eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/1490 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse av mulige møtedatoer - byggesak - gnr. 20 bnr. 65 BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS
2019/4577 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om bruk av gravemaskin og dumper for bearbeiding av stien til Skagsvola DNT ENGERDAL OG TRYSIL
2019/4073 20191108 08.11.2019 Inngående brev Svar på brev om tinglysing av rett til vanntilførsel / anmodning om møte BRØDRENE BAKKES BILVERKSTED AS
2019/4576 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om fritidsstipend *****
2019/4355 20191108 08.11.2019 Inngående brev Anmodning om bygge- og deleforbud - gnr. 33 bnr. 1092 og 1093 TRYSIL INVEST AS
2018/4658 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 58 bnr. 258 BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS
2019/4575 20191108 08.11.2019 Inngående brev Spørsmål om tilbakebetaling av feilinnbetalt eiendomsskatt fra 2013 -2019 Trond Solstad Bertheussen
2018/2532 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt TRYSIL SVØMMING
2019/4560 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll salg - merknad SECURITAS AS
2019/4560 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll tobakk - merknad SECURITAS AS
2019/4560 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4561 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll salg - merknad SECURITAS AS
2019/4561 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll tobakk - merknad SECURITAS AS
2019/4561 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4561 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4562 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll salg - merknad SECURITAS AS
2019/4562 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll tobakk - merknad SECURITAS AS
2019/4562 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4562 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4563 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll salg - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4563 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll tobakk - merknad SECURITAS AS
2019/4563 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4563 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4564 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/4565 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/471 20191108 08.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 23.10-7.11.2019 - Innløp Fageråsen SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/471 20191108 08.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 23.10-7.11.2019 - Innløp Trysilfjellet SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/4480 20191108 08.11.2019 Inngående brev Melding om ny plassering av garasje - gnr. 37 bnr. 498 ARNE TØRÅSEN AS
2019/4480 20191108 08.11.2019 Inngående brev Melding om flytting av planlagt garasje og lager - gnr. 37 bnr. 498 ARNE TØRÅSEN AS
2019/4183 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - nybygg bolig - gnr. 27 bnr. 34 BYGGEPLAN AS
2019/4398 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om muligheter for oppdeling av grunneiendom - gnr. 74 bnr. 16 Gudny Brenden
2019/1653 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1543 BJØRN BAASTAD AS
2019/2452 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1584 BJØRN BAASTAD AS
2019/4559 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 33 bnr. 1063 BJØRN BAASTAD AS
2018/3536 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement ASBJØRN NORDSVEEN AS
2018/3536 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1540 ASBJØRN NORDSVEEN AS
2018/163 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1554 MIETINEN MASKIN AS
2019/2425 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte i sektor forvaltning og teknisk drift Delta avd Trysil m.fl.
2019/4380 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse av kontonummer for utbetaling av stipend *****
2018/4618 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd 2425team
2019/4234 20191108 08.11.2019 Utgående brev Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 6.11.2019 Einar B Stengrundet m.fl.
2019/4380 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak om fritidsstipend *****
2019/4453 20191108 08.11.2019 Utgående brev Anmodning om å bruke elektronisk skjema *****
2019/2707 20191108 08.11.2019 Utgående brev Om barnehageplass og kontantstøtterapportering *****
2017/3324 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert betaling for barnehageplass *****
2017/5024 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2019/4176 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om godkjenning av midlertidig utvidelse av barnehagegruppe TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS
2019/1077 20191108 08.11.2019 Utgående brev Arbeidsgivers innstilling for innkalling til intervju Utdanningsforbundet m.fl.
2019/4073 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om tinglysing av rett til vanntilførsel - gnr. 26 bnr. 302 mfl. BRØDRENE BAKKES BILVERKSTED AS
2019/1437 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om justeringsrett på mva ved boligprosjekt i Vestadbakken ARNE TØRÅSEN AS
2019/3429 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om avvikling av parafintank - gnr. 41 bnr. 9 Håvard Lund og Ine Holt
2019/3581 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om mur langs Liavegen mot Bergetunet Tor Morten Odden
2018/4223 20191108 08.11.2019 Utgående brev Forslag til møtetidspunkt Andreas Ødegaard
2018/1738 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til tiltak mot flom i Ljøra og sidevassdrag - oversendelse av brev fra NVE Einar Floden
2019/2685 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til å fylle igjen oljetank i Liavegen 64 - gnr. 36 bnr. 266 X-VAC AS
2019/3904 20191108 08.11.2019 Utgående brev Anmodning om begrunnelse for å unnta navn fra søkerliste *****
2019/3904 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av utvidede søkerlister Delta avd. Trysil m.fl.
2019/4556 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd PETIT INTERIØR CELINA LINDEBORG
2019/4568 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/5061 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om mottatt brev om eventuell avvikling av barnehagegaranti Kenneth Hansen
2018/559 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til endring - gnr. 37 bnr. 1525 KATRIN SONNTAG ARKITEKTUR & DESIGN
2018/238 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET
2019/4526 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på kartlegging *****
2015/1802 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte *****
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2019/755 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til møte *****
2019/4347 20191108 08.11.2019 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om driftstilskudd TRYSIL KUNSTFORENING
2018/2721 20191108 08.11.2019 Utgående brev Invitasjonsbrev til Kinesiske langrensløpere Chinese Olympic Committee Olympic Games Preparation Office
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 31.10.2019 *****
2017/3351 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på ønske om utsatt høringsfrist på 2. gangs høring - Detaljreguleringsplan for HC5613 Fulufjellet hytteområde 3 Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
2019/4067 20191108 08.11.2019 Utgående brev Orientering om at utlysning av ledig stilling som sykepleier 50 % fast i enhet for legesenter og beredskap trekkes tilbake Erik Olov Olsson m.fl.
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av referat fra informasjons- og drøftingsmøte Delta avd Trysil m.fl.
2019/4494 20191108 08.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 40 bnr. 34 Anne Skjæraasen
2019/4488 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 37 bnr. 347, 610 og 1605 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2019/4530 20191108 08.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 58 bnr. 307 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2019/4548 20191108 08.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 51 bnr. 693 Mohammad Jamil
2019/4067 20191108 08.11.2019 Utgående brev Presisering om tilbaketrekking av utlysning av ledig stilling som sykepleier 50 % fast i enhet for legesenter og beredskap Fagforbundet Trysil - Avd 288
2019/4529 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2019/4529 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Nav m.fl.
2019/4573 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 9 bnr. 1 fnr. 52 STATSKOG SF
2018/2162 20191108 08.11.2019 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - klesgodtgjørelse - enhet for funksjonshemmede Delta avd Trysil m.fl.
2019/4549 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift *****
2017/948 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift *****
2019/4542 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ambulerende skjenkebevilling - Villa Fregn 8.11.2019 Britt Støa
2019/4555 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 9.11.2019 Irene Nygård Pedersen
2019/4558 20191108 08.11.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Erik Lundberg
2019/4555 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ambulerende skjenkebevilling - Korsberget grendehus 9.11.2019 Irene Nygård Pedersen
2019/4557 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning SIMAPG AS
2019/4393 20191108 08.11.2019 Utgående brev Informasjon om saksgangen Olav Teppen
2019/1044 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om fritak fra eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 62 Hedmark fylkeskommune
2019/872 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 37 bnr. 1377 snr. 16 Frank Rogne
2019/932 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 827 snr. 9 LØVENSKIOLD KVESETH EIENDOM AS
2019/410 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Martin Falla Bråthen m.fl.
2019/4014 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vurdering søkere Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2019/4285 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 18 fnr. 5 Stig-Arne Haugen m.fl.
2018/4020 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av klage til endelig avgjørelse - gnr. 26 bnr. 728 FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/4015 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - gnr. 72 bnr. 139 Liv Sissel Ensrud
Ingen tilgang 20191108 08.11.2019 Utgående brev Referat ansvarsgruppemøte *****
2019/4244 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på forslag til tiltak for økt trafikksikkerhet i Innbygda Knut Linstad
2019/4097 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontaktopplysninger Hanne Susan Lutnæs
2019/4472 20191107 07.11.2019 Inngående brev Spørsmål om sletting av spor etter gravemaskin/traktor i skiløypetrasé FULUFJELLET AS
2019/4570 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om manglende nabovarsel - gnr. 33 bnr. 419 TINDE HYTTER AS
2019/3868 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - bevillingsstedet stengt SECURITAS AS
2019/3351 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - bevillingsstedet stengt SECURITAS AS
2019/3353 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3353 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll skjenking - merknad SECURITAS AS
2019/3865 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - bevillingsstedet stengt SECURITAS AS
2019/3356 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll salg - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3356 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3356 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3356 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3355 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll salg - merknad SECURITAS AS
2019/3355 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - internkontroll tobakk - merknad SECURITAS AS
2019/3355 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll tobakk - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3865 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - bevillingsstedet stengt SECURITAS AS
2019/3351 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - bevillingsstedet stengt SECURITAS AS
2019/2142 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/698 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - merknad SECURITAS AS
2019/694 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad SECURITAS AS
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - skjenkekontroll - ingen merknad SECURITAS AS
2019/3355 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kontrollrapport - salgskontroll alkohol - ingen merknad SECURITAS AS
2018/4411 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 60 bnr. 153 FH GRUPPEN AS
2019/4399 20191107 07.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak - eiendomsskatt næringseiendom - gnr. 17 bnr. 118 KJØLEN HOTELL Alide Marjanne Henriette Braam
2019/4546 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 33 bnr. 1052 EIERSEKSJONSSAMEIET KVILSTEN II
2019/3165 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/4240 20191107 07.11.2019 Inngående brev Redegjørelse for fylling - Trysilfjellet sør - gnr. 37 bnr 541 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2019/4544 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oversendelse av kart Simon Andreas In-Albon
2019/4544 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter - utmarksnæring for fastboende Simon Andreas In-Albon
2017/5061 20191107 07.11.2019 Inngående brev Klage på avvikling av barnehagegarantien Kenneth Hansen
2019/4014 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om at søknaden trekkes Therese Gundersen Ås
2019/4543 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om utvidet skjenketid 30.11.2019 TRYSIL FJELLRESTAURANTER AS
2019/4542 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Villa Fregn 8.11.2019 Britt Støa
2016/3979 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til endring av gitt tillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 247 Sissel M Nygårdsmoen
2019/4258 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - informasjonstavle ved Bygdeberget - gnr. 36 bnr. 598 TRYSIL KOMMUNE - Eiendomsavdelingen m.fl.
2017/642 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse hus 9 og 10 - gnr 37 bnr 614 AS ARKITEKTBUA
2019/1348 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Igangsettingstillatelse - veg- og grunnarbeider - gnr. 33 bnr. 804 AS ARKITEKTBUA
2019/3903 20191107 07.11.2019 Utgående brev Anmodning om tilleggsdokumentasjon - gnr. 46 bnr. 1 fnr. 3 Arnfinn Engerbakk
2019/755 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2018/2300 20191107 07.11.2019 Utgående brev Underskrevet databehandleravtale - Kommune24:7 SEM & STENERSEN PROKOM AS
2019/4275 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 657 BYGGEPLAN AS m.fl.
2017/3321 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - gnr. 33 bnr. 1078 CODE ILLUSTRATED FUTURE AS
2018/4734 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - gnr. 37 bnr. 750 Tommy Søstumoen
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Inngående brev Innhenting av opplysninger *****
2019/3402 20191107 07.11.2019 Utgående brev Temaplan uke 42-46 Andreas Stallvik m.fl.
2018/3808 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 1 bnr. 158 Solveig Anita Bråthen m.fl.
2018/3808 20191107 07.11.2019 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning gnr. 1 bnr. 49 Liv Hegg m.fl.
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Godkjenning av endring av stedfortreder - Kiwi 222 Trysilfjellet TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS
2016/715 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Godkjenning av endring av stedfortreder - Søre Trysil Handel SØRE TRYSIL HANDEL SA
2019/3384 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tilbud om stilling - fagarbeider 60 % fast - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk Najua Ali Wahab
2019/4532 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Lena Gleditsch
2019/1077 20191107 07.11.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/1077 20191107 07.11.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2679 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til å fylle igjen oljetank i Liavegen 37 - gnr. 33 bnr. 228 X-VAC AS
2019/4547 20191107 07.11.2019 Inngående brev Sanering av oljetank - gnr. 72 bnr. 232 X-VAC AS
2019/4354 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om ansvarsfordeling ved drift og vedlikehold av badeplassen ved Gjetsjøen ØSTBY GRENDEUTVALG
2019/4502 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd *****
2019/4550 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering *****
2019/4504 20191107 07.11.2019 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd *****
2019/4357 20191107 07.11.2019 Utgående brev Krav om signert skjema før behandling: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 51 bnr. 633 Martin Heen Degnes
2019/4545 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om fritidsstipend *****
2019/2931 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1580 BJØRN BAASTAD AS
2019/2301 20191107 07.11.2019 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 37 bnr. 1557 GRAMBO'N
2019/4523 20191107 07.11.2019 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 33 bnr. 893 BJØRN BAASTAD AS
2015/2889 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - midlertidig fritak for slamtømming - gnr. 38 bnr. 2 Kay Werner Tøraasen
2019/2452 20191107 07.11.2019 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gnr 37 bnr 1584 ARR ARKITEKTER AS
2019/1653 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1543 ASBJØRN NORDSVEEN AS
2019/2290 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til nydyrking - gnr. 71 bnr. 36 - landbruksfondet 2019 Øystein Lageraaen
2016/4187 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ferdigattest - Trysil montessoriskole - brakke / kontor - gnr. 3 bnr. 87 AS ARKITEKTBUA
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 69 bnr. 3 ERIK BAKKEN
2019/4314 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1264 - Lærling IKT - Trysil og Åmot *****
2019/3671 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om mottatt søknad Wendy Louise Jacobs m.fl.
2019/540 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for kjøp av databrille Nancy Storsnes m.fl.
2019/3822 20191107 07.11.2019 Utgående brev Redegjørelse om regler for sykkelturisme på Pilegrimsleden NORD-TRYSIL HISTORIELAG
2019/4544 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oversendelse av anmodning om grunneieres tillatelse til bruk av snøskuter for preparering av løyper for hundespann Simon Andreas In-Albon
2019/4552 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for nyttekjøring mellom Østaflovegen og Grønberget Vebjørn Kjærnåsen
2019/2571 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om fellingstillatelse på bever i Vestre Grøna Steinar og Nancy Rosseland
2019/4399 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Klage på takstgrunnlag - gnr. 17 bnr. 118 KJØLEN HOTELL Alide Marjanne Henriette Braam
2019/874 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gnr. 88 bnr. 6 Reidar Balke
2019/895 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om eiendomsskatt - gnr. 37 bnr. 997 Trond Herje
2019/1749 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 75 bnr. 54 Randi Berg
2019/1827 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på feil bunnfradrag - gnr. 74 bnr. 176 EIENDOM ØST AS
2019/1860 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 64 bnr. 38 Per Melvin Nerby
2019/1535 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 51 bnr. 144 Runar Pettersen
2019/1620 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 51 bnr. 704 Marit Pettersen
2019/911 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Klage på takstgrunnlag - gnr. 53 bnr. 176 Tore Sigurd Pettersen
2018/238 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Krav om erstatning *****
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om driftstilskudd 2019 NYBERGSUND GRENDEUTVALG
2018/4170 20191106 06.11.2019 Inngående brev Avtalenummer 22855255 - Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen - RJ68277 KLP SKADEFORSIKRING AS
2019/4067 20191106 06.11.2019 Inngående brev Anmodning om snarlig møte FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2017/642 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oversendelse av ny erklæring om ansvarsrett - gnr. 37 bnr. 614 - parkeringskjeller BYGGERÅD AS
2019/4480 20191106 06.11.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 498 ARNE TØRÅSEN AS
2019/4480 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 498 ARNE TØRÅSEN AS
2019/4537 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Camilla Berith Morris
2019/4536 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon Linn Marielle Nygård
2018/238 20191106 06.11.2019 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger HELSEDIREKTORATET
2019/1044 20191106 06.11.2019 Inngående brev Spørsmål om klage på eiendomskatt - gnr.37 bnr. 62 - videregående skole og tannklinikk HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/102 20191106 06.11.2019 Inngående brev Referat fra byggemøte 7 AQUAPARTNER AS
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Spørsmål om adresser i Fageråsen FAGERÅSEN HYTTEOMRÅDE AS
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Frist 19.11.2019 - Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2019/4472 20191106 06.11.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - skiløypetrasé i Fulufjellet FULUFJELLET AS
2019/3906 20191106 06.11.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 60 bnr. 176 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
2019/471 20191106 06.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 25.9.-8.10.2019 - rettet rapport SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/471 20191106 06.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 25.9.-8.10.2019 - rettet rapport SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/1077 20191106 06.11.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering før intervju UTDANNINGSFORBUNDET TRYSIL
2019/3904 20191106 06.11.2019 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers vurdering før intervju FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2018/4175 20191106 06.11.2019 Inngående brev Resultatene fra nasjonale prøver er publisert UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/4573 20191106 06.11.2019 Inngående brev Rapport for stimuleringstilskudd til veterinærtjenester TRYSIL DYREKLINIKK AS
2018/1986 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2019/781 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 30,13 % - enhet for funksjonshemmede, avd. Hagebæk - 01.11.2019-29.02.2020 Torbjørn Lorentzen
2019/4476 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 80 % - enhet for funksjonshemmede, Hagebæk - 01.01.-31.08.20 Senait Haile Afewerki
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 60 bnr. 32 Harald Kornstad
2019/3914 20191106 06.11.2019 Inngående brev Dokumentasjon på betalt faktura *****
2019/4539 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oversendelse av søknad om seksjonering - gnr. 26 bnr. 321 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2019/4317 20191106 06.11.2019 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 53 bnr. 3 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2019/4540 20191106 06.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 37 bnr. 153 Einar Arild Berget
2019/4540 20191106 06.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 37 bnr. 155 og 204 Einar Arild Berget
2019/4051 20191106 06.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 72 bnr. 89 Olaug Karin Stensby
2019/4534 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.1.2020-31.1.2021 Nathalie Meier Røine
2019/3146 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet protokoll - godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) Fagforbundet - Kompetansesenteret for Østlandet
2019/4105 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 80 % - Innbygda skole - 14.10.-18.11.2019 Nibal Asaad Solibi
2019/4349 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Innbygda skole - 02.11.-17.11.2019 Janne Maria M'cormack
2019/3740 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 100 % - Innbygda skole - 02.11.-31.12.2019 Kenda Skjefstad
2019/4348 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 80 % - Innbygda skole - 02.11.-31.12.2019 Jan Olav Nordbeck
2019/4538 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 100 % - enhet for sykehjem 7. avdeling Elin Mørsøybakken
2019/4533 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 25 % - enhet for sykehjem 7. avdeling Solveig Øien
2018/4171 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forespørsel om jobb Yasin Hussaini
2019/4541 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om overføring til ledig stilling - enhet for sykehjem 6.avdeling Alexandru Tarala
2019/3481 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 80 % - Nybergsund og Østby barnehager - 01.11.-30.11.2019 Andrine Granberg
2019/3481 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - Nybergsund og Østby barnehager - 01.11.-31.11.2019 Andrine Granberg
2019/4462 20191106 06.11.2019 Utgående brev Underskrevet henvisningsskjema PPT PP-TJENESTEN FOR TRYSIL OG ENGERDAL
2017/4691 20191106 06.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Nav m.fl.
2018/3555 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innvilgelse av forhøyet uførepensjon Statens pensjonskasse
2019/4477 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 100 % - enhet for funksjonshemmede, Hagebæk - 01.01.-31.08.2020 Ibby Wong
2019/3384 20191106 06.11.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Najua Ali Wahab
2018/4668 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 100 % - enhet for sykehjem 7. avdeling Galina Plesnjavtseva
2019/1097 20191106 06.11.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 4 - 01.11.-31.12.2019 Maren Sørjoten-Drevsjømoen
2019/4528 20191105 05.11.2019 Inngående brev Frist for signering 20.11.2019 - Databehandleravtale mellom Trysil kommune og Norkart NORKART AS
2019/2301 20191105 05.11.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 1557 GRAMBO'N
2019/4528 20191105 05.11.2019 Inngående brev Frist for signering 20.11.2019 - databehandleravtale - General Data Protection Regulation (GDPR) NORKART AS
2018/3935 20191105 05.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på oppsigelse av avtale DIBKUNNSKAP AS
2019/4527 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rapport fra arbeidsplassvurderinger - Jordet skole SALUTIS HMS AS
2019/4525 20191105 05.11.2019 Inngående brev Spørsmål om tilbud til barn uten barnehageplass Fay Marlen Allman
2019/4521 20191105 05.11.2019 Inngående brev Korrigert oversendelse av brev av 1.11.2019 - sikkerhetsklarering for rådmann FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/102 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oversendelse av rapporter om uønsket hendelse - lukket JOHN GALTEN AS
2019/102 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rapport fra vernerunde 7 JOHN GALTEN AS
2018/4576 20191105 05.11.2019 Inngående brev Anmodning om oversendelse av plandokumenter - utvidelse av Engemoen massetak DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
Ingen tilgang 20191105 05.11.2019 Inngående brev Dokumentasjon på inntekt Steinar Larsen Eriksson
2019/969 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 23.10.-29.10.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2015/4699 20191105 05.11.2019 Inngående brev Spørsmål til utsendt brev om evaluering av snøskuterløyper i Ljørdalen BRATTEGGA HYTTEFORENING
Versjon:5.2.00