1 Melding om vedtak - eiendomsskatt 2019 - gnr 74 bnr 53