eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Utgående brev Budsjett forebyggende hjemmebesøk FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/60 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Malin E Skei Didriksen m.fl.
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om riving av bolig på gnr 6 bnr 123 Storelvdalsveien 1522 - Beate Iwona Loftet, Elverum Beate Iwona Loftet
2018/498 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om massetak i forbindelse med godkjent opprusting av Gålaveien gnr 12 bnr 1 Odd Engelhart Grundt
2019/60 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tilbud om sommerjobb i Hjemmebaserte tjenester Hilde Kristin Nygård
2016/1085 20190617 17.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyste dokumenter - korrigert festeavtale Kartverket Tinglysing
2019/560 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av skogteiger gnr 50 bnr 38, gnr 47 bnr 37, gnr 46 bnr 1 - Berit Modalen Berit Margrethe Modalen
2018/673 20190617 17.06.2019 Utgående brev Høring av forslag til forskrift om nedgravde oljetanker, Stor-Elvdal kommune, Hedmark FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om adressetilleggsnavn på gnr 42 bnr 2 Slåbumoen - Stor-Elvdal kommune Berit Kristine Østby
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - helsesykepleier / spesialsykepleier i 10% stilling ved Helsesykepleiertjenesten Siv Irene Olafsen
2019/552 20190617 17.06.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om bygging av traktorvei/ enkel driftsvei gnr bnr 1/1 Tallak Dieset - Stor-Elvdal Fylkesmannen i Innlandet m.fl.
2018/72 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om gårdsnavn i offentlig adresse - gnr 42 bnr 8 Ingeborg Gro Marum
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 20.05.2019 - 31.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Berit Overrein Myrbakken
2017/1045 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Maren Emilie Joten
2017/447 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 31.12.19. Tilkallingsvikar pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
2019/558 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar ved Moratunet sykehjem Inga Imeri
2019/474 20190617 17.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av fritidsbolig og uthus på gnr 17 bnr 1192 - Erling Skard, Oslo CK NOR BYGG AS
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om kommunalt VO-tilskudd 2018 NORGES MUSIKKORPS FORBUND OPPLAND
2019/188 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på helsefagarbeidere/hjelpepleiere i 30 %, 50 % og 87 % faste stillinger i Langtidsavdelingen Marisa G Cabildo Klemp m.fl.
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 18.06.2019 - 17.08.2019 - miljøarbeider / vikariat ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Hans Michael Johansson
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.06.2019 - 31.08.2019 - assistent / sommervikar ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Thea Ulvmoen Sand
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 - ledende helsesykepleier ved Helsesykepleiertjenesten Eli Undseth
Ingen tilgang 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - enhelsleder / rektor i 60% stilling ved kulturskolen Lillian Vardenær
2019/555 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Tom Georg Granquist
2019/556 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena Severin Myrbakken
2018/830 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av avløpsanlegg for grendehuset i Sollia gnr 46 bnr 23 POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll
2018/830 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse for grendehuset i Sollia gnr 46 bnr 23 Ellen Marie Tangen
2019/554 20190615 15.06.2019 Inngående brev Forelegging av tiltak og søknad om dispensasjon - sambandsmast - gnr 13 bnr 64, 94 og 113 i Stor-Elvdal kommune EIDSIVA ENERGI AS
2019/557 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Svendstuøyene naturreservat om å foreta vegetasjonsrydding - Bane NOR SF BANE NOR SF
2019/555 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Tom Georg Granquist
2019/556 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena Severin Myrbakken
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Inngående brev Vannrestriksjoner - Koppang vannverk Steffano Moreno
2019/552 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om bygging av traktorvei / driftsvei på gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset TALLAK DIESET
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.juni *****
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Inngående brev Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Kulturdepartementet
2018/443 20190615 15.06.2019 Inngående brev Mottatt nabovarsel - riving av enebolig - gnr 16 bnr 16 i Stor-Elvdal kommune sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen
Ingen tilgang 20190615 15.06.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - anmodning om innspill til valgkomiteen Eidsiva - Krokeide, Elisabeth
2019/574 20190615 15.06.2019 Inngående brev Rekvisisjon om oppmålingsforretning gnr 10 bnr 15 og 261 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
2017/1102 20190615 15.06.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte angående oppmelding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT m.fl.
2017/625 20190615 15.06.2019 Utgående brev Svar på etterlysning av dokumentasjon vedrørende ***** ***** ***** *****
2018/1039 20190615 15.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - sambandshytte og mast - Gnr 30 og bnr 1 i Stor-Elvdal kommune EIDSIVA NETT AS
2019/492 20190615 15.06.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger - tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 401 Gråsjøveien 837 - Kari Eline og Øyvind Berg, Hamar MARK ARKITEKTER AS
2019/492 20190615 15.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende opplysninger - tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 401 Gråsjøveien 837 - Kari Eline og Øyvind Berg, Hamar MARK ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om SMIL-tilskudd - behov for tilleggsdokumentasjon Per Anders Westgaard
2018/875 20190614 14.06.2019 Utgående brev Igangsettingstillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig på gnr 10 bnr 244 Lokkarveien 60 - Kjell Arne Hellum, Skedsmokorset Kjell Arne Hellum
2019/377 20190614 14.06.2019 Inngående brev Innspill til høringssvar om ny regulering av private barnehager Private Barnehagers Landsforbund
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/386 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om SMIL-tilskudd 2019 - behov for tilleggsdokumentasjon Hans Kristian Eggum
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 7 m.fl. i Stor-Elvdal Knut Bärnholdt Nicolaysen
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Refusjonskrav for permisjon uten lønn 3,5 timer den 7.5.19 i forbindelse med drøftingsmøte overtallighet *****
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om kjøp av skoleplass ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/216 20190614 14.06.2019 Utgående brev Søknad om SMIL-midler 2019 - behov for tilleggsdokumentasjon Marianne O Strand
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Referat fra møte angående tilbakemelding om skolesituasjon - ***** ***** ***** - Koppang skole *****
2019/494 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr 19 bnr 1350 Skogfaret 12 - Magne Austeng, Koppang Magne Austeng
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Ingeborg Storrøsten
2019/59 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tilbud om lærlingplass som helsefagarbeider Linn Røvik
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Anmodning om lønnsutviklingssamtale Sylvia Helms
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om skoleplass på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - omsorgsarbeider / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Bjørg Ranveig Holand
2019/551 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - kjøkkenassistent / sommervikar ved kjøkkenet Mortunet sykehjem Wimonsiri T Hellum
2018/737 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019 - 31.07.2019 - lektor i 30% vikariat ved Stor-Elvdal ungdomsskole Lisbeth Vedå
2019/533 20190614 14.06.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1108 Hemåsen 51 - Steinar Vasaasen, Hamar Steinar Vasaasen
2019/546 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tilbud om læreplass i helsefagarbeiderfaget Linn Røvik
2019/548 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra undervisning 14.06.2019 - 21.06.2019 *****
2017/465 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Kristine Bredin
2017/616 20190614 14.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport fra inspeksjon 15.05.2019 - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å sikre kontroll av nedkjølingsprosess Mattilsynet Region øst
2019/549 20190614 14.06.2019 Inngående brev Krav om matrikulering - gnr 54 bnr 62 og 63 Svein og Gro Becsan
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til FIAS - tildeling av enerett på restavfallet til SESAM Ressurs AS 2. gangs behandling Holtålen kommune
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 11.08.2019 - spesialsykepleier / sommervikar / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Anne Lise B Hval
2019/494 20190614 14.06.2019 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av tilbygg til bolig på gnr 19 bnr 1350 Skogfaret 12 - Magne Austeng, Koppang Magne Austeng
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS Mathiesen - Atna AS
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog Mathiesen Atna AS - gnr 27 bnr 1 Mathiesen - Atna AS
2019/548 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om fritak fra undervisning 14.06.2019 - 21.06.2019 *****
2019/550 20190614 14.06.2019 Inngående brev Søknad om riving av bygning på gnr 4 bnr 158 Strandseterveien - Gunvor H. Prytz, Rena Gunvor Helene Prytz
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - hjelpepleier / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Rannveig Ingrid Ramsberg
2019/315 20190614 14.06.2019 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 808 - Gråsjøveien 54 - Hans Svenningsen Hans Svenningsen
2019/522 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om anmodning om avklaring - bruk av catering fra kjøkkenet på Moratunet sykehjem May Elisabeth Svendby
Ingen tilgang 20190614 14.06.2019 Utgående brev Nye prøver for analyse Mycoteam as
2019/320 20190614 14.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Abed El Hameed El Shaiir m.fl.
2019/545 20190613 13.06.2019 Inngående brev Samtykkeskjema - logopedtjenesten - ***** ***** *****
2016/221 20190613 13.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Hjørdis Marie Hansen
Ingen tilgang 20190613 13.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av plass i SFO ved Koppang skole Ingeborg Storrøsten
2018/32 20190613 13.06.2019 Utgående brev Informasjon om deltakelse i norskopplæring ved Stor-Elvdal voksenopplæring *****
Ingen tilgang 20190613 13.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering 1. trinn - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Opplysninger til melding om hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS Mathiesen - Atna AS
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS Mathiesen - Atna AS
2019/530 20190612 12.06.2019 Inngående brev Anmodning om begrunnelse - kreditering av renovasjonsavgift på gnr 17 bnr 850 Fred Skjelstad
2019/4 20190612 12.06.2019 Inngående brev Takker for innspill - planskisse Atna idrettspark Bernt Olav Smedal
2019/493 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling som pedagogisk leder / barnehagelærer i 100 % stilling i Koppang barnehage *****
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Aurora Skogli
2019/439 20190612 12.06.2019 Inngående brev Oversendelse av dokument - sak 19-057784REN-JTYN Hanestad - Nyseterveien og Gråsjøveien Nord-Østerdal Jordskiferett
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss for skoleåret 2019 / 2020 Eli Undseth og Leif Verner Baarstad
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Oversendelse av innkalling til felles møte i AU og rådmannsutvalget 20. juni i Engerdal Fylkesdirektøren
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Vurdering etter deltidsopplæring uke 19/2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 - ***** ***** PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
2017/583 20190612 12.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 1 bnr 57 Kartverket Tinglysing
2019/418 20190612 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - bygging av traktorveier i Frøsålia - gnr 19 bnr 7 - Janne Mellum, Koppang FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/823 20190612 12.06.2019 Inngående brev Tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 10 bnr 106, 145, 248, 334 og 335 i Stor-Elvdal Helge Krog
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Tanfetten nord grustak i Stor-Elvdal kommune - tiltakshaver Mobilgrus AS Direktoratet for mineralforvaltning
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Oversendelse av klage / serviceklage på NAV Stor-Elvdal - ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/583 20190612 12.06.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 10 bnr 91 Kartverket Tinglysing
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om fasadeendring på hytte gnr 1 bnr 112 Hovdstugutua 120 - Viggo Engeskaug Hanssen, Hamar Viggo Engeskaug Hanssen
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog Mokjølen gnr 27 bnr 1 Mathiesen - Atna AS
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barnehagelærer i 50% fast stilling fra 15.08.2019 Monica Aaen Austeng
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - plan for nydyrking gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 19 bnr 30 - Mona Myrberget Glommen skog v/ Ole Sollien
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for aversjonsdressur på sau KOPPANG JAKTSKYTTERKLUBB
2019/493 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling som pedagogisk leder / barnehagelærer i 100 % stilling i Koppang barnehage *****
2019/379 20190612 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - deling av eiendommen gnr 54 bnr 72 og gnr 50 bnr 46 - Ulf og Jorun Helgesen Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Stor-Elvdal kommune - Torbjørn Stenbakken Hedmark fylkeskommune
2019/497 20190612 12.06.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om dispensasjon til oppføring av uthus til fritidsbolig på gnr 16 bnr 38 Vinjeveien 2479 - Geir Sandvei, Fjerdingby FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/454 20190612 12.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 14 bnr 113 m.fl. i Stor-Elvdal Stian Engen Giæver/Malin Kristoffersen Giæver
2019/454 20190612 12.06.2019 Utgående brev Oversendelse av avgjørelse etter konsesjonsloven - Deres ref. 2019/4227 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Oppfølging Helsedirektoratets IS24/8 registrering Sentio
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 18/910 - gnr 10 bnr 106 Ole Inge Rognheim m.fl.
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 220 - Frode Bergland Bjørnstad Frode Bergland Bjørnstad
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 393 - Jo Gimse Jo Gimse
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 393 - Anders Kiær Anders Kiær
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 393 - Anne Kristin Ulvig Anne Kristin Ulvig
2019/220 20190611 11.06.2019 Utgående brev Tilbud om 60% fast stilling som rektor i kulturskolen Lillian Vardenær
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Turnusfysioterapueter høsten 2019 og våren 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark - frakt av materialer fra vei til hytte - Skogen Bygg og Vedlikehold AS SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS
2018/255 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Ali Abdulkareem Alwakeel
2019/337 20190611 11.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - BU-midler og landbrukslån - investeringstilskudd - gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge
2018/763 20190611 11.06.2019 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 *****
2019/19 20190611 11.06.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding til PPT PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR ELVERUM, STOR-ELVDAL, VÅLER, ÅMOT OG VIDEREGÅENDE SKOLE
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 19 bnr 30 - tillegg til tidligere melding Glommen skog
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 16 - Anders Kiær Anders Kiær
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 393 - Siv Anita Gimse Siv Anita Gimse
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Svein Magne Andersen - avslag på søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader - Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/505 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling som spansklærer i 35 % fast stilling på Stor-Elvdal ungdomsskole *****
2019/541 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd fra kraftfondet - NM i fluefiske 2019 - Glomma fiskeforening og Storsjøen fiskeforening Morten Gustu, Glomma fiskeforening
2019/140 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - hjelpepleier / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Anne-Grethe Hirkjølen
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - hjelpepleier / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Åse Larsen
2017/582 20190611 11.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Linda Dalbakk
2016/8 20190611 11.06.2019 Inngående brev Innkalling til styremøte 17.6.19 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 10 bnr 393 - Leif Verner Baarstad Leif Verner Baarstad
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 19 bnr 27 - Pål Seppelæ og Elisabeth Hovde Glommen skog v/ Ole Sollien
2019/454 20190611 11.06.2019 Utgående brev Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Westad gnr 14 bnr 113 m.fl. - Stian Engen Giæver og Malin Kristoffersen Stian Engen Giæver/Malin Kristoffersen Giæver
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Revisjonsberetning - kompensasjon for merverdiavgift termin 2 - 2019 Hedmark-Revisjon - Hanne Mette Rusten
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Viktig melding - beredskap og ivaretakelse av pelsdyrbønder i kommunen i forbindelse med Stortingets behandling av Lovforbud torsdag 13. juni Norpels
2018/1055 20190611 11.06.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE-STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS
2019/540 20190611 11.06.2019 Inngående brev Høring - forslag til kvalitetskriterier i ny forskrift om lån fra Husbanken - høringsfrist 1. september 2019 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/498 20190611 11.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av fritidsbolig og garasje på gnr 54 bnr 458 W. Werenskoldsvei 2 - Rogstad & Odden I AS, Folldal ROGSTAD & ODDEN I AS
2019/4 20190611 11.06.2019 Inngående brev Planskisse Atna idrettspark Feste
2018/32 20190610 10.06.2019 Utgående brev Fritak fra plikt til 50 timer samfunnskunnskap *****
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 2019 - SEG nord STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr 2019 - SEG sør STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Oda Hagen Kjølhamar
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Sollia viltstellområde SOLLIA VILTSTELLOMRÅDE
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Kommunens godkjenning av vald, bestandsplanområde og bestandsplaner STOR-ELVDAL GRUNNEIERFORENING
2019/417 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tillatelse riving av deler av driftsbygning på gnr 11 bnr 3 Storelvdalsveien 3248 - Torunn Messelt, Koppang Torunn Simengård Messelt
2016/1085 20190607 07.06.2019 Utgående brev Oversender festekontrakt til tinglysing gnr 19 bnr 1052 STATENS KARTVERK
2017/1107 20190607 07.06.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - oppføring av ny hytte på gnr 54 bnr 300 - Lyngstadveien 819 - Idun Dyresen, Ingeberg IVERSEN ROAR A ARKITEKT
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Stai-Imsdalen KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg og rådyr 2019 - Nordre hovden Helge Krog
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Vurdering etter fjernundervisning, våren 2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Redusert egenkaitaltilskudd og rentegarantipremie KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2019/533 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 17 bnr 1108 Hemåsen 51 - Steinar Vasaasen, Hamar Steinar Vasaasen
2016/1328 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Roksameiet Knut Bärnholdt Nicolaysen
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg Politistasjonen i Elverum
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning - BU-midler / landbrukslån - tradisjonelt landbruk - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/535 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til fasadeendring av bolig på gnr 19 bnr 1022 Ekornveien 1 - Else Inger Engen, Koppang Else Inger Engen
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Sætresameiet CHRISTIAN DOKKEN, SORKNESBAKKEN SKOG
2016/1328 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Frøsålia Knut Bärnholdt Nicolaysen
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tjenestebevis Guri Brun
2019/268 20190607 07.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til oppføring av uthus til hytte på gnr 10 bnr 15 - Kiær Mykleby KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til etablering av et folkehelsebibliotek i Norge Helserådet
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt FUB og nytt FUG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2019/280 20190607 07.06.2019 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om midlertidig dispensasjon til installasjon av vakuumtoalett og utslipp til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 106, Fåfengveien 43 - Håvard og Iris Storås, Elverum Håvard og Iris Storås
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.06.19 - 31.08.19 - sommerferievikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Maiken Min Midtskogen
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2019/439 20190607 07.06.2019 Inngående brev Vedrørende registrering av ny sak til matrikkelfører - jordskiftesak - 19-057784REN-JTYN Hanestad - Nyseterveien og Gråsjøveien Nord-Østerdal jordskifterett
2019/537 20190607 07.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 31.08.2019, servicemedarbeider - administrasjon Astrid Louise Ø Hanssen
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsetilsynet - Postmottak HTIL
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Evaluering IOP 2018/19 - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høring - endringer i rovviltforvaltningen - høringsfrist: 01. oktober 2019 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr 2019 - Messelt Utmarksområde Messelt Utmarksområde
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Tilbakemelding om skolesituasjon - ***** ***** ***** - Koppang skole *****
2019/276 20190607 07.06.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - sak 19/276 gnr 11 bnr 9 og 61 Margrethe Bækkevold m.fl.
2019/276 20190607 07.06.2019 Utgående brev Underretning om matrikkelføring - saksnr. 19/276 gnr 11 bnr 9 og 40 Martinius Kebba Modi Joof
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Utgående brev Avslag til søknad om tilskudd til frisklivstiltak FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/277 20190607 07.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av bolig på gnr 54 bnr 1 og 9 Gammelveien 7 - Ole Anton Brænd, Sollia Ole Anton Brænd
Ingen tilgang 20190607 07.06.2019 Inngående brev Høring - tilleggsavtale om sykehustjeneste for LIS i almennmedisin for sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet - høringsfrist: 26. august 2019 SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 ved Stor-Elvdal voksenopplæring Jochen Schuster
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Eidsiva Energi AS - innkalling til ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2019 Eidsiva
2019/331 20190606 06.06.2019 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2019 *****
2019/331 20190606 06.06.2019 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2019 *****
2019/276 20190606 06.06.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 19/276 - gnr 11 bnr 9 Thom Stensrud m.fl.
2017/242 20190606 06.06.2019 Inngående brev Påminnelse - forespørsel om ettersending av dokumentasjon HELSEDIREKTORATET
2019/232 20190606 06.06.2019 Utgående brev Dispensasjon til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 54 bnr 263 - Roar Ektvedt, Frekhaug Roar Ektvedt
2019/529 20190606 06.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 24.06.2019 - 18.08.2019 - pleiemedhjelper - sektor for institusjonstjenester Gina Overrein Myrbakken
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om flomutsatte jordbruksarealer ved Rv 3 - Mykleby Ingeborg S M Mathiesen
2017/625 20190606 06.06.2019 Inngående brev Utlevering av dokumentasjon vedrørende ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 19.08.19 - 31.12.19 tilkallingsvikar assistent - sektor institusjonstjenester - vaskeri/renhold May Jorunn Engelberg
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 24.06.19 -18.08.19 pleiemedhjelper -sektor institusjonstjenester Liv Marit Strand Sanner
2018/711 20190606 06.06.2019 Inngående brev Branntomta Storelvdalsveien 1522 Roger Rye
2018/763 20190606 06.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 *****
2019/232 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gnr 54 bnr 263 - Roar Ektvedt, Frekhaug Roar Ektvedt
2019/429 20190606 06.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr 54 bnr 338 Megrunnslia - Nina Elisabeth Tveter, Trondheim SK BYGG AS
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 112 i Stor-Elvdal ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - inspeksjon hos Granheim alderspensjonat den 15.05.2019 Mattilsynet
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Utgående brev Lokalisering av ny base for luftambulanse på Koppang i Stor-Elvdal NORSK LUFTAMBULANSE AS m.fl.
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale i perioden 01.07.19-31.07.20 - 51,5% vikariat som lærer uten godkjent utdanning - Sollia skole Ida Torstensen Heier
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/474 20190606 06.06.2019 Utgående brev Melding om mangler - oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 1192 - Erling Skard, Oslo CK NOR BYGG AS
2019/495 20190606 06.06.2019 Utgående brev Svar på åpning av tilsynssak overfor Stor-Elvdal kommune-pasient ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** - Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/763 20190606 06.06.2019 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid ved Koppang barnehage *****
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Refusjonskrav for grunnskoletjenester våren 2019 - ***** ***** ***** ***** FREDRIKSTAD KOMMUNE
Ingen tilgang 20190606 06.06.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjon gnr 54 bnr 112 ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Rapportering for kjøring med snøscooter sesongen 2018/2019 Steinar Otnes
2019/527 20190605 05.06.2019 Inngående brev Oversendelse av databehandleravtale for administrativ sak- og arkivløsning WebSak - NAV Stor-Elvdal NAV
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon i 20% for skoleåret 2019 / 2020 Åse Synnøve Rønningen
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Vern av skog på Statskog SFs grunn - forslag om opprettelse/utvidelse av 9 reservater i Hedmark - anmodning om utlegging til offentlig ettersyn FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Svein Eberhard Østmoe - innvilget tilskudd til tiltak i beteområder 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Roy Brænd - innvilget tilskudd til tiltak i beteområder 2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/498 20190605 05.06.2019 Utgående brev Melding om mangler - søknad om oppføring av fritidsbolig og garasje på gnr 54 bnr 458 W. Werenskoldsvei 2 - Rogstad & Odden I AS, Folldal ROGSTAD & ODDEN I AS
2019/60 20190605 05.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Miljøfaglig vurdering av nydyrking - gnr 11 bnr 2 - Eirik Frøisland Messelt FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/220 20190605 05.06.2019 Inngående brev Trekker søknad på stilling som rektor og dramalærer i inntil 100 % stilling i kulturskolen *****
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av leilighet i Granheimveien 9 B Trude Hagen Kristiansen
2019/315 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på på gnr 127 bnr 555 gråsjøveien 808 - Hans Svenningsen, Rena Hans Svenningsen
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****
2019/60 20190605 05.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om sommerjobb Kefela Afewerki
2018/751 20190605 05.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 19 bnr 116 - Gunnar Austeng Gunnar Austeng
2018/751 20190605 05.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 19 bnr 119 - Solvor Lien Solvor Lien
2018/751 20190605 05.06.2019 Utgående brev Underretning til gnr 19 bnr 1528 - Liis Lensment Liis Lensment
2019/505 20190605 05.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling som spansklærer i 35 % fast stilling på Stor-Elvdal ungdomsskole *****
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen -gnr 2 bnr 32 og 45 i Stor-Elvdal Torbjørn Stensrud Tangen
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Uttalelse fra Utdanningsforbundet - ny barnehage på Koppang Utdanningsforbundet v/Hege Hornseth
2019/495 20190605 05.06.2019 Inngående brev Purring-opplysninger i tilsynssak-pasient ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/842 20190605 05.06.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** TYNSET KOMMUNE
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 307 og 705 i Stor-Elvdal Torbjørn Lilleengen
2018/763 20190605 05.06.2019 Inngående brev Oversendelse av etterspurt dokumentasjon NAV Åmot
2019/449 20190605 05.06.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 19 bnr 1161 Koppangsveien 127 - Morten Elvsveen og Hanne Marie Linnerud, Moelv Hanne Marie Linnerud m.fl.
2018/751 20190605 05.06.2019 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev etter oppmålingsforretning på gnr 19 bnr 120 Louis Byrne
Ingen tilgang 20190605 05.06.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i sammenstilte regnskapsopplysninger Senter for undersøkende journalistikk
2019/220 20190605 05.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt melding om trukket søknad på stilling som rektor i 60% stilling i kulturskolen *****
2019/331 20190605 05.06.2019 Inngående brev Forslag på årets ildsjel 2019 *****
2019/437 20190605 05.06.2019 Utgående brev Tillatelse til riving av vaktbolig på gnr 4 bnr 83 Atnaveien - Bane Nor Eiendom SF TEKNOBYGG AS
2019/449 20190605 05.06.2019 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 19 bnr 1161 Koppangsveien 127 - Morten Elvsveen og Hanne Marie Linnerud, Moelv Morten Elvsveen
2019/132 20190605 05.06.2019 Inngående brev Anmodning om konkret svar på klage *****
2019/60 20190605 05.06.2019 Utgående brev Svar på søknad på sommerjobb i Stor-Elvdal kommune sommeren 2019 *****
2019/523 20190605 05.06.2019 Utgående brev Innvilget permisjon i perioden ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.00