Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12164/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12021/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11204?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonia Karine J Bardet | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11204/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Vestmo | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10927/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Josefa Prikasky | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10613/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10595?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Skjærstad | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10595/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12054/2020 | Ordføreren Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jimmy An Xie | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10210/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11985/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Holmstrøm m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10432/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjon om smittestopp-appen og barnverntjenestens taushetsplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11565/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Oline Skaaret Olson | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10424/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10284?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Johanne Mollerud | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10284/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sayed Nasratullah Hashimi | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10261/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julia Elisabeth Svidal | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11797/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill på kompensasjonsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11114?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Slagsvold Vedum m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11114/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Kilde Øvergård | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10236/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finansminister Jan Tore Sanner m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11111/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Phakaphan Amundsen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10235/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11562/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11110?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11110/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10233?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent J Nyborg Østvang | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10233/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11541?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Emilia Axelsson | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11541/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Aleksander Hagen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11105/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idunn Osk Oskarsdottir | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10211/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11436?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11436/2020 | Lønns- og personalavdelingen Smittevernloven og Covid-19-forskriften - klatreparker/teknikkbaner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10876/2020 | Rådmannen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Johanne Mollerud | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10209/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av vurdering av søkere - lærere - fast og vikariat - barneskole - del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11377?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11377/2020 | Lønns- og personalavdelingen Presiseringer til smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10605/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10206?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jimmy An Xie | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10206/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forlengelse av vedtak om godkjenning etter smittevernloven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10411/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10205?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Skjærstad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10205/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11328?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngvil Corlin Østby | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11328/2020 | Lønns- og personalavdelingen Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv uke 19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10400/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10204?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Vestmo | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10204/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Eggen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11154/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10203?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Oline Skaaret Olson | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10203/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utfyllende informasjon om prøvetakingskapasitet for Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10352/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11264/2020 | Lønns- og personalavdelingen Problemstilling om regler for isolasjon - var på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10347/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11165?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karine Tveit Rundfloen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11165/2020 | Lønns- og personalavdelingen Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger/kopi av brev til Oslo kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10343?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10343/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Josefa Prikasky | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10201/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Runa Elisabeth Skyrud - Fritak fra verv som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11628/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Berg Ådlandsvik | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11164/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10200?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idunn Osk Oskarsdottir | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10200/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10225/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11542/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Holt | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11163/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10199?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Johanne Mollerud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10199/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjonsbrev nr. 6 - uke 18 - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9350?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9350/2020 | Landbruksavdelingen Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11463/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amalie Myrvang Lund | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 11155/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Tøraasen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10198/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11113?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Myrvang Lund | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11113/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10197?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Lystad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10197/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Brev fra kunnskapsministeren om gjenåpning av skoler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9336/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Valg av meddommere til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10512/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11108?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Elisabeth Svidal | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11108/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10196?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Elise Sande | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10196/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien - prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9224/2020 | Enhet for sykehjem Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11106?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Emilia Axelsson | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11106/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forslag på skjønnsmedlemmer til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10477?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Lund m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10477/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent J Nyborg Østvang | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10192/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristen Sandtrøen m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9190/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11102?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11102/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forslag på skjønnsmedlemmer fra Trysil for perioden 1.1.2021-31.12.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE v/Politisk sekretariat | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10429/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonia Karine J Bardet | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10191/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nærings og fiskeridepartementet m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9189/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karine Tveit Rundfloen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11100/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10265/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Phakaphan Amundsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10189/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9188?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS Innlandet m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9188/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11099?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Berg Ådlandsvik | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11099/2020 | Lønns- og personalavdelingen Fritak fra verv som skjønnsmedlem i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10237/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10188?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carolina Nollert | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10188/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9187/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Eggen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11095/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker gjenvalg som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10094?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Runningen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10094/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Kilde Øvergård | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10187/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av pressemelding og felles innspillsnotat fra Trysil, Øyer og Hemsedal kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9186?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østlendingen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9186/2020 | Næringsavdelingen Foreløpig orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Selrod m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10992/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10185?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sayed Nasratullah Hashimi | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10185/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pernille Lans | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9771/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Godkjenning av sykehjem for gjennomføring av isolasjon etter smittevernloven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9020/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live Skaaret | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9741/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Utvidelse av prøvetakingskapasiteten for covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9012/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av administrativt vedtak etter 2. gangs utlysning - tilsetting av ferievikarer i helse- og omsorgssektoren sommeren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10176?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10176/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9302?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Nygård Pedersen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9302/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Informasjon om økt utlånsramme i forbindelse med koronakrisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8982/2020 | Økonomiavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10754?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Rømoen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10754/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9109?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Fjelltveit | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9109/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Informasjonsbrev nr. 5 - uke 17 - koronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8949/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida K Kjærnåsen Kjønsberg | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10710/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker gjenvalg som jordskiftedommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9103?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9103/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9066?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Josefa Prikasky | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9066/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på utkast til felles innspill fra Trysil og Øyer kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Destinasjon Trysil | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8912/2020 | Ordføreren Foreløpig orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10688?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Melby Engerbakk m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10688/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8998?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Norderhaug | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 8998/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Johanne Mollerud | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8929/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på utkast til felles innspill fra Trysil og Øyer kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8795?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DESTINASJON TRYSIL SA | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8795/2020 | Ordføreren Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Rømoen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10665/2020 | Lønns- og personalavdelingen Runa Elisabeth Skyrud - Fritak fra verv som skjønnsmedlem i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8897/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selma Ferner Kjøpsnes | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8732/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Grunnskoleskyss og kommunal delfinansiering under covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8735?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8735/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10661?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida K Kjærnåsen Kjønsberg | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10661/2020 | Lønns- og personalavdelingen Valg av skjønnsmedlemmer i Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8846?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8846/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på utkast til felles innspill fra Trysil og Øyer kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8702/2020 | Ordføreren Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10653?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngvil Corlin Østby | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10653/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på utkast til felles innspill fra Trysil og Øyer kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8681?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HØYRE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8681/2020 | Ordføreren Ønsker gjenvalg som skjønnsmedlem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Ifarness | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8578/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om mottatt søknad - ferievikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carolina Nollert m.fl. | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8531/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Holt | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10636/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker gjenvalg som skjønnsmedlem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8559?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Sætre | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8559/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som skjønnsmedlem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente-Lise Bryn | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8558/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8424/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som skjønnsmedlem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Haraldseid | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8557/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Trygg dagligvarehandel når hytteforbudet oppheves http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8552?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8552/2020 | Rådmannen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Storsnes | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8386/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som skjønnsmedlem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Støa | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8554/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8457/2020 | Rådmannen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8130?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8130/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som skjønnsmedlem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8535?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8535/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8456?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8456/2020 | Rådmannen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8129?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8129/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker du gjenvalg som skjønnsmedlem? http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8484?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Svarstad m.fl. | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8484/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om at hytteforbudet videreføres http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Almar Granli | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8339/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8126?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8126/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Kvile | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8462/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Smittevernveileder for barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8329/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8118?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8118/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HARVIKEN SAMEIESKOG ANS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10426/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8431?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8431/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Gratis videoløsning for skolene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8296/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8111/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10280?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudrun Oddny Liberg | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10280/2020 | Landbruksavdelingen Gryteferdige tiltak - Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON AVD HEDMARK | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8162/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8232?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Engebret Storsnes | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8232/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8105/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Hornsletten | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9294/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ekenes Olsen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8230/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8101?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8101/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utvidet liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8092/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Ønsker du gjenvalg som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Galaasen m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8161/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Hartveit | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9065/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8100/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Gradvis opptrapping av aktivitet i helsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8067/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Gjermund Nymoen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8964/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8099?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8099/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Johan Hildrum | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8160/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Åpning av de stengte kulturskolene under koronakrisen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8033?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK KULTURSKOLERÅD | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8033/2020 | Kulturavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8916?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Moren | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8916/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8066?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frida Nordnes Bækken | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8066/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker du gjenvalg som meddommer til Eidsivating lagmannsrett? http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8087?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Fjelltveit m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8087/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8020/2020 | Kulturavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9077/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om rapportering av smittetilfeller og dødsfall http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8019/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Filmon Berhe Gebremeskel | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7963/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve Skarpsno Westby | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7969/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tiltak for arkitekt- og byggenæringen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7928/2020 | Ordføreren Søknad - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7865/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på fritak fra verv som meddommer for Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Stahl Carlsen m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7312/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om å prioritere foryngelseskontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8842/2020 | Landbruksavdelingen Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7920/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7862?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7862/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2021-31.12.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7157/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8838?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Støa | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8838/2020 | Landbruksavdelingen Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7837/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ferievikar pleiemedarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7769/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Opseth | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 7026/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Ottershagen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8826/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7611/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til nye krisetiltak for Innlandet fylke og til kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO INNLANDET | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7789/2020 | Ordføreren Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Katrine Rønning | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 7025/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Opseth | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8825/2020 | Landbruksavdelingen Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7712?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7712/2020 | Rådmannen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Graff | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7546/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Holmstrøm Eriksfaldet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6830/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8824?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8824/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8894?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8894/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på innspill til kompensasjonsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7710/2020 | Rådmannen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7543?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Lappen Kjærnet | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7543/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ester Borg Rasmussen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6829/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8880/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8823?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8823/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om å sette i verk tiltak for enslige, engstelige eldre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rådet for et aldersvennlig Norge | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7702/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Øvrevik | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7478/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liz Bjørseth | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6659/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8879/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8822?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hornsletten | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8822/2020 | Landbruksavdelingen Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet - opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7670/2020 | Voksenopplæringen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carl-Arild Heffermehl | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7168/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Øien Karlsen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6658/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8878/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Hartveit | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8821/2020 | Landbruksavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7111/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av innspill til kompensasjonsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Sanaker Lohne m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7519/2020 | Næringsavdelingen Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6657?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Storsveen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6657/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8877/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Støa | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8820/2020 | Landbruksavdelingen Svar på tilbakemelding på oversendelse av vedtak om ansettelse - ferievikarer sommeren 2020 - helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Faruk Katuc | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7107/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av innspill til tiltak ovenfor kommunene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Sanaker Lohne m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7518/2020 | Næringsavdelingen Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6656?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Kristine Slemmestad Jægersborg | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6656/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8876/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Brenneng | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8819/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av innspill til tiltak overfor utsatte kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerstin G. Lundgård. m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7517/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7053?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7053/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nancy Storsnes | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6655/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8873/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av innspill til tiltak overfor utsatte kommuner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nærings- og fiskeri departementet m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 7516/2020 | Næringsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Moren | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8818/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7052/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Kristiansen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6654/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Myrvold Svenningsen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8817/2020 | Landbruksavdelingen Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og/eller bekreftet koronasmitte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7483?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7483/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Myrbråten | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7044/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kandidat til verv som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6653?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Svingen | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6653/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12110?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12110/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysæter | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8816/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8599/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål til oversendelse av vedtak om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Faruk Katuc | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 7036/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6649?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lasse Bolstad | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6649/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av innspill fra Trysil kommune på tiltakspakken fra Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 7405/2020 | Næringsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HARVIKEN SAMEIESKOG ANS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8815/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av vedtak om ansettelse - ferievikarer sommeren 2020 - helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7024?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Lie m.fl. | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7024/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Putmoen | Journaldato: 22.03.2020 | RegistryNumber: 6558/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på anmodning om lønnsforhandlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12026/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av innspill fra Trysil kommune til tiltakspakken fra Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Lundgård m.fl. | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 7404/2020 | Næringsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Sigvart Næss | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8814/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6993/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som lagrettemedlem til Eidsiva lagmannsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Haugerud Frederiksen | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6482/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12018/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Gjermund Nymoen | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8813/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste - lærer - Innbygda skole og Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8427/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til kompensasjonsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nærings og fiskeri departementet m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7403/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Bye | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6938/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne F Svingen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6391/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12013/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til kompensasjonsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7401?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgit Åsgård Jenssen m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 7401/2020 | Næringsavdelingen Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8812?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Oddny Liberg | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8812/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Lappen Kjærnet m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6935/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbud om stilling - anmodning om lønnsforhandlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11802/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring på egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8811?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Brenden | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8811/2020 | Landbruksavdelingen Svar på arbeidssituasjonen for undervisningspersonalet på Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7288?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7288/2020 | Trysil ungdomsskole Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Filmon Berhe Gebremeskel | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6934/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5960?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Andersen | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5960/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Norderhaug | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8610/2020 | Landbruksavdelingen Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7212/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Myrbråten | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6931/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Sandvik | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5958/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Lindgren m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11798/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rønnaug Storholm | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8421/2020 | Landbruksavdelingen Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7182?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7182/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Graff | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6929/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Livor Nyborg | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8419/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - lærer - ungdomsskolen - 100 % fast http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8159/2020 | Lønns- og personalavdelingen Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7172?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7172/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ivar Nilsen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6928/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Petter Blestad | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5884/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling - fagleder 100 % vikariat - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11769/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Skjæret | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8338/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8133?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8133/2020 | Lønns- og personalavdelingen Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7134?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7134/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6926?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6926/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5869?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Stahl Carlsen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5869/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Spørsmål om hvorfor eiendommer ikke er slått sammen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11795?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JONNY HOLEN AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11795/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Norderhaug | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8336/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8131/2020 | Lønns- og personalavdelingen Veiledning om rettsgrunnlag for gjennomføring av karantene, isolasjon og andre aktuelle tiltak overfor pasienter og bruker i helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7163/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6923?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Øvrevik | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6923/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kari Vik | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5751/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Spørsmål om tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Botolf og Lene Kroken | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11779/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12025/2020 | Lønns- og personalavdelingen Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Jensen m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11539/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11740/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8174/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8128?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8128/2020 | Lønns- og personalavdelingen Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7162/2020 | Enhet for legesenter/beredskap Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Storsnes | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6922/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5678?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Johanne Larsen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5678/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11720?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11720/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om gårds- og bruksnummer og tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11736?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JONNY HOLEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11736/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8127?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8127/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7801/2020 | Landbruksavdelingen Informasjon om innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. Covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7161/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Graff | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6919/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5656?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Akre | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5656/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11719?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11719/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om gårds- og bruksnummer og tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11718?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JONNY HOLEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11718/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11496/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8125?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8125/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Ingegärd Håkansson | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7494/2020 | Landbruksavdelingen Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7155/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6918?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Nordnes Bækken | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6918/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5635/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om bygging av platting - Trysilfjell hytteområde 780 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11686?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Ulrichsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11686/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagleder - 100 % vikariat - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11689?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11689/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial For uttalelse fra fagorganisasjonene - vurdering av ansettelse som pedagogisk leder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11381?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11381/2020 | Barnehagene Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Edvard Pedersen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7243/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8119/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svarfrist 2.4.2020 - kartlegging av mulige nye sengeplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7120?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7120/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6916?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Bye | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6916/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5607?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Andre Eilertsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5607/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11637/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tilkobling til offentlig vann og avløp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11438?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve Falck | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11438/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8117/2020 | Lønns- og personalavdelingen Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav-kontoret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7069?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7069/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7080?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAGNAR EBBESEN | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7080/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Lappen Kjærnet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6914/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Skaaret | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5539/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på krav om erstatning etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Irene Danielsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11863/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11434?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Botolf og Lene Kroken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11434/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8116?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8116/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tiltak knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og som offentlig bestiller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7043/2020 | Ordføreren Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Bjørg Myrvang | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 7006/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6909?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl-Arild Heffermehl | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6909/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Kjærnet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5519/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på purring på svar på anmodning om erstatning for ødelagt gjerde etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11285/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på spørsmål om veg og vann til hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Lysud | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11345/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Vegar Olsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10877/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8115/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud til barn og unge som trenger det mest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7041/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Oversendelse av vurdering - tilsetting avferievikarer sommeren 2020 - helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6903?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6903/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Christian Flermoen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6939/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Bergersen Frøhaug | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5318/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om sammenslåing av eiendommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Klynderud | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11287/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11251/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Vegar Olsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10819/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på anmodning om erstatning for ødelagt gjerde etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10830/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8114?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8114/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på oppfølging av primærhelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7030/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Mellum | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6772/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Nordhagen Hildrum | Journaldato: 08.03.2020 | RegistryNumber: 5522/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om avløpsanlegg ved fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Falch | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11269/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11191/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Nordstad | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11040/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om erstatning for ødelagt gjerde etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9926?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9926/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8113?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8113/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forslag til beredskaps- og vaktordning for veterinærer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVERUM KOMMUNE | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 7007/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6835/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Petter Sætre | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6770/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margot Martinsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5521/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sada Nurhussen Abera | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11016/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om bygging av platting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10831?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonja Ulrichsen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10831/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Krav om erstatning etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9089?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Irene Danielsen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9089/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8112?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8112/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6913/2020 | Enhet for sosialtjenester Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6834/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Mats Gustavsen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6622/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5520?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Øverby | Journaldato: 07.03.2020 | RegistryNumber: 5520/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10967/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om etablering av uteservering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELEMENT AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10417/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Radisson Blu Resort Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET HOTELLDRIFT AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9105/2020 | Næringsavdelingen Svar på tilbakemelding om stort hull i Buskvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7601?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Skei | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 7601/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8110?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8110/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6812?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Naess Iversen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6812/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarfrist 26.3.2020 - Oppfølging av primærhelsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6902/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6668?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6668/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GROSSNESTEIGEN DRIFT ANS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6527/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Bakken | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5517/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11580?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jerusalem G Temanu | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11580/2020 | Enhet for hjemmetjenester Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Christer Stenmyren | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11322/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om kulturmidler til drift av korps, kor og danselag 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11215/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10928/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om veg og vann til hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Lysud | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10389/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Jennifer Dahlkild m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9230/2020 | Lønns- og personalavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: CHINA RESTAURANT TRYSIL AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8860/2020 | Næringsavdelingen Svar på melding om ødelagt postkassestativ etter snøbrøyting i Gammelvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilia Wendy Wilshaus | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7599/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud om stilling - sykepleier fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Naess Iversen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6621/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8108?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8108/2020 | Lønns- og personalavdelingen Rutinebeskrivelse for Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6819/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 26 - Ferievikarer i helse og omsorg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6663?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6663/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Andersson | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6463/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Hemstad Jonsson | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5514/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5130?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Nordhagen m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5130/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om kulturmidler til drift av andre lag og foreninger 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11214/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander S Lilleberg m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10935/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Eva-Karin Sandberg | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10884/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10649?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10649/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på at du takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Koller | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8830/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om sammenslåing av eiendommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10363?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Klynderud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10363/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at navn kan stå på søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9223?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9223/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på klager på manglende høvling og strøing av Kjellåsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marit Myhre | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7593/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HESTESENTER | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8399/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8107/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Selrod m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6878/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6810/2020 | Rådmannen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Nordhagen | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6399/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Høgli | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5500/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5076?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Oline Talåsen | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5075/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Christer Stenmyren | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10908/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10883?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Sværk Stenbråten | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10883/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10648?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10648/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om søknadsplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Leander Engebretsen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10098/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8799?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Koller | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8799/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring på beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: YILMAZ AS m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8355/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling- ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8106?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8106/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på svar på melding om stort hull i Buskvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Skei | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7421/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Kristin Tangnæs | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6814/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6538/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjonsskriv til lokal landbruksforvaltning i forbindelse med koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6487/2020 | Landbruksavdelingen Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt - Landerudskogene ANS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN MJØSEN SKOG SA | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6386/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5440?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Tremoen | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5440/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling - fagleder fast ansettelse 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Oline Talåsen | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4788/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Nordstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10818/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10724?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10724/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10647?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10647/2020 | Lønns- og personalavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Kjølen hotell http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJØLEN HOTELL | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8234/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8104/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffen Lystad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8077/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på melding om stort hull i Buskvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Skei | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7385/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om kommunale bidrag til næringslivet i håndtering av Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6708/2020 | Rådmannen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6379?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6379/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snorre Grønnæss | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6348/2020 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb som ferievikar innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6113?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Fallet | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6113/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helen Flatås | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5819/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erland Svingen | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5427/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av søknader om kulturmidler til drift av idrettslag 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL IDRETTSRÅD | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11198/2020 | Kulturavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10596/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 21 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10816/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10723?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10723/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av som bygget-tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD ARKITEKTUR AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10277/2020 | Eiendomsavdelingen Spørsmål om hyttedo med samletank http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve Falch | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9929/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frida Nordnes Bækken | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8065/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8102?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8102/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Stolt Wang | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7915/2020 | Lønns- og personalavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Trysil Fjellrestauranter AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGNEBUA AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7833/2020 | Næringsavdelingen Melding om stort hull i Buskvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Skei | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7307/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud om stilling - saksbehandler vikariat 80 % - enhet for familie - barneverntjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Kristin Tangnæs | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5606/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om mottatt søknad - ferievikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5460?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl-Arild Heffermehl m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5460/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kommunens ansvar for veterinærdekning og beredskapsplanlegging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6704/2020 | Landbruksavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Mats Gustavsen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6347/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og innstilling - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6360?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Sørensen Storsveen m.fl. | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6360/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Ensrud | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5421/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av vurdering søkere og utvidet søkerliste - agansvarlig IKT skole - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11415?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11415/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10594/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10812?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10812/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10722?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10722/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedlegg til søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL IDRETTSLAG | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10556/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på spørsmål om rekkefølgebestemmelser - Rømonysetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9240/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av som bygget-tegninger - branndokumentasjon og orienteringsplan for brannvesenet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9927/2020 | Eiendomsavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Aas m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8383/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8098/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslutning av ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7628/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad | Journaldato: 11.04.2020 | RegistryNumber: 8042/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - saksbehandler fast ansettelse 80 % - enhet for familie - barneverntjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helen Flatås | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5605/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på klage på snørydding i Vestadbakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Egil Aasen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7240/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Petter Sætre | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6346/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5415?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne G Næverdal Adolfsson | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5415/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på søknad om sommerjobb 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Eriksson | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12016/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet avtale om makeskifte mv. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11987?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11987/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 69/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10961/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10592?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10592/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % midlertidig ansettelse - enhet for sykehjem 5. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sada Nurhussen Abera | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10810/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10721?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10721/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av som bygget-tegninger - elektro http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9749?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9749/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad om tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HUNDEKLUBB | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9249/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på svar på spørsmål om tegninger og tiltak - gbnr. 37/1/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9196?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Karin Storum | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9196/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillinggebyr 2020 - Bøes Brasserie & Bar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ØKONOMISENTER AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7569/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Susanne Togstad | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8318/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8097?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8097/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslutning av ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7627?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken Bergan-Skar m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7627/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Ilseng | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8041/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på klage på vedlikeholdet i Fjellvangvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6783?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Sjøgren | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6783/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Informasjon om dagligvarebutikkenes praksis i forhold til hygiene og renhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGESGRUPPEN ASA | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6550/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Mellum | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6345/2020 | Landbruksavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Løvåsen | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5414/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - Ferievikar institusjonskokk/kjøkkenassistenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5338/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av vurdering ansettelse - Rektor Vestre Trysil oppvekstsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10591/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10808?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Sværk Stenbråten | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10808/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Midttun | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10880/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10182?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10182/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9298/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av vedlegg til søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GALÅSEN GRENDELAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10048/2020 | Kulturavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9194/2020 | Barnehagene Svar på spørsmål om fasadeendring og søknadsplikt - gbnr. 14/50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randulf Ødegård | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9180/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av som bygget-tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8999/2020 | Eiendomsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Towe Maria Strand | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8294/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - rammeavtale som tilkallingsvikar - enhet for sykehjem avd. for tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Rønningen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8039/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8096/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på svar på klage på vedlikeholdet i Mobekkvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6737?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Myrvang | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6737/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Revidert beregningsunderlag for bevillingsgebyr 2020 - Fjellroa, Fjellgrillen, Sankt Olav og Pilegrimen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6612/2020 | Næringsavdelingen Frist 20.3.2020 - innsending av vedtak om karantene- og inntreisevedtak samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6474/2020 | Rådmannen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Støa | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6344/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5533/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5413?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Næss | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5413/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yohannes A Gebreanenya | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11958/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at klagen på ekspropriasjonsvedtak trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11821/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 72/90 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benny Vesterhaug | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10828/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 25 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva-Karin Sandberg | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10806/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10180/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling - lærling 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10334?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10334/2020 | Enhet for funksjonshemmede Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9982/2020 | Kulturavdelingen Svar på spørsmål om tegninger og tiltak - gbnr. 37/1/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Karin Storum | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9131/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9193?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9193/2020 | Barnehagene Oversendelse av tegninger - som bygget VVS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8787/2020 | Eiendomsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Svalstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8178/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - rammeavtale som tilkallingsvikar - enhet for hjemmetjenester avdeling 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8036/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7882/2020 | Lønns- og personalavdelingen SVar på klage på vedlikeholdet i Mobekkvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6729?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Myrvang | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6729/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Morgenrapport fra NHO Innlandet - Vi må holde hjulene i gang http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6435?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO INNLANDET | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6435/2020 | Ordføreren Endret beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET HANDEL AS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6375/2020 | Næringsavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6343?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Andersson | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6343/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling - saksbehandler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5531/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5412?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Gerhard Sørhuus | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5412/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roland Mikael Bjørvang | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11939/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yohannes A Gebreanenya | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11826/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Aksept av forslag til minnelig løsning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11208/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Kvittering for utbetaling av rentemidler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11173?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11173/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11255/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av søkerliste - rektorstilling - Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10574/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10743?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Linton | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10743/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10178/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9979?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9979/2020 | Kulturavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9191/2020 | Barnehagene Svar på spørsmål om tilbygg inntil 15 kvadratmeter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liss Holstad | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9081/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av tegninger - som bygget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8784?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD ARKITEKTUR AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8784/2020 | Eiendomsavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 60 % fast ansettelse - enhet for sykehjem avdeling for tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8169?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Maria Strandh | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8169/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - rammeavtale som tilkallingsvikar - enhet for funksjonshemmede avd. Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8034?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Lystad | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8034/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7880/2020 | Lønns- og personalavdelingen Klage på vedlikeholdet i Fjellvangvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6691?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Sjøgren | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6691/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6342?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudrun Oddny Liberg | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6342/2020 | Landbruksavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melisa Norstad Heggberget | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 5768/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Happy Faces http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5646?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGNEBUA AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5646/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling - saksbehandler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5341?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5341/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på innkalling til gjennomføring av intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5390/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Norderhaug Hammer | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5408/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11937?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Nilsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11937/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11254/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til å øke skogbrannberedskapen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11167/2020 | Landbruksavdelingen Nytt forslag til minnelig løsning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11006/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 69/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10742?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10742/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10758/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10173?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10173/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9977?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STØA GRENDELAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9977/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av vurdering for intervju - for uttalelse fra fagorganisasjonene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9164/2020 | Barnehagene Spørsmål om fasadeendring og søknadsplikt - gbnr. 14/50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randulf Ødegård | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9017/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8594/2020 | Enhet for funksjonshemmede Tilbud om stilling - helsefagarbeider 70 % fast og 20 % midlertidig ansettelse - enhet for sykehjem avdeling for tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Svalstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8168/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - rammeavtale som tilkallingsvikar - enhet for sykehjem 5. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8032?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Koller | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8032/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7875/2020 | Lønns- og personalavdelingen Klage på vedlikeholdet i Mobekkvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6589?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Myrvang | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6589/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6341?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Skjæret | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6341/2020 | Landbruksavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Villa Fregn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5629?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIMAPG AS | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5629/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yasin Hussaini | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5583/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Beathe Andersen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5407/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag på kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5304/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 21 - Ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5035/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av utvidede søkerlister http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 9138/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på forespørsel om jobb i hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Hasåsmyr Moen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11577/2020 | Enhet for hjemmetjenester Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11253/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/26 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dorthe Oleanne Pentzen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10741/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers forslag til tilsetting - student/elevstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10690/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om å utvide budsjettpost på rentemiddelbudsjettet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10790/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SVØMMING | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9975/2020 | Kulturavdelingen Spørsmål om tegninger og tiltak - gbnr. 37/1/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Karin Storum | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9013/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig brukstillatelse / Kopi av brev til Nord Arkitektur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8420?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8420/2020 | Eiendomsavdelingen Tilbud om stilling - hjelpepleier 80 % fast ansettelse - enhet for sykehjem avdeling tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Susanne Togstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8167/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8017/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - rammeavtale som tilkallingsvikar - enhet for sykehjem 5. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Ilseng | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8031/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7874/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på anmodning om skraping i Vikavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Sneli | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6155/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6340?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn O Graff Bjørnersen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6340/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne E Strandbakke | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5516/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEMUNDMAT AS | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5614/2020 | Næringsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5406?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Meeg | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5406/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Caren Peters | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5251/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 21 - Ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5034/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oppfordring til å sende inn søknad om bruksendring samt begrunnet dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Blixt | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5024/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forespørsel om jobb som tilkallingsvikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11395?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Ås | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11395/2020 | Enhet for sykehjem Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11252/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om å utvide budsjettpost på rentemiddelbudsjettet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10692?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10692/2020 | Landbruksavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Moren | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10740/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 39 - Rektor - Innbygda skole - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10423/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GALÅSEN GRENDELAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9974/2020 | Kulturavdelingen Spørsmål om rekkefølgebestemmelser - Rømonysetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8908/2020 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATS S ALBRECHTSEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8781/2020 | Landbruksavdelingen 22.6.2020: Utsatt frist for innsending av rutine for konflikthåndtering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8715?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8715/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at klagen vil bli behandlet av kommunestyret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7717?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7717/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8002?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8002/2020 | Lønns- og personalavdelingen Idriftsettelsesrapport - brannalarmanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8086?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8086/2020 | Eiendomsavdelingen Tilbud om stilling - rammeavtale som tilkallingsvikar - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frida Nordnes Bækken | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8029/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7873/2020 | Lønns- og personalavdelingen Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6684?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6684/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Hornsletten | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6339/2020 | Landbruksavdelingen Anbefaling om hjemmekontor for undervisningspersonalet på Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6388?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6388/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på melding om høye brøytekanter i Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Elisabeth Ebbell | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6065/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Cecilie Opsahl Rud | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5491/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Stenseth | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5405/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Fageråsen handel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5280?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FJELLHANDEL AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5280/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på svar på forespørsel om flytting av intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5121?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5121/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 20 - Ferievikar helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5034?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5033/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11245/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb innen renhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matilda Wiklander | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11257/2020 | Eiendomsavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10739?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Midttun | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10739/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Østerdalen Festivalforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERDALEN FESTIVALFORENING | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10677/2020 | Landbruksavdelingen Oppfordring til å søke om bruksendring og dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/3531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svetlana Latov | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3530/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 39 - Rektor - Innbygda skole - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10422/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNDER GIRSTAKKEN | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9972/2020 | Kulturavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLA HAGEBAKKEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8780/2020 | Landbruksavdelingen Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8357?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8357/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om oppføring av garasje - gbnr. 14/2/153 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNIVERSAL CONTROL AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8283/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8001/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7692?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7692/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet overtakelsesprotokoll - ventilasjonstekniske arbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AERTECH AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7950/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7871?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7871/2020 | Lønns- og personalavdelingen Klage på vedtak om ekspropriasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7698/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken Bergan-Skar m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6676/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - hjelpepleier 25 % fast - enhet for funksjonshemmede avdeling Lundevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne E Strandbakke | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5472/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Ebbesen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6338/2020 | Landbruksavdelingen Informasjonsbrev til kommuner om koronasituasjonen og arbeidslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6384/2020 | Rådmannen Anmodning om skraping i Vikavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Sneli | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5874/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Storbæk | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5403/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Cafe Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5279/2020 | Næringsavdelingen Svar på forespørsel om flytting av intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5107/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 21 - Ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5024?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5023/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11934/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11750?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11750/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11241/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb i hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11014?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Hasåsmyr Moen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11014/2020 | Enhet for hjemmetjenester Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 71/32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10738?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Sindre Nordnes | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10738/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Skogselskapet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGSELSKAPET I HEDMARK | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10676/2020 | Landbruksavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9783?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Hege B Heramb m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9783/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL-KNUT DANS- OG SPELEMANNSLAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9969/2020 | Kulturavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERS NYHUUS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8779/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om tilbygg inntil 15 kvadratmeter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liss Holstad | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8239/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av innhold i opplæring av fysisk konflikthåndtering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8253/2020 | Enhet for hjemmetjenester Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6337?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Edvard Pedersen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6337/2020 | Landbruksavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8151/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til inngåelse av rammeavtaler med tilkallingsvikarer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8015/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet overtakelsesprotokoll - rørtekniske arbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7949/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7868?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7868/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7776/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avvisning av forslag til minnelig løsning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7219/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Stolt Wang | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6575/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast - enhet for sykehjem 5. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Cecilie Opsahl Rud | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5470/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6705?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6705/2020 | Kulturavdelingen Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og veg-infrastruktur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6332?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6332/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på melding om ødelagt postkassestativ etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Andreas Svendsen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 5810/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Eriksen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5402/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilleggsopplysninger til beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Taste mat & vinhus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HIGHBURY HOLDING AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5254/2020 | Næringsavdelingen Svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5106?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5106/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 20 - Ferievikar helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5019/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11933?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11933/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oppvekst og kultur - ansettelse - kommunalsjef - 100 % - fast http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 6570/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11192/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Kristine Smith Høiby | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10930/2020 | Barnehagene Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 1/107 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10737?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10737/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Trysil Nord-Vest VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGEN TRYSIL NORD-VEST | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10672/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL IDRETTSLAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9968/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9765?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9765/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEPHAN BAKKE | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8778/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8139/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om oppføring av garasje - gbnr. 14/2/153 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNIVERSAL CONTROL AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8144/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste og vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7694/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet overtakelsesprotokoll - bygningstekniske arbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7948/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7866/2020 | Lønns- og personalavdelingen Påminnelse om klagefrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7208/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast - enhet for hjemmetjenester avdeling 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5466?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melisa Norstad Heggberget | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5466/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Ottershagen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6336/2020 | Landbruksavdelingen Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6331?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6331/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på klage på brøyting i Vikavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Eriksson | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 5809/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Hyllvang | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5400/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KORT & GODT MAT AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5240/2020 | Næringsavdelingen Innkalling til gjennomføring av intervju - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5083/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 21 - Ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5017/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Avslag på søknad om tilskudd til oppføring av toalettbygg ved Vonheim http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4618?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN VEL | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4617/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11932/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11273/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 1/40 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10736?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BREDE SVENNEBY | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10736/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om sommerjobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10885?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Søgård | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10885/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10727?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10727/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Trysil Nord-Øst VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10666?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGEN TRYSIL NORD-ØST | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10666/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10122/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10306?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10306/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYBERGSUND JENTE- OG GUTTEKORPS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9967/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9763/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på drøftingsnotat - forslag til nedbemanning EM-boligen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9315?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Ergoterapeutforbund | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9315/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om begrunnelse for at navn skal unntas fra søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9083?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9083/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8777?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HARALD KORNSTAD | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8777/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på vurdering av grunnlag for klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7114?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7114/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om det er VA-plan på område HC 8507 - gbnr. 51/324 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Rotevatn | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7609/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgiver innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8090/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet overtakelsesprotokoll - elektrotekniske arbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELTERA INNLANDET AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7945/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7864/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5723?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariyan Dimitrov Georgiev m.fl. | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5723/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % vikariat - enhet for sykehjem 3. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yasin Hussaini | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5462/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Opseth | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6335/2020 | Landbruksavdelingen Koronaviruset - beredskap for kommunens bostøttearbeid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6283/2020 | Enhet for sosialtjenester Klage på brøyting i Vikavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Eriksson | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5779/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5399/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Kveik restaurant og brewpub http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5238?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILELVA RESTAURANT AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5238/2020 | Næringsavdelingen Purring på svar på forespørsel om utvidet søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5232?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5232/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5083?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5082/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 22 - Ferievikar institusjonskokk/kjøkkenassistenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5016/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Avslag på søknad om tilskudd til rehabilitering av samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4617?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY SAMFUNNSHUS AL | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4616/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11931/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Nymoen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12038/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11143/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedlegg til søknad - tilskudd til prosjekt oppsetting av vilthegn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Neby | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11015/2020 | Næringsavdelingen Melding om 2. gangs utlysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Andersson m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10542/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Ljøradalføret VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALFØRET VEGVEDLIKEHOLDSFORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10658/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10305/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10112?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10112/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY SANGKOR | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9966/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på drøftingsnotat - forslag til nedbemanning EM-boligen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9144/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8869?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8869/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ULVSJØEN SAMDRIFT DA | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8775/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7624?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7624/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers forslag - tilsetting i fagarbeiderstillinger - enhet for sykehjem - avdeling tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8051?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8051/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet overtakelsesprotokoll - rørtekniske arbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7943?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: YC RØR AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7943/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling- ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7861?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7861/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om tilbygg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Olsen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7504/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vurdering av grunnlag for klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7112?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7112/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6334?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Sigvart Næss | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6334/2020 | Landbruksavdelingen Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6227?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6227/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om ødelagt postkassestativ etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Andreas Svendsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5667/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5395?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Myrvang Lund | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5395/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 4971/2020 | Lønns- og personalavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Taste mat & vinhus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HIGHBURY HOLDING AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5074/2020 | Næringsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5079?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5078/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 21 - Ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5011/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Avslag på søknad om tilskudd til nytt tak på grendehuset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELTEDALEN OG ELGSMYRA VEL | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4608/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11930/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra byggemøte nr. 5 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11583/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Østby vegvedlikeholdsforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY VEGVEDLIKEHOLDSFORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10655/2020 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om jobb på sykehjemmet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10147?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fatmeh Mosawi | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10147/2020 | Enhet for sykehjem Oversendelse av arbeidsgivers forslag - utvelgelse av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10071?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10071/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian A Moe Rudshagen m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 7741/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYBERGSUND IDRETTSLAG - TRYSIL | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9965/2020 | Kulturavdelingen Melding om forlenget søknadsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9364?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9364/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Beatrice Lindgren m.fl. | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9347/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 33 - Pedagogiske ledere - vikariater - Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9041/2020 | Barnehagene Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Østmoe | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8785/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLE MAGNUS OUREN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8774/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av innhold i opplæring av fysisk konflikthåndtering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6354?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTL DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6354/2020 | Enhet for hjemmetjenester Svar på spørsmål om hytte kan brukes som bolig - gbnr. 23/67 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7489?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Morten Johansen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7489/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7397/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om forlenget klagefrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6164/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6323?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Nysæter | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6323/2020 | Landbruksavdelingen Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport og veg-infrastruktur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6075/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på mottatt melding om overnatting på Trysil ungdomsskole 13.-15.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 6009/2020 | Trysil ungdomsskole Melding om ødelagt postkassestativ etter snøbrøyting i Gammelvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilia Wendy Wilshaus | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5585/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Skjærstad Kamrud | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5385/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5370?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5370/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra byggemøte 13 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5288?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5288/2020 | Eiendomsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5074?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5073/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 22 - Ferievikar institusjonskokk/kjøkkenassistenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5009/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4970/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4998/2020 | Lønns- og personalavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL-KNUT HOTELL | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4770/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på mottatt referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11948/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11928/2020 | Lønns- og personalavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Vestre Trysil snøskuterklubb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10966/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11636/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11450?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Petter Blestad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11450/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Grønenes VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNENES VEGVEDLIKEHOLDSFORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10637/2020 | Landbruksavdelingen Melding om 2. gangs utlysning - justerte krav http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10386/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra byggemøte nr. 4 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10234/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forespørsel om jobb på sykehjemmet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fatmeh Mosawi | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10084/2020 | Enhet for sykehjem Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: 4H nemnda i Trysil | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9963/2020 | Kulturavdelingen Melding om utsatt møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9215/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 35 - Pedagogisk leder - vikariat 60 % - Vestre Trysil oppvekstsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9040/2020 | Barnehagene Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LIV I LIA INGRID BENTZEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8773/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8297?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8297/2020 | Landbruksavdelingen Foreløpig svar på spørsmål om grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7438?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Csenge Matyi-Szabo | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7438/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7735?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel Otnes Berg | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7735/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om oppføring av fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7484?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Istad | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7484/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad - kulturkonsulent - Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7420?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Olsen m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7420/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling- ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7238?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7238/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om vurdering av ekspropriasjonssak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 6139/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Gjermund Nymoen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6322/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på mottatt melding om overnatting på Innbygda skole - 13.-15.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 6008/2020 | Innbygda skole Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd - stenging av virksomheter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5982/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker ikke gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5368?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Skjæraasen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5368/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om høye brøytekanter i Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5392?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: June Elisabeth Ebbell | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5392/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Referat fra vernerunde 14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5249/2020 | Eiendomsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5187/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på vurdering av kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4944/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 21 - Ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5008/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4998?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4997/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag på kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5028/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Kiwi 004 Trysil og Kiwi 222 Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KIWI MINIDRIFT AS | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4739/2020 | Næringsavdelingen Referat fra drøftingsmøte 26.05.20 - nattevakter Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11810/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Ola Neby om tilskudd til oppsetting av hjortehegn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10965/2020 | Næringsavdelingen Lovlighetskontroll av vedtak i PS 2020/13 - hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10976/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11634?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11634/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Neby | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11447/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11248/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Varåens VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VARÅENS VEGVEDLIKEHOLDS FORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10635/2020 | Landbruksavdelingen Rapport fra vernerunde 14 - 5.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10035/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅSENE-SØRE TRYSIL IDRETTSLAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9962/2020 | Kulturavdelingen Forespørsel om jobb i hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9324?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Smordalen-Foss | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9324/2020 | Enhet for funksjonshemmede Oversendelse av samtykke til terringinngrep http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9314/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste - rektor - Vestre Trysil oppvekstsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9137?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9137/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9039/2020 | Barnehagene Drøftingsnotat - forslag på nedbemanning - EM-boligen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8892?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8892/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØYVIND KVEEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8772/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8737?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8737/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjon om Trysil-Knut hotell som intermediær sengeavdeling i covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8563/2020 | Enhet for hjemmetjenester Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7283/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8026/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers forslag til inngåelse av rammeavtaler med tilkallingsvikarer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7768/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om oppføring av garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Hvaal Møller | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7459/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Josefin Martha Haugen m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7502/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7236/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Ingegärd Håkansson | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6321/2020 | Landbruksavdelingen Melding om oppfylte vedtak og utsettelse av frist til 1.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6289/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5980?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5980/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om ansvarlig for strøing i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5354?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Westre | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5354/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Anita Tangen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5366/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - overnatting på Trysil ungdomsskole 4.-5.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5292?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5292/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting i student-/elevstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5160/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på vurdering av kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4940?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4939/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4996/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ferievikar pleiemedarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4990/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag på kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4973/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av systemskisse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4772/2020 | Eiendomsavdelingen Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12134?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12134/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11446?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Pedersen Blixt | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11446/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11243/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - nattevakter Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10973/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10602?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lerbak Tor | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10602/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknader om tilskudd fra Raskiftefondet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10882/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Trysil 4H-nemnd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Arne Finneid | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10632/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - gbnr. 26/583 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9214/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som student/elev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9788/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9961/2020 | Kulturavdelingen Signert endringsmelding nr. 9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9914/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Foreløpig svar på brev om adresser i hytteområde Trysilfjellet sør http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9167/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 36 - Pedagogisk leder - vikariat 40 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9038/2020 | Barnehagene Forespørsel om jobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Stålung Jacobsen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9044/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8736?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8736/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HARRY WESTAD | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8771/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av referat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8494/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om Trysil-Knut Hotell som intermediær sengeberedskap i covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTL DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8459/2020 | Enhet for hjemmetjenester Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Csenge Matyi-Szabo | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7282/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 53/39 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8024?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runa Elisabeth Skyrud | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8024/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om tilbygg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Olsen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7325/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7235/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7054/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som lagrettemedlem/meddommer ved Eidsivating lagmannsrette http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5353?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Ramleth Østli | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5353/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om mottatt søknad - ferievikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ohm Sopaluck Pimpamote m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5654/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversikt over tildelte kulturmidler pr 15.02.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 5430/2020 | Kulturavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6320?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Melvin Nerby | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6320/2020 | Landbruksavdelingen Forslag til minnelig løsning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5950/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding til kommunene i Innlandet fra Sivilforsvaret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5963/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på anmodning om utvidet frist for tilbakemelding på vedtak om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5603/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på mottatt melding - overnatting på Trysil ungdomsskole 6.-8.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5291/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5041/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4988/2020 | Lønns- og personalavdelingen Klage på snørydding i Vestadbakken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5002?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Egil Aasen | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5001/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4925?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4924/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4954?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jerusalem G Temanu | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4953/2020 | Enhet for hjemmetjenester Søknad på stilling - ferievikar pleiemedarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sophia Rosch | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4963/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av utvidet søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4878/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilsvar til klage på tildelingsbeslutning / kopi av brev til Wahl-Larsen Advokatfirma AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12142?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12142/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om bruk av gatelys om sommeren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Unni Enberget | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11990/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Utåkut løypelag om tilskudd til etablering av turorientering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10839/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11553/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11445?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Harald Østmoe | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11445/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11239/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om møtereferat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Peter Solum | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11258/2020 | Plan- og miljøavdelingen Sommerturnus 2020 - Lundevegen 6/8 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10945/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10601?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørby Jon | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10601/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Arne Finneid | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10403/2020 | Landbruksavdelingen Signert endringsmelding nr. 6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9910?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9910/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9958/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9766?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9766/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Dispensasjon med vilkår for å slippe bruk av regulert adkomstvei til gbnr. 26/583 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9001/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere - rektor - Vestre Trysil oppvekstsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9126?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag m.fl. | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9126/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på ønske om vegnavn som adresser i hytteområdet Trysilfjellet sør http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9010/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9037?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9037/2020 | Barnehagene Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EINO SAMDRIFT DA | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8770/2020 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb i barnevernet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maritha Nelvik | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8521/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8474/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra drøftingsmøte 14.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8146/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Oversendelse av arbeidsgivers innstilling etter intervju - lærling IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7010/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7281?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Hemstad m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7281/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7999/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7242/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7087?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7087/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Livor Nyborg | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6319/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om hytte kan brukes som bolig - gbnr. 23/67 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6171?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Johansen | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6171/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 5962/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5831?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5831/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på mottatt tilbakemelding på referat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5437/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Bakke | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5347/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om utvidet frist for tilbakemelding på  vedtak om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5310/2020 | Rådmannen Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5275?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Akre | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5275/2020 | Innbygda skole Spørsmål om ansvarlig for strøing i Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Westre | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4904/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takk for tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Lohne | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4768/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om utvidet søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4757/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 12 - Lærlinger - helsefagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4760?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4759/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oppnevning av representant til styret for Stiftelsen Glomdalsmuseet - anmodning om tilbakemelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN GLOMDALSMUSEET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11984/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11927/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11444?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Lutnæs | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11444/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11250/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11132/2020 | Lønns- og personalavdelingen Sommerturnus 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10905/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen Turistsenter søndre del - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10861?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10861/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Løvåsen Stine | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10600/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om plan for reparasjon av gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10145/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10091/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9957?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDRE TRYSIL IL | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9957/2020 | Kulturavdelingen Lovlighetskontroll av vedtak i sak PS 2020/13 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 8806/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9036/2020 | Barnehagene Anmodning om forhandlingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9028/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra byggemøte 3 - vann og avløp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8840?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8840/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om dispensasjon for adkomstveg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8861?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8861/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE NORSTAD OG INGVILL GLØTHEIM ANS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8769/2020 | Landbruksavdelingen Svar på forespørsel om sommerjobb på sykehjemmet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pernille Hatten Engerbakk | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8430/2020 | Enhet for sykehjem Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8453?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Sørensen Storsveen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8453/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om tilskudd til å øke skogbrannberedskapen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8330/2020 | Landbruksavdelingen Melding om ny adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8237/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7998?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Linton | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7998/2020 | Landbruksavdelingen Underskrevet avtale mellom Engerdal kommune og Trysil kommune om kjøp av intermediærplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENGERDAL KOMMUNE | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8009/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7239/2020 | Enhet for sykehjem Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7086?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7086/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7090/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6317?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Nordhagen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6317/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om oppføring av fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peder Istad | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6100/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5918?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5918/2020 | Rådmannen Tilbakemelding på referat fra forhandlingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5419/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5346/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av dokumentasjon på oppfyllelse av pålegg etter tilsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4877/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om mottatt søknad på høyskolestilling i helse-, omsorg- og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Naess Iversen m.fl. | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4840/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om tilskudd til sommerleir http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4765?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Granrud Veiersted | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4764/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Olav Øverby | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4784/2020 | Innbygda skole Klage over tildelingsbeslutning i konkurranse om entreprisekontrakt - VA Gamlevegen og VA og fortau Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 11699/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidstutvalg 27.5.2020 og 3.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12215/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11926?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11926/2020 | Lønns- og personalavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Oversikt over bruk av midler pr 14. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10761/2020 | Næringsavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45818 for idrett og fysisk aktivitet Trysilhallen ved Trysilhallen / Kopi av brev til Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11538/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11443?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ole Lutnæs | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11443/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at lokal skjønnsnemnd (militær skjønnsnemnd) 2020-2024 er opprettet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11502/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11493/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11383/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11249/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lerbak John | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10599/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10793/2020 | Lønns- og personalavdelingen Foreløpig tilbakemelding - mindre endring av detaljreguleringsplanen for Osensjøen turistsenter søndre del http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Grambo m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10659/2020 | Plan- og miljøavdelingen Dispensasjon med vilkår fra reguleringsformål friluftsområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8312/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10455/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10090/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELTEDALEN OG ELGSMYRA VEL | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9956/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad på student-/elevstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad m.fl. | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9375/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om plan for reparasjon av gatelys på Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9810/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 36 - Pedagogisk leder - vikariat 40 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9035/2020 | Barnehagene Rapport fra vernerunde 21.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8789/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KÅRE ENGER | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8768/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding til drøftingsmøte om styringsrett og arbeidstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den norske jordmorforening | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8613/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om 2. gangs utlysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Larsson | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8325/2020 | Lønns- og personalavdelingen Koronaturnus Bergetunet og Lundevegen 6/8 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8451?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8451/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Forespørsel om sommerjobb på sykehjemmet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pernille Hatten Engerbakk | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8398/2020 | Enhet for sykehjem Krav om lovlighetskontroll av vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8391?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8391/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Freitag | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8245/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marcelo Ramos Fernandes m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7277/2020 | Eiendomsavdelingen Forslag til vegnavn i Bygdeberget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8085?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Busk | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8085/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 72/90 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benny Vesterhaug | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7997/2020 | Landbruksavdelingen Underskrevet avtale om leie av Trysil-Knut Hotell som intermediær avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALPINBOLIGER AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7908/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7233?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7233/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7085?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7085/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6841/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling rentemidler - Norsk Skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6056?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE LANDBRUKSAVDELINGEN | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6056/2020 | Landbruksavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som tilkallingsvikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Ilseng m.fl. | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6310/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rønnaug Storholm | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6305/2020 | Landbruksavdelingen Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5883?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5883/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om oppføring av garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Hvaal Møller | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5782/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra forhandlingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5418/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på melding om mottatt søknad - lærling 2020 - IKT-servicefag/dataelektronikerfag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5515?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel Otnes Berg | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5515/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5342?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Granberg | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5342/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling -  ID 18 - Ferievikarer i renholdstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5025/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet leiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4784?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Akre | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4783/2020 | Innbygda skole Svar på søknad om tilskudd til leie av lokale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maina Kristin Roen Jota | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4762/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11925?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11925/2020 | Lønns- og personalavdelingen Signert avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Gunnar Sørensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11521/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45818 for idrett og fysisk aktivitet Trysilhallen ved Trysilhallen / Kopi av brev til Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11537?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11537/2020 | Kulturavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11507/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11441?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein B Nordgaard | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11441/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11058?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11058/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11247/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 13.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10886?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10886/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10730?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10730/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10245/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen turistsenter søndre del - kulturvernfaglig uttalelse automatisk fredete kulturminner - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9835/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN IDRETTSLAG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9949/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 36 - Pedagogisk leder - vikariat 40 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9033?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9033/2020 | Barnehagene Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER JOHANS TALÅSEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8767/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om defekte gatelys i Buskvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Engerbakk Skei | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8429/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7572?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRYSIL HISTORIELAG | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7572/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra drøftingsmøte - turnus korona http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7646?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7646/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7276?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Østbu | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7276/2020 | Eiendomsavdelingen Spørsmål om videre saksgang http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8299?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Ramstad | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8299/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utsatt frist for klage på saksbehandling i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7917?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7917/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8134?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8134/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7996?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7996/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding etter befaring for vurdering av intermediær avdeling i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgal Sætre | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7821/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7841/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til omstilling og nedbemanning ienhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7151/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7089?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7089/2020 | Enhet for sykehjem Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7047?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7047/2020 | Rådmannens stab Referat fra byggemøte 2 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6997/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6844?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6844/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5507/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om tomt - gbnr. 63/122 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5473?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: André Jahren | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5473/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om anvisning over rentemiddelskonto R3421-1000 i Trysil kommune - Norsk Skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE LANDBRUKSAVDELINGEN | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5897/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6662?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6662/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Olav Nordgård | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6304/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål til ordfører om hvordan politiske beslutningsorganer skal involveres i håndteringen av koronavirusutbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 5878/2020 | Ordføreren Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Heidi Valdem | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6084/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Elgshøen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5335/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 18 - Ferievikarer i renholdstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5023?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5022/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til arrangement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4752?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY MISJONSMENIGHET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4751/2020 | Kulturavdelingen Søknad om forhåndstiltredelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4762?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4761/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11924/2020 | Lønns- og personalavdelingen Dokumentasjon på behandling av avvik i tilsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11584/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 73989 for idrett og fysisk aktivitet Søre Osen klubbhus ved Søre Osen fotballbane / Kopi av brev til Søre Osen idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11529/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11640?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11640/2020 | Lønns- og personalavdelingen Analyseresultater 13.-25.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11404/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11440?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Fossheim | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11440/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om bytte av uker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HUSFLIDSLAG | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11495/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11246/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11046?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11046/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om saksbehandlingstid / Kopi av brev til The Lodge Trysil AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10811?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10811/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10726?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10726/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10396?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Gunnar Sørensen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10396/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10175/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad på stilling - fagansavarlig skole i SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10032?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10032/2020 | Lønns- og personalavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 29.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9778/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen Turistsenter søndre del - Ingar Solum http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Peter Solum | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9366/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL STORBAND | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9261/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9084/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9031/2020 | Barnehagene Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8766?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN OTTO ERIKSEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8766/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på stillingsannonse - 2. gangs utlysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8267/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om defekte gatelys i Buskvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Engerbakk Skei | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8250/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på mottatt uttalelse fra Skistar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8259/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av originaldokumenter etter tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5689?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Brenden | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5689/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppstart av planarbeid - forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7011?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glommen Mjøsen Skog | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7011/2020 | Rådmannens stab Innkalling til drøftingsmøte - turnus korona - Hagebæk, Lundevegen 6/8 og Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7045/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Dispensasjon fra reguleringsplanens § 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Marry Rismyr | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7062/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7275?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Løvlund | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7275/2020 | Eiendomsavdelingen Tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Lerbak m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7805/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Representant for grunneierinteressene i styret i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7725?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Engerdal kommune | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7725/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til drøftingsmøte om forståelsen av hovedavtalens bestemmelser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7952?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7952/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 37 - Sykepleiere og vernepleier - faste stillinger og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8120?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8120/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 53/39 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7995/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om leie av hotell i forbindelse med Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7749?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Mobæk | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7749/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønske om vegnavn som adresser i hytteområdet Trysilfjellet sør http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7324?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO ANS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7324/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på forslag til nedbemanning - anmodning om drøftingsmøte - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7057/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6842/2020 | Enhet for sykehjem Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6843/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om mottatt søknad - lærling 2020 - IKT-servicefag/dataelektronikerfag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian A Moe Rudshagen m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5501/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6661?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6661/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ny grunnturnus for enhet for hjemmetjenester avdeling 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6392?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6392/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6302?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6302/2020 | Landbruksavdelingen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Sørensen Storsveen | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5872/2020 | Enhet for hjemmetjenester Risikovurdering av arrangementet Fjellrock http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FULUFJELLET AS | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5873/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5870?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5870/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Eggen Hansen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5333/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på spørsmål om bygging av grillhytte og utnyttelse av areal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Nagy | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5241/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om ekspropriasjon i Bygdeberget - ny oversendelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4760/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling -  ID 18 - Ferievikarer i renholdstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5022?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5021/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til vårkonsert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4749?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: REGNBUEN | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4748/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11922/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11639/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 75195 for idrett og fysisk aktivitet Skagsvola tursti ved Skagsvola / Kopi av brev til DNT Engerdal og Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11528/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif T Løvlund Vestling | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11437/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om tildelt uke i sommerkafeen i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11337?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Jorunn Fuglaamoen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11337/2020 | Kulturavdelingen Status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 10932/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11244/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Samtykke til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARETO BANK ASA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11012/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Habberstad | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11082/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om bekreftelse på komplett søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10611/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 29.4.-7.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10288?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10288/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9696?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9696/2020 | Lønns- og personalavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10171?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10171/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Bekreftelse på mottatt rapportering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10046?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10046/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til oppsetting ov hjortevilthegn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9980?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Neby | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9980/2020 | Næringsavdelingen Svar på klage på avslag på dispensasjon og oversendelse til Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9377?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS m.fl. | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9377/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9767/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9260?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET FLENDØLEN | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9260/2020 | Kulturavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen Turistsenter søndre del - Per Walmsness http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9227?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Walmsness | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9227/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om behandling av søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9202?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil Høyre | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9202/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 36 - Pedagogisk leder - vikariat 40 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9030/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9042/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 22.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8928/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8765?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELDAR HARVIKEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8765/2020 | Landbruksavdelingen Aksept av avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Drange og Aase Storjordet Drange | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8571/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7400/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7274?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7274/2020 | Eiendomsavdelingen Plan, ressurs- og kostnadsvurdering for videre arbeid med nye snøskuterløyper i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7757/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av turnus for mai og pinse 2020 for godkjenning - Lundevegen 6/8 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6556/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Anmodning om drøftingsmøte om forståelsen av hovedavtalens bestemmelser knyttet til utekontakter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7951?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune - Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7951/2020 | Lønns- og personalavdelingen Stillingsannonse 2. gangs utlysning - rektor - Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8181?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8181/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om bekreftelse på mottatte uttalelser til søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8158/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 69/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7994/2020 | Landbruksavdelingen Svar på invitasjon til drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7923?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7923/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7900?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Freitag | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7900/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utnevning av representant for grunneierinteressene i styret i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELVELAG SA | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7522/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på innvilget søknad om deling - gnr. 37, bnr. 355 - formål boligtomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7432/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forslag til turnusavtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5552?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5552/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Anmodning om utsettelse av svarfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD-TRYSIL HISTORIELAG | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7167/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6509/2020 | Rådmannens stab Innkalling til drøftingsmøte om omstilling og nedbemanning i oppvekst og kultur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6687/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6840?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6840/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6660?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6660/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kontrollrapport terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Marry Rismyr | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6600/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Myrvold Svenningsen | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6301/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 5867/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Tore Emilsen | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5829/2020 | Enhet for funksjonshemmede Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5836/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5838?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5838/2020 | Enhet for sykehjem Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5553/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5326?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Stengrundet | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5326/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Purring på svar på spørsmål om bygging av grillhytte og utnyttelse av areal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5196?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Nagy | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5196/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om ekspropriasjon i Bygdeberget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4754?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4753/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling -  ID 18 - Ferievikarer i renholdstjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5018/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til Villmarksvekkua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNT ENGERDAL OG TRYSIL | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4747/2020 | Kulturavdelingen Komplettering av søknad - erklæring om prioritetsvikelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12157/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Presisering av godkjenning av plassering av levegg / kopi av brev til Halvor Stormoen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Vatne-Larsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11975/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11921?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11921/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tillatelse til tiltak - søknad om igangsettingstillatelse - riving eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11596/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kjørebok for bruk av snøskuter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11721?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11721/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslag på klage på søknad om deling av gbnr. 67/9 Storsnes - oversendelse til Fylkesmannen som klageorgan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11097?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11097/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11228/2020 | Barnehagene Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 9235 for idrett og fysisk aktivitet Fregn skytebane 100m ved Fregn skytebane / Kopi av brev til Fregn skytterlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11527/2020 | Kulturavdelingen Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11423/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11435?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Engebret Storsnes | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11435/2020 | Plan- og miljøavdelingen Spørsmål om tildeling av uker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11262?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Jorunn Fuglaamoen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11262/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11240/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11238?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11238/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om statusoppdatering i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10893?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10893/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påminnelse om at urådighet hindrer tinglysing av nye bruksnummer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fjellstøtt Eiendom | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10874/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på kommentar til nabovarsel - gbnr. 25/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Guttorm Blikstad | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8540/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innkalling til drøftingsmøte om arbeidstidsplaner for barnehageansatte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10451?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10451/2020 | Barnehagene Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10346/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til oppgradering av Vestby samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9954?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTBY GRENDEUTVALG | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9954/2020 | Næringsavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9915/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9319/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Habberstad | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9770/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 15.-28.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9317?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9317/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen Turistsenter søndre del - Elisabeth og John A. Larsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Arild og Elisabeth Larsen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9225/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LØRDALEN MUSIKKFORENING | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9259/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9034?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9034/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av referat fra drøftingsmøte om styringsrett og arbeidstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 7636/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8764?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARS STORLIEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8764/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8740/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 33 - Pedagogiske ledere - vikariater - Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8478/2020 | Barnehagene Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 15.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8384/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Rapport fra tilsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7794/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUNDSANDEN AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7273/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av pinse- og maiturnus 2020 for godkjenning - Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6519/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Tillatelse til tiltak - rammesøknad - fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR Mats Bjørklund | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7039/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKISTAR NORGE AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8073/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/26 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dorthe Oleanne Pentzen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7993/2020 | Landbruksavdelingen Svar på innkalling til drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7921?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7921/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Tilbud om stilling - sykepleier 75 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Sørensen Storsveen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7859/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om utnevning av representant for grunneierinteressene i styret i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELVELAG SA | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7264/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på søknad om tilskudd til å bevare deler av et av de gamle trærne Sem, Kam og Jafet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL HISTORIE OG MUSEUMSLAG | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6479/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6839/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6270?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Moren | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6270/2020 | Landbruksavdelingen Forslag på vegnavn i Innbygda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6124?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Holt | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6124/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5837/2020 | Enhet for sykehjem Spørsmål til ordfører om hvordan politiske beslutningsorganer skal involveres i håndteringen av koronavirusutbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5828/2020 | Ordføreren Søknad på stilling - ID 25 - Kulturkonsulent - fast 50 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5835/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5833/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merethe M T Hagland | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5429/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Ønsker ikke gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Stahl Carlsen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5325/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av dokument til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4918?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4917/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling -  ID 17 - Ferievikarer på veg-, vann- og avløpsavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5007/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til Hallgeir-Sprinten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Organisasjonskomiteen for Hallgeir-Sprinten | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4746/2020 | Kulturavdelingen Spørsmål om tomt  - gbnr. 63/122 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: André Jahren | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4775/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet utleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Elisabeth Jonsson | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12143/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest - fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11540/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11226/2020 | Barnehagene Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Jota | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11433/2020 | Plan- og miljøavdelingen Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 39/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11490/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11400/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45813 for idrett og fysisk aktivitet Trysil ungdomsskole hinderløype ved Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11368?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11368/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11236/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11237/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11189/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10708/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om tilbakemelding på forslag til avtale om kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Drange | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8524/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Orientering om at dokumentet har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr. 44/91 og 44/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9797/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9827?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9827/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10355/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10328?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10328/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om hytteeiere som er gitt bruksendring i Bjønnåsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10295?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10295/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10304/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kjørebok for bruk av snøskuter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10258/2020 | Plan- og miljøavdelingen Godkjenning av mindre endring av detaljreguleringsplan for HB1614 og HB1615 i Fageråsen – flytting av trasé for vannledning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9732/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på mottatt drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10029/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på mottatt drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10030/2020 | Barnehagene Vedlegg til søknad om tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9760?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Søre Osen menighetsråd | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9760/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppstart av planarbeid. Forslag til planstrategi og planprogram. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5926?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 5926/2020 | Rådmannens stab Trysil Bryggeri - salgsbevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8607?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 8607/2020 | Næringsavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9250/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY MUSIKKLAG | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9255/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturviterne | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9208/2020 | Lønns- og personalavdelingen Analyseresultater 15.-28.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9198/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen turistsenter søndre del - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9102?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9102/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9032?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9032/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Helseth | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8920/2020 | Enhet for hjemmetjenester Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8852?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8852/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8739?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8739/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLENVOLD KÅRE JOAR | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8763/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8477?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8477/2020 | Barnehagene Dispensasjon - etasjeantall og overbygget terrasse - hytte A http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7021/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gustav Kjellberg K Jota | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7272/2020 | Eiendomsavdelingen Innvilget søknad om deling - gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Løvåsen m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 5922/2020 | Landbruksavdelingen Avlysning av oppstartskonferansen 30. mars og politikerreisa 31. mars og 1. april http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Sletten m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 5825/2020 | Næringsavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 8.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8155/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7992/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7848?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7848/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Drøftingsnotat - forslag til omstilling og nedbemanning - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 4621/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Lund samfunnshus 4.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5619?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5619/2020 | Næringsavdelingen Svar på varsel om forlenget saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7149?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7149/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vedtak om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning - gbnr. 33/2 og 33/837 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJELLSTØTT EIENDOM AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7164/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om at arbeidsgiver ivaretar informasjons‐ og drøftingsplikten or endring av arbeidsplaner for den enkelte avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7189/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på endring av ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6469?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Habberstad | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 6469/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontonummer for utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Espen Brekke | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6462/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6837/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra drøftingsmøte - sommerturnus 2020. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6014?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6014/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6268?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Hartveit | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6268/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5834/2020 | Enhet for sykehjem Fylkesmannen anbefaler felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5811?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5811/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Klage på saksbehandling i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5818/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Valg av representant til å sitte i frivilligrådet 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5145/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til stillingsannonse og vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5384/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra byggemøte 1 - vann og avløp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5578/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beathe Helen Sande | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5319/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Forslag på vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOELVEN TRYSIL AS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5305/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontaktopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorun Irene Øvergård | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5245/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 11 - Lærling - IKT-servicefag/dataelektronikerfaget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4996?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4995/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4906?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Brenden | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4905/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om jobb på arkiv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4850?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Kopperud | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4849/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til korpstur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4746?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKOLEKORPS | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4745/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12060?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Andersson | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12060/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kommentar til opplysning om godkjenning av levegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Vatne-Larsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11818/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Deling av grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martin Mellum | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12045/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11715?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11715/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om avsluttet sak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11747/2020 | Innbygda skole Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11225/2020 | Barnehagene Svar på anmodning om utsettelse av befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11286?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martinsen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11286/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 39/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11393?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11393/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 60469 for idrett og fysisk aktivitet Trysil idrettsplass Tennisbane/balløkkebane ved Trysil idrettsplass / Kopi av brev til Idrettslaget Trysilgutten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11367/2020 | Kulturavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11398/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11526?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11526/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11431?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Einar Nymoen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11431/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kostnader ved legging av brukt kunstgress fra Nybergsund stadion http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11427/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest - bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roman Latov | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11151/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11188?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11188/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11194/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om kafédrift i Bjønnstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil FK | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10958/2020 | Kulturavdelingen Nye funksjoner for digital utbetalingsanmodning og etterrapportering av gjennomførte tiltak for UKL og SMIL http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10975/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10805/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Åne Spikkerud | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10815/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10725?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10725/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av søknad om tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10667/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilbakemelding på forslag til avtale om kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Johannes Sørensen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8511/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10486/2020 | Plan- og miljøavdelingen Orientering om videre søknadsbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulla Westbø | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10269/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9824?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9824/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10223?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10223/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om oversikt over hytteeiere som er gitt bruksendring i Bjønnåsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10264/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om deling av gbnr. 67/9 Storsnes - klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 8000/2020 | Landbruksavdelingen Tillegg til søknad om tilskudd til utvikling av snøskuterkjøring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9263?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9263/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på mottatt drøftingsnotat - anmodning om drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9344/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på mottatt drøftingsnotat - anmodning om drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9345/2020 | Barnehagene Melding om kjøretøy innmeldt i forsikringsavtalen - HB85067 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9221?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9221/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN IDRETTSLAG | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9254/2020 | Kulturavdelingen Melding om åpent avvik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9292?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: THE LODGE TRYSIL AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9292/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - riving og nybygg boliger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9070/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om tilskudd til partiene i Trysil kommunestyre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Senterparti m.fl. | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8884/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9026/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av oppdatert gjennomføringsplan og ansvarsretter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9025/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - mindre endring av detaljreguleringsplan for HB1614 og HB1615 - flytting av trasé for vannledning - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8844?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8844/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - ergoterapeut 60 % fast - demensteamet - enhet for hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8849?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Helseth | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8849/2020 | Enhet for hjemmetjenester Retur av dokumentene - dokumentene er nektet tinglyst - gbnr. 44/1,91 og 92 gbnr. 45/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8851?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8851/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av Simien evaluering mot TEK17 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8786?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AERTECH AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8786/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8762?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER JON ELGSHØEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8762/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8738?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8738/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8476?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8476/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad om salgbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8498/2020 | Næringsavdelingen Analyseresultater 18.3.-17.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8413?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8413/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Unntak fra radonmåling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7922/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilskudd til administrative felleskostnader til vegvedlikeholdsforeningene i Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6362?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNENES VEGVEDLIKEHOLDSFORENING m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6362/2020 | Landbruksavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7271?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7271/2020 | Eiendomsavdelingen Varsel om oppstart av planarbeid - forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 5701/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 30 - Rektor - Vestre Trysil oppvekstsenter - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8132/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 33 - Pedagogiske ledere - vikariater - Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8124?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8124/2020 | Barnehagene Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Moren | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7991/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til dispensasjonssøknad for fortsatt avkjørsel over friområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKISTAR NORGE AS AVD TRYSILFJELLET | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7828/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad - kursinformasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HUSFLIDSLAG | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7803/2020 | Kulturavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 3.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7860/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Orientering om at kommunen setter vilkår før det gis igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR Mats Bjørklund | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 6991/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om tinglysingsnekt av retting ved inkurie - seksjonering gbnr. 33/911 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6762?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENTRAS BOLIG AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6762/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om bruk av Fladhagenparken og scenen 17. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: 17. mai komiteen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6523/2020 | Eiendomsavdelingen Avslag på søknad om utvidelse av skjenkeareal 13.-14.3., 20.-21.3. og 27.-28.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANT LAAVEN 1790 AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 5815/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på innkalling til drøftingsmøte for avtale om gjennomsnittsberegning av søndager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5423/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Anmodning om drøftingsmøte før utlysning av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5381?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5381/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om matrikulering uten oppmålingsforretning - gbnr. 33/2 og 33/837 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLSTØTT EIENDOM AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6818/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 27 - Lærer - ungdomsskolen - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6666?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6666/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6266?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDERUDSKOGENE ANS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6266/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om forlenget saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6013/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - rammesøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6045/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6138/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5793/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 24 - Fagarbeider - tjenester på natt - fast 90 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5832/2020 | Enhet for sykehjem Valg av arbeidsutvalg - råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse -2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5139/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet utleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonyme narkomane | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5714/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5592?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5592/2020 | Næringsavdelingen Nye vegnavn i Trysil - anmodning om innspill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Odden | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5153/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker gjenvalg som meddommer i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Storsveen | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5314/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Komplettering av søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Habberstad | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5189/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4999/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - Lærling - IKT-servicefag/dataelektronikerfaget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4975/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 17 - Ferievikarer på veg-, vann- og avløpsavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4849?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4848/2020 | Lønns- og personalavdelingen Plan, ressurs- og kostnadsvurdering for videre arbeid med nye snøskuterløyper i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4641?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4640/2020 | Plan- og miljøavdelingen Månedsbrev juni/juli 2020 Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Bolstad m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11767/2020 | Østmojordet barnehage Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 56/357 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12040/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av kommentarer til prioriteringer av søknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10949/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av søknad om fradeling for endelig vedtak - gbnr. 64/15 mfl. Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11309/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11582?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11582/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Bakken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11430/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45808 for idrett og fysisk aktivitet - ballbane ved Trysil idrettsplass / Kopi av brev til Idrettslaget Trysilgutten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11366/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Melby Bakken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11291/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11327?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11327/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utsettelse av befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Martinsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11279/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11146/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11187/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Foreløpig tilbakemelding om videre saksgang - dispensasjon for fradeling av boligtomt og bygging av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10941/2020 | Plan- og miljøavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roman Latov | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11091/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11134?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11134/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kommentarer til søknad om ferdigattest - kopi av brev til Bolig Partner AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11057/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10733?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10733/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Spikkerud Erlend | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10814/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Røssel Stein | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10775/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnstad Robert Andre | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10250/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10792/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon - oppføring av uthus i LNF-område http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulla Westbø | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8875/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om vedtak om deling - fradeling av parsell http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10300?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10300/2020 | Landbruksavdelingen Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10558/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10462/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Margrethe Akre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Akre | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10390/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra møtet mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 29. april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnåsen hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10123/2020 | Næringsavdelingen Referat fra møte i arbeidsgruppa 21.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Petershagen Åsbø m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10174/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Glomma As | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10006/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9825/2020 | Landbruksavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9822?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9822/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr. 26/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsheim Einar | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10375/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om bekreftelse på behandling av søknader om bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10229/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9697?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9697/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9406?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9406/2020 | Kulturavdelingen Melding om politisk verv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde K Pettersen Nyhuus m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10164/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig - gbnr. 56/352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10129?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS ARKITEKTBUA | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10129/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9904/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av drøftingsnotat - arbeidstidsavtale for barneveiledere i barnehagene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8988?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 8988/2020 | Barnehagene Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9252/2020 | Kulturavdelingen Søknad om tilskudd til piano og oppvaskmaskin http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Søre Osen menighetsråd | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9258/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - søknad uten ansvarsrett - tilbygg våningshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9161/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om status i oppfølging av byggesak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8867/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om godkjenning av fravik fra TEK17 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8753?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8753/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen turistsenter søndre del - Haakon Økseter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Økseter | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9021/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av drøftingsnotat om arbeidstidsplan for pedagogiske ledere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8985/2020 | Barnehagene Svar på komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8992/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på svar på klage på eiendomsskatt 2019 - gbnr. 33/892 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Arne Bjørnstad | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9075/2020 | Økonomiavdelingen Oversendelse av forslag til stillingsannonse - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturviterne m.fl. | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8972/2020 | Lønns- og personalavdelingen Klage på avslag på søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLEIVA FINN SIVILARKITEKT MNAL | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8947/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt skademelding - skadedato 20.4.2020 - HB78140 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8870?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8870/2020 | Eiendomsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen - gbnr. 53/63, 53/241 og 26/207 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8848?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8848/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8761/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på melding om utvidet søknadsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8577/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 44/94 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7603/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8475?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8475/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på orientering om videre behandlingsform http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8387?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8387/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om avslutning av sak - håndhevingsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8374?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8374/2020 | Innbygda skole Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8455/2020 | Næringsavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7270?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Silkoset | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7270/2020 | Eiendomsavdelingen Tillatelse til tiltak - rammesøknad - fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR Mats Bjørklund | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 5685/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - mindre endring av detaljreguleringsplan for HB1614 og HB1615 - flytting av trasé for vannledning - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8050/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8123/2020 | Barnehagene Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Midttun | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7990/2020 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET MUSIKKRÅD | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7672/2020 | Kulturavdelingen Melding om adresseendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Myhre Pettersen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7919/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7772/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7785/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidstutvalg 1.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7699/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FUFU EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7578/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på tilsynsrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 6805/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 30 - Rektor - Vestre Trysil oppvekstsenter - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7398/2020 | Lønns- og personalavdelingen Analyseresultater 18.-29.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7174/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7179?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnfinn Borger Hansen | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7179/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7116?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7116/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Nytt rundskriv - spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6701/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6665/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om flytting av skogfondsmidler mellom kommuner - Statskog Glomma AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6608?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6608/2020 | Landbruksavdelingen Støtter utvidelse av egenmeldingsperioden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EL & IT forbundet | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6578/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på innkalling til drøftingsmøte om styringsrett og arbeidstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6537?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6537/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Norderhaug | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6261/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om tilskudd til fagtur til Russland http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDMARK SKOGOPPSYNSLAG | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6355/2020 | Landbruksavdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6119/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - avløpsrenseanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6025/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon - hytte A http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5799?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5799/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker å leie lokaler - program for 17. mai http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: 17. mai komiteen i Innbygda | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5785/2020 | Kulturavdelingen Korona: Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5792/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av leder og nestleder - råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse - 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5127?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5127/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilleggsopplysninger til søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5694/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om at vegetasjon vil bli fjernet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5492?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5492/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Rettelse - Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5298/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Underskrevet utleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil Storband | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5234/2020 | Kulturavdelingen Nye vegnavn i Trysil - anmodning om innspill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5149?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Nordal | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5149/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på utkast til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5049?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5048/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - sommerturnus 2020 - Bergetunet, Lundevegen 6/8 og Hagebæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4851?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4850/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting av nytt (nye) gards- og bruksnummer fra gbnr. 33/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4831?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4830/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4993/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Klage på vedtak - avslag på søknad om fradeling av tomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Storsnes | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4834/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12208/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12009/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om læreplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mibrak Z Hailemichael | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11806/2020 | Enhet for funksjonshemmede Tilbakemelding på foreløpig svar på klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11751/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - nybygg avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11698/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Endringer i smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11729?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristin Stenseth m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11729/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11685/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av etterspurte dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10971/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11567/2020 | Enhet for sykehjem 6. avdeling Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11480/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11479/2020 | Landbruksavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bent Ove Bredal Løvåsen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11428/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 24494 for idrett og fysisk aktivitet Søre Osen lysløype ved Søre Osen skiløype / Kopi av brev til Søre Osen idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11365/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om fradeling - gbnr. 64/15 mfl. - lagebehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11281?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11281/2020 | Landbruksavdelingen Innspill til forslag til ordensregler fra samarbeidsutvalget på Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget Innbygda skole | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11267/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 14 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.6.-30.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11289/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11147?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Arkitektbua | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11147/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11144/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11355/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11185?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11185/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Gjennomføringsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Borgen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11007/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilskudd til miljøtiltak i skog - ramme og ordning 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11003/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 45 - INTERN UTLYSNING: Saksbehandler - vikariat - tjenestekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11131/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Østre Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11123/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 9902/2020 | Landbruksavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10938/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10939/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - dispensasjon til fradeling av boligtomt og bygging av veg - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10917?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10917/2020 | Plan- og miljøavdelingen Endring av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10879/2020 | Kulturavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Melby Bakken | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10875/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lagergren Rolf Åke | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10860/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrene Harald Ingolf | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10813/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tærud Willy Joar | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10774/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Engerbakk | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10703/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Bjørnstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10249/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ylva Louise Gulløien | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10447/2020 | Kulturavdelingen Svar på tilbakemelding om gjenvalg til forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Theigler Borgen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10522/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Signert avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn - gbnr. 33/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8353?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Solveig Østmo | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8353/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Erklæringer om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10491/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10501/2020 | Barnehagene Oppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10503/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ekkjestøl Tor Johan | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10255/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om deling - gbnr. 75/75 - tilleggsareal til hyttetomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martin Mellum | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9913/2020 | Landbruksavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9817/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Loberg Gunn Helen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 28.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Nergård Blixt m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9095/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10262?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10262/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om bekreftelse på behandling av søknader om bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10195?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10195/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Fritak fra politiske verv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnfinn Kalfoss | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10159/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Referat fra dialogmøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10152?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10152/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Anmodning om referat fra nettmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rundhøa hytteforening | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9769/2020 | Næringsavdelingen Søknad om tilskudd til løypekjøring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utåkut løypelag | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9257/2020 | Næringsavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKOLEKORPS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9251/2020 | Kulturavdelingen Reviderte tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9290?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9290/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Kolsrud | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9104/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon ved refusjon av utgifter til avløsning under sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9124?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9124/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen turistsenter søndre del - Ingar Solum http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Peter Solum | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9019/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8945/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8921?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8921/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding på svar på klage på eiendomsskatt 2019 - gbnr. 33/892 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7682?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Arne Bjørnstad | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 7682/2020 | Økonomiavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8760?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDIS SØBERG RISBAKKEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8760/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigmelding av arbeid på vann- eller avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARVE HAGEN AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8609/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av fullmakter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8615?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8615/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om forlenget søknadsfrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8538/2020 | Lønns- og personalavdelingen Protokoll fra møte i representantskapet 17.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8517/2020 | Rådmannen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8473?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8473/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om status i oppfølging av byggesak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8411/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 44/93, 45/75 og 45/97 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7560?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7560/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7268?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Smestad | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7268/2020 | Eiendomsavdelingen Dokumentet til tinglysing har fortsatt mangler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6647?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Krav til frisiktsone for avkjørselstillatelse i Stenersætervegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 5375/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Unntak for radonmåling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7924/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at Ungdataundersøkelsen 2020 stenges pga. koronastengte skoler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset Innlandet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8061/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 36 - Pedagogisk leder - vikariat 40 % - Nybergsund barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8121?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8121/2020 | Barnehagene Spørsmål om folkeregistrert adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7889/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av referat fra drøftingsmøte 03.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8044/2020 | Enhet for sykehjem Statusrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8027/2020 | Innbygda skole Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av uthus i strid med byggegrense - gbnr. 37/981 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGLAND GARASJEN AS m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 5814/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om videre behandlingsform http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 6031/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på søknad om tilskudd til voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7669?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES MUSIKKORPS FORBUND INNLANDET | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7669/2020 | Kulturavdelingen Svar på varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Trysilfjellet Arena - el 1 / Kopi av brev til Arkitektbua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8030/2020 | Plan- og miljøavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIV ARK INGOLF WESTBØ | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8012/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 71/32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Sindre Nordnes | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7989/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til endring og igangsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7981?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7981/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Tangådalen masseuttak - gbnr. 9/1 - PlanID 20190200 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7961/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roman Latov | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7902/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7778/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7771/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse - mindre endring av detaljreguleringsplan for HB1614 og HB1615 - flytting av trasé for vannledning - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7536?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7536/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget - også med sak 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4823?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lilian Haugnæss Brenden m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 4822/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter etter seksjonering - gbnr. 26/321 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7357?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7357/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7356?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7356/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Godkjent timesats for tapt arbeidsfortjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Rundfloen Runeberg | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5416/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal - Restaurant Laaven 13.-14.3., 20.-21.3. og 27.-28.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5638?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5638/2020 | Næringsavdelingen Dispensasjon - antall etasjer og overbygget terrasse - hytte B http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5650?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5650/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 27.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7178/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at arrangement 10.4.2020 er utsatt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7211/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 29 - Rektor - Innbygda skole - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7241/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om ferdigattest for VA-anlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7050/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7092/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av oppdatert stillingsbeskrivelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5688?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 5688/2020 | Barnehagene Svar på melding om at fagdagen for folkehelse er utsatt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5807?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldrerådet i Engerdal kommune m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 5807/2020 | Kulturavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5977?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 5977/2020 | Landbruksavdelingen Tillegg til søknad om snøskuterled og åpning for revidering av omsøkt løypetrasé http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5692?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5692/2020 | Plan- og miljøavdelingen Begjæring om retting ved inkurie - seksjonering gbnr. 33/911 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5673/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Lund samfunnshus 4.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5434?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5434/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 28 - Lærer - Innbygda skole - 100 % - fast og årsvikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6664/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6572?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6572/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Støtter utvidelse av egenmeldingsperioden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NITO | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6542/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering om søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6494/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om klageadgang ved hovedutbetaling av produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 5826/2020 | Landbruksavdelingen Melding om betalt faktura - skadedato 13.3.2020 - HB83034 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6378?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6378/2020 | Eiendomsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til bygging av fløterbåt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6353?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERDALEN FESTIVALFORENING | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6353/2020 | Landbruksavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6259/2020 | Landbruksavdelingen Internkontroll - røykeloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6187/2020 | Næringsavdelingen Melding om at arrangementet er avlyst http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6140?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6140/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 5787/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om kommunens tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Ivar Granum | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5676/2020 | Ordføreren Tildeling av landbrukspolitiske virkemidler og belastningsfullmakter i 2020 på jordbruksområdet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5584/2020 | Landbruksavdelingen Analyseresultater 26.2.-5.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5417/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på tilbakemelding på utkast til stillingsannonse og drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5383/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kommunal planstrategi for Trysil 2020-2023. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032. Varsel om oppstart av planarbeid. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5320?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5320/2020 | Rådmannens stab Ønsker du gjenvalg som meddommer til Sør-Østerdal tingrett? http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne G Næverdal Adolfsson m.fl. | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5053/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på innvilgelse av søknad om dispensasjon - deling av grunneiendom gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5283/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra basismøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5253/2020 | Enhet for sykehjem 3. avdeling Tilbakemelding på tilsynsrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5056/2020 | Barnehagene Melding om representant til militær skjønnsnemnd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5080/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på utkast til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5043/2020 | Lønns- og personalavdelingen Nye vegnavn i Trysil - anmodning om innspill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL HISTORIE OG MUSEUMSLAG | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5132/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4992/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Liste over barn i juni http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12194/2020 | Barnehagene Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12191/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på avslag på søknad om fradeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg og Lars Tore Ludvigsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12117/2020 | Landbruksavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12174/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Jansen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12006/2020 | Plan- og miljøavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11753?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11753/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11557/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter etter oppheving av seksjonering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Olsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11546/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Felles informasjon fra kommunale barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristin Stenseth m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11614/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig med avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11690/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Trysil kommunale viltfond - fordeling av midler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HØGSKOLEN I INNLANDET EVENSTAD m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11665/2020 | Plan- og miljøavdelingen Endringer i smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11731?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Nordnes m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11731/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Tillatelse til tiltak - søknad uten ansvarsrett - nybygg garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Andre Haugen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7226/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Café Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8358?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 8358/2020 | Næringsavdelingen Kvittering på søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11477?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11477/2020 | Landbruksavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 14985 for idrett og fysisk aktivitet Nybergsund lysløype ved Nybergsund idrettspark / Kopi av brev til Nybergsund idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11364?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11364/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11349/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om endring av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11397/2020 | Næringsavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11408/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad om midlertidig brukstillatelse - hytte med anneks og carport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11425?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11425/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Hage | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11426/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding etter mottatt redegjørelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 9745/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 1/148 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11299?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Nerhagen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11299/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11317?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11317/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdal 28.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11277/2020 | Ordføreren Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11320?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11320/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Etterlyser innspill på ordensregler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11203?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Staffan Bergqvist m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11203/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11184?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11184/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11062/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Borgen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Østre Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11121?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11121/2020 | Innbygda skole Svar på anmodning om dokumentasjon - kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10974/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Hemstad | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10931/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amundsen Wiggo | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10859/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av eksisterende bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Erik Jacobsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10867/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tærud Randi Olava | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10773/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om vegrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Jansson | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10821/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til ansvarsgruppemøte 12.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10699/2020 | Innbygda skole Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anni-Grete Falk | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10248/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Igangsettingstillatelse - resterende arbeider tilbygg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10471/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10829/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10794/2020 | Lønns- og personalavdelingen Korrigert pensjonsmelding - uførepensjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10785/2020 | Lønns- og personalavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10787/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Bekreftelse på opprettholdelse av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SVØMMING | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10757/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10674?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10674/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10500/2020 | Barnehagene Underskrevet husleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10533/2020 | Eiendomsavdelingen Høringsuttalelse - dispensasjon til fradeling av boligtomt og bygging av veg - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10303?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10303/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10418/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10298/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 26/214 og 26/478 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvernaas Kjell | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10273/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avklaring på spørsmål om behovet for uavhengig kontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Anders Rundfloen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10283/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 33/356 og 33/357 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD ELVERUM | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10312/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1023 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10313?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10313/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES HANDIKAPSFORBUND TRYSIL | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10318/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foss Jan | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10254/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9806/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom gbnr. 58/112 og 58/66 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærnet Randi | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10163/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10004?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune V/ståle Elgshøen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10004/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker ikke gjenvalg til forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10216?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegar Theigler Borgen | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10216/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Synspunkter på avlysning av formannskapsmøte 12.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10127?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10127/2020 | Rådmannen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10156?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10156/2020 | Enhet for sykehjem 6. avdeling Svar på spørsmål om godkjenning av søknader om bruksendring i Bjønnåsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10139/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 45/98 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Bryn | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10082/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskudd Trysil kommune 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9289/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for databriller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Myrvold Rydje | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9930/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9842/2020 | Barnehagene Vedlegg til PS 2020/26 i kommunestyremøtet 5.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Synnøve Skålerud | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9307/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9045/2020 | Næringsavdelingen Søknad om konsesjon for erverv av Klanken skog, gnr 23 bnr 13, 100, 101, 102, 103 og 104 - Klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9096/2020 | Landbruksavdelingen Endret belastningsfullmakt i kommunene som følge av omdisponering av tilskuddsmidler (LUF-midler) til skogbruk 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9159/2020 | Landbruksavdelingen Lenke til møtet mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9061/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9273/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil ungdom med glede | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9246/2020 | Kulturavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9054/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til dialogmøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8893?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8893/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Tilbakemelding på invitasjon til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Engerbakk | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9073/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om folkeregistrert adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7888?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 7888/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltakuten ansvarsrett - tilbygg næringsbygg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8810/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 28.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8629?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8629/2020 | Kulturavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/963 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Christine Stadven | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8694/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad om endring av matrikkelenhet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8697?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Martin Mellum | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8697/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8759?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8759/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd til renovering av Søre Osen samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8751/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8792/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om at merknadene blir tatt med i politisk behandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sameiet Storvegen 51 | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8622/2020 | Ordføreren Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen turistsenter søndre del - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8616/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra møte i arbeidsgruppa for overordnet kompetanse 25.02.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8368?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8368/2020 | Lønns- og personalavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 33/937 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Sand Eriksson | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8532/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vedtak om samtykke og gebyr / Kopi av brev til tannlege Terje Sæthre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8562/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 44/68 og 44/90 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7322/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Åpenhetsrapport for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8515?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8515/2020 | Rådmannen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8527/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av møtereferater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8537?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8537/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på mottatt drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8541?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8541/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til organisering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8551?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8551/2020 | Enhet for hjemmetjenester Informasjon om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8546/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 31 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8472/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om læreplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8452?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thore Werner Ngo Bierke | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8452/2020 | SÅTE IKT Tillatelse til tiltak - utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8349/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om vilkår i ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8262?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8262/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8279/2020 | Innbygda skole Kvittering for behandlet refusjonskrav- gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8252/2020 | Landbruksavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Katrine Eriksen Bøe | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7267/2020 | Eiendomsavdelingen Svar på søknad om tilskudd til voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FELLESFORENING FOR JAKT OG FISKE v/Dag Arne Berget | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7664/2020 | Kulturavdelingen Svar på anmodning om tilbakemelding - håndhevingsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7751/2020 | Innbygda skole Innkalling til drøftingsmøte om styringsrett og arbeidstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6497/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på innhenting av opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6529/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på kommentar til nabovarsel - gbnr. 25/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Guttorm Blikstad | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 5565/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 38 - Student-/elevstilling - fast og midlertidig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8095/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8103?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8103/2020 | Barnehagene Midlertidig dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7976/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 1/107 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7988?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7988/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål til melding om at eiendommer ikke kan sammenslås http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7955?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7955/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av stillingsannonse til uttalelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7610/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Månedsplaner for april 2020 Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Bolstad m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7550/2020 | Østmojordet barnehage Innkalling til drøftingsmøte - etablering av flere KAD-senger på sykehjemmet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7344/2020 | Enhet for sykehjem Anmodning om å søke ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Melby Bakken m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7019/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om å søke ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Myhre Pettersen og Pål Norsted | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7020/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svetlana Latov m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7003/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte i samarbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4597?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Roger Berg m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 4596/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad om deling av grunneiendom - oversendelse som følge av inhabilitet - gbnr. 1/6 mfl. i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5194/2020 | Landbruksavdelingen Melding om registrering av konsesjon i eiendomsmatrikkelen - gbnr. 80/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7359?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: De Araujo Ferreira Ana S m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7359/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Freddy Kolsrud | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7422/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utsettelse av frist for å komplettere byggesaken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7129?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7129/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet anleggsbidragsavtale for HB1614 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7350?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FRITID AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7350/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på varsel om oppstart planarbeid - detaljregulering for Trysilfjellet Arena - del 1/Kopi av brev til Arkitektbua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7313?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7313/2020 | Plan- og miljøavdelingen Retur av tinglyst dokument - gbnr. 26/321/0/1 og 26/321/0/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7183?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7183/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at tiltaket må omprosjekteres http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 6454/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulla Westbø | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 6457/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest for fritidsbolig - gbnr. 74/181 tidligere 74/4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6937?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 6937/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7037?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OVE HALVORSEN ARKITEKT | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7037/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2020 - Lære med skogen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6351?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGSELSKAPET I HEDMARK | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6351/2020 | Landbruksavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 25.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6906?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6906/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill i forbindelse med snøskuterled i Vestre Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5295?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5295/2020 | Plan- og miljøavdelingen Godkjenning av påsketurnus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5609/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 72/61 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5976/2020 | Landbruksavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6754?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6754/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Søknad på stilling - ID 30 - Rektor - Vestre Trysil oppvekstsenter - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6682?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6682/2020 | Lønns- og personalavdelingen Støtter utvidelse av egenmeldingsperioden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6540/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om betalt faktura - skadedato 13.3.2020 - YA65466 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6374?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6374/2020 | Eiendomsavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HARVIKEN SAMEIESKOG ANS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6210/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6414/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Avgjørelse i klagesak om dispensasjon fra parkeringskrav / Kopi av brev til advokatfirmaet Johnsrud & Co AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6225/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Internkontroll - røykeloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6184?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6184/2020 | Næringsavdelingen Internkontroll - røykeloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6176?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6176/2020 | Næringsavdelingen Internkontroll - alkoholloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6192/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og grunnboksutskrifter - gbnr. 1/159 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6055?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Olesen Lutnæs | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6055/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6033?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 6033/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om utvidelse av skjenkeareal 13.-14.3., 20.-21.3. og 27.-28.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RESTAURANT LAAVEN 1790 AS | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5637/2020 | Næringsavdelingen Anbefalinger om kommunenes håndtering av koronasituasjonen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5675?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5675/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Sjøberg | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5748/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilgelse av søknad om dispensasjon - deling av grunneiendom gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5277/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på utkast til stillingsannonse og drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5321/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at mottatte opplysninger er korrekte og kan sendes til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENTREPRENØRBYGG EIENDOM AS | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5352/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5273/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5165?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROGNER ARKITEKTKONTOR | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5165/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad - dokumentasjon avløpsrenseanlegg og arealoppstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5166?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5166/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at fagdagen for folkehelse er utsatt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrerådet i Engerdal kommune m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5168/2020 | Kulturavdelingen Nye vegnavn i Trysil - anmodning om innspill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5128?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRYSIL HISTORIELAG | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5128/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om skjenkebevilling - Lund samfunnshus 4.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5037/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4991/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på utkast til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4958/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på oversendelse av korrigerte retningslinjer for råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lone Lyseggen | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4828/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om fritak fra verv som meddommer for Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Bekk Rønningen | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4778/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Purring på svar på spørsmål om slamtømming http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYSKDALEN & SOLBERGLIA HYTTEVEL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12168/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Protokoll fra styremøte 18.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12139/2020 | Ordføreren Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12190/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Årsavslutningsbrev 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12003/2020 | Rådmannen Purring på svar om uttalelse - oppføring av ny bruksenhet - gbnr. 17/106 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11960?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Hansen Kvernmo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11960/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11995/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11972/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Presentasjon fra aksjonærmøtet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNO MUSEUM AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11708/2020 | Kulturavdelingen Innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte 9.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11707?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11707/2020 | Rådmannen Svar på bekreftelse på at ansvarlig søker er konkurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKI & KONFERANSESENTER AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11732/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takk for uttalelse til forslag om felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11684?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11684/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Invitasjon til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11701/2020 | Jordet skole Felles informasjon fra kommunale barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11631?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Elisabeth Stang m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11631/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11591/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11556/2020 | Landbruksavdelingen Oppdragsbekreftelse - renovering av Trysil prestegård http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11603/2020 | Eiendomsavdelingen Spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Bjørnstad | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11581/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - assisterende rektor/avdelingsleder 80 % - Trysil ungdomsskole - 1.7.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Bryn | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11658/2020 | Trysil ungdomsskole Samtykke til at skolen ber om sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 10212/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11501/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagleder 100 % - lønns- og personalavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Ingeborg Østerhaug | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11471/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer J Lindstad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11424/2020 | Plan- og miljøavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11414/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om endring av skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HIGHBURY HOLDING AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11384/2020 | Næringsavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 43635 for idrett og fysisk aktivitet Innbygda skole - grusbane ved Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11363?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11363/2020 | Kulturavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 1/148 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bettina Kavli | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av ny stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11319/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage på vedtak om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11330/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ivar Nergaard | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11282/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Månedsbrev juni og juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristin Stenseth m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11148/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Innspill til ordensregler fra samarbeidsutvalget på Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget Trysil ungdomsskole | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11157/2020 | Kulturavdelingen Svar på anmodning om utsettelse av klagefrist - deling gbnr. 75/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Mageli ANS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11096/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11067/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål til dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11030/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av planforslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREAL+ AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11008/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11077/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Melding om feil i skatteseddel - gbnr. 30/35/0/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Einar Røvig Bakke | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11048/2020 | Økonomiavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11029/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Østre Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11119/2020 | Innbygda skole Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11115/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage fra Oline Charlotte Nerberg og Stefan Bakken - på vedtak om barnehageplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10779/2020 | Barnehagene Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10470/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på ny sluttdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Håkon Slaaen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10523/2020 | Trysil ungdomsskole Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODDMUND LØKEN | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10963/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tærud Anne Sofie | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10772/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av eksisterende bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Haugan Jacobsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10866/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIKÅS HYTTER OG HUS AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10872/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 29.4.-15.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10881/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amundsen Rita | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10858/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Pensjonsmelding - korrigert uføremelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10687/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hemstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10702/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - ett-trinns søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Berntsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10745/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myhre Ellen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10628/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig tilbakemelding på oversendt planinitiativ og bestilling av oppstartmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10593/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10543?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10543/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10247/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse og melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10588?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10588/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10673/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Løken | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8566/2020 | Landbruksavdelingen Informasjon om saksbehandlingstid hos Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10582?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Ap | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10582/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10532/2020 | Trysil ungdomsskole Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10557/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10563/2020 | Næringsavdelingen Analyseresultater 15.4.-12.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10565/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10493/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10494/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10495/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10496/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10497/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10498/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10499?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10499/2020 | Næringsavdelingen Opplegg for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10487/2020 | Innbygda skole Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10419/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om vegrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Jansson | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10404/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Protokoll fra styremøte 8.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10397/2020 | Rådmannen Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 14.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10398/2020 | Ordføreren Bekreftelse på opprettholdelse av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LØRDALEN SPORTSKLUBB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10416/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr. 26/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjøpsnes Rannveig Diana S | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10372/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10362?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10362/2020 | Trysil ungdomsskole Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjerkelund Thomas | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10253/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10219/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av to punkter - gbnr. 30/561 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fallet Vegard | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10242/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10348/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 26/214 og 26/478 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buflod Gro | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10272/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grense - gbnr. 30/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannem Anne Lene | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10065/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fallet Erland | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10003/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom gbnr. 58/112 og 58/66 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune v/Ståle Elgshøen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10162/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte 12.2.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10218?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10218/2020 | Innbygda skole Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10096/2020 | Næringsavdelingen Påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10088?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylva Louise Gulløien | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10088/2020 | Kulturavdelingen Klage på avslag på søknad om dispensasjon - etablering av serveringssted http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10089?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CAMPBELL & CO AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10089/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/634 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Mathilde Tinholt | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10151/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet husleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10158/2020 | Eiendomsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 45/98 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10080?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Helseth | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10080/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonskrav 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9466?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9466/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på purring på svar på spørsmål om kvittering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Myrvold Rydje | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 8148/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9901?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9901/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Nybergsund og Østby barnehager - 1.5.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9981?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9981/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Liste over barn i mai http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9819/2020 | Barnehagene Trysil kommunale viltfond - fordeling av midler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9367/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslag på søknad om fradeling - gbnr. 64/15 mfl. - Klagebehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 7782/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på anmodning om redegjørelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9405/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om godkjenning av søknader om bruksendring i Bjønnåsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 9335/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.5.-31.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Femundsenden | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9242/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Informasjon om sats for dekning av kostnader til pedagogisk personale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9222?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knattholmen leirsted/kystleirskole | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9222/2020 | Trysil ungdomsskole Invitasjon til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Engerbakk | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9072/2020 | Enhet for familie Vedlegg til PS 2020/26 i kommunestyremøtet 5.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Stenseth | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9005/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Høringsuttalelse - dispensasjon til fradeling av boligtomt og bygging av veg - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9201/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9142?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9142/2020 | Lønns- og personalavdelingen Liste over barn i april http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9139/2020 | Barnehagene Vedlegg til søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9133?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL UNGDOM MED GLEDE | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9133/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 4,60 % - Innbygda skole - 24.3.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9094?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9094/2020 | Innbygda skole Svar på informasjon om Trysil-Knut hotell som intermediær sengeavdeling i covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8991/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9052/2020 | Landbruksavdelingen Dispensasjon - byggegrense http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8898?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 8898/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på invitasjon til nettmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9023?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9023/2020 | Næringsavdelingen Endelig vedtak - matrikkelføring av gbnr. 74/179 i Trysil kommune / Kopi av brev til Roger Johan Brenden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8902/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avgjørelse på klage - Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tomt for oppføring av skogshusvær - gbnr. 85/3 og 85/4 / Kopi av brev til advokatfirmaet Hartz & Co AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8962/2020 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak om oppretting av 22 matrikkelenheter i Bygdeberget boligfelt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8809/2020 | Eiendomsavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8835/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8853?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8853/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - endring av garderobe til bad med WC http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8651?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Bjerkelund | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8651/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon for å bygge over regulert byggegrense http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8536?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8536/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på utkast til alkoholpolitiske retningslinjer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Restaurant Laaven 1790 | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8714/2020 | Næringsavdelingen Søknad om tilskudd til etablering av turorienteringsløype http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8750?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utåkut løypelag | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8750/2020 | Næringsavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARTIN HORNSLETTEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8758/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8741/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilleggsopplysninger til klage på konsesjonsvedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8617?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSKOG | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8617/2020 | Landbruksavdelingen Svar på varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8618?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Storvegen 51 | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8618/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Ergoterapeutforbund | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8550/2020 | Enhet for hjemmetjenester Tilbakemelding på mottatt drøftingsnotat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturviterne | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8518/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Årsregnskap og årsberetning for 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8514/2020 | Rådmannen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8549?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8549/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - søknad uten ansvarsrett - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8435?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Pelsholen og Iren Johnsen | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8435/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Mellum | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8454/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - avløpsrenseanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8347/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 26/916 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7529/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7266?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Rydje | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7266/2020 | Eiendomsavdelingen Presisering av nye retningslinjer - Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7367/2020 | Landbruksavdelingen Avslag på dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6638?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THE LODGE TRYSIL AS m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6638/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra digitalt møte i Trysil ungdomsråd 24.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6609/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av dokumentasjon til parkeringskrav i Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6104/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker gjenvalg til forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8322/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8212/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om status og tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BETTUM AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8070/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om at eiendommer ikke kan sammenslås - gbnr. 53/239 og 53/240 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7935/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8076?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8076/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om vilkår i ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8154/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 37/196 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7987?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7987/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om tilskudd til voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL HUSFLIDSLAG | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7659/2020 | Kulturavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7766?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Margrethe og Stein Matsen | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7766/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - utslippssøknad - fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7897/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 33 - Pedagogiske ledere - vikariater - Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7878/2020 | Barnehagene Melding om mottatt purring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7780/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7788/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7697?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7697/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7571/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om å søke ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7022?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7022/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 5459/2020 | Jordet barnehage Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4300?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Roger Berg m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 4299/2020 | Trysil ungdomsskole Innvilget søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr. 56/22 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hanstad Ottosen | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7352/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om oppretting av matrikkelenhet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Kristoffer Sætre m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7426/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på oppfølging av kontroll sosiale medier - Cafe Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7412?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7412/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roman Latov m.fl. | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5339/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Galleri Vågal 14.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KSW ART KRISTINA STÅLUNG WALBYE | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5612/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Åsvang 9.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDSJØÅSEN VEL | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5616/2020 | Næringsavdelingen Frist 15.9.2020: Oppfyllelse av pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7190/2020 | Eiendomsavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Trysilfjellet Arena- Del 1 / Kopi av brev til Arkitektbua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7133?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7133/2020 | Plan- og miljøavdelingen Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen turistsenter søndre del - NVE http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7145/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering gbnr. 26/321 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 6478/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7023?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7023/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - avløpsrenseanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7035/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6879/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysning om kontonummer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FRITID AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6782/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLAV THON GRUPPEN AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6825/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsbeskrivelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5680?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5680/2020 | Barnehagene Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning  - Søre Osen samfunnshus 10.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søre Osen Grendeutvalg | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5449/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om utvidet skjenkeareal for konserter - Knettsetra 4.-11.4. og 23.-25.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNETTSETRA AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5457/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på forståelsen av motorferdselreglementet i forbindelse med byggesak ved Bittermarkvegen 1781 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5458?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Hanem Næss | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5458/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Jordet samfunnshus 21.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5441?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5441/2020 | Næringsavdelingen Svar på søknad om utvidet skjenkeområde - Restaurant Laaven 7.3., 8.4.-11.4. og 24.4.-25.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANT LAAVEN 1790 AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5426/2020 | Næringsavdelingen Kommentar til nabovarsel gbnr. 25/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5299?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Guttorm Blikstad | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5299/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Dispensasjon fra formål og avstand til vassdrag - riving og oppføring av ny fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5103/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av konsesjon i matrikkelen - gbnr. 38/72 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellinor S J Tilgård m.fl. | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 5876/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6719?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL DYREKLINIKK AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6719/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om utsettelse av frist for innsending av dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6602?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6602/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Støtter utvidelse av egenmeldingsperioden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturviterne | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6539/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6534?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6534/2020 | Lønns- og personalavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 20.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6511/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2032 - til offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6306?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6306/2020 | Kulturavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snorre Grønnæss | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6209/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om støtte fra skogfondets rentemidler til 4H-klubbene i Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Arne Finneid | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6349/2020 | Landbruksavdelingen Klage på vedtak i klagesak - eiendomsskatt 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Heiskel | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6265/2020 | Økonomiavdelingen Internkontroll - røykeloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6191/2020 | Næringsavdelingen Internkontroll - alkoholloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6180/2020 | Næringsavdelingen Internkontroll - alkoholloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6182?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6182/2020 | Næringsavdelingen Internkontroll - alkoholloven - ingen merknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6174/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIV ARK INGOLF WESTBØ | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6105/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på klage på eiendomsskatt 2019 - gbnr. 33/892 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Arne Bjørnstad | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6081/2020 | Økonomiavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAUNA BYGG AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6059/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6063?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Oddbjørn Nordnes | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 6063/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5978?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 5978/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning av tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 5938/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om bo- og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom - gbnr. 20/13 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5726?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen K Bernts Grønland | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 5726/2020 | Landbruksavdelingen Tildeling av landbrukspolitiske virkemidler og belastningsfullmakter i 2020 på jordbruksområdet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5582?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5582/2020 | Landbruksavdelingen Innspill til kommunal beredskapsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5628/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilbakemelding - håndhevingsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.03.2020 | RegistryNumber: 5285/2020 | Innbygda skole Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal - Sindrestua 7.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5380?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FJELLRESTAURANTER AS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5380/2020 | Næringsavdelingen Svar på melding om at skap er fjernet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5388?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HANSTAD EIENDOM AS | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5388/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet fullmakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2020 | RegistryNumber: 5482/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Nysted barnehage - temaplan uke 9-12, Storstua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Norderhaug Sætre m.fl. | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 5294/2020 | Nysted barnehage Oversendelse av referat fra drøftingsmøte og ansettelsesvedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 05.03.2020 | RegistryNumber: 4243/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på utkast til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5248/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om retting av matrikkel i forbindelse med tillatelse til tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5181?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Maskin AS | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5181/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 5175/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Nye vegnavn i Trysil - anmodning om innspill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HYTTE- OG VELFORENINGEN I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5119/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillegg til søknad om opprettelse av snøscooterled i Vestre Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5085?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5084/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om hendelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/681?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 5104/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4955?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Sjøberg | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4954/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om bekreftelse på opplysninger - endring av seksjonering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENTREPRENØRBYGG EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 4835/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - bruksendring fra fritidsbolig til bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4862?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oline Charlotte Nerberg | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4861/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4928/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om forfall til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Westgård | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4966/2020 | Enhet for sosialtjenester Svar på forespørsel om læreplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Stenseth Pettersen | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4967/2020 | Barnehagene Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 4781/2020 | Barnehagene Svar på komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 02.03.2020 | RegistryNumber: 5029/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon - Aker Hage AS - gbnr. 26/46 og 26/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.02.2020 | RegistryNumber: 4605/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert endringsbilag 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4693?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry ASA | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4692/2020 | SÅTE IKT Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4726?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4725/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål til ordfører i kommunestyremøtet 25.2.2020 - status for arbeidet med sentrumsplanen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4777/2020 | Rådmannen Søknad på stilling - ID 23 - Tilkallingsvikarer i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4759?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4758/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av korrigerte retningslinjer for råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivin Olaf Berg m.fl. | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 4800/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12153/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Ann Bogsveen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12180/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avtale om å utføre oppmålingsforretning på vegne av kommuner i samsvar med matrikkellova http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12217?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12217/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Revisjonsberetning 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12002?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12002/2020 | Økonomiavdelingen Forslag til tomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12069?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Hammerengen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12069/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAUNA BYGG AS m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11976/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse - flytting av innkjørsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12059/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om konsesjon på Grønlandssæteren / Kopi av brev til Trysil kommuneskoger KF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11739?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11739/2020 | Landbruksavdelingen Tertialrapport 1-2020 Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11815/2020 | Økonomiavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAHLEN OPPMÅLING | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11744/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om refusjon for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11713?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11713/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Tillatelse til tiltak - søknad uten ansvarsrett - nybygg garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Hege Sletten og Johan Wictorin | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11703/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 33/1085 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11695?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11695/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Korrigering av sammendrag av saksgang http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8907?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bertha Olea Paulsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 8907/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på klage på feil målerresultat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Bjørnstad | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11072/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Protokoll fra møte i representantskapet 27.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11651?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11651/2020 | Rådmannen Uttalelse til søknad om endrede vilkår i skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11585/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11554/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Olden | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11399/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLAMS AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11385/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Sørby | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11421/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 38/41 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11350?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLENDALEN SAMEIESKOG ANS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11350/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 41/31 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Lystad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11347/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11491/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 26,50 % - Innbygda skole - 28.5.-19.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11508?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Sætre Bakken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11508/2020 | Innbygda skole Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11499?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11499/2020 | Innbygda skole Innhenting av saksdokumenter - ulovlighetsoppfølging i LNF-område - støy og trafikk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11442?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11442/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11314/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11318/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - assisterende rektor/avdelingsleder 80 % - Trysil ungdomsskole - 5.5.-30.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11354?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Bryn | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11354/2020 | Trysil ungdomsskole Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11195?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL m.fl. | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11195/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Uttalelse til forslag om felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11045/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Orientering om driveplikt ved erverv av landbrukseiendom med jordbruksareal - gbnr. 71/33 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Finnanger | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11042/2020 | Landbruksavdelingen Svar på klage på takstgrunnlag og arealberegning - gbnr. 30/35/0/3 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Einar Røvig Bakke | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11038/2020 | Økonomiavdelingen Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11050/2020 | Jordet skole Anmodning om utsettelse av klagefrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11090/2020 | Landbruksavdelingen Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10999/2020 | Jordet skole Klage fra Inger Helen Nymoen og Martin Opgård - på vedtak om barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10778/2020 | Barnehagene Klage fra Vegar Lans Pedersen og Marie Selrod - på vedtak om barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10767/2020 | Barnehagene Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10957?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Ivar Nergaard | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10957/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 33/743 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10482?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10482/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 56/369 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10480/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 64 % - Trysil ungdomsskole - 5.5.-19.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10953?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Skjæret Larsen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10953/2020 | Trysil ungdomsskole Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Borgen | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10929/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10857?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Sf | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10857/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte ved 48 ukers fravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10862?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10862/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10841/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10842/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - oppheving av seksjonering gbnr. 23/35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10873/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av eksisterende bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacobsen Frank | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10865/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om grunnmur i forbindelse med søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10871?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10871/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Sf | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10771/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10798/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/646 og 51/693 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Einar Bae Mysen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10826/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om reguleringsplan for Ryskdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10796?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Lysud | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10796/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10627?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hegg Ole Petter | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10627/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sommerferie 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10679?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Nordnes m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10679/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Svar på klage på saksbehandlingtid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Odden | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10744/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10481?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10481/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10552?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYSJØLIEN GARD | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10552/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av referat fra drøftingsmøte 12.05.2020 - organisering av høyskolekompetanse i sykehjemmet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10544?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10544/2020 | Enhet for sykehjem Svar på komplettering av søknad og presisering av tillat bruksareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10526?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10526/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10820/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10711?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10711/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til generalforsamling 27.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10760?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNO MUSEUM AS | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10760/2020 | Kulturavdelingen Liste over barn i april http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10615?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10615/2020 | Barnehagene Orientering om intern utlysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10646?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10646/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10663?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10663/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Innkalling til dialogmøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8889/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Tillatelse til tiltak - riving av opprinnelig våningshus - gbnr. 74/30 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8672/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om avslag på søknad om delvis permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8064?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Elisabeth Ebbell | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8064/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Anmodning om tilbakemelding på drøftingsnotat - ledig sykepleierstilling i demensteamet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8302?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Ergoterapeutforbund m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8302/2020 | Enhet for hjemmetjenester Analyseresultater 15.4.-12.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10567/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Kjøsterud skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjøsterud skole | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10570/2020 | Innbygda skole Analyseresultater 15.4.-12.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10564?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10564/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Informasjon om situasjonen videre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10406?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10406/2020 | Eiendomsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10387?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10387/2020 | Næringsavdelingen Planinitativ for detaljregulering av felt HB1616, HB1617 og HB 1618 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10409?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10409/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Johan Husa | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10155/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom gbnr. 58/112 og 58/66 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moe Gudbrand Rømcke | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10161/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grense - gbnr. 30/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10064?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanstad Eiendom As | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10064/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr. 26/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10371?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjøpsnes Geir | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10371/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte 12.2.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10213?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10213/2020 | Innbygda skole Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av to punkter - gbnr. 30/561 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Köhlberg Veronica E | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10241/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om overvann og oppstartsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKKON AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10226/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjerkelund Marianne | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10252/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 26/214 og 26/478 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10271?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bovollen Dan Wiggo | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10271/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 31/245 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Martin Aas | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10294/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at ansvarlig søker er konkurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKI & KONFERANSESENTER AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10344/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på opprettholdelse av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10354?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREGN SKYTTERLAG | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10354/2020 | Kulturavdelingen Pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10314/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.5.-31.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Kristiansen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10321/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 26/35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9288?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Emilia Axelsson m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9288/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10181?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10181/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10142?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10142/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10141/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10120?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10120/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10119/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10117/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10116?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10116/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10097?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10097/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10078?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10078/2020 | Næringsavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10136?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 10136/2020 | Innbygda skole Svar på klage på tildelte barnehageplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9791?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oline Charlotte Nerberg | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9791/2020 | Barnehagene Varsel om risiko for manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9404/2020 | Voksenopplæringen Tilbakemelding på varsel om risiko for manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 9399/2020 | Trysil ungdomsskole Dispensasjon - krav om godkjent reguleringsplan og avstand til vassdrag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 8803/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 29.4.-4.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9941/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om risiko for manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9403/2020 | Voksenopplæringen Varsel om manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9369?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9369/2020 | Trysil ungdomsskole Varsel om risiko for manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9376?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9376/2020 | Trysil ungdomsskole Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10044?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10044/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Anmodning om endring av sluttdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Håkon Slaaen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 10040/2020 | Trysil ungdomsskole Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg til fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Langrind | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9989/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at direktoratet bes avklare om klatreparker og sykkelanlegg er i kategorien fornøyelsesparker og liknende http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9320?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9320/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANTONSBAKKEN BORETTSLAG m.fl. | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9322/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse - oppføring av ny bruksenhet - gbnr. 17/106 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Hansen Kvernmo | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9264/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Registrering av konsesjonsforhold i matrikkelen - gbnr. 9/35 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 9267/2020 | Landbruksavdelingen Påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYBERGSUND IDRETTSLAG - TRYSIL | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9761/2020 | Kulturavdelingen Innkalling til styremøte 8.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 9775/2020 | Rådmannen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9239/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9212/2020 | Barnehagene 29.5.2020: Søknadsfrist for tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9281?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9281/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Invitasjon til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9071?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hemstad | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 9071/2020 | Enhet for familie Tilbakemelding på forslag til endring av stillingskode http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9141/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIPUBEN AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9098/2020 | Næringsavdelingen Svar på anmodning om redegjørelse for mønehøyde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9106?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9106/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9080?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9080/2020 | Innbygda skole Underskrevet avtale om opphør av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9135?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9135/2020 | Lønns- og personalavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9120?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9120/2020 | Trysil ungdomsskole Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9143/2020 | Eiendomsavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9166?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 9166/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9027/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på invitasjon til nettmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUNDHØA HYTTEFORENING | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9016/2020 | Næringsavdelingen Vedlegg til PS 2020/26 i kommunestyremøtet 5.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Akre m.fl. | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8989/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/767 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RØDNER | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9062/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 9059/2020 | Lønns- og personalavdelingen Utsettelse av frist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger E Østereng Kyhen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 8930/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8956/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 100 % - enhet for funksjonshemmede Lundevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne E Strandbakke | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 8965/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8850?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Gerhard Træland | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8850/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til ordinær generalforsamling 4.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8857?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET ENERGI HOLDING AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8857/2020 | Ordføreren Svar på purring på svar på spørsmål om slamtømming http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYSKDALEN & SOLBERGLIA HYTTEVEL | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8843/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på tilbakemelding på svar på klage på faktura på helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8804/2020 | Enhet for sykehjem Avslag på søknad om dispensasjon - midlertidig bygning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8730?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET GOLF AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8730/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - midlertidig brukstillatelse av anneks med vilkår http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8673/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/172 og 14/174 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY UTMARKSLAG SA | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8703/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/94 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8695?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS - avdeling Hamar | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8695/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål til dyretallsopplysninger i søknad om produksjonstilskudd del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8662?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HENRIK FILIP ØVERBEKK | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8662/2020 | Landbruksavdelingen Drøftingsnotat - organisatorisk plassering av samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8295?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 8295/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7142?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 7142/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Søknad om igangsettingstillatelse på resterende arbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8801/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8797/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tilskudd til utvikling av snøskuterkjøring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8749?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL SNØSCOOTERKLUBB | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8749/2020 | Næringsavdelingen Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLE GJERMUND NYMOEN | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8757/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på utkast til alkoholpolitiske retningslinjer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8713?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skirestaurantene | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 8713/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på ansettelsesforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/4904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskender Ghezae Woldai | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 4903/2020 | Trysil ungdomsskole Årsrapport 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7606/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Oversendelse av referat fra møte i ansettelsesutvalget 2.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7607?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7607/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fastsettelse av tillegg i lønn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Holmseth | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7583/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for sykehjem 3. avdeling - 20.4.-30.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Helena Stengrundet | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8655/2020 | Enhet for sykehjem 3. avdeling Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8603/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av referat fra dialogmøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8362?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8362/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial 26.6.2020: Utsatt høringsfrist på Innlandsstrategien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8470/2020 | Rådmannens stab Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8564?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER ANDERS FLADHAGEN | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 8564/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7885?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 7885/2020 | Trysil ungdomsskole Liste over barn i april http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8548/2020 | Barnehagene Søknad om driftstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKYTTERLAG | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 8487/2020 | Kulturavdelingen Referat fra dialogmøte 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8447/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Avslutning av oppfølging etter tilsynssak- ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8354?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 8354/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Midlertidig dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALPINBOLIGER AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8335/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Plan1 AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8348/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8342?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8342/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonsgaranti for våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8275?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 8275/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Regresskrav - oversendelse av dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP FORSIKRINGSSERVICE AS | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7500/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Strand | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7417/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 7301/2020 | Trysil ungdomsskole Melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Norderhaug Sætre m.fl. | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7265/2020 | Eiendomsavdelingen Svar på spørsmål til søknad om konsesjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael B Holst Petersen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7096/2020 | Landbruksavdelingen Orientering om Trysil kommunes prioriteringer av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7081/2020 | Landbruksavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 37/1589 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7675?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: B. KROGSTAD AS | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7675/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om hendelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7639/2020 | Innbygda skole Svar på klage - permisjon uten lønn innvilges http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7736?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minde Caroline Moen Kristiansen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7736/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Oversendelse av lønnsoppgave http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7693?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Tinholt | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7693/2020 | Lønns- og personalavdelingen Notat fra sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7857?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7857/2020 | Trysil ungdomsskole Tilbakemelding på svar på anmodning om lavere eiendomsskatt og VA-avgifter pga. hytteforbud som følge av koronaviruset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7845?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patrik Petersson | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7845/2020 | Økonomiavdelingen Bekreftelse på at anmodning om tilleggsopplysninger til nabovarsel er mottatt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6696?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mette Berntsen | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 6696/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8266?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8266/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ønsker gjenvalg til forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Myrvang Lund | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8272/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8223?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8223/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8211/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på svar om folkeregistrert adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7925?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Axel Christoffer Vasli | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 7925/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Løken | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8122/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8213?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8213/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om produksjons og avløsertilskudd 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8202?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 8202/2020 | Landbruksavdelingen Avslag på søknad om dispensasjon - etablering av serveringssted på gbnr. 26/708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTLEIE AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8143/2020 | Plan- og miljøavdelingen Purring på svar på spørsmål om kvittering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8135?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Myrvold Rydje | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8135/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8055?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iren Johnsen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8055/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - renholder 28,17 % - eiendomsavdelingen - 30.3.-19.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8075/2020 | Eiendomsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/646 og 51/693 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JB-HOLDING AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 8081/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte 7.2.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7941/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innkalling til møte - evaluering av årsplan for skoleåret 2019/2020 for basen på Trysil videregående skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 7966/2020 | Enhet for funksjonshemmede Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/743 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6170?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL UTVIKLING AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 6170/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7744/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 29/32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7986?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berthe Fladhagen Berget | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 7986/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest med vilkår - nybygg fritidsbolig med uthus - gbnr. 37/1539 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8010/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 i Trysil / Kopi av brev til Arealtek AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8023?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8023/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Bjerkelund | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 8018/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7894?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 7894/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for hjemmebaserte tjenester avdeling 2 - 1.4.-30.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7903?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Femundsenden | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7903/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Innkalling til møte i representantskapet 17.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7835/2020 | Rådmannen Søknad på stilling - ID 34 - Pedagogiske ledere - faste - Nysted barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7867/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 7775/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Retur av tinglyst dokument - sletting av heftelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7685/2020 | Eiendomsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 50 % - Innbygda skole - 24.3.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7679?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Maria M'cormack | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7679/2020 | Innbygda skole Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7711?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Matsen | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7711/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7564?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 7564/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 13/11 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7577/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på innkalling til sykefraværoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7633?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7633/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Tilbakemelding på ekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/2/45 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Anita Dambakken | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7538/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om midlertidig nedsatt aksellast til 6 tonn langs fylkesveg 2172 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 7528/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 56/371 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6648?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 6648/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 51/660 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6646?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 6646/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på ominnredning av lokaler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 6514/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Protokoll fra styremøte 16.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7439/2020 | Ordføreren Midlertidig svar på spørsmål til avtale om grunnavståelse - anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7410?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RUSTAD OG BORG AS | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7410/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7423/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om utbetaling av udekka investeringer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærsti O Tullemor Floden | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7407/2020 | Landbruksavdelingen Høring: Dispensasjon - fradeling av boligtomt og etablering av adkomstveg i LNF-område http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 7122/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om tilskudd til voksenopplæring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FELLESFORENING FOR JAKT OG FISKE v/Dag Arne Berget | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7309/2020 | Kulturavdelingen Purring på svar på klage på takstgrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOTI HOLDING AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 7330/2020 | Økonomiavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - skilting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROSIGN AS | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 6614/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra drøftingsmøte 10.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5653?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 5653/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Oversendelse av stillingsannonse - lærere - redigert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6453?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 6453/2020 | Lønns- og personalavdelingen Liste over barn i mars http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7259/2020 | Barnehagene Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7251/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på forhåndsgodkjenning ved bruk av skogfond ved vedlikehold av skogsbilveger - gbnr. 76/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLOMMEN MJØSEN SKOG SA AVD TRYSIL | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7254/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 37/196 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7255/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GTC BYGG AS | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7138/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utbetaling av tilskudd - Granvollvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7207?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærsti O Tullemor Floden | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7207/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7217?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAGNAR EBBESEN | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 7217/2020 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om tilleggsinformasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 7091/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om forlenget saksbehandlingstid i forbindelse med koronaviruset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Areal + AS m.fl. | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6427/2020 | Plan- og miljøavdelingen Opplysning om kontonummer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN CHALET AS | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6781/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6998?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 6998/2020 | Lønns- og personalavdelingen Redegjørelse for bruk av lokaler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6954?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKISHOP AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6954/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6791?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Freddy Kolsrud | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6791/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6821/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding II - Svar på spørsmål til søknad del 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6777?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULVSJØEN SAMDRIFT DA | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6777/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Gerhard Sørhuus | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 6761/2020 | Landbruksavdelingen Oppfølging av kontroll - sosiale medier - Cafe Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5484?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5484/2020 | Næringsavdelingen Melding om registrering av egenerklæring i matrikkelen - gbnr. 41/8 og 41/32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5448?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Bekken Schei | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5448/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5502/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om konsesjon gbnr. 38/72 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellinor S J Tilgård | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5051/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om dispensasjon for å bo på hytta http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5337?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roman Latov m.fl. | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 5337/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innspill etter befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORTIDSMINNEFORENINGEN TRYSIL OG ENGERDAL LOKALLAG | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6714/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad om ferdigattest - avløpsrenseanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6746?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 24.03.2020 | RegistryNumber: 6746/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad om midlertidig brukstillatelse - hus 12 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6683?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6683/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Korrigering av opplysninger i klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6615?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dan Mikael Martinsson | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6615/2020 | Økonomiavdelingen Vurdering av utvendig nedløp i kompakt tak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL AS | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6610/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven for oppføring av carport/bod - fylkesveg 26 / Kopi av brev til Egil Magnar Haugstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6618?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6618/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av stillingsannonse - rektor - redigert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6436?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6436/2020 | Lønns- og personalavdelingen Klage på takstgrunnlag - gbnr. 17/118 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJØLEN HOTELL Alide Marjanne Henriette Braam | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6571/2020 | Økonomiavdelingen Svar på varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Trysilfjellet Arena - del 1 / Kopi av brev til Arkitektbua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 6557/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på forslag på utvidelse av egemeldingsperioden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6535?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6535/2020 | Lønns- og personalavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 18.3.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6476?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6476/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,23 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.4.-30.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rahel Tesfay Tekle | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6517/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Søknad om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6373?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 6373/2020 | Landbruksavdelingen Søknader om tilskudd fra Trysil kommunes bokfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.03.2020 | RegistryNumber: 5710/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om utsatt klagefrist på vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6377?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅVI AS | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6377/2020 | Økonomiavdelingen Egenmeldingsskjema - Kontroll og håndhevelse av bestemmelsene om foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 6208/2020 | Landbruksavdelingen Informasjon om ordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6284?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 18.03.2020 | RegistryNumber: 6284/2020 | Landbruksavdelingen Medlem til partssammensatt utvalg http://einnsyn.sate.