eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2020
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Formannskapet
11
+
17
+
21
+
26
+
09
+
25
+
22
+
27
+
01
+
Kommunestyret
21
+
25
+
05
+
23
+
01
+
12 23
+
10
+
15 21
+
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
29
+
11
+
05 13
+
17
+
09
+
14
+
18
+
09
+
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
30
+
02
+
28
+
10
+
15
+
19
+
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
28
+
31
+
26
+
16
+
08
+
13
+
17
+
Fondsstyret
11
+
09
+
25
+
22
+
Eldrerådet - nedlagt
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - nedlagt
Arbeidsmiljøutvalget
05
+
25
+
27
+
16
+
12 18
+
Partssammensatt utvalg
11
+
21
+
Sakkyndig nemnd
26
+
Klagenemnd for eiendomsskatt
03
+
Klagenemnd for fondstyresaker
Femund-/Trysilvassdraget fiskefond
23
+
Valgstyret
Kontrollutvalget
12
+
30
+
20
+
05 17
+
16
+
25
+
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
19
+
03
+
26
+
09
+
21
+
18
+
Klagenemnd iht. delegeringsreglement
26
+
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Partssammensatt utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Fondsstyret
Sakkyndig nemnd
Kontrollutvalget i Trysil
Valgstyret
Klagenemnd for eiendomsskatt
Femund-/Trysilvassdraget fiskefond
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift
Trepartsutvalget
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20201221 21.12.2020 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201215 15.12.2020 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201209 09.12.2020 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201201 01.12.2020 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201125 25.11.2020 Kontrollutvalget 09.00 Rådhuset Kantine Kroken TRYSIL_PROD
20201119 19.11.2020 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201118 18.11.2020 Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 09.00 Østhagen Kjeller'n TRYSIL_PROD
20201118 18.11.2020 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201118 18.11.2020 Arbeidsmiljøutvalget 13.30 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20201117 17.11.2020 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_PROD
20191217 17.12.2019 Kommunestyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191217 17.12.2019 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 08.15 Trysil rådhus Kvisten TRYSIL_HIST-05-19
20191211 11.12.2019 Sakkyndig nemnd 10.00 Trysil rådhus Kantinekroken TRYSIL_HIST-05-19
20191204 04.12.2019 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191203 03.12.2019 Formannskapet 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191203 03.12.2019 Fondsstyret 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191202 02.12.2019 Eldrerådet 10.00 Østhagen Kjeller'n TRYSIL_HIST-05-19
20191202 02.12.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.00 Trysil rådhus Kantina TRYSIL_HIST-05-19
20191121 21.11.2019 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 09.00 Trysil rådhus Kommunestyresalen TRYSIL_HIST-05-19
20191121 21.11.2019 Sakkyndig nemnd 10.00 Trysil rådhus Kantinekroken TRYSIL_HIST-05-19
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 39 Siste
Loader