngar Landet
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Spørsmål om kriseteam i Stor-Elvdal kommune Sykehuset Innlandet
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Kopi av brev til Veidekke Industri AS - vedtak om avslag og gebyr - gnr 19 bnr 243 Arbeidstilsynet
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - omsetning av øl, vin og brennevin 2017 - Stenfjøset Trea Stenfjøset Trea
2018/834 20181016 16.10.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som miljøterapeut/barnevernspedagog i 38 % fast stilling på Sollia skole Ida Torstensen Heier
2018/834 20181016 16.10.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som miljøterapeut / barnevernspedagog i 28 % fast stilling på Sollia skole Ine Johannessen
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO Koppang skole fra skoleåret 2018/ 2019 Hilde Berget
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Søknad om deling av landbrukseiendommen gnr 10 bnr 106, 145, 248 - Ole Inge Rognheim, Svelvik Ole Inge Rognheim
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med konsert i Storstua den 15.11.2018, 16.11.2018, 17.11.2018, 23.11.2018 og 24.11.2018 - Storgata 196 STORGATA196
2018/909 20181016 16.10.2018 Inngående brev Høring - endringer i opplæringsloven - om rett til opplæring i kvensk i grunnskolen - om oppnevning og sammensetning av yrkesopplæringsnemnder - høringsfrist: 12. januar 2019 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2018/867 20181016 16.10.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt 01.10.2018 - 01.10.2019 Frank Bergestad
2018/887 20181016 16.10.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale omsorgslønn fra 17.09.2018 *****
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Ole Sollien - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket OLE SOLLIEN
2018/443 20181016 16.10.2018 Utgående brev Oversender kjøpekontrakt og skjøte til signering - gnr 16 bnr 16 Oddvar Sigmund Bergersen
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - endring av status for grustak fra industri til landbruk gnr 17 bnr 201 Koppangveien 62, Bjørn Helge Evensen, Koppang HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Reduksjon av skattegrunnlag - skatteseddel 2018 eiendomsskatt for gnr 14 bnr 144 med flere Mildrid Amundsen
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 463 ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2018/178 20181016 16.10.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lege ved Stor-Elvdal kommunelegekontor Louise Härtel
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Påminnelse om rapportering for Spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Utgående brev Advarsel om å miste skoleplassen ved Stor-Elvdal voksenopplæring *****
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Oppsigelse av leilighet Granheimveien 13B Arne Bråten
2018/96 20181016 16.10.2018 Utgående brev Tildeling av tilskudd fra jordbruksfondet i Stor-Elvdal kommune - Ingvald Lyngar Landet Ingvald Lyngar Landet
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Tilbakemelding om skolesituasjon - ***** ***** - Koppang skole *****
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Begjæring om innsyn - betalte fakturaer til Det Norske Kartselskapet AS VG
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 13 bnr 2 Kjell Åge Fredheim
Ingen tilgang 20181016 16.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 1 bnr 10 SVEIN EBERHARD ØSTMOE
2015/455 20181016 16.10.2018 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesiapedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2018 / 2019 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Utgående brev Spørsmål vedrørende innovasjonsprosjekter for 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/905 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om anlegging av sideveier frem til hytter gnr 17 bnr 6 - C-feltet Lauvåsen hyttefelt - Stig Rune Sellevåg, Jessheim AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS
2018/606 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann på gnr 46 bnr 25 Stein Vaaler
2018/606 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring av næringsbygg på gnr 46 bnr 25 Solliaveien 817 – Solliaysteriet SA, Sollia Stein Vaaler
2018/904 20181015 15.10.2018 Inngående brev Høring - om lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens - høringsfrist: 14. januar 2019 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Hans Kristian Eggum Hans Kristian Eggum
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Rolf Hilton - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Rolf Hilton
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Innlemme uteglemt krav i frivillig gjeldsordning - ***** ***** Namsfogden i Hedmark
2018/861 20181015 15.10.2018 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av varmebu og skiheis på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Utgående brev Endelig svar på oppfølging etter tilsyn med helse og omsorgstjenester til utviklingshemmede i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond Kjell Åge Fredheim
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Utgående brev Oppfølging - mistrivsel på skolen - ***** ***** - Koppang skole *****
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Nasjonale prøver for 5. trinn er åpne for gjennomføring UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20181015 15.10.2018 Inngående brev Anmodning om forklaring på beregningsgrunnlag eiendomsskatt - gnr 19 bnr 642 Lotte Eline Beisvåg
2016/551 20181012 12.10.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - tilbygg til hytte på gnr 17 bnr 507 Raudfjellsveien 52 - Roger Løkken, Vallset ByggePartner Øst AS
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Svar på mail av 3.10.18 angående bekreftelse *****
2018/717 20181012 12.10.2018 Inngående brev Miljøfaglig uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - Plan for nydyrking - gnr 13 bnr 7 - Austad skog AS, Austad, Terje FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/643 20181012 12.10.2018 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 10 bnr 15 - Anders Kiær KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2018/891 20181012 12.10.2018 Utgående brev Svar på henvendelse til Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Innspill til nye vaktdistrikt for kommunal veterinærvakt FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 231, 486 og 518 i Stor-Elvdal Dan-Erik Finneid
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Knut Kristiansen- søknad om produksjonstilskudd i jordbruket KRISTIANSEN KNUT
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 30% fast stilling som helsefagarbeider ved Hjemmebaserte tjenester Michael Gebrezgi Gide
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.10.2018 - 31.10.2018 - vaktmester i 50% stilling ved Hjemmebaserte tjenester Vidar Bjøntegaard
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.11.2018 - 15.11.2018 - vaktmester i 50% stilling ved Hjemmebaserte tjenester Vidar Bjøntegaard
2018/429 20181012 12.10.2018 Inngående brev Avslag på søknad om dispensasjon til utvidet jakttid for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune 2019 Miljødirektoratet
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Anmodning om utsettelse av dokumentasjon på installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Dag Risberg
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Påminnelse om periodisk kjøretøykontroll - Ford HB 79132 Sulland
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Kopi av brev til Vinjeveien SA - tillatelse til forlenget drift av fjelltak - Ulvbergskardet FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/900 20181012 12.10.2018 Inngående brev Høring - forslag til forskriftsendringer knyttet til kommunenes saksbehandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket m.m. - høringsfrist: 23. november 2018 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
2018/902 20181012 12.10.2018 Inngående brev Kopi av brev til Eidsiva Nett - miljøfaglig vurdering av tiltak - ny 22 kV kabel og 4 nye transformatorkiosker - Myklebysetra FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/429 20181012 12.10.2018 Utgående brev Brev til kontaktutvalget: Avslag på søknad om dispensasjon til utvida jakttid for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune 2019 'christiandokken@hotmail.com' m.fl.
Ingen tilgang 20181012 12.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 231, 486 og 518 Dan-Erik Finneid
2018/874 20181012 12.10.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon i forbindelse med tilsyn med kvalifikasjoner POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - umålt til målt gatelys - Gimleveien 6 EIDSIVA NETT AS
2017/465 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 03.11.2018 - 30.06.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Sektor institusjonstjenester Kristine Bredin
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Anmodning om rask behandling av søknader om avlingsskadeerstating etter tørken 2018 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale besøkshjem for perioden 16.03.2018 - 31.12.2018 *****
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.05.2018 - 31.12.2018 - barneverntjenesten *****
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt tilsagn om midler til kurs og kompetanseheving, Stor-Elvdal bibliotek HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet kontrakt fosterforeldre for perioden 01.10.2018 - 31.12.2019 - Barneverntjenesten *****
2018/834 20181011 11.10.2018 Inngående brev Dokumentasjon fra ***** ***** med CV og vedlegg *****
2018/903 20181011 11.10.2018 Inngående brev Varsling / informasjon til kommunelegen om nattarbeid / asfaltlegging på Rv 3 i perioden 11. - 25.10.2018 - Evenstad / Søkkunda Gjermundshaug Anlegg AS
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter - gnr 17 bnr 4 DnB Eiendom
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 231, 486 og 518 i Stor-Elvdal Paul Arne Finneid
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 231, 486, 518 Paul Arne Finneid
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev SMIL og drenering - anmodning om kontaktinformasjon FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Feil areal i utregning av eiendomsskatt gnr 6 bnr 150 Gunnar Jervell
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Miljøfaglig vurdering av tiltak - Graving av kabelgrøft - Tekna Park , Koppang - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning *****
Ingen tilgang 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.10.2018 - 31.12.2018 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Sektor insitusjonstjenester Monica De Paula Bomfin
2016/560 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet praksisavtale på 10 uker ved Moratunet sykehjem Milos Aladzic
2016/478 20181011 11.10.2018 Inngående brev Underskrevet praksisavtale i 10 uker ved Moratunet sykehjem Milica Aladzic
2018/284 20181011 11.10.2018 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - gnr 11 bnr 8 m.fl. Svein Magne Andersen
2017/842 20181010 10.10.2018 Utgående brev Innvilget ressurs til spesialpedagogiske tiltak - skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Skiltplan for NATO-øvelsen "Trident Juncture 2018" i Hedmark og Oppland fylke STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 47 bnr 43 Jon Modahl
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Samhandling mellom tannhelsetjenesten og hjemmebasert omsorg - prosjektrapport kommunal tannpleier HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal september 2018 (pr 1.10.18) NAV familie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev KOSTRA - rapportering av regnskap per 3. kvartal til SSB Statistisk Sentralbyrå
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter - gnr 17 bnr 401 DNB Eiendom
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 47 bnr 43 i Stor-Elvdal Jon Modahl
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 12 bnr 28 i Stor-Elvdal DNB NÆRINGSMEGLING AS
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 12 bnr 28 INNLANDET NÆRINGSMEGLING AS
2018/663 20181010 10.10.2018 Utgående brev Konsesjon på erverv av gnr 22 bnr 15 og 20 - Mathiesen-Atna AS ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Bekreftelse på tidspunkt for dialogmøte - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Tilbud om barnehageplass fra januar 2019 Annette Nygård Jacobsen
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 25.09.18, vedr. ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med permisjon Inger Marie Furuseth
2018/663 20181010 10.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 22 bnr 15 og 20 i Stor-Elvdal Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Svar vedr. kommunale avgifter og restanser på gnr 27 bnr 98 med flere - Storelvdalsveien 7145/7147 Aktiv Eiendomsoppgjør AS
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - søknadsfristene på produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Søknad om bygging av enkel traktorvei på gnr 10 bnr 5 - Høgskolen Innlandet, Campus Evenstad Høgskolen Innlandet Campus Evenstad
2018/891 20181010 10.10.2018 Inngående brev Forespørsel / henvendelse om tjenester i Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Inngående brev Forespørsel om eventuelle restanser på kommunale avgifter - gnr 17 bnr 401 DNB Eiendom
Ingen tilgang 20181010 10.10.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Reguleringsplan for Tekna park BJØRNS TRANSPORT AS m.fl.
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Ordinært skjønnstilskudd 2019 - fordeling til kommunene FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/888 20181009 09.10.2018 Inngående brev Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 54 bnr 127 Astri Kaatorp Østbye
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Kommunale avgifter og restanser på gnr 27 bnr 98 med flere - Storelvdalsveien 7145/7147 Aktiv Eiendomsoppgjør AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 992 AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Lydanlegg i Storstua ved Kommunestyremøter Jan Erik Lingjerde
2018/827 20181009 09.10.2018 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av bruksformål fra landbruk til fritid - setereiendom på Nordre Koppangskjølen ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Analyserapport - analyseperiode 03.10.2018 - 08.10.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Analyserapport - analyseperiode 03.10.2018 - 08.10.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Høringsinnspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Fysioterapeut Ingunn Andreassen
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Oppfølging - mistrivsel på skolen - ***** ***** - Koppang skole *****
2018/719 20181009 09.10.2018 Inngående brev Takker ja til 100 % fast stilling som hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmebaserte tjenester Mia Carine Boye Granberg
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Analyserapport - analyseperiode 03.10.2018 - 08.10.2018 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 992 i Stor-Elvdal Aktiv Eiendomsmegling AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - oppføring av tilbygg, flytting av bod / teknisk rom og rehabilitering av uthus på gnr 17 bnr 380, Vinjeveien - Linn-Therese N. og Kenneth Knashaug, Elverum FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/851 20181009 09.10.2018 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 19 bnr 710 og 654 Lillian Engebretsen Ven
2017/1102 20181009 09.10.2018 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT *****
2016/1085 20181009 09.10.2018 Inngående brev Taushetserklæring - bekreftelse på mottatt intensjonsavtale SYNCH ADVOKATFIRMA AS
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Utgående brev Tjenestebevis Linda Vik Nomerstad
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Utgående brev Tjenestebevis Ola Lutnæs Trøen
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Utgående brev Svar søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen for perioden 15.10.2018 - 18.10.2018 - ***** ***** *****
2018/523 20181009 09.10.2018 Utgående brev Svar på anmodning om fullføring av oppmålingsforretninger etter vedtak av Fylkesmannen FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Merking av Bever i Glomma Høgskolen Innlandet, Evenstad
Ingen tilgang 20181009 09.10.2018 Inngående brev Analyserapport - analyseperiode 03.10.2018 - 08.10.2018 ALCONTROL AS
2018/889 20181009 09.10.2018 Inngående brev Høring - forslag til endring av forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - høringsfrist: 30. november 2018 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2018/827 20181009 09.10.2018 Utgående brev Tillatelse etter jordloven til deling av landbrukseiendom - gnr 22 bnr 15 m.fl. - Torleif Svinsås Jensen ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
2018/846 20181008 08.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om støtte til undervisning i norsk for innflyttere i Sollia - Sollia bygdeutvalg Ida Torstensen Heier v/ Sollia bygdeutvalg m.fl.
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Trond Kulsvehagen KULSVEHAGEN TROND
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Rapportering på midler til lærerårsverk - tidlig innsats 1.-10. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev ***** ***** - søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - umålt til målt - Granheimveien 3 EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Nettsak om trafikksikkerhet i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture Vegvesenet
2018/763 20181008 08.10.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2018 / 2019 *****
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Melding om fødselspermisjon *****
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Innvilget 20 % permisjon fra stilling ved kommunalteknisk drift Gunn Mellemmoen Øyen
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr 19 bnr 231, 486, 518 - anmodning om originale skjemaer Accountor Norge
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tjenestebevis Hans Michael Johansson
2018/874 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon ARILD HEMLI VESTRE VULUVOLDEN
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Bekreftelse på endring av anlegg - umålt til målt - Norstumo Tharaldshaugen 29 EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tillatelse til utslipp av svartvann til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Kjersti Risberg Haugland
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Melding om manglende vedlegg - søknad om installasjon av vakuumtoalett med utslipp til tett tank på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Kjersti Risberg Haugland
2018/861 20181008 08.10.2018 Utgående brev Rammetillatelse til oppføring av varmebu og skiheis på gnr 19 bnr 7 og 42 Tekna - Tekna park, Koppang ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Følgebrev - dokumentasjon i forbindelse med arbeidsrettssak Knut-Marius Sture
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Følgebrev til utsending av dokumenter i elevmappene til ***** ***** *****
2018/874 20181008 08.10.2018 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av avløpsrenseanlegg og søknad om utslippstillatelse på gnr 65 bnr 1 Solliaveien 862 - Ellen Marie Tangen, Sollia POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll
2018/874 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll
2018/861 20181008 08.10.2018 Utgående brev Igangsettingstillatelse 1 - til oppføring av varmebu på gnr 19 bnr 7 Tekna - Tekna park, Koppang ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
2018/488 20181008 08.10.2018 Inngående brev Søknad på stilling som fagansvarlig regnskap, 100 % fast stilling - økonomiavdelingen *****
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 231, 486, 518 Accountor
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tjenestebevis Pauline A L Wattenberg
2018/808 20181008 08.10.2018 Utgående brev Melding om vedtak - midlertidig forbud mot tiltak - Sundfloen hyttegrend Arnt Morgan Hansen m.fl.
Ingen tilgang 20181008 08.10.2018 Utgående brev Tilsyn med kvalifikasjoner - innsending av dokumentasjon FURUSETH GUDBRAND H
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Klage på tildeling av fellingskvoter på elg 2016/2017 - Imsdalen Trylia - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.09.2018-30.06.2019 - tilkalling pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Kjersti Lie Norsted
2018/352 20181005 05.10.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.10.18 - 16.06.19 - ledig 30% stilling pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Linda Børresen
2018/614 20181005 05.10.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest riving Storgata 107B Koppang, Gnr 19 Bnr 1052 ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS
2018/788 20181005 05.10.2018 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - flytting av bygninger på gnr/bnr 27/1 Atneosveien 22 - Mathiesen Atna AS, Atna - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
2018/606 20181005 05.10.2018 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr gnr 46 bnr 25 Solliaveien 817 – Solliaysteriet SA, Sollia Arbeidstilsynet
2018/523 20181005 05.10.2018 Inngående brev Purring på svar - fullføring av oppmålingsforretning for kommunens regning etter vedtak av Fylkesmannen FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med påmeldingsfest på Strandheim den 06.10.2018 LOKALET STRANDHEIM
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Elisabeth Hovde ELISABETH HOVDE, LILLESTU GÅRD
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Søknad om permisjon i 20% fra stilling ved tekniske tjenester Gunn Mellemmoen Øyen
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Felles løft for økt dekning av influensavaksinering blant helsepersonell HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - gjelder skifte av fagperson på PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Ingar Nordseth INGAR NORDSETH
2017/643 20181005 05.10.2018 Inngående brev Naturtypekartlegging - ønske om innspill til kartleggingsområder 2019 - alle kommuner i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20181005 05.10.2018 Inngående brev Direkte valg til kommunedelsutvalg - brev til kommunene Valgdirektoratet
2018/314 20181005 05.10.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 389 Sigrid Undsetsvei 6, Sollia - Siv Kristin Berg og Morten Iversen, Romedal Familiehytta
Versjon:5.2.00