eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/8332 20201201 01.12.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/2402 20201201 01.12.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - røleggerarbeider YC RØR AS TRYSIL_PROD
2020/1126 20201201 01.12.2020 Inngående brev Purring på svar på spørsmål om nabovarsel Gunny Åkesson TRYSIL_PROD
2020/8343 20201201 01.12.2020 Inngående brev Underskrevet serviceavtale BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/2836 20201201 01.12.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om sanitærabonnement TYSLAND EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/8341 20201201 01.12.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Unni Malvik Moren TRYSIL_PROD
2020/139 20201201 01.12.2020 Inngående brev Rapport fra vernerunde 22 - 1.12.2020 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/1037 20201201 01.12.2020 Inngående brev Beliggenhetskontroll - bygg 2 MARTIN M BAKKEN AS TRYSIL_PROD
2020/4379 20201201 01.12.2020 Inngående brev Avklaring av areal GLOMMEN MJØSEN SKOG SA TRYSIL_PROD
2020/6297 20201201 01.12.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Kristina Söderberg TRYSIL_PROD
2020/347 20201201 01.12.2020 Inngående brev Tilbakemelding på drøftingsnotat - grunnturnus Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8092 20201201 01.12.2020 Inngående brev Komplettering av søknad Johan Per Moren TRYSIL_PROD
2020/5548 20201201 01.12.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Jeanette Aasengen TRYSIL_PROD
2020/5520 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse Martin Bråten TRYSIL_PROD
2020/8170 20201201 01.12.2020 Inngående brev Redegjørelse for veg Anne Habberstad TRYSIL_PROD
2020/5511 20201201 01.12.2020 Inngående brev Organisering av frikjøpressurs 2021 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8334 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Marit Nerby TRYSIL_PROD
2020/6297 20201201 01.12.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Adam Hadjar Carina C TRYSIL_PROD
2020/8333 20201201 01.12.2020 Inngående brev Høringsfrist 7.12.2020 - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/5548 20201201 01.12.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Malin Östensson TRYSIL_PROD
2020/1037 20201201 01.12.2020 Inngående brev Revidert søknad om midlertidig brukstillatelse - bygg 2 PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/8330 20201201 01.12.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - nybygg anneks Michele De Paoli TRYSIL_PROD
2020/8329 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/8328 20201201 01.12.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon Jan Olav Nordbeck TRYSIL_PROD
2020/3732 20201201 01.12.2020 Utgående brev Snøskuterleden i Ljørdalen - anmeldelse av graving i løypetraséen INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/8318 20201201 01.12.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 Nina Merethe Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/1342 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 38/487 FLENDALEN SAMEIESKOG ANS TRYSIL_PROD
2020/1342 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 38/488 FLENDALEN SAMEIESKOG ANS TRYSIL_PROD
2020/7181 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til å bruke snøscooter for gjennomføring av Femundløpet FEMUNDLØPET AS TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/2999 20201201 01.12.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 33/542 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/8331 20201201 01.12.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/7004 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - igangsettingstillatelser for deler av tiltaket - grunnarbeider ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/7165 20201201 01.12.2020 Utgående brev Orientering om at dokumentet har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr. 29/123 LØKEN EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/3538 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ODDMUND LØKEN TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/8069 20201201 01.12.2020 Inngående brev Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/16 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/5557 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger LAT HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/17 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/17 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/8332 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling Trysilfjellet Hotelldrift AS TRYSIL_PROD
2020/3183 20201201 01.12.2020 Utgående brev Merknader til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 2 2020 TOVE STALLVIK TRYSIL_PROD
2020/17 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/17 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/8227 20201201 01.12.2020 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning Hans Ullerlien TRYSIL_PROD
2020/548 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 7.12.2020 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8332 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om serveringsbevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8092 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om komplettering av søknad Johan Per Moren TRYSIL_PROD
2020/8337 20201201 01.12.2020 Inngående brev Melding om endring av rutine - digital oversendelse av rapport NAV Familie- og pensjonsytelser Kontantstøtte TRYSIL_PROD
2020/5368 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av underretning etter oppmålingsforretning/grensejustering gbnr. 56/134 Daniel Karfs m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5532 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg sidebygning BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/17 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/17 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/4424 20201201 01.12.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Øyvind Galten TRYSIL_PROD
2020/4424 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Øyvind Galten TRYSIL_PROD
2020/8200 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 1/96 er registrert i matrikkelen Bjørg Heidi Bentsen TRYSIL_PROD
2020/8336 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 88/1 Anne-Cathrine Dingstad TRYSIL_PROD
2020/5368 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 56/134 Stig Granli TRYSIL_PROD
2020/5520 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - endring av gitt tillatelse Martin Bråten TRYSIL_PROD
2020/5333 20201201 01.12.2020 Utgående brev Julen 2020 Øivind Løken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8329 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/8225 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/796 er registrert i matrikkelen Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2020/8169 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 33/477 er registrert i matrikkelen Finn Magne Nybrenna TRYSIL_PROD
2020/8336 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 88/1 Anne-Cathrine Dingstad TRYSIL_PROD
2020/8336 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 88/1 Anne-Cathrine Dingstad TRYSIL_PROD
2020/8336 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 88/1 Anne-Cathrine Dingstad TRYSIL_PROD
2020/5191 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 69/1 Per Kristian Hammer TRYSIL_PROD
2020/5191 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 69/1 Per Kristian Hammer TRYSIL_PROD
2020/5409 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til nytt drøftingsmøte og forhandlingsmøte - grunnturnus 2021 Sølvi Moberg m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8024 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at søknad om redusert foreldrebetaling trekkes ***** TRYSIL_PROD
2020/8320 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 68/16 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/8344 20201201 01.12.2020 Inngående brev Synsundersøkelse for databrille Ine Holt TRYSIL_PROD
2020/6297 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - helsefagarbeider 50 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Niten Skjellum TRYSIL_PROD
2020/2541 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til oppbevaringsplass for løypemaskin Søre Osen idrettslag TRYSIL_PROD
2020/8346 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/3535 20201201 01.12.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement AUKE RØR AS TRYSIL_PROD
2020/3190 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om dokumentasjon - søknad om produksjonstilskudd del 2 2020 SOLE GÅRD TOMMY MYRVOLD SVENNINGSEN TRYSIL_PROD
2020/8347 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 20/21 Arne Bertil Jonsson TRYSIL_PROD
2020/8347 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 20/21 Arne Bertil Jonsson TRYSIL_PROD
2020/4003 20201201 01.12.2020 Utgående brev Signert avtale om ungdataundersøkelse 2021 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET TRYSIL_PROD
2020/8147 20201201 01.12.2020 Inngående brev Kursbevis Marielle Faldmo TRYSIL_PROD
2020/1966 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8320 20201201 01.12.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jens Einar Starum TRYSIL_PROD
2020/8147 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om stedfortreder INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/8321 20201201 01.12.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ebbe Maurtvedt TRYSIL_PROD
2020/5470 20201201 01.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 60 % - enhet for funksjonshemmede i skolen - 16.11.-29.22.2020 Ida Strømsmoen TRYSIL_PROD
2020/4975 20201201 01.12.2020 Inngående brev Svar på ny henvendelse - klage på saksbehandling - Bjørnåsvegen i Trysil kommune / Kopi av brev til Lars Martin Bernhoft-Osa FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8321 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 33/776 er registrert i matrikkelen Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2020/1273 20201201 01.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,23 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.12.2020-17.1.2021 Rahel Tesfay Tekle TRYSIL_PROD
2020/341 20201201 01.12.2020 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/8225 20201201 01.12.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Dag Espen Rogstad TRYSIL_PROD
2020/4379 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/613 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/7467 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/2759 20201201 01.12.2020 Utgående brev Purring på svar på spørsmål til søknad om produksjonstilskudd - del 2 Ole gjermund Nymoen TRYSIL_PROD
2020/1037 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til befaring PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/8170 20201201 01.12.2020 Utgående brev Avslutning av sak - tiltaket er ikke ulovlig Anne Habberstad TRYSIL_PROD
2020/6297 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at melding om takker ja til stilling er mottatt Kristina Söderberg TRYSIL_PROD
2020/8337 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av kontantstøtterapport - barnehageplass november NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER BERGEN TRYSIL_PROD
2020/3925 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at ikke tinglyst eier er endret STATENS VEGVESEN TRYSIL_PROD
2020/3696 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på egenerklæring av eierskap til offentlig veggrunn STATENS VEGVESEN TRYSIL_PROD
2020/8215 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tilbakemelding på refusjonskrav for barnehageplasser høsten 2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2679 20201201 01.12.2020 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 36/454 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8298 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/8298 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/8298 20201201 01.12.2020 Inngående brev Spørsmål om møte ***** TRYSIL_PROD
2020/8298 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om møte ***** TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/7920 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling John Strand TRYSIL_PROD
2020/8092 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger Johan Per Moren TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1126 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om diverse tiltak - gbnr. 60/146 Tommy Bottenvik TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8312 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/13 Bjørn Baastad TRYSIL_PROD
2020/8312 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/13 Bjørn Baastad TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/548 20201201 01.12.2020 Utgående brev Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 30.11.2020 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1399 20201201 01.12.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/46 og 26/119 JK ANLEGG AS TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/3171 20201201 01.12.2020 Utgående brev Ytterligere spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 2 Harald Kornstad TRYSIL_PROD
2020/5705 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om bruk av ATV for preparering av snøskuterløyper med påkjørsel til leden fra Bergli Christian Benjamin Dücker TRYSIL_PROD
2020/2273 20201201 01.12.2020 Utgående brev Orientering om feil ved utsendt forhåndsvarsel om pålegg av retting og mulig stans av arbeider - gbnr. 26/403 OORD EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8289 20201201 01.12.2020 Utgående brev Invitasjon til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/314 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 76/33 Ingar Solum TRYSIL_PROD
2020/314 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr 76/33 Ingar Solum TRYSIL_PROD
2020/5869 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 75/14 Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/5869 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 75/14 Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/5869 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 75/14 Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/5869 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 75/14 Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/5157 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 66/68 Øyvind Mellum TRYSIL_PROD
2020/5157 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 66/68 Øyvind Mellum TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/5642 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger til utslippssøknad - gbnr. 9/773 TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/2273 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av brev om manglende nabovarsling - gbnr. 26/403 TBC AS TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/6297 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om oppstartstidspunkt Adam Hadjar Carina C TRYSIL_PROD
2020/8224 20201201 01.12.2020 Inngående brev NVEs plan for å oppdatere flomsoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/8086 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversikt over behovet for tiltaksmidler i statlig sikrede friluftslivsområder 2021-2025 Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/8318 20201201 01.12.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd etter § 4 høy driftskostnad / Kopi av brev til Nina Merethe Nyhuus-Jutulstad FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3375 20201201 01.12.2020 Utgående brev Ferdigattest - nytt gjerde - gbnr. 33/122 Turid Hammersborg Olden TRYSIL_PROD
2020/8229 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 23/18 og 23/50 er registrert i matrikkelen SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS TRYSIL_PROD
2020/4717 20201201 01.12.2020 Inngående brev Ungdomsrådets innspill til budsjett 2021 Trysil ungdomsråd TRYSIL_PROD
2020/8326 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/60 Oddmund Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/7461 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på melding om ferdigstilt tiltak - tilbygg garasje - gbnr. 33/122 Turid Hammersborg Olden TRYSIL_PROD
2020/7004 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - Trysil Alpine Lodge ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/8327 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 20/13 Ellen K Bernts Grønland TRYSIL_PROD
2020/8327 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 20/13 Ellen K Bernts Grønland TRYSIL_PROD
2020/1670 20201201 01.12.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 50 % - veg-, vann- og avløpsavdelingen - 5.10.-24.12.2020 Tom Richard Storbæk TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/7442 20201201 01.12.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring - gbnr. 37/880 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/8323 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gbnr. 63/14 May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/5319 20201201 01.12.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for SFO-plass ***** TRYSIL_PROD
2020/7431 20201201 01.12.2020 Utgående brev Meldeskjema systemsak ***** ***** ***** ***** PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/2250 20201201 01.12.2020 Utgående brev Uttalelse til varsel om omgjøring av vedtak om kompensasjon til Trysil kino NORSK KULTURRÅD TRYSIL_PROD
2020/5171 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om mindre reguleringsendring for område D, J, M, R og T i Fageråsen ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/8065 20201201 01.12.2020 Utgående brev Invitasjon til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/8069 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oppsummering av sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/256 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2020/8079 20201201 01.12.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om bortvisning fra undervisningen ***** TRYSIL_PROD
2020/8079 20201201 01.12.2020 Utgående brev Vedtak om bortvisning fra undervisningen ***** TRYSIL_PROD
2020/8098 20201201 01.12.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til forprosjekt for utvikling av uteområdet ved Trysil ungdomsskole og Innbygda skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/407 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 30.11.2020 Lilian Haugnæss Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4146 20201201 01.12.2020 Utgående brev Periodeplan uke 47-52 Lasse Bolstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1966 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/80 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav gbnr. 51/1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN, ELTDALEN NORDRE ANS TRYSIL_PROD
2020/7033 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på anmodning om møte - gjennomføring av Femundløpet og smittevernhensyn UNGDOMSLAGET FLENDØLEN m.fl. TRYSIL_PROD
2020/3617 20201201 01.12.2020 Utgående brev Rapportering av merutgifter på grunn av covid-19 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/7980 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilbakeføring av ferie Irene Rønes Jota TRYSIL_PROD
2020/7106 20201201 01.12.2020 Utgående brev Melding om registrering av konsesjonsforhold i matrikkelen - gbnr. 72/44 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD ELVERUM m.fl. TRYSIL_PROD
2020/6782 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innvilget søknad om deling av grunneiendom - gbnr. 57/8 mfl. Hanne K Holth Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8143 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til informasjons- og drøftingsmøte om endring i ledelsen i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8260 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til møte i ansettelsesutvalget 20.11.2020 - ledige studentstillinger i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8033 20201201 01.12.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 37/1580 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/4717 20201201 01.12.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte - budsjett og økonomiplan for forvaltning og teknisk drift Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5282 20201201 01.12.2020 Utgående brev Melding om registrering av konsesjonsforhold i matrikkelen - gbnr. 39/230 Ida Kristine Nymoen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8182 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av lønnstrinn Laila Henny Fjeldskogen TRYSIL_PROD
2020/6934 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oppfølging og avslutning av sak om søskenmoderasjon og refusjon TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2020/8256 20201201 01.12.2020 Utgående brev Bekreftelse på fortrinnsrett NYBERGSUND IDRETTSLAG - TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/7118 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innvilget søknad om fradeling av andel i Flendalen sameieskog - gbnr. 39/107 mfl. Målfrid Johanne Øvergård TRYSIL_PROD
2020/7933 20201201 01.12.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - søknad om deling av landbrukseiendom gbnr. 40/1og 40/2 i Åmot og gbnr. 88/17 mfl. i Trysil Åmot kommune TRYSIL_PROD
2020/8107 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/8293 20201201 01.12.2020 Utgående brev Kvittering for utbetaling av udekket investering - gbnr. 65/6 STORMOTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/8298 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til møte ***** TRYSIL_PROD
2020/7102 20201201 01.12.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 3 tomter i Fulufjellet - gbnr. 9/883-9/885 STATSKOG ELVERUM TRYSIL_PROD
2020/6 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om gatelys langs Strandvegen i Jordet Unni Trinborg Nordli TRYSIL_PROD
2020/7899 20201201 01.12.2020 Utgående brev Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN TRYSIL_PROD
2020/447 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Alexandru Tarala TRYSIL_PROD
2020/1210 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på drøftingsnotat Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/2623 20201201 01.12.2020 Utgående brev Uttalelse fra Trysil kommune - Søknad om tilskudd fra Hedmark Energis Nettinvesteringsfond Stiftelsen Hedmark Energis Nettinvest TRYSIL_PROD
2020/2915 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ingegerd Bolmelin TRYSIL_PROD
2020/2903 20201201 01.12.2020 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2020/1209 20201201 01.12.2020 Utgående brev Omgjøring av oppgaven som tilsynsfører i fosterhjem fra enkeltpersoner til fast 20 %-stilling i enhet for familie Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1907 20201201 01.12.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om permisjon Anne Kari Vik TRYSIL_PROD
2020/166 20201201 01.12.2020 Utgående brev Referat fra møte mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 12.6.2020 Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5155 20201201 01.12.2020 Utgående brev Krav om dekning av utgifter ***** TRYSIL_PROD
2020/498 20201201 01.12.2020 Utgående brev Invitasjon til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/5709 20201130 30.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8322 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om at dialogmøte med tannhelsetjenesten er utsatt til 2021 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/5430 20201130 30.11.2020 Inngående brev Liste over barn i november TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/8321 20201130 30.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om rammeavtale Ida Strømsmoen TRYSIL_PROD
2020/8061 20201130 30.11.2020 Inngående brev Redegjørelse for bruk av areal TEPAS PERSONAL AS TRYSIL_PROD
2020/8320 20201130 30.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/157 20201130 30.11.2020 Inngående brev Varsel om forlenget sykemelding ***** TRYSIL_PROD
2020/1459 20201130 30.11.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb innen helse Tamara Ida T Randem TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Inngående brev Takker ja til tilbud om rammeavtale Sofie Kalvø TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Inngående brev Spørsmål om tilbud om rammeavtale Malin Östensson TRYSIL_PROD
2020/5709 20201130 30.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2020/2072 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest STORENGEN BA-CONSULT AS TRYSIL_PROD
2020/8198 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om møte om vintervedlikehold INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/2839 20201130 30.11.2020 Inngående brev Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved kongelig resolusjon 27.11.2020 MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/8313 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse i kommunal veggrunn REIDAR STORMOENS TRANSPORT AS TRYSIL_PROD
2020/2443 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om at saken behandles Hanne Kristine Holth Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/1890 20201130 30.11.2020 Inngående brev Melding om hendelse SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/3970 20201130 30.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak om tillatelse til tiltak Åse Anita Vestling TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8310 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8314 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig MJØSEN BYGG OG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/8315 20201130 30.11.2020 Utgående brev Frist for å gjennomføre og rapportere - tilskudd til drenering PER JOHANS TALÅSEN TRYSIL_PROD
2020/8316 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/8317 20201130 30.11.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Einar Lund TRYSIL_PROD
2020/8318 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/8319 20201130 30.11.2020 Inngående brev Høringsfrist 15.1.2021 - forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - endringer i kravene om oppholdstid mv. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1965 20201130 30.11.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding ***** TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/3053 20201130 30.11.2020 Inngående brev Referat fra møte ***** TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1084 20201130 30.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om fortrinnsrett til videregående opplæring/kopi av brev til ***** ***** Innlandet Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/8309 20201130 30.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1852 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8309 20201130 30.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Toril Grønland TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Sofie Kalvø TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Erle Kristin Bakken TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Iren Fjærestrand TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Merete Westgård TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Ida Strømsmoen TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Jeanette Aasengen TRYSIL_PROD
2020/5548 20201130 30.11.2020 Utgående brev Tilbud om rammeavtale i Trysil kommune Malin Östensson TRYSIL_PROD
2020/8297 20201130 30.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 80/13 Kjell Bagsjøberget TRYSIL_PROD
2020/16 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning ved bruk av skogfond til vegvedlikehold - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/17 20201130 30.11.2020 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning ved bruk av skogfond til vegvedlikehold - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/5650 20201127 27.11.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/8300 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/6297 20201127 27.11.2020 Inngående brev Takker ja til stilling - med forbehold Adam Hadjar Carina C TRYSIL_PROD
2020/2771 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse ODIN PROSJEKTERING AS TRYSIL_PROD
2020/2402 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet avtale - elektroarbeider TRYSIL ELEKTRO AS TRYSIL_PROD
2020/5499 20201127 27.11.2020 Inngående brev Spørsmål om status i saken Jan Werner Stobbe TRYSIL_PROD
2020/407 20201127 27.11.2020 Inngående brev Spørsmål til saksliste Jan Roger Berg TRYSIL_PROD
2020/5295 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/4569 20201127 27.11.2020 Inngående brev Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 25.11.2020 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/8294 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høringsfrist 26.2.2021 - forslag til endringer i barnehageloven - plikt til å vurdere barns norskkunskaper før skolestart mv. KUNNSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/8244 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8274 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 31/304 er registrert i matrikkelen Marius Caspersen Falla TRYSIL_PROD
2020/8272 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/250 er registrert i matrikkelen Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2020/8279 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/1077 er registrert i matrikkelen MEGLERHUSET ØSTLANDET AS TRYSIL_PROD
2020/6319 20201127 27.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 60/160 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4379 20201127 27.11.2020 Utgående brev Anmodning om redegjørelse av kostnadsnivå - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/8295 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høringsfrist 28.2.2021 - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/8296 20201127 27.11.2020 Inngående brev Høringsfrist 28.2.2021 - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1945 20201127 27.11.2020 Inngående brev Innkalling til felles møte i arbeidsutvalget og rådmannsutvalget 3.12.2020 REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/7927 20201127 27.11.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling over skogfond - gbnr. 33/79 Line Nilsson Neby TRYSIL_PROD
2020/5295 20201127 27.11.2020 Inngående brev Melding om at søknaden trekkes Hakim Benhabiles TRYSIL_PROD
2020/5295 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på melding om at søknaden trekkes Hakim Benhabiles TRYSIL_PROD
2020/5709 20201127 27.11.2020 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse til uttalelse - IKT-lærling Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2273 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på opphør av ansvarsområde - nybygg forretningsbygg - gbnr. 26/403 BETTUM AS TRYSIL_PROD
2020/8285 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/149 er registrert i matrikkelen GYO CONSULTING AS TRYSIL_PROD
2020/8284 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/147 er registrert i matrikkelen GYO CONSULTING AS TRYSIL_PROD
2020/8282 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/585 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/8281 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 40/211 er registrert i matrikkelen Espen Borgersen TRYSIL_PROD
2020/7411 20201127 27.11.2020 Inngående brev Oversendelse av prøvingsattest ***** TRYSIL_PROD
2020/8270 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/363 er registrert i matrikkelen DNB EIENDOM AS AVD ELVERUM TRYSIL_PROD
2020/8175 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 2021 TRYSIL_PROD
2020/8247 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 36/622 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/8297 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 80/13 Kjell Bagsjøberget TRYSIL_PROD
2020/8301 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold i Trysil kommune Kristine Birgitte Schou TRYSIL_PROD
2020/6312 20201127 27.11.2020 Utgående brev Avslutning av sak om refusjon og spørsmål om foreldrebetaling MUGGOPPEN BARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/8268 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/129/16 er registrert i matrikkelen DNB EIENDOM AS AVD ELVERUM TRYSIL_PROD
2020/8278 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 60/37 Torvill Nordhagen TRYSIL_PROD
2020/5012 20201127 27.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning - gbnr. 40/92 Inga Marit Bakken TRYSIL_PROD
2020/5012 20201127 27.11.2020 Utgående brev Underretning etter avholdt oppmålingsforretning 10.09.2020 Jon Ola Lund TRYSIL_PROD
2020/5333 20201127 27.11.2020 Utgående brev Månedsplan for desember Øivind Løken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4414 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 5/7 Tone Christin Galaasen TRYSIL_PROD
2020/5499 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om status i saken Jan Werner Stobbe TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8302 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Godtgjørelse til folkevalgte i Trysil kommune 2021 TRYSIL_PROD
2020/7030 20201127 27.11.2020 Inngående brev Oversendelse av kart Rolf Ole Brenden TRYSIL_PROD
2020/8303 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Van Zanten Astrid M Olsen TRYSIL_PROD
2020/8162 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 32/1 Opplysningsvesenets fond TRYSIL_PROD
2020/4272 20201127 27.11.2020 Utgående brev Prioritering av spillemidler til ordinære anlegg 20221 TRYSIL FOTBALLKLUBB m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4843 20201127 27.11.2020 Utgående brev Invitasjon til foreldremøte Nina Norgreen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4841 20201127 27.11.2020 Utgående brev Invitasjon til foreldremøte i barnehagen Linn Rundfloen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8243 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Kraftfondet 2020: Oversikt over bruk av midler pr 23.11.2020 TRYSIL_PROD
2020/4083 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Ekstraordinært næringsfond: Rapportering på bruk av midler pr 24.november 2020 TRYSIL_PROD
2020/8246 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Rammeverk for prosjekt sentrumsutvikling og innspill til oppstart i 2021 TRYSIL_PROD
2020/8085 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ferdigattest BRAND FACTORY NORGE AS TRYSIL_PROD
2020/8076 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Kraftfondet 2020: Søknad fra Fulufjellet Alpinsenter om tilskudd til snøproduksjonsanlegg TRYSIL_PROD
2020/8043 20201127 27.11.2020 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse fra Trysil kommune på Reiselivsstrategi for Trysil 2020-2030 TRYSIL_PROD
2020/8247 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Maris Kanopka TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8247 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Agita Freimane TRYSIL_PROD
2020/8274 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Marius Caspersen Falla TRYSIL_PROD
2020/8272 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Åke Magnus Leimalm TRYSIL_PROD
2020/8270 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Roar Larsen TRYSIL_PROD
2020/8270 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Merete Bosaaen TRYSIL_PROD
2020/8268 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Jørgensen TRYSIL_PROD
2020/4354 20201127 27.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/5592 20201127 27.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/1277 20201127 27.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/3256 20201127 27.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/35 20201127 27.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8304 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 20 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Laila Henny Fjeldskogen TRYSIL_PROD
2020/4272 20201127 27.11.2020 Utgående brev Prioritering av spillemidler til kulturarenaer 2021 LUND SAMFUNNSHUS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/7957 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for sykehjem 5. avdeling 1.12.2020-17.1.2021 Nicilay A Heidiss Oxenøen TRYSIL_PROD
2020/8305 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 1.11.-31.12.2020 Lisbeth Ilseng TRYSIL_PROD
2020/7187 20201127 27.11.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/5399 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 50 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 16.12.2020-31.1.2021 Nina Storbæk TRYSIL_PROD
2020/5641 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 30 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 - 16.12.2020-31.1.2021 Laila Henny Fjeldskogen TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/8308 20201127 27.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 50 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Anniken Sønsthagen TRYSIL_PROD
2020/3303 20201127 27.11.2020 Inngående brev Melding om jord og steiner i Korsbergsvegen ved Bjønnåsen Nina K Myhre Storsveen TRYSIL_PROD
2020/5770 20201127 27.11.2020 Utgående brev Ferdigattest Azra Khanam TRYSIL_PROD
2020/8281 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Espen Borgersen TRYSIL_PROD
2020/8282 20201127 27.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anders Bekk Bjølseth TRYSIL_PROD
2020/3303 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på melding om jord og steiner i Korsbergsvegen ved Bjønnåsen Nina K Myhre Storsveen TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/4975 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kommentar til avvisning av klage / kopi av brev til Fylkesmannen i Innlandet Lars Martin Bernhoft-Osa TRYSIL_PROD
2020/8306 20201127 27.11.2020 Inngående brev Budsjett for Trysil kommuneskoger KF 2021 - styrets vedtak TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1297 20201127 27.11.2020 Inngående brev Spørsmål om eierskap TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HYTTEFORENING TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1852 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/2273 20201126 26.11.2020 Inngående brev Oppfylling av gjerde fremkommer ikke av nabovarsel ELVIA AS TRYSIL_PROD
2020/6319 20201126 26.11.2020 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/5295 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Naturviterne TRYSIL_PROD
2020/8198 20201126 26.11.2020 Inngående brev Anmodning om bedre vedlikehold av kommunale veger TRØNDERBILENE AS TRYSIL_PROD
2020/50 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar på innkalling til drøftingsmøte Siri Rønning Bråten TRYSIL_PROD
2020/6320 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål om planer for utbygging av ladestasjoner i Trysil Bjørn Kristian Andersen TRYSIL_PROD
2020/1286 20201126 26.11.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-25.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/1407 20201126 26.11.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-25.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/1287 20201126 26.11.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-25.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/442 20201126 26.11.2020 Inngående brev Analyseresultater 18.-25.11.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL TRYSIL_PROD
2020/4003 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse 2021 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET TRYSIL_PROD
2020/5317 20201126 26.11.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD TRYSIL_PROD
2020/4492 20201126 26.11.2020 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid Trond og Carina Nerhagen TRYSIL_PROD
2020/8269 20201126 26.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 88/50 og 88/75 er registrert i matrikkelen Linda Richardsen TRYSIL_PROD
2020/5664 20201126 26.11.2020 Utgående brev Melding om at Anne Kristine Lunde får Trysil kommunes frivillighetspris 2020 Kristian Bjørnstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4402 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 51/135 Bjørn-Roar Krog TRYSIL_PROD
2020/6297 20201126 26.11.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Linda Johanne Mollerud TRYSIL_PROD
2020/8281 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Espen Borgersen TRYSIL_PROD
2020/8282 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/16 20201126 26.11.2020 Utgående brev Forhåndsgodkjenning ved bruk av skogfond til vegvedlikehold - gbnr. 9/1 STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/5522 20201126 26.11.2020 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 72/179 og 72/198 Jan Gunnar Oppegård TRYSIL_PROD
2020/3451 20201126 26.11.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting EUROPRIS TRYSIL 273 TRYSIL_PROD
2020/5591 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 33/1106 Hild Perly Martinsen TRYSIL_PROD
2020/7094 20201126 26.11.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 88/1 og 88/2 Andreas Dingstad Vabø TRYSIL_PROD
2020/8254 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd etter § 4 høy driftskostnad FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8266 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilsagn om tilskudd etter § 4 høy driftskostnad - gbnr 9/1 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/7162 20201126 26.11.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling over skogfond - gbnr. 72/62 FLOBERGETS EIERE ANS TRYSIL_PROD
2020/3001 20201126 26.11.2020 Utgående brev Krav om lovlighetskontroll av PS 2020/70 i kommunestyret – Trysil forliksråd 2021-2024 – valg av medlemmer og varamedlemmer FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1399 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement JK ANLEGG AS TRYSIL_PROD
2020/1646 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for styrer eller pedagogisk leder Vestre Trysil oppvekstsenter TRYSIL_PROD
2020/2771 20201126 26.11.2020 Utgående brev Pålegg om øyeblikkelig stans samt forhåndsvarsel om tvangsmulkt TRYSIL EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/8269 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom JONNY HOLEN TRYSIL_PROD
2020/2309 20201126 26.11.2020 Inngående brev Referat fra årsmøte 5.11.2020 ØSTBY VANNVERK SA TRYSIL_PROD
2020/8284 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom GYO CONSULTING AS TRYSIL_PROD
2020/8285 20201126 26.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom GYO CONSULTING AS TRYSIL_PROD
2020/7426 20201126 26.11.2020 Inngående brev Avklaring om størrelse på tomt Siri Kjellaas TRYSIL_PROD
2020/4379 20201126 26.11.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/4447 20201126 26.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt henvisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/7150 20201126 26.11.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/3101 20201126 26.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/8288 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet Helge Olaf Palmberg TRYSIL_PROD
2020/1515 20201126 26.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/2940 20201126 26.11.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav TRYSIL_PROD
2020/8289 20201126 26.11.2020 Inngående brev Anmodning om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Nav TRYSIL_PROD
2020/1130 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling HELFO TRYSIL_PROD
2020/8290 20201126 26.11.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - påpekt brudd på helselovgivningen FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5600 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter etter seksjonering - gbnr. 37/1393 TRYSIL SKI & KONFERANSESENTER AS TRYSIL_PROD
2020/2273 20201126 26.11.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og mulig stans av arbeider OORD EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/4272 20201126 26.11.2020 Utgående brev Prioritering av spillemidler til nærmiljøanlegg 2021 LØRDALEN SPORTSKLUBB m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4819 20201126 26.11.2020 Utgående brev Julebrev 2020 Chakiao Wichai m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2285 20201126 26.11.2020 Inngående brev Program for tilsyn med sosiale tjenester i Trysil kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8188 20201126 26.11.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om ferdigattest - gbnr. 53/222 Solveig Høiseth TRYSIL_PROD
2020/4336 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning - gbnr. 51/134 Ulla Christina Thoren m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2269 20201126 26.11.2020 Utgående brev Korrigert pensjonsmelding STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2020/17 20201126 26.11.2020 Utgående brev Forhåndsgodkjenning ved bruk av skogfond til vegvedlikehold - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/4717 20201126 26.11.2020 Inngående brev Bekymring etter forslag om å kutte kreftkoordinator-stillingen KREFTFORENINGEN DISTRIKTSKONTOR HAMAR TRYSIL_PROD
2020/3204 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om status i saken Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud TRYSIL_PROD
2020/347 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til forhandlingsmøte - grunnturnus Trysil sykehjem 2., 3., 4., 5. og 6. avdeling Delta avd. Trysil v/Geir-Kristian Øvrevik m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8239 20201126 26.11.2020 Utgående brev Invitasjon til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2020/8241 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale ***** TRYSIL_PROD
2020/2983 20201126 26.11.2020 Utgående brev Rapportering på tilskudd 2 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/5295 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av vurdering før ansettelse - arealplanlegger Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2984 20201126 26.11.2020 Utgående brev Rapportering på tilskudd 2 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/7949 20201126 26.11.2020 Inngående brev Signert vedtaksbrev for miljøtilskudd OKSBERGSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/212 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget Runa E A Skyrud m.fl. TRYSIL_PROD
2020/8205 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Irene Rønes Jota TRYSIL_PROD
2020/8209 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Inger A Friis Opsahl TRYSIL_PROD
2020/8210 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Eva Elisabeth Løken TRYSIL_PROD
2020/8211 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Signy Vestvang TRYSIL_PROD
2020/8208 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Sissel Myhre Storbæk TRYSIL_PROD
2020/8212 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Tove Storsveen TRYSIL_PROD
2020/8213 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innkalling til samtale Evy Melby TRYSIL_PROD
2020/7913 20201126 26.11.2020 Utgående brev Avslag på søknad om deling - gbnr. 36/107 Jenna Skjæraasen TRYSIL_PROD
2020/8146 20201126 26.11.2020 Utgående brev Melding om utskifting av vannmåler URANIENBORG TRADING AS TRYSIL_PROD
2020/8102 20201126 26.11.2020 Inngående brev Anmodning om dokumentasjon på håndtering av mat i barnehager MATTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/8102 20201126 26.11.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon om håndtering av mat i barnehage MATTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/5411 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på anmodning om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/2541 20201126 26.11.2020 Inngående brev Informasjon om alternativer for finansiering av renovering av Søre Osen samfunnshus Søre Osen samfunnshus TRYSIL_PROD
2020/2916 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Marie Louise Detlofsson TRYSIL_PROD
2020/8063 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på anmodning om bekreftelse på makeskifte Simen Hemstad TRYSIL_PROD
2020/7035 20201125 25.11.2020 Inngående brev Referat fra oppstartsmøte - VA Furuvegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/8274 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Marius Caspersen Falla TRYSIL_PROD
2020/8198 20201125 25.11.2020 Inngående brev Spørsmål om strøing av fortau Ola Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/8272 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Privatmegleren Ullevål TRYSIL_PROD
2020/8271 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg pipe Benedicte A Smulovic TRYSIL_PROD
2020/1126 20201125 25.11.2020 Inngående brev Spørsmål om nabovarsling Gunny Åkesson TRYSIL_PROD
2020/1184 20201125 25.11.2020 Inngående brev Endret søknad om deling av grunneiendom NORSKOG TRYSIL_PROD
2020/3137 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Sondre Lillebo TRYSIL_PROD
2020/1126 20201125 25.11.2020 Inngående brev Spørsmål om reguleringsplan Anne Bente Heyerdahl TRYSIL_PROD
2020/3970 20201125 25.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak om tillatelse til tiltak Tea Kristin Roen og Robert Bergestad TRYSIL_PROD
2020/6312 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av søskenmoderasjon MUGGOPPEN BARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/5707 20201125 25.11.2020 Inngående brev Komplettering av søknad - nabovarsel Elin Merete Røst Brandsmo TRYSIL_PROD
2020/5707 20201125 25.11.2020 Inngående brev Komplettering av søknad - nabovarsel Elin Merete Røst Brandsmo TRYSIL_PROD
2020/8267 20201125 25.11.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Grete Myrvold Rydje TRYSIL_PROD
2020/6225 20201125 25.11.2020 Inngående brev Anmodning om kvisting ved Kiwi Sørhusjordet KIWI AVD 004 TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/6297 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/8215 20201125 25.11.2020 Inngående brev Refusjonskrav for barnehageplasser høsten 2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/2541 20201125 25.11.2020 Inngående brev Melding om byggetillatelse - båtbrygge Nordre Ifarnes Båtforening TRYSIL_PROD
2020/8049 20201125 25.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - kanthogst Tørbyvegen VEGGERTEIGEN SKOG TRYSIL_PROD
2020/8015 20201125 25.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - kanthogst Nordbergsetervegen Per Kristian Hammer TRYSIL_PROD
2020/4292 20201125 25.11.2020 Utgående brev Anmodning om ny uttalelse - fartsgrense i Gammelvegen - justering av utstrekning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/8268 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom DNB EIENDOM AS AVD ELVERUM TRYSIL_PROD
2020/139 20201125 25.11.2020 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 2 trinn 2 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/6297 20201125 25.11.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling i tilsetting av fagarbeidere Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/139 20201125 25.11.2020 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 3 trinn 2 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/8255 20201125 25.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Vibeke Orsten m.fl. TRYSIL_PROD
2020/7165 20201125 25.11.2020 Inngående brev Retur av dokument - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/139 20201125 25.11.2020 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 1 trinn 2 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD