1 Ljøradalen Snøscooterklubb - Motorferdsel i utmark - Barmarksesongen 2019 - Søknad om tillatelse til bruk av gravemaskin for flytting av stein i snøscootertraseen
2 Søknad om tillatelse til bruk av gravemaskin for fjerning / flytting av stein i snøskuterløypa
3 Søknad om tillatelse til bruk av gravemaskin for flytting av stein i skuterløypa
4 Kart
5 Oversiktskart kjøretrasè