eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/214 20190819 19.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av oppdragsavtale som støttekontakt - Enhet tiltak for funksjonshemmede Anine Hofseth Hirkjølen
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Endret møtested for eiermøte 22. august Oppland fylkeskommune
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Ber om at kommunen sikrer oppdatert informasjon om fastleger FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/324 20190819 19.08.2019 Inngående brev Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Innvilget søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Altamash Bashir
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb i Hjemmebaserte tjenester Marthe Sponberg
2018/567 20190819 19.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte vedrørende ***** ***** *****
2019/697 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av nytt impregneringsanlegg på gn 19 bnr 808 Industriveien 133 - Moelven Østerdalsbruket AS BYGGMESTER ULVMOEN AS
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale i perioden 14.08.19 - 31.12.19 tilkallingsvikar helsefagarbeider - sektor institusjonstjenester Marte Skogen Amundsen
2017/620 20190819 19.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte vedrørende ***** ***** ***** *****
2016/101 20190819 19.08.2019 Utgående brev Prøve til analyse, mulig innehold av asbest Mycoteam AS
2019/681 20190819 19.08.2019 Utgående brev Tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Britt Karina Gyldenskog Berstad m.fl.
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende restanseforespørsel kommunale avgifter / legalpant - gnr ***** ***** ***** DNB Eiendom AS
2018/498 20190819 19.08.2019 Utgående brev Tillatelse til masseuttak for knusing av morene til bære- og slitelag på skogsbilveier, Gålaveien v/ Odd Grundt Gålaveien v/Odd Engelhart Grundt
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.08.19 - 14.08.20 - assistent/tilkallingsvikar Sollia barnehage Wenche Reiten Kulstad
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.08.2019-31.07.2020 - lærer uten godkjent utdanning tilkallingsvikar ved Stor-Elvdal ungdomsskole Tom Harald Høivang
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 13.08.2019 - 16.08.2019 ALCONTROL NORWAY AS
2019/586 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale støttekontakt for perioden 20.06.19 - 31.12.19 - Enhet tiltak for funksjonshemmede *****
2019/722 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilsetting som vikar på enhet kultur og idrett Augustus Moltubakk
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fra 15.08.2019 - 40% fast barnehagelærer - Sollia barnehage Marthe Brænd
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale fast stilling fra 15.08.2019 - barne- og ungdomsarbeider - Sollia Barnehage Hilde Sveen
2019/132 20190816 16.08.2019 Utgående brev Endringer i tiltaket kjøring og henting *****
2019/723 20190816 16.08.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring (Pbl §20-1,m) - Fv 30, Kjemsjøveien gnr 81 bnr 4 - Stor-Elvdal STATENS VEGVESEN
2019/602 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester *****
2019/681 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar Britt Karina Gyldenskog Berstad
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Høring - endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen - høringsfrist: 12. september 2019 Direktoratet for byggkvalitet
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel 2019-2022 - Felt elg - Helge Krog Fylkesmannen
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Utgående brev Overtakelse av privat vann- og avløpsanlegget i hyttefeltet Sollia hyttegrend SOLLIA HYTTEGREND AS
2019/602 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester *****
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om midler til utdannig Maren Buen m.fl.
2019/118 20190816 16.08.2019 Utgående brev Innkalling til fellesmøte med lærlingene 3. september 2019 Sina Skogen m.fl.
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale for perioden 01.07.19 - 01.07.20 Pleiemedhjelper tilkallingsvikar - sektor institusjonstjenester Berit Overrein Myrbakken
2019/721 20190816 16.08.2019 Utgående brev Avslått søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til de politiske partiene i Stor-Elvdal kommune 2019 Stor-Elvdal Arbeiderparti m.fl.
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Psykologer i kommunen - NY utlysning Fylkesmannen
2019/707 20190816 16.08.2019 Inngående brev Forsikringssertifikat for Ny veg tekna boligfelt GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS
2019/681 20190816 16.08.2019 Inngående brev Ettersendelse av supplerende dokumentasjon – oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS
2019/19 20190816 16.08.2019 Inngående brev Innkalling til møte *****
2019/19 20190816 16.08.2019 Inngående brev Innkalling til møte *****
2016/624 20190816 16.08.2019 Utgående brev Innkallelse til møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede 12. september 2019 Anita Hjelle m.fl.
2019/705 20190816 16.08.2019 Utgående brev Oversender signert avtale Rahel G Emahtsion
2018/56 20190816 16.08.2019 Inngående brev Endring av strømabonnement - Sundfloveien 45, 2480 Koppang Eidsiva Kundeservice Nett
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Planinitiativ - Reguleringsplan Tekna park Arealpluss
2019/721 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i Koppang barnehage 2019 / 2020 *****
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Immaterielle kulturverdier på UNESCOs liste Bjørn Brænd
2019/354 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse Odd Arne Ås
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Bruk av Feide eller ID-porten i kommende UBAS-versjon FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om plass i SFO ved Koppang skole fra høsten 2019 Altamash Bashir
2019/693 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale 01.08.-31.12.19 - barnehagelærer tilkallingsvikar - Koppang barnehage Lise Sandtrø Hagen
2018/667 20190815 15.08.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til markedsføring av øst-vest fartsvei - Rendalen og Stor-Elvdal - FK-18/34 RU-18/22 Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Parvaneh Mediankurd
2019/298 20190815 15.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på opphør av leieavtale - Storgata 136D Laila Tørresen
2017/336 20190815 15.08.2019 Inngående brev Kopi av vitnemål HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/1107 20190815 15.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - riving og oppføring av ny hytte på gnr 54 bnr 300 - Lyngstadveien 819 - Idun Dyresen, Ingeberg Roar Arnfinn Iversen
2019/714 20190815 15.08.2019 Utgående brev Oversendelse av signert kontrakt for bygging av reservekraftanlegg MINEL GUDBRANDSDAL AS
2018/658 20190815 15.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark for uttransport av elg - Hemmeldalen NR - Strandsameiet v/Johnny Granlien Johnny Medvin Granlien
2019/372 20190815 15.08.2019 Inngående brev Behov for utfyllende opplysninger i tilsynssak FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 46 bnr 51 i Stor-Elvdal Bente Helgesen m.fl.
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkutur Ole Harald Kulstad
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - bekreftet grunnbokutskrift gnr 54 bnr 26 Statens kartverk Tinglysinga
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - bekreftet grunnboksutskrift gnr 54 bnr 26 Statens kartverk Tinglysinga
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - saksøkt ***** ***** ***** ***** ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2016/868 20190815 15.08.2019 Inngående brev Questback kvittering - ventelistetall 2. tertial 2019 (1) Helsedirektoratet
2016/624 20190815 15.08.2019 Inngående brev Svar på henvendelse angående bestillingsdrosje tilbudet i Stor-Elvdal kommune Hedmark Trafikk
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Vedtak - etablering av SÅTE IKT som vertskommunesamarbeid jf. KL § 28-1B HEDMARK REVISJON IKS
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 833 i Stor-Elvdal Petter Skjærmoen
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2018/883 20190814 14.08.2019 Utgående brev Sak 18-137828REN-JTYN Stai-Tryaveien, synspunkter på merknader Nord-Østerdal jordskifterett
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Rapportering av barnehagelister for barnehageåret 2019/20 NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Forespørsel om vedtak - etablering av SÅTE IKT som verskommunesamarbeid jf. KL § 28-1B HEDMARK REVISJON IKS
2016/412 20190814 14.08.2019 Inngående brev Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2017 Hedmark fylkeskommune
2019/711 20190814 14.08.2019 Utgående brev Varsel om pålegg ved forsøpling *****
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i reguleringsplan Myklebysetra Monica Berg
2018/1085 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bestilling av fiber - Gimleveien 10B EIDSIVA BREDBÅND AS
2019/628 20190814 14.08.2019 Inngående brev Derfor bør du benytte Friluftslivets uke sin kalender! Norsk friluftsliv
2019/714 20190814 14.08.2019 Inngående brev Oversendelse av kontrakt for levering av reservekraft til Koppang vannverk MINEL GUDBRANDSDAL AS
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Forespørsel om utestående eiendomsskatt eller annet Judith Marion Børresen
2019/713 20190814 14.08.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til signering Espen Tørresen Opsahl
2019/716 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til oppføring av tretopphytte på gnr 54 bnr 184 – Koppang Sportsfiskere BYGGMESTER ULVMOEN AS
2019/718 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om tilbygg til frtidisbolig på gnr 78 bnr 32 Rondeveien 595 - Kjell-Arne Eriksen, Harestua Kjell Arne Eriksen
2016/868 20190814 14.08.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider Helsedirektoratet
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 13 bnr 14 Landbruksdirektoratet
2019/710 20190814 14.08.2019 Utgående brev Henvendelse til Fylkesmannen i Innlandet angående oljeforurensning - ønske om veiledning FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - teknisk vakt - 01.07.2019 - 31.12.2019 Thor Arne Haug
2017/4 20190814 14.08.2019 Inngående brev Stor-Elvdal kommune - Referat fra forsikringsmøtet 07.08.19 Klp - Pål Stokkebryn
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.2019 - 29.02.2020 - pleiemedhjelper - Hjemmebaserte tjenester Wenche Henriksen
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Utgående brev Sendt epost vedrørende avtale om betaling - sak 6014 *****
2017/364 20190814 14.08.2019 Utgående brev Tilbud om fast stilling - teknisk vakt - sektor for samfunnsutvikling Asgeir Christian Lyng
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Inngående brev Nasjonale prøver – passord til tidligere gitte prøver FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/719 20190814 14.08.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - opprettelse 26 grunneiendommer - gnr 17 bnr 7 MALMLAFT AS
2019/720 20190814 14.08.2019 Inngående brev Varsel om oppmålingsforretning tirsdag 27. august 2019 - arealoverføring (Pbl §20-1,m) - Rv 3 Søkkunda - Evenstad gnr 79 bnr 14 Statens vegvesen
2016/588 20190813 13.08.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikar - sektor for samfunnsutvikling Erik Frydenlund
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - deling og oppmåling av eiendommene Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 - Anbjør Svenkerud FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding - skadesak - bil med registreringsnummer HF27336 Klp - KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor
2019/702 20190813 13.08.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Simen Ulseth Hellum FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2019/711 20190813 13.08.2019 Inngående brev Bildedokumentasjon - campingvognvrak Haakon Akre
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Utgående brev Innvilget søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** *****
2019/707 20190813 13.08.2019 Utgående brev Signert kontrakt for bygging av vei i Tekna boligområde GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Thor Arne Haug
2019/709 20190813 13.08.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) - høringsfrist: 13. november 2019 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - deling og oppmåling av eiendommene Seljordet gnr 12 bnr 11 - Anbjør Svenkerud FYLKESMANNEN I INNLANDET
2017/823 20190813 13.08.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - kompensasjon til grunneiere - tapte jaktinntekter - kommuner med ulverevir i Hedmark MILJØDIREKTORATET
2019/664 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Grunnskolestatistikken (GSI) - Kontaktpersoner i kommunene FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/388 20190813 13.08.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse - sommervikar - sektor for samfunnsutvikling Øyvind Borgen Messelt
2019/674 20190813 13.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark - riving og gjenoppføring av nytt uthus på gnr 16 bnr 34 Vinjeveien 2494 - Arne Øyen, Østre Gausdal FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/393 20190813 13.08.2019 Inngående brev Arbeidsoppgaver ved Midt-Østerdal Landbrukssenter AS *****
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tilskudd til veterinærvakt - orientering om endring FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/32 20190813 13.08.2019 Utgående brev Bekreftelse vedrørende fritak for samfunnskunnskapsprøve på norsk *****
2016/40 20190813 13.08.2019 Utgående brev Tilbakemelding på forespørsel om boligtomt på Koppang Marius Buchholdt
2018/1022 20190813 13.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven - som gir grunnlag for fritak av eiendomsskatt på skogs og fiskebuer etter § 5 h " landbruksfritaket " for eiendomsskatt i Storelvdal kommune Simen Kolstad
2018/730 20190813 13.08.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering - leie av gymsal Stor-Elvdal Ungdomsskole Blodklubben v/Bjørn Buchholdt
2019/602 20190813 13.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester *****
2019/710 20190813 13.08.2019 Inngående brev Tjære/oljetønne på Messeltbakken gardsnr ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Restanseforespørsel kommunale avgifter / legalpant - gnr ***** ***** ***** DNB Eiendom AS
Ingen tilgang 20190813 13.08.2019 Inngående brev Oversendelse av nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 Arbeids- og velferdsdirektoratet / NAV
2019/664 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kjøkkenassistent - 10 % fast stilling, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2019/556 20190812 12.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten - oppføring av tilbygg til seterhus på gnr 6 bnr 15 Opphussæterveien 136 - Severin Myrbakken, Rena Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten
2019/555 20190812 12.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten - riving og gjenoppføring av hytte på gnr 14 bnr 412 Kjølseterveien 88 - Tom Georg Granqvist, Østerås Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten
2018/658 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til kjøring med ATV og traktor - 2019 - 2021 - Eirik Messelt Eirik Frøisland Messelt
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 - tilskudd til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kontrollseddel etter periodisk kontroll på YA65870 utført av Koppang Auto AS KOPPANG AUTO AS
2018/325 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving og gjenoppføring av ny fritidsbolig på gnr 91 bnr 1 fnr 46 Ringebuveien 205 - Kjersti Wold, Hamar Kjersti Wold
2019/707 20190812 12.08.2019 Inngående brev Kontrakt for bygging i Tekna boligområde - til signering GJERMUNDSHAUG ANLEGG AS
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 27 bnr 1 - Mathiesen Atna AS MATHIESEN-ATNA AS
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til å benytte jernhest i forbindelse med elgjakt - jaktleder strandstedetsamleiet øst Daniel Kristoffersen
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Inngående brev Ønske om kommunal overtakelse av det private vann- og avløpsanlegget i hyttefeltet Sollia hyttevelt - oppløsning avskjeselskap SOLLIA HYTTEGREND AS
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Inngående brev Viktig informasjon fra Husbanken om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 2019 Husbanken - Anne-Sofie Halvorsen
2019/674 20190812 12.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - riving og gjenoppføring av nytt uthus på gnr 16 bnr 34 Vinjeveien 2494 - Arne Øyen, Østre Gausdal Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Utgående brev Oversender sjekkliste - Mammografibussen i Stor-Elvdal kommune 04.11.2019 - 14.11.2019 Mammografiprogrammet
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Utgående brev Oversender kjøpekontrakt til signering Arne Kjell og Inger Lise Berger Dyrstad
2019/662 20190812 12.08.2019 Utgående brev Orientering om forlenget søknadsfrist - ansettelse av kjøkkenassistent *****
2018/1009 20190812 12.08.2019 Inngående brev Forespørsel om vigsling i Sollia kirke *****
2016/276 20190812 12.08.2019 Inngående brev Søknad om hytterenovasjon og slammtømming hvert 2. år for Rondeveien 751 gnr 38 bnr 4 Ole Per Brænd
2019/706 20190812 12.08.2019 Utgående brev Befaring av Søkkunddammen *****
2019/706 20190812 12.08.2019 Utgående brev Referat fra befaring på Søkkunddammen 8.8.2019 *****
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Utgående brev Oversendelse til ekstern høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Ingvald Lyngar Landet FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl.
2018/748 20190812 12.08.2019 Utgående brev Oversender avtale til signering Gro Østbø
Ingen tilgang 20190812 12.08.2019 Utgående brev Tillatelse til hogst i vernskog gnr 2 bnr 4 - Lasse Holter Lasse Holter
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester Maja Stojmirovic
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Informasjon om arbeidsforhold *****
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - oversikt over status for bemanningsnormen Barnehage.no
2019/704 20190809 09.08.2019 Inngående brev Høring - skyssreglement for elever i grunnskolen - Innlandet fylke - høringsfrist: 30. august 2019 Hedmark Trafikk
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra 100% stilling Preben Negård
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for en måned fra 01.08.2019 - konsulent - kulturskolen Kari Schulstad Wasa
2018/498 20190809 09.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet - søknad om godkjenning av massetak Gålaveien – gnr 12 bnr 1 - Stor-Elvdal kommune Søker: Odd Grundt FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020 - assistent / tilkallingsvikar ved Koppang skole SFO Grete Øien
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Godkjenning av byggeplan - Tekna boligfelt Statens vegvesen
2019/705 20190809 09.08.2019 Utgående brev Oversender avtale til underskrift Rahel G Emahtsion
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 21 og 82 i Stor-Elvdal Berit Brænd
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Delegert sak - Hemmeldalen NR - Dispensasjon - Motorferdsel 2019 - 2022 - Uttransport av elg - Strandsameiet v/ Johnny Granlien Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
2019/692 20190809 09.08.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Tiril Holton Olstad
2019/702 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 19 bnr 14 - Simen Ulseth Hellum Simen Ulseth Hellum
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet - tilbud om frivillig vern av skog - utvidelse av Viengkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune GLOMMEN SKOG SA
2019/700 20190809 09.08.2019 Utgående brev Oversender leieavtale til underskrift Monica I Peretz Steinhaug
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Uheldige følger av tidlig jaktstart på grågås Dyrenes Rett
2019/637 20190809 09.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - oppføring av tilbygg til fritidsbolig og garasje på gnr 3 bnr 54 Stenvikveien 51 - Marit Laura Hansen, Harstad STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 13 bnr 4 Ingvald Lyngar Landet
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Administrasjonstilskudd til veterinærvakt - orientering om endring FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Inngående brev Undersøkelse om akuttarbeid i barnevernet NTNU
Ingen tilgang 20190809 09.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som barne- og ungdomsarbeider - Koppang barnehage Katinka Vestad
2018/763 20190809 09.08.2019 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling og 20 t/u gratis kjernetid i barnehagene i Stor-Elvdal 2019 / 2020 *****
2019/481 20190808 08.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - varsel om oppstart av detaljregulering - Mykleby Fjelltak - Stor-Elvdal kommune Hedmark fylkeskommune
2018/1009 20190808 08.08.2019 Inngående brev Ønske om borgerlig vielse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogiske tiltak og refusjonsgaranti skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** *****
2018/1009 20190808 08.08.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/696 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad om bygging av adkomstvei til hytte på gnr 6 bnr 146 - Eivind S. Sverre, Rena Eivind Sundt Sverre
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Inngående brev Takker nei til leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
2018/1067 20190808 08.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale i Storgata 113 Maja Stojmirovic
2016/40 20190808 08.08.2019 Inngående brev Forespørsel om boligtomt på Koppang Marius Buchholdt
2018/56 20190808 08.08.2019 Inngående brev Tilsvar - manglende husvask ved fraflytting av bolig *****
2019/354 20190808 08.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse Circlekeurope - Rune Johansen
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Utgående brev Oversendelse av målebrev på gnr 54 bnr 419 og 420 i Stor-Elvdal kommune STATENS KARTVERK
2019/582 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som regnskapskontrollør i 100 % fast stilling - Administrasjon *****
2019/602 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 42 % nattstilling - hjemmebaserte tjenester *****
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.08.2019 - 24.04.2020 - barne- og ungdomsarbeider i 10% vikariat ved Koppang barnehage Tonje Bakke
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Utgående brev Retur av slettet pantobligasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/748 20190808 08.08.2019 Inngående brev Forespørsel om leie av mediateket Koppang skole - høsten 2019 Gro Østbø
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Utgående brev Tillatelse etter plan- og bygningsloven til deling av gnr 19 bnr 1741 - opprettelse av ny grunneiendom STOR-ELVDAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konesjonsfrihet gnr 54 bnr 21 Berit Brænd
2017/613 20190808 08.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet på Granheim - leilighet nr 20 Ståle Gundersen
2019/697 20190808 08.08.2019 Inngående brev Søknad om senking av veibane og nytt inntak på impregneringsanlegg - Industriveien 133 - gnr 19 bnr 808 Bane Nor SF Bane Nor SF
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Inngående brev Samarbeidsmøte mellom Gudbrandsdal Krisesenter IKS og kommunene i Nord-Østerdal Gudbrandsdal-Krisesenter - Wenche Erlandsen
Ingen tilgang 20190808 08.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet i Granheimveien 5 E - Karin Olga Øien Anita Øien
2019/698 20190808 08.08.2019 Inngående brev Høring - nye læreplaner Vg1 - høringsfrist: 1. november 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/1067 20190808 08.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leieavtale i Storgata 113 Maja Stojmirovic
2019/287 20190808 08.08.2019 Inngående brev Tilbakemelding til Stor-Elvdal fra sommerturister - Stoppested Storelgen Herborg og Rune Skjolden
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av 50% av 80% stilling ved vaskeri / renhold på Moratunet sykehjem Christina Stuen
2018/56 20190807 07.08.2019 Utgående brev Manglende husvask ved fraflytting av bolig *****
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Inngående brev Melding om hogst i vernskog gnr 2 bnr 4 - Lasse Holter Lasse Holter
2018/591 20190807 07.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Plassering av 2 eks. tomter gnr 12 bnr 1 i Stor-Elvdal kommune Odd Engelhart Grundt
2018/591 20190807 07.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Plassering av 2 eks. tomter gnr 12 bnr 1 i Stor-Elvdal kommune Hildur Arnestad
2018/591 20190807 07.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Plassering av 2 eks. tomter gnr 12 bnr 1 i Stor-Elvdal kommune May Bjørge
2018/591 20190807 07.08.2019 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Plassering av 2 eks. tomter gnr 12 bnr 1 i Stor-Elvdal kommune Trond Hauge
2016/361 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - riving og oppføring av ny hytte på gnr 91 bnr 1 fnr 43 Gunstadseter - Terje Tangen Terje Tangen
2016/1290 20190807 07.08.2019 Inngående brev Kartlegging legebehov norske kommuner høsten 2019 Vikteam - Audun Mork
2018/372 20190807 07.08.2019 Utgående brev Ny landbruksvei inn til låve - oversendelse av kartutsnitt - Søstu Messelt Ellen Cathrine Burchardt
2019/675 20190807 07.08.2019 Inngående brev Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune - bygging av landbruksvei på gnr 12 bnr 1 - Odd Grundt Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som helsefagarbeider Hjemmebaserte tjenester Maja Stojmirovic
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Inngående brev Tilbudsbrev fra Berg og Sandboe AS - opplegg til 63A 230V uttak på baksiden av Storstua BERG OG SANDBOE AS
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Utgående brev Tilbudsbrev fra Berg og Sandboe AS - opplegg til 63A 230V uttak på baksiden av Storstua BERG OG SANDBOE AS
2019/552 20190807 07.08.2019 Utgående brev Tillatelse til bygging av enkel traktorvei / driftsvei på gnr 1 bnr 1 - Tallak Dieset TALLAK DIESET
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - oppføring av hytte på gnr 54 bnr 427 Sollia - adkomstvei - Sabine og Thomas Feneberg HAMRAN/JOHANSEN ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bli med på Beintøft 2019 Miljoagentene - Beintøft
2019/354 20190806 06.08.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - sommerjobb 10. klasse MOELVEN ØSTERDALSBRUKET AS
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om sjenkebevilgning i forbindelse med arrangement under Fossedagene 6. september 2019 - Mari-Anne N. Hemli Mari Anne Nyeggen Hemli
2019/633 20190806 06.08.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som barnehagelærer i 40 % fast stilling Marthe Brænd
2018/658 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon til brukav ATV - frakt av ved, proviant og utstyr - 3 ganger pr år - Midtliveien - Klettbua 2019 - 2021 - Ole Sollien Ole Sollien
2019/681 20190806 06.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksbehandling - søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 17 bnr 966, Østre Geitryggen 63 - Britt Berstad, Hamar NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Godkjenning av søknad om pensjon *****
2019/582 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som regnskapskontrollør i 100 % fast stilling - Administrasjon *****
2019/680 20190806 06.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar - videre saksbehandling - søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på gnr 10 bnr 372 Myklebysæterveien 1236 - Vibeke M Kiær og Hans Eid Grøholdt, Drammen MONO ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om tilskudd for å oppgradere Feide UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019 - tilkallingsvikar ved hjemmebaserte tjenester Anne-Marte Johansen
2019/676 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bygging av avløpsanlegg gnr 11 bnr 1, Eldådalsveien 1294 - Ellen Cath. Burchardt, Koppang Ellen Cathrine Burchardt
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Innvilget tilskudd - SMIL - midler 2019 - Mie Austad - gjerde rundt dyrket mark til skjerming og beitebruk Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn - Gammelstu-Strand gnr 4 bnr 24 i Stor-Elvdal ADVOKAT JONNY HOLEN AS
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.19 - 30.11.19 - vikar i til sammen 14,9% sykepleiestilling - Hjemmebaserte tjenester Hilde Moe
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.19 - 30.11.19 - vikar i 100% helsefagarbeiderstilling - Hjemmebaserte tjenester Kristina Monsen
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.09.19 - 30.11.19 - vikar 95% sykepleiestilling - Hjemmebaserte tjenester Ann Kristin Bekkelund
2018/748 20190806 06.08.2019 Inngående brev Signert leieavtale - Mediateket Koppang skole Mikaleskoret
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2019/686 20190806 06.08.2019 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 19 bnr 635 og 882 Ragnhild Rasch
2019/633 20190806 06.08.2019 Utgående brev Tilbud om 40% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider Hilde Sveen
2019/646 20190806 06.08.2019 Utgående brev Vedtak om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak og assistent - barnehageåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** *****
2019/676 20190806 06.08.2019 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - bygging av avløpsanlegg gnr 11 bnr 1, Eldådalsveien 1294 - Ellen Cath. Burchardt, Koppang Ellen Cathrine Burchardt
Ingen tilgang 20190806 06.08.2019 Utgående brev Oversendelse av e-postsvar etter mottatt feilmelding *****
2019/613 20190806 06.08.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om stilling som renovatør/fagarbeider ved kommunalteknisk drift Terje Kværnes
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte for Zofia Sumeracka - innvilget fri skoleskyss til barneskolen- skoleåret 2019 / 2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte for Sæming Hem Westgaard - innvilget fri skoleskyss til barneskolen - skoleåret 2019 / 2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
2018/763 20190805 05.08.2019 Inngående brev Redusert foreldrebetaling - manglende dokumentasjon *****
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte for Ida Rustad Strandli - innvilget fri skoleskyss til barneskolen- skoleåret 2019 / 2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering for barnehagene i Stor-Elvdal juli 2019 (pr 1.8.19) NAV Damilie- og pensjonsytelser Bergen
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn - Gammelstu-Strand gnr 4 bnr 24 ADVOKAT JONNY HOLEN AS
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte for Simen Aaen Austeng - innvilget fri skoleskyss til barneskolen- skoleåret 2019 / 2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte for Astrid Baarstad - innvilget fri skoleskyss til barneskolen- skoleåret 2019 / 2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Kopi av brev til foresatte for Christoffer Glesaaen - innvilget fri skoleskyss til barneskolen- skoleåret 2019 / 2020 HEDMARK TRAFIKK FKF
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 206 i Stor-Elvdal Sverre Bergh
2019/648 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad på stilling som institusjonskokk, 100 % fast stilling - sektor for institusjonstjenester *****
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende restanse på avgifter med legalpant eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune - Saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet på gnr 17 bnr 206 Sverre Bergh
2018/876 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av renovasjonsavgift gnr 19 bnr 1067 Anne Gorostuen
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Utgående brev Svar på etterlysning av svar på henvendelse vedrørende ny vurdering om svikt i hjelpeapparat, - billighetserstatning - oppreisning - tidligere henvendelse avvist i 2015 *****
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Utgående brev Innrapportering av resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2018 MENIGHETENS BARNEHAGE
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Utgående brev Informasjon om ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Invitasjon til delitidsopplæring uke 36 2019 - ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20190805 05.08.2019 Inngående brev Forsikringsattest - dekning av forsikring - ***** ***** GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2019/526 20190805 05.08.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til ny oppvarmingsløsning i Stor-Elvdal kirke Stor-Elvdal kirkelige Fellesråd
Versjon:5.2.00