eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2541 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse - gnr. 37 bnr. 114 fnr. 73 AS ARKITEKTBUA
2017/2545 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 775 Sigvartsen Design
2017/2553 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 735 Trysil Utvikling AS
2017/1294 20170622 22.06.2017 Inngående brev Frasigelse av verv i stemmestyret Ella Moren
2017/2539 20170622 22.06.2017 Inngående brev Klage på anbudskonkurranse HO-17-02 - skolebøker Wahl Libris
2017/2166 20170622 22.06.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - søknad om driftskonsesjon for Engemoen massetak - tiltakshaver Bjørn Braastad AS / Kopi av brev til Direktoratet for mineralforvaltning FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2511 20170622 22.06.2017 Inngående brev Frist 6.10.2017 - Offentlig høring av forslag til forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - trafikklastforskrift for bruer m.m. Statens vegvesen Vegdirektoratet
2017/1890 20170622 22.06.2017 Inngående brev Uttalelse til forslag til gjennomføringsplan Fagforbundet Trysil avd. 288
2017/1637 20170622 22.06.2017 Inngående brev Uttalelse til skilting med vegnummer på Håvi - Kubekksætervegen Brit og Rolf Emilsen
2017/2527 20170622 22.06.2017 Inngående brev Oversendelse av søknad om deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 38 bnr. 7 tomt 315 Flendalen Sameieskog ANS
2017/2512 20170622 22.06.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og grensejustering - gnr. 37 bnr. 173 Moelven Trysil AS
2017/2528 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 38 bnr. 7 tomt 312 Flendalen Sameieskog ANS
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandla refusjonskrav - gnr 1 bnr 1 Morten Olesen Lutnæs
2017/1695 20170622 22.06.2017 Inngående brev Takker ja til stilling Christina Irene Bagsjøberget
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Frist 7.7.2017 - Kartlegging av etablering av KAD-plasser for pasienter med psykiske helse- og rusproblemer FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2517 20170622 22.06.2017 Inngående brev Bemanning ved lensmanskontoret i Trysil / Kopi av brev til Justis- og beredskapsdepartementet HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
2017/2513 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling over skogfond - gnr 47 bnr 1 Per Torvald Eidet
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 68 bnr. 3 Johan Sætre
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr25 bnr 1 Pål Akre
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 1 Ola Lunde
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 15 Ola Haag Grønnæss
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 15 OLA GRØNNÆSS
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 15 Ola Haag Grønnæss
2017/1351 20170622 22.06.2017 Inngående brev Beregning av grunnlag for avløsertilskudd - ferie og fritid FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/195 20170622 22.06.2017 Utgående brev Utbetalingsbrev produksjonstilskudd i jordbruket - etter søknad 20.1.2017 Ingunn Merete Bustad
2017/195 20170622 22.06.2017 Inngående brev Klage på utbetaling av produksjonstilskudd - gnr. 1 bnr. 107 Ingunn Merete Bustad
2015/4206 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Torild Broman
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ingrid E. A. Haugen
2017/1199 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om leie av gymsal Dan Wiggo Bovollen
2017/2554 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 534 NYBAKK ANLEGG AS
2017/1698 20170622 22.06.2017 Inngående brev Takker ja til stilling Thomas Bentseng
2017/2282 20170622 22.06.2017 Inngående brev Spørsmål om behandlingstid - gnr. 77 bnr. 1 fnr. 20 Bente Bakke
2017/486 20170622 22.06.2017 Inngående brev Dokumentasjon på vannforsyning - gnr. 53 bnr. 7 Alexander Kjølseth
2016/3126 20170622 22.06.2017 Inngående brev Melding om innsendt forhåndsmelding om arbeidsplass til Arbeidstilsynet John Galten AS
2017/1984 20170622 22.06.2017 Inngående brev Tilbud på minikonkurranse for prosjektering av sanering / utbytting av avløpspumpestasjon SWECO NORGE AS
2017/1984 20170622 22.06.2017 Inngående brev Oversendelse av tilbud minikonkurranser - konsulenttjenester UnionConsult m.fl.
2017/1980 20170622 22.06.2017 Inngående brev Oversendelse av tilbud minikonkurranser - konsulenttjenester UnionConsult m.fl.
2016/3126 20170622 22.06.2017 Inngående brev Klage på manglende parkeringsplasser i forbindelse med graving i Storvegen MUDO GYM TRYSIL AS
2017/725 20170622 22.06.2017 Inngående brev Takker ja til stilling Ståle Bråten
2017/1039 20170622 22.06.2017 Inngående brev Uttalelse til vurdering og innstilling - fagarbeidere i ressurspool - Trysil sykehjem Fagforbundet Trysil avd. 288
2017/2547 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ståle Bråten
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Saron Haile Abraha
2017/2546 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Charlotte Valdem
2017/2540 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nora Nyhuus
2017/1998 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1077 - Kommunefysioterapeut - årsvikariat 100 % *****
2017/1698 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - Hjemmetjenesten avd. 3 Laila Henny Fjeldskogen
2017/1698 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - Hjemmetjenesten avd. Bergetunet Thomas Bentseng
2017/1698 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - Hjemmetjenesten avd. Bergetunet Marte Myhre Holte
2017/1698 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - Hjemmetjenesten avd. 1 Annika Storsveen
2017/1698 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - Hjemmetjenesten avd. Hagebæk Thor Fabian Pettersen
2017/725 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar i hjemmetjenesten Torstein Fennefoss
2017/725 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ferievikar i hjemmetjenesten Kirsten Te Walvaart
2017/725 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ferievikar i hjemmetjenesten Heidi-Merethe Nilsen Ydse
2017/2403 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Christoffer Bjørnerud
2017/2510 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - klubbhuset 5.8.2017 GRØNDALEN IDRETTSLAG
2017/2082 20170622 22.06.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 139 bnr. 1 Hæhre Entreprenør
2017/2082 20170622 22.06.2017 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse til tiltak - nyoppføring av bru - Strandvoldbrua - gnr. 139 bnr. 1 Hæhre Entreprenør
2016/3206 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 929 Terje Mass Andersen
2015/4281 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 26 bnr. 727 Trysil Utvikling AS
2017/1149 20170622 22.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 49,30 % - Innbygda skole - 15.05.-23.06.2017 Ida Torgals
2016/4565 20170622 22.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 89,3 % - Innbygda skole - 23.06.-30.06.2017 Martin Bråten
2017/2514 20170622 22.06.2017 Inngående brev Høringsfrist 17.8.2017 - ny forskrift om gradering av pleiepenger ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
2016/3541 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om oppklaring av tidspunkt for utbetaling ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA
2016/3541 20170622 22.06.2017 Inngående brev Korrigering av lønn / klage på refusjonsbeløp ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA
2016/3541 20170622 22.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Refusjon for assistenttjeneste og tilsyn skoleskyss 2017/2018 ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA
2017/1338 20170622 22.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 21,36 % - Trysil sykehjem 6.avdeling - 12.06.-30.09.2017 Magdalena A Brenden
2017/1319 20170622 22.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fagarbeider 5 % - Trysil sykehjem, 4. avd. - 12.06.-01.10.2017 Irene Olsen
2017/183 20170622 22.06.2017 Inngående brev Oppsigelse av elevplasser - Linnea og Viola Skjæraasen Kristin Skjæraasen
2017/1429 20170622 22.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 15.05.2017-31.03.2018 Efrem Habtemariam Beyn
2017/2550 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon om økt tilsagnsramme for investeringstilskudd HUSBANKEN
2017/2550 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon om økt tilsagnsramme for investeringstilskudd HUSBANKEN
2016/4116 20170622 22.06.2017 Inngående brev Innspill til oppstartvarsel og forespørsel om arbeidsmøte - fortau/gangveg Fageråsvegen AS ARKITEKTBUA
2017/957 20170621 21.06.2017 Inngående brev Anmodning om at kommunen følger opp saker som styret har tatt opp Dan Martinsson
2017/1423 20170621 21.06.2017 Utgående brev Aktivitetsskolens tilbud Toppidrett utgår sesong 2017/2018 Matz Ivan Faldmo m.fl.
2017/597 20170621 21.06.2017 Inngående brev Innkalling til styremøte 22.06.2017 Hedmark Revisjon IKS
2015/4479 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL m.fl.
2016/4248 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar på henvendelse om kartlegging av naturmangfold AS ARKITEKTBUA
2017/1882 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om endring av reguleringsplanen for Storhaug AREAL+ AS
2017/1562 20170621 21.06.2017 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse FRK 1-4 - Trysilfjellet Arena Trysilfjell Hytter AS
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Fremdeles alvorlige mangler - avslutning av tilsyn ARKIVVERKET
2015/2726 20170621 21.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gnr. 51 bnr. 728 tomt 32 OPEDAL EIENDOMSSERVICE
2017/1423 20170621 21.06.2017 Utgående brev Informasjon om opptak på aktivitetsskolen - Fra A til Å Marit Tangnæs Martinussen m.fl.
2017/1423 20170621 21.06.2017 Utgående brev Informasjon om opptak på aktivitetsskolen - ekstremsport gruppe 1 Asveig E Borg Rasmussen m.fl.
2017/1423 20170621 21.06.2017 Utgående brev Informasjon om opptak på aktivitetsskolen - Ekstremsport gruppe 2 Tone Merete Nordgård m.fl.
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2017/1730 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - lærer *****
2015/4679 20170621 21.06.2017 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger *****
2017/1788 20170621 21.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 961 Osen Tegnekontor AS
2017/2244 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg anneks - gnr. 9 bnr. 350 Arnfinn Johansen
2017/1720 20170621 21.06.2017 Inngående brev Uttalelse til plassering av parkeringsplasser - gnr 33 bnr 1031 Anders Sand og Ida Svensson
2017/2416 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg anneks - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 124 Mary Elin Orø
2017/2082 20170621 21.06.2017 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGTAKST ELVERUM AS
2017/725 20170621 21.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - ferievikar 2017 - Hjemmetjenesten Oda Storbæk
2017/725 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ferievikar- helse og omsorg *****
2017/1039 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av vurdering og innstilling - fagarbeidere i ressurspool - Trysil sykehjem Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Unni Malvik Moren
2017/2405 20170621 21.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Maja Engberg
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oversendelse av ukerapport uke 23 og 24 John Galten AS
2016/3126 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oversendelse av bemanningsplan med kompetanseoversikt John Galten AS
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Utgående brev Anmodning om at Bjønnåsen Hyttegrend bidrar ved tilkopling til offentlig ledningsnett Mona Thoner Busk m.fl.
2017/486 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oversendelse av vedlegg til klage på søknad om dispensasjon - gnr. 53 bnr. 7 Alexander Kjølseth
2017/2008 20170621 21.06.2017 Inngående brev Igangsetting av service på Haco renseanlegg etter avbrudd i service - gnr. 37 bnr. 882 Biovac Environmental Thechnology AS
2017/2347 20170621 21.06.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 33 bnr. 415 AS ARKITEKTBUA
2017/2415 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - opparbeidelse av sykkelpark Gullia 2 AS ARKITEKTBUA
2017/1329 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett - gnr. 38 bnr. 7 tomt 315 Drammens Hus og Hytter as
2016/1267 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om ny eier - gnr. 72 bnr. 12 Stein Erik Skjærstad
2017/2417 20170621 21.06.2017 Inngående brev Spørsmål om kabler, rør eller installasjoner i grunnen - grunnundersøkelse på gnr 37 bnr 614 AKERSHUS GRUNNBORING AS
2017/1802 20170621 21.06.2017 Inngående brev Purring på svar på søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 33 bnr. 1082 NORDLYSHYTTER AS
2017/596 20170621 21.06.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 14 bnr. 2 AS ARKITEKTBUA
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 5 bnr. 45 ROLF KVILE
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 OLA GRØNNÆSS
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 Ola Haag Grønnæss
Ingen tilgang 20170621 21.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 Ola Haag Grønnæss
2017/1580 20170621 21.06.2017 Inngående brev Økt godtgjøring for deltagelse i kommunale skadefellingslag og anmodning om oversikt over deltakere på kommunal skadefellingslag FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2418 20170621 21.06.2017 Inngående brev Høringsfrist 15.9.2017 – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2017/258 20170621 21.06.2017 Inngående brev Spørsmål til ordføreren om kommunens holdning til meningsmotstandere i ulvesaken *****
2017/2409 20170621 21.06.2017 Inngående brev Klage på skrot og søppel i Mosanden næringspark Agnete Kjellin
2017/1492 20170621 21.06.2017 Inngående brev Melding om at søknaden trekkes - gnr. 14 bnr. 1 fnr. 27 Tor Arne Nergård
2017/2406 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 1066 FERDIGATTEST BYGGESAK AS
2017/1992 20170621 21.06.2017 Utgående brev Vedtak om startlån *****
2017/2468 20170621 21.06.2017 Inngående brev Alle skoler kan tilby valgfag programmering fra høsten 2017 Utdanningsdirektoratet
2017/2419 20170621 21.06.2017 Inngående brev Krav om at kompetansekrav legges til grunn i timeplanleggingen på Trysil ungdomsskole Norsk lektorlag
2017/2467 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om permisjon Nina Ensrud Solheim
2017/2447 20170621 21.06.2017 Inngående brev Oversendelse av revisjonsberetning 2016 - Trysil sykehjem Hedmark Revisjon IKS
2017/895 20170621 21.06.2017 Inngående brev Opplysning om ny skiheis - gnr. 999 bnr. 4 SKISTAR NORGE AS
2015/709 20170621 21.06.2017 Inngående brev Dyrevernnemnda for Sør-Østerdal Mattilsynet region øst
2017/1388 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2017 / Kopi av brev til Åge Harry Melby FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2469 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til kjøp av gjødsel for gjødsling av heistraseer og nedfartsløyper SKISTAR NORGE AS AVD. TRYSIL
2017/890 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av referat *****
2017/2425 20170621 21.06.2017 Inngående brev Krav om lønn for videreutdannelsen og etterbetaling *****
2016/4719 20170621 21.06.2017 Inngående brev Forespørsel om jobb Anne Nylund
2017/1890 20170621 21.06.2017 Utgående brev Oversendelse av forslag til gjennomføringsplan Inger Lise Friis Opsahl m.fl.
2016/2948 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tegningsutsendelse elektro Trysil ungdomsskole / Kopi av brev til Hamar lyskopi Norconsult AS
2016/2948 20170621 21.06.2017 Inngående brev Møtereferat - funksjonskontroll for vvs-anlegg SFO Norconsult AS
2016/2948 20170621 21.06.2017 Inngående brev Tegningsutsendelse VVS - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole / Kopi av brev til Hamar lyskopi Norconsult AS
2017/2432 20170621 21.06.2017 Inngående brev Godkjent varslingsplan for stenging og omkjøring av fylkesveg 572 Statens vegvesen region øst
2017/2412 20170621 21.06.2017 Inngående brev Høringsfrist 20.9.2017 - Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet
2015/4231 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2016/3580 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2017/2472 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - rehabilitering avløpsanlegg - gnr. 31 bnr. 107 Arild Lund
2017/2473 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 30 bnr. 467 Arild Lund
2017/2474 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - rehabilitering avløpsanlegg - gnr. 25 bnr. 19 Arild Lund
2017/2489 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om mindre reguleringsendring - reguleringsplan HC8515 og HC8516 AS ARKITEKTBUA
2017/2424 20170621 21.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg - gnr. 38 bnr. 306 Arild Lund
2017/2420 20170621 21.06.2017 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel - oppføring av ny bolig - gnr. 9 bnr. 369 / Kopi av brev til Svein Kopperud Statens vegvesen region øst
2014/3787 20170621 21.06.2017 Inngående brev Spørsmål om saksbehandling - utvidelse av hyttetomt, Gnolla 248 Morten Skage
2017/2445 20170621 21.06.2017 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel - byggesak fylkesveg 581 - gnr. 46 bnr. 95 Statens vegvesen region øst
2017/2402 20170620 20.06.2017 Inngående brev Høringsfrist 20.9.2017: Forslag om innføring av forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/2398 20170620 20.06.2017 Inngående brev Spørsmål om innføring av høyere gebyr på feietjeneste ved bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Klassifisering av dam Ørsjøen 3014 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT - NVE
2017/2394 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om refusjon for kjøp av databrille Kristine B. Schou
2017/2393 20170620 20.06.2017 Utgående brev Innkalling til møte *****
2017/2393 20170620 20.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på sykelønnsordning *****
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tilskudd til avløsning ved sykdom *****
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 1 Morten Olesen Lutnæs
2015/410 20170620 20.06.2017 Inngående brev Melding om orienteringssaker i møtet i rentemiddelutvalget 15.06.2017 LANDBRUKSDIREKTORATET
2015/410 20170620 20.06.2017 Inngående brev Møte i rentemiddelutvalget 15.06.2017 LANDBRUKSDIREKTORATET
2015/410 20170620 20.06.2017 Inngående brev Referat fra møtet i rådgivende utvalg for renter av skogfond 15.06.2017 LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/1976 20170620 20.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Lærling helsefagarbeider 100 % - Trysil sykehjem og Hjemmetjenesten - 14.08.2017-13.08.2019 Silje Fredriksberg Østby
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknadsfrist 1.8.2017: Refusjon av kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
2016/4388 20170620 20.06.2017 Inngående brev Informasjon om at alle bostøttemottakere får nytt vedtak i juli HUSBANKEN
2017/2396 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 51 bnr. 342 Stein Erik og Kristin Skjølås
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Tilbakemelding på henvisning PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr 14 Vidar Lerbak
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr. 50 Margrethe Akre
2015/2804 20170620 20.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 67 bnr. 26 PENTZEN SKOG DA
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 67 bnr. 8 Cato Sætre
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 53 bnr. 39 Runa E A Skyrud
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 63 bnr. 4 Hans Peter Nyhuus
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr 7 Jan Håkon Sætre
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 3 bnr. 16 Runa Elise Røberg
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 64 bnr. 17 Jørn Nordli
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 66 bnr. 32 Harald Kornstad
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 60 bnr. 65 Tove Storsveen
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 69 bnr. 5 Mari Tveit Rundfloen
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 63 bnr. 60 Oddmund Nyhuus
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 5 bnr. 32 Per Jørgen Røgeberg
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 70 bnr. 49 OKSBERGSTEIGEN ANS
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 67 bnr. 1 Fredrik Linton
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 65 bnr. 6 STORMOTEIGEN ANS
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr. 50 VEGGERTEIGEN SKOG
2017/2191 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gnr. 3 bnr. 25 m.fl. Arnold Bakken Aasheim
2016/3197 20170620 20.06.2017 Inngående brev Omgjøring av kommunens vedtak om produksjonstilskudd pr 31.7.2016 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2262 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av feilsendt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet - gnr. 111, bnr. 137 TYNSET KOMMUNE
2017/2108 20170620 20.06.2017 Utgående brev Orientering om driveplikt av jordbruksareal ved erverv av landbrukseiendom - gnr. 85 bnr. 3, 4 og 8 Jo Nordbrenden
2017/2413 20170620 20.06.2017 Inngående brev Melding om bråk på nattestid Ole Petter Blestad
2017/2146 20170620 20.06.2017 Inngående brev Frist 15.9.2017: Invitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og ungdomskommune Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2016/1609 20170620 20.06.2017 Inngående brev Informasjon til valgstyrene om behandling av stemmer fra velgere med beskyttet adresse Valgdirektoratet
2017/2042 20170620 20.06.2017 Inngående brev Naboerklæring for redusert avstand til nabogrense gnr. 36 bnr. 185 Vidar Baastad
2017/2241 20170620 20.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Vikariat 100% - Trysil sykehjem, 3. avdeling - 14.06.-30.09.2017 Sunniva Nerby
2015/4037 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % avtalehjemmel for fastlege - Trysil legesenter *****
2017/655 20170620 20.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - sykepleier natt 60 % fast - Helse - Trysil sykehjem 2. avdeling Unni Malvik Moren
2017/1033 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til 2. gang intervju - 100 % fast driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut *****
2015/4037 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % avtalehjemmel for fastlege - Trysil legesenter *****
2015/4037 20170620 20.06.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - 100 % avtalehjemmel for fastlege - Trysil legesenter Den norske lægeforening m.fl.
2017/1033 20170620 20.06.2017 Utgående brev Innkalling til 2. gangs intervju - 100 % avtalehjemmel for psykomotorisk fysioterapeut Norsk fysioterapiforbund
2017/2391 20170620 20.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anne Bråten
2015/4037 20170620 20.06.2017 Inngående brev Takker ja til intervju *****
2017/655 20170620 20.06.2017 Inngående brev Takker ja til stilling Unni Malvik Moren
2017/2321 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse - saksbehandler 100 % vikariat - barnevernstjenesten Nav
2017/1698 20170620 20.06.2017 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers innstilling av søkere til stillinger i hjemmetjenesten Fagforbundet Trysil avd. 288
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Gunn Margrethe Karlsmoen
2017/1696 20170620 20.06.2017 Inngående brev Takker nei til intervju *****
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Inngående brev Bekreftelse på bestått praktisk del av fagprøven i institusjonskokkfaget HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2016/2187 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Spesialundervisning *****
2015/1842 20170620 20.06.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2017/1540 20170620 20.06.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2017/1793 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Spesialundervisning *****
2017/1795 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Spesialundervisning *****
2016/2185 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Spesialundervisning *****
2017/872 20170620 20.06.2017 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning *****
2017/2399 20170620 20.06.2017 Inngående brev Nabovarsel AS ARKITEKTBUA
Ingen tilgang 20170620 20.06.2017 Utgående brev Svar på anmodning om sluttutbetaling på spillemidler - Oddheim grendehus Ungdomslaget Samhold Trysil
2017/1822 20170620 20.06.2017 Utgående brev Henvendelse til skattedirektoratet om uttrekk fra folkeregisteret SKATTEDIREKTORATET
2017/2224 20170620 20.06.2017 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.062017-31.01.2018 Anders Berger
2017/1018 20170620 20.06.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 25 % - Trysil sykehjem, 5. avdeling - 14.06.-31.07.2017 Thea Lutnæs Jonsson
2015/3000 20170620 20.06.2017 Inngående brev Søknad om flytting av ferie Siw Inga Nyhuus
2017/1150 20170620 20.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Skiskole sør, gnr. 37 bnr. 1030 HEGGELUND OG KOXVOLD ANS Arkitekter MNAL NPA
2017/1853 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2017/1853 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2017/1853 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2017/1853 20170620 20.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2017/698 20170619 19.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2017/725 20170619 19.06.2017 Utgående brev Melding om feilsendt tilbud om stilling Yemane Ghebredngl Mikal
2017/1029 20170619 19.06.2017 Utgående brev Informasjon om krav om politiattest Line Storsnes
2017/698 20170619 19.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2017/725 20170619 19.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling Ghenet Mekonen Mebrahtu
2017/725 20170619 19.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling Weleyesus Yemane Ghebredngl
2017/698 20170619 19.06.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2016/4248 20170619 19.06.2017 Inngående brev Spørsmål om kartlegging av naturmangfold AS ARKITEKTBUA
2007/168 20170619 19.06.2017 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 06.06.17 PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL m.fl.
2010/4531 20170619 19.06.2017 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 02.06.17 PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL m.fl.
2017/682 20170619 19.06.2017 Inngående brev Tilbakeføring av overskudd for 2016 og fakturering av egenkapitaltilskudd for 2017 KLP
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale *****
2016/2186 20170619 19.06.2017 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2016/2184 20170619 19.06.2017 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
Ingen tilgang 20170619 19.06.2017 Utgående brev Prognose tilskudd til leirskole 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/1642 20170619 19.06.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Utvidet skjenkeareal - Bar Trysil 16.- 17.06.2017 TRYSIL MAT & CATERING AS
2017/1697 20170619 19.06.2017 Inngående brev Takker ja til stilling Madicken Haugen Kulsrud
2016/1125 20170619 19.06.2017 Inngående brev Spørsmål om byggesak - gnr. 33 bnr. 1052 Maria Theander
Versjon:5.2.00