eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/485 20171122 22.11.2017 Inngående brev Referat fra årsmøtet i DiH - fellesmappe drift og vedlikehold av kommunale vannverk og renseanlegg Driftsassistansen i Hedmark
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Oversendelse av tilsagn på kjøp av bolig Lindorff
2017/205 20171122 22.11.2017 Utgående brev Svar på plassering - hjemmelshavere - eiendommen gnr 17 bnr 241 - Torill Karlsen Snerten STABEKKADVOKATENE AS
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Anne Øverby Øvergaard
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Andreas Rønningen
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Anette Malén Barreng
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 54 bnr 104, 105 og 221 i Stor-Elvdal Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd Elverum m.fl.
2017/1011 20171122 22.11.2017 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 1 bnr 42 Myrvang i Stor-Elvdal Monica Nordholm Voldmo m.fl.
2017/985 20171122 22.11.2017 Utgående brev Tillatelse til deling av grunneiendom - fradeling fra gnr 17 bnr 1 av 4 tomter til fritidsformål STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av 50% stilling som enhetsleder ved Moratunet sykehjem Anne Lise Hval
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Utestående fakturaer for leie av moduler fra Cramo Adapteo CRAMO AS
2017/825 20171122 22.11.2017 Utgående brev Godkjenning søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning på gnr 19 bnr 358. Åsmund Bryhn
2017/825 20171122 22.11.2017 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 19 bnr 1400 og 1733. Åsmund Bryhn
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Vedrørende faktura for kulturskolen for høsten 2017 Friederike Julia Rieger
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Stikkprøvekontroll - endring av tidspunkt for kontroll Bjørn Hansen m.fl.
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Innvilget alderspensjon fra KLP - ***** ***** ***** KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2017/1015 20171122 22.11.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av fritidsbolig på gnr 54 bnr 498 Knut Hamsuns vei 32 - Nils Flakstad, Hønefoss SKÅBU TRADISJONSBYGG AS
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Siv Anita Gundersen
2017/750 20171122 22.11.2017 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar HELFO
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Oversendelse av manglende dokumentasjon - oppføring av 30 m. høy gittermast på gnr 4 bnr 83 - Koppang stasjon WSP NORGE AS
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Varsel om endring - Nye ledlys i klasserom Koppang skole Norsk Enøk og Energi AS m.fl.
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Oppfølging av avtale om alternativ mottaksplass - spørsmål om adresse før utbetaling av tilskudd for 3. tertial 2017 UTLENDINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Kvittering for mottatt skjema - Nasjonalt tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 NTL BUFDIR
2017/960 20171122 22.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - hjelpepleier, 51,2 % fast stilling i turnus på natt i sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/823 20171122 22.11.2017 Inngående brev Utbetaling av tilskudd - kompensasjon til grunneiere og beitebruker - kompensasjon for tapte jaktinntekter - tapt bruk av utmarksbeite MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om frikjøp i 20% stilling ved Sektor for helse-, omsorgs- og velferdstjenester Evy Hofseth Hirkjølen
2017/1014 20171122 22.11.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til uttak av skifer i Imsdalen på gnr 11 bnr 1 for restaurering av gamle hus - Statskog Glomma AS STATSKOG SF
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Stein Vaaler
2017/931 20171122 22.11.2017 Inngående brev Vedtak om samtykke etter arbeidsmiljøloven §18-9 og gebyr Arbeidstilsynet
2017/996 20171122 22.11.2017 Utgående brev Tjenesteoppdrag legekontor for perioden 27.11.17 - t.o.m 10.12.17 - Jon Lie Åvang Jon Lie Åvang
2016/613 20171122 22.11.2017 Inngående brev Forkorting av læretiden - helsearbeiderfaget - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Vern av skog på Statskog SFs grunn - varsel om oppstart av verneprosess for opprettelse av 3 naturreservater i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Inngående brev Ønske om møte vedrørende utfordringer som ansatt ved ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171122 22.11.2017 Utgående brev Innvilget søknad på startlån - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Begjæring om innsyn ADVOKATFORENINGEN
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Andreas Rønningen
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Anette Malén Barreng
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Anne Øverby Øvergaard
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Siv Anita Gundersen
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Stein og Tanja Vaaler
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Feil adresse - utlån startlån - ***** ***** *****
2017/968 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/968 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/924 20171121 21.11.2017 Utgående brev Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 8 bnr 1, 2 og 30 Jens Naas-Bibow
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding på oversendelse av revidert årsrapport 2016 - EPC Stor-Elvdal Norsk Enøk og Energi AS m.fl.
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om tilleggsressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 *****
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Ingvild Hustad Myrvang
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.10.2017 - 21.11.2017 ALCONTROL AS
2017/964 20171121 21.11.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument - gnr 17 bnr 1114 STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Endringer ved Stor-Elvdal kulturskole 2017/2018 Usa Hokkhuntod
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Klage på uakseptabel håndtering fra arbeidsgiver - ***** ***** *****
2016/624 20171121 21.11.2017 Utgående brev Innkalling til møte i Rådet likestilling for funksjonshemmede tirsdag 05.12.2017 Jan Erik lindgjerde m.fl.
2017/786 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som kommuneoverlege - 100 % fast stilling og fastlege - vikariat i 100 % fast stilling, enhet helse *****
2017/786 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som kommuneoverlege - 100 % fast stilling og fastlege - vikariat i 100 % fast stilling, enhet helse *****
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Utgående brev Ferdigattest - oppføring av anneks på gnr 12 bnr 123 Gåla 55 - Kjersti Risberg Haugland, Slependen Dag Risberg
2016/1074 20171121 21.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra pliktig undervisning i skolen - ***** ***** *****
2015/387 20171121 21.11.2017 Utgående brev Melding om mangler - søknad om ferdigattest - oppføring av fritidsbolig og avløpsanlegg på gnr 17 bnr 956 Toppveien 5 - John Sæten, Hakadal John Sæten
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar - melding om mangler - oppføring av 30 m. høy gittermast på gnr 4 bnr 83 - Koppang stasjon WSP Norge AS
2017/985 20171121 21.11.2017 Utgående brev Matrikulering med utsatt oppmålingsforretning på gnr 17 bnr 1. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/968 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.10.2017 - 21.11.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.10.2017 - 21.11.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Analyseresultater - analyseperiode 04.10.2017 - 21.11.2017 ALCONTROL AS
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Digital post til virksomheter via Altinn Altinn sentralforvaltning
Ingen tilgang 20171121 21.11.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 54 bnr 104, 105, 221 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
2017/1011 20171121 21.11.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 1 bnr 42 - Jonas Sven Engholm MEGLERHUSET INNLANDET AS
2017/933 20171120 20.11.2017 Inngående brev Nabovarsel - Riving av kornsiloer ved Felleskjøpet Koppang - Gnr/Bnr 19/820 - Stor-Elvdal kommune Bane NOR
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Krav om refusjon for grunnskoleopplæring høsten 2017 Elverum Kommune
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Vurdering som § 13 særskilt brannobjekt - Benveien 13 Midt Hedmark brann og redningsvesen
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Misforståelser ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse angående vedlikehold Storelvdaslveien 4647A Ragnar Myrbakken
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Forespørsel om jobb i Stor-Elvdal kommune 2017 Milan Stojanovic
2017/959 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider, 75 % fast stilling i sektor for institusjonstjenester, korttidsavdeling med langtidsplasser *****
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Forespørsel vedr restanse kommunale avgifter/eiendomsskatt/vannmåler EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
2017/968 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Svar på klage angående tildeling av løypekjøringstilskudd - Stor-Elvdal skiklubb STOR-ELVDAL SKIKLUBB
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Klage på eiendomsskatt – utskrevet eiendomsskatt 2017 Simen Kolstad
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - turistinformasjon Rondane Friluftssenter AS
2017/919 20171120 20.11.2017 Utgående brev Orientering til brannvesenet om søknad om sanering og fylling av oljetank på gnr 19 bnr 42 - Nordstu Koppang Bruk AS post@mhbr.no
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Krav om refusjon for grunnskoleopplæring høsten 2017 Elverum Kommune
2017/933 20171120 20.11.2017 Inngående brev Nabovarsel - riving av kornsiloer på gnr 19 bnr 820 - Felleskjøpet, Koppang R3 Entrepenør AS
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Underskrevet korrigert arbeidsavtale fra 20.10.2017-30.06.2018 - tilkalling pleiemedhjelper - sektor institusjonstjenester Anne Sophie M Mathiesen
2017/447 20171120 20.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 18.11.2017-30.06.2018 - pleiemedhjelper - institusjonstjenester Ragne Lie Norsted
2015/772 20171120 20.11.2017 Inngående brev Melding om fødelspermisjon *****
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Budsjett 2018 legevaktformidling/AMK/Nødnett TYNSET KOMMUNE HELSETJENESTEN
2017/919 20171120 20.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar- etterspør dokumentasjon, orientering av brannvesenet - Søknad om sanering og fylling av oljetank på gnr 19 bnr 42 - Nordstu Koppang Bruk AS NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Referat - fordeling av 100 % fast stilling som sykepleier i Stor-Elvdal kommune Anne-Gerd Austeng
2017/992 20171120 20.11.2017 Utgående brev Tillatelse til landing med helikopter - Skogsjervprosjektet v/Høgskolen i Innlandet Høgskolen Innlandet m.fl.
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Godkjenne søknad om pensjon - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelever - høst 2017 - fra Åmot kommune ÅMOT KOMMUNE
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Melding om skade - ***** - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Melding om skade - ***** - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Situasjonsplan - installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 159 - Tryvang-Øst Jarle Karlsen Tukun
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 14 bnr 116 MARIANNE GRANQUIST
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Oversendelse av brev om utbetaling av refusjon, kulturell spaserstokk 2017 Stor-Elvdal pensjonistforening
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Oversendelse til ekstern uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Hans Håkon Vestlund, 2476 Atna FYLKESMANNEN I HEDMARK m.fl.
2017/968 20171117 17.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/999 20171117 17.11.2017 Inngående brev Anmodning om uttalelse - Den Europeiske Union - EUs energibyrå ACER Hedmark Nei til EU
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding angående TV-signaler Kjetil Johnsen
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra skole - ***** ***** ***** SØR-ODAL KOMMUNE
2017/931 20171117 17.11.2017 Inngående brev Søknad om oppføring av tilbygg til Coop butikk på Atna gnr 19 bnr 1517 - Coop Innlandet SA ØSTERDALEN BYGGESERVICE AS
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skole - ***** ***** ***** SØR-ODAL KOMMUNE
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Vedrørende gatelys på Sundflobrua og Taraldshaugen Egil Helge Andersen
2016/1074 20171117 17.11.2017 Inngående brev Søknad om permisjon fra pliktig undervisning i skolen - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Ingvild Hustad Myrvang
2017/1003 20171117 17.11.2017 Inngående brev Søknad om reduksjon av kommunale avgifter gnr 19 bnr 1123 Konglevn 26, 2480 Koppang Per Arne Stenvoll
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte angående ***** ***** ***** 10.11.2017 *****
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon - søknad om dekning av utgifter til databrille - ***** ***** *****
2017/264 20171117 17.11.2017 Inngående brev Vannforbruk Sundflovegen 37 på Koppang Gnr 19 bnr 894 Arne Ingvald Dymbe
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Klage på NAV sin saksbehandling vedrørende økonomiske forhold ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd ved sykdom for perioden 18.07.2017 - 18.08.2017 - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Oppgjør for kommunal renovasjon 2018 FIAS AS
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 17.11.2017 - 17.11.2018 - helsefagarbeider / tilkallingsvikar ved Hjemmebaserte tjenester Kristin Pedersen Midtun
2017/960 20171117 17.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - hjelpepleier, 51,2 % fast stilling i turnus på natt i sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Ann-Kristin Borgedal
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Marianne Kløften
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Utgående brev Confirmation of unsupported social assistance - Gopal Datt Bhatt Gopal Datt Bhatt
Ingen tilgang 20171117 17.11.2017 Inngående brev Forespørsel vedrørende gatelys på Sundflobrua og Taraldshaugen Egil Helge Andersen
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 1176 i Stor-Elvdal EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS m.fl.
2017/392 20171116 16.11.2017 Utgående brev Anmodning om utbetaling av OU-midler Kommunenes Sentralforbund - OU-midler
2017/949 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som lærer, vikariat i 30 % stilling i perioden 23.11.17 - 31.07.18 - Sollia skole *****
2017/968 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Friederike Julia Rieger
2017/997 20171116 16.11.2017 Inngående brev Anmodning om drøftinger - søknad om 100% frikjøp av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet FAGFORBUNDET AVD. 322 STOR-ELVDAL
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svar vedrørende restanser angående tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2017/222 20171116 16.11.2017 Inngående brev Merknader til brev av 08.11.2017 fra Stor-Elvdal kommune - Riving av bygninger og oppføring av forretningsbygg / Kiwi på gnr 19 bnr 527 Kjemsjøveien 21, Skarpsno Koppang AS, Lillehammer Vidar Otto Dammen
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Marit I Hirkjølen Velten
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Heidi Strand Berntsen m.fl.
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte den 09.11.2017 - ***** ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass ved Koppang barnehage Zainab og Yama Sharifi
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Kompetanse- og innovasjonstilskudd - lokalt BPA kurs i kommunen? Ressurssenter for omstilling i kommunene
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Saldoforespørsel Syrmoen 2 - gnr 17 bnr 722 Marton Eiendomsmegling
2017/876 20171116 16.11.2017 Utgående brev Orientering om ny utlysning - ledig stilling som stabsleder *****
2017/876 20171116 16.11.2017 Utgående brev Orientering om ny utlysning - ledig stilling som stabsleder *****
2017/924 20171116 16.11.2017 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 8 bnr 1, 2 og 30 Jens Naas-Bibow
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte vedrørende ***** ***** ***** 16.11.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT m.fl.
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Omprogrammering av nødnett radioterminaler TYNSET KOMMUNE
2017/968 20171116 16.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottatt uttalelse - landbrukslån i Innovasjon Norge - gnr ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge
2017/777 20171116 16.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.11.2017 - 15.01.2018 - lege i legevakt - Enhet helse, kommunelegekontoret Syed Mansoor Abbas Shah
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Ann-Kristin Borgedal
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Marianne Kløften
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Foreløpig svar-melding om mangler - Installasjon av vannbesparende toalett og utslipp til tett tank på gnr 17 bnr 7 fnr 159 - Tryvang-Øst Jarle Karlsen Tukun
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Inngående brev Ny læreplan - helsearbeiderfaget HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Magdalena Sumeracka
2016/868 20171116 16.11.2017 Utgående brev Svar på statusoppdatering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/968 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/992 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med skogsjervprosjektet - 3 dager pr. vinter i perioden 1. desember - 15. mai i årene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 eventuell bedøvelse og radiomerking av jerv - Høgskolen Innlandet, Elverum Høgskolen Innlandet
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb i Koppang barnehage Erling Erlingsson
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om gjennomføringen av stortingsvalget NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Strøm til lyspunkt i Gamle Kongevei NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Liste for kontroll før utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2017 - foreløpig beregnet tilskudd HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Tvangssalg av eiendommen ***** ***** ***** ***** i Stor-Elvdal kommune, saksøkt: ***** ***** EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 1176 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 7 MELLUM JANNE
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Friederike Julia Rieger
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Til orientering - oversikt over andel vaksinerte med HPV-vaksine Unge Kvinner født 1991 til 1996 FOLKEHELSEINSTITUTTET
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 7 MELLUM JANNE
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** ***** - melding fra PPT om skifte av fagperson PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR FOR ELVERUM OG ÅMOT
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** - melding om skifte av fagperson på PPT *****
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 42 NORDSTU KOPPANG BRUK AS
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget for Koppang barnehage 24.10.2017 Ane Eriksen Hamilton (vara) m.fl.
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Rapportering på midler brukt under verdensdagen for psykisk helse 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 22, 191, 204, 264 og gnr 16 bnr 9 i Stor-Elvdal ADVOKAT INGE ERLEND GRØNDALEN
2017/988 20171115 15.11.2017 Utgående brev Informasjon til naboer - søknad om konsesjon på erverv av gnr 19 bnr 138 m.fl. i Stor-Elvdal Åse Finneid m.fl.
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 42 NORDSTU KOPPANG BRUK AS
2017/989 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon for perioden ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om utvidet permisjon fra helsesøsterstilling Eli Undseth
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 17 bnr 700 i Stor-Elvdal KOPPANG FOTBALLKLUBB
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Referat fra møte i Tverrfaglig Team, prosjektgruppa 15.11.2017 Audun Strand m.fl.
2017/550 20171115 15.11.2017 Utgående brev Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling ved Koppang barnehage *****
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i anledning julebord på Atna Grendehus 25.11.2017 Christian P Mathiesen
2017/966 20171115 15.11.2017 Utgående brev Oversender signert leieavtale Hans Magne Huset
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av skogfond gnr 19 bnr 14 Simen Ulseth Hellum
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 15.11.2017 - 15.11.2018 - tilkallingsvikar - enhet tiltak for funksjonshemmede Simon Gran Stensrud
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Magdalena Sumeracka
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Marit I Hirkjølen Velten
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av plass ved Stor-Elvdal kulturskole Christian Hjelle og Heidi S. Berntsen
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Innvilget søknad om skjenkebevilling i forbindelse med hyggekveld med sang og musikk den 11.11.2017 - Tiur'n kro Tiur'n Kro og Overnatting AS
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Inngående brev Klage på lærer ved Koppang skole *****
2017/506 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av eiendom gnr 45 bnr 115 og 358 PLANRÅD AS
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfondet - markedsføring, opplæring og utstyr og maskiner ved etalbering av bedrift - Ronja Kvisler Ronja Kvisler
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra næringsfondet - investeringsstøtte for bedriftsetablering - Mæhlum Productions - Aktiv Drone Mæhlum Productions
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Forespørsel om jobb / vikar i Koppang barnehage Erling Erlingsson
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Stor-Elvdal kirkelige fellesråd - økonomi - vedlikehold Stor-Elvdal hovedkirke STOR-ELVDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - ***** ***** NAV Stor-Elvdal
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Kopi av brev til skatteetaten - klage på eiendomsskattegrunnlaget gnr 19 bnr 378 Arild Sahlin Kvisgaard
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 19 bnr 837 STATENS KARTVERK
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Forespørsel om lilla farge på storelgen på verdens prematurdag 17 November 2017 Sykehuset Innlandet
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.11.2017 - 30.06.2018 - tilkallingsvikar / lærer ved Sollia skole Mariann Holmsen
2017/140 20171114 14.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av stilling som tilkallingsvikar ved Moratunet sykehjem Rasmus Winther Kristensen
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.01.2018 - 30.06.2018 - sykepleier / vikar i 80% stilling ved Helsestasjonen - Helse Astri Marie Triumf Dahl
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra kraftfondet - markedsføring på gårdsturisme som tilleggsnæring - Elisabeth Olderheim og Olav Follstad Olav Follstad
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Forlengelse av tidsbegrenset frist for benyttelse av beredskapsavkjørsel A3 - detaljreguleringsplan Koppang Tømmerterminal - Dispensasjon - Adkomst BANE NOR SF
2017/968 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Evaluering etter deltidsopplæring i uke 44 2017 . ***** ***** ***** STATPED
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om bidrag fra skogbrukets rentemidler - Skogselskapet i Hedmark SKOGSELSKAPET I HEDMARK
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale for perioden 01.11.2017 - 14.08.2018 - assistent / tilkallingsvikar ved Koppang barnehage Hans Michael Johansson
2017/550 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ved Koppang barnehage *****
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Søknad om permisjon grunnet sykdom utover max-dato for utbetaling av sykepenger *****
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Ny påminnelse - anmodning om utbetaling av tilskudd til Rondanevegen Rondanevegen SA
2017/824 20171114 14.11.2017 Utgående brev Oversendelse av tinglyst dokument i sak 17/824 - gnr 54 bnr 381 SOLLIA HYTTEGREND AS
Ingen tilgang 20171114 14.11.2017 Inngående brev Sletting av urådighet - gnr 19 bnr 837 STATENS KARTVERK
2017/964 20171114 14.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - målebrev gnr 17 bnr 1114 STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN
2017/931 20171114 14.11.2017 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen - tilbygg til Coop butikk på Atna gnr 19 bnr 1517 - Coop Innlandet SA Statens vegvesen
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Kopi av brev til Even Moen - utgående arbeidsfrist - opprusting av landbruksvei - Atnsjøen - Even Moen FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/988 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 138, 332 og 476 - Kenneth Undhjem Kenneth Undhjem
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Etterlysning av svar på klage til Klagenemnda for eiendomsskatt Severin Myrbakken
2016/1168 20171113 13.11.2017 Utgående brev Vedtak om et ekstra år i grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 - ***** ***** ***** Pedagogisk/Psykologisk tjeneste m.fl.
2016/868 20171113 13.11.2017 Inngående brev Påminnelse - statusoppdatering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/989 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon for perioden ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Forespørsel om praksisplass studenter 1. år bachelor i vernepleie vår 2018 Høgskolen Innlandet, PraksisBSV
2017/986 20171113 13.11.2017 Inngående brev Høring - forslag om endringer i barnehageloven mv. - norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, og barnehagetilbud til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon - høringsfrist: 01. februar 2018 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/968 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/968 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/968 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/809 20171113 13.11.2017 Utgående brev Innvilget søknad om skolegang i Folldal for ***** ***** *****
2017/968 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/968 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Deres ref.: Saksnr. 2017/226230 - tilbakemelding fra Stor-Elvdal kommune Mattilsynet
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Svar på klage på lærer ved Koppang skole *****
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av leilighet - Granheimveien 7 Odd Narve Øyen
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Utbetaling av skogfond gnr 11 bnr 2 EIRIK F. MESSELT
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Varsel om stikkprøvekontroll - søknad om produksjonstilskudd 2017 Brynjar Tangen m.fl.
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Utgående brev Berammet møte i kommunestyret den 22.11.2017 utgår Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer m.fl.
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Ansvarsgruppemøte 17.10.2017 Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
2017/949 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som lærer, vikariat i 30 % stilling i perioden 23.11.17 - 31.07.18 - Sollia skole *****
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Kunngjøring av tilskudd for 2018 til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I HEDMARK
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Påminnelse om Refusjonsordningen for herreløst marint avfall Hold Norge rent
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Ny henvendelse - kommunale eiendomsgebyrer - fakturaref.: 52226 - f akturanr.: 71713369 - septikk ikke tømt, men får regning allikevel Helene M Tabel Brovold
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Framtidig TV signal i Granheimveien 5C når Koppang Kabel-Tv legges ned Kjetil Johnsen
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Uttalelse fra landbruksforvaltningen - Landbrukslån i Innovasjon Norge - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av leilighet - Granheimveien 7 Odd Narve Øyen
2017/985 20171113 13.11.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 17 bnr 1 STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
2017/960 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - hjelpepleier, 51,2 % fast stilling i turnus på natt i sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/960 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider - hjelpepleier, 51,2 % fast stilling i turnus på natt i sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
2017/968 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på stilling som renholder, 80 % og 85 % faste stillinger og tilkallingsvikar, sektor for institusjonstjenester - Moratunet sykehjem *****
Ingen tilgang 20171113 13.11.2017 Inngående brev Kopi av brev til Furuseth Gård AS - tilskudd til punktutbedringer - ombygging / utbedring av landbruksvei - gnr 8 bnr 1 og 8 - Furuseth Gård AS FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/423 20171113 13.11.2017 Utgående brev Høringsuttalelse fra Stor-Elvdal kommune angående tilbudsstruktur for videregående opplæring i Hedmark - ref. nr. 17/ 6819-1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2017/550 20171113 13.11.2017 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ved Menighetens barnehage *****
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om permisjon fra 100% fast stilling som byggesaksbehandler / avdelingsingeniør i perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 ved Sektor for samfunnsutvikling Sigrun Hafsten
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Inngående brev Anmodning om underskrift - egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 19 bnr 358 Magne Bryhn
2017/550 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling ved Menighetens barnehage *****
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Inngående brev Oppsigelse av 50% stilling som enhetsleder ved Moratunet sykehjem Anne Lise B Hval
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Konsesjonsforhold registrert i matrikkelen - gnr 19 bnr 358 i Stor-Elvdal Magne Bryhn
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Inngående brev Karlegging av fødetilbudet - svangerskapsomsorg - følgetjeneste - barsel Norges Kvinne- og familieforbund
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Utgående brev Oversender avtale til underskrift - leie av svømmehall Midt-Østerdal videregående skole avd. Nordstumoen
Ingen tilgang 20171110 10.11.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 45,33% fast stilling som brukerstyrt personlig assistent Arnt Morten Dolen
2017/222 20171110 10.11.2017 Utgående brev Tilbakemelding på - spørsmål vedrørende oppføring av forretningsbygg / Kiwi på gnr 19 bnr 527 Kjemsjøveien 21, Skarpsno Koppang AS, Lillehammer Vidar Otto Dammen
Versjon:5.2.00