eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/5901 20200928 28.09.2020 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/5903 20200928 28.09.2020 Inngående brev Frist 15.10.2020 - Informasjon om årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger - 2020 Husbanken TRYSIL_PROD
2020/4272 20200928 28.09.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til grusbane ved Innbygda skole Lotteri- og stiftelsestilsynet TRYSIL_PROD
2020/74 20200928 28.09.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Sjøenden Hytte og Fritidsgrend - Kulturvernfaglig uttalelse etter arkeologisk registrering / Kopi av brev til Arkkon AS Innlandet Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/2927 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anmodning om verifisering av tidspunkt for tilsyn på Kabbediket FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/153 20200928 28.09.2020 Inngående brev Statlig støtte til nærbutikk i Trysil KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING TRYSIL_PROD
2020/172 20200928 28.09.2020 Inngående brev Melding om ansvarlig for dreneringssystemet Andy Lau TRYSIL_PROD
2020/6 20200928 28.09.2020 Inngående brev Melding om defekt gatelys ved Lund i Ljørdalen Ingrid Nylund TRYSIL_PROD
2020/5712 20200928 28.09.2020 Inngående brev Uttalelse om sikkerhetsgjerde Karin Bodil Brenden TRYSIL_PROD
2020/5664 20200928 28.09.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til Trysil kommunes frivillighetspris 2020 Erlend Olsen TRYSIL_PROD
2020/5899 20200928 28.09.2020 Inngående brev Spørsmål om faktura for slamtømming Ellen og Jarl Paulsen TRYSIL_PROD
2020/2250 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/5163 20200928 28.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling om tilsetting Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5900 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til mobile nøkler-prosjekt MOUNTAIN RESORT TRYSIL DRIFT AS TRYSIL_PROD
2020/27 20200928 28.09.2020 Inngående brev GSI - endringer i skjema og veiledning for skoleåret 2020/2021 NORSK KULTURSKOLERÅD TRYSIL_PROD
2020/4981 20200928 28.09.2020 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2020/1126 20200928 28.09.2020 Inngående brev Spørsmål om søknadsplikt ved fasadeendring Gla’Snekkern TRYSIL_PROD
2020/1367 20200928 28.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - reguleringsplan for Innbygda -Trysil sentrum (sentrumsplan) - Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/6 20200928 28.09.2020 Inngående brev Melding om mørke gatelys i Buskvegen , Liavegen og Knutsbakken Heidi Engerbakk Skei TRYSIL_PROD
2020/5837 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjarne Næs TRYSIL_PROD
2020/5837 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørg Næs TRYSIL_PROD
2020/5832 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Marianne Waldal Sletten TRYSIL_PROD
2020/5832 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjarne Sletten TRYSIL_PROD
2020/5830 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Åge Jota TRYSIL_PROD
2020/5828 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jonas Hornsletten TRYSIL_PROD
2020/5827 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ellen Kristin Nymoen TRYSIL_PROD
2020/5827 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ida Kristine Nymoen TRYSIL_PROD
2020/5834 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Therese Hornslette Hansen TRYSIL_PROD
2020/5833 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Frode Fagerbakk TRYSIL_PROD
2020/5833 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Lena Vestli TRYSIL_PROD
2020/1242 20200928 28.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/5905 20200928 28.09.2020 Inngående brev Svar på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidsaker NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/5906 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2020/3496 20200928 28.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - skjøte STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/5882 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anniken Høiaasen Westtorp TRYSIL_PROD
2020/5882 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Juan Høiaasen TRYSIL_PROD
2020/5883 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Axel Christoffer Vasli TRYSIL_PROD
2020/5883 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Silje Henninen Lindstad TRYSIL_PROD
2020/5884 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Frans Haugen Larsen TRYSIL_PROD
2020/5884 20200928 28.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tina Bastrup Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/1795 20200928 28.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGESAK NORGE AS TRYSIL_PROD
2020/3655 20200928 28.09.2020 Inngående brev Purring på svar om frikjøp av hovedtillitsvalgt i Norsk Lektorlag Norsk Lektorlag TRYSIL_PROD
2020/5909 20200928 28.09.2020 Inngående brev Frist 15.12.2020 - nominasjon til Holmboeprisen 2021 - årets mattelærer UNIVERSITETET I BERGEN TRYSIL_PROD
2020/2506 20200928 28.09.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond FLADHAGEN PER ANDERS TRYSIL_PROD
2020/5897 20200925 25.09.2020 Inngående brev Prøvingsattest ***** TRYSIL_PROD
2020/5210 20200925 25.09.2020 Inngående brev Svar på forespørsel om opprydding ved bru / kopi av brev til Roy Borgersrud STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/5380 20200925 25.09.2020 Inngående brev Redegjørelse for oppsetting av skigard Terje Jostein Grav TRYSIL_PROD
2020/2443 20200925 25.09.2020 Inngående brev Anmodning om møte ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/5895 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2020/178 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 12.10.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/178 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 5.10.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/178 20200925 25.09.2020 Inngående brev Endring av tidspunkt for møte med tillitsvalgte Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/2443 20200925 25.09.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om deling av grunneiendom ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/1126 20200925 25.09.2020 Inngående brev Spørsmål om oppføring av bod Johan Persson TRYSIL_PROD
2020/178 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for plasstillitsvalgt 2.10.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5893 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig og bruksendring ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/2398 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon TRYSIL SKISHOP AS TRYSIL_PROD
2020/5892 20200925 25.09.2020 Inngående brev Spørsmål om septiktank Heidi Tørmo TRYSIL_PROD
2020/5084 20200925 25.09.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om tillatelse til tiltak Vidar Pettersen TRYSIL_PROD
2020/1459 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forespørsel om jobb i hjemmetjenesten Marie Selrod TRYSIL_PROD
2020/2601 20200925 25.09.2020 Inngående brev Purring på svar på søknad om ferdigattest ARC ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/5891 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/5890 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Sada Nurhussen Abera TRYSIL_PROD
2020/5889 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/5877 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - nybygg vinterhage Rogeir Emblemsvåg TRYSIL_PROD
2020/5551 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter BJØRN BAASTAD AS TRYSIL_PROD
2020/1545 20200925 25.09.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 4 - VA Bergevegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/5719 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forespørsel om plass til matvogn NOVA VISTA AS TRYSIL_PROD
2020/4272 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lørdalen sportsklubb LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/4272 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Trysil kommune LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/4272 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lund samfunnshus LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/4272 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Søre Osen Idrettslag LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET TRYSIL_PROD
2020/4922 20200925 25.09.2020 Inngående brev Spørsmål om tillatelse NETCO AS TRYSIL_PROD
2020/4029 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om stipend Raheb Hamdard TRYSIL_PROD
2020/5165 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 38/148 Gunvor Helen Bie Knutsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5664 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forslag på kandidat til frivillighetsprisen 2020 Marlene Bjørvang TRYSIL_PROD
2020/3765 20200925 25.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Taste mat & vinhus Taste mat & vinhus TRYSIL_PROD
2020/3759 20200925 25.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Kort & Godt og Kveik KORT & GODT MAT AS TRYSIL_PROD
2020/6 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på melding om defekte gatelys i Gullarvegen Arne B Mansåker Wigdel TRYSIL_PROD
2020/6 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om når Ny Jord-vegen får tilbake gatelyset Karin Margrethe Elverhøy TRYSIL_PROD
2020/6 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på melding om defekte gatelys i Gullarvegen Elin Lemberget Wigdel TRYSIL_PROD
2020/6 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på melding om fortsatt feil på gatelys i Engerneset Håkon Engernes TRYSIL_PROD
2020/5878 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** TRYSIL_PROD
2020/5825 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hanne Nordhagen TRYSIL_PROD
2020/5825 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Erland Svingen TRYSIL_PROD
2020/5824 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne Nyseth TRYSIL_PROD
2020/5823 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Britt Ina Myhre Aas TRYSIL_PROD
2020/5823 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Frode Aas TRYSIL_PROD
2020/5879 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Elin Dahl Mikkelsen TRYSIL_PROD
2020/5470 20200925 25.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 60 % - enhet for funksjonshemmede på Tryvis - 21.9.-4.10.2020 Ida Strømsmoen TRYSIL_PROD
2020/3575 20200925 25.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 Mosanden Eiendom As TRYSIL_PROD
2020/3575 20200925 25.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 Berg & Bryn Eiendom As TRYSIL_PROD
2020/3575 20200925 25.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 Bakken Mikael Melby TRYSIL_PROD
2020/3575 20200925 25.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 Bakken Stefan Melby TRYSIL_PROD
2020/3575 20200925 25.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 Br Bakken Eiendom TRYSIL_PROD
2020/3575 20200925 25.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 Trysil Industrihus As TRYSIL_PROD
2020/5881 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Elin Rydje TRYSIL_PROD
2020/5882 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/5882 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/5883 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/5883 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/5884 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/5884 20200925 25.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/6 20200925 25.09.2020 Inngående brev Spørsmål om når gatelys i Nybergsund blir reparert Anne Grete Sætre TRYSIL_PROD
2020/5885 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/5325 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Chinarestauranten CHINA RESTAURANT TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2020/5888 20200925 25.09.2020 Inngående brev Anmodning om gjennomgang av beregningsgrunnlaget HUMAN ETISK FORBUND TRYSIL_PROD
2020/3761 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse FEMUND BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/4083 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til markedsarbeid mot nordmenn Destinasjon Trysil TRYSIL_PROD
2020/178 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte - 12.10.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5836 20200925 25.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 88/204 er registrert i matrikkelen TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/5896 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest FOLLDAL BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/5867 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/1545 20200924 24.09.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte 4 - VA Gamlevegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/5254 20200924 24.09.2020 Inngående brev Liste over barn i september KNERTEN BARNEHAGE AS TRYSIL_PROD
2020/231 20200924 24.09.2020 Inngående brev Komplettering av søknad ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/139 20200924 24.09.2020 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 12 - VA AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/5866 20200924 24.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne Berit Dahl TRYSIL_PROD
2020/5865 20200924 24.09.2020 Inngående brev Anmodning om evaluering og prosess for inngåelse av ny avtale Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/1432 20200924 24.09.2020 Inngående brev Rapport om resultat av kontrollhandlinger om bruken av tildelte midler REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/5128 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på vedtak om utslippstillatelse Trysil-Knut Fjellgrend velforening TRYSIL_PROD
2020/1126 20200924 24.09.2020 Inngående brev Spørsmål om oppføring av bod - gbnr. 37/671 Kjell Harald Solberg TRYSIL_PROD
2020/5863 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til etablering av kabeltrase ved kommunal veg ELVIA AS TRYSIL_PROD
2020/5862 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss grunnet farlig skoleveg Elle Uibo og Roger Brenden TRYSIL_PROD
2020/5861 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om fri skoleskyss grunnet farlig skoleveg Elle Uibo og Roger Brenden TRYSIL_PROD
2020/4133 20200924 24.09.2020 Inngående brev Oversendelse av reviderte plantegninger ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5599 20200924 24.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på kjøp av del av gbnr. 72/4 ADVOKATFIRMAET ELDEN DA TRYSIL_PROD
2020/3250 20200924 24.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Bar Trysil TRYSIL MAT & CATERING AS TRYSIL_PROD
2020/5864 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg veg og VA til hyttefelt AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2020/5675 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/2976 20200924 24.09.2020 Inngående brev Anmodning om refusjon av eiendomsskatt 2019 Ronny Eilertsen TRYSIL_PROD
2020/3254 20200924 24.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Villa Fregn SIMAPG AS TRYSIL_PROD
2020/2595 20200924 24.09.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/916 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/1470 20200924 24.09.2020 Inngående brev Purring på innrapportering av valg av meddommere SØR-ØSTERDAL TINGRETT TRYSIL_PROD
2020/204 20200924 24.09.2020 Inngående brev Informasjon om uravstemning - tariffrevisjon 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON TRYSIL_PROD
2020/395 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5569 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5568 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5571 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/5336 20200924 24.09.2020 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/5213 20200924 24.09.2020 Utgående brev Sakliste til møte med styrere for private barnehager TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5847 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/3262 20200924 24.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Trysil Hestesenter SVEIN OTTO ERIKSEN TRYSIL_PROD
2020/2867 20200924 24.09.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/3316 20200924 24.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Pause SAGAS AS TRYSIL_PROD
2020/5838 20200924 24.09.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/43 Jan Erik Børresen TRYSIL_PROD
2020/5150 20200924 24.09.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/1 GLOMMEN MJØSEN SKOG SA AVD TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/5807 20200924 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/5291 20200924 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett trinns søknad - nybygg tursti BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/2821 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/3253 20200924 24.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 HAPPY FACES TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2020/5841 20200924 24.09.2020 Inngående brev Kontrakt om prosjekteringsoppdrag AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/5841 20200924 24.09.2020 Utgående brev Underskrevet kontrakt om prosjekteringsoppdrag AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/3362 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing STATENS KARTVERK HØNEFOSS TRYSIL_PROD
2020/2784 20200924 24.09.2020 Utgående brev Retur av dokument fra Kartverket Tov Inge Mistereggen TRYSIL_PROD
2020/2564 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om avkorting av beløp søkt refundert over skogfond Ida Marie Bechensten TRYSIL_PROD
2020/5642 20200924 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/178 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innvilgelse av permisjon for plasstillitsvalgte 2.10.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5709 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - sykepleier Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5868 20200924 24.09.2020 Utgående brev Melding om befaring ***** TRYSIL_PROD
2020/5163 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers innstilling - fagarbeidere - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4077 20200924 24.09.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 9/370/31 PGS BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/370 20200924 24.09.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/4077 20200924 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig PGS BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/1037 20200924 24.09.2020 Utgående brev Innkalling til oppklaringsmøte PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/4213 20200924 24.09.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 73/1/3 Tove Skjærbekk TRYSIL_PROD
2020/4213 20200924 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig og avløpsanlegg Tove Skjærbekk TRYSIL_PROD
2020/5808 20200924 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/5869 20200924 24.09.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 75/14 Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/5869 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om avkorting av beløp søkt refundert over skogfond Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/5555 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger ***** TRYSIL_PROD
2020/5715 20200924 24.09.2020 Utgående brev Midlertidig fritak for slamtømming - gbnr. 15/20 Anne Lise Sprunck TRYSIL_PROD
2020/3901 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1322 Tangen Knut TRYSIL_PROD
2020/3901 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1322 Trysilfjell Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5625 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Karine Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/4213 20200924 24.09.2020 Utgående brev Dispensasjon - LNF-område og avstand til vassdrag - gbnr. 73/1/3 Tove Skjærbekk TRYSIL_PROD
2020/1446 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om avkorting av beløp søkt refundert over skogfond Per Christian Lundeby TRYSIL_PROD
2020/5847 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4460 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4460 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5848 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5848 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5849 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5849 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5850 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5850 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5851 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5851 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1076 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1076 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/392 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/392 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4458 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4458 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5852 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5852 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5853 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5853 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5854 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5854 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5855 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5855 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5856 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5856 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5857 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5857 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1070 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1070 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1070 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5858 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5858 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5859 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5859 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1978 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1978 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1978 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/393 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/393 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1979 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1979 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1979 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1980 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1980 20200924 24.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2966 20200924 24.09.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling HUSBANKEN HOVEDKONTORET TRYSIL_PROD
2020/5581 20200924 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av drøftingsnotat Fellesorganisasjonen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/988 20200924 24.09.2020 Utgående brev Vedtak om fritak fra nasjonale prøver ***** TRYSIL_PROD
2020/3368 20200924 24.09.2020 Utgående brev Melding om at klage ikke tas til følge - ispensasjon for oppføring av fritidsbolig/bruksendring av skogshusvær til fritidsbolig i LNF-område BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/463 20200924 24.09.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 67/1 Linton Fredrik TRYSIL_PROD
2020/4981 20200924 24.09.2020 Utgående brev Anmodning om flere produktopplysninger TRYSIL ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2020/5629 20200924 24.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om faktura på eiendomsskatt - gbnr. 37/1/77 Bjørn Erik Mørkved TRYSIL_PROD
2020/2710 20200924 24.09.2020 Utgående brev Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Peppes Pizza Trysil TRYSIL PIZZA AS TRYSIL_PROD
2020/5837 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/2867 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/5846 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg hytter VENÅS-BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/5844 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til etablering av plateselskap EMCY RECORDS AS TRYSIL_PROD
2020/5843 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om retting av matrikkelopplysninger Rolf Løvås TRYSIL_PROD
2020/5837 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/2577 20200923 23.09.2020 Inngående brev Melding om feil tiltakshaver i igangsettingstillatelse ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5295 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere for intervju Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/1290 20200923 23.09.2020 Inngående brev Informasjon om ny versjon av Agros FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5812 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til digitalisering RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS TRYSIL_PROD
2020/5651 20200923 23.09.2020 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/3761 20200923 23.09.2020 Inngående brev Melding om fullført riving FEMUND BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/4470 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd MATS S ALBRECHTSEN TRYSIL_PROD
2020/157 20200923 23.09.2020 Inngående brev Informasjon om fortsatt sykemelding ***** TRYSIL_PROD
2020/5809 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Hans Brataas TRYSIL_PROD
2020/2670 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2670 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2662 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2662 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2665 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2665 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5810 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5810 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2675 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2675 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2671 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2671 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2672 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2672 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2664 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2664 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2681 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2681 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1099 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1099 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2676 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2676 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2677 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2677 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2682 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2682 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2684 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2684 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2678 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2678 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1608 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1608 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2668 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2668 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2686 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2686 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2685 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2666 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2666 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2683 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2683 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/113 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/113 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1096 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1096 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2674 20200923 23.09.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2674 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/5580 20200923 23.09.2020 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 44/9 Bjørnar Farberg TRYSIL_PROD
2020/5819 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om frigivelse fra skogfond Gunnar Johannes Skjæret TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Ester Borg Rasmussen Ester Borg Rasmussen TRYSIL_PROD
2020/5393 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Trysil kirkelige fellesråd TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD TRYSIL_PROD
2020/4100 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Ola Lunde Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal lokallag FORTIDSMINNEFORENINGEN TRYSIL OG ENGERDAL LOKALLAG TRYSIL_PROD
2020/4077 20200923 23.09.2020 Inngående brev Komplettering av søknad - gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett PGS BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/5820 20200923 23.09.2020 Utgående brev Anmodning om Fylkesmannens gjennomgang av den økonomiske situasjonen i Trysil kommune FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5675 20200923 23.09.2020 Inngående brev Legeerklæring Trysil legesenter TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Guri Holm Sanaker Guri Holm Sanaker TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Marion Kristin Kristiansen Marion K Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/1367 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Tore Mobæk Tore Mobæk TRYSIL_PROD
2020/5818 20200923 23.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/29/41 er registrert i matrikkelen ADVOKAT AINA HELENE TVENGSBERG TRYSIL_PROD
2020/4646 20200923 23.09.2020 Utgående brev Dispensasjon fra bestemmelse om LNF-område for oppsetting av bod Arild Skuggerud TRYSIL_PROD
2020/5069 20200923 23.09.2020 Utgående brev Orientering om mulighet for utsatt arbeidsfrist - grøfting gbnr. 86/15 - landbruksfondet 2017 Christian Gjerdrum TRYSIL_PROD
2020/3252 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Restaurant Laaven RESTAURANT LAAVEN 1790 AS TRYSIL_PROD
2020/5179 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i elevmappe ***** TRYSIL_PROD
2020/5821 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innkalling til samtale ***** TRYSIL_PROD
2020/5655 20200923 23.09.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 79/44 er registrert i matrikkelen Arild Nergaard TRYSIL_PROD
2020/1956 20200923 23.09.2020 Utgående brev Påmelding til arkivledersamling 14.10.2020 - IKA Opplandene Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/5499 20200923 23.09.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om opprettelse av lekeplass mv. SOLSKIVA HYTTEGREND AS TRYSIL_PROD
2020/5823 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5824 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5822 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Olav Berg TRYSIL_PROD
2020/5825 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5827 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5828 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5830 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5829 20200923 23.09.2020 Inngående brev Melding om avsluttet saksarbeid PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2020/5831 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5832 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5833 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5834 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS TRYSIL_PROD
2020/5835 20200923 23.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.9.2020-30.9.2021 Wenche Grøtli Norderhaug TRYSIL_PROD
2020/5836 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/5811 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høringsfrist 11.11.2020 - endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/5128 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på melding om endring i teknisk installasjon Tore Ingemar Østeraas TRYSIL_PROD
2020/5364 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av underskrevet samarbeidsavtale mellom Trysil kommune og HelseINN HELSEINN TRYSIL_PROD
2020/178 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 2.10.2020 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2020/5817 20200923 23.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte i forhandlingsutvalget Even Eriksen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1037 20200923 23.09.2020 Inngående brev Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL TRYSIL_PROD
2020/5818 20200923 23.09.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKAT AINA HELENE TVENGSBERG TRYSIL_PROD
2020/2927 20200923 23.09.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn 1.10.2020 FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5838 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Jan Erik Børresen TRYSIL_PROD
2020/1273 20200923 23.09.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,23 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.9.-30.11.2020 Rahel Tesfay Tekle TRYSIL_PROD
2020/2959 20200923 23.09.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.8.2020-31.7.2021 Anna Emelie A M Strålin TRYSIL_PROD
2020/5845 20200923 23.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ROMERIKE EIENDOMSMEGLING AS TRYSIL_PROD
2020/2867 20200923 23.09.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/2867 20200923 23.09.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2020/408 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2355 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2355 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2357 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2357 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/371 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/371 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/396 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/396 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2359 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2359 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2361 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2361 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1980 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1981 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1981 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1981 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1982 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1982 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1982 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1067 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1067 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1067 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1983 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1983 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1983 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1984 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1984 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1984 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1986 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1986 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1986 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1987 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1987 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1987 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1988 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1988 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1988 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1989 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1989 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1989 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1990 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1990 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1990 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1991 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1991 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1991 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1992 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1992 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1992 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1169 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1169 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1169 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1016 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1016 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1016 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1012 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1012 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1012 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1995 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1995 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1995 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1996 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1996 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1996 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1997 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1997 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1997 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1998 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1998 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1998 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1999 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1999 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1999 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2324 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2324 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2323 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2323 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2322 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2322 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2321 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2321 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2314 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2314 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1007 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1007 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2320 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2320 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2319 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2319 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1010 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1010 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2318 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2318 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2317 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2317 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2316 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2316 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2315 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2315 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2334 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2334 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2333 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2333 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2332 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2332 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2331 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2331 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1004 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1004 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2330 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2330 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2328 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2328 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2327 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2327 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2326 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2326 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4501 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4501 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2346 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2346 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2345 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2345 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2356 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2356 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/398 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/398 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2365 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2365 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2363 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2363 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2362 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2362 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2347 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2347 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2350 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2350 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2348 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2348 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/391 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/391 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2354 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2354 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/400 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/400 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/408 20200923 23.09.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/1136 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Jordet skole SIEMENS AS TRYSIL_PROD
2020/4664 20200923 23.09.2020 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/1021 TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/4400 20200923 23.09.2020 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 37/1166 LAFTEKOMPANIET AS TRYSIL_PROD
2020/3246 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Bøes Brasserie & Bar BØES BRASSERIE & BAR AS TRYSIL_PROD
2020/5748 20200923 23.09.2020 Utgående brev Melding om mangel i søknad om utslippstillatelse - gbnr. 60/123 NORCONSULT AS TRYSIL_PROD