eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/542 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Mindre endring av forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune TRYSIL_PROD
2020/2541 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Raskiftet-fondet: Finansiering av renovering og påbygging av Søre Osen samfunnshus - oppfølging av vedtak i PS 2021/4 TRYSIL_PROD
2020/5627 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF TRYSIL_PROD
2020/8166 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen TRYSIL_PROD
2020/8672 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse til NOU 2020:15 - Det handler om Norge - bærekraft i hele landet TRYSIL_PROD
2021/196 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Kriterier for tildeling - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter TRYSIL_PROD
2021/1004 20210305 05.03.2021 Saksframlegg/innstilling Økonomireglement Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/960 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om skoleskyss Ole Opsahlseter TRYSIL_PROD
2021/961 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr til seter i Bittermarka Ole Andre Storsnes TRYSIL_PROD
2021/961 20210303 03.03.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Ole Andre Storsnes TRYSIL_PROD
2021/964 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tildeling av belastningsfullmakter for virkemidler på jordbruksområdet 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/965 20210303 03.03.2021 Inngående brev Høringsfrist 3.6.2021 - forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling (måleforskriften) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/966 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom Leif Einar Bae Mysen TRYSIL_PROD
2021/967 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 38/441 Ann-Jorunn Langero TRYSIL_PROD
2021/968 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tilskuddsavregning for 2. halvår 2020 OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/969 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/237 BJØRN GAMST AS TRYSIL_PROD
2021/972 20210303 03.03.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.6.2016-28.2.2022 Idun Bakke TRYSIL_PROD
2021/973 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSILTAKST HALVOR OPSETH TRYSIL_PROD
2021/947 20210303 03.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gunhild Nyhuus Dalen TRYSIL_PROD
2021/948 20210303 03.03.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Julianne Lidahl TRYSIL_PROD
2021/948 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Julianne Lidahl TRYSIL_PROD
2021/985 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/861 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Susanne Beatrice Lindgren TRYSIL_PROD
2021/861 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Susanne Beatrice Lindgren TRYSIL_PROD
2021/892 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - avdelingsleder 100 % midlertidig stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet - intern utlysning Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/952 20210303 03.03.2021 Inngående brev Spørsmål om arbeidsgivers innhenting av dokumentasjon for lønns- og ansiennitetsberegning Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/953 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 5/105 Erik Nodeland TRYSIL_PROD
2021/954 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag Erik Andreas Romberg Jacobsen TRYSIL_PROD
2021/955 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag Paul Middelhuis TRYSIL_PROD
2021/956 20210303 03.03.2021 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordning - ALIS-avtaler HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/957 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på vedlikehold av Gamle Nybergsund bru Per L. Hanstad TRYSIL_PROD
2021/958 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - ny tursti i Fuglesjøområdet IL TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2021/959 20210303 03.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Din Megler AS TRYSIL_PROD
2021/671 20210303 03.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 63/8 Jorun Nyhuus Dalen TRYSIL_PROD
2021/676 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Charlotte Johnsen Høj TRYSIL_PROD
2021/810 20210303 03.03.2021 Inngående brev Presiseringer om søknad og spørsmål om gebyr Per Otto Enger TRYSIL_PROD
2021/813 20210303 03.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 30/96, 30/545 og 30/546 er registrert i matrikkelen Chriss Alexander Løvlund TRYSIL_PROD
2021/820 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i dokumenter ***** TRYSIL_PROD
2021/831 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjonsbrev om trykkøkning på hovedvannledning ved trykkøkningsstasjon (PV221) i Korsbergsvegen - gbnr. - 36/193 Ole Jonny Wilhelmsen TRYSIL_PROD
2021/834 20210303 03.03.2021 Utgående brev Innkalling til arbeidsmiljøgruppemøte Bjørg Myrvold Svenningsen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/847 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oversendelse av Trysil kommunes regnskap 2020 for revisjon Revisjon Øst IKS TRYSIL_PROD
2021/566 20210303 03.03.2021 Utgående brev Avslag på krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Geir Ruud m.fl. TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Anna Holmstrøm TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Linnea Pettersen Karlsmoen TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Pernille Vesterhaug TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Aleksandar Deljanin TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sirak Goitom TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Angela Øien TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Yonas E Nerayo TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Thea Natalie Hildeng TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Anna Holmstrøm TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Linnea Pettersen Karlsmoen TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Pernille Vesterhaug TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Aleksandar Deljanin TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Sirak Goitom TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Angela Øien TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Yonas E Nerayo TRYSIL_PROD
2021/600 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Thea Natalie Hildeng TRYSIL_PROD
2021/595 20210303 03.03.2021 Utgående brev Invitasjon til forhåndskonferanse - Hanstad Eiendom AS - nytt leilighetsbygg - gbnr. 33/214 ARKITEKTKONTORET STREKEN AS TRYSIL_PROD
2021/612 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2021/615 20210303 03.03.2021 Inngående brev Komplettering av søknad EIKÅS HYTTER OG HUS AS TRYSIL_PROD
2021/618 20210303 03.03.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - fasadeendring BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/206 20210303 03.03.2021 Utgående brev Høringsuttalelse - vannuttak fra Trysilelva til oppdrett av røye NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2021/248 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oversendelse av underskrevet leiekontrakt JSG Event TRYSIL_PROD
2021/249 20210303 03.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/249 20210303 03.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/249 20210303 03.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/299 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oversendelse av vurdering av søkere og utvidet søkerliste - landbruksveileder skog Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/352 20210303 03.03.2021 Inngående brev Oversendelse av papirskjema til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløserordningen STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/411 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Ann Kristin Olsvik TRYSIL_PROD
2021/411 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Gunhild Snerten TRYSIL_PROD
2021/411 20210303 03.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Ranveig Skålerud TRYSIL_PROD
2021/411 20210303 03.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere i forkant av intervju Norsk Sykepleierforbund TRYSIL_PROD
2021/527 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/527 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Rino Giorgio Piemonte TRYSIL_PROD
2021/527 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/527 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Wilai Sæther TRYSIL_PROD
2021/527 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/527 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Ida Selina Rødsbakken TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Amanda Madelene Westerberg TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Mathilde Skogheim TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Idunn Osk Oskarsdottir TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Iselin Elisabeth Gundersen TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sharif Adam TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sarah Lystrup TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Marena Jota TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Anna Margrete Kvilten TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Anna Johnsrud TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/528 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hafez Abumatter TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Henrijs Pelegrims TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Berhane O, Geberkristos TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Haben Knfe Yemane TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Malin Watson Rogstad TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Yonas E Nerayo TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Ida Storsveen Hovd TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Andrea Ensrud TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Filmon Berhe Gebremeskel TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emil Standal Clementz TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Oda Sneli TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sium Yonas Haile TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Siv Malin Vestli TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Awsan-erik Normann TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Tale Engebretsen TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/529 20210303 03.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Tuva Rønning TRYSIL_PROD
2020/8629 20210303 03.03.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - gbnr. 60/166 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/8629 20210303 03.03.2021 Inngående brev Komplettering av søknad MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/8754 20210303 03.03.2021 Inngående brev Utsatt behandling av dispensasjonssak Våler kommune TRYSIL_PROD
2021/5 20210303 03.03.2021 Inngående brev Anmodning om kopi av tegninger og midlertidig brukstillatelse MORTEN SILKEBÆKKEN AS TRYSIL_PROD
2021/14 20210303 03.03.2021 Utgående brev Innvilget søknad om deling - gbnr. 7/6 Gro Ellen H Fjellskogen TRYSIL_PROD
2021/26 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om bytte av skolekrets Jeanette Aasengen TRYSIL_PROD
2021/102 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på krav om utvidelse av fast stilling Svanhild Femundsenden TRYSIL_PROD
2021/114 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oversendelse av påsketurnus 2021 til godkjenning - Bergetunet og Lundevegen 6/8 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/146 20210303 03.03.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - fasadeendring ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/162 20210303 03.03.2021 Inngående brev Analyseresultater - 24.2.-2.3.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/162 20210303 03.03.2021 Inngående brev Analyseresultater - 24.2.-2.3.2021 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/180 20210303 03.03.2021 Inngående brev Endringssøknad TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2021/181 20210303 03.03.2021 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/8218 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på krav om utvidelse av fast stilling Silje Holt TRYSIL_PROD
2020/8271 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Benedicte A Smulovic TRYSIL_PROD
2020/8273 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på krav om utvidelse av fast stilling Eva Lena Karlsson TRYSIL_PROD
2020/8302 20210303 03.03.2021 Inngående brev Dokumentasjon på lønn - Per Johnny Talaasen BJØRN BAASTAD AS TRYSIL_PROD
2020/8387 20210303 03.03.2021 Utgående brev Dispensasjon - tilbygg bolig i LNF-område - gbnr. 37/355 John Lerbak TRYSIL_PROD
2020/8394 20210303 03.03.2021 Inngående brev Svar på søknad om kompensasjon til næringsdrivende fastleger som følge av covid-19 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8397 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på krav om utvidelse av fast stilling Bodil Solvang Rønes TRYSIL_PROD
2020/8566 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oversendelse av kopi av brev - orientering om driveplikt av jordbruksareal - gbnr. 24/11 mfl. ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS TRYSIL_PROD
2020/3768 20210303 03.03.2021 Utgående brev Innkalling til samarbeidsutvalgsmøte 10.3.2021 Lilja Gunnarsdottir m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4277 20210303 03.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4368 20210303 03.03.2021 Inngående brev Melding om avsluttet jordskiftesak - matrikkelføring HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT TRYSIL_PROD
2020/4913 20210303 03.03.2021 Utgående brev Avslag på søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 - Kort & Godt Mat Fageråsen KORT & GODT MAT AS TRYSIL_PROD
2020/5169 20210303 03.03.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.2.-31.12.2021 Zartashia Farooq TRYSIL_PROD
2020/2581 20210303 03.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 60/7 Per Kilde TRYSIL_PROD
2020/2448 20210303 03.03.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/1837 20210303 03.03.2021 Utgående brev Detaljregulering Trysilfjellet Arena Del 1 - offentlig ettersyn STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1845 20210303 03.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/229 Ola Løberg TRYSIL_PROD
2020/2162 20210303 03.03.2021 Inngående brev Uttalelse til klage på vedtak ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/547 20210303 03.03.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/548 20210303 03.03.2021 Utgående brev Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 18.02.2021 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/436 20210303 03.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/480 20210303 03.03.2021 Utgående brev Status i saken Kenneth Holter TRYSIL_PROD
2020/514 20210303 03.03.2021 Inngående brev Fullmakt Sven Skaaret TRYSIL_PROD
2020/388 20210303 03.03.2021 Inngående brev Kontrollrapport - tobakkskadeloven - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/403 20210303 03.03.2021 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/403 20210303 03.03.2021 Utgående brev Oppfølging av kontrollrapport salgsbevilling - Coop Mega Trysil COOP INNLANDET SA TRYSIL_PROD
2020/407 20210303 03.03.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 8.3.2021 Lilian Haugnæss Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/62 20210303 03.03.2021 Inngående brev Oversendelse av revidert planforslag AREAL+ AS TRYSIL_PROD
2020/92 20210303 03.03.2021 Utgående brev Referat fra befaring 2.3.2021 YC RØR AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1037 20210303 03.03.2021 Utgående brev Overtredelsesgebyr - avvik fra teknisk bestemmelse i Tek 17 - gbnr. 37/1560 og 37/1562 KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL TRYSIL_PROD
2020/1118 20210303 03.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra vurdering i engelsk, matematikk og norsk skriftlig ***** TRYSIL_PROD
2020/1174 20210303 03.03.2021 Inngående brev Spørsmål til formannskapsmøte om svømmeundervisning for minoritetselever TRYSIL SV TRYSIL_PROD
2020/1545 20210303 03.03.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 5 Bergevegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/1545 20210303 03.03.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 6 Bergevegen JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/1401 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 4.2.-18.6.2021 Therese Dahl Singstad TRYSIL_PROD
2020/1118 20210302 02.03.2021 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 16.2.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/1025 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om innbetaling av egenandel IF SKADEFORSIKRING NUF TRYSIL_PROD
2020/84 20210302 02.03.2021 Utgående brev Vedtatt detaljregulering for Engemoen grustak/massetak AS ARKITEKTBUA m.fl. TRYSIL_PROD
2020/139 20210302 02.03.2021 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 26 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/228 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om utbetaling av udekkete investeringer - gbnr. 84/10 Bente Irene Hauge TRYSIL_PROD
2020/187 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 9/29 John Toralf Stallvik TRYSIL_PROD
2020/187 20210302 02.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 John Toralf Stallvik TRYSIL_PROD
2020/413 20210302 02.03.2021 Inngående brev Ny uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Hanne K. Nyhuus Hanne Kristine Holth Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/491 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/40 Brede Svenneby TRYSIL_PROD
2020/436 20210302 02.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/436 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/436 20210302 02.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/461 20210302 02.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/648 Kay Hugo Olsen TRYSIL_PROD
2020/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 8.3.2021 Simen Lindstad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/791 20210302 02.03.2021 Inngående brev Purring på svar på klager i 2019 og 2020 og klage på takstgrunnlag 2021 - gbnr. 33/916/0/9 LYNGSON AS TRYSIL_PROD
2020/2250 20210302 02.03.2021 Inngående brev Revisjonsuttalelse - rapport om resultat av kontrollhandlinger om bruk av engangstilskudd til kommunalt vedlikehold og rehabilitering i Trysil kommune for 2020 / kopi av brev til Statsforvalteren i Innlandet REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/2061 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 36/581 Dag Gunnar Randem TRYSIL_PROD
2020/2100 20210302 02.03.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/1837 20210302 02.03.2021 Utgående brev Detaljreguleringsplan for Trysilfjellet Arena Del 1 - offentlig ettersyn Joar Myhre m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1944 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil - 1.2.2021-31.1.2022 Marte Heggeriset Ås TRYSIL_PROD
2020/2472 20210302 02.03.2021 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag i 2020 - gbnr. 33/916/0/7 ADDOVATION AS TRYSIL_PROD
2020/2475 20210302 02.03.2021 Inngående brev Purring på svar på klage i 2020 og klage på takstgrunnlag 2021 - gbnr. 9/551 Jens Einar Westly TRYSIL_PROD
2020/2581 20210302 02.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 60/7 Per Kilde TRYSIL_PROD
2020/2490 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 56/369 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/2349 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 9/615 ASAS ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/2781 20210302 02.03.2021 Inngående brev Klage på avslag om utmarksbeitetilskudd / kopi av brev til Statsforvalteren i Innlandet Mats Strand Albrechtsen TRYSIL_PROD
2020/2822 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 6,24 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 1.3.-11.4.2021 Leif T Løvlund Vestling TRYSIL_PROD
2020/5130 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oversendelse av melding om gjennomført halvårsprøve og -samtale OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/4233 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 56/178 ARR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/4067 20210302 02.03.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 2671016 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4069 20210302 02.03.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr.26/1024 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4492 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på klage på vedtak Turid Kjærnli Borthen TRYSIL_PROD
2020/4511 20210302 02.03.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/1017 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4569 20210302 02.03.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 22.2.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/4624 20210302 02.03.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - gbnr. 33/1017 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4712 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/3171 20210302 02.03.2021 Inngående brev Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020 Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/5594 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om registering av konsesjon i matrikkelen Stein Gunnar Nilsen TRYSIL_PROD
2020/5605 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Eli Marianne Andersen TRYSIL_PROD
2020/5709 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på forslag til stillingsannonse - avdelingsleder Trysil sykehjem 5. avdeling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5706 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunalt tilskudd til utvidelse av Læringsverkstedet barnehage Vestadbakken LÆRINGSVERKSTEDET AS TRYSIL_PROD
2020/5735 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2020/6317 20210302 02.03.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/937 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/6317 20210302 02.03.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig -gbnr. 26/937 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/6320 20210302 02.03.2021 Inngående brev Spørsmål om planer for ladestasjoner i Trysil Sigurd Molstad Dale TRYSIL_PROD
2020/8497 20210302 02.03.2021 Inngående brev Orientering om Åmot kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak for 2021 Åmot kommune TRYSIL_PROD
2020/8420 20210302 02.03.2021 Utgående brev Vedtak om endring av stilling Aud Marit Gjøstøl TRYSIL_PROD
2020/8387 20210302 02.03.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gbnr. 37/355 John Lerbak TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Martinus Rusten Ulvestad TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Nontapat Leerattanawisut TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Bereket Haile TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ezzeddin Al Mohammad TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Kristian Lieng TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Karl Solvang TRYSIL_PROD
2020/8340 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Håkon Gaasø TRYSIL_PROD
2020/7165 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 29/117 LØKEN EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/7165 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 29/123 FLADHAGEN HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/7205 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 34,70 % - Innbygda skole Maria Buflod Rydje TRYSIL_PROD
2020/7449 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om deling av grunneiendom – gbnr. 74/128 Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/7475 20210302 02.03.2021 Inngående brev Kommentar til tillatelse til bruk av ATV til Røsjøen Trond Roland Langmoen TRYSIL_PROD
2021/177 20210302 02.03.2021 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Stine Johannessen Myrvold TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Lena Smith Høiby TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Tina Kvernmo Solheim TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Anna Strålin TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Agnieszka Knutsen TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Kristin Kjølvang TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Mette Rundfloen TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Hege Brendlien TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Monica Westgård TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Elin Wåhlén TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ali Azadkhah TRYSIL_PROD
2021/135 20210302 02.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ann-Heidi Thorsteinsen TRYSIL_PROD
2021/121 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på kommentar til melding om mangel i søknad - gbnr. 33/776 MORTEN SILKEBÆKKEN AS TRYSIL_PROD
2021/121 20210302 02.03.2021 Inngående brev Komplettering av søknad om sanitærabonnement MORTEN SILKEBÆKKEN AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210302 02.03.2021 Inngående brev Spørsmål om ferdigattest på hytte og anneks Hilde Karin S Giæver TRYSIL_PROD
2021/5 20210302 02.03.2021 Inngående brev Spørsmål om bygging av carport Torgeir Dahl TRYSIL_PROD
2021/5 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om tilbygg til fritidsbolig - gbnr. 51/710 Liss Holstad TRYSIL_PROD
2020/8672 20210302 02.03.2021 Inngående brev NOU 2020: Det handler om Norge – forslag til uttalelse KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON TRYSIL_PROD
2020/8681 20210302 02.03.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring - gbnr. 26/634 Rune Hans K Viermyr TRYSIL_PROD
2021/411 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere i forkant av intervju Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/411 20210302 02.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/346 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til gjennomføring av sommerleir for barn og unge Spell! Sommerleir TRYSIL_PROD
2021/353 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilbakemelding på dokumentasjon om omstilling og nedbemanning på Vestre Trysil oppvekstsenter Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/376 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om registering av konsesjon i matrikkel ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS TRYSIL_PROD
2021/299 20210302 02.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/299 20210302 02.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/299 20210302 02.03.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/307 20210302 02.03.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - sammenføyning av bruksenheter - gbnr. 33/347 Eva Nordenskiöld TRYSIL_PROD
2021/283 20210302 02.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Marie Bohman Låte TRYSIL_PROD
2021/247 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/28 GROSSNESTEIGEN DRIFT ANS TRYSIL_PROD
2021/248 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Trysilvassdragets Skogeierlag TRYSIL_PROD
2021/200 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på invitasjon om å sette opp Dagsturhytta i Trysil INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
2021/200 20210302 02.03.2021 Inngående brev Melding om mottatt bekreftelse på deltagelse INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/202 20210302 02.03.2021 Utgående brev Anmodning om å opprette serviceavtale - utslippsanlegg - gbnr. 37/1077 Birgitte Granly Hakstun m.fl. TRYSIL_PROD
2021/640 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oversendelse av underskrevet låneavtale - tilsagn om startlånmidler 2021 - Trysil kommune Husbanken TRYSIL_PROD
2021/662 20210302 02.03.2021 Utgående brev Underskrevet avtale INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/589 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Marianne Grønland TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Anine Lindstad Grimli TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Lill Iren Nerby TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Elza Vilne TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Marit Johanne Øvergård TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Elin Wåhlén TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Sirak Goitom TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Viktoria Øvrevik TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Matine Hansen TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Haylie Torgals TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Karen Plukkerud TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Sina Zachariassen Skogli TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Elin Myrbråten TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Aleksandar Deljanin TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Jenny Håmås Johansen TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Hanna Blylod TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Saleha Umar Farooq TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Anine Lindstad Grimli TRYSIL_PROD
2021/540 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om overføring av stilling Chris T J P M Hendriks TRYSIL_PROD
2021/540 20210302 02.03.2021 Inngående brev Korrespondanse om dokumentasjon etter møte med arbeidsgiver ***** TRYSIL_PROD
2021/540 20210302 02.03.2021 Inngående brev Tilbakemeldinger på referat fra møte ***** TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Saleha Umar Farooq TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Elin Wåhlén TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sirak Goitom TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Awet Kidanemariam Gebremeskel TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Pernille Vesterhaug TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Wenche G. Norderhaug TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sina Zachariassen Skogli TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Jenny Håmås Johansen TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Albertine Davidsen Snerten TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Linn Marielle Nygård TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Aleksandar Deljanin TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Randi Aasen Jota TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Saleha Umar Farooq TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Anastasia Boshkoska TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hussein Barkash Borala TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Oxana Kalinina TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Elin Wåhlén TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Linn Emilie Ivans Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hadghu Mebrahtom Reda TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Kari Helene Bye Fjelde TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Mari Anette Svenningsen TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Carmen Condur TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Malin östensson TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Anine Lindstad Grimli TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hans Skjærstad TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Thomas Sværk Stenbråten TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Thomas Sværk Stenbråten TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Awet Kidanemariam Gebremeskel TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Pernille Vesterhaug TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Connie Bakke TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Linn Emilie Ivans Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Hadghu Mebrahtom Reda TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Kari Helene Bye Fjelde TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Anastasia Boshkoska TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Hussein Barkash Borala TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Oxana Kalinina TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Elin Wåhlén TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Malin östensson TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Mari Anette Svenningsen TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Carmen Condur TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Saleha Umar Farooq TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Sina Zachariassen Skogli TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Aleksandar Deljanin TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Randi Aasen Jota TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Jenny Håmås Johansen TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Albertine Davidsen Snerten TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Linn Marielle Nygård TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Wenche G. Norderhaug TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Anine Lindstad Grimli TRYSIL_PROD
2021/557 20210302 02.03.2021 Utgående brev Informasjon om prosessen videre Hans Skjærstad TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Viktoria Øvrevik TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Lill Iren Nerby TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Elza Vilne TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Marit Johanne Øvergård TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Matine Hansen TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Haylie Torgals TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Karen Plukkerud TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Elin Myrbråten TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Aleksandar Deljanin TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Svetlana Kitanovic TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Jenny Håmås Johansen TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sina Zachariassen Skogli TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Emina Ilic TRYSIL_PROD
2021/548 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Hanna Blylod TRYSIL_PROD
2021/844 20210302 02.03.2021 Utgående brev Anmodning om innspill til sak om innføring av 5-dagers skoleuke for 1. og 2. klasse i den kommunale grunnskolen i Trysil Utdanningsforbundet m.fl. TRYSIL_PROD
2021/850 20210302 02.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet om erverv av fast eiendom KIV HOLDING AS TRYSIL_PROD
2021/833 20210302 02.03.2021 Utgående brev Ferdigattest Erik Andreas Platek TRYSIL_PROD
2021/827 20210302 02.03.2021 Utgående brev Anmodning om legeattest ***** TRYSIL_PROD
2021/828 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til sykkelpark Trysilelva Camping ANS TRYSIL_PROD
2021/786 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Bjørg Edith Enger TRYSIL_PROD
2021/788 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2021/788 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter ***** TRYSIL_PROD
2021/756 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om midler til gjennomføring av spill- og hobbydag Elevrådet ved Vestre Trysil oppvekstsenter TRYSIL_PROD
2021/671 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/8 Jorun Nyhuus Dalen TRYSIL_PROD
2021/671 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/8 Jorun Nyhuus Dalen TRYSIL_PROD
2021/671 20210302 02.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 63/8 Jorun Nyhuus Dalen TRYSIL_PROD
2021/772 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om egenerklæringen om konsesjonsfrihet er videresendt til Kartverket NEWSEC BASALE AS AVD HOVEDKONTOR TRYSIL_PROD
2021/773 20210302 02.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om håndtering av koronasituasjonen og strategi for boliger for personer med funksjonsnedsettelse INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/775 20210302 02.03.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/927 20210302 02.03.2021 Utgående brev Innkalling til samtale ***** TRYSIL_PROD
2021/930 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig Christian Andreas Berg TRYSIL_PROD
2021/932 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om refusjon for kjøp av databriller Evy Melby TRYSIL_PROD
2021/933 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Stian Blomquist TRYSIL_PROD
2021/934 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/940 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/942 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknadsfrist 6.4.2021 - tilskuddsordning for foreldrestøttende tiltak i kommunene BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/943 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknadsfrist 30.4.2021 - tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning 2021 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/944 20210302 02.03.2021 Inngående brev Klage på takstgrunnlag - gbnr. 37/1025/0/2 Mona Hagen TRYSIL_PROD
2021/945 20210302 02.03.2021 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/946 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 40 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Leif T Løvlund Vestling TRYSIL_PROD
2021/947 20210302 02.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tommy Siggerud TRYSIL_PROD
2021/875 20210302 02.03.2021 Utgående brev Oppfølging av kontrollrapport SKIHYTTA TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2021/900 20210302 02.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig Dahlen Oppmåling TRYSIL_PROD
2021/906 20210302 02.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Thomas Larsen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/895 20210302 02.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 79/4 Grethe Harviken TRYSIL_PROD
2021/895 20210302 02.03.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 79/4 Grethe Harviken TRYSIL_PROD
2021/876 20210302 02.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ivar Jørgen Lans m.fl. TRYSIL_PROD
2021/862 20210302 02.03.2021 Utgående brev Innvilget søknad om konsesjon - gbnr. 51/84 og 51/119 Einar Lund TRYSIL_PROD
2021/862 20210302 02.03.2021 Utgående brev Melding om registrering i matrikkelen - gbnr. 51/84 og 51/119 Einar Lund TRYSIL_PROD
2021/858 20210302 02.03.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/334, 33/258 og 33/391 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING AS TRYSIL_PROD
2021/986 20210302 02.03.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - fylkesveg 2158 / kopi av brev til Arkitektbua AS INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/938 20210302 02.03.2021 Inngående brev Spørsmål om heftelse på tomt Sindre L Bakken TRYSIL_PROD
2021/949 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - beredskapsvakt - enhet for legesenter og beredskap Ikra Abbas TRYSIL_PROD
2021/950 20210302 02.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - turnuslege 100 % - enhet for legesenter og beredskap Ikra Abbas TRYSIL_PROD
2021/951 20210302 02.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Richard Andrés S Folland TRYSIL_PROD
2021/557 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 80 % fast - hjemmetjenesten avdeling 3 Mari Anette Svenningsen TRYSIL_PROD
2020/4492 20210301 01.03.2021 Inngående brev Klage på endring av vedtak om tillatelse til bruk av skaterampe i Steggfallet Trond og Carina Nerhagen TRYSIL_PROD
2020/4506 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på søknad om å få flagge med regnbueflagg TRYSIL HØYRE TRYSIL_PROD
2020/4511 20210301 01.03.2021 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2020/4000 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Ann-Heidi Thorsteinsen TRYSIL_PROD
2020/4157 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Bent Ove Bredal Løvåsen TRYSIL_PROD
2020/4167 20210301 01.03.2021 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4379 20210301 01.03.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/5136 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtaler - hjelpepleier 60 % - teststasjon covid-19 Østby - 1.4.-11.4.2021 Linda Johanne Mollerud TRYSIL_PROD
2020/5204 20210301 01.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 26/776 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/3019 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om refusjon av VA-avgifter - gbnr. 30/36 TORGALNUP AS TRYSIL_PROD
2020/3098 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 20.2.-18.6.2021 Maria Pedersen TRYSIL_PROD
2020/5901 20210301 01.03.2021 Inngående brev Referat fra møte 3.2.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5289 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement VÅRDAL ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/2734 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 20 % - Jordet barnehage Mailinn Olufsen TRYSIL_PROD
2020/2771 20210301 01.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest ODIN PROSJEKTERING AS TRYSIL_PROD
2020/2565 20210301 01.03.2021 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 16.2.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2402 20210301 01.03.2021 Inngående brev Vernerunderapport nr. 7 og sjekkliste for smittevern - 24.2.2021 ANDERS & FRODE BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/744 20210301 01.03.2021 Inngående brev Samtykke til at skolen ber om ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/342 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 10.2.-19.6.2021 John Ludvig Skarpmo TRYSIL_PROD
2020/212 20210301 01.03.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget Runa E A Skyrud m.fl. TRYSIL_PROD
2020/87 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 10 % - Vestre Trysil oppvekstsenter - 11.2.-31.3.2021 Andi Dybsand TRYSIL_PROD
2020/973 20210301 01.03.2021 Inngående brev Samtykke til at skolen ber om ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/985 20210301 01.03.2021 Inngående brev Samtykke til at skolen ber om ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/1395 20210301 01.03.2021 Utgående brev Underretning og oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning - gbnr. 9/865 STATSKOG SF m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1255 20210301 01.03.2021 Inngående brev Samtykke til ny sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/1607 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 25 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 15.2.-30.4.2021 Wenche Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/201 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - høgskolestilling 100 % - teststasjonene covid-19 Østby - 1.2.-31.3.2021 Astrid Johanna Perstølen TRYSIL_PROD
2021/204 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 33 % - teststasjonen covid-19 Østby - 1.4.-11.4.2021 Elin Johnsrud TRYSIL_PROD
2021/264 20210301 01.03.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 37/1117 Terje Sætre TRYSIL_PROD
2021/353 20210301 01.03.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte om omstilling og nedbemanning på Vestre Trysil oppvekstsenter Utdanningsforbundet m.fl. TRYSIL_PROD
2021/346 20210301 01.03.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om utbetaling av tilskudd Fladhagen Hockey TRYSIL_PROD
2021/329 20210301 01.03.2021 Inngående brev Endringsskjema - varmekabler ANDERS & FRODE BYGG AS TRYSIL_PROD
2021/331 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - elevveileder 60 % - Innbygda skole Ronny Goa TRYSIL_PROD
2021/411 20210301 01.03.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - sykepleier Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/512 20210301 01.03.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig - gbnr. 16/163/30 HYTTER FOR ALLE AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210301 01.03.2021 Inngående brev Spørsmål om ny adkomstveg og godkjenning av kjellerleilighet Jonas Carsten Jeppesen TRYSIL_PROD
2021/5 20210301 01.03.2021 Inngående brev Spørsmål om veg til hytte i Grasbekkåsen 12 Lars Holden TRYSIL_PROD
2021/5 20210301 01.03.2021 Inngående brev Spørsmål om oppmåling av tomtegrense Johan Anté TRYSIL_PROD
2021/181 20210301 01.03.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - gbnr. 33/1090 TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/7990 20210301 01.03.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - 34,70 % adjunkt - Innbygda skole 27.2.-31.7.2021 Marit Hansson Morgestad TRYSIL_PROD