1 Retningslinjer for eldre og personer med funksjonsnedsettelses råd