eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3321 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 1078 CODE ILLUSTRATED FUTURE AS
2016/3559 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2017/3317 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2017/3310 20170816 16.08.2017 Utgående brev Innkalling til møte i sykefraværsoppfølging *****
2017/2604 20170816 16.08.2017 Inngående brev Vestsidevegen 32 - fremdriftsplan ANDERS & FRODE BYGG AS
2017/3320 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om refusjon for kjøp av databrille Ella Moren
2017/3312 20170816 16.08.2017 Inngående brev Melding om innvilget midlertidig uførepensjon KLP Kommunal landspensjonskasse
2016/3632 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for gnr. 11 bnr. 101 Trond Ole og Gunda Skaaret
2017/3009 20170816 16.08.2017 Utgående brev Merknader til avtale om leie av jord - gnr. 24 bnr. 1 Kristian Kilde Øvergård m.fl.
2016/1609 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om innføring i manntallet Bjørg Ingvill Heien
2016/1609 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om innføring i manntallet Marit Bratt
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av forberedelsesdokumenter til samling 2 - gode pasientforløp KS
2016/4719 20170816 16.08.2017 Inngående brev Forespørsel om jobb som lege Shaho Khoadrahmi
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Inngående brev Melding om at kartlenker i Byggsøk ikke virker DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET - ByggSøk
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - førstesekretær 95 % - Grunnskolen Laila Høgli Vangen
2017/2605 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av egenerklæringsskjema - tilleggsopplysninger HEDMARK REVISJON IKS
2017/2605 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av egenerklæringsskjema HEDMARK REVISJON IKS
2016/2267 20170816 16.08.2017 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 76 bnr. 158 NORDLYSHYTTER AS
2016/3774 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding om mangler i søknad - søknad om ferdigattest - gnr. 30 bnr. 559 Tysland Eiendom AS
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Ferdigattest - gnr. 26 bnr. 794 Knut Stramrud
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av saldokort - Anmodning om utbetaling av SMIL-tilskudd FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2660 20170816 16.08.2017 Utgående brev Orientering om driveplikt av jordbruksareal ved erverv av landbrukseiendom - gnr. 53, bnr. 27 Roar Larsen
Ingen tilgang 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på anmodning om delutbetaling av tilskudd Elfrid Skjæraasen
2017/2345 20170816 16.08.2017 Inngående brev Svar på anmodning om tilleggsopplysninger til konsesjonssak - gnr. 32 bnr. 32 Ulla Kvarnstrøm Dybendal
2017/2682 20170816 16.08.2017 Inngående brev Komplettering av byggesøknad - gnr. 26 bnr. 979 Adam Brogren
2017/2744 20170816 16.08.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - tegninger - gnr. 26 bnr. 865 CK NOR BYGG AS
2017/474 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til sangundervisning Veronika Johnsen
2017/1635 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av utleiekontrakt for leie av basseng på Sønsthagen sesongen 2017/2018 Odd G Bohjort Grøndalen
2017/2851 20170816 16.08.2017 Utgående brev Anmodning om å søke sanitærabonnement - gnr 33 bnr 1031 hytte nr. 10 OSEN TEGNEKONTOR AS
2017/2574 20170816 16.08.2017 Inngående brev Anmodning om at byggesøknaden behandles - gnr. 37 bnr. 1051 BOLIGPARTNER AS
2017/468 20170816 16.08.2017 Inngående brev Oversendelse av dokumentasjon på avstand fra tiltak til nabogrense AS ARKITEKTBUA
2017/2346 20170816 16.08.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 56 bnr. 99 AS ARKITEKTBUA
2017/2775 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om forlenget frist på prosjektering av avløpsanlegg WILLY TANGEN
2017/1033 20170816 16.08.2017 Inngående brev Forespørsel - endre tidspunkt for intervju *****
2015/4037 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad på stilling - ID 1086 - Privatpraktiserende fastlege - 100 % fast - legesenteret *****
2017/165 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad på stilling som fritidskontakt/støttekontakt Tiril Motrøen
2017/2320 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av stillingsannonse Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - student/elev 21-25 % fast - Hjemmetjenesten *****
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - student/elev 21-25 % fast - Hjemmetjenesten *****
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - student/elev 21-25 % fast - Hjemmetjenesten *****
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding om mottatt søknad på student-/elevstilling i Hjemmetjenesten Siem Tesfaldet
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - student-/elevstillinger - Hjemmetjenesten Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - student/elev 21-25 % fast - Hjemmetjenesten *****
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - student/elev 21-25 % fast - Hjemmetjenesten *****
2017/1033 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % fast driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut *****
2017/1033 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % fast driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut *****
2017/1033 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % fast driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut *****
2017/1033 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % fast driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut *****
2017/1696 20170816 16.08.2017 Utgående brev Tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast - Hjemmetjenesten avd. 4 Elle Uibo
2017/1696 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - sykepleier/vernepleier 100 % fast - Hjemmetjenesten *****
2017/1698 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding om mottatt søknad på student-/elevstilling i Hjemmetjenesten Bjørnar Næsbak Nordhagen m.fl.
2017/1033 20170816 16.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - 100 % fast driftsavtale for psykomotorisk fysioterapeut *****
2017/1517 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling - Trysilsenteret 22.8.2017 COOP INNLANDET SA
2017/3214 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Ambulerende skjenkebevilling - Trysil videregående skole 16.09.17 Ragnhild Åsa Teppen
2017/3311 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding om yrkesskade - ***** ***** Nav
2017/3199 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om endring av skoleskyss *****
2016/2607 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på forslag til endring av skolerute 815 Sjøenden - Vestby - Trysil ungdomsskole Per Ivar Nordhagen m.fl.
2016/2607 20170816 16.08.2017 Inngående brev Kommentar på avslag på endring av skolerute 815 Sjøenden - Vestby - Trysil ungdomsskole Per Ivar Nordhagen
2016/3093 20170816 16.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss skoleåret 2017/2018 Mari Anette Svenningsen m.fl.
2017/3199 20170816 16.08.2017 Inngående brev Anmodning om presisering av svar på søknad om endring av skoleskyss *****
2017/3319 20170816 16.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av deler av stilling Solvår Skavern
2017/1010 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av etterspurte dokumenter - gnr. 30 bnr. 36 Trysil hotell TORGALNUP AS
2017/2771 20170816 16.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Oppdeling i eierseksjoner - gnr. 37 bnr. 1434 HÅVI AS
2017/2771 20170816 16.08.2017 Utgående brev Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering - gnr. 37 bnr. 1434 Kartverket tinglysing
2016/2176 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole - gnr. 31 bnr. 178 AS ARKITEKTBUA
2016/4464 20170816 16.08.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Else Myhr
2017/1423 20170816 16.08.2017 Inngående brev Søknad om plass - Adam Vestmo Silja Annelie Vestmo
2017/3221 20170816 16.08.2017 Utgående brev Temaplan veslestua - uke 31-37 Ahmed Abukae m.fl.
2017/1269 20170815 15.08.2017 Inngående brev Representantskapsprotokoll 24.04.2017 - redegjørelse om forsinket oversendelse Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
2017/3308 20170815 15.08.2017 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon *****
2017/3290 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Ferievikar 2017 - Trysil sykehjem, 5. avd. Anne Helene Storsveen
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Sykepleier 100 % - Trysil sykehjem, 5. avd. Lise Andersson
2016/1609 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til å sette opp valgkampsstand på kommunal grunn TRYSIL HØYRE
2017/3309 20170815 15.08.2017 Inngående brev Frist 13.11.207 - Høring - forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2017/2851 20170815 15.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving og nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 1031 - hytte nr. 10 Osen Tegnekontor AS
2017/3284 20170815 15.08.2017 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl.
2016/670 20170815 15.08.2017 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - innhenting av uttalelse INNLANDET POLITIDISTRIKT
2017/1696 20170815 15.08.2017 Utgående brev Melding om mottatt søknad på sykepleier-/vernepleierstilling i Hjemmetjenesten Julie Andrea Nunez m.fl.
2017/2320 20170815 15.08.2017 Utgående brev Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - Sykepleier 60-100 % fast - Trysil legesenter Norsk sykepleierforbund m.fl.
2017/2320 20170815 15.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - sykepleier 60-100 % fast - Trysil legesenter *****
2017/2320 20170815 15.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - sykepleier 60-100 % fast - Trysil legesenter *****
2017/3020 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Fast stilling 20 % - Kultur og kulturskolen Stina Birgitta Ericsson
2017/3296 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet serviceavtale Haco renseanlegg GV-H1 - gnr. 37 bnr. 1120 Biovac Environmental Thechnology AS
2017/2576 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av høydebasseng HB7 - gnr. 26 bnr. 2 NORCONSULT AS
2017/3306 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 16 bnr. 163 fnr. 41 MELBYE ROY ARNE
2017/2575 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av høydebasseng HB218 - gnr. 26 bnr. 2 NORCONSULT AS
2017/3291 20170815 15.08.2017 Inngående brev Anmodning om endring av slamtømming og renovasjonsavgift fra bolig til fritidsbolig Esben Hoff
2017/20 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Helsefagarbeider 100 % - Hjemmetjenesten, avd. 1 - 01.07.2017-31.08.2018 Silje Haugan
2016/1138 20170815 15.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær *****
2017/3223 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Pedagogisk leder 100 % - Østby barnehage Iselin Solvang
2017/2744 20170815 15.08.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - kvittering for nabovarsler - kart og tegninger - gnr. 26 bnr. 865 RØROSHYTTA AS
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 31 bnr. 101 / Kopi av brev til Oddrun Borg Rasmussen Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
2017/276 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 34 bnr. 27 Jan Erik Fallet m.fl.
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 39 bnr. 133 / Kopi av brev til Torgal Østby Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 35 bnr. 25 / Kopi av brev til Sigmund Myhre Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 31 bnr. 68 og 69 / Kopi av brev til Ingeborg Bjørnstad Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 39 bnr. 120 / Kopi av brev til Mats Ivan Faldmo Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 37 bnr. 30 / Kopi av brev til Jon Sørby Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 59 bnr. 19 / Kopi av brev til Olav Svensen Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
2015/2474 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oppsigelse av jordleieavtale - gnr. 11 bnr. 18 / Kopi av brev til Else Marie Løken Kjell Arvid og Aud Synnøve Sundby
2016/3826 20170815 15.08.2017 Utgående brev Oversendelse av saldokort - Anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering - gnr. 38, bnr. 201 - Trysil FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/3826 20170815 15.08.2017 Utgående brev Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd til grøfting - gnr. 38 bnr. 201 Mats Strand Albrechtsen
2016/3774 20170815 15.08.2017 Inngående brev Komplettering av søknad om ferdigattest - gnr. 30 bnr. 559 TYSLAND EIENDOM AS
2017/3307 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 1 fnr. 4 Tormod og Hanne Holtet
2017/3295 20170815 15.08.2017 Inngående brev Regulering av vannsportaktivitet - oppfordring til dialog med motorsportforbundet NORGES MOTORSPORTFORBUND
2016/4376 20170815 15.08.2017 Inngående brev Skadefellingstillatelse på ulv i Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum og Åmot kommuner / kopi av brev til Hamar kommune FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/3251 20170815 15.08.2017 Utgående brev Svar på invitasjon til deltagelse på AKTIVdagen 2017 AKTIV MOT KREFT
2017/3233 20170815 15.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - Assistent 50 % - Innbygda skole - 31.07.-31.10.2017 Martin Bråten
2015/410 20170815 15.08.2017 Inngående brev Referat fra møtet i rådgivende utvalg for renter av skogfond 15.06.2017 LANDBRUKSDIREKTORATET
2017/3305 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 14 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
Ingen tilgang 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om endring av lønn Tove Eggen Jota
2017/3297 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 33 bnr. 1081 Advokat Jostein Morønning
2017/3288 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - makeskifte - gnr. 26 bnr. 32 og 173 Trysil kommune - Veg-, vann- og avløpsavdelingen
2017/3300 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 17 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2017/3298 20170815 15.08.2017 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 33 bnr. 1076 Advokat Jostein Morønning
2017/3301 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 6 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2017/3302 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 15 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2017/3299 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 10 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2017/3303 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 8 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2017/3304 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 9 bnr. 102 - gjelder fnr. 20 TRYSIL KOMMUNESKOGER KF
2017/3289 20170815 15.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 26 bnr. 351 Trysil kommune - Veg-, vann- og avløpsavdelingen
2017/2334 20170815 15.08.2017 Inngående brev Permisjonssøknad for medlemmer i forhandlingsutvalget Fagforbundet Trysil - Avd 288
2017/2334 20170815 15.08.2017 Inngående brev Permisjonssøknad for medlemmer i forhandlingsutvalget - revidert Fagforbundet Trysil - Avd 288
2017/3294 20170815 15.08.2017 Inngående brev Anmodning om svar på henvendelse om kundeforhold / Kopi av brev til Trysil Fjernvarme Styret for Flendalsvegen 1 A-L
2016/2948 20170814 14.08.2017 Inngående brev Tillegg til referat fra ferdigbefaring 3 - VVS NORCONSULT AS
2016/2948 20170814 14.08.2017 Inngående brev Referat fra ferdigbefaring 3 - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole - elektro NORCONSULT AS
2016/2948 20170814 14.08.2017 Inngående brev Tillegg til referat fra ferdigbefaring 3 - elektro NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Inngående brev Oversendelse av opplysninger om barn født 2011-2017 - CD EVRY NORGE AS
2017/3277 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 11 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3280 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 3 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3281 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 59 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3276 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 70 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3278 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 15 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3279 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 19 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3282 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 58 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3283 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 47 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/428 20170814 14.08.2017 Utgående brev Tilbud om stilling Kevin Nguyen
2017/3287 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/658 20170814 14.08.2017 Inngående brev Oppsummering av kvartalsrapportering 2. kvartal 2017 FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/2345 20170814 14.08.2017 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger til konsesjonssak - gnr. 32 bnr. 32 Ulla Kvarnstrøm Dybendal
2016/2565 20170814 14.08.2017 Inngående brev Anmodning om møte med kommunen BYGG MED TRADISJONER OVE ANDREASSEN
2017/2916 20170814 14.08.2017 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse avholdt 11.08.2017 - gnr. 37 bnr. 145 Øivin Iversen
2016/1898 20170814 14.08.2017 Utgående brev Svar på oppsigelse av husleiekontrakt *****
2017/3079 20170814 14.08.2017 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - Tilkallingsvikar - Trysil kommune - 01.07.2017-31.08.2018 Turid Hammersborg Olden
2017/3284 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling RESTAURANT LAAVEN 1790 AS
2016/13 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 37 bnr. 266 Osen Tegnekontor AS
Ingen tilgang 20170814 14.08.2017 Utgående brev Svar på 2. gangs purring på kartlegging av etablering av KAD-plasser for pasienter med psykiske helse- og rusproblemer FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/4719 20170814 14.08.2017 Inngående brev Forespørsel om jobb Reidun Aasheim
2017/3286 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte KIRKENS SOS I HEDMARK OG OPPLAND
2017/3285 20170814 14.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 38 bnr. 307 Kjell Hoel
2014/3787 20170814 14.08.2017 Inngående brev Spørsmål om utbygging og utskilling av tomt - gnr. 58 bnr. 43 Mats Erik Smestad
2017/3252 20170811 11.08.2017 Inngående brev Anmodning om møte for å avklare ansvarsforhold etter konkurs Per-Otto Ålråk
2017/1269 20170811 11.08.2017 Inngående brev Protokoll fra møte i representantskapet 24.04.2017 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
2017/3247 20170811 11.08.2017 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Kunanya Purechatang
2016/3305 20170811 11.08.2017 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Ingunn Merete Bustad
2017/3249 20170811 11.08.2017 Utgående brev Søknad om AFP John Ludvig Skarpmo
2017/3173 20170811 11.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - saksbehandler 50 % - Tjenestekontoret 14.8.-13.11.2017 Anne Kari Vik
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Frist 11.8.2017 - 2. gangs purring på kartlegging av etablering av KAD plasser for pasienter med psykiske helse- og rusproblemer FYLKESMANNEN I HEDMARK
2017/3199 20170811 11.08.2017 Inngående brev Uttalelse om skoleskyss *****
2017/3257 20170811 11.08.2017 Inngående brev Spørsmål om bruk av forkjøpsrett - Eltdalsvegen 1040 - gnr. 52 bnr. 49 ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING
2017/3261 20170811 11.08.2017 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon *****
2017/3267 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1558 Osen Tegnekontor AS
2017/2573 20170811 11.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg fritidsbolig - gnr. 37 bnr. 1393 LOGG ARKITEKTER AS
2017/2573 20170811 11.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak: dispensasjon - gnr. 37 bnr. 1393 LOGG ARKITEKTER AS
2017/2580 20170811 11.08.2017 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 30 bnr. 560 FAUNA BYGG AS
2016/3126 20170811 11.08.2017 Utgående brev Bekreftelse av tilbud på vannmålestasjon SVM021 Storvegen sør ABB AS
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om permisjon Heidi Lie Bekk
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gnr. 36 bnr. 424 Per Morten Øksdahl
2017/2744 20170811 11.08.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 26 bnr. 865 RØROSHYTTA AS
2017/2687 20170811 11.08.2017 Inngående brev Komplettering av søknad - gnr. 33 bnr. 490 AS ARKITEKTBUA
2017/2407 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - avdelingsleder i hjemmetjenesten avdeling 2 - Trysil kommune *****
2017/3250 20170811 11.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Hanna Vallinder
2017/2407 20170811 11.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - avdelingsleder i hjemmetjenesten avdeling 2 - Trysil kommune *****
2017/3211 20170811 11.08.2017 Utgående brev Orientering om driveplikt av jordbruksareal ved erverv av landbrukseiendom - gnr. 4 bnr. 6 og gnr. 27 bnr. 16 Anita Rønningen
2017/3211 20170811 11.08.2017 Utgående brev Orientering om driveplikt av jordbruksareal ved erverv av landbrukseiendom - gnr. 4 bnr. 6 og gnr. 27 bnr. 16 Kjell Aril Storjordet
2016/4043 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 83 bnr. 9 Petra Christa Odden
2016/4043 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 83 bnr. 9 Jennifer Dagmar Heuer
2015/1786 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - gnr. 33 bnr. 43 PER JOHANS TALÅSEN
2016/1514 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - gnr. 33 bnr. 43 PER JOHANS TALÅSEN
2017/3254 20170811 11.08.2017 Inngående brev Høringsfrist 30.11.2017 - NOU 2017:12 Svikt og svik BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2017/2605 20170811 11.08.2017 Inngående brev Frist 15.8.2017 - Purring på egenerklæringsskjema HEDMARK REVISJON IKS
2017/3251 20170811 11.08.2017 Inngående brev Invitasjon til deltagelse på AKTIVdagen 2017 AKTIV MOT KREFT
2015/4268 20170811 11.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sykepleier 100 % - Trysil sykehjem 2. avdeling Eli Marianne Andersen
2017/262 20170811 11.08.2017 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling HELSEDIREKTORATET
2017/675 20170811 11.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sykepleier 100 % - Trysil sykehjem 2. avdeling 1.4.-19.6.2017 Eli Marianne Andersen
2017/3314 20170811 11.08.2017 Inngående brev Høringsfrist 18.8.2017 - deling av grunneiendom gnr. 29 bnr. 5 mfl. i Åmot kommune og gnr. 76 bnr. 40 i Trysil kommune - Hans Peter Kilde Åmot kommune
2017/3262 20170811 11.08.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 51 bnr. 226 Unn Kristin Nordgård Martinsen
2017/3274 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 1 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3270 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 29 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3271 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 9 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3272 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 16 bnr. 163 - gjelder fnr. 8 FLERMOEN UTMARKSLAG SA
2017/3255 20170811 11.08.2017 Inngående brev Rekvisisjon oppmålingsforretning - gnr. 58 bnr. 211 Rolf Mobæk
2017/2408 20170811 11.08.2017 Utgående brev Orientering om utlysning Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2016/3974 20170811 11.08.2017 Utgående brev Svar på forespørsel om yrkesskadeforsikring ADVOKATFIRMAET UNNELAND AS
2017/3258 20170811 11.08.2017 Inngående brev Søknad om endring av lønn Kjersti Terese Storbæk
2016/2948 20170811 11.08.2017 Inngående brev Referat fra ferdigbefaring 3 - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole - bygningsmessige arbeider NORCONSULT AS
2017/428 20170811 11.08.2017 Utgående brev Vurdering ansettelse Fagforbundet Trysil - Avd 288
2017/3253 20170811 11.08.2017 Inngående brev Melding om innvilget alderspensjon KLP Kommunal landspensjonskasse
2016/2948 20170811 11.08.2017 Inngående brev Referat fra ferdigbefaring 3 - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole - VVS NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20170811 11.08.2017 Inngående brev Melding om dårlig veg - Flendalsvegen Arild Færgestad
2017/3260 20170811 11.08.2017 Inngående brev Anmodning om tiltak i forbindelse med flomskader langs Eltåa Per Ola Solberg og Ingunn Heien Solberg
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev Lesetilgang til CD - barn født 2011-2017 EVRY NORGE AS
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Siw Thingstad m.fl.
2017/3161 20170810 10.08.2017 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn etter fullført videreutdanning - rettet utgave Silje Haugan
2017/3219 20170810 10.08.2017 Utgående brev Vedtak om utvidet stilling Laila Høgli Vangen
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om mottatt søknad Sølvi Moberg
2017/2407 20170810 10.08.2017 Utgående brev Informasjon om ansettelsesprosessen Lill Nora Heggbrenna
2017/3220 20170810 10.08.2017 Utgående brev Vedtak om utvidet stilling Betty Lund
2017/2407 20170810 10.08.2017 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad Maja Markovic m.fl.
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Informasjon om ansettelsesprosessen Torbjørn Elvenes
2017/3196 20170810 10.08.2017 Utgående brev Vedtak om utvidet stilling - rettet Anita Ryen
2017/2407 20170810 10.08.2017 Utgående brev Oversendelse av utvidet søkerliste Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl.
2017/3121 20170810 10.08.2017 Utgående brev Liste over salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune SECURITAS AS
2017/1973 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak: Ledsagerbevis *****
2017/2407 20170810 10.08.2017 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering del 1 - utvelgelse av søkere til intervju - avdelingsleder i hjemmetjenesten avdeling 2 Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl.
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Oversendelse av arbeidsgivers vurdering del 1 - utvelgelse av søkere til intervju - avdelingsleder hjemmetjenesten avdeling 4 Norsk sykepleierforbund m.fl.
2017/1715 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak - spesialundervisning *****
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak - spesialundervisning *****
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak - Spesialundervisning *****
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev Referat fra ansvarsgruppemøte *****
2017/2860 20170810 10.08.2017 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv - Flendalen beiteområde FYLKESMANNEN I HEDMARK
2016/4702 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om mangler - komplettering av søknad - situasjonskart - gnr. 51 bnr. 406 Per Erik Holland
2017/2213 20170810 10.08.2017 Utgående brev Melding om vedtak - tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - gnr. 11 bnr. 65 PRO-Z KJETIL ZETTERSTRØM
2017/3238 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om løyve til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig - gnr. 58 bnr. 147 Juul Petter Sletten
2016/3826 20170810 10.08.2017 Inngående brev Oversendelse av kart - grøfting Mats Strand Albrechtsen
2017/3164 20170810 10.08.2017 Inngående brev Søknad om stipend til lederutdanning Inger Lise Tannåneset
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - avdelingsleder i hjemmetjenesten *****
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - avdelingsleder i hjemmetjenesten *****
2017/2408 20170810 10.08.2017 Utgående brev Invitasjon til intervju - avdelingsleder i hjemmetjenesten *****
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Utgående brev Arbeidsavtale til godkjenning og underskrift Lise Andersson
2016/3126 20170810 10.08.2017 Inngående brev Tilbud på radio og PLS til SVM021 Storvegen Syd ABB AS
2017/3245 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet serviceavtale - Haco renseanlegg GV-H1 m/SA Biovac Environmental Thechnology AS
2017/3248 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2017 - Hjemmetjenesten Marthe Berg Nyhuus
2017/2578 20170810 10.08.2017 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 30 bnr. 563 FAUNA BYGG AS
2017/1891 20170810 10.08.2017 Utgående brev Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gnr. 30 bnr. 565 FAUNA BYGG AS
2017/3244 20170810 10.08.2017 Inngående brev Post i Butikk - utlysing av konkurranse Posten Norge AS
2017/3201 20170810 10.08.2017 Inngående brev Informasjon om helse *****
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev Referat fra skolemøte *****
2015/2573 20170810 10.08.2017 Inngående brev Referat fra skolemøte / Kopi av brev til foresatt *****
2017/3201 20170810 10.08.2017 Inngående brev Epikrise *****
2017/3201 20170810 10.08.2017 Inngående brev Legeattest ***** ***** *****
2017/3201 20170810 10.08.2017 Inngående brev Elevrapport - ***** *****
2017/1323 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 35,5 t/uke - Trysil sykehjem 4. avdeling 11.6.-30.9.2017 Susanne Beatrice Lindgren
2017/2391 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sykepleier 100 % - Trysil sykehjem 4. avdeling Anne Bråten
2017/3217 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - avdelingsleder 100 % - Tjenestekontoret 1.9.-31.12.2017 Ingunn Tremoen
2017/3216 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - avdelingsleder 100 % - Helse avdeling for enslige mindreårige 1.9.-30.11.2017 Arne Storløpa Sneli
2017/2919 20170810 10.08.2017 Inngående brev Unntak fra dialogmøte NAV Trysil
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - førstesekretær 95 % - Innbygda skole Betty Lund
Ingen tilgang 20170810 10.08.2017 Utgående brev Oversendelse av tjenestebevis Maria K Holmberg-Støa
Versjon:5.2.00