1 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2033, 2.gangs behandling
2 Forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018-2033, 2.gangs behandling
3 Merknadsbehandling etter 1. gangs høring
4 Merknadsbehandling etter 2. gangs begrenset høring
5 Kart med hensynssoner til 2. gangs behandling
6 Utsnitt av plankart til 2. gangs behandling