1 Omorganisering av Vestre Trysil barnehage og skole til Vestre Trysil oppvekstsenter
2 Muligheter for oppvekstsenter i Vestre Trysil - arbeidsgruppas utredningsarbeid