1 Eiendomsskatt 2019
2 Fritak for eiendomsskatt 2019