eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 502 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3734 20200709 09.07.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på planinitiativ for mindre endring av reguleringsplanen for Trysilfjell turistsenter PLAN1 AS TRYSIL_PROD
2020/4505 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn etter endt utdanning Andre Ensrud Solheim TRYSIL_PROD
2020/4534 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4713 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4712 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4535 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4164 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/3864 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4166 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2963 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på klage på delvis innvilget refusjon på databriller Tove Storsveen TRYSIL_PROD
2020/621 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av utgifter til databriller Grete Myrvold Rydje TRYSIL_PROD
2020/1682 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Våler formannskap om akuttsykehus for Innlandet Våler kommune TRYSIL_PROD
2020/4786 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av lønn etter fullført videreutdanning Ingun Aase TRYSIL_PROD
2020/4511 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak med vilkår - nybygg fritidsbolig og uthus BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4826 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig TREKOMPANIET TRYSIL AS TRYSIL_PROD
2020/4797 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4795 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/322 20200709 09.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon til kommuner som har leger i spesialisering HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4825 20200709 09.07.2020 Inngående brev Invitasjon til markedsdialog om døgnbemannet innkvarteringsløsning og pleie- og omsorgstjenester UTLENDINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/2250 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilsyn med og oppfølging av smittevern i serverings- og restaurantbransjen/kopi av brev til fylkesmennene HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4812 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om at skriftlig svar kommer etter ferien/kopi av brev til Naturvernforbundet i Sør-Østerdal AUSTRI RASKIFTET DA TRYSIL_PROD
2020/4827 20200709 09.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - gbnr. 56/92/0/416 Bjørn Jørgensen TRYSIL_PROD
2020/4828 20200709 09.07.2020 Inngående brev Spørsmål om slik SMS-varsling er lovlig Gerd TRYSIL_PROD
2020/697 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/2286 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om å sørge for at vegnavn synes på GPS Knut Ørjan Trondsen TRYSIL_PROD
2020/4830 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg redskapshus ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/3368 20200709 09.07.2020 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på klage på avslag på dispensasjonssøknad BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4803 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kulturvernfaglig uttalelse til søknad om bygging av landbruksveg - Tørkjamakvegen snuplass Innlandet Fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/4829 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 37/32 Gjermund Skjærholden TRYSIL_PROD
2020/4664 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/4829 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 37/32 Gjermund Skjærholden TRYSIL_PROD
2020/4793 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4831 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/191 Øivind Løken TRYSIL_PROD
2020/4831 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/191 Øivind Løken TRYSIL_PROD
2020/1697 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/74 20200709 09.07.2020 Inngående brev Revidert varsel om oppstart av reguleringsplan for Sjøenden Hytte og Fritidsgrend ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/4379 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/1 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/213 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond HAAKON ØKSETER TRYSIL_PROD
2020/438 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/33 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/4260 20200709 09.07.2020 Inngående brev Samtykke til tinglysing NOROPPGJØR AS TRYSIL_PROD
2020/3305 20200709 09.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4542 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt ***** TRYSIL_PROD
2020/3578 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding ***** TRYSIL_PROD
2020/4796 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/3865 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppretting/endring av matrikkelenhet - Trysil-Knuts Fjellverden D3-1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN TRYSIL_PROD
2020/4832 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak for slamtømming Emma Görander TRYSIL_PROD
2020/1116 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversendelse av rapport- og utbetalingsskjema Aldring og helse TRYSIL_PROD
2020/1697 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 Anders Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/4751 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig Hans Petter Nergård TRYSIL_PROD
2020/4706 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Siri Rønning Bråten TRYSIL_PROD
2020/3415 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4611 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversendelse av referat fra drøftingsmøte 7.7.2020 Mona Mikkelsen TRYSIL_PROD
2020/4819 20200709 09.07.2020 Utgående brev Temaplan august 2020 Louise Eriksson m.fl. TRYSIL_PROD
2020/74 20200709 09.07.2020 Inngående brev Korrigering av varselbrev ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/4167 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/1617 20200709 09.07.2020 Utgående brev Innkalling til 48 -ukersmøte ***** TRYSIL_PROD
2020/1617 20200709 09.07.2020 Utgående brev Pensjonsmelding til Statens pensjonskasse STATENS PENSJONSKASSE TRYSIL_PROD
2020/3873 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 5/16 Per Ivar Galaasen TRYSIL_PROD
2020/3873 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 5/16 Per Ivar Galaasen TRYSIL_PROD
2020/4379 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/1 Nina M Nyhuus-Jutulstad TRYSIL_PROD
2020/438 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/33 Maud Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/4834 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for sykehjem 4. avdeling Marianne Figgé TRYSIL_PROD
2020/2206 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om at flere dokumenter og tegninger kommer Ole Morten Broch-Nielsen TRYSIL_PROD
2020/4835 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for sykehjem 4. avdeling Thomas Sværk Stenbråten TRYSIL_PROD
2020/4821 20200709 09.07.2020 Inngående brev Arealer på mjølkerom og høytørke Dag Ottershagen TRYSIL_PROD
2020/4836 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for sykehjem 4. avdeling Thea Lutnæs Jonsson TRYSIL_PROD
2020/3938 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om delutbetaling av tilskudd - gbnr. 38/201 mfl. Anja Sandvik Marthinsen TRYSIL_PROD
2020/4837 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for sykehjem 4. avdeling Siri Graff TRYSIL_PROD
2020/3865 20200709 09.07.2020 Utgående brev Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 51/1 TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN TRYSIL_PROD
2020/1829 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,04 % - enhet for sykehjem 4. avdeling - 21.6.-20.9.2020 Sutalinee Ramanudom TRYSIL_PROD
2020/4838 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling Susanne Beatrice Lindgren TRYSIL_PROD
2020/4839 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for sykehjem 4. avdeling Sutalinee Ramanudom TRYSIL_PROD
2020/1273 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,23 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.7.-31.8.2020 Rahel Tesfay Tekle TRYSIL_PROD
2020/4841 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversendelse av barnehageruta 2020/2021 Linn Rundfloen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4843 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversendelse av barnehageruta 2020/2021 Nina Norgreen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4844 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 76/24 John Hammer TRYSIL_PROD
2020/4844 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/24 John Hammer TRYSIL_PROD
2020/3416 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/2314 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oppheving av vedtak - skolen må fatte nytt vedtak FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2812 20200709 09.07.2020 Utgående brev Orientering om ansettelse Jan Olav Andersen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4846 20200709 09.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 40/61 Siri Schytte TRYSIL_PROD
2020/4846 20200709 09.07.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 40/61 Siri Schytte TRYSIL_PROD
2020/1415 20200709 09.07.2020 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Ellen C Stenbakken m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4847 20200709 09.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr. 4/12 Kjell Røysheim TRYSIL_PROD
2020/1682 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oversendelse av utkast til saksframlegg for kommunestyrene - lokalisering av akuttsykehus INNLANDET FYLKESKOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4849 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 44/1 Martin Hornsletten TRYSIL_PROD
2020/4848 20200709 09.07.2020 Inngående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget 15.5.2020 RINGSAKER INTERKOMMUNALE BARNEVERNVAKT TRYSIL_PROD
2020/4850 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Kristian E Østerhaug TRYSIL_PROD
2020/2113 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/971 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2112 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2111 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2110 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2109 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2108 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/401 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/976 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2107 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2106 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2105 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2104 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2103 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2102 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2101 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2100 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2099 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2098 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/979 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/981 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2097 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/983 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2096 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2095 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2033 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2022 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2032 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/984 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2004 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/986 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/4851 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - turnuslege 100 % - enhet for legesenter/beredskap - 1.9.2020-28.2.2021 Ida Ramleth Østli TRYSIL_PROD
2020/2011 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2000 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2029 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2030 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/723 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2010 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/989 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2013 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2035 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/997 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2001 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2036 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2034 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2015 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2019 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2002 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2028 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2031 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2024 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2017 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/2003 20200709 09.07.2020 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/3730 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om mindre endring av reguleringsplan for Trysilfjell turistsenter ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/74 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til varslingsdokumenter ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/1629 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn etter fullført utdanning Zsolt Gyula Molnar TRYSIL_PROD
2020/4178 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på melding om at møteinnkalling ikke er mottatt Siv Rønningen TRYSIL_PROD
2020/1545 20200709 09.07.2020 Utgående brev Oversendelse av referat fra særmøte - VA Gamlevegen AQUAPARTNER AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4823 20200709 09.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 76/5 Even Ifarness TRYSIL_PROD
2020/4823 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/5 Even Ifarness TRYSIL_PROD
2020/1462 20200709 09.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/14 Lars Storlien Hammer TRYSIL_PROD
2020/74 20200708 08.07.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsplan for Sjøenden Hytte og Fritidsgrend ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/4664 20200708 08.07.2020 Inngående brev Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/2595 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gbnr. 26/916 TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/3641 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om sanitærabonnement - gbnr. 26/955 TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/2835 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om møte for avklaring av utnyttelsesgrad og høyder AREALTEK AS TRYSIL_PROD
2020/4820 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Dag Midttun TRYSIL_PROD
2020/3516 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om høyere lønn Thyda Østerhaug TRYSIL_PROD
2020/4821 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring Dag Ottershagen TRYSIL_PROD
2020/4499 20200708 08.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 68/5 Karine Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/1897 20200708 08.07.2020 Utgående brev Innvilget søknad om frigivelse fra skogfond - gbnr. 20/44 Helge Bråten TRYSIL_PROD
2020/4233 20200708 08.07.2020 Inngående brev Melding om heving av gulvhøyde ARR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/4812 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om å kjøre på veger og vegskuldre/kopi av brev til Austri Vind NATURVERNFORBUNDET I SØR-ØSTERDAL TRYSIL_PROD
2020/4512 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak med vilkår - ett-trinns søknad - nybygg garasje Vidar Skogheim TRYSIL_PROD
2020/4813 20200708 08.07.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Ferlin Ringo van Zanten og Astrid Marie Olsen van Zanten TRYSIL_PROD
2020/4814 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 35 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Bodil Solvang Rønes TRYSIL_PROD
2020/4815 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Selma Løvlund Jota TRYSIL_PROD
2020/4816 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - omsorgsstønad 30.4.2020-30.4.2021 ***** TRYSIL_PROD
2020/4817 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt 1.7.2020-30.6.2021 Ivar Krüger Schjølberg TRYSIL_PROD
2020/4244 20200708 08.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 14/2/151 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/4244 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg gråvannsanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/4818 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Silje Anny V Sundet TRYSIL_PROD
2020/4818 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Thomas-Andre H Kjensmo TRYSIL_PROD
2020/4499 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 68/5 Karine Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/4703 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/1577 er registrert i matrikkelen LANGSETH ADVOKATFIRMA DA TRYSIL_PROD
2020/4799 20200708 08.07.2020 Utgående brev Innkalling til møte i tilsettingsutvalget 10.7.2020 Delta avd. Trysil m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4808 20200708 08.07.2020 Inngående brev Innvilget tilskudd til akuttmedisinkurs for legevaktpersonell ved Trysil legesenter HELSEDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4803 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - Tørkjamakvegen snuplass - gbnr. 69/5 Mari Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/4803 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging Mari Tveit Rundfloen TRYSIL_PROD
2020/4803 20200708 08.07.2020 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg - Tørkjamakvegen snuplass - gbnr. 69/5 - Høring INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
2020/3408 20200708 08.07.2020 Utgående brev Melding om avsluttet ansettelsessak Kine Cecilie Moen Strand m.fl. TRYSIL_PROD
2020/994 20200708 08.07.2020 Utgående brev Anmodning om utbedringer i Nysted barnehage Erik Sletten m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4809 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om endring av tildeling av jaktkvoter innenfor godkjent bestandsplan SVT viltregion TRYSIL_PROD
2020/4810 20200708 08.07.2020 Utgående brev Endring av vald for jakt på hjort - Trysil hjortevald Bjørnåsen elgvald m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4151 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % ***** TRYSIL_PROD
2020/4217 20200708 08.07.2020 Utgående brev Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 53/87, 52/21, 52/22, 52/66, 52/91, 52/97 og 52/101 Hege Stengrundet TRYSIL_PROD
2020/4151 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % ***** TRYSIL_PROD
2020/562 20200708 08.07.2020 Utgående brev Innvilget søknad om frigivelse fra skogfond - gbnr. 74/30 Henning Østenheden TRYSIL_PROD
2020/4315 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 47 - Fagleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling ***** TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4662 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstilligner - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4151 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % ***** TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4151 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % ***** TRYSIL_PROD
2020/4136 20200708 08.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 9/102/11 BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4661 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/4136 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg gråvannsanlegg BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/562 20200708 08.07.2020 Utgående brev Kvittering for frigitt skogfondsaldo Henning Østenheden TRYSIL_PROD
2020/4756 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Geir Melvold Østby TRYSIL_PROD
2020/4756 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Melvold Østby TRYSIL_PROD
2020/4757 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Martin Aarseth Karlsen TRYSIL_PROD
2020/4757 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Josefin Gustafsson TRYSIL_PROD
2020/4732 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/832 er registrert i matrikkelen Din Megler AS TRYSIL_PROD
2020/4664 20200708 08.07.2020 Utgående brev Anmodning om redegjørelse for BRA TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/4140 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/294 er registrert i matrikkelen Stein Bekkevold TRYSIL_PROD
2020/4705 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 11/91 er registrert i matrikkelen Live Skaaret TRYSIL_PROD
2020/4107 20200708 08.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV TRYSIL TRYSIL_PROD
2020/994 20200708 08.07.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget 29.06.2020 Marte Fondt m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1229 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om opphør i del av stilling ***** TRYSIL_PROD
2020/4277 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høringsfrist 21.8.2020: Dispensasjon for bygging av bolig TRYSIL KOMMUNE TRYSIL_PROD
2020/4806 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anbud veterinærvakttjeneste - ny tilslutningsavtale ELVERUM KOMMUNE LANDBRUKSFORVALTNING TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Støpa Viltstellområde Støpa Viltstellområde TRYSIL_PROD
2020/3342 20200708 08.07.2020 Utgående brev Vedtak om overføring av stilling Renate Hanssen TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Flendalen Viltstellområde Flendalen Viltstellområde TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Østby Viltstellområde Østby Viltstellområde TRYSIL_PROD
2020/3342 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Renate Hanssen TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Tangfallet utmarksområde Tangfallet utmarksområde TRYSIL_PROD
2020/1545 20200708 08.07.2020 Inngående brev Spørsmål om flytting av veg Wiktor Emanuel Bakken TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Lutnes/Flermoen viltstellområde Lutnes/Flermoen viltstellområde TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Ljørdalen jaktfellesskap Ljørdalen jaktfellesskap TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Statskog Ljørdalen STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - SVT viltregion SVT viltregion TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Sve-Nor/Gravberget STATSKOG SF TRYSIL_PROD
2020/3396 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Stenersetermålingen Stenersetermålingen TRYSIL_PROD
2020/3395 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på elg 2020 Stenersetermålingen elgvald TRYSIL_PROD
2020/3395 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på elg 2020 Grøndalen sameieskog elgvald TRYSIL_PROD
2020/3516 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om høyere lønn Thyda Østerhaug TRYSIL_PROD
2020/2690 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker nei til stilling Jorunn Monrad TRYSIL_PROD
2020/4793 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4794 20200708 08.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Lars O. Saga TRYSIL_PROD
2020/1623 20200708 08.07.2020 Inngående brev Purring på faktura Erland og Line Fallet TRYSIL_PROD
2020/4795 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4811 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse - rehabilitering av gråvannsløsning RYGH ENTREPRENØR AS TRYSIL_PROD
2020/4796 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4796 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4796 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4797 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4798 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** TRYSIL_PROD
2020/4770 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 13/20 er registrert i matrikkelen Reinhild Arenz TRYSIL_PROD
2020/4735 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 5/96 er registrert i matrikkelen ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/4733 20200708 08.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 58/47 er registrert i matrikkelen Ellen Irene Bentzen Dørum TRYSIL_PROD
2020/4801 20200708 08.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Andrea Ensrud TRYSIL_PROD
2020/4470 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilskudd til drenering - 998778557 Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/4440 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilskudd til drenering - 998778557 Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/4303 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilskudd til drenering - 970485686 Landbruksdirektoratet TRYSIL_PROD
2020/4510 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak med vilkår - nybygg fritidsbolig og uthus BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/3395 20200708 08.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på elg 2020 Bjørnåsen elgvald TRYSIL_PROD
2020/4089 20200707 07.07.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/3396 20200707 07.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Grøndalen sameieskog Grøndalen sameieskog TRYSIL_PROD
2020/4614 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fritak fra politiske verv Mette Amdahl TRYSIL_PROD
2020/4790 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - beredskapsvakt - enhet for legesenter/beredskap - 1.1.2020-31.12.2022 Christian Torbrand TRYSIL_PROD
2020/441 20200707 07.07.2020 Inngående brev Analyseresultater 24.6.-1.7.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/3396 20200707 07.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Nordre Trysil Utmarksområde Nordre Trysil Utmarksområde TRYSIL_PROD
2020/2847 20200707 07.07.2020 Inngående brev Komplettering av varsel om oppstart av planarbeid - Fageråskjølen ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS TRYSIL_PROD
2020/3199 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker nei til stilling Jorunn Monrad TRYSIL_PROD
2020/3396 20200707 07.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Tenaasen Viltstellområde Tenaasen Viltstellområde TRYSIL_PROD
2020/4461 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om innovasjonsprosjektet Videosamtale med AMK VESTRE VIKEN HF TRYSIL_PROD
2020/4501 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/4501 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2346 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2345 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2356 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/398 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2365 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2363 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2362 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2347 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2350 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2348 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/391 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2354 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/408 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2355 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2357 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/371 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/396 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2359 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/2361 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1915 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1916 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1922 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1920 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/4248 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/4245 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1925 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1921 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1912 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1923 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vitnemål ***** TRYSIL_PROD
2020/1084 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/3396 20200707 07.07.2020 Utgående brev Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Trysilfjellet Viltstellområde Trysilfjellet Viltstellområde TRYSIL_PROD
2020/4767 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedlegg til klarlegging av eksisterende grense Linda Granrud TRYSIL_PROD
2020/1545 20200707 07.07.2020 Utgående brev Informasjon om oppstart av rehabilitering av ledningsnett i Gamlevegen og Moensvingen Rune Østlie m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1746 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4769 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bestilling av matrikkelbrev for gbnr. 37/1359 TAKSTINGENIØR ARILD LUND TRYSIL_PROD
2020/2373 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om utsatt frist for innspill til oppstartsvarsel/kopi av brev til Arkitektbua AS FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/4770 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Reinhild Arenz TRYSIL_PROD
2020/4770 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Franz Gerhard Arenz TRYSIL_PROD
2020/4563 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høgskolen i Innlandet - karakterutskrift spesialpedagogikk Ann-Heidi Thorsteinsen TRYSIL_PROD
2020/4772 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om at saken er henlagt INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/4027 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold INNLANDET POLITIDISTRIKT TRYSIL_PROD
2020/1126 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om bytte av gjerde Renate TRYSIL_PROD
2020/4776 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om fulle gråvannstanker som ikke er tømt Brynjar Boeyesen TRYSIL_PROD
2020/4777 20200707 07.07.2020 Inngående brev Utfylt kjørebok Veronika Johnsen TRYSIL_PROD
2020/1545 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på nformasjonsbrev til beboere og grunneiere i Gamlevegen og Moensvingen John Birger Sæthre TRYSIL_PROD
2020/4763 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 68/3 Johan Sætre TRYSIL_PROD
2020/3257 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/5 Astrid Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/1255 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/4768 20200707 07.07.2020 Inngående brev Lenke til vitnemål Vitnemålsportalen TRYSIL_PROD
2020/4577 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om matrikkelføring Erik Foseid TRYSIL_PROD
2020/4083 20200707 07.07.2020 Utgående brev Fordeling av ekstraordinære kommunale næringsfond i Innlandet Innlandet fylkeskommune TRYSIL_PROD
2020/478 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/4778 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Anita Ekse Kristiansen TRYSIL_PROD
2020/3810 20200707 07.07.2020 Utgående brev Utslippstillatelse - gbnr. 38/483 SIM HOLDING AS TRYSIL_PROD
2020/4781 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Elin Josefin Lundstrøm TRYSIL_PROD
2020/3810 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig BERNHARD OLSEN AS TRYSIL_PROD
2020/4776 20200707 07.07.2020 Inngående brev Plassering av gråvannsanlegg Brynjar Boeyesen TRYSIL_PROD
2020/4782 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 1.6.-31.8.2020 Elin Josefin Lundstrøm TRYSIL_PROD
2020/4089 20200707 07.07.2020 Inngående brev Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ***** TRYSIL_PROD
2020/1151 20200707 07.07.2020 Inngående brev Redegjørelse for oppføring av garasje BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4783 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Gaute Skjellum TRYSIL_PROD
2020/4791 20200707 07.07.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Bufetat TRYSIL_PROD
2020/4539 20200707 07.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon for lavtflyging over verneområder i Innlandet for geofysiske målinger / Kopi av brev til Norges geologiske undersøkelse (NGU) FYLKESMANNEN I INNLANDET - Nasjonalparkstyret for Fulufjellet TRYSIL_PROD
2020/3444 20200707 07.07.2020 Inngående brev Frist 5.8.2020: Kostra-rapportering - regnskap per 2. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ TRYSIL_PROD
2020/4784 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 14.5.-31.12.2020 Ellen Chr Wellington TRYSIL_PROD
2020/4785 20200707 07.07.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Christian Brodersen TRYSIL_PROD
2020/2429 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sykepleier 18,31 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.7.-31.8.2020 Chandro Sutoyo Siallagan TRYSIL_PROD
2020/1064 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 8,27 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.7.-31.8.2020 Tina C Tangen Skogli TRYSIL_PROD
2020/3257 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusonskrav - gbnr. 1/5 Astrid Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/3257 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/5 Astrid Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/4786 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av lønn etter fullført videreutdanning Ingun Aase TRYSIL_PROD
2020/1093 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/4788 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg pipe - gbnr. 37/1552 FYR OG FLAMME AS TRYSIL_PROD
2020/4787 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig Ole Petter Sætre TRYSIL_PROD
2020/4277 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger om gbnr. 75/13 Myrvang Per Hagebakken TRYSIL_PROD
2020/4440 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til grøfting fra landbruksfondet MATS S ALBRECHTSEN TRYSIL_PROD
2020/4276 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving av uthus og nybygg anneks Kjell Ivar Håberget TRYSIL_PROD
2020/4789 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høringsfrist 15.7.2020: forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/3401 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål til utfylling av egenerklæring ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/1090 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/3988 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 26.5.-31.12.2020 Olene Sponberg TRYSIL_PROD
2020/3755 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tillatelse til bruk av motor med 50 hk i Trysilelva Fredrik Ringen TRYSIL_PROD
2020/2528 20200707 07.07.2020 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse - gbnr. 36/602 Bjørn Rogne TRYSIL_PROD
2020/1936 20200707 07.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr. 61/17 Hanna Elvira Blylod TRYSIL_PROD
2020/4477 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig med vilkår Anders Ihlen TRYSIL_PROD
2020/4502 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig med vilkår Lene Solberg Kroken TRYSIL_PROD
2020/4764 20200707 07.07.2020 Inngående brev Krav om refusjon for elevveileder og ekstra lærerstøtte november 2019-juni 2020 ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA TRYSIL_PROD
2020/2745 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om å få vikariat i Østby barnehage Mona Brateggen TRYSIL_PROD
2020/4765 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bygging av veg til hytte - gbnr. 38/313 Elisabeth Hansteen TRYSIL_PROD
2020/4766 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nye hovedledninger for vann, spillvann og overvann i Gamlevegen og deler av Moensvingen AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/4276 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oversendelse av kvitteringer for nabovarsel Roar Danielsen TRYSIL_PROD
2020/2998 20200707 07.07.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om foreldrebetaling og kommunalt tilskudd ved stenging av private barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4767 20200707 07.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Linda Granrud TRYSIL_PROD
2020/3939 20200707 07.07.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/4792 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - veganlegg AQUAPARTNER AS TRYSIL_PROD
2020/4756 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - gbnr. 52/103 - Geir Melvold Østby og Tore Melvold Østby ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS TRYSIL_PROD
2020/4728 20200706 06.07.2020 Inngående brev Melding om tilskudd til tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET TRYSIL_PROD
2020/4727 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - helse, omsorg og sosial Ole Lohmann TRYSIL_PROD
2020/2829 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/3111 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/4280 20200706 06.07.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan Kai Grønseth TRYSIL_PROD
2020/4748 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4749 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4753 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4751 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg bolig Hans Petter Nergård TRYSIL_PROD
2020/1126 20200706 06.07.2020 Inngående brev Spørsmål om grenser ved bygging av frittstående bod til hytte Olav Nyhus TRYSIL_PROD
2020/2828 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling 2020-2024 TRYSIL BRYGGERI AS TRYSIL_PROD
2020/3765 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 Taste mat & vinhus TRYSIL_PROD
2020/4138 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 25.5.2020-31.1.2021 Kine Cecilie Moen Strand TRYSIL_PROD
2020/1889 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding NAV TRYSIL m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4066 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av reviderte tegninger BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/2736 20200706 06.07.2020 Inngående brev Referat fra IP-møte ***** TRYSIL_PROD
2020/3765 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1126 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om grenser ved bygging av frittstående bod til hytte Olav Nyhus TRYSIL_PROD
2020/4757 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - Josefin Gustafsson og Martin Aarseth Karlsen PRIVATMEGLEREN NYEBOLIGER AS TRYSIL_PROD
2020/4725 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet rammeavtale - tilkallingsvikar - Trysil kommune - 22.6.-31.8.2020 Semming Graff Nygård TRYSIL_PROD
2020/2828 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om salgsbevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1044 20200706 06.07.2020 Inngående brev Spørsmål om saksbehandlingstid ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/3795 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing TRYSIL ELEKTRO AS TRYSIL_PROD
2020/2584 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Marie Selrod TRYSIL_PROD
2020/362 20200706 06.07.2020 Inngående brev Svar på krav om lovlighetskontroll av vedtak FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/1795 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger BYGGESAK NORGE AS TRYSIL_PROD
2020/4233 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig ARR ARKITEKTER AS TRYSIL_PROD
2020/2373 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart - planarbeid for Skihytta Vest HC1517 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TRYSIL_PROD
2020/3686 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - midlertidig kiosk ROLF MOBÆK AS TRYSIL_PROD
2020/1184 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av klage til endelig avgjørelse - deling - Gjevaldshaugen midtre gbnr 74/1 - 79/4 - 89/22 / Kopi av brev til Landbruksdirektoratet FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3686 20200706 06.07.2020 Utgående brev Ferdigattest - gbnr. 58/295 ROLF MOBÆK AS TRYSIL_PROD
2020/3286 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for samleveg og strøm til hytter i Lågfjellet i Eltdalen - Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/2728 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon - nybygg bolig - Fylkesmannen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/3199 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Jorunn Monrad TRYSIL_PROD
2020/4729 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak for stoldør i heis Tine Meieriet Trysil TRYSIL_PROD
2020/3128 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest NORD ARKITEKTUR AS TRYSIL_PROD
2020/3234 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/3896 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Jørn Andre Stenseth TRYSIL_PROD
2020/4077 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger PGS BYGG AS TRYSIL_PROD
2020/4730 20200706 06.07.2020 Inngående brev Høringsfrist 31.8.2020: forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/4731 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av vitnemål og autorisasjon Hilde Kristine Pettersen Nyhuus TRYSIL_PROD
2020/1936 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Hanna Elvira Blylod TRYSIL_PROD
2020/74 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av oppstartsmøtereferat for signering ARKKON AS TRYSIL_PROD
2020/4732 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet Din Megler AS TRYSIL_PROD
2020/4424 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Øyvind Galten TRYSIL_PROD
2020/3408 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Albertine Davidsen Snerten TRYSIL_PROD
2020/4410 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - vaktmester 100 % - eiendomsavdelingen - 16.6.-24.8.2020 Sigmund Damseter TRYSIL_PROD
2020/3199 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Jorunn Monrad TRYSIL_PROD
2020/4733 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ellen Irene Bentzen Dørum TRYSIL_PROD
2020/4734 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas TRYSIL_PROD
2020/4723 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av attester og NOKUT-godkjenning Lilian Haugnæss Brenden TRYSIL_PROD
2020/4736 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas TRYSIL_PROD
2020/4735 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING TRYSIL_PROD
2020/4738 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas TRYSIL_PROD
2020/4737 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond Jan Nordgård TRYSIL_PROD
2020/4739 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas TRYSIL_PROD
2020/3247 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om salgsbevilling INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4740 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas TRYSIL_PROD
2020/4741 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt - 1.7.-31.12.2020 Julianne Lidahl TRYSIL_PROD
2020/4742 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas TRYSIL_PROD
2020/4743 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4744 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4745 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4747 20200706 06.07.2020 Inngående brev Rapport etter smittevernkontroll Securitas AS TRYSIL_PROD
2020/4746 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for funksjonshemmede Bergetunet Maria Therese Lindh TRYSIL_PROD
2020/4269 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av tomt Rune Larsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4664 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om innsending av ansvarsretter TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/4664 20200706 06.07.2020 Utgående brev Korreksjon til forrige brev TRYSILFJELL HYTTER AS TRYSIL_PROD
2020/4270 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedtak om fradeling av tomt Rune Larsen m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4276 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om mangel i søknad - ansvarsretter Roar Danielsen TRYSIL_PROD
2020/3199 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - samfunnsplanlegger Jorunn Monrad TRYSIL_PROD
2020/2690 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om stilling - arealplanlegger Jorunn Monrad TRYSIL_PROD
2020/4259 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om refusjon for kjøp av databriller Morten Olesen Lutnæs TRYSIL_PROD
2020/2558 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev TRYSIL KOMMUNE m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4706 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon Siri Rønning Bråten TRYSIL_PROD
2020/4704 20200706 06.07.2020 Inngående brev Spørsmål om adkomstveg til gbnr. 58/66 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/1884 20200706 06.07.2020 Utgående brev Avslag på søknad om spesialundervisning ***** TRYSIL_PROD
2020/4108 20200706 06.07.2020 Utgående brev Dispensasjon fra reguleringsplan Vesna og Milovan Stevanov TRYSIL_PROD
2020/3103 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av signert intensjonserklæring fra Trysil kommune - Akson HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/4108 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring Vesna og Milovan Stevanov TRYSIL_PROD
2020/4154 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oversendelse av utlysning av tilskuddsmidler KNERTEN BARNEHAGE AS m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4758 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig / garasje BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4133 20200706 06.07.2020 Inngående brev Telefon- og adresseliste NORCONSULT AS AVD HAMAR TRYSIL_PROD
2020/4133 20200706 06.07.2020 Inngående brev Referat fra orienteringsmøte ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/1044 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om saksbehandlingstid ARKITEKTBUA AS TRYSIL_PROD
2020/4392 20200706 06.07.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om dispensasjon Tancred Edwin TRYSIL_PROD
2020/4759 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 31/1 Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/4759 20200706 06.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/1 Ola Lunde TRYSIL_PROD
2020/442 20200706 06.07.2020 Inngående brev Analyseresultater 24.6.-6.7.2020 SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS TRYSIL_PROD
2020/2971 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/3273 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 Are Nordgaard TRYSIL_PROD
2020/3273 20200706 06.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 Are Nordgaard TRYSIL_PROD
2020/4760 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 51/26 Kaare Nordgaard TRYSIL_PROD
2020/4760 20200706 06.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 51/26 Kaare Nordgaard TRYSIL_PROD
2020/4762 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 78/1 Dagfinn Hagen TRYSIL_PROD
2020/4762 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 78/1 Dagfinn Hagen TRYSIL_PROD
2020/4762 20200706 06.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 78/1 Dagfinn Hagen TRYSIL_PROD
2020/4762 20200706 06.07.2020 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 78/1 Dagfinn Hagen TRYSIL_PROD
2020/4763 20200706 06.07.2020 Inngående brev Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 68/3 Johan Sætre TRYSIL_PROD
2020/4066 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/1359 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av servicerapport TRYSILSETRA AS TRYSIL_PROD
2020/2314 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på klage på karakterer ***** TRYSIL_PROD
2020/407 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg på TUS Jan Roger Berg m.fl. TRYSIL_PROD
2020/2651 20200706 06.07.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. TRYSIL_PROD
2020/4239 20200705 05.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på forhåndsvarsel om vedtak språkundervisning Raimondo Arnone TRYSIL_PROD
2020/4711 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av gravemaskin i Bittermarka Vidar Baastad TRYSIL_PROD
2020/4149 20200703 03.07.2020 Inngående brev Påmelding - læreplass i IKT-servicefaget Karl Martin Solvang TRYSIL_PROD
2020/942 20200703 03.07.2020 Inngående brev Klage på ileggelse av tvangsmulkt Dag Vidar Bringsvor TRYSIL_PROD
2020/1294 20200703 03.07.2020 Inngående brev Regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren i Innlandet - utbetaling av tilskudd / Kopi av brev til Høgskolen i Innlandet FYLKESMANNEN I INNLANDET TRYSIL_PROD
2020/4709 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppfordring om å gi uttalelse ved ekspropriasjonsskjønn SØR-ØSTERDAL TINGRETT TRYSIL_PROD
2020/4704 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om atkomstveg til gbnr. 58/66 BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4705 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Live Skaaret TRYSIL_PROD
2020/4140 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Stein Bekkevold TRYSIL_PROD
2020/4721 20200703 03.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel fra riksveg 25 / Kopi av brev til Ola Stensby Statens vegvesen TRYSIL_PROD
2020/4707 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommerjobb - enhet for familie - 22.6.-31.7.2020 Ahmad Hussain Tanha TRYSIL_PROD
2020/4708 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - sommerjobb - enhet for familie avdeling - 22.6.-31.7.2020 Shafiqullah Laghmani TRYSIL_PROD
2020/3316 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/3317 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/3779 20200703 03.07.2020 Inngående brev Referat fra møte ***** TRYSIL_PROD
2020/4647 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TRYSIL_PROD
2020/2387 20200703 03.07.2020 Inngående brev Høringsfrist 14.8.2020: forskrift om snøscooterløyper - nytt forslag Engerdal kommune TRYSIL_PROD
2020/143 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift TRYSIL ELEKTRO AS TRYSIL_PROD
2020/4240 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg altan/terrasse Mariann Bakken TRYSIL_PROD
2020/4702 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg næringsbygg BYGGEPLAN AS TRYSIL_PROD
2020/4280 20200703 03.07.2020 Utgående brev Ferdigattest Kai Norman Grønseth TRYSIL_PROD
2020/652 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 40/271 Lena Holden TRYSIL_PROD
2020/4703 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet LANGSETH ADVOKATFIRMA DA TRYSIL_PROD
2020/3536 20200703 03.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Fregn Skytterlag TRYSIL_PROD
2020/4714 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - gråvannsrenseanlegg og tett tank BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS TRYSIL_PROD
2020/4712 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4713 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass ***** TRYSIL_PROD
2020/4715 20200703 03.07.2020 Inngående brev Frist 10.8.2020: Tilbakemelding på refusjonskrav for barn våren 2020 ***** TRYSIL_PROD
2020/1612 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 58,80 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 1.7.-19.8.2020 Torbjørn Lorentzen TRYSIL_PROD
2020/4716 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Torbjørn Lorentzen TRYSIL_PROD
2020/4717 20200703 03.07.2020 Inngående brev Merknadsfrist 21.8.2020: Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET TRYSIL_PROD
2020/4718 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ferievikar 2020 - enhet for funksjonshemmede Hagebæk Jorun Thoug TRYSIL_PROD
2020/2250 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene - rapport og anbefalinger Mathilde Rimestad m.fl. TRYSIL_PROD
2020/1550 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av liste over barn i mai og juni TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA TRYSIL_PROD
2020/1937 20200703 03.07.2020 Inngående brev Spørsmål om svartid Reidar Bjørnstad TRYSIL_PROD
2020/1731 20200703 03.07.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i representantskapet 9.6.2020 MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS TRYSIL_PROD
2020/3262 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om skjenkebevilling SKATTEETATEN TRYSIL_PROD
2020/4720 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig Hilde Karin Storum TRYSIL_PROD
Ingen tilgang 20200414 14.04.2020 Saksframlegg/innstilling Ulovlighetsoppfølging - pålegg om retting - gnr 74 bnr 24 - hytte TRYSIL_HIST-05-19
Ingen tilgang 20200414 14.04.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - gnr. 72 bnr. 89 Olaug Karin Stensby TRYSIL_HIST-05-19