eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2010/3816 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon June Elisabeth Ebbell
2019/2112 20190920 20.09.2019 Inngående brev Forslag på varamedlem i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Solveig Skjærstad
2019/147 20190920 20.09.2019 Inngående brev Melding om defekt gatelys Marthe Lindstad
2019/558 20190920 20.09.2019 Inngående brev Ny versjon av vedtaksmaler for drenering i Agros FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 1 bnr. 6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 55 bnr 2 Arne Andersen Stenstrøm
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 76 bnr. 5 EVEN IFARNESS
2019/3997 20190920 20.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om kosesjonfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 29 bnr. 143 og 231 Ingunn Jeanette Forsberg-Horgmo
2019/141 20190920 20.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - forslag til endring av reguleringsplan for Trysilfjell Turistsenter - Statens vegvesen STATENS VEGVESEN - vegavdeling Hedmark
2019/3679 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt *****
2019/3960 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt *****
2017/4783 20190920 20.09.2019 Inngående brev Oversendelse av plantegning - gnr. 33 bnr. 141 SBG BYGGPROSJEKT AS
2019/3620 20190920 20.09.2019 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak - avløpsanlegg - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 116 Anders Wangen
2019/3914 20190920 20.09.2019 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om fritidsstipend *****
2019/3914 20190920 20.09.2019 Utgående brev Innhenting av informasjon i forbindelse med søknad om fritidstipend *****
2019/3600 20190920 20.09.2019 Inngående brev Melding om utbedring av vannlekkasje - gnr. 30 bnr. 198 Stein Erik Moen
2014/2478 20190920 20.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om endring av stillingsprosent Lars-Åke Lindeborg
2018/4171 20190920 20.09.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb Mona Brateggen
2018/4213 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2019/3999 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet serviceavtale - Haco GV-H1 - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 142 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2019/3653 20190920 20.09.2019 Inngående brev Referat fra vernerunde 4 ARNE TØRÅSEN AS
2018/1872 20190920 20.09.2019 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0023 Interreg Indre Skandinavia
2018/1872 20190920 20.09.2019 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0022 Interreg Indre Skandinavia
2016/3742 20190920 20.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter møte om Femundselva, Trysilelva og Klarälven KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Endring av ansvarsrett for veg og va-anlegg - gnr. 51 bnr. 228 ARNE TØRÅSEN AS
2019/3987 20190920 20.09.2019 Inngående brev Oversendelse av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 26 bnr. 383 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2019/3993 20190920 20.09.2019 Inngående brev Høringsfrist 1.11.2019 - Normen versjon 6.0 - ny versjon av norm for sikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren DIREKTORATET FOR E-HELSE
2018/1835 20190920 20.09.2019 Inngående brev Endringer i forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering del 1 HELSEDIREKTORATET
2018/4197 20190920 20.09.2019 Utgående brev Melding om mangler - korrespondanse - gnr. 37 bnr. 1513 NORCONSULT AS
2019/3694 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 80 % - Grunnskolen - Innbygda skole Ronny Goa
2019/3996 20190920 20.09.2019 Inngående brev Oppsigelse i del av stilling Helene Hveem Moltubakk
2019/3998 20190920 20.09.2019 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden Nav
2017/3321 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gnr. 33 bnr. 1078 CODE ILLUSTRATED FUTURE AS
2019/3501 20190920 20.09.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 46 bnr. 62 Magne Arild Åsberg
2019/3426 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet utleiekontrakt - bruk av Vestibylen Barselgruppen Trysil
2019/1344 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til voksenopplæring våren 2019 INNLANDET MUSIKKRÅD
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Varsel om prisøkning på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer fra 1.1.2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2018/3945 20190920 20.09.2019 Inngående brev Oversendelse av sikkerhetsrapporter for brannalarmanlegg og nødlys SIEMENS AS
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 22.8.2019-31.12.2020 Frida Nåsved Storbæk
2019/3384 20190920 20.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål om skype-intervju *****
2019/3988 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - Idavollen leirsted/tingsted 2.11.2019 IAESTE NORGE
2019/3988 20190920 20.09.2019 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - Idavollen leirsted/tingsted 1.11.2019 IAESTE NORGE
2018/2949 20190920 20.09.2019 Inngående brev Orientering om saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Kommentar til oppfølgingsplan *****
2019/2648 20190920 20.09.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Veronica Sætre Bakken
Ingen tilgang 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 19.8.2019-19.6.2020 Maren Bakke
2019/3899 20190920 20.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.9.2019-19.6.2020 Auden Sundsbakken
2019/3916 20190919 19.09.2019 Inngående brev Gjødslingsplan 2019 ØIVIND LØKEN
2019/3925 20190919 19.09.2019 Inngående brev Gjødslingsplan 2019 ØIVIND LØKEN
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 3 bnr. 16 RØBERG RUNA ELISE
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 5 bnr. 7 GALAASEN ANDERS
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 73 bnr. 37 HOLEN KNUT A
2019/3985 20190919 19.09.2019 Inngående brev Informasjon om databaseløsning for sensitive artsdata FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/2250 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019 - Tillatelse til bruk av beltegående gravemaskin motorkjøretøy for utbedring av skiløypetrasè ved Eltsjøen Magnar Søhagen
2019/2250 20190919 19.09.2019 Utgående brev Tillatelse til motorferdsel i Eltdalen - ettersendelse av kart Magnar Søhagen
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 44 GLEDITSCH ODD PETTER
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) - gnr. 31 bnr. 1 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
2019/3983 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oversendelse av søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 67 bnr. 9 og gnr. 40 bnr. 132 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2018/2821 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftete grunnbokutskrifter - gnr. 79 bnr. 45 Inge Johan Øren
2018/2821 20190919 19.09.2019 Utgående brev Underretning etter oppmålingsforretning avholdt 16.09.2019 Anders Bu Aaneby m.fl.
2019/3971 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om utplasseringsplass i IKT-avdelingen i Stor-Elvdal kommune Even Rotbakken Næss
2019/270 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av referatene fra møte 3.9.2019 Delta avd Trysil m.fl.
2019/11 20190919 19.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for sykehjem 6. avdeling - 1.9.-30.11.2019 Ann Karin Myrstad
2018/3183 20190919 19.09.2019 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA - anlegg- gnr. 33 bnr. 1086 BJØRN BAASTAD AS
2019/3880 20190919 19.09.2019 Utgående brev Vedtak om fritidsstipend *****
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale for leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 Ann Kristin Flystveit
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 Gry Vanja Eriksen
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 Camilla M H Sætre
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 TRYSIL HELSESPORTLAG
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 Mina Nerhagen
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 Lone Merete Lutnæs
2018/2532 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av avtale for leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2019/2020 Ann Kristin Flystveit
2018/4056 20190919 19.09.2019 Utgående brev Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 23.9.2019 Benjamin Bekkvang Dypflod m.fl.
2019/3675 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon - fritidsstipend *****
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Anmodning om vedtak for skoleåret 2019/2020 *****
2007/1840 20190919 19.09.2019 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning *****
2017/4783 20190919 19.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar på utbedringer på Storhaug - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 SBG BYGGPROSJEKT AS m.fl.
2019/2694 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 965 TRYSILFJELL HYTTER AS
2019/2704 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - tilbygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 29 fnr. 1 Arne Henry Haagensen
2019/3324 20190919 19.09.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 30 bnr. 576 TYSLAND EIENDOM AS
2019/3737 20190919 19.09.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om retting av eiendomsgrenser i matrikkelen - gnr. 40, bnr. 71 Britt Elin Nybrenna Foss m.fl.
2019/912 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev over gnr. 30, bnr. 583 Karin Lillian Enger m.fl.
2019/3951 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing - gnr. 58 bnr. 73 Harald Drange
2019/3821 20190919 19.09.2019 Utgående brev Krav om bekreftelse av nabovarsel - gnr. 37 bnr. 113 AS ARKITEKTBUA
2019/308 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - igangsettingstillatelse - gnr. 37 bnr. 1526 KATRIN SONNTAG ARKITEKTUR & DESIGN
2019/3821 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - tilbygg / påbygg bolig - gnr. 37 bnr. 113 AS ARKITEKTBUA
2019/3625 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 445 WEENBO GRUPPEN AS
2019/3821 20190919 19.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på krav fra Statens vegvesen etter utsendt nabovarsel - gnr. 37 bnr. 113 AS ARKITEKTBUA
2019/3288 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 88 bnr. 170 MURER MONNÉ AS
2019/3972 20190919 19.09.2019 Inngående brev Spørsmål om konsesjonsvedtak / konsesjonsfritak - gnr. 62 bnr. 2 og gnr. 33 bnr. 9 Rolf Bakken
2019/3975 20190919 19.09.2019 Inngående brev Anmodning om oversikt over Odd Einar Pernups eiendommer i Trysil ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA AS
2018/3430 20190919 19.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2019/3026 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering gnr. 33, bnr. 141 Kartverket tinglysing
2019/3974 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om avslag på søknad om startlån og tilskudd *****
2019/3974 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Pernille Lans
2017/1563 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om ferdigattest - gnr. 30 bnr. 577 ARILD LUND
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Anmodning om lån av lokaler for Campus Trysil Trysil videregående skole
2019/2112 20190919 19.09.2019 Inngående brev Forslag på medlem til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne HLF TRYSIL
2018/1921 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av skatteseddel for eiendomsskatt for verker og bruk 2019 TELENOR NORGE AS
2019/3439 20190919 19.09.2019 Inngående brev Lønnskrav *****
2019/3598 20190919 19.09.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/1108 20190919 19.09.2019 Utgående brev Innkalling til informasjons- og drøftingsmøte Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Resultatkontroll med sluttgodkjenning av Granvollvegen Kjærsti O Tullemor Floden
2019/3336 20190919 19.09.2019 Inngående brev Spørsmål om fradeling i forbindelse med salg av eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2019/3397 20190919 19.09.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - opprusting og forlenging av Styggbergsvegen - Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
2018/2254 20190919 19.09.2019 Utgående brev Uttalelse til krav om å få dekket kostnader for omgjøring av vedtak - konsesjon på gnr. 23 bnr. 13 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/3370 20190919 19.09.2019 Inngående brev Liste over barn - september 2019 MUGGOPPEN BARNEHAGE AS
2018/3608 20190919 19.09.2019 Utgående brev Behov for flere opplysninger for behandling av klage *****
2018/2762 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om midlertidig dispensasjon for pedagogisk bemanning TRYSIL FRILUFTSBARNEHAGE SA
2019/3970 20190919 19.09.2019 Inngående brev Klage på manglende svar på søknad om barnehageplass *****
2018/3370 20190919 19.09.2019 Inngående brev Liste over barn - august 2019 MUGGOPPEN BARNEHAGE AS
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Borghild O P Andersen
2017/932 20190919 19.09.2019 Inngående brev Nå åpner rapporteringen til Grunnskolens informasjonssystem (GSI) UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/3968 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse i kommunal veg - Varahollsvegen NETCO AS
2019/3973 20190919 19.09.2019 Inngående brev Spørsmål om vedlikehold av grusveg - Oppigardsvegen i Vestby Kitty Bakken Stensrud
2019/878 20190919 19.09.2019 Utgående brev Status for innfrielse av dispensasjonsvilkår fra vegloven GREEN ADVISERS AS
2019/3859 20190919 19.09.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling MATTILSYNET avd. Glåmdal og Østerdal
2019/135 20190919 19.09.2019 Utgående brev Søknad om utvidet skjenketid for enkeltanledning - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/112 20190919 19.09.2019 Utgående brev Innkalling til forhandlingsmøte - avtale for turnusplan - enhet for sykehjem 7. avdeling Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2019/112 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse referat fra drøftingsmøte - juleturnus 2019 - Enhet for sykehjem Delta avd Trysil m.fl.
2019/784 20190919 19.09.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 36,85 % - enhet for funksjonshemmede avd. Hagebæk - 1.9.-30.11.2019 Najua Ali Wahab
2018/2085 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av notat i sykefraværsoppfølging Elin Emilsen Holmseth
2019/3384 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om skype-intervju *****
2019/2444 20190919 19.09.2019 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 30 bnr. 68 Bjørn Helge Lokheim m.fl.
2019/3886 20190919 19.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 36 bnr. 541 er registrert i matrikkelen BJØNNÅSEN HYTTEGREND AS m.fl.
2019/3896 20190919 19.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 26 bnr. 1005 er registrert i matrikkelen SØRE TRYSIL HISTORIELAG
2019/3885 20190919 19.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 36 bnr. 539 er registrert i matrikkelen BJØNNÅSEN HYTTEGREND AS m.fl.
2019/3881 20190919 19.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 9 bnr. 515 er registrert i matrikkelen Monica Stadigs
2019/3818 20190919 19.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 9 bnr. 155 er registrert i matrikkelen PGS BYGG AS
2018/3384 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 75 bnr. 96 Trond Larsen m.fl.
2018/4171 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb innen helse Monica Sørensen
2019/3758 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1255 - Avdelingsleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avd. *****
2017/1136 20190919 19.09.2019 Utgående brev TONO-tillatelse SM_18086 for arrangement 3.10.2018 TONO SA
2019/1934 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - rivearbeider og miljøsanering - gnr. 33 bnr. 20 fnr. 5 HEGGELUND & KOXVOLD AS
2019/2687 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsrenseanlegg - gnr. 74 bnr. 100 SIV.ING. HAGA OG HAUGSETH AS
2019/2687 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 74 bnr. 100 SIV.ING. HAGA OG HAUGSETH AS
2019/3501 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 62 Magne Arild Åsberg
2019/3501 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 62 Magne Arild Åsberg
2019/3499 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 57 Ove Isaksætre
2019/2381 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 56 Kristian Storsveen
2019/878 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 38 bnr. 11 Ingar Erling Albrechtsen
2018/4070 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 38 bnr. 227 MURER MONNÉ AS
2019/3497 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 43 Rolf Arne Brendehaug
2019/3497 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 43 Rolf Arne Brendehaug
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak nasjonale prøver 2019 *****
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
2019/3899 20190919 19.09.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale tilkallingsvikar - Trysil kommune - 26.8.2019-19.6.2020 Auden Sundsbakken
2019/3969 20190919 19.09.2019 Inngående brev Påmelding til leksehjelp *****
2019/3341 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 20 bnr. 28 Bente Alme
2018/337 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - bygningsteknisk installasjon - gnr. 63 bnr. 14 May Kirsten Nyhuus m.fl.
2018/2371 20190919 19.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på at søknaden kan avsluttes TRYBO AS
2019/3897 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - gnr. 9 bnr. 370 fnr. 24 Bente Janderberg
2019/3511 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bygging av veg og parkering - gnr. 38 bnr. 295 BJØRN BAASTAD AS
2019/3341 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - mindre avløpsrenseanlegg - gnr. 20 bnr. 28 Bente Alme
2014/3787 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om mulig tilbygg Heidi Øwre
2018/3183 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 1086 BL HOLMSETH PROSJEKTERING
2018/3183 20190919 19.09.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 1086 BL HOLMSETH PROSJEKTERING
2019/112 20190919 19.09.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - juleturnus 2019 - Enhet for sykehjem 7. avdeling Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2017/1756 20190919 19.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på avtalt tidspunkt for revisjon MATTILSYNET
2018/4060 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - avløpsanlegg - gnr. 88 bnr. 202 Odd-Henry Hagevik Vasshus
2019/3047 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for vann og avløp - gnr. 33 bnr. 988 BYGGEPLAN AS
2019/3980 20190919 19.09.2019 Inngående brev Spørsmål om boligformidling Villa Wessel
2016/2184 20190919 19.09.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2016/2186 20190919 19.09.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2019/3850 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Erlend Buflod
2019/3756 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse av ferie Lena Katrine Øien
2019/3495 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 41 Stein Arne Moen
2019/3498 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 46 Terje Lindberg
2019/3496 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 40 Bjørn Håvar Mellembakken
2019/3496 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 40 Bjørn Håvar Mellembakken
2019/2381 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 46 bnr. 56 Kristian Storsveen
2019/3495 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 41 Stein Arne Moen
2019/3499 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 57 Ove Isaksætre
2019/3498 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - gnr. 46 bnr. 46 Terje Lindberg
2019/1108 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av referat fra drøftingsmøte 17.09.2019 Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2017/4776 20190919 19.09.2019 Utgående brev Spørsmål om tillitsvalgte i Norsk Lektorlag Norsk lektorlag
2019/1108 20190919 19.09.2019 Inngående brev Uttalelse til referat fra drøftingsmøte 17.09.2019 Fagforbundet Trysil avd. 288
2018/928 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2019/3982 20190919 19.09.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Lichiya Berehe Mesfen
2018/2885 20190919 19.09.2019 Utgående brev Vedtak om fritak fra nasjonale prøver *****
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Inngående brev Dokumentasjon på kjøp av databrille Merete Tangnæs
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på tilsvar til anmodning - gnr. 30 bnr. 476 og gnr. 31 gnr. 253 Per Einar Røvig Bakke
2016/4272 20190919 19.09.2019 Utgående brev Påminnelse om skigardsak - gnr 51 bnr 487 Inger Kyhen
2016/4273 20190919 19.09.2019 Utgående brev Påminnelse om skigardsak - gnr 51 bnr 497 Odd-Eivind Kure
2016/4276 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Avslag på dispensasjonssøknad - gnr 51 bnr 666 John Arne Alm
2019/3504 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: igangsettingstillatelse - gnr. 37 bnr. 1571 STORENGEN BA-CONSULT AS
2019/3384 20190919 19.09.2019 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Anne Kvist
2019/2172 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak med vilkår - nybygg fritidsbolig og avløpsanlegg - gnr. 26 bnr. 967 ARILD LUND
2019/3772 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på uttalelse til oppsetting av skilt ved Øverbygda skole BL HOLMSETH PROSJEKTERING
2019/2172 20190919 19.09.2019 Utgående brev Anmodning om retting av uoverensstemmelser i søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 967 ARILD LUND
Ingen tilgang 20190919 19.09.2019 Utgående brev Fjerning av tenkt plassering av uthus på fritidseiendom - gnr. 30 bnr. 537 Solskiva tomt 79 Annikka Marie W Hörnfalk
2019/2740 20190919 19.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak -Tillatelse til oppføring av garasje 1 - nybygg garasjer - gnr. 57 bnr. 4 BYGGEPLAN AS
2018/4576 20190919 19.09.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding: Oversendelse av dokumenter i forbindelse med utvidelse av Engemoen grustak BJØRN BAASTAD AS
2019/1314 20190919 19.09.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om beregning av takst - gnr. 33 bnr. 1002 snr. 2 Hilde Løvhaug-Micalsen
2019/3249 20190919 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av søkerliste nattevakter og arbeidsgivers vurdering Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2019/2723 20190919 19.09.2019 Utgående brev Informasjon om elgjakta 2019 Bjørnåsen elgvald
2019/2723 20190919 19.09.2019 Utgående brev Informasjon om elgjakta 2019 Nordre Grøndalen/Solli jaktvald
2019/2723 20190919 19.09.2019 Utgående brev Informasjon om elgjakta 2019 Stenersetermålingen elgvald
2019/2723 20190919 19.09.2019 Utgående brev Informasjon om elgjakta 2019 Grøndalen sameieskog elgvald
2019/3958 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig - gnr. 26 bnr. 448 og 449 Andrzej Wiesiolek
2019/540 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad refusjon for utgifter til databrille Nancy Storsnes
2019/213 20190918 18.09.2019 Utgående brev Vedtak om fritak fra nasjonale prøver *****
2019/3440 20190918 18.09.2019 Inngående brev Lønnskrav fra NITO 2019 NITO
2019/3440 20190918 18.09.2019 Inngående brev Lønnskrav fra Norsk Fysioterapeutforbund 2019 Norsk Fysioterapeutforbund
2017/4691 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2019/3440 20190918 18.09.2019 Inngående brev Lønnskrav 2019 *****
2017/1573 20190918 18.09.2019 Inngående brev Innkalling til møte NAV Trysil
2019/3957 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden Nav
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
2012/1176 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
2011/194 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
2015/411 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonal prøve 2019 *****
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonal prøve 2019 *****
2017/1613 20190918 18.09.2019 Inngående brev Informasjon til deltakerkommunene - ny samarbeidsavtale og nye vedtekter OPPLAND FYLKESKOMMUNE
2018/354 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
2018/352 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonal prøve 2019 *****
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonal prøve 2019 *****
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fritak fra nasjonale prøver 2019 *****
2018/4103 20190918 18.09.2019 Inngående brev Byplan 2030 - melding om vedtak ELVERUM KOMMUNE
2019/482 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til produksjon av sanghefter TRYSIL UNGDOM MED GLEDE
2018/2927 20190918 18.09.2019 Inngående brev Melding om utbetaling av tilskudd til Trysiliaden 2019 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/4171 20190918 18.09.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb innen helse Monica Sørensen
2019/1926 20190918 18.09.2019 Inngående brev Informasjon om TT-ordningen i Innlandet fylkeskommune til kommunene i Innlandet HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/3758 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1255 - Avdelingsleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avd. *****
2019/3964 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 30 bnr. 486 Anna Lande og Marius Ottesen
2019/3965 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 40 bnr. 135, 258 og 259 Simen Sundsbakken
2019/3955 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 74 bnr. 180 Vigdis Østby
2019/1309 20190918 18.09.2019 Inngående brev Purring på svar - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr. 37 bnr. 1590 og gnr. 37 bnr. 1591 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2019/3940 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 56 bnr. 354 Maria Stenberg
2019/3940 20190918 18.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 56 bnr. 354 Erik Stenberg
2019/3386 20190918 18.09.2019 Utgående brev Innkalling til gjennomføring av intervju til ledige stillinger for student/elev i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd Trysil m.fl.
2017/1815 20190918 18.09.2019 Inngående brev Revurdering av sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PP-TJENESTEN FOR TRYSIL OG ENGERDAL
2019/3981 20190918 18.09.2019 Inngående brev Frasigelse av verv i stemmestyret Grethe Harviken
2019/3439 20190918 18.09.2019 Inngående brev Lønnskrav *****
2018/3843 20190918 18.09.2019 Inngående brev Veterinærvaktordningen - nåværende tilskuddsordning opprettholdes FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/3598 20190918 18.09.2019 Utgående brev Oversendelse av utvidet søkerliste Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2019/3439 20190918 18.09.2019 Inngående brev Lønnskrav fra NITO NITO
2019/3439 20190918 18.09.2019 Inngående brev Lønnskrav fra Delta avd. Trysil Delta avd Trysil
2018/4435 20190918 18.09.2019 Inngående brev Uttalelse til ny frist for utbedring av privat stikkledning Terje og Irene N. Pedersen
2019/3966 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 51 bnr. 280 Erling W Joyce Teig
2019/3956 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg lager - gnr. 26 bnr. 90 Hans Emer Østerhaug
Versjon:5.2.00