Postliste RSS fra einnsyn.sate.no. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.sate.no Filtrering: Tittel: Anmodning om bekreftelse på formål med nytt areal Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1720?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1717/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Informasjon om endringer i forskrift, nytt rundskriv og ny veiledning til AGROS Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1688?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1685/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Svar på invitasjon til møte i styringsgruppa Avs/Mot: Destinationsutveckling Idre AB http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1687?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Destinationsutveckling Idre AB | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1684/2020 | Avdeling: Næringsavdelingen | Tittel: Purring på svar på melding om feil seksjonsnummer Avs/Mot: ENTREPRENØRBYGG EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1672?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ENTREPRENØRBYGG EIENDOM AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1669/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Melding om registrert skade - HB80320 Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1671?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1668/2020 | Avdeling: Eiendomsavdelingen | Tittel: Informasjon om innsamling av data Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1669?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1666/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Oversendelse av signert regnskapssammendrag og revisjonsuttalelse - rehabilitering av standplass og skyteskiver - Fregn skytterlag Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1668?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEDMARK REVISJON IKS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1665/2020 | Avdeling: Kulturavdelingen | Tittel: Søknadsfrist 29.3.2020 - tilskudd til utdanning for bærekraftig utvikling Avs/Mot: Naturfagsenteret http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1662?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturfagsenteret | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1659/2020 | Avdeling: Sektor for oppvekst og kultur | Tittel: Svar på anmodning om redegjørelse om bruk av fritidsbolig Avs/Mot: Mona Lorvik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1660?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Lorvik | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1657/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Purring på svar på klage på takstgrunnlag Avs/Mot: Kjell Harald Solberg http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1658?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Harald Solberg | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1655/2020 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Spørsmål om byggesaker Avs/Mot: Hege Lillevold http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/859?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Lillevold | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 855/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 72/61 Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/532?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 530/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - gbnr. 72/61 Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/529?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG GLOMMA AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 527/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Svar på spørsmål om behandling av byggesøknader Avs/Mot: MØLLERGATEN 32 EIENDOM AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/587?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MØLLERGATEN 32 EIENDOM AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 585/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Oversendelse av vurdering før ev. utlysning - fagleder 100 % stilling - enhet for hjemmetjenester avdeling 1 Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/818?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 814/2020 | Avdeling: Sektor for helse, omsorg og sosial | Tittel: Tilskudd til tiltak i beiteområder - overføring av søknader som ikke er ferdigstilt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1142?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1138/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Svar på tilbakemelding på arbeidsgivers vurdering i forkant av intervju Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/470?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Trysil avd. 288 | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 468/2020 | Avdeling: Sektor for helse, omsorg og sosial | Tittel: Tiltak i beiteområder - forvaltning av tilskuddsordningen Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/515?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 513/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Anmodning om dekning over skogfond - gbnr. 53/39 Avs/Mot: Runa E A Skyrud http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1475?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runa E A Skyrud | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1471/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Svar på søknad om overføring av ferie Avs/Mot: Silje Fredriksberg Østby http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/591?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Fredriksberg Østby | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 589/2020 | Avdeling: Enhet for sykehjem 5. avdeling | Tittel: Innkalling til drøftingsmøte - påske- og pinseturnus 2020 Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund m.fl. http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/599?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk sykepleierforbund m.fl. | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 597/2020 | Avdeling: Enhet for funksjonshemmede - Bergetunet | Tittel: Svar på søknad om overføring av ferie Avs/Mot: Annica Johansson http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/583?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annica Johansson | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 581/2020 | Avdeling: Enhet for hjemmetjenester avdeling 4 | Tittel: Kvittering for behandlet refusjonskrav - gbnr. 76/45 Avs/Mot: Haakon Økseter http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/584?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Økseter | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 582/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Varsel om foreldrepermisjon - endring Avs/Mot: ***** http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1718?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1715/2020 | Avdeling: Innbygda skole | Tittel: Oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 14/2/36 Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1705?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HARTZ & CO AS | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1702/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Klage på snødeponi på privat eiendom - anmodning om oppfølging av utbygger Avs/Mot: Tore Wiik http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1670?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Wiik | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1667/2020 | Avdeling: Bygg- og geodataavdelingen | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jorbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: STEPHAN BAKKE http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1690?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEPHAN BAKKE | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1687/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: HALDIS SØBERG RISBAKKEN http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1691?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDIS SØBERG RISBAKKEN | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1688/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: ØYVIND KVEEN http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1692?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND KVEEN | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1689/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jorbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: GUNN ONA RØNES http://einnsyn.sate.no:80/Trysil/RegistryEntry/DocumentDetails/1693?SourceDatabase=TRYSIL_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUNN ONA RØNES | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 1690/2020 | Avdeling: Landbruksavdelingen |