eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/121 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte mandag 1. februar 2021 kl. 10:00 på Teams Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS STORELVDAL_PROD
2020/691 20210113 13.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01. - 31.12.2021 - assistent kjøkken Moratunet Paul Gerhardt Hval STORELVDAL_PROD
2020/1413 20210113 13.01.2021 Inngående brev Vedrørende innfrielse av lån nr 294514 - Stor-Elvdal kommune LINDORFF AS AVD TRONDHEIM STORELVDAL_PROD
2020/1529 20210113 13.01.2021 Inngående brev Påminnelse - vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/1755 20210113 13.01.2021 Inngående brev Ny etterlysning av svar på søknad startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210113 13.01.2021 Inngående brev Spørsmål om vaksinering / koronavaksinasjonsprogrammet i Stor-Elvdal kommune Østlendingen STORELVDAL_PROD
2020/2316 20210113 13.01.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - stilling saksbehandler/konsulent 100% fast stilling ***** STORELVDAL_PROD
2020/2316 20210113 13.01.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - stilling saksbehandler/konsulent 1005 fast stilling ***** STORELVDAL_PROD
2020/2348 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om utslipp på gbnr 54/1 og 9 - Ole Anton Brænd Per-Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/2349 20210113 13.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/2350 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tilskudd til Stor-Elvdal frivilligsentral 2021 Kulturdepartementet m.fl. STORELVDAL_PROD
2021/3 20210113 13.01.2021 Inngående brev Etterkontroll på HB79736 utført av Koppang Auto AS Koppang Auto AS STORELVDAL_PROD
2021/5 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 Trønnes Vel STORELVDAL_PROD
2021/5 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 - Bjørkebollen Turforening Bjørkebollen Turforening STORELVDAL_PROD
2021/7 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 54/486 Finn Ivar Marum STORELVDAL_PROD
2021/10 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg - renovering av svømmebasseng ved Stor-Elvdal ungdomsskole - Stor-Elvdal kommune Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/15 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om arbeidsbekreftelse - sommerjobb 2019 Astrid Hanssen STORELVDAL_PROD
2021/46 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning - høringsfrist: 9. april 2021 Kystverket STORELVDAL_PROD
2021/47 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse til oppføring av barnehage på gbnr 19/538 Skoleveien – Stor-Elvdal kommune SWECO NORGE AS STORELVDAL_PROD
2021/40 20210112 12.01.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg - høringsfrist: 5. mars 2021 Direktoratet for byggkvalitet STORELVDAL_PROD
2021/41 20210112 12.01.2021 Inngående brev Informasjon om skoleskyss 2021/2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/41 20210112 12.01.2021 Utgående brev Informasjon om skoleskyss - start- og sluttider 2021/2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2021/38 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kartlegging av omfanget av beitebruksplaner i Hedmark Smabrukarlaget - Hedmark Bonde- og Småbrukarlag STORELVDAL_PROD
2021/43 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lærer ved Sollia skole Eirin Trøite Bekken STORELVDAL_PROD
2021/43 20210112 12.01.2021 Utgående brev Mottatt oppsigelse av stilling som lærer ved Sollia skole Eirin Trøite Bekken STORELVDAL_PROD
2021/44 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordning til næringsdrivende fastleger som har fravær på grunn av covid-19 Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2021/8 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger Konstali Helsenor AS STORELVDAL_PROD
2021/9 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 10/15 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/9 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gbnr 14/46 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/10 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd spillemidler - renovering av svømmebasseng ved Stor-Elvdal ungdomsskole Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/23 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forespørsler om jobb ved Koppang skole Madeleine Hopman STORELVDAL_PROD
2021/23 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på forespørsler om jobb ved Koppang skole Madeleine Hopman STORELVDAL_PROD
2020/2350 20210112 12.01.2021 Inngående brev Påminnelse - statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - Stor-Elvdal frivilligsentral - frist: 15.01.2021 Kulturdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen KS Digitale fellestjenester STORELVDAL_PROD
2020/1768 20210112 12.01.2021 Inngående brev Presisering / oppklaring etter kommunestyrets behandling av budsjett 2021 - om kutt i lærerstillinger Utdanningsforbundet Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1576 20210112 12.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Bodil Stenbakken STORELVDAL_PROD
2020/1238 20210112 12.01.2021 Utgående brev Henvisning til PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/689 20210112 12.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/756 20210112 12.01.2021 Inngående brev Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/772 20210112 12.01.2021 Utgående brev Forespørsel etter offentlig søkerliste - daglig leder ved Rovdyrsenteret Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/160 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om oppdatering av opplysninger 2021 - Anleggsregisteret Kulturdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/438 20210112 12.01.2021 Inngående brev Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og brukerregister - IPLOS 15.01.2021 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/382 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innvilget tilskudd til bygging av ny skogsbilvei klasse 3, - gbnr 8/1 Veslesætra, Furuseth Gård AS SLETTEN SKOG AS STORELVDAL_PROD
2020/382 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innvilget tilskudd til bygging av ny skogsbilvei klasse 3, forlengelse av Vigtelveien - gbnr 8/8 Furuseth Gård AS SLETTEN SKOG AS STORELVDAL_PROD
2020/534 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 04.01.2021 - 19,13 % fast stilling - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Oda Sundli STORELVDAL_PROD
2020/155 20210111 11.01.2021 Utgående brev Møte i råd for likestilling av funksjonshemmede Boas Lindberg m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/176 20210111 11.01.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - fakturaer mellom Frisk Hjem AS og Østerdalen besøkssenter Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/186 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01. - 30.06.2021 - vikar kjøkken - Moratunet sykehjem Siv-Irene Konstad Orr STORELVDAL_PROD
2020/63 20210111 11.01.2021 Utgående brev Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene - medlemmer i fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal kommune Fellingslaget for store rovdyr i Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/7 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar vedrørende utestående krav ifbm. varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/57 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utleiers merknader til overtakelsesprotokoll - Meieribygget Koppang - fritidsklubben Firkanten eiendom AS STORELVDAL_PROD
2020/797 20210111 11.01.2021 Inngående brev Kostra rapportering til SSB per 4. kvartal 2020 Statistisk Sentralbyrå STORELVDAL_PROD
2020/931 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av resterende tilskudd - vedtak i kommunestyret 25.09.2019 - Norges natur- og økologigymnas AS Norges Natur- og økologigymnas STORELVDAL_PROD
2020/726 20210111 11.01.2021 Inngående brev Midler til økt aktivitet til sårbare eldre - spørsmål om søknad fra Stor-Elvdal kommune Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/726 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på henvendelse om midler til økt aktivitet til sårbare eldre - spørsmål om søknad fra Stor-Elvdal kommune Jan Erik Hageler Lingjerde STORELVDAL_PROD
2020/1065 20210111 11.01.2021 Utgående brev Svar på innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringa for voksne innvandrere Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/1411 20210111 11.01.2021 Inngående brev Følg utdelingen av Årets Miljøfyrtårn 2020 Stiftelsen Miljøfyrtårn STORELVDAL_PROD
2020/1270 20210111 11.01.2021 Inngående brev Uavhengig revisjonsberetning om beboerregnskap - Moratunet sykehjem Reisjon øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1275 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01. - 31.12.2021 - tilkalling assistent kjøkken - Moratunet sykehjem Sigrid Finneid STORELVDAL_PROD
2020/1364 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01. - 31.12.2021 - tilkalling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Halvard Hølmo STORELVDAL_PROD
2020/1598 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet nr. 31 på Granheim Anne Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1716 20210111 11.01.2021 Inngående brev Rapportering barmarkskjøring - Lotte Eline Beisvåg og Haftor Viestad Lotte Eline Beisvåg STORELVDAL_PROD
2020/1708 20210111 11.01.2021 Inngående brev Vedtatt Planstrategi Rendalen kommune 2021 - 2024 Postmottak Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1802 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 - tilkalling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Wenche Henriksen STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 9 i koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseintituttet STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210111 11.01.2021 Inngående brev Endret anbefaling vedrørende opptrekkskanyler i - Covid 19 vaksinering Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2236 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innspill til veinavn i Atnsjølia Julie Sommersett STORELVDAL_PROD
2020/2236 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innspill til veinavn i Vinjevegen Grethe Granerud STORELVDAL_PROD
2020/2348 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om mangler - søknad om utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg på gbnr 54/1 og 9 Sjølisæterveien 30 - Ole Anton Brænd POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/2317 20210111 11.01.2021 Utgående brev Oversender signert leieavtale Karin Synnøve Nyhagen STORELVDAL_PROD
2020/2300 20210111 11.01.2021 Utgående brev Budsjett for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og oppdatert tiltaksstrategi for 2021 - Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/26 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) - høringsfrist: 31. januar 2021 Justis- og beredskapsdepartementet STORELVDAL_PROD
2021/28 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensajon til oppføring av hytter / hyttebygging på Kjemsjøen - Stor-Elvdal eiendomsutvikling AS BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/29 20210111 11.01.2021 Inngående brev Melding om graving på gårdstun - oppsetting av støttemur på gbnr 13/5 LSL Maskin og Transport AS STORELVDAL_PROD
2021/30 20210111 11.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/31 20210111 11.01.2021 Inngående brev KS - Spørreundersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt Deloitte - koronaundersokelse - KS STORELVDAL_PROD
2021/32 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2021/33 20210111 11.01.2021 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/33 20210111 11.01.2021 Inngående brev Verdsetting av eiendeler etter gjeldsordningsloven NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2021/34 20210111 11.01.2021 Inngående brev Rapportering av egenandeler - info fra Helfo Helfo STORELVDAL_PROD
2021/35 20210111 11.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01. - 31.12.2021 - tilkalling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Siri-Lill Lipalesa M Moen STORELVDAL_PROD
2021/36 20210111 11.01.2021 Inngående brev Registrering av virksomhet i enhetsregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND STORELVDAL_PROD
2021/9 20210111 11.01.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond - gbnr 14/46 NORDSTU WESTGAARD - BONDESON STORELVDAL_PROD
2021/9 20210111 11.01.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd gbnr 10/15 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/7 20210111 11.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/254 i Stor-Elvdal Rune Olsen STORELVDAL_PROD
2021/7 20210111 11.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 3/39, 40 og 51 i Stor-Elvdal Eli Engh STORELVDAL_PROD
2021/2 20210111 11.01.2021 Utgående brev Kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne STORELVDAL_PROD
2021/3 20210111 11.01.2021 Inngående brev Varsel om at frist for EU-kontroll nærmer seg for bil med registreringsnummer HB 79133 STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2021/39 20210111 11.01.2021 Inngående brev Høring - verneplan for syv områder i Innlandet - høringsfrist 12. mars 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1860 20210108 08.01.2021 Inngående brev Påminnelse om høring av forslag til brann- og redningsvesenforskrift – kort video om innholdet Dsb - Suzanne.Norvang@dsb.no STORELVDAL_PROD
2020/2366 20210108 08.01.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel om vedtak (saksnummer 5168614) Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/2366 20210108 08.01.2021 Inngående brev Tilsynssak avsluttet (saksnummer 5168617) Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/2366 20210108 08.01.2021 Inngående brev Tilssynssak avsluttet (saksnummer 5168616) Elvia AS STORELVDAL_PROD
2021/3 20210108 08.01.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for YA 65483 Statens veivesen STORELVDAL_PROD
2021/8 20210108 08.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring i kommunens helsebemanningsutbetalinger Helsenor STORELVDAL_PROD
2021/7 20210108 08.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/990 i Stor-Elvdal Arild Einar Kubberød STORELVDAL_PROD
2021/27 20210108 08.01.2021 Inngående brev Påminnelse om søknadsfrist, tilskudd til friluftsliv - søknadsfrist: 1. februar 2021 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/21 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om bygging av vei til hytte på gbnr 17/397 Vinjeveien 1251 - Erik Lund BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2021/23 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om vikarjobb i Benveien Astrid Louise Ø Hanssen STORELVDAL_PROD
2021/24 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelser for forflytningshemmede 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2021/25 20210108 08.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2021 - 31-12-2021 - Tilsynsfører i fosterhjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/2284 20210108 08.01.2021 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2338 20210108 08.01.2021 Inngående brev Utsatt frist for svar på kommuneundersøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2347 20210108 08.01.2021 Utgående brev Konsesjonsvedtak registrert i matrikkelen - gbnr 46/3 m.fl. - Jørn Sverre Lien Jørn Sverre Lien STORELVDAL_PROD
2020/2236 20210108 08.01.2021 Inngående brev Forslag til veinavn - nye veinavn i Stor-Elvdal kommune fra 2021 Morten Buchholdt STORELVDAL_PROD
2020/2236 20210108 08.01.2021 Inngående brev Forslag til veinavn - ny veg i Atnasjølia Norconsult - Ole Morten Bekkevold STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210108 08.01.2021 Utgående brev Oppsigelse/endring av abonnement Sticos oppslag - kunde nr 134927 STICOS AS STORELVDAL_PROD
2020/1736 20210108 08.01.2021 Inngående brev Påminnelse - kvittering for mottatt prosessvarsel - Den norske kirke - sak mot kommunene Oslo tingrett STORELVDAL_PROD
2020/1543 20210108 08.01.2021 Inngående brev Rapportering 2020 - tiltakspakke sårbare eldre- tilskudd til aktivitetstiltak mot ensomhet og besøksvert STATSFORVALTEREN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/555 20210108 08.01.2021 Inngående brev Innhenting av data for ØHD 2020 utgår Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/7 20210108 08.01.2021 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/28 20210108 08.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Det kongelige landbruks- og matdepartement STORELVDAL_PROD
2020/72 20210108 08.01.2021 Inngående brev Uttalelse fra Elvia AS - Reguleringsplan PAA:Koppang – Tekna hytteområde ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2020/121 20210108 08.01.2021 Inngående brev Representantskapsprotokoll 16.11.2020 og styreprotokoll 7.12.2020- MHBR IKS Midt-Hedmark brann og redning STORELVDAL_PROD
2020/282 20210108 08.01.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - riving av deler av bygg, fasadeendring og tilbygg til varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal SETRA DRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/282 20210108 08.01.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - riving av deler av bygg, fasadeendring og tilbygg til varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal SETRA DRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/282 20210108 08.01.2021 Inngående brev Brukstillatelse - gbnr 19/600 Storgata 99 Norutbygg - Ola Inge Sæther STORELVDAL_PROD
2020/318 20210108 08.01.2021 Inngående brev Rapportering 2020- Kompetanse- og innovasjonstilskuddet Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/538 20210108 08.01.2021 Inngående brev Saksliste til AU møte 14. januar Innlandetfylke - Hansen, Hilde Kristin STORELVDAL_PROD
2020/504 20210107 07.01.2021 Utgående brev Svar på Oversendelse av smittevernplan til godkjenning - Tekna Park Tekna Park STORELVDAL_PROD
2020/72 20210107 07.01.2021 Inngående brev Innspill til reguleringsplan PAA:Koppang – Tekna hytteområde BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/24 20210107 07.01.2021 Inngående brev Periodisk kontroll på HB79736 utført av Koppang Auto AS post@koppangauto.no STORELVDAL_PROD
2020/797 20210107 07.01.2021 Inngående brev Oversendelse av hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2021 Statsforvalteren i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1598 20210107 07.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av leilighet 31 på Granheim Anne Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1468 20210107 07.01.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gbnr 10/372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen Lars Nilsson STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 PÅTÅR'N - MAY ELISABETH SVENDBY STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 KK FRISØR AS STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 SIGRUN AKRE STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 FYSIOTERAPEUT BRYNDIS V/BRYNDIS OLAFSDOTTIR STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 BUCHHOLDT FYSIOTERAPI STORELVDAL_PROD
2020/2224 20210107 07.01.2021 Utgående brev Regulering av husleie fra 01.01.2021 Vevstua Enigheten STORELVDAL_PROD
2020/2236 20210107 07.01.2021 Inngående brev Forslag til veinavn - nye veinavn i Stor-Elvdal kommune fra 2021 Per Ivar Snerten STORELVDAL_PROD
2020/2347 20210107 07.01.2021 Utgående brev Konsesjon på erverv av Granhaugen - gbnr 46/3 m.fl. - Jørn Sverre Lien Jørn Sverre Lien STORELVDAL_PROD
2020/2309 20210107 07.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på eventuelle uhell med fyrverkeri nyttårsaften DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) STORELVDAL_PROD
2020/2263 20210107 07.01.2021 Inngående brev Uttalelse fra Villreinnemda i Rondane og Sølnkletten - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/521 Gråsjøveien 949 - Per Gunnar Rønningen, Atna Villreinnemda i Rondane og Sølnkletten STORELVDAL_PROD
2021/18 20210107 07.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialog om ny sykehusstruktur - sykehuset Innlandet Helse Sør-Øst RHF STORELVDAL_PROD
2021/19 20210107 07.01.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 6.01.21 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/14 20210107 07.01.2021 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Wenche Reiten Kulstad STORELVDAL_PROD
2021/15 20210107 07.01.2021 Inngående brev Anmodning om arbeidsbekreftelse - sommerjobb 2019 Astrid Hanssen STORELVDAL_PROD
2021/7 20210107 07.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/30 og 184 i Stor-Elvdal Eiendomsmegler MNEF STORELVDAL_PROD
2020/625 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedrørende klagesak om årsgebyrer for Fabrikkveien Stor-Elvdal Kommune - Ruth Marie Nymark STORELVDAL_PROD
2020/1460 20210106 06.01.2021 Inngående brev Oversendelse av signert kontrakt - salg av Kongleveien 6 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1049 20210106 06.01.2021 Utgående brev Oversending av flyttemelding - ***** ***** ***** FOLLDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/12 20210106 06.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 10/225 i Stor-Elvdal Knut Marthinsen STORELVDAL_PROD
2020/44 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gbnr 19/27 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gbnr 15/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gbnr 2/8 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gbnr 2/8 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20210106 06.01.2021 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd gbnr 13/4 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/105 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/105 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/144 20210106 06.01.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Lie, Thore - Fallviltarbeid 2021 Thore Lie STORELVDAL_PROD
2020/504 20210106 06.01.2021 Inngående brev Klargjøring av reglene for organisert trening - januar 2021 Virke STORELVDAL_PROD
2020/462 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fellingsrapport - elg, hjort og rådyr - 2020 Krog & CO AS STORELVDAL_PROD
2020/357 20210106 06.01.2021 Inngående brev Nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram - forlenget svarfrist Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/401 20210106 06.01.2021 Inngående brev Skjemaet for den årlige rapporteringen for avløpsanlegg er åpen - Koppang rensepark MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2021/5 20210106 06.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 - Steinvik samfunnshus Steinvik samfunnshus STORELVDAL_PROD
2021/7 20210106 06.01.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - sammenslåing av tomter gbnr 3/39, 40 og 51 til gbnr 3/39 Eli Engh STORELVDAL_PROD
2021/3 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XK 23043 Statens veivesen STORELVDAL_PROD
2021/3 20210106 06.01.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for HB 67793 Statens veivesen STORELVDAL_PROD
2021/8 20210106 06.01.2021 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i e-postadresser til lokalpolitikerne i Stor-Elvdal kommune Norpublica STORELVDAL_PROD
2021/12 20210106 06.01.2021 Inngående brev Høring – læreplan i programmering og modellering X - høringsfrist: 16. februar 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2273 20210106 06.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 40% fast stilling som sykepleier Lugomstua dagsenter - Hjemmebaserte tjenester Inger Lise Holen STORELVDAL_PROD
2020/2338 20210106 06.01.2021 Inngående brev Påminnelse om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2340 20210106 06.01.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om konsesjon - manglende delingssamtykke etter jordloven Odd Engelhart Grundt STORELVDAL_PROD
2020/2341 20210106 06.01.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om konsesjon - manglende delingssamtykke etter jordloven Bjørn Vegard Øiungen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2333 20210106 06.01.2021 Inngående brev Årsoppgave fra Kommunalbanken Kommunalbanken STORELVDAL_PROD
2020/1953 20210106 06.01.2021 Utgående brev Henvisning til PPT - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1953 20210106 06.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding til PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1952 20210106 06.01.2021 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett - oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 426 Knut Hamsuns vei 34 - Gjermund Skjølaas og Grethe Johanne Larsen Skjølaas, Hov BYGGMESTER GJERMUND SKJØLAAS AS STORELVDAL_PROD
2020/1855 20210106 06.01.2021 Inngående brev Taubaneanlegg - tilsyn med master og fundamenter - hjemmel og ytterligere informasjon Statens jernbanetilsyn STORELVDAL_PROD
2020/1846 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kopi av brev - grunnboken rettet - oppmålingsforretning på gbnr 17/1253 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1876 20210105 05.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020, sendt 05.01.2021 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/1879 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kjølebokser til bruk ved Covid-19 vaksinering Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1968 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.01.2021 - sektorleder helse og velferd Cisilie Selnes Westgaard STORELVDAL_PROD
2020/2238 20210105 05.01.2021 Utgående brev Innsending av barnehagelister for desember 2020 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN STORELVDAL_PROD
2020/2218 20210105 05.01.2021 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av Mamut One kundenr. 1156957 Visma - Mamut Kundeservice STORELVDAL_PROD
2020/2316 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som saksbehandler / konsulent ved Sektor for samfunnsutvikling Anette Søgaard Tustervatn m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2321 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning - tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Lillian Bredin STORELVDAL_PROD
2020/2323 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning - tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Hege Larsson STORELVDAL_PROD
2020/2311 20210105 05.01.2021 Inngående brev Svar på mottatt melding til PPT - ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2021/8 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om innsyn i e-postadresser til lokalpolitikerne i Stor-Elvdal kommune Norpublica STORELVDAL_PROD
2021/9 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - gbnr 13/4 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2021/10 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Storstua Idrettshall ved Storstua Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/10 20210105 05.01.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - rehabilitering av baneområde og bygningsmasse - Storstua Lotteri- og stiftelsestilsynet STORELVDAL_PROD
2021/11 20210105 05.01.2021 Inngående brev Informasjon fra Miljødirektoratet om tilskuddsordningen "Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene" - frist 15.januar! Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2021/2 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne STORELVDAL_PROD
2020/2366 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kontroll av elektrisk anlegg i Sundfloveien 43, 5168617 Elsikkerhet Norge AS STORELVDAL_PROD
2020/2366 20210105 05.01.2021 Inngående brev Kontroll av elektrisk anlegg i Sundfloveien 43, 5168616 Elsikkerhet Norge AS STORELVDAL_PROD
2021/7 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/254 Rune Olsen STORELVDAL_PROD
2021/5 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 - Stor-Elvdal skiklubb Stor-Elvdal skiklubb STORELVDAL_PROD
2021/5 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 - Stor-Elvdal skiklubb Stor-Elvdal skiklubb STORELVDAL_PROD
2021/7 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/30 og 184 Eiendomsmegler MNEF STORELVDAL_PROD
2021/7 20210105 05.01.2021 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/990 Arild Einar Kubberød STORELVDAL_PROD
2020/438 20210105 05.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding på innsendt NPRIdent. Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/504 20210105 05.01.2021 Inngående brev Ovesendelse av smittevernplan til godkjenning - Tekna Park Tekna Park STORELVDAL_PROD
2020/72 20210105 05.01.2021 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet - Reguleringsplan PAA:Koppang – Tekna hytteområde Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/63 20210105 05.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen 2021 - Koppang jaktskytterklubb Koppang Jaktskytterklubb STORELVDAL_PROD
2020/63 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oversendelse av åteplasseringen med koordinater - søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen - Koppang jaktskytterklubb Koppang Jaktskytterklubb STORELVDAL_PROD
2020/12 20210105 05.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 12/30 og 34 i Stor-Elvdal DINEADVOKATER SA STORELVDAL_PROD
2020/12 20210105 05.01.2021 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/531 Leif Kristian N Kongstein STORELVDAL_PROD
2020/7 20210105 05.01.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** ***** ***** NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/7 20210105 05.01.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** ***** ***** NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/1065 20210105 05.01.2021 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringa for voksne innvandrere Statsforvalteren STORELVDAL_PROD
2020/643 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning - tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Van Der Wiel Marijke STORELVDAL_PROD
2020/642 20210105 05.01.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - lærer uten godkjent utdanning / tilkallingsvikar - Koppang skole - 01.08.20 - 31.07.21 Heidi Strand Berntsen STORELVDAL_PROD
2020/819 20210105 05.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av husvertskontrakt HxGN SmartNet base Koppang. Leica Geosystems AS STORELVDAL_PROD
2020/819 20210105 05.01.2021 Inngående brev Oppsigelse av husvertskontrakt HxGN SmartNet base Koppang. Leica Geosystems AS STORELVDAL_PROD
2020/973 20210105 05.01.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - erverv av vegarealer gbnr 19/1557 - 19/1565 - 19/1566 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/1013 20210105 05.01.2021 Inngående brev Påminnelse: Koronakommisjonen - forespørsel til kommunedirektøren Questback - Kristina Overn Krohn STORELVDAL_PROD
2020/902 20210105 05.01.2021 Inngående brev Innhenting av databehandleravtale - Saksbehandlingssystem StartSkudd - Region øst Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/868 20210104 04.01.2021 Utgående brev Tilstandsregistrering av bruer i Stor-Elvdal, anmodning om utbetaling av tilskudd FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/973 20210104 04.01.2021 Utgående brev Oversender skjøte til tinglysing gbnr 19/1754 Kartverket Tinglysing STORELVDAL_PROD
2020/772 20210104 04.01.2021 Inngående brev Forespørsel etter offentlig søkerliste - daglig leder ved Rovdyrsenteret Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/552 20210104 04.01.2021 Inngående brev Oljeutskiller-rapporter 2020 Arnkvaern - Elin Bekkevold Berntsen STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210104 04.01.2021 Inngående brev Anmodning om at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1068 20210104 04.01.2021 Inngående brev Anmodning om at barnehager må vurdere rødt nivå ved høy smitte Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1529 20210104 04.01.2021 Inngående brev Påminnelse - Kartlegging av rutiner på trykkløst nett på vannledningsnettet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/137 20210104 04.01.2021 Utgående brev Tillatelse til bruk av snøscooter for leiekjøring 2021 - 2022 i Sollia - område 7 ATNDALEN MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2021/6 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om riving av deler av bolig på gbnr 19/860 Sundfloveien 43 - Stor-Elvdal kommune Tronfjell Maskin AS STORELVDAL_PROD
2021/2 20210104 04.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:01:08.876211 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2021/1 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om Startlån gjennom husbanken - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/1 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2021/4 20210104 04.01.2021 Inngående brev Oversendelse av referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 30.12.20 Sykehuset-Innlandet STORELVDAL_PROD
2021/5 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 - Vinjeveien / Lauvåsen løypelag SA Vinjeveien / Lauvåsen løypelag SA STORELVDAL_PROD
2021/5 20210104 04.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til løypekjøring - løypekjøringstilskudd 2021 - Gunstadsæter Velforening Gunstadsæter Velforening STORELVDAL_PROD
2020/2311 20210104 04.01.2021 Utgående brev Henvisning til PPT - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2312 20210104 04.01.2021 Inngående brev Tilbakelevering av leilighet i Granheimveien 7 - leilighet nr. 34 Arne Bråten STORELVDAL_PROD
2021/2 20210101 01.01.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:00:12.205398 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/1705 20210101 01.01.2021 Inngående brev Melding om mottatt vedtak - startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2366 20201230 30.12.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn (saksnummer 5168617) Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/2366 20201230 30.12.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn (saksnummer 5168616) Elvia AS STORELVDAL_PROD
2020/2236 20201230 30.12.2020 Inngående brev Forslag til veinavn - Tryvangområdet - veg nr 7 Bjørn Åge Sterud STORELVDAL_PROD
2020/2278 20201230 30.12.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks på gbnr 17/1018 Vinterveien 7 - Stein Garnes, Oslo ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2020/2351 20201230 30.12.2020 Inngående brev Signert avrop på rammeavtale - prosjekt nye omsorgsboliger / helsebygg Norconsult - Dag Meli STORELVDAL_PROD
2020/2356 20201230 30.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.01.21 - Fast 33% assistentstilling - Enhet tiltak for funksjonshemmede Elin Gorostuen STORELVDAL_PROD
2020/2365 20201230 30.12.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 22654845 KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20201230 30.12.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 22872621 KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20201230 30.12.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 23315351 KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/2365 20201230 30.12.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring - 78901373 KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/2333 20201230 30.12.2020 Inngående brev Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20200628 i Kommunalbanken Kommunalbanken - Åse Kristensen STORELVDAL_PROD
2020/2367 20201230 30.12.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 54/206, 512 Harald Johnny Viken STORELVDAL_PROD
2020/2368 20201230 30.12.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 54/193, 360, 513 Eli Viken STORELVDAL_PROD
2020/1953 20201230 30.12.2020 Inngående brev Spesialisterklæring til bruk som dokumentasjon ved søknad om opptak ved videregående skole ***** STORELVDAL_PROD
2020/1597 20201230 30.12.2020 Inngående brev Vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN STORELVDAL_PROD
2020/78 20201230 30.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak av eiendomsskatt gbnr 17/744 STOR-ELVDAL RENDALEN PRODUKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20201230 30.12.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gbnr 23/17 i Stor-Elvdal Breisjoseter - Breisjøseter Turisthytte STORELVDAL_PROD
2020/12 20201230 30.12.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/531 Leif Kristian Kongstein STORELVDAL_PROD
2020/12 20201230 30.12.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 10/225 Knut Marthinsen STORELVDAL_PROD
2020/44 20201230 30.12.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond OTTINSEN SIGRID TRYLI STORELVDAL_PROD
2020/44 20201230 30.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 2/8 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201230 30.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 2/8 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201228 28.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 12/82 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2364 20201223 23.12.2020 Inngående brev OPPDATERT: Høring - Forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Postmottak HOD STORELVDAL_PROD
2020/2355 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01. - 30.06.2021 - tilkalling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Ketil Øien STORELVDAL_PROD
2020/2361 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2361 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2361 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2362 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 - tilsynsfører i fosterhjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/2363 20201223 23.12.2020 Inngående brev Oversendelse av høring - LIS1-ordningen - evaluering og tiltak - høringsfrist: 1. mars 2021 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2364 20201223 23.12.2020 Inngående brev Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - høringsfrist: 7. januar 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2218 20201223 23.12.2020 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger / sykehjem 2020 HUSBANKEN STORELVDAL_PROD
2020/1902 20201223 23.12.2020 Inngående brev Forlengelse av ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogen Fylkesmannen Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1902 20201223 23.12.2020 Inngående brev Presisering - forlengelse av ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogen Fylkesmannen Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1822 20201223 23.12.2020 Inngående brev Søknad om videre skoleplass ved Stor-Elvdal voksenopplæring ***** STORELVDAL_PROD
2020/44 20201223 23.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 12/82 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/7 20201223 23.12.2020 Inngående brev Heving av sak NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/15 20201223 23.12.2020 Utgående brev Oversendelse av IOP, ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/133 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 25.08.2020 - 01.09.2021 - besøkshjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/446 20201223 23.12.2020 Inngående brev Evalueringsrapport - tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir i Hedmark Akershus og Østfold Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1460 20201223 23.12.2020 Utgående brev Oversender signerte dokumenter - Kongleveien 6 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1349 20201223 23.12.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01. - 30.06.2021 - tilkalling hjelpepleier - Moratunet sykehjem Åse Larsen STORELVDAL_PROD
2020/1420 20201222 22.12.2020 Inngående brev Kopi av brev - klageavgjørelse - Adkomstvei til hytter - Gbnr. 17/426, 664, 667 i Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1036 20201222 22.12.2020 Utgående brev Bakgrunn for ønske om henvisning til BUP angående ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1633 20201222 22.12.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2020/1634 20201222 22.12.2020 Utgående brev Tilsynsrapport AUSTENG MASKIN OG HYTTESERVICE AS STORELVDAL_PROD
2020/1635 20201222 22.12.2020 Utgående brev Tilsynsrapport SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS STORELVDAL_PROD
2020/771 20201222 22.12.2020 Utgående brev Brev til kommunene vedrørende Databehandleravtale for "Skriv til oss" og Databehandleravtale Nav - (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester STORELVDAL_PROD
2020/771 20201222 22.12.2020 Inngående brev Aksept av bruksvilkår for tilgang til folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN STORELVDAL_PROD
2020/862 20201222 22.12.2020 Utgående brev Krav om utbetaling av deloppgjør - skade nr. 371963 KLP SKADEFORSIKRING AS STORELVDAL_PROD
2020/443 20201222 22.12.2020 Utgående brev Melding vedr. utsettelse av tvangssalg - ***** ***** ***** NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/443 20201222 22.12.2020 Utgående brev Svar vedr. restanser på eiendommen gbnr ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/76 20201222 22.12.2020 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2021 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 Norges vassdrags- og energidirektorat STORELVDAL_PROD
2020/254 20201222 22.12.2020 Utgående brev Referat samtale 16.12.2020 - ***** ***** ***** Tonje Stensløkken Eriksen STORELVDAL_PROD
2020/7 20201222 22.12.2020 Utgående brev Svar vedr. begjæringer om tvangssalg av eiendommene ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - varsel om heving av begge saker NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/12 20201222 22.12.2020 Inngående brev Oversendelse av anmodning om underskrifter - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr 12/30 og 34 DINEADVOKATER SA STORELVDAL_PROD
2020/1879 20201222 22.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 8 i koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/2218 20201222 22.12.2020 Inngående brev Utbetaling av rentekompensasjon for 2020 - skole og svømmeanlegg HUSBANKEN STORELVDAL_PROD
2020/2218 20201222 22.12.2020 Inngående brev Utbetaling av kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger / sykehjem 2020 HUSBANKEN STORELVDAL_PROD
2020/2218 20201222 22.12.2020 Utgående brev Oppsigelse av abonnement skattebetaleren SKATTEBETALERFORENINGEN STORELVDAL_PROD
2020/1956 20201222 22.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst skjøte gbnr 17/1185, 1186, 1187 og 1188 STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/2354 20201222 22.12.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/239 - Per Ivar Snerten, Koppang Alt I Bygg Koppang As STORELVDAL_PROD
2020/2358 20201222 22.12.2020 Utgående brev Bestilling av blomster Kjersti Fjeld <margeritt.blomster@gmail.com> STORELVDAL_PROD
2020/2359 20201222 22.12.2020 Utgående brev Aktivitetsplan med evaluering for ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/2343 20201222 22.12.2020 Utgående brev Innvilget søknad om økning av bomavgiften på Gålaveien GÅLAVEIEN STORELVDAL_PROD
2020/2316 20201222 22.12.2020 Inngående brev Søknad på stilling som saksbehandler/konsulent i 100 % fast stilling, sektor for samfunnsutvikling - intern utlysning ***** STORELVDAL_PROD
2020/2316 20201221 21.12.2020 Inngående brev Søknad på stilling som saksbehandler/konsulent i 100 % fast stilling, sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/2316 20201221 21.12.2020 Inngående brev Søknad på stilling som saksbehandler/konsulent i 100 % fast stilling, sektor for samfunnsutvikling ***** STORELVDAL_PROD
2020/2321 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift Lillian Bredin STORELVDAL_PROD
2020/2323 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift Hege Larsson STORELVDAL_PROD
2020/2325 20201221 21.12.2020 Utgående brev Trygt hjem i jula - trafikksikkerhet overfor ungdom Innlandet fylke - Nyhuus, Marit STORELVDAL_PROD
2020/2332 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift samt formålsbekreftelse for søknad om politiattest Linda Margrethe Amundsen STORELVDAL_PROD
2020/2345 20201221 21.12.2020 Utgående brev Navn på Stor-Elvdal kommune Erik Skår STORELVDAL_PROD
2020/2345 20201221 21.12.2020 Inngående brev Navn på Stor-Elvdal kommune Erik Skår STORELVDAL_PROD
2020/2346 20201221 21.12.2020 Inngående brev Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge - bærekraft i hele landet - utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene - høringsfrist: 26. mars 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2347 20201221 21.12.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse av boplikt på Solliaveien 915 - gbnr 46/3 Jørn Sverre Lien STORELVDAL_PROD
2020/2343 20201221 21.12.2020 Inngående brev Søknad om økning av bomavgiften på Gålaveien GÅLAVEIEN STORELVDAL_PROD
2020/2348 20201221 21.12.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse fra seter på gbnr 54/1 og 9 - Ole Anton Brænd Sandefjord bredband - Per Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/2349 20201221 21.12.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester - søknad om tilskudd 2021 Veterinær Pernille E. Langaanes og Per Erik Langaanes STORELVDAL_PROD
2020/2350 20201221 21.12.2020 Inngående brev Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2351 20201221 21.12.2020 Utgående brev Avrop på rammeavtale Norconsult v/Dag Meli STORELVDAL_PROD
2020/2352 20201221 21.12.2020 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2021 Barne- og familiedepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2213 20201221 21.12.2020 Utgående brev Tilbakemelding på krav om tilbakestrømssikring hos risikoabonnenter Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/1879 20201221 21.12.2020 Inngående brev Vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen KS Digitale fellestjenester STORELVDAL_PROD
2020/1879 20201221 21.12.2020 Utgående brev Tiltaksplan for koronavaksinering i Stor-Elvdal Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/12 20201221 21.12.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/363 i Stor-Elvdal Eiendomsmegler MNEF STORELVDAL_PROD
2020/12 20201221 21.12.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 47/42 i Stor-Elvdal Aktiv i Fjellregionen STORELVDAL_PROD
2020/12 20201221 21.12.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 46/3 m.fl. Jørn Sverre Lien STORELVDAL_PROD
2020/12 20201221 21.12.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - Egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 23/17 Breisjoseter - Breisjøseter Turisthytte STORELVDAL_PROD
2020/7 20201221 21.12.2020 Inngående brev Bekreftelse - tinglyst utleggspant - ***** ***** ***** STATENS INNKREVINGSSENTRAL STORELVDAL_PROD
2020/24 20201221 21.12.2020 Inngående brev Frist på EU kontroll nærmer seg - HB 79736 STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2020/170 20201221 21.12.2020 Inngående brev Revisjonsrapport interim 2020 Rev-Ost - Hanne Mette Rusten STORELVDAL_PROD
2020/176 20201221 21.12.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - fakturaer mellom Frisk Hjem AS og Østerdalen besøkssenter Me - Njaal Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/509 20201221 21.12.2020 Utgående brev Innvilget søknad om rentemidler - Stor-Elvdal skiklubb STOR-ELVDAL SKIKLUBB STORELVDAL_PROD
2020/867 20201221 21.12.2020 Inngående brev Ny variant av koronaviruset Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/830 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversikt over masseuttak 2020 Bjørn Helge Evensen STORELVDAL_PROD
2020/642 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift Heidi Strand Berntsen STORELVDAL_PROD
2020/643 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift Van Der Wiel Marijke STORELVDAL_PROD
2020/689 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift Silje Larsson STORELVDAL_PROD
2020/1559 20201221 21.12.2020 Inngående brev Melding om fagperson i PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1576 20201221 21.12.2020 Utgående brev Oversendelse av rammeavtale til underskrift Bodil Stenbakken STORELVDAL_PROD
2020/1238 20201221 21.12.2020 Inngående brev Svar etter inntaksteam PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201221 21.12.2020 Inngående brev Oppnevning av forliksrådsmedlemmer til felles forliksråd - Nord-Østerdal forliksråd - for perioden 2021 - 2024 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201221 21.12.2020 Inngående brev Melding om politisk vedtak - valg av forliksrådet i Nord-Østerdal 2021 - 2024 - korrigert vedtak Rådmannen STORELVDAL_PROD
2020/1422 20201221 21.12.2020 Utgående brev Tilsynsrapport VEI24 AS STORELVDAL_PROD
2020/1424 20201221 21.12.2020 Utgående brev Tilsynsrapport BRØDRENE LANGØIEN ANLEGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1425 20201221 21.12.2020 Utgående brev Tilsynsrapport ALVDAL TAKST AS STORELVDAL_PROD
2020/1254 20201221 21.12.2020 Utgående brev Bidrag til kjemsjøen badeplass BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/661 20201220 20.12.2020 Inngående brev Fordeling av kompetansemidler til barnehagene i Sør-Østerdal 2020 Trysil kommune STORELVDAL_PROD
2020/604 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedrørende vedtak om somatisk helsehjelp med tvang - saken avsluttes - pasient: ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/797 20201218 18.12.2020 Inngående brev Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 - endringer KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/957 20201218 18.12.2020 Utgående brev Vedtak om behovsprøvet norskopplæring ***** STORELVDAL_PROD
2020/1477 20201218 18.12.2020 Utgående brev Informasjon til pasienter og pårørende ved Moratunet sykehjem ***** STORELVDAL_PROD
2020/1460 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av kjøpekontrakt - Kongleveien 6 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201218 18.12.2020 Inngående brev Melding om politisk vedtak - felles forliksråd - presisering av fordeling av valgte medlemmer mellom kommunene Engerdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201218 18.12.2020 Inngående brev Melding om politisk vedtak - felles forliksråd - presisering av fordeling av valgte medlemmer mellom kommunene Os kommune STORELVDAL_PROD
2020/359 20201218 18.12.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 15.12.2020 - 18.12.2020 - Koppang vannverk Alcontrol STORELVDAL_PROD
2020/122 20201218 18.12.2020 Utgående brev Tilbakemelding på vedtak vedrørende drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), bnr 8/8 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 46/13 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201218 18.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), gbnr 27/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1877 20201218 18.12.2020 Inngående brev Uttalelse - varsel om oppstart av endring i reguleringsplan - Rv3 Evenstad-Imsroa - Stor-Elvdal kommune Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1791 20201218 18.12.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til trossamfunn for 2020 fra Stor-Elvdal Kommune AL-REDHA ISLAMISK SENTER m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2213 20201218 18.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding på krav om tilbakestrømssikring hos risikoabonnenter Gunnar Myrvang STORELVDAL_PROD
2020/2218 20201218 18.12.2020 Utgående brev Oppsigelse av Mamut One E4 - 1156957 TRIPLETEX AS STORELVDAL_PROD
2020/1905 20201218 18.12.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumenter - sentrumsbygg / Besøkssenter Østerdalen KLUGE ADVOKATFIRMA AS STORELVDAL_PROD
2020/2325 20201218 18.12.2020 Inngående brev Trygt hjem i jula - trafikksikkerhet overfor ungdom Innlandet fylke - Nyhuus, Marit STORELVDAL_PROD
2020/2333 20201218 18.12.2020 Utgående brev Tilbakemelding lånetilbud KLP BANKEN AS STORELVDAL_PROD
2020/2333 20201218 18.12.2020 Utgående brev Aksept av lånetilbud KOMMUNALBANKEN AS STORELVDAL_PROD
2020/2335 20201218 18.12.2020 Inngående brev OU-midler Stor-Elvdal kommune KS STORELVDAL_PROD
2020/2335 20201218 18.12.2020 Inngående brev Kvittering - anmodning om utbetaling av OU-midler, sendt 18.12.2020 Kf - noreply@kf.no STORELVDAL_PROD
2020/2336 20201218 18.12.2020 Inngående brev Menighetens barnehage blir Stor-Elvdal naturbarnehage AS fra 01.01.2021 MENIGHETENS BARNEHAGE STORELVDAL_PROD
2020/2341 20201218 18.12.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 14/5 - Pauline Kiær og Bjørn Vegard Øiungen Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard øiungen STORELVDAL_PROD
2020/2341 20201218 18.12.2020 Inngående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 14/5 - Pauline Kiær og Bjørn Vegard Øiungen JONNY HOLEN STORELVDAL_PROD
2020/2342 20201218 18.12.2020 Inngående brev Høring - forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven - høringsfrist: 20. februar 2021 Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2339 20201218 18.12.2020 Inngående brev Høring - Spillemidler til kulturarena, Fylkeskommunale retningslinjer Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/2340 20201218 18.12.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - del av gbnr 14/5 og gbnr 12/135 - Odd Engelhart Grundt, Koppang JONNY HOLEN STORELVDAL_PROD
2020/2340 20201218 18.12.2020 Inngående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - del av gbnr 14/5 og gbnr 12/135 - Odd Engelhart Grundt, Koppang ADVOKAT JONNY HOLEN AS STORELVDAL_PROD
2020/2322 20201218 18.12.2020 Utgående brev Avvist refusjonskrav barnehageplass 2020 - ***** ***** RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/2322 20201218 18.12.2020 Inngående brev Refusjonskrav søskenmoderasjon - SFO Menighetens barnehage 2020 MENIGHETENS BARNEHAGE STORELVDAL_PROD
2020/2322 20201218 18.12.2020 Inngående brev Refusjonskrav søskenmoderasjon - SFO Menighetens barnehage 2020 MENIGHETENS BARNEHAGE STORELVDAL_PROD
2020/2322 20201218 18.12.2020 Inngående brev Refusjonskrav søskenmoderasjon - SFO Menighetens barnehage 2020 MENIGHETENS BARNEHAGE STORELVDAL_PROD
2020/2267 20201218 18.12.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av støyskjerm på gbnr 13/5 Storelvdalsveien 4234 – Ola Mørkved Rinnan, Hamar Ola Mørkved Rinnan STORELVDAL_PROD
2020/453 20201217 17.12.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 16.12.20 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/160 20201217 17.12.2020 Inngående brev Fordeling av anleggsregnskap spillemidler Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/7 20201217 17.12.2020 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201217 17.12.2020 Inngående brev Melding om vedtak - etablering av felles forliksråd for Nord-Østerdal, Engerdal og Stor-Elvdal Alvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201217 17.12.2020 Inngående brev Melding om politisk vedtak - felles forliksråd - presisering av fordeling av valgte medlemmer mellom kommunene Tolga kommune STORELVDAL_PROD
2020/1425 20201217 17.12.2020 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal takst AS - svar på søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett - Tilsyn med kvalifikasjoner DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET STORELVDAL_PROD
2020/1431 20201217 17.12.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon og oppmåling av kjeller - Storelvdalsveien 4652 Arealtek - Hilde Smedstad STORELVDAL_PROD
2020/1432 20201217 17.12.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - Tilskudd 2020 tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1567 20201217 17.12.2020 Inngående brev Beskrivelse for innsyn i materiale fra deltakerkommunene i IKA Opplandene Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1704 20201217 17.12.2020 Inngående brev Kopi av brev til FIAS - Komposteringsanlegg på Kjemsjøhøgda - Tilsyn 2020 - Tilbakemelding på virksomhetens oppfølging Fylkesmannen - Igeltjørn, Marte Hveem STORELVDAL_PROD
2020/973 20201217 17.12.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/605 20201217 17.12.2020 Inngående brev Orientering om endring i internkontrollplikten etter barnevernloven Bufetat STORELVDAL_PROD
2020/2271 20201217 17.12.2020 Inngående brev Referat fra befaring Koppang, Atna og Steinvik renseanlegg Rambøll STORELVDAL_PROD
2020/2322 20201217 17.12.2020 Inngående brev Refusjonskrav barnehageplass 2020 - ***** ***** RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/2320 20201217 17.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fast tilsetting fra 01.04.2021 - rådgiver miljø/utmark og oppmålingstjenester - enhet forvaltning Per-A Eltoft Robertsen STORELVDAL_PROD
2020/2337 20201217 17.12.2020 Inngående brev Atnsjømyrene NR - dispensasjon - Ultraløpet Rondane100 på eksisterende tursti FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/2338 20201217 17.12.2020 Inngående brev Forespørsel om deltakelse i IMDis kommuneundersøkelse 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1960 20201217 17.12.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/1960 20201217 17.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/1961 20201217 17.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/1961 20201217 17.12.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** STORELVDAL_PROD
2020/1821 20201217 17.12.2020 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan Koppang sentrum STOR-ELVDAL EIENDOMSUTVIKLING AS STORELVDAL_PROD
2020/49 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjon om gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen 2021 Sykehuset-Innlandet - Jørn Danielsberg STORELVDAL_PROD
2020/59 20201216 16.12.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Dina Fjordbakk Strand STORELVDAL_PROD
2020/44 20201216 16.12.2020 Inngående brev Søknad om utbetaling av udekka, gbnr 46/13 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/7 20201216 16.12.2020 Inngående brev Forlengelse av gjeldsforhandlingsperioden - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/12 20201216 16.12.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 47/42 Aktiv i Fjellregionen STORELVDAL_PROD
2020/198 20201216 16.12.2020 Inngående brev Avslutningsbrev fra PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/207 20201216 16.12.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar/assistent - 15.8.20 - 14.8.21 - Sollia barnehage Einy Sunniva Brænd STORELVDAL_PROD
2020/294 20201216 16.12.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar renhold 25% stilling - 07.12.2020 -30.06.2021 Grete Øien STORELVDAL_PROD
2020/301 20201216 16.12.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar renhold 25% - 07.12.2020 - 30.06.2021 Gro Anita Bekken STORELVDAL_PROD
2020/103 20201216 16.12.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 16.12.20 angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/504 20201216 16.12.2020 Inngående brev Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smitte - koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/579 20201216 16.12.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester - søknad om tilskudd 2021 TRYSIL DYREKLINIKK AS STORELVDAL_PROD
2020/875 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oversendelse av informasjon om inntektsføring av utbytte fra Innlandet Energi Holding som blir utbetalt i januar 2021 Innlandet-Energi Holding STORELVDAL_PROD
2020/722 20201216 16.12.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilsagnsmidler - Moelven Østerdalsbruket AS MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS STORELVDAL_PROD
2020/1580 20201216 16.12.2020 Utgående brev Tilbud om 100% fast stilling - Rådgiver miljø/utmark og oppmålingstjenester Per-A Eltoft Robertsen STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201216 16.12.2020 Utgående brev Varsel om valg til Nord-Østerdal forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Sverre Oskar Øverby STORELVDAL_PROD
2020/1879 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 7 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet STORELVDAL_PROD
2020/1953 20201216 16.12.2020 Inngående brev Svar mottatt melding til PPT - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1936 20201216 16.12.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale - 60% stilling - saksbehandler/konsulent -01.02.2021 - 31.03.2021 Bjørg Skogsrud STORELVDAL_PROD
2020/2236 20201216 16.12.2020 Utgående brev Anmodning om innspill til nye veinavn i Stor-Elvdal kommune VINJEVEIEN VEL m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/2170 20201216 16.12.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar fagarbeider - 20.11.20 - 14.08.21 - Koppang barnehage Anine Hofseth Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/2317 20201216 16.12.2020 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Karin Synnøve Nyhagen STORELVDAL_PROD
2020/2318 20201216 16.12.2020 Inngående brev Høring - om gjennomføring av Stortings- og sametingsvalget i 2021 - forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 - høringsfrist: 10. januar 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2318 20201216 16.12.2020 Inngående brev Høring - Gjennomføring av stortings- og sametingsvalget i 2021 - Forslag til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som følge av covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet STORELVDAL_PROD
2020/2319 20201216 16.12.2020 Inngående brev Høring - Nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen / SFO - høringsfrist: 16. mars 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/2263 20201216 16.12.2020 Inngående brev Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/521 Gråsjøveien 949 - Per Gunnar Rønningen, Atna Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/2312 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oppsigelse av leilighet nr. 34 - Granheimveien 7 Tildelerenheten i Stor-Elvdal Kommune STORELVDAL_PROD
2020/2312 20201216 16.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet nr. 34 - Granheim Arne Bråten STORELVDAL_PROD
2020/2313 20201216 16.12.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om samarbeid mellom Stor-Elvdal kommune og HAMK v/ Harald Odde HAMK v/ Harald Odde STORELVDAL_PROD
2020/2314 20201216 16.12.2020 Inngående brev Oversendelse av prosjektrapport om samarbeid i barnevernet - Stor-Elvdal og Åmot kommuner Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/2315 20201216 16.12.2020 Inngående brev Informasjon om kommunens forbruk av tjenester fra Bufetat - tilskudd til forsterkede kommunale fosterhjem Bufetat - Styring Region Øst STORELVDAL_PROD
2020/2271 20201216 16.12.2020 Inngående brev Rensekrav og dokumentasjon av utslipp for kapittel 14 renseanlegg i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/2303 20201216 16.12.2020 Utgående brev K rav om matrikkelføring - sak 19-057784REN-JTYN Hanestad-Nyseterveien og Gråsjøveien NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2020/99 20201215 15.12.2020 Inngående brev Skjema for aktivitetsbudsjett 2021 - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Fylkesmannen - Horsberg, Stig STORELVDAL_PROD
2020/254 20201215 15.12.2020 Utgående brev Innkalling til samtale ***** STORELVDAL_PROD
2020/207 20201215 15.12.2020 Utgående brev Oversending av ny rammeavtale til underskrift Einy Sunniva Brænd STORELVDAL_PROD
2020/146 20201215 15.12.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 15.12.20 angående opplæringsmiljøet til ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/509 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad på rentemidler fra skiklubben STOR-ELVDAL SKIKLUBB STORELVDAL_PROD
2020/443 20201215 15.12.2020 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen gbnr ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20201215 15.12.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/363 Eiendomsmegler MNEF STORELVDAL_PROD
2020/44 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 9/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1103 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ferdigattest - riving av bolig på gbnr 19/1074 Atnaveien 19 - Jørgen Bakken, Koppang TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2020/1274 20201215 15.12.2020 Inngående brev Undertegnet rammeavtale for perioden 01.01. - 31.12.2021 - tilkalling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Kine Stuen Sand STORELVDAL_PROD
2020/1246 20201215 15.12.2020 Inngående brev Tilgang til folkeregisterinformasjon NEGOTIA TIETOEVRY STORELVDAL_PROD
2020/1560 20201215 15.12.2020 Utgående brev Svar vedrørende renovasjonsavgift gbnr 22/13 Svein Jr Østmoe STORELVDAL_PROD
2020/759 20201215 15.12.2020 Inngående brev Undertegnet rammeavtale for tilkalling for perioden 01.01. - 30.06.2021 - hjelpepleier - Moratunet Bjørg Midtskogen Treseng STORELVDAL_PROD
2020/768 20201215 15.12.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om dispensasjon til installasjon av vannsparende toalett og utslipp til tett tank på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo DALAN ADVOKATFIRMA DA STORELVDAL_PROD
2020/901 20201215 15.12.2020 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/571 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/571 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 41/8 Rondeveien 380 - Øystein Solheim Lien , Lier POB OPPMÅLING Per Olav Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/604 20201215 15.12.2020 Inngående brev Purring på tilbakemelding - tvungen somatisk helsehjelp - pasient: ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/700 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/700 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/700 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/700 20201215 15.12.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/710 20201215 15.12.2020 Inngående brev Klage på kommunens vedtak - Reguleringsplan for Mykleby Fjelltak Arealtek - Hilde Smedstad STORELVDAL_PROD
2020/2311 20201215 15.12.2020 Inngående brev Svar på mottatt melding til PPT - ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/1851 20201215 15.12.2020 Utgående brev Ferdigattest - riving av tomannsbolig på gbnr 19/944 Skoleveien 29 - Stor-Elvdal kommune TRONFJELL MASKIN AS STORELVDAL_PROD
2020/1851 20201214 14.12.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest gbnr 19/944 Skoleveien 29 - Stor-Elvdal kommune Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen STORELVDAL_PROD
2020/2217 20201214 14.12.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/462 W. Werenskiolds vei 6, Sollia - Mike og Komada Daws FH GRUPPEN AS STORELVDAL_PROD
2020/2213 20201214 14.12.2020 Utgående brev Mottatt tilbakemelding på krav om tilbakestrømssikring hos risikoabonnenter VELTEN TRANSPORT STORELVDAL_PROD
2020/2213 20201214 14.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding på krav om tilbakestrømssikring hos risikoabonnenter NORDSTU KOPPANG BRUK AS STORELVDAL_PROD
2020/1953 20201214 14.12.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering med karakter og eksamen ***** STORELVDAL_PROD
2020/2310 20201214 14.12.2020 Utgående brev Tjenestebevis Rahel G Emahtsion STORELVDAL_PROD
2020/2307 20201214 14.12.2020 Inngående brev Orientering til arbeidsgiver - en av dine ansatte / ***** ***** ***** er innkalt til tjeneste i Forsvaret Forsvaret STORELVDAL_PROD
2020/2308 20201214 14.12.2020 Inngående brev Oversendelse av kvittering for utbetaling - fritidskort - fordeling - barn / unge i Stor-Elvdal 2020 - 2021 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2308 20201214 14.12.2020 Inngående brev Oversendelse av kvittering for utbetaling - fritidskort - fordeling - barn / unge i Stor-Elvdal 2020 - 202 ***** STORELVDAL_PROD
2020/2309 20201214 14.12.2020 Inngående brev Fyrverkerisesongen 2020/2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) STORELVDAL_PROD
2020/585 20201214 14.12.2020 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2020 - ***** ***** ***** ***** RENDALEN KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/645 20201214 14.12.2020 Inngående brev Undertegnet rammeavtale tilkalling for perioden 01.01. - 31.12.2021 - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Tina Fjellmo STORELVDAL_PROD
2020/905 20201214 14.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding på befaring i forbindelse med opphør av leieforhold med Firkanten eiendom Firkanten eiendom STORELVDAL_PROD
2020/778 20201214 14.12.2020 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 11. desember 2020 MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1103 20201214 14.12.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - søknad om ferdigattest gbnr 19/1074 Atnaveien 19 - Jørgen Bakken, Koppang Tronfjellmaskin - Bjørn Åsen STORELVDAL_PROD
2020/1161 20201214 14.12.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak - valg av medlem til Nord-Østerdal forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1179 20201214 14.12.2020 Utgående brev Svar på ny påminnelse om rapportering på ventetider i sykehjem og boliger Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1242 20201214 14.12.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.01.-31.12.2021 - tilkalling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Guro Johanne Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/7 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/17 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 27/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 27/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/8 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 2/9 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 1/4 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/12 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/340 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond (udekka investering), gbnr 10/5 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 1/4 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/7 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 19/42 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 12/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 9/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, gbnr 19/42 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 11/5 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20201214 14.12.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 10/15 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD