1 Mads Kjellaas - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: tillatelse til å kjøre borerigg i forbindelse med vannboring ved hytte
2 Søknad om tillatelse til kjøring med rigg til vannbrønn fra Bittermarkvegen til hytte 1227
3 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
4 Oversiktskart Bittermarkvegen 1227