1 Eidsiva Energi AS - transaksjon med Hafslund E - Co AS