1 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for turveg langs Vestbyvegen - Fra Mosetra 2 til Knettsetervegen
2 Plankart revidert 22.08.2019
3 Planbeskrivelse datert 22.08.2019
4 Planbestemmelser datert 22.08.2019