1 Detaljreguleringsplan for Kjernmoen grustak - 2. gangs behandling
2 Planbestemmelser_16.01.2019
3 Planbeskrivelse_11.01.2019
4 Plankart_11.01.2019