1 Catherine Teig - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: tillatelse til å kjøre traktor og gravemaskin i forbindelse med påbygg av hytte
2 Søknad om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for frakt av bagasje/utstyr til hytte i Lågfjellet
3 Trase for adkomst Lågfjellet 44 under bygging av tilbygg
4 Tilleggsopplysninger til søknad om motorferdsel i utmark
5 Oversiktskart Lågfjellet_Eltdalen