1 Omstilling og nedbemanning - ett årsverk koordinator - enhet for hjemmetjenester