1 Revidering av statutter for Trysil kommunes kulturpris
2 Oversikt over kulturprisvinnere
3 Forslag til statutter for Trysil kommunes kulturpris