1 Detaljreguleringsplan for Kjernmoen grustak - 2. gangs behandling Åpne dokument
2 Planbestemmelser_16.01.2019 Åpne dokument
3 Planbeskrivelse_11.01.2019 Åpne dokument
4 Plankart_11.01.2019 Åpne dokument