1 Guro Ulsaker Bjørn - Motorferdsel i utmark barmarksesongen 2019: tillatelse til å kjøre beltedrevet borerigg i forbindelse med vannboring ved hytte
2 Søknad om tillatelse til bruk av beltekjøretøy - rigg for brønnboring
3 Kart Liaro
4 Oversiktskart Bittermarkvegen 1225