Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30760?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30760/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om koronainformasjon til innvandrere i kommunen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24026/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Kommunens ansvar etter krisesenterloven - risikovurdering av smitteverntiltak knyttet til covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23950/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til dialogmøte om TISK-strategien 22.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 22289/2020 | Ordføreren Tilbakemelding før møte med statsråden 6.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23016/2020 | Ordføreren Innspill fra reiselivskommunene Trysil og Øyer på Prop. 142 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regjeringen m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22609/2020 | Ordføreren Anbefalinger til private institutter i Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22541?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LIA TERAPI AS m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22541/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22500/2020 | Ordføreren Anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 21942/2020 | Ordføreren Svar på spørsmål om oppføring av ny bolig - gbnr. 72/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandra Victoria M Berge | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30676/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringssteder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21575/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om det må søkes om dispensasjon for vann og avløp i Furuvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30645?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30645/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om møte om smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20169?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEMUNDLØPET AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20169/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19231?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19231/2020 | Enhet for legesenter/beredskap Spørsmål om utvidelse av adkomst til eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30589?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dan Wiggo Bovollen | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30589/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølging av TISK-strategien og finansiering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19022?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19022/2020 | Ordføreren Purring på svar på spørsmål om endring av bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Harald Solberg | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30562/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Frist 21.9.2020 - rapportering til Fylkesmannen om økonomiske konsekvenser av Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18978?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 18978/2020 | Rådmannen Spørsmål om innsetting av nytt vindu og eventuell søknad om fasadeendring - gbnr. 37/1235 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janicke Krokvik | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30304/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjonsbrev nr. 12 - uke 34 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18078?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18078/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om fasadeendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30290?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30290/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Frist 1.3.2021 - rapportering om bruk av ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17863/2020 | Rådmannen Spørsmål om størrelse på spikertelt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Lampe | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29495/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om når hytteforbudet i Trysil ble opphevet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17327?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Sørensen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17327/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Carport - utnyttelsesgrad av tomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29471/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknadsfrist 15.9.2020 - Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16386/2020 | Kulturavdelingen Svar på spørsmål om garasje og utnyttelsesgrad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27314/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysninger til spørsmål om plassering og oppføring av minihus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27311?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irina Jonsson | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27311/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om garasje og utnyttelsesgrad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27308?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27308/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om plassering av minihus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irina Jonsson | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27294/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om byggeprosjekt og reguleringsplan - gbnr. 33/1101 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27032?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Egil Lindø Heikvam | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27032/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om oppføring av garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Åkesson | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26494/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om oppføring av bod og carport/garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26202?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26202/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om riving og nybygg fritidsbolig - gbnr. 33/273 - Fageråsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 26198/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsspørsmål om oppføring av bod og carport/garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25683?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25683/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om diverse tiltak - gbnr. 60/146 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24861?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Bottenvik | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 24861/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om kjøp av tomter på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20663?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Christine Karlsen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20663/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om oppføring av bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24566/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om dokumenter i byggesak - Petter Birkrem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Silkebækken | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24010/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21099?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fride Danielsen | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21099/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om hyttetype kan bli godkjent på Trysilsetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TS LAFT AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24009/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Natasha Padkær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20231?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natasha Padkær | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20231/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om byggeprosjekt og reguleringsplan - gbnr. 33/1101 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23960?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Egil Lindø Heikvam | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23960/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Thomas Langnes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Langnes | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20230/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om plassering av minihus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22499?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irina Jonsson | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22499/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Mario Conde-Jaen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mario Conde-Jaen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20229/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om oppføring av garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Åkesson | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21814/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Anne Strandvold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Strandvold | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20228/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om byggetillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21707?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Nylund | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21707/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Geir Arne Nilsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20227?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Nilsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20227/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om søknadsplikt ved fasadeendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21588?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gla’Snekkern | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21588/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Hege Elisabeth Svendsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Svendsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20226/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om oppføring av bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Persson | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21523/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Rigmor Storsveen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Storsveen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20225/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om oppføring av bod - gbnr. 37/671 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21378?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Harald Solberg | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21378/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Hanne Edith Rønningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Edith Rønningen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20224/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om hyttetype kan bli godkjent på Trysilsetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20662?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TS LAFT AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20662/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Anna Ravdna Granefjell Pentha http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20223?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ravdna Granefjell Pentha | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20223/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dokumenter i byggesak - Petter Birkrem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Silkebækken | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20655/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Morten Ravnkleven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20222?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ravnkleven | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20222/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på anmodning om opplysninger om gbnr. 56/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20568?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrina Urbanik | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20568/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Katharina Smedsrud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20221?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katharina Smedsrud | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20221/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Johanne Larsen | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21935/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Lillebo | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20519/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Hilde Bakken Fallet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20220?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Bakken Fallet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20220/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på innrapportering av valg av meddommere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØSTERDAL TINGRETT | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21375/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 37/819 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20476?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helle Trads | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20476/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Kitty-Beate Kjølstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kitty-Beate Kjølstad | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20219/2020 | Lønns- og personalavdelingen Frist 1.10.2020 - Purring på innrapportering av valg av meddommere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20560?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLADMINISTRASJONEN | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20560/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av byggesaksmapper - gbnr. 37/1440 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Mönnich | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20333/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Astrid Kopperud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20218?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Kopperud | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20218/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på forespørsel om tegninger - gbnr. 39/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20301/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Elin Lindstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20217?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Lindstad | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20217/2020 | Lønns- og personalavdelingen Påminnelse om rapportering av valg av meddommere 01.01.2021-31.12.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20233?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØSTERDAL TINGRETT | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20233/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om å få tilsendt byggesaksmappe på gbnr. 37/1440 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Mönnich | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20291/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om jobb - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Fride Danielsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20216?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fride Danielsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20216/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om tegninger - gbnr. 39/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20287/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Caroline Bergqvist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caroline Bergqvist | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20215/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Marianne Haugseter Sarkkila http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Haugseter Sarkkila | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20214/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om tilbygg til fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20079?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Arvidsson | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20079/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalie Ingram | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20062/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Martin Lyseggen Aas http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20213?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Lyseggen Aas | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20213/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Johanna Vestling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Vestling | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20212/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19800?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Lillebo | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19800/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Marianne Bakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Bakken | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20211/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av plantegninger - gbnr. 37/1196 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Gammelsrød | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19775/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Renate Skog http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Skog | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20210/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om opplysninger om gbnr. 56/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19166?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrina Urbanik | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19166/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Guro Kristin Østerhaug http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Kristin Østerhaug | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20209/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om utslipp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Justesen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19141/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Lena Smith Høiby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Smith Høiby | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20208/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om bygging av tak over platting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19100/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Renate Sortodden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20207?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Sortodden | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20207/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på anmodning om innsyn i byggesaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: URBANHUS OSLO AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19090/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Marit Moberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20206?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Moberg | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20206/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om vinduer og ev. fasadeendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Opthun | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19041/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Smette | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30255/2020 | Landbruksavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Tor Eirik Kveli http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20205?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Eirik Kveli | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20205/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om innsyn i byggesaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: URBANHUS OSLO AS | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19012/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding på egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23947/2020 | Landbruksavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Jørgen Brekken-Skasdammen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20204?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Brekken-Skasdammen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20204/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om kopi av matrikkelbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18807?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helle Trads | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18807/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29581/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21822?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Bentzen | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21822/2020 | Landbruksavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Martina Grabl http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20203?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martina Grabl | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20203/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18705?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Lillebo | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18705/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om at hytteforbudet videreføres http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Almar Granli | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 9768/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers instilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturviterne | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27330/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21821/2020 | Landbruksavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Guri Thompson-Kvernland http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20202?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Thompson-Kvernland | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20202/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om tilbygg til fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Arvidsson | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18658/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av vurdering for ansettelse - arealplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturviterne m.fl. | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27322/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om utsettelse av frist for skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Opseth | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 19881/2020 | Landbruksavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Ekaterina Chekanova http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ekaterina Chekanova | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20201/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om erverv av tomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Slari SIA | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18652/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Lise Marie Hafsten Grønvik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20200?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Marie Hafsten Grønvik | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20200/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Smette | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19877/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om tinglysning - gbnr. 61/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18628/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda -Trysil sentrum (sentrumsplanen) - etter høringsfristen - Mona Charlotte Solhus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25645?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Charlotte Solhus | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25645/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20199?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20199/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19875/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om utnyttelse av areal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Lillebo | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18612/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av underskrifter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Kjellås boligfelt | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24879/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20198/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om utsettelse av frist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Opseth | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18751/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalie Ingram | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18609/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20197?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20197/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om vinduer og ev. fasadeendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Opthun | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18593/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen K Bernts Grønland | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18622/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda -Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Elvia AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22485?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22485/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20196?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20196/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18527/2020 | Landbruksavdelingen Svar på tilbakemelding på egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synøve Solem Rønning | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18497/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda -Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysil Industrihus AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21952?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL INDUSTRIHUS AS | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21952/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21047?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21047/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20195?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20195/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synøve Solem Rønning | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18494/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om oppføring av utebod - gbnr. 37/1037 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Ekeberg Hegler | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18502/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - reguleringsplan for Innbygda -Trysil sentrum (sentrumsplan) - Asgeir Holt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21868?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asgeir Holt | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21868/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av vurdering søkere og utvidet søkerliste - arealplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturviterne m.fl. | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20464/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20194/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Svensen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18488/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om oppføring av ny bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Victoria M Berge | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18470/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av innsigelse fra NVE til områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21813/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20193?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20193/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18485?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Gylthe Berget | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18485/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om utnyttelse av areal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18377?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Lillebo | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18377/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - reguleringsplan for Innbygda -Trysil sentrum (sentrumsplan) - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21589?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21589/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til intervju - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20192/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19590?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lone Gustavsen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19590/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om gårds- og bruksnummer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18338/2020 | Landbruksavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Smette | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17889/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Tore Mobæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21074?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Mobæk | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21074/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til intervju - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20191/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19589?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askild Aavitsland Lid | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19589/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om gårds- og bruksnummer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18325/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17886?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Gylthe Berget | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17886/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Marion Kristin Kristiansen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marion K Kristiansen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21073/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til intervju - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20190/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19588?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Post | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19588/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om bygging av tak over platting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18323?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18323/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17885?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Svensen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17885/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Guri Holm Sanaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Holm Sanaker | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21072/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til intervju - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20189/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19587?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hakim Benhabiles | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19587/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om byggesøknad - gbnr. 30/479 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Christian Sundem | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18301/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17883?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synøve Solem Rønning | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17883/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal lokallag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21068?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORTIDSMINNEFORENINGEN TRYSIL OG ENGERDAL LOKALLAG | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21068/2020 | Plan- og miljøavdelingen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Morten Ravnkleven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20188?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ravnkleven | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20188/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19586?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hakim Benhabiles | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19586/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på informasjon om eiendom og terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Lennart Adelgaard | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18285/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen K Bernts Grønland | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17882/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Ola Lunde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Lunde | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21067/2020 | Plan- og miljøavdelingen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Fride Danielsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fride Danielsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20187/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Katrine Vaage | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19585/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om behandling av deling av eiendom - gbnr. 62/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18192/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17862?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Bentzen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17862/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Trysil kirkelige fellesråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21065/2020 | Plan- og miljøavdelingen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Renate Skog http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20186?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Skog | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20186/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Lie Sjursen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19584/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om gebyr og saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ulrik Lier Madsen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18138/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17388?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Opseth | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17388/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Ester Borg Rasmussen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21063?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ester Borg Rasmussen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21063/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Natasha Padkær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20185?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natasha Padkær | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20185/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oda Eithun Paulsen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19583/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18094?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig B Olsen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18094/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysæter | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17386/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20517/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Thomas Langnes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20184?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Langnes | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20184/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19582?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: J-ita Hansen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19582/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om rehabilitering av hytte - gbnr. 38/157 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Mathisen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18015/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17385/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Beboer i hus 3 Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboer i hus 3 - Bergevegen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20411/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Mario Conde-Jaen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20183?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mario Conde-Jaen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20183/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Pedersen Røren | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19581/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Myrvold Svenningsen | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17384/2020 | Landbruksavdelingen Innhenting av dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17867/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Anne Strandvold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20182?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Strandvold | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20182/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum sentrumsplan - Beboere i Kjellås boligfelt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Kjellås boligfelt | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20254/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19580?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Lehn-Pedersen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19580/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17383/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om plantegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Gammelsrød | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17804/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Geir Arne Nilsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20181?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Nilsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20181/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19579?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mortaza Mohammadi | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19579/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17382?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Brenneng | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17382/2020 | Landbruksavdelingen Foreløpig svar på spørsmål om bygging av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Kristensen | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17790/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Hege Elisabeth Svendsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Elisabeth Svendsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20180/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - IL Trysilgutten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20108?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TRYSILGUTTEN | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20108/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Hvidsten Gabrielsen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19578/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om pålegg - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17381?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Brenden | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17381/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om byggesøknad - gbnr. 30/479 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17467?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Christian Sundem | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17467/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20107/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Rigmor Storsveen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20179?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Storsveen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20179/2020 | Lønns- og personalavdelingen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 Ingrid Hvidsten Gabrielsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Hvidsten Gabrielsen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19577/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om oppføring av utebod - gbnr. 37/1037 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lasse Ekeberg Hegler | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17325/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Hanne Edith Rønningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Edith Rønningen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20178/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplan) - Trysilelva Camping ANS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20106?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILELVA CAMPING ANS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20106/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19576?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synne Wallin Aagesen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19576/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om bygge- og dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17319/2020 | Eiendomsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Bianca og Børre Wessel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bianca og Børre Wessel | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20105/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Anna Ravdna Granefjell Pentha http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20177?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ravdna Granefjell Pentha | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20177/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanne Askim Adde | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19575/2020 | Plan- og miljøavdelingen Purring på svar på spørsmål om eiendom - gbnr. 58/34 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17278?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Mikalsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17278/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Morten Ravnkleven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20176?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ravnkleven | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20176/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om utsettelse av høringsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL INDUSTRIHUS AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20082/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harriet Tasker | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19574/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om deling av eiendom - gbnr. 62/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17276?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17276/2020 | Landbruksavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Katharina Smedsrud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katharina Smedsrud | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20175/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Anders og Frode Bygg AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20077/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19573?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Skadberg | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19573/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om rehabilitering av hytte - gbnr. 38/157 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Mathisen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17168/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Hilde Bakken Fallet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Bakken Fallet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20174/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Knut Linstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Linstad | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20073/2020 | Plan- og miljøavdelingen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19572?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19572/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig B Olsen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17115/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Kitty-Beate Kjølstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20173?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kitty-Beate Kjølstad | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20173/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Destinasjon Trysil SA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20064?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DESTINASJON TRYSIL SA | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20064/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mario Conde-Jaen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19571/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om bygging av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Kristensen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17042/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Astrid Kopperud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20172?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Kopperud | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20172/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Kristin Sanaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20055?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Sanaker | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20055/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Nilsen Hidle | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19570/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Solum | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19390/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om eiendom - gbnr. 58/34 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Mikalsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16924/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Elin Lindstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20171?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Lindstad | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20171/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Anne N. Sætre og Olve Norderhaug http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20053?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olve Norderhaug | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20053/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om prosessen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: karina cybulska | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19569/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om tilbygg på hytte - bygging av bad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Forsland | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16664/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Fride Danielsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20170?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fride Danielsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20170/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Yngvild Holt Prikasky og Tomas Prikasky http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngvild Holt Prikasky | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20052/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 Mathea Sætre Liberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19568?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathea Sætre Liberg | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19568/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emelie Vestling m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19264/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjon om eiendom og terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16543?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Lennart Adelgaard | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16543/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Caroline Bergqvist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caroline Bergqvist | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20168/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysil Sokn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20049?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SOKN | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20049/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 Hilmar Øverås Dalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilmar Øverås Dalen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19567/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19217?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anniken Sønsthagen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19217/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tilbygg på hytte - bygging av bad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Forsland | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16464/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Marianne Haugseter Sarkkila http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Haugseter Sarkkila | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20167/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Dan Wiggo Bovollen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dan Wiggo Bovollen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20048/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19566/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19127?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19127/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål i forbindelse med bygging av terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Lennart V Adelgaard | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16282/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Martin Lyseggen Aas http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20166?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Lyseggen Aas | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20166/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Tor Magne Hemstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Magne Hemstad | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20036/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19565/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - autorisert helsefagarbeider 50 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken Sønsthagen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19073/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål i forbindelse med bygging av terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Lennart V Adelgaard | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16277/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Johanna Vestling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20165?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Vestling | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20165/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Marit Nerhagen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Nerhagen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20035/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19564?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19564/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - autorisert helsefagarbeider 80 % fast - enhet for sykehjem - avdeling for tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Nilsen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19072/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om bygging av badstue http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16185?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Ulvöy | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16185/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Marianne Bakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Bakken | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20164/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Pål Akre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20034?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Akre | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20034/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19563/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - autorisert helsefagarbeider 50 % fast - enhet for sykehjem 3. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19071?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Solum | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19071/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om bygging av badstue http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Ulvöy | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16104/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Renate Skog http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Skog | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20163/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Margrethe Akre, Bengt Linton og Geir Harald Storsnes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20033?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Harald Storsnes | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20033/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19562/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - autorisert helsefagarbeider 60 % fast - enhet for sykehjem 3. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Cathrine Bekkvang Stengrundet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19067/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om oppsetting av gjerde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Olsen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16091/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Guro Kristin Østerhaug http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Kristin Østerhaug | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20162/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysilelva camping ANS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILELVA CAMPING ANS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20030/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19561?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19561/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annelie Gina Marie Runnelid | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19255/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om oppsetting av gjerde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrun Olsen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16082/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25637/2020 | Landbruksavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Lena Smith Høiby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Smith Høiby | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20161/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Løken Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LØKEN EIENDOM AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20029/2020 | Plan- og miljøavdelingen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19560?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19560/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Elvira Blylod m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19251/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19020/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om tillatt størrelse på bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Berntsen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15970/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25636/2020 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Glimbrink | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24031/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Renate Sortodden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Sortodden | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20160/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysil menighetsbarnehage AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20024?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20024/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19559?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19559/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting i fagarbeiderstillinger i enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18924/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Dambuen | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18507/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tillatt størrelse på bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15853?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Berntsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15853/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25518/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om problemer med gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24857?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Mikael Walterson | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24857/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Glimbrink | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24030/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Marit Moberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Moberg | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20159/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Rolf Mobæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20014?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Mobæk | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20014/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19558/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva-Lotta Iréne Beris | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18073/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25508?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25508/2020 | Landbruksavdelingen Melding om problemer med gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Mikael Walterson | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23999/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forespørsel om jobb på Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21852?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylva Louise Gulløien | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21852/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Tor Eirik Kveli http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Eirik Kveli | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20158/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Per Anders Fladhagen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Anders Fladhagen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20013/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19557/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18060?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne E Strandbakke | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18060/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på melding om defekte gatelys i Liavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Ryen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23971/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24836/2020 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb i hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Selrod | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21514/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Jørgen Brekken-Skasdammen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Brekken-Skasdammen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20157/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Kjetil Norderhaug http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Norderhaug | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20010/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19556/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - hjelpepleier 50 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne E Strandbakke | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18044/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24834/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om mørke gatelys i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Kjærnet | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23969/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på forespørsel om jobb i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20112?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Solberg | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20112/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Martina Grabl http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20156?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martina Grabl | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20156/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Jonatan Daniel Alexander Andersson http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonatan Daniel Alexander Andersson | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20007/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19555?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19555/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - hjelpepleier 50 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva-Lotta Beris | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18043/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på melding om mørke gatelys i Buskvegen , Liavegen og Knutsbakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Engerbakk Skei | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23967/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24833/2020 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20103?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Solberg | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20103/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Guri Thompson-Kvernland http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Thompson-Kvernland | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20155/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Anne Sandbu http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Sandbu | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20005/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19554/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - hjelpepleier 60 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rigmor Dambuen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18040/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24832/2020 | Landbruksavdelingen Melding om defekte gatelys i Liavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Ryen | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22491/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Ekaterina Chekanova http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ekaterina Chekanova | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20154/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Ola Lunde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20004?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Lunde | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20004/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19553/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohammad Reyazi | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19329/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Stadfestelse av kommunens vedtak - deling av landbrukseiendom gbnr. 64/15 / Kopi av brev til Rolf Øistein Nordal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29443?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29443/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24798/2020 | Landbruksavdelingen Melding om mørke gatelys i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22295?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Kjærnet | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22295/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Lise Marie Hafsten Grønvik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Marie Hafsten Grønvik | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20153/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Stein Myhre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Myhre | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20000/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19552?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19552/2020 | Plan- og miljøavdelingen Forespørsel om jobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Aasengen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18596/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17834/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24790/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om når gatelys i Nybergsund blir reparert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Sætre | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21803/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Sebastian Thoresen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20152?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian Thoresen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20152/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Tor Magne Hemstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19978?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Magne Hemstad | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19978/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19551?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19551/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers innstilling - fagarbeidere 50-60 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17829/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Særnmo | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17652/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23976/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om defekt gatelys ved Lund i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Nylund | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21802/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Ivana Tanovska http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivana Tanovska | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20151/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal lokallag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORTIDSMINNEFORENINGEN TRYSIL OG ENGERDAL LOKALLAG | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19963/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19550/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Bastrup Kristiansen | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17581/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23974/2020 | Landbruksavdelingen Melding om mørke gatelys i Buskvegen , Liavegen og Knutsbakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21595?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Engerbakk Skei | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21595/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Tine Grytan Løvlien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Grytan Løvlien | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20150/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Egerdal AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19961/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19547?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19547/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18143/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17475?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Bastrup Kristiansen | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17475/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23964/2020 | Landbruksavdelingen Melding om defekt gatelys ved Lund i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21564?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Nylund | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21564/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Anders Amundsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20149?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Amundsen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20149/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Br Bakkes Bilverksted AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRØDRENE BAKKES BILVERKSTED AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19959/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19546/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om ny utlysning - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milkyas Bahlbi m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19307/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18086?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18086/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Haviarová | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17043/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23962/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om når gatelys i Nybergsund blir reparert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Sætre | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21491/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Maud Fossum http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maud Fossum | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20148/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Radisson Blu Resort Tysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RADISSON BLU RESORT | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19950/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19545?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19545/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 18048/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Særnmo | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16971/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Svar på melding om fortsatt feil på gatelys i Engerneset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Engernes | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21459/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20953?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20953/2020 | Landbruksavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Tomas Javorik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20147?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Javorik | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20147/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Tina og Erik Solheim http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Solheim | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19949/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19544?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19544/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mirela Trozic-Redzic | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17820/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16891?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paula Haviarová | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16891/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20952?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20952/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om defekte gatelys i Gullarvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21458?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Lemberget Wigdel | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21458/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/konsulent Trysil kommune - st. ref. 4255850178 Nikolai Frydenlund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nikolai Frydenlund | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20146/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysilfjell Eiendom AS og ByggePlan AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19948/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19543?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19543/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17797/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb på skole eller barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Christer Stenmyren | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16839/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Invitasjon til intervju - Samfunnsplanlegger Forvaltning og teknisk drift, Trysil kommune - st. ref. 4264423982 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29579?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29579/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på spørsmål om når Ny Jord-vegen får tilbake gatelyset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Margrethe Elverhøy | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21457/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20733?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20733/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Håkan Stengrundet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkan Stengrundet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19947/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19542/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19009/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17787/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammad Reyazi | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16562/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20732/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om defekte gatelys i Gullarvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21456?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne B Mansåker Wigdel | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21456/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Johan Sætre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19946?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Sætre | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19946/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19541?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19541/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18957?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18957/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på melding om at skade etter snøbrøyting ikke er fullstendig reparert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17827?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17827/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17758/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17468?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma karlsson | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17468/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aynur Delen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16248/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - Samfunnsplanlegger Forvaltning og teknisk drift, Trysil kommune - st. ref. 4264423982 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29483?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29483/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Referat fra byggemøte 5 - VA Gamlevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27307/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om defekte gatelys i Gullarvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20598?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Lemberget Wigdel | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20598/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20579?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20579/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Andreas Ødegaard http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Ødegaard | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19945/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19540/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av vurdering før ansettelse - arkivmedarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18939/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17745/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Lena Karlsson | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17429/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at skade etter snøbrøyting ikke er fullstendig reparert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16859/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forespørsel om jobb i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aynur Delen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16246/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra byggemøte 5 - VA Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27290?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27290/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Invitasjon til intervju - Samfunnsplanlegger Forvaltning og teknisk drift, Trysil kommune - st. ref. 4264423982 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27841/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24867/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20577/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om feil på gatelys på fylkesveg 215 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20513?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Oddleiv Svingen | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20513/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Håkan Stengrundet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19944?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkan Stengrundet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19944/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19539/2020 | Plan- og miljøavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17741/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Rene Matsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17365/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb i helse-, omsorgs- og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Iren Jensen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16095/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - Samfunnsplanlegger Forvaltning og teknisk drift, Trysil kommune - st. ref. 4264423982 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27391/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Vernerunderapport 5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24014?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24014/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til bålpanne http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22525?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN IDRETTSLAG | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22525/2020 | Kulturavdelingen Melding om feil på gatelys på fylkesveg 215 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Oddleiv Svingen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20391/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Christin Galaasen, Mikael Holte-Tøråsen og Marianne F. Svingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19940?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne F Svingen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19940/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19538/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19345/2020 | Landbruksavdelingen Vurdering før intervju - sekretær/konsulent http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17917?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17917/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17739?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17739/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Therese Lind | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17084/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb i helse-, omsorgs- og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16093?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Iren Jensen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16093/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra byggemøte nr. 13 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27333/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Invitasjon til intervju - Samfunnsplanlegger Forvaltning og teknisk drift, Trysil kommune - st. ref. 4264423982 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27343?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27343/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på søknad om tilskudd til konsert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VOICES | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22524/2020 | Kulturavdelingen Referat fra byggemøte 4 - VA Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21450?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21450/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Ole Gerhard Sørhuus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19939/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om fortsatt feil på gatelys i Engerneset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19784?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Engernes | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19784/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19528/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19344/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17737?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17737/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17048/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Trysil Bryggeri http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16567/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27313?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27313/2020 | Lønns- og personalavdelingen Signert endringsmelding nr. 19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25661?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25661/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til skimakerkurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORENINGEN TRYSIL SKIMUSEUM | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22522/2020 | Kulturavdelingen Referat fra byggemøte 4 - VA Gamlevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21404/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Alpinboliger AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19912/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om gatelys i Fjellvanggrenda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Marit Andersen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19652/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19527/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19537?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Gropen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19537/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18460?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18460/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17735?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17735/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elen Marie Opseth | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17039/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Bobbos Pizza og Grill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ØKONOMISENTER AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15968/2020 | Næringsavdelingen Signert endringsmelding nr. 18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25658/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere og utvidet søkerliste - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25666?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturviterne m.fl. | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25666/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til musikkveld http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL STORBAND | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22521/2020 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd til utbedring av badeplass og fellesarealer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lyngbakken hyttefelt | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22333/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Meter Arkitektur AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19909?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: METER - ARKITEKTUR AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19909/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra byggemøte 3 - VA Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19704/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om defekte gatelys i Gullarvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19624?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne B Mansåker Wigdel | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19624/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19536?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Carlsson | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19536/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19526?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19526/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18456?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18456/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17731?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17731/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16996?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16996/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Signert endringsmelding nr. 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25646?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25646/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Rapport fra termografering 29.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23986?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELTERA PLASSEN AS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23986/2020 | Eiendomsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til gapahuk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET FLENDØLEN | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22519/2020 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd til etablering av produksjon av takstikker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Larsen | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21881/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysilguidene AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19907?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILGUIDENE AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19907/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra byggemøte 3 - VA Gamlevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19701/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om gatelys i Fjellvanggrenda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Marit Andersen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19603/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19535?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Kristin Østerhaug | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19535/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19525?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19525/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18375/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17730?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17730/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16966/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring på svar på spørsmål om adressenavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30611/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra vernerunde 20 - 5.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24015/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til arrangementet Internasjonal helg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22518/2020 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd til mikroysteri http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Larsen | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21880/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Skistar Norge AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKISTAR NORGE AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19905/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19524/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19534?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Söderhjelm | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19534/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om når Ny Jord-vegen får tilbake gatelyset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19441?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Margrethe Elverhøy | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19441/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vernerunderapport 3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19304/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Korrigert energiattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18655/2020 | Eiendomsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18374?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18374/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17728?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17728/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16965/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilleggsopplysninger for uttalelse om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24013/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad om tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLEHAMMER PRIDE | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22514/2020 | Kulturavdelingen Referat fra byggemøte nr. 12 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21399/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20646?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Graff | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20646/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Elassar Eiendom AS, Torgalnup AS og Hagebæk AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19862?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELESSAR EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19862/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johansen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19533/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19523/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på melding om defekte gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY GRENDEUTVALG | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18963/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Sluttkontroll - utelys http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELTERA AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18621/2020 | Eiendomsavdelingen Kommentar til referat fra byggemøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18523/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18373?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18373/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17587?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17587/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16964/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilleggsopplysninger for uttalelse om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23990/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21768/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20512/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad om tilskudd til nytt datautstyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20037?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN HISTORIELAG | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20037/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Henrik Hermansen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Hermansen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19858/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra byggemøte nr. 11 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19638?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19638/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19522/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Engh | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19532/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på melding om defekt gatelys i Hagebekkvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Elisabeth Ebbell | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18962/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18372/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra byggemøte 2 - VA Gamlevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18388?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18388/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Energiattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17879/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers forslag - utvelgelse av søkere til intervju - fagarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17570/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16963/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om uttalelse om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22533/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20511/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad om tilskudd til varmepumpe og bålpanne http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20063?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN IDRETTSLAG | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20063/2020 | Kulturavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Beboere i Skredderbakken 4 og 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19849?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjertrud Margrethe Akre m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19849/2020 | Plan- og miljøavdelingen Raskiftet-fondet: Endring av vedtekter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19091/2020 | Næringsavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Igesund Høgset | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19531/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19521/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra vernerunde 18 - 8.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19358?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19358/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på spørsmål om gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18961/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Referat fra byggemøte 2 - Bergevegen VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18387?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18387/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18370?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18370/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16959/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16187/2020 | Eiendomsavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20510/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad om tilskudd til konsert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOICES | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20061/2020 | Kulturavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Styret i Kirkenær velforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KIRKENÆR VELFORENING | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19828/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19520?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19520/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19530?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanett Svanberg | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19530/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18525?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Harviken | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18525/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18369?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18369/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra byggemøte nr. 10 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18383/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18318/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av vernerunderapport 1 og 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18316/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om at vegnavn blir behandlet på årsmøte 3.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18089?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18089/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kesete Abraham Tela | Journaldato: 08.08.2020 | RegistryNumber: 17151/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Rene Matsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16875/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30722?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30722/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21706?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21706/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20509/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Anne og Eirik Halnes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne og Erik Halnes | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19798/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at ansettelsesprosessen avsluttes uten tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amila Demic | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19529/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19519/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at pålegg er oppfylt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19013/2020 | Enhet for hjemmetjenester Svar på søknad om tilskudd til etablering av ski- og turløyper i Osensjøområdet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Harviken | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18389/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18367/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra vernerunde 17 - 25.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18235/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bergevegen VA og fortau - referat fra byggemøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18082/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om defekt gatelys i Hagebekkvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18068?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: June Elisabeth Ebbell | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18068/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse til vegnavn - Trysilfjell Hytteeierforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16994/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Marie Opseth | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16874/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26495/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21703/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20508?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20508/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad om tilskudd til skimakerkurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORENINGEN TRYSIL SKIMUSEUM | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20054/2020 | Kulturavdelingen Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - forlenget høringsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19769/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19518/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Håkon Gropen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Gropen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19486/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av rutine for avviksbehandling i Trysil kommune - svarfrist 01.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18589?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18589/2020 | Enhet for hjemmetjenester Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedda Elise Sande | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18503/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18366/2020 | Landbruksavdelingen Gamlevegen VA - referat fra byggemøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18075/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på melding om defekte gatelys i Engerneset etter tordenvær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Engernes | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17794/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Utåkut løypelag m fl om tilskudd til etablering av ski og turløyper i Osensjøområdet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 16922/2020 | Næringsavdelingen Referat fra byggemøte nr. 9 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17488/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Lindgren m.fl. | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17144/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Therese Lindh | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16872/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på svar på spørsmål om adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16638?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ørjan Trondsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16638/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 26493/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21697?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21697/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20507/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Grønalnd | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20365/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om tilskudd til musikkveld http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20051?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL STORBAND | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20051/2020 | Kulturavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Alfa Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19707?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19707/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Linda Carlsson http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19485?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Carlsson | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19485/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19517/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorun Elisabeth Thomassen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18390/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18041/2020 | Landbruksavdelingen Melding om defekte gatelys i Engerneset etter tordenvær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Engernes | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17639/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Rapport fra vernerunde 16 - 11.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17321/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forslag til vedtektsendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16895?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16895/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16869?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Karlsson | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16869/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av søppelbu http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16791?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16791/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på spørsmål om adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16615?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ørjan Trondsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16615/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til å øke skogbrannberedskapen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26490/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju - student/elevstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21692?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21692/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21383/2020 | Landbruksavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20506?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20506/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19516/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Guro Kristin Østerhaug http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19484?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Kristin Østerhaug | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19484/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Odd Clemet Haugerud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19627?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Clemet Haugerud | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19627/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om tilskudd til gapahuk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19401?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET FLENDØLEN | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19401/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18326?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Tøraasen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18326/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18039/2020 | Landbruksavdelingen Melding om defekte gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17631?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY GRENDEUTVALG | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17631/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Oversikt over bruk av midler pr 01. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16894?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 16894/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på tidspunkt for befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17041/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Aas | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16990/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16868?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Lena Karlsson | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16868/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Frist 16.11.2020 - Vedtak om tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16809/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - gangveg og VA anlegg i Bergevegen / Kopi av brev til Aquapartner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16563/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om at høringsuttalelse kommer etter styremøte 30.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysilfjell hytteeierforening | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversikt over tildelte kulturmidler pr 15.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 21959/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21149?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21149/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20505?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20505/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Emil Söderhjelm http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19483?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Söderhjelm | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19483/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19515?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19515/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19602?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19602/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Dag Sørensen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19440?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Sørensen | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19440/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om tilskudd til arrangementet Internasjonal helg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18860/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Galten | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 18029/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17995/2020 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om at gatelysene blir styrt av fotoceller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Inge Nergård | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17005/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16989/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på ønske om å delta på befaring - anmodning om nytt tidspunkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16888?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16888/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på tilbakemelding på svar om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16554/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av dokumentasjon på oppfyllelse av pålegg etter tilsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15981?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet m.fl. | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15981/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lageraaen Øystein | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21790/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21140?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21140/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om tilskudd til dekning av tapte inntekter på grunn av koronapandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20719?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKOLEKORPS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20719/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20504/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19514/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Einar Johansen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johansen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19482/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19601?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19601/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19376?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Lyseggen Aas | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19376/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LILLEHAMMER PRIDE | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18740/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 17994/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % midlertidig ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Lundevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorun Elisabeth Thomassen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18013/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om ny utlysning - arealplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17647?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jofrid Sandgren Østenstad m.fl. | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17647/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på melding om knekt lyktestolpe i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17004?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Bekk | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17004/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16988?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16988/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tillatelse til tiltak - oppføring av vei, vann, avløp og overvann i Gamlevegen og Moensvingen - tillatelsen gis med vilkår / Kopi av brev til Aquapartner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16511/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Om makeskifte og type mur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15944?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Katrine Eriksen Bøe | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15944/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Analyseresultater 30.9.-15.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30726?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30726/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30672/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olsen Anita Jean | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21789/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21137?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21137/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om tilskudd til kurs for ungdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20717?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20717/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20503/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Melding om mottatt søknad på stilling som student/elev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20387?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk m.fl. | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20387/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Bjørnar Engh http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Engh | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19481/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19513?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19513/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19600/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Boligsameiet Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOLIGSAMEIET BERGETUNET | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19407/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på anmodning om utsatt svarfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Lyseggen Aas | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19026/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Tøraasen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18012/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17993/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16977?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16977/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16598?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva-Lotta Beris m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16598/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om knekt lyktestolpe i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16586?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Bekk | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16586/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Dispensasjon for å kunne anlegge offentlig VVA- anlegg på areal avsatt til friområde/LNF-område i kommuneplanens arealdel / Kopi av brev til Aquapartner AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16488/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Lillesolberg m.fl. | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16305/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønske om å delta på befaring - anmodning om nytt tidspunkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15892?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15892/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Analyseresultater 30.9.-8.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27287/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av tegninger på carporter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25703/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22498/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakko Helge André | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21788/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om tilskudd til svømmekurs for flyktningbarn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20713?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20713/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20502/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Kommunal planstrategi for Trysil kommune 2020-2023 med planprogram for samfunnsdelen av ny kommuneplan 2020-2032 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19240/2020 | Rådmannens stab Kommentar til referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19609/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19599/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19512/2020 | Plan- og miljøavdelingen E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Alexander Igesund Høgset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Igesund Høgset | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19480/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Skei Eiendom AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKEI EIENDOM AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19403/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om utsatt svarfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Lyseggen Aas | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19015/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18714/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 17992/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - student/elev 25 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18011?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Elise Sande | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18011/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16976/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om nedkjørt gatelys i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORTRANSPORT AS AVD TRYSIL | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16546/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på svar om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16457/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Lutnæs | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16267/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra oppklaringsmøte 1.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21986?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21986/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra drøfting om endring av fastsatt ferietid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22290?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 v/Marit Nerby m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22290/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 36/627 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22507/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 16.-28.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21817/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nedgård Geir | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21787/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om tilskudd til kurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20711?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SVØMMING | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20711/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20501/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad på stilling - ID 55 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20067/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Jeanett Svanberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanett Svanberg | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19479/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19511/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19598?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19598/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om utsatt frist ved offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19227?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19227/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Lyseggen Aas | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18346/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - fagarbeider 25 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Galten | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18009/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17161/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16975/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16420?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16420/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - fagleder 100 % fast - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Lutnæs | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16243/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15884/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innkalling til forhandlingsmøte - tilleggsavtale for turnusplan - enhet for Sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 v/Anniken Sønsthagen m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 20251/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Analyseresultater 16.-28.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21816/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21786?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Monica | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21786/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til oppklaringsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21417/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20500/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad på stilling - ID 55 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20066?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20066/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om tilskudd til kurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SVØMMING | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20059/2020 | Kulturavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19597?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19597/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial E-post til jobbsøker - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Amila Demic http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amila Demic | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19478/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19508?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19508/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra drøftingsmøte 25.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19042/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent J Nyborg Østvang m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19267/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Jon Sørby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18855?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Sørby | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18855/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17160/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16974/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Fageråsen Fritid AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FRITID AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16879/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16533/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Lyseggen Aas m.fl. | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16504/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av medlemmer og varamedlemmer i Trysil forliksråd 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Bryn m.fl. | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30352/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Salgsbevilling 2020-2024 - Trysil Bryggeri http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19718?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 19718/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Almqvist Astrid Bork | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21785/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21056?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21056/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av årsrapport fra kommunalt rovviltfellingslag i Trysil kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20555?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20555/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20499?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20499/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Innspill til møtet 16.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20249/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Analyseresultater 2.-15.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19955?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19955/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om tilskudd til dekning av tapte inntekter på grunn av koronapandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKOLEKORPS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20008/2020 | Kulturavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19594/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19507/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Håkon Gropen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19469?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Gropen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19469/2020 | Lønns- og personalavdelingen Fornying av turnusavtale for Bergetunet og Lundevegen 6/8 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19004?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19004/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19216?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Ingunn Flermoen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19216/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysil menighetsbarnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18854?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18854/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 55 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18769/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17866/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17158/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16973/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Trysilfjell utmarkslag og SkiStar Norge AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16733?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16733/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16532/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May H K Lunde | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16474/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16236/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av møtefullmektiger i Trysil forliksråd 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30331?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Kjærnli Borthen m.fl. | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30331/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Spørsmål om ev. gjenvalg til dyrevernnemnda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30689?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Bæk | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30689/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Rapportering av behov for midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29462/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Holmseth | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22304/2020 | Enhet for familie Referat fra drøftingsmøte - ferie og turnusavtale sommer 2021 - enhet for Sykehjem 2.3.4.5.6. og 7.avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 v/Anniken Sønsthagen m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 20245/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21784?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Enersen Geir | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21784/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på pålegg om retting og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20731?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20731/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20498/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Årsrapport fra kommunalt rovviltfellingslag i Trysil kommune 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Neby | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20550/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19468?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19468/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19506?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19506/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19593/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 11.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19147?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19147/2020 | Innbygda skole Søknad om tilskudd til svømmekurs for flyktningbarn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18859/2020 | Kulturavdelingen Analyseresultater 19.-28.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18762?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18762/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Bøes Brasserie & Bar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18811?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØES BRASSERIE & BAR AS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18811/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 55 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18768/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversending av turnus for godkjenning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18349/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18195?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Ingunn Flermoen | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18195/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17809/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17725?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17725/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17156?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17156/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16838?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16838/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Hanne K. Nyhuus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne K Holth Nyhuus | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16732/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16529/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: May H K Lunde | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16455/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16175/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning avholdt 26.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Lerbak m.fl. | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16061/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Valg av forliksråd og møtefullmektiger 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30319/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om utsatt frist for kandidater til dyrevernnemnder i Mattilsynet region Øst 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30613/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om konsekvenser av ny oppmåling av hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 27031/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Rapportering av behov for midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Tildeling av landbrukspolitiske virkemidler og belastningsfullmakter i 2020 på jordbruksområdet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24904/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21783?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagnastøl Nad Nicolai A | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21783/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på opplysning om endring av ansvarlig søker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20556/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20497/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt - gbnr. 36/31 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Katrine Rønning | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19841/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19592?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19592/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19505?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19505/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Linda Carlsson http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Carlsson | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19459/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om tilskudd til kurs for ungdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18858/2020 | Kulturavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 1.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18764?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18764/2020 | Innbygda skole Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Trysil ungdomssråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil ungdomsråd | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18521/2020 | Plan- og miljøavdelingen Ønsker fortsatt å stå som søker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18514/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til informasjonsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18042/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Analyseresultater 5.-20.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 18001/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers innstilling - tilsetting i student/elev 25 % fast og midlertidig ansettelse - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17704/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17155/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16837/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16716?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16716/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16460?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16460/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lansstyrelsen Värmland | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16423/2020 | Rådmannens stab Tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May H K Lunde | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16119/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagarbeider 100 % fast - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16141/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gbnr. 37/1609 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16060?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Lerbak m.fl. | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16060/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Munkerudsskolan til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Munkfors kommune | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30241/2020 | Innbygda skole 5.11.2020: Frist for kandidater til dyrevernnemnder i Mattilsynet region Øst 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26782/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Spørsmål om konsekvenser av ny oppmåling av hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26783?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26783/2020 | Bygg- og geodataavdelingen 15.10.2020: Frist for rapportering av behov for ekstra midler eller midler til overs i SMIL-ordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24911?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 24911/2020 | Landbruksavdelingen Melding om at søknad om fradeling trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25387?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Storsnes | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25387/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - høytidsturnus for jul 2020, påske og pinse 2021, ferieavvikling 2021 og turnus sommer 2021 – enhet for sykehjem 2., 3., 4., 5., 6. og 7.avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 18676/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Svar på tilbakemelding på pålegg om retting og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 20421/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagnastøl Heine | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21782/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20496/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Ønsker gjenvalg som møtefullmektig i Trysil forliksråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20292?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Skaaret | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20292/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19742?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19742/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt - gbnr. 36/31 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19840?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommuneskoger Kf | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19840/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19591/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19458?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19458/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19498/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om dispensasjon ved refusjon av utgifter til avløsning under sykdom m.m. - anmodning om uttalelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18877/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Drevdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Fjelltveit | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18158/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på betalt studieavgift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18378?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oda Røgholt | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18378/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker fortsatt å stå som søker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18333/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Grete Kjelstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18274?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Kjelstad | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18274/2020 | Plan- og miljøavdelingen Analyseresultater 5.-20.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 18000/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 18027/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Braathen Jan Petter | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17974/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til drøftingsmøte 25.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17888?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17888/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 26.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17796?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17796/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17154/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16836/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at navnet kan stå på offentlig søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16353?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16353/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til strategiplanen 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16283/2020 | Rådmannens stab Etterrapporteringskravet for SMIL gjelder fra 18. august http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 24571/2020 | Landbruksavdelingen Temaplan uke 42-47 Øst http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Louise Eriksson m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24875/2020 | Nysted barnehage Spørsmål om flerkulturelle råd i kommunene i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24005/2020 | Rådmannen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24006/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lageraaen Øystein | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21781/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21414/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20495/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på pålegg om retting og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20403/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som møtefullmektig i Trysil forliksråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runa Eggen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19938/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 36/31 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF m.fl. | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19830/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19497/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Guro Kristin Østerhaug http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Kristin Østerhaug | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19457/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19549?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19549/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Storhamar skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STORHAMAR SKOLE | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19250/2020 | Innbygda skole Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18781/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Terje Smestad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Smestad | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18329/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18321/2020 | Barnehagene Anmodning om statusoppdatering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18080?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteforening | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18080/2020 | Næringsavdelingen Melding i forbindelse med 2. gangs utlysning av student-/elevstillinger i enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18156?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk m.fl. | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18156/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18019/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sæthre Asbjørn | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17973/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17923?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17923/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 19.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17795?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17795/2020 | Innbygda skole Analyseresultater 5.-17.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17699/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på betalt semesteravgift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17183?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Iselin Nygård Holt | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17183/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17153/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16835/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjonsbrev Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gustav Kjellberg K Jota m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 15243/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16338/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16247/2020 | Rådmannens stab Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16096/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tillatelse til tiltak - igangsettingstillatelse IG2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30547?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TBC AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30547/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30654/2020 | Landbruksavdelingen Gratulerer med Trysil kommunes kulturpris 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Storbæk | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30664/2020 | Kulturavdelingen Temaplan uke 42-47 Sør http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chakiao Wichai m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24873/2020 | Nysted barnehage Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden Hytte og ritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21937?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 21937/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen Sissel E Krogstad | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21778/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20738?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20738/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20494/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Pålegg om retting og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter pbl. § 32-5 - The Lodge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20288?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THE LODGE TRYSIL AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20288/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20058?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20058/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som møtefullmektig i Trysil forliksråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Kjærnli Borthen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19876/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19548/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19456?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19456/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19496/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tillatelse til fradeling - gbnr. 36/151 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19139/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18773/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jägerhorn Leif Gunnar | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17972/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Områdeplan for Innbygda - behandling i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17802/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17700?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17700/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering på innsendt skjema - registeret for offentlig støtte - TELENOR NORGE AS - Støtteordning for bredbånd COL/219/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELENOR ASA | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 16539/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17422/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing - gbnr. 33/671 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17237/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 18.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17323?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17323/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17152?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17152/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av Covid-19 utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17059/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16763/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Moberg | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16581/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på ønske om å opprettholde søknaden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16336/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Analyseresultater 8.-14.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16030/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16012/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFIL MONTASJE AS | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30325/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29994/2020 | Landbruksavdelingen Temaplan uke 42-47 Veslestua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Løken m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24872/2020 | Nysted barnehage Uttalelse til refusjonskrav for gjesteelev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21936?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 21936/2020 | Innbygda skole Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22510/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Trysil kommunes kulturpris 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 20366/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21777?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen Olaf L Sæves S | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21777/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Sjøenden Hytte og Fritidsgrend - Kulturvernfaglig uttalelse etter arkeologisk registrering / Kopi av brev til Arkkon AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21553/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20493/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Utkast til referat fra møte i overordnet samarbeidsutvalg 3.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20413?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20413/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20248/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19495/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Emil Söderhjelm http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Söderhjelm | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19455/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19510/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring på tilbakemelding etter forhåndsvarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19630?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THE LODGE TRYSIL AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19630/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om gjenvalg til utvalg av faste møtefullmektiger i Trysil forliksråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Kjærnli Borthen m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19269/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad om dispensasjon ved refusjon av utgifter til avløsning under sykdom m.m. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18803/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling i Lund samfunnshus 6.9.2020 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18493/2020 | Næringsavdelingen Melding om at tinglyst forkjøpsrett ikke vil bli benyttet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18199?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18199/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mangler i oversendelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18144/2020 | Landbruksavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18111/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17814/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17708/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17463/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17449/2020 | Innbygda skole Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17452?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17452/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om utvikling i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17159/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innspill til drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17242/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17131/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17028/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16762?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16762/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Dokumentasjon på tilbud om studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Cathrine Bekkvang Stengrundet | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16494/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker å opprettholde søknaden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16335/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16280?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Hegg m.fl. | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16280/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 13.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16042/2020 | Innbygda skole Oversendelse av dokumenter i forkant av tilsetting - helsesekretær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15967/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TBC AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30251/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29447/2020 | Landbruksavdelingen Valg av møtefullmektiger i Trysil forliksråd 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19266?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 19266/2020 | Kommunikasjonsavdelingen To endringer i Agros som berører SMIL-ordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20544?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20544/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Øvergård | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21934/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sletten Liv Inger | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21776/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20492?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20492/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Referat fra fellesdel på foreldremøter i Nysted september 2020 Øst http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Louise Eriksson m.fl. | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20621/2020 | Nysted barnehage Tilbakemelding på svar på spørsmål i statusrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20630?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20630/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på mottatte dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20417/2020 | Landbruksavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Torgals og Trygve Opseth | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20117/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19454/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19475?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19475/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19509/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19399/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Svar på melding om at saken trekkes - gbnr. 75/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19056?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg B Ludvigsen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19056/2020 | Landbruksavdelingen Melding om at søknad om dispensasjon trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18958/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18642?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18642/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18464/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sæthre Asbjørn | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 17970/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse om forkjøpsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18033?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18033/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18097?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18097/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17813/2020 | Landbruksavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17808?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Damir Redzic | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17808/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17707?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Michels Staffas | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17707/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Lappen Kjærnet | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17478/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17423/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17448?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17448/2020 | Innbygda skole Korreksjon til forrige brev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17454/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra drøftingsmøte om ny turnusavtale for 7. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 v/Bodil Solvang Rønes m.fl. | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17146/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Øyvind Akre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Akre | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17314/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17027/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om utvikling i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17150/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16807?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16807/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16584/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16492?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Cathrine Bekkvang Stengrundet | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16492/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 39/230 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16433/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om begrunnelse for at navn ikke ønskes offentliggjort på søkerlista http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16312/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 21/69 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Baastad | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16279/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om videre drift i 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16194/2020 | Enhet for funksjonshemmede Foreløpig svar på krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 33/671 og 33/1103 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16172?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16172/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 18.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15915/2020 | Innbygda skole Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 27493/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om ingangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25706?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TBC AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25706/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25391/2020 | Landbruksavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22511/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Trysil forliksråd 2021-2024 - valg av medlemmer og varamedlemmer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 19261/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21933?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saron Seni Abraha | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21933/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lageraaen Øystein | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21775/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møtet mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 15.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21542/2020 | Næringsavdelingen Svar på spørsmål i statusrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20521/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20491/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Referat fra fellesdel på foreldremøter i Nysted september 2020 Sør http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20620?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chakiao Wichai m.fl. | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20620/2020 | Nysted barnehage Oversendelse av dokumenter etter begjæring om innsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20386/2020 | Landbruksavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 88/158 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tollef Nyberg | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20336/2020 | Landbruksavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Pedersen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20111/2020 | Kulturavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19504/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19474/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Einar Johansen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19453?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johansen | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19453/2020 | Lønns- og personalavdelingen Prioritering av søknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19098/2020 | Kulturavdelingen Melding om at saken trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19024?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Bronken | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19024/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om dispensasjon fra krav i TEK10 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18919/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om endringer i Agros - fagsystemet for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-ordningen) mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18070/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18167/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søgaard Øyvind | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17969/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSENS HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17698/2020 | Plan- og miljøavdelingen Opplysning om at dokumentene har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr. 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17657?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17657/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17481/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17447/2020 | Innbygda skole Informasjon om forlenget frist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17419/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - søkere til student/elevstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17361?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17361/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17347/2020 | Landbruksavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - Gbnr. 33/988 - 28 boenheter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17287/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17007/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16910?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16910/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16806/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til forhandlingsmøte - ny turnusavtale og grunnturnus 7.avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16773/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Pål Thorleif Grini http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorleif Grini | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16677/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om fradeling - Oversendelse som følge av habilitet - gbnr. 36/31 mfl., Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16449/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16534?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16534/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på betalt semesteravgift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elle Uibo | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16424/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16302?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16302/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innkalling til gjennomføring av intervju - fagleder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15920/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad om frivilligmidler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30678?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestadbakken vel | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30678/2020 | Frivilligsentralen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30317?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30317/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25705?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TBC AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25705/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25390/2020 | Landbruksavdelingen Referata fra møte i ungdomsrådet 5.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23979?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23979/2020 | Kulturavdelingen Svar på spørsmål om tilbakebetaling av oppmålingsgebyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Lund | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23017/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Idrettslaget Trysilgutten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22482/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstad Gry Helen Bekk | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21774/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 30 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Øvergård | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21616/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20710/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Referat fra fellesdel på foreldremøter i Nysted september 2020 Vesle http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Løken m.fl. | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20616/2020 | Nysted barnehage Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20490/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilleggsopplysning på bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20385/2020 | Landbruksavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 76/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tollef Nyberg | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20335/2020 | Landbruksavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20074?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Løvfold | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 20074/2020 | Kulturavdelingen Påkoblingslenke til møtet mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 15.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19761/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19452?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19452/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19473?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19473/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19503/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av kopi av svarbrev til Per Hagebakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19412?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING INNLANDET | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19412/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til arbeidsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19361?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19361/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Invitasjon til å diskutere tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDKREDITT FORVALTNING AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19214/2020 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til stang- og felthurtiganlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18871?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JORDET OG TENAASEN SKYTTERLAG | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18871/2020 | Kulturavdelingen Statusrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18801/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om endringer i Agros http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 17950/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Lund samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18402/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18214/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Harald Ebbesen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18294/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søgaard Øystein | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17968/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rokkerud Svein Ingar | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17947/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt skademelding - skadedato 5.8.2020 - LS71393 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17670/2020 | Eiendomsavdelingen Kuturvernfaglig uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17614/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17516/2020 | Plan- og miljøavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17479/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17446?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17446/2020 | Innbygda skole Orientering om videre saksgang - klagesak deling av gbnr. 75/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Tore Ludvigsen m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17439/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17339/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17193?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17193/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gbnr. 56/357 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRODE HALBERG AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17175/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17006/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16827?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16827/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16801/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - ny turnusavtale og grunnturnus 7.avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16770/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Svar på spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16651?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16651/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om pålegg om retting - avvik fra teknisk bestemmelse i TEK10 - innvending taknedløp mangler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16535?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THE LODGE TRYSIL AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16535/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16531/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Mats Erik Smestad og Anne Borg Smestad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16559?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16559/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om retting av grunnbok http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16139/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - fagleder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15913/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad om frivilligmidler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30675?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDRE TRYSIL IL | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30675/2020 | Frivilligsentralen Svar på søknader om permisjoner for plasstillitsvalgte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 27352/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av reviderte tegninger - RA-300 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29481/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - Arealoverføring gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26513?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26513/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina Tranarp m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26488/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25389/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til møte i ungdomsrådet 5.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21645?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21645/2020 | Kulturavdelingen Spørsmål om tilbakebetaling av oppmålingsgebyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Lund | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22554/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22527/2020 | Næringsavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22445?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22445/2020 | Eiendomsavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Ungdomslaget Samhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21973/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstad Frank Roar | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21773/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 60 % fast ansettelse - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saron Seni Abraha | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21613/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Taste mat & vinhus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Taste mat & vinhus | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21454/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Industrihus As | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21481/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Pause http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAGAS AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21384/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21126?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAPPY FACES TRYSIL AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21126/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Café Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20727?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20727/2020 | Næringsavdelingen Svar på anmodning om redegjørelse for endring av utomhusplan og søknad om godkjenning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20604?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20604/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20489?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20489/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Purring på bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20382?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20382/2020 | Landbruksavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 88/158 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20334?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Nyberg | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20334/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om midlertidig godkjenning av utvidelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19092/2020 | Barnehagene Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19914/2020 | Næringsavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Kristiansen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19956/2020 | Kulturavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19502/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19472/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19451?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19451/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til møte for evaluering av grunnturnus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19357?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minde Caroline Moen Kristiansen m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19357/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19283/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding - kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19174/2020 | Landbruksavdelingen Svar på tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FONDSFORVALTNING AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19212/2020 | Økonomiavdelingen Søknad om tilskudd til utbedring av Trysil idrettsplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18870?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18870/2020 | Kulturavdelingen Forslag på tema på møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Michels Staffas | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18613/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18232?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Gisle | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18232/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om skjenkebevilling i Lund samfunnshus 6.9.2020 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18256?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18256/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saga Lars Olav | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17967/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17946?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rokkerud Marianne Dahl | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17946/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 26/403 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BETTUM AS | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17902/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17720?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fregn Skytterlag | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17720/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17577/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17514/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av korrespondanse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17435?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Ludvigsen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17435/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17370?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17370/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Opplysningen om at dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17310/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17256?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17256/2020 | Landbruksavdelingen Skadeoppgjør - skadedato 6.8.2020 - FZ10025 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17172?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17172/2020 | Eiendomsavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som student/elev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17107/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16920/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRODE HALBERG AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16881/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16800?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16800/2020 | Landbruksavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16744/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kulvedrøsten Kristin | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16704/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16637/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16579?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16579/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak i klagesak - avslag på dispensasjon fra TEK10 § 13-17 - bnr. 37/1560 / Kopi av brev til sivilarkitekt Finn Kleiva http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16490/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16515?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16515/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Medhold i klage på bakgrunn av nye opplysninger og opphevelse av pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16439/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - Gbnr. 56/352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 13842/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Betty Beseth http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16184?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betty Beseth | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16184/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16029/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Støa Dypviken | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16021/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - fagleder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15912/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Rammetillatelse - tilbygg næringsbygg - gbnr. 26/707 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30772/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30716?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30716/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilgang til politikernettet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Melby Engerbakk | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30667/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Komplettering av søknad om frivilligmidler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 29997/2020 | Frivilligsentralen Endret søknad om uførepensjon hos KLP http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26531/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 20/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Christian Lundeby | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29472/2020 | Landbruksavdelingen Purring på svar på spørsmål om feil adresse i Fageråsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29467?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gyda Pedersen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29467/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet anleggsbidragsavtale for HB1518 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25663?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25663/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 14.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25653?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25653/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25388?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25388/2020 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd fra landbruksfondet til grøfting på Skinnarsetra - gbnr. 81/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE MICHELSEN | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23984/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22548/2020 | Lønns- og personalavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Innbygda SFO http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22427/2020 | Eiendomsavdelingen Referat fra prosjekteringsmøte 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21953?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21953/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Trysil otballklubb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21971/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling - gbnr. 71/36 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lageraaen Øystein | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21772/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Br Bakken Eiendom | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21480/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Skihytta http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKIHYTTA TRYSIL AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20463/2020 | Næringsavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20488/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på begjæring om innsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20380?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20380/2020 | Landbruksavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 76/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20308?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Nyberg | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20308/2020 | Landbruksavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Martin K Hartviksen | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19934/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om redegjørelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19851?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19851/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte i ungdomsrådet 7.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19205?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19205/2020 | Kulturavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Bjørnar Engh http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19450?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Engh | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19450/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19471/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19501/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Nytt fra Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Granberg | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19289/2020 | Nysted barnehage Invitasjon til å diskutere tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19211/2020 | Økonomiavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19143/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet utleiekontrakt - lydutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Vingelsgaard | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19105/2020 | Kulturavdelingen Skiftekart http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18951?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING INNLANDET | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18951/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 17375/2020 | Næringsavdelingen Søknad om tilskudd til utbedring av Borgbakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18869?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18869/2020 | Kulturavdelingen Vurdering av godkjenning av utvidelse av barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Engerdal kommune | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18889/2020 | Barnehagene Svar på søknad om å avslutte permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minde Kristiansen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18261/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18231?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferner Jorid Gunnardatter | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18231/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til nettmøte mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 15.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18287/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18024?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18024/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18020/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grimsby Gard Sveinung | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17945/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/291 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saga Evgenia | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17966/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17574/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering / kopi av brev til Arkitektfirma Helen & Hard AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Olav Gabestad | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17464/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17430/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17416/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17392?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17392/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17255/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Bronken | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17277/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17299?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17299/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 14832/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16919/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidissen Bjørn-Arne | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16703/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 33/1103 og 33/1104 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11576?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 11576/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter - seksjonering gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16597?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN INVEST AS m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16597/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som student/elev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Elise Sande m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16613/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om midlertidig brukstillatelse - deler av tiltaket http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16583/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Café Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16599/2020 | Næringsavdelingen Melding om endret foretak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16580?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16580/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte og oppsettende virkning på pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16571/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av timelister og dokumentasjon lønn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16516/2020 | Landbruksavdelingen Retur av dokumenter - dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16509/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16414/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjon om hva du kan bygge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16348/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 37/1611 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Moen m.fl. | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16249/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 37/292 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Moen m.fl. | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16258/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt skademelding HB79626 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16177?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16177/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15881/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innvilgelse av søknad om dispensasjon - økt utnyttelsesgrad på tomt gbnr. 26/707 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30282/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Melby Engerbakk | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30599/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Olsson | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - Arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26462/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25386/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 28.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24890?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24890/2020 | Lønns- og personalavdelingen Rapport fra befaring - Trysil-Knut Fjellsenter og Trysil-Knut Fjellgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24853?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Ingemar Østeraas | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24853/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Underretning om matrikkelføring etter oppmålingsforretning avholdt 10.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Karin Klokkerengen m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21437/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert leieavtale for leie av basseng skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mina Nerhagen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21984/2020 | Frivilligsentralen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd fra landbruksfondet til drenering - gbnr. 38/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATS S ALBRECHTSEN | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22556/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Hammer | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22562/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22496/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad om frivilligmidler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22484?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL RØDE KORS HJELPEKORPS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22484/2020 | Frivilligsentralen Anmodning om utbetaling av tilskudd fra landbruksfondet til drenering - gbnr. 81/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE MICHELSEN | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22567/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 33/438 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22537?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif-Martin Brodahl | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22537/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21964/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Trysil Fotballklubb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21970/2020 | Kulturavdelingen Signert endringsmelding 3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21869?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD HAMAR | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21869/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på uttalelse til tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21594/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21636/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Stefan Melby | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21479/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om avkorting av beløp søkt refundert over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Christian Lundeby | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 20959/2020 | Landbruksavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Jordet skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20960?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20960/2020 | Eiendomsavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20826/2020 | Trysil ungdomsskole Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/1021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20669?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20669/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anleggsbidragsavtale for HB1518 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20446?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20446/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Radisson Blu Mountain Resort & Residences http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20443?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOUNTAIN RESORT TRYSIL DRIFT AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20443/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20487/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tildeling av vegadresse - gbnr. 10/128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar S Karlsen | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20516/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20625?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20625/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Svar på spørsmål om bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MULTIREP AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20322/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om oppretting av matrikkelenheter - tilleggsarealer fra gbnr. 71/36 og 71/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Lageraaen | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20016/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Radford Liv Ella | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19973/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Judith Klemmetvold | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19928/2020 | Kulturavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19494/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19470/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Alexander Igesund Høgset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Igesund Høgset | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19449/2020 | Lønns- og personalavdelingen Nytt fra Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19276?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Kvernmo Solheim m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19276/2020 | Nysted barnehage Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19340?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19340/2020 | Landbruksavdelingen Svar på tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD HAMAR | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19189/2020 | Økonomiavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av styrer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19218?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19218/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19088?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19088/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 18997/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 18 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.9.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18985/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Tilbud om stilling - sykepleier 100 % vikariat - enhet for sykehjem - tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annika Minninger | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18966/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om tilskudd til skiskyttervåpen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18868?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18868/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 37/1610 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Moen m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 16253/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kart med tomtegrense http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanna | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18704/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte i ungdomsrådet 7.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18673/2020 | Kulturavdelingen Søknad om å avslutte permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18260?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Minde Kristiansen | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18260/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Svar på anmodning om tilbakemelding på gjødslingsplan - kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18300?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18300/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om utsatt frist for å søke om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18328?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18328/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rokkerud Svein Ingar | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18230/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kommunens oppfølging av støy og trafikk knyttet til LNFR-område http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18193?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18193/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet leiekontrakt - lydanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØNES MUSIKK | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18115/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17944?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grimsby Anne T Ekeli | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17944/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17807?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17807/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av årsplan og bemanningsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17793/2020 | Barnehagene Igangsettingstillatelse del 1 - VVA, grunn- og terrengarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17742?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BETTUM AS | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17742/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17747/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17466?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN HISTORIELAG | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17466/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thørn Yngve Sveinung | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17298/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17232?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17232/2020 | Landbruksavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17093?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent J Nyborg Østvang m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17093/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - Skihytta vest HC1517 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17124?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17124/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16914/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hommersand Mona Rønning | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16702/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16192/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing for gbnr. 44/91 og 44/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 12416/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16590?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16590/2020 | Næringsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16591/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16556/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16510/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på oppfølging av kontrollrapport skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16486/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om rutiner ved endring av planer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Ågren | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16309/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om betalt faktura for skade på FZ10026 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16148/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16117/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16064?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16064/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev etter oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 26/1036 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16049?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Anders Fladhagen m.fl. | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16049/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15877/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tertialrapport 2-2020 Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30718?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30718/2020 | Økonomiavdelingen Vedtak om pålagt smittekarantene i perioden 9.10.2020-15.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30759?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte i enhet for hjemmetjenester avd. 1, 2, 4, og ansatte i nattjenesten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30759/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på melding om ansvarlig for dreneringssystemet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30776/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/440 tomt nr. 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eriksen Marianne | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30558/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfordring til fjerning av blå boks/container http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPRIS TRYSIL 273 | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29510/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Patrick Olsson | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27282/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på spørsmål om status for søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREMMEGÅRD REGNSKAP AS | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 25704/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25385/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 14.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24889/2020 | Lønns- og personalavdelingen Igangsettingstillatelse - IG02 - gbnr. 33/1101 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24847?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24847/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24888?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24888/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Individuell opplæringsplan 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24550/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Bekreftelse på montert trapp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24290?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24290/2020 | Bygg- og geodataavdelingen 15.10.2020: Frist for kartlegging av covid-19-pandemiens påvirkning på arrangementer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23966/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av vurdering - ansettelse av renholder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta m.fl. | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 21967/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22566/2020 | Enhet for funksjonshemmede Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Søre Osen Idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21839/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på søknad om tilskudd til reiseteleslynge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21873/2020 | Frivilligsentralen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Skipuben http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKIPUBEN AS | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21407/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling om tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21577/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Mikael Melby | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21478/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 38/148 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21436?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Helen Bie Knutsen m.fl. | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21436/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på vedtak om utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21380?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil-Knut Fjellgrend velforening | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21380/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av reviderte plantegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21360?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21360/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21415?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21415/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20825/2020 | Trysil ungdomsskole Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20641?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20641/2020 | Næringsavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20617?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20617/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20486/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Begjæring om innsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20277/2020 | Landbruksavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brrannalarmanlegg og nødlys - Østhagen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20316/2020 | Eiendomsavdelingen Svar på søknad om leie av basseng http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19900?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Wennberg Schäfer | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19900/2020 | Frivilligsentralen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Stig Arne | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19972/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skuterud Line M Nyhus | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19994/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av ny stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19859/2020 | Næringsavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19799?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne-Elisabeth Legland og Bjørn Støa | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19799/2020 | Kulturavdelingen Endret møtetidspunkt for dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19789/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Utbetaling av tilskudd - dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19699/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19448?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19448/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19467?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19467/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19493/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19339/2020 | Landbruksavdelingen Nytt fra Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Louise Eriksson m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19272/2020 | Nysted barnehage Kontonummer for utbetaling av fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19228/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av styrer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19125?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19125/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om adresse i Fageråsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gyda Pedersen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19010/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18902/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til ny målbod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18867/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/299 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hagen Petter | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18701/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.9.2020-31.8.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18654/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2032 - sluttbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18062/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDKREDITT FORVALTNING AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18481/2020 | Økonomiavdelingen Referat fra arbeidsmøte i Trysil ungdomsråd 25.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18190/2020 | Kulturavdelingen Bekreftelse på at nabovarsel er sendt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Lageraaen | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18330/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rokkerud Marianne Dahl | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18229/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18209/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilbakemelding på gjødslingsplan - kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Hagebakken | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18245/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av nye dokumenter etter forrige oversendelse 24.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17903?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 17903/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17943?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olofsson Annica Gunnel | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17943/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Løken | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17880/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 26/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Martin Pedersen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17701/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av dokumenter for vurdering om godkjenning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENGERDAL KOMMUNE | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17636/2020 | Barnehagene Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17465?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17465/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17297?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mellum Rolf | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17297/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17230/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på svar på spørsmål om bakgrunn for avslag på permisjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17040/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Kommentarer til oppstart av planarbeid - Skihytta Vest HC1517 / kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17075/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16986?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blomgren Anders Gustaf | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16986/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16913/2020 | Landbruksavdelingen Redegjørelse om lekkasje i garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL TURISTSENTER EIENDOM AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16908/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - justering av atkomstveg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16887?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16887/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16834/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16713?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16713/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finstad Bjørn-Erik | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16701/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16502/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - ny innsending - Seksjonering gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16372/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16278?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16278/2020 | Kulturavdelingen Svar på spørsmål i forbindelse med nabovarsel - Fageråskjølen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Ågren | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16245/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oppfølging av kontrollrapport skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16001/2020 | Næringsavdelingen Erklæring om arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16050/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16026/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at skade dekkes av forsikring - UF63873 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16067/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16008/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad på faglederstilling i enhet for sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Lillesolberg m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15902/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15932/2020 | Næringsavdelingen Vedtak om pålagt smittekarantene i perioden 2.10.2020-8.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte i enhet for hjemmetjenester avd. 1, 2, 4, og ansatte i nattjenesten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30758/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 20 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.10.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30703/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30612/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/440 tomt nr. 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dannemark Jan Tore | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30557/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om tilskudd til markedsarbeid mot nordmenn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30544?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Destinasjon Trysil | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30544/2020 | Næringsavdelingen Retur av dokumenter - dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30242/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om oppfylte vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 27028/2020 | Eiendomsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29505?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Heggbrenna | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29505/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om befaring når tiltaket er ferdig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Olsson | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26512/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tertialrapport Helse, omsorg og sosial 2/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26518/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om igangsettingstillatelse - rive- og grunnarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26201/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - bygging av skateboardrampe - gbnr. 24/86 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond og Carina Nerhagen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26482/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25671?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25671/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25383/2020 | Landbruksavdelingen Dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Hagebakken | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24254/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24008/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Spørsmål om status for søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREMMEGÅRD REGNSKAP AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24876/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 16.9.-1.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22480/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Trysilhallen - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21838?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21838/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på søknad om tilskudd til merking av turstier i Nordre Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21870?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDRE TRYSIL IL | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21870/2020 | Frivilligsentralen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21598?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21598/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om ansvarlig for dreneringssystemet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21563/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKISHOP AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21517/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21477?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berg & Bryn Eiendom As | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21477/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte - 12.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21531/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers innstilling - fagarbeidere - enhet for funksjonshemmede avdeling Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21411/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utslippstillatelse - gbnr. 9/370/31 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21413?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21413/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig brukstillatelse - nybygg fritidsbolig - gbnr. 26/916 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21374?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21374/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK HØNEFOSS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21139/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om endring i teknisk installasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ingemar Østeraas | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21040/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20824?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20824/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om utbetaling av tilskudd fra landbruksfondet til drenering - gbnr. 38/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21037?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATS S ALBRECHTSEN | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21037/2020 | Landbruksavdelingen Avgjørelse i klagesak om dispensasjon for etablering av serveringssted på gbnr. 26/708 / opi av brev til Advokatfirmaet Campbell & Co AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20648?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20648/2020 | Plan- og miljøavdelingen Rapport og anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE MICHELSEN | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20659/2020 | Landbruksavdelingen Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON ØST IKS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20566/2020 | Rådmannen Melding om ny saksbehandler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20605/2020 | Innbygda skole Melding om ny saksbehandler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20611/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20485?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20485/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbakemelding om bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20275?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20275/2020 | Landbruksavdelingen Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt i form av dagbøter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPRIS TRYSIL 273 | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20418/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet leiekontrakt for leie av basseng skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Hartviksen Sætre | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 19897/2020 | Frivilligsentralen Referat fra prosjekteringsmøte 3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20317?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20317/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på forslag til avtale om mattrekk i barnehagene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20312/2020 | Barnehagene Svar på søknad om tilskudd til Bilgrimstur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20345/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skuterud André | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19993/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruud Kine Marie | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19971/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 17/128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Øst | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20044/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad om igangsettingstillatelse 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20143/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet anleggsbidragsavtale for HB 1615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19936?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FRITID AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19936/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Kvile | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19787/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest - gbnr. 33/1063 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19751/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19492?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19492/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19466?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19466/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Jeanett Svanberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jeanett Svanberg | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19447/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om godkjenning av ny styrer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sole Drift AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19052/2020 | Næringsavdelingen Nytt fra Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19270?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Løken m.fl. | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19270/2020 | Nysted barnehage Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19244/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Svar på søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19149?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19149/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grenser - gbnr. 47/62 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aardalen Kjetil | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19061/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaare Lilleng | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19001/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding - kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYSJØLIEN GARD | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 18972/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd til turløype http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18866/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18805/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om driveplikt ved erverv av landbrukseiendom med jordbruksareal gbnr. 57/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Charlotta M Görander m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18632/2020 | Landbruksavdelingen Sikkerhetsrapporter fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Hagebæk og Mobekkvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18603/2020 | Eiendomsavdelingen Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18518/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FONDSFORVALTNING AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18480/2020 | Økonomiavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/438 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Slemdal Eli | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18391/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grimsby Gard Sveinung | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18228/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18136?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18136/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/299 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hermansen Frank | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18065/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18021/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silkoset Ove | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17942/2020 | Bygg- og geodataavdelingen 20.8.2020: Svar på spørsmål om tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17929/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Løken | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17876/2020 | Landbruksavdelingen Avkjørselstillatelse - nybygg - gbnr. 26/403 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17595?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OORD EIENDOM AS | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17595/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innkalling til arbeidsmøte i Trysil ungdomsråd 25.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17656?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17656/2020 | Kulturavdelingen Ettersending av originalpapirer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Jacobsen | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17605/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om tilskudd til pårørendeskole/samtalegruppe 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aldring og helse | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17487/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Analyseresultater 5.-10.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17274?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17274/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mellum Finn Martin | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17181?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17181/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17077/2020 | Kulturavdelingen Spørsmål til gjødslingsplan - kontroll av produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Mostue | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17145/2020 | Landbruksavdelingen Kommentarer til oppstart av lanarbeid - Skihytta Vest HC1517/kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17074?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Arve Frisak | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17074/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Abrahamsen Ingrid B. | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16985/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.9.2020-31.8.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16952?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16952/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16833/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16782/2020 | Landbruksavdelingen Feil dato i innkallingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 7826/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16700?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trollvik Terje | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16700/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om manglende nabovarsling - utvidelse av tomter i Ryen hytteområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Lageraaen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16652/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysilfjell Utmarkslag Sa | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16635/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16686?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Fosshaug | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16686/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig og nybygg infiltrasjonsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16687/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing for gbnr. 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13783?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 13783/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på tilbakemelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16555?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16555/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstilligner - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16530?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16530/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om uttalelse til søknad om endring av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16574/2020 | Næringsavdelingen Melding om retur uten at dokumentet er tinglyst http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN INVEST AS | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16355/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Merknad til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Lillevold | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16131/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om dispensasjon for avløsertilskudd ved sykdom og fødsel m.m. / Kopi av brev til ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16040/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16018/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15999/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om redegjørelse om lekkasje i garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL TURISTSENTER EIENDOM AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15934/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30610/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om pålagt smittekarantene i perioden 25.9.2020-1.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30756?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte i enhet for hjemmetjenester avd. 2 | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30756/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.10.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30702/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 36/143 og 36/172 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Jødal | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30017/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/440 tomt nr. 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slemdal Ole Harald | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30556/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon - byggegrense mot veg - gbnr. 31/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Heggbrenna | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29498/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om uførepensjon hos KLP http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26203?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26203/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27284?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Broch-Nielsen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27284/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om at gjerdet rives http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27292?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27292/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Krav om forhåndsgaranti om refusjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27030/2020 | Trysil ungdomsskole Dispensasjon fra byggegrense http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25700?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond og Carina Nerhagen | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 25700/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25382?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25382/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål til kommunestyremøte 12.10.2020 - årsverk i helse- og omsorgssektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25103?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 25103/2020 | Rådmannen Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24850?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24850/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - igangsettingstillatelse - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEMUND BYGG AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24835/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23995/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gbnr. 30/482 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAUNA BYGG AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21938/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22563/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om delingssak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 24000/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Frist 30.10.2020 - oppfølging av tilsyn - varsel om tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21929/2020 | Eiendomsavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Trysilhallen - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21837/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på søknad om tilskudd til snøskuter og redningskjelke http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL RØDE KORS HJELPEKORPS | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21867/2020 | Frivilligsentralen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/134 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Tøråsen As | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21548/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om endring i teknisk installasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Ingemar Østeraas | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20963/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21534?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21534/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 12.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21529/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21513?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21513/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om tilskudd til markedsarbeid mot nordmenn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Destinasjon Trysil | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21509/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21476?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mosanden Eiendom As | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21476/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Kort & Godt og Kveik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KORT & GODT MAT AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21455/2020 | Næringsavdelingen Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20823?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20823/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20782/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Bøes Brasserie & Bar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØES BRASSERIE & BAR AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20708/2020 | Næringsavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20761/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20774/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20778/2020 | Trysil ungdomsskole Komplettering av søknad - gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21069?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21069/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21201/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20665/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Delutbetaling av tilskudd til grøfting - gbnr. 35/19 - andbruksfondet 2017 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20671?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEIN HEMSTAD | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20671/2020 | Landbruksavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding - referat fra 39-ukersmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20714/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20639/2020 | Næringsavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20627?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20627/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Osensjøen Turistsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20629?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSENSJØEN TURISTSENTER AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20629/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN m.fl. | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20419/2020 | Næringsavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20484?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20484/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Gapahuken og Løa http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FULUFJELLET AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20575/2020 | Næringsavdelingen Svar på merknad i nabovarsel - oppføring av garasje på nabotomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20552?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Dahl | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20552/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MULTIREP AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20104/2020 | Landbruksavdelingen Protokoll fra møte i representantskapet 16.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON ØST IKS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20330/2020 | Rådmannen For tilbakemelding fra fagorganisasjoner - arbeidsgivers forslag til avtale om mattrekk i barnehagene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19942/2020 | Barnehagene Svar på spørsmål om kantklipping og utbedring av hull http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19923?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØNDRE MOEN VEL | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19923/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grønbekk Trond | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19970/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flataukan John Hoem | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19992/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 17/128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20043/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Torgals | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19774/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av skjema - grøfting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19679?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Michelsen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19679/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/338 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19717?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søgaard Øyvind | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19717/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om godkjenning av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19725?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19725/2020 | Næringsavdelingen Søknad om tilskudd til Bilgrimstur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19695?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KIRKELIGE FELLESRÅD | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19695/2020 | Kulturavdelingen Anleggsbidragsavtale for HB 1615 - Fageråsen Fritid AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FRITID AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19687/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av foreløpige plantegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19639/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om faktura og saksbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Berit Buflod | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19621/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Trysil | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19658/2020 | Enhet for sykehjem 6. avdeling Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19446?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19446/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19465?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19465/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19491/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Sofia Rydlöv | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19432/2020 | Frivilligsentralen Tildeling av vegadresse - gbnr. 82/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Åne Spikkerud | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19000/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utfyllende opplysninger til søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19146/2020 | Kulturavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19243/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Temaplan september http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chakiao Wichai m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19248/2020 | Nysted barnehage Analyseresultater 2.-7.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19220?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19220/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om igangsettingstillatelse - IG02 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19126?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19126/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grenser - gbnr. 47/62 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19060?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Engebretsen Roar | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19060/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Pålegg om retting og vedtak om ileggelse om tvangsmulkt i form av dagbøter - salg av klær i strid med reguleringsplanen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKISHOP AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19036/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på innkalling til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19079?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2020 | RegistryNumber: 19079/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Søknad om tilskudd til lydanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18865/2020 | Kulturavdelingen Melding om endring av tiltakshaver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18023?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18023/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18479/2020 | Økonomiavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18227?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grimsby Anne T Ekeli | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18227/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om spesialundervisning og refusjon i henhold til sakkyndig vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18234/2020 | Innbygda skole Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg bolig og avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18210/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontroll produksjonstilskudd del 1 2020 - anmodning om ytterligere dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYSJØLIEN GARD | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18244/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring - gbnr. 56/5 til 56/292 og klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/292 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Djærfs Åkeriservice Ab | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18151/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Lundevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18081/2020 | Eiendomsavdelingen Innkalling til basismøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18105/2020 | Jordet barnehage Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Rønningen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18061/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl Ekholm | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18057/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/438 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eriksen Marianne | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18180/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silkoset Berit Hegge | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17941/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/299 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17986?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermansen Torunn B K | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17986/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Loeken | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17874/2020 | Landbruksavdelingen Partsliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Hagen | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17632/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om igangsettingstillatelse del 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BETTUM AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17585/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17602?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Jacobsen m.fl. | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17602/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Karlsmoen | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 15229/2020 | Trysil ungdomsskole Storfekjøttkontrollen - dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 16819/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17170?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17170/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Kals | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17070/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nwt-Gruppens Person.stift | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16984/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16992/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill ved varsel om oppstart av planarbeid for Skihytta Vest HC1517 / kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16916?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16916/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16781/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 26/1021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16761/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Invitasjon til drøftingsmøte og forhandlingsmøte om intermediær smitteavdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 7820/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Omholt-Jensen Nina | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16699/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Foss | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16685/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - Oppføring av ny adkomstveg/landbruksveg til gbnr. 38/81 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16636/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16639/2020 | Kulturavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 32/78 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16640?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16640/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16633?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stenrud Kari | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16633/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om begrunnelse for at navn ikke ønskes offentliggjort på søkerlista http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16622/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om endring av stedfortreder - Pause http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16561?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAS AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16561/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstilligner - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16528/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilleggsopplysninger til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16512/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av dokumenter - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16350?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16350/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 9/473 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORVALD DOKSRUD | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16265/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16140?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16140/2020 | Barnehagene 20.8.2020: Frist for tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16167/2020 | Plan- og miljøavdelingen Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning over Bergevegen 113 - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lundberg m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16163/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om svar på spørsmål i forbindelse med nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Ågren | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15965/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16011?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16011/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om lekkasje i garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat MNA Toril Løken Sandvik | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15927/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 8.-13.7.2020 - ekstra prøve Jordet barnehage og Jordet skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15950/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om saksbehandlingstid - klage på avslag på dispensasjonssøknad om etablering av serveringssted / Kopi av brev til advokatfirmaet Campbell & Co AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15914/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 47 - Fagleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15880/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring - mangel på tilbakemelding på rapport etter skjenkekontroll - Cafe Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15864/2020 | Næringsavdelingen Utslippstillatelse - separat utslippsanlegg - gbnr. 74/134 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30723?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Oddvin Skogheim | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30723/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30727?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30727/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om fare for nedsatt karakter i orden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30734?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30734/2020 | Trysil ungdomsskole Varsel om fare for nedsatt karakter i orden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30748/2020 | Trysil ungdomsskole Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 77/1/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30568?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gustavsen Odd Gunnar | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30568/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/440 tomt nr. 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30555?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slemdal Eli | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30555/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 74/24 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Uno Fjellstad | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30338/2020 | Landbruksavdelingen Individuell opplæringsplan høst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30307/2020 | Innbygda skole Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 44/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Goodwin Antony Robert | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30016/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om deltakelse på møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30630?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Myhre Storbæk | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30630/2020 | Frivilligsentralen Individuell opplæringsplan høst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30277/2020 | Innbygda skole Høringsuttalelse - søknad om mindre endring av felt BuSe2 i reguleringsplan for Trysilfjell turistsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 29769/2020 | Plan- og miljøavdelingen Individuell opplæringsplan høst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30281?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30281/2020 | Innbygda skole Revidert utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29508?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29508/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29519/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Innkalling til styremøte 16.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29466?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON ØST IKS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29466/2020 | Rådmannen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Staffan Sven Rune Bergqvist | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 27346/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at gjerdet rives http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27283/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra oppfølgingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 25639/2020 | Trysil ungdomsskole Oppvekst og kultur - tertialrapport nr 2/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23996?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 23996/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på anmodning om møte - terrengarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Olsson | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25670/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kommunens vurdering av høydekurver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25678?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Einar Halvorsrød | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25678/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på kommentarer til grenser etter oppmålingsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21800?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Jostein S Bakken | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21800/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av kontrollskjema/samlerapport 3/20 Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21948/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Oversendelse av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20526?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 20526/2020 | Eiendomsavdelingen Komplettering av søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23970/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om uførepensjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 21928/2020 | Lønns- og personalavdelingen Interpellasjon fra Trysil Ap om politisk samarbeidsklima http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21950/2020 | Ordføreren Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Grøndalen vel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21832/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21851?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21851/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på søknad om tilskudd til svømmekurs og internasjonal kveld http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE I TRYSIL | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21866/2020 | Frivilligsentralen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAUNA BYGG AS | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21878/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/159 og 196 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Østbu | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21864/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/134 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21547?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blomquist Alexander | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21547/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om fritak fra nasjonale prøver i matematikk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21559?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21559/2020 | Trysil ungdomsskole Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21683?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21683/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Bobbos Pizza & Grill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yilmaz As | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21532/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Kort & Godt Mat Fageråsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21468?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kort & Godt Mat As | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21468/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Radisson Blu Resort Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET HOTELLDRIFT AS | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21418/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21756?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21756/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 5.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21527/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på søknad om deling av grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21524/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Chinarestauranten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CHINA RESTAURANT TRYSIL AS | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21502/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Trysil Hestesenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21379?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN OTTO ERIKSEN | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21379/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Bar Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MAT & CATERING AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21365/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Villa Fregn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21370?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIMAPG AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21370/2020 | Næringsavdelingen Alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Peppes Pizza Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL PIZZA AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 19935/2020 | Næringsavdelingen Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20777?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20777/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20772/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20765?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20765/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20769/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20760?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20760/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20757/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20748/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20753?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20753/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20781/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20786?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20786/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20790/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20794/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20798/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20802/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20806/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20810/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20822?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20822/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20814/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20818/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20830/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20834/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20840?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20840/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20844?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20844/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20848?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20848/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21200?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21200/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21271?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21271/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Trysil-Knut Hotell http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SJUMILSKOGEN AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20685/2020 | Næringsavdelingen Informasjon om nye rundskriv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20564?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20564/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Husets Kafé Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20528/2020 | Næringsavdelingen Melding om ny saksbehandler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20614/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20483?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20483/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Kjølen Hotell http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20520?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJØLEN HOTELL Alide Marjanne Henriette Braam | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20520/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20652/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål fra Trysil SV til ordfører om omsorgstrappa og strukturendringer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20445?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SV | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20445/2020 | Ordføreren Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina M Nyhuus-Jutulstad | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20423/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20429/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 20/57 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanna Isabella Tidstrand | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20397/2020 | Landbruksavdelingen Begjæring om innsyn i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20102?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20102/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 -Knettsetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNETTSETRA AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 19985/2020 | Næringsavdelingen Vegplan Håberget nord http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTHUSHAGEN PLAN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20289/2020 | Landbruksavdelingen Korrespondanse om garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Dahl | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20285/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/773 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Din Megler AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg renseanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20376?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20376/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om fare for nedsatt karakter i orden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20244/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Restaurant Pilegrimen, Puben Sankt Olav og Fjellgrillen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19922/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig og garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19904/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ekstraordinært næringsfond: Oversikt over bruk av midler pr 16.09.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20121?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20121/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Radford Liv Ella | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19991/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grønbekk Thomas | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19969/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 23/115 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20086?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erland Fallet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20086/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 17/128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Terje | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20042/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VAMOS TRYSIL AS | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19999/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om kantklipping og utbedring av hull http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19796?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØNDRE MOEN VEL | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19796/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Rapport etter smittevernkontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19776/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEGGERTEIGEN SKOG | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19780/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig og va-anlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Frantzen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19748/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth B Johansen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19834/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om fritak fra nasjonale prøver i matematikk, lesing og engelsk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne F og Lars Morten Svingen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19677/2020 | Trysil ungdomsskole Tillatelse til tiltak - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19729?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Ove Olsen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19729/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om godkjenning av stedfortreder - Radisson Blu Mountain Resort & Residences http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19724?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOUNTAIN RESORT TRYSIL AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19724/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/338 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19716?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søgaard Øystein | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19716/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om tilskudd til miljøtiltak i skog http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19703/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Stefan Molarin | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19622/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Personalrådgiver Lønns- og personalavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4257964212 Amila Demic http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19445?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amila Demic | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19445/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19490/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19464/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av avtale om leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Haugnæss | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19427/2020 | Frivilligsentralen Anmodning om henvisning til konkrete saker i Høyesterett og oppfatning av pbl § 27-4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19265/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18700?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Ebbesen | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 18700/2020 | Landbruksavdelingen Retur av underskrevet kontrakt - forestillingen Bikuben ved Lars Vik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KHKULTURVERKSTED AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19229/2020 | Kulturavdelingen Temaplan september http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Louise Eriksson m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19246/2020 | Nysted barnehage Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Nybergsund og Østby barnehager - 16.9.-30.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19309/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Analyseresultater 2.-4.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19128?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19128/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling fra gbnr. 33/44 - tomt til eksisterende bolig og gartnerivirksomhet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagfinn Neby | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19208/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19027/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grenser - gbnr. 47/62 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Engebretsen Gerd | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19059/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Joker Jordet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19047?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JAKOB ANDERSEN AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19047/2020 | Næringsavdelingen Svar på spørsmål om eventuell ny søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19038/2020 | Barnehagene Anmodning om uttalelse til søknad om godkjenning av styrer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19039/2020 | Næringsavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Bakken | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19021/2020 | Kulturavdelingen Korrigering av svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Nærbutikken Søre Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18988?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRE TRYSIL HANDEL SA | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 18988/2020 | Næringsavdelingen Referat fra prosjekteringsmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18960?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18960/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om tilbakemelding på innsendt tilbud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BM UTLEIE OG UTVIKLING AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18959/2020 | Eiendomsavdelingen Purring på svar på anmodning om tildeling av vegadresse - gbnr. 82/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18946?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Åne Spikkerud | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18946/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på opplysninger til søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18943?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18943/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 83/1 og 83/63 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odden Per Eivind | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18913/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til hjertestarter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18864/2020 | Kulturavdelingen Igangsettingstillatelse - IG01 - gbnr. 33/1101 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18815/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av korrespondanse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leilighetseiere på Bergetunet | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18237/2020 | Eiendomsavdelingen Innkalling til møte i representantskapet 16.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON ØST IKS | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18748/2020 | Rådmannen Innvilget søknad om bygging av landbruksveg - Tørkjamakvegen snuplass - gbnr. 69/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Tveit Rundfloen m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18710/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til ansvarsgruppemøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18784?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal m.fl. | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18784/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18620?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Broch-Nielsen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18620/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18600/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18520?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18520/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD HAMAR | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18478/2020 | Økonomiavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 21 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 1.9.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Femundsenden | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18428/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Forhåndsvarsel om pålegg om retting - lagring i containere i strid med reguleringsplanen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPRIS TRYSIL 273 | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18397/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brus Lars-Åke Henry | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18226/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18270?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18270/2020 | Enhet for funksjonshemmede Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring - gbnr. 56/5 til 56/292 og klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/292 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svantesson Per-Olof | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18150/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/438 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slemdal Ole Harald | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18131/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18025/2020 | Næringsavdelingen Dyrestatus 1.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINE SA | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17999/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/299 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermansen Frank | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17985/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilgelse av søknad om dispensasjon - for etablering av samleveg for fremføring av strøm til hytter på Lågfjellet i Eltdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Andreas Berg | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17928/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17940?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Gisle | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17940/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding - kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17924/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17914/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17954?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17954/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Løken | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17872/2020 | Landbruksavdelingen Informasjon om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17764?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKISHOP AS | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17764/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 57/7 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17689?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Charlotta M Görander | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17689/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 67/23 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17619?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Westgård | Journaldato: 15.08.2020 | RegistryNumber: 17619/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niwa Entreprenad AB | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17611/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17600/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17502/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til sykefraværssamtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17483?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17483/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17371?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17371/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17394?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17394/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17397/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17414/2020 | Næringsavdelingen Analyseresultater 5.-10.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17269/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17293?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17293/2020 | Landbruksavdelingen Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17329/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Sønsthagen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17176?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17176/2020 | Eiendomsavdelingen Endret vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17191/2020 | Barnehagene Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 15224/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om tilskudd for midlertidige barnehageplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17029/2020 | Barnehagene Svar på tilbakemelding på svar på uttalelse til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars-Allan og Gunnel Widell | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17098/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lundström Annette Maria | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17020/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17066?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen Arne | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17066/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17058?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stenbäck Kristina I H | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17058/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16991/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16983?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen Øystein | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16983/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16907?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl Ekholm | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16907/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av konsesjon i matrikkel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16897/2020 | Landbruksavdelingen Kulturvernfaglig uttalelse - reguleringsplan for Skihytta vest / kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16858/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16780/2020 | Landbruksavdelingen Forslag til turnusalternativ fra Fagforbundet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 7817/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysilfjell Utmarkslag Sa | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16698/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16684?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette K Stennes Jacobsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16684/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage på vedtak - tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16681?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16681/2020 | Næringsavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16673/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Redegjørelse om avstand til VA-ledningsnett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16670/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen Lene Westpold | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16632/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon for oppføring av ny adkomstveg til våningshus over areal avsatt til LNF - formål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16454/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 13664/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Revidert utslippssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16621/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 14966/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad om konsesjon på gbnr. 23/13 mfl. - Oversendelse til Fylkesmannen som klageorgan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 11294/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16548/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til overføring- og samarbeidsmøte med skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16549?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16549/2020 | Innbygda skole Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16551?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16551/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16493/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16462/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innvilget søknad om fradeling - gbnr. 71/36 mfl., Ryen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Lageraaen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16421/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - fortau/gangveg langs Fageråsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Arkitektbua | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16210/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16217?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16217/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Wold Moen m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16161/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstillinger - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16168/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at bilder er mottatt og informasjon om utredning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HYTTEFORENING | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16122/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vedtak om spesialundervisning skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Nygård Bratteggen og Kjell Olav Bratteggen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 15212/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15957?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15957/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15990/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Analyseresultater 8.-13.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15949/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 76/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15893?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Storlien Hammer | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15893/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 47 - Fagleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15878/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - utslippsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Oddvin Skogheim | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30701/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30679?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30679/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innkalling til sykefraværsoppfølging - møte ved maksdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30670/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt gbnr. 77/1/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandbakken Sverre | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30574/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 77/1/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakke Bente | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30567/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 36/175 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Jødal | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30009/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 44/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eriksmoen Annika | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30015/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 72/207 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30337?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Uno Fjellstad | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30337/2020 | Landbruksavdelingen Individuell opplæringsplan høst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30322/2020 | Innbygda skole Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/440 tomt nr. 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rosenlind Finn | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30554/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 38/46 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gulbrandsen Wenche L | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30528/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte 16.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20549?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 20549/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 37/196 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30243/2020 | Landbruksavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30254/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av dokument - dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30273/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Individuell opplæringsplan høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 24569/2020 | Innbygda skole Individuell opplæringsplan høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24849?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 24849/2020 | Innbygda skole Individuell opplæringsplan høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25638?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 25638/2020 | Innbygda skole Anmodning om møte - terrengarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25668?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERLAND SVINGEN MASKINHOLDER | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 25668/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Individuell opplæringsplan høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 21367/2020 | Innbygda skole Avslag på dispensasjonssøknad - byggegrense mot veg og avløpsledning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Staffan Sven Rune Bergqvist | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26491/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte 8.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26504/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 38/7/70 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søderstrøm Bengt Ingemar | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26510/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til møte i Trysil frivilligråd 22.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29461?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Norderhaug Sætre m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29461/2020 | Frivilligsentralen Svar på søknad om serveringsbevilling - Barbacoa http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VAMOS TRYSIL AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29502/2020 | Næringsavdelingen Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29478/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - søknad om mindre endring av felt BuSe2 i reguleringsplan for Trysilfjell turistsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25652/2020 | Plan- og miljøavdelingen 1.11.2020: Frist for å rapportere på trafikksikkerhetsmidler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24880/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/146 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24878/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av kontrollskjema/samlerapport 3/20 Engerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21943?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 21943/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Ny innkalling til oppfølgingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23018/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om spesialundervisning for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 23949/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Anmodning om vurdering av høydekurver etter graving http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Einar Halvorsrød | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23982/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23992/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Forvaltning og teknisk drift - tertialrapport nr 2/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23993/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23994/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22565/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22488/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på klage på avslag på dispensasjon / kopi av brev til Byggeplan AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21951?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21951/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om trekning av bosettingssaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 21969/2020 | Enhet for sosialtjenester Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/159 og 196 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edit Østbu | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21863/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på søknad om tilskudd til gapahuk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestadbakken vel | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21860/2020 | Frivilligsentralen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/134 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nilsson Herman Per Ol | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21546/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd - bokprosjekt Bjarne Rundfloen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20469?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kunstforening | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20469/2020 | Kulturavdelingen Søknad om fritak fra nasjonale prøver i matematikk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 20470/2020 | Trysil ungdomsskole Kommentarer til grenser etter oppmålingsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Jostein S Bakken | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21694/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om refusjon av eiendomsskatt 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21731?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Eilertsen | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21731/2020 | Økonomiavdelingen Melding om registering av konsesjon i matrikkel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21791?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Engen | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21791/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til grusbane ved Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21402/2020 | Kulturavdelingen Endring av tidspunkt for møte med tillitsvalgte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21525?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21525/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21400/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21350?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21350/2020 | Barnehagene Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig og avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21420?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Skjærbekk | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21420/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21192/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om fritak fra nasjonale prøver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19752?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 19752/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21199?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21199/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 - Restaurant Laaven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANT LAAVEN 1790 AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21084/2020 | Næringsavdelingen Forhåndsvarsel om pålegg om opprettelse av lekeplass mv. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLSKIVA HYTTEGREND AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21100/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21240/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21270?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21270/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20751/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20747/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20756?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20756/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20759?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20759/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20768/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20771/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20764?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20764/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20776/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20780/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 37/1166 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20696?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAFTEKOMPANIET AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20696/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20847?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20847/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20843/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20838?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20838/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20833/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20829/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20817/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20813/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20821/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20809/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20805/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20801/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20797/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20793/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20789/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20785/2020 | Trysil ungdomsskole Drifts- og vedlikeholdsavtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20657?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20657/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/437 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20704/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av reviderte tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TYSLAND EIENDOM AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20599/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på referat fra sykefraværssamtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20547?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20547/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Spørsmål om behandling av sak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20609/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20482/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20402/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 20/57 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20396?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Tannåneset | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20396/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 37/1/77 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skoglund John Bror | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20428/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på spørsmål om rekvisisjon på bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Pilkington | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20100/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20286?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bianca Wessel | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20286/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1026 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20315?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20315/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om endring i sanitærabonnement - gbnr. 33/352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20377?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Nordgård | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20377/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Midlertidig dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20357?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20357/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ekstraordinært næringsfond 2020: Søknad fra Destinasjon Trysil om tilskudd til markedsarbeid mot nordmenn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20092/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 23/115 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20085?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Stugård Fallet | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20085/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 17/128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellvang Elin | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20041/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Stig Arne | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19990/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Britt Annette | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19968/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20141/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Søknad om fritak fra nasjonale prøver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19674?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19674/2020 | Trysil ungdomsskole Kart over utført grøfting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Hemstad | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19773/2020 | Landbruksavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 30/315 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Frantzen | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19741/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om utbetaling av udekka investeringer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19824?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hornsletten | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19824/2020 | Landbruksavdelingen Svar på komplettering av søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEMUND BYGG AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19698/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Rema 1000 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FALDMO OG SLETMOE MAT AS | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19710/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/338 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19715?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rode-Christoffersen Bent | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19715/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19705?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ove Olsen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19705/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19625?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19625/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19740/2020 | Eiendomsavdelingen Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Stefan Molarin | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19606/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Trysil | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19659/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Søknad på stilling - personalrådgiver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19444?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19444/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Arealplanlegger Plan- og miljøavdelingen, Trysil kommune - st. ref. 4262558292 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19463/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Helse, omsorg og sosial, Trysil kommune - st. ref. 4278662994 ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19489?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19489/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av avtale for leie av basseng på Sønsthagen skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Vanja Eriksen | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19422/2020 | Frivilligsentralen Invitasjon til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19398/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19374?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19374/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Innkalling til sykefraværssamtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19008/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Temaplan september http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Løken m.fl. | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19245/2020 | Nysted barnehage Kontrakt til underskrift - forestillingen Bikuben med Lars Vik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19103?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KHkulturverksted | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19103/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19268?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EMINEO BYGG AS | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19268/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for leverte nabovarsler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREMMEGÅRD REGNSKAP AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19132/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Interpellasjon fra Trysil SV om skogdag for elever http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SV | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19150/2020 | Ordføreren Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19068?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Arne Haugen | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19068/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling fra gbnr. 33/44 - tomt til eksisterende bolig og gartnerivirksomhet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19207?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evensen Hilde Nybrenna | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19207/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingssamtale til dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19186?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19186/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Bekreftelse på mottatt nabovarsel - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19160/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Femundmat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEMUNDMAT AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19003/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Fageråsen Handel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FJELLHANDEL AS | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19019/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grenser - gbnr. 47/62 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19058?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidet Per Torvald | Journaldato: 07.09.2020 | RegistryNumber: 19058/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Nye opplysninger i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 19017/2020 | Barnehagene Forespørsel om sammenslåing http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth B Johansen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 18995/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 83/1 og 83/63 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saksgård Kjell | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18912/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Kiwi Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18918?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18918/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Nærbutikken Søre Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18909?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRE TRYSIL HANDEL SA | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18909/2020 | Næringsavdelingen Opplysninger til søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18942/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 18550/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17387?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 17387/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 17389/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 17390/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 17391/2020 | Næringsavdelingen Purring - Anmodning om dokumentasjon - kontroll av søknad om produksjonstilskudd del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYSJØLIEN GARD | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 17139/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 9/867 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Sandmoen Klock m.fl. | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 16201/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av vegadresse til gbnr. 20/89 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18812?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild R Reppesgaard | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18812/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til tidtakerutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18863/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET HANDEL AS | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18832/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Coop Marked Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18834/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLETTÅS HANDELSLAG SA | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18908/2020 | Næringsavdelingen Forslag på kandidat til kulturprisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Anette Grønoset | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18904/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Coop Marked Søre Osen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18891?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18891/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 - Coop Marked Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 02.09.2020 | RegistryNumber: 18882/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 64/10 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Ebbesen | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18699/2020 | Landbruksavdelingen Deling av grunneiendom - vegrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18750?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 18750/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Protokoll fra styremøte 28.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON ØST IKS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18605/2020 | Rådmannen Svar på søknad om salgsbevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NG KIWI INNLAND AS | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18548/2020 | Næringsavdelingen Fastsettelse av tidspunkt for borgerlig vielse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 18533/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av foreløpige plantegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18524/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Detaljregulering Engemoen grustak - 1. gangsbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18352/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på klage - nytt vedtak om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18438?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 18438/2020 | Barnehagene Invitasjon til strategiseminar 10.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18467?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18467/2020 | Ordføreren Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina M Nyhuus-Jutulstad | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 18408/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/284 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mårtensson Gøran Arne | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18225/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Fritak fra kartleggingsprøver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18220?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2020 | RegistryNumber: 18220/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gnbr. 56/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18188?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Gisle | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18188/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig svar på søknad om redusert foreldrebetaling for SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18127?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 18127/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/438 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18130?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Slemdal Eli | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18130/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring - gbnr. 56/5 til 56/292 og klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/292 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18149?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidal Lars Erik | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18149/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18079?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Morten Broch-Nielsen | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18079/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til sykefraværssamtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18006/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18028/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18031/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18016/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18022?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18022/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for utbetaling av udekka investering - gbnr. 31/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Lunde | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18036/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/18067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjertrud Margrethe Akre | Journaldato: 24.08.2020 | RegistryNumber: 18067/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/299 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Gisle | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17984/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 5/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ivar Galaasen | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17989/2020 | Landbruksavdelingen Tilsagn om tilskudd til landbruksveg - Velteplass Kanken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17976/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 56/288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferner Jorid Gunnardatter | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17938/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilsagn om tilskudd til landbruksveg - Håberget Nord forlengelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERIK ARTHUR LYNNE | Journaldato: 21.08.2020 | RegistryNumber: 17939/2020 | Landbruksavdelingen Tilleggsopplysninger til kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17877/2020 | Landbruksavdelingen Sluttutbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17895?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17895/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17871?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Løken | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 17871/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/102 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Henrik Nygård | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17860/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 53/39 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17799?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 17799/2020 | Landbruksavdelingen Svar på status for dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17727?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Magnar Haugstad | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 17727/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 57/7 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sebastian L T Yttergren | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 17687/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding etter smittevernkontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MAT & CATERING AS | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17575/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra basismøte 12.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17608?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 17608/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17469?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Norberg | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17469/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om redegjørelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPRIS TRYSIL 273 | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17497/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 67/23 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17525?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Røen Nils Kåre | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17525/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 67/24 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanaker Kristin | Journaldato: 13.08.2020 | RegistryNumber: 17512/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17417/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17431?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17431/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17432/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17433/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17434?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17434/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17393?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17393/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17409?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17409/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.8.-31.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17410?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Femundsenden | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17410/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17411/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17292?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17292/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av tilbud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD HAMAR | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17257/2020 | Økonomiavdelingen Svar på melding om defekt kumlokk i Korsbergsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Bakke | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17259/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ferdigattest - gbnr. 9/832 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17162/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - gbnr. 45/45 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17167/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17133?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJORTERO HYTTER AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17133/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert skjema - søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17123/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på svar på uttalelse til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars-Allan og Gunnel Widell | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17092/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17072/2020 | Eiendomsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindgren Anna Kristina | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17057/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Urdahl Petter | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17065/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 29/249 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17035/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lundström Annette Maria | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17019/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen Ingeborg | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16982/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16832/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Br Bakken Eiendom | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16865/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om pålegg - salg av klær i strid med reguleringsplanen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKISHOP AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16873/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16906?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåpe Leif Torbjørn | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16906/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding til melder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16820/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16779/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16697?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagebakken Inger | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16697/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16683?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Strand Jacobsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16683/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16667/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Svar på klage på barnehageplass / Kopi av brev til Oline Charlotte Nerberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16623?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16623/2020 | Barnehagene Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16631?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lurud Vivienne C Burns | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16631/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16606/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om dokumentasjon på stenging av Trysilfjellet på grunn av korona http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Heebøll-Christensen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16224/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Månedsplan for juni/juli 2020 Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11766?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Bolstad m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 11766/2020 | Østmojordet barnehage Vedtak om fradeling av tomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/3716?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Brenden | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 3715/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Kiwi Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16219/2020 | Næringsavdelingen Analyseresultater 8.-27.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16578/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Presiseringer etter tilsvar fra Byggeplan AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16558/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilleggsopplysninger til søknad om bopliktkonsesjon - gbnr. 29/61, 29/91, 30/61, 33/58, 33/114, 36/11, 36/59, 36/148, 38/34, 38/365 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Storsveen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16542/2020 | Landbruksavdelingen Merknader til varsel om oppstart - reguleringsplan for Skihytta Vest HC1517 / Kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16527/2020 | Plan- og miljøavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 20 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Maria M'cormack | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16503/2020 | Innbygda skole Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16461?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16461/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om tilskudd til pårørendeskole/samtalegruppe http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16476?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aldring og helse | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16476/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 20 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.8.-30.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16472/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16422/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/916 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16411/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Underskrevet referat fra samtale ved 1 år etter maxdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16437/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Utslippstillatelse - gbnr. 9/143 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16441?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Solstad | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16441/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS ARKITEKTBUA | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16146/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Bjørnstad | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16287/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av underskrevet søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16213?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16213/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16228/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16178/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstillinger - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16028/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Heien | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15969/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Analyseresultater 8.-13.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15947/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Frasigelse av klagerett på vedtak om seksjonering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skistar - Trond Moen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15956/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - gbnr. 33/1077 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15845?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15845/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd Rundflosetervegen - snuplass - gbnr. 69/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30732/2020 | Landbruksavdelingen 3. terminutbetaling - særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30764?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 30764/2020 | Enhet for sosialtjenester Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 77/1/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsen Ellen Johanne | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30566/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt gbnr. 77/1/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30573?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindström Eva | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30573/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om at invitasjon ikke er mottatt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30669?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Hyttegrend & Camping / Trysil Motell & Vandrerhjem | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30669/2020 | Ordføreren Referat fra lønnspolitisk drøftingsmøte 15.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30660?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30660/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 44/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30014?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramstad Margareth | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30014/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om varaplass for Trysil Høyre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Melby Engerbakk | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30542/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30549?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30549/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/440 tomt nr. 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andersen Jannicke | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30553/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 38/46 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gulbrandsen Terje Erik | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30527/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Individuell opplæringsplan høst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 30298/2020 | Innbygda skole Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning for skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30586?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30586/2020 | Trysil ungdomsskole Kommentarer til rådmannens innstilling - PS 56/2020 i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 14.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 30605/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTBY OG SØRE OSEN SKL | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30301/2020 | Næringsavdelingen Individuell opplæringsplan høst 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/30291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 30291/2020 | Innbygda skole Individuell opplæringsplan høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21364?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 21364/2020 | Innbygda skole Individuell opplæringsplan høsten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 21052/2020 | Innbygda skole Nytt medlem i Trysil frivilligråd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29451?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Larsen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29451/2020 | Frivilligsentralen Tillatelse til tiltak - utslipp av sanitært avløpsvann http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29470/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/29474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 29474/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd - del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27361?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Tommy Lans | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 27361/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 38/7/70 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frydenlund Kari | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 26509/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27340?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Synnøve Veiberg | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27340/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål til søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/27310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATS S ALBRECHTSEN | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 27310/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26520?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Linton | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26520/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 45/75 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/26470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 26470/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om vedtak: spesialundervisning for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 23956/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25654/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 78/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagfinn Hagen | Journaldato: 07.10.2020 | RegistryNumber: 25702/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - søknad om mindre endring av felt BuSe2 i reguleringsplan for Trysilfjell turistsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/25376?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Hagen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 25376/2020 | Plan- og miljøavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 30/585 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24900?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYGH ENTREPRENØR AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24900/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Informasjon om Den kulturelle skolesekken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24887?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24887/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av skifteattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tov Inge Mistereggen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24881/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/146 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martinsen Hild Perly | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24877/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 75/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Hagebakken | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24575/2020 | Landbruksavdelingen Oppfordring om å benytte blankettene 5174 og 5175 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/24577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 24577/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22531/2020 | Næringsavdelingen Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22516/2020 | Næringsavdelingen Varsel om fare for nedsatt karakter i orden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 22301/2020 | Trysil ungdomsskole Protokoll fra styremøte 14.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/23959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 23959/2020 | Ordføreren Uttalelse til søknad om serveringsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 22539/2020 | Næringsavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/22540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 22540/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 16.-28.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21818/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Analyseresultater 16.-28.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21815/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Månedsplan for oktober - Jordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Løken m.fl. | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21804/2020 | Jordet barnehage Referat fra representantskapsmøtet i IKA Opplandene 26.08.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21755?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21755/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Månedsbrev oktober 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21840?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Rundfloen m.fl. | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21840/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Informasjon om Min Barnehage - app for foresatte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21844?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Norgreen m.fl. | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21844/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY UTMARKSLAG SA | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21865/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på invitasjon til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21871?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21871/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21879/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/134 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21545?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østli Elin Ramleth | Journaldato: 30.09.2020 | RegistryNumber: 21545/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av møtereferat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS m.fl. | Journaldato: 29.09.2020 | RegistryNumber: 21664/2020 | Barnehagene Informasjon om statlig støtte til nærbutikker i Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21561?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21561/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21586?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 21586/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om permisjon for plasstillitsvalgt 2.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21521/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lørdalen sportsklubb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21448?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 21448/2020 | Kulturavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 73/1/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Skjærbekk | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21419/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av forslag til stillingsannonse - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21408/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innkalling til ansvarsgruppemøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21125?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21125/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21191/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21183?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 21183/2020 | Trysil ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,23 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.9.-30.11.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rahel Tesfay Tekle | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21122/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21325/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21239/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21252/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20746?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20746/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20779/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20775/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20767/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20770/2020 | Trysil ungdomsskole Terminkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20758/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20763/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20750?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20750/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20755?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20755/2020 | Trysil ungdomsskole Melding om mangel i søknad om utslippstillatelse - gbnr. 60/123 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20626?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20626/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20788/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20784?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20784/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20792/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20796?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20796/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20800?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20800/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20804/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20808?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20808/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20812?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20812/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20828/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20816/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20820/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20832/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20837/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20842/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20846?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20846/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21028/2020 | Trysil ungdomsskole Tilbakemelding på svar på forhåndsvarsel om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrick Olsson | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 20538/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21342?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21342/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/21344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 21344/2020 | Trysil ungdomsskole Referat fra samarbeidsmøte 1.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20661?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20661/2020 | Trysil ungdomsskole Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/730 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20688?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Din Megler AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20688/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/910 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Freddy Braathen | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20690/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1027 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20693?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20693/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/774 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Din Megler AS | Journaldato: 22.09.2020 | RegistryNumber: 20701/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TS LAFT AS | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20613/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om oppfyllelse av krav i reguleringsplanen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20624?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20624/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om ny saksbehandler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20608?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20608/2020 | Innbygda skole Søknad på stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20481/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Oversendelse av klage til endelig behandling - ispensasjon for oppføring av fritidsbolig/bruksendring av skogshusvær til fritidsbolig i LNF-område - gbnr. 33/385 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.09.2020 | RegistryNumber: 20437/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 37/1/77 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skoglund Eva Sveen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20427/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - gbnr. 76/121 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20389/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Haugen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20449/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til reiseteleslynge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19943?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 19943/2020 | Frivilligsentralen Tilbakemelding på bestilling av låssylinder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MULTIREP AS | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 20098/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om fritak vurdering i matte og nasjonale prøver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19651?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 19651/2020 | Trysil ungdomsskole Innvilget tilskudd til grøfting - gbnr. 38/2 - landbruksfondet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19720?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATS S ALBRECHTSEN | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19720/2020 | Landbruksavdelingen Innvilget tilskudd til grøfting - gbnr. 38/11 - landbruksfondet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19977?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATS S ALBRECHTSEN | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 19977/2020 | Landbruksavdelingen Orientering om driveplikt ved erverv av landbrukseiendom med jordbruksareal - gbnr. 56/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRESENCE AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20242/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av vurdering søkere og utvidet søkerliste - renholder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20373?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20373/2020 | Lønns- og personalavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1032 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20368?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20368/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på mottatt tilsynsrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20339/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om reparasjon av vannledning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Nordgård | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20349/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ferdigattest - gbnr. 33/657 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 20272/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20256?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20256/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Stig Arne | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 19966/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/768 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Din Megler AS | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20084/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 17/128 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/20040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Stig Arne | Journaldato: 16.09.2020 | RegistryNumber: 20040/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om fritak fra nasjonale prøver i matematikk, lesing og engelsk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19657?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19657/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om fritak fra nasjonale prøver i lesing http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19631?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19631/2020 | Trysil ungdomsskole Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 36/610 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19848?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 19848/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 38/482 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19823?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Huse | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19823/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til 39-ukers møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19744/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/338 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rode-C Christine Larsmon | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 19714/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Liste over elever og kontaktpersoner - Vestre Trysil oppvekstsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19690/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Tillatelse til tiltak - tilbygg enebolig, avløpsanlegg og veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19604?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Stefan Molarin | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 19604/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysninger om grøfting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19626?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Hemstad | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19626/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYGH ENTREPRENØR AS | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19628/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad og CV - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4278662994) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19488/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad og CV - Arealplanlegger - st. ref. (4262558292) - ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 19462/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19342?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Ifarness | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19342/2020 | Landbruksavdelingen Adresser fra Flermoen tmarkslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19381?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ove Olsen | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19381/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 44/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hornsletten | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19348/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 5/45 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Kvile | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19349/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19409?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19409/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om leie av basseng http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Wennberg Schäfer | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19402/2020 | Frivilligsentralen Innkalling til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19011?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 19011/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Anmodning om utbetaling av tilskudd til boka Trysil Finnskog - de første generasjonene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/19235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE TRYSIL HISTORIELAG | Journaldato: 08.09.2020 | RegistryNumber: 19235/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 33/116 - innløsing av fnr. 1,