Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no + ":" + 80 + /Trysil/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 53 bnr. 48 Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28656/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om manglende dokumentasjon rørleggerarbeid - gnr. 38 bnr. 287 - tomt 219 Gnolla 1 Avs/Mot: Rolf Gunnar Larsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Gunnar Larsen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28648/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 9 bnr. 1 Avs/Mot: STATSKOG SF http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28642/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ferdigattest - gnr. 9 bnr. 379 Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL BYGGTJENESTE OG TAKSTFORRETNING Olav Teppen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28622/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om feil i vedtak - klage på eiendomsskatt - gnr. 51 bnr. 237 Avs/Mot: BJØRN GAMST AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRN GAMST AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28618/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 12 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28619/2019 | Avdeling: | Tittel: 2. purring på svar på søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark Avs/Mot: Kari Thorstensen Rapp http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Thorstensen Rapp | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28609/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 13 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28610/2019 | Avdeling: | Tittel: Rapport fra vernerunde 8 Avs/Mot: JOHN GALTEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN GALTEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28604/2019 | Avdeling: | Tittel: Innspill til områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum (sentrumsplanen) Avs/Mot: VESTADBAKKEN BORETTSLAG http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTADBAKKEN BORETTSLAG | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28602/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om planert og justert fylling - Trysilfjellet sør - gnr. 37 bnr. 541 Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28601/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - deling av grunneiendom - gnr. 72 bnr. 144 Avs/Mot: Astrid Svingen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Svingen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28598/2019 | Avdeling: | Tittel: Påmelding til kurs i ansvarlig vertskap Avs/Mot: MANNGARD VAKT & SIKKERHET AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MANNGARD VAKT & SIKKERHET AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28595/2019 | Avdeling: | Tittel: Utkast til høringssvar på NOU 2019:16 - kraftskatteutvalget Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28593/2019 | Avdeling: | Tittel: Kundekontrollskjema til utfylling og retur Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNALBANKEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28590/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 919 hus nr. 9 Avs/Mot: MWC GRUPPEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MWC GRUPPEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28574/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 3 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28571/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 2 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28570/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 1 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28564/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse - gnr. 33 bnr. 1029 hytte nr. 4 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28562/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ferdigattest - gnr. 33 bnr. 930 Avs/Mot: PLAN1 AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PLAN1 AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28549/2019 | Avdeling: | Tittel: Komplettering av søknad - tilbygg fritidsbolig - gnr. 9 bnr. 29 fnr. 1 Avs/Mot: Arne Henry Haagensen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Henry Haagensen | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28537/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av bekreftelse på utført sikring av skråning - nybygg leilighetsbygg - gnr. 33 bnr. 141 Avs/Mot: SBG BYGGPROSJEKT AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SBG BYGGPROSJEKT AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28532/2019 | Avdeling: | Tittel: Påmelding til kurs i ansvarlig vertskap Avs/Mot: TRYSIL FJELLRESTAURANTER AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYSIL FJELLRESTAURANTER AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28527/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av sjekklister - utslippstillatelse - gnr. 9 bnr. 110 Avs/Mot: ARILD LUND http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28524/2019 | Avdeling: | Tittel: Påmelding til kurs i ansvarlig vertskap Avs/Mot: KNETTSETRA AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KNETTSETRA AS | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28516/2019 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 26 bnr. 2 Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28491/2019 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for behandlet refusjonskrav - gnr. 26 bnr. 2 Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRHUUS OLA GERHARD | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 27711/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til allsangkvelder Avs/Mot: JORDET SANGLAG http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/415243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JORDET SANGLAG | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 27801/2019 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om dekning over skogfond - gnr. 20 bnr. 13 Avs/Mot: GERD KARIN BERNTS GRØNLAND http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/416036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GERD KARIN BERNTS GRØNLAND | Journaldato: 19.11.2019 | Journalnr: 28594/2019 | Avdeling: |