1 Tilleggsuttalelse fra Trysil kommune om ny forskrift for forflytningshemmede i Innlandet