eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3874 20210611 11.06.2021 Saksframlegg/innstilling Trysil kommuneskoger KF - valg av styre 2021-2022/2023 og fastsettelse av styrehonorar TRYSIL_PROD
2021/1316 20210611 11.06.2021 Saksframlegg/innstilling Trysil kommuneskoger KF - årsberetning og årsregnskap 2020 TRYSIL_PROD
2021/2303 20210611 11.06.2021 Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport og regnskap 2020 TRYSIL_PROD
2021/2528 20210611 11.06.2021 Saksframlegg/innstilling Linn Rundfloen - fritak fra politiske verv TRYSIL_PROD
2021/2656 20210611 11.06.2021 Saksframlegg/innstilling Ida Nymoen - uttreden av politiske verv TRYSIL_PROD
2020/6292 20210610 10.06.2021 Inngående brev Årsberetning fra møte i representantskapet 22.4.2021 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS TRYSIL_PROD
2020/5581 20210610 10.06.2021 Inngående brev Vedtak om godkjenning av innkvartering i forbindelse med innreisekarantene Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/5615 20210610 10.06.2021 Utgående brev Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning - gbnr. 1.82 Kristian Bjørnstad TRYSIL_PROD
2020/5615 20210610 10.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 1/160 Randi Synnøve Veiberg m.fl. TRYSIL_PROD
2020/5846 20210610 10.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt nabovarsel - gbnr. 38/106 / kopi av brev til Arild Lund INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/5977 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning Geir Egil Brettengen TRYSIL_PROD
2021/5 20210610 10.06.2021 Inngående brev Anmodning om kontakt med en saksbehandler om riving av hytte TAB GRUPPEN AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210610 10.06.2021 Inngående brev Spørsmål om muligheten for å bygge minihus Christina Storbakken TRYSIL_PROD
2021/89 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oversendelse av kunngjøring - allmannastevning i forbindelse med vannkraftutbygging - overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen ØSTRE INNLANDET TINGRETT TRYSIL_PROD
2020/3936 20210610 10.06.2021 Utgående brev Spesialpedagogisk stimuleringstiltak - årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/4516 20210610 10.06.2021 Utgående brev Spesialpedagogisk stimuleringstiltak - årsrapport ***** TRYSIL_PROD
2020/5066 20210610 10.06.2021 Utgående brev Innkalling til smittevernmøte for ledere og nestledere i stemmestyrene Trond Ole Skaaret m.fl. TRYSIL_PROD
2020/91 20210610 10.06.2021 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Tangådalen masseuttak - Mattilsynet Mattilsynet TRYSIL_PROD
2020/132 20210610 10.06.2021 Utgående brev Invitasjon til møte ***** TRYSIL_PROD
2020/183 20210610 10.06.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/794 20210610 10.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på purring på svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/916/0/12 Martin Jacob Furuseth TRYSIL_PROD
2020/846 20210610 10.06.2021 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Belàkosi Àltalàios iskola Belàkosi Àltalàios iskola TRYSIL_PROD
2020/2474 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på klage på arealberegning - gbnr. 36/399 Helga Karine Skogli TRYSIL_PROD
2021/1385 20210610 10.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 33/500 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/512 20210610 10.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig - gbnr. 16/163/30 Richard Andrés S Folland TRYSIL_PROD
2021/546 20210610 10.06.2021 Inngående brev Godkjenning - Ferdigattest - endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - gbnr. 26/15 Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/935 20210610 10.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 38/337 AS ARKITEKTBUA TRYSIL_PROD
2021/935 20210610 10.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/2603 20210610 10.06.2021 Inngående brev Svar på melding om feil utbetaling av lønn Adam Hadjar Carina Charlott TRYSIL_PROD
2021/2624 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til SMIL-søknad - gjødselplan Arne Norstad TRYSIL_PROD
2021/2624 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til til SMIL-søknad - skiftekart til gjødselplan Arne Norstad TRYSIL_PROD
2021/2625 20210610 10.06.2021 Inngående brev Oversendelse av tillatelse til å bygge og drive nye elektriske anlegg i Trysil transformatorstasjon / kopi av brev til Elvia AS NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2021/2626 20210610 10.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Knut Henrik Berntsen TRYSIL_PROD
2021/2627 20210610 10.06.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gbnr. 44/1 JOHN GALTEN AS TRYSIL_PROD
2021/2628 20210610 10.06.2021 Inngående brev Varsel om tilsyn med skolehelsetjenesten 1.-7. trinn STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2616 20210610 10.06.2021 Inngående brev Anmodning om veiledning og møte FULUFJELLET AS TRYSIL_PROD
2021/2617 20210610 10.06.2021 Inngående brev Anmodning om å sette heltidskultur på dagsorden Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2618 20210610 10.06.2021 Inngående brev Anmodning om etablering av trepartssamarbeid Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2619 20210610 10.06.2021 Inngående brev Revisjonsberetning 2020 REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2021/2620 20210610 10.06.2021 Inngående brev Høringsfrist 9.9.2021 - endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET TRYSIL_PROD
2021/2603 20210610 10.06.2021 Utgående brev Krav om tilbakebetaling av feilutbetalt lønn Adam Hadjar Carina C TRYSIL_PROD
2021/2555 20210610 10.06.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 33/417 Eva Karlsson TRYSIL_PROD
2021/2456 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 88/17 Arne Jens Michelsen TRYSIL_PROD
2021/2231 20210610 10.06.2021 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 51/228 og 51/619 Trysil-Knut Fjellsenter ØSTERAAS TORE INGEMAR TRYSIL_PROD
2021/2405 20210610 10.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om grensejustering - gbnr. 66/30 og 66/111 Frank Willy Lie Bråten TRYSIL_PROD
2021/2405 20210610 10.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding om grenselinja punkt 113 og 118 Frank Willy Lie Bråten TRYSIL_PROD
2021/2427 20210610 10.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 31.5.-31.12.2021 Ane Nybrenna Evensen TRYSIL_PROD
2021/2069 20210610 10.06.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning for grensejustering Richard Skjæret m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ane Cecilie Opsahl Rud TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Eva-Karin Sandberg TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Emilie Solum TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Linn Marielle Nygård TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Iren Fjærestrand TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Randi Aasen Jota TRYSIL_PROD
2021/1783 20210610 10.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Sayed Nasratullah Hashimi TRYSIL_PROD
2020/3316 20210609 09.06.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om endret skjenketid INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2601 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fradeling av hyttetomt John Toralf Stallvik TRYSIL_PROD
2021/2602 20210609 09.06.2021 Inngående brev Ordføreropprop - stemmerett til 16- og 17-åringer LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER TRYSIL_PROD
2021/2589 20210609 09.06.2021 Inngående brev Høringsfrist 7.10.2021 - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet KULTURDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2021/2594 20210609 09.06.2021 Inngående brev Informasjon om ny rettskrets ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT TRYSIL_PROD
2021/2597 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2021/2598 20210609 09.06.2021 Inngående brev Klage på fastlege ***** TRYSIL_PROD
2021/2599 20210609 09.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Kjersti Kristin Rotnes TRYSIL_PROD
2021/2604 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - salg av festetomt - gbnr. 77/1/10 ØIVIND LARSEN TRYSIL_PROD
2021/2605 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - salg av festetomt - gbnr. 77/1/38 ØIVIND LARSEN TRYSIL_PROD
2021/2606 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - salg av festetomt - gbnr. 77/1/37 ØIVIND LARSEN TRYSIL_PROD
2021/2608 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - salg av festetomt - gbnr. 77/1/25 ØIVIND LARSEN TRYSIL_PROD
2021/2610 20210609 09.06.2021 Inngående brev Søknad om SFO-plass ***** TRYSIL_PROD
2021/2613 20210609 09.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MAYCO AS TRYSIL_PROD
2021/2614 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 15.5.2021-1.5.2022 Mads Vegard B Solvang TRYSIL_PROD
2021/2615 20210609 09.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.2021-31.1.2022 Veronika Furuseth TRYSIL_PROD
2021/2603 20210609 09.06.2021 Inngående brev Melding om feil utbetaling av lønn Adam Hadjar Carina C TRYSIL_PROD
2021/2569 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Malin Hammer TRYSIL_PROD
2021/2525 20210609 09.06.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Løkjavegen 25.-26.6.2021 INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2525 20210609 09.06.2021 Inngående brev Svar på anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/1783 20210609 09.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling - fagarbeiderstillinger i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1897 20210609 09.06.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2021/2056 20210609 09.06.2021 Inngående brev Spørsmål om strømregning ***** TRYSIL_PROD
2021/2161 20210609 09.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Gunvor Perly Høye Lans TRYSIL_PROD
2021/2161 20210609 09.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering om tilsetting i vikariat på Trysil legesenter Delta avd. Trysil TRYSIL_PROD
2021/2436 20210609 09.06.2021 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2021/2414 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om utbygging av slamavskiller - gbnr. 38/432 Arild Lund TRYSIL_PROD
2021/2415 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ranveig Synnøve Skålerud TRYSIL_PROD
2021/2343 20210609 09.06.2021 Inngående brev Spørsmål om mulighet for å bevare grillhytta Kjeld Kenneth Krogh TRYSIL_PROD
2021/2315 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på melding om endring av skjenkeareal - sommer 2021 SKIPUBEN AS TRYSIL_PROD
2021/2315 20210609 09.06.2021 Utgående brev Korrigering: Svar på melding om endring av skjenkeareal - sommer 2021 SKIPUBEN AS TRYSIL_PROD
2020/3303 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på anmodning om salting av Bergevegen Arild Lund TRYSIL_PROD
2020/3303 20210609 09.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på anmodning om salting av Bergevegen Arild Lund TRYSIL_PROD
2020/3276 20210609 09.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/487 Inger E Østereng Kyhen TRYSIL_PROD
2020/2689 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Anja K Bekkelund Stenseth TRYSIL_PROD
2020/2805 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 26/978 Sissel Joveig Hjelmeseth TRYSIL_PROD
2020/3663 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om takstgrunnlag Are Olimb TRYSIL_PROD
2020/3724 20210609 09.06.2021 Utgående brev Godkjenning for tilkobling til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 33/1101 - 24 seksjoner AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2020/3724 20210609 09.06.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - seksjon 9 - gbnr. 33/1101 ARCONSULT OVE BØE AS TRYSIL_PROD
2020/3724 20210609 09.06.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - seksjon 12 og 13 - gbnr. 33/1101 ARCONSULT OVE BØE AS TRYSIL_PROD
2020/3724 20210609 09.06.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - seksjon 10 og 11 - gbnr. 33/1101 ARCONSULT OVE BØE AS TRYSIL_PROD
2020/3736 20210609 09.06.2021 Utgående brev Melding om sak for jordskifteretten – slettet i matrikkelen HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT TRYSIL_PROD
2020/1248 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 45/14 Bryn Eline TRYSIL_PROD
2020/1248 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 45/14 Bryn Inge TRYSIL_PROD
2020/1248 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 45/14 Hedmark Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/1248 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 45/14 Bryn Hilde Helseth TRYSIL_PROD
2020/1248 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 45/14 Bryn Tomas TRYSIL_PROD
2020/793 20210609 09.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/916/0/11 Jan Erik Brenna TRYSIL_PROD
2020/846 20210609 09.06.2021 Inngående brev Melding om flytting av elev fra Ruseløkka skole til Innbygda skole Utdanningsetaten i Oslo TRYSIL_PROD
2020/846 20210609 09.06.2021 Inngående brev Melding om flytting av elev fra Ruseløkka skole til Innbygda skole Utdanningsetaten i Oslo TRYSIL_PROD
2020/172 20210609 09.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad NORVALD DOKSRUD TRYSIL_PROD
2020/166 20210609 09.06.2021 Inngående brev Spørsmål om neste møte mellom hytteeierforeningene og kommunen Fageråsen hytteeierforening TRYSIL_PROD
2020/74 20210609 09.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/80 20210609 09.06.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 51/1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN, ELTDALEN NORDRE ANS TRYSIL_PROD
2021/5 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på melding om feil i matrikkelen - gbnr.33/208 Rikard Østmoe TRYSIL_PROD
2021/273 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsning av festetomt - gbnr. 38/16/15 Trysil kommuneskoger KF TRYSIL_PROD
2021/273 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsning av festetomt - gbnr. 38/16/15 Moen Grethe TRYSIL_PROD
2020/8679 20210609 09.06.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev - tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2021 STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/5846 20210609 09.06.2021 Inngående brev Oversendelse av bekreftelse på mottatt nabovarsel fra Innlandet fylkeskommune Arild Lund TRYSIL_PROD
2020/5388 20210609 09.06.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 24/12 Martin Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/6280 20210609 09.06.2021 Inngående brev Vedlagt protokoll fra årsmøtet 27.5.2021 OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/7426 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsning av festetomt - gbnr. 36/3/67 Kjellaas Siri TRYSIL_PROD
2020/7426 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsning av festetomt - gbnr. 36/3/67 Trysil Kommuneskoger Kf TRYSIL_PROD
2020/7426 20210609 09.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsning av festetomt - gbnr. 36/3/67 Bjørn Guro Ulsaker TRYSIL_PROD
2020/8007 20210609 09.06.2021 Utgående brev Refusjonskrav for gjesteelev våren 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/8007 20210609 09.06.2021 Utgående brev Svar på melding om feilsendt refusjonskrav ***** TRYSIL_PROD
2021/900 20210609 09.06.2021 Utgående brev Opplysninger om reguleringsplan og takvinkel DAHLEN OPPMÅLING TRYSIL_PROD
2021/512 20210609 09.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Richard Andrés S Folland TRYSIL_PROD
2021/1500 20210609 09.06.2021 Inngående brev Utmelding fra jaktvald / kopi av brev til Nordre Grøndalen jaktområde Ragnar Ebbesen TRYSIL_PROD
2021/888 20210608 08.06.2021 Inngående brev 3. purring på svar på søknad om tillatelse til tiltak ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210608 08.06.2021 Inngående brev Purring på svar på anmodning om kopi av byggesak ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210608 08.06.2021 Inngående brev Spørsmål om oppføring av bod ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/1588 20210608 08.06.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling HIGHBURY HOLDING AS TRYSIL_PROD
2021/2568 20210608 08.06.2021 Inngående brev Melding om skadefelling av kanadagås Morten Olesen Lutnæs TRYSIL_PROD
2021/2569 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om permisjon Malin Hammer TRYSIL_PROD
2021/2525 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om skjenkebevilling i Løkjavegen TRYSIL BRYGGERI AS TRYSIL_PROD
2021/2540 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/2/120 er registrert i matrikkelen Sandra Victoria Maria Berge TRYSIL_PROD
2021/2542 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling Jane Irene Øien TRYSIL_PROD
2021/2571 20210608 08.06.2021 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger Nav TRYSIL_PROD
2021/2572 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2021 - enhet for sykehjem 7. avdeling Maria Pedersen TRYSIL_PROD
2021/2573 20210608 08.06.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - gbnr. 58/175 og 58/174 Øyvind Søgaard TRYSIL_PROD
2021/2578 20210608 08.06.2021 Inngående brev Informasjon om varighet på forskriften STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2581 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 2.6.-31.12.2021 Stine Charl T Løvbrenden TRYSIL_PROD
2021/2582 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.-31.12.2021 Elin Lindstad TRYSIL_PROD
2021/2584 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.1.2021-31.5.2022 Aud Linstad Hemstad TRYSIL_PROD
2021/2586 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagleder 50 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.6.-31.8.2021 Hanne Nordhagen TRYSIL_PROD
2021/2588 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad - 28.4.2021-27.4.2022 ***** TRYSIL_PROD
2021/2560 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg Even Ifarness TRYSIL_PROD
2021/2563 20210608 08.06.2021 Inngående brev Anmodning om sletting av tinglyst dokument - gbnr. 26/54 Egil Thoner TRYSIL_PROD
2021/2564 20210608 08.06.2021 Inngående brev Postalt tilsyn - svar på krav om opplysninger TRYSILGUIDENE AS TRYSIL_PROD
2021/2565 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Eili Falck og Vegard Bakken TRYSIL_PROD
2021/2566 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - S.K.O.G.S 9.6.2021 Trysilfjellet Hotelldrift As TRYSIL_PROD
2021/2566 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling - S.K.O.G.S 15.6.2021 Trysilfjellet Hotelldrift As TRYSIL_PROD
2021/2507 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at matrikkelen er rettet - fritidsbolig - gbnr. 14/98 Thomas Pettersen TRYSIL_PROD
2021/2517 20210608 08.06.2021 Utgående brev Invitasjon til vårmøte 2021 i kontaktutvalget for jordbruk LANDBRUKSTJENESTER ØST SA m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2241 20210608 08.06.2021 Inngående brev Svarfrist 18.6.2021 - arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2021 ARKIVVERKET TRYSIL_PROD
2021/2272 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av del av stilling Johanne Ytterdal TRYSIL_PROD
2021/2352 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på anmodning om dokumentasjon SYKEHUSET TELEMARK HF TRYSIL_PROD
2021/2352 20210608 08.06.2021 Inngående brev Følgebrev - oversendelse av elevmappe INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2401 20210608 08.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2021/2403 20210608 08.06.2021 Inngående brev Reviderte tegninger ARNE TØRÅSEN AS TRYSIL_PROD
2021/2404 20210608 08.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/2161 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering om tilsetting i vikariat på Trysil legesenter Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2092 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding om tilsetting av fagleder i enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2092 20210608 08.06.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting i faglederstilling i enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1949 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål om dispensasjon CK Nor Bygg AS TRYSIL_PROD
2021/1790 20210608 08.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/1762 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 88/142 er registrert i matrikkelen Olav Rusten TRYSIL_PROD
2021/1762 20210608 08.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Olav Rusten TRYSIL_PROD
2021/1753 20210608 08.06.2021 Utgående brev Vedtak om oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 52/49 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2021/1753 20210608 08.06.2021 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 52/2 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF TRYSIL_PROD
2021/1487 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - nybygg gapahuk - gbnr. 9/662 LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB TRYSIL_PROD
2021/1487 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - nybygg gapahuk og utedo - gbnr. 10/8 LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB TRYSIL_PROD
2021/1368 20210608 08.06.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2021/1220 20210608 08.06.2021 Inngående brev Oversikt over dyrestatus 1.3.2021 TINE SA TRYSIL_PROD
2021/1220 20210608 08.06.2021 Inngående brev Dyrestatus TINE SA TRYSIL_PROD
2021/899 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om nedsettelse av av eiendomsskatt - gbnr. 27/26 Patrick Hanstad TRYSIL_PROD
2021/944 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 37/1025/0/2 Mona Hagen TRYSIL_PROD
2021/1019 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på klage på arealberegning på fritidseiendom - gbnr. 33/470 Håkon Hammer TRYSIL_PROD
2021/1039 20210608 08.06.2021 Inngående brev Krav om retting av feil eiendomsgrenser i matrikkelen Steinar Wold TRYSIL_PROD
2021/1077 20210608 08.06.2021 Inngående brev Søknad om fellingstillatelse på rådyr TRYSILFJELLET VILTSTELLOMRÅDE TRYSIL_PROD
2021/1190 20210608 08.06.2021 Inngående brev Faktura for graving og planering av ny og bedre snuplass Ola Haag Grønnæss TRYSIL_PROD
2021/476 20210608 08.06.2021 Inngående brev Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2021 - Restauranthuset Fageråsen AS REGNEBUA AS TRYSIL_PROD
2021/778 20210608 08.06.2021 Inngående brev Analyseresultat 26.5.-7.6.2021 SGS ANALYTICS NORWAY AS TRYSIL_PROD
2021/5 20210608 08.06.2021 Inngående brev Spørsmål om kjøp av grunn - gbnr. 20/36 Heidi Hulmose TRYSIL_PROD
2021/307 20210608 08.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at søknaden trekkes - sammenføyning av bruksenheter - gbnr. 33/347 Eva Nordenskiöld TRYSIL_PROD
2021/323 20210608 08.06.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte Nav Trysil TRYSIL_PROD
2020/8326 20210608 08.06.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 63/60 Oddmund Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8428 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 50 % - Østmojordet barnehage - 1.-30.6.2021 Annette Putmoen TRYSIL_PROD
2020/7052 20210608 08.06.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling HIGHBURY HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/7065 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på purring på svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/852/67 Line Jeanette J Varner TRYSIL_PROD
2020/7198 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 80 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 16.2.2021-15.2.2022 Anne-Marit Sakrisson TRYSIL_PROD
2020/5581 20210608 08.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad om godkjennelse av innkvartering til innreisekarantene Arbeidstilsynet TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Bekk Erik TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Våge Marit Bekk TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Våge Trond TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Nygård Elin TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Pedersen Trine Lise TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Kopperud Astrid TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Kopperud Svein TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Larsen Gerd TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Rønes Reidun TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Larsen Gerd TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Rønes Reidun TRYSIL_PROD
2020/5566 20210608 08.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/33 Larsen Gerd TRYSIL_PROD
2020/5977 20210608 08.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning Geir Egil Brettengen TRYSIL_PROD
2020/362 20210608 08.06.2021 Inngående brev Interpellasjon fra Trysil Arbeiderparti om at det i 2021 markeres 10 år siden terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya Trysil Ap TRYSIL_PROD
2020/376 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på purring på klage på takstgrunnlag TOTI HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/461 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/648 Kay Hugo Olsen TRYSIL_PROD
2020/613 20210608 08.06.2021 Inngående brev Samtykke til tinglysing - gbnr. 51/893 / kopi av brev til Statens Kartverk TRYSIL-KNUT EUREKA AS TRYSIL_PROD
2020/544 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på administrativt vedtak - gbnr. 11/131 Lars Tore Øen TRYSIL_PROD
2020/568 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på vedtak - anmodning om møte Bjørn Aage og Marte Sørensen TRYSIL_PROD
2020/812 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på 2. purring på svar på klage på takstgrunnlag SAMEIET BAKKEBYGRENDA TRYSIL_PROD
2020/1085 20210608 08.06.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1201 20210608 08.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialsykepleier 70 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.6.-31.8.2021 Nils Erling Myhr TRYSIL_PROD
2020/1411 20210608 08.06.2021 Utgående brev Melding om personskade i skoletiden NAV TRYSIL_PROD
2020/1473 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på anmodning om utsettelse av møte - korrespondanse ***** TRYSIL_PROD
2020/3724 20210608 08.06.2021 Utgående brev Dispensasjon - rekkefølgekrav for ferdigstilling av uteområder - gbnr. 33/1101 ARCONSULT OVE BØE AS TRYSIL_PROD
2020/4278 20210608 08.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 14.6.2021 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/4569 20210608 08.06.2021 Inngående brev Referat fra ekstraordinært møte i samarbeidsutvalget 2.6.2021 SYKEHUSET INNLANDET HF TRYSIL_PROD
2020/4675 20210608 08.06.2021 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg næringsbygg - gbnr. 37/497 IDE-TRE Trygve Vangen TRYSIL_PROD
2020/2806 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage av administrativt vedtak på klage på arealberegning Jon-Ivar Refsnes Elvsveen TRYSIL_PROD
2020/2520 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på vedtak om verdi - anmodning om ny taksering Edgar Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/3080 20210608 08.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på vedtak på klage på takstgrunnlag Øyvind Søgaard TRYSIL_PROD
2020/3170 20210608 08.06.2021 Utgående brev Svar på tilleggsopplysninger om arealbruk Marit Sandvik TRYSIL_PROD
2020/4675 20210607 07.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad IDE-TRE Trygve Vangen TRYSIL_PROD
2020/602 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oversendelse av saksutskrift - kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS TRYSIL_PROD
2021/900 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar på anmodning om tilleggsopplysninger DAHLEN OPPMÅLING TRYSIL_PROD
2021/615 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse EIKÅS HYTTER OG HUS AS TRYSIL_PROD
2021/2558 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2548 20210607 07.06.2021 Inngående brev Brukthandelbevilling / kopi av brev til Brødrene Bakkes Bilverksted AS INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2021/2541 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING TRYSIL_PROD
2021/2551 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2021 - enhet for sykehjem 7. avdeling Te Walvaart Hanne G J TRYSIL_PROD
2021/2552 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 28.5.-31.12.2021 Victoria Emily Daby TRYSIL_PROD
2021/2553 20210607 07.06.2021 Inngående brev Klage på fastlege og legevakt ***** TRYSIL_PROD
2021/2554 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.5.2021-31.1.2022 Fatmeh Mosawi TRYSIL_PROD
2021/2555 20210607 07.06.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - klarlegging av eksisterende grense Eva Karlsson TRYSIL_PROD
2021/2543 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 25.5.-30.9.2021 Lena Kristina Olsson TRYSIL_PROD
2021/2544 20210607 07.06.2021 Inngående brev Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen Jan Nordgård TRYSIL_PROD
2021/2546 20210607 07.06.2021 Inngående brev Vurdering av reguleringsplan for Storfurutunet ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/2547 20210607 07.06.2021 Inngående brev Informasjon fra industrivernpliktige virksomheter MOELVEN TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2021/2541 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom AKTIV EIENDOMSMEGLING TRYSIL_PROD
2021/2541 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 38/356 er registrert i matrikkelen AKTIV EIENDOMSMEGLING TRYSIL_PROD
2021/2528 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv Linn Rundfloen Runeberg TRYSIL_PROD
2021/2539 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 90 % - enhet for funksjonshemmede Lundevegen Hanne E Strandbakke TRYSIL_PROD
2021/2540 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2021/2540 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2021/2558 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av forslag til stillingsannonse - avdelingsleder 100 % fast - enhet for sykehjem - korttidsavdelingen Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2562 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Haakon Gran TRYSIL_PROD
2021/2522 20210607 07.06.2021 Utgående brev Anmodning om redegjørelse om knuseverk og lagring av masser Lars Johan Bjerkvoll m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2522 20210607 07.06.2021 Inngående brev Svar på spørsmål om knuseverk og lagring av masser Lars Johan Bjerkvoll TRYSIL_PROD
2021/2523 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/197 er registrert i matrikkelen BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/2523 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/2523 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/2524 20210607 07.06.2021 Inngående brev Frist 1.7.2021 - retur av underskrevet avtale om deltakelse i etikknettverk STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2525 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling i Løkjavegen - 25.-26.6.2021 Trysil Bryggeri As TRYSIL_PROD
2021/2511 20210607 07.06.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2021/2498 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om sammenslåing av eiendommer Stener Olsen TRYSIL_PROD
2021/2446 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 - 1. gangs behandling TRYSIL_PROD
2021/2467 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 59/67 og 68 er registrert i matrikkelen PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2021/2467 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom PRIVATMEGLEREN AS TRYSIL_PROD
2021/2477 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/246 er registrert i matrikkelen Thomas Eik Gabestad TRYSIL_PROD
2021/2477 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Thomas Eik Gabestad TRYSIL_PROD
2021/2484 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 40/84 og 85 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/2484 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/1762 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Olav Rusten TRYSIL_PROD
2021/1681 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 74/185 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1783 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting i fagarbeiderstillinger - helse-, omsorgs- og sosialsektoren Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2021/1790 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på komplettering av søknad om seksjonering ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2021/1829 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på anmodning om oversikt over meldinger om eiendomsskatt i excelformat SKISTAR NORGE AS TRYSIL_PROD
2021/1850 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om utenlandske hytteeiere som er vaksinerte Maria Michels Staffas TRYSIL_PROD
2021/1850 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om vedlikehold av hytte for utenlandske hytteeiere TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING TRYSIL_PROD
2021/1867 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Ljøradalen snøscooterklubb - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2021/1933 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 9/442 WILLY TANGEN TRYSIL_PROD
2021/2161 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting sykepleier - enhet for legesenter og beredskap Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2070 20210607 07.06.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste - pedagogiske ledere Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2078 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt m/tilleggsutdanning 100 % - Innbygda skole Marit Hansson Morgestad TRYSIL_PROD
2021/2411 20210607 07.06.2021 Utgående brev Invitasjon til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2021/2352 20210607 07.06.2021 Inngående brev Elevmappe Innlandet fylkesarkiv TRYSIL_PROD
2021/2447 20210607 07.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL HELSE OG TRENING AS TRYSIL_PROD
2021/2421 20210607 07.06.2021 Utgående brev Godkjenning av tilkobling til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 37/169 LØKEN VVS AS TRYSIL_PROD
2021/2424 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.5.-30.9.2021 Karen Plukkerud TRYSIL_PROD
2021/2425 20210607 07.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 15/73 er registrert i matrikkelen Joachim Lupnaav Johnsen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2425 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Åsa Maria Bechensten TRYSIL_PROD
2021/2425 20210607 07.06.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Joachim Lupnaav Johnsen TRYSIL_PROD
2021/2234 20210607 07.06.2021 Utgående brev Innkalling til dialogmøte 1 ***** TRYSIL_PROD
2021/784 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gbnr. 26/992 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/797 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på invitasjon til møte TRYSIL GOLFKLUBB TRYSIL_PROD
2021/840 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på anmodning om forhåndskonferanse ARR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2021/840 20210607 07.06.2021 Inngående brev Anmodning om at forhåndskonferansen holdes senest 9.6.2021 ARR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2021/840 20210607 07.06.2021 Inngående brev Anmodning om at forhåndskonferanse endres til 15.6.2021 ARR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2021/668 20210607 07.06.2021 Utgående brev Igangsettingstillatelse - nybygg fritidsbolig - gbnr. 56/9 INOVENTIO ENGINEERING AS TRYSIL_PROD
2021/391 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel ***** TRYSIL_PROD
2021/575 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion og Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 - høringsinnspill fra Trysil kommune TRYSIL_PROD
2021/592 20210607 07.06.2021 Inngående brev Innkalling til styremøte 11.6.2021 REVISJON ØST IKS TRYSIL_PROD
2021/900 20210607 07.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/1022 DAHLEN OPPMÅLING TRYSIL_PROD
2021/864 20210607 07.06.2021 Inngående brev Kjørebok - vintersesongen 2020/2021 Kent Ove Moren TRYSIL_PROD
2021/848 20210607 07.06.2021 Utgående brev Dispensasjon for takkonstruksjon - nybygg garasje - gbnr. 33/752 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/848 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg garasje - gbnr. 33/752 AS Arkitektbua TRYSIL_PROD
2021/860 20210607 07.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig - gbnr. 11/90 Live Skaaret TRYSIL_PROD
2021/1058 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på melding om innløst eiendom på fritidsbolig - gbnr. 16/18/3 Rolf-Erik Nystuen TRYSIL_PROD
2021/1061 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 74/176/1 Liv Konstanse Teksum TRYSIL_PROD
2021/953 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 5/105 Erik Nodeland TRYSIL_PROD
2021/954 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag Erik Andreas Romberg Jacobsen TRYSIL_PROD
2021/955 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage av takstgrunnlag Paul Middelhuis TRYSIL_PROD
2021/958 20210607 07.06.2021 Utgående brev Pålegg om stans med øyeblikkelig virkning GRAMBO'N TRYSIL_PROD
2021/969 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/237 BJØRN GAMST AS TRYSIL_PROD
2021/982 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/565 Bjørn-R. Kjærnsmo TRYSIL_PROD
2021/984 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 88/14 Jon Kåre Myrene TRYSIL_PROD
2021/986 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving og nybygg uthus - gbnr. 83/4 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/993 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 74/187 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1195 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Destinasjon Trysil SA - motorferdsel i utmark etter § 6 TRYSIL_PROD
2021/1159 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving og tilbygg bolig - gbnr. 72/83 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/1149 20210607 07.06.2021 Inngående brev Takker ja til stilling Synnøve Bjørgo Adam TRYSIL_PROD
2021/1361 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - spesialhjelpepleier 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 1.6.-31.8.2021 Randi Aasen Jota TRYSIL_PROD
2021/1354 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Siri Anne Stengrundet TRYSIL_PROD
2021/1321 20210607 07.06.2021 Inngående brev 2 purring på svar på spørsmål om stillingsprosent Anne-Kristin Morønning Sandbakk TRYSIL_PROD
2021/1316 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oversendelse av saksutskrift - kontrollutvalgets uttalelse til Trysil kommuneskogers årsregnskap 2020 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ØST IKS TRYSIL_PROD
2021/1497 20210607 07.06.2021 Inngående brev Bekymringsmelding om kondens i takkonstruksjon Arnfinn Hoel TRYSIL_PROD
2021/1391 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om ettergivelse av eiendomsskatt ***** TRYSIL_PROD
2021/1592 20210607 07.06.2021 Inngående brev Dokumentasjon til søknad om tilskudd TRYSIL MAT & CATERING AS TRYSIL_PROD
2021/1556 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 74/186 Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/1578 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - sammenslåing gbnr. 26/46 og 26/119 STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/660 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 51/578 Camilla og Per Arild Åland TRYSIL_PROD
2020/846 20210607 07.06.2021 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Bjursåsskolan F-6 Bjursåsskolan F-6 TRYSIL_PROD
2020/745 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på klage på takstgrunnlag på fritidsbolig - gbnr. 33/1055 Thomas Engebretsen TRYSIL_PROD
2020/790 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/916/0/5 Trond Arne Syversen TRYSIL_PROD
2020/1088 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1098 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1048 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/33 HARAÅSTEIGEN ANS TRYSIL_PROD
2020/1075 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1081 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/846 20210607 07.06.2021 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Sagdalen skole Sagdalen skole TRYSIL_PROD
2020/846 20210607 07.06.2021 Utgående brev Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Sagdalen skole Sagdalen skole TRYSIL_PROD
2020/941 20210607 07.06.2021 Utgående brev Referat fra møte TRYSIL HELSE OG TRENING AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/941 20210607 07.06.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 2.6.2021 TRYSIL HELSE OG TRENING AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/407 20210607 07.06.2021 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget Lilian Haugnæss Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/407 20210607 07.06.2021 Utgående brev Vedlegg til innkalling møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget Lilian Haugnæss Brenden m.fl. TRYSIL_PROD
2020/84 20210607 07.06.2021 Utgående brev Melding om forlenget saksbehandlingstid på klage ELDEN ADVOKATFIRMA AS TRYSIL_PROD
2020/139 20210607 07.06.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 23 AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1545 20210607 07.06.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 21 - VA Gamlevegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1545 20210607 07.06.2021 Inngående brev Referat fra byggemøte nr. 15 - VA og fortau Bergevegen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/1608 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/1367 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - 2. gangs behandling TRYSIL_PROD
2020/1399 20210607 07.06.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg boliger - hus 1 og 2 - gbnr. 26/46 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1213 20210607 07.06.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling John Erik Norum TRYSIL_PROD
2020/1311 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 100 % - Nysted barnehage - 1.6.-31.7.2021 Nibal Asaad Solibi TRYSIL_PROD
2020/1845 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/229 Ola Løberg TRYSIL_PROD
2020/4447 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4451 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4459 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4819 20210607 07.06.2021 Utgående brev Temaplan juni og juli Dina Lutnes Skomakerstuen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4898 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt Jane Irene Øien TRYSIL_PROD
2020/4278 20210607 07.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 17.6.2021 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/3840 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/3639 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Trysil Sti AS om tillatelse etter friluftslovens § 14 til innføring av avgift for bruk av sykkelløyper i utmark TRYSIL_PROD
2020/3170 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på klage - anleggstrafikk og støy Marit Sandvik TRYSIL_PROD
2020/3170 20210607 07.06.2021 Inngående brev Spørsmål om omregulering av privat tomt Marit Sandvik TRYSIL_PROD
2020/3170 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger til spørsmål om omregulering av privat tomt Marit Sandvik TRYSIL_PROD
2020/3053 20210607 07.06.2021 Utgående brev Overgangsskjema INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/3532 20210607 07.06.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting jf. § 32-2 i plan- og bygningsloven HJORTERO HYTTER SOLBERGLIA 1 AS TRYSIL_PROD
2020/2597 20210607 07.06.2021 Utgående brev Foreløpig svar på klage på takstgrunnlag fritidsbolig- gbnr. 33/916/0/8 Leif Einar Feiring TRYSIL_PROD
2020/2646 20210607 07.06.2021 Inngående brev Korrigert melding om flytting av elev fra Engerdal barne- og ungdomsskole til Trysil ungdomsskole Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/2732 20210607 07.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om fritak for eiendomsskatt Opplysningsvesenets fond TRYSIL_PROD
2020/2740 20210607 07.06.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Aspegren Helge Johan TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Stedje Jon Ivar TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Halvorsen Elin TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Skaaden Ola TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Skaaden Mette Holen TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Flermoen Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Dahlberg Kirsti TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Andersen Gard TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Flermoen Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5978 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/163 Hynne Thore TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Flermoen Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Munkelien Thorbjørn TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Labråten Ella Margaret TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Labråten Tom TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Skaaden Mette Holen TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Skaaden Ola TRYSIL_PROD
2020/5975 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Hynne Thore TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Berntsen Geir TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Flermoen Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Larsen Silje-Marie TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Østvik Henning Myhrer TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Østerdahl Kristin TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Østerdahl Steinar TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Brettengen Geir Egil TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Vegarud Malin Sledz TRYSIL_PROD
2020/5977 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Vestre Aker Elektro As TRYSIL_PROD
2020/5846 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn søknad - avløpsanlegg ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/5979 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Brevik Kai TRYSIL_PROD
2020/5979 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Flermoen Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5979 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Brohaug Ellen Handeland TRYSIL_PROD
2020/5979 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Brohaug Finn Jarle TRYSIL_PROD
2020/5980 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Flermoen Utmarkslag Sa TRYSIL_PROD
2020/5980 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Svensen Kåre Henning TRYSIL_PROD
2020/5980 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Jørgensen Mona K Nilsson TRYSIL_PROD
2020/5980 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Jørgensen Morten TRYSIL_PROD
2020/5980 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/163 Sørensen Tommy Jul TRYSIL_PROD
2020/5997 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i oppførsel ***** TRYSIL_PROD
2020/6010 20210607 07.06.2021 Utgående brev Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** TRYSIL_PROD
2020/5650 20210607 07.06.2021 Utgående brev Ferdigattest - nybygg fritidsbolig - gbnr. 9/840 TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/5650 20210607 07.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/5448 20210607 07.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 79,11 % - enhet for sykehjem 3. avdeling - 1.5.-31.8.2021 Nora Heien TRYSIL_PROD
2020/7004 20210607 07.06.2021 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/6930 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til endring av tillatelse og igangsettingstillatelse - gbnr. 37/1578 ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/8326 20210607 07.06.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 63/60 Oddmund Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/8302 20210607 07.06.2021 Utgående brev Godkjent timesats for tapt arbeidsfortjeneste Øyvind Kveen TRYSIL_PROD
2020/8669 20210607 07.06.2021 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - arealoverføring gbnr. 33/661 STATENS KARTVERK TRYSIL_PROD
2020/8610 20210607 07.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 33/273 HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2021/285 20210607 07.06.2021 Saksframlegg/innstilling Rapport - Arbeidsmiljøundersøkelse 2021 TRYSIL_PROD
2021/5 20210607 07.06.2021 Inngående brev Tilleggsspørsmål om bytte av garasje/bod - gbnr. 37/1552 Kathrine Dybing TRYSIL_PROD
2021/114 20210607 07.06.2021 Utgående brev Sommerturnus Bergetunet 2021 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/118 20210607 07.06.2021 Utgående brev Brukerrepresentant til prosjekt velferdsteknologi Åge Ivar Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/5978 20210606 06.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning Andersen Gard TRYSIL_PROD
2020/1399 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2021/2501 20210604 04.06.2021 Inngående brev Feil lenke ble sendt - revidert retningslinje om behandling ved opioidavhengighet HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/2475 20210604 04.06.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging ***** TRYSIL_PROD
2021/2513 20210604 04.06.2021 Inngående brev Spørsmål om kjøp av grunn til vegen Grindbakken Ove Søberg TRYSIL_PROD
2021/2514 20210604 04.06.2021 Inngående brev Spørsmål om fjernavlesning av vannmålere FELO AS TRYSIL_PROD
2021/2515 20210604 04.06.2021 Inngående brev Deling av IPS- miljøene i Sør-Østerdal/Åsnes og Hamar-regionen NAV INNLANDET TRYSIL_PROD
2021/2510 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om støtte fra skogfond til camp for ungdom FINNSKOGEN NATUR & KULTURPARK TRYSIL_PROD
2021/2518 20210604 04.06.2021 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger Nav TRYSIL_PROD
2021/2520 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.5.2021-31.1.2022 Te Walvaart Hanne G J TRYSIL_PROD
2021/2521 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kjørebok for bruk av snøskuter Trond Ole Skaaret TRYSIL_PROD
2021/2480 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Bruk av integreringstilskudd for tiltak ved Nysted barnehage 2021/2022 TRYSIL_PROD
2021/2683 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2021 - enhet for sykehjem 7. avdeling Josephine General Lie TRYSIL_PROD
2021/2186 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - adjunkt 40 % - Vestre Trysil oppvekstsenter Therese Walmann TRYSIL_PROD
2021/2189 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat fra informasjonsmøte - endret organisering av hjemmetjenesten Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2189 20210604 04.06.2021 Utgående brev Innkalling til drøftingsmøte om organisering av hjemmetjenesten Lene Øien Karlsen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2251 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om at kommunen er interessert i å kjøpe Liavegen 8 Mona Charlotte Solhus TRYSIL_PROD
2021/2426 20210604 04.06.2021 Utgående brev Brev til naboeiere i forbindelse med søknad om konsesjon ved erverv av tilgrensende eiendom Svein Otto Eriksen m.fl. TRYSIL_PROD
2021/2381 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gbnr. 26/1035 HEDMARK-RØR AS TRYSIL_PROD
2021/2355 20210604 04.06.2021 Utgående brev Bekreftelse på kjøp av grunnskoleplass ENGERDAL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2070 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Jan Olav Nordbeck TRYSIL_PROD
2021/2070 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Maria Gradin TRYSIL_PROD
2021/2070 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Jan Tony Høiby TRYSIL_PROD
2021/2070 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om mottatt søknad Karolina Holmberg-Støa TRYSIL_PROD
2021/2070 20210604 04.06.2021 Utgående brev For tilbakemelding fra fagorganisasjonen - vurdering for intervju Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/2027 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tilbakemelding til ***** ***** TRYSIL_PROD
2021/2132 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom Yngve Grambo TRYSIL_PROD
2021/2136 20210604 04.06.2021 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på oversendelse av planer for bygging av ballbinge og frisbeegolf-bane FULUFJELLET AS TRYSIL_PROD
2021/2097 20210604 04.06.2021 Inngående brev Dispensasjon fra byggegrense - bod/utedo - fylkesveg 2156 / kopi av brev til Odd Vegar Olsen INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2021/2092 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju - fagleder i enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288 TRYSIL_PROD
2021/1939 20210604 04.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2021/1801 20210604 04.06.2021 Inngående brev Endring av søknad - ny plassering MERHUS AS TRYSIL_PROD
2021/1771 20210604 04.06.2021 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Milovan Stevanov TRYSIL_PROD
2021/1689 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel om kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 1 2021 Kristian Kilde Øvergård TRYSIL_PROD
2021/1685 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Tove Linstad Hagen TRYSIL_PROD
2020/1244 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 27.5.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/1174 20210604 04.06.2021 Inngående brev Spørsmål til møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur om idrettsfondet TRYSIL ARBEIDERPARTI TRYSIL_PROD
2020/2160 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på spørsmål om takstgrunnlag - gbnr. 37/1420/0/2 Elin Oda Pfister TRYSIL_PROD
2020/2250 20210604 04.06.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 5/2021 - uke 22 - koronavirus - landbruksforvaltning STATSFORVALTEREN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1031 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 64/63 Paulsen Bertha Olea TRYSIL_PROD
2020/1031 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 64/63 Paulsen Brit Olaug TRYSIL_PROD
2020/1031 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 64/63 Ebbesen Bodil TRYSIL_PROD
2020/1031 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 64/63 Ebbesen Ragnar TRYSIL_PROD
2020/1031 20210604 04.06.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 64/63 Ebbesen Ragnar TRYSIL_PROD
2020/1085 20210604 04.06.2021 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 25.3.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/791 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på purring på svar på klage på takstgrunnlag - gbnr. 33/916/0/9 LYNGSON AS TRYSIL_PROD
2020/548 20210604 04.06.2021 Inngående brev Takk for innspill til ungdomskulturfeltet INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/2618 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på melding om at eiendomsskatt for 2021 ikke blir betalt pga. stengte grenser Mattias Klingståhl TRYSIL_PROD
2020/3480 20210604 04.06.2021 Inngående brev Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tepas Personal AS TEPAS PERSONAL AS TRYSIL_PROD
2020/3047 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar i Trysil kommune - 1.6.2021-31.5.2022 Britt Unni Moen TRYSIL_PROD
2020/2999 20210604 04.06.2021 Inngående brev Oversendelse av ny ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/3532 20210604 04.06.2021 Inngående brev Oversendelse av oppdatert rapport HJORTERO HYTTER SOLBERGLIA 1 AS TRYSIL_PROD
2020/3810 20210604 04.06.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - gbnr. 38/483 RANAHYTTA AS TRYSIL_PROD
2020/4278 20210604 04.06.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 4.6.2021 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/4898 20210604 04.06.2021 Inngående brev Purring på ny husleiekontrakt Jane Irene Øien TRYSIL_PROD
2020/4759 20210604 04.06.2021 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 31/1 Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/4759 20210604 04.06.2021 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/1 Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/5066 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Stortings- og sametingsvalget 2021 - Forhåndsstemmegivningen TRYSIL_PROD
2020/5066 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Stortings- og sametingsvalget 2021 - Stemmegivning for velgere i karantene eller isolasjon på valgtinget TRYSIL_PROD
2020/4409 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/4529 20210604 04.06.2021 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 26.5.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4675 20210604 04.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om ferdigattest - gbnr. 37/497 IDE-TRE Trygve Vangen TRYSIL_PROD
2020/5722 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Oversikt over tildelte voksenopplæringsmidler pr 01.04.2021 TRYSIL_PROD
2020/5750 20210604 04.06.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan vår 2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/6229 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Oversikt over tildelte kulturmidler til drift 2021 TRYSIL_PROD
2020/5341 20210604 04.06.2021 Inngående brev Underskrevet kontrakt om formidling av konsesjonskraft KOMMUNEKRAFT AS TRYSIL_PROD
2020/5511 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om frikjøp i forbindelse med fagforeningsarbeid Gina Solberg TRYSIL_PROD
2020/5221 20210604 04.06.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 17/128 Elin Bjørseth TRYSIL_PROD
2020/5650 20210604 04.06.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om ferdigattest - gbnr. 9/840 TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen TRYSIL_PROD
2020/5701 20210604 04.06.2021 Inngående brev Erklæring om arealoverføring - gbnr. 9/7 og 9/473 Jan Foss TRYSIL_PROD
2020/7091 20210604 04.06.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest AB3D Anders Bjerke TRYSIL_PROD
2021/157 20210604 04.06.2021 Utgående brev Dispensasjon - flytting av uthus - gbnr. 21/46 Trond Grønland TRYSIL_PROD
2021/65 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Stortings- og sametingsvalget 2021 - Stemmestyrer TRYSIL_PROD
2021/5 20210604 04.06.2021 Inngående brev Spørsmål om bytte av garasje/bod - gbnr. 37/1552 Kathrine Dybing TRYSIL_PROD
2021/5 20210604 04.06.2021 Inngående brev Tredje purring - anmodning om formelt svar på spørsmål om dreneringsgrøft - gbnr. 71/36/3 Østen Almqvist TRYSIL_PROD
2021/308 20210604 04.06.2021 Saksframlegg/innstilling Trysil kommunale idrettsfond 2021 TRYSIL_PROD
2020/8610 20210604 04.06.2021 Utgående brev Dispensasjon - nybygg fritidsbolig - gbnr. 33/273 HOLMSETH OG SAGEN AS TRYSIL_PROD
2020/8697 20210604 04.06.2021 Utgående brev Ferdigattest - bruksendring - gbnr. 51/171 Carl Waldemar Wilhelmsen TRYSIL_PROD
2020/8698 20210604 04.06.2021 Inngående brev Komplettering av søknad Carl Waldemar Wilhelmsen TRYSIL_PROD
2020/8309 20210604 04.06.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2021 - videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2021/1548 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - kommunal kompensasjonsordning - covid-19 - april 2021 VAMOS TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2021/1549 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - kommunal kompensasjonsordning - covid-19 - april 2021 LAPASTERIA AS TRYSIL_PROD
2021/1617 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd TRYSIL SKISHOP AS TRYSIL_PROD
2021/1634 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd CHINA RESTAURANT TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2021/1645 20210604 04.06.2021 Inngående brev Kontonummer for utbetaling av tilskudd JULS SPORTSHOP Jul Magne Øvre TRYSIL_PROD
2021/1434 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - kommunal kompensasjonsordning - covid-19 - april 2021 ANDY LAU TRYSIL_PROD
2021/1521 20210604 04.06.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 59/73 BYGGESØKNAD BERGEN AS TRYSIL_PROD
2021/1526 20210604 04.06.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd - kommunal kompensasjonsordning - covid-19 - april 2021 BOOKTRYSILONLINE AS TRYSIL_PROD
2021/1495 20210604 04.06.2021 Utgående brev Ettersending av originalpapirer Are Nordgaard TRYSIL_PROD