Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Svar på spørsmål om brannalarmanlegg - Snøhvit 4B http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419099?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Ljunggren | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31657/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om brannalarmanlegg - Snøhvit 4B http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417293?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Ljunggren | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 29850/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på svar på spørsmål om søknadsplikt ved bygging av vedskjul/bod - gnr. 10 bnr. 128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415182?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar S Karlsen | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27740/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om søknadsplikt - Løken Eiendom AS - gnr. 29 bnr. 117 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415130?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Løken m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27688/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om mulighet for bygging av veg til hytte i Bittermarka http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414946?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Aas | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27504/2019 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om søknadsplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415074?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Løken | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27632/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om søknadsplikt ved bygging av vedskjul/bod - gnr. 10 bnr. 128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414096?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar S Karlsen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26654/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om søknadsplikt ved bygging av vedskjul/bod - gnr. 10 bnr. 128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413554?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar S Karlsen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 26112/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Utbetaling av udekka investering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418938?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil kommuneskoger KF | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31496/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418936?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31494/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418935?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31493/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418933?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31491/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418932?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31490/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418930?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31488/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418929?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31487/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418846?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31402/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418052?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30608/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418049?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30605/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418048?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30604/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418045?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30601/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418022?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30578/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418021?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30577/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418143?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30699/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418141?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30697/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418140?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30696/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415762?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLA GRØNNÆSS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28320/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418139?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30695/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415760?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28318/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418138?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30694/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/15 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415736?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28294/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418137?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30693/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/15 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415735?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28293/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417550?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30107/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415398?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLA GRØNNÆSS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 27956/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417531?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30088/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414296?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 26854/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417528?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30085/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417522?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30079/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417514?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 30071/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417509?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30066/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417504?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30061/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417500?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30057/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417496?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30053/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417493?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30050/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417490?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30047/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417147?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29704/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417146?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29703/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417145?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29702/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417144?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29701/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417143?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29700/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417142?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29699/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417141?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29698/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417140?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29697/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417139?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29696/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417138?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29695/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417137?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29694/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417136?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29693/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417135?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29692/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416832?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29390/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417061?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29619/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417048?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29606/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417045?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29603/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417044?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29602/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417037?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29595/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417036?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29594/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417034?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29592/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416981?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29539/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416980?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29538/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416979?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29537/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416977?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29535/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416976?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29534/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416975?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29533/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416974?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29532/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416973?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29531/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416970?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29528/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416969?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29527/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416894?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29452/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414083?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26641/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414080?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil kommuneskoger KF | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26638/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414077?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil kommuneskoger KF | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26635/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413964?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26522/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413963?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26521/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413962?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26520/2019 | Landbruksavdelingen Notat fra møte med Trysilfjell Hytteierforening 3.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418975?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John johanson m.fl. | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31533/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413961?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26519/2019 | Landbruksavdelingen Orientering om tildeling av adresse - gnr. 36 bnr. 102 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418381?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ester Borg Rasmussen | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30937/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413960?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26518/2019 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om adresser i Fageråsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418370?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN HYTTEOMRÅDE AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30926/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413959?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26517/2019 | Landbruksavdelingen Orientering om tildeling av adresser og invitasjon til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416298?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 28856/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413958?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26516/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om tildeling av adresse - gnr. 36 bnr. 102 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416274?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ester Borg Rasmussen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28832/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413957?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26515/2019 | Landbruksavdelingen Spørsmål om adresser i Fageråsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414679?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN HYTTEOMRÅDE AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27237/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413956?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26514/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413955?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26513/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413954?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26512/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413953?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26511/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413952?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26510/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413951?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26509/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413950?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26508/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413949?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26507/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413948?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26506/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413947?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26505/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413946?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26504/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413945?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26503/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413944?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26502/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413943?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26501/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413942?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26500/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413580?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26138/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413539?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26097/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413538?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26096/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413533?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26091/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413529?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26087/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413528?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26086/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413547?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26105/2019 | Landbruksavdelingen Kvittert rapport etter 3-årsbefaring på Østhagen 29.10.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418653?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERS & FRODE BYGG AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31210/2019 | Eiendomsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - bnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413546?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26104/2019 | Landbruksavdelingen Kvittert rapport etter 3-års befaring på Østhagen 29.10.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417794?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSGAARD INSTALLASJON AS | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30350/2019 | Eiendomsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413545?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26103/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse av oppdatert brannkonsept og branntegning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416514?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 29072/2019 | Eiendomsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413544?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26102/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse av rapport fra 3-års befaring - Østhagen 29.10.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414290?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YC RØR AS m.fl. | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 26848/2019 | Eiendomsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413543?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26101/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 1 bnr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413542?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26100/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413377?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25935/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413376?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25934/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413365?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25923/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413364?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25922/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413363?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25921/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413362?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25920/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413360?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25918/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413359?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25917/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413358?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25916/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413332?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25890/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413331?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25889/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413330?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25888/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 1/6 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413328?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25886/2019 | Landbruksavdelingen Utbetaling av tilskudd i saldo http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418916?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31473/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 67 bnr. 7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418546?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31102/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 9 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417976?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30532/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 67/7 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418528?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 31084/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417860?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 30416/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 67/7 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418145?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30701/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 9 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417134?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 29691/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 67/7 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418109?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30665/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 9 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417132?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 29689/2019 | Landbruksavdelingen Svar på avviksmelding nr. 10 - 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418635?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31192/2019 | Enhet for sykehjem Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 67 bnr. 7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417417?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 29974/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 70 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417149?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARE NORDGAARD | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29706/2019 | Landbruksavdelingen Godkjent skjema for forhåndsgodkjenning av vedlikehold skogsbilveg- gnr. 9 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416108?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28666/2019 | Landbruksavdelingen Svar på avviksmelding nr. 9 - 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418632?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31189/2019 | Enhet for sykehjem Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 70 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417148?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29705/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 9 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416084?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 28642/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 67/7 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413967?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26525/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse avvik 8, 9, 10 og 11 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417224?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sykehuset Innlandet | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 29781/2019 | Enhet for sykehjem Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 70 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417030?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29588/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 70 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416987?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARE NORDGAARD | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29545/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416195?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28753/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416194?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28752/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416193?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28751/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 70 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415972?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDGAARD ARE | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28530/2019 | Landbruksavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 70/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415732?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 16.11.2019 | RegistryNumber: 28290/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413968?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26526/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419140?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRE TRYSIL PENSJONISTFORENING | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31699/2019 | Informasjonsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413243?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDGAARD ARE | Journaldato: 20.10.2019 | RegistryNumber: 25801/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419139?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NFU TRYSIL OG OMEGN LOKALLAG | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31698/2019 | Informasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414726?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Najua Ali Wahab | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27284/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419138?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil pensjonistforening | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31697/2019 | Informasjonsavdelingen Tilbud om stilling - fagarbeider 60 % fast - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414607?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Najua Ali Wahab | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 27165/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419137?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordre Trysil Pensjonistforening | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31696/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419136?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON HEDMARK | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31695/2019 | Informasjonsavdelingen Uttalelse til arbeidsgivers vurdering - tilsetting i 60 % fast stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414433?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd Trysil | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 26991/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419135?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRDALEN PENSJONISTFORENING | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31694/2019 | Informasjonsavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting i 60 % fast stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414340?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd Trysil m.fl. | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 26898/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419134?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31693/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av ungdomsråd 2019-2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419133?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar B Stengrundet m.fl. | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31692/2019 | Informasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414173?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hirit Welday Seum | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26731/2019 | Helse, omsorg og sosial Skjema til utfylling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419132?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Eline Larsen m.fl. | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31691/2019 | Informasjonsavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414018?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli J Bækkelund Nystuen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26576/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Valg av råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419130?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivin Olaf Berg m.fl. | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31689/2019 | Informasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413847?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lilly Kristina Söderberg | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26405/2019 | Helse, omsorg og sosial Purring på svar på tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413831?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli J Bækkelund Nystuen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26389/2019 | Helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 35 % fast - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413471?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hirit Welday Seum | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26029/2019 | Helse, omsorg og sosial Svar på melding om valg til styret for Trysil kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417243?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29800/2019 | Informasjonsavdelingen Takker ja stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413438?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Najua Ali Wahab | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 25996/2019 | Helse, omsorg og sosial Korrigering av valgdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416181?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 28739/2019 | Informasjonsavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413357?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Kristiansen | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25915/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Trysil kommunes representanter til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416132?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28690/2019 | Informasjonsavdelingen Spørsmål om arbeidstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413262?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli J Bækkelund Nystuen | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25820/2019 | Helse, omsorg og sosial Statusrapportering av NKOM-finansierte prosjekt 2016-2018 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417982?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30538/2019 | Næringsavdelingen Melding om vedtak: Trysil kommunes representanter til Utmarkskommunenes Sammenslutning 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416131?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28689/2019 | Informasjonsavdelingen Svar på spørsmål om bredbåndutbygging i Buflodgrenda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417653?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Ryen Storsveen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30209/2019 | Næringsavdelingen Melding om vedtak: Valg av byggekomité 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416130?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Hyllvang m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28688/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av Trysil kommunes representanter i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416129?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28687/2019 | Informasjonsavdelingen Spørsmål om bredbåndutbygging i Buflodgrenda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416277?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Ryen Storsveen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28835/2019 | Næringsavdelingen Invitasjon til møte med "bredbåndsildsjelene" http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414548?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andi Ensrud Aastad m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 27106/2019 | Næringsavdelingen Melding om vedtak: Valg av forhandlingsutvalg 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416128?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28686/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av partssammensatt utvalg 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416127?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28685/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av Trysil kommunes representanter i Femund-/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416126?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Andre Storsnes m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28684/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av styre i Osensjøen fiskefond 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416125?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Hagebakken m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28683/2019 | Informasjonsavdelingen Underskrevet kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414005?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELENOR NORGE AS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26563/2019 | Næringsavdelingen Melding om vedtak: Valg av klagenemnd for eiendomsskatt 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416124?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Peter Nyhuus m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28682/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Valg av sakkyndig nemnd 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416123?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ingolf Bryn m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28681/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Trysil kommunes representanter i Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS sitt representantskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416122?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28680/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Trysil kommunes representanter i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sitt representantskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416120?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28678/2019 | Informasjonsavdelingen Oversendelse av referat fra informasjons- og drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414677?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd Trysil m.fl. | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 27235/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Trysil kommunes representanter i Hedmarks Revisjon IKS sitt representantskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416119?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28677/2019 | Informasjonsavdelingen Vurdering for ansettelse - for tilbakemelding fra fagorganisasjonene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419069?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31627/2019 | Barnehagene Melding om vedtak: Trysil kommunes representanter i Stiftelsen Fredheim http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416118?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Eugenia Sørensen m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28676/2019 | Informasjonsavdelingen Svar på uttalelse til arbeidsgivers vurdering før ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419066?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31624/2019 | Barnehagene Melding om vedtak: Trysil kommunestyres representant i Kulturstiftelsen Kanalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416117?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Østby m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28675/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Trysil kommunestyres representant i Trysil kirkelige fellesråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416116?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28674/2019 | Informasjonsavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418197?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Monica Olsen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30753/2019 | Lønns- og personalavdelingen Melding om vedtak - valg av kommunestyrets representant i ungdomsrådet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415529?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Eriksen m.fl. | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28087/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418553?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31109/2019 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417840?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Monica Olsen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 30396/2019 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418400?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30956/2019 | Landbruksavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417678?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fay Marlen Allman | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30234/2019 | Lønns- og personalavdelingen Melding om vedtak - styre for Skjæraasenprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415527?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28085/2019 | Informasjonsavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418383?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30939/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416661?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Røen Myrvang | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 29219/2019 | Barnehagene Melding om vedtak - valg av klagenemnd for fondsstyresaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415525?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Karlsen m.fl. | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28083/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417886?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30442/2019 | Landbruksavdelingen Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416402?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Monica Olsen m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28960/2019 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416398?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fay Marlen Allman | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 28956/2019 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417802?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30358/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 9 bnr. 29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416017?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove og John Toralf Stallvik | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28575/2019 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om kommunale råd for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413986?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON HEDMARK | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26544/2019 | Informasjonsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 29 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417759?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30315/2019 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416397?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Røen Myrvang | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 28955/2019 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 9 bnr. 29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416015?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28573/2019 | Landbruksavdelingen Spørsmål om kommunale råd for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413835?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON HEDMARK | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26393/2019 | Informasjonsavdelingen Melding om vedtak: Tillatelse til bruk av tilførselsløyper for preparering av snøskuterled i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418244?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30800/2019 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416673?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29231/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/29 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415983?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 28541/2019 | Landbruksavdelingen Trysil kommunes representanter til fylkesmøtet i KS 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413621?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26179/2019 | Informasjonsavdelingen Oversendelse av evalueringsskjema http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417909?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Peder Hatten m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30465/2019 | Enhet for hjemmetjenester Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416672?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29230/2019 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416340?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28898/2019 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/29 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415980?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 28538/2019 | Landbruksavdelingen Uttalelse til arbeidsgivers vurdering før ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415493?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGFORBUNDET TRYSIL AVD 288 | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 28051/2019 | Barnehagene Valg av representanter fra Trysil til Regionrådet for Sør-Østerdal 2019-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413611?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regionrådet for Sør-Østerdal | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 26169/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416670?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29228/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 9 bnr. 29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415192?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove og John Toralf Stallvik | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27750/2019 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg til styret for Trysil kommuneskoger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413272?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25830/2019 | Informasjonsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416627?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 29185/2019 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Hollåsen Hytteeierforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415749?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hollåsen hytteeierforening | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28307/2019 | Plan- og miljøavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Martin Söderlund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415746?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Söderlund | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28304/2019 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414762?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27320/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418943?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31501/2019 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Fulufjellet AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415702?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FULUFJELLET AS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28260/2019 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414761?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27319/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418942?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31500/2019 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - forholdet til Fulufjellet nasjonalpark - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415671?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28229/2019 | Plan- og miljøavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414218?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26776/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418941?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31499/2019 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Ljøradalen Grendeutvalg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415502?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 28060/2019 | Plan- og miljøavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414733?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 27291/2019 | Barnehagene Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414217?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26775/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418940?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31498/2019 | Landbruksavdelingen Priser for bruk av snøskuterløype i Ljørdalen 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415387?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 27945/2019 | Plan- og miljøavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414725?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 27283/2019 | Barnehagene Søknad skogfond og tilskudd, GNR 29/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414210?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26768/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418880?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31436/2019 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Fjellfanten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415125?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLFANTEN | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27683/2019 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til arbeidsgivers vurdering før intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414658?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSFORBUNDET TRYSIL | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27216/2019 | Barnehagene Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418876?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31432/2019 | Landbruksavdelingen Spørsmål til utsendt brev om evaluering av snøskuterløyper i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414562?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRATTEGGA HYTTEFORENING | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 27120/2019 | Plan- og miljøavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418875?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31431/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 5 bnr. 45 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417375?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROLF KVILE | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29932/2019 | Landbruksavdelingen Referat fra møte om omforente beredskapsplaner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415216?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elverum Kommune | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27774/2019 | Helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - Øystein Lindgren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414559?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Lindgren | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 27117/2019 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste - pedagogiske ledere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414534?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 m.fl. | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 27092/2019 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418872?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31428/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 5 bnr. 45 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416319?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROLF KVILE | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28877/2019 | Landbruksavdelingen Evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen - invitasjon til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414323?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 26881/2019 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418871?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31427/2019 | Landbruksavdelingen Fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - tilbygg skytterhus - Tenaasen Skytterbane http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/286349?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tenaasen Skytterlag | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 28402/2015 | Plan-, bygg- og miljøavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 5 bnr. 45 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416269?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28827/2019 | Landbruksavdelingen Arbeidsgivers innstilling for innkalling til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414435?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 26993/2019 | Barnehagene Evaluering av ordningen med snøskuterløyper i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414286?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Ingun Tokerud m.fl. | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 26844/2019 | Plan- og miljøavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418867?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31423/2019 | Landbruksavdelingen Fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - heis i Lerberget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/286350?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Trysilgutten | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 28403/2015 | Plan-, bygg- og miljøavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418866?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31422/2019 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 1261 - Pedagogisk leder - fast 100 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414222?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 26780/2019 | Barnehagene Søknad skogfond og tilskudd, GNR 72/61 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418856?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31412/2019 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417606?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yohannes Ashanom Gebreanenya | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30163/2019 | Helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417212?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HATTEIGEN SKOG ANS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29769/2019 | Landbruksavdelingen Frist 13.12.2019 - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416532?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 29090/2019 | Kultur og kulturskolen Søknad på stilling - ID 1261 - Pedagogisk leder - fast 100 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414221?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 26779/2019 | Barnehagene Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419148?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL UNGDOM MED GLEDE | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31707/2019 | Kultur og kulturskolen Krav om erstatning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417784?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30340/2019 | Rådmannen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417155?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29712/2019 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417594?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yohannes Ashanom Gebreanenya | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30151/2019 | Helse, omsorg og sosial Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/32 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416967?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29525/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering på innsendt skjema - nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415770?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28328/2019 | Kultur og kulturskolen Søknad på stilling - ID 1261 - Pedagogisk leder - fast 100 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413730?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26288/2019 | Barnehagene Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419145?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL UNGDOM MED GLEDE | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31704/2019 | Kultur og kulturskolen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 31 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419126?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Lunde | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31685/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Ferdigattest - riving og nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 1031 - hytte nr. 1-9 og 11 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418313?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BL HOLMSETH PROSJEKTERING | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30869/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om jobb som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417093?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingela Olsson | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 29651/2019 | Enhet for sykehjem Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417154?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29711/2019 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på mottakssvar fra postmottak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416387?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28945/2019 | Rådmannen Påminnelse om bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415506?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 28064/2019 | Kultur og kulturskolen Melding om vedtak: Avslag på tilskudd til bokprosjekt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417972?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KUNSTFORENING | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 30528/2019 | Kultur og kulturskolen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418175?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BL HOLMSETH PROSJEKTERING | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30731/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416537?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yasin Hussaini | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 29095/2019 | Enhet for sykehjem Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417153?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29710/2019 | Landbruksavdelingen Krav om erstatning - beskrivelse av helseproblemer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416354?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28912/2019 | Rådmannen Frist 19.11.2019 - Bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414678?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27236/2019 | Kultur og kulturskolen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 31/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414724?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27282/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om tilleggsdokumentasjon- riving og nybygg fritidsbolig - gnr. 33 bnr. 1031 - hytte nr. 1-9 og 11 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418083?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BL HOLMSETH PROSJEKTERING | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30639/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om vedtak: Tilskudd til julekonsert 4.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417969?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Elisabeth Jonsson | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30525/2019 | Kultur og kulturskolen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417152?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29709/2019 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415740?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silveira Borges Rosinea | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28298/2019 | Enhet for sykehjem Krav om erstatning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415022?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27580/2019 | Rådmannen Søknad skogfond og tilskudd - gnr. 31 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413626?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26184/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Tilskudd til julekonserter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417968?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30524/2019 | Kultur og kulturskolen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417151?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29708/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 1031 hytte1-9 og 11 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416685?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BL HOLMSETH PROSJEKTERING | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 29243/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Krav om erstatning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415019?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27577/2019 | Rådmannen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 31 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413320?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Lunde | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 25878/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Tilskudd til seniordans http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417964?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DANSEFOTEN TRYSIL | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30520/2019 | Kultur og kulturskolen Anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417125?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 29682/2019 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415501?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingela Olsson | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 28059/2019 | Enhet for sykehjem Krav om erstatning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414763?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27321/2019 | Rådmannen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 31 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/412881?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 25439/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Tilskudd til merking av stier og gamle kulturveger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417947?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30503/2019 | Kultur og kulturskolen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417062?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29620/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 26 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415933?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 28491/2019 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415075?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Kristine Onsrud | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27633/2019 | Enhet for sykehjem Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417058?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29616/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 26 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415153?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 27711/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd til bokprosjekt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415739?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KUNSTFORENING | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28297/2019 | Kultur og kulturskolen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415006?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Kristine Onsrud | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27564/2019 | Enhet for sykehjem Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 69 bnr. 3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414629?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERIK BAKKEN | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 27187/2019 | Landbruksavdelingen Innkalling til avsluttende styringsgruppemøte - hverdagsmestring ved hjelp av teknologi http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416462?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29020/2019 | Enhet for hjemmetjenester Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417057?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29615/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd til julekonsert 4.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415714?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Elisabeth Jonsson | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28272/2019 | Kultur og kulturskolen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 26/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415152?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27710/2019 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415005?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silveira Borges Rosinea | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27563/2019 | Enhet for sykehjem Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 72bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417053?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29611/2019 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414983?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gul Mohammad Amiri | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 27541/2019 | Enhet for sykehjem Søknad om tilskudd til julekonserter 6. og 11.12.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415623?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28181/2019 | Kultur og kulturskolen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 26/2 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415150?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27708/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om permisjon for tillitsvalgte 8.1.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418409?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30965/2019 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417052?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29610/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd til merking av stier og gamle kulturveger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415503?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 28061/2019 | Kultur og kulturskolen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414882?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dawid Bobak | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27440/2019 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 26 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414633?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 27191/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417051?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29609/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd til seniordans http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415455?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DANSEFOTEN TRYSIL | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 28013/2019 | Kultur og kulturskolen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414880?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meritxell Castells | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27438/2019 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 26 bnr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414630?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 27188/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417050?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29608/2019 | Landbruksavdelingen Svar på klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til allsangkvelder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415243?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 27801/2019 | Kultur og kulturskolen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414652?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yasin Hussaini | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27210/2019 | Enhet for sykehjem Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416989?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29547/2019 | Landbruksavdelingen Redegjørelse for avvik - byggetrinn 1 - gnr. 37 bnr. 1560 og 1562 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415332?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 27890/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414203?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrijs Pelegrims | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26761/2019 | Helse, omsorg og sosial Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - del av første etasje - gnr. 26 bnr. 708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419149?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND m.fl. | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31708/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416965?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29523/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 5 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415769?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØGEBERG PER JØRGEN | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28327/2019 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414136?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrijs Pelegrims | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26694/2019 | Helse, omsorg og sosial Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til allsangkvelder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413756?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26314/2019 | Kultur og kulturskolen Oversendelse av bilder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419144?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOOKTRYSILONLINE AS | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31703/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416935?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29493/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 5 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415768?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER JØRGEN RØGEBERG | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28326/2019 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413663?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dawid Bobak | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 26221/2019 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av bilder etter befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418996?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOOKTRYSILONLINE AS | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31554/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 72 bnr. 61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416822?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29380/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/32 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415710?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28268/2019 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413501?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emelie Johansson | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 26059/2019 | Helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - 70 bnr. 50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419124?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEGGERTEIGEN SKOG | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31683/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse av sluttrapport konstruksjonssikkerhet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418687?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31243/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på henvisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416906?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-TJENESTEN FOR TRYSIL OG ENGERDAL | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29464/2019 | Voksenopplæringen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 5/32 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415709?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28267/2019 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413326?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amanda Jensine Bjerre Andersen | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25884/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Oversendelse av uttalelse fra arbeidstilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418651?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31208/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/50 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417644?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30200/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 5 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415626?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØGEBERG PER JØRGEN | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28184/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413551?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marena Aurora Roen Jota | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 26109/2019 | Helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413314?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emelie Johansson | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25872/2019 | Helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418424?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30980/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt 4 t/uke - 1.1.-31.12.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418157?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Margrethe Karlsmoen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30713/2019 | Tjenestekontoret Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 25 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417789?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PÅL AKRE | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 30345/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/50 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417643?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30199/2019 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - sykehjemslege - 80 % vikariat - enhet for sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416497?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Baastad | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29055/2019 | Enhet for sykehjem Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 5 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414447?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER JØRGEN RØGEBERG | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 27005/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413441?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julianne Lidahl | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 25999/2019 | Helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413270?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amanda Jensine Bjerre Andersen | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25828/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt 2 t/uke - 1.1.-31.12.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418155?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Margrethe Karlsmoen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30711/2019 | Tjenestekontoret Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg næringsbygg - gnr. 26 bnr. 708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417884?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30440/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 25 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417156?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PÅL AKRE | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29713/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 70/50 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417642?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30198/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413284?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Galten | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25842/2019 | Helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt 3t/uke - 1.1.-31.12.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418154?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Margrethe Karlsmoen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30710/2019 | Tjenestekontoret Svar på anmodning om delutbetaling - anleggsnr. 38352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417760?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LØRA SKYTTERLAG | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30316/2019 | Kultur og kulturskolen Søknad om midlertidig brukstillatelse - del av første etasje - gnr. 26 bnr. 708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417405?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 29962/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 70 bnr. 50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417393?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEGGERTEIGEN SKOG | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 29950/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 25 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417087?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PÅL AKRE | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 29645/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413269?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isabella Eggen Hult | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25827/2019 | Helse, omsorg og sosial Oppdatering av miljømål og tiltak i forbindelse med revidering av de regionale planene for vannforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418440?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30996/2019 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 33 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417373?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLOMMEN SKOG SA | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29930/2019 | Landbruksavdelingen Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417340?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Margrethe Karlsmoen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29897/2019 | Tjenestekontoret Svar på anmodning om delutbetaling - spillemidler 2019 til Ljøra skyttterlag anleggsnr 38352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417350?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 29907/2019 | Kultur og kulturskolen Søknad om ansvarsrett - gnr. 26 bnr. 708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416633?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 29191/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte 24.09.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415338?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 27896/2019 | Trysil ungdomsskole Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 25/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416163?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28721/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse av bekreftelse på utført sikring av skråning - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415974?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SBG BYGGPROSJEKT AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 28532/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415659?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Baastad | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28217/2019 | Enhet for sykehjem Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 88/17 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418004?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30560/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 33 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417370?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLOMMEN SKOG SA | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29927/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 25 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416161?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PÅL AKRE | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28719/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse for sikringstiltak av skråning - Hanstad Eiendom - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414968?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SBG BYGGPROSJEKT AS m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27526/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på brev om virksomhet som kan etableres på eiendom - gnr. 26 bnr. 708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414211?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTLEIE AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 26769/2019 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om delutbetaling - anleggsnr. 38352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413623?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LØRA SKYTTERLAG | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 26181/2019 | Kultur og kulturskolen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418899?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Birgit Edvang Graff | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31455/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 88 bnr. 17 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418002?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE MICHELSEN | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30558/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse av referat fra drøftingsmøte - ferieavvikling 2020 - enhet for sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416410?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 28968/2019 | Enhet for sykehjem Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417337?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Margrethe Karlsmoen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29894/2019 | Tjenestekontoret Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 33 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417367?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLOMMEN SKOG SA | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29924/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om delutbetaling - spillemidler 2019 til Ljøra skyttterlag anleggsnr 38352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416099?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28657/2019 | Kultur og kulturskolen Oversendelse av endelig geoteknisk rapport fra Norconsult http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414003?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERS & FRODE BYGG AS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 26561/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 25 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413319?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PÅL AKRE | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25877/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 88 bnr. 17 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417601?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE MICHELSEN | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30158/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 60 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416900?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Kornstad | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29458/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417570?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagmar Petra Lyngstad | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 30127/2019 | Informasjonsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416403?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28961/2019 | Landbruksavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til kulturarena ved Lund samfunnshus anleggsnr. 21740 / Kopi av brev til Lund samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413625?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26183/2019 | Kultur og kulturskolen Tilbakemelding på purring på svar på kommunens brev og spørsmål om avstand til eiendomsgrense - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413590?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERS & FRODE BYGG AS | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 26148/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Oppdragsavtale til godkjenning og underskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417332?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Margrethe Karlsmoen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29889/2019 | Tjenestekontoret Kontaktinformasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416842?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Synnøve Pedersen Skålerud | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29400/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415772?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELTOSÅSTEIGEN SKOG ANS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28330/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416401?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 28959/2019 | Landbruksavdelingen Uttalelse til drøftingsmøte - ferieavvikling 2020 - Enhet for sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416162?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28720/2019 | Enhet for sykehjem Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 66/32 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415664?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28222/2019 | Landbruksavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til kulturarena Grambolia samfunnshus ved Grambolia anleggsnr. 51220 / Kopi av brev til Grambolia Vel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413624?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26182/2019 | Kultur og kulturskolen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 25 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/412880?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25438/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav- gnr. 76 bnr. 5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417157?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVEN IFARNESS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29714/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktinformasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416729?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Edith Enger | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 29287/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 29 bnr. 119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415771?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELTOSÅSTEIGEN SKOG ANS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28329/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 33 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415782?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN SKOG SA | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 28340/2019 | Landbruksavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - ferieavvikling 2020 - Enhet for sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414978?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Flystveit m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27536/2019 | Enhet for sykehjem Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 60 bnr. 32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414757?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Kornstad | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 27315/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktutvalget for jordbruk - Referat fra høstmøtet 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418844?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER ØST SA m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31400/2019 | Landbruksavdelingen Invitasjon til møte mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 27. desember 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417995?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30551/2019 | Næringsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 76/5 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416890?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29448/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416657?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnar Holmseth m.fl. | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29215/2019 | Informasjonsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 29 bnr. 119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415684?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELTOSÅSTEIGEN SKOG ANS | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 28242/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 33 bnr. 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415054?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN SKOG SA | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27612/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418997?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31555/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 76 bnr. 5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416888?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Ifarness | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 29446/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktutvalget for jordbruk - Invitasjon til høstmøte 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416597?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER ØST SA m.fl. | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 29155/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416245?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Margrethe Tangnæs | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28803/2019 | Informasjonsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 29/119 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415377?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 27935/2019 | Landbruksavdelingen Referat fra 1-års garantibefaring Jordet pumpestasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415210?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 27768/2019 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om endring av opplysninger - Ryskdalen og Solberglia hyttevel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415035?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Brenna - Ryskdalen og Solberglia hyttevell | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 27593/2019 | Næringsavdelingen Uttalelse til vurdering av tilsetting - sykepleier 50 % midlertidig stilling - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418824?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 31380/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Referat fra møtet mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 28. juni 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/406414?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bittermarka Hytteforening m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 18973/2019 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 76 bnr. 5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416886?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVEN IFARNESS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29444/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 31 bnr. 35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417323?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærsti O Tullemor Floden | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 29880/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 29 bnr. 119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/415304?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELTOSÅSTEIGEN SKOG ANS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 27862/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414879?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Susan Lutnæs | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 27437/2019 | Informasjonsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 3 bnr. 16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413370?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØBERG RUNA ELISE | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 25928/2019 | Landbruksavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/419227?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janeth Avelino Lazo m.fl. | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 31786/2019 | Lønns- og personalavdelingen Melding om ansettelsesvedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418797?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Cathrine Husvik m.fl. | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31353/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 31 bnr. 35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417312?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjærsti O Tullemor Floden | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 29869/2019 | Landbruksavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 76/5 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416885?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 29443/2019 | Landbruksavdelingen Oversendelse av sammendrag sykefraværsoppfølging og arbeidsutprøvinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416267?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 28825/2019 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 29 bnr. 119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414466?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 27024/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414212?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Merete Øvergård | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26770/2019 | Informasjonsavdelingen Tilbud om stilling - sykepleier 50 % midlertidig tilsetting - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418794?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31350/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 1 bnr. 40 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418765?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brede Svenneby | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 31321/2019 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418518?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Chaliao Wichai | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 31074/2019 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - gnr. 31 bnr. 35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417127?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 29684/2019 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gnr. 76 bnr. 5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416573?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVEN IFARNESS | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 29131/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplylsninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414099?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Larsen Eriksson | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26657/2019 | Informasjonsavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/40 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418761?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31317/2019 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 53 bnr. 39 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418467?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E. A. Skyrud | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 31023/2019 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om sluttutbetaling av spillemidler - Vidsyn samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418142?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Flendølen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30698/2019 | Kultur og kulturskolen Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - hus nr. 14 - gnr. 33 bnr. 1029 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418373?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30929/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418271?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Strømsmoen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 30827/2019 | Lønns- og personalavdelingen Orientering om dialog etter oversendelse av svarbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416494?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 29052/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad skogfond og tilskudd, GNR 76/5 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416409?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Ifarness | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 28967/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/414098?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Buflod Rydje | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 26656/2019 | Informasjonsavdelingen Tilmeldingsskjema for søkere om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413282?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 25840/2019 | Trysil ungdomsskole Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418707?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31263/2019 | Enhet for legesenter/beredskap Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 1 bnr. 40 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418682?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brede Svenneby | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 31239/2019 | Landbruksavdelingen Melding om vedtak: Midlertidig brukstillatelse - hus 11 og 14 - gnr 37 bnr 614 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418377?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS ARKITEKTBUA | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 30933/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417951?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janeth Avelino Lazo m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 30507/2019 | Lønns- og personalavdelingen Sluttutbetaling av spillemidler til garderober i Vidsyn samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418011?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedmark fylkeskommune | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 30567/2019 | Kultur og kulturskolen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 53/39 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417755?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 30311/2019 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om ny frist for ferdigstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416490?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Einar Røvig Bakke | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 29048/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 69 bnr. 30 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417206?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Ole Rundfloen | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 29763/2019 | Landbruksavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/417166?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 29723/2019 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 76/5 i Trysil (0428) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/416150?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 28708/2019 | Landbruksavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/413749?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Judith Tangen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 26307/2019 | Informasjonsavdelingen Oversendelse av vurdering tilsetting - sykepleier 50 % midlertidig stilling - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/418649?sourceDatabase=TRYSIL_HIST-05-19 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddmund Myhr m.fl. | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 31206/2019 | Enhet for legesenter/beredskap