eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3288 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - rehabilitering av pipe - gnr. 88 bnr. 170 MURER MONNÉ AS
2019/3277 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1511 TREND BYGG AS
2018/375 20190716 16.07.2019 Inngående brev Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019 ved ***** ***** ***** HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2019/3276 20190716 16.07.2019 Inngående brev Klage på vedlikehold av Nybergsundbrua Kjell Vestli
2019/3282 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om avkjørsel fra Kværnmosetervegen - gnr. 31 bnr. 248 Mona Ingebriktsvold
2018/4251 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av revidert overordnet framdriftsplan for Trysil ungdomsskole ANDERS & FRODE BYGG AS
2018/4418 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet kontrakt for utførelse av elektroarbeid ELTERA INNLANDET AS
2018/4418 20190716 16.07.2019 Inngående brev Forsikringsbekreftelse installasjonsarbeider ELTERA INNLANDET AS
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Informasjon om faktura for traktorveg - gnr. 1 bnr. 1 Morten Olesen Lutnæs
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Inngående brev Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 7 bnr. 5, gnr. 6 bnr. 19 og 30, gnr. 8 bnr. 15 og 19 og gnr. 9 bnr. 189 Jens Kristian Flermoen
2019/2049 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad fra Søre Osen grendeutvalg om tilskudd til utskifting av gjerde ved samfunnshuset i Søre Osen SØRE OSEN GRENDEUTVALG
2019/1232 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - eiendomsskatt 2019 - gnr 16 bnr 122 Randi Sande
2019/894 20190716 16.07.2019 Inngående brev Spørsmål om status i saken - gnr. 56 bnr. 158 Leif Erik Skirstad
2017/1960 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av lærekontrakt Malene Suzeth B. Borgan
2018/2860 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering mellom gnr. 51, bnr. 13 og bnr. 622 Marit Herje Arnesen m.fl.
2018/23 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnbokutskrift gnr. 37 bnr. 1606 Sigurd Rødsten
2019/3189 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftelse på at konsesjonsforhold er registrert - gnr. 51 bnr. 1 fnr. 17 PRIVATMEGLEREN AS
2019/3283 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - gnr. 117 bnr. 6 TRYSIL KOMMUNE
2019/3232 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av bekreftelse på at konsesjonsforhold er registrert - gnr. 14, bnr. 173 og bnr. 176 ØSTBY UTMARKSLAG SA
2019/3270 20190716 16.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på at konsesjonsforhold er registrert i matrikkelen - gnr. 75 bnr. 13 og 17 SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS
2018/2456 20190716 16.07.2019 Utgående brev Anmodning om samtykke - fradeling fra gnr. 74, bnr. 16 Gudny Brenden
2019/3281 20190716 16.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr. 88 bnr. 106 og 107 Even Odden
2019/3284 20190716 16.07.2019 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - gnr. 26 bnr. 359 TRYSIL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 69 bnr. 3 ERIK BAKKEN
2017/4783 20190716 16.07.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - gnr. 33 bnr. 141 TRYSILTAKST HALVOR OPSETH
2018/1550 20190716 16.07.2019 Inngående brev Takker ja til plass i mekkeklubben Kine Karlsmoen
2019/398 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 10.7.-15.7.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/315 20190716 16.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 10.7.-15.7.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2018/2454 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 38 bnr. 476 Ståle Elgshøen
2018/2455 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 38 bnr. 475 Ståle Elgshøen
2018/2455 20190716 16.07.2019 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning - gnr. 38 bnr. 46 fnr. 10 Jan Thore Bekken m.fl.
2018/2454 20190716 16.07.2019 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning gnr. 38 bnr. 46 fnr. 12 Gunvor Myrvang m.fl.
2018/2980 20190716 16.07.2019 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning - gnr.36 bnr. 14 fnr. 62 Anders Gimse
2018/2981 20190716 16.07.2019 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning - gnr. 36 bnr. 12 fnr. 22 Marius Bryn
2019/102 20190716 16.07.2019 Utgående brev Bekreftelse og bestilling av pristilbud PLS til PV221 ABB AS
2019/2080 20190716 16.07.2019 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling - fagleder 100 % vikariat - enhet for sykehjem Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2019/3275 20190716 16.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Ibby Wong
2018/3016 20190716 16.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Senait Haile Afewerki
2019/3272 20190716 16.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Marit Sandvik
2019/2142 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tildeling av prikker for brudd på alkoholloven - Bar Trysil TRYSIL MAT & CATERING AS
Ingen tilgang 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tildeling av prikker for brudd på alkohollovens bestemmelser - Bøes Brasserie & Bar BØES BRASSERIE & BAR AS
2019/2142 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Brudd på reklameforbudet - Bar Trysil TRYSIL MAT & CATERING AS
2019/2498 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig - gnr. 14 bnr. 69 Rune Ullerud
2019/2615 20190716 16.07.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding og anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg sæterstue - gnr. 26 bnr. 2 Ola Gerhard Sørhuus
2018/3247 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 918 TRYSILFJELL HYTTER AS
2018/4070 20190716 16.07.2019 Utgående brev Anmodning om bekreftelse på status i byggesak - rehabilitering av pipe - gnr. 38 bnr. 227 MURER MONNÉ AS
2019/2394 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - nybygg garasje - gnr. 37 bnr. 947 Hans Börjesson
2018/3464 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 40 bnr. 74 og 126 AS ARKITEKTBUA
2018/4070 20190716 16.07.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 38 bnr. 227 MURER MONNÉ AS
2019/2664 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 30 bnr. 579 FAUNA BYGG AS
2019/2656 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om mangler i søknad - nybygg garasje - gnr. 33 bnr. 324 Kim Andre Lam Gjedtjernet
2017/1787 20190716 16.07.2019 Inngående brev Gås og påstått smittefare DYRENES RETT
2019/2868 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel §3.7 Lanbruks -, natur- og friluftsformål - gnr. 30 bnr. 580 Mathias Hansen
2019/2455 20190716 16.07.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 33 bnr. 456 Norsbro Bygg & Entreprenad AB
2019/3046 20190716 16.07.2019 Utgående brev Uklarheter ved søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1582 BYGGEPLAN AS
2019/3007 20190716 16.07.2019 Utgående brev Uklarheter i søknad - tilbygg bolig - gnr. 36 bnr. 21 BYGGEPLAN AS
2019/1804 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak med vilkår - nybygg fritidsbolig og garasje - gnr. 37 bnr. 968 J.JAKOB JUDIS / MERPLAN m.fl.
2019/2868 20190716 16.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - planering av tomt - gnr. 30 bnr. 580 Mathias Hansen
2019/1549 20190716 16.07.2019 Utgående brev Anmodning om redegjørelse - Søknad om omgjøring av byggetillatelse med forutsetninger - gnr. 74 bnr. 30 Henning Østenheden
2019/2309 20190716 16.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Gro Sætersmoen
2019/2648 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Une Buflod
2019/2648 20190715 15.07.2019 Inngående brev Svar på invitasjon til intervju *****
2019/1804 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av tegninger - gnr 37 bnr 968 J.JAKOB JUDIS / MERPLAN
2019/3268 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Elle Uibo
2019/3267 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling Une Buflod
2019/3083 20190715 15.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - ombygging bru - gnr. 123 bnr. 1 TRYSILKONSULT Jan Huser
2019/447 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 28 bnr. 8 SVENSGAARD INSTALLASJON AS
2019/3083 20190715 15.07.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - gjennomføringsplan versjon 3 - gnr. 123 bnr. 1 TRYSILKONSULT Jan Huser
2019/3271 20190715 15.07.2019 Inngående brev Spørsmål om hjelp til oppbevaring / parkeringsplass for utstyr TRYSIL RØDE KORS HJELPEKORPS
2018/1550 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja til plass i mekkeklubben Johan Bråten
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 45 bnr. 6 Ola Stensby og Hilde Rønes Stensby
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 OLA GRØNNÆSS
2019/3176 20190715 15.07.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt *****
2019/3161 20190715 15.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - oppretting av matrikkelenheter - gnr. 37 bnr. 645 og gnr. 37 bnr. 1461 MOELVEN TRYSIL AS
2019/3161 20190715 15.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Oppretting av matrikkelenheter - gnr. 161 bnr.1 og gnr. 37 bnr. 808 TRYSIL KOMMUNE
2019/3274 20190715 15.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr. 10 bnr. 16, 93 og 94 Per Willy Særnmo
2018/2673 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 245 BYGGEPLAN AS
2019/2780 20190715 15.07.2019 Inngående brev Svar på anmodning om bedre situasjonskart og tilleggsopplysninger Siv Stensbak
2019/3270 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av egenerklæringer om konsesjonsfrihet - gnr. 75 bnr. 13 og 17 SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS
2017/766 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av sluttrapport for Interreg-prosjektet Fjelltransfer Trysil - Dalafjellene HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2018/1872 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av dokumenter til SITE-søknad: Prosjekt Hållbar Internationell Världsdestination Dewillup AB
2015/1170 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oversendelse av presentasjonene etter møte om fellesføring fiber 10.7.2019 EIDSIVA NETT AS
Ingen tilgang 20190715 15.07.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 1 Morten Olesen Lutnæs
2018/4573 20190715 15.07.2019 Inngående brev Informasjon om utbetaling av stimuleringstilskudd og rapportering FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/4251 20190715 15.07.2019 Inngående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - ombygging - gnr. 31 bnr. 178 TRYSIL KOMMUNE
2019/3269 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 30 bnr. 573 FAUNA BYGG AS
2016/2495 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****
2018/4251 20190712 12.07.2019 Inngående brev Arbeidstegninger elektro / kopi av brev til Hamar Lyskopi NORCONSULT AS
2018/4251 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tegningsutsendelse VVS 7.11.2019 / kopi av brev til Hamar Lyskopi NORCONSULT AS
2019/2293 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om å legge bekk i rør / kopi av brev til Bjørn Baastad AS FYLKESMANNEN I INNLANDET
2019/386 20190712 12.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 10.7.-12.7.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2016/341 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale Sentrumsforeningen
2016/2969 20190712 12.07.2019 Inngående brev Anmodning om nedsatt fartsgrense i Løvåsvegen Magni Moren
2019/1013 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uavhengig kontroll - prosjektering avløpsanlegg ARILD LUND
2019/3083 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - ombygging bru - gnr. 123 bnr. 1 TRYSILKONSULT Jan Huser
2019/3083 20190712 12.07.2019 Inngående brev Komplettering av søknad - ombygging av bru - gnr. 123 bnr. 1 ING. JAN ERIK GAUKSRUD AS
2019/297 20190712 12.07.2019 Utgående brev Oversendelse av sak for uttalelse - SEFRAK-bygg - riving / tilbygg - gnr. 72 bnr. 83 HEDMARK FYLKESKOMMUNE
2014/3787 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om takvinkel - gnr. 37 bnr. 1049 MORTEN SILKEBÆKKEN AS
2017/4459 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1394 INNLANDET TEGNEKONTOR AS m.fl.
2018/1437 20190712 12.07.2019 Utgående brev Pålegg om uavhengig kontroll - gnr. 37 bnr. 1548 EIKÅS HYTTER OG HUS AS
2018/3126 20190712 12.07.2019 Inngående brev Purring på opplysninger *****
2019/850 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gnr 82 bnr 3 Roar Bogsveen
2019/1804 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon med vilkår fra regulert formålsområde 6. Spesialområde vannpost - gnr. 37 bnr. 59 ØSTBY UTMARKSLAG SA
2019/1549 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om omgjøring av vilkår i tillatelse - gnr. 74 bnr. 30 Henning og Anne-Lisbeth Østenheden
2019/2723 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fellingstillatelse på elg 2019 ARNE-BERTIL JONSSON
2019/2723 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Fellingstillatelse på elg 2019 Nordre Grøndalen / Solli Jaktvald
2019/2544 20190712 12.07.2019 Utgående brev Forespørsel om tilleggsopplysninger til søknad om godkjenning av vald for elg- og rådyrjakt Erland Skogli
2017/3380 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon / oppsigelse Grethe Heier Putmoen
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2309 20190712 12.07.2019 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Gro Sætersmoen
2019/2648 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Grethe Heier Putmoen
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2648 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Wilde Matsson
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Foreløpig orientering om ansettelse - Elevveiledere Maren Bakke m.fl.
2019/3101 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 20 % - Grunnskolen Innbygda skole - 1.8.2019-31.7.2020 Annette Eggen
2019/3101 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 10 % - Grunnskolen Innbygda skole - 1.8.2019-31.7.2020 Annette Eggen
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/2309 20190712 12.07.2019 Utgående brev Nytt tilbud om stilling Gro Sætersmoen
2019/2648 20190712 12.07.2019 Utgående brev Invitasjon til intervju *****
2019/165 20190712 12.07.2019 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding: Anmodning om forhåndskonferanse - detaljregulering av massetak - gnr. 9 bnr.1 - Tangådalen - Ljørdalen Arealtek AS
2019/2259 20190712 12.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på svar på tilbud om stilling Une Buflod
2019/2259 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker nei til stilling Une Buflod
2010/2846 20190712 12.07.2019 Utgående brev Korrigering av vannmåleravlesing - beregning av tilgodebeløp Grethe Rosdahl Salvesen
2019/3255 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - eiendomsskatt 2019 - gnr 37 bnr 1082 Bjørn Baastad
2019/1730 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på oversendelse av takst - gnr 9 bnr 83 Jonny Nordmoen
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - eiendomsskatt 2019 - gnr 9 bnr 688 Jorun Røseth
2019/1071 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på takstgrunnlag - gnr 11 bnr 96 Roy Borgersrud
2018/1910 20190712 12.07.2019 Utgående brev Merknader til klage datert 13.03.19 - feilsendte fakturaer gnr 63 bnr 14 m fl May Kirsten Nyhuus
2019/1085 20190712 12.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om beregning av verdi - gnr 11 bnr 28 fnr 3 Bjørg Arnesen Moen
2019/1866 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 21 bnr 5 Bjørn Baastad
2019/3264 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om overføring av ferie Lena Gleditsch
2019/3259 20190712 12.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2019/1885 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - assistent 100 % - enhet for familie - avdeling for enslige mindreårige - 1.8.-30.9.2019 Simen Eng Borgen
Ingen tilgang 20190712 12.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - eiendomsskatt fritidseiendom - gnr 9 bnr 416 Jorunn Røseth
2019/3101 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 40 % - Grunnskolen Innbygda skole - 1.8.2019-31.7.2020 Annette Eggen
2019/2909 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 100 % - Grunnskolen Innbygda skole - 1.8.2019-31.7.2020 Karine Tveit Rundfloen
2019/2102 20190712 12.07.2019 Inngående brev Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 Arbeidstilsynet
2019/3257 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - 3.8.2019 Ivar Kjellmo
2019/3254 20190712 12.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Najua Wahab
2019/101 20190711 11.07.2019 Inngående brev Arbeidsvarsling JOHN GALTEN AS
2019/2763 20190711 11.07.2019 Inngående brev Anmodning om ny vurdering av vedtak om dispensasjon for utbedring av Håsjøvegen AUSTRI KJØLBERGET DA
2018/4003 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen fra Mosetra 2 til Knettsetervegen - Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2016/4116 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering for fortau/gangveg langs Fageråsvegen - Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
2017/4459 20190711 11.07.2019 Inngående brev Komplettering av søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 1394 FEMUND BYGG AS
2019/3165 20190711 11.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om serveringsbevilling SKATTEETATEN
2016/773 20190711 11.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN
2016/4116 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering for fortau/gangveg langs Fageråsvegen - Eidsiva Nett AS EIDSIVA NETT AS
2018/4003 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen fra Mosetra 2 til Knettsetervegen - Eidsiva Nett AS EIDSIVA NETT AS
2019/2454 20190711 11.07.2019 Inngående brev Anmodning om utsatt frist for å søke om sanitærabonnement Per Nilsen
2017/1563 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 30 bnr. 577 ARILD LUND
2019/447 20190711 11.07.2019 Inngående brev Samsvarserklæring SVENSGAARD INSTALLASJON AS
2014/3787 20190711 11.07.2019 Inngående brev Spørsmål om tinglysning Rolf Bakken
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse etter offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for deler av R1390, R1392 og R1393 i Fageråsen - Eidsiva Nett AS EIDSIVA NETT AS
2019/3232 20190711 11.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 14 bnr. 176 HYTTEBARONEN AS
2019/1847 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oversendelse av meldinger til tinglysing - 26 tomter under gnr. 51, bnr. 619 Kartverket tinglysing
2019/3232 20190711 11.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 14 bnr. 173 HYTTEBARONEN AS
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 3 bnr. 16 RØBERG RUNA ELISE
2016/3939 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 53 bnr. 83 Trond Haugsnes
2019/3251 20190711 11.07.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr. 38 bnr. 252 og 429 Trond-Åge Blomstervik
2019/2728 20190711 11.07.2019 Inngående brev Melding om frekvenstillatelse - sendertillatelse nr. 1000959 erstattes med sendertillatelse nr. 1004167 - 8.7.2019-31.12.2024 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
2019/3253 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oversendelse av reviderte plantegninger NORD ARKITEKTUR AS
2019/3256 20190711 11.07.2019 Inngående brev Svarfrist 1.9.2019 - forpaktingsloven - kartlegging av praksis FYLKESMANNEN I INNLANDET
2018/1050 20190711 11.07.2019 Inngående brev Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn SAMETINGET
2019/1284 20190711 11.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 9 bnr 113 Finn Østgård
2019/2913 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider ferievikar inntil 100 % - Enhet for hjemmetjenester - avdeling 1 - 01.07.-11.08.2019 Julie Andersen Odden
2019/2970 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider ferievikar inntil 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 01.07.-11.08.2019 Katrine Schiager
2019/2964 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider ferievikar inntil 100 % - Enhet for hjemmetjenester - avdeling 1 - 01.07.-11.08.2019 Oda Storbæk
2016/165 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 25.07.-30.08.2019 Tone Arntsen
2018/472 20190711 11.07.2019 Inngående brev Notat fra møte med skolen 13.05.2019 *****
2019/3252 20190711 11.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Torbjørn Lorentzen
2016/2437 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.6.-31.12.2019 Idun Bakke
2019/3246 20190711 11.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Guro Øvergård
2016/728 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.5.2019-31.7.2020 Jorun Thoug
2016/773 20190711 11.07.2019 Utgående brev Bekreftelse - søknad om skjenkebevilling inne til behandling - Saga AS SAGAS AS
2019/2804 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Adjunkt 100 % - Innbygda skole - 01.08.2019-31.07.2020 Amalie Myrvang Lund
2016/165 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.12.2015 Tone Arntsen
2016/1952 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 21.6.2019-31.1.2020 Ane Øren Myhre
2018/4003 20190711 11.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen fra Mosetra 2 til Knettsetervegen - NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/2763 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på henvendelse om vilkår gitt i dispensasjon AUSTRI KJØLBERGET DA
Ingen tilgang 20190711 11.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 72 bnr 162 Elisabeth Slaaen Blikstad
2019/3009 20190711 11.07.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om læreplass Gebrhiwet Meles Grmay
2019/1260 20190711 11.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon - økt utnyttelsesgrad av tomt - gnr. 58 bnr. 178 Ole Ivar Engerbakk
2019/2648 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilbud om stilling Une Buflod m.fl.
2019/2310 20190711 11.07.2019 Utgående brev Orientering om ansettelse Andrei Batog m.fl.
2019/2648 20190711 11.07.2019 Utgående brev Orientering om ansettelse Linda Susanne Togstad m.fl.
2019/3199 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider ferievikar inntil 100 % - Enhet for hjemmetjenester - avdeling 2 - 01.07.-11.08.2019 Åse Løberg
2019/3230 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pleiemedarbeider ferievikar inntil 100 % - Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 08.07.2019-21.07.2019 Johanne Heggeriset
2018/1194 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Førstesekretær 100 % - Informasjonsavdelingen - 01.07.-31.12.2019 Anne-Lise Solheim
2019/1804 20190711 11.07.2019 Utgående brev Behov for avklaring - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 968 J.JAKOB JUDIS / MERPLAN
2018/3247 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 26 bnr. 918 TRYSILFJELL HYTTER AS
2018/3243 20190710 10.07.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 26 bnr. 919 TRYSILFJELL HYTTER AS
2019/3245 20190710 10.07.2019 Inngående brev Høringsfrist 10.10.2019 - realkompetansevurdering for voksne på andre språk enn norsk og samisk UTDANNINGSDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Inngående brev Melding om mottatt skademelding - skadedato 8.7.2019 - FZ10026 KLP SKADEFORSIKRING AS
2018/1437 20190710 10.07.2019 Inngående brev Varsel om mulig brannfarlige materialer ARILD LUND
2019/969 20190710 10.07.2019 Inngående brev Analyseresultater - periode 26.6.-10.7.2019 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS
2019/1377 20190710 10.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om leilighetsvis skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/1377 20190710 10.07.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om leilighetsvis skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/139 20190710 10.07.2019 Inngående brev Melding om frafall som stemmestyrer Vegard Fallet
2018/4251 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oversendelse av arbeidstegninger AS ARKITEKTBUA
2019/87 20190710 10.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse ved 2. gangs offentlig ettersyn - Revisjon av detaljreguleringsplan Bygdeberget nord - B1101, B1102 og B1113 - Eidsiva Nett AS EIDSIVA NETT AS
2019/2627 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar - enhet for hjemmetjenester, avdeling 4 - 01.07.-11.08.2019 Johanna Kjølseth
2018/2513 20190710 10.07.2019 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.06.2019 - 30.06.2020 Johanna Kjølseth
2019/2930 20190710 10.07.2019 Utgående brev Nabovarsling - dispensasjonssøknad - gnr. 30 bnr. 24 Statskog Sf m.fl.
2017/3566 20190710 10.07.2019 Utgående brev Søknad om Tilskudd år 5 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Indre Øst
2019/2532 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Godkjenning av bestandsplan for elg 2019-2021 Viltregion SVT
2019/2455 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om uklarheter etter inntegning av eiendomsgrenser - tilbygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 456 Norsbro Bygg & Entreprenad AB
2019/2488 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak - nybygg fritidsbolig - gnr. 26 bnr. 968 J.JAKOB JUDIS / MERPLAN
2019/3033 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Tillatelse til tiltak (med vilkår) - Tilbygg driftsbygning og oppføring av gjødselkum - gnr. 38 bnr. 201 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA m.fl.
2019/3142 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - gnr. 51 bnr. 1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN, ELTDALEN NORDRE ANS m.fl.
2019/1787 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Rammetillatelse - tilbygg våningshus - gnr. 73 bnr. 24 AS ARKITEKTBUA
2019/2451 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - tilbygg bolig - gnr. 1 bnr. 72 Lars Kjærnåsen
2019/2451 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg bolig - gnr. 1 bnr. 72 Lars Kjærnåsen
2019/1787 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - tilbygg våningshus - gnr. 73 bnr. 24 AS ARKITEKTBUA
2019/2146 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon - riving garasje - gnr. 10 bnr. 49 John Egil Bekkevold
2019/2690 20190710 10.07.2019 Utgående brev Fortsettelsesforsikring Aminat L Elderbijeva
2007/1655 20190710 10.07.2019 Utgående brev Invitasjon til sluttsamtale Thomas Pedersen
2018/928 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær - 1.7.-31.7.2019 *****
2018/928 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær - 1.8.-31.8.2019 *****
2019/1433 20190710 10.07.2019 Utgående brev Invitasjon til sluttsamtale Hege Holmseth
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Innkalling til møte Linn Beate Stenbrenden
2018/3657 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Ferdigattest - gnr. 30 bnr. 486 FAUNA BYGG AS
2016/4116 20190710 10.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering for fortau/gangveg langs Fageråsvegen - Pål Bredesen og Kari Julien Pål Bredesen og Kari Julien
2018/4535 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak: Dispensasjon fra reguleringsplan for Trysilfjellet sør, tomtene 1-466 - oppføring av ny mast for telekommunikasjon PRO INVENIA AS
2019/2819 20190710 10.07.2019 Utgående brev Referat fra møte *****
2017/1676 20190710 10.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om endret ansiennitet Najua Ali Wahab
2019/3173 20190710 10.07.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet
2019/1077 20190710 10.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Edna Kristiansen Baastad
2019/1077 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om saksbehandling i ansettelsessak Hege Østmo
2019/1861 20190710 10.07.2019 Utgående brev Spørsmål om vedlegg - eiendomsskatt landbrukseiendom - gnr. 11 bnr. 6 Lasse Karlsmoen
2019/1238 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 9 bnr 646 Thomas Sæthre
2019/1575 20190710 10.07.2019 Utgående brev Spørsmål om vedlegg til klage - gnr 9 bnr 137 Ida Kristin Opseth
2019/1575 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 9 bnr 137 Ida Kristin Opseth
2019/1766 20190710 10.07.2019 Utgående brev Kvartalsrapport 2/19 - TRYSIL FYLKESMANNEN I HEDMARK
2018/4355 20190710 10.07.2019 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 33 bnr. 4 Sameiet Nygården
2018/2981 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 36, bnr. 603 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2018/2980 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gnr. 36, bnr. 604 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2019/2854 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet - gnr. 26 bnr. 304 TRYSIL INDUSTRIHUS AS
2019/2284 20190710 10.07.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om retting av grenser i matrikkelen - gnr. 51, bnr. 100 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2019/2347 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse av signert sammenslåingsskjema Morgan Bakke
2019/2780 20190710 10.07.2019 Utgående brev Anmodning om bedre situasjonskart og tilleggsopplysninger Per Torvald Eidet m.fl.
2019/2347 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr. 32 bnr. 36 og 66 Morgan Bakke
2019/1356 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 37 bnr. 457 og 497 TRYSIL INDUSTRIHUS AS
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Inngående brev Høringsuttalelse etter offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for deler av R1390, R1392 og R1393 i Fageråsen - NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1377 20190710 10.07.2019 Utgående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2019/632 20190710 10.07.2019 Utgående brev Korrigering av vedtak: Melding om vedtak: Leilighetsvis skjenkebevilling - Søre Osen samfunnshus 20.7.2019 SØRE OSEN GRENDEUTVALG
2015/1259 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Sonja Bakken
2018/81 20190710 10.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Pauline Bennien
Versjon:5.2.00