eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1806 20180518 18.05.2018 Inngående brev Innbydelse til deltakelse i Interreg-prosjekt - BID REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
2015/1170 20180518 18.05.2018 Inngående brev Referat fra forhandlinger ABAKUS AS
2018/1807 20180518 18.05.2018 Inngående brev Oppsummering av søknad om avtalefestet pensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2018/1803 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om kjøp og sammenslåing av boligtomter i Trysil Ove Gjesdal
2018/1144 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar på anmodning om flere opplysninger Anja Sandvik Marthinsen
2018/902 20180518 18.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Ida Kathrine Løchen
2018/902 20180518 18.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Hanna Sofie Sørhus
2018/902 20180518 18.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Ingvild K Byvold Torsdal
2018/902 20180518 18.05.2018 Inngående brev Ønske om avklaring på spørsmål etter tilbud om stilling Stina Birgitta Ericsson
2017/3105 20180518 18.05.2018 Inngående brev Anmodning om møte ARILD LUND
2017/3105 20180518 18.05.2018 Utgående brev Anmodning om kulturfaglig uttalelse i forbindelse med bruksendring - Skåret grendestugu - dispensasjon / bruksendring - gnr. 11 bnr. 26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/1665 20180518 18.05.2018 Inngående brev Melding om manglende underskrift i nabovarsel - gnr. 14 bnr. 74 / kopi av mail til Ove Halvorsen Jan Rydgren
2018/1712 20180518 18.05.2018 Inngående brev Uttalelse til mottatt nabovarsel - VA-anlegg - gnr. 26 bnr. 32 og gnr. 34 bnr. 1 / kopi av brev til Aquapartner AS STATENS VEGVESEN
2016/2232 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Hyttefelt Mosetra 2 - Trysilfjellet - etablering av provisorisk omkjøringsveg NORCONSULT AS
2016/3126 20180518 18.05.2018 Inngående brev Forlengelse av tillatelse til graving og nærføring - FV 572 / kopi av brev til John Galten AS JOHN GALTEN AS
2018/112 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar på kommentar til motatt nabovarsel - Størksvegen UNIONCONSULT ØST+ AS
2018/112 20180518 18.05.2018 Inngående brev Kommentar til varsel om oppstart av rehabilitering av eksisterende VA-anlegg SKEI EIENDOM AS
2017/1985 20180518 18.05.2018 Inngående brev Tilbakemelding på mottatt avtale om kommunalt ledningsnett på kommunal grunn Stig Myrvang
2018/1007 20180518 18.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak etter søknad om fri skoleskyss skoleåret 2018/2019 Bente og Tore Bjørkli
2017/2137 20180518 18.05.2018 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 29.5.2018 ANNO MUSEUM AS
2015/3366 20180518 18.05.2018 Inngående brev Referat fra styremøte og forberedelse til avvikling ANNO MUSEUM AS
2018/446 20180518 18.05.2018 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse - 2 x 100 % fast avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege - Trysil kommune Nav m.fl.
2018/432 20180518 18.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Nora Heien
2018/432 20180518 18.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Efrem Habtemariam Beyn
2016/773 20180518 18.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Endring av skjenkeareal - Trysilfjellet Golf TRYSILFJELLET GOLF AS
2018/1271 20180518 18.05.2018 Inngående brev Bekreftelse på samsvar mellom takvinkler Steinar Lyby Herstad
2018/1771 20180518 18.05.2018 Inngående brev Uravstemning tariffrevisjon 2018 - grunnlagsdokumenter KS
2017/2272 20180518 18.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2018/1613 20180518 18.05.2018 Inngående brev Innvilget søknad om flytting av avkjørsel - gnr. 36 bnr. 155 / kopi av brev til ByggePlan AS STATENS VEGVESEN
2017/1719 20180518 18.05.2018 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2018 - endringer og presiseringer av søknadskriteriene KULTURDEPARTEMENTET
2017/3647 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til språkkafé TRYSIL MISJONSMENIGHET
2018/1805 20180518 18.05.2018 Inngående brev Høringsfrist 30.5.2018 - Forslag til ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon på godkjennelse fra Trysil kommune - gnr. 74 bnr. 24 Irene Sophia Brørs
2018/1149 20180518 18.05.2018 Utgående brev Oversendelse vurdering av søkere før ansettelse - Trysil legesenter Norsk sykepleierforbund m.fl.
2018/347 20180518 18.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Danielle Pei-Ting Kort
2018/398 20180518 18.05.2018 Utgående brev Høring: Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tretopphytter HEDMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.
2018/1809 20180518 18.05.2018 Inngående brev Oversikt over oppdragsansvarlige og utøvende regnskapsrevisorer HEDMARK REVISJON IKS
2017/906 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2017 ARKIVVERKET
2018/1666 20180516 16.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 80 % - Hjemmetjenesten avd. 4 - 01.06.-31.08.2018 Sandra Victoria M Berge
2018/1582 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om forelegging av tiltak - strømforsyning til Osskogen hyttefelt Eidsiva Nett AS
2018/493 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering før ansettelse - renholder 60 % Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2014/3787 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om planbestemmelser - overbygd parkering TRYSILSETRA AS
2017/3184 20180516 16.05.2018 Inngående brev Varsel om at klage på kommunens vedtak kommer - dispensasjon for innbygging av inngangsparti - gnr. 58 bnr. 211 Rolf Mobæk
2016/301 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Trysil legesenter m.fl.
2016/301 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding Trysil legesenter m.fl.
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2018/1793 20180516 16.05.2018 Inngående brev Konvertering av ansvarlig lån - oppdatert saksunderlag EIDSIVA ENERGI AS
2018/321 20180516 16.05.2018 Utgående brev Høringssvar - På en søndag? reglene om søndagshandel og konsekvensene av endringer KULTURDEPARTEMENTET
2017/3647 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til stimerking ØSTBY HISTORIELAG
2018/1773 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 9 bnr. 29 fnr. 18 Ritva Liisa Kokkonen
2018/1788 20180516 16.05.2018 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 37 bnr. 1532 PRIVATMEGLEREN NYEBOLIGER AS
2018/1789 20180516 16.05.2018 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 60 bnr. 149 MEGLEROPPGJØRET INNLANDET AS
2018/1687 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbakemelding på innsendt egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 51 bnr. 228 HELLING HOLDING AS
2018/258 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på endring av eiendomsliste i jordskiftesak - 17-199196RFA-JHAM Solbakken - matrikkelføring Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett
2018/1306 20180516 16.05.2018 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 *****
2018/1785 20180516 16.05.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Malin Hemstad
2018/432 20180516 16.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Cecilie Eilertsen Olsen
2016/411 20180516 16.05.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2017/1748 20180516 16.05.2018 Inngående brev Samtykke til innhenting av sakkyndig vurdering fra PPT *****
2018/1676 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om borgerlig vielse Bente Smestad og Jostein Hancke
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2018/1797 20180516 16.05.2018 Inngående brev Referat fra møte *****
2018/902 20180516 16.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Dina Lutnæs Skomakerstuen
2018/902 20180516 16.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Katrin Persson
2018/1524 20180516 16.05.2018 Inngående brev Oversendelse av planskisse / søknad om dispensasjon for avstand til vannrør og nabo GRØNN KONTAKT AS
2018/1795 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 729 AS ARKITEKTBUA
2018/1271 20180516 16.05.2018 Inngående brev Komplettering av søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 56 bnr. 65 Steinar Lyby Herstad
2018/1271 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding etter mottakskontroll - gnr. 56 bnr. 65 Steinar Lyby Herstad
2016/3795 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - veg- og VA-anlegg - gnr. 37 bnr. 57 m.fl. Norconsult AS
2018/1695 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2016/773 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om endring av skjenkeareal - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/1695 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/1493 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/198 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om leilighetsvis skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/1511 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal INNLANDET POLITIDISTRIKT
2016/773 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om endring av skjenkeareal INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/1511 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/198 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2018/1493 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om utvidet skjenkeareal - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Svein Blikstad
2018/1071 20180516 16.05.2018 Utgående brev Protokoll fra ansettelsesmøte 15.05.18 - ansettelse fagleder 100 % fast - Helse - Trysil sykehjem 3. avdeling Ida Lutnæs m.fl.
2018/1071 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - fagleder 100 % fast - Helse - Trysil sykehjem 3. avdeling Stine Ingegerd Berg
2018/1684 20180516 16.05.2018 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte 25.05.18 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2018/432 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - lærling i helsefagarbeiderfaget høsten 2018 - Helse og omsorg Nora Heien
2018/106 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb innen helse og omsorg Chantelle Daby
2018/432 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - lærling i helsefagarbeiderfaget høsten 2018 - Helse og omsorg Malin Hemstad
2018/432 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - lærling i helsefagarbeiderfaget høsten 2018 - Helse og omsorg Efrem Habtemariam Beyn
2018/1644 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Maren Sørjoten-Drevsjømoen
2018/432 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - lærling i helsefagarbeiderfaget høsten 2018 - Helse og omsorg Cecilie Eilertsen Olsen
2018/432 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling - lærling i helsefagarbeiderfaget høsten 2018 - Helse og omsorg Kiflom A Tesfasilasie
2017/950 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om uførepensjon KLP Kommunal landspensjonskasse
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om uførepensjon KLP Kommunal landspensjonskasse
2017/5099 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om uførepensjon KLP Kommunal landspensjonskasse
2018/1052 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Grete Kvernbekk Bergersen
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift Svein Blikstad
2015/462 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift *****
2018/1719 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om pålegg - kortslutning av slamavskiller og utskifting av private vann og avløpsledninger gnr. 26 bnr. 249 Grete Kjelstad
2018/886 20180516 16.05.2018 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 37 bnr. 43 fnr. 52 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2017/2303 20180516 16.05.2018 Inngående brev Høringsuttalelse ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Skihytta - Toppen av Trysilfjellet - Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
2018/1787 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 56 bnr. 1 FAGERÅSEN FRITID AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Godkjent tilsynsrapport - rapport 941911 EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Frist for retting 12.08.2018 - varsel om vedtak - tilsynsrapport 941910 EIDSIVA NETT AS
2018/1720 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om pålegg - kortslutning av slamavskiller og utskifting av privat vann og avløpsledninger gnr. 26 bnr. 254 Betty Kristin H Beseth
2018/1798 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 16 bnr. 196 BYGGTAKST ELVERUM AS
2018/886 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Deling av grunneiendom - gnr. 37 bnr. 43 fnr. 52 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2018/1578 20180516 16.05.2018 Utgående brev Orientering om videre saksgang deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 33 Erik Bekk
2018/1800 20180516 16.05.2018 Inngående brev Oversendelse av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 33 bnr. 419 Christina Palmér
2016/4806 20180516 16.05.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Detaljregulering for Kjernmoen grustak - Fylkesmannen i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/1578 20180516 16.05.2018 Inngående brev Uttalelse til nabovarsel - fradeling av boligtomt - gnr. 9 bnr. 33 / kopi av brev til Erik Bekk STATENS VEGVESEN
2017/3722 20180516 16.05.2018 Inngående brev Sluttrapport funksjonsvurdering *****
2018/134 20180516 16.05.2018 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - grunnturnus på Lundevegen 6/8 Delta avd Trysil m.fl.
2016/1654 20180516 16.05.2018 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg / bruksendring i deler av Radisson Blu Trysil - gnr. 37 bnr. 1135 HEGGELUND & KOXVOLD AS
2018/1551 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nedgraving av gråvannsrenseanlegg - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 111 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2018/1551 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Utslippstillatelse - gnr. 14 bnr. 2 fnr. 111 - Ryskdalen BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS
2018/827 20180516 16.05.2018 Inngående brev Komplettering av søknad om tillatelse til tiltak - gnr. 37 bnr. 565 AS ARKITEKTBUA
2017/3930 20180516 16.05.2018 Inngående brev Nabovarsel - gnr. 58 bnr. 20 Vestadbakken / kopi av e-postkorrespondanse ARNE TØRÅSEN AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Anmodning om å ferdigstille det omsøkte tiltaket - Liavegen 21 AS - nybygg leilighetsbygg - gnr. 30 bnr. 476 og gnr. 31 gnr. 253 Per Einar Røvig Bakke
2018/1297 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bygging av bru - gnr. 10 bnr. 8 ODDMUND LØKEN
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Svar på anmodning om å ferdigstille det omsøkte tiltaket - Liavegen 21 AS - nybygg leiligheter Per Einar Røvig Bakke
2016/4791 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter - gnr. 51 bnr. 619 CK NOR BYGG AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag *****
2018/199 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag *****
2018/91 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag *****
2018/199 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag *****
2018/902 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Katrin Persson
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden *****
2018/902 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Ingvild K Byvold Torsdal
2018/902 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Hanna Sofie Sørhus
2018/902 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Stina Birgitta Ericsson
2018/902 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling Ida Kathrine Løchen
2018/607 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Utslippstillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 836 FAMILIEHYTTA AS
2018/607 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 836 Sigvartsen Design
2018/1144 20180516 16.05.2018 Utgående brev Anmodning om flere opplysninger tilknyttet dyretall i søknad om produksjonstilskudd Anja Sandvik Marthinsen
2018/1060 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Godkjenning av 5-årig gjødslingsplan - gnr. 40 bnr. 23 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING INNLANDET m.fl.
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling gnr. 31 bnr. 220 tilleggsareal til gnr. 31 bnr. 137 Aud Ingrid Pedersen
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel oppmålingsforretning - Fradeling gnr. 31 bnr. 220 tilleggsareal til gnr. 31 bnr. 137 Marit Pedersen Busk
2018/1792 20180516 16.05.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ane J Myrvoll Reinan
2018/541 20180516 16.05.2018 Inngående brev Kjørebok for bruk av snøskuter Cato Landgraff
2018/1484 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til start og landing med helikopter i tidsrommet 20.4.-31.7.2018 i forbindelse med radiomerking av bjørn STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 64 bnr. 10 Ragnar Ebbesen
2017/1678 20180516 16.05.2018 Inngående brev Innkalling til ordinær generalforsamling 30.5.2018 TEPAS PERSONAL AS
2018/1431 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om borgerlig vielse Laila Næsseth m.fl.
2017/4630 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak - endringstillatelse - gnr.36, bnr.14, feste 43 Ole Jørgen Holt Hanssen
2018/1659 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg anneks - gnr. 3 bnr. 37 Øyvind Kvile
2018/1799 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 14 bnr. 2 Svein Inge Pettersen
2015/1599 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om oppgradering av eldre fritidseiendom - gnr. 51 bnr. 127 Bjørn Henning Halvorsen
2017/4218 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gnr. 74 bnr. 179 Kartverket tinglysing
2018/1474 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev seksjonering - melding om adresse - gnr. 32 bnr. 90 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING m.fl.
2018/1474 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding om ny adresse - gnr 33 bnr 1033 Martin Andreas Akre m.fl.
2017/4635 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - fradeling Kubekkteigen 37-70 TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA
2018/1796 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2018/1646 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/1413 20180516 16.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlaget - gnr 38 bnr 11 Ingar Erling Albrechtsen
2018/1427 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gnr 37 bnr 423 snr 1 Finn Arvid Amundsen
2018/1441 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gnr 37 bnr 423 seksjon 2 Svein Eggen
2015/709 20180516 16.05.2018 Inngående brev Orientering om nytt varamedlem i trepartsutvalget Rune Møller Poulsen
2017/2801 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter til drøftingsmøte Delta Trysil
2016/4657 20180516 16.05.2018 Inngående brev Revidert årsplan 2018 TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA
2018/1416 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1147 - Pedagogiske ledere - Nysted og Nybergsund - vikariater 100 % *****
2017/2801 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter til drøftingsmøte Utdanningsforbundet
2017/2801 20180516 16.05.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter til drøftingsmøte 23.5.2018 Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2009/660 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marianne Myrvang Lund
2018/1801 20180516 16.05.2018 Inngående brev Klage etter oppgradering av Vestsidevegen / problemer med manglende stikkrenne Tore Kjernli
2017/4770 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Tine D Solvang Martinsen
2018/1777 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder for barnehageåret 2018/2019 TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS
2018/390 20180515 15.05.2018 Inngående brev Forespørsel om læreplass Caroline Lund
2018/1782 20180515 15.05.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 56 bnr. 125 Anders Blomgren
2017/1522 20180515 15.05.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til videreutdanning i barnevernfaglig veiledning BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2018/1340 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tildelingsbrev - ny stilling i barnevernet i 2018 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/4218 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av samtykkeerklæring for tinglysing ved fradeling av eiendom - gnr. 74 bnr. 4 og 170 KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS
2018/1114 20180515 15.05.2018 Inngående brev Svar på spørsmål til søknad om produksjonstilskudd PER HAGEBAKKEN
2018/1091 20180515 15.05.2018 Inngående brev Svar på spørsmål til søknad om produksjonstilskudd pr. 1.3.2018 RYSJØLIEN GARD
2018/1780 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om vedtak / kopi av brev til Rysjølien Gard MATTILSYNET
2018/1774 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr. 38 bnr. 201 MATS S ALBRECHTSEN
2018/1775 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til nydyrking - gnr. 38 bnr. 201 - Landbruksfondet 2018 MATS S ALBRECHTSEN
2018/1779 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om vedtak / kopi av brev til Jan Ove Lyseggen MATTILSYNET
2017/4710 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 26 bnr. 949 TRYSILFJELL HYTTER AS
Ingen tilgang 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversikt over vedtak - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
2017/644 20180515 15.05.2018 Inngående brev Varsel om endring av tilgang til EDI-tjenesten NORSK HELSENETT SF
2018/1429 20180515 15.05.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon i tilsynssak FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/463 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til opplæring av ungdom TRYSIL SKYTTERLAG
2018/1630 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Helsefagarbeider 50 % - Hjemmetjenesten, avd. 1 - 09.04.-30.06.2018 Elin Johnsrud
2018/1711 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Helsefagarbeider 100 % - Hjemmetjenesten, avd. 1 - 01.05.-31.08.2018 Ellinor Susanne J Tilgård
2018/1630 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Helsefagarbeider 50 % - Hjemmetjenesten, avd. 1 - 01.07.-31.07.2018 Elin Johnsrud
2018/1772 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilsynsrapport etter tilsyn med UV-anlegg hos vannverkene Mattilsynet region øst
2015/2958 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av kart med koordinater Fredrik Linton
2015/2958 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av bilde av plassering av container Fredrik Linton
2018/1178 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 68,3 % - Tjenestekontoret Sindre Peder Nerby
2017/2303 20180515 15.05.2018 Inngående brev Høringsuttalelse ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Skihytta - Toppen av Trysilfjellet - Trysilfjell Hytteeierforening TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING
2018/1769 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Monika Holdbak
2018/1653 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1146 - Avdelingsleder - hjemmetjenesten avd. 3 - fast 100 % *****
2018/432 20180515 15.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Malin Hemstad
Ingen tilgang 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Hjelpepleier 50 % - Trysil sykehjem, 3. avd. Silje Stålem
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Arve Kittilsen
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Rise Christensen Grønoset
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Ingrid Skjæraasen
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Hans Ola Østby
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Marianne og Øystein Bakken
2017/1868 20180515 15.05.2018 Utgående brev Forespørsel om tillatelse til bruk av dikt av Sven Moren i boka Trysildikt 1896-2016 Sven Moren
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Nina Østby
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Inger Røberg
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Lay Magne Jota
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Thorbjørn Kristian Bakken
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Øivind Stengrundet
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Kari Buflod Løvlund
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Trond Haugen-Flermoe
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Solvor Marie Løvåsen
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Ingrid Østby
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Halvor Floden
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Ståle Elgshøen
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Gro Eggen Hansen
2017/1868 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tillatelse til bruk av dikt i boka Trysildikt 1896-2016 Olav Vesaas
2018/1768 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Thea Engseth
2018/1765 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hilde Emelie Løvlund Vestling
2018/1767 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nina Stautland Sætevik
2016/1339 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon til anmodning om utbetaling av tilskudd INDUSTRISKINN AS
2018/1795 20180515 15.05.2018 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet
2018/1781 20180515 15.05.2018 Inngående brev Høringsfrist 21.6.2018 - Forslag til endring i byggesaksforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/106 20180515 15.05.2018 Inngående brev Forespørsel om jobb Astrid Kopperud
2018/1776 20180515 15.05.2018 Inngående brev Høringsfrist 6.8.2018 - Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2018/1369 20180515 15.05.2018 Inngående brev Avslag på søknad om sykepenger NAV Trysil
2017/5070 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Renholder 42,5 % - Eiendomsavdelingen - 01.05.-31.05.2018 Weleyesus Yemane G
2018/1649 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon til krav om fast tilsetting *****
2018/1633 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon *****
2018/1632 20180515 15.05.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon til krav om utvidet stilling *****
2018/143 20180515 15.05.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV Trysil m.fl.
2018/1773 20180515 15.05.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 9 bnr. 29 fnr. 18 Ritva Liisa Kokkonen
2017/2175 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 1081 FEMUND BYGG AS
2017/189 20180515 15.05.2018 Inngående brev Underskrevet utleieavtale - 17. mai-arrangement 17. mai-komitéen 2018
2018/1771 20180515 15.05.2018 Inngående brev A-rundskriv 1-2018 - Tariffrevisjonen pr 1.5.2018 – Forslag til ny hovedtariffavtale sendes til medlemmene for uravstemning KS
2017/3647 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til jubileumsarrangement og årsmøte SHOKKIN GROUP NORGE
2018/1079 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om plass - Aleksander Brenden Stina Brenden
2017/3647 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd - MA-Norges landsmøte TRYSIL AVDELING AV MOTORFØRERNES AVHOLDSFORBUND
2017/1070 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om leie av Trysilhallen 2.6.2018 Ingvar Helleberg Olsen
2017/3647 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd - skilting i løypa til Trysil-Knut-rennet SØRE OSEN IDRETTSLAG
2018/1750 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1512 ARR ARKITEKTER AS
2018/1179 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.01.-31.12.2018 Ronny Goa
2018/891 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 25 % - Trysil sykehjem, 5. avd. Maren Sørjoten-Drevsjømoe
2018/197 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Helsefagarbeider 80 % - Hjemmetjenesten, avd. 3 - 16.04.-30.06.2018 Anna Ingela Thors
2018/902 20180514 14.05.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Anita Bakken
Ingen tilgang 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 10 % - Vestre Trysil barnehage - 28.04.-31.05.2018 Linda Andersen Westerberg
2015/4206 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.05.-31.12.2018 Åse Torild Broman
2017/4449 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 10 % - Vestre Trysil barnehage - 28.04.-31.05.2018 Hege Katrin Rønningen
2018/693 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ergoterapeut 20 % - Trysil sykehjem, 4. avd. - 09.04.2018-31.01.2019 Hilde Helseth
2018/1713 20180514 14.05.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fagarbeider 50 % - Trysil sykehjem, 3. avd. Heidi Hagen Westad
2018/1766 20180514 14.05.2018 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden - ***** ***** ***** Nav
2018/1764 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon for bygging av garasje - gnr. 33 bnr. 633 Connie Bakken og Per Ola Strand
2018/1759 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om forhåndsgodkjenning - bygging av garasje SØRE OSEN IDRETTSLAG
2018/547 20180514 14.05.2018 Inngående brev Spørsmål om referat fra forhåndskonferanse 28.2.2018 BYGGEPLAN AS
Versjon:5.2.00