eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/5091 20180119 19.01.2018 Utgående brev Informasjon om nye betalingssatser i barnehager og SFO i Trysil 2018 Foresatte ved kommunale barnehager og SFO i Trysil
2017/5139 20180119 19.01.2018 Inngående brev Innkalling til saksforberedende rettsmøte 7.2.2018 - sak 17-192290REN-JHAM Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett
2017/4649 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om registrering av konsesjon i matrikkelen Camilla Næss m.fl.
2017/4879 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180119 19.01.2018 Utgående brev Godkjent timesats for tapt arbeidsfortjeneste Marit Nyhuus
2016/3799 20180119 19.01.2018 Inngående brev Oversendelse av vedtak - vegplan for bygging av veg 1053 flyplassen i Sälen Trafikverket
2018/129 20180119 19.01.2018 Inngående brev Svar på melding om befaring - eiendomsskatt - gnr 30 bnr 475 Therese Garder
2017/4795 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1438 seksjon 1 Morten Andersen og Petra Nilsson-Andersen
2017/4602 20180119 19.01.2018 Inngående brev Anmodning om informasjon om eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig perioden 2018-2021 HUSEIERNES LANDSFORBUND
2018/149 20180119 19.01.2018 Inngående brev Svar på melding om befaring - gnr. 36 bnr. 536. Jon Arild Sigvartsen
2017/4112 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1462 Sigurd og Alexandra Holm
2017/4059 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 51 bnr 728 Bjørn Erik Skjold og Elisabeth Lockert
2017/4091 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 51 bnr 734 Eric Jürgen og Dagny Dorenberg
2017/4113 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 929 Terje Mass Andersen
2017/4300 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 88 bnr 191 Odd-Henry Hagevik Vasshus
2017/4098 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 88 bnr 195 Steinar Edseth
2017/4096 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 76 bnr 158 Rune Kristiansen og Roger Limbodal
2017/4133 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1368 Anne Margrethe Jacobsen
2017/4129 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 928 Espen Mass Andersen
2017/4125 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1073 Lars Tore Nannestad og Beate Jahr
2017/4093 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 51 bnr 521 BRALK EIENDOM AS
2016/2560 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 266 Tone Odden og Henrik Hermansen
Ingen tilgang 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1296 Odd Erik Rogndahl
2017/4275 20180119 19.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra boligmøter Sigrid Brenden
2018/243 20180119 19.01.2018 Inngående brev Oppsigelse av del av stilling Kjærsti O Tullemor Floden
2015/4582 20180119 19.01.2018 Inngående brev Innkalling til aksjonærmøte 30.01.2018 ANNO MUSEUM AS
2018/244 20180119 19.01.2018 Inngående brev Spørsmål knyttet til vielse - 7.7.2018 Ingrid Granrud Skaaret og Kristoffer Veiersted
Ingen tilgang 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 25 bnr. 11 LAFTEHYTTER TRYSIL
2018/260 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter med formål snømåking av hyttetak STATSKOG SF
Ingen tilgang 20180119 19.01.2018 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 Ola Haag Grønnæss
2017/4386 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om avsluttet sak - 5-årig gjødslingsplan ANNE-KARIN HAMMER
2017/2076 20180119 19.01.2018 Utgående brev Spørsmål til avløserutgifter - Søknad om produksjonstilskudd pr. 01.10.17 BRYN GARDSMEIERI
2017/4454 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - nr. 37 bnr. 757 ALPINGRENDA AS
2017/1502 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 51 bnr. 743 SIGVARTSEN DESIGN AS
2018/259 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknadsfrist 1.2.2018 - Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst
2018/72 20180119 19.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtaler - Pleiemedarbeider / Helsefagarbeider - Hjemmetjenesten avdeling 1. - 01.01.-28.01.2018 Camilla Berith Morris
2018/42 20180119 19.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider 50 % - Hjemmetjenesten avdeling 1. - 01.01.-31.01.2018 Linda Opgård Rønning
2017/2554 20180119 19.01.2018 Inngående brev Komplettering av søknad - sanitærabonnement - gnr. 37 bnr. 534 NYBAKK ANLEGG AS
2015/4380 20180119 19.01.2018 Utgående brev Bekreftelse på slettet programvarekopi for Shift Manager for Åmot kommune KDO Consulting AS v/ Margrethe Mørch
2015/4380 20180119 19.01.2018 Utgående brev Bekreftelse på slettet programvarekopi for Shift Manager for Stor-Elvdal kommune KDO Consulting AS v/Margrethe Mørch
2018/92 20180119 19.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pedagogisk leder 100 % - Østmojordet barnehage - 01.01.-30.06.2018 Iselin Solvang
2018/247 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 36 bnr. 1 og 3 Trysil kommune - Eiendomsavdelingen
2016/3126 20180119 19.01.2018 Inngående brev Ukerapport uke 3 JOHN GALTEN AS
2018/249 20180119 19.01.2018 Inngående brev Melding om vedtak - refusjon av sykepenger *****
2017/4404 20180119 19.01.2018 Inngående brev Svar på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker NAV Trysil
2017/5137 20180119 19.01.2018 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1111 - Enhetsleder på Trysil sykehjem - fast - 100 % *****
Ingen tilgang 20180119 19.01.2018 Utgående brev Innkalling til informasjonsmøte 22.01.18 Norsk fysioterapeutforbund m.fl.
2015/2688 20180119 19.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Dorthe Pentzen
2017/1575 20180119 19.01.2018 Utgående brev Melding etter mottakskontroll - gnr. 9 bnr. 9 PLAN1 AS
2014/3787 20180119 19.01.2018 Inngående brev Anmodning om informasjon - tilbygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 600 Fageråsen 111A Patrik Adolfsson
Ingen tilgang 20180119 19.01.2018 Utgående brev Svar på oppsigelse av deler av stilling Åse Haugerud Frederiksen
2017/5155 20180119 19.01.2018 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 33 bnr. 847 ARR ARKITEKTKONTOR ATLE RICHARD RUUD
2018/258 20180119 19.01.2018 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Hedemarken og Sør-Østerdal Jordskifterett
2017/5031 20180119 19.01.2018 Inngående brev Innspill - forvaltningsplan for Grimsåsen Simon Gustavsson
2017/2129 20180119 19.01.2018 Inngående brev Tilbakeholdte skjønnsmidler 2018 - tilskudd til prosjekter FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2489 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på klage på avslag på søknad om mindre endring av reguleringsplan AS ARKITEKTBUA
2017/2489 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av klage til endelig behandling - Mindre endring av reguleringsplan for Trysil Knut Fjellsenter HC8515 og HC8516 - Oppføring av gjerdesegmenter FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/234 20180118 18.01.2018 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte *****
2017/4722 20180118 18.01.2018 Inngående brev Svar på varsel om dokumenttilsyn Trysilfjell Hytter AS
2017/3755 20180118 18.01.2018 Inngående brev Melding om mottatt henvisning PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2017/2037 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1434 5C AS ARKITEKTBUA
2018/241 20180118 18.01.2018 Inngående brev Oversendelse av årsrapport og regnskap for 2017 Skatteoppkreveren i Trysil kommune
2017/5155 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om mangler i søknad - gnr. 33 bnr. 847 ARR ARKITEKTKONTOR ATLE RICHARD RUUD
2016/4686 20180118 18.01.2018 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 37 bnr. 1438 seksjon 24 A AS ARKITEKTBUA
2018/238 20180118 18.01.2018 Inngående brev Et aldrende samfunn har også et folkehelseperspektiv HELSEDIREKTORATET
2018/50 20180118 18.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - lærer 15,4 % - Innbygda skole 2.1.-2.2.2018 Linn Christine Molvik Mikkelsen
2018/189 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Liv Vingelsgård
2016/2210 20180118 18.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.2.2018-31.1.2019 Leilah Cecilia Nollert
2018/242 20180118 18.01.2018 Inngående brev Påminnelse om rapportering av prioriterte tilsynsområder perioden 2016 og 2017 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
2017/4170 20180118 18.01.2018 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers forslag til ansettelse - vernepleier 100 % fast - Hjemmetjenesten avd. Hagebæk Fagforbundet Trysil avd. 288
2017/4171 20180118 18.01.2018 Inngående brev Uttalelse til arbeidsgivers forslag til tilsetting - fagarbeidere 35-50 % vikariat - Hjemmetjenesten avd. Hagebæk Fagforbundet Trysil avd. 288
2018/218 20180118 18.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Merete Henninen
2018/218 20180118 18.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Merete Henninen
2017/4171 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers forslag til tilsetting - fagarbeidere 35-50 % vikariat - Hjemmetjenesten avd. Hagebæk Delta avd Trysil m.fl.
2018/216 20180118 18.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marianne Skjellegård
2017/4170 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers forslag til ansettelse - vernepleier 100 % fast - Hjemmetjenesten avd. Hagebæk Fellesorganisasjonen m.fl.
2018/213 20180118 18.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Oda Storbæk
2018/217 20180118 18.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Susanne Schwaiger
Ingen tilgang 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av tilleggsnotat til tidligere utsendt drøftingsnotat om nedbemanning på Tjenestekontoret Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2018/139 20180118 18.01.2018 Utgående brev Korrigert arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Vasyl Brativnyk
2017/3318 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - avdelingsleder 100 % fast avdeling enslige mindreårige Fellesorganisasjonen m.fl.
2017/655 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på purring på etterspurt dokumentasjon FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 m.fl.
2018/222 20180118 18.01.2018 Inngående brev Tilbud om kjøp av gamle Trysil-kart Terje Fjell
2018/229 20180118 18.01.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 56 bnr. 104 Petter Urdahl
2017/4783 20180118 18.01.2018 Inngående brev Komplettering av søknad - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 SBG BYGGPROSJEKT AS
2018/219 20180118 18.01.2018 Inngående brev Anmodning om dokumentasjon - status og planer for tømmestasjoner for bobiler i Trysil kommune NORSK BOBILFORENING REGION ØST
2015/3284 20180118 18.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte *****
2017/3184 20180118 18.01.2018 Inngående brev Varsel om at klage på vedtak kommer - dispensasjon - innbygging av inngangsparti - gnr. 58 bnr. 211 Trond Olsen
2017/3184 20180118 18.01.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting - ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr - levegg - gnr. 58 bnr. 211 Rolf Mobæk
2017/3184 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - innbygging av inngangsparti - gnr. 58 bnr. 211 Rolf Mobæk
2018/211 20180118 18.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Linn Christine M. Mikkelsen
2016/4318 20180118 18.01.2018 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden *****
2017/3184 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - innbygging av inngangsparti - gnr. 58 bnr. 211 Rolf Mobæk
Ingen tilgang 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av ferdigattest for gnr. 33 bnr. 930 bygg nr. 3 Målfrid Storfjell
2017/4386 20180118 18.01.2018 Inngående brev Ønske om å ikke lenger være registrert som jordbruker ANNE-KARIN HAMMER
2018/232 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om registering av gammel slåttemark - gnr. 39 bnr. 55 Tor Magne Hemstad
2017/3788 20180118 18.01.2018 Inngående brev Frister for behandling av søknader i eStil-PT FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/4356 20180118 18.01.2018 Inngående brev Ønske om å ikke lenger være registrert som jordbruker ANNE-KARIN HAMMER
2017/4386 20180118 18.01.2018 Inngående brev Melding om utmelding av Norsk Landbruksrådgivning / kopi av brev til Norsk Landbruksrådgivning ANNE-KARIN HAMMER
2018/199 20180118 18.01.2018 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag *****
2018/199 20180118 18.01.2018 Utgående brev Varsel om manglende karaktergrunnlag *****
2018/221 20180118 18.01.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 45 bnr. 19 Karin Hyllvang
2018/221 20180118 18.01.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 45 bnr. 19 Randi Sandbakk
2018/240 20180118 18.01.2018 Inngående brev Anmodning om befaring *****
2015/4699 20180118 18.01.2018 Inngående brev Oversendelse av skiltplan - snøskuterløype i Ljørdalen John Toralf Stallvik
2018/228 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknadsfrist 28.2.2018 - invitasjon til å søke om å delta i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing MILJØDIREKTORATET
2014/3787 20180118 18.01.2018 Inngående brev Purring på tilbakemelding - spørsmål om bygging av garasje - Sameia hyttefelt Mona Nyhaugen
2018/230 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 670 SIGVARTSEN DESIGN AS
2018/225 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen *****
2018/226 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen *****
2017/3385 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen *****
2018/227 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om utvidet tid på eksamen *****
2018/224 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding *****
2017/4022 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1052 seksjon 14 Ulf Holmgren
2017/4147 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 412 Bjørn Erling Skramstad
2017/4302 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1442 seksjon 1 Bengt Harry Henriksen
2017/4305 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1442 seksjon 3 Dag Sigurd Salicath
2017/4303 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1442 seksjon 2 Ingemar Daniel Hedlund
2017/4014 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 1052 bnr seksjon 15 Bård Henriksen
2017/4054 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1054 Kim og Linda Kristine Taraldsen
2017/4056 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1055 Thomas Engebretsen
2017/4057 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1056 2COM AS
2017/4023 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1052 seksjon 1 Jan-Petter Odberg
2017/4024 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1052 seksjon 2 Dag Øyvind Andresen
2017/4050 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 941 Erik Krogsvold
2017/4052 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 999 seksjon 2 Øyvind Lundby
2017/4028 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1003 seksjon 2 Jan Thoresen og Kerstin Olofsdotter
2017/4013 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1035 seksjon 2 André Hansen og Hege L M Norberg
2018/55 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 37 bnr 1564 TRYSILGUIDENE AS
2017/4146 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 306 Ronny Myrseth og Janne Svendsgård
2017/4026 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1052 seksjon 4 Nina Ulrika Adolfsson
2017/4021 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1052 seksjon 13 Kate Lisbeth Persson
2017/4025 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1052 seksjon 3 Anders Søndergaard
2017/4053 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1058 Robert Kilde
2017/4027 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 1060 CARE INVEST AS
2018/101 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om eiendomsskatt 2018 – gnr 33 bnr 993 seksjon 2 Nils Peter Hedlund
2018/233 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/235 20180118 18.01.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling Ingunn Andreassen
2018/220 20180118 18.01.2018 Inngående brev Melding om mottatt søknad - anmodning om uttalelse INNOVASJON NORGE
2017/4649 20180118 18.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 33 bnr. 152, 211 og 641 Camilla Næss m.fl.
2017/4635 20180118 18.01.2018 Utgående brev Søknad om deling av driftsenhet - Oversendelse som følge av inhabilitet FYLKESMANNEN I HEDMARK
2015/1255 20180118 18.01.2018 Utgående brev Oversendelse av referat *****
2018/223 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig - gnr. 37 bnr. 1399 Skyttervegen 1 STIMA BYGG AS
2017/3197 20180117 17.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - styrer 100 % - 1.1.-31.7.2018 - Barnehagene Reidun Østby
2016/321 20180117 17.01.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Kurset organisering av det indre arbeidsmarkedet 2017 KS
2015/1255 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte *****
2016/1280 20180117 17.01.2018 Utgående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Samplan 2017-2018 KS - kommunesektorens organisasjon
2018/212 20180117 17.01.2018 Inngående brev Frist 1.3.2018 - Eksamensavvikling 2018 - påmelding av kandidater, bestilling av materiell og forslag til fagpersoner FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/185 20180117 17.01.2018 Utgående brev Invitasjon til sykefraværssamtale *****
2018/210 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknadsfrist 1.3.2018 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris 2018 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET - Difi
2018/190 20180117 17.01.2018 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 30 bnr 554 Eirik og Vibeke Klouman Berg
2018/192 20180117 17.01.2018 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 38 bnr 463 Terje Lindtveit og Tone Granseth
2018/194 20180117 17.01.2018 Utgående brev Melding om befaring – eiendomsskatt - gnr 60 bnr 128 Samuel Norstad
2017/262 20180117 17.01.2018 Inngående brev Rundskriv IS-4/2018 - Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i kommunen HELSEDIREKTORATET
2018/131 20180117 17.01.2018 Inngående brev Spørsmål om finansiering *****
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning *****
2018/206 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om startlån *****
2017/4382 20180117 17.01.2018 Utgående brev Melding om mangler i søknad - søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 30 bnr. 562 Arild Lund
2015/4937 20180117 17.01.2018 Inngående brev Spørsmål om deltakelse i beredskapsrådets møter SYKEHUSET INNLANDET HF - prehospitale tjenester
2015/4699 20180117 17.01.2018 Inngående brev Oversendelse av informasjon om skilt - snøskuterløype i Ljørdalen John Toralf Stallvik
2018/165 20180117 17.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ingeniør 30 % - Plan-, bygg- og miljøavdelingen - 01.01.-31.03.2018 Bjørn Helge Kristiansen
2018/205 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av kloppmateriell TRYSIL STISYKKELLAUG
2017/4937 20180117 17.01.2018 Inngående brev Anmodning om kreditnota EIDSVOLL KOMMUNE
2017/4391 20180117 17.01.2018 Utgående brev Varsel om risiko for nedsatt karakter i orden *****
2017/3473 20180117 17.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - antennesystem med høyde over 5 m - gnr. 37 bnr. 108 METEOROLOGISK INSTITUTT m.fl.
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 12.12.2017-31.12.2018 Ida Karine Moen
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev Informasjon om nye betalingssatser Anders Hanstad m.fl.
2017/3945 20180117 17.01.2018 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 88 bnr. 64 Håvard Nordsveen
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om ivaretakelse av skiløyper og planfrie overganger ved utbygging av HB1614 i Fageråsen Lars Bestum
2018/215 20180117 17.01.2018 Inngående brev Ungdomskorprosjekt - spørsmål til kulturskolen om hjelp til distribusjon av annonsetekst NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN
2018/112 20180117 17.01.2018 Utgående brev Minikonkurranse: Prosjektering av rehabilitering av ca. 200 meter ledningsnett i Størksvegen SWECO NORGE AS m.fl.
2016/3126 20180117 17.01.2018 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 13 Norconsult AS
2018/202 20180117 17.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Line Nysæter
2018/197 20180117 17.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Anna Ingela Thors
2017/4245 20180117 17.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - tilkallingsvikar 31.8.2018-31.1.2019 - Trysil kommune Galina Plesnjavtseva
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 76 bnr. 145 Tom Skjerpingstad
2018/200 20180117 17.01.2018 Inngående brev Forslag til ny logo for Innbygda skole OPSIS AS
2017/502 20180117 17.01.2018 Inngående brev Rapporteringsfrist 1.3.2018 - rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskuddet og tilskudd til habilitering/rehabiliteringsprosjekter for 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/207 20180117 17.01.2018 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - opplæringstilskudd knyttet til BPA - brukerstyrt personlig assistanse STIFTELSEN RO RESSURSSENTER FOR OMSTILLING I KOMMUNENE
2015/1561 20180117 17.01.2018 Inngående brev Rapporteringsfrist 1.3.2018 - tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2017 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
2016/4450 20180117 17.01.2018 Inngående brev Oversendelse av oppdatert veiledning - rapportskjema for 2017 - den kulturelle skolesekken HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev Purring på dokumentasjon Trysil montessoriskole
2018/208 20180117 17.01.2018 Inngående brev Melding om mottatt henvisning PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2017/5139 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen HEDEMARKEN OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT
2017/2222 20180117 17.01.2018 Utgående brev Anmodning om redegjørelse for oppført bod/uthus - gnr. 30 bnr. 541 TYSLAND EIENDOM AS
2017/4587 20180117 17.01.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Paul Håkon Slaaen
2018/174 20180117 17.01.2018 Utgående brev Oversendelse av vurdering utlysning Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på varsel om avvikling av foreldrepermisjon *****
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev Informasjon om kontaktinformasjon i IMDinett System for bosetting INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2017/3221 20180117 17.01.2018 Utgående brev Informasjon om nye betalingssatser Ada Gundersen m.fl.
2017/5031 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innspill - forvaltningsplan for Grimsåsen Emma Charlotta M Görander
2017/4746 20180117 17.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 100 % - 1.1.-30.3.2018 - Nysted barnehage Marte Storsveen Larsen
2017/262 20180117 17.01.2018 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen til særlig ressurskrevende helse- og omsorgsoppgaver HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av kommunalt tilskudd for perioden 1.1.-30.6.2018 TEPAS PERSONAL AS
2018/204 20180117 17.01.2018 Inngående brev Ny forskrift for tilskudd til utleieboliger 2018 - ny beregningsmodell HUSBANKEN
2017/4622 20180117 17.01.2018 Inngående brev Uttalelse til mindre vesentlig reguleringsendring - reguleringsplan for Tørberget Hedmark fylkeskommune
2017/4977 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1109 - Ingeniør GIS fag- og systemansvarlig - 100 % fast - SÅTE IKT *****
2017/5083 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering - intern utlysning 100 % fast renholderstilling FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2017/4801 20180116 16.01.2018 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Adam Suliman m.fl.
2018/46 20180116 16.01.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse VISMA MAMUT AS
2017/4138 20180116 16.01.2018 Inngående brev Avslag på søknad om arkivutviklingsmidler - Digitalisering av Trysil kommuneskoger KFs eiendomsarkiv og kartsamling / kopi av brev til Trysil kommuneskoger KF ARKIVVERKET
2017/3633 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om privat reguleringsplan - gnr. 30 bnr. 3 AS ARKITEKTBUA
2018/175 20180116 16.01.2018 Utgående brev Melding om hendelse - ***** *****
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Uttalelse til forelegg - gnr. 24 bnr. 72 Jann Daniel Austad
2018/102 20180116 16.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte *****
2017/977 20180116 16.01.2018 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst
2017/977 20180116 16.01.2018 Inngående brev Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst
2017/1637 20180116 16.01.2018 Inngående brev Purring på svar på henvendelse om feil merking av veg/husnummer i Fageråsen Erlend Henry Strømnes
2017/5139 20180116 16.01.2018 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen HEDEMARKEN OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT
2017/1804 20180116 16.01.2018 Utgående brev Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/173 20180116 16.01.2018 Utgående brev Innkalling til samtale *****
2017/851 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Cathrine Rolfes Skøien
2017/3321 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - gnr. 33 bnr. 1078 CODE ILLUSTRATED FUTURE AS
2018/141 20180116 16.01.2018 Utgående brev Svar på anmodning om retting av kartgrunnlag - gangveg - gnr. 33 bnr. 155 og 197 Dag Sørensen
2017/4321 20180116 16.01.2018 Utgående brev Svar på spørsmål om status i saken - gnr. 37 bnr. 819 og 1379 Helle Trads
2017/4321 20180116 16.01.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter fullført sammenslåing - gnr. 37 bnr. 819 Jan Haugaard Sørensen
2018/150 20180116 16.01.2018 Utgående brev Melding til PPT PP-TJENESTEN FOR TRYSIL/ENGERDAL
2017/4518 20180116 16.01.2018 Inngående brev Takker ja til stilling Liv Vingelsgård
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon på spesialundervisning TRYSIL MONTESSORISKOLE SA
2018/186 20180116 16.01.2018 Inngående brev Anmodning om informasjon om satsingsområder og tiltak for 2018 - sykehjem og hjemmetjenester HAMAR KOMMUNE, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Svar på avviksmelding nr. 4/2017 Sykehuset Innlandet HF
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Svar på avviksmelding nr. 5/2017 Sykehuset Innlandet HF
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Svar på avviksmelding nr. 3/2017 Sykehuset Innlandet HF
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Svar på avviksmelding nr. 2/2017 Sykehuset Innlandet HF
2017/3917 20180116 16.01.2018 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Lærer 90 % - Innbygda skole - 09.01.-23.03.2018 Maria Buflod Rydje
2018/189 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om permisjon Liv Vingelsgård
2017/3327 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oversendelse av søknad om ferdigattest - gnr. 9 bnr. 71 Geir Arne Bergersen
2018/182 20180116 16.01.2018 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden Nav
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om flytting av ferie Bente Karin Kvilten
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om flytting av feriedager Brit Jorun Nyhus
2018/193 20180116 16.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Johanna Kjølseth
2018/196 20180116 16.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Sivert Heien
2018/177 20180116 16.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Laila Henny Fjeldskogen
2018/179 20180116 16.01.2018 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Nina Drevsjømoen Storbæk
2018/198 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - Åsvang 29.3.2018 LANDSJØÅSEN VEL
2018/198 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - Åsvang 12.4.2018 LANDSJØÅSEN VEL
2016/880 20180116 16.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Godkjenning av ny styrer for skjenkebevilling - Gapahuken Kafé AS FULUFJELLET ALPINSENTER
2017/3756 20180116 16.01.2018 Utgående brev Melding om vedtak: Serveringsbevilling - endring av daglig leder - Gapahuken kafé AS FULUFJELLET ALPINSENTER
2017/655 20180116 16.01.2018 Inngående brev Purring på etterspurt dokumentasjon FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2017/655 20180116 16.01.2018 Utgående brev Svar på uttalelse til drøftingsnotat FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288
2016/3126 20180116 16.01.2018 Inngående brev Oversendelse av vernerunderapport nr. 13 og mannskapsliste desember 2017 JOHN GALTEN AS
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Utgående brev Oversendelse av registrert avvik fra Trysil kommune til divisjon Hamar i sykehuset innlandet HF - Avviksmelding 1/2018 SYKEHUSET INNLANDET HF
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Melding om flytting av elev fra Tonsenhagen skole til Innbygda skole OSLO KOMMUNE - Tonsenhagen skole
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Spørsmål om oppfølging av saken om ivaretakelse av skiløyper og planfrie overganger ved utbygging av HB1614 i Fageråsen Lars Bestum
2016/4806 20180116 16.01.2018 Utgående brev Informasjon om fremgang i saken - Detaljregulering Kjernmoen grustak AS ARKITEKTBUA
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev Tilleggsspørsmål om ivaretakelse av skiløyper og planfrie overganger ved utbygging av HB1614 i Fageråsen Lars Bestum
2018/134 20180116 16.01.2018 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte - Turnus påske - pinse - mai 2018 - Bergetunet og Lundevegen 6/8 Delta avd Trysil m.fl.
2017/4439 20180116 16.01.2018 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gnr 33 bnr 1084 OSEN TEGNEKONTOR AS
2017/4999 20180116 16.01.2018 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gnr 37 bnr 1531 FAMILIEHYTTA AS
2017/4347 20180116 16.01.2018 Inngående brev Komplettering av søknad - nybygg anneks - gnr. 26 bnr. 791 Jan-Terje Lurud
Versjon:5.2.00