1 Revisjon av reguleringsplan for boligområde Bygdeberget nord - B1101, B1102 og B1113 - 2. gangs behandling
2 Revisjon av detaljreguleringsplan Bygderberget nord - B1101, B1102 og B1113 - 1. gangs behandling
3 Planbestemmelser 22.08.2019
4 Planbeskrivelse 22.08.2019
5 Plankart 02.07.2019
6 Bygdeberget overvannsrapport
7 Bygdeberget VA