1 Lasse Karlsmoen - klage på eiendomsskatt 2019 - gnr 11 bnr 6
2 Klage på takstgrunnlag - gnr. 11 bnr. 6
3 Ny skatteseddel 2019