eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 504 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/1534 20210920 20.09.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd Laila Snerten TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - SkiStar Norge AS SKISTAR NORGE AS TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Trysil Kommuneskoger KF TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Fageråsen Fritid AS & Fageråsen hytteområde AS FAGERÅSEN FRITID AS TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Fulufjellet AS FULUFJELLET AS TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Trysilportalen AS NORSCAN PARTNERS AS TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Flendalen Sameieskog ANS FLENDALEN SAMEIESKOG ANS TRYSIL_PROD
2021/2845 20210920 20.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Fageråsen hytteeierforening Fageråsens hytteeierforening TRYSIL_PROD
2021/2797 20210920 20.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/2964 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på informasjonsskriv datert 13.9.2021 FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 TRYSIL_PROD
2021/2358 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning ELTRYKK AS TRYSIL_PROD
2021/2359 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning DIN BILHJELP AS TRYSIL_PROD
2021/2369 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning LILLEGRINDEN AS TRYSIL_PROD
2021/2395 20210920 20.09.2021 Inngående brev Velkomstvegen 35 - Gjennomføringsplan - gbnr. 37/526 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2409 20210920 20.09.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd HEAR SAFE AS TRYSIL_PROD
2021/2409 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning HEAR SAFE NORGE AS TRYSIL_PROD
2021/2420 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning MARIELLE'S EVENTS MARIELLE FALDMO TRYSIL_PROD
2021/2429 20210920 20.09.2021 Utgående brev Anmodning om utsatt tilsvarsfrist Østre Innlandet tingrett TRYSIL_PROD
2021/2441 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tilbakemelding på svar på søknad om tilskudd - kommunal kompensasjonsordning GEDDES FOTPLEIE OG MASSASJE Gerd Unni Enberget TRYSIL_PROD
2021/2444 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning MOUNTAIN RESORT TRYSIL DRIFT AS TRYSIL_PROD
2021/2573 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering - gbnr. 58/174 og 58/175 Gudrun Eide m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2613 20210920 20.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2021/2685 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 1/94 Svein Henry Hvile TRYSIL_PROD
2021/2685 20210920 20.09.2021 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning gbnr. 1/94 Ingunn Merete Bustad TRYSIL_PROD
2021/2685 20210920 20.09.2021 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning gbnr. 1/94 Oddbjørn Granli TRYSIL_PROD
2021/1549 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning LAPASTERIA AS TRYSIL_PROD
2021/1526 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning BOOKTRYSILONLINE AS TRYSIL_PROD
2021/1529 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på klage på hjemmetjenesten ***** TRYSIL_PROD
2021/1567 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning KNETTSETRA AS TRYSIL_PROD
2021/1579 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning HIGHBURY HOLDING AS TRYSIL_PROD
2021/1597 20210920 20.09.2021 Inngående brev Godkjent årsregnskap for 2020 TRYSILFJELLET HANDEL AS TRYSIL_PROD
2021/1610 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning INDUSTRISKINN AS TRYSIL_PROD
2021/1618 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning LIFE IS GOOD AS TRYSIL_PROD
2021/1621 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning MARLENES LYKKE AS TRYSIL_PROD
2021/1632 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning HAPPY FACES TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2021/1660 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning MANNGARD VAKT & SIKKERHET AS TRYSIL_PROD
2021/1668 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning BØES BRASSERIE & BAR AS TRYSIL_PROD
2021/1669 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning KORT & GODT MAT AS TRYSIL_PROD
2021/1672 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning MOUNTAIN KINGS SLEDEHUND KENNEL Terje Bråten TRYSIL_PROD
2021/1674 20210920 20.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning GLUNOT AS TRYSIL_PROD
2021/1462 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på redegjørelse for rapportering av henleggelser i 2. kvartal STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/1500 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på kommunens tolkning av jaktretten på gbnr. 37/19 Sletten skog Bodil og Ragnar Ebbesen TRYSIL_PROD
2021/1810 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på stillingsannonse FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 TRYSIL_PROD
2021/2092 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på anmodning om søkerliste Anne Cathrine Husvik TRYSIL_PROD
2021/203 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 77 % - teststasjon covid-19 Østby - 1.9.-31.12.2021 Martin Ås TRYSIL_PROD
2021/326 20210920 20.09.2021 Utgående brev Invitasjon til minikonkurranse - anbud på prosjektering av aktivitetspark i Trysil KROOK & TJÄDER ARKITEKTER AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/164 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra vurdering i matematikk og nasjonale prøver i matematikk ***** TRYSIL_PROD
2020/1155 20210920 20.09.2021 Inngående brev Informasjon om nedjustert TISK INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1460 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søknad om vedtak om spesialundervisning og refusjon i henhold til sakkyndig vurdering ***** TRYSIL_PROD
2020/1460 20210920 20.09.2021 Utgående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 ***** TRYSIL_PROD
2020/1545 20210920 20.09.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 26 VA Gamlevegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1545 20210920 20.09.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 20 - Bergevegen VA og fortau AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/4272 20210920 20.09.2021 Inngående brev Oversendelse av signert regnskapssammendrag og revisjonsuttalelse om treningsbane - Trysil fotballklubb REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/5342 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Mariann Nordsveen TRYSIL_PROD
2020/5709 20210920 20.09.2021 Inngående brev Svar på oversendelse om vurdering før utlysning av stilling som kulturhusarbeider TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/5709 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av vurdering før utlysning av stilling som kulturhusarbeider på kulturhuset Hagelund/Trysil kino Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5709 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av vurdering før utlysning av stilling som kulturhusarbeider på kulturhuset Hagelund/Trysil kino Creo m.fl. TRYSIL_PROD
2020/7910 20210920 20.09.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL_PROD
2020/8380 20210920 20.09.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til styreseminar Rolf Mobæk TRYSIL_PROD
2020/8380 20210920 20.09.2021 Inngående brev Svar på invitasjon til styreseminar Bjørg Edith Enger TRYSIL_PROD
2020/8507 20210920 20.09.2021 Inngående brev Innmelding av behov for ekstra midler eller midler som kan omfordeles - Spesielle miljøtiltak i jordbruket og utvalgte kulturlandskap STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/9 20210920 20.09.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb innen enhet for sykehjem Serine Moltzau TRYSIL_PROD
2021/9 20210920 20.09.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb i grunnskolen Tina Karonen TRYSIL_PROD
2021/3260 20210920 20.09.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 3 AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2021/3444 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 TRYSIL_PROD
2021/3451 20210920 20.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Hui Ying Yang TRYSIL_PROD
2021/3514 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 56/128 Lars Gustaf Tollstén TRYSIL_PROD
2021/3555 20210920 20.09.2021 Utgående brev Vurdering av kandidater til intervju Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3581 20210920 20.09.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saken CERTEX NORGE AS TRYSIL_PROD
2021/3588 20210920 20.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3588 20210920 20.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3654 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på klage på manglende rutiner på sykehjemmet ***** TRYSIL_PROD
2021/3792 20210920 20.09.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saken ADVOKAT JONNY HOLEN AS TRYSIL_PROD
2021/3846 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av del av stilling Gro Buflod TRYSIL_PROD
2021/3909 20210920 20.09.2021 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon om ansiennitet Martine Naess Iversen TRYSIL_PROD
2021/3909 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål om ansiennitet Martine Naess Iversen TRYSIL_PROD
2021/3923 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Knut Løken TRYSIL_PROD
2021/3964 20210920 20.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Margrethe Jota Hesle TRYSIL_PROD
2021/3973 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kathrine S Holmseth TRYSIL_PROD
2021/4036 20210920 20.09.2021 Inngående brev Melding om at saken er sendt til rett avdeling for behandling/kopi av brev til Engerneset Vel ELVIA AS TRYSIL_PROD
2021/4052 20210920 20.09.2021 Inngående brev Invitasjon til tverrfaglige KIK-samlinger i Innlandet - om kulturmiljøplaner i kommunene og kulturminnekompetanse INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/4062 20210920 20.09.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad - nytt avløpsanlegg - fritidsbolig - gbnr. 51/183 Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/4076 20210920 20.09.2021 Inngående brev Bestilling av kommunal vielse ***** TRYSIL_PROD
2021/4083 20210920 20.09.2021 Inngående brev Spørsmål om deling av tomt Inger Karlsson TRYSIL_PROD
2021/4084 20210920 20.09.2021 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen FARMEN FREDBO AS TRYSIL_PROD
2021/4085 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet - fradeling av festetomt Ståle Elgshøen TRYSIL_PROD
2021/4086 20210920 20.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom KJELLS HYTTESERVICE AS TRYSIL_PROD
2021/4090 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 50 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 20.9.-31.12.2021 Fatuma Mohamud Shirwa TRYSIL_PROD
2021/4091 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 15.9.-31.12.2021 Fatuma Mohamud Shirwa TRYSIL_PROD
2021/4092 20210920 20.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av del av stilling Berit Elvira Hanstad TRYSIL_PROD
2021/4094 20210920 20.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 70 % - teststasjon covid-19 Østby - 1.9.-31.12.2021 Ali Rangber Mustafa TRYSIL_PROD
2021/4041 20210917 17.09.2021 Inngående brev Fradeling/overføring av eiendom - endring av eiendomsgrense - gbnr. 85/1 og 85/15 Torbjørn Dybsand TRYSIL_PROD
2021/3555 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for intervju Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/3491 20210917 17.09.2021 Inngående brev Informasjon om tidsrom for prøvetaking TRYSIL MASSIVTRE AS TRYSIL_PROD
2021/3375 20210917 17.09.2021 Inngående brev Supplement til innsendt søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3422 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innvilget søknad om samtykke - gbnr. 58/112/1 / kopi av brev til Læringsverkstedet prosjektutvikling AS Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2021/3158 20210917 17.09.2021 Inngående brev Innvilget søknad om samtykke med vilkår - gbnr. 26/532 / kopi av brev til Vestsidevegen 87 AS Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2021/3062 20210917 17.09.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 30/466 NORDIC STAR CONSTRUCTION AS TRYSIL_PROD
2021/4037 20210917 17.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - klarlegging av eksisterende grenser Olov Schagerlund TRYSIL_PROD
2021/4039 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for gebyrer på fritidsbolig Annemone Talaasen TRYSIL_PROD
2021/4032 20210917 17.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - grensejustering SNORRE GRØNNÆSS TRYSIL_PROD
2021/4033 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet LANDBRUKSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4034 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjekt LANDBRUKSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4035 20210917 17.09.2021 Inngående brev Uttalelse fra fastlege ***** TRYSIL_PROD
2021/4036 20210917 17.09.2021 Inngående brev Anmodning om oppgradering av strømnettet fra Kvebæk i Trysil til Hylla kraftverk i Engerdal/kopi av brev til Elvia ENGERNESET VEL m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4001 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 64/63 er registrert i matrikkelen Sissel Elisabet Eriksen TRYSIL_PROD
2021/4001 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sissel Elisabet Eriksen TRYSIL_PROD
2021/4027 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av referat TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS m.fl. TRYSIL_PROD
2021/4029 20210917 17.09.2021 Inngående brev Spørsmål om det er planer om flere vindmøller i Søre Osen MEGLERHUSET ØSTLANDET AS TRYSIL_PROD
2021/3991 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 10/128 er registrert i matrikkelen Bjørn Refling TRYSIL_PROD
2021/3991 20210917 17.09.2021 Inngående brev Melding om feil i egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Refling TRYSIL_PROD
2021/3991 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Refling TRYSIL_PROD
2021/4003 20210917 17.09.2021 Utgående brev Tiltaksplan for å oppfylle aktivitetsplikten # 1.0 ***** TRYSIL_PROD
2021/4009 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tov Inge Mistereggen TRYSIL_PROD
2021/4009 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 88/49, 88/190 og 88/57 er registrert i matrikkelen Amalie Kranstad Tjomsland TRYSIL_PROD
2021/3965 20210917 17.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/3965 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 36/626 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/3964 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 30/184 er registrert i matrikkelen Margrethe Jota Hesle TRYSIL_PROD
2021/3969 20210917 17.09.2021 Inngående brev Dispensasjon - bruk av lavtflygende helikopter for transport av stein i Fulufjellet nasjonalpark / kopi av brev til Stibyggjaren AS STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/3970 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om overføring av ferie Aleksandar Zdravkovic TRYSIL_PROD
2021/3920 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/167 er registrert i matrikkelen Brit Synnøve Knedal TRYSIL_PROD
2021/3920 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/167 er registrert i matrikkelen Axel Per Rabsch TRYSIL_PROD
2021/3920 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/167 er registrert i matrikkelen Martina Annegret Rabsch TRYSIL_PROD
2021/3920 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/167 er registrert i matrikkelen Ragnhild Haugland Ånerud TRYSIL_PROD
2021/3920 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/167 er registrert i matrikkelen Kjell Øverby TRYSIL_PROD
2021/3811 20210917 17.09.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling Mattilsynet TRYSIL_PROD
2021/3669 20210917 17.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 60 % - enhet for hjemmetjenester 6. avdeling - 1.9.-31.10.2021 Tamara Ida T Randem TRYSIL_PROD
2021/3703 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mette Nilsen TRYSIL_PROD
2021/9 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb i enhet for legesenter og sykehjem/hjemmetjenesten WORKNORWAY GROUP AS TRYSIL_PROD
2021/9 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på forespørsel om jobb innen helse, rus, psykiatri eller funksjonshemming Markus Ingebretsen TRYSIL_PROD
2021/17 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om mørke gatelys i Bergevegen June Elisabeth Ebbell TRYSIL_PROD
2020/8182 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring av lønn Laila Henny Fjeldskogen TRYSIL_PROD
2020/6267 20210917 17.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/5627 20210917 17.09.2021 Inngående brev Referat møte i politisk referansegruppe 3.9.2021 REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/4278 20210917 17.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 17.9.2021 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/544 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 14/131 Lars Tore Øen TRYSIL_PROD
2020/790 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet i sakkyndig nemnd - gbnr. 33/916/0/5 Trond Arne Syversen TRYSIL_PROD
2020/791 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet i sakkyndig nemnd - gbnr. 33/916/0/9 LYNGSON AS TRYSIL_PROD
2020/793 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet i sakkyndig nemnd - gbnr. 33/916/0/11 Jan Erik Brenna TRYSIL_PROD
2020/812 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 37/756 SAMEIET BAKKEBYGRENDA TRYSIL_PROD
2020/988 20210917 17.09.2021 Inngående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2021/2022 ***** TRYSIL_PROD
2020/299 20210917 17.09.2021 Inngående brev Melding om feil kopling i skjemaet - tilskudd til tiltak i beiteområder STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/376 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet i sakkyndig nemnd - gbnr. 33/916/0/2 TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/410 20210917 17.09.2021 Inngående brev Anmodning om dokumentasjon for behandling av søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar NAV TRYSIL_PROD
2020/410 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på anmodning om dokumentasjon for behandling av søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar NAV TRYSIL_PROD
2020/2472 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet i sakkyndig nemnd - gbnr. 33/916/0/7 Addovation AS TRYSIL_PROD
2020/2527 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandling i sakkyndig nemnd - gbnr. 37/827/0/6 Mikkel Gorsetbakk TRYSIL_PROD
2020/2597 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding om utsatt behandling i sakkyndig nemnd - gbnr. 33/916/0/8 Leif Einar Feiring TRYSIL_PROD
2020/2867 20210917 17.09.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 GRØNNÆSS AS TRYSIL_PROD
2020/3303 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vann ved Vestsidevegen Hege Tangnæs TRYSIL_PROD
2020/3303 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om merking av fotgjengerfelt i Bergevegen June Elisabeth Ebbell TRYSIL_PROD
2020/3827 20210917 17.09.2021 Inngående brev Evaluering av opplæringstilbudet / kopi av brev til PP-tjenesten for Trysil og Engerdal ***** TRYSIL_PROD
2021/326 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilbud på prosjektering av aktivitetspark i Trysil BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS TRYSIL_PROD
2021/326 20210917 17.09.2021 Inngående brev Informasjon om samling i Oslo 30.9.-1.10.2021 Tverga TRYSIL_PROD
2021/273 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 38/494 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF m.fl. TRYSIL_PROD
2021/326 20210917 17.09.2021 Inngående brev Tilbud på prosjektering av aktivitetspark i Trysil NORCONSULT AS TRYSIL_PROD
2021/326 20210917 17.09.2021 Utgående brev Valg av konsulent til å prosjektere aktivitetspark i Trysil BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS m.fl. TRYSIL_PROD
2021/954 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 26/180 Erik A Romberg Jacobsen TRYSIL_PROD
2021/969 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 51/237 GAMST BJØRN A/S TRYSIL_PROD
2021/1061 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 74/176/1 Liv Konstanse Teksum TRYSIL_PROD
2021/1084 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 37/756/0/31 Erik Tomas Lundin TRYSIL_PROD
2021/2087 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 6/32 i Trysil STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2021/1833 20210917 17.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på at to boenheter koples til kum I1813 Torgal Sætre TRYSIL_PROD
2021/1724 20210917 17.09.2021 Utgående brev Høringsbrev - Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Solberglia Hyttefelt, planid. 20011300 STATSFORVALTEREN I INNLANDET m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1502 20210917 17.09.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/1456 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 17/154 og 17/184 Bjarne Flermoen TRYSIL_PROD
2021/1401 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 26/467 Lena Jeanette Heise TRYSIL_PROD
2021/1317 20210917 17.09.2021 Utgående brev Henvisning til PP-tjenesten og oversendelse av pedagogisk rapport vår 2021 PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2021/1564 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 33/256/0/17 Monica Westgård TRYSIL_PROD
2021/1565 20210917 17.09.2021 Utgående brev Behandlet av sakkyndig nemnd - gbnr. 33/256/0/19 Malin Ellinor Håkansson TRYSIL_PROD
2021/1551 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding om behandling i sakkyndig nemnd - gbnr. 85/10 Liv Berg TRYSIL_PROD
2021/2613 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 58/68 er registrert i matrikkelen PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2021/2587 20210917 17.09.2021 Utgående brev Referat fra dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2021/2604 20210917 17.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift Ellen Johanne Larsen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2445 20210917 17.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning ALT I BLIKK AS TRYSIL_PROD
2021/2180 20210917 17.09.2021 Inngående brev Spørsmål om kvalitetssikring av målepunkt nummer 3 Veidekke - Per Svenkerud TRYSIL_PROD
2021/2288 20210917 17.09.2021 Utgående brev Innvilget søknad om fradeling av skogteig - gbnr. 1/76 og 1/74 Rolf og Else Marie Lutnæs TRYSIL_PROD
2021/2964 20210917 17.09.2021 Utgående brev Informasjon om omstilling/nedbemanning på Bergetunet Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2845 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Søre Osen grendeutvalg SØRE OSEN GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2021/2845 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Norges vassdrags- og energidirektorat NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2021/2845 20210917 17.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Statsforvalteren i Innlandet STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/8507 20210916 16.09.2021 Inngående brev Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk LANDBRUKSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4016 20210916 16.09.2021 Inngående brev Spørsmål om byggesaker i kommunen Anne Svanaug Straume TRYSIL_PROD
2021/3057 20210916 16.09.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om bestand som ble sluttvirket i 2018 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2021/2139 20210916 16.09.2021 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen DNT ENGERDAL OG TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/2139 20210916 16.09.2021 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen Ingvild Groven og Thorbjørn Lyseggen TRYSIL_PROD
2021/2446 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommunedelplan for klima og energi i Trysil kommune 2021-2030 - Trysil ungdomsråd TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2482 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.-31.12.2021 Renate Sortodden TRYSIL_PROD
2021/2845 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanenes samfunnsdel 2021-2033 - Innlandet fylkeskommune INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - næringsdrivende i Trysil - arbeidsgruppe sentrumsplanen ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Ola Gerhard Sørhuus ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Trysil ungdomsråd TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Trysilelva Camping ANS TRYSILELVA CAMPING ANS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Bjørn Erik Westgård Bjørn Erik Westgård TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Alpinboliger AS Alpinboliger as TRYSIL_PROD
2021/2844 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Trysil næringsforening Trysil Næringsforening u/stiftelse TRYSIL_PROD
2021/2727 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Agnieszka Knutsen TRYSIL_PROD
2021/1570 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte ***** TRYSIL_PROD
2021/1833 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gbnr. 38/59 Torgal Sætre TRYSIL_PROD
2021/1884 20210916 16.09.2021 Utgående brev Henvisning til PP-tjenesten og oversendelse av pedagogisk rapport PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2021/1088 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 6.9.2021-31.7.2022 Gunn Ona Rønes TRYSIL_PROD
2021/1021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Purring på svar om spørsmål om status i saken Kristine og Jonny Lindstad TRYSIL_PROD
2021/1021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om status i saken Jonny Lindstad TRYSIL_PROD
2021/261 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn etter videreutdanning Thea Lutnæs Jonsson TRYSIL_PROD
2021/273 20210916 16.09.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2021/176 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til lyrikk-kveld Veronika Johnsen Lepperød TRYSIL_PROD
2020/8675 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/8675 20210916 16.09.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/9 20210916 16.09.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb innen helse, rus, psykiatri eller funksjonshemming Markus Ingebretsen TRYSIL_PROD
2020/8246 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innspill til sentrumsprosjektet Trysil ungdomsråd TRYSIL_PROD
2020/7910 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/6285 20210916 16.09.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/1026 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/6391 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/7013 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/4432 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om uførepensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO TRYSIL_PROD
2020/4569 20210916 16.09.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 15.9.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/5759 20210916 16.09.2021 Utgående brev Anmodning om å be fylkeskommunen om uttalelse til riving av SEFRAK-registrert bygning ØVERBYGG AS TRYSIL_PROD
2020/5759 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om søknad er sendt fylkeskommunen CK NOR BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/5627 20210916 16.09.2021 Inngående brev Mandat for konseptfase i arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - saksframlegg til styret REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/5066 20210916 16.09.2021 Inngående brev Kvittering for innlevert valgmateriell i Trysil kommune TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/3303 20210916 16.09.2021 Inngående brev Melding om hull i Østsidevegen Line Opseth TRYSIL_PROD
2020/3204 20210916 16.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at saken er endelig avklart Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud TRYSIL_PROD
2020/2850 20210916 16.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2850 20210916 16.09.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2850 20210916 16.09.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/2443 20210916 16.09.2021 Inngående brev Anmodning om rask behandling av bruksendring ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2443 20210916 16.09.2021 Inngående brev Spørsmål om bruksnummer til Fageråsvegen 14 og 16 ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/1751 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 20 % - Østmojordet barnehage - 17.9.-4.10.2021 Kenar Taha Saber TRYSIL_PROD
2020/299 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknadsfrist 1.10.2021 - tilskudd til tiltak i beiteområder STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/74 20210916 16.09.2021 Utgående brev Mottakskontroll - Behov for komplettering ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/548 20210916 16.09.2021 Utgående brev Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 15.09.2021 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Bjørg Næs m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 45/1 Marianne Waldal Sletten m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 45/1 Erland Svingen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 45/1 Lena Vestli m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Ida Kristine Nymoen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev – gbnr. 45/1 Jorunn O Graff Bjørnersen TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev – gbnr. 45/1 og 44/1 Jorunn O Graff Bjørnersen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 45/1, 45/5 og 44/1 Anne Nyseth m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Frode Aas m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Therese Hornslette Hansen TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Anita Eng m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Åge Jota TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev – gbnr. 44/1 Jonas Hornsletten TRYSIL_PROD
2020/1466 20210916 16.09.2021 Utgående brev Oversendelse av nye matrikkelbrev – gbnr. 45/1, 45/5 og 44/1 Martin Hornsletten TRYSIL_PROD
2021/3099 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Mussie Tewelde Abrham TRYSIL_PROD
2021/3491 20210916 16.09.2021 Inngående brev Informasjon om jordprøvetaking TRYSIL MASSIVTRE AS TRYSIL_PROD
2021/3555 20210916 16.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3555 20210916 16.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3555 20210916 16.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/4018 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om fritidsstipend ***** TRYSIL_PROD
2021/4019 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - arealoverføring TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA TRYSIL_PROD
2021/4020 20210916 16.09.2021 Inngående brev Høringsfrist 14.11.2021 - forslag til nye grenseverdier for svevestøv MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/4021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets Josefine M Rustberggard TRYSIL_PROD
2021/4022 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets Josefine M Rustberggard TRYSIL_PROD
2021/3972 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vann og avløp og vindmøller - gbnr. 71/56 MEGLERHUSET ØSTLANDET AS TRYSIL_PROD
2021/4149 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd Trysil Storband TRYSIL_PROD
2021/4010 20210916 16.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Anne Grethe Næverdal Adolfsson TRYSIL_PROD
2021/4013 20210916 16.09.2021 Inngående brev Spørsmål om utbedring av flomskadd fritidsbolig - gbnr. 36/213 Bjørn Roar Foss TRYSIL_PROD
2021/4004 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om bytte av skolekrets Mathilde Støa TRYSIL_PROD
2021/4005 20210916 16.09.2021 Utgående brev Husleiekontrakt til underskrift og retur ***** TRYSIL_PROD
2021/4007 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden NAV TRYSIL_PROD
2021/4008 20210916 16.09.2021 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden NAV TRYSIL_PROD
2021/4009 20210916 16.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tov Inge Mistereggen TRYSIL_PROD
2021/3993 20210916 16.09.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 56/118 Stig Lennart Åkerstrøm TRYSIL_PROD
2021/3977 20210916 16.09.2021 Utgående brev Innkalling til samtale ***** TRYSIL_PROD
2021/3982 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Kenneth Skjelfjord TRYSIL_PROD
2021/3988 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Bjørn Helge Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/3666 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210916 16.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210916 16.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210916 16.09.2021 Utgående brev Invitasjon til intervju ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig ***** TRYSIL_PROD
2021/3654 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på klage på manglende rutine på sykehjemmet ***** TRYSIL_PROD
2021/3845 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsettelse av ferie Gro Buflod TRYSIL_PROD
2021/3853 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om innføring i manntallet Cecilie M O Berg Jansson TRYSIL_PROD
2021/3807 20210916 16.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - servicemedarbeider - kommunikasjonsavdelingen - 30.8.-13.9.2021 Maaike Lisanne Freudenborg TRYSIL_PROD
2021/3957 20210916 16.09.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 33/296 Malin M E Bromming TRYSIL_PROD
2021/3959 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Raheb Hamdard TRYSIL_PROD
2021/3961 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 40/38 Silje Moren TRYSIL_PROD
2021/3903 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om frivilligmidler til ishockeypucker TRYSIL IDRETTSLAG TRYSIL_PROD
2021/3853 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om innføring i manntallet Marit Bratt TRYSIL_PROD
2021/3889 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Trysilfjellet Arena 21.9.2021 Hallo Trysil As TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Elessar Eiendom AS, Torgalnup AS og Hagebæk AS Jens Søgaard TRYSIL_PROD
2021/3993 20210915 15.09.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Stig Lennart Åkerstrøm TRYSIL_PROD
2021/2674 20210915 15.09.2021 Inngående brev Ferdigbefaring - ventilasjonsanlegg NORCONSULT AS TRYSIL_PROD
2021/2845 20210915 15.09.2021 Inngående brev Ny uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Dalarnas län Sverige Länsstyrelsen i Dalarnas län TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Trysilvassdragets Skogeierlag TRYSILVASSDRAGETS SKOGEIERLAG TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Kommentar til Trysil kommunes kommentar til punkt 3 og 8 i sammendrag av høringsuttalelser etter første høringsrunde Mats Erik Smestad TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Flathagenlåven AS Flathagenlåven as TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Storvegen 18 AS Storvegen 18 as TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Anne og Eirik Halnes Anne Halnes TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Apotekergården SKEI EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Mats Erik og Anette Smestad Mats Erik Smestad TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal FORTIDSMINNEFORENINGEN TRYSIL OG ENGERDAL LOKALLAG TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Ola Lunde Ola Lunde TRYSIL_PROD
2021/2844 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Asgeir Holt Asgeir Holt TRYSIL_PROD
2021/2699 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - turnuslege 100 % - enhet for legesenter og beredskap - 1.9.2021-28.2.2022 Johan Baastad TRYSIL_PROD
2021/2562 20210915 15.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Haakon Gran TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Kårvand Mona M Karim TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Ellen Johanne TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Øivind TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Anne Kari Elstad TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Vidar TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Ihle Prosjekt As TRYSIL_PROD
2021/2605 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Chaudhry Robina Taj TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Chaudhry Robina Taj TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Ellen Johanne TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Øivind TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Sollie Morten Erland TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Kårvand Mona M Karim TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Ellen Johanne TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Larsen Øivind TRYSIL_PROD
2021/2606 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 77/1 Ihle Prosjekt As TRYSIL_PROD
2021/2139 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen Hans Martin Østerhaug TRYSIL_PROD
2021/2139 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forslag på kandidat til kulturprisen Alvhild Åsheim Holmseth TRYSIL_PROD
2021/150 20210915 15.09.2021 Inngående brev Råd om håndtering av brev fra Foreldreforeningen beskytt barn og unge STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/248 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forespørsel om å få kjøpe røykvæske til røykmaskin Martin Eggen Mobæk TRYSIL_PROD
2021/1020 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 85 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 6.9.2021-2.1.2022 Vilde Kristiansen Svingen TRYSIL_PROD
2021/811 20210915 15.09.2021 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom ØSTRE INNLANDET TINGRETT TRYSIL_PROD
2021/768 20210915 15.09.2021 Inngående brev Analyseresultat 1.-15.9.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/2092 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på anmodning om søkerliste Anne Cathrine Husvik TRYSIL_PROD
2020/1567 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av BuSe2 ved Trysilfjell Turistsenter - gbnr. 37/73 Trysilfjell Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/1567 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av BuSe2 ved Trysilfjell Turistsenter - gbnr. 37/73 Eierseksjonssameiet The Lodge Trysil 1 TRYSIL_PROD
2020/1567 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av BuSe2 ved Trysilfjell Turistsenter - gbnr. 37/73 Eierseksjonssameiet The Lodge Trysil 2 TRYSIL_PROD
2020/968 20210915 15.09.2021 Inngående brev Svar på anmodning om forlenget frist for å ferdigstille tiltak - tilskudd til kulturarenaer - Grambolia Vel INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/412 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 10 % - enhet for funksjonshemmede Lundevegen - 12.7.-31.12.2021 Hanne E Strandbakke TRYSIL_PROD
2020/1899 20210915 15.09.2021 Inngående brev Purring på rapport fra klimasatsprosjektet Ladestasjoner til kommunal bilpark MILJØDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/3303 20210915 15.09.2021 Inngående brev Spørsmål om vann ved Vestsidevegen Hege Tangnæs TRYSIL_PROD
2020/3303 20210915 15.09.2021 Inngående brev Spørsmål om merking av fotgjengerfelt i Bergevegen June Elisabeth Ebbell TRYSIL_PROD
2020/5160 20210915 15.09.2021 Utgående brev Melding om behov for flere opplysninger for behandling av søknad ***** TRYSIL_PROD
2021/9 20210915 15.09.2021 Inngående brev Forespørsel om jobb i enhet for legesenter og sykehjem/hjemmetjenesten WORKNORWAY GROUP AS TRYSIL_PROD
2021/3994 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 50 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 6.9.2021-2.1.2022 Malene F Tøraasen TRYSIL_PROD
2021/3998 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 80 % - enhet for sykehjem 5. avdeling - 6.9.2021-2.1.2022 Hadghu Mebrahtom Reda TRYSIL_PROD
2021/3999 20210915 15.09.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 6.9.-31.12.2021 Isak Joarsønn Mikaelsen TRYSIL_PROD
2021/4000 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknadsfrist 11.10.2021 - tilskudd til næringsutvikling og kompetansetiltak i landbruket STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/4001 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sissel Elisabet Eriksen TRYSIL_PROD
2021/3988 20210915 15.09.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Bjørn Helge Kristiansen TRYSIL_PROD
2021/3991 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Bjørn Refling TRYSIL_PROD
2021/3903 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om frivilligmidler til frisbeegolfbane SØRE OSEN IDRETTSLAG TRYSIL_PROD
2021/3903 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om frivilligmidler til aktiviteter i Varaholla i 2021-2022 NYHUS VEL TRYSIL_PROD
2021/3969 20210915 15.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad STIBYGGJAREN AS TRYSIL_PROD
2021/3666 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 TRYSIL_PROD
2021/3538 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om igangsettelse - gbnr. 33/209 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3540 20210915 15.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Oddrun Borg Rasmussen TRYSIL_PROD
2021/3592 20210915 15.09.2021 Inngående brev Melding om medlemmer i forhandlingsutvalg for NSF Norsk Sykepleierforbund TRYSIL_PROD
2021/3444 20210915 15.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding om arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju Fellesorganisasjonen TRYSIL_PROD
2021/3425 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 11/44 Skogrand Sverre Olav TRYSIL_PROD
2021/3425 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 11/44 Skaaret Gunda TRYSIL_PROD
2021/3425 20210915 15.09.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 11/44 Skaaret Trond Ole TRYSIL_PROD
2021/3226 20210915 15.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Ove Søberg TRYSIL_PROD
2021/3317 20210915 15.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anna Maria Hubert Nilsen TRYSIL_PROD
2021/2844 20210914 14.09.2021 Inngående brev Purring på svar på høringsuttalelse om områdeplan for Innbygda JACA EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/3592 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forhandlingsutvalget for Fellesorganisasjonen i lokale forhandlinger 2021 Fellesorganisasjonen TRYSIL_PROD
2021/3903 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om frivilligmidler til barne- og ungdomsklubb i Ljørdalen LJØRADALEN GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2021/3893 20210914 14.09.2021 Inngående brev Bestilling av kommunal vielse ***** TRYSIL_PROD
2021/3903 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om frivilligmidler til postjakt UNGDOMSLAGET FLENDØLEN TRYSIL_PROD
2021/3903 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om frivilligmidler til skiskytterskole for barn og unge TRYSIL IDRETTSLAG TRYSIL_PROD
2021/3889 20210914 14.09.2021 Inngående brev Svar på uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Trysil Arena INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/3882 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utsatt ferie Evy Dalbakk TRYSIL_PROD
2021/3870 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 74/182 TERRATEC AS TRYSIL_PROD
2021/3875 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kristin Jota TRYSIL_PROD
2021/3862 20210914 14.09.2021 Utgående brev Henvisning til PP-tjenesten og oversendelse av pedagogisk rapport PP-tjenesten for Trysil og Engerdal TRYSIL_PROD
2021/3967 20210914 14.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Unn Rønningen Sætren TRYSIL_PROD
2021/3965 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om mangler i skjema - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/3965 20210914 14.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/3958 20210914 14.09.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Din Megler AS TRYSIL_PROD
2021/3927 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på klage på framkommelighet på parkeringsplassen ved Trysil rådhus og kulturhuset Hagelund Lawrence Barry P Macangus TRYSIL_PROD
2021/3931 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 9/877 Nebbenes Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/3929 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 9/891 HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2021/3930 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 9/878 Nebbenes Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/3808 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 17/106 er registret i matrikkelen Vivi K Skjærholden m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3786 20210914 14.09.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Arne Nohr TRYSIL_PROD
2021/3856 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om status i byggesak - gbnr 36/630 ABCHUS AS TRYSIL_PROD
2021/3810 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om feilsendt søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn er feilsendt Thuve'n Anlegg & Import As TRYSIL_PROD
2021/3818 20210914 14.09.2021 Utgående brev Dispensasjon - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 9/28 Nils Martin Bekkevold TRYSIL_PROD
2021/3825 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - ett-trinns søknad - byggtekniske installasjoner - gbnr. 33/580/0/56 - Fageråsen 1319 B Per Øistein Gundersen TRYSIL_PROD
2021/3666 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Britt Støa TRYSIL_PROD
2021/3666 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Bjarne Dahl TRYSIL_PROD
2021/3666 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad ***** TRYSIL_PROD
2021/3666 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Gry Fleischmann TRYSIL_PROD
2021/3682 20210914 14.09.2021 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen Siri Beate Flermoen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3692 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - ferdigattest - gbnr. 75/57 Tor Henry Håberget TRYSIL_PROD
2021/3635 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurderingav kandidater til intervju - kreft- og palliasjonskoordinator - fast 100 % Norsk Sykepleierforbund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3987 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål til masteroppgave om reiseliv Frida Alstadsæther TRYSIL_PROD
2021/3978 20210914 14.09.2021 Inngående brev Sambandstest i Nødnett - høst 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/3979 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsfrist 13.12.2021 - forslag til ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø FORSVARSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/3980 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsfrist 13.12.2021 - forslag til forskrift om opptak og bruk av informasjon om angitte bunnforhold og områder FORSVARSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/3981 20210914 14.09.2021 Inngående brev Oppsigelse av oppdragsavtale Grete Bjørseth TRYSIL_PROD
2021/3976 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/3592 20210914 14.09.2021 Inngående brev Anmodning om lønnsforhandlinger Villrun Riseth TRYSIL_PROD
2021/3571 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2021/2022 Runhild Nerby TRYSIL_PROD
2021/3571 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2021/2022 Mina Nerhagen TRYSIL_PROD
2021/3571 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng skoleåret 2021/2022 Mina Nerhagen TRYSIL_PROD
2021/3571 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2021/2022 Runhild Nerby TRYSIL_PROD
2021/3540 20210914 14.09.2021 Utgående brev Dispensasjon - plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg - gbnr. 37/537 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/3540 20210914 14.09.2021 Utgående brev Orientering om at dispensasjon er godkjent - farge på lagertelt - gbnr 37/537 - Slettmovegen 1 Torbjørn Arnkjell Vignes TRYSIL_PROD
2021/3540 20210914 14.09.2021 Inngående brev Informasjon om at tiltakshaver ikke har opplyst nabo om farge på fritidsbolig Oddrun Borg Rasmussen TRYSIL_PROD
2021/3538 20210914 14.09.2021 Inngående brev Gjennomføringsplan gbnr. 33/209 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3538 20210914 14.09.2021 Utgående brev Vedtak om fravik av tekniske krav iht. plan- og bygningsloven 31-2 fjerde ledd - gbnr. 33/209 TRYSIL INDUSTRIHUS AS TRYSIL_PROD
2021/3538 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Rammesøknad - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 33/209 TRYSIL INDUSTRIHUS AS TRYSIL_PROD
2021/3538 20210914 14.09.2021 Inngående brev Redegjørelse om parkering ved ambulansestasjonen BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3533 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saken Kim Dahlen TRYSIL_PROD
2021/3518 20210914 14.09.2021 Inngående brev Fullmakt Arne Solberg TRYSIL_PROD
2021/3520 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 77/1/3 Biovac Environmental Technology AS TRYSIL_PROD
2021/3423 20210914 14.09.2021 Utgående brev Dispensasjon - oppføring av garasje i LNF-område - gbnr 41/47 Jostein Nordgaard TRYSIL_PROD
2021/3423 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - søknad uten ansvarsrett - nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - gbnr. 41/10 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/3317 20210914 14.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 74/190 og 74/191 er registrert i matrikkelen Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/3268 20210914 14.09.2021 Utgående brev Dispensasjon - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 40/288 Hans Amund Skjeppestad TRYSIL_PROD
2021/3268 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 40/288 Hans Amund Skjeppestad TRYSIL_PROD
2021/3057 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rapportering - resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak Gjertrud Margrethe Akre TRYSIL_PROD
2021/3057 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rapportering - resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2021 STATSKOG SØR-/VESTLANDET TRYSIL_PROD
2021/2844 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Statsforvalteren i Innlandet STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2844 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Kjetil Norderhaug og Anne Brateggen Kjetil Norderhaug TRYSIL_PROD
2021/2844 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Br Bakke Bilverksted AS Automester - Br. Bakkes Bilverksted TRYSIL_PROD
2021/2934 20210914 14.09.2021 Inngående brev 2 . purring på svar på rammesøknad AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2240 20210914 14.09.2021 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 01.09.2021 ***** TRYSIL_PROD
2021/2441 20210914 14.09.2021 Inngående brev Opplysninger om kontonummer til utbetaling av tilskudd GEDDES FOTPLEIE OG MASSASJE Gerd Unni Enberget TRYSIL_PROD
2021/2441 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning GEDDES FOTPLEIE OG MASSASJE Gerd Unni Enberget TRYSIL_PROD
2021/2418 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning DOK KOON MASSASJE MILLY THATSANI PHOUNGSUPHAN TRYSIL_PROD
2021/2418 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning DOK KOON MASSASJE MILLY THATSANI PHOUNGSUPHAN TRYSIL_PROD
2021/2408 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning R-TEK MASKINBELYSNING AS TRYSIL_PROD
2021/2397 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 56/360 FEMUND BYGG AS TRYSIL_PROD
2021/2362 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning GUBBEN AS TRYSIL_PROD
2021/2366 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning OPSIS AS TRYSIL_PROD
2021/2367 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning TRETOPPHYTTER TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2021/2347 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 37/1586 Henning Kleven TRYSIL_PROD
2021/2628 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av tilsyn STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2651 20210914 14.09.2021 Utgående brev Dispensasjon - endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - gbnr. 32/81 TRYSILSENTERET AS TRYSIL_PROD
2021/2651 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål om søknad om tillatelse til tiltak er sendt til Trysil kommune Håvard Heggenhougen TRYSIL_PROD
2021/1979 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 74/191 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1574 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning TRYSIL HOLDING AS TRYSIL_PROD
2021/1507 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning FRISØR MARIANNE MØRCH AS TRYSIL_PROD
2021/1638 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning OSENSJØEN TURISTSENTER AS TRYSIL_PROD
2021/1605 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning ODRØRER AS TRYSIL_PROD
2021/1605 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kontonummer til Odrører AS Idavollen regnskap TRYSIL_PROD
2021/1462 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på anmodning om redegjørelse for henleggelser i 2. kvartal STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/1504 20210914 14.09.2021 Utgående brev Utvidet tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning STUDIO HÅRET DA TRYSIL_PROD
2021/1500 20210914 14.09.2021 Inngående brev Anmodning om utmelding fra jaktvald / kopi av brev til Nordre Grøndalen jaktlag Bodil og Ragnar Ebbesen TRYSIL_PROD
2021/323 20210914 14.09.2021 Utgående brev Innkalling til møte ved 39-ukers fravær ***** TRYSIL_PROD
2021/346 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til skiskytterskole og samling på Snø i Lørenskog for barn og unge Trysil Idrettslag TRYSIL_PROD
2021/176 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til nye kostymer til Kanalen Kulturstiftelsen Kanalen TRYSIL_PROD
2020/8692 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 10.9.2021-31.12.2022 Grete Bjørseth TRYSIL_PROD
2020/8388 20210914 14.09.2021 Inngående brev Vitnemål fra BI 2020 Vera Kristin Lumkjær Nordhagen TRYSIL_PROD
2020/7909 20210914 14.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/6397 20210914 14.09.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 60 % - enhet for sykehjem 6. avdeling Emilie Solum TRYSIL_PROD
2020/6285 20210914 14.09.2021 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/1026 FH GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2020/5438 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om driftstilskudd TØRBERGET GRENDEUTVALG TRYSIL_PROD
2020/5114 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/5709 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Creo TRYSIL_PROD
2020/5709 20210914 14.09.2021 Utgående brev Oversendelse av vurdering før utlysning av stilling som kulturskolelærer piano på Trysil kulturskole Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5759 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål om søknaden er sendt til fylkeskommunen CK NOR BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/4278 20210914 14.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 16.9.2021 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/3204 20210914 14.09.2021 Inngående brev Spørsmål om saken er endelig avklart Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud TRYSIL_PROD
2020/2753 20210914 14.09.2021 Utgående brev Fritak fra nasjonale prøver ***** TRYSIL_PROD
2020/1777 20210914 14.09.2021 Inngående brev Purring på sak fra 2013 om justering av skilting til fritidsbolig i Håvisvingen i Trysilfjellet Stein Olav Repål TRYSIL_PROD
2020/1634 20210914 14.09.2021 Utgående brev Fritak fra nasjonale prøver ***** TRYSIL_PROD
2020/548 20210914 14.09.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om rekkefølge på saker i ungdomsrådet 15.9.2021 Stine Akre TRYSIL_PROD
2020/548 20210914 14.09.2021 Utgående brev Tilleggssak til møte i ungdomsrådet 15.09.2021 Ida Skoglund m.fl. TRYSIL_PROD
2021/3974 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til transport av borerigg i Bittermarka Anders Gimse TRYSIL_PROD
2020/6320 20210913 13.09.2021 Inngående brev Spørsmål om lynladestasjon i innbygda Turbutikk TRYSIL_PROD
2020/7194 20210913 13.09.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/32 HATTEIGEN SKOG ANS TRYSIL_PROD
2020/8323 20210913 13.09.2021 Inngående brev Purring på svar om manglende utbetaling fra skogfond May Kirsten Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8491 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Helen Flatås TRYSIL_PROD
2021/9 20210913 13.09.2021 Inngående brev Purring på svar på forespørsel om jobb i enhet for psykisk helse Mikael Orrebrink TRYSIL_PROD
2021/17 20210913 13.09.2021 Inngående brev Spørsmål om mørke gatelys i Bergevegen June Elisabeth Ebbell TRYSIL_PROD
2020/4492 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på klage på saksbehandling Carina Nerhagen TRYSIL_PROD
2020/4490 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/548 20210913 13.09.2021 Inngående brev Spørsmål om rekkefølge på saker i ungdomsrådet 15.9.2021 Stine Akre TRYSIL_PROD
2020/988 20210913 13.09.2021 Utgående brev Krav om forhåndsgaranti om refusjon ***** TRYSIL_PROD
2020/3303 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på melding om tre over fiberlinje i Tøråsvegen Åse Haugerud Frederiksen TRYSIL_PROD
2020/3827 20210913 13.09.2021 Inngående brev Melding om behov for nytt vedtak ***** TRYSIL_PROD
2020/3688 20210913 13.09.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Mikael Holte-Tøråsen TRYSIL_PROD
2021/176 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til Trysil Treff 2021 Trysil Treff TRYSIL_PROD
2021/346 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til verktøy og bil NMK Trysil Mekkeklubb TRYSIL_PROD
2021/346 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til innkjøp av materiell til juleverksted for barn TRYSIL HUSFLIDSLAG TRYSIL_PROD
2021/1859 20210913 13.09.2021 Saksframlegg/innstilling Tertialrapport nr 2/2021 - Forvaltning og teknisk drift TRYSIL_PROD
2021/2691 20210913 13.09.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2021/2869 20210913 13.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ebitha Emmanuel Feldano TRYSIL_PROD
2021/2844 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Loft Eiendom LOFT EIENDOM AS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Wenche Sørli Nordvik Wenche Sørli Nordvik TRYSIL_PROD
2021/2844 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Multiarena AS MULTIARENA AS TRYSIL_PROD
2021/2844 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Norges vassdrags- og energidirektorat NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2021/2845 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Søre Osen Sokn Søre Osen Sokn TRYSIL_PROD
2021/2845 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2845 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Tørberget grendeutvalg Tørberget grendeutvalg TRYSIL_PROD
2021/2829 20210913 13.09.2021 Inngående brev Spørsmål om status i saken AKTIV EIENDOMSMEGLING AS TRYSIL_PROD
2021/3975 20210913 13.09.2021 Inngående brev Anmodning om ny beregning av ansiennitet Sara Iselin Nygård Holt TRYSIL_PROD
2021/3973 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Kathrine S Holmseth TRYSIL_PROD
2021/3635 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Sara Iselin Nygård Holt TRYSIL_PROD
2021/3635 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Line Rønes TRYSIL_PROD
2021/3635 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Runa Elise Røberg TRYSIL_PROD
2021/3639 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om utvidet skjenkeområde og skjenketid 7.-9.10.2021 - Flyyt TRYSIL MOUNTAIN RESTAURANTS AS TRYSIL_PROD
2021/3615 20210913 13.09.2021 Utgående brev Svar på anmodning om utsatt frist for uttalelse Mario Stefan Sentfner TRYSIL_PROD
2021/3694 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
2021/3694 20210913 13.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Isak Mikaelsen TRYSIL_PROD
2021/3694 20210913 13.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling ***** TRYSIL_PROD
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jon-Tore Knoff TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jan Thore Bekken TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210721 21.07.2021 Inngående brev Samtykker Jan Thore Bekken TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20210719 19.07.2021 Saksframlegg/innstilling Oppvekst og kultur - ansettelse - lærer - 100 % vikariat - Innbygda skole TRYSIL_HIST-05-19