1 Høring - opprettelse av kontrollert luftrom - Scandinavian Mountains Airport
2 Søknad fra svenske myndigheter om kontrollert luftrom rundt Scandinavian Mountains Airport