1 Bar Trysil - Klage på vedtak om tildeling av prikker