eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/263 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oversendelse av tegninger - himlingplan DWG NORD ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/198 20200122 22.01.2020 Inngående brev Forespørsel om leie av lokaler 15.2.2020 IL TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2020/1230 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Elisabeth Aumoen og Arne Husbyn TRYSIL_PROD
2020/1220 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om begrenset reguleringsendring ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA AS TRYSIL_PROD
2020/1219 20200122 22.01.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/263 20200122 22.01.2020 Inngående brev Referat fra vernerunde 11 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/263 20200122 22.01.2020 Inngående brev Avviksskjema ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/1217 20200122 22.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 14.4.2020 - nye læreplaner i valgfagene UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/252 20200122 22.01.2020 Inngående brev Melding om mottatt ansvarserkjennelse - skadedato 17.1.2020 - HB71665 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/1218 20200122 22.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 21.2.2020 - foreløpige kommunebilder FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1221 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest J.JAKOB JUDIS / MERPLAN TRYSIL_PROD
2020/130 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til dokumentasjon av den skogfinske kulturen i Trysil SØRE TRYSIL HISTORIELAG m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1027 20200122 22.01.2020 Inngående brev Informasjon om etablering av Namsfogden i Innlandet fra 1.2.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/1224 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Villa Fregn 24.1.2020 SIMAPG AS TRYSIL_PROD
2020/1121 20200122 22.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger - ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/656 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/302 Ole-Edvard Wennersberg TRYSIL_PROD
2020/609 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/302 Lars Ove Lie Isaksætre TRYSIL_PROD
2020/643 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/305 Morten Myhrer TRYSIL_PROD
2020/748 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/307 Tom Jacobsen TRYSIL_PROD
2020/701 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/327 Roger Granheim TRYSIL_PROD
2020/1211 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg garasje - gbnr. 40/73 Gabriele Ursula Midtdal TRYSIL_PROD
2020/594 20200122 22.01.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag Asbjørn Bergerseter TRYSIL_PROD
2020/1151 20200122 22.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om status i saken Morten Enger TRYSIL_PROD
2020/1212 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg avløpsanlegg - gbnr. 37/935 Oddvar Skogstad TRYSIL_PROD
2020/1213 20200122 22.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av deler av stilling John Erik Norum TRYSIL_PROD
2020/178 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 26.2.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/252 20200122 22.01.2020 Inngående brev Melding om mottatt skademelding - skadedato 5.1.2020 - YA67186 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/105 20200122 22.01.2020 Inngående brev Ønske om reforhandling SALUTIS HMS AS TRYSIL_PROD
2020/255 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om saksbehandling Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/1163 20200122 22.01.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om sikring og istandsetting på gbnr 52/19 Ann Karin Myrstad TRYSIL_PROD
2020/43 20200122 22.01.2020 Utgående brev Referat fra felles styrermøte 16.1.2020 Læringsverkstedet barnehage avd. Vestadbakken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1151 20200122 22.01.2020 Utgående brev Anmodning om status i sak Morten Enger TRYSIL_PROD
2020/180 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på melding om garasje unntatt søknadsplikt Lasse Lauritzen TRYSIL_PROD
2020/665 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om eiendomsskatt Per Kristian Mengshoel TRYSIL_PROD
2020/453 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/260 Jan-Arild Linja TRYSIL_PROD
2020/659 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/289 Ove Silkoset TRYSIL_PROD
2020/622 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/297 Kjell Halvard Kjos TRYSIL_PROD
2020/624 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt Magnus Djärf TRYSIL_PROD
2020/516 20200122 22.01.2020 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 26/758 Gitte Dahl Algarheim TRYSIL_PROD
2020/397 20200122 22.01.2020 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/257 20200121 21.01.2020 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på formål med nytt areal STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/1038 20200121 21.01.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til møte i styringsgruppa Destinationsutveckling Idre AB TRYSIL_PROD
2020/951 20200121 21.01.2020 Inngående brev Purring på svar på melding om feil seksjonsnummer ENTREPRENØRBYGG EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/252 20200121 21.01.2020 Inngående brev Melding om registrert skade - HB80320 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/1177 20200121 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om innsamling av data KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/115 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oversendelse av signert regnskapssammendrag og revisjonsuttalelse - rehabilitering av standplass og skyteskiver - Fregn skytterlag HEDMARK REVISJON IKS TRYSIL_PROD
2020/1175 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknadsfrist 29.3.2020 - tilskudd til utdanning for bærekraftig utvikling Naturfagsenteret TRYSIL_PROD
2020/316 20200121 21.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Mona Lorvik TRYSIL_PROD
2020/466 20200121 21.01.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag Kjell Harald Solberg TRYSIL_PROD
2020/1173 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** TRYSIL_PROD
2020/1174 20200121 21.01.2020 Inngående brev Spørsmål til rådmannen om budsjett 2020 TRYSIL HØYRE TRYSIL_PROD
2020/1171 20200121 21.01.2020 Inngående brev Anmodning om møte Geir Mikalsen-Tsyganov TRYSIL_PROD
2020/1176 20200121 21.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 20.4.2020 - endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1178 20200121 21.01.2020 Inngående brev Klage på snødeponi på privat eiendom - anmodning om oppfølging av utbygger Tore Wiik TRYSIL_PROD
2020/1180 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ØIVIND LØKEN TRYSIL_PROD
2020/1181 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ULVSJØEN SAMDRIFT DA TRYSIL_PROD
2020/1184 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom - gbnr. 74/1, gbnr. 79/4 og gbnr. 89/22 NORSKOG TRYSIL_PROD
2020/1183 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid PER JON ELGSHØEN TRYSIL_PROD
2020/1185 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 74/1 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/1186 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 89/22 Erik Arthur Lynne TRYSIL_PROD
2020/1187 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid PER JOHANS TALÅSEN TRYSIL_PROD
2020/1188 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid KÅRE ENGER TRYSIL_PROD
2020/1189 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SVEIN OTTO ERIKSEN TRYSIL_PROD
2020/1190 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jorbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid STEIN NERBY TRYSIL_PROD
2020/1167 20200121 21.01.2020 Inngående brev Varsel om foreldrepermisjon - endring ***** TRYSIL_PROD
2020/1290 20200121 21.01.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i forskrift, nytt rundskriv og ny veiledning til AGROS FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1202 20200121 21.01.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 14/2/36 ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS TRYSIL_PROD
2020/1192 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jorbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid STEPHAN BAKKE TRYSIL_PROD
2020/1193 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid HALDIS SØBERG RISBAKKEN TRYSIL_PROD
2020/1195 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ØYVIND KVEEN TRYSIL_PROD
2020/1196 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jorbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid GUNN ONA RØNES TRYSIL_PROD
2020/1197 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bygging av garasje - gbnr. 38/453 Malin Hammer TRYSIL_PROD
2020/1198 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær ***** TRYSIL_PROD
2020/1199 20200121 21.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Vestre Trysil skole - 2.1.-31.1.2020 Janne Noemi Skogtvedt TRYSIL_PROD
2020/1200 20200121 21.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 80 % - enhet for rehabilitering Trine Romsaas Skjæraasen TRYSIL_PROD
2020/1201 20200121 21.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialsykepleier 20 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.2.-30.4.2020 Nils Erling Myhr TRYSIL_PROD
2020/182 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Annica Johansson TRYSIL_PROD
2020/182 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Annica Johansson TRYSIL_PROD
2020/213 20200121 21.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/45 Haakon Økseter TRYSIL_PROD
2020/156 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om behandling av byggesøknader MØLLERGATEN 32 EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/15 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Silje Fredriksberg Østby TRYSIL_PROD
2020/50 20200121 21.01.2020 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - påske- og pinseturnus 2020 Norsk sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/436 20200121 21.01.2020 Utgående brev Spørsmål til anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/258 20200121 21.01.2020 Utgående brev Oversendelse av vurdering før ev. utlysning - fagleder 100 % stilling - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Norsk sykepleierforbund TRYSIL_PROD
2020/156 20200121 21.01.2020 Inngående brev Spørsmål om byggesaker Hege Lillevold TRYSIL_PROD
2020/299 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tilskudd til tiltak i beiteområder - overføring av søknader som ikke er ferdigstilt FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/970 20200121 21.01.2020 Inngående brev Prøvingsattest - vigsel ***** TRYSIL_PROD
2020/1048 20200121 21.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/33 HARAÅSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/1053 20200121 21.01.2020 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/436 20200121 21.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/1143 20200121 21.01.2020 Inngående brev Søknad om bygging av traktorveg - gbnr. 63/14 MAY KIRSTEN NYHUUS TRYSIL_PROD
2020/39 20200121 21.01.2020 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering i forkant av intervju Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/299 20200121 21.01.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder - forvaltning av tilskuddsordningen LANDBRUKSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/17 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/17 20200121 21.01.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/218 20200120 20.01.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Ann Karin Myrstad TRYSIL_PROD
2020/1164 20200120 20.01.2020 Inngående brev Analyseresultater 15.1.-20.1.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/316 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Therese Tjensvoll Carlsen TRYSIL_PROD
2020/1155 20200120 20.01.2020 Inngående brev Opplysninger om opphør av foretak NYE-BYGG INGENIØR TORE HAUGSTULEN TRYSIL_PROD
2020/210 20200120 20.01.2020 Inngående brev Spørsmål om bygging av anneks Stein Vatne TRYSIL_PROD
2020/39 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/198 20200120 20.01.2020 Inngående brev Forespørsel om leie av gymsal Tobias Nygren TRYSIL_PROD
2020/6 20200120 20.01.2020 Inngående brev Melding om defekte gatelys i Buskvegen Christoffer Tokerud Nordnes TRYSIL_PROD
2020/1152 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Lars Norberg TRYSIL_PROD
2020/255 20200120 20.01.2020 Inngående brev Spørsmål om saksbehandling Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/1149 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg spikertelt Lars Norberg TRYSIL_PROD
2020/1148 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett BRYN GARDSMEIERI TRYSIL_PROD
2020/1147 20200120 20.01.2020 Inngående brev Anmodning om møte - oppfølging av saker BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/229 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom ***** TRYSIL_PROD
2020/1146 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til Hallgeir-Sprinten 2020 Organisasjonskomiteen for Hallgeir-Sprinten TRYSIL_PROD
2020/1145 20200120 20.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - 15.1.-20.1.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/388 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på oppfølging av kontrollrapport FALDMO OG SLETMOE MAT AS TRYSIL_PROD
2020/1060 20200120 20.01.2020 Inngående brev Komplettering av søknad RENA HUS OG HYTTEBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/1142 20200120 20.01.2020 Inngående brev Spørsmål om implementering av pakkeforløp hjerneslag fase 2 LHL HJERNESLAG OSLO TRYSIL_PROD
2020/1141 20200120 20.01.2020 Inngående brev Oversendelse av søknader om permisjon Malin Amundstad TRYSIL_PROD
2020/1138 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet - gbnr. 75/75 Finn Martin Mellum TRYSIL_PROD
2020/542 20200120 20.01.2020 Inngående brev Rapport - ulovlig snøskuterkjøring LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB TRYSIL_PROD
2020/1136 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg SIEMENS AS TRYSIL_PROD
2020/754 20200120 20.01.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/1126 20200120 20.01.2020 Inngående brev Spørsmål om nabovarsling Knut Sjøberg TRYSIL_PROD
2020/1130 20200120 20.01.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling - fastlønnsordning fysioterapeut HELFO TRYSIL_PROD
2020/1132 20200120 20.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/959 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1135 20200120 20.01.2020 Utgående brev Tilrettelegging pga. graviditet ***** TRYSIL_PROD
2020/1122 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninsger ***** TRYSIL_PROD
2020/1121 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/1120 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/1119 20200120 20.01.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/1105 20200120 20.01.2020 Inngående brev Svar på krav om refusjon - avtale til godkjenning og underskrift ATEA AS TRYSIL_PROD
2020/259 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tømming av septiktank Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/221 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kommentarer til mottatt drøftingsnotat Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/255 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse av naboliste Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/112 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 51/59 Marie Julie Homb Rømo TRYSIL_PROD
2020/205 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om status i saken Line og Erland Fallet TRYSIL_PROD
2020/269 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 72/72 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS TRYSIL_PROD
2020/409 20200120 20.01.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Sentrum Vestby samfunnshus 25.1.2020 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/109 20200120 20.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 30/575 er registrert i matrikkelen TYSLAND EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/369 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse - avtalehjemmel for fastlege DEN NORSKE LEGEFORENING TRYSIL_PROD
2020/349 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 66/43 Britt Ingegärd Håkansson TRYSIL_PROD
2020/320 20200120 20.01.2020 Utgående brev Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Vedtatte tiltaksstrategier 2020 - 2023 - Trysil kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/352 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 20/13 og 33/71 Ellen K Bernts Grønland TRYSIL_PROD
2020/336 20200120 20.01.2020 Utgående brev Anmeldelse for inhuman jakt, manglende ettersøk etter påskutt dyr og manglende varsling av påskutt dyr INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/367 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse av utvidet søkerliste Utdanningsforbundet m.fl. TRYSIL_PROD
2020/398 20200120 20.01.2020 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/258 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversendelse av vurdering før utlysning - fagleder i 100 % stilling - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/391 20200120 20.01.2020 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag ***** TRYSIL_PROD
2020/210 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om størrelse på anneks - gbnr. 26/865 Stein Vatne TRYSIL_PROD
2020/228 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 84/10 Bente Irene Hauge TRYSIL_PROD
2020/371 20200120 20.01.2020 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/50 20200120 20.01.2020 Utgående brev Oversending av ny grunnturnus for godkjenning - Lundevegen 6/8 Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/110 20200120 20.01.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 53/244 Klara Margot Busk TRYSIL_PROD
2020/375 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 5/45 Rolf Kvile TRYSIL_PROD
2020/400 20200120 20.01.2020 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/80 20200120 20.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav gbnr. 51/1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN, ELTDALEN NORDRE ANS TRYSIL_PROD
2020/316 20200120 20.01.2020 Utgående brev Anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Milovan og Vesna Stevanov m.fl. TRYSIL_PROD
2020/218 20200120 20.01.2020 Utgående brev Varsel om overføring av stilling Ann Karin Myrstad TRYSIL_PROD
2020/1153 20200120 20.01.2020 Inngående brev Frist 1.3.2020 - samarbeidsavtale til godkjenning og underskrift NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU TRYSIL_PROD
2020/1154 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknadsfrist 1.3.2020 - tilskuddsordningen tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1156 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 75 % - enhet for sykehjem 2. avdeling Mona Katarina Karelius TRYSIL_PROD
2020/1159 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** TRYSIL_PROD
2020/667 20200120 20.01.2020 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 56/249 Per Svenkerud TRYSIL_PROD
2020/1161 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2020-31.1.2021 Madeleine Lyseggen Aas TRYSIL_PROD
2020/100 20200120 20.01.2020 Utgående brev Utfyllende opplysninger til sykefraværsoppfølging Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/459 20200120 20.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 13.1.-30.6.2020 Anne Karin H Stengrundet TRYSIL_PROD
2020/1167 20200120 20.01.2020 Inngående brev Varsel om foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/130 20200120 20.01.2020 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om tilskudd til oppføring av toalettbygg ved Vonheim GRØNDALEN VEL TRYSIL_PROD
2020/1168 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om bytte av skole Une Cathrine Høgli Rud TRYSIL_PROD
2020/1169 20200120 20.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak for vurdering i sidemål ***** TRYSIL_PROD
2020/509 20200120 20.01.2020 Inngående brev Foreløpig svar på klage på avslag på søknad om dispensasjon / Kopi av brev til Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/316 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Milovan og Vesna Stevanov TRYSIL_PROD
2020/621 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databriller Grete Myrvold Rydje TRYSIL_PROD
2020/1050 20200117 17.01.2020 Inngående brev Spørsmål om tidspunkt for grendemøte i Østby Stine Beate Davidsen TRYSIL_PROD
2020/1050 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om at det avholdes grendemøte om bredbånd i Ljørdalen Vidar Storbæk TRYSIL_PROD
2020/1045 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg bolig ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1044 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg bolig ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1043 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg bolig ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1042 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/4 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokumentasjon på inntekt Bjørn Erik Støa TRYSIL_PROD
2020/263 20200117 17.01.2020 Inngående brev Referat fra driftsmøte 2 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/1036 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av del av stiling Gunn Hege Berg TRYSIL_PROD
2020/1037 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - byggetrinn 2 PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/527 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/59 ELGSHØEN PER JON OG STÅLE TRYSIL_PROD
2020/1051 20200117 17.01.2020 Inngående brev Rapporteringsfrist 5.2.2020 - den kulturelle skolesekken INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1052 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pedagogisk leder 80 % - Nysted barnehage - 2.1.-31.7.2020 Hilde Berg TRYSIL_PROD
2020/436 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 53/39 Runa E A Skyrud TRYSIL_PROD
2020/425 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om endret avgrensning ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/700 20200117 17.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gbnr. 56/129 Rikke Hjertum TRYSIL_PROD
2020/751 20200117 17.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gbnr. 56/145 Tor Øystein Granøien TRYSIL_PROD
2020/131 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd og søknad om utsettelse av utbetaling IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2020/143 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Arealoverføring  - gbnr. 26/214 og 478 TRYSIL ELEKTRO AS TRYSIL_PROD
2020/760 20200117 17.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på eiendomsskatt - gbnr. 60/145 TRYSILSETRA AS TRYSIL_PROD
2020/1017 20200117 17.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 26/1021 Marianne Buhl-Madsen TRYSIL_PROD
2020/45 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra ordinært arbeid ***** TRYSIL_PROD
2020/1040 20200117 17.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1054 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid KJETIL FLENVOLD TRYSIL_PROD
2020/98 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet utleiekontrakt - elevbedriftsmesse TRYSIL UNGDOMSSKOLE TRYSIL_PROD
2020/98 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet utleiekontrakt Stian Tannåneset TRYSIL_PROD
2020/1055 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ARNE NORSTAD OG INGVILL GLØTHEIM ANS TRYSIL_PROD
2020/1056 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid LYSEGGEN JAN OVE TRYSIL_PROD
2020/1057 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid MATS S ALBRECHTSEN TRYSIL_PROD
2020/1058 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid JON TORGRIM AASE TRYSIL_PROD
2020/1059 20200117 17.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid BRYN GARDSMEIERI TRYSIL_PROD
2020/1061 20200117 17.01.2020 Inngående brev Melding om mottatt henvisning PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/1062 20200117 17.01.2020 Utgående brev Melding om alderspensjon STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2020/1063 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.1.-31.1.2020 Svanhild Femundsenden TRYSIL_PROD
2020/1064 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 8,27 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 20.1.-31.3.2020 Tina C Tangen Skogli TRYSIL_PROD
2020/1065 20200117 17.01.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringslova PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/1046 20200117 17.01.2020 Inngående brev Innvilget søknad om fritak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/891 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for 9 eiendommer fradelt fra gbnr. 51/619 og gbnr. 51/228 Leif Einar Bae Mysen TRYSIL_PROD
2020/832 20200117 17.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/523 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 62/2 Dora Bakken TRYSIL_PROD
2020/1049 20200117 17.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 10 % - Østmojordet barnehage - 1.8.2019-31.7.2020 Eva-Lena Torgals TRYSIL_PROD
2020/616 20200117 17.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gbnr. 56/160 Lill Irene Hanevold TRYSIL_PROD
2020/1048 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/33 HARAÅSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/367 20200117 17.01.2020 Inngående brev Anmodning om utvidet søkerliste John Alexander Svensson TRYSIL_PROD
2020/260 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - nybygg uthus - gbnr. 40/71 Magne Brenn TRYSIL_PROD
2020/1035 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving fritidsbolig Geir Arne Tennfjord TRYSIL_PROD
2020/1033 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 15.4.2020 - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1028 20200116 16.01.2020 Inngående brev Informasjon om tilskuddsordningen Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1024 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 1.4.2020 - revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1023 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport etter hovedettersyn av lekeplassutstyr 24.10.2019 AS SKAN-KONTROLL TRYSIL_PROD
2020/148 20200116 16.01.2020 Inngående brev Komplettering av søknad FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/380 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til utkast til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/625 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til prosjekt Elg i endring HØGSKOLEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/966 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Nordre Trysil IL NORDRE TRYSIL IL TRYSIL_PROD
2020/409 20200116 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/120 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kontaktopplysninger Heidi Irene Ringsrød TRYSIL_PROD
2020/316 20200116 16.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Cecilie og Rune Aarstad TRYSIL_PROD
2020/966 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Idrettslaget Trysilgutten IL TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2020/898 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/899 20200116 16.01.2020 Inngående brev Krav om fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/900 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/950 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 28/8 ANTONSBAKKEN BORETTSLAG TRYSIL_PROD
2020/957 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av utstyr til hytte på Drevfjellet Turid Torgals TRYSIL_PROD
2020/957 20200116 16.01.2020 Inngående brev Kjørebok for vintersesongen 2018/2019 Turid Torgals TRYSIL_PROD
2020/960 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar Trysil kommune - 1.1.-19.6.2020 Siri Nygård Bratteggen TRYSIL_PROD
2020/967 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 15 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 1.1.-1.3.2020 Silje Holt TRYSIL_PROD
2020/922 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** TRYSIL_PROD
2020/974 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til tilpasning ***** TRYSIL_PROD
2020/1013 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 6.1.-19.6.2020 Unni Trinborg Nordli TRYSIL_PROD
2020/1022 20200116 16.01.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** TRYSIL_PROD
2020/1025 20200116 16.01.2020 Inngående brev Spørsmål om erkjennelse av ansvar etter skade IF SKADEFORSIKRING TRYSIL_PROD
2020/1026 20200116 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon til regionale dialogmøter HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1027 20200116 16.01.2020 Inngående brev Informasjon om felles nasjonal tilsynskalender KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/1029 20200116 16.01.2020 Inngående brev Invitasjon til å delta i Årets elbilkommune 2020 NORSK ELBILFORENING TRYSIL_PROD
2020/1030 20200116 16.01.2020 Inngående brev Underskrevet serviceavtale - Haco GV-H2 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/1032 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 24.2.2020 - endring i yrkesfagtilbudet UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/1034 20200116 16.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 14.4.2020 - vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/99 20200116 16.01.2020 Inngående brev Rapport fra hovedettersyn av lekeplassutstyr 24.10.2019 AS SKAN-KONTROLL TRYSIL_PROD
2020/380 20200115 15.01.2020 Inngående brev Spørsmål om hva arbeidsgiver mener er annen relevant høgskoleutdannelse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/263 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tegningsutsendelse VVS NORCONSULT AS TRYSIL_PROD
2020/258 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på utkast til stillingsannonse Norsk sykepleierforbund TRYSIL_PROD
2020/625 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til kartlegging av elgtetthet og beiteskader i trekkområder HØGSKOLEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/621 20200115 15.01.2020 Inngående brev Anmodning om bekreftelse på refusjon av utgifter til databriller med flerstyrkeglass Grete Myrvold Rydje TRYSIL_PROD
2020/613 20200115 15.01.2020 Inngående brev Krav om matrikulering Leif Einar Bae Mysen TRYSIL_PROD
2020/120 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kontaktopplysninger Tone Sønstebø TRYSIL_PROD
2020/602 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innspill til budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan 2020-2023 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRYSIL_PROD
2020/596 20200115 15.01.2020 Inngående brev Svar på invitasjon til kulturprisutdeling Astrid Stenberg Bråthen TRYSIL_PROD
2020/584 20200115 15.01.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 11 AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/584 20200115 15.01.2020 Inngående brev Rapport fra vernerunde 11 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2020/583 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Else Berit Bekkelund TRYSIL_PROD
2020/608 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 10 t/uke - enhet for psykisk helse aktivitørtjenesten - 1.8.-31.12.2019 Anita Pettersen Holt TRYSIL_PROD
2020/646 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/679 20200115 15.01.2020 Inngående brev Frist 24.1.2020 - Forlengelse av avtale 2026-2030 Knattholmen leirsted/kystleirskole TRYSIL_PROD
2020/684 20200115 15.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 85/6 Karl Andreas Ingvoldstad TRYSIL_PROD
2020/336 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/585 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring - gbnr. 26/711 Stian Karlsen TRYSIL_PROD
2020/598 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 6.1.-19.6.2020 Joon Fredrik Stolt TRYSIL_PROD
2020/587 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om endring av stilling Borghild O P Andersen TRYSIL_PROD
2020/591 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 6.1.-19.6.2020 Kaya Emilie Kabia Engh TRYSIL_PROD
2020/593 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om endret arbeidsted Vivi K Skjærholden TRYSIL_PROD
2020/755 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd - ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/699 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om utvidelse av grustak sør for Lerbekkvegen STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/697 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/712 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder NYSTED BARNEHAGE TRYSIL_PROD
2020/712 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder NYSTED BARNEHAGE TRYSIL_PROD
2020/719 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.2020-31.1.2021 Emma Karlsson TRYSIL_PROD
2020/735 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - beredskapsvakt - enhet for legesenter og beredskap - 1.1.2020-31.12.2022 Dan Anders Göran Falkenback TRYSIL_PROD
2020/747 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.2020-31.1.2021 Nina Østby TRYSIL_PROD
2020/782 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om avløsertilskudd - ***** ***** ***** TRYSIL_PROD
2020/754 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Lund samfunnshus 26.1, 23.2, 22.3, 26.4 og 17.5.2020 LUND SAMFUNNSHUS TRYSIL_PROD
2020/816 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tjenestebevis Synnøve Almåsstø TRYSIL_PROD
2020/289 20200115 15.01.2020 Inngående brev Informasjon om vedtak og frister - Håndhevingsordningen FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/240 20200115 15.01.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/846 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Mortensrud skole MORTENSRUD SKOLE TRYSIL_PROD
2020/846 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Mortensrud skole MORTENSRUD SKOLE TRYSIL_PROD
2020/692 20200115 15.01.2020 Inngående brev Frist 15.2.2020 - Innrapportering av vannverksdata for året 2019 MATTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/379 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - ingen merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/392 20200115 15.01.2020 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag ***** TRYSIL_PROD
2020/356 20200115 15.01.2020 Utgående brev Orientering i byggesak GJØSTØL BJØRNAR TRYSIL_PROD
2020/393 20200115 15.01.2020 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag ***** TRYSIL_PROD
2020/394 20200115 15.01.2020 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskudd 2020 til Knerten barnehage KNERTEN BARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/388 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kontrollrapport - alkoholloven - merknad Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskudd 2020 til Muggoppen barnehage MUGGOPPEN BARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskudd 2020 til Trysil Menighetsbarnehage TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskudd 2020 til Læringsverkstedet Trysil LÆRINGSVERKSTEDET AS TRYSIL_PROD
2020/406 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilskudd 2020 til Trysil Friluftbarnehage SA TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2020/304 20200115 15.01.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg gbnr. 26/956 TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/301 20200115 15.01.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - gbnr. 39/136 Anne Strand Finstad TRYSIL_PROD
2020/187 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 John Toralf Stallvik TRYSIL_PROD
2020/227 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/1 Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/314 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/33 SOLUM INGAR PETER TRYSIL_PROD
2020/88 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/117 Knut Reidar Bjørnerud TRYSIL_PROD
2020/308 20200115 15.01.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 56/98 Philip Arne Straumsheim TRYSIL_PROD
2020/267 20200115 15.01.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger gbnr. 33/1093 FROGNER ARKITEKTKONTOR Mats Bjørklund TRYSIL_PROD
2020/228 20200115 15.01.2020 Utgående brev Spørsmål til anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd - gbnr. 84/10 Bente Irene Hauge TRYSIL_PROD
2020/354 20200115 15.01.2020 Utgående brev Informasjon om arbeid med slambehandlingsanlegg i Trysil ELVERUM KOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
2020/483 20200115 15.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/282 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til søknad om å bygge skogsbilvegen Lybekkstubben - gbnr. 32/1 og 53/145 Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/148 20200115 15.01.2020 Utgående brev Avslag på dispensasjonssøknad - gbnr. 60/169 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/155 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 83/3 Inge Johan Øren TRYSIL_PROD
2020/305 20200115 15.01.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg gbnr. 26/963 TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/335 20200115 15.01.2020 Utgående brev Innvilget søknad om konsesjon - gnr. 56, bnr. 19 mfl., Søgarn Tøråsen Terje Melnæs TRYSIL_PROD
2020/6 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om å sjekke gatelys i Vikavegen på kveldstid Jens Sneli TRYSIL_PROD
2020/582 20200115 15.01.2020 Inngående brev Frist 3.2.2020 - Innrapportering av halvårsvurdering Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/115 20200115 15.01.2020 Utgående brev Oversendelse av regnskapssammendrag og originalbilag Fregn skytterlag – Fregn skytebane anleggsn 09235 til revisjon HEDMARK REVISJON IKS TRYSIL_PROD
2020/166 20200115 15.01.2020 Utgående brev Referat fra møtet mellom Trysil kommune og hytteierforeningene 27. desember 2019 Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. TRYSIL_PROD
2020/17 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 STATSKOG GLOMMA AS TRYSIL_PROD
2020/147 20200115 15.01.2020 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte 19.12.2019 - Trysil sykehjem - del 1 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/119 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på refusjonskrav for barn i private barnehager i ***** kommune ***** TRYSIL_PROD
2020/70 20200115 15.01.2020 Utgående brev Orientering om at saken ligger hos Fylkesmannen - anmodning om retting av grenser gbnr. 24/20 Tore Lennart Broman TRYSIL_PROD
2020/268 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om å få gå tilbake til 100 %-stilling Thorstein Brage Grønoset TRYSIL_PROD
2020/46 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Trude Marie Engh TRYSIL_PROD
2020/254 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på purring på svar på søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/88 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/117 Knut Reidar Bjørnerud TRYSIL_PROD
2020/294 20200115 15.01.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 53/172 Jan Erik Jota TRYSIL_PROD
2020/123 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål til mottatt bekreftelse på registrert egenerklæring Line Nilsson Neby TRYSIL_PROD
2020/183 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedtak om deling av grunneiendom Per Torvald Eidet TRYSIL_PROD
2020/16 20200115 15.01.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 9/1 Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/66 20200115 15.01.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger gbnr. 33/1092 FROGNER ARKITEKTKONTOR Mats Bjørklund TRYSIL_PROD
2020/181 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 72/17, 49 og 248 Håkon Bakken TRYSIL_PROD
2020/108 20200115 15.01.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 40/263 Gabriele Ursula Midtdal TRYSIL_PROD
2020/303 20200115 15.01.2020 Utgående brev Månedsplaner januar 2020 Foresatte TRYSIL_PROD
2020/193 20200115 15.01.2020 Utgående brev Ferdigattest - Fritidsbolig og utslippstillatelse ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/35 20200115 15.01.2020 Utgående brev Innkalling til sykefraværssamtale ***** TRYSIL_PROD
2020/230 20200115 15.01.2020 Utgående brev Oversendelse av attest - sommerjobb som gatemusikant 2019 Marius Westling TRYSIL_PROD
2020/175 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/35 Kjærsti O Tullemor Floden TRYSIL_PROD
2020/152 20200115 15.01.2020 Utgående brev Melding om mangler i søknad - gbnr. 37/355 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/237 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 85/8 Jo Nordbrenden TRYSIL_PROD
2020/235 20200115 15.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 51/13 Trond Roland Langmoen TRYSIL_PROD
2020/6 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på melding om feil på gatelys i Kongsbakken Malin Skålholt Åkesson TRYSIL_PROD
2020/71 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Heidi Lie Bekk TRYSIL_PROD
2020/192 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 - Statskog Ljørdalen og Statskog Vestre Trysil STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/520 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/316 20200114 14.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Stein Oscar Halvorsen TRYSIL_PROD
2020/6 20200114 14.01.2020 Inngående brev Melding om feil på gatelys i Nystedsvingen, Buskjordet, Knutsbakken og Liavegen Anita Ryen TRYSIL_PROD
2020/254 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/285 20200114 14.01.2020 Inngående brev Melding om at søknaden trekkes Astrid Svingen TRYSIL_PROD
2020/521 20200114 14.01.2020 Inngående brev Spørsmål til faktura Per Nyblom TRYSIL_PROD
2020/521 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til spørsmål til faktura Per Nyblom TRYSIL_PROD
2020/522 20200114 14.01.2020 Inngående brev Spørsmål om endringer i reguleringsplan Hilde Ohnstad TRYSIL_PROD
2020/156 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om byggesaker Hege Lillevold TRYSIL_PROD
2020/539 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 100 % - Nysted barnehage - 2.1.-31.7.2020 Vibeke Storsveen TRYSIL_PROD
2020/550 20200114 14.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 60 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.1.-31.1.2020 Elin Teppen TRYSIL_PROD
2020/490 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/4 20200113 13.01.2020 Inngående brev Dokumentasjon på inntekt Bjørn Erik Støa TRYSIL_PROD
2020/156 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar på varsel om bygge- og deleforbud i Fageråsen - anmodning om dialog FAGERÅSENS HYTTEEIERFORENING TRYSIL_PROD
2020/448 20200113 13.01.2020 Inngående brev Klage på mangelfull strøing av Bergevegen Anders Bjørkheim TRYSIL_PROD
2020/447 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Alexandru Tarala TRYSIL_PROD
2020/443 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - prosjekt skogsjerv HØGSKOLEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/442 20200113 13.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - periode 18.12.2019-9.1.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/441 20200113 13.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - periode 18.12.2019-9.1.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/440 20200113 13.01.2020 Inngående brev Analyseresultater - periode 18.12.2019-9.1.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/348 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål om saksbehandlingstid Jonny Nilsen TRYSIL_PROD
2020/305 20200113 13.01.2020 Inngående brev Komplettering av søknad om endring av gitt tillatelse TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/301 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversendelse av situasjonskart Anne Strand Finstad TRYSIL_PROD
2020/431 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål om skolestart Mikkel Børve TRYSIL_PROD
2020/316 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Jan Petter Minge TRYSIL_PROD
2020/305 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/316 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Tove Myhre Pettersen TRYSIL_PROD
2020/117 20200113 13.01.2020 Inngående brev Dokumenter til ekstraordinær generalforsamling 20.1.2019 INNLANDET ENERGI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/263 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tegningsutsendelse 10.1.2020 NORD ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/263 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversendelse av plantegning - DWG NORD ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/418 20200113 13.01.2020 Inngående brev Invitasjon til aksjonærmøte i Anno museum 23.1.2020 ANNO MUSEUM AS TRYSIL_PROD
2020/415 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilstandsrapport spillvannsanlegg YC RØR AS TRYSIL_PROD
2020/6 20200113 13.01.2020 Inngående brev Spørsmål om gatelys i Vikavegen Jens Sneli TRYSIL_PROD
2020/411 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig fritak for slamtømming - gbnr. 39/192 Ingrid Holt TRYSIL_PROD
2020/412 20200113 13.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 25 % - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet - 20.1.-30.4.2020 Hanne E Strandbakke TRYSIL_PROD
2020/417 20200113 13.01.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - utvidelse av veranda / innglassing av eksisterende veranda - gbnr. 36/292 Bjørn Arne Moe TRYSIL_PROD
2020/437 20200113 13.01.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/1114 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 85/7 Odd Magne Hagen TRYSIL_PROD
2020/429 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 85/7 Odd Magne Hagen TRYSIL_PROD
2020/439 20200113 13.01.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner - forskrift til opplæringsloven § 18-1 Utdanningsetaten i Oslo TRYSIL_PROD
2020/433 20200113 13.01.2020 Inngående brev Svarfrist 20.1.2020 - årsrapportering på årsverk i kommunal landbruksforvaltning FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/35 20200113 13.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykefravær Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/450 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om tilbakemelding på søknadsskjema TRYSILFJELLET GOLF AS TRYSIL_PROD
2020/485 20200113 13.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon til etablering av serveringssted i eksisterende forretningsbygg - gbnr. 26/708 TRYSILFJELL UTLEIE AS TRYSIL_PROD
2020/488 20200113 13.01.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/435 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 19.9.2019 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/432 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/269 20200113 13.01.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 72/72 EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS TRYSIL_PROD
2020/112 20200113 13.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 51/59 Marie Julie Homb Rømo TRYSIL_PROD
2020/381 20200110 10.01.2020 Inngående brev Purring på svar på klage på takstgrunnlag Tom E Tidemann-Andersen TRYSIL_PROD
2020/375 20200110 10.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Rolf Kvile TRYSIL_PROD
2020/278 20200110 10.01.2020 Inngående brev Anmodning om befaring til sommeren Magnus Karstein Vårbakken TRYSIL_PROD
2020/364 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - rehabilitering av pipe - gbnr. 80/1 MESTERMUR AS TRYSIL_PROD
2020/228 20200110 10.01.2020 Inngående brev Oversendelse av faktura Bente Irene Hauge TRYSIL_PROD
2020/98 20200110 10.01.2020 Inngående brev Forespørsel om leie av Hagelund 26.-28.3.2020 Trysilrussen 2020 TRYSIL_PROD
2020/361 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - rektor/virksomhetsleder 100 % - Vestre Trysil skole - 1.1.-31.7.2020 Odd Vegar Olsen TRYSIL_PROD
2020/366 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underretning om valg av medlemmer og varamedlemmer til Ungdommens fylkesting Innlandet INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/366 20200110 10.01.2020 Inngående brev Frist for tilbakemelding 17.1.2020 - Ungdomsdelegater til Toppmøte Barn og Unge 10.2.2020 INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/367 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - lærere - vikariater - 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/368 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknadsfrist 1.3.2020 - Tilbud til barn og unge med behov for langvarige/sammensatt oppfølging FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/351 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon SØRE OSEN IDRETTSLAG TRYSIL_PROD
2020/367 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - lærere- vikariater - 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/355 20200110 10.01.2020 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Vestre Trysil skole til Lund skole LØTEN KOMMUNE - Lund skole TRYSIL_PROD
2020/343 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 50 % - Innbygda skole - 1.1.-23.3.2020 Janne Maria M'Cormack TRYSIL_PROD
2020/343 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 12 % - Innbygda skole - 1.1.-23.3.2020 Janne Maria M'Cormack TRYSIL_PROD
2020/344 20200110 10.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av deler av stilling Berit Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/350 20200110 10.01.2020 Inngående brev Frist 25.2.2020 - Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger - bruk av asbest Direktoratet for Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/336 20200110 10.01.2020 Inngående brev Rapport om påskytinger og ettersøk - elgjakta 2019 Rolf Neby TRYSIL_PROD
2020/363 20200110 10.01.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/374 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - turnuslege 100 % - enhet for legesenter og beredskap - 1.3.-31.8.2020 Wali Khan TRYSIL_PROD
2020/367 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - lærere - vikariater - 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/221 20200110 10.01.2020 Inngående brev Kommentarer til mottatt drøftingsnotat Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/367 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad på stilling - lærere - vikarer - 100 % ***** TRYSIL_PROD
2020/370 20200110 10.01.2020 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/124 20200110 10.01.2020 Inngående brev Forespørsel om møte i konfliktrådet - svarfrist 17.1.2020 KONFLIKTRÅDET INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/378 20200110 10.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagleder 60 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Ida Oline Talåsen TRYSIL_PROD
2020/395 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/401 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra vurdering i enkeltfag ***** TRYSIL_PROD
2020/409 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Sentrum Vestby samfunnshus - 25.1.2020 VESTBY GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2020/370 20200110 10.01.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 33/988 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/370 20200110 10.01.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter - gbnr. 33/988 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/316 20200110 10.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Lars Egil Bergum og Tina Hegg TRYSIL_PROD
2020/109 20200110 10.01.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gbnr. 30/575 TYSLAND EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2020/110 20200110 10.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 53/244 Klara Margot Busk TRYSIL_PROD
2020/131 20200109 09.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN TRYSIL_PROD
2020/337 20200109 09.01.2020 Inngående brev Spørsmål om behandling av klage på takstgrunnlag Trygve S Gammelsæter TRYSIL_PROD
2020/325 20200109 09.01.2020 Inngående brev Krav om utvidelse av fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/319 20200109 09.01.2020 Inngående brev Krav om utvidelse av fast stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/315 20200109 09.01.2020 Inngående brev Høringsfrist 8.4.2020 - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/308 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Philip Arne Straumsheim TRYSIL_PROD
2020/263 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oversendelse av tegninger - elektro NORCONSULT AS TRYSIL_PROD
2020/263 20200109 09.01.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 9 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/302 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for befaring av skog FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS TRYSIL_PROD
2020/301 20200109 09.01.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt Anne Strand Finstad TRYSIL_PROD
2020/318 20200109 09.01.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - enhet for hjemmetjenester   - pasient: ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/225 20200109 09.01.2020 Utgående brev Kommentar til svar på forhåndsvarsel om ekspropriasjon Espen Palmberg TRYSIL_PROD
2020/293 20200109 09.01.2020 Utgående brev Søknad om hjelp til vurdering og utprøving NAV TRYSIL_PROD
2020/294 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gbnr. 53/172 Jan Erik Jota TRYSIL_PROD
2020/297 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Innbygda skole - 2.1.-31.1.2020 Julia Elisabeth Svidal TRYSIL_PROD
2020/206 20200109 09.01.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/59 Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/39 20200109 09.01.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - merkantil/kontormedarbeider 60 % fast - enhet for familie ***** TRYSIL_PROD
2020/39 20200109 09.01.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - merkantil/kontormedarbeider 60 % fast - enhet for familie ***** TRYSIL_PROD
2020/39 20200109 09.01.2020 Utgående brev Invitasjon til intervju - merkantil/kontormedarbeider 60 % fast - enhet for familie ***** TRYSIL_PROD
2020/304 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/305 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/306 20200109 09.01.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om endring av godkjente plasser TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2020/298 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 4,60 % - Innbygda skole - 6.1.-23.3.2020 Jan Olav Nordbeck TRYSIL_PROD
2020/111 20200109 09.01.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/849, 850, 851 og  860 er registrert i matrikkelen HELLING HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/309 20200109 09.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 9.1.2020 Connie Bakke m.fl. TRYSIL_PROD
2020/312 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling IKT-servicefag - SÅTE-IKT - 1.1.2020-31.12.2021 Tobias Halvorsen Bekkhus TRYSIL_PROD
2020/311 20200109 09.01.2020 Inngående brev Protokoll fra styremøte 9.12.2019 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/313 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Tove Linstad Hagen TRYSIL_PROD
2020/191 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underretning til klager INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/313 20200109 09.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Tove Linstad Hagen TRYSIL_PROD
2020/314 20200109 09.01.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 76/33 SOLUM INGAR PETER TRYSIL_PROD
2020/322 20200109 09.01.2020 Inngående brev Informasjon om aktivitetsplan LIS1 i Innlandet 01.03.-01.09.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/326 20200109 09.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Espen Jægersborg TRYSIL_PROD
2020/330 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 80 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 6.1.-1.3.2020 Malin Henriette Solheim TRYSIL_PROD
2020/332 20200109 09.01.2020 Inngående brev Melding om mottatt henvisning PPT for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/164 20200109 09.01.2020 Inngående brev Melding om mottatt henvisning PPT for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/331 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 1.2.2020-31.1.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/291 20200109 09.01.2020 Inngående brev Informasjon om Fylkesnemnda i Innlandet Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker TRYSIL_PROD
2020/342 20200109 09.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.-19.6.2020 John Ludvig Skarpmo TRYSIL_PROD
2020/100 20200109 09.01.2020 Inngående brev Innkalling til basismøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/333 20200109 09.01.2020 Inngående brev Søknad om refusjon for kjøp av databrille Liv Vingelsgaard TRYSIL_PROD
2020/263 20200108 08.01.2020 Inngående brev Referat fra vernerunde 10 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/263 20200108 08.01.2020 Inngående brev Referat fra driftsmøte 1 ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/176 20200108 08.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad Einar Lund TRYSIL_PROD
2020/176 20200108 08.01.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad Einar Lund TRYSIL_PROD
2020/252 20200108 08.01.2020 Inngående brev Melding om utbetaling av oppgjør - skadedato 17.12.2019 - UF63873 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/257 20200108 08.01.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter TORP SAMEIE TRYSIL_PROD
2020/254 20200108 08.01.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/252 20200108 08.01.2020 Inngående brev Melding om mottatt skademelding - skadedato 5.1.2020 - HB81521 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/248 20200108 08.01.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - avtalenummer 23406926 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/248 20200108 08.01.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - avtalenummer 60198632 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/248 20200108 08.01.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - avtalenummer 22855255 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/248 20200108 08.01.2020 Inngående brev Fornyet forsikringsavtale - avtalenummer 722707981 KLP SKADEFORSIKRING AS TRYSIL_PROD
2020/247 20200108 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/6 20200108 08.01.2020 Inngående brev Anmodning om å sjekke gatelys i Vikavegen på kveldstid Jens Sneli TRYSIL_PROD
2020/286 20200108 08.01.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr / Kopi av brev til Espen Kristiansen og Mats Ronny Hansen Direktoratet for Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/240 20200108 08.01.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/246 20200108 08.01.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Martine Olivia A Vårengen TRYSIL_PROD
2020/250 20200108 08.01.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd for perioden 1.1.-30.6.2020 TEPAS KOMPETANSE AS TRYSIL_PROD
2020/253 20200108 08.01.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærling IKT-servicefag - SÅTE-IKT - 13.1.2020-12.1.2022 Magnus Halvorsen Sjøblom TRYSIL_PROD
2020/255 20200108 08.01.2020 Inngående brev Uttalelse til orientering om videre saksgang - gbnr. 51/499 Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/282 20200108 08.01.2020 Inngående brev Miljøfaglig uttalelse - bygging av landbruksveg - gbnr. 32/1 og 53/145 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/261 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om deling av landbrukseiendom Christina Søgård TRYSIL_PROD
2020/256 20200108 08.01.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Trysil legesenter m.fl. TRYSIL_PROD
2020/259 20200108 08.01.2020 Inngående brev Spørsmål om tømming av septiktank Finn Martinsen TRYSIL_PROD
2020/260 20200108 08.01.2020 Inngående brev Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - nybygg uthus - gbnr. 40/71 Magne Brenn TRYSIL_PROD
2020/262 20200108 08.01.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - ettersøkspersonell - 31.3.2012-31.3.2021 Rolf Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/265 20200108 08.01.2020 Inngående brev Invitasjon til informasjonsmøte om organisering av fisket i Osensjøen 16.1.2020 ÅMOT ELVELAG SA TRYSIL_PROD
2020/266 20200108 08.01.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.-31.12.2020 Gunhild Kr Bratteggen TRYSIL_PROD
2020/268 20200108 08.01.2020 Inngående brev Søknad om å få gå tilbake til 100 %-stilling Thorstein Brage Grønoset TRYSIL_PROD
2020/277 20200108 08.01.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/279 20200108 08.01.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD