1 Erik Sletten - fritak fra vervet som meddommer ved Sør-Østerdal tingrett