1 Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: Ljøradalen Snøscooterklubb - Bruk av ATV for frakt av utstyr i forbindelse med rydding av snøskuterløyper i Ljørdalen
2 Søknad om tillatelse til bruk av ATV i snøskuterløypa for fjerning av kratt og småskog