1 Interpellasjon fra Trysil Ap om iPad for 1.-4. klassinger