1 Sammenslåing av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i Trysil kommune
2 Svar på invitasjon fra eldrerådet til drøftingsmøte - korrespondanse