Postliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/ einnsyn.sate.no Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Selrod | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15041/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14753?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria M'Cormack | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14753/2020 | Innbygda skole Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14544?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Haugseter Sarkkila | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14544/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14530?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14530/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne H Sarkkila | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14459/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14458?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Maria M'cormack | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14458/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13733?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13733/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere - lærere - barneskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13548/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Hanna M Myhlback | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13239/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Wernerson Kroken | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12968/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om når hytteforbudet i Trysil ble opphevet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17327?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Sørensen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17327/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Noemi Skogtvedt | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12959/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknadsfrist 15.9.2020 - Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16386/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Gundersen Ås | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12813/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om svar på hvordan tilskudd til tiltak rettet mot sårbare barn og unge er brukt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Handikappede barns foreldreforening | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15842/2020 | Økonomiavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12804/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjonsbrev nr. 11 - uke 28 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15775/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Alexander Svensson | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12769/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilsyn med og oppfølging av smittevern i serverings- og restaurantbransjen/kopi av brev til fylkesmennene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15559?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15559/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Wernerson Kroken | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12690/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om når hytteforbudet i Trysil ble opphevet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Sørensen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14997/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12666?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Hanna M Myhlback | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12666/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene - rapport og anbefalinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14987?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathilde Rimestad m.fl. | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14987/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12663?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12663/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering fra kompensasjonsordning for arrangement som er avlyst, stengt eller utsatt som følge av covid-19-utbruddet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14915/2020 | Kulturavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12662?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Gundersen Ås | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12662/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kunnskaps- og integreringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14836/2020 | Rådmannen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Alexander Svensson | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12655/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14823?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14823/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Noemi Skogtvedt | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12654/2020 | Lønns- og personalavdelingen Ny kulturkompensasjonsordning gjeldende fra 1. mai til 31. august http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14601?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Stensland m.fl. | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14601/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av utkast til ny kompensasjonsordning for frivilligheten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FILM&KINO | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14600/2020 | Kulturavdelingen Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14221?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14221/2020 | Rådmannen Oversendelse av arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12479/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjonsbrev nr. 10 - uke 25 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13722?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13722/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om å sikre tilstrekkelig beredskap i sommerferien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13082/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien i forbindelse med Covid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12723?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12723/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12583/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svarbrev til kommunene om grunnskoleskyss og kommunal delfinansiering under ovid-19-pandemien http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12406?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12406/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Informasjonsbrev nr. 9 - uke 23 - koronavirus - landbruksforvaltning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12404/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av innspill til Prop. 127 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12374?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Destinasjon Trysil SA | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12374/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12164/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av innspill fra Trysil kommune til Prop 127 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12373?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Aleksander Hagen m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12373/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av innspill til Prop. 127 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Aleksander Hagen m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12372/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12021/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11204?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonia Karine J Bardet | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11204/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11945/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill på Prop. 127 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12371?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Lesjø m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12371/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Vestmo | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10927/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av innspill til Prop. 127 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12370?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Slagsvold Vedum m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12370/2020 | Næringsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11944?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11944/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Josefa Prikasky | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10613/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11943?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11943/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av innspill til prop. 127 S http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12369?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tore Sanner m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12369/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10595?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Skjærstad | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10595/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11942/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ARBEIDERPARTI | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12054/2020 | Ordføreren Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jimmy An Xie | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10210/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 11941/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11985/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Kalvø m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10432/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 11938/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om smittestopp-appen og barnverntjenestens taushetsplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11565/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Oline Skaaret Olson | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10424/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 11935/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjonsbrev nr. 8 - uke 20 - Koronavirus/Coronavirus - landbruks- og miljøforvaltningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11218?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11218/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på mottatt brev om valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Kvile | Journaldato: 28.06.2020 | RegistryNumber: 14464/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julia Elisabeth Svidal | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11797/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill på kompensasjonsordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11114?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Slagsvold Vedum m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11114/2020 | Næringsavdelingen Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14331?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ariane Bekk Norstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14331/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Orientering om ansettelse - Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11619?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Selrod m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11619/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finansminister Jan Tore Sanner m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11111/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på valg av meddommere til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Høgli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14329/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11562/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11110?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11110/2020 | Næringsavdelingen Fritak fra verv som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14309/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11541?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Emilia Axelsson | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11541/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innspill til kompensasjonsordningen for næringslivet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Aleksander Hagen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11105/2020 | Næringsavdelingen Svar på gjenvalg som meddommer til tingretten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Magnus Sætre | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14298/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11436?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11436/2020 | Lønns- og personalavdelingen Smittevernloven og Covid-19-forskriften - klatreparker/teknikkbaner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10876/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIDSIVATING LAGMANNSRETT m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14251/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere - lærere - fast og vikariat - barneskole - del 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11377?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11377/2020 | Lønns- og personalavdelingen Presiseringer til smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10605/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10206?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jimmy An Xie | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10206/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på valg av meddommere til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Magnus Sætre | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14234/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Forlengelse av vedtak om godkjenning etter smittevernloven http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10411/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10205?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Skjærstad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10205/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av meddommere til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13623?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR-ØSTERDAL TINGRETT m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 13623/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11328?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngvil Corlin Østby | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11328/2020 | Lønns- og personalavdelingen Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen - infoskriv uke 19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10400/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10204?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Vestmo | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10204/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Formannskapet har innstilt kandidater til vervene som meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Rønningen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13407/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annette Eggen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11154/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10203?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Oline Skaaret Olson | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10203/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utfyllende informasjon om prøvetakingskapasitet for Covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10352?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10352/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønske om å være meddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Magne Rønningen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12772/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11264/2020 | Lønns- og personalavdelingen Problemstilling om regler for isolasjon - var på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10347/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11165?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karine Tveit Rundfloen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11165/2020 | Lønns- og personalavdelingen Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger/kopi av brev til Oslo kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10343?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10343/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Josefa Prikasky | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10201/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Runa Elisabeth Skyrud - Fritak fra verv som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11628/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Berg Ådlandsvik | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11164/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10200?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idunn Osk Oskarsdottir | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10200/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11542/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Holt | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11163/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10199?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Johanne Mollerud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10199/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på anmodning om at hytteforbudet videreføres http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Almar Granli | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 9768/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11463/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amalie Myrvang Lund | Journaldato: 21.05.2020 | RegistryNumber: 11155/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine Tøraasen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10198/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11113?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Myrvang Lund | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11113/2020 | Lønns- og personalavdelingen Bekreftelse på oppnevnelsen som skjønnsmedlem til tingretten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Lund | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10584/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10197?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Lystad | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10197/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Valg av meddommere til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10512/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11108?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Elisabeth Svidal | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11108/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10196?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Elise Sande | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10196/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11106?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Emilia Axelsson | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11106/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forslag på skjønnsmedlemmer til Sør-Østerdal tingrett 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10477?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Lund m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10477/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11102?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Chr Molvik Mikkelsen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11102/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forslag på skjønnsmedlemmer fra Trysil for perioden 1.1.2021-31.12.2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE v/Politisk sekretariat | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10429/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11100?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karine Tveit Rundfloen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11100/2020 | Lønns- og personalavdelingen Informasjon om vandelsvurdering av meddommere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10265/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11099?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Berg Ådlandsvik | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11099/2020 | Lønns- og personalavdelingen Fritak fra verv som skjønnsmedlem i Sør-Østerdal tingrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10237/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annette Eggen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11095/2020 | Lønns- og personalavdelingen Foreløpig orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Selrod m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10992/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10754?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Rømoen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10754/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida K Kjærnåsen Kjønsberg | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10710/2020 | Lønns- og personalavdelingen Foreløpig orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10688?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Melby Engerbakk m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10688/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Rømoen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10665/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10661?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida K Kjærnåsen Kjønsberg | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10661/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10653?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngvil Corlin Østby | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10653/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Holt | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10636/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13690/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Synnøve Skålerud | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13291/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om oppføring av utebod - gbnr. 37/1037 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17325?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lasse Ekeberg Hegler | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17325/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12871?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Heien | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12871/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om bygge- og dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17319/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om lengde på vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12849?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Nerby | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12849/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HARVIKEN SAMEIESKOG ANS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10426/2020 | Landbruksavdelingen Purring på svar på spørsmål om eiendom - gbnr. 58/34 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17278?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Mikalsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17278/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling - spørsmål om lengde på vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Nerby | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12745/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om deling av eiendom - gbnr. 62/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17276?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Bakken | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17276/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av vedtak fra ansettelsesmøte - tilsetting sykepleiere - helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12634?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Lindgren | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12634/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om rehabilitering av hytte - gbnr. 38/157 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Mathisen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17168/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - autorisert sykepleier - 100 % vikariat - enhet for funksjonshemmede - avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12630?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Nerby | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12630/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker du gjenvalg som jordskiftemeddommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Galaasen m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8161/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Spørsmål om bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig B Olsen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17115/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - autorisert sykepleier - 100 % fast - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12626?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Synnøve Skålerud | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12626/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om bygging av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Kristensen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17042/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - autorisert sykepleier - 100 % fast - enhet for sykehjem 3. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Heien | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12622/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om eiendom - gbnr. 58/34 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Mikalsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16924/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om tilbygg på hytte - bygging av bad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Forsland | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16664/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding etter svar på referanse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12475?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tara Langholen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12475/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjon om eiendom og terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16543?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Lennart Adelgaard | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16543/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Korrespondanse om referanse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12474/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tilbygg på hytte - bygging av bad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Forsland | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16464/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse som søker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Holt | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 8950/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål i forbindelse med bygging av terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Lennart V Adelgaard | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16282/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers forslag til innstilling - sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12454/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål i forbindelse med bygging av terrasse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Lennart V Adelgaard | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16277/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om bygging av badstue http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16185?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Ulvöy | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16185/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om bygging av badstue http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16104?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Ulvöy | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16104/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om oppsetting av gjerde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Olsen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16091/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om oppsetting av gjerde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrun Olsen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16082/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om begrunnelse for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12193?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Storsveen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12193/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om tillatt størrelse på bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Berntsen | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15970/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om begrunnelse for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Storsveen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12192/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om oppstartsdato i stilling som pedagogisk leder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13899?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fay Marlen Allman | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13899/2020 | Barnehagene Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12171?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Sørensen Storsveen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12171/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tillatt størrelse på bod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15853?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Berntsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15853/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Presisering av svar på tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13724?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikke Johnsen | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13724/2020 | Barnehagene Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12161/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Cecilie Moen Strand m.fl. | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15389/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om bytte av gjerde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15192/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om innsyn i referat fra intervju og vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnieszka Knutsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13432/2020 | Barnehagene Oversendelse av arbeidsgivers forslag på utvelgelse av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12144/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15083?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Albertine Davidsen Snerten | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15083/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Svar på spørsmål om grenser ved bygging av frittstående bod til hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15133?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Nyhus | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15133/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13300?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikke Johnsen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13300/2020 | Barnehagene Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Busterud | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13241/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12110?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12110/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om grenser ved bygging av frittstående bod til hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Nyhus | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15117/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Solheim Storsveen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14924/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Foreløpig orientering om ansettelse - rektor - Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12845?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Preben Kristiansen m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12845/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fay Marlen Allman | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12945/2020 | Barnehagene Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Hemstad | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14747/2020 | Enhet for sykehjem 4. avdeling Svar på spørsmål om gbnr. 56/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oskar Haukenes | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14605/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - rektor - Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Busterud | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12841/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om innsyn i referat fra intervju og vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnieszka Knutsen | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12912/2020 | Barnehagene Svar på anmodning om lønnsforhandlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12026/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om utregning av BRA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14597?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14597/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14684?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Sneli | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14684/2020 | Enhet for sykehjem 6. avdeling Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Hornsletten | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12507/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Svar på melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12018/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14654?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Hemstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14654/2020 | Enhet for sykehjem 6. avdeling Spørsmål om oppsetting av gjerde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14376?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14376/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om vitnemål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rikke Johnsen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12433/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av dokumenter i sak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12757/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12013?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12013/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Christine Pedersen Lie | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14635/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Spørsmål om utregning av BRA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13088?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13088/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikke Johnsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12427/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på tilbud om stilling - anmodning om lønnsforhandlinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11802/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14623?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14623/2020 | Enhet for sykehjem 3. avdeling Svar på spørsmål om etablering av uteservering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELEMENT AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12976/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig orientering om ansettelser i barnehagene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idunn Osk Oskarsdottir m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12347/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14598?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Bråten Nakken | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14598/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Oversendelse av vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12738?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Lektorlag m.fl. | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12738/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om tilkobling til offentlig vann og avløp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12410?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Falck | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12410/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12324?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Hornsletten | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12324/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Lindgren m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11798/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - helsefagarbeider 40 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 5. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14595?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Henriette Solheim | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14595/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12315?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rikke Johnsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12315/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om innløsing av festetomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12342?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET RØSEID, TØNSBERG & KARLSTAD AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12342/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Haviarová | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17043/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 70 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Albertine D Snerten | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14594/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12388?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12388/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12311?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fay Marlen Allman | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12311/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om gbnr. 56/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12323?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oskar Haukenes | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12323/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - fagleder 100 % vikariat - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Marianne Andersen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11769/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Særnmo | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16971/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15260?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Monrad | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15260/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbud om stilling - omsorgsarbeider 100 % fast ansettelse - enhet for sykehjem avdeling for ressurspool og tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14590?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Sneli | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14590/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12384/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om hvorfor eiendommer ikke er slått sammen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11795?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JONNY HOLEN AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11795/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16891?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paula Haviarová | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16891/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15086?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Monrad | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15086/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbud om stilling - helsefagarbeider 100 % midlertidig ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14587?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Bråten Nakken | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14587/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Botolf og Lene Kroken | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11779/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12025?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12025/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11740/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11539?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Jensen m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11539/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb på skole eller barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Christer Stenmyren | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16839/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15069?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Monrad | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15069/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbud om stilling - helsefagarbeider 100 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margit C Pedersen Lie | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14585/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 11789/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11720?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11720/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om gårds- og bruksnummer og tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11736?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JONNY HOLEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11736/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forespørsel som jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16562?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohammad Reyazi | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16562/2020 | Enhet for sykehjem Tilbud om stilling - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Monrad | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 14972/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - 50 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Hemstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14577/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11719?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11719/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om gårds- og bruksnummer og tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11718?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JONNY HOLEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11718/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11496/2020 | Barnehagene Svar på forespørsel om jobb i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aynur Delen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16248/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - hjelpepleier 100 % fast ansettelse - enhet for sykehjem avdeling for ressurspool og tjenester på natt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14573?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeborg Hemstad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14573/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om bygging av platting - Trysilfjell hytteområde 780 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11686?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Ulrichsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11686/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagleder - 100 % vikariat - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11689?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11689/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial For uttalelse fra fagorganisasjonene - vurdering av ansettelse som pedagogisk leder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11381?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11381/2020 | Barnehagene Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Lena Karlsson | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17429/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at skade etter snøbrøyting ikke er fullstendig reparert http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16859/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forespørsel om jobb i helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aynur Delen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16246/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 50 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 3. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14569/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11637/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om tilkobling til offentlig vann og avløp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11438?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yngve Falck | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11438/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Rene Matsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17365/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb i helse-, omsorgs- og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Iren Jensen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16095/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilleggsopplysninger til søknad og intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10340?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 10340/2020 | Barnehagene Melding om at ansettelsesprosessen tar lenger tid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Preben Kristiansen m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11145/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på krav om erstatning etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Irene Danielsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11863/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11434?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Botolf og Lene Kroken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11434/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17084?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Therese Lind | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17084/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb i helse-, omsorgs- og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16093?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Iren Jensen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16093/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14558/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emelie Elsa Ann Johansson m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14157/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om veg og vann til hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guro Lysud | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11345/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på purring på svar på anmodning om erstatning for ødelagt gjerde etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11285/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Vegar Olsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10877/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17048/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Trysil Bryggeri http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16567/2020 | Næringsavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14536?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahmad Hussain Tanha | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14536/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14429/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14335/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Kristiansen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12296/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om sammenslåing av eiendommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Klynderud | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11287/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11251?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11251/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Vegar Olsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10819/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på svar på anmodning om erstatning for ødelagt gjerde etter snøbrøyting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Halvorseth | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10830/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elen Marie Opseth | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17039/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr 2020 - Bobbos Pizza og Grill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ØKONOMISENTER AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15968/2020 | Næringsavdelingen Svar på forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14534?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Selrod | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14534/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting i fagarbeiderstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14333/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om kulturmidler til drift av idrett 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12903?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MANDSKOR m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12903/2020 | Kulturavdelingen Orientering om ansettelse - fagansvarlig skole - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Lillemo m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12767/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - sykepleier 100 % fast http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Kristiansen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12209/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om avløpsanlegg ved fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Falch | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11269/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11191/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Nordstad | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11040/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16996?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16996/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ahmad Hussain Tanha | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14523/2020 | Lønns- og personalavdelingen Beregningsgrunnlag for bevillingsgebyr http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13925?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil Mat & Catering As | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13925/2020 | Næringsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Baltzer Baltzersen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12591/2020 | Lønns- og personalavdelingen Fordeling av kommunale kulturmidler til idretten 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL IDRETTSRÅD | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12531/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sada Nurhussen Abera | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11016/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om bygging av platting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10831?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonja Ulrichsen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10831/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16966/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb som lærer på ungdomsskolen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14357?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Hansson Morgestad | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14357/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av referat fra ansettelsesmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Moen m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13843/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9238?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 9238/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12458?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliver Møystad Øien | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12458/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversikt over tildelte kulturmidler til drift 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11791?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 11791/2020 | Kulturavdelingen Tilbud om stilling - fagansvarlig skole - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andre Baltzer Baltzersen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12141/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10967/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om etablering av uteservering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELEMENT AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10417/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16965/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14275?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Stålung Jacobsen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14275/2020 | Barnehagene Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11580?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jerusalem G Temanu | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11580/2020 | Enhet for hjemmetjenester Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11322?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils-Christer Stenmyren | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11322/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om kulturmidler til drift av korps, kor og danselag 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11215/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10928/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om veg og vann til hytte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10389?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guro Lysud | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10389/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Jennifer Dahlkild m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9230/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16964/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om sommerjobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14274?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Søgård | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14274/2020 | Barnehagene Svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13581/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om kulturmidler til drift av andre lag og foreninger 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF TRYSIL m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11214/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10935?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander S Lilleberg m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10935/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Eva-Karin Sandberg | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10884/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10649?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10649/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på at du takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Koller | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8830/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om sammenslåing av eiendommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10363?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Klynderud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10363/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16963/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Forespørsel om jobb som lærer på ungdomsskolen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Hansson Morgestad | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13945/2020 | Trysil ungdomsskole Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13573?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13573/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Christer Stenmyren | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10908/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10883?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Sværk Stenbråten | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10883/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10648?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10648/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16959/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16187/2020 | Eiendomsavdelingen Forespørsel om jobb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Selrod | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13820/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13572?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13572/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på spørsmål om rekkefølgebestemmelser - Rømonysetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10092/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Nordstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10818/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10724?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10724/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10647?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk lektorlag | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10647/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kesete Abraham Tela | Journaldato: 08.08.2020 | RegistryNumber: 17151/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Rene Matsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16875/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13571/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13507/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Ås | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12426/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av søknader om kulturmidler til drift av idrettslag 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL IDRETTSRÅD | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11198/2020 | Kulturavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 21 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 4 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Svenstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10816/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10596/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10723?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10723/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høringsuttalelse til vegnavn - Trysilfjell Hytteeierforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16994/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Marie Opseth | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16874/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13570/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju - fagarbeider - helse, omsorg og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13412?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13412/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2020 - gbnr.1/40 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN MJØSEN SKOG SA | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12825/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av underskrevet avtale om makeskifte mv. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12162/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Tilbud om stilling som tilkallingsvikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12356?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jenny Ås | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12356/2020 | Enhet for sykehjem Oversendelse av vurdering søkere og utvidet søkerliste - agansvarlig IKT skole - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11415?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11415/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 21 % fast ansettelse - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10812?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Heien | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10812/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10594/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10722?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10722/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedlegg til søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL IDRETTSLAG | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10556/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig svar på spørsmål om rekkefølgebestemmelser - Rømonysetra http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9240/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Utåkut løypelag m fl om tilskudd til etablering av ski og turløyper i Osensjøområdet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 16922/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Therese Lindh | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16872/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på svar på spørsmål om adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16638?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ørjan Trondsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16638/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at søknaden trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Kristiansen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13514/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju - fagarbeidere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13405/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om sommerjobb 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Eriksson | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12016/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet avtale om makeskifte mv. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11987?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11987/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 69/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10961/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % midlertidig ansettelse - enhet for sykehjem 5. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sada Nurhussen Abera | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10810/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10592?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10592/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 43 - Sykepleiere/vernepleier - hel- og deltid - faste og vikariater http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10721?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10721/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Rapport fra vernerunde 16 - 11.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17321/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Forslag til vedtektsendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16895?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16895/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16869?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emma Karlsson | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16869/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av søpplebu http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16791?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16791/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på spørsmål om adresse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16615?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ørjan Trondsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16615/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13355/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på melding om at klagen på ekpropriasjonsvedtak trekkes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11823?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11823/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - pleiemedarbeider 25 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10808?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Sværk Stenbråten | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10808/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Midttun | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10880/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av vurdering ansettelse - Rektor Vestre Trysil oppvekstsenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10591/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9298/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10182?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10182/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Raskiftet-fondet 2020: Oversikt over bruk av midler pr 01. august 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16894?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 16894/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på tidspunkt for befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17041/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Aas | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16990/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om økt stilling - enhet for funksjonshemmede avdeling Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16868?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Lena Karlsson | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16868/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Frist 16.11.2020 - Vedtak om tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16809/2020 | Økonomiavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - gangveg og VA anlegg i Bergevegen / Kopi av brev til Aquapartner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16563/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om at høringsuttalelse kommer etter styremøte 30.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysilfjell hytteeierforening | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15648?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen C Stenbakken m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15648/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11922/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yohannes A Gebreanenya | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11958/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 72/90 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benny Vesterhaug | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10828/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - helsefagarbeider 25 % fast ansettelse - enhet for sykehjem 2. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva-Karin Sandberg | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10806/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10180/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling - lærling 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10334?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10334/2020 | Enhet for funksjonshemmede Svar på anmodning om at gatelysene blir styrt av fotoceller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Inge Nergård | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17005/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16989/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på ønske om å delta på befaring - anmodning om nytt tidspunkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16888?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16888/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på tilbakemelding på svar om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16554/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av dokumentasjon på oppfyllelse av pålegg etter tilsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15981?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet m.fl. | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15981/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om å sørge for at vegnavn synes på GPS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ørjan Trondsen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15565/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra byggemøte nr. 8 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14879/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mottatt søknad på fagarbeiderstilling i helse-, omsorgs- og sosialsektoren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ane Cecilie Opsahl Rud m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13307/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13253/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere og utvidet søkerliste - samfunnsplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13021/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roland Mikael Bjørvang | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11939/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb innen helse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yohannes A Gebreanenya | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 11826/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Aksept av forslag til minnelig løsning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11208/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Kvittering for utbetaling av rentemidler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11173?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11173/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11255/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10743?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Linton | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10743/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av søkerliste - rektorstilling - Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10574/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju - fagleder 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10178/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på melding om knekt lyktestolpe i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17004?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Bekk | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17004/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16988?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16988/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tillatelse til tiltak - oppføring av vei, vann, avløp og overvann i Gamlevegen og Moensvingen - tillatelsen gis med vilkår / Kopi av brev til Aquapartner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16511/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Om makeskifte og type mur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15944?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Katrine Eriksen Bøe | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15944/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilsyn - varsel om tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15820/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse til vegnavn i Ljørdalen - Vidar Storbæk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Storbæk | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14876/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Rapport om uønsket hendelse - lukket http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14658/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11937?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Nilsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11937/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11254/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om tilskudd til å øke skogbrannberedskapen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11167/2020 | Landbruksavdelingen Nytt forslag til minnelig løsning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11006/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 69/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10742?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Bakken | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10742/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til tilsetting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10758/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16977?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16977/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om knekt lyktestolpe i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16586?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Bekk | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16586/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som fagarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16598?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva-Lotta Beris m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16598/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Dispensasjon for å kunne anlegge offentlig VVA- anlegg på areal avsatt til friområde/LNF-område i kommuneplanens arealdel / Kopi av brev til Aquapartner AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16488?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16488/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Lillesolberg m.fl. | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16305/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønske om å delta på befaring - anmodning om nytt tidspunkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15892?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15892/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker nei til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15343?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Monrad | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15343/2020 | Plan- og miljøavdelingen Purring på dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14878/2020 | Lønns- og personalavdelingen Rapport fra vernerunde 15 - 30.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14657?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14657/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Komplettering av svar på brev om adresser i hytteområdet i Trysilfjellet sør http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14453?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14453/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13259/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13022?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13022/2020 | Kulturavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Hatten Engerbakk | Journaldato: 31.05.2020 | RegistryNumber: 11882/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på forespørsel om jobb i hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Hasåsmyr Moen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11577/2020 | Enhet for hjemmetjenester Oversendelse av utvidede søkerlister http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 9138/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11253/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 67/26 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10741?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dorthe Oleanne Pentzen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10741/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers forslag til tilsetting - student/elevstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10690/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om å utvide budsjettpost på rentemiddelbudsjettet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10790/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16976/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om nedkjørt gatelys i Nybergsund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Bromseth | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16546/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på svar om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16457/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Lutnæs | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16267/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om utbedring av gang- og sykkelsti http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15793/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14011?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Odden | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14011/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert endringsmelding nr. 8 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13850?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13850/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13258/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12695?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12695/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad - samfunnsplanlegger - Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milkyas Bahlbi m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12246/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om ferievikariat på veg-, vann- og avløpsavdelingen - område veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11681?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Nilsen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11681/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb som tilkallingsvikar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11395?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Ås | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11395/2020 | Enhet for sykehjem Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11252/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10740?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Moren | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10740/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om å utvide budsjettpost på rentemiddelbudsjettet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10692?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10692/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 39 - Rektor - Innbygda skole - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10423/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17161/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16975/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16420?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16420/2020 | Landbruksavdelingen Tilbud om stilling - fagleder 100 % fast - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Lutnæs | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16243/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15884/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om at gatelysene blir styrt av fotoceller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Inge Nergård | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15751/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Orientering om ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15643?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Andersen m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15643/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbud om stilling - arealplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Monrad | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 14973/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14010/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om indeksregulering av erstatningsbeløp etter grunnerverv http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: June Katrine Eriksen Bøe | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14159/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Signert endringsmelding nr. 15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13845?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13845/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Referat fra drøftingsmøte - nedbemanning på Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12907?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12907/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13257/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Raskiftet-fondet 2020: Svar på søknad om tilskudd til piano og oppvaskmaskin http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søre Osen menighetsråd | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12509/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om ferievikariat på vann- og avløpsavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11680?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roland Mikael Bjørvang | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11680/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11245/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb innen renhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matilda Wiklander | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11257/2020 | Eiendomsavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 56/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10739?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Midttun | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10739/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Østerdalen Festivalforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTERDALEN FESTIVALFORENING | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10677/2020 | Landbruksavdelingen Oppfordring til å søke om bruksendring og dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/3531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svetlana Latov | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 3530/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 39 - Rektor - Innbygda skole - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10422/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17160/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16974/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Fageråsen Fritid AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FRITID AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16879/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16533/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om avsluttet ansettelsessak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Lyseggen Aas m.fl. | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16504/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Referat fra møte - gjennomgang av tegninger - Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15774/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Grønnæss | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14908/2020 | Landbruksavdelingen Svar på melding om at gatelysene i Vikavegen fortsatt lyser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Inge Nergård | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14815/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL HISTORIE OG MUSEUMSLAG | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14009/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert endringsmelding nr.12 b http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13837/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13256?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13256/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Lillemo | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12805/2020 | Lønns- og personalavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Svar på søknad om tilskudd til løypekjøring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utåkut løypelag | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12455/2020 | Næringsavdelingen Purring på svar på spørsmål om utbedring av gang- og sykkelsti http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12560?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12560/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud om ferievikariat på vann- og avløpsavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11679?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Hatten Engerbakk | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11679/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11934/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av drøftingsnotat - overføring av stillinger på Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11750?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11750/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11241/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb i hjemmetjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11014?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Hasåsmyr Moen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11014/2020 | Enhet for hjemmetjenester Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 71/32 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10738?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Sindre Nordnes | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10738/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Skogselskapet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGSELSKAPET I HEDMARK | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10676/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17158/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16973/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Trysilfjell utmarkslag og SkiStar Norge AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16733?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16733/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16532/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16474?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May H K Lunde | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16474/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16236/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av referat fra særmøte - VA Gamlevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS m.fl. | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15540/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14898?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14898/2020 | Landbruksavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14008/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at gatelysene i Vikavegen fortsatt lyser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Inge Nergård | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14330/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Signert endringsmelding nr. 12 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13828/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13254/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - systemansvarlig - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12765?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Lillemo | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12765/2020 | Lønns- og personalavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Svar på søknad om tilskudd til oppgradering av Vestby samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VESTBY GRENDEUTVALG | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12449/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11933?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11933/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oppvekst og kultur - ansettelse - kommunalsjef - 100 % - fast http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/6570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 6570/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11192/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forespørsel om jobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Kristine Smith Høiby | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10930/2020 | Barnehagene Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 1/107 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10737?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Merete Bustad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10737/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Trysil Nord-Vest VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGEN TRYSIL NORD-VEST | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10672/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om utbedring av gang- og sykkelsti http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Engebretsen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10408/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17156?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17156/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16838?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16838/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Hanne K. Nyhuus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne K Holth Nyhuus | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16732/2020 | Rådmannens stab Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16529/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: May H K Lunde | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16455/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16175/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning avholdt 26.05.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16061?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Lerbak m.fl. | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16061/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om flytting av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15333?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiktor Emanuel Bakken | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15333/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14897/2020 | Landbruksavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD-TRYSIL HISTORIELAG | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14007/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Raskiftet-fondet 2020: tilskudd til arrangementer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12439/2020 | Næringsavdelingen Melding om at gatelysene i Vikavegen fortsatt lyser etter strømbrudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Inge Nergård | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13930/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Referat fra byggemøte nr. 7 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13734?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13734/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13213?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Andersson | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13213/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12867/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11932/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11273/2020 | Lønns- og personalavdelingen Purring på resultatkartlegging for miljø- og skogbrukstiltak 2020 - gbnr. 1/40 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10736?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BREDE SVENNEBY | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10736/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om sommerjobb i barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10885?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Søgård | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10885/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 44 - Fagansvarlig IKT skole - fast - 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10727?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10727/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Trysil Nord-Øst VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10666?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGEN TRYSIL NORD-ØST | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10666/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10122/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10306?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10306/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17155/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16837/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16716?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16716/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16460?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16460/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lansstyrelsen Värmland | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16423/2020 | Rådmannens stab Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - tilsetting fagarbeider 100 % fast - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16141?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16141/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbud om stilling - helsesekretær 40 % fast - enhet for legesenter og beredskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May H K Lunde | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16119/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift - gbnr. 37/1609 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16060?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Lerbak m.fl. | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16060/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på nformasjonsbrev til beboere og grunneiere i Gamlevegen og Moensvingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Birger Sæthre | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15201/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14896?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14896/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13854?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 13854/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ola Engernes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14006/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om bruk av gatelys om sommeren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13711?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Unni Enberget | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13711/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud om stilling - saksbehandler 100 % vikariat - tjenestekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12997?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Andersson | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12997/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12866/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på forespørsel om jobb i barnevernet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maritha Nelvik | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10319/2020 | Enhet for familie - barnevernet i Trysil og Engerdal Referat fra byggemøte nr. 6 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12411/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11931/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Nymoen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12038/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11143/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedlegg til søknad - tilskudd til prosjekt oppsetting av vilthegn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11015?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Neby | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11015/2020 | Næringsavdelingen Melding om 2. gangs utlysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Andersson m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10542/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Ljøradalføret VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALFØRET VEGVEDLIKEHOLDSFORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10658/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10305/2020 | Lønns- og personalavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10112?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10112/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17154/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16836/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om at navnet kan stå på offentlig søkerliste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16353?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16353/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til strategiplanen 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16283/2020 | Rådmannens stab Informasjon om oppstart av rehabilitering av ledningsnett i Gamlevegen og Moensvingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15180?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Østlie m.fl. | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15180/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14756?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Grønnæss | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14756/2020 | Landbruksavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Børke | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13735?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNT ENGERDAL OG TRYSIL | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13735/2020 | Kulturavdelingen Svar på melding om feil på gatelys etter strømbrudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13710?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Sneli | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13710/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av vurdering av søkere og utvidet søkerliste - arealplanlegger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturviterne m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13567/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12865/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innhenting av supplerende opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11002?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Grambo | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11002/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11930/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra byggemøte nr. 5 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11583/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Østby vegvedlikeholdsforening http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY VEGVEDLIKEHOLDSFORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10655/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på betalt semesteravgift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17183?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Iselin Nygård Holt | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17183/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17153/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16835/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjonsbrev Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gustav Kjellberg K Jota m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 15243/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16338/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16247/2020 | Rådmannens stab Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil - Avd 288 | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16096/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på søknad om tilskudd - tre tiltak på Lund samfunnshus - anleggsnr 21740 / Kopi av brev til Lund samfunnshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14345/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14253/2020 | Landbruksavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HYTTE- OG VELFORENINGEN I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 13999/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om feil på gatelys etter strømbrudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13709?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Sneli | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13709/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på melding om at konsert ikke er holdt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: REGNBUEN | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13150/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12987?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12987/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på mottatt referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11948/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11928?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11928/2020 | Lønns- og personalavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Vestre Trysil snøskuterklubb http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10966/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11636/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11450?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Petter Blestad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11450/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Grønenes VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNENES VEGVEDLIKEHOLDSFORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10637/2020 | Landbruksavdelingen Melding om 2. gangs utlysning - justerte krav http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10386/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra byggemøte nr. 4 - VA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10234/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på referat fra drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17422/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 18.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17323?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17323/2020 | Innbygda skole Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing - gbnr. 33/671 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17237/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17152?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17152/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av Covid-19 utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17059?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17059/2020 | Barnehagene Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16763/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på studieopptak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Moberg | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16581/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på tilbakemelding på ønske om å opprettholde søknaden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16336/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Analyseresultater 8.-14.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16030/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16012/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15137?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15137/2020 | Næringsavdelingen Referat fra oppstartsmøte - VA Gamlevegen og Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14920/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Länsstyrelsen i Dalarna http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14650?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Länsstyrelsen i Dalarna | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14650/2020 | Rådmannens stab Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14110?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14110/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om tilskudd - Grambolia samfunnshus - tilbygg av samfunnshus - anleggsnr 51220 / Kopi av brev til Grambolia Vel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14344/2020 | Kulturavdelingen Trysil kommunes representant til styret i Stiftelsen Glomdalsmuseet 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14118?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Glomdalsmuseet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14118/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Høring om vegnavn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13996?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Storbæk | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 13996/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om at konsert ikke er holdt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGNBUEN | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12982/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til arbeidsgivers innstilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12957?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12957/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på spørsmål om når ny gatelysstolpe blir satt opp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12709?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12709/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Referat fra drøftingsmøte 26.05.20 - nattevakter Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11810/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Ola Neby om tilskudd til oppsetting av hjortehegn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10965/2020 | Næringsavdelingen Lovlighetskontroll av vedtak i PS 2020/13 - hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10976?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10976/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11634?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11634/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Neby | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11447/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11248/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Varåens VVF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VARÅENS VEGVEDLIKEHOLDS FORENING | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10635/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om utvikling i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17159?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17159/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17449/2020 | Innbygda skole Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17452?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17452/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innspill til drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17242/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17131/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17028/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16762?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16762/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Dokumentasjon på tilbud om studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Cathrine Bekkvang Stengrundet | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16494/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ønsker å opprettholde søknaden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16335/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16280?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Hegg m.fl. | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16280/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 13.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16042/2020 | Innbygda skole Oversendelse av dokumenter i forkant av tilsetting - helsesekretær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15967/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Stenersetermålingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stenersetermålingen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15339/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om foreldrebetaling og kommunalt tilskudd ved stenging av private barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15173?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15173/2020 | Barnehagene Analyseresultater 24.6.-6.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15150/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om salgsbevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15123/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14109?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14109/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14233?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14233/2020 | Rådmannens stab Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet er registret i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CLARKSONS PLATOU REAL ESTATE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13962/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sluttutbetaling av spillemidler for Fregn skytebane 100 m i Trysil kommune anl. nr. 9235 søknadsnummer 136333 / Kopi av brev til Fregn skytterlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13043/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering og forslag til innstilling - saksbehandler 100 % vikariat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12911?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12911/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Klage på fiberutbygging, forskjellsbehandling av kommunens innbyggere og Telenors framferd på eiendommer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ove Olbergsveen | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 13042/2020 | Næringsavdelingen Kommentar til svar på klage og manglende dokumentasjon på innsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12962/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av utvidet søkerliste og vurdering - systemansvarlig - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12290?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12290/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om når ny gatelysstolpe blir satt opp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Walterson | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12294/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mottatt søknad - arealplanlegger - Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jofrid Sandgren Østenstad m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12243/2020 | Lønns- og personalavdelingen Foreløpig svar på anmodning om oppnevning av representant til styret for Stiftelsen Glomdalsmuseet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN GLOMDALSMUSEET | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12123/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11446?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Pedersen Blixt | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11446/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11243/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - nattevakter Bergetunet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10973/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Uttalelse til søknader om tilskudd fra Raskiftefondet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE OSEN GRENDEUTVALG | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10882/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10602?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lerbak Tor | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10602/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for utbetaling av rentemidler - Trysil 4H-nemnd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Arne Finneid | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10632/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny - gbnr. 26/583 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9214?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9214/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17423/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Korreksjon til forrige brev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17454/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17448?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17448/2020 | Innbygda skole Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Øyvind Akre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Akre | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17314/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra drøftingsmøte om ny turnusavtale for 7. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 v/Bodil Solvang Rønes m.fl. | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17146/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17027/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om utvikling i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17150/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16807?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16807/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16584/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16492?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Cathrine Bekkvang Stengrundet | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16492/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 39/230 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16433/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om begrunnelse for at navn ikke ønskes offentliggjort på søkerlista http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16312/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 21/69 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Baastad | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16279/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om videre drift i 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16194/2020 | Enhet for funksjonshemmede Foreløpig svar på krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 33/671 og 33/1103 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16172?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16172/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 18.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15915/2020 | Innbygda skole Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Sve-Nor/Gravberget http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15338?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15338/2020 | Plan- og miljøavdelingen Ny søknad om kompensasjon for 13.3.-12.4.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15048/2020 | Barnehagene Oversendelse av oppsummering etter tilsyn om smittevernrutiner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13932/2020 | Barnehagene Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13714/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13535?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13535/2020 | Rådmannens stab Analyseresultater 10.-17.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13472/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Valg av representant til styret i Stiftelsen Glomdalsmuseet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12118?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12118/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12708/2020 | Innbygda skole Søknad om utsatt frist for ferdigstillelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12520?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TRYSILGUTTEN | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12520/2020 | Kulturavdelingen Melding om mottatt søknad - systemansvarlig - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Andersen m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12247/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilsvar til klage på tildelingsbeslutning / kopi av brev til Wahl-Larsen Advokatfirma AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12142?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12142/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Spørsmål om bruk av gatelys om sommeren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Unni Enberget | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11990/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Søknad fra Utåkut løypelag om tilskudd til etablering av turorientering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10839/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11553/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11445?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Harald Østmoe | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11445/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11239/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om møtereferat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Peter Solum | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11258/2020 | Plan- og miljøavdelingen Sommerturnus 2020 - Lundevegen 6/8 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10945?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10945/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10601?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørby Jon | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10601/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Arne Finneid | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10403/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - søkere til student/elevstillinger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17361?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17361/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17347/2020 | Landbruksavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17447/2020 | Innbygda skole Informasjon om forlenget frist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17419/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om videre saksgang - klagesak deling av gbnr. 75/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Tore Ludvigsen m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17439/2020 | Landbruksavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - Gbnr. 33/988 - 28 boenheter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17287/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17007/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16910?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16910/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16806/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til forhandlingsmøte - ny turnusavtale og grunnturnus 7.avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16773/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Pål Thorleif Grini http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorleif Grini | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16677/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16534?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16534/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om fradeling - Oversendelse som følge av habilitet - gbnr. 36/31 mfl., Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16449/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på betalt semesteravgift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elle Uibo | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16424/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16302?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16302/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innkalling til gjennomføring av intervju - fagleder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15920/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - SVT viltregion http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15337?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVT viltregion | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15337/2020 | Plan- og miljøavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15074?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Andre Stenseth | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15074/2020 | Rådmannen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14663?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14663/2020 | Barnehagene Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 33/671 og 3/1103 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14393?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14393/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 25.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14123/2020 | Innbygda skole Oversendelse av oppsummering etter tilsyn om smittevernrutiner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13931/2020 | Barnehagene Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13662?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13662/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra drøftingsmøte 2.4.2020 - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7621/2020 | Lønns- og personalavdelingen Estimat på tilkobling av strømforsyning til Drevdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 10244/2020 | Næringsavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 17.6.2020 og kontaktiste for helseforetakene sommer 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13636/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av parsell - gbnr. 40/132 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13588?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arne Storsnes | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13588/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Glommen Mjøsen Skog http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13108?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLOMMEN MJØSEN SKOG SA | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13108/2020 | Rådmannens stab Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13169?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FJELLBYGG AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13169/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 27.5.-9.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12744/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11460?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11460/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjon for undervisning 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12359?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12359/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Anmodning om sluttutbetaling - spillemidler 2020 til Fregn skytterlag, anleggsnr 9235 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12287/2020 | Kulturavdelingen Oppnevning av representant til styret for Stiftelsen Glomdalsmuseet - anmodning om tilbakemelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN GLOMDALSMUSEET | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11984/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11927/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11444?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Lutnæs | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11444/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11250/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11132/2020 | Lønns- og personalavdelingen Sommerturnus 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10905/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Høringsuttalelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for Osensjøen Turistsenter søndre del - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10861?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10861/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10600?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Løvåsen Stine | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10600/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17446?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17446/2020 | Innbygda skole Oversendelse av korrespondanse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17435?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Ludvigsen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17435/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17339/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17193?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17193/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gbnr. 56/357 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17175?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRODE HALBERG AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17175/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17006/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering av kandidater til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16827?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16827/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16801/2020 | Landbruksavdelingen Innkalling til drøftingsmøte - ny turnusavtale og grunnturnus 7.avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16770/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Svar på spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16651?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16651/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Mats Erik Smestad og Anne Borg Smestad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16559?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16559/2020 | Plan- og miljøavdelingen Forhåndsvarsel om pålegg om retting http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16535?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: THE LODGE TRYSIL AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16535/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16531/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om retting av grunnbok http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16139/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - fagleder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15913/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om mottatt søknad på stilling som helsesekretær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde E Stormoen Karlsen m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15785/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Statskog Ljørdalen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15336/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbud om stilling - kommunalsjef http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Andre Stenseth | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14606/2020 | Lønns- og personalavdelingen Retur av dokument - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14610/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forklaring til dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14531?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Muggoppen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14531/2020 | Barnehagene Svar på melding om at Trysil ikke deltar i felles forliksråd for Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14259/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 24.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13961/2020 | Innbygda skole Estimat på fremføring av strøm til Sennsjøen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10243?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ELVIA AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 10243/2020 | Næringsavdelingen Referat fra drøftingsmøte 31.3.2020 - nedbemanning av elevveiledere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7620?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7620/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter - gbnr. 33/1103 og 33/1104 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS ARKITEKTBUA m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13744/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13614/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av parsell - gbnr. 40/132 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13587?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willy Storsnes | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13587/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av oppsummering etter tilsyn om smittevernrutiner http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13439/2020 | Barnehagene Analyseresultater 27.5.-8.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12585/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Klage over tildelingsbeslutning i konkurranse om entreprisekontrakt - VA Gamlevegen og VA og fortau Bergevegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 11699/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidstutvalg 27.5.2020 og 3.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12215/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11926?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11926/2020 | Lønns- og personalavdelingen Raskiftet-fondet 2020: Oversikt over bruk av midler pr 14. mai 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10761/2020 | Næringsavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45818 for idrett og fysisk aktivitet Trysilhallen ved Trysilhallen / Kopi av brev til Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11538?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11538/2020 | Kulturavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11493/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11443?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ole Lutnæs | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11443/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11249/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11383/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 37/355 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lerbak John | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10599/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10793/2020 | Lønns- og personalavdelingen Foreløpig tilbakemelding - mindre endring av detaljreguleringsplanen for Osensjøen turistsenter søndre del http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Grambo m.fl. | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10659/2020 | Plan- og miljøavdelingen Dispensasjon med vilkår fra reguleringsformål friluftsområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINDE HYTTER AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8312/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10455?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10455/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av arbeidsgivers vurdering - utvelgelse av søkere til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17370?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17370/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Bronken | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17277/2020 | Landbruksavdelingen Opplysningen om at dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17310/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17256?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17256/2020 | Landbruksavdelingen Skadeoppgjør - skadedato 6.8.2020 - FZ10025 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17172?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17172/2020 | Eiendomsavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som student/elev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liz Bjørnbekk m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17107/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRODE HALBERG AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16881/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16920?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16920/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16800?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16800/2020 | Landbruksavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16744/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kulvedrøsten Kristin | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16704/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Kristin Skolbekken Østmoe | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16637/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om digital utbetalingsanmodning, rapportskjema og sluttføring av saksbehandlingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16579?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16579/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16515?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16515/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak i klagesak - avslag på dispensasjon fra TEK10 § 13-17 - bnr. 37/1560 / Kopi av brev til sivilarkitekt Finn Kleiva http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16490/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Medhold i klage på bakgrunn av nye opplysninger og opphevelse av pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16439?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16439/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - Gbnr. 56/352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 13842/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Høringsuttalelse - områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) - Betty Beseth http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16184?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betty Beseth | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16184/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16029/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Støa Dypviken | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16021/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Invitasjon til intervju - fagleder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15912/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Ljørdalen jaktfellesskap http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15335?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ljørdalen jaktfellesskap | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15335/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - Fradeling av parsell 40/132 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13586?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Storsnes | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 13586/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14552?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14552/2020 | Innbygda skole Trysil deltar ikke i felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14113?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14113/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning gbnr. 9/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Bjørnstad m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13814/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 44/91 og 44/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13604?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13604/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 25.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13616/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13471/2020 | Landbruksavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FJELLBYGG AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13167/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 27.5.-8.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12584/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av søknader til Raskiftet-fondet per 1.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10107?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Harviken | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10107/2020 | Næringsavdelingen Retur av tinglyst dokument - gbnr. 33 1104 og 33/1103 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12569/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12576?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12576/2020 | Barnehagene Representant til å sitte i frivilligrådet 2020-2023 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil frivilligråd | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 11407/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Svar på invitasjon til intervju - saksbehandler - tjenstekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 12462/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11925?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11925/2020 | Lønns- og personalavdelingen Signert avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Gunnar Sørensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11521/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45818 for idrett og fysisk aktivitet Trysilhallen ved Trysilhallen / Kopi av brev til Hedmark fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11537?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11537/2020 | Kulturavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11507?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11507/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11441?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein B Nordgaard | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11441/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11058?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11058/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11247/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Utkast til referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 13.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10886?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET INNLANDET HF | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10886/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10730?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10730/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BRYGGERI AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10245/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17255/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17392?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17392/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17416/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17430/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17299?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17299/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 14832/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16919/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidissen Bjørn-Arne | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16703/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 33/1103 og 33/1104 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11576?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 11576/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Café Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16599/2020 | Næringsavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse - deler av tiltaket http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16583?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16583/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter - seksjonering gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16597?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN INVEST AS m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16597/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som student/elev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hedda Elise Sande m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16613/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om endret foretak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16580?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16580/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte og oppsettende virkning på pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16571/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av timelister og dokumentasjon lønn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16516/2020 | Landbruksavdelingen Retur av dokumenter - dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16509/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16414/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Informasjon om hva du kan bygge http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16348/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 37/1611 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Moen m.fl. | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16249/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 37/292 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Moen m.fl. | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16258/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt skademelding HB79626 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16177?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16177/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15881/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av tilbud om studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Støa Dypviken | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15843/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Lutnes/Flermoen viltstellområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15334?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lutnes/Flermoen viltstellområde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15334/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15405/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14977?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fregn Skytterlag | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14977/2020 | Kulturavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14551?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14551/2020 | Innbygda skole Melding om digital utbetalingsanmodning for SMIL-ordningen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14466?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14466/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 39/28 - tilleggsareal til gbnr. 39/93 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13861?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Nymoen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13861/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13817/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 19.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13599/2020 | Innbygda skole Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av parsell - gbnr. 40/132 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13585?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommuneskoger KF | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13585/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13503/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13470/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på versendelse av matrikkelbrev gbnr. 23/115 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erland Fallet | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13403/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13051?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hegg Bent Roger | Journaldato: 13.06.2020 | RegistryNumber: 13051/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12993/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12837?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12837/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på spørsmål om salgsbevilling til Trysil ryggeri http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Høyre | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 9229/2020 | Næringsavdelingen Dokumentasjon til søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12529/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på igangsettingstillatelse - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12461?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anni-Grete Falk | Journaldato: 06.06.2020 | RegistryNumber: 12461/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju - saksbehandler - tjenstekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12289/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11924/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takk for uttalelse til forslag om felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11684?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11684/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Dokumentasjon på behandling av avvik i tilsyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11584/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11640?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11640/2020 | Lønns- og personalavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 73989 for idrett og fysisk aktivitet Søre Osen klubbhus ved Søre Osen fotballbane / Kopi av brev til Søre Osen idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11529?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11529/2020 | Kulturavdelingen Analyseresultater 13.-25.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11404/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om bytte av uker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HUSFLIDSLAG | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11495/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11440?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Fossheim | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11440/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11246?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11246/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11046?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11046/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om saksbehandlingstid / Kopi av brev til The Lodge Trysil AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10811?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10811/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 41 - Samfunnsplanlegger - fast 100 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10726?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10726/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10396?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Gunnar Sørensen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10396/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thørn Yngve Sveinung | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17298/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17232?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17232/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - Skihytta vest HC1517 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17124?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17124/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om mottatt søknad på stilling som sykepleier http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17093?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent J Nyborg Østvang m.fl. | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17093/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16914/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hommersand Mona Rønning | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16702/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16192?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16192/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing for gbnr. 44/91 og 44/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 12416/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16590?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16590/2020 | Næringsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16591/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16556/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16510/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på oppfølging av kontrollrapport skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16486/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om rutiner ved endring av planer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Ågren | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16309/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om betalt faktura for skade på FZ10026 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring - Oppgjørsavdelingen Motor | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16148/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev etter oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 26/1036 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16049?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Anders Fladhagen m.fl. | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16049/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16064?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16064/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16117/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15877?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15877/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kopi av betalt semesteravgift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Myrvold | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15839/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15402/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Tangfallet utmarksområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15332?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tangfallet utmarksområde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15332/2020 | Plan- og miljøavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon - nybygg bolig - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15068?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15068/2020 | Plan- og miljøavdelingen Klage på ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14968/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14385?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14385/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14550/2020 | Innbygda skole Høringsfrist 15.9.2020: områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14428/2020 | Eiendomsavdelingen Vedtak om Trysil kommunale idrettsfond 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14313?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYBERGSUND IDRETTSLAG m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14313/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 39/28 - tilleggsareal til gbnr. 39/93 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nymoen Ole Gjermund | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13860/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - deling av gbnr. 75/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Bronken | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13872/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13801/2020 | Næringsavdelingen Innvilgning av dispensasjon - fradeling av boligtomt og etablering av adkomstveg i LNF-område http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13601?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13601/2020 | Plan- og miljøavdelingen Lenke til innlogging for digital utbetalingsanmodning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Horsberg, Stig | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 12596/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13510?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13510/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 15.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13315?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13315/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13298/2020 | Landbruksavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13165?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FJELLBYGG AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13165/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om tilbakemelding på byggesøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12980?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12980/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om saksbehandlingstid - klage på avslag på søknad om deling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12641?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12641/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/112 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12676?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Ann Bogsveen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12676/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12739?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sætre Bjørn | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12739/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Igangsettingstillatelse - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12452?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12452/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av dokumenter i forkant av intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12286?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12286/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/840 og 37/841 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moen Elisabeth | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11518/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding etter mottatt brev fra nabo http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12354?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12354/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11229/2020 | Barnehagene Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 75195 for idrett og fysisk aktivitet Skagsvola tursti ved Skagsvola / Kopi av brev til DNT Engerdal og Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11528/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11639/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif T Løvlund Vestling | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11437/2020 | Plan- og miljøavdelingen Melding om tildelt uke i sommerkafeen i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11337?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Jorunn Fuglaamoen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11337/2020 | Kulturavdelingen Status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 10932/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11244?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11244/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Samtykke til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PARETO BANK ASA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11012/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til forslag om felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11045/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Ferdigattest - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11082?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Habberstad | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11082/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om bekreftelse på komplett søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10611/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17297?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mellum Rolf | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17297/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17230/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på svar på spørsmål om bakgrunn for avslag på permisjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17040/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Kommentarer til oppstart av planarbeid - Skihytta Vest HC1517 / kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17075?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTEEIERFORENING | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17075/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16986?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blomgren Anders Gustaf | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16986/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16913/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - justering av atkomstveg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16887?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16887/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Redegjørelse om lekkasje i garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL TURISTSENTER EIENDOM AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16908/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16834?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16834/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16713?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16713/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finstad Bjørn-Erik | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16701/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om avløsertilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16502?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16502/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - ny innsending - Seksjonering gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16372/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16278?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUND SAMFUNNSHUS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16278/2020 | Kulturavdelingen Svar på spørsmål i forbindelse med nabovarsel - Fageråskjølen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16245?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Ågren | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16245/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oppfølging av kontrollrapport skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16001/2020 | Næringsavdelingen Melding om at skade dekkes av forsikring - UF63873 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16067/2020 | Eiendomsavdelingen Erklæring om arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16050/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16026?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16026/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16008/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad på faglederstilling i enhet for sykehjem http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Lillesolberg m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15902/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15932?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15932/2020 | Næringsavdelingen Tilbud om studieplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15807?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Görander | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15807/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Østby Viltstellområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østby Viltstellområde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15330/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15397/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15410?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15410/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om møte for avklaring av utnyttelsesgrad og høyder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15545?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15545/2020 | Plan- og miljøavdelingen Midlertidig brukstillatelse - gbnr. 36/602 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15164/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15146/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra møte i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg på TUS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Roger Berg m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 13050/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14929?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELEKTRO AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14929/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for nybygg bolig – Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14714?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14714/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av beredskapsplan Covid-19 for Knattholmen kystleirskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knattholmen kystleirskole | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14540/2020 | Trysil ungdomsskole Komplettering av søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14294/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Hernes skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hernes skole | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14209/2020 | Innbygda skole Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 39/28 - tilleggsareal til gbnr. 39/93 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommuneskoger Kf | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13859/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning - gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Spikkerud | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13863/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av aksept av vilkår om tilskudd til kompetanseheving, BPA og innovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13989/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 56/353 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13635/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Informasjon om digital utbetalingsanmodning for UKL- og SMIL-ordningene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Innlandet | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 11763/2020 | Landbruksavdelingen Underskrevet utleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØNES MUSIKK | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13490/2020 | Kulturavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 12.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13314?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13314/2020 | Innbygda skole Svar på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til eiendom som skal fradeles fra 3421 - gnr. 36 bnr. 151 - fylkesveg 26 / Kopi av brev til Tore Stengrundet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13366/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilleggsopplysninger til klage på avslag på søknad om deling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Barland Ludvigsen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13414/2020 | Landbruksavdelingen Invitasjon til sommeravslutning for skolestarterne http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erland Fallet m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13235/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Svar på spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12951?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Østmoe | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12951/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12748/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12919/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 33/743 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12884/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innspill til møte med hytteeierforeningene 12.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES HYTTEFORBUND | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12971/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/112 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Bogsveen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12673/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sætre Olga Galaasen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12614/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underretning etter oppmålingsforretning avholdt 13.06.2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Nyhuus m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12298/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Idrettsfondet 2019 - forslag til fordeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil idrettsråd | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12428/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/840 og 37/841 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11517?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moen Egil | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11517/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/293 og oppmåling av gbnr. 37/293 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm Rolf Bent | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11574/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad - erklæring om prioritetsvikelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV EIENDOMSMEGLING ELVERUM AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12157/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Presisering av godkjenning av plassering av levegg / kopi av brev til Halvor Stormoen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Vatne-Larsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11975/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11921?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11921/2020 | Lønns- og personalavdelingen Felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10720?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 10720/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Avslag på klage på søknad om deling av gbnr. 67/9 Storsnes - oversendelse til Fylkesmannen som klageorgan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11097?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11097/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11228/2020 | Barnehagene Kjørebok for bruk av snøskuter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11721?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSTKANDIDAT MYRBAKKEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11721/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tillatelse til tiltak - søknad om igangsettingstillatelse - riving eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11596/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 9235 for idrett og fysisk aktivitet Fregn skytebane 100m ved Fregn skytebane / Kopi av brev til Fregn skytterlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11527/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11435?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Engebret Storsnes | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11435/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11423?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11423/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om tildeling av uker http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11262?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Jorunn Fuglaamoen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11262/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11240/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11238?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11238/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om statusoppdatering i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10893?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kave Nasiri | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10893/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påminnelse om at urådighet hindrer tinglysing av nye bruksnummer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10874?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fjellstøtt Eiendom | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10874/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på kommentar til nabovarsel - gbnr. 25/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Guttorm Blikstad | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8540/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innkalling til drøftingsmøte om arbeidstidsplaner for barnehageansatte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10451?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10451/2020 | Barnehagene Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10346/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 5.-10.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17274?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17274/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 75/75 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mellum Finn Martin | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17181?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17181/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17077/2020 | Kulturavdelingen Spørsmål til gjødslingsplan - kontroll av produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Mostue | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17145/2020 | Landbruksavdelingen Kommentarer til oppstart av Planarbeid - Skihytta Vest HC1517 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17074?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Arve Frisak | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17074/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16985?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Abrahamsen Ingrid B. | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16985/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.9.2020-31.8.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16952?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16952/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16833/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16782?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16782/2020 | Landbruksavdelingen Feil dato i innkallingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7826?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 7826/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16700?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trollvik Terje | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16700/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16686?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Fosshaug | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16686/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig og nybygg infiltrasjonsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16687/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om manglende nabovarsling - utvidelse av tomter i Ryen hytteområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Lageraaen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16652/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16635?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysilfjell Utmarkslag Sa | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16635/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing for gbnr. 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13783?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 13783/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på tilbakemelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16555?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16555/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Anmodning om uttalelse til søknad om endring av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16574/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstilligner - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16530?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16530/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om retur uten at dokumentet er tinglyst http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN INVEST AS | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16355/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Merknad til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Lillevold | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16131/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om dispensasjon for avløsertilskudd ved sykdom og fødsel m.m. / Kopi av brev til ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16040/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16018/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15999?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15999/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om redegjørelse om lekkasje i garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL TURISTSENTER EIENDOM AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15934/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15802/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av veileder for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap/kopi av brev til Arkkon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Bjørnseth m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15794/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om elg- og hjortejakta 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVT viltregion m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15836/2020 | Plan- og miljøavdelingen Informasjon om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15757/2020 | Barnehagene Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15597?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15597/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 48 - INTERN UTLYSNING: Helsesekretær - fast 40 % http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15395?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15395/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15409?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15409/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Flendalen Viltstellområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flendalen Viltstellområde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15329/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15043/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15138/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14927/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting til industriområdet i dag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14809?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Staffan Sven R Bergqvist | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14809/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Opplysning om at dokumentene har mangler og ikke kan inglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14349/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum - Offentlig ettersyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iht. adresseliste | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14365/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14554/2020 | Trysil ungdomsskole Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for nybygg bolig - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14509?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14509/2020 | Plan- og miljøavdelingen Forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAGEN RÅDGIVNINGSTJENESTE | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14416/2020 | Kulturavdelingen Tildeling av stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Støa Dypviken | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14366/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14269/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Innbygda skole til Verket ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14087?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOSS KOMMUNE - Verket ungdomsskole | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14087/2020 | Innbygda skole Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 82/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Ingolf Myrene | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13833/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysning om punkt nummer 7 i matrikkelbrevet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12926?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12926/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om tilskudd til kompetanseheving, BPA og innovasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13705?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13705/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær helt eller delvis over maksdato for sykepenger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13768/2020 | Eiendomsavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 29.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13312/2020 | Innbygda skole Vedlegg lagt frem til sakkyndig nemnd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13032?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Arne Bjørnstad | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13032/2020 | Økonomiavdelingen Melding om vedtak: Pålegg om retting, eller pålegg om å søke om å få tilbygget godkjent og pålegg om ileggelse av tvangsmulkt - tilbygg innglasset veranda http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Vidar Bringsvor | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 12787/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Barland Ludvigsen m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 12616/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12904/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13002?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTBY HELSELAG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13002/2020 | Kulturavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FJELLBYGG AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13162/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av dokumentasjon på jordprøve http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Stengrundet | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12975/2020 | Plan- og miljøavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 13036/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på invitasjon til møte med hytteierforeningene http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12870?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fulufjellet hyttegrendelag | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12870/2020 | Næringsavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12836?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12836/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12831?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12831/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/112 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bogsveen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12672/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12689?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12689/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sætre Bjørn | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12613/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om videre saksgang http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10781/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på klage på avslag på søknad om deling av gbnr. 67/9 Storsnes http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11071?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Storsnes | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11071/2020 | Landbruksavdelingen Fordeling av uker - kafédrift på Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10959?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Amdahl m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 10959/2020 | Kulturavdelingen Melding om betalt faktura - skadedato 25.5.2020 - HF28709 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12521/2020 | Eiendomsavdelingen Trysil kommunale idrettsfond 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12297?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12297/2020 | Kulturavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev etter grensejustering gbnr. 63/118 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Almli m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12291/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/840 og 37/841 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm Rolf Bent | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11516/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/293 og oppmåling av gbnr. 37/293 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11572?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm Jan Øyvind | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11572/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avkjørselstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans-Jørgen Bjørnstad og Stian Østlie | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11860/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Videresending av e-post fra nabo http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11819?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11819/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet utleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12143?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Elisabeth Jonsson | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12143/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest - fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11540/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11226/2020 | Barnehagene Referat fra møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11400/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45813 for idrett og fysisk aktivitet Trysil ungdomsskole hinderløype ved Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11368?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11368/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Jota | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11433/2020 | Plan- og miljøavdelingen Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 39/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11490?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11490/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11236/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11237?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11237/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11189?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11189/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10708/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om uttalelse til forslag om felles forliksråd i Sør-Østerdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Myrvang Lund m.fl. | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10519/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Anmodning om tilbakemelding på forslag til avtale om kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Drange | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8524/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10304?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASAS ARKITEKTUR AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10304/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om hytteeiere som er gitt bruksendring i Bjønnåsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10295?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØNNÅSEN HYTTEEIERFOREINING TRYSIL | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10295/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om at dokumentet har mangler og ikke kan tinglyses - gbnr. 44/91 og 44/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9797?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØMONYSETRA UTVIKLING AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9797/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9827?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9827/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENA HUS OG HYTTEBYGG AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10355/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10328?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10328/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17170?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17170/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Morten Kals | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17070/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nwt-Gruppens Person.stift | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16984/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16992?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16992/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill ved varsel om oppstart av planarbeid for Skihytta Vest HC1517 / kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16916?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16916/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16781?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16781/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 26/1021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16761/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Invitasjon til drøftingsmøte og forhandlingsmøte om intermediær smitteavdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 7820/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Omholt-Jensen Nina | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16699/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Foss | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16685/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - Oppføring av ny adkomstveg/landbruksveg til gbnr. 38/81 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16636?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16636/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16633?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stenrud Kari | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16633/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16639/2020 | Kulturavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 32/78 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16640?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16640/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om begrunnelse for at navn ikke ønskes offentliggjort på søkerlista http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16622?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16622/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstilligner - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16528?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16528/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad om endring av stedfortreder - Pause http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16561?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAS AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16561/2020 | Næringsavdelingen Tilleggsopplysninger til søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16512?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16512/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av dokumenter - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16350?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16350/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 9/473 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORVALD DOKSRUD | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16265/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16140?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16140/2020 | Barnehagene 20.8.2020: Frist for tilleggsopplysninger til søknad om tilskudd til kommuner med ulverevir http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16167/2020 | Plan- og miljøavdelingen Underretning til berørte parter etter oppmålingsforretning over Bergevegen 113 - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kristian Lundberg m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16163/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16011?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 16011/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om svar på spørsmål i forbindelse med nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Ågren | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15965/2020 | Plan- og miljøavdelingen Analyseresultater 8.-13.7.2020 - ekstra prøve Jordet barnehage og Jordet skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15950?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15950/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om lekkasje i garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15927?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat MNA Toril Løken Sandvik | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15927/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om saksbehandlingstid - klage på avslag på dispensasjonssøknad om etablering av serveringssted / Kopi av brev til advokatfirmaet Campbell & Co AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15914/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 47 - Fagleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15880?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15880/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Purring - mangel på tilbakemelding på rapport etter skjenkekontroll - Cafe Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15864/2020 | Næringsavdelingen Informasjon om elg- og hjortejakta 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stenersetermålingen elgvald | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15817/2020 | Plan- og miljøavdelingen Korrigering av varselbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15607?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKKON AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15607/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15579?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15579/2020 | Landbruksavdelingen Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Støpa Viltstellområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15327?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støpa Viltstellområde | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15327/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15408/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet avtale om opphør i del av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15371?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15371/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14979?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 14979/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 30/585 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14922?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14922/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 9/866 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14909?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14909/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 9/865 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14905/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Korrespondanse etter svar på anmodning om møte umiddelbart http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14802?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Sandvik | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14802/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Svar på søknad om ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minde Caroline Moen Kristiansen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14471/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Tildeling av stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14364?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv C B Stengrundet | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14364/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-2025 2027) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14250/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tillatelse til tiltak - endring av gitt tillatelse - brannkonsept og trappehus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS AVD TRYSIL | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14239/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14301/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg adkomstveg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14142?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14142/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om avslutning av sak - håndhevingsordningen/kopi av brev til ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14054/2020 | Innbygda skole Oversendelse av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSTJENESTER ØST SA AVD TRYSIL | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14036/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for nybygg av bolig – gbnr. 58/3 - NVE http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14012/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 17.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13395?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13395/2020 | Kulturavdelingen Opphevelse av kommunens vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13858/2020 | Barnehagene Melding om flytting av elev fra Trysil Montessoriskole SA til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13846?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13846/2020 | Innbygda skole Underskrevet arbeidsavtale - lærer 20 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13884?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13884/2020 | Innbygda skole Svar på anmodning om revurdering av offentlighet på søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Eriksen | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13701/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 51/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkelsen Anne | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13523/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 17.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13310/2020 | Innbygda skole Tillatelse til tiltak - tiltak uten ansvarsrett - oppsetting av steinkurver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13218?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Olden m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13218/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om utvidet skjenkeareal 18.6.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13232?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAPPY FACES TRYSIL AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13232/2020 | Næringsavdelingen Foreløpig svar på spørsmål om parkeringsplasser i Løkjavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKEI EIENDOM AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13255/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på søknad om utvidet skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13266?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13266/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev gbnr. 23/115 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12917?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 12917/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DANSEFOTEN TRYSIL | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13001/2020 | Kulturavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 20 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.8.-31.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13094?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13094/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Oversendelse av foreløpig dokumentasjon på løypetrasé og drikkevann http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Stengrundet | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12974/2020 | Plan- og miljøavdelingen Høringsuttalelse - revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12617?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12617/2020 | Kulturavdelingen Melding om saksbehandlingstid - klagesak på avslag på søknad om konsesjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12677/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 29/112 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Bakke | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12670/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12800?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12800/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hegg Bent Roger | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12612/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til møte mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 12.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12362?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnbekkmora hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12362/2020 | Næringsavdelingen Tilbakemelding på orientering om videre behandlingsform http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 9318/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av dokument til høring - forskrift om reglement for orden og oppførsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10705?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lilian Haugnæss Brenden m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10705/2020 | Trysil ungdomsskole Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12522/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Informasjon fra barnehagen 5. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Rundfloen m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12459/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12557/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 31/245 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12524?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Olav Norderhaug m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12524/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Krav om utredning og dokumentasjon om utsatt klagerett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12561?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Barland Ludvigsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12561/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12554?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Østmoe | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12554/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12412?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12412/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/293 og oppmåling av gbnr. 37/293 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11571?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm Henning Frank | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11571/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/840 og 37/841 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11515?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm Jan Øyvind | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11515/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11771/2020 | Landbruksavdelingen Svar på komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11991/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kommentar til opplysning om godkjenning av levegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Vatne-Larsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11818/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om mottatt søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12060?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Andersson | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12060/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Deling av grunneiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12045?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martin Mellum | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12045/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNDER GIRSTAKKEN | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12019/2020 | Kulturavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11715?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11715/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om avsluttet sak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11747/2020 | Innbygda skole Vedtak om kompensasjon for tapt foreldrebetaling som følge av covid-19-utbruddet 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11225?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11225/2020 | Barnehagene Svar på anmodning om utsettelse av befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11286?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martinsen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11286/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 60469 for idrett og fysisk aktivitet Trysil idrettsplass Tennisbane/balløkkebane ved Trysil idrettsplass / Kopi av brev til Idrettslaget Trysilgutten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11367/2020 | Kulturavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11398/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - gbnr. 39/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11393?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11393/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11526?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11526/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11431?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Einar Nymoen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11431/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kostnader ved legging av brukt kunstgress fra Nybergsund stadion http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11427?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11427/2020 | Kulturavdelingen Ferdigattest - bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roman Latov | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11151/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11188?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11188/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11194/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om kafédrift i Bjønnstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10958?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil FK | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10958/2020 | Kulturavdelingen Nye funksjoner for digital utbetalingsanmodning og etterrapportering av gjennomførte tiltak for UKL og SMIL http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10975/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Åne Spikkerud | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10815/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10805/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 40 - Systemansvarlig - fast 100 % - SÅTE IKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10725?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10725/2020 | Lønns- og personalavdelingen Spørsmål om videre saksgang http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10776?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10776/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av søknad om tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10667/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilbakemelding på forslag til avtale om kommunalt ledningsnett på privat grunn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Johannes Sørensen | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8511/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10486/2020 | Plan- og miljøavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9824?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9824/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Orientering om videre søknadsbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulla Westbø | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10269/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10223?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 10223/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17371?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17371/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17394?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17394/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17397/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17414/2020 | Næringsavdelingen Analyseresultater 5.-10.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17269/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17293?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17293/2020 | Landbruksavdelingen Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17329/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Sønsthagen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17176?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17176/2020 | Eiendomsavdelingen Endret vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17191/2020 | Barnehagene Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 15224/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om tilskudd for midlertidige barnehageplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17029/2020 | Barnehagene Svar på tilbakemelding på svar på uttalelse til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17098?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars-Allan og Gunnel Widell | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17098/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17066?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagen Arne | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17066/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17020?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lundström Annette Maria | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17020/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17058?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stenbäck Kristina I H | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17058/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16991/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16983?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen Øystein | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16983/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16907?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carl Ekholm | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16907/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av konsesjon i matrikkel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16897?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOPPANG-LANDBRUK OG NÆRINGSMEGLING AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16897/2020 | Landbruksavdelingen Kulturvernfaglig uttalelse - reguleringsplan for Skihytta vest / kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16858/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16780/2020 | Landbruksavdelingen Forslag til turnusalternativ fra Fagforbundet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 7817/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysilfjell Utmarkslag Sa | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16698/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage på vedtak - tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16681?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16681/2020 | Næringsavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16684?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette K Stennes Jacobsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16684/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen Lene Westpold | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16632/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16673/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Redegjørelse VA ledningsnett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16670?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16670/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon for oppføring av ny adkomstveg til våningshus over areal avsatt til LNF - formål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16454?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16454/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13664?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 13664/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Revidert utslippssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16621?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16621/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14966?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 14966/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad om konsesjon på gbnr. 23/13 mfl. - Oversendelse til Fylkesmannen som klageorgan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11294?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 11294/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16548/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til overføring- og samarbeidsmøte med skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16549?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16549/2020 | Innbygda skole Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16551?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16551/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16493/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16462/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innvilget søknad om fradeling - gbnr. 71/36 mfl., Ryen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16421?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Lageraaen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16421/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - fortau/gangveg langs Fageråsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Arkitektbua | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16210/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16217?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16217/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16161?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Wold Moen m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16161/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstillinger - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16168/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at bilder er mottatt og informasjon om utredning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HYTTEFORENING | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16122/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Vedtak om spesialundervisning skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Nygård Bratteggen og Kjell Olav Bratteggen | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 15212/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av melding til tinglysing - seksjonering gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15957?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15957/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 52 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15990?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15990/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Analyseresultater 8.-13.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15949/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 47 - Fagleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15878/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 76/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15893?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Storlien Hammer | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15893/2020 | Landbruksavdelingen Informasjon om elgjakta 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15810?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordre Grøndalen/Solli jaktvald | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15810/2020 | Plan- og miljøavdelingen Revidert varsel om oppstart av reguleringsplan for Sjøenden Hytte og Fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15580?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKKON AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15580/2020 | Plan- og miljøavdelingen Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15602?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15602/2020 | Barnehagene Svar på søknad om refusjon av utgifter til databriller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Myrvold Rydje | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15122/2020 | Lønns- og personalavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/294 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Bekkevold | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15366/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15407?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15407/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Trysilfjellet Viltstellområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15321?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysilfjellet Viltstellområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15321/2020 | Plan- og miljøavdelingen Komplettering av varsel om oppstart av planarbeid - Fageråskjølen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15258/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15131/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15153/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 13296/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14955?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14955/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 30/585 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14918?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14918/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Hagebakken | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14912/2020 | Landbruksavdelingen Oppfordring om å sende uttalelse til Klima- og miljødepartementet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Våler kommune m.fl. | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14767/2020 | Ordføreren Svar på anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14669?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Staffan Sven R Bergqvist m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14669/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Oversendelse av avtale om opphør av stilling for signering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14679?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14679/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tilskudd til veterinærtjenesten 2020 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal kommuner / Kopi av brev til Trysil Dyreklinikk AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal kommune | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14694/2020 | Landbruksavdelingen Svar på anmodning om tilbakemelding - tilskudd til tiltak i beiteområder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14699/2020 | Landbruksavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14637/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Melding om endring av ansvarsrett - landskapsutforming og utomhusarbeider http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14591/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Minde Caroline Moen Kristiansen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14470/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14521/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14283/2020 | Innbygda skole Tildeling av stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14362?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Moberg | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14362/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14153?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Olav Skogli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14153/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 53/78 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14154/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av delegeringsreglement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14150?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Berit Buflod | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14150/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av klage til endelig behandling - ispensasjon for etablering av serveringssted i eksisterende forretningsbygg - gbnr. 26/708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14090/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilbakemelding på mottatt nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14039?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14039/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om uførepensjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13908?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE AVD OSLO | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13908/2020 | Lønns- og personalavdelingen Svar på vedtak VIb og vedtak X http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13769/2020 | Innbygda skole Melding om mangel i søknad om sanitærabonnement - gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRLEGGER BEKKEVOLD AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13864/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Innkalling til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13341?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13341/2020 | Enhet for sykehjem 3. avdeling Innspill til handlingsplan for fylkesveger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13805?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FULUFJELLET HYTTEGRENDELAG | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13805/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Melding om flytting av elev fra Trysil Montessoriskole SA til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13844?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13844/2020 | Innbygda skole Underskrevet arbeidsavtale - lærer 37,50 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13883?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13883/2020 | Innbygda skole Anmodning om revurdering av offentlighet på søkere http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Eriksen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13610/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 51/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galaasen Bente Karin | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13522/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - 22 matrikkelenheter i Bygdeberget boligfelt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13540/2020 | Eiendomsavdelingen Høring - søknad om dispensasjon for nybygg bolig – gbnr. 58/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13056?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13056/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 17.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13309/2020 | Innbygda skole Spørsmål om parkeringsplasser i Løkjavegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKEI EIENDOM AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13115/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13105?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13105/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13091/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 25 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.8.-31.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13092/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Uttalelse til oppføring av steinkurver/gabioner mot fylkesveg 2172 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13099?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13099/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Notat til sykefraværsoppfølging - oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13068?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13068/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13000?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MUSIKKLAG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13000/2020 | Kulturavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FJELLBYGG AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13160/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølging av kontrollrapport tobakk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FALDMO OG SLETMOE MAT AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12788/2020 | Næringsavdelingen Oppfølging av kontrollrapport skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12780?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12780/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett trinns søknad - lagertilbygg til eksisterende verksted http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12944?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Arkitektbua m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12944/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på henvendelse om faktura http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12875/2020 | Kulturavdelingen Valg av medlemmer til forliksrådet 2021-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12938/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Melding om saksbehandlingstid - klagesak på søknad om deling / Kopi av brev til Rolf Øistein Nordal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12678?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12678/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte i Trysil ungdomsråd 17.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12599?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olea Hildrum m.fl. | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12599/2020 | Kulturavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 33/464 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Ragnar Lundgren | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12665/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12611?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hegg Knut | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12611/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon ved refusjon av utgifter til avløsning under sykdom mv. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 9235/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra møte i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg på TUS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Roger Berg m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 9305/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10339?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10339/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Følgebrev til protokoll - klarlegging av grense - gbnr. 30/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10891?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannem Anne Lene | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 10891/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage på avslag på søknad om fradeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12504?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Bronken | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12504/2020 | Landbruksavdelingen Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Trysil-skolen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12301?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12301/2020 | Kulturavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Berntsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12305/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12306?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Morten Kals | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12306/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilgelse av uførepensjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12397/2020 | Trysil ungdomsskole Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/840 og 37/841 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm Henning Frank | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11514/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/293 og oppmåling av gbnr. 37/293 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11570?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moen Elisabeth | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11570/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Felles informasjon fra kommunale barnehager 3. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12160?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Rundfloen m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12160/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Oversendelse av melding til tinglysing http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12198/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om oppsettende virkning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11801/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11978?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11978/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 56/357 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12040?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12040/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Månedsbrev juni/juli 2020 Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11767?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Bolstad m.fl. | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11767/2020 | Østmojordet barnehage Oversendelse av kommentarer til prioriteringer av søknader http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10949?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET TRYSILGUTTEN | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10949/2020 | Kulturavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11582?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11582/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Bakken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11430/2020 | Plan- og miljøavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11291?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Melby Bakken | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11291/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 45808 for idrett og fysisk aktivitet - ballbane ved Trysil idrettsplass / Kopi av brev til Idrettslaget Trysilgutten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11366?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11366/2020 | Kulturavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11327?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11327/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utsettelse av befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Martinsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11279/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11146/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11187/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11134?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11134/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11091?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roman Latov | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11091/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kommentarer til søknad om ferdigattest - kopi av brev til Bolig Partner AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11057/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig tilbakemelding om videre saksgang - dispensasjon for fradeling av boligtomt og bygging av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10941/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10733?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10733/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Spikkerud Erlend | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10814/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10775?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Røssel Stein | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10775/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10888?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lagergren Rolf Åke | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10888/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10250?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnstad Robert Andre | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10250/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Karlsen | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10792/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon - oppføring av uthus i LNF-område http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulla Westbø | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8875/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om vedtak om deling - fradeling av parsell http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10300?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10300/2020 | Landbruksavdelingen Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10558/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10462?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10462/2020 | Kulturavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Storvegen 49 - Margrethe Akre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10390?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Akre | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10390/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra møtet mellom Trysil kommune og hytteeierforeningene 29. april 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjønnåsen hytteeierforening m.fl. | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10123/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog Glomma As | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10006/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte i arbeidsgruppa 21.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Petershagen Åsbø m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10174/2020 | Lønns- og personalavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9825?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Haag Grønnæss | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9825/2020 | Landbruksavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9822?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9822/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr. 26/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10375?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsheim Einar | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10375/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17292?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17292/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17417?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17417/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17409?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17409/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.8.-31.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17410?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Femundsenden | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17410/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17411/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse på søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17393?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17393/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17431?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17431/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17432/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17433?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17433/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17434?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17434/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av tilbud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD HAMAR | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17257/2020 | Økonomiavdelingen Svar på melding om defekt kumlokk i Korsbergsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Bakke | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17259/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ferdigattest - gbnr. 9/832 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17162/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest - gbnr. 45/45 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17167?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17167/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert skjema - søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17123/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17133?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJORTERO HYTTER AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17133/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Urdahl Petter | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17065/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys - Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17072/2020 | Eiendomsavdelingen Tilbakemelding på svar på uttalelse til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17092?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars-Allan og Gunnel Widell | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17092/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lindgren Anna Kristina | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17057/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lundström Annette Maria | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17019/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing - gbnr. 29/249 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17035/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen Ingeborg | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16982/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om pålegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16873?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKISHOP AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16873/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16865?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Br Bakken Eiendom | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16865/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16906?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåpe Leif Torbjørn | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16906/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16832?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16832/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding til melder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16820?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16820/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16779/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16697?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagebakken Inger | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16697/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16683?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Strand Jacobsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16683/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på klage på barnehageplass / Kopi av brev til Oline Charlotte Nerberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16623?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16623/2020 | Barnehagene Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16631?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lurud Vivienne C Burns | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16631/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16667/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16606/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om dokumentasjon på stenging av Trysilfjellet på grunn av korona http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Heebøll-Christensen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16224/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om fradeling av tomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/3716?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Brenden | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 3715/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Månedsplan for juni/juli 2020 Østmojordet barnehage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11766?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Bolstad m.fl. | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 11766/2020 | Østmojordet barnehage Analyseresultater 8.-27.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16578?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16578/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Presiseringer etter tilsvar fra Byggeplan AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16558?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16558/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Merknader til varsel om oppstart - reguleringsplan for Skihytta Vest HC1517 / Kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16527?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16527/2020 | Plan- og miljøavdelingen Tilleggsopplysninger til søknad om bopliktkonsesjon - gbnr. 29/61, 29/91, 30/61, 33/58, 33/114, 36/11, 36/59, 36/148, 38/34, 38/365 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16542?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Storsveen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16542/2020 | Landbruksavdelingen Tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Kiwi Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16219/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 20 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Maria M'cormack | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16503/2020 | Innbygda skole Melding om tilskudd til pårørendeskole/samtalegruppe http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16476?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aldring og helse | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16476/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 20 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.8.-30.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16472?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16472/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16461?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16461/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet referat fra samtale ved 1 år etter maxdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16437?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16437/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Utslippstillatelse - gbnr. 9/143 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16441?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Solstad | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16441/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GLA'SNEKKERN AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16422/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/916 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16411/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS ARKITEKTBUA | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16146/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16287?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Bjørnstad | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16287/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16228/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av underskrevet søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16213?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16213/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16178/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstillinger - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16028?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16028/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Heien | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15969/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Frasigelse av klagerett på vedtak om seksjonering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skistar - Trond Moen | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15956/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 8.-13.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15947/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Ferdigattest - gbnr. 33/1077 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15845?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15845/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: YNGVE GRAMBO | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15804/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 51/65 og 51/73 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Anny V Sundet | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15779/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KORT & GODT MAT AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15773/2020 | Næringsavdelingen Informasjon om elg- og hjortejakta 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grøndalen sameieskog elgvald | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15745/2020 | Plan- og miljøavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15665/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om foreldrebetaling for barnehageplass 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15639?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15639/2020 | Barnehagene Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15572?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15572/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Storlien Hammer | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15546/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppstart av reguleringsplan for Sjøenden Hytte og Fritidsgrend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15547?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKKON AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15547/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15404/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 47 - Fagleder - fast 100 % - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15399/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15331?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Hanssen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15331/2020 | Trysil ungdomsskole Ferdigattest - avløpsanlegg - gbnr. 61/17 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15165?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Elvira Blylod | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15165/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Tenaasen Viltstellområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tenaasen Viltstellområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15261/2020 | Plan- og miljøavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15211/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15152?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15152/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15124?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Taste mat & vinhus | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15124/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av signert intensjonserklæring fra Trysil kommune - Akson http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 14967/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Ferdigattest - gbnr. 58/295 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15066?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROLF MOBÆK AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15066/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for samleveg og strøm til hytter i Lågfjellet i Eltdalen - Fylkesmannen i Innlandet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15067/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppstart av detaljregulering for Fageråskjølen felt HB1616, HB1617 og HB1618 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15051?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15051/2020 | Plan- og miljøavdelingen Liste over barn i juni http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15005/2020 | Barnehagene Grunnlag for refusjon juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15010?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15010/2020 | Barnehagene Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14951?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14951/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 33/1105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil kommune | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14913/2020 | Eiendomsavdelingen Takker nei til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14830?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14830/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversikt over barn i juli http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14754?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14754/2020 | Barnehagene Tilbakemelding i byggesak - varsel om avslag - gbnr. 26/707 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14723?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14723/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om møte umiddelbart http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14666?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Sandvik m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14666/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Melding om registrering av konsesjon i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14511?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fanny Susana Österberg m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14511/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/828 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14615?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Bekkevold | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14615/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påminnelse om søknadsfrist 1.7.2020 - USS oppfordrer kommuner med ulverevir til å søke om midler fra til kartlegging og dokumentasjon av ulvesonens samlede virkninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14625?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utmarkskommunenes Sammenslutning | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14625/2020 | Plan- og miljøavdelingen Analyseresultater 24.-29.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD HAMAR | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14628/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Liste over barn i juni http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trysil Menighetsbarnehage | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14567/2020 | Barnehagene Trekking av ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN BAASTAD AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14574/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på svar på spørsmål om bakgrunn for avslag på permisjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14430?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14430/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14405/2020 | Næringsavdelingen Tildeling av stipend til videreutdanning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14360?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Støa Dypviken | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14360/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av matrikkelbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Arne Haugen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14319/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av oversikt over tilretteleggingstiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14261/2020 | Barnehagene Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elsi Anita Skogli | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14151/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om reglement for myndighetsutøvelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14135?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Berit Buflod | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14135/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Årsrapport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13855?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13855/2020 | Innbygda skole Orientering om at klagen ikke tas til følge - etablering av serveringssted på Mosanden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13808?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CAMPBELL & CO AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13808/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13967?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KNUT PANORAMA AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13967/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbud om stilling - fagarbeider 20 % vikariat - enhet for sykehjem - kjøkkenet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14019?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14019/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13991?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13991/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14062/2020 | Innbygda skole Innkalling til drøftingsmøte 22.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13198?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13198/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Rammetillatelse med vilkår - oppføring av næringsbygg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13057?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BETTUM AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13057/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Notat fra møte om atkomstveg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13569/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt - gbnr. 30/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13675?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune V/vegavdelingen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13675/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølging før dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12817/2020 | Trysil ungdomsskole Anmodning om tilbakemelding - tilskudd til tiltak i beiteområder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13901?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13901/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13886?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAHLEN OPPMÅLING | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13886/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak i generalforsamling - aksjeutvidelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNO MUSEUM AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13803/2020 | Kulturavdelingen Innspill til handlingsplan for fylkesveger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13804?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN GRENDEUTVALG m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13804/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av avtale om opphør av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13878/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 37,50 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13881/2020 | Innbygda skole Anmodning om tilleggsopplysninger - kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13688?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13688/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål til kommunestyret 23.6.2020 - flagging med regnbueflagg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13720?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL HØYRE | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13720/2020 | Rådmannen 2. purring på svar på anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Jansen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13609/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av søkerliste - kommunalsjef for helse, omsorg og sosial http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13563/2020 | Lønns- og personalavdelingen Melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13696?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13696/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13469?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Sandvik Myrvold | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13469/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 51/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børke Toril | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13521/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 17.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13308?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13308/2020 | Innbygda skole Purring på svar på søknad om refusjon av utgifter til databriller http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Myrvold Rydje | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13267/2020 | Lønns- og personalavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13272/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13093?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13093/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13090?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13090/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av bilder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13118?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HYTTEFORENING | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13118/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Dispensasjon fra avsatt formål i kommuneplanens arealdel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12918?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12918/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Endrede frister for innsending av kommuneregnskap 2019 til Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12785/2020 | Økonomiavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12965?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY HELSELAG | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12965/2020 | Kulturavdelingen Faktura til betaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12829/2020 | Kulturavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Olden | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12816/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 33/464 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12661?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskender Ghezae Woldai | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12661/2020 | Bygg- og geodataavdelingen 1. gangs behandling – Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (Sentrumsplanen) http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12742?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12742/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12610?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sætre Halvor Kristoffer | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12610/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Orientering om videre saksgang http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg og Lars Tore Ludvigsen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12259/2020 | Landbruksavdelingen Svar på klage på avslag på søknad om konsesjon for erverv av Klanken skog - gbnr. 23/13, 23/100, 23/101, 23/102, 23/103 og 23/104 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSKOG | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11272/2020 | Landbruksavdelingen Følgebrev til protokoll - klarlegging av grense - gbnr. 30/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10890?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanstad Eiendom As | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 10890/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysninger for tilsyn i forhold til smittevern http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12230/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 63/50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Almli Henning | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12277/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontrollrapport alkoholloven - skjenkekontroll - merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12330/2020 | Næringsavdelingen Kontrollrapport tobakkskadeloven - salgskontroll - merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12349/2020 | Næringsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 37/293 og oppmåling av gbnr. 37/293 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11569?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Moen Egil | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11569/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Felles informasjon fra kommunale barnehager 3. juni 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12151?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Nordnes m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12151/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12208/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12009/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på forespørsel om læreplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mibrak Z Hailemichael | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11806/2020 | Enhet for funksjonshemmede Tilbakemelding på foreløpig svar på klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11751?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11751/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Endringer i smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11729?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristin Stenseth m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11729/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11685/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - nybygg avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11698?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11698/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av etterspurte dokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10971?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 10971/2020 | Lønns- og personalavdelingen Oversendelse av søknad om fradeling for endelig vedtak - gbnr. 64/15 mfl. Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11309?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11309/2020 | Landbruksavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11567?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11567/2020 | Enhet for sykehjem 6. avdeling Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11480/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11479?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11479/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11486?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11486/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bent Ove Bredal Løvåsen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11428/2020 | Plan- og miljøavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 24494 for idrett og fysisk aktivitet Søre Osen lysløype ved Søre Osen skiløype / Kopi av brev til Søre Osen idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11365/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11355/2020 | Trysil ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 14 % - enhet for sykehjem 7. avdeling - 1.6.-30.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11289?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11289/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Innspill til forslag til ordensregler fra samarbeidsutvalget på Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11267?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget Innbygda skole | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11267/2020 | Kulturavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11147?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Arkitektbua | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11147/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11144/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11185?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11185/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Gjennomføringsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11007?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Borgen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11007/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilskudd til miljøtiltak i skog - ramme og ordning 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11003/2020 | Landbruksavdelingen Søknad på stilling - ID 45 - INTERN UTLYSNING: Saksbehandler - vikariat - tjenestekontoret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11131?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11131/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Melding om flytting av elev fra Østre Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11123?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11123/2020 | Innbygda skole Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 67/7 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 9902/2020 | Landbruksavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10938?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10938/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10939/2020 | Lønns- og personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10910?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Engerbakk | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10910/2020 | Lønns- og personalavdelingen Høringsuttalelse - dispensasjon til fradeling av boligtomt og bygging av veg - Mattilsynet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10917?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10917/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10875?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Melby Bakken | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10875/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10860?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lagergren Rolf Åke | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10860/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Endring av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FOTBALLKLUBB | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10879/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 82/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10813?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myrene Harald Ingolf | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10813/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tærud Willy Joar | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10774/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Bjørnstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10249/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10447?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ylva Louise Gulløien | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10447/2020 | Kulturavdelingen Svar på tilbakemelding om gjenvalg til forliksrådet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10522?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Theigler Borgen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10522/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Tilbakemelding på tillatelse til tiltak - søknad uten ansvarsrett - nybygg garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10777?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Andre Haugen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10777/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Signert avtale - kommunalt ledningsnett på privat grunn - gbnr. 33/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8353?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Solveig Østmo | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8353/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Erklæringer om ansvarsrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10491?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10491/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10501/2020 | Barnehagene Oppdatert informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10503?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10503/2020 | Landbruksavdelingen Spørsmål om status i saken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10336?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10336/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 28.04.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9095?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Nergård Blixt m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9095/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ekkjestøl Tor Johan | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10255/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om deling - gbnr. 75/75 - tilleggsareal til hyttetomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9913?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martin Mellum | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9913/2020 | Landbruksavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9817/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Loberg Gunn Helen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 21 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 - 1.8.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17405?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Kristiansen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17405/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling 2020-2024 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17418/2020 | Næringsavdelingen Rapport etter smittevernkontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17249/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 77/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knai Roger | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17307/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17315?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17315/2020 | Kulturavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17331?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Broch-Nielsen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17331/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Liste over barn i juli http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17187?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17187/2020 | Barnehagene Melding om defekt kumlokk i Korsbergsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17186?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Bakke | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17186/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17229/2020 | Landbruksavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbieder 50 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 20.8.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Lorentzen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17235/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg næringseiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17125?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELEMENT AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17125/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ingangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17122?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17122/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring - Anmodning om tilleggsopplysninger - kontroll produksjonstilskudd del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17136?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17136/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17113?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Norberg | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17113/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding - Kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17031?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILTAKST HALVOR OPSETH | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17031/2020 | Landbruksavdelingen Nytt vedtak - fastsettelse av standpunktkarakter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 16070/2020 | Trysil ungdomsskole Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Sætre Bakken | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17073/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17064?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Urdahl Esther Gudny Bauge | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17064/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17018?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Gisle | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17018/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17056?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rodrick Anders Evert | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17056/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andersen Erik | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17036/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16981?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norrstrøm Jan Agaton | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16981/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ettersending av original papirer for eiendom med gbnr. 45/98 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17001?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tomas Bryn | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17001/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/102 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16970?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nygård Per Henrik | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16970/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16857?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16857/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Sikkerhetsrapport fra årlig rapport av brannalarmanlegg og nødlys - Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16855?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16855/2020 | Eiendomsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16864?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Stefan Melby | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16864/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfordring etter befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16848?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPRIS TRYSIL 273 | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16848/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksdal Maj Britt | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16905/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om registrering av konsesjon i matrikkel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16899?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Ingegerd Berg m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16899/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16878?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16878/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16956/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Reviderte tegninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16828?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OVE HALVORSEN ARKITEKT | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16828/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om å søke sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Tennfjord | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16794/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16793?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD HAMAR | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16793/2020 | Økonomiavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebeviling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16792/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16778?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16778/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 9/89 - hyttetomt gbnr. 9/84 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16746?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skaaret Gjermund | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16746/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 30/482 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16755?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TYSLAND EIENDOM AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16755/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 51 - Sykepleiere - på sykehjem og i hjemmetjeneste http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16764?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16764/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Spørsmål om behandling av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16709?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16709/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16696?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hagebakken Jan Erik | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16696/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16691?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16691/2020 | Næringsavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16682?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Uno Christoffersson | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16682/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon for å bygge i LNF-område http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16592?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16592/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16630?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lurud Jan-Terje | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16630/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om pålegg og informasjon om oppfølging som mulig ulovlig tiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16648?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Hansen Kvernmo | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16648/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond og Carina Nerhagen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16596/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16545?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16545/2020 | Næringsavdelingen Tilleggsopplysninger til søknad om bopliktkonsesjon - gbnr. 29/61, 29/91, 30/61, 33/58, 33/114, 36/11, 36/59, 36/148, 38/34, 38/365 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16541?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Storsveen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16541/2020 | Landbruksavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 30 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Maria M'cormack | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16501/2020 | Innbygda skole Merknad til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16514?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Evy og Terje Smestad | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16514/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - barneveileder 40 % - Nybergsund og Østby barnehage - 1.8.-15.9.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Teppen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16471/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Anmodning om tilleggsopplysninger - gbnr. 9/143 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16436?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PGS BYGG AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16436/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16418/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - assisterende rektor/avdelingsleder 100 % - Trysil ungdomsskole - 1.8.-31.12.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16293?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Bryn | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16293/2020 | Trysil ungdomsskole Tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16284?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEMUND BYGG AS | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16284/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/176 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Martin Harethon | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16241/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev - gbnr. 58/127 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16259?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE TEKNISK DRIFT - ADMINISTRASJON m.fl. | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16259/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dispensasjon - servicebod http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16220?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16220/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål i forbindelse med vedtak om stenging av virksomhet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16223?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Heebøll-Christensen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16223/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Tilbakemelding på rapport salgskontroll - Kiwi Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16190/2020 | Næringsavdelingen Søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16144?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALF HÅVARD NESER | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16144/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1020 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16032?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Hjertøy | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16032/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 53 - Student- og elevstillinger - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16118?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16118/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Kontrollrapport - alkoholloven - salgsbevilling - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16069?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16069/2020 | Næringsavdelingen Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15255?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Rønning Bråten | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 15255/2020 | Trysil ungdomsskole Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15210?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Ruben Sommer | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 15210/2020 | Trysil ungdomsskole Tilbud om stilling - fagarbeider 65 % fast - enhet for sykehjem 4. avdeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Heien | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15961/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Endring av uføregrad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15979?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15979/2020 | Lønns- og personalavdelingen Vedtak om seksjonering - gbnr. 33/988 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15952?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN INVEST AS m.fl. | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15952/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 8.-13.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15948/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15941?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15941/2020 | Næringsavdelingen Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstillinger - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15882?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15882/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/114 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15905?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN NYEBOLIGER AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15905/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 26/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15907?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15907/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv gbnr. 52/103 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15910?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET JON REIDAR AAE AS | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15910/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av fem matrikkelbrev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15937?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE TEKNISK DRIFT - ADMINISTRASJON | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15937/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15939/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15933?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15933/2020 | Næringsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/920 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raquel P D C A Figueiredo | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15803/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/324 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorid Gunnardatter Ferner | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15790/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/907 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Marie Anderson | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15758/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om elgjakta 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15744?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnåsen elgvald | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15744/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av rapport- og utbetalingsskjema http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15596?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aldring og helse | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15596/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 21/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina M Nyhuus-Jutulstad | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15616/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til varslingsdokumenter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKKON AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15419/2020 | Plan- og miljøavdelingen Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15548/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om sanitærabonnement - gbnr. 26/916 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15550?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15550/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15403?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15403/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15328?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Hanssen | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15328/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15219/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Nordre Trysil Utmarksområde http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordre Trysil Utmarksområde | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15257/2020 | Plan- og miljøavdelingen Frist 5.8.2020: Kostra-rapportering - regnskap per 2. kvartal 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15230?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15230/2020 | Økonomiavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 1/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15236?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Lutnæs | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15236/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - bruksendring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vesna og Milovan Stevanov | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 14969/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på krav om lovlighetskontroll av vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15042?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15042/2020 | Rådmannen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - midlertidig kiosk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15047?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROLF MOBÆK AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15047/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15078?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Elvira Blylod | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15078/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15008/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om svartid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Bjørnstad | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14993/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Protokoll fra møte i representantskapet 9.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14994?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14994/2020 | Rådmannen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14946?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Bekkevold | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14946/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13594?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13594/2020 | Innbygda skole Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13592?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13592/2020 | Innbygda skole Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13460?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13460/2020 | Innbygda skole Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift for gbnr. 33/1105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14910?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNE | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14910/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKELEKTRO AS | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14839/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14790?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14790/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14769?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14769/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage på avslag på søknad om utsatt klagefrist http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅVI AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14771/2020 | Økonomiavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av samleveg og fremføring av strøm til hytter i Lågfjellet i Eltdalen - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14704?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14704/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/1037 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14613?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Nordvold Hegler | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14613/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på gbnr. som skal være med i overdragelsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Sundby | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14072/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14411?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14411/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14404/2020 | Næringsavdelingen Midlertidig brukstillatelse - Nybygg våningshus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14347?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDE HUS OG HYTTER AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14347/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vitnemål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14186?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14186/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad om stipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14258?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Støa Dypviken | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14258/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oversendelse av saksdokumenter - ulovlighetsoppfølging i LNF-område - støy og trafikk http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14132/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om bruk av ATV for utbedring av snøskuterløype http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14051?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14051/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av oppsummering etter tilsyn om rutiner for smittevern http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13934?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13934/2020 | Barnehagene Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/353 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13975?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Berg | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13975/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på svar på søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13988?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGESAK NORGE AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13988/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt - gbnr. 30/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13674?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eng Inger Marte Rønning | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13674/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad - nybygg bolig - gbnr. 58/44 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13849?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEDALM ANEBYHUS AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13849/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om at skigarden er fjernet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger E Østereng Kyhen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13818/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om manglende dokumentasjon - kontroll av søknad om produksjonstilskudd del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13637?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Lageraaen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13637/2020 | Landbruksavdelingen Svar på spørsmål om bakgrunn for avslag på permisjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13633?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13633/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Svar på spørsmål om boligtype og formål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12961?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kjelstad | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12961/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om skoleskyss http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAU Trysil ungdomsskole | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12879/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13921?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13921/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet arbeidsavtale - lærer 5 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13879?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Nordbeck | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13879/2020 | Innbygda skole Status for dispensasjonsbehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13771?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti S Eios Haugstad | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13771/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak med vilkår - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: DAHLEN OPPMÅLING | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13779/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet avtale - utvendig maling av Trysil prestegård http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13719?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FLIS & MALERSENTER AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13719/2020 | Eiendomsavdelingen Innspill til handlingsplan for fylkesveger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN GRENDEUTVALG m.fl. | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13748/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13643?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13643/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13642?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13642/2020 | Næringsavdelingen Søknad om utsatt frist for søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13618?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13618/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysning om innsendt egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 56/371 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12839?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 12839/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om utsatt oppmålingsforretning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13518?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Børke m.fl. | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13518/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om sluttutbetaling av spillemidler for Ljørdalen skytebane 100 m anl. nr. 38352, søknadsnummer 130939 / Kopi av brev til Løra skytterlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13530?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13530/2020 | Kulturavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13425?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julie Sandvik Myrvold | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13425/2020 | Lønns- og personalavdelingen Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 3.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13306?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13306/2020 | Innbygda skole Analyseresultater 10.-15.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13286?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13286/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Analyseresultater 10.-15.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13285/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om sanitærabonnement http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13260?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRLEGGER BEKKEVOLD AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13260/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Kommentarer til drøftingsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13178/2020 | Lønns- og personalavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13158?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGERÅSEN FJELLBYGG AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13158/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om at søknadsportalen er åpnet og ny søknadsfrist 1. juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13083?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13083/2020 | Plan- og miljøavdelingen Svar på anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12914?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNDER GIRSTAKKEN | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12914/2020 | Kulturavdelingen Orientering om klarlegging av eksisterende grenser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12939?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Morten Sørhaug m.fl. | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12939/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13041?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 13041/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Underskrevet avtale om opphør av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12891?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12891/2020 | Lønns- og personalavdelingen Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12814?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12814/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på svar på anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12763?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Jansen | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12763/2020 | Plan- og miljøavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/317 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12667?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Remax | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12667/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 31/199 og 31/200 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12685?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET ØSTLANDET AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12685/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12808?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Goa | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12808/2020 | Lønns- og personalavdelingen Behandling av klage - etablering av serveringssted i eksisterende forretningsbygg - gbnr. 26/708 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12532/2020 | Plan- og miljøavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av seterhus - gbnr. 21/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Baastad Bjørn | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12609/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12605?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12605/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12606?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12606/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12607?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12607/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12675?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12675/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Svar på klage på tildelte barnehageplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11770?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stefan Melby Bakken | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11770/2020 | Barnehagene Liste over barn i mai http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12575?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12575/2020 | Barnehagene Melding om forurensning - anmodning om befaring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12506?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HYTTEFORENING | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12506/2020 | Plan- og miljøavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12516?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12516/2020 | Trysil ungdomsskole Protokoll fra generalforsamling 27.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNO MUSEUM AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12500/2020 | Kulturavdelingen Foreløpig tilbakemelding i byggesak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12457?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODIN PROSJEKTERING AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12457/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12429?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BETTUM AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12429/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontrollrapport alkoholloven - salgskontroll - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12348/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12368?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Ivar Nergaard | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12368/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - oppsetting av steinkurver mot veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12386?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Olden | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12386/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 80 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.6-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12383?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Femundsenden | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12383/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 63/50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12276?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vercouteren Johnny | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12276/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysninger for tilsyn i forhold til smittevern http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12229?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knerten barnehage | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12229/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 47/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11590?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søgård Kåre Tor | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11590/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12178?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12178/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Referat fra samarbeidsutvalget på Jordet skole 02.06.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12154?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Othilie Øverås m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12154/2020 | Jordet skole Svar på spørsmål om slamtømming http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12173?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RYSKDALEN & SOLBERGLIA HYTTEVEL | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12173/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11956?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KORT & GODT MAT AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 11956/2020 | Næringsavdelingen Liste over barn i mai http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12264/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på fordeling av skogfondsmidler ved deling av landbrukseiendom 25/3 m.fl http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12269?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12269/2020 | Landbruksavdelingen Liste over barn i juni http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12194?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNERTEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12194/2020 | Barnehagene Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12191?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12191/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12174/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Svar på avslag på søknad om fradeling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12117?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg og Lars Tore Ludvigsen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12117/2020 | Landbruksavdelingen Årsavslutningsbrev 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12003/2020 | Rådmannen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11753?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREALTEK AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11753/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Endringer i smitteverntiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11731?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Nordnes m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11731/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig med avløpsanlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11690/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Felles informasjon fra kommunale barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11614?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristin Stenseth m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11614/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Trysil kommunale viltfond - fordeling av midler 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11665?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HØGSKOLEN I INNLANDET EVENSTAD m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11665/2020 | Plan- og miljøavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11557/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter etter oppheving av seksjonering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11546?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Olsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11546/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tildeling av prikk for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Café Nero http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8358?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SANDEM INVEST AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 8358/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - søknad uten ansvarsrett - nybygg garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7226?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Andre Haugen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 7226/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering på søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11477?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11477/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse - hytte med anneks og carport http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11425?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11425/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Hage | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11426/2020 | Plan- og miljøavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11408?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11408/2020 | Trysil ungdomsskole Tilbakemelding etter mottatt redegjørelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Thorsrud og Bente Marie Thorsrud | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 9745/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om fradeling - gbnr. 64/15 mfl. - klagebehandling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11281?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Øistein Nordal | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11281/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 1/148 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11299?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Nerhagen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11299/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Foreløpig svar på klage http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11349?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11349/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 14985 for idrett og fysisk aktivitet Nybergsund lysløype ved Nybergsund idrettspark / Kopi av brev til Nybergsund idrettslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11364?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11364/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om endring av stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: RESTAURANTHUSET FAGERÅSEN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11397/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11317?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11317/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innkalling til møte i Regionrådet for Sør-Østerdal 28.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11277?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11277/2020 | Ordføreren Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11320?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Andre Berntsen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11320/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Etterlyser innspill på ordensregler http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11203?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Staffan Bergqvist m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11203/2020 | Kulturavdelingen Søknad på stilling - ID 46 - Fagarbeidere - sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11184?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 11184/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BE-CON AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11062/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11005?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Borgen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11005/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Gjennomføringsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11070?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS Arkitektbua | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11070/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Østre Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11121?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11121/2020 | Innbygda skole Svar på anmodning om dokumentasjon - kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10974/2020 | Landbruksavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Hemstad | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 10931/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av eksisterende bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10867?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Erik Jacobsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10867/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10773?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tærud Randi Olava | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10773/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10859?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amundsen Wiggo | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10859/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål om vegrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10821?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Jansson | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10821/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10248?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anni-Grete Falk | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10248/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Igangsettingstillatelse - resterende arbeider tilbygg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10471/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10703?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Engerbakk | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10703/2020 | Lønns- og personalavdelingen Innkalling til ansvarsgruppemøte 12.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10699?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10699/2020 | Innbygda skole Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10829?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10829/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad på stilling - ID 42 - Arealplanlegger - fast 100 % - plan- og miljøavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10794?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10794/2020 | Lønns- og personalavdelingen Korrigert pensjonsmelding - uførepensjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10785?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10785/2020 | Lønns- og personalavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10787?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 10787/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Bekreftelse på opprettholdelse av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10757?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL SVØMMING | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 10757/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10674?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10674/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Underskrevet husleiekontrakt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10533/2020 | Eiendomsavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10500/2020 | Barnehagene Høringsuttalelse - dispensasjon til fradeling av boligtomt og bygging av veg - Innlandet fylkeskommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10303?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10303/2020 | Plan- og miljøavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10418?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10418/2020 | Næringsavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 9/29 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10298?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Toralf Stallvik | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10298/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at egenerklæringer om konsesjonsfrihet gbnr. 33/356 og 33/357 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10312?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS AVD ELVERUM | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10312/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/1023 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10313?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10313/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Rogne | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Påmelding til å drive sommerkafé i Bjønnsstugua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10318?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES HANDIKAPSFORBUND TRYSIL | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10318/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 26/214 og 26/478 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvernaas Kjell | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10273/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avklaring på spørsmål om behovet for uavhengig kontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10283?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Anders Rundfloen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10283/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10254?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foss Jan | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10254/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Refusjonskrav for gjesteelev våren 2019/2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9806?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 9806/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10004?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune V/ståle Elgshøen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10004/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom gbnr. 58/112 og 58/66 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10163?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærnet Randi | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10163/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 - Forvaltningsprinsipper http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.08.2020 | RegistryNumber: 16398/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om tildeling av vegadresse - gbnr. 82/14 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Åne Spikkerud | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17372/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17280?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EUROSIGN AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17280/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Rapport etter smittevernkontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17241?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17241/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Vedtak om redusert foreldrebetaling for SFO-plass i påvente av politisk behandling av vedtekter for SFO http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17273?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17273/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 77/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17306?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schulstadsveen Anne M B | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17306/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 5/16 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17199?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ivar Galaasen | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17199/2020 | Landbruksavdelingen Høringsuttalelse - søknad om dispensasjon for bygging utenfor byggegrense http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17320?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17320/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 53/39 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17197?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17197/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 29/2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Kristoffer Sætre | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17228/2020 | Landbruksavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17209?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17209/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om bosetting av flyktninger i 2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17219/2020 | Enhet for sosialtjenester Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert – gbnr. 51/635 og 51/636 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17221?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDVIK EIENDOMSMEGLING AS AVD LILLESTRØM | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17221/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra samarbeidsmøte 2.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17126?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17126/2020 | Trysil ungdomsskole Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17114?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL ELEMENT AS | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17114/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om fritidsstipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17081/2020 | Kulturavdelingen Anmodning om retur av signert vilkårsdokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17083?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17083/2020 | SÅTE IKT Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17080?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Frantzen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17080/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - nybygg anneks http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17069?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Morten Broch-Nielsen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17069/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17063?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Gisle | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17063/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr. 47/62 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17101?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Aardalen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17101/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på svar på søknad om fri skoleskyss http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17111?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild og Kåre Norstad | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17111/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17017?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferner Jorid Gunnardatter | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17017/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om spiker som stikker opp på gangbrua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17021?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Egil Aasen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17021/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17055?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fridman Cecilia | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17055/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om mulig endring av skjenketid for Bar Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16925?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MAT & CATERING AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 16925/2020 | Økonomiavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16931?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Granøien Tor Øystein | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16931/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16937?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hammerengen Sølvi | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16937/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16962?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Tennfjord | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16962/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innnløsing av festetomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hammerengen Sølvi | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16948/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16980?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østli Elin Ramleth | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16980/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/102 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16969?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Willke Anke | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16969/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Sætre Bakken | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16843/2020 | Lønns- og personalavdelingen Tillatelse til tiltak - rammetillatelse - nybygg fritidsboliger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16842?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCONSULT OVE BØE AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16842/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16863?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bakken Mikael Melby | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16863/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16904?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksdal Arne | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16904/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16815?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anja Sandvik Marthinsen og Mats Albrechtsen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16815/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 51/134 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16799?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børke Toril | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16799/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 1/6 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16777?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16777/2020 | Landbruksavdelingen Miljøfaglig høringsuttalelse - bygging av landbruksveg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16788/2020 | Landbruksavdelingen Miljøfaglig høringsuttalelse - bygging av landbruksvei/snuplass - gbnr. 69/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16789?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16789/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av gbnr. 9/89 - hyttetomt gbnr. 9/84 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rønningen Jørn | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 16745/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 22.-29.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16749?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16749/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Tilbud på fondsforvaltningstjenester til Femund/Trysilvassdraget fiskefond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16748?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16748/2020 | Økonomiavdelingen Anmodning om å søke sanitærabonnement - gbnr. 56/178 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARR ARKITEKTER AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 16758/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/963 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8693?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Stadven | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 8693/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/43 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16695?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lind Ann Kristin | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16695/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 37/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16707?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jetteberg Jon Olav | Journaldato: 30.07.2020 | RegistryNumber: 16707/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16690?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Ebbesen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16690/2020 | Landbruksavdelingen Varsel oppmålingsforretning - 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16626?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørhuus Ola Gerhard | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16626/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Innløsing av festetomt 26/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16657?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marita Storli | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16657/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEGGERTEIGEN SKOG | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 16672/2020 | Landbruksavdelingen Husleiekontrakt til underskrift og retur http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9233?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 9233/2020 | Eiendomsavdelingen Oversendelse av melding til tinglysing for gbnr. 44/91 og 44/92 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/7316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket tinglysing | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 7316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av avtale til signering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10208?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 10208/2020 | Lønns- og personalavdelingen Referat fra ansvarsgruppemøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 12889/2020 | Trysil ungdomsskole Ber om samtale om arbeidsoppgaver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 8798/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8138?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 8138/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Korrigering av gårds- og bruksnummer - gbnr. 39/18 og 36/184 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16616?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 INNLANDET AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 16616/2020 | Landbruksavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16526?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16526/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16521?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16521/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Spørsmål om behandlingstid - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16540?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Baard Ivan Janitz | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16540/2020 | Landbruksavdelingen Melding om saksbehandlingstid - dispensasjon for oppføring av garasje / Kopi av brev til Tancred Edwin http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16553?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16553/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling - Jordet samfunnshus 29.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16211?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jordet Vel | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 16211/2020 | Næringsavdelingen Tildeling av prikker for brudd på alkohollovens bestemmelse om reklame - Mega Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP INNLANDET SA | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 15866/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond og Carina Nerhagen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16487/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding på anmodning om befaring til sommeren http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Karstein Vårbakken | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16496/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - lærer 10 % - Innbygda skole - 1.8.2020-31.7.2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16500?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Maria M'cormack | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 16500/2020 | Innbygda skole Spørsmål om hvilke regler som gjelder ved reise til fritidsbolig i Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16478?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uno Johansson | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16478/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Klage på vedtak om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16475?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 16475/2020 | Barnehagene Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16426?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Solstad | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16426/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning for tilknytning til kommunalt VA-anlegg - gbnr. 26/955 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16412?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 16412/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16345?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16345/2020 | Næringsavdelingen Korreksjon til forrige brev http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16329?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EUROPRIS TRYSIL 273 | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 16329/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på anmodning om bekreftelse på at tømming blir utført http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16264?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynjar Boeyesen | Journaldato: 20.07.2020 | RegistryNumber: 16264/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Anmodning om dokumentasjon på stenging av Trysilfjellet på grunn av korona http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16195?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Heebøll-Christensen | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16195/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 14/176 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16205?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Anders Harethon | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 16205/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Samtykke til ny sakkyndig vurdering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16156?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 16156/2020 | Innbygda skole Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16134?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16134/2020 | Næringsavdelingen Forespørsel om nytt vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16081?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16081/2020 | Trysil ungdomsskole Kontrollrapport - alkoholloven - skjenkebevilling - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16073/2020 | Næringsavdelingen Purring - mangel på tilbakemelding på rapport salgskontroll - Kiwi Trysilfjellet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16103?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELLET DAGLIGVARE AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16103/2020 | Næringsavdelingen Informasjon om innsendt bruksendringssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16027?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16027/2020 | Plan- og miljøavdelingen Merknader til nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16036?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Erik Smestad og Anette Borg Smestad | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16036/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kontrollrapport - alkoholloven- skjenkebevilling - ingen merknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 16062/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - hjelpepleier 100 % - enhet for funksjonshemmede Lundevegen - 1.8.-31.10.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15998?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne E Strandbakke | Journaldato: 14.07.2020 | RegistryNumber: 15998/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15942/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15936?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15936/2020 | Næringsavdelingen Høringsuttalelse - fartsgrense i Gammelvegen i Jordet - Statens vegvesen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15951?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15951/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Oversendelse av kvittering for nabovarsel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15855?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andy Lau | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15855/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15876/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15895?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15895/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15896?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15896/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15930/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagarbeider 60 % - veg-, vann- og avløpsavdelingen - 4.7.-17.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15940?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Vesterås | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15940/2020 | Lønns- og personalavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15924?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15924/2020 | Næringsavdelingen Oversendelse av karakterutskrift og bekreftelse - anmodning om høyere lønn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15889?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thyda Østerhaug | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15889/2020 | Lønns- og personalavdelingen Endret vedtak etter klage på vedtak om styrkings- og spesialpedagogisk stimuleringstiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15833?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15833/2020 | Barnehagene Endret vedtak etter klage på vedtak om styrkings- og spesialpedagogisk stimuleringstiltak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15215?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2020 | RegistryNumber: 15215/2020 | Barnehagene Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15811?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15811/2020 | Landbruksavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15818?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV m.fl. | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15818/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 3 Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/920 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15801?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leite Braga Figueiredo Diogo | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15801/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad - VA-notat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15835?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15835/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/324 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15788?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gisle Haugen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15788/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15796?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15796/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/907 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15756?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Stanley Anderson | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 15756/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på melding om at møteinnkalling ikke er mottatt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15442?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Rønningen | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15442/2020 | Frivilligsentralen Oppheving av vedtak - skolen må fatte nytt vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15642?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15642/2020 | Trysil ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 27,23 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.7.-31.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15632?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rahel Tesfay Tekle | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15632/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplasser 2020/2021 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15593/2020 | Barnehagene Samtykke til tinglysing http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15584?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOROPPGJØR AS | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15584/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 21/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nyhuus | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15581/2020 | Landbruksavdelingen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15694/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15659?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15659/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av utkast til saksframlegg for kommunestyrene - lokalisering av akuttsykehus http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15652?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15652/2020 | Rådmannen Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15677?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15677/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15672?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15672/2020 | Trysil ungdomsskole Standpunktkarakterer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15674?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2020 | RegistryNumber: 15674/2020 | Trysil ungdomsskole Søknad på stilling - ID 49 - Fagarbeidere - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15400?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15400/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Søknad på stilling - ID 50 - Student- og elevstillinger - faste - enhet for funksjonshemmede http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15401?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15401/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Anmodning om redegjørelse for BRA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15365?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL HYTTER AS | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15365/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Fellingstillatelse på elg 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15341?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grøndalen sameieskog elgvald | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15341/2020 | Plan- og miljøavdelingen Purring på faktura http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erland og Line Fallet | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15346/2020 | Eiendomsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 13/20 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15355?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinhild Arenz | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15355/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilskudd til drenering - 970485686 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15177?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 15177/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om utsatt frist for innspill til oppstartsvarsel/kopi av brev til Arkitektbua AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15183?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15183/2020 | Plan- og miljøavdelingen Utslippstillatelse - gbnr. 38/483 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15216?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIM HOLDING AS | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15216/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15205?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15205/2020 | Trysil ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 8,27 % - enhet for sykehjem 2. avdeling - 1.7.-31.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15234?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina C Tangen Skogli | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15234/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Kvittering for behandlet refusonskrav - gbnr. 1/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Lutnæs | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15235/2020 | Landbruksavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15249?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15249/2020 | Trysil ungdomsskole Fellingstillatelse på rådyr 2020 - Grøndalen sameieskog http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grøndalen sameieskog | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15252/2020 | Plan- og miljøavdelingen Vitnemål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15313?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15313/2020 | Trysil ungdomsskole Vitnemål http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 15307/2020 | Trysil ungdomsskole Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15109?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15109/2020 | Næringsavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15162/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra orienteringsmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15145?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15145/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14964?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vesna og Milovan Stevanov | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 14964/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av oppstartsmøtereferat for signering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15079?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKKON AS | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 15079/2020 | Plan- og miljøavdelingen Søknad om dispensasjon for bygging av veg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15055?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15055/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/15053?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vika, Solfrid Seglem m.fl. | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 15053/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14995/2020 | Næringsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - helsefagarbeider 58,80 % - enhet for funksjonshemmede Hagebæk - 1.7.-19.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14982?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Lorentzen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14982/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Oversendelse av liste over barn i mai og juni http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14989?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 14989/2020 | Barnehagene Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13459?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13459/2020 | Innbygda skole Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13463?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13463/2020 | Innbygda skole Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13464?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13464/2020 | Innbygda skole Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13465?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13465/2020 | Innbygda skole Vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13461?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 13461/2020 | Innbygda skole Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14881/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Vedtak om samtykke og gebyr / Kopi av brev til Trysilfjellet Golf AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14803?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14803/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14817?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14817/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14843?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14843/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14851?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 14851/2020 | Næringsavdelingen Invitasjon til intervju http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14774?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14774/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Takker ja til læreplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Pettersen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14768/2020 | Barnehagene Tilbakemelding på innsendt samsvarserklæring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14761?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Blylod | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14761/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/284 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14718?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Amalie Myklebust | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 14718/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 37/1037 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Ekeberg Hegler | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14612/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Liste over barn i februar og mars http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14608?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD VESTADBAKKEN | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14608/2020 | Barnehagene Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14609?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14609/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14626?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14626/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 26/898 og 26/899 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14617?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: N. RÆLINGSVEG 154 AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14617/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Referat fra drøftingsmøte om utvidelse av stillinger uten forutgående utlysning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14647?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14647/2020 | Eiendomsavdelingen Uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14655?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14655/2020 | Næringsavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14634?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14634/2020 | Enhet for sykehjem 5. avdeling Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg garasje http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14533?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bent Ove Bredal Løvåsen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14533/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14052?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEMUND BYGG AS m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14052/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om bekreftelse fra selger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14071?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Østlandet AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14071/2020 | Landbruksavdelingen Informasjon om tilleggsvedtak om utredning av skuterløyper - tertialrapport 1-2020 Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14346?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: VESTRE TRYSIL SNØSCOOTERKLUBB m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14346/2020 | Økonomiavdelingen Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av ett pkt. gbnr. 58/127 58/112 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14307?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øverbekk Lena | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14307/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning 2020/2021 og 2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14397/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Melding om forventet saksbehandlingstid http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14449?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJORTERO AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 14449/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14548?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Ingebriktsvold | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 14548/2020 | Bygg- og geodataavdelingen NMSK - belastningsfullmakt etter inntrekning av tilskudd for å sikre planting av skogsplanter våren 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/9079?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 9079/2020 | Landbruksavdelingen Bekreftelse på at mangelfull søknad ønskes behandlet samt utarbeidelse av ny situasjonsplan http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5072?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOLIG PARTNER AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 5071/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av analyseresultater på jordprøver http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILTAKST HALVOR OPSETH | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14432/2020 | Landbruksavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14402?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14402/2020 | Næringsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14452?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Bekkevold | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14452/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om alminnelig skjenkebevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14265?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14265/2020 | Næringsavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14285?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14285/2020 | Innbygda skole Lønnsoppgave http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14293?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harald Trygstad | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 14293/2020 | Lønns- og personalavdelingen Underskrevet avtale om opphør av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14326?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14326/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Innkalling til drøftingsmøte - arbeidsplan skoleåret 2020/2021 for basen Trysil videregående skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14114?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14114/2020 | Enhet for funksjonshemmede Trysil kommuneskoger KF - valg av styre 2020-2021/2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14108?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Rogstadkjærnet m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14108/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 9/294 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Bekkevold | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14148/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om stipend http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14257?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv C B Stengrundet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14257/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Høring: Søknad om dispensasjon for etablering av samleveg og fremføring av strøm til hytter i Lågfjellet i Eltdalen - manglende vedlegg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14078?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET m.fl. | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 14078/2020 | Plan- og miljøavdelingen Klage på utbygging i høyden http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14116?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Skogstad | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14116/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Dokumentasjon på vilkår for brukstillatelse og fedigstillelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Østenheden | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14146/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14128?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14128/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14121?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 14121/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Svar på søknad om bruk av gravemaskin for utbedring av snøskuterløype http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/14049?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LJØRADALEN SNØSCOOTER KLUBB | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 14049/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av oppsummering etter tilsyn om rutiner for smittevern http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13933?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13933/2020 | Barnehagene Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering for ansettelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13980?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 m.fl. | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13980/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 56/353 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13974?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Reiersen Nordal | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13974/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av signert avtale om å utføre oppmålingsforretning på vegne av kommuner i samsvar med matrikkellova http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13743?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13743/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13593/2020 | Innbygda skole Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13591/2020 | Innbygda skole Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt - gbnr. 30/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solvang Rigmor | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 13673/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Skoleskyss og vurdering av situasjonen i Trysil i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12973?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12973/2020 | Kulturavdelingen Tilbakemelding på mottatt referat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/5428?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 5428/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 51/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12792?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkelsen Anne | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 12792/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig og bruksendring av eksisterende til anneks http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13737?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkitektlaget AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13737/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ny oversendelse av møtereferat http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13715?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13715/2020 | Barnehagene Oversendelse av forslag til stillingsannonse - helsesekretær - 40 % fast http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13919?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta avd. Trysil m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 13919/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Innspill til handlingsplan for fylkesveger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13747?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMSLAGET FLENDØLEN | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13747/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13766?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13766/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av melding om andre halvårsprøve og -samtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13640?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 13640/2020 | Barnehagene Spørsmål om hvilken dokumentasjon som mangler - kontroll av søknad om produksjonstilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13612?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Lageraaen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13612/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på arbeidsgivers forslag til stillingsannonse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13608?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13608/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 30/521 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: John H Skogheim Lillestu | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13565/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - gjenoppbygging av låvebru - gnnr. 56/2 i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13344?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 13344/2020 | Landbruksavdelingen Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Fulufjellsrøya 2020 - 22.8.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FULUFJELLET AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13480/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om bakgrunn for avslag på permisjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13009?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13009/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 Svar på anmodning om utsatt klagefrist på vedtak http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13132?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅVI AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13132/2020 | Økonomiavdelingen Forhåndsvarsel om vedtak om spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 13247/2020 | Innbygda skole Bekreftelse på mottatt melding - bål/grilling 3.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13305/2020 | Innbygda skole Analyseresultater 10.-15.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13288?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 13288/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Hanssen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13240/2020 | Lønns- og personalavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 37/196 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13216?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRØNDALEN SAMEIESKOG | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13216/2020 | Landbruksavdelingen Oversendelse av sikkerhetsrapporter fra årlig kontroll av brannalarmanlegg - Nysted barnehage og kulturskolen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13174/2020 | Eiendomsavdelingen Forslag til løsning av trafikk og støy http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13146?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Staffan Sven Rune Bergqvist | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13146/2020 | Rådmannen Anmodning om sluttutbetaling - spillemidler 2019 til Løra skytterlag, anleggsnummer 38352 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13012?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 13012/2020 | Kulturavdelingen Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12948?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12948/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - kontroll produksjonstilskudd del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12850?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL FLENVOLD | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12850/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om uttalelse til utvidelse av skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12876?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12876/2020 | Næringsavdelingen Anmodning om uttalelse til søknad om utvidet skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12902?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12902/2020 | Næringsavdelingen Innvilget søknad om fradeling - gbnr. 81/6 mfl., Øverset http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12480?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Odden | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 12480/2020 | Landbruksavdelingen Kopi av levert søknad om tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12984?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 12984/2020 | Plan- og miljøavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - pleiemedarbeider 100 % - enhet for hjemmetjenester avdeling 2 - 1.6.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13035?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Kristiansen | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 13035/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/13038?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 13038/2020 | Sektor for forvaltning og teknisk drift Purring på svar på søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allan Engstrøm | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12915/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på misnøye med skoleskyss til Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12872/2020 | Kulturavdelingen Svar på spørsmål om vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Goa | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 12779/2020 | Lønns- og personalavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12768?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DAHLEN OPPMÅLING | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12768/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Oversendelse av egenerklæringer om konsensjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12798?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JOSTEIN MORØNNING | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 12798/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om permisjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12729?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Solvang Rønes | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12729/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Hagebæk/Gamlevegen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12694?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DANSEFOTEN TRYSIL | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12694/2020 | Kulturavdelingen Melding om at skigarden er fjernet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12588?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger E Østereng Kyhen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12588/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om dekning over skogfond http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Storlien Hammer | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 12687/2020 | Landbruksavdelingen Svar på klage på tildelt barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11754?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helen Nymoen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11754/2020 | Barnehagene Svar på klage på tildelt barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11758?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Lans Pedersen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11758/2020 | Barnehagene Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet på gbnr. 51/364 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10310?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Rudander Lindberg | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10310/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på tilbakemelding på varsel om risiko for manglende karaktergrunnlag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10073?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10073/2020 | Trysil ungdomsskole Svar på søknader om tilskudd til bokprosjekt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10468?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRE TRYSIL HISTORIELAG m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 10468/2020 | Kulturavdelingen Svar på tilbakemelding på innkalling til møte i samarbeidsutvalget på Jordet skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11235?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Hyllvang | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 11235/2020 | Jordet skole Liste over barn i april http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12574?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MUGGOPPEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12574/2020 | Barnehagene Referat fra dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12565/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12525?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12525/2020 | Enhet for sykehjem 2. avdeling Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12519?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12519/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Innkalling til sykefraværssamtale http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12432?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12432/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 2 Anmodning om uttalelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12438?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 12438/2020 | Eiendomsavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12422?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestby og Søre Osen skytterlag | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12422/2020 | Næringsavdelingen Innvilgelse av forlenget uførepensjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12398/2020 | Trysil ungdomsskole Oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing gbnr. 63/118 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12268?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Almli | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12268/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 63/50 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12275?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nyhuus Astrid | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12275/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Opplysninger for tilsyn i forhold til smittevern http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12228?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FRILUFTBARNEHAGE SA | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12228/2020 | Barnehagene Dispensasjon fra bestemmelser om takvinkel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12252?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLMSETH OG SAGEN AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12252/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 47/15 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11589?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eidet Per Torvald | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11589/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - tilleggsareal til gbnr. 64/12 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11536?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holt Sara Iselin Nygård | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 11536/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 33/571 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 12212/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Fordeling av skogfondsmidler ved deling av landbrukseiendom 25/3 mfl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12196?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Stallvik m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12196/2020 | Landbruksavdelingen Registrering av konsesjonsforhold i matrikkelen - gbnr. 25/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12155?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL KOMMUNESKOGER KF | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12155/2020 | Landbruksavdelingen Nabovarsel - endring av matrikkelenhet - gbnr. 30/55 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12043?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alma Petrine Myrvang | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12043/2020 | Eiendomsavdelingen Tilbakemelding på svar på spørmål om tiltak og alternativ plassering http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12367?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Buflod | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 12367/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Purring på svar på spørsmål om slamtømming http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12168?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RYSKDALEN & SOLBERGLIA HYTTEVEL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12168/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Protokoll fra styremøte 18.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12139?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12139/2020 | Ordføreren Unntak fra dialogmøte 2 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12190?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 12190/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Anmodning om møte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12006?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cato Jansen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12006/2020 | Plan- og miljøavdelingen Revisjonsberetning 2019 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/12002?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 12002/2020 | Økonomiavdelingen Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11995?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11995/2020 | Enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Avtale om fritak fra ordinært arbeid i forbindelse med sykefravær http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11972?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11972/2020 | Enhet for sykehjem 7. avdeling Purring på svar om uttalelse - oppføring av ny bruksenhet - gbnr. 17/106 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11960?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Hansen Kvernmo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 11960/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Presentasjon fra aksjonærmøtet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11708?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNO MUSEUM AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11708/2020 | Kulturavdelingen Innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte 9.6.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11707?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11707/2020 | Rådmannen Invitasjon til sykefraværsoppfølging http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11701?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11701/2020 | Jordet skole Svar på bekreftelse på at ansvarlig søker er konkurs http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11732?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL SKI & KONFERANSESENTER AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11732/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - nybygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11591?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNEPARTNER AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11591/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Felles informasjon fra kommunale barnehager http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11631?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Elisabeth Stang m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11631/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 70/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11556?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Nordgaard | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 11556/2020 | Landbruksavdelingen Oppdragsbekreftelse - renovering av Trysil prestegård http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11603?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11603/2020 | Eiendomsavdelingen Spørsmål om ansvarsforhold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11581?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Bjørnstad | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11581/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - assisterende rektor/avdelingsleder 80 % - Trysil ungdomsskole - 1.7.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11658?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Bryn | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 11658/2020 | Trysil ungdomsskole Samtykke til at skolen ber om sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10212?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 10212/2020 | Vestre Trysil oppvekstsenter Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11501?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11501/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11414?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11414/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Underskrevet oppdragsavtale - medlem i rovviltfellingslaget - 1.5.2020-30.4.2022 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11424?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer J Lindstad | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11424/2020 | Plan- og miljøavdelingen Underskrevet arbeidsavtale - fagleder 100 % - lønns- og personalavdelingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11471?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Ingeborg Østerhaug | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11471/2020 | Lønns- og personalavdelingen Bekreftelse på at egenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr. 1/148 er registrert i matrikkelen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11296?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bettina Kavli | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11296/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Avslag på søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 43635 for idrett og fysisk aktivitet Innbygda skole - grusbane ved Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11363?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet Fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11363/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om endring av skjenkeareal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11384?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: HIGHBURY HOLDING AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 11384/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om godkjenning av ny stedfortreder http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11319?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11319/2020 | Næringsavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11316?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PM KALS PROSJEKTLEDELSE | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11316/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11282?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ivar Nergaard | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11282/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage på vedtak om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Stormoen | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11330/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innspill til ordensregler fra samarbeidsutvalget på Trysil ungdomsskole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11157?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget Trysil ungdomsskole | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11157/2020 | Kulturavdelingen Månedsbrev juni og juli 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11148?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Kristin Stenseth m.fl. | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11148/2020 | Nybergsund og Østby barnehager Svar på anmodning om utsettelse av klagefrist - deling gbnr. 75/27 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11096?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Mageli ANS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 11096/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11067?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARC ARKITEKTUR AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11067/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Svar på spørsmål til dispensasjonssøknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11030/2020 | Plan- og miljøavdelingen Oversendelse av planforslag http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AREAL+ AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11008/2020 | Plan- og miljøavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11029?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11029/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Klage fra Oline Charlotte Nerberg og Stefan Bakken - på vedtak om barnehageplasser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10779?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10779/2020 | Barnehagene Innkalling til dialogmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11077?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV TRYSIL | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11077/2020 | Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet Melding om feil i skatteseddel - gbnr. 30/35/0/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11048?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Einar Røvig Bakke | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11048/2020 | Økonomiavdelingen Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11115?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11115/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Melding om flytting av elev fra Østre Trysil montessoriskole til Innbygda skole http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/11119?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTRE TRYSIL MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 11119/2020 | Innbygda skole Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10470?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTBUA AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10470/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Bekreftelse på ny sluttdato http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10523?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Håkon Slaaen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 10523/2020 | Trysil ungdomsskole Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - tilbygg fritidsbolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10963?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ODDMUND LØKEN | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 10963/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10872?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIKÅS HYTTER OG HUS AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10872/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av eksisterende bolig http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10866?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Haugan Jacobsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10866/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 29.4.-15.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10881?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10881/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10772?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tærud Anne Sofie | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10772/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Anmodning om tilleggsopplysninger - ett-trinns søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10745?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Berntsen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10745/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om overføring av stilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10702?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hemstad | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10702/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 9/1/52 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10858?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amundsen Rita | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10858/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - del 1 2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10543?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER HAGEBAKKEN | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10543/2020 | Landbruksavdelingen Foreløpig tilbakemelding på oversendt planinitiativ og bestilling av oppstartmøte http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10593?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTFIRMA HELEN & HARD AS m.fl. | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10593/2020 | Plan- og miljøavdelingen Pensjonsmelding - korrigert uføremelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10687?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS PENSJONSKASSE | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10687/2020 | Lønns- og personalavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 26/383 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10628?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myhre Ellen | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10628/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/615 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10247?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 16.05.2020 | RegistryNumber: 10247/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 29/119 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/8566?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Løken | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 8566/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om opplysninger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10673?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10673/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om endring av gitt tillatelse og melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10588?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 10588/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Informasjon om saksbehandlingstid hos Fylkesmannen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10582?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Ap | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10582/2020 | Kommunikasjonsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10557?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10557/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10563?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10563/2020 | Næringsavdelingen Analyseresultater 15.4.-12.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10565?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10565/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10532?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10532/2020 | Trysil ungdomsskole Opplegg for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10487?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: PP-tjenesten for Trysil og Engerdal | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10487/2020 | Innbygda skole Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10493?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10493/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10494?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10494/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10495?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10495/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10496?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10496/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10497?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10497/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10498?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10498/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10499?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 10499/2020 | Næringsavdelingen Uttalelse til søknad om salgsbevilling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10419?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10419/2020 | Næringsavdelingen Spørsmål om vegrett http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10404?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Jansson | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10404/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Protokoll fra styremøte 8.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10397?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10397/2020 | Rådmannen Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Sør-Østerdal 14.5.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10398?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGIONRÅDET FOR SØR-ØSTERDAL | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10398/2020 | Ordføreren Bekreftelse på opprettholdelse av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10416?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LØRDALEN SPORTSKLUBB | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 10416/2020 | Kulturavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr. 26/9 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10372?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjøpsnes Rannveig Diana S | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10372/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om kompensasjon for tapt foreldrebetaling http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10348?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL MENIGHETSBARNEHAGE AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10348/2020 | Barnehagene Oppfølgingsplan ved sykmelding http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10362?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil legesenter m.fl. | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10362/2020 | Trysil ungdomsskole Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av to punkter - gbnr. 30/561 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10242?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fallet Vegard | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10242/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 9/7 og 9/541 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjerkelund Thomas | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10253/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10219?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10219/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring mellom gbnr. 26/214 og 26/478 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10272?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buflod Gro | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10272/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av en parsell - Furulia boligfelt - gbnr. 23/88 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10003?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fallet Erland | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10003/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grense - gbnr. 30/3 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10065?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannem Anne Lene | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10065/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - grensejustering mellom gbnr. 58/112 og 58/66 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/10162?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune v/Ståle Elgshøen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 10162/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Vedtak om redusert betaling for SFO-plass i påvente av politisk behandling av vedtekter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17261?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17261/2020 | Kulturavdelingen Tillatelse til tiltak - arealoverføring - gbnr. 9/7 og 9/630 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17330?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Foss | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17330/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17399?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDE-TRE Trygve Vangen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17399/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 40/28 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17438?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Langleite | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 17438/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17326?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stefan Molarin | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17326/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Uttalelse til forslag om trafikkregulerende tiltak - deler av Liavegen og Korsbergsvegen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17279?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17279/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Rapport etter smittevernkontroll http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17253?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SECURITAS AS | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17253/2020 | Sektor for helse, omsorg og sosial Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17268?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17268/2020 | Landbruksavdelingen Vedtak om redusert foreldrebetaling for SFO-plass i påvente av politisk behandling av vedtekter for SFO i Trysil kommune http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17271?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17271/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om redusert foreldrebetaling for SFO-plass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17240?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17240/2020 | Kulturavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 31/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17302?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Lunde | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17302/2020 | Landbruksavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 77/1 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17305?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsen Øivind | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 17305/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Analyseresultater 22.7.-31.7.2020 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17177?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17177/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Miljøfaglig høringsuttalelse - bygging av landbruksveg - Kanken velteplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17171?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17171/2020 | Landbruksavdelingen Komplettering av søknad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17174?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGEPLAN AS | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17174/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 72/65 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17164?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Brenden | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17164/2020 | Landbruksavdelingen Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/5 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17224?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Ifarness | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17224/2020 | Landbruksavdelingen Søknad om konesjon på erverv av fast eiendom http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17201?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Engen | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17201/2020 | Landbruksavdelingen Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17195?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17195/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på endring av utslippstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17239?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 10.08.2020 | RegistryNumber: 17239/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Godkjenning av rekvisisjon av oppmålingsforretning gbnr. 47/62 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17088?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Aardalen | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 17088/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/105 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17062?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferner Jorid Gunnardatter | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17062/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - arealoverføring http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17054?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fridman Gabriella | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17054/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innhenting av dokumentasjon http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17050?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17050/2020 | Kulturavdelingen Svar på søknad om fri skoleskyss http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17030?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild og Kåre Norstad | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17030/2020 | Sektor for oppvekst og kultur Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr. 33/470 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17016?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søgaard Øyvind | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 17016/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Tilbakemelding etter smittevernkontroll på Peppes pizza Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16911?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PEPPES PIZZA AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 16911/2020 | Økonomiavdelingen Tilbakemelding etter smittevernkontroll i Bøes Brasseri & bar http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16912?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØES BRASSERIE & BAR AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 16912/2020 | Økonomiavdelingen Tilbakemelding etter smittevernkontroll ved Trysil Pizza og Grill http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16915?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL PIZZA OG GRILL V/AMIR OMAR | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 16915/2020 | Økonomiavdelingen Tilbakemelding etter smittevernkontroll ved Bar Trysil http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16921?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL MAT & CATERING AS | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 16921/2020 | Økonomiavdelingen Melding om spiker som stikker opp på gangbrua http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/17008?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Egil Aasen | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 17008/2020 | Veg-, vann- og avløpsavdelingen Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16993?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEMUND BYGG AS | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16993/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16930?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Granøien May Elisabeth | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16930/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innløsing av festetomt - gbnr. 16/18 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16936?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Stig Arne | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16936/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 9/102 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16968?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trysil Kommune | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16968/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/126 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16979?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tranarp Christina A M S | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16979/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - innnløsing av festetomt http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16947?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holter Kenneth | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 16947/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16942?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ola Lund | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16942/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Varsel om oppmålingsforretning - gbnr. 56/201 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16903?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østli Elin Ramleth | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16903/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16883?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16883/2020 | Barnehagene Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av tre parseller på Mosanden - gbnr. 37/457 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16862?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berg & Bryn Eiendom As | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16862/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Ferdigattest http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16841?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYSIL UTVIKLING AS | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16841/2020 | Bygg- og geodataavdelingen Innvilget søknad om konsesjon - gbnr. 39/18 mfl., Løkken http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16577?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Ingegerd Berg m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16577/2020 | Landbruksavdelingen Tilbakemelding på søknad om tilskudd til grøfting fra landbruksfondet http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/Details/16816?sourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Marthinsen | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 16816/2020 | Landbruksavde