1 Anders Haugen - Motorferdsel i utmark 2018-2019 - bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr Åpne dokument
2 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materiell og utstyr Åpne dokument
3 Søknad om tillatelse for Trond Skåret Åpne dokument
4 Fregn naturreservat - dispensasjon for motorisert ferdsel på vinterføre / kopi av brev til Per Emil Haugen Åpne dokument