1 Omstilling og nedbemanning av nattevakter i enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester