1 Eiendommen Kvea - framforhandlet pris for eventuelt kjøp
2 Oversiktskart med markerte grenser på eiendommen Kvea