eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2018 - 31.07.2019 - assistent / tilkallingsvikar ved Stor-Elvdal ungdomsskole Unni Søberg Myrvold
2018/740 20180813 13.08.2018 Inngående brev Bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 17 bnr 725 Raudfjellsveien 71 - Grethe Bjørkeng, Gjøvik Grethe Bjørkeng
2018/203 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som 3 x 14 % faste stillinger som helsefagarbeidere - hjemmebaserte tjenester *****
2018/741 20180813 13.08.2018 Inngående brev Oversendelse av melding om hogst i vernskog - gnr 12 bnr 100 - Pauline Kiær Glommen skog
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 5 bnr 1 INGMAR EGGEN
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond bnr 54 bnr 1 OLE ANTON BRÆND
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Elektronisk søknad og saksbehandling av tilskudd til sykdomsavløsning mv. fra 15. august 2018 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018 / 2019 Joachim Rolfsen
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke VH 48615 STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018 / 2019 Kim A Bakken Johannessen
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2018 - 31.08.2018 - assistent ved Koppang skole / SFO Amund Stenvoll
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad om jobb som tilkallingsvikar på Moratunet Wenche Henriksen
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Ønske om skilting mellom Stai - Opphus Tine Sköll Johansen
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Bestilling eInnsyn - ønske om å få tilsendt ny selskapsavtale med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen Hedmark revisjon
2018/194 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 3 x 30 % faste stillinger, hjemmebaserte tjenester - Granheim alderspensjonat *****
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Signert samarbeidsavtale - samarbeidsavtale / rammeavtale - NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark - grunnskoler og barnehager i Stor-Elvdal NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark m.fl.
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.08.2018 - 14.08.2018 - assistent / tilkallingsvikar ved Koppang barnehage Karoline Hege Thorvaldsen
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Avlysning av dialogmøte NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering - utbetaling for 2. tertial 2018 UTLENDINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Etterspurt detaljert grunnlag for takst og skatt for eiendommen gnr 17 bnr 764 Jørgen Breistrand Lampe
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar - eiendomsskatt - eiendommene i Steinvikveien 23 og 27 , gn 23 bnr 23 og 27 Toril Eng
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad på stilling som assistent eller vikar i Stor-Elvdal kommune Celina Meiners
2018/737 20180813 13.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2018 - 60% vikariat som lektor med tillegg ved Stor-Elvdal ungdomsskole Lisbeth Vedå
2018/738 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 626, Vinjeveien 1152 - Harald Fagerheim, Råholdt Harald Fagerheim
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018 / 2019 Kim A Bakken Johannessen
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018 / 2019 Joachim Rolfsen
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale miljøarbeider Barneverntjenesten 01.07.2018-31.12.2018 Anita Larsen
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på etterspurt verdiberegning av fritidsbolig - gnr 6 bnr 138 Opphussundet 52 Lars Petter Hagen
2018/675 20180810 10.08.2018 Utgående brev Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - KF Stor-Elvdal kommuneskoger STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på henvendelse angående eiendomsskatt - bygninger på tomt gnr 4 bnr 468 Helle Jørstad
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2018/429 20180810 10.08.2018 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende økning i kvoter samt vinterjakt for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune Messelt utmarksområde
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss fra skoleåret 2018 / 2019 Joachim Rolfsen
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for å transportere personer med sviktende helse Marit Grue Blæsterdalen m.fl.
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Kopi av brev til Bjørsjøveien - vedlikeholds kontroll Bjørsjøveien 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for flytting av jakttårn Thorbjørn Skjæret
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Klage på mangler og manglende oppfølging Granheimveien 11c Hein Iversen
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 326, 327 og 328 i Stor-Elvdal Gunnar Austeng
2018/735 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om kjøp av tilleggstomt til gnr 19 bnr 1071 - Jan Morten Hornseth, Koppang Jan Morten Hornseth
2015/1003 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på klage av renovasjonsavgift Lillestu, Strand gnr 4 bnr 11 - Strandveien 18 True Strand Schildmann
2018/429 20180810 10.08.2018 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende økning i kvoter samt vinterjakt for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal grunneierforening
2018/732 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 19 bnr 1305 Inge Hermanrud
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - Thorfinn Dahlstrøen, 2480 Koppang Thorfinn Dahlstrøen
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Kopi av brev til Frank Westvang - innvilget søknad om driftsavkjørsel fra - Rv. 3 - gnr. 6 bnr. 72 - Stor-Elvdal kommune Statens vegvesen
2017/447 20180810 10.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden - 01.09.18 - 30.06.19 - 17,37% stilling helg - pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Bufetats bistandsplikt - fylkesnemndas og domstolenes adgang til å stille vilkår om plasseringssted - Anmodning om klargjøring BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2016/277 20180809 09.08.2018 Utgående brev Oversender revidert avtale til signering Lampueng Roeste
2018/719 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling av 100 % fast stilling som hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmebaserte tjenester *****
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling ved Lokalet Jomsborg den 31.08.2018 og 01.09.2018 under Fossedagene LOKALET JOMSBORG
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Innhenting av opplysninger om kontaktpersoner for nasjonal kartlegging - Demensplan 2020 Helsedirektoratet
2018/591 20180809 09.08.2018 Utgående brev Hedmark fylkeskommunes høringssvar for søknad om endelig plassering av to tomter på Gåla i Stor-Elvdal - Deres ref. 18/6389-2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/730 20180809 09.08.2018 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - leie av lokaler ved Stor-Elvdal ungdomsskole Ingvild H Myrvang
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for transport av byggematerialer til Siristua KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Signert oppdragsbekreftelse - grunnerverv Tekna boligfelt Sweco
2018/591 20180809 09.08.2018 Utgående brev Fylkesmannens høringssvar i sak 2018/3892 - søknad om dispensasjon - plassering av to hyttetomter ved Gåla i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Samarbeidsavtale til signering - samarbeidsavtale / rammeavtale - NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark - grunnskoler og barnehager i Stor-Elvdal Stensåsen, Bente m.fl.
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Innvilget ressurs til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2018/2019 - ***** ***** ***** *****
2018/730 20180809 09.08.2018 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - treningstid - gymsal Stor-Elvdal Ungdomsskole 2018/2019 Blodklubben v/Bjørn Buchholdt
2018/730 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad om leie av lokaler - Stor-Elvdal ungdomsskole Lappeklubben bit for bit
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som assistent eller vikar i Stor-Elvdal kommune Celina Meiners
2018/654 20180809 09.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 03.07.-31.12.2018 - tilkalling pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Line Victoria Sverdrup
2018/583 20180809 09.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som miljøarbeider i 3 x 21 % faste helgestillinger i enheten tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Underretning til gnr 27 bnr 1_MATHIESEN ATNA AS MATHIESEN ATNA AS
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Underretning til gnr 27 bnr 22_SOLLIEN KARIN MARIE Karin Marie Sollien
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Innvilget ressurs til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2018/2019 ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på bygninger og standard av eiendom - gnr 27 bnr 11 Arne Olav Hirmoen
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling i perioden 01.06.2018 - 01.06.2019 - barneverntjenesten *****
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Innvilget søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev Uttalelse fra NVE - Reguleringsplan Tekna park NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev Oversendelse av tilsagn ved kjøp av bolig Lindorff AS
2018/704 20180808 08.08.2018 Utgående brev Oversender signert leieavtale Grethe Larsen Wiik
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Anita Torbjørnsen, 60 % stilling som merkantil-saksbehandler 01.01. - 31.12.2017 Anita Torbjørnsen
2018/637 20180808 08.08.2018 Inngående brev Oversendelse av etterspurt dokument - utbedring av flislager og riving av bygg på gnr 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev gnr 27 bnr 114 Eli Sletten Aubry m.fl.
2018/676 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av eksisterende flerårige løyver for motorferdsel i utmark Tosten Dalseg
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Eiendomsskatt - overdragelse av gnr 19 bnr 378 Arild Sahlin Kvisgaard
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Vedrørende innfrielse av lån ***** ***** i Stor-Elvdal kommune LINDORFF ESPANA SAU m.fl.
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Oppdragsbekreftelse for grunnerverv Tekna boligfelt til signering Sweco
2018/539 20180808 08.08.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra gnr 54 bnr 18 og opprettelse av ny grunneiendom - Anne Lene Wang og Lill Benedicte Ophus Lill Benedicte Ophus Moen m.fl.
2017/670 20180808 08.08.2018 Inngående brev Undertegnet kontrakt mellom Wanna Thai og Stor-Elvdal kommune - Stor-Elgen 2018 Sten Hellum
2018/298 20180808 08.08.2018 Utgående brev Utbetaling av rest tilskudd til oppgradering til kontorlandskap - Sollia Fjellstyre Sollia Fjellstyre
2017/670 20180808 08.08.2018 Inngående brev Undertegnet kontrakt mellom Johnnys Kantine og Catring og Stor-Elvdal kommune - Stor-Elgen 2018 Johnny Granheim
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Informasjonsskriv til eierkommuner og samarbeidskommune Skogrannberedskap Midt-Hedmark brann- og redninsgvesen IKS Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Kopi av brev til Åmot kommune - skadefellingstillatelse på ulv deler av Åmot, Stor-Elvdal, Ringsaker, Elverum, Hamar, Løten FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/670 20180808 08.08.2018 Inngående brev Undertegnet kontrakt mellom Marianne Trønnes og Stor-Elvdal kommune - Stor-Elgen 2018 Marianne Trønnes
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev - gnr 14 bnr 434 Roy Brænd m.fl.
2017/670 20180808 08.08.2018 Inngående brev Undertegnet kontrakt mellom Odd Werner Stenersen og Stor-Elvdal kommune - Stor-Elgen 2018 Odd Werner Stenersen
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Lokaler til kantine på Midt-Østerdal videregående skole, Koppang Didriksen, Hanne K
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Lønnsopplysninger fra Stor-Elvdal kommune *****
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - ombygging/fasadeendring av bolig på gnr 11 bnr, 2 Storelvdalsveien 3292 - Hermann Messelt, Koppang Stein Halvorsen Arkitekter AS
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 30.07.18 - 01.06.19 -Tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Camilla Sandberg
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2017/550 20180808 08.08.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagen i Stor-Elvdal *****
2017/889 20180808 08.08.2018 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument - gnr 54 bnr 10 Arne Gunnar Ellefsen m.fl.
2017/670 20180808 08.08.2018 Inngående brev Undertegnet kontrakt mellom Tove Fjeld og Stor-Elvdal kommune - Stor-Elgen 2018 Tove Fjeld
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/19 20180808 08.08.2018 Inngående brev Innhenting av opplysninger Barneverntjenten i Stor-Elvdal
2018/352 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.04.18 - 31.12.18 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Linda Børresen
2018/718 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 05.08.18 - 31.08.19 - tilkallingsvikar assistent - enhet tiltak for funksjonshemmede Sverre Grønvold
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med påmeldingsfest med "Livemusikk" i Storstua den 01.09.2018 Per Oddvar Modal
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden01.08.2016 - 31.12.2016, vikariat som barnevernkonsulent i 80 % stilling Gjertrud Lutnæs
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.17 - 31.12.2017, vikariat som miljøarbeider i barneverntjenesten Anita Larsen
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Inngående brev Tilsagnsbrev -prosjekteringstilskudd Husbanken
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Vedrørende septikkum på eiendommen gnr 17 bnr 1115 Laila Kristin G Mølvig
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Refusjon for frikjøp av tillitsvalgt i Koppang barnehage 2018 - vår Utdanningsforbundet
2018/689 20180808 08.08.2018 Utgående brev Oversender signert leieavtale Egil Asbjørn Solheim
Ingen tilgang 20180808 08.08.2018 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018 / 2019 Alf Morten Møller
2018/539 20180808 08.08.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra gnr 54 bnr 104 og opprettelse av ny grunneiendom - Atnasjø kafe AS ATNASJØ KAFE AS
2018/539 20180808 08.08.2018 Utgående brev Tillatelse til fradeling fra gnr 54 bnr 20 og opprettelse av ny grunneiendom - Even Moen Even Moen
2017/270 20180807 07.08.2018 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT *****
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark - Stor-Elvdal kommune Marit Blæsterdalen
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Utgående brev Søknad om skadefellingstillatelse på brunbjørn i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Utgående brev Bekreftelse på permisjon uten lønn NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av leiekjøring med snøscooter - motorferdsel utmark - Sigmund Rønningen Sigmund Arne Rønningen
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Prøvingsrapport fra SYNLAB AS - Moratunet sykehjem , Fjernvarmevann SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med Kaupanger mart'n i perioden 10.07.2018 til og med 21.07.2018 på Påtår'n Påtår'n v/ May Elisabeth Svendby
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Rapportering av barnehagelister for barnehageåret 2018-2019 NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2018 / 2019 Alf Morten Møller
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale Martin Hilditch, vikariat assistent Koppang barnehage 15.08.18 - 31.12.18 Martin Hilditch
2018/726 20180807 07.08.2018 Inngående brev Høring - avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 - høringsfrist: 18. september 2018 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Kontrollrapport brannalarm 2018 - Koppang skole HONEYWELL LIFE SAFETY AS
2018/591 20180807 07.08.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - plassering av to hyttetomter -12/181 og 12/182 ved Gåla - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Kontrollrapport brannalarmanlegg 2018 - Midt-Østerdal videregående skole HONEYWELL LIFE SAFETY AS
2018/725 20180807 07.08.2018 Inngående brev Henvendelse vedrørende skolegang og arbeid *****
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Vedrørende mottatt melding til PPT *****
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180807 07.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bygging av vei til hytte på gnr 54 bnr 211 fnr 79 - Sigbjørn Karlsen, Ottestad Sigbjørn Karlsen
2017/760 20180807 07.08.2018 Utgående brev Konstituering som pedagogisk leder i Koppang barnehage fra 15.08.18 Grethe Rotbakken
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass fra januar 2019 Daniel Schultz Løbak
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Vern av skog - forslag om utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune - frivillig vern og vern av arealer på Statskog FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/550 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagen i Stor-Elvdal *****
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om turnustjeneste for fysioterapeuter i Hedmark for turnusåret 15.08.2019 - 15.08.2020 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støtteperson for perioden 01.08.2018 - 30.06.2019 *****
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Uttalelse fra Hedmfark fylkeskommune - Plan for nydyrking gnr 17 bnr 71 - Thorfinn Dahlstrøen Hedmark fylkeskommune
2018/643 20180806 06.08.2018 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - plan for nydyrking - gnr 10 bnr 15 - Kiær Mykleby, Anders Kiær Statens vegvesen
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 46 bnr 16 Tanja og Stein Vaaler
2018/583 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som miljøarbeider - 3 x 21 % faste helgestillinger i enheten tiltak for funksjonshemmede *****
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogiske tiltak og refusjonsgaranti - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Transport til Siristua KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 248 og 272 i Stor-Elvdal Kari Anne Grete Stenerud m.fl.
Ingen tilgang 20180806 06.08.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder *****
2018/637 20180806 06.08.2018 Inngående brev Ettersendelse av dokumenter - utbedring av flislager og riving av bygg på gnr 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS NORCONSULT AS
2018/203 20180803 03.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - hjemmebaserte tjenester *****
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL-tilskudd 2018 - Ingvald Lyngar Landet, 2480 Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL-tilskudd 2018 - Ingvald Lyngar Landet FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2018 - 14.08.2019 - 80% vikariat som barnehagelærer/ pedagogisk leder i Koppang barnehage Tonje Stensløkken Eriksen
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med permisjon Inger Marie Furuseth
2018/445 20180803 03.08.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL-tilskudd 2018 - Odd E. Grundt, 2480 Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/194 20180803 03.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 3 x 30 % faste stillinger, hjemmebaserte tjenester - Granheim alderspensjonat *****
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 27 bnr 8, 40 og 49 i Stor-Elvdal Eiendomsmegler Vegard Thoresen
2018/663 20180803 03.08.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon for erverv av gnr 22 bnr 15 og 20 i Stor-Elvdal - Mathiesen-Atna AS ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.18 - 30.06.19 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Olaug Andreassen
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Søknad om videreføring av eksisterende flerårige løyver for motorferdsel i utmark - Koppang Sportsfiskere KOPPANG SPORTSFISKERE
Ingen tilgang 20180803 03.08.2018 Inngående brev Avventer krav om forhandlinger - anmodning om forslag til forhandlingsmøte - ***** ***** ***** CODEX ADVOKAT OSLO AS v/Fredrik Skyberg
2018/466 20180802 02.08.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL - tilskudd 2018 - Torunn S. Messelt, 2480 Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt - Svein Eberhardt Østmoe SVEIN EBERHARD ØSTMOE
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Krav om innsyn - kontrakter vedrørende "Sentrumsbygget" Stein Bie
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal juli 2018 (pr 1.8.18) NAV familie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Læringsstøttende og karakterstøttende prøver skoleåret 2018/2019 Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding om krav om forhandlinger - anmodning om forslag til forhandlingsmøte - ***** ***** ***** CODEX ADVOKAT OSLO AS v/Fredrik Skyberg
2018/527 20180802 02.08.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb for 10.klassing ved Stor-Elvdal hotell STOR-ELVDAL HOTELL AS
2018/193 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som hjelpepleier - omsorgsarbeider - helsefagarbeider, 42 % fast nattstilling i hjemmebaserte tjenester - hjemmesykepleien *****
2018/194 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeidere, 3 x 30 % faste stillinger, hjemmebaserte tjenester - Granheim alderspensjonat *****
2018/203 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider 3 x 14 % faste stillinger som helsefagarbeidere - hjemmebaserte tjenester *****
2018/671 20180802 02.08.2018 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 36 bnr 1 m.fl. i Stor-Elvdal Gunnar Sæther m.fl.
2018/372 20180802 02.08.2018 Utgående brev Tillatelse til bygging av ny landbruksvei gnr 11 bnr 1 - Ellen Burchardt Ellen Cathrine Burchardt
2018/538 20180802 02.08.2018 Utgående brev Tillatelse til ombygging av landbruksvei gnr 11 bnr 2 - Eirik Messelt Herman Messelt
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Utgående brev Søknad om deling av landbrukseiendommen gnr 19 bnr 535 m.fl. - behov for ytterligere opplysninger Knut og Synnøve Austeng
2018/430 20180802 02.08.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL-tilskudd 2018 - Bjørn Bråten Karlstad, 2480 Koppang FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/498 20180802 02.08.2018 Utgående brev Tillatelse til opprusting og ombygging av landbruksvei og tre bruer - Gålaveien Gålaveien, v/Odd Engelhart Grundt
2018/475 20180802 02.08.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1189 i Stor-Elvdal Per Østmoe
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL-tilskudd 2018 - Jens Gunnar Voldmo, 2450 Rena FYLKESMANNEN I HEDMARK
2015/816 20180802 02.08.2018 Utgående brev Underretning til TORP JØRN Jørn Torp
2015/816 20180802 02.08.2018 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev i sak 15/816 - gnr 4 bnr 158 Anders Prytz
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Oversendelse av samsvarserklæring - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 1113 Tryvangveien - Marian Håkensmoen og Jonny Westgaard, Våler i Solør Byggmester Hegsvold
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 248, 272 Stein Cato Sollien
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.10.2018 i 83 % fast og 17 % vikariat som miljøterapeut Nina Kværnæs
2015/816 20180802 02.08.2018 Utgående brev Underretning til SCHILDMANN TRUE STRAND True Strand Schildmann
2015/816 20180802 02.08.2018 Utgående brev Underretning til STRAND MARIANNE O Marianne O Strand
2015/816 20180802 02.08.2018 Utgående brev Underretning til STRAND NILS NILSSEN Nils Nilssen Strand
2015/816 20180802 02.08.2018 Utgående brev Underretning til MATHIESEN HAAKEN WILHELM Haaken Wilhelm Mathiesen
2018/421 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad om rivingstilskudd av enebolig på gnr 19 bnr 90 og 219 Kjemsjøveien 28 - Koppang Auto AS, Koppang KOPPANG AUTO AS
2018/719 20180802 02.08.2018 Inngående brev Søknad på stilling av 100 % fast stilling som hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmebaserte tjenester *****
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Utgående brev Forespørsel om ny turnuslege Elin Myhre
Ingen tilgang 20180802 02.08.2018 Inngående brev Nasjonale prøver høsten 2018 Utdanningsdirektoratet
Ingen tilgang 20180801 01.08.2018 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for ettersøkspersonell ved skadet vilt Thore Lie
2018/429 20180801 01.08.2018 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende økning i kvoter samt vinterjakt for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune Sætresameiet
2018/717 20180731 31.07.2018 Utgående brev Oversendelse til behandling hos settekommune - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Austad Skog AS i Stor-Elvdal ÅMOT KOMMUNE
2018/527 20180731 31.07.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb for 10.klassing ved Felleskjøpet, Koppang Felleskjøpet
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Svar på åpen søknad som lærling i barn og ungdom *****
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.18 - 31.12.18 - 8,69% stilling helg - helsefagarbeider - sektor institusjonstjenester Marit Terese Skjold
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 54 bnr12 ØVERGAARD JO
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 6 bnr 15 MYRBAKKEN SEVERIN
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 8 bnr 1 FURUSETH GÅRD AS
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Inngående brev Elg fallvilt av 27.07.2018 - avregning - Østerdalsmat ØSTERDALSMAT AS
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond Tor Edvard Eliassen
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond til skogkultur gnr 7 bnr 90 GARDBEKKTEIG ANS
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 30 bnr 1 Sigrunn Pernille Tryli
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 14 bnr 116 MARIANNE GRANQUIST
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 14 bnr 119 JOHAN STÆRKEBYE
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 966 i Stor-Elvdal Gunnar Myrvang
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Tjenestebeivs Tsega Andegergish Berhe
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Søknad om skadefellingstillatelse på brunbjørn - Mykleby i Stor-Elvdal Fylkesmannen i Hedmark m.fl.
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 4 bnr 64 i Stor-Elvdal Jan Erik Poverud
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet for gnr 27 bnr 8, 44 og 49 i Stor-Elvdal - anmodning om originale skjemaergnr 27 bnr 8, gnr 27 bnr 49 og gnr 27 bnr 40. Aktiv i Fjellregionen
2018/647 20180731 31.07.2018 Utgående brev Tilbud om 100 % vikarstilling som adjunkt med tillegg 01.08.18-31.07.19 - Koppang skole *****
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Inngående brev Forespørsel om tilkallingsvikar / ekstrahjelp ved Moratunet sykehjem Kine Stuen Sand
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Informasjon knyttet til sykefravær *****
2017/194 20180731 31.07.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av enebolig på gnr 19 bnr 1395, Dyrefaret 23 - Kine Hanssen og Thomas Småvik BF BYGG ALVDAL AS
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 42 NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 12 bnr 6 GAMMELSTU STAI GÅRD Anbjør Svenkerud
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 7 bnr1 KROKEN SKOG, GÅRD OG SAG Haaken Wilhelm Mathiesen
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 11 TRUE STRAND SCHILDMANN
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 4 NYSTU-STRAND Marianne Olasdatter Strand
2016/1081 20180731 31.07.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Peder Anker
Ingen tilgang 20180731 31.07.2018 Inngående brev Analyseresultater - 19.04.2018 - 31.07.2018 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Elg fallvilt av 22.07.2018 - avregning - Østerdalsmat ØSTERDALSMAT AS
2018/328 20180730 30.07.2018 Utgående brev Tillatelse til masseuttak på gnr 10 bnr 15 - Gjermundshaug anlegg AS, Alvdal GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Svein Erik Larsson SVEIN ERIK LARSSON
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Per Anders Westgaard Per Anders Westgaard
2016/8 20180730 30.07.2018 Inngående brev Styreprotokoll 11.06.2018 - Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Søknad om støtte til Fossedagene i Sollia - fra skogfondets rentemidler Foreningen Fossedagene i Sollia
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Jens Gunnar Voldmo Jens Gunnar Voldmo
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Austad Skog AS Mie
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Odd E. Grundt Odd Grundt
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Gunnar Myrvang Gunnar Myrvang
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Åpen søknad som lærling i barn og ungdom *****
2018/710 20180730 30.07.2018 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring -dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av gnr 19 bnr 456 Stor-Elvdal og oppføring av hytte på ny grunneiendom - Ragnhild Amlie FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
2018/429 20180730 30.07.2018 Inngående brev Innspill vedrørende alternative tiltak til vinterfôring av elg Anbjør Svenkerud
2018/717 20180730 30.07.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr 13 bnr 7 - Austad skog AS, Austad, Terje AUSTAD SKOG AS
2018/590 20180730 30.07.2018 Utgående brev Svar på søknad på stilling som lærer i 100 % vikariat for skoleåret 2018/2019 på Stor-Elvdal ungdomsskole *****
2018/590 20180730 30.07.2018 Utgående brev Svar på søknad på stilling som lærer i 100 % vikariat for skoleåret 2018/2019 på Stor-Elvdal ungdomsskole *****
2018/590 20180730 30.07.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som lektor med tillegg, 60% vikariat i perioden 01.08. - 31.10.18 - Stor-Elvdal ungdomsskole *****
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Varsel om krav på erstatning ved avlingssvikt pga tørke 2018 Ole Anton Brænd
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Mathiesen Atna AS Christian P. Mathiesen
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Ingar Nordseth Ingar Nordseth
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Jens Naas-Bibow Jens Naas-Bibow
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Birgit Granlund knstorbe@bbnett.no
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Kartlegging av vannforsyningen på grunn av lite nedbør og varmt vær - Mattilsynet Mattilsynet
2018/429 20180730 30.07.2018 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende økning i kvoter samt vinterjakt for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune KIÆR MYKLEBY
2018/429 20180730 30.07.2018 Inngående brev Svar på henvendelse vedrørende økning i kvoter samt vinterjakt for elg og hjort i Stor-Elvdal kommune - for valdet Stai - Imsdalen Kiær Mykleby
2018/676 20180730 30.07.2018 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr fra Saubua-Tryvang til Fampsetra Toril Olaug Skyrud
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - saksbehandler Stor-Elvdal barneverntjeneste perioden 01.08.2018 - 30.11.2018 Anita Torbjørnsen
Ingen tilgang 20180730 30.07.2018 Inngående brev Melding om avlingssvikt - Roy Brænd Roy Brænd
Versjon:5.2.00