eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/504 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder Helsedir - Trykk-Tjenester STORELVDAL_PROD
2020/1117 20200928 28.09.2020 Inngående brev Nemo brønnboring og maskin AS - Utslipp av borevann til Kjemåa - Stor-Elvdal kommune - Midlertidig tillatelse til utslipp fra boring av energibrønner Fylkesmannen - Igeltjørn, Marte Hveem STORELVDAL_PROD
2020/1312 20200928 28.09.2020 Inngående brev Forvaltningsrevisjon i SÅTE IKT - uttalelse fra rådmennene i deltagerkommunene Rev-Ost - Jo Erik Skjeggestad STORELVDAL_PROD
2020/504 20200928 28.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om bruk av garderobe under fotballkamper Nestleder Koppang FK Jan Erik Vestad STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200928 28.09.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO -plass ved Koppang skole Mari Sesseng STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd for sommerhjelp OLSEN INVEST AS STORELVDAL_PROD
2020/1739 20200928 28.09.2020 Inngående brev Undertegnet rammeavtale tilkallingsvikar for perioden 01.09.20-30.06.2021 - sykepleierstudent - Moratunet Thea Nyland Tamburstuen STORELVDAL_PROD
2020/1725 20200928 28.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Renholder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4285561311 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1798 20200928 28.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av leie av Granheimveien 5B Kimberly Hoskins STORELVDAL_PROD
2020/1426 20200928 28.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale tilkalling fra 01.09.20-30.06.2021 - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Kristine Bredin STORELVDAL_PROD
2020/1764 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein på fritidsbolig gbnr 1/96 Steinvikveien 390 - Endre Engebretsen, Oslo FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR BAKKE STORELVDAL_PROD
2020/1156 20200928 28.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.08.20-31.08.21 - 9,4 % stilling pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Stor-Elvdal Kommune - Anette Søgaard Tustervatn STORELVDAL_PROD
2020/504 20200928 28.09.2020 Inngående brev Plan for smittevern i forbindelse med privat arrangement Hotmail - Tone Elisabeth Hagen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200928 28.09.2020 Utgående brev Svar på plan for smittevern i forbindelse med privat arrangement Cisilie Selnes Westgaard STORELVDAL_PROD
2020/504 20200928 28.09.2020 Utgående brev Svar på plan for smittevern ved private arrangementer Marianne Kløften STORELVDAL_PROD
2020/1694 20200928 28.09.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av bod / anneks på gbnr 54/376 Atnsjølia 29 - Olav Viken, Ottestad ARILD HEMLI VESTRE VULUVOLDEN STORELVDAL_PROD
2020/12 20200928 28.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/788 og 815 i Stor-Elvdal Meglerhuset Østlandet AS v/Linn Storsveen STORELVDAL_PROD
2020/376 20200928 28.09.2020 Utgående brev Berammet møte i SKO-utvalget den 07.10.2020 utgår SKO-utvalgets medlemmer STORELVDAL_PROD
2020/504 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål om bruk av garderobe under fotballkamper Jan Erik Vestad STORELVDAL_PROD
2020/1420 20200928 28.09.2020 Inngående brev Klage på vedtak - bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng Eli Anne Bratlie STORELVDAL_PROD
2020/1632 20200928 28.09.2020 Utgående brev Referat - medbestemmelsesmøte - Koppang barnehage - 22.09.2020 Tonje Stensløkken Eriksen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1694 20200928 28.09.2020 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan Atnsjølia hyttefelt til oppføring av bod / anneks på gbnr 54/376 - Olav Viken, Ottestad Olav Jostein Viken STORELVDAL_PROD
2020/1600 20200928 28.09.2020 Utgående brev Tillatelse til riving og oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/776 - Arnfinn Berget og Mai Lene Evensen ALT I BYGG KOPPANG AS m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1781 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på innkalling til samtale ***** STORELVDAL_PROD
2020/969 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rke4p5, SakId=334851) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1600 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oversendelse av ytterligere dokumentasjon - riving og oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/776 - Arnfinn Berget og Mai Lene Evensen Post - STORELVDAL_PROD
2020/935 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=wk8bpr, SakId=333006) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1712 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=aq4kwa, SakId=357266) ***** STORELVDAL_PROD
2020/385 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - fasadeendring av seterstue på gbnr 14/159 bjørsjøveien 120 - Silje Oldbergsveen Silje Olbergssveen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål fra VG om smittevern VG / Verdens Gang STORELVDAL_PROD
2020/504 20200925 25.09.2020 Inngående brev Spørsmål om bruk av garderobe under fotballkamper Nestleder Koppang FK Jan Erik Vestad STORELVDAL_PROD
2020/1600 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oversendelse av reviderte tegninger, situasjonskart og opplysninger om ytre rammer -riving og oppføring av fritidsbolig på gbnr 17/776 - Arnfinn Berget og Mai Lene Evensen Post - STORELVDAL_PROD
2020/504 20200925 25.09.2020 Inngående brev Plan for smittevern ved private arrangementer Marianne Kløften STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av SFO -plass ved Koppang skole Mari Sesseng STORELVDAL_PROD
2020/1792 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forelegging av tiltak - Elvlia - Glomvangveien - graving av kabelgrøfter ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2020/1793 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forelegging av tiltak - Elvlia - Anders fosvoldsvei - graving av kabelgrøfter ELVIA AS STORELVDAL_PROD
2020/801 20200925 25.09.2020 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste for gbnr 54/134 Sandefjordbredband - Per Bonesvoll STORELVDAL_PROD
2020/1581 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein på bolig - gbnr 17/448 Sigrid Trønnes vei 12 - Stein Olav Børresen FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR BAKKE STORELVDAL_PROD
2020/1753 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tillatelse til riving av uthus på gbnr 19/1375 Lensmannssvingen 25 - Sigurd Hagen, Koppang Sigurd Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1776 20200925 25.09.2020 Utgående brev Vedrørende stilling i Benveien, Enhet tiltak for funksjonshemmede Vigdis Moe STORELVDAL_PROD
2020/1488 20200925 25.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen - dispensasjon for fradeling av anneks ved Friisvegen, g/bnr 14/285 -Stor-Elvdal kommune Fylkesmannen - Postmottak FMIN STORELVDAL_PROD
2020/12 20200925 25.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 19/788, 815 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/318 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskuddet 2020 Fylkesmannen - Imingen, Irene STORELVDAL_PROD
2020/318 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskuddet 2020 Stor-Elvdal Kommune - Cisilie Selnes Westgaard STORELVDAL_PROD
2020/1667 20200925 25.09.2020 Utgående brev Kontaktperson fra Stor-Elvdal - drømmestipendet 2021 Norsk Kulturskoleråd STORELVDAL_PROD
2020/1710 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tillatelse til riving av bygninger på gbnr 91/1 fnr 76 Ringebuveien 706 - Statsbygg, Oslo AREAL+ AS STORELVDAL_PROD
2020/1796 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving av fritidsbolig på gbnr 27/57 Storelvdalsveien 7184, Atna AREALTEK AS STORELVDAL_PROD
2020/1795 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg til fritidsbolig på gbnr 17/7 Fåfengveien 98 - Svein Erik Nygård, Eidsvoll BYGGKONSULENT ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/44 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 9/1 i Stor-Elvdal (3423) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune Haugen Cato STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune Vestad Jan Erik STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune Østerhagen Ragnhild STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune Bjørseth Annette S STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/7 i Stor-Elvdal kommune Åmdal Bjørn STORELVDAL_PROD
2020/1791 20200924 24.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn Human-Etisk Forbund STORELVDAL_PROD
2020/614 20200924 24.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - faste skjenkebevillinger for perioden 2020 - 2024 Storelvdalhotell - Pål Sagen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1771 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av oppdragsavtale som støttekontakt Knut Nymoen STORELVDAL_PROD
2020/1745 20200924 24.09.2020 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gbnr 19/1190 og 984 Håvard Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/333 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale Meglerhuset STORELVDAL_PROD
2020/1598 20200924 24.09.2020 Inngående brev Klage på husleie Granheim Anne Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1598 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversender signert avtale Marit Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1643 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing gbnr 17/1251 I Stor-Elvdal kommune STATENS KARTVERK STORELVDAL_PROD
2020/44 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 9/1 i Stor-Elvdal (3423) ***** STORELVDAL_PROD
2020/44 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 9/1 i Stor-Elvdal (3423) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1026 20200924 24.09.2020 Inngående brev Endring av strømabonnement - Myhreveien 29C, 2480 Koppang Hafslundstrom - Hafslund Strom Enterprise STORELVDAL_PROD
2020/1780 20200924 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 54/20 - opprettelse av ny grunneiendom Even Moen STORELVDAL_PROD
2020/1544 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte 3.2.1 Akademikerforbundet v/Janne Mellum m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1725 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Renholder - st. ref. (4285561311) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1725 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Renholder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4285561311 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1731 20200924 24.09.2020 Inngående brev Melding om stenging av RV 3 - Innsetlia i uke 41 Vegvesenet STORELVDAL_PROD
2020/465 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kjøpeutbytte for 2019 - NØK Nett AS NØK Nett AS STORELVDAL_PROD
2020/446 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding - tilskudd til grunneiere med areal i ulverevir Olav Follstad STORELVDAL_PROD
2020/557 20200924 24.09.2020 Inngående brev Mangler årsbudsjett og kommunestyrets vedtak - Innlån - startlån og boligtilskudd 2020 Stor-Elvdal Kommune - Ann - Helen Rustad STORELVDAL_PROD
2020/14 20200924 24.09.2020 Inngående brev Påminnelse: Til leder med økonomisk ansvar for fastlegeordningen i kommunen (f. eks. kommunalsjef) - Nasjonal undersøkelse om kommunal egenfinansiering av fastlegeordningen Ipsos og KS STORELVDAL_PROD
2020/557 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av mangler årsbudsjett og kommunestyrets vedtak - Innlån - startlån og boligtilskudd 2020 Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/1515 20200924 24.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av vanntåkeanlegg i Stor-Elvdal hovedkirke gbnr 13/16 Storelvdalsveien 4229 - Stor-Elvdal kirkelige fellesråd, Koppang SECTECH AS STORELVDAL_PROD
2020/1488 20200924 24.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten - fradeling av tomt med påstående anneks gbnr 14/285 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten STORELVDAL_PROD
2020/670 20200924 24.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET STORELVDAL_PROD
2020/1581 20200924 24.09.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein på bolig - gbnr 17/448 Sigrid Trønnes vei 12 - Stein Olav Børresen FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR BAKKE STORELVDAL_PROD
2020/768 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om disposisjon - oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/372 20200924 24.09.2020 Inngående brev Husbanken øst - rapportering tilskudd til utleieboliger - 2020 - Stor Elvdal kommune Husbanken STORELVDAL_PROD
2020/1790 20200924 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider Digitaliseringsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1725 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Renholder Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4285561311 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/6 20200924 24.09.2020 Utgående brev Endring av gitt tillatelse til oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 12/247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Torkild Skau STORELVDAL_PROD
2020/12 20200924 24.09.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av andel i gbnr 4/76 i Stor-Elvdal Trude Nilsen Finstad STORELVDAL_PROD
2020/1779 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om møte i administrasjonsutvalget - drøfting av ansettelser og permisjonsreglement Utdanningsforbundet Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1777 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet "Nytt tak på østerdalsstue" NYSTU-STRAND Marianne Olasdatter Strand STORELVDAL_PROD
2020/1779 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om anmodning om møte i administrasjonsutvalget - drøfting av anseettelser og permisjonsreglement Utdanningsforbundet STORELVDAL_PROD
2020/59 20200923 23.09.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/905 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ungdomsklubben - leie av lokaler og oppfølging av vedtak Firkanten eiendom STORELVDAL_PROD
2020/938 20200923 23.09.2020 Inngående brev Melding om bytte til miniabbonnement på renovasjon - Storelvdalsveien 4748 Mette Johansen STORELVDAL_PROD
2020/504 20200923 23.09.2020 Inngående brev Plan for smittevern i forbindelse med privat arrangement Cisilie Selnes Westgaard STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på tidligere henvendelse vedrørende faktura på SFO Alf Morten Møller STORELVDAL_PROD
2020/211 20200923 23.09.2020 Inngående brev Eksempeloppgaver i matematikk og engelsk – endringer i eksamen fra 2021 Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/220 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/1383 20200923 23.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020 / 2021 FOLKEHELSEINSTITUTTET STORELVDAL_PROD
2020/1780 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av areal til gbnr 54/309 - gbnr 54/20 - Even Moen Even Moen STORELVDAL_PROD
2020/1774 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra eiendoms avgifter gbnr 12/223 Geir Rune Lislegaard STORELVDAL_PROD
2020/1714 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av plan- og fasadetegning - søknad om tilbygg til utleiehytte på gbnr 65/1 Rondeveien 158 - Hans Bondal og Ellen Marie Tangen, Sollia Hans Bondal STORELVDAL_PROD
2020/1714 20200923 23.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tilbygg til utleiehytter på gbnr 65/1 Rondeveien 158 - Hans Bondal og Ellen Marie Tangen, Sollia Hans Bondal og Ellen Marie Tangen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/439 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Fagforbundet v/Tanya Engelberg STORELVDAL_PROD
2020/12 20200923 23.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 16/7 i Stor-Elvdal Anette E J B Solbakken STORELVDAL_PROD
2020/1786 20200923 23.09.2020 Inngående brev Avslutningsbrev fra PPT Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/30 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tilskudd for nydyrking av mark Simen Hellum Ulseth STORELVDAL_PROD
2020/211 20200923 23.09.2020 Inngående brev Passord til eksempeloppgaver i matematikk og engelsk Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1781 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innkalling til individuell samtale ifm nedbemanning jamfør budsjettvedtak 2020 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1544 20200923 23.09.2020 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2020 KS Forhandling STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 20/1245 - gbnr 14/182 Håkon Røer STORELVDAL_PROD
2020/1660 20200923 23.09.2020 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av lagerhall gbnr 27/97 Anders Fosvoldsvei 67 - Br. Oskarsen AS, Atna BRØDR OSKARSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/768 20200923 23.09.2020 Utgående brev Nytt midlertidig svar på søknad om ferdigattest - Oppføring av fritidsbolig på gbnr 54/175 Megrunnslia - Kristian Andvord, Oslo HILLE STRANDSKOGEN ARKITEKTER AS STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Daniel Schultz Løbak STORELVDAL_PROD
2020/28 20200922 22.09.2020 Inngående brev Ny versjon av Agros 17. september 2020, frå Landbruksdirektoratet Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200922 22.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 16/7 Anette Solbakken STORELVDAL_PROD
2020/1764 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tillatelse til rehabilitering av skorstein på fritidsbolig gbnr 1/96 Steinvikveien 390 - Endre Engebretsen, Oslo FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR BAKKE STORELVDAL_PROD
2020/7 20200922 22.09.2020 Inngående brev Berostillelse av krav og tilbakebetaling av lån / krav med avklaring - ***** ***** NAV STOR-ELVDAL STORELVDAL_PROD
2020/357 20200922 22.09.2020 Inngående brev Informasjon om stipendordning for lærer som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven Kompetansenorge - Nikolai Fullman STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200922 22.09.2020 Inngående brev Etterlyser svar på tidligere henvendelse vedrørende faktura på SFO Morten Møller STORELVDAL_PROD
2020/913 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oversendelse fra Fylkesarkivet - personalmappe ***** ***** Fylkesarkivet STORELVDAL_PROD
2020/1198 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 10.09.20 - 17.01.21 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Gunnhild Spook STORELVDAL_PROD
2020/1704 20200922 22.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til FIAS - tilsynsrapport Torpet og Kjemsjøhøgda inert deponi - FIAS - 15.09.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/7 20200922 22.09.2020 Utgående brev Berostillelse av krav og tilbakebetaling av lån / krav med avklaring - ***** ***** NAV STOR-ELVDAL STORELVDAL_PROD
2020/1776 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedrørende stilling i Benveien, Enhet tiltak for funksjonshemmede Vigdis Moe STORELVDAL_PROD
2020/913 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om etterinnmelding i KLP Marit Thoner STORELVDAL_PROD
2020/211 20200922 22.09.2020 Inngående brev Tilmelding av søkere med fortrinnsrett til videregående opplæring Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/474 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av Nystu Trønnes for perioden 28.09.2020 - 04.10.2020 Hanne Lyng STORELVDAL_PROD
2020/12 20200922 22.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 16/7 Bente Brekke STORELVDAL_PROD
2020/504 20200922 22.09.2020 Inngående brev Karantene Moelven Østerdalsbruket AS STORELVDAL_PROD
2020/793 20200922 22.09.2020 Inngående brev Omsetningsoppgaver - alkoholholdige drikker for 2019 - Atnbrua Handel ATNBRUA HANDEL V JØRN SVERRE LIEN STORELVDAL_PROD
2020/1778 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad på startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200922 22.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 16/7 i Stor-Elvdal Advokat Sten Nornes STORELVDAL_PROD
2020/1529 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse i forbindelse med installasjon av renseanlegg på gbnr 17/977 Østre geiteryggen 74 JØRA BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1691 20200922 22.09.2020 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt - tomt T 13 - gbnr 17/1024 - Anne-Lise Rusten Anne-Lise Rusten STORELVDAL_PROD
2020/901 20200922 22.09.2020 Inngående brev 3. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/12 20200922 22.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 4/76 Trude Nilsen Finstad STORELVDAL_PROD
2020/220 20200922 22.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Foreløpig svar på søknad om leie av kommunal bolig ***** STORELVDAL_PROD
2020/1336 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag - høringsfrist 25. september 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/446 20200922 22.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilskudd til grunneiere med areal som inngår i ulverevir - 2020 Furuseth utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/1741 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin - høringsfrist: 11. november 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/243 20200922 22.09.2020 Inngående brev Spillemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Innlandet Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/909 20200921 21.09.2020 Inngående brev MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 FOLLDAL KOMMUNE Folldal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1770 20200921 21.09.2020 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjons på erverv av gbnr 4/32 i Stor-Elvdal Arna Johansson m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1598 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse om husleie Granheim Anne Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1439 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om økonomisk tilskudd til gjennomføring av planmessig fôring av ville hjortedyr i Stor-Elvdal kommune vinteren 2020/2021 Statens vegvesen STORELVDAL_PROD
2020/1774 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra eiendoms avgifter Geir Rune Lislegaard STORELVDAL_PROD
2020/1775 20200921 21.09.2020 Inngående brev Fylkeskommunale vassdragsmidler 2020 - Søknadsfrist Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/793 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Årsavgift for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2019 ATNASJØ KAFE AS STORELVDAL_PROD
2020/1770 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 4/32 Marianne Olasdatter Strand STORELVDAL_PROD
2020/1771 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av oppdragsavtale som støttekontakt Knut Nymoen STORELVDAL_PROD
2020/1772 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om ombygging av oljefyringsanlegg til boi gbnr 19/1165 Arild Østhagen STORELVDAL_PROD
2020/316 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/981 20200921 21.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på forlengelse av leieavtale - Koppang lensmannskontor Politiets Fellestjenester STORELVDAL_PROD
2020/1768 20200921 21.09.2020 Inngående brev Oversendelse av årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - Revisjon Øst IKS REVISJON ØST IKS STORELVDAL_PROD
2020/1696 20200921 21.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av ny bolig og garasje på gbnr 19/1074 Atnaveien 19 - Jørgen Bakken, Koppang RØRLEGGERMESTER OLAV TELLEBON AS STORELVDAL_PROD
2020/1696 20200921 21.09.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av bolig og garasje på gbnr 19/1074 Atnaveien 19 - Jørgen Bakken, Koppang BF BYGG ALVDAL AS STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Usa Hokkhuntod STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Daniel Schultz Løbak STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Katinka Vestad STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Lisbeth Vedå m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200921 21.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Lisbeth Vedå STORELVDAL_PROD
2020/690 20200921 21.09.2020 Inngående brev Datainnsamling runde 3 til skatteetaten Skatteetaten - Hammershaug, Ole Morten STORELVDAL_PROD
2020/1517 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på melding om brudd på vannressursloven og skogbruksloven - hogst på gbnr 9/1 i Stor-Elvdal kommune - kantsone mot bekk fjernet helt Naturvernforbundet i Hedmark STORELVDAL_PROD
2020/453 20200918 18.09.2020 Inngående brev Referat fra OSU-møte 3.09.2020 Sykehuset-Innlandet - SIHF PB Servicekontoret STORELVDAL_PROD
2020/110 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune -søknad om utbedring av skiløypetrase Innlandet fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1581 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein på bolig - gbnr 17/448 Sigrid Trønnes vei 12 - Stein Olav Børresen FagFlis Elverum AS STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 - Usa Hokkhuntod STORELVDAL_PROD
2020/1632 20200918 18.09.2020 Utgående brev Innkalling - medbestemmelsesmøte - Koppang barnehage - 22.09.2020 Tonje Stensløkken Eriksen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1694 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - oppføring av bod / anneks på gbnr 54/376 - Olav Viken, Ottestad Olav Viken STORELVDAL_PROD
2020/1536 20200918 18.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fritak for vannavgift og vannmåler på Koppang stadion - Koppang fotballklubb Leder for Koppang fotballklubb Øivind Strand STORELVDAL_PROD
2020/446 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra Strand-Opphus utmarksområde - ref 2020/446 Opphus - Strand utmarksområde v/Olav Sverre STORELVDAL_PROD
2020/756 20200918 18.09.2020 Inngående brev Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole skoleåret 2020/2021 Katinka Vestad STORELVDAL_PROD
2020/1564 20200918 18.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.08.20 - 31.07.21 - tilkallingsvikar fagarbeider - Koppang skole og SFO Marta Steine Våler STORELVDAL_PROD
2020/1709 20200918 18.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.09.2020 - 31.08.21 - Omsorgslønn - Enhet tiltak for funksjonshemmede ***** STORELVDAL_PROD
2020/1423 20200918 18.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt rapportering - Stensvand eiendom AS STENSVAND EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/7 20200918 18.09.2020 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM STORELVDAL_PROD
2020/44 20200918 18.09.2020 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur STATSKOG GLOMMA AS STORELVDAL_PROD
2020/1570 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barnevernspedagog/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4274019729) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1570 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut/barnevernspedagog/barne- og ungdomsarbeider Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4274019729 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1570 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut/barnevernspedagog/barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4274019729) - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1570 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut/barnevernspedagog/barne- og ungdomsarbeider Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4274019729 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1570 20200918 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeut/barnevernspedagog/barne- og ungdomsarbeider Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4274019729 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1570 20200918 18.09.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Miljøterapeut/barnevernspedagog/barne- og ungdomsarbeider Stor-Elvdal kommune - st. ref. 4274019729 ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/446 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding "tilskudd fra ulvemillionen" Rasten utmarksområde STORELVDAL_PROD
2020/1446 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbud på malejobb SCANDIC VEDLIKEHOLD DONATAS BRUNDZA STORELVDAL_PROD
2020/372 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbud på malejobb SCANDIC VEDLIKEHOLD DONATAS BRUNDZA STORELVDAL_PROD
2020/333 20200918 18.09.2020 Inngående brev Atna skole, nytt takstdokument Elverumtakst - juliussen@elverumtakst.no STORELVDAL_PROD
2020/318 20200918 18.09.2020 Inngående brev Etterlysning av manglende bekreftelse fra Stor-Elvdal kommune - Kompetanse- og innovasjonstilskuddet 2020 Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1638 20200918 18.09.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel driftsvei på gbnr 10/5 - Opplysningsvesenets fond HØGSKOLEN I INNLANDET EVENSTAD STORELVDAL_PROD
2020/1614 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog - gbnr 13/41 - Nordstu Koppang Bruk AS NORDSTU KOPPANG BRUK AS STORELVDAL_PROD
2020/70 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/70 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/416 20200917 17.09.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i representantskapet 16.09.2020 - Revisjon Øst IKSREVISJON ØST IKS Revisjon Øst IKS STORELVDAL_PROD
2020/1756 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar - Oppsigelse av stilling som rådgiver jordbruk i Stor-Elvdal kommune Lars Yngvar Kveberg STORELVDAL_PROD
2020/446 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tillskudd til grunneiere som inngår i ulverevir 2020 Kroken utmarksområde v/Haaken Wilhelm Mathiesen STORELVDAL_PROD
2020/110 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om bruk av gravemaskin til utbedring av skiløypetrase - Vinjeveien/Lauvåsen løypelag SA Vinjeveien/Lauvåsen løypelag SA v/Berit Christensen STORELVDAL_PROD
2020/763 20200917 17.09.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Britt K Ringstad STORELVDAL_PROD
2020/820 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbud på vedlikeholdsoppgaver kommunal eiendom SCANDIC VEDLIKEHOLD DONATAS BRUNDZA STORELVDAL_PROD
2020/446 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilskudd til grunneiere med areal som inngår i ulverevir Helge Krog STORELVDAL_PROD
2020/819 20200917 17.09.2020 Inngående brev Rapport etter årlig tilsyn brannalarmanlegg - Myrvang HEDENGREN SECURITY AS STORELVDAL_PROD
2020/1656 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av anneks på gbnr 54/326 Cato Guldbergs vei 74 - Erik Hoel, Stange ARILD HEMLI VESTRE VULUVOLDEN STORELVDAL_PROD
2020/1758 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Magnus Barmoen - tillatelse til utsetting av fisk og flytting av villfisk fra Bjørsjøen til Setertjønna, Stor-Elvdal og Tynset kommuner Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1070 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skolers deltakelse på Operasjon Dagsverk 2020 og smittevern Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk STORELVDAL_PROD
2020/157 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av sentrumsbygg / hotell, bibliotek, kultursal, kontorer på gbnr 19/1052 Storgata 107 - Friskhjem AS, Moelv ANDERSSEN + FREMMING SIVILARKITEKTER MNAL AS STORELVDAL_PROD
2020/1760 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om økt stillingsstørrelse i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/1760 20200917 17.09.2020 Inngående brev Økning i stillingsstørrelse ***** STORELVDAL_PROD
2020/44 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gbnr 8/1 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gbnr 19/42 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1639 20200917 17.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - bygging av adkomstvei til 5 hytter på gbnr 17/460, 457, 429, 662 og 428 Tryvang - Nils Tore Andersen, Elverum Nils Tore Andersen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/44 20200917 17.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) gbnr 19/430 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1542 20200917 17.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - riving av bygning på gbnr 4/158 Strandseterveien - Gunvor H. Prytz, Rena Steinar Prytz m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200917 17.09.2020 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Sollia skole - Irja og Håkon Brænd Ola Olesøn Brænd STORELVDAL_PROD
2020/1760 20200917 17.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om økt stillingsstørrelse i Stor-Elvdal kommune ***** STORELVDAL_PROD
2020/1723 20200917 17.09.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 54/288 Øvre Kvennbekken 30 - Merethe Rogstad, Ådalsbruk EVEN MOEN STORELVDAL_PROD
2020/1763 20200917 17.09.2020 Inngående brev Informasjon om Landbrukstelling 2020 Statistisk Sentralbyrå STORELVDAL_PROD
2020/1764 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein på fritidsbolig gbnr 1/96 Steinvikveien 390 - Endre Engebretsen, Oslo FAGFLIS ELVERUM AS BYGGMESTER IVAR BAKKE STORELVDAL_PROD
2020/1528 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis May-Sissel Brodahl STORELVDAL_PROD
2020/911 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar vedrørende renovasjonsgebyr Tormod Ottermo STORELVDAL_PROD
2020/1756 20200916 16.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som rådgiver jordbruk i Stor-Elvdal kommune Lars Yngvar Kveberg STORELVDAL_PROD
2020/12 20200916 16.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 27/8,40 og 49 i Stor-Elvdal Sonja Mertens STORELVDAL_PROD
2020/1745 20200916 16.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter bgnr 19/1190 og 984 Håvard Myrbakken STORELVDAL_PROD
2020/1044 20200916 16.09.2020 Inngående brev Påmelding til SFO ved Koppang skole Ola Olesøn Brænd STORELVDAL_PROD
2020/7 20200916 16.09.2020 Inngående brev Avventing - heving av sak - ***** ***** ***** NORD-ØSTERDAL TINGRETT STORELVDAL_PROD
2020/504 20200916 16.09.2020 Inngående brev Spørsmål fra VG om smittevern VG / Verdens Gang STORELVDAL_PROD
2020/1645 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tillatelse til riving og oppføring av ny hytte og anneks på gbnr 17/391 Vinjeveien 1185 - Anne Grethe Samuelsen, Manstad BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1550 20200916 16.09.2020 Utgående brev Innkalling til forhandlingsmøte angående krav om fast tilsetting Koppang barnehage Tanya Irene Engelberg STORELVDAL_PROD
2020/172 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Klas Lôfgren - søknad om nærføring med tele/fiberkabel - forlengelse av tidligere godkjent trase - Fv 2206 Stenvikveien i Stor-Elvdal kommune Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1757 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Peder Tor Stranden STORELVDAL_PROD
2020/120 20200916 16.09.2020 Utgående brev Valg av medlemmer til forliksrådet i Stor-Elvdal 2021 - 2024 Sverre Oskar Øverby STORELVDAL_PROD
2020/1665 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/1123, 17/6 fnr 28 og 29 Kletten 101, 103 og 107 - Kari Torunn Dahl Kari Torunn Dahl STORELVDAL_PROD
2020/120 20200916 16.09.2020 Utgående brev Melding om kommunestyrevedtak - valg til forliksrådet i Stor-Elvdal 2021 - 2024 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/59 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget i Stor-Elvdal kommune Anine Hofseth Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/1748 20200916 16.09.2020 Inngående brev Spørsmål i forbindelse med gravearbeid - fjerning av oljetank ved Felleskjøpet, Koppang DOBLOUG ENTREPRENØR AS STORELVDAL_PROD
2020/981 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om ytterligere forlengelse av leieperiode ved UNI-bygget - Storgata 103 - Koppang lennsmannkontor Politiet STORELVDAL_PROD
2020/793 20200916 16.09.2020 Inngående brev Omsetningsoppgaver - alkoholholdige drikker for 2019 - Rondane friluftssenter AS Rondetunet m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/446 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilskudd til grunneiere med areal som inngår i ulverevir - 2020 Koppang utmarksområde v/Thor Karason m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/446 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilskudd til ekstraordinært hjemmebeite med storfe - tapt bruk av utmarksbeite 2020 på grunn av tilhold av ulv i utmarksbeiteområde Kristin Kilde STORELVDAL_PROD
2020/504 20200916 16.09.2020 Inngående brev Servicebesøk høvel svensk statsborger Smittevernlege Tone Elisabeth Hagen STORELVDAL_PROD
2020/99 20200915 15.09.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrundskriv regionale miljøtilskudd i jordbruker Innlandet 2020 Fylkesmannen - Hagen, Lars Martin STORELVDAL_PROD
2020/1749 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om redukjon av renovasjon Lotte Eline Beisvåg STORELVDAL_PROD
2020/1702 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om dispensasjon til oppføring av tilbygg til hytte på gbnr 8/47 Hortaveien 104 - Edeltrud Rager Poulsson, Oslo FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1750 20200915 15.09.2020 Inngående brev Melding om igangsetting av gravearbeid i Vannstasjonsteigen Per Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1408 20200915 15.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 19/548 Monica Sjøberg Øien STORELVDAL_PROD
2020/1751 20200915 15.09.2020 Inngående brev Innsamling av data til GSI åpner 21. september Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1747 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo FOLLDAL BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/1747 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg til fritidsbolig på gbnr 54/134 Rondeveien 1622 - Bente Michelsen, Oslo FOLLDAL BYGG AS STORELVDAL_PROD
2020/41 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anmodning om oversendelse av dokumenter - konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/198 m.fl.- Pauline Birgitta Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA STORELVDAL_PROD
2020/94 20200915 15.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 02.09.20 - 17.01.21 - tilkallingsvikar helsefagarbeider - Hjemmebaserte tjenester Camilla Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/938 20200915 15.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 19/118 Vidar Otto Dammen STORELVDAL_PROD
2020/652 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ***** STORELVDAL_PROD
2020/1437 20200915 15.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 4/56 Jan Olav Torp STORELVDAL_PROD
2020/1749 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av renovasjon gbnr 19/549 Lotte Eline Beisvåg STORELVDAL_PROD
2020/1616 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om pleiepenger for pleie av sykt barn - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1753 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om riving av uthus på gbnr 19/1375 Lensmannssvingen 25 - Sigurd Hagen, Koppang Sigurd Hagen STORELVDAL_PROD
2020/913 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om arbeidstid i Stor-Elvdal kommune - anmodning om etterinnmelding i KLP Marit Thoner STORELVDAL_PROD
2020/41 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oversendelse av saksdokumenter - konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 14/198 m.fl. i Stor-Elvdal ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA STORELVDAL_PROD
2020/1636 20200915 15.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for tilkalling i perioden 24.08.-31.12.2020 - Moratunet sykehjem Muhsena Lisa Laskar STORELVDAL_PROD
2020/1694 20200915 15.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksgang - oppføring av bod / anneks på gbnr 54/376 - Olav Viken, Ottestad ARILD HEMLI VESTRE VULUVOLDEN STORELVDAL_PROD
2020/226 20200915 15.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.20-30.06.21 - pleiemedhjelper - Moratunet sykehjem Jorid Furuseth Sundet STORELVDAL_PROD
2020/979 20200915 15.09.2020 Utgående brev Aktivitetsplan for tiltak tilknyttet skolemiljøet til ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1647 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oversender signert leieavtale Yama og Zeinab Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/614 20200915 15.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Politiet - søknad om skjenkebevilling - Stor-Elvdal Hotell og Milano restaurant INNLANDET POLITIDISTRIKT STORELVDAL_PROD
2020/1641 20200915 15.09.2020 Utgående brev Oversender signert leieavtale Morteza Mortazawi STORELVDAL_PROD
2020/12 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 27/8, 40, 49 Sonja Mertens STORELVDAL_PROD
2020/690 20200915 15.09.2020 Inngående brev Datainnsamling runde 1 til skatteetaten Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/690 20200915 15.09.2020 Inngående brev Datainnsamling runde 2 til skatteetaten Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/690 20200915 15.09.2020 Inngående brev Endret virkningsdato for virksomhetsoverdragelsen av skatteoppkreverne Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/690 20200915 15.09.2020 Inngående brev Innrapportering av tjenestetelefon til skatteetaten Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/1755 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1135 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forespørsel om innrapportert data i SPK ***** STORELVDAL_PROD
2020/769 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av kombintert vedskjul og hundehus, Stegghytta gbnr 33/6 Christian Mathiesen Arr Arkitekter AS STORELVDAL_PROD
2020/1621 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forelegging av tiltak - Storelvdalsveien 1210 - Elvia Eidsiva Energi STORELVDAL_PROD
2020/78 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på krav om tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017 og 2018 gbnr 19/378 Arild Sahlin Kvisgaard STORELVDAL_PROD
2020/1256 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt, Koppang ALT I BYGG KOPPANG AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20200915 15.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/1030 i Stor-Elvdal Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS v/Kine Midtsundstad STORELVDAL_PROD
2020/1255 20200914 14.09.2020 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte angående ***** ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1569 20200914 14.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/307 m.fl. i Stor-Elvdal Tina Fjellmo/Krister Glomsvoll STORELVDAL_PROD
2020/529 20200914 14.09.2020 Inngående brev Informasjon om beredskapsarbeid hos Fylkesmannen i Innlandet høsten 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/20 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databriller - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1746 20200914 14.09.2020 Utgående brev Attest fra arbeidstrening Moratunet sykehjem Dalal Farhan Alsayed STORELVDAL_PROD
2020/1021 20200914 14.09.2020 Inngående brev Avslutningsbrev Pedagogisk/Psykologisk tjeneste for Elverum, Stor-Elvdal, Våler, Åmot og videregående skole STORELVDAL_PROD
2020/176 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle STORELVDAL_PROD
2020/1256 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt SKOGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS STORELVDAL_PROD
2020/12 20200914 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 17/1030 Aktiv - Kine Midtsundstad STORELVDAL_PROD
2020/1569 20200914 14.09.2020 Utgående brev Konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Granrud gbnr 19/307 m.fl. - Tina Fjellmo og Krister Glomsvoll Tina Fjellmo/Krister Glomsvoll STORELVDAL_PROD
2020/254 20200914 14.09.2020 Utgående brev Forlengelse av permisjon Tonje Stensløkken Eriksen STORELVDAL_PROD
2020/488 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søppelkjøring i Gustugrenda - klage Horst Hans og Gabriele Luckhoff STORELVDAL_PROD
2020/970 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Alvdal kommune - tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Alvdal, Stor-Elvdal, Folldal, og Rendalen kommuner FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1598 20200914 14.09.2020 Inngående brev Husleie Granheim Anne Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1660 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for ansvarstrett - oppføring av lagerhall gbnr 27/97 - Br. Oskarsen AS Br. Oskarsen AS STORELVDAL_PROD
2020/1117 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nemo brønnboring og maskin AS - Utslipp av bore vann til Kjemåa - Utkast midlertidig utslippstillatelse Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=r6aba9, SakId=350665) ***** STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200914 14.09.2020 Inngående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbfnr 17/7/77 Jørn Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1742 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til fradeling fra gbnr 17/7 - opprettelse av ny grunneiendom Cato Haugen STORELVDAL_PROD
2020/1691 20200914 14.09.2020 Utgående brev Salg av tomt T 13, gbnr 17/1024 - Tryvang Sør hyttefelt Anne-Lise Rusten STORELVDAL_PROD
2020/44 20200913 13.09.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 19/430 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1754 20200912 12.09.2020 Inngående brev Høring - Arkivutredning "Med hjerte for samfunnsdokumentasjon" - høringsfrist: 1. oktober 2020 Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1543 20200911 11.09.2020 Utgående brev Tiltakspakke sårbare eldre- tilskudd 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/793 20200911 11.09.2020 Inngående brev Omsetningsoppgaver - alkoholholdige drikker for 2019 for Arnesen landhandleri Arnesen Landhandleri STORELVDAL_PROD
2020/92 20200911 11.09.2020 Inngående brev Klage på saksbehandling ved NAV / sosial ***** STORELVDAL_PROD
2020/1431 20200911 11.09.2020 Inngående brev Melding om nabovarsel - riving av enebolig på gbnr 17/120 Storelvdalsveien 4652 – Statens vegvesen AREALTEK AS STORELVDAL_PROD
2020/1593 20200911 11.09.2020 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke HF 27336 STATENS VEGVESEN STORELVDAL_PROD
2020/1068 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/282 20200911 11.09.2020 Utgående brev Igangsettingstillatelse 3 - riving av deler av bygg, fasadeendring og tilbygg til varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal SETRA DRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/78 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på krav om bortfall av eiendomsskatt på seter Ole Anton Brænd STORELVDAL_PROD
2020/910 20200911 11.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 19/840 Espen Lien STORELVDAL_PROD
2020/504 20200911 11.09.2020 Inngående brev Servicebesøk fra Sverige Moelven - Grønli, Anders STORELVDAL_PROD
2020/155 20200911 11.09.2020 Utgående brev Referat fra møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede 09.09.2020 Boas Lindberg m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/911 20200911 11.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 2/21 Tormod Ottermo STORELVDAL_PROD
2020/1560 20200911 11.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på fritak for renovasjon på eiendommen gbnr 22/13 Svein Jr Østmoe STORELVDAL_PROD
2020/952 20200911 11.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 33/29 Vegar Gulbrandsen STORELVDAL_PROD
2020/82 20200911 11.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 10.09.20 ***** STORELVDAL_PROD
2020/1002 20200911 11.09.2020 Utgående brev Renovasjon gbnr 14/311 Anne Tove Hem STORELVDAL_PROD
2020/12 20200911 11.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 19/1717 Paul Martin Tangen STORELVDAL_PROD
2020/12 20200911 11.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 19/1717 i Stor-Elvdal Paul Martin Tangen STORELVDAL_PROD
2020/939 20200911 11.09.2020 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 17.september Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/42 20200911 11.09.2020 Inngående brev Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Klp skadeforsikring STORELVDAL_PROD
2020/690 20200911 11.09.2020 Inngående brev Oppdatert veileder for overføring av skatteoppkreverfunksjon Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/1248 20200911 11.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Mari Rønning Sandberg STORELVDAL_PROD
2020/1659 20200911 11.09.2020 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - renholder - Sektor for samfunnsutvikling Elin Iversen STORELVDAL_PROD
2020/254 20200910 10.09.2020 Utgående brev Innkalling til samtale ***** STORELVDAL_PROD
2020/1168 20200910 10.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd for sommerhjelp KAUPANG MØBLER AS STORELVDAL_PROD
2020/580 20200910 10.09.2020 Inngående brev Tilskudd til miljøtiltak i skog Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/1737 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021 - tilkallingsvikar / spesialsykepleier ved Stor-Elvdal kommunelegekontor Vigdis Leren STORELVDAL_PROD
2020/1041 20200910 10.09.2020 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelever fra Stor-Elvdal kommune - høst 2020 Åmot kommune STORELVDAL_PROD
2020/1732 20200910 10.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Stortinget - Statsrådens svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget som gjelder barnehageplass til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1733 20200910 10.09.2020 Utgående brev Tjenestebevis Ali Abdulkareem Alwakeel STORELVDAL_PROD
2020/7 20200910 10.09.2020 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** NAMSFOGDEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/793 20200910 10.09.2020 Inngående brev Omsetningsoppgaver - alkoholholdige drikker for 2019 for Coop Innlandet sine butikker i Stor-Elvdal kommune Coop STORELVDAL_PROD
2020/1735 20200910 10.09.2020 Inngående brev Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020 Postmottak KUD STORELVDAL_PROD
2020/690 20200910 10.09.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om 2020/3935 Oversendelse av kommunale tariffavtaler til Skatteetaten Skatteetaten STORELVDAL_PROD
2020/1736 20200910 10.09.2020 Inngående brev Prosesskriv med prosessvarsel til Oslo Tingrett ADVOKATFIRMAET SULLAND AS STORELVDAL_PROD
2020/1736 20200910 10.09.2020 Inngående brev Orientering om e-post med to filer vedlagt via Liquid Files Oslo tingrett STORELVDAL_PROD
2020/176 20200910 10.09.2020 Inngående brev Begjæring om innsyn - offentlighetsloven § 3 Gisle Stødle STORELVDAL_PROD
2020/1590 20200910 10.09.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - søknad tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/123 fnr 3 - Elin Lunde og Tor Morten Kurud - Brumunddal Per Gunnar Roenningen STORELVDAL_PROD
2020/446 20200910 10.09.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd – kompensasjon til grunneiere og beitebruker Miljødirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1590 20200910 10.09.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 17/123 fnr 3 - Elin Lunde og Tor Morten Kurud - Brumunddal Tor Morten Kurud og Elin Lunde STORELVDAL_PROD
2020/1660 20200910 10.09.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om tillatelse til oppføring av lagerhall gbnr 27/97 - Br. Oskarsen AS BRØDR OSKARSEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1476 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet kontrakt - fosterforeldre for perioden 02.09.2020 - 31.12.2020 - Barneverntjenesten ***** STORELVDAL_PROD
2020/431 20200910 10.09.2020 Inngående brev Ny oppdragsavtale for perioden 07.09.20 - 18.09.20 - lege - Stor-Elvdal kommunelegekontor Achintpreet Singh Rattan STORELVDAL_PROD
2020/820 20200910 10.09.2020 Inngående brev Klage på boforholdene og drift på Granheim Roar Anton Nordby og Kimberly Hoskins STORELVDAL_PROD
2020/1693 20200910 10.09.2020 Utgående brev Oversender signert leieavtale Inger Johanne Hytten STORELVDAL_PROD
2020/1726 20200910 10.09.2020 Inngående brev Signert midlertidig arbeidsavtale - vikar teknisk vakt - sektor for samfunnsutvikling Terje Kværnes STORELVDAL_PROD
2020/44 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 4/11 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1452 20200910 10.09.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til signering INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/103 20200910 10.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 10.09.20 angående ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/431 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 07.09.20 - 18.09.20 - Lege i legevakt - Stor-Elvdal kommunelegekontor Achintpreet Singh Rattan STORELVDAL_PROD
2020/70 20200910 10.09.2020 Inngående brev Oversendelse av skattemelding - søknad om forminsket foreldrebetaling ***** STORELVDAL_PROD
2020/1730 20200910 10.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) - høringsfrist 20. september 2020 MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1731 20200910 10.09.2020 Inngående brev Riksveier og fylkesveier - 2020 - oversendelse av vegnettsplan INNLANDET FYLKESKOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/44 20200910 10.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gbnr 8/8 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1535 20200910 10.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 40% vikariat som adjunkt med tillegg - Stor-Elvdal ungdomsskole - 01.08.20 - 31.07.21 Kristin L Skjønsberg STORELVDAL_PROD
2020/313 20200910 10.09.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende adresse på eiendom Gunder Dahl og Berit Oppedal STORELVDAL_PROD
2020/1639 20200910 10.09.2020 Inngående brev Samsvarserklæring - bygging av adkomstvei til 5 hytter på gbnr 17/460, 457, 429, 662 og 428 Tryvang - Nils Tore Andersen, Elverum Perhagenas - Unni Hagen STORELVDAL_PROD
2020/7 20200909 09.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst pantattest - ***** ***** BRØNNØYSUNDREGISTRENE AVD SALHUS STORELVDAL_PROD
2020/6 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gbnr 12/247 Gåla 89 - Torkild Skau, Stange Torkild Skau STORELVDAL_PROD
2020/1723 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsbolig på gbnr 54/288 Øvre Kvennbekken 30 - Merethe Rogstad, Ådalsbruk Even Moen STORELVDAL_PROD
2020/1663 20200909 09.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for renovasjon på gbnr 19/1034 Anne Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/1698 20200909 09.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av kommunale avgifter gbnr 23/3 FORENINGEN FERIEHJEMMET TRESA STORELVDAL_PROD
2020/1703 20200909 09.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 15.09.2020 - 20.12.2020 - Lege - Stor-Elvdal kommunelegekontor Anders Øvergaard STORELVDAL_PROD
2020/1622 20200909 09.09.2020 Utgående brev Protokoll fra Eldrerådets møte den 28.08.2020 Kirsten Myrbakken m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/155 20200909 09.09.2020 Utgående brev Spørsmål om Råd for likestilling av funksjonshemmede LHL STORELVDAL_PROD
2020/793 20200909 09.09.2020 Utgående brev Årsavgift for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2019 ATNASJØ KAFE AS STORELVDAL_PROD
2020/99 20200909 09.09.2020 Utgående brev Søknad om ekstratildeling av midler til dreneringstilskudd. Fylkesmannen i Innlandet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200909 09.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 50/1 i Stor-Elvdal (3423) Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/439 20200909 09.09.2020 Utgående brev Forløpig svar på krav om fast ansettelse - ***** ***** Fagforbundet, avd. Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1573 20200909 09.09.2020 Inngående brev Sambandstest i Nødnett - høst 2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1729 20200909 09.09.2020 Inngående brev Utlån startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/282 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - fasadeendring – varehus på gbnr 19/600 Storgata 99 – Norutbygg, Surnadal SETRA DRIFT AS STORELVDAL_PROD
2020/1647 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Yama Sharifi STORELVDAL_PROD
2020/1641 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Morteza Mortazawi STORELVDAL_PROD
2020/1488 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om fradeling av tomt med påstående anneks - gbnr 14/285 i Stor-Elvdal FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/1598 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Marit Mæhlum STORELVDAL_PROD
2020/7 20200909 09.09.2020 Utgående brev Tvangssalg av ideell andel av eiendommen ***** ***** i Stor-Elvdal, saksøkt: ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1550 20200909 09.09.2020 Inngående brev Krav om fast ansettelse - ***** ***** Fagforbundet, avd. Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/7 20200909 09.09.2020 Utgående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal, saksøkt: ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS STORELVDAL_PROD
2020/1172 20200909 09.09.2020 Utgående brev Endring av strømabonnement - Benveien 5B, 2480 Koppang Hafslund Strøm AS STORELVDAL_PROD
2020/1718 20200909 09.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på tilrettelegging ***** STORELVDAL_PROD
2020/1522 20200909 09.09.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Torkel Busund STORELVDAL_PROD
2020/1627 20200908 08.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg til hytte på gbnr 17/1177 Lauvåsen - Magnus Ensrud, Elverum Magnus Ensrud STORELVDAL_PROD
2020/1639 20200908 08.09.2020 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - bygging av adkomstvei til 5 hytter på gbnr 17/460, 457, 429, 662 og 428 Tryvang - Nils Tore Andersen, Elverum Nils Tore Andersen STORELVDAL_PROD
2020/1721 20200908 08.09.2020 Utgående brev Vedrørende arealformål og mulighet for oppføring av ny bolig på gbnr 6/139 i Stor-Elvdal kommune Steinar Hagen STORELVDAL_PROD
2020/1540 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling fra gbnr 54/251 - opprettelse av nye grunneiendommer Håkon Edvard Nesset STORELVDAL_PROD
2020/99 20200908 08.09.2020 Inngående brev Tilleggsbevilgning drenering Stor-Elvdal kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1718 20200908 08.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Bekreftelse på tilrettelegging ***** STORELVDAL_PROD
2020/12 20200908 08.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/1216 i Stor-Elvdal Steinar og Mona B. Frost STORELVDAL_PROD
2020/1445 20200908 08.09.2020 Utgående brev Ferdigattest - bygging av avløpsanlegg på gbnr 19/169 Ivarsmoen 18 - Tor Anton Vik og Ellen Fuglerud, Nes ARILD LUND STORELVDAL_PROD
2020/340 20200908 08.09.2020 Inngående brev Ros for god behandling av legevakten i Stor-Elvdal ***** STORELVDAL_PROD
2020/1537 20200908 08.09.2020 Inngående brev Aksept på tilbud om kjøp av tilleggsareal til gbnr 17/448 og 714 Stein Olav Børresen og Bjørg Børresen STORELVDAL_PROD
2020/12 20200908 08.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnbr 17/1216 Steinar og Mona B. Frost STORELVDAL_PROD
2020/1711 20200908 08.09.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte Gunn Eli Rønningen m.fl. STORELVDAL_PROD
2020/146 20200908 08.09.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 07.09.20 vedrørende ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1715 20200908 08.09.2020 Utgående brev Jordleieavtale Åsmund Amundlien STORELVDAL_PROD
2020/1488 20200908 08.09.2020 Utgående brev Søknad om deling av gbnr 14/285 - forventet saksbehandlingstid Terje Robert Blindheim STORELVDAL_PROD
2020/1665 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - Per Gunnar Rønningen Per Gunnar Roenningen STORELVDAL_PROD
2020/1722 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter - høringsfrist 01. desember 2020 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/44 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), Gbnr 11/3 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/44 20200908 08.09.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), Gbnr 12/5 i Stor-Elvdal Landbruksdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/1026 20200908 08.09.2020 Utgående brev Endring av strømabonnement - Myhreveien 29C, 2480 Koppang Hafslund Størm AS STORELVDAL_PROD
2020/1714 20200908 08.09.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg til utleiehytte på gbnr 65/1 Rondeveien 158 - Hans Bondal og Ellen Marie Tangen, Sollia Hans Bondal og Ellen Marie Tangen STORELVDAL_PROD
2020/359 20200908 08.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 02.09.2020 - 07.09.2020 - Koppang vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/80 20200908 08.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 02.09.2020 - 07.09.2020 - Evenstad nye vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/360 20200908 08.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 02.09.2020 - 07.09.2020 - Atna vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/1715 20200908 08.09.2020 Inngående brev Kopi av oppdatert jordleieavtale mellom Torbjørn Stenbakken, Atna og Asmund Amundlien, Gjøvik Asmund Amundlien STORELVDAL_PROD
2020/362 20200908 08.09.2020 Inngående brev Analyseresultater - analyseperioden 02.09.2020 - 07.09.2020 - Steinvik vannverk SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS STORELVDAL_PROD
2020/1716 20200908 08.09.2020 Inngående brev Kjørebok - rapportering barmarkskjøring med graver Opphusfjellet 2020 Trond Nysveen STORELVDAL_PROD
2020/970 20200908 08.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - søknad om felling av ulv i Sølnkletten villreinområde ALVDAL KOMMUNE STORELVDAL_PROD
2020/1719 20200908 08.09.2020 Inngående brev Overvannsproblematikk i Skoleveien 32 Ola Klefsås STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200908 08.09.2020 Inngående brev Underretning om gjennomført motregning - utlån startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200908 08.09.2020 Inngående brev Registrert betaling - utlån startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1720 20200908 08.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/1352 20200908 08.09.2020 Inngående brev Innbetaling av feilutbetalt ytelse - utlån startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1620 20200908 08.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar lærer og fagarbeider - Koppang skole - 1.8.20-31.7.21 Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2020/1593 20200908 08.09.2020 Utgående brev Oversendelse av kontrakt og salgsmelding for renovasjonsbil HF27336 FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS STORELVDAL_PROD
2020/1256 20200908 08.09.2020 Utgående brev Dispensasjon til oppføring av tilbygg til bolig på gbnr 17/771 Storelvdalsveien 4679 - Kristian Buchholdt Kristian Buchholdt STORELVDAL_PROD
2020/1420 20200908 08.09.2020 Utgående brev Tillatelse til bygging av adkomstvei til fritidsboliger på gbnr 17/426, 664, 667 - Geir Anders Erlandsen, Ilseng Geir Anders Erlandsen STORELVDAL_PROD
2020/1487 20200908 08.09.2020 Utgående brev Tillatelse til riving og gjenoppføring av stabbur på gbnr 19/498 Embretstuveien 8 - Siri Dordi Øvergard Østmoe Siri D Øvergaard Østmoe STORELVDAL_PROD
2020/1540 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tillatelse etter jordloven til deling av av landbrukseiendommen Neset Nordre gbnr 35/2 m.fl. - fradeling av ca. 450 m2 produktiv skog Håkon Edvard Nesset STORELVDAL_PROD
2020/1631 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tillatelse til utbedring av eksisterende landbruksvei til veiklasse 3, gbnr. 7/1 KROKEN SKOG, GÅRD OG SAG Haaken Wilhelm Mathiesen STORELVDAL_PROD
2020/839 20200907 07.09.2020 Inngående brev Spørsmål til spørretimen 9.9.2020 - Akson - felles kommunal journalløsning Stein Wølner Bie STORELVDAL_PROD
2020/1702 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til hytte på gbnr 8/47 Hortaveien 104 - Edeltrud Rager Poulsson, Oslo BYGGMESTER ULVMOEN AS STORELVDAL_PROD
2020/1704 20200907 07.09.2020 Inngående brev Kopi av brev til FIAS AS - Inert deponi og komposteringsanlegg på Torpet og Kjemsjøhøgda - varsel om tilsyn og fastsettelse av gebyr FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/933 20200907 07.09.2020 Inngående brev Iverksetting og oppfølging av kvalitetsnormen for villrein MILJØDIREKTORATET STORELVDAL_PROD
2020/1156 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 21.08.20 - 31.08.21 - pleiemedhjelper i 9,4% stilling - Moratunet Sykehjem Sara Sundli STORELVDAL_PROD
2020/68 20200907 07.09.2020 Utgående brev Innvilget ressurs til spesialpedagogiske tiltak og refusjonsgaranti - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fredrikstad kommune STORELVDAL_PROD
2020/1700 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/57 20200907 07.09.2020 Utgående brev Leiekontrakt - gbnr 19/533 og 908 - Meieribygget Koppang - Fritidsklubben Firkanten eiendom STORELVDAL_PROD
2020/1701 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1701 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1537 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbud om kjøp av tilleggsareal til gbnr 17/448 og 714 - Stein Olav Børresen Stein Olav Børresen STORELVDAL_PROD
2020/1700 20200907 07.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i grunnskolen ***** STORELVDAL_PROD
2020/1013 20200907 07.09.2020 Inngående brev Helsehjelp til papirløse Legeforeningen STORELVDAL_PROD
2020/1706 20200907 07.09.2020 Inngående brev Oppfordring til alle eiere og brukere - sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) STORELVDAL_PROD
2020/122 20200907 07.09.2020 Inngående brev Vedtak vedrørende drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett - kommunale vannverk Mattilsynet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200907 07.09.2020 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gbnr 17/778 i Stor-Elvdal Silje Maria Smaaland STORELVDAL_PROD
2020/1161 20200907 07.09.2020 Inngående brev Etablering av felles forliksråd for Nord-Østerdal, Engerdal og Stor-Elvdal Alvdal kommune STORELVDAL_PROD
2020/1707 20200907 07.09.2020 Inngående brev Spørsmål til ordførerens spørretime om offentlige anskaffelser Tor Einar Skogesal STORELVDAL_PROD
2020/1708 20200907 07.09.2020 Inngående brev Planstrategi Rendalen kommune 2020 - 2024 - høring Rendalen kommune STORELVDAL_PROD
2020/1710 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til riving av bygg på gbnr 91/1 - Ringebuveien 706, Sollia Areal+ AS STORELVDAL_PROD
2020/1006 20200907 07.09.2020 Inngående brev Ny underskrevet rammeavtale for perioden 18.06.2020 - 31.12.2020 - tilkallingsvikar / sykepleier ved Enhet tiltak for funksjonshemmede Elisabeth Holberg STORELVDAL_PROD
2020/537 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale til 17.01.2021 - hjelpepleier / helsefagarbeider ved Hjemmebaserte tjenester Malin Vestad STORELVDAL_PROD
2020/1022 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2020 - 17.01.2021 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Susann Sandberg Olsen STORELVDAL_PROD
2020/1020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.2020 - 17.01.2021 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Mario Popovic STORELVDAL_PROD
2020/1492 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 15.08.2020 - 17.01.2020 - helsefagarbeider / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Pimpajee W Skånøy STORELVDAL_PROD
2020/556 20200907 07.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.20 - 17.01.20 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Iqra Nuur Farah STORELVDAL_PROD
2020/7 20200907 07.09.2020 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforreting NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM STORELVDAL_PROD
2020/1035 20200907 07.09.2020 Inngående brev Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse Barneverntjenesten i Stor-Elvdal STORELVDAL_PROD
2020/1713 20200907 07.09.2020 Inngående brev Rundskriv om tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbil Innlandet Fylkeskommune STORELVDAL_PROD
2020/604 20200907 07.09.2020 Inngående brev Program for tilsyn - Stor-Elvdal kommune - Moratunet sykehjem - Bruk av somatisk helsehjelp med tvang FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1712 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om Startlån - ***** ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/70 20200907 07.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding på Vedrørende søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage ***** STORELVDAL_PROD
2020/1705 20200905 05.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** STORELVDAL_PROD
2020/1699 20200904 04.09.2020 Inngående brev Utkast til Planstrategi for Ringsaker kommune 2020-2024 Ringsaker Kommune - Vandraas, Hanne STORELVDAL_PROD
2020/108 20200904 04.09.2020 Inngående brev Vernerunde utført i hjemmebaserte tjenester 19.08.20 Stor-Elvdal Kommune - Hanne Rønning STORELVDAL_PROD
2020/1697 20200904 04.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av leilighet i Granheimheimveien 7 Ellen Marie Tangen STORELVDAL_PROD
2020/1697 20200904 04.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet Granheim Ellen Marie Tangen STORELVDAL_PROD
2020/1423 20200904 04.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumneter - tilsyn med kvalifikasjoner - Stensvand Eiendom AS STENSVAND EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/1423 20200904 04.09.2020 Inngående brev Moysandveien/dokumentasjon - tilsyn med kvalifikasjoner - Stensvand Eiendom AS STENSVAND EIENDOM AS STORELVDAL_PROD
2020/661 20200904 04.09.2020 Inngående brev Purring - videreutdanning for lærere 2020 – anmodning om bekreftelse på deltakelse Utdanningsdirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/12 20200904 04.09.2020 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 17/778 Silje Maria Smaaland STORELVDAL_PROD
2020/1626 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 27.08.20 - 31.08.21 - støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede Adrian Gustu STORELVDAL_PROD
2020/1006 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 18.06.20 - 31.12.20 - tilkallingsvikar sykepleier - Enhet tiltak for funksjonshemmede Elisabeth Holberg STORELVDAL_PROD
2020/519 20200904 04.09.2020 Inngående brev Innkalling til saksforberedende rettsmøte - Jordskiftesak 18-137828REN-JTYN - STAI-TRYAVEIEN NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT STORELVDAL_PROD
2020/1698 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gbnr 23/3 FORENINGEN FERIEHJEMMET TRESA STORELVDAL_PROD
2020/1608 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.09.20 - 31.10.20 - tilkallingsvikar vaktmester - Hjemmebaserte tjenester Erik Børresen STORELVDAL_PROD
2020/1345 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 33% vikariat - lærer uten godkjent utdanning - Stor-Elvdal ungdomsskole - 01.08.20-08.02.21 Inger Karin Trøen STORELVDAL_PROD
2020/1486 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av tomt til fritidshus gbnr 54/18 i Stor-Elvdal kommune Moen Lill Benedicte Ophus STORELVDAL_PROD
2020/1486 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av tomt til fritidshus gbnr 54/18 i Stor-Elvdal kommune Wang Anne Lene STORELVDAL_PROD
2020/1533 20200904 04.09.2020 Utgående brev Mulig feil i forbindelse med rett til adkomst på gbnr 10/322 i Stor-Elvdal kommune Stein Erik Krogsrud STORELVDAL_PROD
2020/110 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om motorferdsel i utmark - bruk av gravemaskin og ATV til restaurering av myr i og ved Tøråsen naturreservat FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/110 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om motorferdsel i utmark - bruk av gravemaskin og ATV til restaurering av Netflomyra FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/110 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om motorferdsel i utmark - bruk av gravemaskin og ATV til restaurering av Nysætermyra FYLKESMANNEN I INNLANDET STORELVDAL_PROD
2020/1690 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av setereiendom gbnr 19/472 i Stor-Elvdal kommune Mørstad Per Normann STORELVDAL_PROD
2020/1690 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av setereiendom gbnr 19/472 i Stor-Elvdal kommune Mørstad Trine Lise STORELVDAL_PROD
2020/1690 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av setereiendom gbnr 19/472 i Stor-Elvdal kommune Mellum Janne STORELVDAL_PROD
2020/1690 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av setereiendom gbnr 19/472 i Stor-Elvdal kommune Nicolaysen Knut Bärnholdt STORELVDAL_PROD
2020/1575 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning og assistent - Koppang skole og SFO - 01.08.20 - 31.07.21 Jorid Furuseth Sundet STORELVDAL_PROD
2020/1563 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversending av rammeavtale til underskrift Mary-Lou Stavrum Taugbøl STORELVDAL_PROD
2020/1561 20200904 04.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar lærer uten godkjent utdanning og assistent - Koppang skole og SFO - 01.0820 - 31.07.21 Isa Victoria D Saksvoll STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av tomt til fritidshus gbnr 14/182 i Stor-Elvdal kommune Bratlie Bjørg STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av tomt til fritidshus gbnr 14/182 i Stor-Elvdal kommune Mykleby Halvor STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av tomt til fritidshus gbnr 14/182 i Stor-Elvdal kommune Mykleby Niels STORELVDAL_PROD
2020/1245 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av tomt til fritidshus gbnr 14/182 i Stor-Elvdal kommune Røer Håkon STORELVDAL_PROD
2020/1643 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/4/50 i Stor-Elvdal kommune Myrvang Gunnar STORELVDAL_PROD
2020/1643 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/4/50 i Stor-Elvdal kommune Myrvold Odd STORELVDAL_PROD
2020/1643 20200904 04.09.2020 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Innløsing feste gbnr 17/4/50 i Stor-Elvdal kommune Ottesen Marian STORELVDAL_PROD
2020/1538 20200904 04.09.2020 Inngående brev Nasjonale prøver i lesing - nye ressurser for å følge opp resultatene Fylkesmannen - Skrefsrud, Bente STORELVDAL_PROD
2020/1692 20200904 04.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling - høringsfrist: 1 desember 2020 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET STORELVDAL_PROD
2020/931 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift NORGES NATUR- OG ØKOLOGIGYMNAS AS STORELVDAL_PROD
2020/1542 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving av bygning på gbnr 4/158 Strandseterveien - Gunvor H. Prytz, Rena Steinar Prytz STORELVDAL_PROD
2020/1567 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse - Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020 Arkivverket STORELVDAL_PROD
2020/155 20200904 04.09.2020 Inngående brev Spørsmål om Råd for likestilling av funksjonshemmede LHL STORELVDAL_PROD
2020/1635 20200904 04.09.2020 Inngående brev Dokumentasjon - tilsyn med kvalifikasjoner - Skogen bygg og vedlikehold AS Ove Skogen STORELVDAL_PROD
2020/59 20200904 04.09.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget i Stor-Elvdal kommune Anine Hofseth Hirkjølen STORELVDAL_PROD
2020/110 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om motorferdsel i utmark - bruk av traktor m/henger og bil til/fra Finnsjøen - Simen Kolstad Simen Kolstad STORELVDAL_PROD
2020/254 20200904 04.09.2020 Utgående brev Opptrapping av stilling og forlengelse av permisjon ***** STORELVDAL_PROD
2020/1693 20200904 04.09.2020 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Inger Johanne Hytten STORELVDAL_PROD
2020/24 20200904 04.09.2020 Inngående brev Påminnelse om frist for EU-kontroll - bil med registreringsnummer HB 71427 STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER TRAFIKKSTASJON STORELVDAL_PROD
2020/960 20200904 04.09.2020 Inngående brev Tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020 Helsedirektoratet STORELVDAL_PROD
2020/110 20200904 04.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - søknad om motorferdsel i utmark - bruk av jernhest under elgjakt - Daniel Kristoffersen Daniel Kristoffersen STORELVDAL_PROD
2020/1609 20200904 04.09.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding - ***** ***** STOR-ELVDAL KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN STORELVDAL_PROD