1 Trepartssamarbeid - folkevalgte, fagorganisasjonene og administrasjon - evaluering
2 Revidert retningslinje for trepartssamarbeid i Trysil kommune - folkevalgte, fagorganisasjonene og administrasjon