eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Utgående brev Korrigert vedtak - tildeling av fellingskvoter på elg 2017 - Stai-Imsdalen KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Saksframlegg - ny samarbeidsavtale om felles 110-sentral for innlandet HAMAR KOMMUNE
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Anmodning om status - besiktigelse av eiendom gnr 12 bnr 265 - beregning av eiendomsskatt Åge-Ingar Havn
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Tilstandsrapporter tilgjenglig fra Lekeplasskontrollen AS LEKEPLASSKONTROLLEN AS
2017/821 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei / enkel driftsvei på gnr 13 bnr 2 - Pauline Kiær, Koppang Glommen skog
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Oversendelse av revidert årsrapport 2016 - EPC Stor-Elvdal Norsk Enøk og Energi AS
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Lønnskrav i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger høsten 2017 - ***** ***** *****
2017/222 20170919 19.09.2017 Inngående brev Kopi av brev til Østlandske kjøleservice AS - tilsynsrapport med vedtak om pålegg uten forhåndsvarsel og varsel om stans og varsel om pålegg Arbeidstilsynet
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om praksisplass på Moratunet sykehjem i uke 40, 42 og 43 Ikran Nuur Farah
2017/786 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som kommuneoverlege - 100 % fast stilling og fastlege - vikariat i 100 % fast stilling, enhet helse *****
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Søknad om praksisplass ved Moratunet sykehjem Frezghi Kefali
2017/747 20170919 19.09.2017 Utgående brev Ferdigattest på gnr 17 bnr 4 fnr 80 Fåfengveien 46 - Tone Marie Fogg, Oppaker Bjørn Fjeldstad
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Innsynsbegjæring fra VG - vedrørende ansatte i barnevernstjenesten VG
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark / Villreinnemnda - ny landbruksvei - Øvre hervolliveien - gnr 10 bnr 152 - Kiær Mykleby FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 13.09.2017 - 18.09.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170919 19.09.2017 Inngående brev Lønnskrav i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger høsten 2017 - ***** ***** *****
2017/821 20170919 19.09.2017 Utgående brev Oversendes for ekstern uttalelse - søknad om bygging av enkel driftsvei - gnr 13 bnr 2 Pauline Kiær, Stor-Elvdal Fylkesmannen i Hedmark m.fl.
2017/747 20170919 19.09.2017 Utgående brev Endring av gitt tillatelse Bjørn Fjeldstad
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Oversendelse av referat fra møte den 13.09.2017 Norsk Enøk og Energi AS m.fl.
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Gode Pasientforløp - hoftebrudd hjem til hjem - Geografisk samarbeidsutvalg GSU Midt-Hedmark
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Møteinnkalling med sakliste til OSU-møte fredag 22.09.17 på Hamar Sykehuset Innlandet HF
2017/741 20170918 18.09.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 12 bnr 31 og gnr 13 bnr 53 i Stor-Elvdal Helge Krog
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 194 EiendomsMegler 1, Hedmark Eiendom AS
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass uke 40-42-43 Sina Skogen
2015/867 20170918 18.09.2017 Utgående brev Orientering om avvikling av kommunale heimevernsnemnder fra 1. juli 2017 FORSVARSDEPARTEMENTET m.fl.
2016/1206 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om å endre avgiftsgrunnlaget til fritidsbolig for gnr 33 bnr 29 Vegar Gulbrandsen
2017/741 20170918 18.09.2017 Utgående brev Konsesjon på erverv av gnr 12 bnr 31 og gnr 13 bnr 53 - Helge Krog, 1359 Eiksmarka Helge Krog
2017/819 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av 2 stk piper i seterstue på gnr 19 bnr 38 Tresdalsveien 227 - Hilde og Sverre Myrvang, Koppang Hilde og Sverre Myrvang
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Melding om fødselspermisjon fra 10.10.2017 - 17.09.2018 - ***** ***** *****
2017/529 20170918 18.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2017 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Lilian Wanja Njagi
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2017 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper / tilkallingsvikar ved hjemmebaserte tjenester Wenche Henriksen
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Svar på søknad om praksisplass Bernts, Angela Øien
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om permisjon uten lønn *****
2016/55 20170918 18.09.2017 Utgående brev Tilbakemelding fra Stor-Elvdal kommune vedrørende plan for lukking av avvik FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Mottatt skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr 9 bnr 42 i Stor-Elvdal Alina Lynn Evans
2017/529 20170918 18.09.2017 Inngående brev Bekreftelse - student 2017 / 2018 Høgskolen i Innlandet
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 194 i Stor-Elvdal EiendomsMegler 1, Hedmark Eiendom AS m.fl.
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2017 - 31.08.2018 - helsefagarbeider / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Sølvi Bryhn
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Ny samarbeidsavtale om interkommunal 110-sentral i Innlandet HAMAR KOMMUNE
Ingen tilgang 20170918 18.09.2017 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/819 20170918 18.09.2017 Inngående brev Søknad om fasadeendring av seterstue på gnr 19 bnr 38 Tresdalsveien 227 - Hilde og Sverre Myrvang, Koppang Hilde og Sverre Myrvang
2017/817 20170917 17.09.2017 Inngående brev Klage over stadige strømbrudd i Sollia og ønske om DSB-undersøkelse av årsaker til mørklegging av alle typer e-kommunikasjonskanaler Lars Otto Wollum
Ingen tilgang 20170917 17.09.2017 Inngående brev Etterlysning av svar - Avgiftsgrunnlag kommunale avgifter gnr 19 bnr 354 Helene M Tabel Brovold
2016/1239 20170917 17.09.2017 Inngående brev Spørsmål til spørretimen - kommunestyremøte den 20.09.2017 Ingeborg S M Mathiesen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Forespørsel fra Aftenposten - bruk av private bemanningsbyråer innen helse, pleie- og omsorgssektoren i Stor-Elvdal kommune Aftenposten
2016/1218 20170915 15.09.2017 Utgående brev Koppang barnehages opplysninger i forbindelse med evaluering av tiltak, ***** ***** ***** Barnevernet i Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om praksisplass uke 40-42-43 Sina Skogen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomhet og BHT-honorar NAV arbeidslivssenter Hedmark
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om praksisplass Bernts, Angela Øien
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 499 i Stor-Elvdal Tron Sanderud
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 1455 i Stor-Elvdal Halvor Nyhagen
2017/813 20170915 15.09.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av tømmerhytte på gnr 51 bnr 2 i Finstadveien 654 - Bjørn Ruud Bjørn Ruud
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass Bernts, Angela Øien
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gnr 9 bnr 42 Alina Lynn Evans
2017/259 20170915 15.09.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmåling på gnr 12 bnr 181 Fjellro – Hildur Arnestad Hildur Arnestad
2017/222 20170915 15.09.2017 Inngående brev Spørsmål vedrørende oppføring av forretningsbygg / Kiwi på gnr 19 bnr 527 Kjemsjøveien 21, Skarpsno Koppang AS, Lillehammer Vidar Otto Dammen
2017/703 20170915 15.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad på 62 % driftstilskudd fysioterapeut Åsmund Lindvik Råbøl m.fl.
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass uke 40-42-43 Anine Hirkjølen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass uke 40-42-43 Sina Skogen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Anmodning om forslag på kandidater i Stor-Elvdal kommune - Norges Vels Gründerpris Det Kongelige Selskap for Norges Vel
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2017-31.08.2018 - helsefagarbeider 24,6 % stilling - sektor institusjonstjenester Marte Skogen Amundsen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Korrigering av kriteriedata - antall personer med lavinntekt NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2017-30.06.2018 - tilkallingsvikar fagarbeider ved Koppang skole og SFO Kim Nichlet Henriksen
Ingen tilgang 20170915 15.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2017/740 20170915 15.09.2017 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om kjøp av tilleggstomt til gnr 19 bnr 1570 Bente Sundet Hagen og Odd Hagen
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.10.2017 - 31.12.2017 - assistent kjøkken - Moratunet sykehjem Anita Hjelle
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplass i Stor-Elvdal kommune Utlendingsdirektoratet
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Organisering av fase 3 - EPC Stor-Elvdal (Østerdalen) Norsk Enøk og Energi AS
2017/528 20170914 14.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.17 - 31.08.18 - tilkallingsvikar pleiemedhjelper - hjemmebaserte tjenester Solveig Spook
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.10.17 - 31.12.17 - aktivitør Lugomstua - hjemmebaserte tjenester Anne-Gerd Austeng
2017/810 20170914 14.09.2017 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom gnr 19 bnr 64, 375 og 1049 - gnr 17 bnr 690 - Tone Tellum og Kari Nordsæter Advokatfirmaet Haavind AS
2017/222 20170914 14.09.2017 Inngående brev Oversendelse av merknader til nabovarsel til Brand Factory Norge AS - skilting på gnr 19 bnr 527 - Kjemsjøveien 21, Koppang Vidar Otto Dammen
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.17 - 31.08.18 - helsefagarbeider - hjemmebaserte tjenester Furtuna Sereke Habte
2015/867 20170914 14.09.2017 Inngående brev Avvikling av kommunale heimevernsnemder fra 1. juli 2017 FORSVARSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med musikalsk humorshow i Storstua den 16.09.2017 - Stabilt Ustabilt Marit Anita Rath Vestad
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Orientering om ønske om å arbeide med planer om kunstgrasbane på Koppang grusbane Tore Hølmo
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2017/2018 - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/884 20170914 14.09.2017 Inngående brev Referat fra møte nr 5 i styringsgruppa " Energi & Klima i Sør-Østerdal Regionrådet for Sør-Østerdal
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Utgående brev Svar på brev vedrørende avlesing av vannmåler gnr 19 bnr 896 Anne Lise Baardseth Hval og Åge Hval
2017/636 20170914 14.09.2017 Inngående brev Spørsmål til ordføreren fra Kommunal Rapport om endring i ekteskapsloven Kommunal Rapport
2017/727 20170914 14.09.2017 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - deling og oppmålingsforretning - gnr 4 bnr 1 - Nils N. Strand FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Utgående brev Tjenestebevis Idar Martinsen
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2017 / 2018 *****
Ingen tilgang 20170914 14.09.2017 Inngående brev Vergemål - bistand fra hjelpeapparatet i kommunen FYLKESMANNEN I HEDMARK
2015/930 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og bygging av avløpsanlegg på gnr 17 bnr 1025 Vinterveien 14 - KH Bygdeservice AS, Elverum KH Bygdeservice AS
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Tilknytningsavgift for vann og avløp på eiendommen gnr 19 bnr 527 Skarpsno Koppang A/S
2016/860 20170913 13.09.2017 Utgående brev Vedtak om ressurser til særskilt norskopplæring for ***** ***** ***** skoleåret 2017-2018 *****
2016/860 20170913 13.09.2017 Utgående brev Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for ***** ***** ***** 2017 *****
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Overlevering av valgmateriell fra Stor-Elvdal kommune til fylkesvalgstyret - Stortingsvalget 2017 Hedmark Fylkeskommune m.fl.
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Utlevering av naboliste gnr 19 bnr 1729 Pål Embret Brænd
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 1 STRAND NILS NILSEN
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 4 bnr 1 STRAND NILS NILSEN
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 10 bnr 15 KIÆR MYKLEBY Anders Kiær
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 29 Ole Anders Stensrud
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i SFO ved Sollia skole Stein Vaaler
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 8 bnr 1 og 8 JENS FURUSETH NAAS-BIBOW
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Inngående brev Forslag til nye tiltak Moratunet - forbedringspotensial Norsk Enøk og Energi AS
2017/685 20170913 13.09.2017 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - ny skogsbilvei / landbruksvei klasse 3 på gnr 3 bnr 3 - Rytterstuteigen - Olav Sverre FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2017 Abraham Russom
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Endring av gitt tillatelse - oppføring av 2 stk. 4-mannsboliger på gnr 19 bnr 200 - Gimleveien - Stor-Elvdal bygg AS STOR-ELVDAL BYGG AS
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Linda Otnes Henriksen
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av investerings- og markedsføringsstøtte for Koppang Treningssenter DA Koppang Treningssenter DA
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.08.17-30.06.18 - tilkallingsvikar, lærer uten godkjent utdanning/assistent - Koppang skole/SFO Amund Stenvoll
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170913 13.09.2017 Inngående brev Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/809 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om skoleplass for ***** ***** på Folldal skole fra høsten 2018 *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Anmodning om utlevering av naboliste gnr 19 bnr 1729 Pål Embret Brænd
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Purring på naboliste for eiendommene gnr 38 bnr 4 med flere Per Olav Bonesvoll
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden10.07.17 - 31.12.17 - vikariat som sykepleier på helsestasjonen Astri Marie Triumf Dahl
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Kopi av brev til foreldre - innkalling til samarbeidsmøte for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Linda Otnes Henriksen
2017/794 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring for ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om fritak for Nasjonale prøver i lesing, skriving og engelsk for ***** ***** 2017 *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver i lesing, skriving og engelsk for ***** ***** 2017 *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om refusjonsgaranti - skoleåret 2017/18 - ***** ***** ***** Elverum Kommune
2017/769 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling 01.10.2017 - 01.10.2018 - Stor-Elvdal barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning 2017 *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb / vikar ved Moratunet sykehjem Bjørn Tore Johansen
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb ved Moratunet sykehjem Marte Skogen Amundsen
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Johannes Bø - plasser i kulturskolen Mareike Karin Bø
2017/771 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeider - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i Stor-Elvdal kulturskole - gitar Inger Sandklev
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass i Stor-Elvdal kulturskole Ann Helen Rustad
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gnr 54 bnr 499 Tron Sanderud
2016/478 20170912 12.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 01.09.2017-31.08.2018 - helsefagarbeider 80,4 % - sektor institusjonstjenester Milica Aladzic
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass ved Koppang skole i ukene 40, 42 og 43 Anine Hofseth
2017/793 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om særskilt norskopplæring for ***** ***** ***** ***** *****
2017/793 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for ***** ***** ***** ***** *****
2017/794 20170912 12.09.2017 Utgående brev Vedtak om fritak fra Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for ***** ***** 2017 *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Tjenestebevis Christina Stuen
2017/803 20170912 12.09.2017 Inngående brev Oppstartsbrev - forvaltningsrevisjon Stor-Elvdal kommune 2017 Laila Irene Stenseth
2017/180 20170912 12.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - klage på vedtak om dispensasjon til tilbygg til hytte på gnr 12 bnr 49 Gåla 7 - Stine Karlsen O`Connor, Holmestrand Stine Karlsen O Connor
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Høring - ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - høringsfrist: 12. november 2017 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3 - definisjon av habilitering og rehabilitering - Høringsfrist: 9. november 2017 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Spørsmål om utvidet båndtvang i fjellet over Medgrunnslia Astri Berrefjord
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan Fv 632 i Koppang sentrum - Stor-Elvdal kommune, Hedmark Statens vegvesen Region øst
2017/769 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling 01.10.2017 - 01.10.2018 - Stor-Elvdal barneverntjeneste *****
2017/769 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling 01.10.2017 - 01.10.2018 - Stor-Elvdal barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Digitalisering i kommunal sektor NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/222 20170912 12.09.2017 Inngående brev Innvilget gravetillatelse - Fv 30 - HP 01 km 3,592 - Gnr 19 bnr 527 - Koppang sentrum - Stor-Elvdal kommune (Veglovens §§ 32 og 57) Statens vegvesen
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Kopi av brev til Erik Budde Erichsen - tillatelse til å sette opp båsfelle for jerv FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Avlesing av vannmåler gnr 19 bnr 896 Anne Lise Baardseth Hval og Åge Hval
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Oppdatering av søknadsskjema om konsesjon og egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 06.09.2017 - 11.09.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 06.09.2017 - 11.09.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 06.09.2017 - 11.09.2017 ALCONTROL AS
2017/753 20170912 12.09.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 17/753 - gnr 6 bnr 6. Olav Herbert Sundt Sverre
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Kopi av brev til Kristin Pedersen Midtun - godkjent oppmelding - Helsearbeiderfaget Hedmark fylkeskommune
2017/797 20170912 12.09.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling frgnr 17 bnr 970 Østre Geitryggen 67 - Taugbøl Invest A/S TAUGBØL INVEST AS
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Forlengelse av arbeidsvarslingsplan Fv 30 Koppang sentrum - Stor-Elvdal kommune - Hedmark Statens vegvesen Region øst
2017/800 20170912 12.09.2017 Inngående brev Høring - forslag til ny normalpolitivedtekt - høringsfrist: 13. oktober 2017 POLITIDIREKTORATET
2017/801 20170912 12.09.2017 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - høringsfrist: 10. desember 2017 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2017/769 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling 01.10.2017 - 01.10.2018 - Stor-Elvdal barneverntjeneste *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 06.09.2017 - 11.09.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Oppdatert informasjonsbrosjyre "Bygging nær elektriske anlegg" Eidsiva Nett AS
2017/805 20170912 12.09.2017 Inngående brev Kjøp av tilleggsareal til hyttetomt gnr 17 bnr 885 Bjørg H Rådal Blomqvist
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Sollia skole Stein Vaaler
Ingen tilgang 20170912 12.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon i perioden 11.09.2017 - 15.09.2017 - ***** ***** *****
2017/795 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 4 bnr 116 Bente Hoen
Ingen tilgang 20170911 11.09.2017 Inngående brev Forespørsel om grunnlag for eiendomsskatt på gnr 17 bnr 364 - Løvåsen 162 Per Olav Fuglerud
Ingen tilgang 20170910 10.09.2017 Inngående brev Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter KS
Ingen tilgang 20170910 10.09.2017 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av 2 stk. 4-mannsboliger på gnr 19 bnr 200 - Gimleveien - Byggmester Tom Bjarne Ulvmoen AS STOR-ELVDAL BYGG AS
2017/771 20170909 09.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeider - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20170909 09.09.2017 Inngående brev Søknad om fortsatt reduksjon av kommunale avgifter på gnr 14 bnr 434 Ragnhild Sletten
2017/222 20170909 09.09.2017 Inngående brev Sikkerhet på arbeidsplassen - bruk av verneutstyr - nybygg til Kiwi Tor Gunnar Eide
2017/771 20170909 09.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeider - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Tidsplan - lokale lønnsforhandlinger 5.10.2017 Janne Mellum m.fl.
2017/719 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som samfunns- og næringsutvikler – 100 % fast stilling – sektor for samfunnsutvikling *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - leie av gymsal - SEUS Tom Harald Høivang
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent skoleåret 2017 / 2018 *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 24.08.2017 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Regresskrav etter veihjelp - skade den 29.08.2017 - kjennetegn HB 73304 KLP SKADEFORSIKRING AS
2016/645 20170908 08.09.2017 Inngående brev Foreløpig svar- spørsmål til rovviltnemnda om avgrensning av forvaltningsområde for brunbjørn FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Tilsynsrapport - etter tilsyn 05.09.2017 - Moratunet og Granheim MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2017/719 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som samfunns- og næringsutvikler – 100 % fast stilling – sektor for samfunnsutvikling *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Til kommuneoverlegen / smittevernansvarlig lege - Informasjonsmateriell om influensavaksine FOLKEHELSEINSTITUTTET
2017/590 20170908 08.09.2017 Inngående brev Signert avtale - leie av gymsal Koppang skole STIFTELSEN RENÅVANGEN
2017/590 20170908 08.09.2017 Inngående brev Forespørsel om leie av gymsal - Koppang skole Heidi Strand Berntsen
2017/590 20170908 08.09.2017 Utgående brev Oversender avtale til signering - leie av gymsal - Koppang skole Heidi Strand Berntsen
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Innsigelse mot mottatt inkassovarsel - sak 26645239 og sak 26472252 LINDORFF AS
2017/180 20170908 08.09.2017 Utgående brev Oversendelse til endelig behandling hos Fylkesmannen - klage på vedtak om dispensasjon til tilbygg til hytte på gnr 12 bnr 49 Gåla 7 - Stine Karlsen O`Connor, Holmestrand FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til bruk av jernhest fra Strandsetra til Hortabua - Daniel Kristoffersen Daniel Kristoffersen
2017/791 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av vei til hytte på gnr 17 bnr 529 Oddvar Doublougs vei 14 - Tore Slagsvold, Oslo Tore Slagsvold
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/768 20170908 08.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til bruk av ATV fra Vollumsetra til Endsetra - 2 turer høsten 2017 - Svein Rybråten Svein Egil Rybråten
2017/180 20170908 08.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - klage på vedtak om dispensasjon til tilbygg til hytte på gnr 12 bnr 49 Gåla 7 - Stine Karlsen O`Connor, Holmestrand Stine Karlsen O Connor
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til bruk av ATV / snøscooter - frakt av nødvendig utstyr i forbindelse med årets elgjakt - Finnsjøen i Sollia - Hagamoen Jaktlag Hagamoen Jaktlag, v/ Ole-Chr Linstad
2017/781 20170908 08.09.2017 Utgående brev Ny dato for møte - avklaring av forventninger *****
2017/719 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som samfunns- og næringsutvikler – 100 % fast stilling – sektor for samfunnsutvikling *****
2017/719 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som samfunns- og næringsutvikler – 100 % fast stilling – sektor for samfunnsutvikling *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til bruk av gravemaskin til utbedring av løypetraseer - Atnsjølia - Sjølisetra i Sollia- Bjørkebollen Turforening BJØRKEBOLLEN TURFORENING
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Melding om vedtak - lemping av konsesjonsvilkår - Roy Brænd, 2476 Atna Roy Brænd
2016/1331 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som prosjektleder i 100 % stilling - 4-årig engasjement - sektor for samfunnsutvikling *****
2017/771 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søkad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeider - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
2017/771 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeidere - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Anmodning om korrigering av utsendt eiendomsskatt på gnr 17 bnr 6 fnr 31 Brede Halvor Ekren
2017/710 20170908 08.09.2017 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - avtale om direkte oppgjør for kommuner Altinn
2017/355 20170908 08.09.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikar teknisk - 2017 Sverre Grønvold
2017/360 20170908 08.09.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikar teknisk - 2017 Thomas Haug
2017/609 20170908 08.09.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikar teknisk - 2017 Steffen Kløften
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikar teknisk - 2015-2017 Tarald Sundet Hagen
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Søknad om leie av gymsal - SEUS KOPPANG FOTBALLKLUBB
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikariater - teknisk - 2015-2017 Lars Even Dyrstad
Ingen tilgang 20170908 08.09.2017 Inngående brev Rapport fra tilsyn i Storstua den 298.08. 2017 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2017/781 20170908 08.09.2017 Inngående brev Svar på innkalling 08.09 *****
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Innvilget søknad om autorisasjon lisens som helsefagarbeider HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Oversendelse av vedtak om SMIL-tilskudd 2017 - Dag Folke Nordanger, 2477 Sollia FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Innvilgelse av SMIL - tilskudd 2017 - Dag Folke Nordanger - gnr 44 bnr 1 - restaurering av skigard på Bretningen gård Dag Folke Nordanger
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Referat fra møte 18.august 2017 vedrørende ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på deltakelse ved Stor-Elvdal voksenopplæring Adriana Penteado Lomonaco
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på plass i Stor-Elvdal kulturskole fra høsten 2017 Paul Gerhardt Hval
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Elisabeth Hovde
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass ved Koppang skole i ukene 40, 42 og 43 Anette Malén Barreng
2017/785 20170907 07.09.2017 Inngående brev Feil høringsdato oppgitt i melding om høring av endringer av gjødselvareforskriften og i forskrift om betaling for særskilte ytelser fra Mattilsynet ("avløpsslambasert gjødsel" mm) Mattilsynet
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Stortingsvalget 2017 - innkalling av valgstyret 12. september 2017 Valgstyret i Stor-Elvdal m.fl.
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 29 Ole Anders Stensrud
2017/771 20170907 07.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeider - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass ved Koppang skole i ukene 40, 42 og 43 Sina Skogen
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Tjenestebevis Marthe Gimse
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Oversending av materiell til fylkesvalgstyret i Hedmark - Stortingsvalget 2017 Fylkesvalgstyret i Hedmark
2017/796 20170907 07.09.2017 Inngående brev Anmodning om naboliste - avløpsanlegg på gnr 19 bnr 1261 Madsskardveien 22 – Oddvar Rønning, Fjellhamar Per Olav Bonesvoll
2017/733 20170907 07.09.2017 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til mentor - ***** ***** NAV Hedmark
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Oppsigelse av helgestilling ved Moratunet sykehjem Marthe Gimse
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2017 - 31.08.2018 - pleiemedhjelper i 16% stilling ved Sektor for institusjonstjenester Ingrid Viken
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Søknad om praksisplass ved Koppang skole i ukene 40, 42 og 43 Anette Malén Barreng
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Søknad om praksisplass ved Koppang skole i ukene 40, 42 og 43 Anine Hofseth
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Melding om endret grunnlag for fastsettelse av eiendomsskatt 2017, gnr. 12 bnr 63 SKATT ØST
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon i perioden 11.09.2017 - 15.09.2017 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Inngående brev Miljødirektoratets tilrådning om vern av skog høsten 2017 MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20170907 07.09.2017 Utgående brev Uttalelse om fravær fra skolen for ***** ***** ***** *****
2017/508 20170907 07.09.2017 Inngående brev Nominèr årets barne- og ungdomskommune 2017 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2017/769 20170906 06.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som barnevernkonsulent, vikariat i 100 % stilling 01.10.2017 - 01.10.2018 - Stor-Elvdal barneverntjeneste *****
2017/771 20170906 06.09.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - omsorgsarbeider - hjelpepleier i 12 - 20 % stillinger, sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte angående ***** ***** ***** 14.sept. 2017 *****
2017/753 20170906 06.09.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling tomt gnr 6 bnr 6 i Stor-Elvdal kommune Olav Herbert Sundt Sverre
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 10.08.2017 - 31.07.2018 - helsefagarbeider / tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Tsega Andegergish Berhe
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gnr 17 bnr 1180 ADVOKATFIRMA LOHNE KROKEIDE AS
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Utgående brev Ferdigattest - bygging av adkomstvei til hytte ved Raufjellvegen - gnr 17 bnr 740, 491, 741, 674, 507 og 709 Jørgen Petter Nermo
2016/940 20170906 06.09.2017 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot fôringssteder i Stor-Elvdal kommune MATTILSYNET
2017/777 20170906 06.09.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 05.09.2017 - 31.12.2017 - legevakt - kommunelegekontoret Mansoor Shah
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole Caroline E H Schuster
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Utgående brev Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer *****
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Utgående brev Oversendelse av saldokort for SMIL-tiltak - anmodning om sluttutbetaling Ole Gudmund Furuseth m.fl.
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Kristin Løkås
Ingen tilgang 20170906 06.09.2017 Inngående brev Klage på avslag - startlån - ***** ***** *****
Versjon:5.2.00