1 Gjennomgang av sakslister og protokoller 12. juni 2019