1 Åpning av jakt på hjort i Trysil
2 Høring på lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil
3 Høringsuttalelse på lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Hedmark fylkeskommune
4 Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Trysilvassdragets skogeierlag
5 Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Elgregion Trysil Øst
6 Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Ljørdalen viltstellområde og Sve-Nor Elg/Gravberget
7 Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Trysil Fellesforening for jakt og fiske
8 Høringsuttalelse til lokal forskrift - åpning av jakt på hjort i Trysil - Per Hagebakken