eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/4174 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsrenseanlegg / utslippstillatelse - gnr. 1 bnr. 4 TREKOMPANIET TRYSIL AS
2014/3787 20171013 13.10.2017 Inngående brev Spørsmål om muligheten for byggetillatelse på tomt i Bergevegen Oline Charlotte Nerberg og Stefan Bakken
2017/3358 20171013 13.10.2017 Inngående brev Oversendelse av liste over barn for september REVHI FAMILIEBARNEHAGE DA
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Inngående brev Sluttrapport - Lek gir læring Elverum kommune
2017/150 20171013 13.10.2017 Inngående brev Purring på melding om lysstolper som er i ferd med å velte i Steggfallet SØNDRE MOEN VEL
2016/4205 20171013 13.10.2017 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Astrid Eva M Danielson
2016/4205 20171013 13.10.2017 Utgående brev Underretning til berørte parter i forbindelse med oppmåling av gnr. 37 bnr. 1565 Moss Anette m.fl.
2016/4205 20171013 13.10.2017 Utgående brev Underretning om matrikkelføring Erik Anders Danielson
2017/3651 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 51 bnr. 1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN, ELTDALEN NORDRE ANS
2016/627 20171013 13.10.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra Kraftfondet SØRE OSEN GRENDEUTVALG
2015/910 20171013 13.10.2017 Inngående brev Oversendelse av rapport og sammendrag - reiselivets økonomiske betydning for Trysil kommune DESTINASJON TRYSIL SA
2017/4055 20171013 13.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring - eiendomsskatt - gnr. 33 bnr. 167 fnr. 1 Åge Østerhaug
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 76 bnr. 1 Per Ifarnæss
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 76 bnr. 5 Even Ifarness
2014/3787 20171013 13.10.2017 Inngående brev Purring på spørsmål om bruk av dammen som er anlagt på hyttefeltet BJØNNBEKKMORA HYTTEFORENING
2017/3747 20171013 13.10.2017 Inngående brev Svar - Anmodning om uttalelse - ønske om å rive et gammelt bygg - gnr/bnr 72/25 - Trysil kommune Hedmark fylkeskommune
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte TRYSIL KOMMUNE, fysio- og ergoterapitjenesten
2017/1635 20171013 13.10.2017 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt Odd G Bohjort Grøndalen
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Trysil
2017/4177 20171013 13.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 29 bnr. 85 Hallvard Sneli
2017/4175 20171013 13.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 33 bnr. 180 Kai Arild Bakken
2017/4176 20171013 13.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 80 bnr. 12 og 25 Kari Nergaard
2017/4176 20171013 13.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 80 bnr. 12 og 25 Kari Nergaard
2017/1511 20171013 13.10.2017 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gnr 37 bnr 1521 Olav Kleiveland
2017/3459 20171013 13.10.2017 Inngående brev Oversendelse av revidert situasjonskart AS ARKITEKTBUA
2016/4670 20171013 13.10.2017 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - Støttekontakt - 25.09.2017--31.12.2018 Kjell Løvåsen
2017/3339 20171013 13.10.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV Trysil m.fl.
2017/2599 20171013 13.10.2017 Utgående brev Leie av gymsal ved Innbygda skole - kontrakt Hoppgruppa IL Trysilgutten m.fl.
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Nav
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Nav
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Nav
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Nav
2015/2704 20171013 13.10.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Nav
Ingen tilgang 20171013 13.10.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Nav
2017/3941 20171013 13.10.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - Hjemmetjenesten avdeling 3 Mona Odden
2017/3941 20171013 13.10.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 35 % vikariat - Hjemmetjenesten avd. Gamlevegen/Hagebæk Yemane Ghebredngl Mikal
2017/3941 20171013 13.10.2017 Inngående brev Takker ja til stilling Yemane Ghebredngl Mikal
2017/3941 20171013 13.10.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - Hjemmetjenesten avd. Bergetunet Bente Myrvang
2017/1698 20171013 13.10.2017 Utgående brev Protokoll fra ansettelsesutvalget 12.10.17 - tilsetting student/elev 21-25 % fast - Hjemmetjenesten Elise Nordgård Brenna
2017/3996 20171013 13.10.2017 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak / kopi av brev til Svevia Norge AS Arbeidstilsynet
2016/2202 20171013 13.10.2017 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 12.09.17 *****
2017/4088 20171013 13.10.2017 Utgående brev Innkalling til møte - ny dato *****
2017/358 20171013 13.10.2017 Inngående brev Frist 30.10.2017 Statusoppdatering - kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2884 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 37 bnr. 1542 JSC Massive wood construction
2017/3617 20171013 13.10.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1091 - Renholder - fast 80 % *****
2017/1999 20171013 13.10.2017 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Trysil
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PP-TJENESTEN FOR TRYSIL OG ENGERDAL
2017/3331 20171012 12.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Deling av grunneiendom - gnr. 37 bnr. 114 fnr. 24 Trysilfjell Utmarkslag SA
2017/3723 20171012 12.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Deling av grunneiendom - gnr. 37 bnr. 43 fnr. 9 Trysilfjell utmarkslag SA
2017/3181 20171012 12.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Deling av grunneiendom - gnr. 37 bnr. 73 fnr. 33 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2016/1054 20171012 12.10.2017 Utgående brev Referat fra møte *****
2017/4132 20171012 12.10.2017 Utgående brev Tjenestebevis Kenar Saber
2017/4130 20171012 12.10.2017 Utgående brev Tjenestebevis Ellen Marie Kveen
2016/1154 20171012 12.10.2017 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon STATENS PENSJONSKASSE
2017/2272 20171012 12.10.2017 Inngående brev Innkalling til møte NAV Trysil
2017/3321 20171012 12.10.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - nabovarsel - gnr. 33 bnr. 1078 CODE ILLUSTRATED FUTURE AS
2017/3849 20171012 12.10.2017 Utgående brev Informasjon om skoleskyss Magnhild og Kåre Norstad m.fl.
2017/3909 20171012 12.10.2017 Inngående brev Informasjon om hva Lånekassen trenger for å kunne registrere nytt lærested STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
2017/1439 20171012 12.10.2017 Utgående brev Tjenestebevis Ida Torgals
2017/4127 20171012 12.10.2017 Utgående brev Tjenestebevis Gunn Enger
2017/4131 20171012 12.10.2017 Utgående brev Tjenestebevis Hege Katrin Rønningen
2015/2668 20171012 12.10.2017 Inngående brev Bekreftelse på behandling *****
2016/1529 20171012 12.10.2017 Utgående brev Informasjon om krav til bevillingshaver - Trysil Mat & Catering AS TRYSIL MAT & CATERING AS
2015/1209 20171012 12.10.2017 Utgående brev Referat fra seniorsamtale *****
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Utgående brev Inntrekking av midler - status i prosjekt COACH 1 HEIDI M BURÅS
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Utgående brev Inntrekking av midler - status i prosjekt RUNA EGGEN
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Utgående brev Inntrekking av midler - status i prosjekt ØYVIND KVILE
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Utgående brev Inntrekking av midler - status i prosjekt RØNES MUSIKK
2017/4156 20171012 12.10.2017 Inngående brev Høringsfrist 22.11.2017 - Ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven Helse- og omsorgsdepartementet
2017/1698 20171012 12.10.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - Hjemmetjenesten avd. 1 Bjørnar Næsbak Nordhagen
2017/165 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad på stilling som støttekontakt Cathrine Bekkevold Frøhaug
2017/4153 20171012 12.10.2017 Utgående brev Svar på purring på refusjonskrav *****
2017/3318 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1090 - Avdelingsleder - enslige mindreårige avdeling - fast 100 % *****
2017/4153 20171012 12.10.2017 Inngående brev Tilbakemelding på svar på søknad om refusjon *****
2017/4157 20171012 12.10.2017 Inngående brev Oversendelse av sikkerhetsrapporter for brannalarmanlegg og nødlys Siemens AS, BT
2016/3126 20171012 12.10.2017 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 7 Norconsult AS
2017/3884 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsrenseanlegg / utslippstillatelse - gnr. 14 bnr. 128 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2017/4162 20171012 12.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 72 bnr. 163 Vidar Holen
2017/4159 20171012 12.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 29 bnr. 165 Arnold Øverås
2017/2184 20171012 12.10.2017 Inngående brev Reseksjoneringsprosess - ulovlig omgåelse - gnr 30 bnr 35 Per Einar Røvig Bakke
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - gnr. 44 bnr. 1 Toril og Åge Hornsletten
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 Statskog Glomma AS
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 9 bnr. 662 Statskog SF
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 3 bnr. 1 Snorre Grønnæss
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Oppsigelse av forsikringsattest *****
2016/3588 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Deling gnr. 29 bnr. 5 -tilleggsareal til gnr. 29, bnr. 178 29/5 i Trysil kommune TRYSIL KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til refusjon av utgifter til jegerprøven 2016 MILJØDIREKTORATET
2017/4155 20171012 12.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 53 bnr 39 Runa E A Skyrud
2017/4145 20171012 12.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring - gnr. 30 bnr. 4 Kjell Olav Hemstad
2017/4004 20171012 12.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring - eiendomsskatt - gnr. 30 bnr. 569 Pål Andre Fredriksen
2017/4091 20171012 12.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring - gnr 51 bnr 734 Eric Jürgen Dorenberg
2017/4154 20171012 12.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 33 bnr 993 snr 2 Nils Peter Hedlund
2017/763 20171012 12.10.2017 Inngående brev Oversendelse av dokumenter - søknad om utbetaling av læreplasstilskudd FLÆSK & HUMLE AS
2017/763 20171012 12.10.2017 Inngående brev Oversendelse av svar på søknad om godkjenning av bedrift/fag FLÆSK & HUMLE AS
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1296 Odd Erik Rogndahl
2016/4145 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging - Synnaåvegen Morten Olesen Lutnæs
2017/4163 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for frakt av utstyr til Grønberget Per Gustav Næsbak
2017/4166 20171012 12.10.2017 Inngående brev Høringsfrist 10.1.2018 - reviderte særregler for skrivemåten av norske stadnamn SPRÅKRÅDET
2016/3588 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Deling gnr. 29 bnr. 5 -tilleggsareal til gnr. 29, bnr. 178 29/5 i Trysil kommune Roger Westad
2017/2774 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Gnr. 9 bnr. 71 - fradeling av tomt til eksisterende bolig 9/71 i Trysil kommune Geir Arne Bergersen
2017/2774 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Gnr. 9 bnr. 71 - fradeling av tomt til eksisterende bolig 9/71 i Trysil kommune Gjermund Skaaret
2016/3588 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Deling gnr. 29 bnr. 5 - tilleggsareal til gnr. 29, bnr. 178 29/5 i Trysil kommune Per Anders Fladhagen
2016/3588 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Deling gnr. 29 bnr. 5 -tilleggsareal til gnr. 29, bnr. 178 29/5 i Trysil kommune Inge Oddleiv Svingen
2016/3588 20171012 12.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Deling gnr. 29 bnr. 5 - tilleggsareal til gnr. 29, bnr. 178 29/5 i Trysil kommune Arnold Øverås
2017/3651 20171012 12.10.2017 Utgående brev Informasjon om innløsing av festetomt - gnr. 51 bnr. 1 Røsjøvegen 273 Eivind Børke
Ingen tilgang 20171012 12.10.2017 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing for gnr. 51 bnr. 747 STATENS KARTVERK TINGLYSING
2017/3481 20171012 12.10.2017 Inngående brev Liste over barn i september TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS
2017/3481 20171012 12.10.2017 Inngående brev Liste over barn i august TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS
2017/4167 20171012 12.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg anneks - gnr. 38 bnr. 7 Steinar Larsen
2014/3787 20171012 12.10.2017 Inngående brev Spørsmål om bruksendring gnr. 36 bnr. 181 Åse Hollseter Westtorp
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 37 bnr. 930 BYGGTAKST ELVERUM AS
2017/4140 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg motorklubbens lokaler - gnr. 66 bnr. 57 fnr. 1 BJØRN BAASTAD AS
2017/3483 20171011 11.10.2017 Utgående brev Minner om rutine - rapportering av barn Knerten barnehage
2017/3358 20171011 11.10.2017 Utgående brev Minner om rutine - rapportering av barn REVHI FAMILIEBARNEHAGE DA
2017/3483 20171011 11.10.2017 Inngående brev Liste over barn i august, september og oktober KNERTEN BARNEHAGE AS
2017/3481 20171011 11.10.2017 Utgående brev Minner om rutine - rapportering av barn Trysil menighetsbarnehage
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
2015/2704 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
2017/2339 20171011 11.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Matrikulering av eksisterende uregulert festegrunn gnr. 13 bnr. 1 tomt 9 13/1 i Trysil kommune Tor Arne Hvidsten
2017/2339 20171011 11.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Matrikulering av eksisterende uregulert festegrunn gnr. 13 bnr. 1 tomt 9 13/1 i Trysil kommune Asta Ragnhild Faldmo m.fl.
2017/2339 20171011 11.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Matrikulering av eksisterende uregulert festegrunn gnr. 13 bnr. 1 tomt 9 13/1 i Trysil kommune Stadigs Sigrid
2017/2339 20171011 11.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Matrikulering av eksisterende uregulert festegrunn gnr. 13 bnr. 1 tomt 9 13/1 i Trysil kommune Bjørn Kjeverud
2016/4192 20171011 11.10.2017 Inngående brev Retur av dokument - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - gnr. 30 bnr. 134 og 233 STATENS KARTVERK
2017/2339 20171011 11.10.2017 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Matrikulering av eksisterende uregulert festegrunn gnr. 13 bnr. 1 tomt 9 13/1 i Trysil kommune ØSTBY SAMEIESKOG ANS
2015/4699 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Forskrift om snøskuterløyper i Trysil kommune - endelig behandling Aina Ingun Tokerud m.fl.
2017/2725 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Deling av grunneiendom - gnr. 36, bnr. 15 mfl. Per Ivar Larsen m.fl.
2017/4115 20171011 11.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1450 snr 1 Sverre Nyheim
2017/4146 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 33 bnr 306 Ronny Myrseth
2017/4109 20171011 11.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring - gnr. 37 bnr. 1452 snr. 3 Lisbeth Grambo og Tonny Gundersen
2017/4145 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 30 bnr 4 Kjell Olav og Eva Hemstad
2017/4147 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 33 bnr 412 Bjørn Erling Skramstad
2015/3800 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
2017/4108 20171011 11.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1452 snr 2 Ole Endre Eliesen Hugdal
2017/4147 20171011 11.10.2017 Inngående brev Svar på melding om befaring - gnr. 33 bnr. 412 Bjørn Erling Skramstad
2017/4018 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 50,47 % - Hjemmetjenesten, Hagebæk - 01.10.2017-07.01.2018 Nina Stautland Sætevik
2017/964 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 20,90 % - Hjemmetjenesten, avd. Hagebæk - 01.09.-31.10.2017 Najua Ali Wahab
2017/3918 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Konsulent 75 % - Plan-, bygg- og miljøavdelingen - 18.09.-31.12.2017 Finn Arvid Amundsen
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
2017/1356 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ingeniør 30 % - Plan-, bygg- og miljøavdelingen - 21.08.-31.12.2017 Bjørn Helge Kristiansen
2017/1606 20171011 11.10.2017 Inngående brev Frist 24.11.2017 - Obligatorisk prevalensundersøkelse i sykehjem høsten 2017 FOLKEHELSEINSTITUTTET
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 29 bnr. 119 ELTOSÅSTEIGEN SKOG ANS
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 Ola Haag Grønnæss
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 96 Trygve Brenden
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 96 Trygve Brenden
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr. 7 Jan Håkon Sætre
2015/831 20171011 11.10.2017 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 88 bnr. 191 Trysilkonsult
2017/2885 20171011 11.10.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - signert søknad - gnr. 33 bnr. 1075 ØVERBYGG ØSTLANDET AS
2017/4151 20171011 11.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 72 bnr. 143 Gunda Skjærstad
2017/2917 20171011 11.10.2017 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 36 bnr. 544 BJØRN BAASTAD AS
2017/4152 20171011 11.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 36 bnr. 582 Per Ingolf Bryn
2017/3266 20171011 11.10.2017 Inngående brev Oversendelse av godkjent lærekontrakt OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK
2017/3722 20171011 11.10.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Nav
2017/3660 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Beredskapsvakt - Trysil legesenter - 01.10.2017-31.12.2018 Bengt Anders Furubacke
2017/4009 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om mangler i søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 722 TRYSIL UTVIKLING AS
2017/4128 20171011 11.10.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om oppsetting av Jets toalett på hytta Ida C. Opheim Høgevold
2016/2232 20171011 11.10.2017 Inngående brev Oversendelse av godkjent arbeidsvarslingsplan fylkesveg 563 for etablering av avkjørsel til Mosetra hytteområde Statens vegvesen region øst
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 14 JOHN GALTEN AS
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 3 JOHN GALTEN AS
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 10 John Galten AS
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt 25.09.2017-31.12.2018 Nils-Einar Stenmyren
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 12 John Galten AS
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 15 JOHN GALTEN AS
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 2 JOHN GALTEN AS
2016/3126 20171011 11.10.2017 Utgående brev Signert endringsmelding nr. 13 John Galten AS
2017/4153 20171011 11.10.2017 Inngående brev Oversendelse av refusjonskrav *****
2017/4153 20171011 11.10.2017 Inngående brev Purring på refusjonskrav *****
2017/4142 20171011 11.10.2017 Utgående brev Søknad om prosjektmidler - opptrappingsplan for hablilitering og rehabilitering 2017 - 2019 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/3318 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1090 - Avdelingsleder - enslige mindreårige avdeling - fast 100 % *****
2017/1007 20171011 11.10.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Rakel Aimee Fosby
2017/4141 20171011 11.10.2017 Inngående brev Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv fra 1.1.2018 Helsedirektoratet
2016/1529 20171011 11.10.2017 Utgående brev Oppfølging av kontrollrapport fra politiet i Trysil - Trysil Mat & Catering TRYSIL MAT & CATERING AS
2017/3946 20171011 11.10.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Malin Hammer
2017/3947 20171011 11.10.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Christina I Bagsjøberget
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Driftstilskudd 2016 - Østby grendeutvalg ØSTBY GRENDEUTVALG
2017/2906 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 100 % - Innbygda skole Ellen Cristina Svensson
2017/4142 20171011 11.10.2017 Inngående brev Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene / Kopi av brev til Fylkesmannen i Hedmark Helsedirektoratet
2017/3955 20171011 11.10.2017 Utgående brev Status på arbeid med styreutfordringer i SØIR ELVERUM KOMMUNE m.fl.
2017/778 20171011 11.10.2017 Inngående brev Melding om at bygget er ferdig - gnr. 33 bnr. 599 Trond Trangsrud
2017/3996 20171011 11.10.2017 Inngående brev Tilsyn - utsettelse av frist / kopi av brev til Svevia Norge AS Arbeidstilsynet
2017/4143 20171011 11.10.2017 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Wenche Silkoset
2017/3856 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.09.2017-31.10.2018 Olga V Suleimanova
2017/3392 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Renholder 85 % - Eiendomsavdelingen - 03.08.-07.11.2017 Weleyesus Yemane G
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
2017/3132 20171011 11.10.2017 Utgående brev Referat fra foreldremøte 18.09.17 Andre Ensrud Solheim m.fl.
2017/3864 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 60 % - Trysil sykehjem, 5. avdeling - 01.10.2017-31.08.2018 Karin Dahl
2017/3866 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 50 % - Trysil sykehjem, 5. avdeling - 02.10.2017-31.01.2018 Stian Jacobsen
2017/2892 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om mangler i søknad om ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1037 OVE HALVORSEN ARKITEKT
2017/3926 20171011 11.10.2017 Utgående brev Svar på oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 73 bnr. 71 Helge Flenmoren
2015/2451 20171011 11.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Detaljreguleringsplan for Vestsiden Trysil sentrum ALPINBOLIGER AS
Ingen tilgang 20171011 11.10.2017 Inngående brev Rapport fra utført arbeidsplassvurdering SALUTIS HMS AS
2017/4148 20171011 11.10.2017 Inngående brev Underskrevet rammeavtale om leie / disponering av leiligheter HÅST AS
2017/3617 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1091 - Renholder - fast 80 % *****
2017/3299 20171010 10.10.2017 Utgående brev Svar på henvendelse om deling og oppmåling i Ryskdalen hytteområde Advokat Jostein Morønning
2017/4134 20171010 10.10.2017 Inngående brev Høringsfrist 1.12.2017 - Forslag til bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene OPPLAND FYLKESKOMMUNE
2017/4138 20171010 10.10.2017 Utgående brev Forespørsel om digitalisering av eiendomsarkiv - Trysil kommuneskoger Fylkesarkivet i Oppland - IKA Opplandene
2017/4138 20171010 10.10.2017 Inngående brev Svar på forespørsel om digitalisering av eiendomsarkiv - Trysil kommuneskoger Fylkesarkivet i Oppland - IKA Opplandene
2016/3291 20171010 10.10.2017 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd fra Trysil kommunale idrettsfond 2016 IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN
2017/1070 20171010 10.10.2017 Inngående brev Nye terminlister håndball NHF REGION INNLANDET
2017/4126 20171010 10.10.2017 Inngående brev Spørsmål om leie av gymsal i Nybergsund Kata Magyari
2017/3909 20171010 10.10.2017 Utgående brev Godkjenning av Trysil voksenopplæring i Statens lånekasse STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
2017/3849 20171010 10.10.2017 Inngående brev Anmodning om at Jordet taxi informeres om skoleskyss Magnhild Norstad
2017/3267 20171010 10.10.2017 Inngående brev Oversendelse av oppdatert tegningssett - gnr. 37 bnr. 1558 Osen Tegnekontor AS
2017/4124 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 60 bnr. 139 Sigvartsen Design
2017/973 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon og søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 83 bnr. 47 Jørn Wiger
2016/2389 20171010 10.10.2017 Inngående brev Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 2016 med sosiale tjenester i NAV STATENS HELSETILSYN
2017/4088 20171010 10.10.2017 Utgående brev Innkalling til møte *****
2015/3543 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om utsettelse av ferie Lene Skjærbæk
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Inngående brev Svar på melding om fastlege HELFO
Ingen tilgang 20171010 10.10.2017 Inngående brev Svar - Utbetalingsanmodning for kulturminneplanarbeid i Trysil kommune Hedmark fylkeskommune
2017/4040 20171010 10.10.2017 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgslønn 1.9.2017-31.8.2018 *****
2017/4119 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 23 bnr. 16 Gunn Helen Loberg
2015/2395 20171010 10.10.2017 Inngående brev Uttalelse til mindre endring av reguleringsplan D, J, M, R og T i Fageråsen Statens vegvesen region øst
2016/3126 20171010 10.10.2017 Inngående brev Vernerunderapport nr. 7 John Galten AS
2017/3459 20171010 10.10.2017 Inngående brev Revidert søknad om rammetillatelse - gnr. 9 bnr. 824 AS ARKITEKTBUA
2017/4128 20171010 10.10.2017 Inngående brev Spørsmål om oppsetting av Jets toalett på hytta Ida C. Opheim Høgevold
2017/4149 20171010 10.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 36 bnr. 280 Inge Bryn
2017/4150 20171010 10.10.2017 Inngående brev Registrering av eksisterende avløpsanlegg - gnr. 64 bnr. 48 Tor Brænna
2017/3588 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - tilbygg fritidsbolig - gnr. 52 bnr. 61 Trekompaniet Trysil AS
2016/4195 20171010 10.10.2017 Utgående brev Ferdigattest- avløpsanlegg - gnr 67 bnr 25 Vestheim Trysilkonsult
2017/2917 20171010 10.10.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - ny situasjonsplan - gnr 36 bnr 544 HEDDA HYTTER AS
2017/4036 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 31 bnr. 196 og 85 EIENDOMSMEGLER 1 HEDMARK EIENDOM AS
2017/4135 20171010 10.10.2017 Inngående brev Rapport med varsel om vedtak etter tilsyn / Kopi av brev til Edel Pedersen Mattilsynet region øst
2017/3952 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 17 bnr. 96 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2017/3826 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 75 bnr. 10 Gun Eivor Storbæk
2017/3779 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 3 bnr. 17 RUSTAD EIENDOMSMEGLING AS
2017/3781 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 73 bnr. 40, 33 og 58 DNB MEGLERSERVICE AS
2017/3778 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 76 bnr. 13 fnr. 12 OSENSJØEN TURISTSENTER AS
2014/3787 20171010 10.10.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om konsesjonsplikt - gnr. 72 bnr. 150 DNB Eiendom
2017/3782 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 31 bnr. 116, 144 og 152 ADVOKATFIRMAET CONSENSUS ANS
2017/3782 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 31 bnr. 116, 144 og 152 ADVOKATFIRMAET CONSENSUS ANS
2017/3952 20171010 10.10.2017 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 17 bnr. 96 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2016/3798 20171010 10.10.2017 Inngående brev Tiilbakemelding til melder *****
2017/3912 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - tilbygg bolig - gnr. 87 bnr. 8 Geir Graff
2017/3588 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig - gnr. 52 bnr. 61 Trekompaniet Trysil AS
2017/4137 20171010 10.10.2017 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV Trysil m.fl.
2017/4091 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 51 bnr 734 Eric Jürgen Dorenberg og Dagny Haug Dorenberg
2017/4093 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 51 bnr 521 BRALK EIENDOM AS
2017/4094 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 52 bnr 59 Frank Hansen
2017/4095 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 53 bnr 237 Bjørn Helge Lokheim
2015/1170 20171010 10.10.2017 Utgående brev Aksept av tilskudd til bredbåndsutbygging i Landsjøåsen- Langtjernåsen og Galåsen NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
2015/1170 20171010 10.10.2017 Utgående brev Aksept av vilkår for tildeling av bredbåndsmidler fra Hedmark fylkeskommune - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 3.300.000,- Hedmark fylkeskommune
2017/4109 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1452 snr 3 Lisbeth Grambo
2017/4113 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 929 Terje Mass Andersen
2017/4112 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 13 bnr 1462 Sigurd og Alexandra Holm
2017/4114 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1102 Knut Myhrer og Ane Gyri Fosmark
2017/4110 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1452 snr 1 Freddy Albert Kristiansen
2017/4108 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 37 bnr 1452 snr 2 Ole Endre Eliesen Hugdal
2017/4096 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 76 bnr 158 Rune Kristiansen
2017/4098 20171010 10.10.2017 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 88 bnr 195 Steinar Edseth
Versjon:5.2.00