1 Deling av driftsenhet, klagebehandling - gnr. 66 bnr. 43 mfl.
2 Melding om vedtak: Søknad om deling av driftsenhet - gnr. 66 bnr. 43 m.fl
3 Klage på vedtak om avslag på søknad om deling av driftsenhet - gnr. 63 bnr. 68
4 Kartutskrift - gnr. 66 bnr. 43 mfl.
5 Kartutskrift - gnr. 73 bnr. 1