Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Oversendelse av tegninger - himlingplan DWG Avs/Mot: NORD ARKITEKTUR AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1792?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD ARKITEKTUR AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1789/2020 | Avdeling: Eiendomsavdelingen | Tittel: Forespørsel om leie av lokaler 15.2.2020 Avs/Mot: IL TRYSILGUTTEN http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1791?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL TRYSILGUTTEN | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1788/2020 | Avdeling: Innbygda skole | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Elisabeth Aumoen og Arne Husbyn http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1790?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Aumoen og Arne Husbyn | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1787/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Søknad om begrenset reguleringsendring Avs/Mot: ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1777?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1774/2020 | Avdeling: Plan- og miljøavdelingen | Tittel: Anmodning om forhåndskonferanse Avs/Mot: ARILD LUND http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1776?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARILD LUND | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1773/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Referat fra vernerunde 11 Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1772?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1769/2020 | Avdeling: Eiendomsavdelingen | Tittel: Avviksskjema Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1770?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE TØRÅSEN AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1767/2020 | Avdeling: Eiendomsavdelingen | Tittel: Melding om mottatt ansvarserkjennelse - skadedato 17.1.2020 - HB71665 Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1773?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1770/2020 | Avdeling: Eiendomsavdelingen | Tittel: Melding om mottatt skademelding - skadedato 5.1.2020 - YA67186 Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1761?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1758/2020 | Avdeling: Eiendomsavdelingen | Tittel: Svar på spørsmål om saksbehandling Avs/Mot: Finn Martinsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1616?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Martinsen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1613/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til dokumentasjon av den skogfinske kulturen i Trysil Avs/Mot: SØRE TRYSIL HISTORIELAG m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1779?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRE TRYSIL HISTORIELAG m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1776/2020 | Avdeling: Kulturavdelingen | Tittel: Informasjon om etablering av Namsfogden i Innlandet fra 1.2.2020 Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1781?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET POLITIDISTRIKT | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1778/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Ønske om reforhandling Avs/Mot: SALUTIS HMS AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1769?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SALUTIS HMS AS | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1766/2020 | Avdeling: Lønns- og personalavdelingen | Tittel: Søknad om permisjon for plasstillitsvalgte 26.2.2020 Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1760?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1757/2020 | Avdeling: Lønns- og personalavdelingen | Tittel: Svar på anmodning om status i saken Avs/Mot: Morten Enger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1753?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Enger | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1750/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Innhenting av opplysninger - ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1724?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1721/2020 | Avdeling: Innbygda skole | Tittel: Referat fra felles styrermøte 16.1.2020 Avs/Mot: Læringsverkstedet barnehage avd. Vestadbakken m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1649?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Læringsverkstedet barnehage avd. Vestadbakken m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1646/2020 | Avdeling: Barnehagene | Tittel: Svar på melding om garasje unntatt søknadsplikt Avs/Mot: Lasse Lauritzen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1664?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Lauritzen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1661/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Svar på spørsmål om eiendomsskatt Avs/Mot: Per Kristian Mengshoel http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1665?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kristian Mengshoel | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1662/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/260 Avs/Mot: Jan-Arild Linja http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1666?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Arild Linja | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1663/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Anmodning om status i sak Avs/Mot: Morten Enger http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1654?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Enger | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1651/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Forhåndsvarsel om pålegg om sikring og istandsetting på gbnr 52/19 Avs/Mot: Ann Karin Myrstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1634?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Karin Myrstad | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1631/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/302 Avs/Mot: Ole-Edvard Wennersberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1742?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Edvard Wennersberg | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1739/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/302 Avs/Mot: Lars Ove Lie Isaksætre http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1743?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Ove Lie Isaksætre | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1740/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/305 Avs/Mot: Morten Myhrer http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1744?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Myhrer | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1741/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 51/307 Avs/Mot: Tom Jacobsen http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1745?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Jacobsen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1742/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Svar på klage på eiendomsskatt - gbnr. 56/327 Avs/Mot: Roger Granheim http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1746?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Granheim | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1743/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg garasje - gbnr. 40/73 Avs/Mot: Gabriele Ursula Midtdal http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1749?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriele Ursula Midtdal | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1746/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Purring på svar på klage på takstgrunnlag Avs/Mot: Asbjørn Bergerseter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1751?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Bergerseter | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1748/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad - nybygg avløpsanlegg - gbnr. 37/935 Avs/Mot: Oddvar Skogstad http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1757?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Skogstad | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1754/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen |