1 Behandling av klage på administrativt fattet vedtak om avslag på permisjon med lønn
2 Permisjonsreglement for Trysil kommune gjeldende fra 01.04.05