1 AMU - Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg
2 Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget 2019-2020